Vervlogen Stoom

Click for larger view

Vervlogen Stoom - De Nederlandse Spoorwegen in de periode 1921-1940

Author: Hans van Poll/bert Steinlkamp

Publisher: Uitgeverij Uquilair

Year: 2000

Cover: Hard Cover

Pages: 304

Description: Dit boek behelst de laatste twintig jaar van de spoorwegen in Nederland voor de laatste Wereldoorlog. In 1921 kwam de zogenaamd fusie tot stand van de afzonderlijke maatschappijen tot de NS, en in de jaren daarna werd gepoogd ondanks crisis en opkomst van het wegverkeer een modern, zij het hoofdzakelijk stoombedrijf te ontwikkelen. De auteurs hebben de vele veranderingen die dit meebracht op boeiende en deskundige wijze beschreven, waarbij zij mede hebben kunnen putten uit de documenten en herinneringen van hen die dit in de praktijk hebben meegemaakt. Ca. 350 foto's, waarvan vele onbekend, geven daarnaast een beeld van hoe het was: het spoorbedrijf met stoomlocomotieven, nog aarzelend vervangen door motor- en elektrische tractie. Het hoe en waarom wordt met vele tabellen en tekeningen gestaafd. Geinteresseerden vinden de locomotiefseries en hun diensten gedetailleerd beschreven, waarbij de positie van de spoorman met zijn wisselende diensten niet vergeten is. Het geheel is geplaatst tegen het beleid van spoorwegdirectie en overheid, waar vele plannen in de crisistijd sneuvelden en de oorlog aan vele zaken een eind maakte. Dit gedegen werk vormt een waardevolle bijdrage aan de Nederlandse spoor-, techniek- en bedrijfsgeschiedenis.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S34591

€ 17,50Location Code of book in the book store: V057.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!