News Letter

Dear Reader, please find below our latest newletter.

S21976  Click for more information Nederlandse Vuurwapens - Landmacht, Marine en koloniale troepen. B.J. Martens/G. de Vries. 2000, S.I. Publicaties B.V.. In deze uitgave worden de draagbare wapens beschreven die tussen 1813 en 1866 deel uitmaakten van de uitrusting van de Nederlandse landmacht, het koloniale leger en de Koninklijke Marine. Achtereenvolgens worden de vuursteenwapens, de percussiewapens en de wapens met getrokken loop beschreven en tot in detail afgebeeld. Nederlandstalig. Hard Cover - 280 pages. €  40,00
More Info
S28765  Click for more information de Delft - De dagjournalen met de complete en authentieke geschiedenis van 's-Lands Schip van Oorlog Delft en de waarheid over de zeeslag bij Camperduin. J.F. Fischer Fzn.. 1997, Uitgeverij van Wijnen. In Rotterdam-Delfshaven is inmiddels de kiel gelegd voor de herbouw van ’s Lands Schip van Oorlog ‘Delft’. Een schitterend project dat er nooit gekomen was zonder Frits Fischers monumentale boek De Delft. Dit boek geeft een complete levensbeschrijving van dit oorlogsschip, waarvan de resten voor Scheveningen op de zeebodem liggen. In tien jaar tijd wist Fischer bijna alles over het schip boven water te krijgen. Het boek was ondanks de hoge prijs snel uitverkocht. De spectaculaire herbouw van de ‘Delft’ in Rotterdam zal de belangstelling alleen maar doen toenemen. Bouwtekening van het schip in schaal 1:100 bijgevoegd. Nederlandstalig. Soft Cover - 544 pages. €  53,00
More Info
S30707  Click for more information GC 1/55 - Le Groupe de Chasse 1/55 la dernière garde Gouvernementale. Matthieu Comas. 2018, Editions Lela Presse. Dit boek gaat over de Jachtgroep 1/55 van de Franse Luchtmacht in 1940. De eenheid opereerde in het verloop van de strijd vanaf de velden Etampes-Villacoublay-Tours-Avord- Bordeaux. In Bordeau staan ze bekend als de laatste bewaker van de regering. Prachtig uitgevoerd boek met veel foto's en kleurentekeningen van de vligtuigen met markeringen en camouflagepatronen. Franstalig. Soft Cover - 197 pages. €  34,50
More Info
S31827  Click for more information Black Sunday: Ploesti . Michael Hill. 1993, Schiffer Military. Prachtig uitgevoerd boek over de aanvallen op de olieraffinaderijen van Ploesti in Roemenië door de USAAF. De aanvallen worden beschreven van planning tot uitvoering. In de bijlagen alle deelnemende toestellen met bemanning. Heel veel, vaak zeldzem, foto's. Engelstalig. Hard Cover - 249 pages. €  45,00
More Info
S31887  Click for more information Noordwijk en Katwijk, de Atlantikwall 1940-1945 - Stützpunkt Gruppe Katwijk . Paul Harff/Dolf Harff. 2001, Eigen uitgave. Het gebied "Stützpunkt Gruppe Katwijk" was gedurende de Tweede Wereldoorlog een door de Duitsers sterk verdedigd gebied, dat de gemeente Noordwijk, de gemeente Katwijk en het vliegveld Valkenburg omvatte en deel uitmaakte van de "Atlantikwall". In dit boek worden, na de inleiding, de verdediguingswerken in het genoemde gebied beschreven. Daarna komt de illigaliteit aan de orde, die de verdediginsgwerken in kaart probeerde te brengen. Dit is de eerste druk. Nederlandstalig. Soft Cover - 260 pages. €  40,00
More Info
S32379  Click for more information Van verdediging naar bescherming - De Atlantikwall in Den Haag. H.F. Ambachtsheer. 1995, Gemeente 's-Gravenhage. Foto's, schetsen, afbeeldigen, documenten, uitklapplaten. Het boek behandeld : oorlog en vestingbouw, De Duitse bezetting en de kustverdediging, gevolgen van de aanleg van de Duitse verdedigingswerken voor Den Haag, Stutzpunktgruppe Scheveningen, schade opruimen en wederopbouw, de overblijfselen en betekenis van de Atlantikwall voor Den Haag. Nederlandstalig. Hard Cover - 283 pages. €  45,00
More Info
S34159  Click for more information Nederlandse Vuurwapens - Landmacht en Luchtvaartafdeling 1895-1940. G. de Vries/B.J. Martens. 2006, S.I. Publications B.V.. In dit standaardwerk worden draagbare wapens beschreven die tussen 18-95 en 1940 deel uitmaakten van de uitrusting van het Nederlandse leger en de Luchtvaartafdeling. Behalve de wapens zelf, wordt uitgebreid aandacht besteed aan beproevingen en de argumenten die bij de invoering van elk wapen door de legerleiding werden gehanteerd. Achtereenvolgens worden behandeld: revolvers en pistolen, geweren en karabijnen, mitrailleurs, tankbuksen en de zware vliegtuigmitrailleur, licht- en seinpistolen, en de gebruikte munitie. Ook de stormdolk, de vlamspuit, licht luchtdoelgeschut en handgranaten komen aan bod. Per hoofdstuk volgen na een algemene inleiding en de invoeringsgeschiedenis nadere gegevens over bestelling, productie, merken en toebehoren. De informatie over de beschreven wapens is verkregen door jarenlang archiefonderzoek. Voorzien is in een groot aantal illustraties: afbeeldingen van de wapens zelf uit verschillende collecties, constructietekeningen, en foto’s uit de betreffende periode. In dit boek wordt voor het eerst een compleet overzicht gegeven van alle modellen, hun datum van invoering, en van de overwegingen die tot de invoering hebben geleid. Nederlandstalig. Hard Cover - 293 pages. €  55,00
More Info
S34308  Click for more information Slag om de Schelde 1944 - De beslissing in de strijd om West-Europa. Tobias van Gent/Hans Sakkers. 2019, Marberg Media. De Slag om de Schelde is één van de grootste militaire operaties uit de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grondgebied. Toch is deze slag relatief onbekend, vooral buiten Zeeland en West-Brabant. Op 4 september 1944 vallen de haveninstallaties van Antwerpen vrijwel onbeschadigd in geallieerde handen. Door grote logistieke problemen na de snelle opmars vanuit Normandië is dit voor de geallieerden een enorme meevaller. Maar zolang Duitse kanonnen in de Scheldemonding de toegang tot de havenstad beheersen, hebben ze niets aan het bezit van de havens. Hitler onderkent het strategisch belang en geeft zijn troepen bevel tot de laatste man stand te houden. Het 1e Canadese Leger krijgt opdracht de Duitsers uit de Scheldemonding te verdrijven. In het najaar van 1944 worden Zeeland en het westen van Noord-Brabant het toneel van een even heroïsche als bittere strijd, die op 8 november 1944 wordt beslecht met de capitulatie van Walcheren. Als een paar weken later de mijnen in de Westerschelde zijn geruimd en de eerste konvooien de haven van Antwerpen bereiken, zijn de bevoorradingsproblemen voor de geallieerde strijdkrachten voorbij en is de Duitse nederlaag in West-Europa onvermijdelijk geworden. De gevolgen van het oorlogsgeweld zijn desastreus. Ruim vijfduizend soldaten en burgers overleven de Slag om de Schelde niet, duizenden raken gewond en hele dorpen en landschappen worden verwoest. De Canadezen ervaren de gevechten in Zeeland en West-Brabant als de meest bloedige van hun veldtocht in West-Europa. Met dit uitstekend gedocumenteerde en fraai geïllustreerde boek geven auteurs Tobias van Gent en Hans Sakkers de Slag om de Schelde de plek in de geschiedenis die deze toekomt. NIEUW BOEK!. Nederlandstalig. Hard Cover - 353 pages. €  49,99
More Info
S34958  Click for more information Het Spoorwegbedrijf in oorlogstijd, 1939-'45 . Ir. C. Huurman. 2001, NVBS. Dit veelomvattende werk is gemaakt als naslagwerk voor alle aspecten van het Nederlandse spoorwegbedrijf in de oorlogsjaren. Het boek bevat onder andere veel documentatie uit de tijd van de spoorwegstaking, met veel materiaal van de Deutsche Reichsbahn, inclusief de dagboeken van de dienstdoende Bahnbevollmächtigten. Tevens wordt de spoorwegstaking behandeld vanuit het standpunt van de Duitse spoorwegen in Nederland. Tevens bevat het werk uitgebreide documentatie over de spoorwegaansluitingen die in de oorlogstijd zijn aangelegd: sporen naar vliegvelden, naar concentratiekampen en sporen voor het vervoer van de beruchte V-wapens. Ook de stationeringen en omlopen van de locomotieven in de oorlogstijd zijn aanwezig. Behalve voor de spoorwegliefhebbers is dit boek vooral ook bedoeld voor mensen die belang stellen in de verzetsbeweging: er is een uitgebreide lijst van aanslagen en sabotage-acties op het spoor. Ook belangstellenden voor de luchtvaart in deze periode komen aan hun trekken met een minutieus overzicht van beschietingen optreinen, aanvallen op bruggen en emplacementen, inclusief de aangerichte schades en de gevolgen van deze acties voor het treinverkeer. Kortom: een bijzonder waardevol boek voor iedereen die belangstelling heeft voor dit aspect van de Nederlandse samenleving in oorlogstijd.. Nederlandstalig. Hard Cover - 544 pages. €  55,00
More Info
S35596  Click for more information Het Englandspiel . Joseph Schreieder. van Holkema & Warendorf. Dit is het verhaal van het Englandspiel verteld door een van de hoofdpersonen de Duitse Abwehr man Schreieder. Nederlandstalig. Hard Cover - 336 pages. €  35,00
More Info
S35602  Click for more information Texel - Nederlands laatste slagveld, de muiterij van de Georgiërs april 1945. J.A.C. Bartels/W. Kalkman. 1980, De Walburg pers. Uitgebreide beschrijving van de "Russenoorlog": op Texel in april/mei 1945. De opstand van het 822 Infanteriebataljon tegen hun Duitse meesters, waardoor de oorlog op Texel tot 20 mei duurde. Zeldzaam en gezocht boek. Nederlandstalig. Hard Cover - 335 pages. €  31,50
More Info
S35607  Click for more information De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog . 2020, Noordhoff. Heldere kaarten, gedetailleerde infographics en authentiek fotomateriaal laten de Tweede Wereldoorlog zien op een nieuwe manier. Niet alleen de aanloop en de oorlogsperiode komen aan bod, maar ook de doorwerking in politiek en maatschappij tot op de dag van vandaag. De omvangrijke Bosatlasfamilie is uitgebreid: vanaf vandaag is De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog verkrijgbaar. Heldere kaarten, gedetailleerde infographics en authentiek fotomateriaal laten de Tweede Wereldoorlog op een nieuwe manier zien. Niet alleen de aanloop en de oorlogsperiode komen aan bod, maar ook de doorwerking in politiek en maatschappij tot op de dag van vandaag. De Bosatlas vertelt hiermee op de eigen kenmerkende wijze het verhaal over 75 jaar vrijheid en strijd tegen onvrijheid. De atlas is tot stand gekomen in samenwerking met Nationaal Comité 4 en 5 mei. De Tweede Wereldoorlog: historische periode én schakelpunt in een eeuw wereldgeschiedenis Uniek is het brede perspectief van De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog. Naast het vanuit diverse invalshoeken uitlichten van de vijf oorlogsjaren, laat de atlas ook zien hoe opkomende ideologieën in het interbellum, de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de voedingsbodem leggen voor het grote conflict. En hoe sterk de oorlog ook na 1945 doorwerkt in de wereldpolitiek. Met een herschikking van de politieke wereldkaart, de oprichting van de Verenigde Naties, dekolonisatie-oorlogen, de Koude Oorlog en vredesmissies. Anno nu zijn de effecten nog altijd waarneembaar. De Bosatlas sluit af met een overzicht van vrijheid en onvrijheid in de huidige wereld en toont daarmee aan hoe bijzonder 75 jaar leven in vrijheid in Nederland is. Grote militaire veldslagen en het leven van alledag In compacte beeldverhalen brengt de atlas zowel grote militaire veldslagen als het leven van alledag in beeld. Verhalen over de Duitse inval, vervolging, collaboratie, verzet en de bevrijding. Als ook over de oorlog in Nederlands-Indië en de Japanse bezetting. En over vredesmissies, Srebrenica, internationale samenwerking, politieke, economische en individuele (on)vrijheid, herdenken en vieren. Een beeldverhaal over de Tweede Wereldoorlog in al zijn facetten Aandacht is er voor onder een breed publiek bekende onderwerpen, zoals de inname van goederen zoals fietsen en klokken door de bezetter, de talloze restricties die de Joden kregen opgelegd en de naoorlogse berechting van collaborateurs. Ook belicht de atlas thema’s die een stuk minder bekend zijn. Om een uitkering te behouden, werkten veel Nederlanders vóór het uitbreken van de oorlog in Duitsland en zag de Duivenbrigade erop toe dat duiven niet langer uitvlogen. Het Kattenburgtransport – waarvan een zeldzaam reisverslag is teruggevonden – geeft een indringend beeld van de deportatie van Joden. De laatste Europese veldslag van de Tweede Wereldoorlog vond plaats op Texel, tussen Georgiërs en Duitsers . Nederlandstalig. Hard Cover - 256 pages. €  39,95
More Info
S35728  Click for more information The 250 (Airborne) Light Composite Company Royal Army Service Corps during the Battle of Arnhem, September 1944 - Part1: Company Headquarters and No. 1(C) Platoon. Philip Reinders. 2020, NL Books. De 250 (Airborne) Light Composite Company Royal Army Service Corps, is voortgekomen uit de 4 GHO Company, 31 Independent Infantry Brigade Company, Royal Army Service Corps in juli 1940, en omgezet naar de 1st Airlanding Brigade Group Company, Royal Army Service Corps op de Newbury Race course in december 1941. In mei 1942 kreeg het de naam 1st Airborne Divisional Composite Company Royal Army Service Corps. Hun taak was om logistieke steun te geven aan de 1st Airborne Division ter land en in de lucht. In mei werden ze verplaatst naar Amesbury Abbey, en herbenoemd als de 250 (Airborne) Light Composite Company. In mei 1943 ging de Company naar Noord-Afrika voor verdere training. De Company werd gereedgehouden voor het uitvoeren van de herbevoorrading-operaties in Sicilië. Dit ging niet door omdat ze aangewezen werden om de Eighth Army te herbevoorraden. De Company nam deel aan Operation Simcol in oktober 1943. Twee maanden later was de Company terug in Liverpool, waarna verder training volgde in Longhills Hall, Branston, totdat ze aangewezen werden om zich in de strijd voor Arnhem te begeven. De plaatsvervangend commandant van het Hoofdkwartier RASC, Major D.G. Clarke werd aangewezen om nadat hij en zijn troepen zich bij het 1 Para Platoon had aangesloten hadden zich met hen naar Arnhem te begeven. Er was precies beschreven wat er moest gebeuren, maar zoals we weten ging de aanval niet volgens plan. Het boekwerk van Philip Reinders beschrijft de lotgevallen van Company Headquarters en No. 1C platoon bij de strijd rond Arnhem in detail. . Engelstalig. Soft Cover - 54 pages. €  16,00
More Info
S35729  Click for more information Hitler's V-Weapons - The battle against the V-1 & V-2 written at the time. An official history. John Grehan. 2020, Pen & Sword. Op de ochtend van 13 juni 1944 om 04.08 uur hadden twee leden van het Royal Observer Corps dienst op hun post op de top van een Martello-toren aan de kust bij Dymchurch in Kent. Op dat moment zagen ze de nadering van een object dat rode vlammen uit zijn achterkant spoot en een geluid maakte als 'een Model-T-Ford die een heuvel opgaat'. Het was een ontwikkeling waar zij, en vele anderen in het VK, al maanden op anticipeerden. De eerste vliegende V1-bom, een voorbeeld van wat Hitler zijn Vergeltungswaffen of Vengeance Weapons had genoemd, die tegen Groot-Brittannië werd ingezet, ratelde naar hen toe. De twee spotters bovenop de toren waren zich er wellicht van bewust dat er net een nieuwe Battle of Britain was begonnen. Jarenlang waren belangrijke personen in het VK op de hoogte van experimenten van Duitsland om langeafstandswapens te bouwen. Uit gelekte documenten, rapporten van het Franse verzet en het resultaat van luchtfotografie werd geleidelijk een beeld samengesteld van een uitgebreid programma van de nazi's om pilootloze vliegtuigen te bouwen, de Fi 103 V1 vliegende bom, en de V2, de A4-raket, die kon gericht zijn op het Verenigd Koninkrijk. Tegen 1943 was er voldoende informatie verzameld voor Groot-Brittannië en zijn Amerikaanse bondgenoten om op te treden, en werden de eerste bombardementen uitgevoerd op de langeafstandswapen installaties. Vanaf augustus 1943 werd alles in het werk gesteld door de RAF en de Achtste Luchtmacht van de USAAF om elke locatie met de V-wapens te vernietigen. Dit boek, geschreven door de Air Historical Branch van het Air Ministry, is het officiële verslag van de maatregelen van de Air Defense of Great Britain, Fighter Command, Anti-Aircraft Command, Bomber Command en zelfs het Balloon Command om het VK te verdedigen tegen wat mogelijk de grootste bedreiging die het ooit was tegengekomen. Alleen door deze multidisciplinaire aanpak werd het daadwerkelijke effect van de V-wapens beperkt tot het niveau dat het was. Toch was de omvang van de schade en sterfgevallen die de vliegende bommen en raketten veroorzaakten en de angst die ze veroorzaakten aanzienlijk, en als deze gecoördineerde aanpak niet te wijten was aan het besluit van het VK in de cruciale oorlogsmaanden, zou het ernstig zijn aangevochten. Dit zeer gedetailleerde, nauwkeurige en onpartijdige verslag is een waardevolle aanvulling op de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Het toont de moeilijkheden waarmee het VK werd geconfronteerd bij het identificeren van de aard van de zeer geheime Duitse wapens en hoe, door een enorme gecombineerde inspanning, deze dreiging werd overwonnen. Nieuw boek!. Engelstalig. Hard Cover - 328 pages. €  28,50
More Info
S35730  Click for more information Eagles over the Sea 1943-45 - A History of Luftwaffe Maritime Operations. Lawrence Paterson. 2020, Pen & Sword. Dit buitengewone boek over de geschiedenis van de Luftwaffe's Maritieme eenheden in de Tweede Wereldoorlog verteld het hele verhaal van de ontwikkeling van Duitse Marine vliegtuigen en hun inzet in alle operatiegebieden van Noorwegen tot de Middellandse Zee en van het Oostfront tot de Atlantische Oceaan. Zeer gedetailleerd boek. NIEUW BOEK!. Engelstalig. Hard Cover - 382 pages. €  32,00
More Info
S35780  Click for more information The American GI in Europe in World War II - The Battle in France. J.E. Kaufmann/H.W. Kaufm,ann. 2010, Stackpole Books. Verhalen uit de eerste hand en een contextueel verhaal over de oorlog in Europa na D-Day. Verhalen over zweefvliegtuigoperaties, activiteiten aan in het achterland, hedgerowcounty en meer. Gebaseerd op interviews met meer dan 200 veteranen. Engelstalig. Hard Cover - 406 pages. €  20,00
More Info
S35790  Click for more information German Armored Units at Arnhem - Concord Armor at War series 7039. Marcel Zwarts. Concord Publications. Pracht boek met voorgeschiedenis van de betrokken eenheden en beschrijving van de conditie van zowel eenheden als voertuigen. Zeer precieze weergave van betrokken voertuigen, lokatie van gevechten en bevelhebbers. Prachtige herkenbare foto's (Ook vergeleken bij de Battle field tour uit 2004) Ook foto'uit Oosterbeek, Elst, Zutphen, Brummen enz. Ook mooi bij dit boek is dat er bij belangrijke of invloedrijke zaken dieper word ingegaan. Zowel qua tekst als foto's. Mooie duidelijke illustraties van de gebruikte voertuigen en een schema met de hoeveelheden per eenheid en commandant. Ook originele platte grond van Duitse kant. Nederlandstalig. Soft Cover - 20 pages. €  40,00
More Info
S35791  Click for more information Tussen de Eerste en de laatste Saluutschoten - Buitenlandse militairen begraven in Harlingen en omgeving. Bauke S. Posthuma. 2019, Eigen uitgave. Deze kroniek is samengesteld uit een aantal gebeurtenissen die zich tijdens de oorlogsjaren in en rondom Harlingen, maar soms ook ver daarbuiten hebben afgespeeld. Centraal daarin staan de lotgevallen van de uit het buitenland afkomstige militairen die in Harlingen, Franeker, Dongjum, Kimswerd, Wijnaldum, Pietersbierum, Zurich en voor een deel Witmarsum, een graf vonden, een totaal van 165 man. Van dat aantal zijn er vandaag de dag nog 98 graven terug te vinden. Tevens wordt aandacht besteed aan oorlogshandelingen waarbij burgers om het leven kwamen. Voorbeelden van incidenten met minder ernstige gevolgen zijn o.a. de vernielingen door kabelballons, de bommen op Franeker, pogingen tot brandstichting en noodlandingen van vliegtuigen op het land en in de Waddenzee. Nederlandstalig. Hard Cover - 226 pages. €  22,50
More Info
S35820  Click for more information Jewish casualties at the Arnhem-Oosterbeek War Cemetry - September 1944 - April 1945. Philip Reinders. 2019, Privé uitgave. In dit boek beschrijft de auteur de tijdens operatie Market Garden gesneuvelde en op Arnhem-oosterbeek cemetry begraven militairen met een Joods achtergrond. Alle personen worden zo uitvoerig mogelijk beschreven. Teven bevat het boek een lijst met vermiste en elders begraven militairen met een Joodse achtergrond. Voorzien van veel foto's en kaarten. Engelstalig. Soft Cover - 55 pages. €  14,00
More Info
S35821  Click for more information Officers of the 1st Airlanding Light Regiment Royal Artillery during the Battle of Arnhem 17th-26th September 1944 . Philip Reinders. 2016, Eigen uitgave. Dit boek bescrijft de officieren van het 1st Air Landing Light Regiment Royal Artillery die vochten in de Slag om Arnhem. Engelstalig. Soft Cover - 126 pages. €  19,00
More Info
S35822  Click for more information Fred van Stegeren - Nurse, Resistance Member, Interpreter and Guide Battle of Arnhem September 1944. Philip Reinders. 2018, Eigen uitgave. Dir boek beschrijft het leven van Fred van Stegeren, Almelo 5 november 1905 - Oosterbeek 22 september 1944. Het beschrijft voornamelijk zijn inzet en acties tijdens de slag om Arnhem. Engelstalig. Soft Cover - 16 pages. €  12,00
More Info
S35829  Click for more information Canadezen rond Groesbeek - November 1944 t/m Februari 1945. Douwe Sjoerd Heinsma. 2010, Eigen uitgave. Naast dat omgeving Groesbeek bekend staat als gebied waar de 82nd Airborne Division vocht, zit er aan de geschiedenis nog een kant, welke vaak vergeten wordt. Maar toch zeker belangrijk was. Vanaf 1 november 1944 namen de Canadezen de sector Nijmegen over van de Engelsen. In die tijd was het nog steeds rumoerig langs de Duitse grens nabij Groesbeek. Er werd regelmatig gevochten en in de wintermaanden hadden de Canadezen het niet makkelijk. In dit boek de acties en wederwaardigheden van de Canadezen rond Groesbeek. Nederlandstalig. Soft Cover - 50 pages. €  22,50
More Info
S35833  Click for more information De brug tot Market Garden - Met de bevrijding van: Lommel, Overpelt, Neerpelt, Valkenswaard. J. Israël. 1992, Kempen Pers. Als inwoner van Valkenswaard was de auteur zeer geïnteresseerd in de bevrijding van zijn woonplaats. Bij de studie van de bevrijding van Valkenswaard stuitte hij op Brug 9, de brug in de weg Eindhoven-Hasselt over het Kempens kanaal, juist ten zuiden van de Nederlandse grens. Vanuit het bruggehoofd over het Kempens kanaal startte op 17 september 1944 het offensief Market Garden, bekend als een "Brug te ver" bij Arnhem. Valkenswaard werd op die datum als eerste Nederlandse plaats door de Britten bevrijd. Bij zijn studie maakte de auteur niet alleen gebruik van bestaande literatuur, maar deed ook uitgebreid onderzoek in oorlogsarchieven in Engeland, Duitsland, België en Nederland. Hij interviewde veel mensen die de bevrijding in spetember 1944 hebben meegemaakt en stond in nauw contact met oud-strijdes die een rol speelden bij de bevrijding van de Kempen. Daarnaast zocht hij Duitse militairen op die tegenover de bevrijders van de Kempen stonden. Het boek bevat vele niet eerder gepibliceerde foto's en documenten. Nederlandstalig. Hard Cover - 143 pages. €  30,00
More Info
S35835  Click for more information Grüne Teuffel - Die Deutsche Fallschirmtruppe 1939-1945. Jean-Yves Nasse. 1997, VDM. Een verzameling persoonlijke rapporten en niet eerder gepubliceerde foto's uit privéarchieven over de inzet van de Duitse parachutisten. Uit de inhoud: toegang en training, luchtvervoerders in Polen, sprongen en missies in Noorwegen en Denemarken, luchtvervoerders en springmissies over België en Nederland, reorganisatie van de 7e luchtvaartdivisie en vorming van de XI. Air corps, luchtlandingsoperaties en sproingen boven Kanaal van Korintië, operatie'Mercury', naar Kreta!, De parachutisten in Rusland, de eerste missies in Noord-Afrika, de laatste gevechten van de parachutisten in Noord-Afrika, parachutisten eenheden in Frankrijk, sprongen boven Sicilië, de parachutisten in Italië, Monte Cassino, Anzio / Nettuno, parachutisten in Bretagne, terugtrekking op alle fronten, de ineenstorting van Duitsland. Met uitgebreide opdracht voor in het boek. Duitstalig. Hard Cover - 141 pages. €  25,00
More Info
S35846  Click for more information Jachtvlieger . Jan Flinterman. 1962, van Goor en Zonen. Aan het begin van de oorlog was Jan Flinterman officier bij de Nederlandse Luchtmacht en toen hij Engeland bereikte, werd hij in de RAF opgenomen als Spitfire piloot. Jan vloog met 126 Squadron op Malta en vervolgens in de zomer van 1943 met het volledig Nederlandse 322 squadron . In mei 1944 verhuisde hij naar het 222 Squadron als Flight Lieutenant en werd onderscheiden met de Distinguished Flying Cross na een luchtgevecht. Tegen het einde van de oorlog werd hij ook onderscheiden met de Orde van Oranje-Nassau en het Vliegerkruis. Over zijn ervaringen in de oorlog schreef hij later het boek Jachtvlieger. Na de oorlog vloog hij de nieuwe Gloster Meteor jet voor de Koninklijke Luchtmacht, werd de commandant van de Fighter Pilot School en zette hij een aantal Nederlandse nationale snelheidsrecords op zijn naam. Uiterst zeldzaam boek!. Nederlandstalig. Hard Cover - 175 pages. €  25,00
More Info
S35848  Click for more information Fighter Units & Pilots of the 8th Air Force - September 1942 - May 1945. Kent D. Miller. 2001, Schiffer Military. Deze uiterst gedetailleerde tweedelige set geeft een algemeen statistisch overzicht van de gevechtsoperaties van de 8e luchtmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over de periode van september 1942 tot het einde van de oorlog in mei 1945 wordt het verhaal van de vlkiegers van de 8th gepresenteerd in een eenvoudig te lezen formaat. Elk deel bevat ook meer dan 170 foto's van de piloten en hun vliegtuigen. In de loop der jaren zijn er veel boeken geschreven over de 8e luchtmacht, maar geen enkele heeft alle details die in deze delen voorkomen gecombineerd - deel één combineert de dagelijkse operaties van de 8e luchtmacht met de geschiedenis van individuele eenheden; volume twee bevat alle scores en aasdetails. De boeken van Kent Miller zijn van onschatbare waarde voor de onderzoeker en historicus, Deel 1: Day-to-Day Operations - Fighter Group Histories Deel 2: Aerial Victories - Ace Data. Engelstalig. Hard Cover - 833 pages. €  99,50
More Info
S35852  Click for more information Achtung ! Moskito! - RAF and USAAF Mosquito Fighters, Figher-Bombers, and Bombers over the Third Reich, 1941-1945. Martin W. Bowman. 2010, Schiffer Military. Er is veel geschreven over de Mosquito, maar in dit boek staan ??de jonge piloten en navigators die gedurfde operaties hebben uitgevoerd tegen doelen in Europa. Hun verhalen zijn vandaag net zo boeiend als meer dan zestig jaar geleden op het hoogtepunt van de Tweede Wereldoorlog. De Mosquito was voor velen de perfecte synthese van kracht en schoonheid en misschien wel de meest veelzijdige van alle geallieerde vliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gebouwd. Maar driemaal werd het Mosquito-project verwijderd uit de toekomstige militaire plannen van Groot-Brittannië, alleen om zich een weg de lucht in te vechten en prestatiecijfers in te leveren die medevliegtuigen achterlieten en de critici met stomheid geslagen. In totaal zouden 7.781 voorbeelden van het “Wooden Wonder”in maar liefst drieënveertig versies worden gebouwd. Bommenwerper, dagjager, nachtjager, pathfinder, aanvalsvliegtuigen, trainer, verkenningsvliegtuigen en de Mosquito deed het allemaal. Schitterend uitgevoerd boek met heel veel bijzondere foto's. Engelstalig. Hard Cover - 480 pages. €  62,50
More Info
S35853  Click for more information Hochsee Minensuchboote 1939-1945 - Biskaya - Nordsee - Polarküste - Finnenbusen. Karl Meyer. 2004, E.S. Mittler Verlag. Mooi en gedetailleerd boek over Duitse Mijnenvegers in de Tweede Wereldoorlog. Alle Europese zeegebieden komen aan bod. Voorzien van veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 192 pages. €  20,00
More Info
S35854  Click for more information Bomben Terror - Der Luftkrieg über Deutschland Zeitgeschichte in Farben. Hans-Joachim von Leesen. 2005, Arndt Verlag. De geallieerde luchtoorlog tegen de Duitse burgerbevolking is een van de meest gruwelijke misdaden van de Tweede Wereldoorlog. Weerloze vrouwen en kinderen waren de belangrijkste slachtoffers van een Brits-Amerikaanse strategie om het doorzettingsvermogen van het Duitse volk te breken. Naast het menselijk leven zou er geklaagd worden over het verlies van onvervangbare culturele activa. Een oneindige stroom westerse bommenwerpers gooide zijn bommenlading over Duitse steden; Luchtafweergeschut en interceptors probeerden wanhopig de vernietiging te stoppen; op de grond worstelden de brandweer onvermoeibaar tegen het vuur, dat alleen ruïnes van bloeiende Duitse steden en industriële fabrieken overliet. Dit boek, geheel in kleur, toont dit alles in schokkende levendigheid in veelal niet-gepubliceerde kleurenfoto's. De auteur, een ervaren kenner van de luchtoorlog, weerlegt legendarische legendes als Coventry, Warschau en Rotterdam op, onderzoekt de oorzaken van de luchtoorlog en stelt deze terreur vanuit de lucht bloot als een eenzijdige geallieerde misdaad. Duitstalig. Hard Cover - 160 pages. €  17,50
More Info
S35855  Click for more information Die Deutsche Luftwaffe Teil 1, 2, 3, 4 - Zerstörer- und Nachtjagsverbände Teil 1 + 2 + 3 + 4 Eine Bilddokumentation der Luftwaffe von 1935-1945. Michale Meyer/Paul Stipdonk. 2006, VDM. De Duitse luchtmacht - Een beelddocumentatie van de Luftwaffe uit 1935-1945 – Zerstörer- und Nachtjagdverbände. In de 4 delen van deze serie komen alle een heden van de Zerstörer en met name de Nachtjagd een heden uitvoerig aan bod.. Honderden grotendeels nog niet gepubliceerde foto's geven een fascinerend inzicht in het dagelijkse eskaderleven van de eenheden en onderstrepen de omstandigheden waarin mensen en materiaal niet minder indrukwekkend zijn gebruikt, wat de boeken tot een waardevol hedendaags document maakt. De foto's worden ondersteund door gedetailleerde begeleidende teksten die de lezer maximale informatie geven en ook niet besparen op achtergrondinformatie. Niet te vergeten zijn de nachtjagersscholen en verbindingsvliegtuigen, evenals de stafmachines van de afzonderlijke eenheden. Een “must have” voor liefhebbers van de Nachtjagd. Duitstalig. Soft Cover - 865 pages. €  100,00
More Info
S35857  Click for more information Deutsche Nachtjagd - Materialverluste in Ausbildung und Einsatz. Ergänzungen zu Personalverluste in Ausblidung und Einsatz. Michael Balss. 1999, VDM. Uitgebreid boek met alle verliezen aan vliegtuigen en personeel van de Duitse Nachtjagd. Duitstalig. Hard Cover - 464 pages. €  30,00
More Info
S23033  Click for more information Drijvende Stuwen voor de landsverdediging - Een geschiedins van de IJssellinie. J.R. Beekmans/C. Schilt. 2000, Walburg Pers/Stichting Menno van Coehoorn. Met drie drijvende stuwen konden de Waal en Nederrijn volledig worden afgesloten, waardoor de IJssellinie ontstond die haast onneembaar was voor een vijand komende uit het oosten. Aan de hand van archiefonderzoek en eigen herinneringen hebben de auteurs de geschiedenis van een van de grootste en tegelijk onbekendste waterstaatkundige ondernemingen van ons land gereconstrueerd. Bijzonder boek. Engelstalig. Hard Cover - 258 pages. €  20,00
More Info
S32071  Click for more information 101st Airborne - Market Garden 1944. Stephan Smith/Simon Forty. 2017, BBNC Uitgevers. De 101st-divisie parachuteerde middenin vijandelijk gebied. Ze veroverden het grootste deel van hun oorspronkelijke doelen, maar de Duitsers wisten er één te vernietigen: de Sonse brug. Pogingen om een alternatief in Best te gebruiken, zorgden ervoor dat ook die brug werd verwoest. De 101st-divisie hield stand in de gebieden rondom de bruggen terwijl ingenieurs ze herstelden. Twee dagen na D-Day was de weg naar Nijmegen vrij. De daaropvolgende week moest de divisie vechten om de weg vrij te houden en verzet bieden tegen krachtige aanvallen langs 'Hell's Highway', vooral van het Panzer-Brigade 107. Tegen de tijd dat de 101st Airborne-divisie weer terugkeerde naar hun kamp aan het eind van november hadden ze 72 dagen achteraan hevig gevochten. Dit boek verkent het aandeel van de 101st Airborne-divisie in Operatie Market Garden aan de hand van foto's van toen en nu. Het bevat unieke, speciaal voor dit boek gemaakte luchtfoto's en een overvloed aan details. Nederlandstalig. Soft Cover - 64 pages. €  15,00
More Info
S32121  Click for more information Arnhem - Market Garden 1944. Simon Forty/Tom Timmerman. 2017, BBNC Uitgevers. De Toen & Nu-boeken reconstrueren oorlogsgevechten en -operaties door beelden van vroeger naast hedendaagse foto's te zetten en zo monumenten en andere herinneringen aan slagvelden en de gebeurtenissen waar ze voor staan in beeld te brengen.Arnhem | Market Garden 1944 In september 1944 speelde de 1st Airborne Division een hoofdrol in Operatie Market, het luchtlandingsonderdeel van Operatie Market Garden. Het was een dappere poging van de geallieerden om de Siegfriedlinie te omzeilen en verder op te rukken naar het Ruhrgebied. Het zou de laatste actie van de divisie tijdens de Tweede Wereldoorlog worden. Maar de divisie stuitte op meer weerstand dan verwacht en landde te ver van de brug in Arnhem.Na negen dagen vechten had de 1st Airborne Division 8.000 mannen verloren en trokken de overlevenden zich terug over de Rijn. In die negen dagen tijd hadden ze echter wel een legende gecreëerd: eerst toen de kleine eenheid van luitenant-kolonel John Frost de beroemde 'bridge too far' vasthield en daarna toen de Oosterbeekperimeter zwaar onder vuur kwam te liggen terwijl de divisie wachtte op het Britse XXX Korps.Dit boek verkent het aandeel van de 1st Airborne Division in Operatie Market Garden en de Slag om Arnhem aan de hand van foto's van toen en nu. Het bevat unieke, speciaal voor dit boek gemaakte foto's en een overvloed aan details. Nederlandstalig. Soft Cover - 64 pages. €  15,00
More Info
S32980  Click for more information Kroniek van 60 maanden bezetting in Heemstede . Vic Klep. 1995, Lokale uitgave. In dit boek wordt de bezetting van Heemstede in de Tweede Wereldoorlog beschreven. Naast angst, droefenis, narigheid en gebrek aan noodzakelijke dingen. Was er gelukkig ook de onderlinge eenheid, de humor en de lach die de mensen op de been hield. Voor kinderen een periode, waarin avontuur en spanning niet ontbraken, een kind dat met een omgehakte boom thuiskwam kreeg geen straf maar een compliment.... Nederlandstalig. Soft Cover - 96 pages. €  16,50
More Info
S33664  Click for more information Klakkende laarzen aan de IJssel - Deventer en zijn inwoners in de Tweede Wereldoorlog. K.H. Vos. 1995, Arko Uitgeverij. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het Overijsselse Deventer. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 160 pages. €  22,50
More Info
S33846  Click for more information De schok van het onbekende - Vlaardingen tijdens crisis, bezetting en bevrijding (1936-1947). Klaas Kornaat. 1994, Europese Bibliotheek. Dit boek beschrijft de geschiedenis van het Zuid-Hollandse Vlaardingem gedurende de crisisjaren en de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 223 pages. €  25,00
More Info
S34133  Click for more information Die deutschen und österreichschen U-Boot Verluste in beiden Weltkriegen . Paul Kemp. 1998, Urbes Verlag. In dit boek een overzicht van alle Duitse en Oostenrijkse U-Boot verliezen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Elke boot wordt apart beschreven met de reden van verlies. Duitstalig. Hard Cover - 303 pages. €  15,00
More Info
S35603  Click for more information Over leven - Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Gooi, Eemland en Vechtstreek. 1995, Dagblad De Gooi- en Eemlander/Dagblad van Almere. In dit boek een beschrijving van de oorlogsjaren 1940-1945 in het Giit, Eemland en Vechtstreek. Met veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 160 pages. €  15,00
More Info
S35606  Click for more information Brandstätten - Der Anblich des Bombenkriegs. Jörg Friedrich. 2003, Weltbild. Sinds het overweldigende succes van Jörg Friedrichs Der Brand spreekt Duitsland over de bombardementenoorlog. De decennialange onderdrukking van deze traumatische ervaring had ook gevolgen voor de uitgebreide beeldcollecties die zich in de stadsarchieven bevinden. Friedrich haalt ze uit de vergetelheid met dit indrukwekkende fotoboek. De volledig onbekende foto's vertellen het verhaal van de ondergang van de steden, de angst en terreur van het bombarderen en het voortbestaan ??van degenen die zijn ontsnapt. Duitstalig. Hard Cover - 240 pages. €  17,50
More Info
S35613  Click for more information Bang voor mooi weer - Oorlogssporen in leiden en omgeving. Ruurd Kok. 2020, Uitgeverij Ginkgo. In Leiden en omgeving zijn nog steeds veel plekken te vinden met zichtbare sporen uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat niet alleen om (resten van) bunkers, loopgraven en tankgrachten, maar ook om oorlogsschade op bomen of gebouwen en andere littekens in de stad.  Op andere plekken is in de oorlogsjaren iets bijzonders gebeurd zonder een spoor na te laten. Ooggetuigenverslagen of foto’s kunnen deze verborgen oorlogsgeschiedenis zichtbaar maken. Het zijn vaak bekende plekken waar je met andere ogen naar kijkt, zodra je weet wat zich daar in de oorlog heeft afgespeeld. Als schrijvend archeoloog blijft Ruurd Kok (1969) zich verwonderen over de vele plekken waar bijzondere oorlogsverhalen verborgen liggen in het (stedelijk) landschap, soms zeer dicht bij huis. Die verhalen zijn het waard om verteld te worden en zetten vaak ook aan tot nadenken. Nederlandstalig. Hard Cover - 152 pages. €  19,50
More Info
S35618  Click for more information Vermist is erger dan dood - Een inkijk in de geschiedenis van de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht. Els Schiltmans/Piet Ijntema. 2014, Jomini. Het is een eeuwenoud gegeven: waar oorlog wordt gevoerd, zijn slachtoffers te betreuren. Maar niet in alle gevallen heeft een gesneuvelde een bekend graf. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden tienduizenden militairen, verzetsmensen en burgers op een onbekende plaats begraven. Ze bleven achter in hun stellingen op het slagveld, in vliegtuig- en scheepswrakken, in veldgraven en in naamloze graven op begraafplaatsen. De knagende onzekerheid over het lot van hun geliefden, hoop op terugkeer en het gemis van een graf, veroorzaken bij de nabestaanden veel pijn en verdriet, dat een natuurlijk rouwproces in de weg staat. Ook vandaag de dag gaan deze decennia oude vermissingszaken nog altijd gepaard met onbeantwoorde vragen en veel onverwerkt leed. Sinds januari 1945 is er een bijzondere, gespecialiseerde groep militairen van de Koninklijke Landmacht, die zich namens Nederland inzet om deze vermisten uit de Tweede Wereldoorlog op te sporen, te bergen en te identificeren. Dit waren oorspronkelijk vrijwilligers, maar tussen 1951 en 1972 vervulden ook vele jonge Nederlandse dienstplichtigen hun militaire dienstplicht bij een gravendiensteenheid. Vandaag de dag werkt een driekoppig team van de Koninklijke Landmacht nog dagelijks aan oude vermissingszaken, in een ultieme poging om vragen van nabestaanden te beantwoorden en hen zekerheid te bieden. Hierbij wordt, zoals afgesproken in de Verdragen van Genève, geen onderscheid gemaakt tussen ‘goed’ of ‘fout’. Ongeacht hun achtergronden gaat het om mensen, wier vermissing vaak een grote leegte heeft achtergelaten bij de familie. Het Ministerie van Defensie beschouwt de humanitaire verantwoordelijkheid voor het opsporen, bergen en identificeren nog altijd als een zorgplicht en een ereschuld.Dit boek geeft een beeld van de bijzondere historie en de dankbare taak van deze eenheid. De persoonlijke verhalen van een aantal militairen dat door de jaren heen bij de Gravendienst heeft gewerkt, leveren hieraan een indringende bijdrage. Het is een eerbetoon aan hen die zich door de jaren heen hebben ingezet om oorlogsraadsels op te lossen en vermisten hun naam terug te geven. De wetenschap dat er nog altijd naar vermisten wordt gezocht, biedt nabestaanden troost. Vermist is immers erger dan dood.. Nederlandstalig. Hard Cover - 148 pages. €  19,95
More Info
S35745  Click for more information Mei 1940 - De verdediging van het Nederlandse luchtruim. Wim Schoenmaker/Thijs Postma. 1985, De Bataafsche Leeuw. Op 10 mei 1940 werd de Nederlandse neutraliteit geschonden door honderden Duitse bommenwerpers en jagers, die de vliegvelden Bergen, Schiphol, Ypenburg, Valkenburg, Gilze-Rijen en Waalhaven bombardeerden en vervolgens mitrailleerden. Op het vliegveld Bergen kon slechts één van de 13 Nederlandse standaardgevechtsvliegtuigen, die hier op een kluitje bij elkaar stonden, starten. De andere G.I.'s werden licht tot onherstelbaar beschadigd. Ook op de andere vliegvelden gingen vele vliegtuigen verloren, maar het was beslist niet zo dat de Nederlanders in de lucht geen tegenstand hebben kunnen bieden. Op 10 mei werden er 124 Nederlandse operationele vluchten uitgevoerd, op 11 mei 30, op 12 mei 51, op 13 mei 23 en in de morgenuren van 14 mei nog eens 18. Tegen hun verwachtingen in leden de Duitsers door Nederlandse tegenacties zware verliezen. De verliezen aan Duitse transportvliegtuigen zijn zelfs van blijvende invloed geweest op de oorlog en hebben waarschijnlijk een rol gespeeld bij de overweging om Engeland niet met luchtlandingstroepen aan te vallen. In dit boek wordt in woord en vooral ook beeld beschreven hoe de Nederlandse luchtmacht met povere middelen Hitlers luchtstrijdkrachten zware verliezen heeft weten toe te brengen. Nederlandstalig. Soft Cover - 89 pages. €  17,50
More Info
S35746  Click for more information De Luchtoorlog boven Nederland 1940-1945 . Bart van der Klaauw/Bart Rijnhout. 2003, De Bataafsche Leeuw. Beschrijving van de strijd in de lucht zoals deze zich in de jaren 1940-1945 boven Nederlands grondgebied voltrok. Nederlandstalig. Soft Cover - 96 pages. €  15,00
More Info
S35748  Click for more information Groningen in vuur en puin . 1945, Jan Haan N.V.. Interessant oud fotoboek over de schade in Groningen na de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Hard Cover - 71 pages. €  16,50
More Info
S35749  Click for more information From Foxholes and Flightdecks - Letters Home from World War II. Rod Gragg. 2002, St. Martin's Press. Een interactief boek met volledig verwijderbare facsimiliebrieven geschreven door soldaten uit de Tweede Wereldoorlog aan hun familie en vrienden thuis. De geschiedenis komt tot leven in dit prachtig geproduceerde vierkleuren boek met brieven uit de Tweede Wereldoorlog en andere documenten. De lezer zal twintig authentieke brieven die door soldaten zijn geschreven aan hun dierbaren die in Amerika wachten in hun handen kunnen houden en kunnen lezen. Het boek behandelt de oorlog van Pearl Harbor tot V-E en V-J Days en beschrijft de Amerikaanse betrokkenheid zowel op het front als thuis. De correspondentie omvat: * een overzicht van basistraining; * een liefdesbrief aan een verloofde die thuis is gebleven * het perspectief van een WAC op het Noord-Afrikaanse front * het gevreesde telegram van Western Union dat aankondigde dat een zoon in het buitenland gewond was geraakt * een jubelende brief met eerste indrukken van de Japanse overgave. Engelstalig. Hard Cover - 64 pages. €  16,50
More Info
S35751  Click for more information Opdat wij niet vergeten - Fusillades in Noord-Brabant 1942-1944. Gerrit Kobes/Jacques Penders. 1992, Stichting Herdenking Fussilades Gijzelaars 1942 Goirle 1992. Dit boek beschrijft de fusillades en de personen die werden gefussileerd in Noord-Brabant in de jaren 1942-1944. Met foto's en tekeningen. Nederlandstalig. Soft Cover - 52 pages. €  15,00
More Info
S35753  Click for more information Hooge en Lage Zwaluwe bevrijd! - 1944-1945. J. van Burik-Prakke e.a.. 2015, Vereniging Heemkundekring Willem Snickerieme. Dit boek beschrihft de gevechten ron- en de bevrijding van het Brabantse Hooge en Lage Zwaluwe in 1944. Nederlandstalig. Soft Cover - 68 pages. €  15,00
More Info
S35754  Click for more information Het uur der bevrijding is thans ook voor U aangebroken - Haaksbergen 1940-1945. H.G.M. Schulten/Jacques Penris. 1975, Drukkerij Twentsche Courant BV. Dit boek beschrijft de geschiedenis van het Overijsselse Haahesbergen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 104 pages. €  14,50
More Info
S35755  Click for more information Oorlogsherinneringen Heemse - 1940-1945. Jan en Diny Hofsink e.a.. 1995, Werkgroep Heemse. In dit boek wordt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het Overijsselse Heemse beschreven. Heems is nu onderdeel van de gemeente Hardenberg. Nederlandstalig. Soft Cover - 61 pages. €  12,50
More Info
S35756  Click for more information Gehavende stad - Bevrijding Groningen, april 1945. J.A. Wolf. 1995, Uitgeverij Profiel B.V.. Een oorspronkelijke herdruk van een in 1946 verschenen beschrijving van de bevrijding van de stad Groningen, op de voet gevolgd door de journalist J.A. Wolf. De met foto’s geïllustreerde facsimilé-uitgave wordt aangevuld met diverse illustraties uit een privé-verzameling. Nederlandstalig. Soft Cover - 111 pages. €  12,50
More Info
S35757  Click for more information Sporen terug - Crash van Liberator B24 13 november 1943 Zwartsluis. Dirk Driessen/Dick van Eerde. 1997, Historische Vereniging Zwartsluis. Dit is het verhaal van de Amerikaanse B-24 die tijdens de Tweede Wereldoorlog op 13 november 1943 neerstortte in het Meppelerdiep vlakbij Zwartsluis. Er waren 10 bemanningsleden aan boord. Enkele konden ontsnappen anderen werden krijgsgevangen gemaakt. Van wie kregen de ontsnapten hulp en waar werden ze verborgen. Veel ooggetuigen komen aan het woord. Nederlandstalig. Soft Cover - 79 pages. €  15,00
More Info
S35758  Click for more information Volk in Nood - Oorlogsgedenkboek van de Betuwe en de boorden van de Rijn en Waal . Diversen. 1993, Klein Tiessink en de Joode. In dit zeldzame boek een terugblik op de oorlog in de Betuwe en de aangrenzende gebieden. Zeer oud boek. Geen stof omslag. Nederlandstalig. Hard Cover - 220 pages. €  35,00
More Info
S35759  Click for more information Dordrecht 1940-1945 - Deel 1. 1983, Werkgroep Expo-ducument 1940-1945. Dit is deel 1 van de serie over Dordrecht 1940-1945. In dit boek wordt de mobilisatie en de Meidagen 1940 beschreven. Nederlandstalig. Hard Cover - 104 pages. €  15,00
More Info
S35761  Click for more information Zij die moesten vluchten - 10-5-1940. Wim Buitenhuis. 2015, Uitgeverij Buitenzorg. Dit boek brengt de lezer terug naar een bijna vergeten stuk geschiedenis. Door een toevallige ontmoeting met een vroegere inwoner van Nijkerk, die foto's liet zien van zijn gehavende stad, en de vondst van een herinneringsboek van een Nijkerker jongen, vernam de auteur van een omvangrijke evacuatie aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Ongeveer 24.000 mensen, die woonden in het gebied van Nijkerk tot Barneveld en alle tussenliggende plaatsjes, moesten op 10 mei 1940 huis en haard verlaten. Zij werden opgevangen in Harderwijk, Ermelo/Nunspeet en Putten.In dit boek is het herinneringsboek van de jongen uit Nijkerk gedeeltelijk weergegeven, aangevuld met allerlei gegevens uit andere bronnen. Maar vooral zijn hier de getuigenverslagen verzameld van bewoners van Nijkerk, Barneveld, Harderwijk, Ermelo en Putten,die de gebeurtenissen persoonlijk hebben meegemaakt. Een boek vol waardevolle herinneringen en brieven. Nederlandstalig. Soft Cover - 135 pages. €  16,50
More Info
S35762  Click for more information De Noord-West Veluwe bevrijd . F.J. van der Mooren. 1996, Gemeente Ermelo. Dit boek beschrijft de bevrijding van de Noord-West Veluwe in 1945. Voorzien van een aantal foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 40 pages. €  15,00
More Info
S35763  Click for more information Collaboratie op Schouwen-Duiveland in de Tweede Wereldoorlog . Jop Steenhof de Jong. 2017, Uitgeverij Het Paard van Troje. Voor het eerst wordt met dit boek een beeld geschets van Schouwen-Duiveland in de jaren 1940-1945, toegespitst op de vele vormen en niveaus van Duitsgezindheid van de eilandbewoners en hun bestuurders. Flarden van die lokale geschiedenis, zoals de Tien van renesse, de bunkerbouw en de inundatie door de Duitsers klinken velen nog bekend in de oren, maar zijn nog niet eerder in samenhang beschreven. De rollen van de waterschapsingenieur Arnold Ilcken, het hoofd van het arbeidsbureau Reinier de Waal en burgemeester jan Boot komen uitgebreid en objectief voor het voetlicht. Het boek gaat ook in op de vele landarbeiders die voor de Duitsers op het vliegveld Haamstede gingen werken en daar afgleden van kwaad tot erger. Jop Steenhof de Jong probeert voor al deze collaborateurs de vraag te beantwoorden hoe en waarom zij zich in Duitse dienst stelden. De auteur slaagt erin een genuanceerd beeld te geven van een vooral pragmatisch handelende bevolking in oorlogstijd, een periode waar nog altijd veel van geleerd kan worden. Nederlandstalig. Hard Cover - 208 pages. €  19,50
More Info
S35764  Click for more information Van de Baron tot het Melkkarretje - Oorlogsherinneringen uit De Wijk en Koekange. Diversen. 2013, Wergroep De Wijk/Koekange 40-145. De werkgroep De Wijk /Koekange 40-45 is er na enkele jaren speurwerk en interviewen in geslaagd om dit boek met oorlogsherinneringen van veel inwoners van De Wijk en Koekange te laten verschijnen. Het boek omvat zo’n 40 hoofdstukken met verhalen van (oudere) inwoners.  Veel van de verhalen zijn doorspekt met emotie en ontroering.“Van Baron tot melkkarretje” geeft een duidelijk beeld  van wat zich in deze regio heeft afgespeeld. Ruim 200 pagina’s met zwart-wit foto’s geven een blik in het angstige leven in de periode 1940 – 1945. Nederlandstalig. Soft Cover - 260 pages. €  15,00
More Info
S35765  Click for more information En de dorpsklok luidde weer … - Gedenkboek ter gelegenheid van vijftig jaar vrijheid in Vaassen. Mathieu Quéré. 1995, Stichting Vrij Vaassen. Dit boek beschrijft de geschiedenis van het Gelderse Vaassen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 230 pages. €  15,00
More Info
S35766  Click for more information De Vlucht I + II - 12 mei 1940/Nog méér herinneringen. Piet Buurmans. 1991, Eigen uitgave. In deze boeken beschrijft de auteur, oud adjudant gemeentepolitie Breda, zijn eigen ervaringen - en die van anderen - opgedaan tijdens die fatale vlucht uit de stad Breda op die onvergetelijke Pinksterdag 1940. Veel unieke foto's en afdrukken van originele documenten e.d. maken deze boeken tot een zeer begerenswaardig bezit voor een ieder die belangstelling heeft voor de historie van de stad Breda en omgeving. Zeldzame boeken. Nederlandstalig. Soft Cover - 338 pages. €  35,00
More Info
S35767  Click for more information 1940-1945 Herdenkingsboek - Sassenheim-Warmond-Voorhout. Herman van Amsterdam. 2015, Uitrgeverij Lokaal Boek. Over het oorlogsverleden (1940-1945) van Sassenheim, Warmond en Voorhout is nog lang niet alles verteld… De auteur stuitte in tal van archieven ook op nieuw feitenmateriaal over de drie aan elkaar grenzende dorpen die sedert 2006 samen de gemeente Teylingen vormen. Een prachtig herdenkingsboek 70 jaar na de bevrijding mey bovendien tal van foto's die nog niet eerder te zien waren en die een waardevolle aanvulling zijn op eerdere publicaties. Nederlandstalig. Hard Cover - 128 pages. €  15,00
More Info
S35770  Click for more information Ypenburg 10 mei 1940 . Astrid Abbing. 2015, Eigen uitgave. Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen. Op en rond vliegveld Ypenburg werd zwaar gevochten. Jaarlijks op 10 mei worden de slachtoffers van de Slag om Ypenburg herdacht bij de monumenten aan het ILSY-plantsoen en het Böttgerwater op Ypenburg. In 2015 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog begon. Een van de veteranen van de Slag om Ypenburg is de heer Moerman. Hij vocht in mei 1940 op Ypenburg voor onze vrijheid. Hij valt op vanwege zijn pet uit 1940 en het bordje om zijn nek. Hierop staan de namen van zijn gesneuvelde kameraden. Dit zijn ook namen van straten in de Haagse wijk Ypenburg. Door het verhaal van de dappere strijd van die jonge soldaten opnieuw te vertellen, krijgen deze straatnamen een gezicht. Nederlandstalig. Hard Cover - 72 pages. €  17,50
More Info
S35774  Click for more information The Secret Rescue - An untold story of American Nurses and Medics behind Nazi Lines. Cate Lineberry. 2013, Little, Brown and Company. Het meeslepende onvertelde verhaal van een groep gestrande VS Legerverpleegsters en medici die vechten om door de nazi's bezet Europa te ontsnappen. Toen 26 verpleegsters en dokters van het leger - onderdeel van het 807th Medical Air Evacuation Transport Squadron in november 1943 aan boord van een vrachtvliegtuig gingen voor transport, hadden ze nooit de noodlanding in het door de nazi's bezette Albanië verwacht dat zou leiden tot hun maandenlange strijd om te overleven. Een drama dat de aandacht trok van het Amerikaanse publiek, de groep en haar cockpitpersoneel ontweken kogels en vochten tegen verblindende winterstormen terwijl ze bergen beklommen en vochten om te overleven, geholpen door moedige dorpelingen die de dood riskeerden door nazi-handen om hen te helpen. THE SECRET RESCUE, een betoverend verhaal over de moed en heldenmoed van gewone mensen, vertelt niet alleen een nieuw verhaal van strijd en uithoudingsvermogen, maar ook een van de gewaagde reddingspogingen van geheime Amerikaanse en Britse organisaties te midden van het tumultueuze landschap van de oorlog. Engelstalig. Hard Cover - 302 pages. €  20,00
More Info
S35775  Click for more information De slag om de vesting Holland - Langs de sporen van de Duitse aanval rondom Dordrecht, Rotterdam en den Haag 10-15 mei 1940. Aad Spanjaard. 2011, Elmar. Dit boek is een onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die is geïnteresseerd in de vele, vaak spectaculaire gebeurtenissen tijdens de Duitse inval in de meidagen van 1940. Dit boek voert u langs plekken waar deze gebeurtenissen in de Vesting Holland plaatsvonden. Het is aangevuld met twee te rijden routes. Nederlandstalig. Soft Cover - 216 pages. €  15,00
More Info
S35779  Click for more information Rettung über die Ostsee - Die Flucht aus den Ostseehäfen 1944/45. Heinz Schön. 2002, Motorbuch Verlag. Met behulp van Duitse, Russische en Poolse bronnen documenteert Heinz Schön de veldslagen voor de havens aan de Oostzee van Kurland tot Pommeren in de laatste weken van de oorlog en de grootste maritieme reddingsactie in de geschiedenis: ongeveer 2,5 miljoen mensen op de vlucht - voornamelijk vrouwen, kinderen, ouderen , Ziek en gewond - redde de marine voor het Rode Leger over de Oostzee naar het westen. 1081 koopvaardij- en oorlogsschepen, van visserijtrawlers tot zware kruisers, namen deel aan deze ongekende evacuatieactie. Heinz Schön, die als bemanningslid van de WILHELM GUSTLOFF en het stoomschip GENERAL SAN MARTIN bij in totaal elf reddingsreizen betrokken was, laat in dit boek zien wat er in 1944/45 werkelijk is gebeurd op de Oostzee en in de Oostzeehavens, wat mensen hebben meegemaakt tijdens het vluchten en hoe ze dat hebben gedaan Soldaten in een uitzichtloze situatie verdedigden de reddingshavens in de Baltische staten tot het einde. Duitstalig. Hard Cover - 367 pages. €  17,50
More Info
S35781  Click for more information Dorp in oorlog - Zoetermeer 1940-1945. Ton Vermeulen. 2000, gemeentearchief Zoetermeer. Dit boek beschrijft de geschiedenis van het Zuid-Hollandse dorp Zoetermeer gedurende de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 192 pages. €  22,50
More Info
S35807  Click for more information Schwerer Kreuzer Prinz Eugen - Die Geschichte des fröhlichen Schiffes. Fritz Otto Busch. 1958, Adolf Sponholtz Verlag. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Zware Kruiser van de Kriegsmarine, "Prinz Eugen". Voorzien van een aantal foto's. Duitstalig. Hard Cover - 154 pages. €  20,00
More Info
S35815  Click for more information Der Dienst Unterricht im Heere - Ausgabe für den Nachrichtensoldaten. E. Grüber. 1941, Verlag E.S. Mittler. Soort handboek soldaat voor Duitse militairen van de Wehrmacht. Zeer zeldzaam en gezocht. Kaft wat beschadigd. Duitstalig. Soft Cover - 385 pages. €  55,00
More Info
S35818  Click for more information Praatjes en Plaatjes van de Soldaatjes . Paul Guermonprez. H. Meulenhoff. Satirisch boekje met tekst en tekeningen over de mobilisatie. Nederlandstalig. Hard Cover - 64 pages. €  20,00
More Info
S35832  Click for more information Canadezen in actie - Nederland najaar '44 - voorjaar '46. Hen Bollen/Paul Vroemen. Terra. De bevrijding van Nederland - 50 jaar geleden - werd in belangrijke mate mogelijk door de inspanningen van het 1e Canadese leger. Deze meest internationale strijdmacht van de westerse geallieerden had naast Canadese ook Amerikaanse, Britse, Poolse, Belgische en Nederlandse eenheden in de gelederen. Van alle troepen bleven de Canadezen het langst in ons land en dit lange verblijf heeft er stellig toe bijgedragen dat de Canadese veteranen in onze harten een bijzondere plaats innemen. In dit boek worden alle Canadese operaties in ons land, van Zeeland tot Groningen en Van Winterswijk tot IJmuiden, beschreven. De realiteit van gevechten en andere gebeurtenissen krijgt de volle aandacht, waarbij het menselijk element in de belevenissen van soldaat en burger voorop staat. Mede dankzij de honderden foto´s, documenten en kaarten geeft CANADEZEN IN ACTIE een indringend beeld van de spannende, soms smartelijke, maar ook vreugdevolle periode die een eind maakte aan vijf lange jaren van bezetting en onderdrukking. Met handtekening en opdracht van een der auteurs. Nederlandstalig. Soft Cover - 310 pages. €  25,00
More Info
S35837  Click for more information Bathmen 1940-1945 - Gebeurtenissen in Bathmen gedurende de bezettingsjaren. J. Lefeber. 1990, Oudheidkundige Kring Bathmen. In dit boek de geschiedenis van het Overijsselse dorp Bathmen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 152 pages. €  17,50
More Info
S35838  Click for more information Searching for Lieutenant Green - The 351st Fighter Squadron and Operation Market-Garden. Frederik C. Paauwe. 2005, Privé uitgave. In dit boek de zoektocht naar de achtergrond van de persoon Robert Greene die met zijn P-47 Thunderbolt, op 17 september 1944 tijdens acties in het kader van Market Garden, crashte bij Lunteren. Zeldzaam boek. Engelstalig. Soft Cover - 124 pages. €  20,00
More Info
S35843  Click for more information Arnhem: 1. The Landing and the Bridges . Ernest Watkins. 1944, The Army Bureau of Current Affairs. Uitgave uit de oorlog van The Army Bureau of Current Affairs met een beschrijving van de landing en de bruggen bij Arnhem. Zeer zeldzame oude uitgave. Engelstalig. Soft Cover - 13 pages. €  20,00
More Info
S35844  Click for more information Verslag over de oorlogsgebeurtenissen in de onmiddellijke omgeving van en in verband met het R.K. Sanatorium "Dekkerswald" te Groesbeek vanaf de landing der Ameriukaansche "Airborne" troepen op 17 september 1944 . A.J. Henneman. 1945, Vereeniging Roomsch Kotholieke Herstellingsoorden voor longlijders en zwakke kinderen. Verslag van de landingen van de Amerikaanse parachutisten bij- en de gebeurtenissen en gevechten rond het Sanatoirium Dekkerswald in Groesbeek in september 1944. Nederlandstalig. Soft Cover - 48 pages. €  15,00
More Info
S35845  Oorlog in een dorp aan de Ijssel - Brummen-Eerbeek 1940-1945. Piet Willemsens. 1996, Eigen uitgave. Beschrijving van de jaren van de Tweede Wereldoorlog in de Gelderse dorpen Brummen en Eerbeek. Engelstalig. . Hard Cover - 233 pages. €  17,50
More Info
S35851  Click for more information De rust verstoord - Roosendaal en Nispen in oorlogstijd, 1940-1945. A.T.H. Wagenaar. 1990, Gemeentelijke Archiefdienst Roosendaal en Nispen. In dit boek wordt de geschiedenis van het Brabantse Roosendaal en Nispen in de Tweede Wereldoorlog besproken. Voorzien van een aantal foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 68 pages. €  15,00
More Info
S8205  Click for more information Mars et Historica 25 jaar . 1990, Nederlandse Vereniging ter beoefening van de Militaire Historie. Boek uitgegeven door Mars et Historia ter gelegenheid van hun 25 jarig bestaan. In het boek 19 verhalen met een militair onderwerp. O.a.: Wiltin-Feijenoord Pantserwagen, De Japanse operatiën tegen Nederlands-Indië in 1941-1942, De plaats van Soesterberg in de geschiedenis en de tradities van de militaire luchtvaart, Een meid bij de slag om Lowestoft, De Schutterijen 1813-1907 enz.. Nederlandstalig. Hard Cover - 263 pages. €  20,00
More Info
S15219  Click for more information Augen durch Nacht und Nebel - Die Radar Story. Cajus Bekker. 1964, Stalling. In dit boek beschrijft de auteur de ontwikkeling van de radar gedurende de Tweede Wereldoorlog.. Duitstalig. Hard Cover - 284 pages. €  17,50
More Info
S15897  Click for more information Jimmy Stewart Bomber Pilot . Starr Smith. 2005, Zenith Press. Het verhaal van de Amerikaanse fimster Jimmy Stewart die in de oorlog vloog bij de 8th Air Force in Engeland. Voorzien van veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 288 pages. €  20,00
More Info
S16042  Click for more information March 7, 1945 The Miracle of Remagen - Contemporary Guide of the Events which became War History in March 1945. Wolfgang Gückelhorn. 2008, Helios Verlag. De gebeurtenissen bij Remagen en maart 1945 hebben destijds tot grote invloed gehad op de beide oorlogvoerende machten. De inname van de Ludendorf Spoorbrug was voor de Amerikanen het wonder van Remagen maar voor de Duitsers leidde het ineenstorting aan het Westfront in. In dit boek wordt het hele wonder van Remagen uit de doeken gedaan. Engelstalig. Hard Cover - 63 pages. €  12,50
More Info
S16369  Click for more information So kämpfte Breslau - Verteidigung und Untergang von Schlesiens Hauptstadt. Hans von Ahlfen/Hermann Niehoff. 2010, Lindenbaum Verlag. De vesting Breslau verdedigde zich nog toen Hitler al dood was. Pas op 6 mei 1945 gaf de vestingcommandant Generaal Niehoff zich over. Maanden van een buitengewoon harde strijd hadden de soldaten en burgers van de ingesloten stad moeten doorstaan. Hoe was deze lange strijd mogelijk? Welk militair nut had deze? De auteurs, beiden direct betrokkenen bij de strijd, geven hierop antwoord. Duitstalig. Hard Cover - 176 pages. €  15,00
More Info
S17199  Click for more information "Zerschossene Heimat" - Die Kämpfe des Grenadier-regiments 48 (12.I.D) östlich von Stolberg im bereich Gressenich - Schevenhütte - Hamich sowie bei Alsdorf und Jüngersdorf im Herbst 1944. Günter von der Weiden. 2014, Helios Verlag. In dit boek de geschiedenis van het Grenadier-Regiment 48 tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog in de omgeving van Aken. Voorzien van veel foto's Nieuw Boek!. Duitstalig. Hard Cover - 152 pages. €  29,70
More Info
S18550  Click for more information Leven langs de liniedijk - Het noordwestfront van de Stelling van Amsterdam. Marianne Groep-Foncke e.a.. 2014, Stichting Uitgeverij Noord-Holland. De slingerende dijkjes en half verscholen forten tussen Krommenie - Assendelft en Uitgeest - Heemskerk- Beverwijk waren in de vorige eeuw de hoofdverdedigingslinie van Amsterdam. Er hebben zich veel verschillende gebeurtenissen voorgedaan. Nederlandse dienstplichtigen oefenden voor de oorlog en deden van alles om de verveling te verdrijven. Duitse soldaten pleegden er orlogsmisdaden, maar hielpen ook kinderen aan eten. Een deel van de boeren kreeg te maken met onder water gezet land, andere verdienden juist aan het onderhoud van de liniedijk. Sommige gebeurtenissen haalden de krant. Andere werden vastgelegd op foto’s of van vader op dochter doorverteld. In dit boek zijn de mooiste foto’s en verhalen over grote en kleine gebeurtenissen bijeengebracht. Samen schetsen ze een beeld van wat zich in de omgeving heeft afgespeeld. Originele foto’s wekken het beeld verder tot leven. In dit rijk geïllustreerde boek is te lezen over het landschap dat de Stelling van Amsterdam mogelijk maakte en de natuur die hierdoor ontstond. Maar vooral vertelt het de verhalen van mensen die in de forten en nabij de liniedijk hebben gewoond, gewerkt en geleefd. Nederlandstalig. Hard Cover - 120 pages. €  19,95
More Info
S20326  Click for more information Langs de velden van eer - Wandeling langs slagvelden. Richard Holmes/Luc de Vos. 1998, Van Buuren Uitgeverij. Al vele honderden jaren hebben in het gebied van Noord-Frankrijk en België, ook wel 'de fatale doorgang' genoemd, veldslagen plaatsgevonden. In Langs de velden van eer nemen de eminente specialisten Richard Holmes en Luc De Vos de lezer mee op hun tochten naar de meest intrigerende slagvelden: Waterloo 1815, Mons en Le Cateau 1914, de slag bij de Somme 1916, de drie slagen bij Ieper, het IJzerfront, Arras 1940, Operatie Goodwood, Normandië 1944, de slag om de Ardennen. Welke gebeurtenissen vormden de aanleiding voor de veldslagen? Hoe verliepen de gevechtsacties en welke mannen vochten er? Daarnaast krijgt de lezer uitvoerige informatie over gedenkwaardige plaatsen, monumenten en begraafplaatsen. Kortom, een uiterst informatief boek dat verschijnt aan de vooravond van de tachtigjarige herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 246 pages. €  19,50
More Info
S21471  Click for more information Fokker F.VII-3m - Het eerste wereldsucces van Fokker. Harm J. Hazewinkel. 2014, Verenigde Vleugeld. De driemotorige Fokkers hebben tussen de wereldoorlogen een belangrijke stempel gedrukt op de ontwikkeling van de luchtvaart. Daaronder waren spectaculaire vluchten, die de naam van Fokker grote bekendheid gaven, over de Atlantische en Stille Oceaan, over de Pool en rond de Wereld. Maar belangrijker nog is de bijdrage aan het wereldluchtverkeer, op alle continenten. Dit is deel 1 van een nieuwe serie boeken over de Nederlandse luchtvaart door het blad over de Nederlandse historische luchtvaart Verenigde Vleugels. Nederlandstalig. Soft Cover - 64 pages. €  15,00
More Info
S22773  Click for more information Te dicht bij de brug die voor anderen te ver was - Burgers na de slag om Arnhem. Frits Berends. 2011, Aspekt. Toen in september 1944 de slag om Arnhem verloren was, dwong de overwinnaar de bewoners stad en omgeving te verlaten. Zij raakten over het bezette Nederland verspreid en wachtten in onzekere en veelal primitieve omstandigheden de bevrijding af. Daarna kwam de moeizame terugkeer naar een deels verwoeste en totaal leeggeroofde stad, waar een nieuw bestaan opgebouwd moest worden. Door familiedocumenten geholpen, beschrijft Frits Berends hoe die gebeurtenissen hem en de mensen in zijn directe omgeving tre en. Drie generaties komen daarin voor, hijzelf als kind, zijn ouders en grootouders. Allen moeten zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden, die variëren van ongewoon tot uitzonderlijk. Die verscheidenheid hangt af van het tijdelijke onderkomen - bij familie, vrienden of vreemden, bij boeren of burgers - en ook van het wel of niet optreden van schaarste, terreur of oorlogsgeweld. Ook al maakt de bevrijding hier gelukkig een einde aan, nieuwe problemen doemen op. Verwoeste, beschadigde, leeggehaalde huizen en een geplunderd familiebedrijf vereisen een langdurige inspanning om terug te keren tot een normaal bestaan. Oorlogsherinneringen worden meegedragen, ervaart de auteur in zijn latere leven. Als wetenschapper krijgt hij intensieve contacten met onderzoekers uit landen, die elkaar in de oorlog bestreden. Af en toe komen oorlogsgebeurtenissen toevallig ter sprake, ervaren door ver van elkaar levende mensen, die allen door dezelfde oorlog werden getroffen. Dan springt het onwerkelijk aandoende contrast in het oog tussen het gewelddadige verleden en het heden, waarin vele onderzoekers uit allerlei landen gezamenlijk speuren naar nieuwe kennis. Nederlandstalig. Soft Cover - 261 pages. €  16,50
More Info
S24129  Nightfighter - A Concise History of Nightfighting since 1914. Anthony Robinsen. 1976, Ian Allan Ltd. In dit boek wordt de geschiedenis- en ontwikkeling van de Nachtjagers door de jaren heen beschreven. Verschillende nationaliteiten worden beschreven. Engelstalig. Hard Cover - 184 pages. €  15,00
More Info
S26126  Click for more information De slag om de Ginkelse heide - 17 en 18 september 1944. C.E.H.J. Verhoef. 2006, Uitgeverij Aspekt. Van alle militaire acties op Nederlands grondgebied blijft de slag rond Arnhem in 1944 nog steeds de meeste aandacht trekken. In de afgelopen jaren hebben talloze publicaties allerlei facetten toegelicht van de befaamde - en beruchte - luchtlandingsoperatie 'Market Garden'. De in Ede woonachtige historicus Carel Verhoef richt zich in deze publicatie vooral op de gebeurtenissen op 17 en 18 september op en rond de Ginkelse Heide, direct oost van deze gemeente. Boven de Ginkelse Heide, in de operatieplannen aangeduid als DZ (Drop Zone) 'Yankee', worden de parachutisten van het 7de Bataljon King's Own Scottish Borderers omstreeks het begin van de middag van zondag 17 september afgezet. Carel Verhoef beschrijft op boeiende wijze - binnen de context van de gehele operatie - gedetailleerd de daarop volgende gebeurtenissen en de reacties aan Duitse zijde. Het handzame boekje is geillustreerd met enkele eenvoudige overzichtskaartjes en originele zwartwitfoto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 336 pages. €  14,50
More Info
S26560  Click for more information Der Seegrenzschutz 1951-1956 - Erinnerungen - Bericht - Dolumentation. Frits Poske. 1974, Bernard & Graefe Verlag. Ten gevolge van de beginnende "Koude oorlog" en de onzekerwordende internationale verhoudingen werd begin 1951 de kustbewaking aan de Bundesgrenzschutz opgedragen. Vijf jaar later werd deze overgedragen aan de nieuwe Bundesmarine. Dit boek geeft een overzicht met verhaklen, documenten enz van de BGS tijd. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  16,50
More Info
S27479  Click for more information Doodlebugs and Rockets - The Battle of the Flying Bombs. Bob Ogley. 1991, Froglets Publications. Dit boek gaat over de V1 en V2 aanvallen op Engeland. Naast veel foto's kaarten en diagrammen de verhalen van tragedie, uithoudingsvermogen en moed, schetst het boek de sfeer van die moeilijke periode in 1944/45 in Engeland. Met handtekening van de auteur. Engelstalig. Soft Cover - 222 pages. €  20,00
More Info
S27984  Click for more information Fokker F28 Fellowship - Zoektocht naar Europese samenwerking en nieuwe markten. Arno Landewers. 2017, Stichting Verenigde Vleugels. Nederlandstalig. Soft Cover - 64 pages. €  14,50
More Info
S28323  Click for more information Ten oorlog voor Napoleon - De lotgevallen van Noordlimburgse dienstplichtigen in de Franse tijd (1794-1814). Jan Derix/Sjef Verlinden. 1973, Dagblad voor Noord-Limburg. De Franse tijd (1794-1814) is voor Noord-Limburg een tijd geweest van angst, terreur em rouw. Alleen al het westelijk Noord-Limburg - de tegenwoordige gemeenten Vernray, Horst, Sevenum, Meerlo/Wanssum, Broekhuiuzen, Grubbenvorst, Helden, Maasbree (incl. Blerick) en Kessel - werden meer dan 700 jongens als dienstplichtigen opgeroepen om Napoleon te dienen. Zij streden en stierven op vele slagvelden, overal in Europa. Dit boek beschrijft hun lotgevallen, aan de hand van bijna 2000 documenten. Het beschrijft ook het verzet tegen de dienstplicht- dienstweigering, desertie, onderduiking - en de medogenloze Franse tegenmaatregelen. Een dramatisch "oorlogsboek" over een zo goed als onbekende tijd. Engelstalig. Soft Cover - 593 pages. €  15,00
More Info
S28403  Click for more information Airlift: Military Air Transport - The Illustrated Story. Richard Townshend Bickers. 1989, Osprey. Prachtig boek over Militair Luchttransport. Van het begin in de jaren 19-10-1920 tot heden. Veel schitterende foto's waarvan een aantal in kleur. Engelstalig. Hard Cover - 199 pages. €  25,00
More Info
S28446  Click for more information Sauf den Spuren des Seekrieges - Tauchen an Wracks aus den Jahren 1939-1945. Andrej Priboschek/Horst Dederichs. 1983, Müller Rüslikon. Zeer interessant boek over duiken naar Tweede Wereldoorlog wrakken. De auteurs belichten diverse bekende scheepswrakken in het Westen en Oosten. Interessant boek met veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 256 pages. €  16,50
More Info
S28664  Click for more information Het recht van de sterkste - Duitse strafrechtspleging in bezet Nederland. Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel. 1992, Uitgeverij Bert Bakker. Dit boek behandelt de strafrechtspleging in Nederland tijdens de Duitse bezetting. De twee belangrijkste juridische organisaties die de bezetter introduceerde, waren het Landesgericht en het Obergericht. In de loop van de oorlog gingen de Duitsers tijdens verschillende anti-nazi-acties van de Nederlandse bevolking (Februari-staking van '41, April/Mei-stakingen van '43) ertoe over steeds meer geweld te gebruiken naarmate het verzet groeide. Het 'rechtssysteem' stond meer en meer in dienst daarvan. Na 'Dolle Dinsdag' (5 september 1944) liepen de Duitse juridische molens vast. Von Frijtag beschrijft ook de werkwijze van andere oganisaties in de Duitse rechterlijke bezettingsmacht èn hun onderlinge verhoudingen en maakte gebruik van 'oral history'. De schijn van legaliteit werd tijdens de bezetting gecombineerd met een niets ontziend optreden tegenover 'vijanden' van het Derde Rijk. Met bibliografie, Engelse samenvatting, register en lijsten van geraadpleegde bronnen. Belangrijk boek over de Duitse strafrechtspraak in Nederland tijdens de bezetting. Belicht nieuwe aspecten en geeft een helder overzicht. Engelstalig. Hard Cover - 505 pages. €  17,50
More Info
S28735  Click for more information Der andere Auftrag - Agenteneinsätze deutscher U-Boote im Zweiten Weltkrieg. Günther W. Gellermann. 1999, Bernard & Graefe Verlag. Dit boek beschrijft de inzet van Duitse U-Boten bij het transporteren van geheime agenten.De inzet werd geregeld (soms al voor de oorlog) door de Abwehr. Het boek beschrijft de U-Boot inzet en de opdrachten van de agenten. De inzetten waren wereldwijd, Ierland, IIJsland, Afrika, Canada en de VS, tevens het transport van de Indiër Subjas Chandra Bose. Onbekend stukje geschiedenis. Duitstalig. Hard Cover - 279 pages. €  16,50
More Info
S29996  Click for more information Die Schlachten der Heeresgruppe Mitte 1941-1944 - Aus der Sicht der Divisione. W. Haupt. 1966, Podzun-Pallas Verlag. Boek waarin de gevechten van de Heeresgruppe Mitte aan het Oostfront worden belicht. De auteur laat ook individuele militairen aan het woord. Voorzien van foto's en kaarten. Duitstalig. Hard Cover - 353 pages. €  17,50
More Info
S30031  Click for more information Deutsch Leucht- und Signalpistolen - Geschichte und Entwicklung bis 1945. Wolfgang Kern. 1999, Edition Kernklangwerk. Zeldzaam en gezocht boek over Duitse Sein- en Lichtpistolen. De geschiedenis wordt beschreven en de techniek. Veel foto's, tekeningen. Met opdracht en habdtekening van de auteur. Engelstalig. Hard Cover - 338 pages. €  55,00
More Info
S30641  Click for more information Die Batterie an der Vennbahn . Paul Emunds. 1987, Heimatverein Eilensdorf 1983 e.V.. Dit boek beschrijft de geschiedenis van een luchtafweerbatterij gelegen aan de Vennbahn in Eilendorf, onder de rook van Aken. Het boek beschrijft de opbouw en inzet van de batterij tijdens de luchtaanvallen op Aken en omgeving. Vrij zeldzaam boek. Duitstalig. Soft Cover - 100 pages. €  25,00
More Info
S30645  Click for more information Beste Ouders, lieve Ine, ik schrijf dit uit La Courtine - Het Nederlandse Leger in Frankrijk 1959-1971. Henk Povée. 2009, Uitgeverij Thoth. Tussen 1959 en 1970 zijn naar schatting 100.000 Nederlandse dienstplichtigen op oefening geweest naar de Franse legerplaats La Courtine. Voor bijna iedereen was het hun eerste kennismaking met het buitenland. Drie dagen hobbelen in de laadbak van een 'dikke DAF', in colonnes van 80 kilometer lengte die niet harder mochten dan 50, en dan aankomen in een legerplaats die dringend aan een schrobbeurt toe was. Toch denken velen van hen nog altijd met veel nostalgie terug aan hun eerste confrontatie met stokbrood, hurk-wc's, haarspeldbochten en knoflookworst. Je dronk er uit armoe 'vin blanc au citron'. En voor thuis kocht je zo'n blauwe fles Soir de Paris of de eerste elektrische koffiemolen van Moulinex. Ria Valk, Rita Corita en het Cocktail Trio werden ingevlogen om je te vermaken. Ook deed je mee aan sigarenrookwedstrijden georganiseerd door de dienst. Maar het is er ook wel eens heftig geweest, toen er doden vielen tijdens de oefeningen, of toen in 1960 de halve regio onder water liep. Maar vooral toen in 1962, bij de Cubacrisis, bijna een kernoorlog uitbrak tussen Amerikanen en Russen, terwijl een groot deel van het Nederlandse leger duizend kilometer ver in Frankrijk zat, en een ander deel aan de andere kant van de wereld, om Nieuw-Guinea te behouden. Dat zijn toch onvergetelijke tijden geweest voor al die 'fillers' en 'ouwe stompen' van toen. Nederlandstalig. Soft Cover - 111 pages. €  14,50
More Info
S30648  Click for more information Onder ogen zien - Routegids naar de slagvelden van Wereldoorlog 1. Steven Slos/Bart Debeer. 2013, Just Publishers. Onder ogen zien' is de reisgids voor alle Nederlanders die de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog willen bezoeken'. Terwijl de allerlaatste veteranen die zich de gruwelijkheden van de loopgraven konden herinneren zijn overleden, leeft de 'Groote Oorlog van 1914 - 1918' bij nieuwe generaties als nooit tevoren. Voor wie graag de nog zichtbare sporen van de Eerste Wereldoorlog wil bezoeken is er nu 'Onder ogen zien'. Deze actuele reisgids voert de geïnteresseerde lezer/reiziger naar de slagvelden, loopgraven en monumenten en alles waar de oorlog in landschap en steden zijn littekens heeft achtergelaten. Met de hulp van overzichtelijke auto- en wandelroutes en kaartjes wijst deze handzame gids de weg naar de '14-18'-regio's die vanuit Nederland vlot bereikbaar zijn. Zo komen o.a. de Vlaamse Westhoek (met Ieper, Passenendale en Poperinge), het voormalige IJzerfront, Noord-Frankrijk met de Somme en het gebied rond Verdun aan bod. De tientallen kleurenfoto's en de uitgebreide historische achtergronden in Onder ogen zien maken de vele bezienswaardigheden uit de 'Groote Oorlog' nog indrukwekkender. * Reisgids naar de zichtbare littekens van de oorlog die 100 jaar geleden begon: * Met uitgestippelde auto- en wandelroutes naar alle plekken van'14 - '18 * Uitstekend geïllustreerd, vol historische gegevens en veel praktische info Steven Slos en Bart Debeer delen een jarenlange fascinatie voor alles wat met de Eerste Wereldoorlog heeft te maken. Samen voelden ze de behoefte aan een praktische en informatieve reisgids. 'Onder ogen zien' is het resultaat hun gemeenschappelijk werk. Nederlandstalig. Soft Cover - 288 pages. €  27,50
More Info
S30820  Click for more information The Royal Corps of Signals - Unit Histories of the Corps (1920-2001). Cliff Lord. 2006, Helion & Company Ltd. Mooi boek over het Royal Corps of Signals. Alle onder dit Corps vallende eenheden van de Commonwealth worden beschreven. Vele emblemenen foto's. Engelstalig. Hard Cover - 313 pages. €  17,50
More Info
S30830  Click for more information Naval Aviation in the First World War - Its impact and infuence. R.D. Layman. 1996, Caxton Editions. Dit zeer goed gedocumenteerde boek geeft een compleet overzicht van alle aspecten de Marine vliegerij in de Eerste Wereldoorlog; zijn belangrijke invloed op operaties en strategie, zijn nooit eerder duidelijk uitgelegd. De Britse Royal Naval Air Service werd een warm hard toegedragen door de pro-luchvaart First Lord of the Admirality Winston Churchill. De Royal Naval Air Service expirimenteerde met strategisch bombarderen, anti-onderzeeboot tactieken en de ontwikkeling van lange afstandsvliegtuigen en schepen die vliegtuigen konden dragen van de eerste seaplane carriersvan 1914 tot de HMS Argus het eerste vliegdekschip met een plat dek. Engelstalig. Hard Cover - 224 pages. €  16,00
More Info
S31136  Click for more information America's First Air War - The United States Army, Naval and Marine Air Service in the First World War. Terry C. Treadwell. 2000, Airlife. De geschiedenis van de Amerikaanse Leger en Marien vliegdienst in de Eerste Wereldoorlog. Veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 176 pages. €  15,00
More Info
S31300  Click for more information Panzers at Saumur No. 2 - Panther Ausf. A., Jagdpanther, 15cm Panzerwerfer. 1990, Koji Agawa. beschrijving van tanks en voertuigen in het Franse Tankmuseum in Saumur. Gedetaillerde beschrijving van de voertuigen met detailfoto's en tekeningen. In dit deel de Panther Ausf, A., Jagdpanther, 15cm Panzerwerfer. Engels/Japanstalig. Soft Cover - 60 pages. €  15,00
More Info
S31873  Click for more information De Weeshuiskazerne van Naarden - Over susteren, soldaten, walen en wezen. Anne Margreet As-Vijvers/Henk Schaftenaar. 1994, Stichting Vijverberg. In dit boek wordt de geschiedenis verteld van de Weeshuiskazerne in Naarden. De oorsprong van de kazerne is al in de middeleeuwen en heeft daarna heel wat legers en soldaten gezien. Nu is het het atelier van interierur deskundige Jan des Bouvries. Nederlandstalig. Hard Cover - 129 pages. €  15,00
More Info
S32171  Click for more information Die Maginot-Linie im Elsass - 200 Kilometer Stahl und Beton. Jean Bernard Wahl. 1989, Editions du Rhin. Dit boek beschrijft tit in detail de Franse Maginot linie in de Elzas. Van bouw tot inzet. Voortzien van veel foto's en tekeningen. Zeldzaam en gezocht boek!. Duitstalig. Hard Cover - 451 pages. €  65,00
More Info
S32233  Click for more information Eksters - De nazi-roof van 146 duizend kilo goud bij De Nederlandse Bank. Gerard Aalders. 2002, Boom. Mei 1940. In de kluizen van De Nederlandsche Bank ligt 146 duizend kilo goud opgestapeld. Als eksters doken de Duitsers op deze schitterende schat. In korte tijd verdween het goud naar Berlijn om te worden gebruikt voor de aankoop van oorlogsmateriaal in de neutrale landen van Europa en Zuid-Amerika. Na de oorlog was het de taak van de Amerikanen dit goud op te sporen en terug te geven aan het land van herkomst. Eksters vertelt het fascinerende verhaal van die speurtocht; een tocht die niet alleen leidde naar geheime ondergrondse bergplaatsen, maar ook naar kluizen van banken in Zwitserland, Zweden, Portugal, Spanje en Zuid-amerika. Net als de nazi's konden ook de neutralen geen weerstand bieden aan het goud, waardoor ze diefjesmaat werden van de grootste rovers uit de wereldgeschiedenis. Nederlandstalig. Soft Cover - 190 pages. €  16,00
More Info
S33465  Click for more information The Battle of Waterloo . Jeremy Black. 2010, Random House. De naam Waterloo is synoniem geworden voor de definitieve, verpletterende nederlaag van Napoleon. Nu is deze legendarische strijd opnieuw beschreven in een baanbrekend boek door een eminente Britse militaire historicus . Engelstalig. Hard Cover - 236 pages. €  17,50
More Info
S33469  Click for more information Blitzkrieg France 1940 - Stackpole Military Photo Series. Michael Olive/Robert Edwards. 2013, Stackpoole Books. Toen juni begon, was de situatie in Frankrijk somber voor de geallieerden. Met de evacuatie van de BEF bleven het Franse leger en de resterende Britse troepen over om een ??lang front van het Kanaal tot Sedan te verdedigen met minimale krachten en zonder reserves. Dit werd nog verergerd door het feit dat veel van hun pantser en zware wapens verloren waren gegaan tijdens de gevechten in mei. Op 5 juni hervatten de Duitsers hun offensief en braken snel door de Franse linies. Negen dagen later viel Parijs en de Franse regering vluchtte naar Bordeaux. Terwijl de Fransen zich volledig terugtrokken in het zuiden, evacueerden de Britten hun resterende 215.000 troepen uit Cherbourg en St. Malo (operatie Ariel). Op 25 juni gaven de Fransen zich over, waarbij de Duitsers van hen eisten dat ze de documenten in Compiègne moesten ondertekenen in dezelfde treinwagon waarmee Duitsland de wapenstilstand moest ondertekenen die de Eerste Wereldoorlog beëindigde. Duitse troepen bezetten een groot deel van Noord- en West-Frankrijk, terwijl een onafhankelijke, pro-Duitse staat (Vichy Frankrijk) werd gevormd in het zuidoosten onder leiding van maarschalk Philippe Petain. Het boek heeft * Honderden foto's, vele zeldzaam en nooit eerder gepubliceerd * Foto's van mannen, tanks, wapens, uniformen, terrein en nog veel meer * Ideale referentie voor fans van de Tweede Wereldoorloggeschiedenis , wetenschappers, modelbouwers en re-enactors. Engelstalig. Soft Cover - 189 pages. €  19,50
More Info
S34305  Click for more information In de Pas - Sport en lichamelijke opvoeding in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. André Swijtink. 1992, Uitgeverij De Vrieseborch. De sport in Nederland kende een opmerkelijke opleving tijdens de Tweede Wereldoorlog. De ledenaantallen van nagenoeg alle sportbonden groeiden en ook de passieve belangstelling steeg aanzienlijk. De sport - en de lichamelijke opvoeding - ging een prominente plaats in de Nederlandse samenleving innemen. In dit boek beschrijft de auteur de sportbeoefening in al haar facetten tijdens de jaren '33-'39, de bezettingsjaren en de eerste naoorlogse jaren. Nederlandstalig. Soft Cover - 430 pages. €  12,50
More Info
S34549  Click for more information The Cinderella Service - RAF Coastal Command 1939-1945. Andrew Hendrie. 2010, Pen & Sword. Dit boek onthult de essentiële bijdrage die RAF Coastal Command heeft geleverd aan de oorlogsinspanningen van de geallieerden. Hoewel vaak aangeduid als de 'Assepoesterservice' omdat het vanwege zijn aard niet de erkenning kreeg die het verdiende en werd overschaduwd door Fighter en Bomber Command en gezien het feit dat het geen prioriteit kreeg in termen van vliegtuigen en uitrusting, was het record in oorlogstijd ongeëvenaard. De twee hoofdrollen van Coastal Command waren onderzeebootbestrijding in de Atlantische Oceaan en anti-scheepsoperaties tegen vijandelijke oorlogs- en koopvaardijschepen. Lange en uitgebreide bijlagen hebben betrekking op Orders of Battle, Commandanten, gezonken U-boten, gezonken schepen, vliegtuigverliezen en slachtoffers. Engelstalig. Soft Cover - 272 pages. €  20,00
More Info
S34616  Click for more information Damals - Die Zweiten Weltkrieg zwischen Teutoburger Wald, Weser und Leine . Heinz Meyer. 1991, Deutsche Verlagsgesellschaft. Deze uitgebreide documentatie met 200 foto's en schetsen uit de strijd biedt levendige informatie over de gebeurtenissen van nationaal belang tussen 1939 en 1945. Een mozaïek van lokale geschiedenis.. Duitstalig. Hard Cover - 352 pages. €  17,50
More Info
S34620  Click for more information Geheimproject Mittelbau - Vom zentralen Öllager des Deutschen Reiches zur grössten Raketenfabrik im Zweiten Weltkrieg. Manfred Bornemann. 1994, Bernard & Graefe Verlag. Dit boek gaat over de geheime V1 en V2 fabriek Dora Mittelbau in Nordhausen. In deze fabriek, gelegen in een berg in noord Duitsland werken duizenden dwangarbeiders onder erbarmelijke omstandigheden aan de productie van de V1 en V2. Velen overleefden dit niet. Duitstalig. Hard Cover - 238 pages. €  20,00
More Info
S35581  Click for more information Militaria-Magazin 197 - Das aktuelle Magazin für Orden, Militaria, Zeitgeschichte. 2020, VDM. Inhoud dit blad: Die Gefechtsspangen zur Südwestafrika-Denkmütze 1907 Spionage-Medaillen des MfS Verleihung des Vaterländischen Verdienstordens der DDR in Bronze Klein aber Fein (Oblt Hans Conrad Speckter, Ritterkreuzträger der Panzerjäger) Plakette des WKM Berlin, die Tschernobyl-Räumungs-Medaille Ein äusserst settener Jäger-Reservistenkrug einer Radfahrkompanie Ihre Papiere, Bitte!!! Buchbesprechung enz.. Duitstalig. Soft Cover - 66 pages. €  8,30
More Info
S35597  Click for more information Abwehr III F - De duitse contraspionage in Nederland. H.J. Giskes. 1949, Uitgeverij De Bezige Bij. Hermann J. Giskes (28 september 1896 - Krefeld, 28 augustus 1977) was tijdens de Tweede Wereldoorlog hoofd van de Abwehrsectie IIIF van de Gestapo in Den Haag. Hij wordt gezien als de belangrijkste persoon achter het 'Englandspiel', dat door de Duitsers overigens 'Operatie Nordpol' werd genoemd. Het was een van de meest succesvolle Duitse contra-spionage acties tijdens de Tweede Wereldoorlog. - Luitenant-kolonel Giskes was al eerder van plan het Englandspiel op te zetten maar het werd pas succesvol toen hij gebruik kon gaan maken van Huub Lauwers om contact met Engeland te krijgen. Met originele stofomslag. Nederlandstalig. Hard Cover - 315 pages. €  40,00
More Info
S35598  Click for more information Londen roept Noordpool . Michael Graf Soltikow. 1965, Uitgeverij Bigot en van Rossum. Dit is een roman over het Englandspiel. Interessant om dit te lezen. Geen stofomslag. Nederlandstalig. Hard Cover - 240 pages. €  15,00
More Info
S35599  Click for more information Abwehr contra Londen - Dossier 1940-1945 Het Englandspiel. Jan Bauwens. Nederlandsche Keurboekerij N.V.. In dit boek een beschrijving van het Englandspoiel tussen de Duitse Abwehr en de Engelse SOE. De Duitse bedenkers waren Gisker en Schreieder van de SD en se Abwehr. Het is nog altijd een raadsel hoe dit zich kon voltrekken. Nederlandstalig. Hard Cover - 259 pages. €  15,00
More Info
S35600  Click for more information King Kong - Leven Dood en Opstanding van een verrader. Frans Dekkers. 1986, Uitgeverij Balans. Beschrijving van het leven, de activiteiten en de dood onder geheimzinnige omstandigheden van de dubbelspion Christiaan Lindemans(1912- 1946). De in 1912 geboren Rotterdammer Christiaan Lindemans om zijn gestalte King Kong genoemd, vertrekt in de zomer van 1940 naar Frankrijk en trouwt daar met een Francaise. Door haar raakt hij betrokken bij het Franse verzet, en onderhoudt vluchtroutes voor mensen die door de Duitsers worden gezocht. Na verloop van tijd begint hij informatie aan de Duitsers door te geven. In 1944 geeft hij hen door dat de Slag om Arnhem nabij is. Deze operatie mislukt echter om andere reden want hij wordt niet geloofd. Op 28 oktober 1944 wordt hij ontmaskerd en in juli 1945 sterft hij onder nog onopgehelderde omstandigheden in de gevangenis. De journalist Frans Dekkers werkt voor het weekblad Haagse Post en houdt zich al enkele jaren met de affaire King Kong bezig. Hij doet zakelijk verslag van de gebeurtenissen en geeft aan welke vragen nog steeds niet beantwoord zijn: hoe kon de dubbelspion doordringen tot het hoofdkwartier van Prins Bernhard, en wat is zijn werkelijke doodsoorzaak? Dit goed gedocumenteerde verslag vat de affaire King Kong effectief samen. Nederlandstalig. Soft Cover - 128 pages. €  15,00
More Info
S35604  Click for more information Over een oorlog die niet nodig was - Indiëveteranen vertellen. Jos J. Appelman. 2013, Eigen uitgave. Dit boek gaat over de Indiëveteranen uit Hem-Venhuizen. Over twintig veteranen. Toen twintigers, nu tachtigers, is een verhaal geschreven door henzelf of aangeleverd door een familielid of vriend. Een palet, een caleidoscoop van ervaringen. U moet het zelf maar lezen. Niet dat met het verschijnen van dit boek alles is gezegd, de mannen hebben niet het achterste van hun tong laten zien, het verhaal is niet af. Maar boeiend is het wel. Er zijn open einden en er is veel onduidelijk gebleven. Iemand die er zin in heeft kan het verhaal afmaken. de verre lange reis, het andere klimaat, het eten, de gewoontes, de mensen, de bergen, de natuur, de cultuur, het was allemaal nieuw en indriukwekkend: een totaal vreemde wereld voor de jongens die niet verder waren geweest dan hun eigen dorp en nu in een oorlog terechtkwamen. U leest er alles over in dit boek. Nederlandstalig. Soft Cover - 151 pages. €  16,50
More Info
S35605  Click for more information De Spaanse blauwe divisie - De dramatische strijd van Franco's troepen voor Leningrad. Maria Garcia Alvarez/Perry Pierik. 2017, Uitgeverij Aspekt. Onder het goedkeurend oog van dictator Franco trokken duizenden Spaanse vrijwilligers naar het oostfront om de strijd aan te binden met het 'goddeloze bolsjewisme.' Zij kregen de zegen van de staat en de kerk. Het waren niet alleen uiterst rechtse Falangisten die gingen, maar ook republikeinen die tegen Franco hadden gevochten in de burgeroorlog en zich nu probeerden te 'rehabiliteren'. Het werd een dramatische geschiedenis, van strijd, winterse koude en onvoorstelbare verliezen. De Spanjaarden bouwden een reputatie op van harde vechters, maar ook zij konden het lot van Napoleon niet ontlopen. Nederlandstalig. Soft Cover - 138 pages. €  10,00
More Info
S35743  Click for more information Over the Rhine - The Last Days of War in Europe. Brian Jewell. 1985, Spllmount Ltd. Voor degenen die deelnamen aan de Rijnoversteek en de dagen die onmiddellijk voorafgaan aan en volgen op de gecombineerde operaties op 23-24 maart 1945 behoren tot de meest gedenkwaardige van de hele oorlog. Het was het laatste grote obstakel voor het einde van de oorlog in Europa en werd overwonnen op het moment dat de politieke vorm van het continent werd vormgegeven door de persoonlijkheden, ambities en vaak onnadenkende onstuimigheid van commandanten en toch, verrassend genoeg, is het een periode beschreven door populaire historici op een paar korte pagina's. “Over de Rijn”, om Montgomery's bevel te citeren, is een verslag van Operatie Plunder, de algemene campagne van de oversteek die leidde tot de laatste stuk over de Westfaalse vlakte, en Operatie Varsity, de laatste grote luchtlandingsopeartie. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  15,00
More Info
S35744  Click for more information Handelsschiffe im Kriegseinsatz . Herbert Baasch. 1987, Stalling. Aan de hand van 246 foto's uit de Tweede Wereldoorlog bespreekt de auteur de inzet van Handelsschepen voor oorlogstaken onder Duitse vlag. In het boek komen ook een aantal Nederlandse schepen voor. Engelstalig. Soft Cover - 160 pages. €  16,50
More Info
S35750  Click for more information Hitler's Jackels . Rupert Butler. 1998, Leo Cooper. Na de ondertekening van de as Rome-Berlijn in 1939 bereidde de wereld zich voor op een totale oorlog. Nazi-steekpenningen en bedreigingen brachten kleinere landen voort als bondgenoten en kwamen in het kamp van de As terecht, Hongarije, Bulgarije, Italië, Polen, Slowakije en Kroatië. Op basis van hedendaagse documenten onthult Butler voor het eerst in een enkel boek het verschrikkelijke verslag van samenwerking en agressie van deze landen, samen met aangrijpende verslagen over hun heldendaden als vechtende troepen. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  15,00
More Info
S35752  Click for more information American Armored Fighting Vehicles - World War II AFV Plans. Gearge Bradford. 2007, Stackpoole Books. Technisch kunstenaar en militair historicus George Bradford maakt al meer dan dertig jaar gedetailleerde tekeningen van gepantserde gevechtsvoertuigen. Gebaseerd op nauwgezet onderzoek van daadwerkelijke voertuigen, officiële foto's, fabrieksspecificaties en, in sommige gevallen, de originele ontwerpplannen, wordt elke tekening met grote precisie - en op exacte schaal - weergegeven en biedt het militaire enthousiastelingen en modelbouwers een essentiële referentie over stalen strijdwagens. Boek is vol met gedetailleerde tekeningen van Amerikaaanse tanks en andere gepantserde voertuigen uit de hele Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  15,00
More Info
S35768  Click for more information Standort Holland - Duitse soldaten over hun oorlogstijd in Nederland. Aad Jongbloed. 1995, Walburg Pers. Dit boek laat voor het eerst Duitsers aan het woord die Nederland bezet hielden. Aan de hand van interviews en nooit eerder gepubliceerde documenten onthuld de schrijver het menselijk gezicht van onze voormalige vijand. Nederlandstalig. Soft Cover - 144 pages. €  13,00
More Info
S35769  Click for more information Leven met de vijand - Amsterdam onder Duitse bezetting 1940-1945. Barbara Beuys. 2012, Cossee. Duitse soldaten vallen op 10 mei 1940 het Koninkrijk der Nederlanden aan en bereiken op 15 mei Amsterdam. Het alledaagse leven met de vijand zet de liberale houding van de Nederlanders zwaar onder druk. Hoe kan je trouw blijven aan je principes in een klimaat van angst, omkoperij en terreur? Welke rol speelden de nsb en het verzet? Leven met de vijand is een uitstekend portret van Amsterdam en haar inwoners, van helden, collaborateurs en passieve burgers gedurende de jaren onder de Duitse bezetting. Een standaardwerk. Aanvankelijk beschermen de Amsterdammers zich tegen de Duitse bezetter door zich aan te passen. Zo blijft hun stad leefbaar. De inwoners van de hoofdstad behouden hun optimisme, hun werelds karakter, hun culturele vitaliteit en hun ruimdenkendheid. Verbazingwekkend genoeg houden de Duitsers in het begin ‘strategisch’ afstand van de nsb. Hoe zichtbaarder de jacht op de Joodse bevolking wordt, des te breder het individuele verzet. Het gemeentebestuur blijft de bevelen gehoorzamen, het lagere politiekorps soms met knarsende tanden. Barbara Beuys geeft een veelstemmig verslag van de efficiënt geplande naziterreur, de functie van de Joodse Raad en van het verzet dat zich pas grondig organiseert wanneer bij razzia’s niet-joodse mannen als dwangarbeiders worden geronseld. Het boek schetst een levendig beeld van de ‘verzetsbankier’ en de diamantenslijpers, van jodenvangers en vervalste persoonsbewijzen, van verraad en barmhartigheid. Leven met de vijand laat een tijd zien waarin de Amsterdammers hun geliefde concerten, jazzcafés, sportevenementen blijven bezoeken maar ook met gevaar voor eigen leven Joodse kinderen verbergen. De auteur weet de lotgevallen van de inwoners op indrukwekkende en aanschouwelijke wijze met de straten, pleinen en gebouwen van de stad te verbinden. Nederlandstalig. Soft Cover - 352 pages. €  18,50
More Info
S35772  Click for more information Hier gaat alles zijnen gewonen gang - De verplichte tewerkstelling in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Frank Seberechts. 2005, Davidsfonds. Op een bepaalde dag was het zover: de arbeider ontving een oproepingsbevel om in Duitsland te werken. Zo verging het tienduizenden jonge Vlamingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mannen en vrouwen brachten jaren door in het land van de bezetter. Frank Seberechts reconstrueert het leven van deze 'Duitslandgangers': wie waren ze? Verbleven ze in een arbeidskamp? Hoe werden ze behandeld? Werden ze betaald? Hoe verteerden ze het vaak zware en ongezonde werk? Welke verhouding hadden ze met de Duitse bevolking en overheid? Hadden ze contact met vrienden en familie thuis? Wat deden ze in hun vrije tijd? Hoe keerden de 'gelukkigen' terug in de chaos die de oorlog had achtergelaten? Onzekerheid, oorlogsgevaren en de nazistische cultuur van geweld wogen zwaar op de arbeiders en hun achtergebleven familieleden. Sommigen keerden nooit terug: ze werden gegrepen door het oorlogslot. Anderen beleefden niettemin een aangename tijd, met vriendschap en nieuwe uitdagingen. Voor dit unieke tijdsdocument verdiepte de auteur zich in persoonlijke correspondentie van opgeëiste werklieden, dagboeken, rapporten, getuigenissen, propaganda en studies. Nederlandstalig. Soft Cover - 192 pages. €  17,50
More Info
S35773  Click for more information Japan's Greatest Victory, Britain's Worst Defeat - The Capture of Singapore, 1942. Masanobu Tsuji. 2007, Spellmount. Binnen een periode van zeven uur begin december 1941 trokken de Japanse strijdkrachten op tegen Pearl Harbor, de Filippijnen, Wake Island, Hong Kong en - het meest formidabele doel van allemaal - het Malaya-schiereiland en het 'Gibraltar van het Oosten', de stadsvesting van Singapore. Tegen het einde van de 100-daagse campagne was een Brits leger van 130.000 man van de kaart geveegd door een Japanse troepenmacht van 60.000 man. Kol. Masanobu Tsuji was de stafofficier die belast was met het snel ontwikkelen van technieken voor gevechten in de tropen nadat de Japanners besloten hadden tot een agressieve oorlog. Hij vergezelde de aanvallende speerpunten terwijl ze het schiereiland insloegen totdat de Britten in Singapore zelf waren opgesloten. Daarna braken de Japanners in op het 'onneembare' fort en sloten ze een van de meest indrukwekkende offensieven van de moderne tijd af. Dit boek is een opmerkelijk insiderverslag van de Japanners in beweging en op het hoogtepunt van hun macht. Engelstalig. Soft Cover - 266 pages. €  15,00
More Info
S35777  Click for more information Veldwachter voor de nachtdienst . J.C. Schults. 1999, Gemeente Krimpoen a/d IJssel. De auteur werd in 1937 benoemd als gemeenteveldwachter in Krimpen. In zijn functiebeschrijving was om een of andere bureaucratische reden de term 'veldwachter voor de nachtdienst' opgenomen. Een toepasselijke naam voor een man die overdag de officiële ordebewaarder in het dorp was, maar in de nacht werkte voor de ondergrondse. In dit boek zijn oorlogservaringen. Nederlandstalig. Soft Cover - 66 pages. €  15,00
More Info
S35778  Click for more information D-Day - Those who were there. Juliet Gardiner. 1994, Collins & Brown. Gepubliceerd ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van D-Day en ter begeleiding van een Meridian Television-serie, vertelt dit boek het verhaal van de dag die "het begin van het einde" voor de bevrijding van Europa betekende - een van de grote drama's van de Wereldoorlog II. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  16,50
More Info
S35782  Click for more information Kriegsgefangene - ??????????? ????? - Sowjetische Kriegsgefangene in Deutschland/Deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion. Hans Walter Hütter. 1995, Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. 50 jaar na het einde van de oorlog herdenkt het House of History, Bonn, het lot van Duitse en Sovjet krijgsgevangenen. Oorlog en propaganda, gevangenschap, kamp, ??thuiskomst en nasleep zijn aanwezig in talloze foto's, documenten, ervaringsrapporten en memorabilia. Bijdragen van Russische en Duitse wetenschappers brengen de laatste onderzoeksresultaten over en documenteren de wederzijdse inspanningen voor dit hoofdstuk van de gemeenschappelijke geschiedenis. Duitstalig. Hard Cover - 206 pages. €  15,00
More Info
S35783  Click for more information Charter Airlines - Their aircraft and colours. John K. Morton. 2000, Airlife. Weet u welke luchtvaartmaatschappij of vliegtuigtype u naar de door u gekozen bestemming brengt? Reis de hele wereld rond met Charter Airlines om de verscheidenheid aan vliegtuigen en luchtvaartmaatschappijen te zien die miljoenen passagiers naar verre bestemmingen vervoeren. Dit boek zal een nieuw, ander en kleurrijk licht werpen op uw toekomstige reisplannen door luchtvaartmaatschappijen uit Canada, Noord-Amerika, het VK, Zwitserland, Italië, Egypte en andere internationale bestemmingen te benadrukken. Engelstalig. Soft Cover - 112 pages. €  15,00
More Info
S35784  Click for more information The Miracle of Dunkirk . Walter Lord. 1984, Penguin Books. In dit boek beschrijft de auteur Operatie Dynamo, de redding van het Britse expeditieleger van de stranden van Duinkerken in mei/juni 1940. Engelstalig. Soft Cover - 323 pages. €  10,00
More Info
S35785  Click for more information The Bruneval Raid - Stealing Hitler's Radar. George Millar. 2002, Cassell & Co. In de nacht van 27 februari 1942 landde een detachement Britse parachutisten in bezet Frankrijk. Hun missie: een Duitse radarlocatie vastleggen en de vitale onderdelen van de machine confisqueren. Als dat zou lukken, zouden de geheimen van het Duitse radarapparaat van hen zijn - met grote gevolgen voor een geallieerde overwinning. Mislukking was ondenkbaar: vooral voor de jonge Britse soldaat die in een Duits uniform parachuteerde, wetende dat hij zou moeten sterven in plaats van levend gevangen te worden genomen. De raid stond onderleiding van John Frost, die later furore zou maken tijdens operatie Market Garden. Engelstalig. Soft Cover - 221 pages. €  15,00
More Info
S35786  Click for more information Danger UXB - The Heroic Story of the WWII Bomb Disposal Teams. James Owen. 2010, Abacus. Herfst 1940: de frontlinie is nu Groot-Brittannië zelf. Nu er een invasie op handen is, worden steden elke nacht gebombardeerd, aangezien voor het eerst een natie het doelwit wordt van een luchtaanvalcampagne. En zelfs nadat de vliegtuigen boven ons zijn gepasseerd, blijft er een dodelijke dreiging over: duizenden en duizenden niet-ontplofte bommen. Onder de grond begraven, hun klokken meedogenloos tikkend, blokkeerden UXB's de aanvoerroutes, sloten Spitfire-fabrieken en maakten families tot vluchtelingen. Het aanpakken van deze dreiging werd al snel de prioriteit van Churchill. Voor het eerst onthult Danger UXB het verhaal van deze wanhopige strijd tegen de tikkende klok. Het was een strijd van verstand die Duitse vindingrijkheid opriep tegen Britse vindingrijkheid, verteld door vier sleutelfiguren in de nieuwe wetenschap van het opruimen van bommen: Robert Davies GC, die St Paul's Cathedral redde; Stuart Archer GC, beschermer van de vitale olieraffinaderijen in Wales; de buitengewone graaf van Suffolk GC; en John Hudson GM, de tuinbouwer die de V1 beheerste. Een verbazingwekkend en overtuigend verslag van moed en zelfopoffering, dit is de waarheid over hoe de Blitz werd geslagen. Engelstalig. Soft Cover - 364 pages. €  15,00
More Info
S35787  Click for more information Dunkirk - The men thet left behind. Sean Longden. 2009, Constable. Op de ochtend van 3 juni 1940 om 2 uur 's ochtends zocht generaal Harold Alexander langs de kade, hield zijn megafoon vast en riep:' Is er iemand? Is er iemand? 'Voordat hij zijn boot terug naar Engeland keerde. De traditie vertelt ons dat de dramatische gebeurtenissen van de evacuatie van Duinkerken, waarbij 300.000 BEF-militairen aan de nazi's ontsnapten, een overwinning was die werd behaald uit de klauwen van een nederlaag. Voor het eerst vertelt Sean Longden, in plaats van het verhaal te vertellen van de 300.000 die zijn ontsnapt, het verhaal van de 40.000 mannen die zijn opgeofferd in de achterhoedegevechten. Op de stranden en zandduinen, naast de wegen en te midden van de ruïnes lagen de lijken van honderden die de boten niet hadden bereikt. Elders ziekenhuizen vol zieken en gewonden die waren achtergelaten om te worden behandeld door de artsen van de vijand. En verder weg - nog steeds hard aan het vechten naast hun Franse bondgenoten - was de hele 51st Highland Division, wiens oorlog niet was afgelopen toen de laatste boten weggleden. Ook verspreid over het platteland waren honderden verloren en eenzame soldaten. Deze ‘evaders’ hadden ook de boten gemist en probeerden nu wanhopig hun eigen weg naar huis te vinden, hetzij door Frankrijk te lopen of door het kanaal te roeien. De meesten waren nu echter krijgsgevangenen die gedwongen werden op de dodenmarsen te lopen helemaal naar de kampen in Duitsland en Polen, waar ze tot 1945 werden vergeten. Engelstalig. Soft Cover - 589 pages. €  15,00
More Info
S35788  Click for more information De jacht op het kwaad - De zoektocht naar de meest gezochte nazi's . Guy Walters. 2010, Spectrum/Manteau. Na het ineenstorten van het Derde Rijk wist een groot aantal nazis waaronder Adolf Eichmann, Josef Mengele, Franz Stangl en Klaus Barbie Europa te ontvluchten. Met hulp en steun van priesters in Rome wisten deze nazikopstukken via goed verborgen sluiproutes te ontsnappen of zich te verstoppen in burchten in de Oostenrijkse Alpen. De pogingen om hen te berechten zijn niet minder dramatisch: met wraakzuchtige Holocaust-overlevers, onbekwame politici en gewaagde plannen om de gevluchte misdadigers te kidnappen of hun te vermoorden. Guy Walters heeft over de hele wereld gereisd om de ontsnappingroutes van de nazi-kopstukken te achterhalen. Hij vertelt over de succesvolle en minder succesvolle pogingen om nazi’s terecht te stellen. Ook achterhaalt hij wat er gebeurde met degenen die wisten te ontsnappen. Walters vraagt zich af of het mysterieuze Odessa-netwerk echt heeft bestaan, zet vraagtekens bij de verdienste van Simon Wiesenthal en onthult de manier waarop sommige nazi-kopstukken aan hun veroordeling wisten te ontkomen doordat de geheime dienst van de geallieerde landen hen rekruteerden als informant. Voor dit boek heeft Guy Walters uitgebreid gesproken met zowel nazi-jagers, nazi’s als geheimagenten en hij heeft de archieven uitgeplozen in Duitsland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Oostenrijk en Italië. Met al deze informatie laat hij op meeslepende wijze deze belangrijke periode uit de geschiedenis herleven. Nederlandstalig. Soft Cover - 463 pages. €  15,00
More Info
S35789  Click for more information The Torn Horizon - The Airborne Chaplains at Arnhem. Chris van Roekel. 2000, Eigen uitgave schrijver. Beschrijving van het werk van Britse en Poolse geestelijk verzorgers tijdens de slag om Arnhem. Engelstalig. Soft Cover - 134 pages. €  15,00
More Info
S35799  Click for more information Vredesgarinzoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940 . H. Ringoir. 1980, Sectie Militaire Geschiedenis . In dit boek wordt weergegeven in welke plaats en op welke locatie onderdelen van het Nederlands leger in de jaren 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940 waren gelegerd in vredestijd. Nederlandstalig. Soft Cover - 78 pages. €  15,00
More Info
S35800  Click for more information De ploert Hanns Albin Rauter en de correcte ambtenaar Wilhelm Harster - De opmerkelijke rechtspleging tegen twee SS-kopstukken. Theo Gerritse. 2006, Uitgeverij Aspekt. Daags voor zijn executie mocht Hanns Albin Rauter (1895-1949), één van de meest gehate Duitsers tijdens de bezetting, nog afscheid nemen van enkele naaste medewerkers. Tot het selecte groepje dat de voormalige Höhere SS- und Polizeiführer in den Niederlanden wilde zien, behoorde Dr. Wilhelm Harster, tussen juli 1940 en september 1943 Befehlshaber der Sicherheidspolizei und des SD. Beide mannen zaten gevangen in de cellenbarakken van de gevangenis in Scheveningen, het complex waar zij zelf tussen 1940 en 1945 hun slachtoffers opsloten en vaak lieten folteren. Terwijl Rauter tot de doodstraf werd veroordeeld, werd Harster veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. Een opvallend milde straf. Een opmerkelijk boek. Nederlandstalig. Soft Cover - 77 pages. €  15,00
More Info
S35804  Click for more information Spitfire into War . Sandy Kohnstone. 1986, William Kimber. Sandy Johnstone voerde het bevel over het 602 Fighter Squadron tijdens de kritieke tijd van de Battle of Britain. Dit zijn Johnstone's memoires van het dagelijkse leven van hem en zijn elf medepiloten. Engelstalig. Hard Cover - 219 pages. €  15,00
More Info
S35808  Click for more information Deutsche U-Boote 1906-1966 . Bodo Herzog. 1993, Karl Müller Verlag. Dit boek beschrijft alle U-Boten die in de periode 1906-1966 in Duitse dienst waren. Duitstalig. Hard Cover - 324 pages. €  15,00
More Info
S35809  Click for more information Gespensterkreuzer HK33 Pinguin - Hilfskreuzer Pinguin auf Kaperfahrt. Jochen Bennecke. 1998, Koehler Verlag. Spookkruiser HK33 "Pinguin" was de hulpkruiser, die een unieke prestatie in de geschiedenis van de oorlogsvoering op zee behaalde. De "spookkruiser" verscheen overal waar het niet werd vermoed. Waardevolle, gewapende vrachtschepen verdwenen spoorloos in de Indische Oceaan, schepen zonken door mijnen voor Australië en Tasmanië. Uiteindelijk werd een hele walvisvloot van 14 schepen met een oorlogstruc in beslaggenomen en naar Duitsland gestuurd. Alleen in de strijd met de veel betere Britse kruiser "Cornwall" op 8 mei 1941 ging het schip met zijn commandant, Eikeloofdrager Kapitäur See Ernst-Felix Krüder en het grootste deel van de bemanning ten onder. Een feitelijk rapport dat de meedogenloze hardheid laat zien, maar ook de avontuurlijkheid van de moderne oorlogsvoering op zee, en tegelijkertijd eerlijke en ridderlijke oppositie documenteert. Duitstalig. Hard Cover - 264 pages. €  15,00
More Info
S35810  Click for more information Holland Paraat en Start Klaar - Lotgevallen van een terschellinger Legende. Willem J.J. Boot. 2000, Flevodruk Harlingen BV. In mei 1998 verkocht rederij Doeksen de Holland. Het schip bepaalde meer dan veertig jaar het havenbeeld van West-Terschelling, steevast met de kop naar de havenmond afgemeerd, "klaar om aan in nood verkerende schepen onmiddellijk assistentie te verlenen". Zelfs stilliggend straalde het schip zelfvertrouwen, kracht en snelheid uit. Haar radio roepsein was PESK, dat de rederij heel toepasselijk vertaalde als "Paraat En Start Klaar'. De Holland was de laatste vertegenwoordiger van de klassieke Terschellinger kustberging, die haar werkterrein vond om de gevaarlijke Gronden benoorden het eiland. Met gedurfde bergingsacties verwierven schip en rederij tot in het verre buitenland een legendarische naam. 's Zomers voer de Holland als versterkingseenheid in de bootdienst Terschelling-Harlingen en er zijn dan ook vele passagiers die aan haar ruime dekken en fraaie salons dierbare herinneringen koesteren. Het boek wil een eerbetoon zijn aan bemanningen van de Holland en haar principalen die de visie hadden een zo bijzonder schip te laten bouwen. Nederlandstalig. Hard Cover - 1210 pages. €  17,50
More Info
S35811  Click for more information Patton and his Third Army . Brenton G. Wallace. 1946, Military Service Publishing Company. Dit boek beschrijft de Amerikaanse generaal Patton en zijn derde leger tijdens de gevechtsacties in Europa gedurende de Tweede Wereldoorlog. Geen stofomslag. Engelstalig. Hard Cover - 229 pages. €  12,50
More Info
S35812  Click for more information The Mighty Eight Warpaint & Heraldry . Roger A. Freeman. 1997, Arms and Armour. De markeringen op USAAF 8th Air Force-vliegtuigen zijn onderdeel geworden van de geschiedenis van de luchtoorlog. Sommige ontwerpen volgden zeer strikt officiële patronen; veel meer werden op het vliegveld gecreëerd door personeel van de eenheid dat hun onconventionele artistieke talenten oefende. Vliegtuigen droegen vaak namen die verband hielden met de bemanning en hun ambities, of hun vriendinnen, en hun identiteit werd trots weergegeven in aangepaste neuskunst. Het was misschien niet om de vijand bang te maken, maar het was goed voor het moreel en nu, vijftig jaar later, wordt het weergegeven in dit kleurige boek samen met de informatieve teksten en bijschriften van Roger Freeman. Geen enkele studie van de Mighty Eighth is compleet zonder kennis van hun kleurmarkeringen: dit boek voorziet in die behoefte. Engelstalig. Hard Cover - 160 pages. €  20,00
More Info
S35813  Click for more information Dansk Flyvnings Historie . 1936, Det KGL. Danske Aeronautiske Selskab. Beschrijving van de geschiedenis van de ontwikkeling in denemarken. Oud boek. Deenstalig. Hard Cover - 387 pages. €  20,00
More Info
S35814  Click for more information German Secret Weapons of World War 2 . I.V. Hogg. 1970, Arms and Armour Press. Hitlers regime was berucht vanwege de vele experimenten en de verschillende geheime trucs, wapens en technologische ontwikkelingen. Maar meestal levert de term geheime Duitse wapens alleen beelden op van de V-1- en V-2-raketten die een rol speelden bij het bombarderen van Londen in 1944. Maar eerlijk gezegd waren er nog veel meer bijzondere wapens in het Derde Rijk. Veel van deze wapens zijn onbekend bij het grote publiek. Hier onthult een van 's werelds toonaangevende wapenexperts de enorme omvang van Hitlers geheime wapenprojecten, van de V-3 en de V-4-raketten, tot de Schmetterling, tot de Duitse atoombom en meer. Dit gedetailleerde verslag van de mythen rond geheime Duitse wapens onderzoekt de verschillende velden waarop de Duitsers zich concentreerden tijdens hun wapenontwikkelingsproces en bespraken de moeilijkheden die daarbij ontstonden en hoe de ideeën in veel gevallen werden uitgebuit door andere landen. German Secret Weapons of the Second World War maakt vergelijkingen tussen vergelijkbare geallieerde projecten en vertelt het diepere doel achter veel van deze projecten. Veel van deze ontwikkelingen waren niet voltooid voor het einde van de oorlog, maar hebben een solide basis gelegd voor veel van de grote militaire ontwikkelingen van vandaag. Engelstalig. Hard Cover - 80 pages. €  15,00
More Info
S35816  Click for more information Der Tiroler Hochgebirgskrieg - 1915-1918. Heinz von Lichen. 1985, Steiger Verlag. In dit boek wordt de bergoorlog gedurende de Eerste Wereldoorlog in Tirol en de Dolomieten beschreven. Voorzien van veel foto's. Een onbekend gevechtsgebied weer heel veel militairen sneuvelden. Duitstalkig. Hard Cover - 311 pages. €  16,50
More Info
S35817  Click for more information The Finnair Story - Finnair 1923-1973. 1973, Finnair. In dit boek de geschiedenis van 50 jaar Finnair. Van de oprichting in 1923 tot 1973. Engelstalig. Soft Cover - 87 pages. €  10,00
More Info
S35824  Click for more information Bloody Omaha & The Assault on Pointe du Hoc . William Jordan. 2005, Pitkin. Omaha beach trekt jaarlijks meer dan anderhalf miljoen mensen en is het meest bezochte slagveld van de Tweede Wereldoorlog in Europa. De plek met meer dan duizend doden, het was ook een van de bloedigste - vandaar de grimmige titel 'Bloody Omaha'. Deze smalle strook van de kust van Normandië was cruciaal voor het succesvolle resultaat van operatie Overlord, acht divisies van Amerikaanse en Britse soldaten die landden met als doel belangrijke steden voor de geallieerden te beveiligen. Wat de grootste amfibische operatie in de geschiedenis zou worden, maar cruciaal voor de oorlog zelf, bracht ook hoge kosten met zich mee. 1225 mannen werden gedood op Omaha, meer dan de helft binnen de eerste dag. Deze fascinerende gids geeft een grondig verslag van de operatie op Omaha, ondersteund door kaarten, hedendaagse en moderne foto's. De goed geschreven tekst van William Jordan vertelt het verhaal van de eerste beoordelingen van Omaha tot de duizenden tonnen materiële troepen die daarna veilig konden landen. Engelstalig. Soft Cover - 20 pages. €  7,50
More Info
S35825  Click for more information The Normandy American Cemetry . William Jordan. 2004, Pitkin. Velen zijn nu begraven op deze ontroerende begraafplaats in Colleville-Saint-Laurent. Dit boek is een eerbetoon aan die mannen, hun kameraden en de moeite die alle bondgenoten hebben gedaan om de fascistische dreiging te verslaan. Voorzien van een plattegrond met de aanduiding van het graf van hoge officieren en bekende personen. Engelstalig. Soft Cover - 24 pages. €  7,50
More Info
S35830  Click for more information Topografische en Militaire kaart van het Koninkrijk der Nederlanden . J.A. van der Linden. 1973, Fibula-van Dishoek. De ruim zestig bladen van de “Topografische en Militaire Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden” werden voor het eerst in de jaren 1850-1864 in druk uitgegeven. Deze eerste druk, die zowel toen als later veel lof ondervond wegens betrouwbaarheid en fraaie uitvoering is benut voor de in 1973 gepubliceerde volledige heruitgave. Bij de bestudering van de oude originelen en documenten kwamen echter zoveel wetenswaardigheden aan het licht, dat de uitgever besloot deze in boekvorm samen te vatten. De schrijver Ir. J.A. van der Linden, Hoofdingenieur bij de Topografische Dienst te Delft, gaat terug tot de topografische kaart van de Bataafsche Republiek, waarvan de opdracht tot samenstelling in 1798 aan Krayenhoff werd gegeven, en besteed aandacht aan de ontwikkeling van de cartografie in Nederland in de jaren 1795-1850. Hij beschrijft verder de opnamewerkzaamheden, reproductietechnieken en de verschillende aspecten van de kaart. Tevens wordt voor het eerst een overzicht gegeven van de verschillende herdrukken van de kaartbladen. Nederlandstalig. Soft Cover - 80 pages. €  12,50
More Info
S35831  Click for more information Nederland van boven - Luchtfoto's uit de jaren dertig. Koos van den Berg/Gerrit Glerum. 2000, De Haan. In dit boek luchtfoto's, gemaakt in de jaren '30, van Nederlnd. Per provincie gerangschikt en uitgevoerd in sepia. Het boek is voorzien van de handtekeing van de auteur. Nederlandstalig. Soft Cover - 112 pages. €  12,50
More Info
S35836  Click for more information Toch zal ik juichen voor de heer - De gereformeerde geestelijken in de gemeente Renkum tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ron Wenting. 2017, Eigen uitgave. Dit boek beschrijft alle gereformeerd egeestelijken die in de Tweede Wereldoorlog actief waren in de gemeente Renkum. Met veel foto's en verhalen. Zeer zeldzaam boek. Nederlandstalig. Hard Cover - 78 pages. €  25,00
More Info
S35839  Click for more information Argentine Forces in the Falklands - Men-at-Arms 250. Nick van der Bijl. 2005, Osprey Publishing. De aankondiging van de onmiddellijke terugtrekking van het ijspatrouilleschip HMS Endurance van de Britse Royal Navy begin 1982 bracht de Argentijnse Junta in Buenos Aires ertoe een militaire invasie op de Falklands te plannen - een beleg waarvan zij dachten dat het met weinig weerstand zou slagen. Zo'n avontuur was aantrekkelijk als afleiding voor het Argentijnse publiek in een tijd van politieke onrust. In april deed de Junta, onder leiding van Gen. Leopoldo Galtieri, zijn zet. Dit fascinerende boek onderzoekt de geschiedenis, organisatie en uitrusting van de Argentijnse strijdkrachten die streden om de controle over deze afgelegen Britse buitenpost. Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  12,50
More Info
S35840  Click for more information No. 10 (Inter-Allied) Commando 1942-45 - Elite 142. Nick van der Bijl. 2006, Osprey Publishing. De grootste, maar minst bekende van alle Britse elite-eenheden voor oorlogsvoering, Commando, No.10 (Inter-Allied), werd gerekruteerd uit vrijwilligers uit vele landen die naar Groot-Brittannië waren gevlucht nadat hun eigen land was gevallen voor de nazi's. Naast Polen, Fransen, Nederlanders, Belgen en Noren omvatte de eenheid een klein aantal opvallend dappere Duitse en Oostenrijkse vluchtelingen. Deze commando's namen deel aan gewaagde invallen, inlichtingenmissies en conventionele infanteriegevechten en verdienden veel onderscheidingen voor moed en leiderschap. Dit boek geeft een gedetailleerd beeld van een fascinerende eenheid die vaak over het hoofd wordt gezien en beschrijft de heldendaden van deze moedige strijders, van wie sommigen de kern vormden van de nieuwe speciale krachten van hun bevrijde naties. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  12,50
More Info
S35841  Click for more information Motorcycles at War - Rare Photographs from Wartime Archives. Gavin Birch. 2006, Pen & Sword Books. Motoren werden in de Tweede Wereldoorlog door alle partijen op grote schaal gebruikt vanwege hun wendbaarheid, aanpassingsvermogen en snelheid. Een enkeling overleeft vandaag de dag als zeldzaam verzamelobject. De auteur, die fotoarchivaris is bij het IWM, heeft afbeeldingen van alle grote merken opgezocht. Beroemde Britse namen (Triumph, Norton, Matchless, BSA, Velocette, James en Rudge) komen samen met de grotere Amerikaanse machines van Indian en Harley-Davidson. Duitse motorfietsen hebben hun eigen hoofdstuk met klassiekers als NSU, Zündapp en BMW en bevatten hybride motorfietsen die bekend staan ??als Kettengrad, met enkele foto's die daadwerkelijk zijn gemaakt door generaal Erwin Rommel zelf. Ook zijn er zeldzame experimentele prototypes gefotografeerd tijdens proeven en later in gevechten, de funnies van de fietswereld in oorlogstijd zoals de Airborne Forces Excelsior Welbike (Brits) en de Cushman parascooter (VS). Samen is dit een unieke verzameling tweewielige afbeeldingen. Engelstalig. Soft Cover - 144 pages. €  20,00
More Info
S35842  Click for more information The Royal Hampshire Regiment - 1918-1954. David Scott Daniell. N&M Press. Dit is het derde deel van de officiële geschiedenis van het Hampshire Regiment vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog tot het midden van de jaren vijftig. Hoewel het boek betrekking heeft op de interbellumdienst van de eenheid in Ierland - waar het werd ingezet tegen de IRA - India en Palestina, concentreert het grootste deel van het boek zich op de Tweede Wereldoorlog waarin de Hampshires vochten in bijna elk theater waarin Britse troepen betrokken waren. Het regiment stelde zes bataljons in werking en verloor meer dan 2000 mannen en officieren in hevige gevechten die zich uitstrekten van Duinkerken tot Noord-Afrika, via Malta, Sicilië, Italië, Normandië, Nederland en het einde van de oorlog in Duitsland. Misschien kwamen de zwaarste veldslagen van het regiment in Italië, waar één bataljon de aanvalsbrigade van de 46e DIvision vormde bij de eerste aanval op de stranden van Salerno, en vervolgens deelnam aan de gevechten om Monte Cassino en het doorbreken van de gotische linie. Met een aanvaller van Lt. Gen. Sir Frederick ‘Boy’ Browning, en met een volledige lijst van de prijzen en onderscheidingen van het Regiment is dit een boek dat geen enkele serieuze student van de Britse rol in de Tweede Wereldoorlog zonder wil.. Engelstalig. Soft Cover - 294 pages. €  20,00
More Info
S35858  Click for more information A Forgotten Offensive - Royal Air Force Coastal Command's Anti-Shipping Campaign, 1940-1945. Christina J.M. Goulter. 1995, Frank Cass & Co. Ltd. Het "vergeten offensief" van de titel is het offensief van het RAF Coastal Command tegen de Duitse scheepvaart tussen 1940 en 1945. Het resultaat van de campagne wordt gedurende de oorlog gevolgd en het succes ervan wordt vervolgens beoordeeld in termen van de gezonken scheepvaart en de impact ervan op de Duitse economie. Engelstalig. Soft Cover - 366 pages. €  22,50
More Info
S35859  Click for more information Night after Night - New Zealanders in Bomber Command. Max Lambert. 2005, Harper Collins Publishers. Hoewel de jachtvliegers in hun Hurricanes en Spitfires hun WO2-ervaringen goed hebben gedeeld, weten de meesten van ons veel minder over de bijdrage van duizenden Nieuw-Zeelanders die vochten en stierven in wat een van de krachtigste wapens van Engeland bleek te zijn - Bomber Command. In deze gedetailleerde geschiedenis, vol feiten, cijfers, namen, anekdotes en zowel humoristische als aangrijpende voorbeelden, is Night After Night een diep ontroerend verslag dat tot in de details gedetailleerd en persoonlijk materiaal is van overlevenden, familieleden, collega's en collega-militairen. 1850 jonge Nieuw-Zeelandse piloten kwamen om in bommenwerpers die tijdens de oorlog vanaf Britse bases vlogen en tot dusver is hun verhaal grotendeels niet verteld. Veel meer raakten gewond en anderen werden krijgsgevangenen na het overleven van verschrikkelijke crashes en gedwongen landingen. Naast de piloten, schutters, navigatoren, radiotelegrafisten en bombardiers, vochten ook angst, vermoeidheid en de bijbehorende risico's van het vliegen in vijandelijk vuur bovenop grote hoeveelheden explosieven, nacht na nacht na nacht - vandaar de suggestieve titel. dit zal een belangrijke bijdrage leveren aan onze militaire geschiedenis - een boek met een enorm potentieel, en honderden ontroerende verhalen en avonturen. Engelstalig. Soft Cover - 459 pages. €  20,00
More Info
S35860  Click for more information American Armored Cars . A.J. Clemens. 1969, Grenadier Books. Boek waarin de ontwikkeling van de Amerikaanse (wiel) gevechtsvoertuigen wordt beschreven. Met heel veel foto's en tekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  15,00
More Info
S35861  German Tanks of World War II - The Complete Illustrated History of German Armored Fighting Vehicles 1926-1945. F.M. Senger und Etterlin. 1969, Galahad Books. Prachtig overzicht van alle Duitse gevechtsvoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Heel veel foto's en schaaltekeningen. Geen stofomslag. Engelstalig. 214 - HC pages. €  13,50
More Info
S35868  Click for more information Jagdpanther - Militaria in Detail 4. Janusz Ledwoch. 2000, Wydawnictwo Militaria. Mooi boek met detailbeschrijvingen en detail foto's en tekeningen (allemaal in kleur) van de Jagdpanther. Engelstalig. Soft Cover - 38 pages. €  15,00
More Info
S35801  Click for more information Een immense vogel gelijk - Het eerste gemotoriseerde vliegtuig boven Nederland. Adrie de Bruin e.a.. 1999, Geromy B.V.. In dit boek wordt de eerste doelgerichte en succesvolle actie op het gebied van de gemotoriseerde luchtvaart in Nederland beschreven. Het belicht in woord en beeld alle aspecten van dit historisch imposante feit. Het Noord-Brabantse dorp Etten-Leur was de plaats van handeling. Graaf Charles de Lambert, leerling van Wilbert Wright, vloog in een Wright-toestel als eerste boven Nederland. Dit werd mogelijk gemaakt en georganiseerd door een man, die zich hiervoor als eerste inzette en het beste wilde bieden wat er op het moment was. S.C.J. Heerma van Voss, directeur van een suikerfabriek, was hiermee ook de eerste de beste. Nu de ooggetuigen van destijds vrijwel allen gestorven zijn, brengt dit boek de gebeurtenissen van het jaar 1909 weer tot leven. Een boek voor de luchtvaartenthousiast, voor de historicus, voor de geïnteresseerde in techniek,industrie en economie, voor degene, die van spanning en avontuur houdt. Nederlandstalig. Soft Cover - 142 pages. €  12,50
More Info
S35802  Click for more information De geschiedenis van een plek . Armando/Hans Verhagen/Maud Keus. 1980, Uitgeverij de Bezige Bij. Dit boek beschrijft de geschiedenis van het kamp Amersfoort gedurende de oorlogs jaren. Geen stofomslag. Nederlandstalig. Hard Cover - 213 pages. €  12,50
More Info
S35803  Click for more information De geschiedenis van het Derde Rijk - De opkomst van Hitler en het Nazi-regime, De SS, de Gestapo en de Hitlerjugend, Het dagelijks leven onder de Nazi's, Rassenpolitiek en de Holocaust, Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Matthew Hughes/Chris Mann. 2003, Zuid-Nederlandse Uitgevers Mij.. Over Hitlers Derde Rijk zijn grote aantallen boeken geschreven. Er is namelijk een grote interesse in het nazi-regime dat Duitsland gedurende twaalf jaar in zijn greep had. Mensen zijn enerzijds gefascineerd in de manier waarop het Duitse Rijk bestuurd werd, in het machtsvertoon en de propaganda van de nazi`s en in de opzienbarende kopstukken. Anderzijds is men geshockeerd door de gruwelijkheden die in dit rijk plaatsgevonden hebben en de enorme ellende die Hitler de mensheid gebracht heeft. Het verklaren van de fascinatie voor Hitlers Derde Rijk is geen moeilijke opgave, want mensen lezen over het algemeen liever over perioden van ellende dan over perioden van voorspoed. In "?De geschiedenis van het Derde Rijk" wordt een uitgebreide samenvatting gegeven van de geschiedenis van deze duistere periode. Nederlandstalig. Soft Cover - 218 pages. €  10,00
More Info
S35819  Click for more information Die Luftwaffe am Niederrhein - Information für Gäste, Bürger und Soldaten. 1980, Kommando 3 Luftwaffe Division. Informatie boek over de Duitse Luftwaffe op de voormalige basis Niederrhein. Duitstalig. Soft Cover - 132 pages. €  7,50
More Info

This Month Highlights:


"We Gaan!"

Click for more information
Vlucht KL4805, noodlot in de mist
€  14,50

Author: Roger Soupart/Kitty Nielsen

More
Information

Hr.Ms. Kruiser "De Ruyter" 1933-1942

Click for more information
€  45,00

Author: H.J. Legemaate/A.J.J. Mulder/M.G.J. Zeeland

More
Information

Through to the end

Click for more information
487 (NZ) Squadron RAF
€  45,00

Author: David Palmer/Aad Neeven

More
Information

The 250 (Airborne) Light Composite Company Royal Army Service Corps during the Battle of Arnhem, September 1944

Click for more information
Part1: Company Headquarters and No. 1(C) Platoon
€  16,00

Author: Philip Reinders

More
Information
 
 


Visit the site of the webdesign office!