Tussen Goed en Fout

Click for larger view

Tussen Goed en Fout - Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945

Author: G. Abma/Y. Kuiper/J. Rypkema

Publisher: Uitgeverij T. Wver B.V.

Year: 1986

Cover: Soft Cover

Pages: 181

Description: Dit boek is voor deel nationale, voor een deel regionale (Friese) geschiedschrijving. Vooral interessant is het uitvoerig relaas van L. de Jong over zijn (bronnen- en literatuurstudie, vrijheid als onderzoeker, de aan hem verstrekte opdracht), gevolgd door door de indertijd geruchtmakende inaugurele rede van de Amsterdamse hoogleraar Blom. Door deze tweede verschijning in druk is zijn rede nu in beginsel voor een groot publiek toegankelijk. Blom stelt dat de geschiedschrijving over de bezettingstijd teveel in het teken staat van goed en fout, meer aandacht voor het dagelijks leven en voor dat wat "gewoon" doorging is zijn pleidooi.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S20752

€ 7,50Location Code of book in the book store: V056.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!