Zandvoorts wijzen kwamen uit het oosten

Click for larger view

Zandvoorts wijzen kwamen uit het oosten

Author: A.E. Spijer

Publisher: Boekencentrum

Year: 1995

Cover: Hard Cover

Pages: 119

Description: Zandvoort heeft vanaf het begin van de vorige eeuw sterke aantrekkingskracht uitgeoefend op Joodse bankiers en ondernemers, artiesten en badgasten. Tegelijkertijd ontwikkelde het vissersdorp zich tot een moderne badplaats. Opmerkelijk was het grote aantal stemmen dat werd uitgebracht op de NSB bij de verkiezingen in de tweede helt van de jaren dertig en het daarmee gepaard gaande anti-semitisme. De auteur, ex-Zandvoorter, heeft zich tot taak gesteld in het kader van de beschrijving van de geschiedenis van Zandvoort en de totstandkoming van de Joodse gemeente aldaar, een onderzoek te verrichten naar de oorzaken van het racisme. Daarnaast geeft hij een zo nauwkeurig mogelijke registratie van de circa vijf honderd in de oorlog omgekomen Joodse burgers van Zandvoort, ter nagedachtenis. .

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S37238

€ 13,50Location Code of book in the book store: V048.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!