Hitler en Stalin

Click for larger view

Hitler en Stalin - Parallelle levens

Author: Alan Bullock

Publisher: Agon

Year: 1991

Cover: Hard Cover

Pages: 1152

Description: In deze lijvige, politieke dubbel-biografie trekt Bullock parallellen tussen beide dictators en hun totalitaire systemen. Chronologisch wordt hun levensloop in afzonderlijke hoofdstukken gevolgd en vergeleken, wat verschillen (achtergrond, charisma, machtsbasis) maar ook opvallende overeenkomsten (wilskracht, haat, besef van eigen missie) oplevert. Rond 1934 onderbreekt de schrijver zijn verhaal voor een meer systematische vergelijking. T.a.v. omstreden kwesties als de 'Historikerstreit' en het persoonlijke belang van Hitler en Stalin, neemt hij telkens een genuanceerd en objectief standpunt in (wat men b.v. in Volkogonovs Stalin-biografie, a.i. 90-34-324-7, vaak node mist). 'Hitler en Stalin' is een toegankelijke, niet verrassend nieuwe, maar prachtige synthese van een afgesloten tijdperk. De vrij nauwgezette vertaling kent enige kleine aanpassingen a.g.v. de snelle historische ontwikkelingen in Oost-Europa. Het verzorgde boek bevat verder bijlagen, notenapparaat, bibliografie, index, 18 kaartjes en vele zwart-wit foto's.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S31699

€ 20,00Location Code of book in the book store: V049.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!