The Lost Company

Click for larger view

The Lost Company - C Company 2nd Parachute Battalion in Oosterbeek and Arnhem September 1944

Author: Marcel Anker

Publisher: Maca Publishing

Year: 2017

Cover: Hard Cover

Pages: 126

Description: In dit boek wordt tot in de kleinste details de geschiedenis verteld van de C -compagnie van het 2e Parachutisten Bataljon in Oosterbeek en Arnhem. Na een hoofdstuk van training en acties voor september 1944 geeft de auteur een uitleg van de opdracht van de C-Company. De eerste opdracht was het veroveren van de spoorbrug bij Oosterbeek. Deze , overigens mislukte opdracht ( De Duitsers blazen de brug op) wordt vaak onderbelicht. Met foto’s en kaartjes wordt een duidelijke uitleg gegeven. Vervolgens volgt de C-Company haar tweede opdracht, het bezetten van de Ortskommandantur aan het Nieuwe Plein in Arnhem. Tijdens deze opmars raakt de compagnie verwikkeld in staatgevechten bij de Utrechtseweg. Deze gevechten worden aan de hand van duidelijke kaartjes tot op individueel niveau door de auteur belicht. Aan de hand van dit boek kan de lezer zelf ter plaatse nog veel van deze gevechten nalopen. Uiteindelijk sluit het boek af met de nasleep en enkelen bijlagen. Hierbij wordt ook stilgestaan bij het zo genoemde Airborne Huis, Utrechtseweg no 72 (voormalig 32). Een plaquette herinnerd onder meer aan de gevechten geleverd door de C- compagnie. Een boek dat zeker waard is gelezen te worden. Het doet recht aan de inspanning van een parachutisten compagnie die ondanks sterke tegenstand geprobeerd heeft haar opdracht uit te voeren. Een boek dat niet alleen thuis gelezen moet worden maar meegenomen dient te worden bij een tour van de drop zone bij Wolfheze tot aan de Utrechtseweg in Arnhem. Zeldzaam boek!.

Note: Engelstalig

Catalog Ident for ordering: S34608

€ 27,50Location Code of book in the book store: V060.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!