De Slavenstaat

Click for larger view

De Slavenstaat - Himmlers SS: de multinational van het Derde Rijk

Author: Albert Speer

Publisher: Elsevier

Year: 1969

Cover: Hard Cover

Pages: 312

Description: Albert Speer terug naar het centrale thema van zijn leven: zijn relatie tot het Derde Rijk. Ditmaal beschrijft hij de pogingen van Himmler om een door de SS gecontroleerde en bestuurde industrie op poten te zetten met een grootscheeps gebruik van slavenarbeid. Dat deze poging mislukt was te wijten aan gebrek aan inzicht in de industriele problematiek, maar ook door de tegenwerking van Speer en zijn medewerkers. Het boek is rijk aan details, maar is in zijn opsomming wel wat vermoeiend uitvoerig en is ook niet vrij van enige zelfrechtvaardiging van de schrijver.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S28923

€ 10,00Location Code of book in the book store: V056.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!