Uniformen uit de Tweede Wereldoorlog

Click for larger view

Uniformen uit de Tweede Wereldoorlog - De legeruniformen van de 24 naties die in de Tweede Wereldoorlog vochten in woord en beeld. Bovendien helmen, persoonlijke uitrusting en bewapening. Overzichtelijk door zowel alfabetische als chronologische rangschikking. Ruim 200 afbeeldingen, naar authentiek fotomateriaal, geheel in kleur!

Author: A. Mollo/M. McGregor/B.G.J. de Vries

Publisher: Van Holkema & Warendorf

Year: 1975

Cover: Soft Cover

Pages: 80

Description: Deel 1: Het Leger De samenstellers van dit album hebben getracht de uniformen van de vierentwintig naties die in de Tweede Wereldoorlog vochten, in enkele honderden afbeeldingen weer te geven en ze tevens te beschrijven. Elke belangrijke fase van deze strijd is in chronologische volgorde uitgebeeld door een opperofficier, een officier en een soldaat van de elkaar bestrijdende legers. Het bleek in dit beknopte bestek echter onmogelijk de uniformen van ieder land op te nemen. Eveneens zijn de beschrijvingen over het algemeen summier gebleven, maar dat was dan - met verontschuldigingen - helaas noodzaak.Er is gepoogd voorrang te geven aan kleine, zelfstandige legers, die elk een verschillend uniform droegen en andere tradities hadden, boven de eindeloze verscheidenheid van battle dress die bij de troepen van het Verenigd Koninkrijk mode was. Dit geldt tevens voor de koloniale troepen van andere Europese landen. Ook het Verre Oosten kreeg iets minder aandacht, omdat het vermelden vrij ingewikkeld was. Zo werden in het Britse Veertiende Leger in Birma 118 (honderd achttien!) verschillende talen en dialecten gesproken, waarmee even zoveel verschillen in kleding en onderscheidingstekens correspondeerden.Dit album behandelt de uniformen van de legers; om eerder genoemde reden zijn marine en luchtmacht hier buiten beschouwing gelaten, ook al vochten sommige eenheden ervan te land. De Duitse parachutisten vormen de enige uitzondering, want dezen werden pas vlak vr de oorlogshandelingen uitbraken onder het commando van de luchtmacht gebracht. Duitsland was het enige land dat dit deed en het zou dus onlogisch zijn de Duitse Fallschirmjager over te slaan. Hoewel de Amerikaanse en de Russische luchtmacht organiek bij het leger hoorden, zijn deze hier evenmin behandeld. Vrijwillige en semimilitaire korpsen (zoals verzetsbewegingen, partizanen en politietroepen) zijn daarentegen wel opgenomen, hoewel ze feitelijk niet deel uitmaakten van het leger.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S30564

€ 12,50Location Code of book in the book store: V078.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!