De Tachtigjarige oorlog

Click for larger view

De Tachtigjarige oorlog

Author: C.W. van Voorst van Beest

Publisher: Fibula-van Dishoek

Year: 1988

Cover: Soft Cover

Pages: 39

Description: De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) behoort tot de weinige tijdperken uit de geschiedenis die ook nog lang na de lagere-schooltijd bij vrijwel iedereen bepaalde herinneringen oproepen. Het jaartal 1600, de slag bij Nieuwpoort, is ongetwijfeld het meest bekende uit de vaderlandse geschiedenis. Haar verloop en de betekenis van deze oorlog zullen echter maar weinigen weten te schetsen. De opmerkelijke gebeurtenissen waarbij een deel der Nederlanden, die een klein onderdeel vormden van het machtige Habsburgse rijk, zich afscheidde en zich na veel wisselvalligheden ontwikkelde tot een toonaangevende natie in het Europa van de 17e eeuw, worden in dit boek op een levendige en boeiende wijze beschreven. Deze fascinerende periode, die door sommigen werd gezien als triomf van het protestantisme, door anderen als een door misdadige elementen veroorzaakte scheuring in de rooms-katholieke kerk of juist weer als een fiere vrijheidsstrijd, komt in dit boek opnieuw tot leven.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S29709

€ 12,50Location Code of book in the book store: V057.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!