Battle over Britain

Click for larger view

Battle over Britain - A history of the German air assaults on Great Britain, 1917-18 and July - December 1940, and the development of Britain's air defences between the World Wars

Author: Francis K. Mason

Publisher: The Royal Air Force Museum

Year: 1990

Cover: Hard Cover

Pages: 539

Description: De Battle of Britain markeerde het einde van een tijdperk, zowel voor de Royal Air Force als voor het Verenigd Koninkrijk als geheel. Het luidde uiteindelijk de eeuwenoude doctrine in die stelde dat terwijl de volle zee werd gedomineerd door de Royal Navy, Groot-BrittanniŽ zelf afzijdig kon blijven, veilig voor elke dreiging die zich zou kunnen voordoen op de imperiale grenzen. Zelfs de verspreide bombardementen op Londen tijdens de late stadia van de Eerste Wereldoorlog hadden deze mythe niet definitief uit de weg geruimd, hoewel ze duidelijk de weg wezen voor toekomstige oorlogsvoering, voor degenen die ogen hadden om te zien. De strijd was bedoeld om voor eens en voor altijd aan te tonen dat in het tijdperk van de zware bommenwerper de hele natie in de frontlinie stond. De slag betekende ook het einde van de door Lord Trenchard bedachte luchtmacht, ondanks het feit dat het voor precies dit soort campagnes was die gedurende twintig jaar was voorbereid. Te lang was deze voorbereiding gevorderd in de overtuiging dat individuele dapperheid en stijl de numerieke zwakte en het gebrek aan up-to-date uitrusting zouden compenseren, met als resultaat dat de Royal Air Force was gaan genieten van de sfeer van een eliteclub. Toen ze werden geconfronteerd met de realiteit van de Luftwaffe, een zeer toegewijde en professionele oorlogsmachine, waren deze overdreven kwaliteiten van individualisme en vertrouwen noodzakelijkerwijs ondergeschikt aan de wanhopige behoeften van het moment. De traditionele houding van de dienst hielp Fighter Command ertoe aan te zetten de verschrikkelijke druk van de zomer van 1940 te weerstaan; maar toen de Slag voorbij was, was het vooroorlogse karakter van dat Commando voor altijd verdwenen, en daarmee stierven veel van de officieren en manschappen die een centrale rol hadden gespeeld in de groei van de Royal Air Force tot volwassenheid. De Luftwaffe betaalde een vergelijkbare prijs. De planning van een luchtcampagne tegen Groot-BrittanniŽ was zo verwaarloosd, en het grondwerk van de inlichtingendienst bleek zo ontoereikend te zijn, dat de Duitse uitvoering van de Slag verslechterde tot een reeks onvoorbedachte maatregelen in plaats van een strak gestructureerde opeenvolging van initiatieven. De ontoereikende leiding van de campagne op het hoogste bevelsniveau eiste niet alleen zijn tol van de levens van getrainde vliegers, maar ook van het moreel en het vertrouwen van de meest bekwame en vooruitziende junior commandanten in het veld. Dit boek beschrijft, in ongekend detail, de opeenvolging van gebeurtenissen die leidden tot en vormden de Battle of Britain en de opening van de nachtelijke Blitz; het is gebaseerd op jarenlang onderzoek naar primaire bronnen, in plaats van een versterking van de nu bekende 'officiŽle' geschiedenis - die een reeks aannames die nu volkomen onnauwkeurig blijken te zijn, te lang in stand heeft gehouden. Het verhaal wordt verteld door het ontvouwen van gebeurtenissen terwijl ze plaatsvonden, met de nadruk op genomen beslissingen en acties die werden uitgevoerd in het licht van hedendaagse kennis en bekwaamheid. De Slag had veel te danken aan de vroege sporadische aanvallen op Engeland in 1917 en 1918, want deze gaven praktische indicaties van de moeilijkheden die gepaard gingen met het effectief aanvallen en verdedigen van een eiland waarvan de vitale industrieŽn buiten het bereik lagen van iets anders dan een strategische bommenwerper op lange afstand. Maar een van de centrale vragen bleef onbeantwoord totdat die buitengewone zomer begon. Wie kon voorspellen hoe de burgerbevolking stand zou houden onder deze nieuwe en angstaanjagende beproeving? Op welk punt zou de zenuw van de natie breken en de poorten openen van paniekevacuatie, wanorde, epidemie en zelfs capitulatie? De lessen van Warschau en Rotterdam leken de vrees van de profeten van de jaren dertig te bevestigen - dat er geen adequate verdediging was tegen de bommenwerper... De Battle of Britain was de eerste beslissende campagne die ooit exclusief door luchtmachten werd uitgevochten, en de inzet die op het spel stond was behoorlijk catastrofaal. De hoofdrolspelers waren de machtigste tiran die de wereld ooit had gezien, en de laatste vrije natie die wapens tegen hem droeg. De uitkomst zou de loop van de geschiedenis fundamenteel beÔnvloeden; en de verantwoordelijkheid voor dat resultaat zou uiteindelijk bij slechts 3.080 mannen berusten.

Note: Engelstalig

Catalog Ident for ordering: S43911

€ 20,00Location Code of book in the book store: V010.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!