Blitzkrieg over Zuid-Limburg

Click for larger view

Blitzkrieg over Zuid-Limburg - 10 mei 1940

Author: Jacquo Silvertant

Publisher: Silvertant Erfgoedprojecten

Year: 2017

Cover: Soft Cover

Pages: 128

Description: Dit is een uniek boek over de 2e Wereldoorlog. Het is een prachtig uitgewerkt persoonlijk project van de schrijver geworden op basis van een heel eigen concept. Het maakt onze oorlogsgeschiedenis minder abstract en door de foto’s en illustraties wordt je echt meegevoerd terug in de tijd. Het boek beschrijft de eerste oorlogsdag in Zuid-Limburg op 10 mei 1940. Het boek heeft niet de pretentie de eerder verschenen werken over het thema te overtreffen. Wel wil dit boek het thema deels vanuit een andere invalshoek benaderen en de gebeurtenissen in Zuid-Limburg belichten vanuit een grotere context. Daarbij moet de waarde van dit boek vooral gezocht worden in het vele unieke en nooit eerder gepubliceerde beeldmateriaal, dat door de auteur recentelijk werd verzameld. De afzonderlijke foto’s vertellen elk hun eigen verhaal ter ondersteuning van de historische feiten van die dramatische dag en vormen zo als het ware door het oog van de fotolens een levendige documentaire gezoen door de ogen van diegenen die erbij waren en die de betreffende beelden om uiteenlopende redenen vastlegden.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S36634

€ 29,95Location Code of book in the book store: V047.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!