De Duitse doorbraak bij Gennep

De Duitse doorbraak bij Gennep

De Duitse doorbraak bij Gennep - 1-5-1940

Author: A.M.A. Goossens

Publisher: Uitgeverij Aspekt

Year: 2022

Cover: Soft Cover

Pages: 507

Description: Het derde boek van deze auteur over de gevechten in de Maaslinie in mei 1940. De strijd om de Maaslinie tussen Mook en Afferden was de enige in deze linie met werkelijke betekenis voor het lot van Nederland in mei 40. Het Duitse 26e Legerkorps had deze sector tot doelgebied. De 256e Infanterie Division was daar onderdeel van en opereerde tussen Gennep en Afferden. Het diende eerst de Maaslinie te penetreren en nadien de Peel-Raamstelling, waarvan men verwachtte deze op de eerste oorlogsdag te doorbreken. Om deze ambitie waar te maken was een sluw idee bedacht om met een tweetal treinen vol troepen verrassend over de Maas door te stoten en nadien onder Mill door de Peelstelling te breken en erachter troepen te ontladen. Om dat plan te laten slagen waren veel elementen van cruciaal belang, waaronder het intact veroveren van spoorlijn en kunstwerken. Het eerste object dat de 256e diende te veroveren was de Maasbrug bij Gennep. Om te voorkomen dat die zou worden opgeblazen werd een commandoactie voorbereid met Brandenburger die erin slaagden de spoorbrug bij Gennep verrassend te veroveren. Zodoende konden de Duitse treinen uitbreken en de totaal verraste stelling bij Mill eveneens binnendringen. De uitdaging voor de Duitse hoofdmacht was toen aansluiten en benutten. De brugverovering bij Gennep en de treinactie bij Mill kregen veel aandacht, zowel realtime als naderhand. De brugoverval sprak tot de verbeelding. Weinig elementen van de Duitse operatie in ons land werden naderhand zo feitenvrij gereproduceerd als de actie bij Gennep. Dat was aanleiding voor onderzoek. Dit boek is het resultaat van jarenlange studie van de operatie en alle verbonden zaken, waarbij primaire bronnen, documentatie en overige archiefstukken naast elkaar werden gelegd. De lezer wordt meegenomen in een uitgebreide analyse van de gebeurtenissen, oude conclusies worden navolgbaar weerlegd en een gecorrigeerd beeld wordt gepresenteerd. Het boek is ter verantwoording van ca. 800 eindnoten voorzien. Er zal aannemelijk worden gemaakt dat de Duitse verovering van de Gennepse spoorbrug en de snelle inbreuk bij Mill op feiten beschouwd een zegen in vermomming was voor de strategie van opperbevelhebber Winkelman. Nieuw Boek!.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for orde­ring: S41927

€ 34,95

Important Note:

When orde­ring books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!