Het falen van de Nederlandse gewapende neutraliteit, september 1939-mei 1940

Click for larger view

Het falen van de Nederlandse gewapende neutraliteit, september 1939-mei 1940

Author: Tobias van Gent

Publisher: De Bataafsche Leeuw

Year: 2009

Cover: Hard Cover

Pages: 553

Description: Deze boeiende studie onderzoekt de strategische positie van Nederland gedurende de periode van september 1939 tot mei 1940 vanuit internationaal perspectief. In feite werd de strijd om Nederland niet in de meidagen van 1940 beslist, maar tijdens de voorafgaande maanden toen Nederland zich voorbereidde op een mogelijke aanval en in Berlijn de afweging werd gemaakt of Nederland onderdeel zou moeten worden van het Duitse aanvalsplan op West-Europa, terwijl in Londen, Parijs en Brussel werd gediscussieerd over de vraag of en hoe een eventuele hulpoperatie aan Nederland vormgegeven zou moeten worden. Toen op 1 september 1939 de Tweede Wereldoorlog uitbrak lag er ten aanzien van Nederland noch in de Duitse, noch in de geallieerde militaire strategie iets vast. Geen van de partijen had uitgewerkte plannen klaar liggen voor de strijd aan het Westfront. Pas in de winter van 1939-1940 werden de operationele plannen door de Duitse en geallieerde legerleidingen ontwikkeld, waarbij de positie van Nederland een aantal malen werd herzien. Ook het Nederlandse krijgsbeleid zou gedurende de mobilisatieperiode ingrijpend worden aangepast..

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S31690

€ 35,00Location Code of book in the book store: V047.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!