Guerrilla in Rotterdam

Click for larger view

Guerrilla in Rotterdam - De paramilitaire verzetsgroepen 1940-1945

Author: J.L. van der Pauw

Publisher: Sdu Uitgeverij

Year: 1995

Cover: Soft Cover

Pages: 487

Description: Dit lijvig proefschrift beschrijft op systematische en overzichtelijke wijze de geschiedenis van de paramilitaire verzetsgroepen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam actief zijn geweest. Omdat dit alleen in Rotterdam al bijna tweehonderd verschillende (sub)groepen en georganiseerde acties betrof, moest de onderzoeker zich beperken tot 16 paramilitaire verzetsgroepen, zonder dat dit ten koste van het totale beeld van de Rotterdamse illegaliteit zou gaan. De illegale pers blijft in deze studie buiten beschouwing. De vele sabotage-aanslagen, overvallen en liquidaties worden zonder opsmuk in hun volle omvang en onverhulde toedracht beschreven. De betekenis van deze boeiende en leesbaar geschreven studie, die als zodanig en het karakter krijgt van een naslagwerk en een historisch monument, reikt verder dan alleen het Rotterdamse, omdat veel organisaties ook landelijk actief waren. Met verantwoording, noten, registers en tal van zwart-witfoto's.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S42866

€ 30,00Location Code of book in the book store: V050.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!