News Letter

Dear Reader, please find below our latest newletter.

S22835  Click for more information Jeep - Sur les traces de la légende. David Dalet/Xhristophe Le Bitoux. ETAI. Prachtig boek over de Jeep. Een groot deel van het boek over de oorlogsjeep, en verder over de naoorlogse doorontwikkeling. Veel bijzondere foto's waarvan veel in kleur. Nederlandstalig. Soft Cover - 316 pages. €  39,50
More Info
S29560  Click for more information De uniformen van het Nederlandse leger ten tijde van de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland 1795-1810 . F.G. de Wilde. 1986, De Bataafsche Leeuw. De drie leden van de redactie zijn allen lid van de Nederlandse Stichting voor Modelfiguren 'De Tinnen Tafelronde'. Gemeenschappelijke belangstelling voor de Nederlandse militaire geschiedenis en uniformkunde bracht hen tot het project van deze toonaangevende uitgave. Het fraai uitgevoerde boekwerk geeft een uniek overzicht van de talloze, vooral kleurrijke, uniformen uit de periode van de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland, 1795-1810. De prachtige kleurenafbeeldingen en de nauwkeurige beschrijvingen zijn voor het merendeel afkomstig uit de beroemde documentatieverzameling van dr. F.G. de Wilde. Deze collectie is inmiddels ondergebracht bij het Legermuseum. Naast een overzicht van de vele uniformen geeft dit boek ook een uitstekend inzicht in de toenmalige organisatie van de Nederlandse krijgsmachtdelen en de grote Franse invloed op de vormgeving van militaire kleding en het samenstellen van de uitrustingsstukken. Geschikt voor een groot publiek.. Engelstalig. Hard Cover - 240 pages. €  35,00
More Info
S30974  Click for more information Schepen van de Koninklijke Marine in W.O. II . Chris Mark. 1997, Uitgeverij De Alk B.V.. Een uniek en compleet overzicht van al die schepen die streden voor de bevrijding van ons land... In dit indrukwekkende boek beschrijft Chris Mark alle oorlogs- en hulpschepen waarover de Koninklijke Marine in de periode tussen 1939 en 1945 heeft beschikt. Het geeft daarnaast ook nog eens een overzicht van de schepen die in mei 1940 nog op stapel stonden of waren besteld. Van alle schepen worden naast uitgebreide technische gegevens ook beschrijvingen gegeven van hun prestaties in oorlogstijd. Zeer veel, vaak unieke en niet eerder gepubliceerde foto's verduidelijken de tekst en geven een goede indruk van de schepen en scheepstypen, die in de meest dramatische periode van de geschiedenis van de Koninklijke Marine in actie waren. Nederlandstalig. Hard Cover - 184 pages. €  20,00
More Info
S32096  Click for more information Geen laag te hoog - De eerste uitzending van de LVA, naar IJsland in het kader van het Tweede Internayionale Pooljaar 1932-1933. Jacques A.C. Bartels. 2013, Violaero. Vandaag de dag wordt de Koninklijke Luchtmacht uitgezonden op militaire of humanitaire missies. De allereerste internationale uitzending van de Luchtvaartafdeling (LVA) droeg echter een wetenschappelijk karakter. In dit boek wordt aandacht besteed aan twee Nederlandse militaire vliegers die (met steun van een vliegtuigtechnicus) twee jaar lang op IJsland honderden vluchten uitvoerden om meteorologische metingen in hogere luchtlagen te verzamelen. Dat gebeurde in 1932-1933 tijdens het eerste internationale pooljaar. Beschreven wordt hoe de vliegers in de ijskoude lucht in een open cockpit zonder verwarming aan het werk waren. Dat werk vond plaats in een destijds uniek samenwerkingsverband tussen luchtmacht en weerkundigen. Dankzij deze metingen kon het KNMI steeds beter onderbouwde weersverwachtingen opstellen. Bovendien was de lokale informatie over de luchtlagen boven IJsland voor de latere intercontinentale vluchten tussen Europa en Amerika. De auteur biedt aan de hand van authentieke bronnen een boeiend inkijkje in de eerste buitenlandse detachering van de luchtmacht. Nederlandstalig. Hard Cover - 192 pages. €  32,50
More Info
S32397  Click for more information Een eeuw militaire luchtvaart in Nederland 1913-2013 - Bakermat Soesterberg. Rolf de Winter. 2013, Boom. Na een bescheiden start op 1 juli 1913 op vliegkamp Soesterberg ontwikkelde de Nederlandse militaire luchtvaart zich tot een volwaardig luchtwapen en een zelfstandig krijgsmachtdeel. De afgelopen eeuw is daarmee, in meer dan één betekenis, een bevlogen periode. Daarin neemt Soesterberg een speciale plaats in. Vanaf het prille begin van de gemotoriseerde luchtvaart speelde het Utrechtse vliegkamp een cruciale rol in de ontwikkeling van het Nederlandse luchtwapen. Deze dominante positie behield het tot de Tweede Wereldoorlog. Gedurende de bezettingsjaren benutte de Duitse luchtmacht Fliegerhorst Soesterberg voor offensieve operaties, maar moest zij zich ook teweer stellen tegen geallieerde luchtaanvallen. Na 1945 kreeg de Vliegbasis Soesterberg een markante plaats toebedeeld in de bondgenootschappelijke luchtverdediging van de NAVO. Behalve voor de Koninklijke Luchtmacht was de basis veertig jaar achtereen de thuishaven van een Amerikaans Fighter Squadron, dat met geavanceerd materieel een zichtbare - maar ook duidelijk hoorbare - bijdrage leverde aan het behoud van de Europese vrede en veiligheid. Na de val van de Muur in 1989 tot de sluiting in 2008 was Soesterberg de thuisbasis van transportvliegtuigen en -helikopters die wereldwijd bijdroegen aan talrijke humanitaire missies en vredesoperaties. Tegenwoordig getuigen de aanwezige luchtmachtmonumenten, de behouden infrastructuur en het nieuwe Nationaal Militair Museum van de uitzonderlijke plaats die Soesterberg inneemt in de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis. Bakermat Soesterberg verschaft een uniek inzicht in de ontwikkeling van een eeuw militaire luchtvaart in Nederland. Met uw smartphone of tablet krijgt dit fraai geïllustreerde jubileumboek een extra audiovisuele dimensie en bekijkt u tientallen historische filmfragmenten en clips uit een boeiende geschiedenis. Nederlandstalig. Hard Cover - 295 pages. €  20,00
More Info
S32752  Click for more information De Nederlandse stalen helm 1916-1992 . Kevin de Joode. 2019, Heppner Pubishing en Medi. De metalen helm als militair uitrustingsstuk stamt al uit de oudheid. Toch raakt hij in de 17e eeuw door een veranderende militaire doctrine in onbruik. Tijdens de Eerste Wereldoorlog van '14 – '18 wordt de stalen helm opnieuw geïntroduceerd. De legerleiding in het neutrale Nederland speelt hier direct op in en laat een eigen stalen helm ontwikkelen. Dit boek geeft een nauwkeurige beschrijving van de ontwikkeling, de productie en het gebruik van stalen helmen voor de Nederlandse strijdkrachten in de periode van 1916 – 1992. Welke invloed hadden de nationale en internationale ontwikkelingen op de besluitvorming? Hoe verliep de zoektocht naar de ideale eigen helm? Welke andere niet-militaire organisaties hebben helmen gedragen? En aan welke details kun je de verschillende helmen herkennen? Een historische zoektocht, die door de auteurs aan de hand van degelijk onderzoek en gedetailleerde illustraties wordt onthuld. Dit unieke naslagwerk geeft een zeer uitgebreid beeld van de verschillende varianten van alle typen stalen helmen die in Nederlandse dienst zijn geweest. Vormen, kleuren, productiemethoden, en vele andere belangrijke details van de Nederlandse Stalen helm worden uitgebreid getoond. Voorzien van 1200 kleurenfoto's maakt dit boek tot een onmisbaar werk dat in geen enkele kast mag ontbreken van ieder die interesse heeft in dit stuk Nederlands militair verleden. Nederlandstalig. Hard Cover - 348 pages. €  79,95
More Info
S32928  Click for more information Fighting High Volume One and Two - World War Two - Air Battle Europe. Steve Darlow. 2010, Fighting High Ltd. In deze boeken verteld de auterur een aantal verhalen van vliegers uit de Tweede Wereldoorlog, die streden boven Europa. Voorzien van veel foto's, waarvan een deel kleur, en mooie kleurentekeningen. Mooi uitgevoerd boek. Engelstalig. Hard Cover - 254 pages. €  40,00
More Info
S34237  Click for more information Het Vliegerkruis - Voor initiatief, moed en volharding. H.G. Meijer/R. Vis. 1997, De Bataafsche Leeuw. Al spoedig na de capitulatie van 194O moest men constateren dat de bestaande vooroorlogse onderscheidingen niet toereikend waren om de verschillende krijgsverrichtingen van vliegtuigbemanningsleden tijdens de meidagen passend te belonen. Door de Nederlandse regering in ballingschap werd daarom in 1941 het Vliegerkruis ingesteld. In deze uitgave worden alle personen, zowel Nederlanders als geallieerden, vermeld die onderscheiden zijn met het Vliegerkruis. Daarbij wordt informatie verstrekt aangaande rang en functie van de gedecoreerden, hun krijgsmachtonderdeel, het betreffende Koninklijke Besluit, de al of niet postume verlening en de zogenaamde mutatie ( plaats, tijdstip en aard van de krijgsverrichting in kwestie). Tevens worden alle aan Nederlandse vliegtuigbemanningsleden verleende Britse dapperheidonderscheidingen opgesomd. Nederlandstalig. Hard Cover - 269 pages. €  35,00
More Info
S35135  Click for more information Politierapport 1940-1945 - Dagboek van een Politieofficier. H. Kraaijenbrink. 1986, De Walburg pers. Over de Nederlandse politie in bezettingstijd is lang gezwegen maar de laatste twee jaar zijn daar enkele boeken over verschenen. Het boek van Kraaienbink, corpschef van politie in Harderwijk van 1941 tot 1959, is een opmerkelijke bijdrage aan de politiegeschiedenis. Het is de in 1946 gemaakte uitwerking van dagaantekeningen die hij tijdens de oorlog heeft gemaakt en bevat bovendien veel officiele berichten waardoor het boek ook een soort bronnenuitgave is. De groei van de Duitse terreur na een poeslieve beginhouding en de toenemde willekeur in het provinciestadje worden duidelijk gemaakt. Het begint met NSB'ers die klagen over kinderen die hen uitschelden het eindigt met de wegvoering van Joden, overvallen op Duitsers, standrechtelijke executies. In een wat ambtelijke verslaggevingstaal passeren de oorlogsdagen de revu. Nederlandstalig. Hard Cover - 495 pages. €  26,50
More Info
S35231  Click for more information In de schaduw van de glorie - Overzicht van vliegtuigbergingen in Nederland 19609-1977. S.L. Veenstra. 1992, Eigen uitgave. In dit boek de vliegtuyigbergingen die in de jaren 1960-1977 zijn uitgevoerd door de Koninklijke Luchtmach en andere onderdelen. Nederlandstalig. Soft Cover - 188 pages. €  30,00
More Info
S35425  Click for more information Terschelling en zijn rol in de Luchtoorlog - Tigerstelling. P. van Leeuwen. 1995, Eigen uitgave. In dit boek wordt de rol van het Waddeneiland Terschelling en de zich daar bevindende radarstelling Tiger beschreven. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover . €  20,00
More Info
S35428  Click for more information Oorlog in de Lucht Den Haag 1940-1945 - Bescherming, oorlog en wederopbouw. Henk Ambachtsheer/Corien Glaudemans. 2019, Uitgeveruj De Nieuwe Haagsche. Den Haag heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar geleden. Het oorlogsgeweld heeft duizenden slachtoffers geëist, de Joodse gemeenschap werd gedecimeerd en vele inwoners doorstonden de Hongerwinter niet. Ook door de luchtoorlog boven de stad vielen vele doden op Haags grondgebied. De luchtaanvallen, beschietingen, bombardementen, neerstortende vliegtuigen en V2-raketten hebben enorme schade in de stad aangericht en groot menselijk leed veroorzaakt. Al in de jaren dertig van de vorige eeuw nam de gemeente Den Haag voorbereidende maatregelen ter bescherming van de inwoners. Met de oorlogsdreiging aan de landsgrenzen werden ook veel Haagse burgers actief in de Luchtbeschermingsdienst of in de Haagse afdeling van de Vereeniging voor Luchtbescherming. Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen en begon de luchtoorlog boven Den Haag. De Haagse bevolking kreeg niet alleen te maken met Duitse bombardementen, maar ook met die van geallieerde zijde. Hoewel de bombardementen gedurende de gehele oorlog plaatsvonden, raakte de stad vooral vanaf september 1944 door luchtaanvallen zwaar gehavend. In die maand begon een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de oorlog. Toen startten de Duitsers vanaf grondgebied in de Haagse regio met de lancering van V2-raketten gericht op Londen. Mislukte lanceringen en de aanvallen van geallieerde vliegtuigen op V2-locaties zorgden voor de verwoesting van delen van de stad. Met de wederopbouw van Den Haag eindigt het boek. Nederlandstalig. Hard Cover - 284 pages. €  29,95
More Info
S35465  Click for more information Noodsein boven Zeeland - De crash van een Amerikaanse bommenwerper in een Zeeuwse polder. Mark van den Dries. 2012, Uitgeverij Aspekt. Op 18 september 1944, dag twee van operatie Market Garden, werd het Zeeuwse Heinkenszand opgeschrikt door een geronk. De burgers die naar buiten renden, zagen nog net een bommenwerper op hun dorp afkomen, waaruit meerdere parachutisten sprongen. De Amerikaanse B-24 Liberator scheerde rakelings over het dorp en sloeg in een polder aan de grond. Twee jonge vliegeniers kwamen om, zes anderen werden gearresteerd door de aansnellende Duitse soldaten. Maar niet alleen de Duitsers kwamen in actie: plaatselijke verzetsstrijders schoten twee gevluchte Amerikanen te hulp en wisten hen uit handen van de bezetter te houden. Dit boek vertelt het verhaal van een groep Amerikaanse jongemannen die hun leven riskeerden boven een vreemd continent. Er wordt stil gestaan bij hun missies, de omstandigheden rondom de fatale crash en hun grimmige lot dat daar op volgde. Maar dit is ook het verhaal van de plaatselijke verzetsgroep, die door de pilotenhulp het vuurpeloton riskeerde. We volgen de gearresteerde radiotechnicus Elton Soutwell als hij ons meeneemt op een erbarmelijke reis langs kazernes en vernietigingskampen tot aan een wreed welkom in een Pools krijgsgevangenenkamp. Hij vertelt over hoe hij maar ternauwernood de beruchte Zwarte Mars overleefde en over zijn ontsnapping aan de Duitse bewakers. Nederlandstalig. Soft Cover - 322 pages. €  18,50
More Info
S36160  Click for more information The MG34 Machinegun . G. de Vries. 2010, S.I. Publications BV. The MG34 Machinegun is deel 6 van de Engelstalige Propaganda Photo Series. Elk deel van deze serie beschrijft de geschiedenis, de techniek en het toebehoren van één of meer Duitse draagbare wapens uit de Tweede Wereldoorlog. De serie wordt gekenmerkt door een bijzondere selectie van originele Duitse propagandafoto's (voor het grootste deel nooit eerder gepubliceerd), die de wapens in het dagelijks gebruik tonen. Dit deel gaat over het MG34 machinegeweer. Nieuw boek!. Engelstalig. Hard Cover - 152 pages. €  29,50
More Info
S36162  Click for more information The FG42 Fallschirmjägergewehr . G. de Vries. 2012, S.I. Publications BV. The FG42 Fallschirmjägergewehr is deel 8 van de Engelstalige Propaganda Photo Series. Elk deel van deze serie beschrijft de geschiedenis, de techniek en het toebehoren van een Duits draagbaar wapen uit de Tweede Wereldoorlog. De serie wordt gekenmerkt door een bijzondere selectie van originele Duitse propagandafoto's (voor het grootste deel nooit eerder gepubliceerd), die het wapen in het dagelijks gebruik tonen. Dit deel gaat over de FG42, het mythische wapen dat speciaal was bestemd voor de Duitse parachutisten. Nieuw boek!. Engelstalig. Hard Cover - 152 pages. €  29,50
More Info
S36164  Click for more information German Sniper Rifles . A. Wacker/G. de Vries. 2011, S.I. Publications BV. Het zevende deel van de Propaganda Photo Series beschrijft en toont de ontwikkeling van het sluipschuttersgeweer in het Duitse leger. Na een korte introductie over de vroege ontwikkelingen tot aan de Eerste Wereldoorlog en het tijdperk van de Reichswehr, geeft dit boek een gedetailleerde beschrijving van de Duitse sluipschuttersgeweren in de Tweede Wereldoorlog. Naast de verschillende modellen van de G98 en de K98k sluipschuttersgeweren, worden ook de scoped versies van de K43, Sturmgewehr en Fallschirmjagergewehr beschreven en afgebeeld. De belangrijkste kwaliteit van de Propaganda-fotoserie is echter een unieke selectie van originele Duitse propagandafoto's uit de Tweede Wereldoorlog, die nooit eerder zijn gepubliceerd. De combinatie van solide informatie en originele foto's maakt de Propaganda-fotoserie de meest uitgebreide en betrouwbare bron van Duitse handvuurwapens 'in gebruik', met een weergave van de wapens en uitrusting zoals ze daadwerkelijk werden gebruikt. Nieuw boek!. Engelstalig. Hard Cover - 152 pages. €  29,50
More Info
S36620  Click for more information The Air Plan that defeated Hitler . Haywood S. Hansell Jr.. 1972, Privé uitgave. Dit boek beschrijft het Amerikaanse plan m.b.t. de luchtaanvallen om Nazi-Duitsland op de knieën te brengen. Het bijzondere aan dit boek is dat het is getekend door de auteur met een opdracht aan de Nederlandse Generaal Heije Schaper (Bekend van de Fokker T-8W vlucht naar het Tjeukemeer in Friesland in 1940). Het boek is tevens door Schaper getekend. Een echt collectors item!. Engelstalig. Hard Cover - 315 pages. €  45,00
More Info
S36622  Click for more information The Broken Wings of the Samurai - The destruction of the Japaneese Airforce. Robert C. Mikesh. 1993, Airlife. Halverwege 1945 bevond de Tweede Wereldoorlog zich in de eindfase en was de ondergang van Japan in zicht. De Japanse grondgebied was overgeleverd aan luchtaanvallen en onvermijdelijke invasie en in de traditie van bushido waren sommige militaire leiders toegewijd om tot het einde te vechten om hun keizer en land te verdedigen. In dit streven waren bijna 11.000 vliegtuigen beschikbaar voor Kamikaze-crashduiken. Eind juni 1945 waren voor dit doel duizenden zelfmoord- of speciale aanvalsvliegtuigen omgebouwd van 4.800 leger en ongeveer 5.900 marinevechters, bommenwerpers, trainers en verkenningsvliegtuigen die de luchtgevechten hadden overleefd. Verwacht werd dat er tegen het einde van de zomer van dat jaar nog eens 2.500 zouden worden gereedgemaakt voor de Kamikaze-missies. Het was deze kracht van overlevende vliegtuigen die de bezetter vond toen ze op Japanse bodem arriveerden. Van die duizenden vliegtuigen zijn er nog maar een paar die getuigen van deze eens zo krachtige luchtarmada. De belangstelling voor deze overgebleven vliegtuigen verdween snel toen de wereld zich concentreerde op vreedzame doelen, en velen werden gesloopt voordat hun ware waarde werd erkend. Anderen vonden hun weg naar luchtvaartmusea. Deze overlevenden worden vermeld en hun locaties worden gegeven als een afsluitend hoofdstuk voor dit boek. Speciaal aan dit boek is dat het is getekend door de auteur. Een collectors item!. Engelstalig. Hard Cover - 199 pages. €  30,00
More Info
S36632  Click for more information Megabunkers aan de Hollandse kust - De Duitse Schnell- en Rämboot bases in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Michael Foedrowitz/Jacquo Silvertant. 2015, Silvertant Erfgoedprojecten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden langs de Nederlandse kust een aantal uitzonderlijk grote bunkers gebouwd t.b.v. de Duitse Schnellboote (Motor Torpedoboten) en Räumboote (Mijnenvegers). Dit is het -rijk geïllustreerde- verhaal van deze bunkers.. Nederlandstalig. Soft Cover - 112 pages. €  20,00
More Info
S36634  Click for more information Blitzkrieg over Zuid-Limburg - 10 mei 1940. Jacquo Silvertant. 2017, Silvertant Erfgoedprojecten. Dit is een uniek boek over de 2e Wereldoorlog. Het is een prachtig uitgewerkt persoonlijk project van de schrijver geworden op basis van een heel eigen concept. Het maakt onze oorlogsgeschiedenis minder abstract en door de foto’s en illustraties wordt je echt meegevoerd terug in de tijd. Het boek beschrijft de eerste oorlogsdag in Zuid-Limburg op 10 mei 1940. Het boek heeft niet de pretentie de eerder verschenen werken over het thema te overtreffen. Wel wil dit boek het thema deels vanuit een andere invalshoek benaderen en de gebeurtenissen in Zuid-Limburg belichten vanuit een grotere context. Daarbij moet de waarde van dit boek vooral gezocht worden in het vele unieke en nooit eerder gepubliceerde beeldmateriaal, dat door de auteur recentelijk werd verzameld. De afzonderlijke foto’s vertellen elk hun eigen verhaal ter ondersteuning van de historische feiten van die dramatische dag en vormen zo als het ware door het oog van de fotolens een levendige documentaire gezoen door de ogen van diegenen die erbij waren en die de betreffende beelden om uiteenlopende redenen vastlegden. Nederlandstalig. Soft Cover - 128 pages. €  29,95
More Info
S36637  Click for more information Bitte Lächeln… - De Duitse opmars door Zui-Limburg in foto's. Jacquo Silvertant. 2018, Silvertant Erfgoedprojecten. Dit is een aanvulling op het boek Blitzkrieg over Zuid-Limburg (S36634) en bestaat geheel uit zeldzame, nooit eerder gepubliceerde foto's van de Duitse opmars door Zuid-Limburg in mei 1940. Nederlandstalig. Soft Cover - 127 pages. €  25,00
More Info
S36638  Click for more information Bombensicher - De Zuid-Limburgse mergelgroeven in het Duitse oorlogsplan 1943-44. Jacquo Silvertant. 2020, Silvertant Erfgoedprojecten. De auteur doet als inds 1986 onderzoek naar de geschiedenis van de ondergrondse mergelgroeven in Zuid-Limburg. Eén van de thema’s die daarbij zijn speciale interesse hebben, is de rol van die mergelgroeven in het Duitse oorlogsplan tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het grootste geheim werden vanaf medio 1943 plannen ontwikkeld om de voor de oorlogsproductie belangrijke fabrieken onder te brengen in bomvrije werkplaatsen. Zo ook in Zuid-Limburg. Juist omdat dit onder de grootste geheimhouding gebeurde, is er slechts zeer weinig archiefmateriaal overgebleven en ios de ware toedracht van de Duitse plannen gehuld in de nevelen van de geschiedenis. In dit boek licht de auteur een tipje op van de sluier. Het vormt de neerslag van meer dan dertig jaar zoeken naar sporen van hetgeen zich, met name in het jaar 1944, in de mergelgroeven heeft afgespeeld. Nederlandstalig. Soft Cover - 143 pages. €  29,95
More Info
S36654  Click for more information Een kleine geschiedenis van de Grote Oorlog - 1914-1918. Koen Koch. 2010, Ambo/Manteau. De Eerste Wereldoorlog wordt terecht omschreven als de Urkatastrophe van de twintigste eeuw. De oorlog toonde hoe zeer de Europese staten zich hadden ontwikkeld tot suïcidale oorlogsmachines. Vier jaar lang lieten zij elkaar in het smalle niemandsland tussen de loopgraven letterlijk doodbloeden. Miljoenen soldaten sneuvelden. Was het uitbreken van deze oorlog onvermijdelijk? Waarom ontstond er een patstelling op het slagveld die vier jaar zou duren? Waarom konden de politici de oorlog niet door een compromisvrede beëindigen? Niet alleen het militaire verloop komt aan de orde, Koen Koch gaat ook uitvoerig in op de politieke achtergronden en de sociale, culturele en literaire aspecten van de Grote Oorlog. Een kleine geschiedenis van de Grote Oorlog is een fascinerend boek over een van de bloedigste periodes uit de geschiedenis van de mens: van de moordaanslag op de Oostenrijkse troonopvolger Franz Ferdinand op 28 juni 1914 tot de wapenstilstand op 11 november 1918. Nederlandstalig. Soft Cover - 473 pages. €  18,50
More Info
S36659  Click for more information Een andere kijk op de slag om Arnhem - De snelle Duitse reactie. Peter Berends. 2003, Aspekt. Arnhem 1944 is een van de grootste Nederlandse oorlogsdrama's. In dit boek presenteert Peter Berends een opvallende nieuwe visie op de beruchte slag die volgde op de Britse luchtlanding bij Arnhem. Mede als gevolg van de snelle Duitse reactie verliep de ambitieuze sprong vanuit Noord-België naar Duitsland heel anders dan gepland en ontaardde deze in bittere gevechten tussen de geallieerde troepen en de Duitse bezetters. Met grote kennis van zaken heeft de auteur de gevechtshandelingen op een rij gezet en laat hij zien hoe de Duitse legereenheden reageerden op de geallieerde aanval en wat hiervan de gevolgen waren. De auteur sprak veel oog- en oorgetuigen, verwerkte al zijn materiaal in zeer precies kaartwerk en liet bij zijn diepgravend onderzoek niets aan het toeval over. Dit alles levert - vooral door het verwerken van veel nog onbekend Duits feitenmateriaal - een opvallend nieuw beeld op. Daarnaast toont de auteur aan dat de slag bij Arnhem niet eindigde met de evacuatie van de restanten van de Britse 1ste luchtlandingsdivisie op 26 september 1944, maar nog voortging tot in november van dat jaar.. Nederlandstalig. Soft Cover - 382 pages. €  23,50
More Info
S36662  Click for more information Massamoord in Malmédy? - Ardennen, 17 december 1944. GerdJ.G. Cuppens. 2008, Just Publishers. Op een kruispunt in Baugnez, op enkele kilometers van Malmédy, vond in de Belgische Ardennen op de tweede dag van het Ardennenoffensief - 17 december 1944 - een berucht incident plaats. De Duitse kampfgruppe die onder leiding stond van de toen 29-jarige Joachim 'Jochen' Peiper zou een grote groep Amerikaanse krijgsgevangenen genadeloos hebben geëxecuteerd. Deze schokkende gebeurtenis wekte grote beroering. Ruim 10 jaar lang onderzocht de Belgische historicus Gerd Cuppens deze massamoord diepgravend en uitvoerig. In Massamoord in Malmédy? doet hij hiervan verslag. Zijn conclusies wijken af van datgene wat vele jaren lang beweerd en geschreven is. Cuppens baseerde zich op bewijsmateriaal, geleverd door de Militaire Academie West-Point, door de Amerikaanse Senaat, door Belgische getuigen en door veteranen van verscheidene Ardense verzetsgroepen. Voor zijn onderzoek spoorde hij ook tientallen Amerikaanse en Duitse veteranen op. Hij won hun vertrouwen en sprak zeer uitvoerig met hen. Uiteindelijk bracht Cuppens de toenmalige vijanden samen voor een unieke gezamenlijke uitwisseling van herinneringen en meningen. De waarheid over het beruchte incident bij Baugnez is nu vastgelegd. Cuppens' onderzoek is een fascinerend dossier over een aangrijpende gebeurtenis tijdens het Ardennenoffensief. Met ruim 225 authentieke foto's, waarvan vele voor de eerste maal worden gepubliceerd. Nederlandstalig. Hard Cover - 220 pages. €  35,00
More Info
S36680  Click for more information Missing in Action - reconstructie van het neerstorten van de Britse bommenwerpers in Oudehorne en Ter Idzard op 14 september 1942. Lieuwe Boonstra. 2016, Privé uitgave. In de nacht van 14 september 1942 stortte om 2:20 uur in een weiland aan de Buitenweg in Oudehorne een Britse Lancaster bommenwerper neer. De gehele zevenkoppige bemanning kwam daarbij om het leven en ligt begraven op de algemene begraafplaats in Nieuwehorne. Twee uren later stortte een Halifax bommenwerper neer in een weiland aan de Idzardaweg in Ter Idzard. De zeven vliegers wisten tijdig het toestel te verlaten met hun parachute. Ze werden allen opgepakt en krijgsgevangen gemaakt. Dit boek vertelt het verhaal van de beide vliegtuigcrashes. De lotgevallen van de bemanningen staan daarbij centraal. Aan de hand van de verhalen van ooggetuigen, nabestaanden en enkele vliegers zelf. Uniek zijn de memoires van twee bemanningsleden van de Halifax die hun verhaal van de crash, hun arrestatie in Ter Idzard en ervaringen in krijgsgevangenschap in dit boek vertellen. Dit boek bevat uniek, met veel nooit eerder gepubliceerd fotomateriaal en documenten verzameld door Lieuwe Boonstra in de periode 1988 - 1998. Nederlandstalig. Hard Cover - 104 pages. €  22,50
More Info
S36685  Click for more information Eindstation Terwispel - Reconstructie van het neerstorten van twee Britse bommenwerpers in Terwispel op 15 augustus en 8 september 1941. Lieuwe Boonstra. 2020, Privé uitgave. Al vroeg in de Tweede Wereldoorlog werden betrekkelijk kort na elkaar boven de gemeente Opsterland twee Engelse vliegtuigen neergeschoten. In beide gevallen was Terwispel hun “Eindstation”. In de nacht van 14 op 15 augustus 1941 stortte een Whitley bommenwerper neer in een weiland aan de Alde Dyk/Mouwewei. De vijf vliegers wisten tijdig het toestel te verlaten met hun parachute. Ze werden allen opgepakt en krijgsgevangen gemaakt. In het tweede geval in de nacht van 7 op 8 september 1941 stortte een Wellington bommenwerper neer in een weiland aan de Koaibosk/Brêgelaene. De zes bemanningsleden kwamen daarbij om het leven en werden begraven op de begraafplaats aan de Hegedyk te Gorredijk. Dit boek vertelt het complete verhaal van de beide vliegtuigcrashes, haar elf bemanningsleden, alsmede het verhaal van de Duitse nachtjagervliegers, aan de hand van nooit eerder gepubliceerde foto’s en documenten uit Britse, Duitse en Friese bronnen. Nederlandstalig. Hard Cover - 108 pages. €  26,50
More Info
S36694  Click for more information Fokker G-1 - Jachtkruiser Deel 1. Frits Gerdessen, Karel Kalkman, Cor Oostveen, Willem Vredeling. 2011, Violaero. Prachtig boek over dit bijzondere Fokker product. Lees het verhaal van de ontwikkeling en de inzet van deze Jachtkruiser. Voorzien van zeer veel foto's en tekeningen. Een must voor de liefhebber van de Nederlandse luchtvaart. Deel 2 verschijnt eind 2012. Nederlandstalig. Hard Cover - 248 pages. €  30,00
More Info
S36699  Click for more information Deutsche Militärmotorräder seit 1905 . Frank Rönicke. Motorbuch Verlag. Hoewel de motorfietsbouw aan het begin van de 20e eeuw zijn eerste hausse kende, begon de motorfiets zich pas langzaam te vestigen in de troepen tijdens de Eerste Wereldoorlog. In de Weimarrepubliek nam de Reichswehr toen steeds vaker motorgeweereenheden op zware motorfietsen in gebruik. Pas in 1938 begonnen BMW en Zündapp met de ontwikkeling van zogenaamde superzware motorfietsen met offroad-reductie, achteruitversnelling en zijspanaandrijving. Na de oorlog werden voornamelijk tweetaktmotoren gebruikt. In dit boek documenteert Frank Rönicke de ontwikkeling van Duitse militaire motorfietsen sinds 1905. Duitstalig. Hard Cover - 144 pages. €  27,50
More Info
S36700  Click for more information Wasserkrieg - 17. Mai 1943: Rollbomben gegen die Möhne-, Eder- und Sorpestaudämme. Helmuth Euler. 2020, Motorbuch Verlag. De strijd om het door dammen gecontroleerde Ruhrwater begon in september 1937 toen het Britse leger van het London Department of Aviation overwoog deze dammen op te blazen. De Duitse wapenindustrie zou zo beroofd worden van een groot deel van haar watervoorraden, de waterwegen zouden worden vernietigd als verbindingswegen en tegelijkertijd zouden de waterkrachtcentrales worden leeggemaakt. Uiteindelijk werd het 617e bommenwerpersquadron opgericht onder Wing Commander Guy Gibson, die er in de nacht van 16 op 17 mei 1943 in slaagde de muren van Möhne en Eder op te blazen. Duitstalig. Soft Cover - 262 pages. €  39,90
More Info
S36701  Click for more information VW Kübelwagen Typ 82 . Janusz Piekalkiewicz. 2019, Motorbuch Verlag. De VW Kübelwagen Type 82 was tussen 1940 en 1945 het meest gebouwde voertuig in zijn soort in Duitsland. Ontwikkeld van de civiele KdF-auto door Ferdinand Porsche vanaf 1938, werd de Type 82 tijdens de Tweede Wereldoorlog op alle fronten een werkpaard. Wat de VW Kübelwagen onderscheidde, waren de mobiliteit in het hele land, de relatief lage ontwikkelingskosten en de onproblematische bruikbaarheid, zelfs onder moeilijke klimatologische omstandigheden. Deze documentatie van Janusz Piekalkiewicz, geïllustreerd met meer dan 200 afbeeldingen, beschrijft de ontwikkeling, technologie en operationele geschiedenis. Duitstalig. Hard Cover - 192 pages. €  22,50
More Info
S36707  Click for more information Les Avions Stampe - Stampe Aircraft. Reginald Jouhaud. 1993, Uitgeverij Wimpel. STAMPE! De naam was jarenlang op de lippen van elke sportvliegtuigverslaafde. De SV.4 is een vliegende legende geworden, waar nog een paar happy few van kunnen genieten. In het zestigste jaar van zijn geboorte is de tijd gekomen om terug te denken aan het lot dat geen enkele andere Belg en heel weinig buitenlandse ontwerpen kunnen evenaren. Dit boek geeft een uitgebreide geschiedenis, die overeenkomt met het vroege leven van Jean Stampe, voorafgaand aan de oprichting van zijn bedrijf met René Vertongen. Het gaat verder met de R.S.V., daarna de S.V. tijdperken, en concentreert zich op zijn prestatie de S.V.4. Rijkelijk geïllustreerd met foto's, waarvan vele tot dusverre niet vastgelegde lijntekeningen in drie aanzichten, de lijn van de Stampe S.V.4 is terug te voeren vanaf de Eerste R.S.V.32 van 1923, en wordt gevolgd door de geprojecteerde S.R.11 van 1968. Uiterst zeldzaam en gezocht boek!. Franstalig. Soft Cover - 383 pages. €  50,00
More Info
S36745  Click for more information Nederlandse Marineschepen 1939-1945 - Deel 1: Kruisers, Torpedobootjagers, Kanonneerboten, Escorteschepen en onderzeeboten. Peter Kimenai. 2018, Lanasta. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland een aantal kruisers, torpedobootjagers, onderzeeboten en kanonneerboten op stapel gezet om de te kleine oorlogsvloot uit te breiden. Er waren zelfs plannen voor de bouw van drie slagkruisers. Sinds de algemene mobilisatie, in augustus 1939, waren er zoveel dienstplichtige zeemiliciens opgeroepen dat zij een zeesoldaten bataljon konden vormen en waren de mariniers aangetreden in hun blauwzwarte jassen. De marinemannen in hun blauwe uniformen waren goed getraind en goed gemotiveerd. Tegenover al dat blauw, tegenover al de bouwplannen en blauwdrukken stond te weinig grijs varend materieel. Toen Duitsland op 10 mei 1940 Nederland binnenviel, één van de grootste koloniale mogendheden ter wereld, moest de Koninklijke Marine in Nederland het stellen met een verouderde kruiser, zes onderzeeboten, negen torpedoboten, een torpedobootjager, veertien kanonneerboten, zeven mijnenleggers, acht mijnenvegers, een antiek pantserschip als drijvende batterij en een tachtigtal vliegtuigen waarvan er misschien tien stuks enige oorlogswaarde hadden. De marine in Nederlands Oost-Indië moest het doen met drie lichte kruisers, een verouderd pantserschip, zeven torpedobootjagers, vijftien onderzeeboten en 34 vliegboten. De Nederlandse zeemacht werd in Nederlands West-Indië vertegenwoordigd door een artillerie-instructieschip en twee onderzeeboten. Dat dit weinige grijs volstrekt ontoereikend was, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog pijnlijk duidelijk. De Koninklijke Marine werd op alle fronten verpletterend verslagen. Door de veerkracht en moed van de marinemannen en met hulp van de bondgenoten, kon de Nederlandse zeemacht de strijd tegen de As-mogendheden echter toch voortzetten. Meer Blauw dan Grijs beschrijft alle Nederlandse oorlogsschepen waarover de Koninklijke Marine tijdens de Tweede Wereldoorlog kon beschikken. Ook de schepen die tijdens de oorlog aan de vloot toegevoegd werden door nieuwbouw, aankoop of op leenbasis. Deel 1 van Meer Blauw dan Grijs behandelt de kruisers, torpedobootjagers, kanonneerboten en de escortevaartuigen. In de volgende delen zullen de onderzeeboten, mijnenvegers en mijnenjagers, torpedoboten, pantserschepen, bewakings- en patrouillevaartuigen, gemilitariseerde schepen van de Gouvernements Marine, kleinere schepen en hulpschepen aan bod komen. Nederlandstalig. Hard Cover - 180 pages. €  32,95
More Info
S36748  Click for more information RAF Lancaster LL779 en de zilveren armband - Gemert - Handel 21-7-1944. Ad Hermens. 2005, Privé uitgave. Doordat de schrijve regelmatig een bezoek brengt aan de oorlogskerkhoven in zijn omgeving ontdekte hij op de Algemene Begraafplaats te Eindhoven het complete adres van nabestaanden van Sgt. Loveridge. Het bleek te gaan over de staartschutter uit een Lancaster die in Handel [Gemert ] crashte op 21-7-1944 en waarbij de gehele bemanning om het leven kwam. De eerste brief naar dit adres bracht een grote correspondentie op gang want er leefden nog 12 broers en zussen. Om meer van deze crash te weten te komen plaatste Ad een oproep in het Gemerts Nieuwsblad. Meerdere ooggetuigen reageerden, waaronder Stien Slits-Bevers. Zij meldde dat de familie Bevers na de crash tussen de brokstukken aan een takje van een jong dennenboompje een zilveren armband zag schitteren in de zon. Vader Bevers nam een wijs besluit en bracht de identificatie armband, waarin duidelijk een naam en een nummer te zien was, naar de paters Capucijnen. Deze zorgden weer dat deze via het Rode Kruis bij de RAF in GB terecht zou komen. De bedoeling was dat zij deze bij de nabestaanden zou bezorgen. De naam die te lezen was van: Sgt. Harvey. De gevolgen van deze crash waren verschrikkelijk. Alle acht van de crew kwamen om. De Lancaster van het 101 RAF squadron was op de terug weg van Homberg [Dld] en werd boven Gemert onderschept door een Duitse nachtjager, een Ju 88. Hij vloog eronder en schoot de benzinetanks van de Lancaster lek zodat het toestel ontplofte. De Lancaster kwam brandend in duizenden stukken naar beneden. In zijn val nam deze ook de Duitse Junkers mee en deze crashte ook in Gemert. Hierbij kwam een man van de bemanning om het leven. De familie Bevers heeft bijna 50 jaar gewacht om te weten of de armband bij de familie was aangekomen. De schrijver vond in 1991 dat de familie Harvey in Canada woonde en dat de armband inderdaad na de oorlog ontvangen hadden. De eerste brief kwam van moeder Harvey en de dochter Fay was zo enthousiast dat ze plannen maakte om naar Nederland te komen en de armband terug te geven aan de familie Bevers. Dit gebeurde in 1993 en het was een mooi maar emotioneel bezoek. Fay vond voor de schrijver ook nog twee families terug van andere leden van de crew. Intussen ontving de schrijver veel foto's en documenten en hij nam het besluit om alle nabestaanden terug te zoeken en er een boek over samen te stellen. Hij ontving het logboek van de piloot en de navigator, waaruit veel belangrijke pagina's in het boek te zien zijn. Vele brieven gingen nog naar G B, en het lukte hem om ook nog de andere vier families terug te vinden. Diverse burgemeesters en locale kranten in G.B. verleenden veel medewerking. Ook vond de schrijver de familie terug van de omgekomen Duitser uit de Junkers 88. Nederlands/Engelstalig. Soft Cover - 240 pages. €  27,50
More Info
S36749  Click for more information Yorktown Class Carriers - Warship Pictorial 9. Steve Wiper. Classic Warship Publishing. De drie schepen van deze klasse vliegdekschepen waren CV-5 USS Yorktown, CV6 USS Enterprise en CV-8 USS Hornet. Ze zouden een cruciale rol spelen bij het keren van het tij in de Pacific War in 1942, door de Japanse vliegdekschepen te verwoesten tijdens de Battle of Midway. Hoewel hij in dat jaar twee van de drie zou verliezen, zou de Enterprise doorgaan en gedurende de rest van de oorlog deelnemen aan bijna alle grote zeeslagen. Ze zou het meest gedecoreerde schip van de Amerikaanse marine worden en 18 battle stars en talrijke vermeldingen winnen. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  45,00
More Info
S36754  Click for more information Bomscherven & Broches - De archeologie van de Tweede Wereldoorlog in Nijmegen. Harry van Enckevoort. 2020, Uitgevberij Matrijs. De oorlogsjaren zijn in Nijmegen niet voorbijgegaan en vergeten. Overal in de stad herinneren monumenten, beelden en teksten ons aan de jongste donkere periode in de geschiedenis van Nijmegen, waarin de vrijheid eerst beknot en daarna herwonnen werd. Ook tijdens opgravingen komen tussen de vele honderdduizenden prehistorische, Romeinse en middeleeuwse resten uit het verre en rijke verleden van de stad regelmatig zaken uit de Tweede Wereldoorlog tevoorschijn. Lange tijd zijn deze door de archeologen genegeerd als zijnde te jong en dus onbelangrijk, maar tijdens de afgelopen twee decennia is de archeologische belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog voorzichtig op gang gekomen. Dan blijkt dat verroeste en vaak kapotte voorwerpen, samen met geschreven bronnen zoals dagboeken, verhalen vertellen die gaan over de stad in oorlogstijd. Verhalen over geweld, verwoesting en dood, maar ook over het dagelijkse leven van Nijmegenaren en soldaten die als vijand of vriend werden gezien. Deze teruggevonden herinneringen, op het grensvlak van archeologie en emotie, illustreren en vullen kleine gaten in de grote geschiedenis van Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog, die nog lang niet in volle omvang is beschreven. Bomscherven en broches. De archeologie van de Tweede Wereldoorlog in Nijmegen geeft een overzicht van een aantal verhalen die verbonden zijn met archeologische vondsten uit de oorlogsjaren, die de laatste decennia in Nijmegen zijn gedaan. Het boek vertelt niet alleen over vindplaatsen en voorwerpen uit de oorlogstijd, maar geeft ook een inkijkje in de immer uitdijende verhalenbundel over de mensen die tijdens de oorlogsjaren in en rond Nijmegen leefden en vochten. Nederlandstalig. Soft Cover - 112 pages. €  19,95
More Info
S36757  Click for more information Zoeëdet weej 't noeëts vergaete - Persoonlijke verhalen uit WOII in Tegelen en Steyl. Jos Wolbertus. 2020, Heemkunde Kring Tegelen. Jos Wolbertus heeft 5 jaar lang interviews gehouden en onderzoek gedaan naar de aangrijpende oorlogservaringen van Tegelse en Steylerse inwoners. Op 248 pagina's zijn in 3 delen 35 verhalen opgenomen. Het grootste deel van de verhalen zijn beschrijvingen van gebeurtenissen die door inwoners van Tegelen en Steyl zijn beleefd. Het leven van verzetsstrijder Sef Feijen, het drama van de familie Giesen in Nabben, de zoektocht naar de verdwenen Wim Beurskens, de brieven uit het verzet van Theo Treuen, de belevingen van onderduiker Pieter de Kruif, het bombardement op de trein van Wiel van Rhee en de verhalen van de 219 Tegelse kinderen die na de oorlog in het buitenland konden aansterken zijn slechts enkele van de aangrijpende verhalen van inwoners uit Tegelen en Steyl. In deel B van het boek zijn vier verhalen opgenomen ‘euver de päöl’. De verhalen maken inzichtelijk dat de oorlog ook bij onze buren uit Kaldenkerken zorgde voor veel ellende en verdriet. In het laatste deel van het boek wordt het dagelijks leven tijdens de oorlog beschreven aan de hand van zes dagboeken. Nederlandstalig. Hard Cover - 247 pages. €  20,00
More Info
S36760  Click for more information Seventyfive percent luck - An anecdotal history of 640 Squadron RAF January 1944-May 1945. Fred J. Papple. 1997, Privé uitgave. Deze unieke compilatie van documenten, scans, foto's en cartoons vertelt de geschiedenis van het 640 Squadron van de Royal Air Force in de laatste jaren van WO II. Het bevat: - Exclusieve korte anekdotes van Squadron 640-militairen uit die tijd, inclusief verhalen en reflecties over krijgsgevangenen, ontsnapping uit vijandelijk gebied en gedenkwaardige momenten. Deze zijn over het algemeen tussen één alinea en één pagina lang, waardoor u er gemakkelijk in kunt duiken. - Informatie over de gebruikte vliegtuigen. - Een lijst van alle bemanningsleden en commandanten die tussen deze tijden in het squadron hebben gediend, inclusief niet-Britse soldaten van de RAAF, RNCAF en RNZAF. - Data lijst van missies die de bemanning heeft ondernomen. - Een erelijst (d.w.z. een lijst van overledenen) en de herdenkingstoespraken die tot hen zijn gehouden. - Het aantal en het soort medailles dat wordt toegekend. - En meer ... De titelpagina is gesigneerd door de auteur, die destijds in het squadron heeft gediend. Uiterst zeldzaam boek!. Engelstalig. Soft Cover - 175 pages. €  60,00
More Info
S36783  Click for more information Atlas van de Tweede Wereldoorlog - De belangrijkste veldslagen en operaties in kaart gebracht. Alexander Swanston/Malcolm Swanston. 2014, Librero. Over de Tweede Wereldoorlog zijn inmiddels niet enkel boekenkasten, maar hele bibliotheken vol geschreven. Niet alle geschiedkundige publicaties zijn echter voorzien van duidelijke overzichtskaarten in kleur, die de beschreven gebeurtenissen kunnen verlevendigen. Deze fraai vormgegeven atlas kan als naslagwerk in deze omissie voorzien. In dit boek worden alle belangrijke gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog kort beschreven en worden alle beslissende veldslagen en belangrijke militaire campagnes gedetailleerd in kaart gebracht. Vanaf de vredesverdragen van 1919 en 1920 tot en met de oprichting van de Verenigde Naties in 1945. De tweehonderd overzichtskaarten geven de operaties ter land, ter zee en in de lucht weer, in zowel het Europese als in het Aziatische theater. De geografische informatie is per gebeurtenis voorzien van een korte historische uitleg en wordt aangevuld met een aantal zwart-witfoto's en overzichtelijke legenda's. Nederlandstalig. Hard Cover - 400 pages. €  18,50
More Info
S36788  Click for more information De laatste sprong - De zuidflank van Operatie Amherst op de grens van Overijssel en Drenthe. G.J. Westhoff. 2020, Privé uitgave. De SAS-soldaten staan bij het springluik, klaar voor De laatste sprong. Het rode licht brandt: ‘Gereed voor de actie.’ Daarna groen: ‘Go!’. De parachutisten verdwijnen in de duistere nacht. Boven de nog onzichtbare grond ontplooien zich de parachutes met een kort klokkend geluid. Zo dalen zo’n zestig para’s naar Nederlandse bodem, achter de linies van de Duitse bezetter. Dan raken de legbags de grond. Een fractie later volgen de voeten, breken de mannen de val met de zijwaartse rol en staan in vijandelijk gebied. Franse parachutisten vallen uit de lucht, verblijven enkele dagen bij Den Hulst, Punthorst, Staphorst, Balk­brug en Dedemsvaart en vertrekken dan weer. Zij ont­moe­ten als zuidflank van Operatie Amherst plaat­selijke bewoners, de Binnenlandse Strijdkrachten in het Staphorsterbos en de Canadese fronttroepen in Balkbrug. Wat waren dat voor soldaten? Waarom sprongen ze toen en juist daar? Met welke opdracht werden ze aan de grond gezet en in hoeverre hebben ze die kunnen vervullen? Die vragen zijn de rode draad bij het beschrijven van de be­le­venissen van wegbereiders voor de Canadese bevrijdingstroepen. Boven Drenthe sprongen tijdens de luchtlandingsoperatie Amherst in de nacht van 7 op 8 april 1945 ruim 700 parachutisten. Over de meest zuidelijke daarvan gaat dit boek. Foto’s tonen de plek zoals die er aan het eind van de Tweede Wereldoorlog uit zagen. Voor wie de gangen van de mannen ter plekke na wil gaan, zijn ook foto’s van de locaties in huidige staat weergegeven. Tijdens het onderzoek de afgelopen drie jaren leverde bezoek ter plekke vaak interessante verhalen over de Franse bevrijders op. Gegevens die vaak nauwelijks buiten familieverband zijn verteld. Het boek wandelt chronologisch met de parachutisten mee. Het kijkt mee bij hun kortstondige bezoek bij lokale bewoners direct na de landing; bij hun onfortuinlijke contact met de verzetsgroep in het bos en toont het bivak van het verzet; hun gevecht bij de Lichtmis en bij het sneuvelen van diverse personen op 8 april. Die avond vertrekken de mannen al weer naar IJhorsterveldweg, aan de andere kant van het Staphorster bos. De volgende dag begint het bewaken van de brug bij Balkbrug. Originele ‘Operation Logs’ van het SAS-hoofdkwartier geven inzicht in het radiocontact dat de Fransen bij Staphorst en Balkbrug onderhielden met hun hoofdkwartier. Nederlandstalig. Hard Cover - 91 pages. €  23,00
More Info
S36793  Click for more information De Pantherstellung . 2020, Educatief Centrum Grebbelinie. De in 1944-1945 door de Duitsers aangelegde Pantherstallung is een verlengde van de Westwall over Nederlands grondgebied van Arnhem tot het Ijsselmeer. Een tweede verdedigingslinie werd gepland van Arnhem langs de Ijssel naar Groningen. Van Amersfoort tot Veenendaal volgt de stelling het tracé van de oude Grebbelinie. Dit is heel goed te zien wanneer de bunkers op een kaart worden uitgezet. In de Vallei tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Hoge Veluwe slingert de linie naar het noorden. Vanaf Amersfoort buigt de Pantherstellung echter af richting Nijkerk; de Grebbelinie, vanaf 1939 officieel eigenlijk de Valleistelling, gaat verder langs de Eem richting Spakenburg. Door het tracé naar Nijkerk te verleggen kwamen de oude inundatievelden van de Grebbelinie voor de Pantherstallung te liggen, ten westen dus de richting van waaruit men de vijand verwachtte. De Stelling is niet zo heel bekend. Dit boek verteld de geschiedenis van de Pantherstellung. Nederlandstalig. Soft Cover - 86 pages. €  22,50
More Info
S36811  Click for more information Ein Kriegsfreiwilliger und Spätheimkehrer berichtet . Walter Gross. 2012, Nation und Wissen Verlag. De herinneringen van de voormalige Obersturmführer van de 1st SS Panzer Division Leibstandarte-SS Adolf Hitler (LAH) en de laat teruggekeerde Walther Groß geven een gedetailleerd inzicht in zijn jarenlange oorlog- en gevangenschap. De latere brigadegeneraal van de Oostenrijkse strijdkrachten neemt de lezer mee met zijn opwindend geschreven biografie naar de militair-historische brandpunten van de Tweede Wereldoorlog. We begeleiden de auteur, die actief was in de Weense Hitlerjugend, van zijn opleiding tot luchtafweerschutter in de kazerne in Berlin-Lichterfelde en op de Flak Artillerieschool I in Rerik, Mecklenburg, tijdens zijn eerste oorlogsinzet op de Balkan en in Griekenland (1941) tot aan de SS Junkerschule Bad Tölz (1942), vervolgens naar Normandië en terug naar het oostfront (Slag om Charkow, 1943), om eindelijk getuige te zijn van zijn inzet in de Reichsluchtverdediging bij Berlijn (1944) en de tragische eindstrijd in en rond Wenen. In het tweede deel van zijn boek, dat wordt aangevuld met talloze foto's en documenten, vertelt Walther Groß ons over zijn acht en een half jaar lijden in Sovjet krijgsgevangenen- en Goelagkampen, totdat hij uiteindelijk kan terugkeren naar zijn vaderland in 1953, waar zijn geliefde vrouw Pauli, zijn hem nog steeds . onbekende dochter Karin en zijn ouders hem verwachten. Iedereen die de verguisde en belasterde generatie van onze vaders en grootvaders vanuit een objectief perspectief wil beoordelen, kan niet om dit boek heen. Walther Groß leerde de tegenstanders van Duitsland in het westen en oosten kennen zoals ze werkelijk waren. Zijn boek is tegelijk een herinnering, een erfenis en een waarschuwing. Met foto en handtekening van de auteur!. Duitstalig. Hard Cover - 289 pages. €  30,00
More Info
S36826  Click for more information German Armored Units at Arnhem - Concord Armor at War series 7039. Marcel Zwarts. Concord Publications. Pracht boek met voorgeschiedenis van de betrokken eenheden en beschrijving van de conditie van zowel eenheden als voertuigen. Zeer precieze weergave van betrokken voertuigen, lokatie van gevechten en bevelhebbers. Prachtige herkenbare foto's (Ook vergeleken bij de Battle field tour uit 2004) Ook foto'uit Oosterbeek, Elst, Zutphen, Brummen enz. Ook mooi bij dit boek is dat er bij belangrijke of invloedrijke zaken dieper word ingegaan. Zowel qua tekst als foto's. Mooie duidelijke illustraties van de gebruikte voertuigen en een schema met de hoeveelheden per eenheid en commandant. Ook originele platte grond van Duitse kant. Met handtekening van de auteur!. Nederlandstalig. Soft Cover - 20 pages. €  40,00
More Info
S36828  Click for more information Airlines of Asia since 1920 . R.E.G. Davies. 1997, Putnam. In 1920 huldigde Siam de eerste luchtdienst in Azië in. Tegenwoordig staan ??Aziatische luchtvaartmaatschappijen hoog op de wereldranglijst en vele hebben een uitstekende reputatie op het gebied van efficiëntie en service. Ze hebben ook enkele van de jongste vliegtuigvloten. De enorme ontwikkeling die heeft plaatsgevonden van baanbrekende routes met eenmotorige dubbeldekkers met open cockpit tot heden met grote vloten van de nieuwste jetliners wordt sinds 1920 enorm gedetailleerd beschreven in Airlines of Asia. De Aziatische landen, en dus hun luchtvaartmaatschappijen, hebben in deze jaren veel geleden. Ten eerste moesten velen van hen vechten voor hun vrijheid van koloniale machten; dan was er de verwoestende Tweede Wereldoorlog, gevolgd door talloze andere oorlogen en revoluties. Op de een of andere manier hebben de luchtvaartmaatschappijen het overleefd of zijn ze ontstaan ??toen de omstandigheden zich stabiliseerden. Het feit dat er nu zo velen tot de wereldleiders behoren, is te danken aan het kaliber van de verantwoordelijke mannen. Bij het vertellen van de geschiedenis brengt de auteur hulde aan deze mannen en neemt hij de lezer opmerkelijk gedetailleerd mee door alle financiële en politieke beproevingen die ze hebben overwonnen. Van bijzonder belang is het hoofdstuk over de luchtvaartmaatschappijen van het nieuwe China. De enige staatsluchtvaartmaatschappij is vervangen door talrijke nieuwe luchtvaartmaatschappijen met de nieuwste Europese en Amerikaanse apparatuur en het verkeer is enorm toegenomen. Een groot aantal kaarten, tabellen en foto's maken van Airlines of Asia sinds 1920 een werk van uitzonderlijke waarde. Het laatste boek van REG Davies, het resultaat van meer dan twintig jaar onderzoek, toont de ontwikkeling van de burgerluchtvaart in bijna dertig landen, die zich uitstrekken van Afghanistan en Pakistan in het westen tot China, Japan en de andere landen aan de Pacific Rim, het gebied dat nu de grootste wereldwijde groei van het luchtverkeer registreren. Engelstalig. Hard Cover - 572 pages. €  35,00
More Info
S36829  Click for more information Aufzeichnungen aus der Sturzkampffliegerei . Friedrich Lang. 2002, Privé uitgave. De auteur vloog als Stukavlieger bij de Luftwaffe. Hij is hoog gedecoreerd en diende later in de Bundeswehr. Het boek schreef hij op verzoek van de laatste Generaal van de voormalige Schlacht- und Kampffllieger, Generalmajor Hubertus Hitschold. In het boek zijn ervaringen als Sturzkampfflieger. Uiterst zeldzaam boek. Voorzien van de handtekening van de auteur!. Duitstalig. Soft Cover - 58 pages. €  50,00
More Info
S36831  Click for more information Mosquito Monograph - A History of Mosquitos in Aistralia and RAAF Operations. David Vincent. 1982, Privé uitgave. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de De Havilland Mosquito in Australië en de operaties die de RAAF met het toestel uitvoerde zowel in Het Zuidzeegebied als in Europa. Uiterst zeldzaam boek!. Engelstalig. Hard Cover - 264 pages. €  50,00
More Info
S36832  Click for more information Aviation in the Hyderabad Dominions . P. Anuradha Reddy. 2001, Privé uitgave. Een prachtige compilatie van de broodnodige informatie over de vroege dagen van de luchtvaart in Hyderabad, vooral over de eerste vluchten in het land, en het geweldige werk dat wordt verricht door de Nizam State Railway (NSR) die vroege luchtdiensten uitvoerde, en later door Air Deccan . Boeken als deze helpen om leemtes op te vullen met informatie die niet elders wordt gepubliceerd. Uiterst zeldzaam boek!. Engelstalig. Hard Cover - 274 pages. €  40,00
More Info
S36838  Click for more information Flights into the night - Reminiscenes of a World War Two, RAF Wellington pilot. L. Anthony Leicester. 2010, Crécy Publishing. Als jonge RAF-piloot bracht Anthony Leicester tijdens zijn oorlogsdienst hem naar Canada, het Midden-Oosten, India en Birma, evenals naar Europa. Hij overleefde een botsing midden in de lucht in Canada en verloor toen, op negentienjarige leeftijd, als kapitein van een Wellington II een motor boven het Atlasgebergte tijdens de Afrikaanse campagne en werd geconfronteerd met de pijnlijke keuze: een noodlanding, redding of het vinden van een veilig vliegveld. honderden kilometers verderop in de Sahara. Een verhelderend inzicht in de ervaringen en emoties van de RAF-dienst in oorlogstijd. Engelstalig. Soft Cover - 234 pages. €  15,00
More Info
S36839  Click for more information Night Flyer - Pioneering airborne electronic warfare with the 100 Group Mosquitos. Lewis Brandon. 2010, Crécy Publishing. Het verhaal van Lewis Brandon en zijn piloot Wing Commander James Gillies Benson die eerst samen begonnen in Beuafighters, maar later werden uitgerust met de de Havilland Mosquito. Zijgebruikten een speciale luchtradar, een van de best bewaarde geheimen van WO II. Tegen het einde van de oorlog had het paar negen vijandelijke vliegtuigen neergeschoten, met drie waarschijnlijke, drie beschadigde en zes vliegende bommen vernietigd. Ze hadden ook de zeldzame onderscheiding dat ze opereerden onder de drie commando's, Fighter, Bomber en Coastal en werden een van de meest succesvolle nachtjachtteams van de 2e Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 207 pages. €  15,00
More Info
S36840  Click for more information Mosquito Victory . Jack Currie. 2012, Crécy Publishing. Het meeslepende autobiografische vervolg op Lancaster Target beschrijft op grafische en humoristische wijze alle aspecten van het leven als een WO II RAF-bommenwerperpiloot op 'rust'. Puinhoop en capriolen vermengen zich met Jacks echte taak om stagiaires te instrueren over de viermotorige Halifax-bommenwerper. Na zijn terugkeer naar operationele taken als zweefvlieger, werd Jack later geplaatst bij de elite Pathfinder force met Mosquitoes bij 1409 Weather Flight als een 'Weather Spy' waar zijn weersignalen essentiële informatie verschaften voor de oprukkende bommenwerpersstroom. Een verhelderend portret van het leven in de RAF. Engelstalig. Soft Cover - 176 pages. €  15,00
More Info
S36841  Click for more information We landed by Moonlight - The secret RAF landings in France 1940-1944. Hugh Verity. 2019, Crécy Publishing. Gedurende het grootste deel van de 2e wereldoorlog vloog de RAF 's nachts met kleine vliegtuigen bezet Frankrijk binnen en landde en vertrok in alle geheimhouding. Hun missie was om agenten van en naar Frankrijk te vervoeren om de activiteiten van het Franse verzet en de SOE te ondersteunen. De kroniek van deze operaties vertelt een buitengewoon avonturen verhaal, vol gevaar voor zowel agent als piloot. Hugh Verity vloog veel van de missies die werden verteld in We Landed by Moonlight en was waarschijnlijk de meest opmerkelijke ophaalpiloot van allemaal. Engelstalig. Soft Cover - 272 pages. €  17,50
More Info
S36842  Click for more information The Luftwaffe Bombers'Battle of Britain - The inside story: July-October 1940. Chris Goss. 2000, Crécy Publishing. Het verhaal van hoe de in de minderheid zijnde RAF vocht en de superieure Luftwaffe versloeg in de Battle of Britain zal altijd een bron van fascinatie zijn. De verslagen over de zomer van 1940 hadden echter de neiging zich te concentreren op de Britse verdedigers, zowel in de lucht als op de grond, terwijl het verhaal van de verliezende Duitse zijde grotendeels onverteld bleef. Het vormen van een grote tweedelige serie The Luftwaffe Fighters 'Battle of Britain en het bijbehorende deel, The Luftwaffe Bombers' Battle of Britain, geven de lezer een nieuw inzicht in de ervaringen van de Duitse jager en bommenwerpers vanuit het standpunt van de aanvaller. Allemaal persoonlijke verhalen van zowel Britse als Duitse zijde. Engelstalig. Hard Cover - 208 pages. €  25,50
More Info
S36843  Click for more information D-Day - The lost evidence. Chris Going/Alun Jones. 2004, Crécy Publishing. In de nacht van 5 juni 1944 voer de grootste armada die de wereld heeft gezien de stormachtige wateren van het Engelse Kanaal binnen, haar doel was niet minder dan de bevrijding van bezet Europa en de nederlaag van nazi-Duitsland. Toen op 6 juni de dag aanbrak, wachtten de geallieerde generaals en leiders op nieuws. Er was maar één manier om de ware toestand van de strijd te zien - van bovenaf. De taak om deze foto's terug te brengen viel op een elite groep piloten en de inhoud van hun camera's zou het waargebeurde verhaal van D-Day onthullen. Voor een bevoorrechte enkeling gaven deze afbeeldingen de strijd op leven en dood hieronder weer: de bloedige slachting op het strand van Omaha: de gewaagde verovering van de Pegasus-brug: de inname van Pointe-Du-Hoc. Zelfs individuele acties, zoals de aanval van 'Easy' Company van het 506e op de kanonbatterij bij Brecourt Manor - later vereeuwigd in het boek en de tv-serie 'The Band of Brothers', werden op luchtfoto's vastgelegd terwijl ze plaatsvonden. Later verspreid over archieven en collecties over de hele wereld, zijn deze geclassificeerde afbeeldingen, dit verloren gegane bewijs van D-Day, nu nauwgezet opgespoord en opnieuw samengesteld, samengevoegd en digitaal verbeterd. Eindelijk is dit verloren gegane bewijs van D-Day te zien. Engelstalig. Hard Cover - 144 pages. €  20,00
More Info
S36844  Click for more information Dornier Do17 - The "Flying Pencil" in Luftwaffe Service. A combat and Photographic Record 1936-1945. Chris Goss. 2019, Crécy Publishing. De Dornier Do 17 'Flying Pencil', ontworpen als zowel militair als civiel vliegtuig, was een van de drie tweemotorige middelgrote bommenwerpers die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog bij de Luftwaffe in dienst waren. Zijn dienst bij de Legion Condor tijdens de Spaanse burgeroorlog, voornamelijk in de verkenningsrol, maakte zoveel indruk op de Luftwaffe dat hoge prioriteit werd toegekend aan het vliegtuig als zowel een bommenwerper als een verkenningsvliegtuig. De Do 17 was geliefd bij zijn bemanningen. Het diende boven Polen, Frankrijk en de Lage Landen, Groot-Brittannië, de Balkan, Griekenland en de Sovjet-Unie, vaak zonder escorte en tegen de toenemende en verbeterde tegenstand van jagers. Ondanks een relatief lichte bommenlading en een beperkt bereik, bezat de ultieme versie, Do 17Z, een goede manoeuvreerbaarheid en tijdens de Luftwaffe-campagne tegen Engeland in 1940, had hij de voorkeur voor aanvallen op laag niveau op Britse vliegvelden en installaties, hoewel het gebrek aan bescherming hem kwetsbaar maakte. Hoewel de productie in oktober 1940 stopte, kon de gestroomlijnde Do 17 tot het einde van de oorlog worden gevonden op de sterkte van Luftwaffe-eenheden die als zweefvliegtuig, nachtverkenningsplatform, onderzoeksvliegtuig en trainer dienden. In dit boek vertelt de historicus van de Luftwaffe, Chris Goss, de operationele geschiedenis van de Do 17, misschien wel de minst begrepen en vaak vergeten middelgrote bommenwerpers van de Luftwaffe.. Engelstalig. Hard Cover - 304 pages. €  57,50
More Info
S36846  Click for more information De luchtverdediging in de Meidagen 1940 . F.J. Molenaar. 1970, Staatsuitgeverij. 2 delen uniform gebonden. De geschiedenis van de Koninklijke Luchtmacht Band 1 + II. Foto's, documenten, kaartjes, uitvouwbare plattegrondjes. Gedocumenteerd boek over de strijd van de Nederlandse Luchtverdediging tegen de Duitse overweldiger, zoals deze in de periode 10-19 mei werd gevoerd. Behandeld wordt onder andere: vliegtuigmaterieel van de Militaire Luchtvaart, materieel van de luchtdoelartillerie, gebeurtenissen op de vliegparken, gevechtshandelingen van de luchtdoelbestrijdingsmiddelen, luchtwachtdienst tijdens de gevechtsdagen,uitvoering van de Duitse aanval. Samenvatting en beschouwing. Zeer goede boeken, een must voor de liefhebber. Nederlandstalig. Hard Cover - 1171 pages. €  75,00
More Info
S36847  Click for more information Geheime Deutsche U-Boot-Operationen - Einsätze, Stützpunkte und Bunkeranlagen 1933-1945. Jak P. Mallmann-Showell. 2020, Motorbuch Verlag. Tijdens de Tweede Wereldoorlog landden Duitse onderzeeërs om operationele redenen vaak op bedreigende kusten. Aanvoer gevonden b.v. om spionageredenen aan de kusten van landen als Ierland, Spanje en de VS, maar ook aan de Noord-Afrikaanse kust ter ondersteuning van Rommel's Africa Corps. Mallmann-Showell documenteert veel van deze moeilijke en speciale onderzeebootmissies. Hij gaat naar onderzeebootbasissen en bunkersystemen die hij heeft bezocht in Duitsland, Frankrijk en Noorwegen, toont hun strategisch belang en legt uit hoe en waarom deze systemen werden gebouwd. Duitstalig. Hard Cover - 352 pages. €  37,50
More Info
S36848  Click for more information Combat History of Schwere Panzerjäger Abteilung 653 - Formerly the Sturmgeschütz Abteilung 197 1940-1943. Karlheinz Münch. 1997, J.J. Fedorowicz Publishing Inc.. Sturmgeschütz-bataljon - 6 april 1941: slagorde - oprichting en operatie van het 197e Sturmgeschütz-bataljon: november 1940 tot januari 1943 - Schwere Panzerjäger-afdeling 653 - juli 1943: slagorde - Schwere Panzerjäger-regiment 656 - juli 1943: slagorde - Oprichting en operaties van het 653e Zware Panzerjäger-bataljon: april 1943 tot december 1943 - Algemene revisie van de Ferdinands in St.Valentin / Oostenrijk: januari 1944 tot maart 1944 - zie Pz.Jg.Abt.653: 1st Company, Italië, - februari 1944: slagorde - operaties in Rusland: 2e en 3e compagnie, 653e zware Panzerjäger Bn. : April 1944 tot oktober 1944 - Bewegingen en operaties van de 2e compagnie, 653e zware Panzerjäger Bn. en Army 614th Heavy PanzerJäger Company (Elefant): september 1944 tot mei 1945 - Training, reorganisatie en operaties van het 653e zware PanzerJäger-bataljon "Jagdtiger", 1944-1945. Engelstalig. Hard Cover - 558 pages. €  120,00
More Info
S36849  Click for more information Tiger im Kampf III . Wolfgang Schneider/Frank Köhler. 2013, Schneider Armour Research. Het derde en laatste deel uit de serie Tiger im Kampf vult thematisch de kloof tussen de associatiekronieken in de delen I en II en de uitgebreide technische beschrijvingen van Tom Jentz en Walter Spielberger. Uitgerust met meer dan 1200 illustraties, foto's en tekeningen, evenals tabellen, worden de belangrijkste onderwerpen van installatie en ontwikkeling, training, bediening, gebruik en tactiek behandeld met behulp van alle voorschriften, talrijke rapporten en andere primaire bronnen. Duitstalig. Hard Cover - 506 pages. €  70,00
More Info
S14628  Click for more information Kronmäkt - Malning och märkning av svenska militärflygplan under 1900-talet. Leif Hellström/Leif Fredin. 2000, Allt on Hobby. Mooi boek over de toestellen en hun markeringen van de Zweedse luchtmacht in de jaren '90. Zweedstalig. Hard Cover - 240 pages. €  20,00
More Info
S17088  Click for more information Korps Commandotroepen . Peter Blok. 2007, Commando Stichting. Schitterend fotoboek, geheel in kleur, over het Korps Commandotroepen gemaakt naar aanleiding van het 65 jarig bestaan in 2007. Nederlandstalig. Achterkant stofomslag geplakt. Hard Cover - 104 pages. €  25,00
More Info
S24955  Click for more information The Wehrmacht at War 1939-1945 - The Units and Commanders of the German Ground Forces during World War II. Andris J. Kursiets. 1999, Uitgeverij Aspekt. Zeer interessant boek waarin alle Duitse grondeenheden, hun cammandanten en de plaatsen waar zij zijn ingezet worden beschreven. Zeer handig naslagwerk. Engelstalig. Soft Cover - 398 pages. €  20,00
More Info
S25034  Click for more information Van Hofstad naar Baronie - De luchtmacht in den Haag en Breda. Wim Lutgert/Rolf de Winter. 2006, van Wijnen. Dit boek verteld over de tijd van de leiding van de Koninklijke Luchtmacht in Den Haag, de verhuizing in 2006 naar Breda en de tijd daar. Nederlandstalig. Soft Cover - 84 pages. €  12,50
More Info
S25780  Click for more information Kemajoran - Nederlands-Indisch luchttransport tijdens de roerige jaren 1945-1950. Jan Hagens. 1979, Uitgeverij bv Bonneville. Aan de hand van meer dan 100 interviews, dagboeken, logboeken en rapporten beschrijft de auteur de Indische luchtvaart in de periode 1945 tot 1950. De roeroge periode met de belevenissen en ervaringen van grond- en vliegend personeel van KLM en KNILM wordt opnieuw realiteit, met bekende en minder bekende figuren van vliegend personeel, technisch Bedrijf en andere takken van dienst in de hoofdrol. Nederlandstalig. Soft Cover - 47 pages. €  15,00
More Info
S25800  Click for more information Fokker Vliegtuigbewapening . G. de Vries/B.J. Martens. 1990, De Bataafsche Leeuw. Dit boek geeft een overzicht van de mitrailleurs van Fokker-vliegtuigen in de periode 1914-1940. Deze waren afkomstig uit Duitsland, Denemarken, Groot-Brittannië en de VS. Ook de uitvinding van het motorgeweer door Anthony Fokker wordt behandeld. Vele tientallen zwart-witte foto's en tekeningen geven een goed beeld van het onderwerp. Een register en Engels- en Duitstalige samenvattingen completeren het boek. Dit is het eerste boek over dit onderwerp. De auteurs hebben enkele andere publikaties over vuurwapens geschreven en beheersen hun onderwerp goed. Al met al is het een mooi verzorgd, degelijk en goed leesbaar boek. Nederlandstalig. Soft Cover - 112 pages. €  30,00
More Info
S26238  Click for more information 25 jaar 322 - 1943 12 juni 1968. W.J. E. Kock. 2004, Staatsdrukkerij. Herinneringsboek ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van 322 squadron. Zeldzaam en gezocht boek!. Nederlandstalig. Hard Cover - 304 pages. €  25,00
More Info
S28338  Click for more information Japanese Aircraft - Code Names & Designations. Robert C. Mikesh. 1968, Schiffer Military. In dit boek een beschrijving van Japanse vliegtuigen en hun codenamen. Voorzien van veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 128 pages. €  17,50
More Info
S28903  Click for more information Mei 1940 - De strijd op Nederlands grondgebied. H. Amersfoort/P. Kamphuis. SDU Uitgeverij. Mei 1940: na vijf dagen vechten moest Nederland capituleren. In dit boek wordt, naast een zeer nauwkeurige beschrijving van de strijd zelf ook de voorbereiding op die strijd beschreven. Zou een ander Nederlands Defensiebeleid tot een wezenlijk andere uitslag hebben kunnen leiden? Komt het beeld dat velen van de strijd hebben wel overeen met de werkelijkheid? Het duel op strategisch niveau tussen generaal Winkelman en zijn Duitse tegenspeler generaal von B ock wordt uitvvoerig behandeld. Sterke kanten van het Nederlandse leger worden belicht, zwakke plekken leggen de auteurs bloot. Ex-bibliotheekboek, derhalve goedkoop aangeboden. Het boek verkeerd in goede staat. Nederlandstalig. Soft Cover - 244 pages. €  20,00
More Info
S30003  Click for more information Prora - Das erste KdF-Bad Deutschlands. Bernfried Lichtnau. 2002, Impressum. In dit boek een uitvoerige beschrijving van het enorme , door Hitler opgezette, vakantieproject van Kracht durcg Freude (KdF) op het eiland Rügen. Hier werd door de Nazi organisatie een enorm vakantiehotel gebouwd voor de Duitse arbeider. De restanten staan er nog. Op het moment wordt een deel gerestaureerd en weer als hotel in gebruik genomen. Duitstalig. Hard Cover - 255 pages. €  13,50
More Info
S31901  Click for more information Dornier Wal Vliegboot . Michiel van der Mey. 1986, Eigen uitgave. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Dornier Wal Vliegboot. O.a. bij de Koninklijke Marene. Nederlandstalig. Soft Cover - 100 pages. €  17,50
More Info
S32480  Click for more information De Velser Affaire - Een omstreden oorlogsgeschiedenis. Bas von Benda-Beckmann. 2013, Boom. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de bezetter in Velsen en Kennemerland ongekend succesvol. De Duitsers arresteerden en vermoordden een aantal veelal communistische verzetsmensen, onder wie Hannie Schaft. Na de oorlog deden geruchten de ronde over wat de Velser-affaire ging heten. Waren de verzetsmensen verraden door Nederlandse en geallieerde autoriteiten, die zo de linkse beweging wilden raken? Dit boek geeft antwoord op een aantal vragen die de gemoederen nog altijd bezighouden. Nederlandstalig. Soft Cover - 461 pages. €  17,50
More Info
S32490  De luchtstrijd rond Borneo - December 1941 - Februari 1942. P.C. Boer. 2003, Van Holkema & Warendorf. Dit boek is het eerste deel van een gedetailleerde reconstructie van de strijd van de Nederlands-Indische Luchtmacht (MLKNIL) tegen de Japanse invasiestrijdkrachten in de periuode 8 december 1941 tot 9 maart 1942. Engelstalig. Hard Cover - 350 pages. €  22,50
More Info
S32826  Click for more information R703 Pothbrug, Woudenberg . 2016, Stichting Oud Nijkerk. Zeldzaam boek over de Duitse Pantherstelling en de verdedigiungswerken daarin. De Pantherstelling was een van de laatste Duitse stellingen in Nederland en was grofweg de omgekeerde Grebbelinie. Veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 54 pages. €  18,50
More Info
S32925  Click for more information Terg mij Niet - De geschiedenis van Vliegkamp Valkenburg. Marc van Alphen/Willem Geneste/Prudent Staal. 2007, NIMH. Beschrijving van het Marinevliegkamp Valkenburg van opening tot sluiting. Voorzien van vele foto's, waarvan een deel in kleur. Nederlandstalig. Soft Cover - 122 pages. €  20,00
More Info
S33718  Click for more information Neergestort in de Holierhoekse Polder - Het verhaal van de Wellington Z1321 en haar bemanning. Pieter Schlebaum. Strreekmuseum Jan Anderson. "F.T.R", deze drie letters werden in de ochtend van 26 maart 1942 met een krijtje achter de namen van de zes bemanningsleden van de Z1321 genoteerd op een groot bord in de vliegbasis bij Grimsby aan de Britse oostkust. Failed to Return, zo luidde de onheilspellende betekenis. De bommenwerper van het type Vickers Wellington Mk.IV was die nacht niet teruggekeerd van haar missie naar Essen, waar de fabriek van de Duitse staal- en wapenproducent Krupp gebombardeerd had moeten worden. Het is niet bekend of de Z1321 Essen bereikt heeft en of ze haar bommen heeft kunnen lossen op het doel. Mist boven de Duitse stad bemoeilijkte de missie en mogelijk werden de bommen op de verkeerde plek afgeworpen. Hoe dan ook, het toestel werd op de terugtocht naar Engeland geraakt door Duits luchtafweergeschut en stortte neer in de Holierhoekse Polder bij Vlaardingen. Alle bemanningsleden, twee Canadezen en vier Britten, kwamen om. Nederlandstalig. Soft Cover - 52 pages. €  15,00
More Info
S34615  Click for more information History of the Glider Pilot Regiment . Claude Smith. 2007, Pen & Sword. Het Glider Pilot Regiment, opgericht als het eerste element van het nieuwe Army Air Corps in 1942 en ontbonden in 1957, kan waarschijnlijk het twijfelachtige eer opeisen dat het het kleinste en kortst bestaande Regiment was dat ooit deel uitmaakte van het Britse leger. Desalniettemin kreeg het Regiment in die paar jaar evenveel eer als de honderden jaren die het duurde voor andere eenheden om deze status te bereiken. Vreemd genoeg is het verhaal van deze heldhaftige mannen die hun fragile zweefvliegtuigen naar de meeste belangrijke slagvelden van de Tweede Wereldoorlog stuurden nog nooit eerder verteld. Het is inderdaad een opmerkelijk verhaal en niemand is beter in staat om het te vertellen dan de auteur, die zelf diende bij het Regiment en deelnam aan de invasie van Normandië op D-Day, 6 juni 1944, en later in de noodlottige landing in Arnhem, waar hij gevangen werd genomen. Hij vertelt het verhaal van deze uiterst dappere mannen, feitelijk en zonder emotie, maar het is onmogelijk om dit boek te lezen zonder geraakt te worden door hun heldenmoed. Zoals generaal Sir John Hackett in zijn voorwoord zegt: 'Degenen die met zweefvliegtuigen ten strijde zijn getrokken en vooral degenen die ze daar hebben gekregen, de zweefvliegpiloten, verdienen onze blijvende achting'. Engelstalig. Soft Cover - 184 pages. €  18,50
More Info
S35418  Click for more information De laatste vlucht van "T for Tommy" . Harry Bouman. 1993, Uyitgeverij Steeva. Dit is de reconstructie van de laatste vlucht van Stirling R9168, LS-T, van 15 squdron RAF. Deze Stirling kwam op 16 december 1942 neer bij Gortel. Nederlandstalig. Soft Cover - 64 pages. €  15,00
More Info
S36426  Click for more information Schweinfurt-Regensburg 1943 - Air Campaign 14 Eight Air Force's costly early daylight battles. Mashall L. Michel III. 2020, Osprey Publishing. In 1943 lanceerden de USAAF en RAF het gecombineerde bommenwerperoffensief, bedoeld om systematisch de industrieën te vernietigen waarop de Duitse oorlogsmachine vertrouwde. Bovenaan de targetlijst stonden vliegtuigfabrieken en fabrieken die kogellagers maakten - een onderdeel dat als een kritieke kwetsbaarheid werd beschouwd. Schweinfurt in Zuid-Duitsland was de thuisbasis van een groot deel van de kogellagerindustrie en samen met de Messerschmitt-fabriek in Regensburg, die Bf 109-jagers bouwde, was het doelwit van een enorme en innovatieve aanval. Precisie vereiste dat de doelen bij daglicht werden geraakt, maar de aanval was buiten het bereik van een bestaande escortejager, dus de B-17's zouden onbeschermd naar binnen gaan. De oplossing was om de twee doelen te raken in een gecoördineerde 'dubbele aanval', waarbij de Regensburg-aanval als eerste toesloeg, de verdedigende Luftwaffe-jagers uitschakelde en de weg vrij liet voor de Schweinfurt-bommenwerpers. De strijdmacht van Regensburg zou over de Alpen doortrekken naar Noord-Afrika, het eerste voorbeeld van 'shuttlebombardementen' van de VS. Hoewel de aanval op Regensburg succesvol was, stopte de schade aan Schweinfurt de productie slechts tijdelijk en had de Achtste Luchtmacht zware verliezen geleden. Er zou een aanhoudende campagne nodig zijn, niet slechts een enkele inval, om de werken in Schweinfurt te verlammen. Toen echter twee maanden later eindelijk een vervolgaanval werd gelanceerd, waren de geleden verliezen nog groter. Dit boek legt uit hoe de USAAF in 1943 haar bombardementen bij daglicht lanceerde, de technologie en tactieken die beschikbaar waren voor de missies in Schweinfurt-Regensburg, en hoe deze kostbare mislukkingen een verandering van koers dwongen.. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  20,00
More Info
S36428  Click for more information Operation Crossbow 1944 - Air Campain 5 Hunting Hitler's V-Weapons. Steven J. Zaloga. 2018, Osprey Publishing. Halverwege 1943 begon de geallieerde inlichtingendienst de tekenen van ongebruikelijke Duitse constructie op afgelegen locaties nabij de Kanaalkust op te vangen. Verschillende enorme vestingwerken begonnen vorm te krijgen en ze leken op Londen gericht te zijn. De geallieerde inlichtingendienst gaf deze locaties de codenaam "Crossbow" en begon plannen te maken om ze aan te vallen voordat ze de Britse hoofdstad konden bombarderen. Deze "Heavy Crossbow" -locaties voor de V-1- en V-2-raketten zouden bomvrij moeten zijn, maar ze trokken al snel de aandacht van RAF-zware bommenwerpers met de nieuwe Tallboy beton doordringende bommen. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  20,00
More Info
S36429  Click for more information Battle of Berlin 1943-44 - Air Campaign 11 Bomber Harris'gamble to end the war. Richard Worrall. 2019, Osprey Publishing. Van eind 1943 tot begin 1944 woedde er een epische strijd boven het luchtruim van Duitsland tussen RAF Bomber Command en de Luftwaffe. Deze campagne was uitgevoerd door de opperbevelhebber Bomber Command, Air Chief Marshal Sir Arthur Harris, en werd gedoopt tot 'The Battle of Berlin'. De campagne in Berlijn was een harde, wanhopige klus. Worstelend tegen vreselijk en bitter winterweer 'ging' Bomber Command in totaal zestien keer naar Berlijn en leed tijdens de winter van 1943/44 steeds zwaardere verliezen in het licht van een nieuw leven ingeblazen Duitse luchtverdediging. De campagne blijft controversieel en de jury is, zelfs vandaag de dag, uiteindelijk onbeslist over wat ze realistisch heeft bereikt. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  20,00
More Info
S36431  Click for more information Battle of the Atlantic 1939-41 - Air Campaign 15 RAF Coastal Command's hardest fight against the U-Boats. Mark Lardas. 2020, Osprey Publishing. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog dachten maar weinigen dat de U-boot zo verwoestend zou zijn als hij bleek te zijn. Maar konvooien en met sonar uitgeruste escortes bleken onvoldoende om de koopvaarders van de geallieerden te verdedigen, en het enige aanvalswapen van de RAF was het anti-submarine warfare (ASW) -vliegtuig. Voor RAF Coastal Command waren de eerste twee jaren van de oorlog het moeilijkst. Hoewel uitgehongerd door middelen, opererend met verouderde vliegtuigen en vaak nutteloze wapens, waren ze nog steeds de enige kracht die het gevecht naar de U-boten kon voeren. Maar in deze twee jaar leerde de RAF wat ze nodig had om de Battle of the Atlantic te winnen. Geleidelijk aan het ontwikkelen van nieuwe tactieken en technologie, zoals luchtradar, signaalinformatie en effectieve wapens, eindigden de geallieerden in 1941 in een positie om de groeiende vloot van U-boten van Dönitz te verslaan. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  20,00
More Info
S36621  Click for more information De Sieg der vor die Hunde ging - Der Luftkrieg 1939-1945. Will Berthold. 1981, Hestia. Tussen de plechtige verklaring van premier Chamberlain dat men geen oorlog kan winnen door de burgerbevolking aan te vallen en 'Operatie Gomorrah' ligt de meedogenloze escalatie van de luchtcrisis, die geen van beide partijen aanvankelijk wilde. De Luftwaffe was de trots van de Wehrmacht, haar mannen droegen de hoogste medailles - maar door planningsfouten of verkeerde beslissingen betaalden ze uiteindelijk de hoogste prijs - voor niets. De geschiedenis van de luchtmacht is een verhaal van juist deze mannen die zichzelf opofferden om de burgerbevolking te beschermen en die hun moed meestal met hun leven betaalden. In zijn zorgvuldig onderzochte documentatie traceert de auteur het dramatische verhaal, dat de waanzin van de oorlog heel duidelijk laat zien. Will Berthold (1924-2000) was een van de commercieel meest succesvolle Duitse schrijvers en non-fictie-auteurs van de naoorlogse periode. Zijn meer dan 50 romans en non-fictieboeken zijn vertaald in 14 talen en hebben een totale oplage van meer dan 20 miljoen. Berthold groeide op in Bamberg en werd op 18-jarige leeftijd soldaat. In 1945 werd hij tijdelijk krijgsgevangen gemaakt. Van 1945 tot 1951 was hij vrijwilliger en redacteur van de 'Süddeutsche Zeitung', een. een. hij rapporteerde over de processen in Neurenberg. Na enkele serieromans in tijdschriften te hebben gepubliceerd, werd hij freelanceschrijver en schreef hij zogenaamde 'feitelijke romans' en populaire science-non-fictie. In zijn werken hield hij zich het liefst bezig met de tijd van het nationaal-socialisme en de Tweede Wereldoorlog, maar ook met onderwerpen op het gebied van misdaad en spionage. Het bijzondere van dit boek is dat het is getekend door de auteur. Een collectorsitem!. Duitstalig. Hard Cover - 316 pages. €  30,00
More Info
S36623  Click for more information Vliegtuigen boven Lochem - Jeugdherinneringen. Herman Beumer. 2010, Eigen uitgave. Verwondering en een gezonde nieuwsgierigheid horen bij het leven van ieder mens. Dit geldt juist ook voor een kind dat opgroeit in de oorlog. Hoe spannend en bedreigend is het leven in zo'n tijd: overvliegende vliegtuigen, vreemde soldaten in de stad, de gesprekken van de volwassenen over NSB'ers, onderduikers en verzet. Herman Beumer was docent Duits aan een grote scholengemeenschap in het oosten van het land. Regelmatig kwam de Tweede Wereldoorlog ter sprake. Jeugdherinneringen werden door hem verteld, hij was immers drie jaar oud toen de oorlog uitbrak die vijf jaar heeft geduurd (dit is lang in een kinderleven) Leerlingen stelden vragen; hoe staat u nu tegenover Duitsland en de Duitsers? Waarom bent u leraar Duits geworden als u zulke vervelende dingen hebt meegemaakt? Dit boekje geeft op deze vragen antwoorden. Met opdracht en handtekening van de auteur. Nederlandstalig. Hard Cover - 96 pages. €  15,00
More Info
S36648  Click for more information Het proces Mussert . 1987, Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie. Op 7 mei 1946 werd de leider van de NSB, ir. Anton Adriaan Mussert door een vuurpeleton ter dood gebracht. De doodstraf was over hem uitgesproken na een proces van twee dagen (november 1945) dat grote belangstelling trok. Het proces had een kalm verloop, de verdachte antwoordde zonder omwegen, de eis hoorde hij schijnbaar onbewogen aan. De Bijzondere Raad van Cassatie bevestigde het vonnis in maart 1946, een gratieverzoek - door een familielid ingediend - werd verworpen. Het proces Mussert, al in 1948 verschenen als bronnenuitgave van het Rijksinstituut, is ongewijzigd herdrukt en bevat naast een korte inleiding het letterlijk verslag van de procesvoering en de daarbij gebruikte documenten. Voor specialistische belangstelling voor de NSB en Mussert is dit proces uiteraard zeer belangrijk. Nederlandstalig. Soft Cover - 344 pages. €  15,00
More Info
S36660  Click for more information Achter de linies - Een geheime opdracht in Nederland, 1944. John Olmsted. 1990, SDU Uitgeverij. In de nacht van 11 op 12 september 1944 wordt de Amerikaanse officier Olmsted in Overijssel gedropt om samen met het verzet de grote luchtlandingsoperatie Market Garden te ondersteunen. De geallieerde opmars komt echter in de Betuwe tot stilstand. Na de geallieerde nederlaag in de Slag om Arnhem zit Olmsted met zijn team in de val. Twee maanden lang zwerft hij in het bezette Noord-Oosten van Nederland rond, voordat hij in november weer naar het bevrijde zuiden ontsnapt. Zijn herinneringen aan die periode schreef hij direct na afloop van de oorlog op. Veertig jaar later overhandigde hij dit manuscript aan de zoon van een van de gesneuvelde Twentse leiders van het verzet, de historicus Coen Hilbrink. Deze vertaalde en bewerkte het manuscript en zorgde ervoor dat het werd uitgegeven. Het is een spannend verhaal over het bezette Nederland in de herfst van 1944, met gevoel voor humor en veel aandacht voor de 'dagelijkse dingen' geschreven. Nederlandstalig. Soft Cover - 11 pages. €  15,00
More Info
S36661  Click for more information Ooggetuigen van de Eerste Wereldoorlog - In meer dan honderd reportages. Willem Melching/Marcel Stuivenga. 2008, Uitgeverij Bert Bakker. Ooggetuigen van de Eerste Wereldoorlog geeft een overzicht van de aangrijpendste en indrukwekkendste verslagen uit deze oorlog. Deze verslagen zijn afkomstig van de diverse fronten, maar ook vanaf de zee, vanuit de lucht en vanaf het thuisfront. De auteurs van de fragmenten zijn afkomstig uit alle lagen van de diverse krijgsmachten en samenlevingen. Ze laten zien hoezeer de oorlog het aanzien van de wereld voorgoed veranderde.. Nederlandstalig. Soft Cover - 286 pages. €  16,00
More Info
S36663  Click for more information "We wisten niet wat ons overkwam" - Herinneringen aan '40-'45 . Kees Stuijfbergen. 1995, Privé uitgave. Dit boek beschrijft het verzet tegen de Duitse bezetter in en rond de Noord-Hollandse plaats Hoorn. Nederlandstalig. Soft Cover - 56 pages. €  15,00
More Info
S36664  Click for more information Dordrecht 40-45 . Wim van Wijk. 2014, W Books. Dordrecht 40-45 vertelt het verhaal van de stad in oorlogstijd. Niet alleen militair, maar ook dagelijks leven voor Dordtenaren. Dordrecht lag op de route die de Duitsers hadden uitgestippeld om zo snel mogelijk in het regeringscentrum in Den Haag te komen. De Zwijndrechtse brug en die over het Hollandsch Diep wilden zij onbeschadigd in handen krijgen. Met de Moerdijkbruggen lukte dat vrij gemakkelijk, maar de strijd bij de Zwijndrechtse brug duurde langer. Vier dagen is er hevig gevochten in de stad. Ook in de oorlogsjaren is de stad deel van het strijdtoneel geweest, zoals in oktober 1944 toen de geallieerden het hoofdkwartier van het 15de Duitse leger in park Merwestein bombardeerden. Een paar maanden later was het weer raak. Toen was villa Simpang, tegenover het station, doelwit. In die tijd lag Dordrecht op de grens van bezet en bevrijd Nederland en probeerden crossers in hun kano´s ongezien de mitrailleursnesten te ontwijken die de Duitsers op de zuidrand van het Eiland van Dordrecht hadden ingericht. Nederlandstalig. Hard Cover - 112 pages. €  15,00
More Info
S36679  Click for more information Met Mussert Hou Zee! . Jacquo Silvertant. 2016, Silvertant Erfgoedprojecten. Dit boek verteld de geschiedenis van de NSB en haar leden in het Limburgse Valkenburg in de jaren 1933-1949. Nederlandstalig. Hard Cover - 220 pages. €  30,00
More Info
S36697  Click for more information Hr.Ms. Jacob van Heemskerck Eastern Skies Deplymenr 1999 - 21 februari - 11 juni 1999. 1999, Privé Uitgave. Herinneringsboek voor de bemanning van Hr.Ms. Jacob van Heemskerck met veel foto's van deze reis met als opdracht, een handelsembargo tegen Irak. Zeer veel foto’s. Zeldzaam boek!. Nederlandstalig. Hard Cover - 112 pages. €  24,50
More Info
S36747  Click for more information In de greep van de mmedogenloze - Gilze en Rijen in oorlogsdagboeken. Arnold Verster/Dries Noij/Piet Pijnenburg/Govert Aarts. 2011, Heemkundekring Molenheide. In dit boek wordt de geschiedenis van het Brabantse Gilze-Rijen in de Tweede Wereldoorlog beschreven aan de hand van 4 dagboeken van inwoners. Nederlandstalig. Soft Cover - 284 pages. €  16,50
More Info
S36763  Click for more information Ooggetuigen in het licht van 2000 - Verhalen van Bosschenaren en anderen 1940-2000. Luc van Gent. 2000, Adr. Heinen. In dit boek verhalen van Bosschenmaren die voor- tijdens- of na de Tweede Wereldoorlog iets meemaakten wat zij in eigen kring zo boeiend konden vertellen, waarop de ractie was: "Dat moet je opschrijven", In dit boek zijn deze verhalen over Den Bosch opgescreven. Nederlandstalig. Soft Cover - 94 pages. €  15,00
More Info
S36768  Click for more information De SS en nederland . N.K.C.A. in 't Veld. 1987, Sijthoff. In dit boek wordt de geschiedenis van de SS in Nederland beschreven. Het is een onderzoek uitgevoerd door het NIOD. Zeer gezocht boek. Nederlandstalig. Soft Cover - 438 pages. €  29,50
More Info
S36786  Click for more information Toen wist ik pas wat oorlog was - Rhenen 1940-1945. K.H. Koekoek-Sloggatt/J.G. Koekoek jr./H.P. Deyd. 1995, Stichting gebroken lente. Geschiedenis van het dorp Rhenen in de Tweede Wereldoorlog, met veel aandacht voor de meidagen 1940. Nederlandstalig. Soft Cover - 48 pages. €  16,50
More Info
S36810  Click for more information Festung IJmuiden - Een vestingbpuwkundige wandeling langs bunkers van de Atlantikwall in het zuidwestelijk deel van de Festung Ijmuiden. Hans Sakkers. 1999, Fortress Books. De Atlantikwall was een verdedigingslinie aan de kusten van Europa ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. De Duitse bezetter bouwde de wall om een invasie van geallieerde krachten te voorkomen. Huis en haard moesten wijken voor de linie, die van de kust van noord Noorwegen tot aan de Franse zuidkust liep. IJmuiden werd, als belangrijke haven en doorgang naar binnenland en hoofdstad, aangewezen tot de zwaarste beveiligingscategorie: Festung. Waaruit bestond de Festung in IJmuiden. Forteiland IJmuiden: Het kernwerk van Festung IJmuiden was zogezegd het Forteiland IJmuiden. Het fort werd het legeringsgebouw. Aan de zeezijde verrees nu een kustbatterij met drie geschutsbunkers, met manschappenbunkers en een commandopost, die bovenop het fort stond. Indrukwekkende trappenhuizen verbonden de bunkers met het fort. De doorvaart rond het fort werd voorkomen door een waterbommenwerper en een torpedolanceerinstallatie. Drie kanonnen, zes stukken pantserafweergeschut en zes zware machinegeweren, uitgevoerd in bunkers, verzorgden de verdediging rondom het fort. Het eiland zelf werd door nog eens twee granaatwerpers en acht machinegeweren in koepels beschermd. Ook werden landingen op het enige strandje van het eiland onmogelijk gemaakt door de plaatsing van drakentanden. Een manschappenbunker en wateropslagbunker completeerden het geheel. Na de oorlog is een deel van het Forteiland afgestoken ten behoeve van de scheepvaart. Het eiland is benoemd tot monument en werelderfgoed. Nederlandstalig. Soft Cover - 48 pages. €  22,50
More Info
S36827  Click for more information Dat waren de oorlogsjaren - Het dorp Maasbree en ervaringen van Maasbreenaren in de jaren 1939-1945. P.G.J.M. Mulders-Thijssen/L.C.A. Grubben. 1994, Historische Wergroep de Brede. In dit boek heel gedetailleerd de geschiedenis van het Limburgse dorp Maasbree gedurende de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 420 pages. €  25,00
More Info
S36835  Click for more information Jongens, ik moet gaan zemmen . Pier Pennings. 2019, Stichting Traveling Light Art Projects. In dit boek vertelt de auteur het verhaal van Spitfirepiloot Abraham Ephraïm (Bram) Pennings, de jongste broer van zijn vader, die op 28 april 1941 bij een aanval op vliegveld Oost Souburg in de Westerschelde stort en sneuvelt. Het boek "Jongens, ik moet gaan zwemmen" – de laatste woorden van Bram – vertelt hoe de avontuurlijke zendelingszoon op zijn zeventiende jaar de HBS ontvlucht, om zijn droom piloot te worden te vervullen. Hij lift via Brindisi naar zijn ouders in Egypte, en eenmaal KNIL piloot in Nederlands Indië wordt hij in 1940 als Spitfire-piloot uitgeleend aan de RAF in Londen. Van vliegveld Kemajoran, Jakarta, vliegt hij naar Manilla, en van daar met een Clipper vliegboot de Pacific over, en landt in San Francisco. Hij reist door naar Canada, waar hij prinses Juliana en de prinsesjes ontmoet. Eenmaal in Londen spreekt hij prins Bernard. Zijn laatste pleisterplaats is Hornchurch Aerodrome, vanwaar hij in zijn Spitfire "Ons Aller Belang" opstijgt voor zijn eerste gevechtsvlucht. Bij de aanval op vliegveld Vlissingen wordt hij aangeschoten door de Duitse FLAK, en stort neer in de Westerschelde. 24 jaar is hij dan, en nooit teruggevonden. Hij ligt nog steeds met zijn Spitfire op de bodem van de zee.. Nederlandstalig. Soft Cover - 58 pages. €  15,00
More Info
S36836  Click for more information Oorlog op de Beek - Prinsenbeek 1940-1945. Hans Luiken. 1994, Gemeente Prinsenbeek. Dit boek beschrijft de geschiedenis van het Brabantse Prinsenbeek in de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 92 pages. €  15,00
More Info
S36837  Click for more information Bavel 70 jaar bevrijd - 28-10-2014. Janus Jochems/Hans van der Zanden. 2014, Heemkundekring Paulus van Daesdonck. Dit boek beschrijft de bevrijding van het Brabantse Bavel in oktober 1944. Nederlandstalig. Soft Cover - 104 pages. €  15,00
More Info
S1615  Click for more information Ceskoslovenska Letadla (1945 1984) . Václav Nêmecek. 1984, Naše Vojsko. Dit boek beschrijft vliegtuigen in Tsjechoslowakije in de jaren 1945-1984. Heel veel overzichten, foto's en tekeningen. Tsjechischtalig. Hard Cover . €  16,50
More Info
S2504  Click for more information De geschiedenis van de Nederlandse Commandotroep Nr. 2 (Dutch) Troop van Nr. 10 (Interallied) Commando en Het Korps Insulinde tijdens de Tweede Wereldoorlog . V.E. Nierstrasz. 1959, Inrichting Uitgeven Boekwerken. In dit boek wordt de geschiedenis van de Nederlandse Commando's (Nr. 2 Dutch Troop) en het Korps Insulinde tijdenms de Tweede Wereldoorlog verteld. Het is samengesteld uit kopieén in een ringband. Nederlandstalig. Soft Cover . €  10,00
More Info
S3242  Click for more information Cannucks Unlimited - Royal Canadian Air Force CF-100 Squadrons and Aircraft, 1952-1963. Bob Baglow. 1985, Canuck Publications. De Avro Canada CF-100 Canuck (liefkozend bekend als de "Clunk") was een Canadese straaljager / jager die diende tijdens de Koude Oorlog zowel op NAVO-bases in Europa als als onderdeel van NORAD. De CF-100 was de enige in Canada ontworpen jager die in massaproductie ging, voornamelijk bij de RCAF / CAF en in kleine aantallen in België. Voor zijn tijd had de CF-100 een korte startbaan en een hoge klimsnelheid, waardoor hij zeer geschikt was voor zijn rol als onderschepper. Dit boek beschrijft de squadrons van de Royal Canadian Air Force die in de jaren 1952-1963 met dit type waren uitgerust. Soft Cover - 124 pages. €  20,00
More Info
S9165  Click for more information Suomen Ilmavoimien Historica 3 - Fokker D.XXI. Kalevi Keskinen/Kari Stenman/Klaus Niska. 1974, Tietoteos. Boek uit de serie over de geschiedenis van de Finse Luchtmacht. Het boek beval voornamelijk foto's, waarvan sommige zeer zeldzaam. De tekst is in het Fins met een Engelse samenvatting. Boek is aangevuld met kleurentekening van de vliegtuigen. Finstalig, met Engelse samenvatting. Soft Cover - 128 pages. €  15,00
More Info
S11063  Click for more information Marinevliegkamp De Kooy - Beelden van een bevlogen eeuw. W.F. Visée. 2001, Uitgeverij Ceharo. De geschiedenis van het Marinevliegkamp De Kooy in woord en beeld. Heel mooi boek. Nederlandstalig. Hard Cover - 208 pages. €  7,50
More Info
S14197  Click for more information Luchtvaartarcheologie in België - Speuren naar relieken uit de luchtvaartgeschiedenis. Cynrik de Decker. Uitgeverij de Krijger. Dit boek geeft een beeld van de activiteiten van de schrijver en zijn Stichting op het gebied van onderzoek naar de luchtoorlog. Niet alleen vinden ze de enige tastbare bewijzen van dat verschrikkelijke conflict maar telkens weer worden ze geconfronteerd met het verhaal van een vliegtuig en zijn bemanning. Nederlandstalig. . Soft Cover - 160 pages. €  7,50
More Info
S14296  Click for more information Suomen Ilmavoimien Historia 5 - Curtiss Hawk 75A/P40M. Kalevi Keskinen/Kari Stenman/Klaus Niska. 1976, Tietoteos. Boek uit de serie over de geschiedenis van de Finse Luchtmacht. Het boek beval voornamelijk foto's, waarvan sommige zeer zeldzaam. De tekst is in het Fins met een Engelse samenvatting. Boek is aangevuld met kleurentekening van de vliegtuigen. Finstalig met Engelse samenvatting. Soft Cover - 96 pages. €  15,00
More Info
S14373  Click for more information IV Rekognosceringstipe Fokker G-1 - Haerens Flyvertroppers licensfremstillede angrebs-, rekonoscerings- og bombe luftfartoj. Orla Kragh Jensen. 2002, Stoppel Vorlag. Deens boek over de Fokker G-1. Deenstalig. Soft Cover - 94 pages. €  15,00
More Info
S15337  Click for more information Junkersflugzeuge 1933-1945 - Bewaffnung-Erprobung-Prototypen. Der illustrierte Original-Bericht des Professor Brunolf Baade an die sowjetische Militäradministration, Dessau 1946. Helmut Bukowski/Manfred Griehl. 1991, Dörfler. Weergave van een rapport over Junkersvliegtuigen in 1946 gedaan door Professor Baade aan de Russische bezettingsautoriteiten. Dit is een fotoboel van vliegtuigen, bouwtekeningen en rapporten. Duitstalig. Hard Cover - 263 pages. €  15,00
More Info
S15431  Click for more information Forteresse Saint-Nazaire - La Marine Allemande face au Alliés. Luc Braeuer. 2002, Eigen uitgave. Boek over de vesting Saint-Nazaire tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van veel bijzondere foto's. Franstalig. Met handtekening van de auteur. Soft Cover - 192 pages. €  25,00
More Info
S16215  Click for more information Die Nachrichtentruppe 1914 bis Heute - Entstehung und Einsatz. Heer, Luftwaffe, Marine. Werner Niehaus. 1980, Motorbuch Verlag. Dit boek geeft een overzicht van de inzet van de "Verbindingsdienst" van Het leger, de luchtmach en de Marine. Het toont welke vooruistrevende technische middelen zij ontwierpen. Zonder de "Verbindingsdienst"was het voeren van de TWEEDE Wereldoorlog niet mogelijk geweest. Het boek geeft ook een overzicht van de tegenwoordige tijd. Duitstalig. Hard Cover - 334 pages. €  16,50
More Info
S17880  Click for more information The Boer War . Thomas Pakenham. 2003, Abacus. De Boerenoorlog, die begon op 11 oktober 1899 toen de Boeren de Engelsen de oorlog verklaarden, was de langste, de duurste, de bloedigste en de vernederendste campagne die de Britten uitvochten tussen 1815 en 1914. In dit boek wordt de gehele Boerenoorlog in Zuid-Afrika belicht. Engelstalig. Soft Cover - 659 pages. €  19,50
More Info
S19674  Click for more information Van pioniers tot professionals - 1913-2003 100 jaar Militaire Luchtvaart. Corstiaan Prince/Gijs Dragt. 2003, D33 Pubicaties. Onderverdeeld in zes hoofdstukken belicht dit boek honderd jaar militaire luchtvaart in Nederland en Nederlands-Indië. Aanleiding is het eeuwfeest van de Koninklijke Luchtmacht en zijn voorlopers in 2013. Binnen de zes tijdvakken in deze eeuw komen zowel de acties van de militaire luchtvaart in beeld als de vliegtuigtypen, van tweedekker tot F-16, waarmee dat gebeurde. Speciale aandacht is er voor de mannen (en vrouwen) die, vaak met persoonlijke moed, voor bijzondere acties zorgden. Het boek heeft een aantrekkelijke opmaak waarin veel (vaak onbekend) beeldmateriaal in kleur is opgenomen. Er wordt gewerkt met apart geplaatste, opvallende citaten die de leesbaarheid bevorderen. De vooruitgang die de luchtmacht en Marineluchtvaartdienst in een eeuw hebben meegemaakt wordt geïllustreerd in de titel en in de afbeeldingen op de omslag van het boek: van pioniers tot professionals. Het oblong formaat boek eindigt met de taak van dit krijgsmachtonderdeel: het optimaal beschermen, gebruiken en beheren van de derde dimensie (lucht en space) is de kracht van de luchtmacht. Nederlandstalig. Hard Cover - 112 pages. €  16,50
More Info
S19783  Click for more information Luister, het fort verteld - Kustfort Ijmuiden. Tan Kalkman/Henk Haver. 2003, Pirola. In dit boek wordt het dagelijks leven op het kustfort (nu forteiland) IJmuiden beschreven in de periode 1938 tot mei 1940. De soldaten die op het fort waren gelegerd vertellen hun verhalen. Nederlandstalig. Soft Cover - 79 pages. €  10,00
More Info
S20333  Click for more information Beschuss-Zeichen . G. Wirnsberger. 1975, Journal-Verlag Schwend. Boekje met alle kenmerken van ingeslagen tekens in wapens en munitie. Duitstalig. Soft Cover - 205 pages. €  20,00
More Info
S21127  Click for more information Vliegend voor vrede en veiligheid. Deel 1 - Van Luchtvaart afdeling tot Koninklijke Luchtmacht. Pieter van Wijngaarden. 2015, DTP Graphiv Products. De Koninklijke Luchtmacht is het jongste van de drie krijgsmachtdelen in Nederland. Sinds 1913, het jaar waarin de "Luchtvaartafdeeling" werd opgericht, is er veel veranderd. In die tijd beschikte men slechts over één vliegtuig, één auto en zes personeelsleden. Tegenwoordig is de luchtmacht een technologisch hoogwaardige organisatie. Bijna achtduizend mensen vervullen in die organisatie een grote verscheidenheid aan functies zodat de verschillende vliegtuigen, helikopters, ondersteunende wapensystemen en andere middelen optimaal kunnen functioneren. Met het wegvallen van de Oost-West tegenstellingen is het accent binnen de krijgsmacht steeds meer komen te liggen op vredestaken, dat betekent vrede handhaven "peace-keeping" of vrede afdwingen "peace-enforcement". Daarnaast kan de moderne luchtmacht snel ingezet worden voor humanitaire missies. Omdat de Koninklijke Luchtmacht mobiel en flexibel kan optreden spelen tegenwoordig deze taken een grote rol. In twee delen beschrijft auteur Pieter van Wijngaarden alle vliegtuigen die vliegen en gevlogen hebben bij de militaire luchtvaart in Nederland. Naast typebeschrijvingen vindt u de technische gegevens, aantallen en de registraties die op de toestellen waren aangebracht. Bij elk type vliegtuig vindt u bovendien een interessante anekdote . Deel 1 gaat over de periode 1913 tot aan de Tweede Wereldoorlog en in deel 2 vindt u alle informatie over de Luchtmacht van de periode daarna. Beide boeken zijn voorzien van veelal niet eerder gepubliceerd fotomateriaal en begint met de Farmans op de vlieghei bij Soesterberg en eindigt met de nieuwste aanwinst van de Lockheed Martin F-35A "Lightning II" Joint Strike Fighter. Zeer bijzonder in het boek is een luchtfoto uit juni 1940 van het Franse vliegveldje Mardyck bij Calais. Hier zien we naast de hangaar, met daarom een tiental Messerschmitts Bf 109, de uit Nederland gevluchte Fokker C.X "705". Verder veel foto's uit het privéarchief van voormalig KLu-vlieger Gerrit Jacobs die meer dan de helft van het bestaan van de Luchtmacht heeft meegemaakt. Verder veel onbekende luchtmacht foto's uit het archief van de auteur. Het boek is opgedragen ter nagedachtenis aan de gevallen vliegers uit de Tweede Wereldoorlog die waar ook ter wereld voor onze vrijheid om het leven zijn gekomen. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  24,95
More Info
S21251  Click for more information Cobra in the clouds - Combat history of the 39th Fighter Squadron 1940-1980. John Stanaway. 1982, Historical Aviation Album Publication. De geschiedenis van het 39ste jagersquadron van de Amerikaanse Luchtmacht in de jaren 1940-1980. gedurende de Tweede Wereldoorlog gestationeerd in Australië. Veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  15,00
More Info
S22757  Click for more information Schutz-/Verteidigungsanlagen, Kampfstellungen - Militärische Anlagen in historischen Luftbilderd. Ein Leitfaden für die Luftbildauswertung. 2009, Büro Immekus. Boek voor de interpretatie van luchtfoto's van beschermings- verdedigings en gevechtsstellingen. Duitstalig. Soft Cover - 53 pages. €  15,00
More Info
S23973  Click for more information Grenadiers en Jagers in Nederland - 1599-1829-1979. C.M. Schulten/F.J.H.Th. Smits. 1980, Staatsuitgeverij. Door de sektie Krijgsgeschiedenis van de Kon. Landmacht vastgelegde geschiedenis van de Grenadiers en Jagers. Beginnende bij het Staatse Leger (Republiek, 1599) met nadruk op de jubileum periode 1829-1979. Afbeeldingen, ongeveer 250 waarvan 20 in kleur, en tekst geven een overzicht van wapenfeiten, bewapening, kleding en legering van de landmacht in het algemeen en de grenadiers en jagers in het bijzonder. Veel citaten en afbeeldingen uit oude (leger) publikaties. Er is extra aandacht voor de meidagen 1940 en Indie (Indonesie). Bevat een erelijst met gesneuvelden vanaf 1830. Nederlandstalig. Soft Cover - 160 pages. €  15,00
More Info
S24480  Click for more information De vliegtuigen van de Belgische Luchtmacht/Les Avions de la Force Aérienne Belge 1946-1962 . John Pacco. J.P. Publications. In 1948 bestond het Militair Vliegwezen uit slechts vier jachtsmaldelen met verouderde Spitfires XIV. Na de oorlog moesten de Europese landen hun defensie en luchtmacht heropbouwen, want de koude oorlog was volop aan de gang. In de zomer van 1949 werden de eerste naoorlogse moderne straaljagers aan België geleverd, de Meteor F.4. Ondertussen was in de Verenigde Staten een programma voor militaire hulpverlening (M.D.A.P.) van kracht, waardoor de Amerikaanse regering kredieten ter beschikking stelde aan de Atlantische bondgenoten. De oorlog in Korea en de spanningen tussen de twee bloks hebben de krijgsmachten van de westerse landen aangespoord om hun moderniseringsprogramma’s te versnellen. De Belgische Luchtmacht, als NAVO-lid, kende in die jaren een grotere uitbreiding. De auteur John Pacco, die veel inspanning heeft toegewijd aan deze uitgave, geeft u een gedetailleerde beschrijving van de aangeschafte vliegtuigen van de Belgische Luchtmacht van 1946 tot 1962: van de Spitfire tot de Thunderstreak, inclusief de Gloster Meteor, de Thunderjet, de Hawker Hunter en de Avro CF-100, de transport vliegtuigen, zoals de DC-3 en de C-119 Flying Boxcar, e.a.. Deze uitgave beschrijft ook de trainingsvliegtuigen, zoals de SV-4B, de Harvard en de Fouga Magister. Het boek is makkelijk leesbaar, uitvoerig geïllustreerd en uiterst nauwkeurig. Dit naslagwerk zal onmisbaar zijn voor de liefhebbers van waardige betrouwbare bronnen en ook voor de modelbouwers. Nederlandstalig. Hard Cover - 353 pages. €  23,50
More Info
S24703  Click for more information The Turn of the Wheel - The History of the RASC 1919-1939. Pat Turpin. 1988, The Institution of the Royal Corps of Transport. In dit boek wordt de geschiedenis van het Royal Army Signal Corps verteld in de periode 1919-1939. Het RASC was verantwoordelijk voor transport te land, water en lucht. Administratie, Brandweer, fourage enz.. Duitstalig. Hard Cover - 96 pages. €  12,50
More Info
S25743  Click for more information De Koog in Oorlogstijd . Paul Dijkstra. 1973, Eigen Uitgave auteur. Mooi fotoboek over Duitse soldaten op Texel. Het zijn voornamelijk jonge mannen van een Reichs Arbeitsdienst Abteilung. Foto's van werkzaamheden, bunkerbouw, oefeningen, vrije tijd enz.. Duitstalig. Hard Cover - 234 pages. €  16,95
More Info
S25768  Click for more information De lucht in gevlogen, de hemel in geprezen - Eerbewijzen voor van Speyk. Sandra de Vries. 1984, Joh. Enschedé en Zonen. Op 5 februari 1831 liet Jan Carel van Speyk zijn kanonneerboot met bemanning en al in de lucht vliegen om de Nederlandse valg uit handn van de hem belagende Antwerpenaren te houden. Deze heldendaad leidde postuum tot allerlei eerbewijzen, zoals een nationaal monument in Egmond aan Zee, een praalgraf en een gedenksteen in Amsterdam, gedenkpenningen, schilderijen, prenten, tekeningen, teneelstukken en gedichten. Deze staan centraal in dit boek. Nederlandstalig. Hard Cover - 134 pages. €  10,00
More Info
S26203  Click for more information Market Garden Revisited - WW2 Classics. Henk Zomers. 1987, Giesbers Media. Fotograaf Henk?Zomers legde tijdens de herdenkingstochten van Market Garden in 2014 meer dan honderd verschillende voertuigen vast. Zijn doel: het zo authentiek mogelijk registreren van de voertuigen die in september 1944 het zuidoostelijke deel van Nederland bevrijdden, in een zo authentiek mogelijke setting. In meer dan 130 foto’s registreerde hij de colonnes van operatie Market Garden, van motoren en jeeps tot zwaar transport, van Bren Carriers tot DUKWs en van lichte pansterwagens tot Shermans en M10’s. 120 Pagina’s met alleen maar full color foto’s van de voertuigen zoals ze in september 1944 door Nederland reden. Nederlandstalig. Hard Cover - 218 pages. €  22,50
More Info
S26650  Click for more information De Koninklijke Luchtmacht in de West - 336 squadron op Curacao 1981-2000. J.A.M.M. Janssen/R. de Winter. 1997, Staf Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten. De geschiedenis van het 226 squadron Klu op het eiland Curacao. Dit is een luxe uitgave met harde kaft. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  14,50
More Info
S27471  Click for more information Battle Group! - German Kampfgruppen Action of World War Two. James Lucas. 2008, BCA. De Duitsers vormden in de Tweede Wereldoorlog vaak Kampfgruppen. Tijdelijk samengstelde gevechtseenheden. In dit boek worden er een aantal besproken. Engelstalig. Soft Cover - 224 pages. €  15,00
More Info
S27639  Click for more information Red Stars in the Sky - Soviet Air Force in World War Two. Carl-Fredrik Geust/Kalevi Keskinen/Klaus Niska/Karie Stenman. 1979, Tietoteos. Mooi fotoboek over Soviet Jachtvliegtuigen en hun vliegers in de Tweede Wereldoorlog. Ook voorzien van (kleuren) teken ingen van de toestellen. Fins/Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  15,00
More Info
S27675  Click for more information Militärmuseen Benelux . Harry Lippmann. 2012, Deutsches Atlantikwall Archiv. Dit is een gids met militaire musea in de Benelux. Het is een zeer gedetailleerd boekwerk, waarin de kleinste musea en verzamelingen staan vermeld. De musea in Nederland beslaan al 154 pagina's van het boek. Het is echt een aanrader voor alle geïnteresseerde museabezoekers. Duitstalig. Soft Cover - 336 pages. €  18,00
More Info
S27693  Click for more information The story of the Texan . Hector Cervantes. 1975, Aviation Publications. In dit boek wordt in het kort de geschiedenis van de Texan gegeven, vervolgens komt het handboek van de Texan met allerlei tekeningen van het toestel en de cockpit. Engelstalig. Soft Cover - 55 pages. €  16,50
More Info
S27712  Click for more information Lavockin La-5 . Milos Vestsik/Jiri Vrany. 2006, MBI. Mooi boek met een beschrijving van- veel foto's en (kleuren) tekeningen van de Lavochkin La-5. Tsjechisch/Engelstalig. Soft Cover - 108 pages. €  15,00
More Info
S27853  Click for more information Aces Full . Robert Grisnell. 1976, Gencorp. In dit boek worden een aantal "Azen beschreven van de USAAF, RAF, RCAF, USN, JAAF, USMC, Luftwaffe. Boek is voorzien van kleurentekeningen van de beschilderingen van de vliegtuigen van een aantal van de Azen. Engelstalig. Soft Cover - 160 pages. €  15,00
More Info
S28002  Click for more information Divine Thunder - The Life and Death of the Kamikazes. Bernard Millot. 1994, Macdonald. In dit boek beschrijft de auteur het fenomeen Kamikazes. De Japanse militairen die zich met vliegtuig, onderzeeboot enz. op de vijand storten in een zelfmoordmissie. Hij belicht het idee er achter en de inzet van de kamikazes. Voorzien van een aantal foto's. Engelstalig. Hard Cover - 236 pages. €  16,00
More Info
S28352  Click for more information The Aviation Arts of Keith Ferris . Ian Ballantine. 1989, Peacock Press. Mooi boek met luchtvaartkunst van de Amerikaanse artiest Keith Ferris.Werk beslaat vliegtuigen van vele jaren. Engelstalig. Hard Cover - 287 pages. €  15,00
More Info
S28566  Click for more information Kees van Geelkerken - De rechterhand van Mussert. Bart van der Boom. 1997, Veen Uitgevers. Kees van Geelkerken was de drijvende kracht achter de NSB. Al in de jaren twintig sloot hij zich aan bij vroege fascistische bewegingen als Het Verbond van Actualisten en De Bezem. Ontevreden over hun gebrek aan slagvaardigheid overreedde hij Mussert om de leiding van een serieuze fascistische partij op zich te nemen. Van Geelkerken werd lid no. 2, plaatsvervangend leider, oprichter en 'hoofdstormer' van de Nationale Jeugdstorm en een vooraanstaand woordvoerder van de NSB. Tijdens de oorlog verzorgde Van Geelkerken de contacten tussen de NSB en de Duitser bezetter, immer schipperend tussen de tegenstribbelende Mussert en Seyss-Inquart, Schmidt en Rauter. In 1943 werd hij inspecteur-generaal van de uiterst misdadige Landwacht. Van Geelkerkens steeds opportunistischer politiek leidde in de laatste maanden van de oorlog tot een dramatische breuk tussen Mussert en zijn plaatsvervanger. Na de oorlog werd Van Geelkerken veroordeeld tot levenslange gevangenschap, maar kwam in 1959 vrij en overleed in 1976. Nederlandstalig. Soft Cover - 86 pages. €  14,50
More Info
S28701  Click for more information De Siegfriedlinie - Het laatste Nazibolwerk. Charles Whiting. 1999, Uitgeverij Kadmos. In september '44 bereikten de geallieerden de grenzen van Nazi-Duitsland. Maar nog gaven de Duitsers zich niet gewonnen. Het beruchte Ardennen-offensief wordt nog vanuit de Siegfriedlinie opgezet en slechts ten koste van ontzaglijke offers ongedaan gemaakt. Whiting beschrijft dit alles vanuit de invalshoek van de geallieerden, maar is in staat de 'glamour' die rond de hoogste legerleiders hangt te relativeren. Zijn generaals zijn dan ook, naast roemruchte vechtersbazen, gewone mensen die falen, zich vergissen, vastlopen in hun ijdelheid en verantwoordelijk zijn voor fikse blunders. Dit maakt dit boek, gebaseerd op serieuze research, lezenswaardig. Nederlandstalig. Soft Cover - 143 pages. €  15,00
More Info
S29692  Click for more information Namen uit het verleden herinneringen nu . Hille Oppedijk/Harry Feenstra. 2006, Gemeente Ferweradiel. Dit boek gaat over de in Hallum, Friesland, begraven liggende oorlogsvliegers. Boek heeft de handtekening van een der auteurs. Nederlandstalig. Hard Cover - 64 pages. €  10,00
More Info
S30157  Click for more information Polskie Skrzydla/Polish Wings . Waclaw Holys. 1998, Transhan. Schitterend fotoboek, geheel in kleur met tgoestellen van de Poolse Luchtmacht. E.e.a. aangevuld met een katern oude vliegtuigen in sepia. Poolstalig. Hard Cover - 173 pages. €  20,00
More Info
S30240  Click for more information The Tiger Tanks . Heinz J. Nowarra. 1966, Aero Publishers Inc.. Boek over de Duitse Tiger tank en de daarvan afgeleide voertuigen. Veel foto's, waarvan een deel detail opname.s en kleuerntekeningen. Engelstalig. Soft Cover . €  12,50
More Info
S30369  Click for more information Panzerkampfwagen V Panther . Walter J. Spielberger/Uwe Feist. 1968, Feist Publications. Mooi fotoboek over de Panzerkampfwagen V Panther. Met een beschrijving van de tank. Engelstalig. Soft Cover - 56 pages. €  10,00
More Info
S30370  Click for more information Russian Tanks 1915-1968 . John M. Brereton/Uwe feist. 1970, Feist Publications. Mooi fotoboek over Russische tanks in de periode 1915-1968. Met een beschrijvingen van de tanks. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  10,00
More Info
S30371  Click for more information Panzerkampfwagen IV - Workhorse of the German Panzertruppe. Walter J. Spielberger/Uwe Feist. 1968, Feist Publications. Mooi fotoboek over de Panzerkampfwagen IV. Met een beschrijving van de tank. Engelstalig. Soft Cover - 56 pages. €  10,00
More Info
S30497  Click for more information Zero Fighter . Akira Yoshimura. 1996, Praeger Publishers. In dit boek wordt de ontwikkeling bouw en inzet van de Japanse "Zero" jager beschreven. Het boek is geschreven door een Japnner met een Japanse kijk op het verhaal. Desondanks een bijzonder boek. Engelstalig. Hard Cover - 209 pages. €  22,50
More Info
S30663  Click for more information Meatballs and Dead Birds - A Photo Gallery of destroyed Japanese Aircraft in World War II. James P. Gallagher. 2004, Stackpole Books. Mooi fotoboek met uitvoerige beschrijvingen van neergeschoten en vernietigde Japanse vliegtuigen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 156 pages. €  15,00
More Info
S30913  Click for more information Nuts & Bolts Vol. 08 . Heiner F. Duske e.a.. 1998, Nuts & Bolts. Gedetailleerd blad over Militaire voertuigen en geschut. In deze aflevering: Expirimental Flak-Weapons of the Wehrmacht Part 2, Salvenmaschinenkanonen Typ 3 + 4, Flakpanzer IV "Kugelblitz", "Luftfaust"/"Fliegerfaust". Engels/Duitstalig. Soft Cover - 52 pages. €  10,00
More Info
S30914  Click for more information Nuts & Bolts Vol. 11 . John L. Rue. 1999, Nuts & Bolts. Gedetaillerd blad over Militaire voertuigen en geschut. In deze aflevering: Panzerkampfwagen 35(T) (Skoda LT vz. 35). Engels/Duitstalig. Soft Cover - 68 pages. €  10,00
More Info
S31371  Click for more information De geschiedenis van de Fokker S-11 Instructor - Inclusief de S-12 en Fokker Four. Fred Roos. 1987, Eigen uitgave. In dit boek wordt de ontwikkeling, bouw en inzet van het bekende lesvliegtuig van Fokker, de S-11 beschreven. Ruim voorzien van foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 240 pages. €  15,00
More Info
S31764  Click for more information Van verzet naar Rode Baret - De geschiedenis van het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard. J.N. Lodders. 2008, Stichting museum regiment Stoottroepen Prins Bernhard. Dit boek beschrijft de geschiedenis van het regiment Stoottroepen Prins Bernhard van haar oorsprong uit het verzet in de Tweede Wereldoorlog tot inzetten in Indonesië. Nieuw-Guinea en Bosnië en de inlijving bij de luchtmobiele brigade. Nederlandstalig. Soft Cover - 58 pages. €  15,00
More Info
S31953  Click for more information 7-10-1946 Waarom? - Een historische beschrijving van de vliegtuigramp die zich op 7 oktober 1946 boven de Christelijke HBS te Apeldoorn voltrok. 1987, Commissie gedenkboek vliegtuigramp 1946. Op 7 oktober 1946 storte een Fairey Firefly van de MLD neer op een HBS in Apeldoorn. Hierbij vonden 22 personen de door. Dit is een gedenkboek wat het gehele proces beschrijft. Nederlandstalig. Hard Cover - 149 pages. €  16,50
More Info
S32317  Click for more information Defensie en de Domstad - Utrecht en zijn militaire verleden. Joep van Hoof. 2010, Uitgeverij Mattrijs. Utrecht en Defensie hebben een eeuwenoude band met elkaar. Op tal van plaatsen in de stad is het militaire verleden nog duidelijk zichtbaar. Met de ingebruikneming van de nieuwe Kromhout Kazerne (KHK), eind 2010, staan Defensie en Utrecht voor een nieuw begin. De stad krijgt het nieuwe hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht (KL) binnen haar grenzen en wordt tevens de thuisbasis van een aantal belangrijke staven en diensten. De opening van de KHK is dus een goed moment voor een nieuwe publicatie over Utrechts rijke militaire verleden. Het boek begint bij het Romeinse fort, waarvan de bouw, circa 47 na Christus, tot het ontstaan van Utrecht leidde. Na de middeleeuwen en de cruciale zestiende eeuw richt het verhaal zich op de ingrijpende gebeurtenissen in de Domstad tijdens de Republiek en de Bataafs-Franse tijd. Een centrale plaats is ingeruimd voor de tijd na 1815, als het militaire belang van Utrecht sterk groeit. Ook de Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse periode krijgen ruim aandacht. Als afsluiting komen de jaren 1989-2010 aan de orde, een tijd die in het teken stond van grote reorganisaties, de komst in 2005 van de KL-top en de bouw van de nieuwe KHK. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  17,50
More Info
S32433  Click for more information De geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol - 1946-2013. Frank Bethlehem. 2013, Boom. Op 26 november 2013 vond de officiële opening plaats van een nieuw kazernecomplex van het District Schiphol van de Koninklijke Marechaussee: de Koningin Máximakazerne. Dit is een uitgelezen moment om terug te kijken op de geschiedenis van de KMar op Schiphol. De luchthaven Schiphol heeft zich sinds de eerste passagiersvlucht op 17 mei 1920 ontwikkeld tot een van de grootste luchthavens van Europa. Sinds 1946 is de KMar verantwoordelijk voor de grensbewaking op de luchthaven. Het Wapen groeide gestaag mee met Schiphol. De Koninklijke Marechaussee op Schiphol is uitgegroeid tot de belangrijkste veiligheidsorganisatie op de luchthaven. Sinds 1993 is de KMar tevens belast met de politietaak op de luchthaven en de beveiliging van de burgerluchtvaart. Deze veelzijdige ontwikkeling staat in De geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol centraal. Welke invloed had de groei van Schiphol op het werk van de KMar?. Nederlandstalig. Soft Cover - 183 pages. €  19,50
More Info
S33197  Click for more information 315 Squadron 1952-1992 . 1992, Koninklijke Luchtmacht. Boek uitgegeven t.g.v. het 40 jarig bestaan van het 315 Squadron van de Koninklijke Luchtmacht. Voorzien van heel veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 143 pages. €  15,00
More Info
S33222  Click for more information Twelve Days in May - The Air Battle for Northern France and the Low Countries, 10-21 May 1940, as seen through the eyes of the fighter pilots involved. Brian Culland/Bruce Lander/Heinrich Weiss. 1999, Grub Street. Beschrijving v an de luchtoorlog in mei 1940 boven Nederland, België en Frankrijk. Engelstalig. Soft Cover - 328 pages. €  18,50
More Info
S33459  Click for more information De schepen van de Koninklijke Marine vanaf 1945 . W.H.E. van Amstel. 1991, Uitgeverij De Alk B.V.. Een boek over de Koninklijke Marine is niet nieuw. Een boek waarin alle schepen vanaf 1945 zijn samengebracht is wel geheel nieuw en voorziet duidelijk in een behoefte, dus een heel goede reden om dit samen te stellen. Vele instanties en privépersonen hebben foto's afgestaan of hebben geholpen ontbrekende gegevens boven water te halen. Het resultaat ligt hiervoor u in de vorm van een boek waarin alle schepen, in dienst vanaf 1945, compleet worden behandeld met levensloop en technische gegevens. Het boek is geïllustreerd met ruim 250, merendeels nooit eerder gepubliceerde, foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 176 pages. €  17,50
More Info
S33800  Click for more information The Special Air Service . Philip Warner. 1971, William Kimber. Dit is de complete geschiedenis over de periode 1941-1971 van het Britse geheime regiment Special Air Service. Engelstalig. Hard Cover - 285 pages. €  10,00
More Info
S33862  Click for more information Max Blokzijl - Stem van het Nationaal-Socialisme. René Kok. 1988, Uitgeverij Sijthoff. Max Blokzijl was de eerste collaborateur aan wie na de bevrijding het doodvonnis wegens landverraad werd voltrokken. Als verslaggever van het Algemeen Handelsblad verwierf Blokzijl reeds voor de Eerste Wereldoorlog grote bekendheid toen hij met zijn collega, de later zo populaire cabaretier Jean-Louis Pisuisse als journalist-chansonnier door de wereld trok. Tussen de twee wereldoorlogen was Blokzijl correspondent voor het Handelsblad in Berlijn. Daar raakte hij in de ban van Hitlers nationaal-socialisme; in 1935 sloot hij zich in het geheim aan bij de NSB. In het begin van de bezetting kwam Blokzijl op aandranga van de Duitsers terug naar Nederland om te worden ingezet bij de "gelijkschakeling" van de Nederlandse pers. Spoedig hield hij ook het eerste van zijn bijna 800 radiopraatjes, waarin hij zich ontpopte als spreekbuis van de bezetter en het nationaal-socialisme in Nederland. Deze propaganda bracht Blokzijl op 16 maart 1946 voor het vuurpeloton. Nederlandstalig. Soft Cover - 159 pages. €  10,00
More Info
S34769  Click for more information Herinneringsboek Uitreiking Militaire Willems-Orde aan majoor-vlieger Roy de Ruiter - Den Haag 31 augustus 2018. 2018, Ministerie van Defensie. In dit boek wordt het uitreiken van de Militaire Willems-Orde aan majoor de Ruiter beschreven, alsmede de reden van verlening. Met foto's en kaarten. Nederlands/Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  17,50
More Info
S35757  Click for more information Sporen terug - Crash van Liberator B24 13 november 1943 Zwartsluis. Dirk Driessen/Dick van Eerde. 1997, Historische Vereniging Zwartsluis. Dit is het verhaal van de Amerikaanse B-24 die tijdens de Tweede Wereldoorlog op 13 november 1943 neerstortte in het Meppelerdiep vlakbij Zwartsluis. Er waren 10 bemanningsleden aan boord. Enkele konden ontsnappen anderen werden krijgsgevangen gemaakt. Van wie kregen de ontsnapten hulp en waar werden ze verborgen. Veel ooggetuigen komen aan het woord. Nederlandstalig. Soft Cover - 79 pages. €  15,00
More Info
S35780  Click for more information The American GI in Europe in World War II - The Battle in France. J.E. Kaufmann/H.W. Kaufm,ann. 2010, Stackpole Books. Verhalen uit de eerste hand en een contextueel verhaal over de oorlog in Europa na D-Day. Verhalen over zweefvliegtuigoperaties, activiteiten aan in het achterland, hedgerowcounty en meer. Gebaseerd op interviews met meer dan 200 veteranen. Engelstalig. Hard Cover - 406 pages. €  20,00
More Info
S36184  Click for more information Als er iets mis zou gaan . William E. van der Meulen. 1995, Stichting Expositie Noodlot. Dit boek is uitgegeven ter geklegenheid van de expositie "Noodlot" in 1995 en bevat verhalen over vliegtuigen die in de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort in het IJsselmeer. Nederlandstalig. Soft Cover - 64 pages. €  15,00
More Info
S36624  Click for more information De polder onder water - Het verslag van de onderwaterzetting van de Wieringermeerpolder in 1945. J.J. Bosman/P.C. Bosman. 1996, Free Media. Vlak voor de capitulatie in 1945 zette het terugtrekkende Duitse leger de Wieringermeerpolder onder water. Het duurde ruim negen maanden voor de polder weer was drooggemalen. Van de huizen en de boerderijen in de nog maar pas drooggelegde polder waren toen nog slechts puinhopen over. De herbouw zou nog vele jaren vergen. De bouw, onderwaterzetting en herbouw wordt in dit boek beschreven. Het boek bevat unieke, nooit eerder gepubliceerde foto's en waardevolle verslagen van ooggetuigen. Gewone mensen die al hun bezittingen vlak voor de bevrijding moesten achterlaten. Nederlandstalig. Soft Cover - 151 pages. €  15,00
More Info
S36626  Tod aus der Luft - Kriegsgesellschaft und Luftkrieg in Deutschland und England. Dietmar Süss. 2011, Siedler Verlag. De luchtoorlog is een van de centrale ervaringen in de geschiedenis van geweld in de 20e eeuw. Zelfs vandaag de dag is de discussie over schuld en misdaad zeer emotioneel. Het boek van Dietmar Süß toont voor het eerst in vergelijking de gevolgen van de bombardementenoorlog voor Duitsland en Engeland en de manier waarop dictatuur en democratie de militarisering van de bevolking beïnvloeden. Met de Tweede Wereldoorlog radicaliseerde de luchtoorlog tot de massale vernietiging van steden en militaire faciliteiten. Hij combineerde technische moderniteit met staatsdiscipline. Sirenes maken sinds 1939 deel uit van het dagelijkse oorlogsleven voor de bevolking en hun moreel werd door beide landen als sociaal cement gezien. Maar wat werd er bedoeld als er sprake was van 'goed' of 'slecht' oorlogsmoreel, 'gemeenschap' en 'doorzettingsvermogen'? Dietmar Süß onderzoekt de aanpak van "dood vanuit de lucht" en onderzoekt de vraag hoe beide naties het gebruik van massavernietigingswapens ethisch, religieus en politiek legitimeren. Welke rol speelden de christelijke kerken, de kwesties van vergelding en "rechtvaardige oorlog"? Het boek laat zien hoezeer dergelijke vragen zelfs na 1945 de wonden open bleven scheuren en hoe herinneringen aan de bombardementen nog steeds doorgaan tot in onze huidige tijd. Duitstalig. Hard Cover - 717 pages. €  20,00
More Info
S36627  Click for more information Bewaard in oorlogstijd . L. Vogelaar. 2015, Erdee Media Groep. Spanning, angst, opluchting, dankbaarheid. De Tweede Wereldoorlog met al zijn heftige emoties stempelde het leven van degenen, die deze vijf bange jaren meemaakten. Een aantal van hen doet in dit boek zijn verhaal. Een gemobiliseerde soldaat voor wie de strijd na de meidagen van 1940 niet voorbij was, omdat hij bij het verzet betrokken raakte. Een doof meisje, dat het bombardement van Rotterdam overleefde. Joodse onderduikers en de christenen, die hun gastvrij onderdak boden met gevaar voor eigen leven. In de avond van hun leven blikken ze terug, 75 jaar nadat de Duitsers ons land binnenvielen en het Nederlandse volk ongewild in een verwoestende oorlog betrokken raakte. Nederlandstalig. Soft Cover - 118 pages. €  7,50
More Info
S36628  Click for more information Veilige afstand - De gescvhiedenis van oorlogsherinneringen. Kees Kolthoff. 2010, Uitgeverij Aspekt. Hoe betrouwbaar zijn onze herinneringen aan oorlog en bezetting en zijn zij nog wel van onszelf? En hoe verhouden zij zich tot de geschiedschrijving? Familieleden en vrienden, filosofen en romanschrijvers, sociologen en therapeuten, en ook media, politici, beleidsmakers en historici zijn - nog steeds - in levendige debatten en bittere controverses verwikkeld. Aan de hand van zulke bronnen èn van zijn eigen verleden geeft de auteur een even persoonlijk als afstandelijk beeld van de verwerking van individuele belevenissen tot gedeelde geschiedenis. Afwisselend vertellend en beschouwend komen daarbij actuele thema's als geheugen en verdringing, identiteit en erkenning, geschiedschrijving en 'de media' aan de orde. Nederlandstalig. Soft Cover - 122 pages. €  15,00
More Info
S36629  Click for more information Karel de Grote . Aleid W. van de Bunt. 1971, Fibula-van Dishoek. 800, Karel de Grote wordt tot keizet gekroond. Iedereen kent dit jaartal en niemand zal het ooit vergeten. Maar war weten wij van de hoofdpersoon van deze gebeurtenis zelf? Het blijkt een boeiend persoon te zijn, die bezield is van het idee het leven van zijn onderdanen te verbeteren en een stevige basis te leggen voor zijn grote rijk. Karel de Grote zal Europa opheffen uit de Donkere Middeleeuwen. Nederlandstalig. Soft Cover - 99 pages. €  5,00
More Info
S36630  Click for more information Archief Schatten - Duizend jaar Vaderlandse geschiedenis. Roelof Koops e.a.. 1991, Waanders Uitgevers. Boek uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling Archiefschatten, duizend jaar in honderd stukken, gehouden in De Nieuwe Kerk in Amsterdam van 10 oktober tot en met 3 november 1991 tijdens de Nationale Archiefmanifestatie 1991. Het boek staat vol met beschrijvingen van zeldzame archiefstukken en (kleuren)foto’s en tekeningen. Nederlandstalig. Soft Cover - 96 pages. €  9,50
More Info
S36631  Click for more information Der Obersalzberg, Das Kehlsteinhaus und Adolf Hitler . Ernst Hanisch. 2016, Berchtesgadener Landesstiftung. De belangstelling van het publiek in binnen- en buitenland voor de rol van Obersalzberg in het 3e Rijk is er nog steeds 70 jaar na het einde van de meest verwoestende oorlog aller tijden. Het aantal informatiebrochures neemt zelfs toe. De Berchtesgadener Landesstiftung gebruikte daarom het herdenkingsjaar 1995 - 50 jaar einde van de oorlog - als gelegenheid om een ??brochure te publiceren over de gebeurtenissen in Obersalzberg in die tijd. Met prof. Ernst Hanisch van de Universiteit van Salzburg kon een historicus en diepgaande deskundige op het gebied van de geschiedenis van het nationaal-socialisme als auteur worden gewonnen. Bijzondere nadruk werd gelegd op een illusievrije, ongedifferentieerde en evenwichtige weergave van de gebeurtenissen. De Obersalzberg was geen bergidylle, geen eiland waar andere gebeurtenissen in de wereld konden worden vergeten. Adolf Hitler woonde hier, wiens gewetenloosheid, obsessie met macht en raciale waanzin leidde tot oorlog en vernietiging, tot de vervolging en moord op talloze mensen. Hier werden beslissingen genomen die het lot van miljoenen mensen bezegelden en die vandaag de dag nog steeds gevolgen hebben over de hele wereld. De lezer moet dit altijd in gedachten houden. Zelfs 70 jaar verandert niets aan de schuld van degenen die op dat moment aan de macht waren. Er mag niet worden vergeten!. Duitstalig. Soft Cover - 48 pages. €  7,50
More Info
S36649  Click for more information Ich konnte nicht anders . Jupp Henneboel. 1974, Privé uitgave. Joep Henneboel (1909-1990) was een Duitser die tijdens de Tweede Wereldoorlog het Nederlandse verzet hielp. Na de oorlog trouwde hij met Cissy van Putten, dochter van een verzetsman. In 1974, op 65-jarige leeftijd, publiceert hij zijn ook in het Duits verschenen biografie 'Ik kon niet anders' die hij opdraagt aan zijn vrouw Cissy. Als één van in totaal slechts zeven buitenlanders werd Joep Henneboel in 1984 onderscheiden met het Verzetsherdenkingskruis. In 1977 verhuisde Henneboel  vanuit Amsterdam  naar Klein Zundert waar hij in 1990 overleed. Hij is begraven op de begraafplaats in Klein Zundert. Interessant aan dit boek is dat er een opdracht en handtekening instaat van de auteur Jupp Henneboel. Collectos item!. Duitstalig. Soft Cover - 104 pages. €  15,00
More Info
S36651  Click for more information Nieuwe boeken voor een nieuwe tijd - Uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer 1932-1944. Gerard Groeneveld. 1992, Sde Uitgeverij. De Amsterdamse Keurkamer was de eerste nationaal-socialistische uitgeverij in Nederland. Onder de fanatieke leiding van de schrijver George Kettmann groeide de onderneming uit tot een van de belangrijkste culturele peilers van het Nederlands nationaal-socialisme. Voor de oorlog leidde de uitgeverij een moeizaam bestaan en moest zij opboksen tegen de weerzin van de boekhandel en onbekendheid bij het grote publiek. Daar kwam verandering in toen het De Amsterdamsche Keurkamer lukte het wellicht meest beruchte boek van deze eeuw. Adolf Hitlers Mein Kampf, in Nederlandse vertaling op de markt te brengen. Deze bestseller bleek de kurk waarop de uitgeverij kon blijven drijven. Uitgever Kettmann fungeerde als een geestdriftig en bezielend middelpunt voor een aantal over het algemeen jonge literatoren die in de Nieuwe Orde een nieuwe toekomst zagen. Met een groot aantal poëziebundels bepaalde De Keurkamer – meer dan de andere nationaal-socialoistische uitgeverijen – het gezicht van de “officiële” letterkunde tijdens de bezettingsjaren. De geschiedenis van de uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer openbaart een culturele kant van het Nederlandse nationaal-socialisme waarvan veel tot dusver onbelicht is gebleven. Nederlandstalig. Soft Cover - 208 pages. €  15,00
More Info
S36652  Click for more information Tussen Vrede en Vrijheid - Het bevrojde zuidem september '44 - mei '45. Jan A. van Oudheusden e.a.. Waanders Uitgevers. In de herfst van 1944 werd na wekenlange, hevige gevechten een groot deel van Zuid Nederland bevrijd van de Duitse overheersing. Na ruim 4 jaar van bezetting waren de verwachtingen over wat de bevrijding zou brengen bij velen hoog gespannen. De barre werkelijkheid van de verwoeste en ontregelde samenleving van het bevrijde Zuiden was voor hen echter een bittere ontgoocheling. Toen de aanvankelijke uitbundige vreugde was weggeëbd, daagde het besef dat de oorlog voorlopig nog doorging en zelfs dat hij dichterbij was dan ooit. Te midden van de chaos en de ontreddering die de bevrijdingsoperaties hadden teweeggebracht, leefde de bevolking in voortdurende angst en onzekerheid. Bovendien had zij te kampen met een gebrek aan voedsel, aan kleding, aan verwarming en vaak ook aan een behoorlijk onderdak. Naast de zorg om het alledaagse bestaan deden zich nog tal van andere problemen voor: oude en nieuwe gezagsdragers betwistten elkaar de macht, de afrekening met hen die fout waren geweest verliep. Nederlandstalig. Soft Cover - 168 pages. €  12,50
More Info
S36653  Click for more information De Ruyter . Diversen. 2007, Helderse Historische vereniging. Dit is een themanummer van het blad Levend verleden van de Helderse Historische vereniging over het leven van Admiraal Michiel de Ruyter. Met veel afbeeldingen. Nederlandstalig. Hard Cover - 80 pages. €  10,00
More Info
S36657  Click for more information De Schalkhaarders - Nederlandse politiemannen naar nationaal-socialistische snit. Jan Jaap Kelder. 1990, Veen Uiitgevers. Schalkhaar is voor veel Nederlanders die de bezetting bewust hebben meegemaakt, een beladen plaatsnaam. In de kazerne bij dit dorp werd tijdens de oorlog een op bevel van de Duitsersopgerichte politieschool ondergebracht. Iedereen die na mei 1941 bij de Nederlandse politie solliciteerde, moest aan dit instituut een nationaal-socialistisch getinte opleiding volgen. Men noemde de leerlingen van de school al snel "Schalkhaarders". Al in september 1942 werden zij wegens hun optreden tegen de joden en de illegale pers afgeschilderd als onderwereldfiguren. Toch leefde later in beperkte kring de opvatting dat een deel der Schalkhaarders als "goede" vaderlanders kon worden beschouwd. In dit boek zoekt de auteur naar een verklaring voor het feit dat in deze controversiële materie de meningen zo sterk uiteenlopen. Nederlandstalig. Soft Cover - 168 pages. €  16,00
More Info
S36665  Click for more information Death of the Scharnhorst . John Winton. 1983, Cassell & Co. In een van de grote zeeslagen van de Tweede Wereldoorlog heeft de Royal Navy uiteindelijk de Scharnhorst opgespoord, in het nauw gedreven en tot zinken gebracht - een krachtig symbool van de zeemacht van de nazi's die de geallieerde konvooien veel schade had toegebracht. Dit aangrijpende militaire verhaal onthult hoe de kruiser op eerste kerstdag 1943 uit haar Noorse haven werd gelokt ... en in de toen ontstane zeeslag omkwam onder de grote kanonnen van het slagschip Duke of York. Ooggetuigen vertellen over deze cruciale overwinning waarbij het kraken van Duitse codes van essentieel belang was. Engelstalig. Soft Cover - 182 pages. €  13,50
More Info
S36678  Under an orange colored sky - Valkenburg in het zicht van de vrijheid. Tom Alessie/Jacquo Silvertant. 2019, Silvertant Erfgoedprojecten. Het verhaal van de bevrijding van Valkenburg aan de Geul, zoals het nog nooit verteld werd: 31 augustus 1944 tot 5 mei 1945. Met heel veel uniek fotomateriaal. Nederlandstalig. Soft Cover - 112 pages. €  29,95
More Info
S36690  Click for more information SBD Dauntless Units of World War 2 - Combat Aircraft 10. Barrett Tillman. 1998, Osprey Publishing. De Douglas SBD Dauntless was ongetwijfeld de meest succesvolle duikbommenwerper die ooit front inzet heeft gezien bij een luchtmacht en was de plaag van de Japanse keizerlijke vloot in de cruciale jaren van de oorlog in de Stille Oceaan. Het revolutionaire, volledig metalen huidontwerp van de SBD vertoonde de kracht van het casco, waardoor het een ideale duikbommenwerper was, zijn brede vleugel, met horizontaal middengedeelte en scherp taps toelopende buitenpanelen met tweevlakshoek, met geperforeerde gespleten flappen die tijdens het duiken ook dienst deden als duikremmen tijdens de steile bombardementen. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  12,50
More Info
S36691  Click for more information B-17 Flying Fortress Units of the MTO - Combat Aircraft 38. William N. Hess. 2003, Osprey Publishing. Hoewel de Fifteenth Air Force door de Eighth Air Force werd afgedaan als 'minor leaguers', hadden strategische bommenwerpers van deze eenheid een 'major league'-klus gedaan op Axis-doelen in Zuid-Europa na de oprichting in Italië in november 1943. En de zware bommenwerpers in dienst van de Vijftiende waren natuurlijk de eerbiedwaardige B-17 en B-24. Op zijn hoogtepunt bestond de B-17 kracht van de Vijftiende uit zes groepen van elk vier squadrons, allemaal onder commando van de 5e Bombwing. Auteur Bill Hess maakte in 1944 deel uit van de Fifteenth Air Force en wacht al lang met het schrijven van een definitief verslag over 'zijn luchtmacht'. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  12,50
More Info
S36692  Click for more information B-17 Flying Fortress Units of the Pacific War - Combat Aircraft 39. Martin Bowman. 2003, Osprey Publishing. De B-17 zag actie in de Stille Oceaan vanaf het moment dat een formatie van deze bommenwerpers aankwam in Pearl Harbor tijdens de Japanse aanval op 7 december 1941. Tegen het einde van de oorlog redden SB-17 reddingsboten gevechtsbemanningen in de wateren voor de kust van Japan. Dit boek onthult waarom het Flying Fortress bij het publiek beter bekend was dan de Spitfire, de Boeing 747 of Lindbergh's Spirit of St Louis. De naamsbekendheid van de B-17 was de reden van het bedrijf om B-17 Steak Sauce te maken en de reden van Osprey om de saga van dit geweldige oorlogsvliegtuig af te ronden. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  12,50
More Info
S36693  Click for more information Een eeuw Fokker - Verhalen en anekdotes uit 100 jaar Fokker geschiedenis. Harm Hazewinkel/Loet Kuipers/Hans Willem van Overbeek †/Roger Soupart/Prudent Staal. 2009, All Media Productions. Een eeuw Fokker gaat, hoe kan het ook anders, over honderd jaar Fokker en daarmee over een stuk Nederlandse luchtvaartgeschiedenis. In begrijpelijke zinnen word je door de historie van Fokker geleid: de eerste vliegtuigen die Fokker ging namaken; zijn fabrieken in Duitsland; de opbouw naar de Eerste Wereldoorlog; de hoogtijdagen tot aan nu wat er nog over is van het glorieuze Fokkerimperium op Woensdrecht. Een nostalgisch boek dat ook iemand die geen luchtvaartfanaat is met plezier zal lezen. Met veel oude zwart-witfoto's; achterin een katern met kleurenfoto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 198 pages. €  12,50
More Info
S36696  Click for more information Herstelplaats voor 's Lands vloot - Van Het Nieuwe Werk naar Rijkswerf Willemsoord. Maarten Bakker. 1993, De Bataafsche Leeuw. In dit boek wordt de geschiedenis van de Rijkswerf Willemsoord beschreven vanaf het prilste begin tot circa 1827, toen de eerste bouwfase van het huidige complex was voltooid. We lezen over de nimmer aflatende strijd tegen het water in de kop van Noord-Holland, over de aanleg van Het Nieuwe Werk, de organisatiestructuren aan het Nieuwediep, Jan Janszoon Blanken en de Franse Tijd, de uitgestelde bevrijding van Den Helder, de ontwikkeling van het maritieme etablissement, de bouwperikelen, de overdracht van het etablissement aan de zeemacht en de voltooiing van Willemsoord. Met handtekening van de auteur. Nederlandstalig. Hard Cover - 168 pages. €  15,00
More Info
S36702  Click for more information WOII De Tweede Wereldoorlog in foto's . David Boyle. 2015, Rebo Productions. “Een plaatje zegt meer dan duizend woorden” gaat zeker op voor dit fotoboek over de Tweede Wereldoorlog. Ruim 900 zwart-witfoto’s, verzameld door Mirco de Cet en van korte bijschriften voorzien door David Boyle, geven een duidelijk beeld van de geweldadige gebeurtenissen tussen 1939 en 1945 tijdens het grootste mondiale conflict aller tijden. De auterus bsteden in de eerste helft van het boek aandacht aan de strijd in Europa, vanaf de opkomst van het nazisme tot de bevrijding. In de tweede helft van het boek richt men de blik op het Japanse expansionisme tot en met de kernwapenaanval op het Japanse moederland en de overgave. Elk belangrijk strijdtoneel wordt behandeld en de samenstellers van het boek hebben gebruik gemaakt van beeldmateriaal, afkomstig van “vriend en vijand”. De vele foto’s zijn van een goede kwaliteit. Het boek is voorzien van en kort register en een overzicht van de instanties die hebben bijgedragen aan de fotocollectie van de auteurs. Nederlandstalig. Hard Cover - 600 pages. €  10,00
More Info
S36704  Click for more information WOI De Eerste Wereldoorlog in foto's . J.H.J. Andriessen. 2002, Rebo Productions. Ruim 800 unieke foto’s. Nieuwe feiten en inzichten. Alle facetten van de Eerste Wereldoorlog uitgebreid belicht in woord en beeld. Nederlandstalig. Hard Cover - 600 pages. €  10,00
More Info
S36705  Click for more information The Air Battle of Imphal . Norman Franks. 1985, William Kimber. De veldslagen van Imphal en Kohima in 1944, aan de grenzen van India, werden onder belegeringsomstandigheden uitgevochten. Aangevallen en omringd door drie Japanse legerdivisies, de Imphal Valley, die vitale landingsbanen had, en Kohima moest ten koste van alles worden vastgehouden. Als je dat niet doet, zou je niet alleen de enige echte weg van Birma naar India over de Chin en Naga Hills verliezen, maar de Japanners ook een veilige luchtmachtbasis geven voor hun verovering van India. Terwijl het belegerde werd, hield het 14e leger van generaal Bill Slim vast aan zijn posities, bevoorraad en verdedigd door de piloten en vliegtuigen van de Royal Air Force. Ze speelden een cruciale rol in deze veldslagen. Zonder de dagelijkse bevoorradingsmissies naar Imphal en boven Kohima zouden beide zeker gevallen zijn. Zonder de Spitfires en Hurricanes van 221 Fighter Group, die de Vallei verdedigden tegen Japanse vliegtuigen of vijandelijke posities en hun bevoorradingslijnen zouden aanvallen, zouden de Japanners niet zijn gestopt. Voor het eerst wordt het verhaal van de dappere rol van de RAF in de veldslagen van Imphal en Kohima volledig verteld, niet alleen uit officiële documenten maar ook uit de herinneringen van enkele van de lucht- en grondbemanningen die daar waren. Engelstalig. Hard Cover - 223 pages. €  16,50
More Info
S36706  Click for more information Jungle Dive Bombers at War . Peter C. Smith. 1987, John Murray. Beschrijving van de inzet de SBD-Dauntless en Curtiss SB2C duikbommenwerpers die werden ingezet in het Pacific theater door de Geallieerden tegen de Japanners. Met een aparte fotosectie. Engelstalig. HV - 182 pages. €  15,00
More Info
S36708  Click for more information Van Morse tot E-Mail - 100 jaar Marine Verbindingsdioenst. Jan Buzepol/Alan Kemmens. Privé uitgave. Dit boek verteld de geschiedenis van 100 jaar Marine verbindingsdienst. Nederlandstalig. Hard Cover - 135 pages. €  15,00
More Info
S36709  Click for more information Roeireddes aan het Marsdiep - 1824-1923. Jan T. Bremer. 1998, Uitgeverij Pirola. Sedert de geruchtmakende stranding van de brik “De Vreede” bij Huisduinen en de zo tragisch verlopen reddingspogingen, naar aanleiding waarvan de Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingsmaatschappij is opgericht (1824), zijn bij de ingang van het Marsdiep in honderd jaar tijd zo’n duizend schepen vergaan. En telkens weer gingen ze erop uit, de vissers en vletterslui van Huisduinen en Den Helder: tien roeiers in een open vlet onder leiding van een schipper. Schippers als de legendarische Dorus Rijkers, Janus Kuiper, Coenraad Bod sr. En jr., Cornelis de Roover, Jan Koningstein… Dan werden wonderen van dapperheid verricht door deze beroemd geworden Helderse blauwe zeeridders. Daarover gaat het in dit boek, over strandingen, reddingen en bergingen op de Haaksgronden in een tijd dat men nog niet over een motorreddingsboot beschikte (1824-1923). Nederlandstalig. Hard Cover - 198 pages. €  17,50
More Info
S36710  Click for more information KLM in Flight/KLM Vlieg-feiten . 1971, KLM. Boekje met vlootoverzicht, routenetwerk en diverse andere luchtvaartwetenswaardigheden uit 1971. Engels/Nederlandstalig. Soft Cover - 30 pages. €  5,00
More Info
S36750  Click for more information Deutsche Dienstpost 1939-1945 - Handbuch und Stempelkatalog. Hermann Schultz. 1958, Poststempelgilde Rhein-Donau. Uit kopiën samengesteld boekje over stempels en andere aanduidingen zoals gebruikt door de Duitse Dienstpost in de jaren 1939-1945. In dit boekje wordt ook Nederland behandeld. Duitstalig. Soft Cover - 68 pages. €  7,50
More Info
S36761  Click for more information Burma - The Longest War 1941-45. Louis Allen. 1984, Phoenix Press. Dit boek, dat de hele Birma-oorlog in kaart brengt, stroomt als een roman van het opperbevel tot het scherpe einde, waarin een groot aantal feiten en overwegingen wordt uiteengezet in een duidelijk en samenhangend verhaal. Het verhaal, dat veel verder gaat dan de pure militaire geschiedenis, is gelaagd en combineert objectieve analyse met een gevoelig verslag van de menselijke reactie op bittere, wrede oorlogvoering, ziekte en een onherbergzaam terrein. Militaire evenementen zijn minutieus gedetailleerd en geplaatst in hun politieke en culturele context. Er wordt evenveel aandacht besteed aan beide kanten van het conflict en de inzichten in Japanse plannen en reacties maken het boek uniek informatief, opwindend en ontroerend. 'Als je één boek over de Birma-oorlog zou moeten selecteren, is dit mooie werk het beste' Dekho, tijdschrift van de Burma Star Association. Engelstalig. SX - 686 pages. €  20,00
More Info
S36762  Click for more information Terschelling en de luchtmacht . Gerrit Boxem. 2013, Flevomedia. Wie tussen 1956 en 1995 op doordeweekse dagen per veerboot van Harlingen naar Terschelling reisde, liep grote kans om, vlak voor aankomst in de haven van West-Terschelling, te worden verrast door laag over de boot vliegende straaljagers. Ervaren Terschelling-gangers wisten dan wel wat er aan de hand was: de luchtmacht was weer aan het oefenen op de uiterste westpunt van het eiland: de uitgestrekte Noordvaarder-strandvlakte. Bijna 40 jaar lang was Terschelling bekend terrein voor de NAVO-vliegers, maar toen de Koude Oorlog in 1989 definitief aan zijn einde kwam, was het lot van de Jackpot-range, zoals het schietterrein op de Noordvaarder in luchtmachttaal heette, bezegeld. Op woensdag 28 juni 1995 vlogen er voor de allerlaatste keer straaljagers boven 'Jackpot' en werd een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Terschelling afgesloten. Over vrijwel alle facetten uit de geschiedenis van Terschelling zijn in de loop der jaren boeken verschenen, maar over de belangrijke rol die de luchtmacht decennialang op dit Waddeneiland heeft gespeeld, is tot nu toe nog vrijwel niets gepubliceerd. Door het uitgeven van het boekwerkje 'Terschelling en de Luchtmacht' wil luchtvaartjournalist Gerrit Boxem deze leemte opvullen. Met behulp van foto's en sfeerverhalen wordt in 'Terschelling en de Luchtmacht' een beeld geschetst van de jarenlange nauwe relatie tussen Terschelling en de luchtmacht. Nederlandstalig. Soft Cover - 42 pages. €  12,50
More Info
S36764  Click for more information ATR Avions de Transport Regional - Histoire d'un succès. Gërard Maoui. 1991, Le Cherche Midi Editeur. In dit boek de geschiedenis van de ATR-42 en ATR-72, met veel foto's en interieur tekeningen. Frans/Engelstalig. Hard Cover - 92 pages. €  15,00
More Info
S36769  Click for more information Smoke trails in the sky - The journals of a Battle of Britain fighter pilot. Tony Bartley. 1997, Crécy. De dagboeken van een Battle of Britain Pilot. Tony Bartley belichaamde de jonge, onstuimige jachtpiloot van de Battle of Britain. Geboren in Ierland maar opgeleid in Engeland, trad hij toe tot de RAF bij het uitbreken van de oorlog. Hij vloog met Spitfires met 92 Squadron van RAF Hornchurch, eerst in de slag om Frankrijk en vervolgens voor de evacuatie van Duinkerken. Later in 1940 verhuisde hij naar RAF Biggin Hill en vloog dagelijks boven Londen op het hoogtepunt van de Battle of Britain. Bartley ging verder met het testen van Spitfires, hij leidden 65 Squadron en vervolgens 111 Squadron in Noord-Afrika en vloog ook met de Amerikaanse 9th Air Force om de landingen in Normandië te dekken. Zijn verslag herleeft de hechte sfeer van hechte jagerssquadrons en ook het respijt dat het Londense sociale leven biedt. Hij ontmoette en trouwde met de actrice Deborah Kerr en verhuisde naar Hollywood, waar hij scenarioschrijver en later directeur van een filmmaatschappij werd. Engelstalig. Hard Cover - 208 pages. €  15,00
More Info
S36782  Click for more information A tour of the Arnhem Battlefields - 17-26 september 1944. John Waddy. 1999, Leo Cooper. Dit is een reisgids voor het slagveld operatie Market Garden bij Arnhem en Oosterbeek. Voorzien van een losse kaart van het slagveld. Engelstalig. Soft Cover - 224 pages. €  15,00
More Info
S36798  Click for more information De val van Berlijn 1936-1945 . Anthony Read/David Fisher. 1993, Uitgevberij Balans. 1936: De Olympische fakkel wordt het gigantische stadion van Berlijn binnengedragen. Tienduizenden Duitsers en buitenlanders juichen. Buiten heerst de ijzeren vuist van Hitler, die de wereld wil laten geloven dat zijn landgenoten hem vrijwillig volgen. 1945: 300.000 Russische soldaten en honderdduizenden Duitsers sneuvelen in de slag om Berlijn. Jonge nazi's van veertien jaar oud gaan het gevecht aan tegen tanks. Berlijn is één fakkel. Nooit eerder verscheen een non-fictie boek dat de Berlijnse verschrikkingen zo tastbaar maakt. De bombardementen, de terreur, de schuilkelders, het dagelijkse leven van die jaren. Anthony Read en David Fisher zijn meesters in de verhalende geschiedschrijving: de lezer kan zich niet onttrekken aan de gebeurtenissen. Het gevecht van man tegen man, van straat naar straat, van huis naar huis, de chaos, de ondergang. Nederlandstalig. Soft Cover - 482 pages. €  13,50
More Info
S36799  Click for more information D-Day and the Battle of Normandy 1944 . Martin Marix Evans. 2004, Pitkin Gids. Boekje over de landingen in Normandië in 1944, met overzichtskaart. Nederlandstalig. Soft Cover - 29 pages. €  7,50
More Info
S36801  Click for more information Indië, een verre oorlog van dichtbij - Herinneringen van vrouwen in bezet Nederlands-Indië. Esther Captain/Annelies van der Schatte Olivier. 1995, Alpha. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in het door Japan bezette voormalig Nederlands-Indië in de periode maart 1942 - augustus 1945 ongeveer 100.000 Nederlandse burgers geïnterneerd. De mannen werden gescheiden van de vrouwen en kinderen. Esther Captain en Annelies van der Schatte Olivier legden de kampherinneringen van 13 vrouwen vast. Het boek ‘Indië, een verre oorlog van dichtbij’ geeft als één van de eersten een beeld van het leven in bezet Indië en de kampen vanuit het perspectief van vrouwen. Nederlandstalig. Soft Cover - 320 pages. €  15,00
More Info
S36803  Click for more information The Luftwaffe Data Book . Alfred Price. 1997, Greenhill Books. Het Luftwaffe Data Book is het naslagwerk dat iedereen die geïnteresseerd is in de luchtvaart uit de Tweede Wereldoorlog bij de hand moet hebben. Dit is een waardevol bronnenboek met een opmerkelijke reeks gegevens, van de organisatie van het Luftwaffe opperbevel tot details van identificatiemarkeringen op vliegtuigen. De sterke punten, de staat van onderhoud en de uitrusting van frontlinie-eenheden worden gegeven op zeven belangrijke data tussen september 1939 en april 1945. Dit stelt de lezer in staat om de veranderende krachten en composities te observeren in elk belangrijk operatiegebied op de beslissende momenten van de oorlog. Gebaseerd op het Luftwaffe Handbook 1939-1945 (oorspronkelijk gepubliceerd door Ian Allan in 1977 en lang niet meer gedrukt), is het volledig herzien en uitgebreid tot bijna het dubbele van de oorspronkelijke lengte door luchtvaarthistoricus Alfred Price. Onder de vele waardevolle items die het bevat, zijn details van de structuur van de Luftwaffe, biografieën van hogere commandanten en de operationele tactieken van de verschillende eenheden en armen van de dienst. Het beschrijft ook de Flak-eenheden, die voorheen weinig aandacht kregen, handelt met de V.1 vliegende bom en de grondorganisatie die deze ondersteunde en analyseert de overwinningsscores van de azen. Er wordt een volledige kritische bibliografie gegeven, waardoor dit boek de sleutel is tot verdere studie en begrip van de Luftwaffe. Engelstalig. Hard Cover - 272 pages. €  15,00
More Info
S36805  Click for more information The Campaigns of Alexander of Tunis 1940-1945 . Adrian Stewart. 2008, Pen & Sword. Alex, zoals hij bekend stond bij premiers of bij de gewone man, was een legendarische figuur. Als held uit de Grote Oorlog zag hij actieve dienst in Rusland in 1919 - 1920 en tegen de Pathanen aan de North West Frontier in 1935. In 1940 was hij divisiecommandant bij de BEF in Frankrijk. Zijn optreden tijdens de terugtrekking door Duinkerken, waar hij tijdens de crisis het Britse 1ste Korps overnam, bevestigde zijn uitstekende bekwaamheid. In de donkere dagen van 1942, inmiddels een volwaardige generaal, werd hij naar Birma gestuurd met het bevel de Jappen in Rangoon vast te houden. Hij realiseerde zich net op tijd dat dit onmogelijk was en zijn beslissing om zich terug te trekken voorkwam een ??totale ramp. Ondanks deze nederlaag behield hij het vertrouwen van Churchill en werd hij benoemd tot Commander in Chief Middle East. Hoewel in PR-termen overschaduwd door zijn ondergeschikte Montgomery, voelden velen dat Monty zijn succes aan Alex te danken had door hem te beschermen tegen een steeds ongeduldiger wordende Churchill. Alexander voerde het bevel over de invasie van Sicilië en leidde als legergroepcommandant de lange ploetering door Italië. Zijn charme en gemakkelijke aard waren zijn grootste sterke punten terwijl anderen enthousiast met hem werkten. Maar critici hebben geprobeerd te bewijzen dat het hem aan ware bekwaamheid en staal ontbrak. De conclusies van dit objectieve werk zullen met spanning worden afgewacht. Engelstalig. Hard Cover - 264 pages. €  15,00
More Info
S36808  Click for more information The Stirling Bomber . Michael J.F. Bowyer. 1980, Faber and Faber. Ontstaan ??in de schaduw van een dreigende oorlog, toen de bommenwerpersmacht van de RAF grotendeels bestond uit verouderde en achterhaalde vliegtuigen, werd de Stirling de eerste Britse viermotorige 'zware' bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. De komst van de Stirling, ontwikkeld, getest en in dienst genomen in de eerste wanhopige jaren van de Tweede Wereldoorlog, markeerde een keerpunt in de luchtoorlog van dat conflict, het moment waarop de geallieerden in de aanval gingen tegen het Duitse thuisland. In de jaren die volgden, stonden Stirling-squadrons in de voorhoede van de zich ontwikkelende tactieken van de geallieerde bommenwerpercampagne - doelmarkering, padvinding, elektronische navigatie, de duizend bommenwerperaanvallen enz. - die uiteindelijk zouden leiden tot de totale verwoesting van zoveel Duitse steden. Ondanks deze hoofdrol heeft de Stirling nooit genoten van de status van de Halifax en de nog meer gevierde Lancaster. Gehandicapt door een onrealistische ontwerpspecificatie in vredestijd, kon hij de prestaties van zijn meer bekende opvolgers niet evenaren en werd hij uit de frontlinie teruggetrokken toen de leveringen van Lancasters en Halifaxes in een stroomversnelling kwamen. Maar zelfs toen bleek de Stirling veelzijdig en aanpasbaar te zijn als zweefvliegtuig, transport in geheime SOE-operaties en later als civiel transport in de onmiddellijke naoorlogse jaren. The Stirling Story is het resultaat van jarenlang grondig onderzoek door van 's werelds meest vooraanstaande luchtvaartauteurs. Van originele ontwerpspecificatie en testen, via de ontwikkeling, introductie tot service, het ontwikkelen van merken en latere aanpassingen, het volledige verhaal van de Shorts Stirling-bommenwerper wordt verteld met behulp van ooggetuigenverslagen van de ontwerpers, productiemedewerkers, ingenieurs en vooral de bemanningen van de Stirling. Veel meer dan de geschiedenis van slechts één vliegtuigtype, is The Stirling Story het verhaal van RAF Bomber Command die uit de vergetelheid komt en er niet in slaagt een vernietigend effectief oorlogswapen te worden. Het is een essentieel referentiewerk dat geen serieuze liefhebber van militaire luchtvaart of oorlogshistoricus kan missen, en het is ook een boeiend boek voor iedereen die geïnteresseerd is in of verbonden is met de Shorts Stirling. Engelstalig. Hard Cover - 225 pages. €  15,00
More Info
S36809  Click for more information Honor by Fire - Japanese Americans at War in Europe and the Pacific. Lyn Crost. 1994, Presidio. Hoewel het heroïsche verhaal van het Japans-Amerikaanse 442e Regimental Combat Team al eerder is verteld, is nooit eerder de volledige dienst van Japanse Amerikanen in de Tweede Wereldoorlog verteld - tot nu toe. Vroeger waren de verbazingwekkende heldendaden van Nisei-specialisten in de militaire inlichtingendienst in de Stille Oceaan en China tot nu toe in geheimhouding gehuld. Dit is een belangrijke toevoeging aan de geschiedschrijving van de oorlog en aan de studie van Amerika's etnische stoofpot. Foto's, kaarten. Engelstalig. Hard Cover - 346 pages. €  16,50
More Info
S36814  Click for more information The Escape Factory - The story of Mis-X, America's ultra-secret Masterminds of World War II's greatest escapes. Lloyd R. Shoemaker. 1990, St. Martin's Paperbacks. Een blik op de meesterbreinen achter enkele van de grootste ontsnappingen uit de Tweede Wereldoorlog bespreekt de meester-vervalsers en ingenieurs die mensen in Europa en Azië voorzien van valse documenten, gecodeerde berichten, verborgen radio's, kompassen en hulpmiddelen om te ontsnappen. Dit is een uiterst zeldzaam en gezocht boekje. Prijzen van $300 en £ 225 gaan rond op internet. Bij ons € 25,00!. Engelstalig. Soft Cover - 251 pages. €  25,00
More Info
S36815  Click for more information Wings over Burma . J. Helsdon Thomas. 1991, Merlin Books Ltd. Dit verhaal vertelt over de activiteiten van nr. 67 Fighter Squadron RAF gedurende de drie en een half jaar dat de auteur erbij heeft gediend in het Verre Oosten en Birma. Het eskader had de onderscheiding dat het het enige jagerseskader was dat in Birma was gestationeerd toen de vijandelijkheden met Japan begonnen. De auteur diende als monteur van vliegtuigmotoren bij 67 Squadron en het kenmerk van dit boek is de beschrijving van het leven op een gevechtssquadron in oorlog, gezien door de ogen van de man op de grond. De auteur werd geboren in Malvern, Worcestershire, en studeerde aan Worcester Technical College en Hatfield Polytechnic. Hij diende van 1938 tot 1946 bij de Royal Air Force en was dertig jaar werkzaam bij British Aerospace in Hatfield als mechanisch ontwerpingenieur.. Engelstalig. Soft Cover - 93 pages. €  15,00
More Info
S36816  Click for more information Verzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog - Terugblik '40-'45. 1993, Documentatiegroep '40-'45. Dit is een speciale uitgave van de Documentatiegroep '40-'45 over het verzet in Nederland tijdens de tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 139 pages. €  15,00
More Info
S36817  Click for more information Slide Rule - The Autobiography of an Engineer. Nevil Shute. 1954, William Morrow & Company. Nevil Shute was een grootmacht en een pionier in de vliegwereld lang voordat hij begon met het schrijven van de verhalen die hem tot een bestseller-romanschrijver maakten. Deze autobiografie brengt het pad van Shute in kaart van zijn kindertijd tot zijn carrière als een begaafd luchtvaartingenieur die in de voorhoede van de technologische experimenten van de jaren twintig en dertig werkte. De inspiratie voor veel van de thema's en zorgen van Shute's romans kan worden geïdentificeerd in deze leuke en verhelderende memoires. Engelstalig. Hard Cover - 240 pages. €  15,00
More Info
S36818  Click for more information Pictorial History of Japanese Military Aviation . Eiichiro Sekigawa. 1974, Ian Allen Ltd. Beschrijving van de Japanse militaire luchtvaart. Met veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 226 pages. €  15,00
More Info
S21434  Click for more information Deutsche Luftfahrtabzeichen bis 1945 - German Aviation Badges. H.D. Kraft. 1987, Militair-Archiv Klaus D. Patzwell. Boek met alle badges en eretekens die bij de Luftwaffe werden gevoerd, veel foto's. Duits/Engelstalig. Soft Cover - 103 pages. €  14,50
More Info
S23604  Click for more information Distinguishing Patches - Formation Patches of the Canadian Army. Clive M. Law. 1987, Service Publications. In dit boek een beschrijving van de mouwemblemen van eenheden van het Canadese leger. Engelstalig. Soft Cover - 318 pages. €  20,00
More Info
S26442  Click for more information F-15 Eagle . Peter R. Foster. 1990, Ian Allan Ltd. Prachtig fotoboek, geheel in kleur, over de F-15 Eagle. Diverse luchtmachten komen aan bod . Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  6,00
More Info
S30665  Click for more information Jeep - From Bantam to Wrangler. Bill Munro. 2000, Crowood Aero Classic. De Jeep is zonder ytwijfel het beste off-road voertuig. Ontworpen als een licht verkennings- en gevechtsvoertuig combineerde het simpelheid en een goed ontwerp en met zijn krachtige motor en vier-wiel aandrijving kon het zich verplaatsen in het moeilijkste terrein. Het overduidelijk aanpassingsvermogen van de Jeep maakte het uitermate geschikt voor een ontwerp in de ciciele markt. De huidige Jeep Wrangler en Cherokee kunnen onmiddellijk worden herleid tot het originele ontwerp. In dit boek het complete verhaal van de Jeep uit de Tweede Wereldoorlog tot de huidige civiele exemplaren. Voorzien van veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  17,50
More Info
S36804  Click for more information The Afrka Reich . Gus Saville. 2011, Hodder & Stoughton. Een verhaal dat zich afspeelt in een alternatieve wereld waarin een zegevierend nazi-Duitsland de inheemse bevolking van Afrika tot slaaf heeft gemaakt, volgt de pogingen van de voormalige huurmoordenaar Burton Cole om een ??bedreiging tegen de overlevende koloniën van Groot-Brittannië te stoppen door een messiaanse racist die banden heeft met een brutaal complot. Roman, fictie!. Engelstalig. Hard Cover - 436 pages. €  6,00
More Info

This Month Highlights:


"We Gaan!"

Click for more information
Vlucht KL4805, noodlot in de mist
€  14,50

Author: Roger Soupart/Kitty Nielsen

More
Information

Through to the end

Click for more information
487 (NZ) Squadron RAF
€  45,00

Author: David Palmer/Aad Neeven

More
Information

The 250 (Airborne) Light Composite Company Royal Army Service Corps during the Battle of Arnhem, September 1944

Click for more information
Part1: Company Headquarters and No. 1(C) Platoon
€  16,00

Author: Philip Reinders

More
Information
 
 


Visit the site of the webdesign office!