De repatriėring van Sovjetonderdanen uit Nederland 1944-1956

Click for larger view

De repatriėring van Sovjetonderdanen uit Nederland 1944-1956 - Mythe en Waarheid

Author: Feiko H. Postma

Publisher: De Bataafsche Leeuw

Year: 2003

Cover: Hard Cover

Pages: 368

Description: Tot nu toe ontbrak een grondige bestudering van de houding van de Nederlandse regering en het militair Gezag ten opzichte van de aan het eind van de oorlog in Nederland verblijvende Sovjetonderdanen. In deze studie staat de vraag centraal in hoeverre er vanaf november 1944 en in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog door de diverse Nederlandse overheden dwang op de onderdanen van de Sovjet-Unie werd uitgeoefend om Nederland te verlaten. Hoofdrolspelers in het boek zijn de in Duitse dienst getreden soldaten van het Rode Leger en de Ostarbeiterinnen. Ten minste 6500 Sovjetmilitairen bevonden zich tijdens de oorlog op Nederlands grondgebied en minstens 4000 vrouwen uit de Sovjet-Unie kwamen na de oorlog naar Nederland. In de beschrijving van de naoorlogse periode komt ook het Nederlands beleid ter sprake ten opzichte van de in de Sovjet-Unie achtergebleven Nederlanders. Hun vrijlating werd in toenemende mate afhankelijk gemaakt van de terugkeer der Sovjetburgers..

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S21097

€ 20,00Location Code of book in the book store: V056.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!