De bevrijding van Nederland 1944-1945

Click for larger view

De bevrijding van Nederland 1944-1945 - Oorlog op de flank

Author: Christ Klep/Ben Schoenmaker

Publisher: SDU Uitgeverij

Year: 1995

Cover: Hard Cover

Pages: 396

Description: Deze eerste moderne militair-historische studie biedt een volledig en goed gedocumenteerd overzicht van de strijd op Nederlands grondgebied in de periode September 1944 tot mei 1945. In dit overzichtswerk is nieuw archiefmateriaal, dat in de afgelopen decennia beschikbaar is gekomen, verwerkt. De militaire operaties worden helder beschreven en geanalyseerd. De vele schema's en kaarten zijn een belangrijk hulpmiddel bij het op de voet volgen van de operaties en troepenverplaatsingen. De vraag welke betekenis Nederland had binnen zowel de geallieerde als de Duitse strategie, loopt als een rode draad door het boek. De auteurs, werkzaam bij de Sectie Militaire Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht en haar zusterinstelling van de Bundeswehr, het Militairgeschichtliches Forschungsamt, plaatsen de gevechten in Nederland in het bredere kader van de oorlog tegen nazi-Duitsland. Tevens houden zij de Nederlandse bijdrage aan de geallieerde oorlogsinspanning kritisch tegen het licht. In dit boek wordt de oorlog ook vanuit het gezichtspunt van de 'gewone' soldaat bezien. Hoe beleefden en beoordeelden de Canadese en Britse privates, de Amerikaanse GI's en de Duitse Wehrmacht-soldaten hun verblijf in dat onbekende, natte, koude Nederland?.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S31567

€ 35,00Location Code of book in the book store: V056.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!