Van Bolwerk tot Bunker

Click for larger view

Van Bolwerk tot Bunker - Militaire complexen in Arnhem

Author: G.B. Janssen

Publisher: Uitgeverij Matrijs

Year: 1996

Cover: Soft Cover

Pages: 63

Description: Arnhem is in de krijgshistorie vooral bekend vanwege de Slag om Arnhem. De aandacht voor de Tweede Wereldoorlog is echter in de militaire geschiedschrijving van de stad onevenredig groot. Al in de Middeleeuwen had Arnhem vestingwerken met bolwerken en poorten, waarvan de Sabelspoort een voorbeeld is. Later werden grote kazernes gebouwd, zoals de Willemskazerne, die bekendheid kreeg door de Gele Rijders. In de negentiende eeuw verdwenen de vestingwerken, maar Arnhem bleef een belangrijke garnizoensstad. Na 1945 werden nieuwe kazernecomplexen in de omgeving van Schaarsbergen en Deelen aangelegd en verloren de panden in de stad hun functie. Met het verdwijnen van het IJzeren Gordijn nam de militaire betekenis van Arnhem nog meer af. Alleen de bunkers van de IJsellinie herinneren nog aan de Koude Oorlog.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S23582

€ 9,95



Location Code of book in the book store: V048.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!