Vliegend voor vrede en veiligheid. Deel 1

Click for larger view

Vliegend voor vrede en veiligheid. Deel 1 - Van Luchtvaart afdeling tot Koninklijke Luchtmacht

Author: Pieter van Wijngaarden

Publisher: DTP Graphiv Products

Year: 2015

Cover: Soft Cover

Pages: 176

Description: De Koninklijke Luchtmacht is het jongste van de drie krijgsmachtdelen in Nederland. Sinds 1913, het jaar waarin de "Luchtvaartafdeeling" werd opgericht, is er veel veranderd. In die tijd beschikte men slechts over één vliegtuig, één auto en zes personeelsleden. Tegenwoordig is de luchtmacht een technologisch hoogwaardige organisatie. Bijna achtduizend mensen vervullen in die organisatie een grote verscheidenheid aan functies zodat de verschillende vliegtuigen, helikopters, ondersteunende wapensystemen en andere middelen optimaal kunnen functioneren. Met het wegvallen van de Oost-West tegenstellingen is het accent binnen de krijgsmacht steeds meer komen te liggen op vredestaken, dat betekent vrede handhaven "peace-keeping" of vrede afdwingen "peace-enforcement". Daarnaast kan de moderne luchtmacht snel ingezet worden voor humanitaire missies. Omdat de Koninklijke Luchtmacht mobiel en flexibel kan optreden spelen tegenwoordig deze taken een grote rol. In twee delen beschrijft auteur Pieter van Wijngaarden alle vliegtuigen die vliegen en gevlogen hebben bij de militaire luchtvaart in Nederland. Naast typebeschrijvingen vindt u de technische gegevens, aantallen en de registraties die op de toestellen waren aangebracht. Bij elk type vliegtuig vindt u bovendien een interessante anekdote . Deel 1 gaat over de periode 1913 tot aan de Tweede Wereldoorlog en in deel 2 vindt u alle informatie over de Luchtmacht van de periode daarna. Beide boeken zijn voorzien van veelal niet eerder gepubliceerd fotomateriaal en begint met de Farmans op de vlieghei bij Soesterberg en eindigt met de nieuwste aanwinst van de Lockheed Martin F-35A "Lightning II" Joint Strike Fighter. Zeer bijzonder in het boek is een luchtfoto uit juni 1940 van het Franse vliegveldje Mardyck bij Calais. Hier zien we naast de hangaar, met daarom een tiental Messerschmitts Bf 109, de uit Nederland gevluchte Fokker C.X "705". Verder veel foto's uit het privéarchief van voormalig KLu-vlieger Gerrit Jacobs die meer dan de helft van het bestaan van de Luchtmacht heeft meegemaakt. Verder veel onbekende luchtmacht foto's uit het archief van de auteur. Het boek is opgedragen ter nagedachtenis aan de gevallen vliegers uit de Tweede Wereldoorlog die waar ook ter wereld voor onze vrijheid om het leven zijn gekomen.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S21127

€ 24,95Location Code of book in the book store: V001.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!