Die Luftverteidigungszone West

Die Luftverteidigungszone West

Die Luftverteidigungszone West - Zwischen Krefeld und der Grenze zu Rheinland-Pfalz

Author: Manfred Gross

Publisher: Helios Verlag

Cover: Hard Cover

Pages: 168

Description: Ook de Westwall met zijn circa 17.000 bunkers is goed bekend bij het grote publiek. Aan de andere kant is de zogenaamde West Air Defense Zone alleen bekend bij experts. In het voorjaar van 1939 werd in het Rijnland begonnen met de bouw van bunkers en open geschutsopstellingen voor de luchtverdediging achter de Siegfriedlinie, evenals batterijvoorraden voor de opslag van wapens en ander materiaal. Tijdens de mobilisatie in 1939 (Fall WeiŖ) en de Duitse inval in Polen werden de posities bezet. Het werk stopte rond juni 1940. In de daaropvolgende oorlogsjaren werden slechts enkele batterijposities gebruikt door het luchtafweergeschut, andere werden gebruikt om goederen op te slaan of als schuilkelders voor de bevolking. Vanaf september 1944, toen de geallieerde eenheden zich al aan de grens van het Reich bevonden, moet de slag om Aken worden herinnerd, flak-eenheden bezetten individuele posities, anderen werden opgenomen in de commandoposten van de gevechtstroepen, of bij de constructie van de zogenaamde westelijke positie - hier vooral de Rur-positie . Na de oorlog werden bunkers en geschutsopstellingen vernietigd. Bijna alle batterijvoorraden zijn bewaard gebleven; na de oorlog werden ze door ambachtelijke bedrijven gebruikt als werkplaatsen en magazijnen. De Bundeswehr gebruikte ook enkele hallen om mobilisatiebases op te zetten. De bedrijven migreerden later naar de moderne bedrijventerreinen. Ook het tussentijdse gebruik door de Bundeswehr is beŽindigd. Individuele kampen vonden geen huurders meer en werden gesloten. De laatste restanten van de West Air Defense Zone zullen de komende jaren waarschijnlijk niet meer zichtbaar zijn. In deze documentatie worden de ongeveer 60 batterijposities tussen Blankenheim-Freilingen en Krefeld gedetailleerd weergegeven. Verklaard door 82 kaarten, 33 schema's / tekeningen en 151 foto's. Deze publicatie is nu al te beschouwen als een standaardwerk.

Note: Duitstalig

Catalog Ident for orde­ring: S37611

€ 22,85

Important Note:

When orde­ring books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!