Mijn jaren als bevelhebber

Click for larger view

Mijn jaren als bevelhebber

Author: H.A. Couzy

Publisher: Uitgeverij L.J. Veen

Year: 1989

Cover: Soft Cover

Pages: 160

Description: LUITENANT-GENERAAL Hans Couzy gaf als bevelhebber van de landstrijdkrachten vier jaar leiding aan de grootste reorganisatie en cultuuromslag in de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht. Onder zijn bewind moest de Koninklijke Landmacht meer dan gehalveerd worden en werd de vrede van de Koude Oorlog ingewisseld tegen oorlog tijdens vredesoperaties. Couzy veranderde een verbureaucratiseerde organisaties in een slagvaardig leger. Hij moest tegenover zijn manschappen geloofwaardig blijven bij de uitvoering van maatregelen die duizenden gedwongen ontslagen tot gevolg hadden en in militaire kring als verraad werden beschouwd. Generaal Couzy werpt in Mijn jaren als bevelhebber een onthullende blik op de interne verhoudingen binnen een tot nu toe gesloten organisatie. Hij vertelt over de geheime agenda's van de krijgsmachtdelen, de botsingen tussen de militaire en burgertop van Defensie, de communicatiestoornissen en de in zijn ogen onverantwoorde risico's die bij het inzetten van mensen.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S22898

€ 7,50Location Code of book in the book store: V057.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!