Oorlog in Lingezegen

Click for larger view

Oorlog in Lingezegen - Sp[oren uit de bodem van het front tussen Arnhem en Nijmegen

Author: Martijn Reinders

Publisher: Greenhoude Advies

Year: 2020

Cover: Soft Cover

Pages: 142

Description: In de jaren ’90 begon het gebied tussen Arnhem en Nijmegen steeds voller te raken. Als tegenhanger werd een groene bufferzone aangewezen. Dit is het huidige Park Lingezegen: een veelzijdig gebied van ruim 1.700 hectare dat grenst aan Arnhem-Zuid, Huissen, Elst en Bemmel en doorloopt tot aan Nijmegen-Lent. De Tweede Wereldoorlog heeft hier een vernietigende werking gehad. Veel mensen kennen operatie Market Garden maar wat weinig mensen weten is dat er daarna in het huidige Park Lingezegen ook is gevochten. Dit doet wat betreft menselijk leed en materiële schade niet onder voor operatie Market Garden. Het gebied kreeg te maken met beschietingen, vernielingen, plunderingen en duizenden doden: dienstplichtigen, beroepsmilitairen maar ook onschuldige burgers en zelfs kindsoldaten. Daardoor is Park Lingezegen inmiddels een rijk archief aan verschillende (oorlogs-)verhalen. Deze verhalen zijn samengebracht in het boek ‘Oorlog in Lingezegen’. Oorlog in Lingezegen is geschreven in opdracht van Park Lingezegen en wordt uitgegeven door Greenhouse Advies. Park Lingezegen is een groot landschapspark, gelegen tussen Arnhem en Nijmegen. Het biedt een groene uitloop aan de 160.000 (toekomstige) inwoners van deze stadsregio. Samen met deze inwoners werkt Park Lingezegen aan de hand van de thema's Erfgoed, Food, Natuur & Landbouw, Sport & Vitaliteit en Kunst aan het verder ontwikkelen van het park.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S37115

€ 25,00Location Code of book in the book store: V048.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!