Die 22. Panzer-Division-25 Panzer-Division-27 Panzer-Division und die 233 Reserve-Panzer-Division

Click for larger view

Die 22. Panzer-Division-25 Panzer-Division-27 Panzer-Division und die 233 Reserve-Panzer-Division - Aufstellung - Gliederung - Einsatz

Author: Rolf Stgoves

Publisher: Podzun-Pallas Verlag

Year: 1985

Cover: Hard Cover

Pages: 301

Description: Deze documentatie toont aan dat deze vier "vergeten" tankdivisies tijdens de Tweede Wereldoorlog net zo hard vochten als de bekendere met de lagere cijfers. Ze hadden niet het geluk een rustige voorbereiding te hebben en langzaam door de Blitzkrieg te groeien naar de steeds hardere gevechten van de tweede helft van de oorlog. Ze werden - geboren als kinderen in nood - nauwelijks ingericht en vaak voor het einde van de training en uitrusting in de strijd geworpen. Er waren maar zelden gesloten operaties, meestal waren er alleen gevechtsgroepen als brandweer op crisispunten. Dit boek vult een leemte in de documentatie over de voormalige Duitse tankdivisies, en het is de verdienste van de auteur Rolf Stoves dat hij nauwgezet alle beschikbare documenten en gegevens heeft verzameld en dit belangrijke boek heeft gemaakt in termen van oorlogsgeschiedenis. Zeldzaam boek!.

Note: Duitstalig

Catalog Ident for ordering: S37932

€ 40,00Location Code of book in the book store: V080.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!