De belevenissen van een reserve-officier in Vrede en oorlog

De belevenissen van een reserve-officier in Vrede en oorlog

De belevenissen van een reserve-officier in Vrede en oorlog - Hoe de militaire dienstplicht mijn burger leven heeft be´nvloed

Author: W.H. Acksen

Publisher: Eigen uitgave

Cover: Soft Cover

Pages: 126

Description: Door een speling van het lot heeft de auteur na zijn initiele opleiding als dienstplichtige aan de School Reserve Officieren der Infanterie te Kampen (1931) nog vele malen zijn burgerpak moeten verwisselen voor het militaire uniform. Niet alleen maakte hij de mobilisatie en de meidagen in de Peel-Raamstelling in 1940 mee, maar raakte hij via de illegaliteit en zijn arrestatie in 1943 uiteindelijk in krijgsgevangenschap in Nazi-Duitsland. Na de oorlog werd hij na een aanvullende opleiding aan de stormschool te Bloemendaal met een OVW bataljon naar Indie gezonden. Hij nam o.m. deel aan de beide politionele acties en vervulde ten slotte de functie van bataljonscommandant. Na zijn terugkeer in Nederland was hij als economisch-directeur werkzaam in de gezondheidszorg. Ook toen werd hij nog enige malen voor herhaling opgeroepen. De verstrengeling van deze beide carrieres heeft het leven van de auteur dermate beinvloed, dat hij gemeend heeft de hoogtepunten uit dit dubbelleven op schrift te moeten zetten.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for orde­ring: S21035

€ 16,50

Important Note:

When orde­ring books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!