Twintig passen heen, twintig passen terug

Click for larger view

Twintig passen heen, twintig passen terug - Herinneringen aan mobilisatie en mei-dagen

Author: Ton Schreutelkamp

Publisher: Uitgeverij Wildeboer

Cover: Hard Cover

Pages: 119

Description: De inmiddels 70-jarige auteur Ton Schreutelkamp beschrijft zijn persoonlijke herinneringen aan de mobilisatie en aan de meidagen van 1940. Opgekomen voor zijn dienstplicht in januari van dat jaar, maakte hij de oorlogsdagen mee als kanonnier bij het Eerste Regiment Luchtdoelartillerie. Een onderdeel dat mede verantwoordelijk was voor de gevoelige verliezen bij de Duitse luchtvloot tijdens de acties boven Nederlands grondgebied. In romanvorm verhaalt de schrijver zijn indrukken over kameraadschap, de gezagsverhoudingen en de wantoestanden binnen het toenmalige leger, het plotselinge uitbreken van de oorlog, de gevechtshandelingen, de moed, de lafheid en vooral ook de humor van velen tijdens deze woelige dagen. Een vlot leesbaar boek in eenvoudige taal. De schrijver ziet kans om de lezer een goede indruk te geven hoe de 'gewone' Nederlandse soldaat het uitbreken en de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog heeft ondergaan. Met in het boek een opdracht en handtekening van de auteur.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S27843

€ 15,00Location Code of book in the book store: V047.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!