Scheepsnamen der Koninklijke Marine

Click for larger view

Scheepsnamen der Koninklijke Marine - Schepen in dienst vanaf 1945

Author: W.H.E. van Amstel

Year: 1989

Cover: Hard Cover

Pages: 176

Description: Een schip behoort te worden gedoopt en, net als een mens, een naam te hebben. Die naam is tevens de verzamelnaam van de bemanning en hoe inspirerender, hoe meer hij als bindmiddel bijdraagt tot de in de zeevaart noodzakelijke onderlinge band en saamhorigheid. Daarom is het van belang dat Hr.Ms. schepen namen dragen die voor de opvarenden een bijzondere betekenis hebben of krijgen. Onder speciale omstandigheden gebeurt dat op den duur zelfs wel met op het eerste gezicht weinig zeggende aanduidingen zoals bijvoorbeeld Hr.Ms. onderzeeboot 'O 21' maar een naam van alleen maar letters en cijfers is in dit opzicht toch van geringe waarde dan een die direct associaties oproept. Toen admiraal De Ruyter op 7 juni 1673 tijdens de eerste Slag op het Schooneveld zag dat de Engelsen voor hem weken zei hij tegen iemand, die aan boord van zijn vlaggenschip verbleef: 'De vyanden hebben noch ontzagh voor de Zeven provinciŽn.í In dit boek worden de namen van schepen van de Koninklijke Marine nader verklaard en besproken.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S25766

€ 20,00Location Code of book in the book store: V076.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!