News Letter

Dear Reader, please find below our latest newletter.

S22160  Click for more information Schnaufer Ace of Diamonds - The Biography of Heinz Wolfgang Schnaufer: Germany's Top-Scoring Night Fighter of World War II. Peter Hinchliffe. 1999, Tempus. Biografie van Heinz Schnaufer. Hij was de hoogst scorende Duitse nachtjager met 121 overwinningen. Voorzien van veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 307 pages. €  25,00
More Info
S25209  Click for more information Die Waffen-SS Fotografien und Dokumente . Rolf Michaelis. Michaelis Verlag. Mooi fotoboek over de Waffen-SS. Tevens veel foto's van documenten. O.a. Soldbuch, Verleihungs Urkunde, Namentliche Verlustmeldung etc.. Nederlandstalig. Hard Cover - 80 pages. €  22,50
More Info
S26328  Click for more information Airfields of the Eight Then and Now . Roger A. Freeman. 2014, After the Battle. In dit boek worden alle vliegvelden van de Amerikaanse 8e Luchtmach in Engeland in de Tweede Wereldoorlog besproken. Tevens wordt er een vergelijk gemaakt met de huidige situatie. Veel foto's ook in toen en nu systeem. Goed boek. Engelstalig. Hard Cover - 360 pages. €  30,00
More Info
S27508  Click for more information De Nederlandse Koopvaardij in oorlogstijd . Anita van Dissel e.a.. 2014, Boom. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde de Nederlandse koopvaardij een belangrijke rol bij het transport van troepen en materieel voor de geallieerde oorlogvoering. Daarbij kwamen circa 3500 zeelieden om en de koopvaardijvloot werd gehalveerd. Waar in bestaande boeken in de regel de scheepvaart centraal staat, gaat het hier om de ervaringen van de zeelui zelf. Aan de hand van hun persoonlijke verslagen en herinneringen is een indrukwekkend boek geschreven. Nederlandstalig. Hard Cover - 303 pages. €  24,50
More Info
S29560  Click for more information De uniformen van het Nederlandse leger ten tijde van de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland 1795-1810 . F.G. de Wilde. 1986, De Bataafsche Leeuw. De drie leden van de redactie zijn allen lid van de Nederlandse Stichting voor Modelfiguren 'De Tinnen Tafelronde'. Gemeenschappelijke belangstelling voor de Nederlandse militaire geschiedenis en uniformkunde bracht hen tot het project van deze toonaangevende uitgave. Het fraai uitgevoerde boekwerk geeft een uniek overzicht van de talloze, vooral kleurrijke, uniformen uit de periode van de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland, 1795-1810. De prachtige kleurenafbeeldingen en de nauwkeurige beschrijvingen zijn voor het merendeel afkomstig uit de beroemde documentatieverzameling van dr. F.G. de Wilde. Deze collectie is inmiddels ondergebracht bij het Legermuseum. Naast een overzicht van de vele uniformen geeft dit boek ook een uitstekend inzicht in de toenmalige organisatie van de Nederlandse krijgsmachtdelen en de grote Franse invloed op de vormgeving van militaire kleding en het samenstellen van de uitrustingsstukken. Geschikt voor een groot publiek.. Engelstalig. Hard Cover - 240 pages. €  35,00
More Info
S31578  Click for more information Kriegsweinacht 1941 . 1941, Luftwaffe Blindflugschule 4. Dit is een cartoonboek gemaakt door de Technische Compagnie van Blindvliegschool 4 in Kopenhagen. Het boek is uitgegeven ter gelegenheid van de derde oorlogs Kerstmis in 1941. Dir specifieke boek is uitgegeven aan Fw Krämer. Zeldzaam en bijzonder boek. Duitstalig. Hard Cover . €  30,00
More Info
S32459  Click for more information UK Airfields of the Ninth Then and Now . Roger A. Freeman. After the Battle. Dit boek beschrijft de vliegvelden van de Negende Amerikaanse luchtmacht zoals ze toen waren en nu zijn. Beschreven zijn: The Essex Bomber Fields, The Kent Advances Landing Grounds, The Northern Troop Carrier Bases, The Southern Troop Carrier and Support Bases, The Salisbury Plain Fighter and Reconnaissance Airfields, The New Forest Area Fighter and Bomber AirfieldsVoorzien van veel foto's en vliegveld plattegronden. Engelstalig. Hard Cover - 256 pages. €  27,50
More Info
S32669  Click for more information Oostfront Vesting Holland - Het Nationaal Bolwerk met bijzondere aandacht voor de rol van de vader van Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven, Commandant Vaartuigendienst. Freek Schlingmann. 2013, Uitgeverij Aspekt. Dit boek handelt over de vrijwel vergeten geschiedenis van het Oostfront Vesting Holland. Op basis van nauwelijks bekende documenten, schildert Freek Schlingmann een fascinerende geschiedenis. Hoewel de slag om de Grebbeberg terecht beeldbepalend is, was het aanvankelijk de toenmalige Minister van Defensie Dyxhoorn die het oostfront van de Vesting Holland ''Het Nationaal Bolwerk'' noemde. Dit verwaarloosde ''Bolwerk'' met ruim 60 forten, zes vestigingsteden uit de 16e en 17e eeuw en de ca. 90 km lange Nieuwe Hollandse Waterlinie, moest een modern onneembaar Bolwerk worden. Een Bolwerk dat grote stedelijke gebieden, industrie, het goud en de kroon tot het uiterste moest verdedigen. Als deze vesting - zo voorspelde de regering in Den Haag - werd gemoderniseerd dan zou in geval van een Duitse aanval, het leger in de Vesting Holland zich staande kunnen houden. Aanvankelijk ging dit geloof en vertrouwen zover dat geld geen rol mocht spelen. Rond dit Bolwerk zet de auteur mythe en werkelijkheid op een rij, en nam en passant de speciale rol van de vader van prof. mr. Pieter van Vollenhoven mee, die in het betreffende gebied als reserve officier het commando voerde over het detachement Vaartuigendienst. Naast de vele opmerkelijke militair-technische en -politieke voorvallen, komen ook verschillende maatschappelijke gebeurtenissen waaronder leed en angst onder de bevolking, ruim aan bod.. Nederlandstalig. Soft Cover - 361 pages. €  24,95
More Info
S34175  Click for more information Otto Smik - De Tsjechoslowaakse oorlogsvlieger die twee keer in Nederland neerstortte. J. Rajlich. 2019, Flying Pencil. Dit boek vertelt het boeiende en ook tragische verhaal van een tiener die in het voorjaar van 1940 Tsjechoslowakije ontvluchtte voor de Duitse bezetting en die in slechts een paar jaar tijd uitgroeide tot een Spitfire-ace met talrijke overwinningen achter zijn naam. Het is ook het verhaal van een jongen ver van huis die niet alleen vocht voor de bevrijding van Europa maar ook moest opboksen tegen de gevestigde orde binnen de beroemde Tsjechoslowaakse Fighter Wing van de RAF. Jarenlang heeft dr. Jiri Rajlich onderzoek gedaan naar Tsjechoslowaakse piloten in dienst bij RAF tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarbij stuitte Rajlich regelmatig op de naam Otto Smik, die niet alleen de strijd aanging met Duitse jachtpiloten maar ook met de beruchte V.1’s – ‘vliegende bommen’. Door het gebruik van Britse, Duitse, Nederlandse en ook Tsjechoslowaakse archieven alsmede talloze interviews met een aantal voormalige squadrongenoten en bekenden van Smik heeft de auteur een nauwgezette reconstructie kunnen maken van het korte maar boeiende leven van Smik en zijn heldhaftige carrière als Spitfire-piloot. Nederlandstalig. Hard Cover - 204 pages. €  29,00
More Info
S35465  Click for more information Noodsein boven Zeeland - De crash van een Amerikaanse bommenwerper in een Zeeuwse polder. Mark van den Dries. 2012, Uitgeverij Aspekt. Op 18 september 1944, dag twee van operatie Market Garden, werd het Zeeuwse Heinkenszand opgeschrikt door een geronk. De burgers die naar buiten renden, zagen nog net een bommenwerper op hun dorp afkomen, waaruit meerdere parachutisten sprongen. De Amerikaanse B-24 Liberator scheerde rakelings over het dorp en sloeg in een polder aan de grond. Twee jonge vliegeniers kwamen om, zes anderen werden gearresteerd door de aansnellende Duitse soldaten. Maar niet alleen de Duitsers kwamen in actie: plaatselijke verzetsstrijders schoten twee gevluchte Amerikanen te hulp en wisten hen uit handen van de bezetter te houden. Dit boek vertelt het verhaal van een groep Amerikaanse jongemannen die hun leven riskeerden boven een vreemd continent. Er wordt stil gestaan bij hun missies, de omstandigheden rondom de fatale crash en hun grimmige lot dat daar op volgde. Maar dit is ook het verhaal van de plaatselijke verzetsgroep, die door de pilotenhulp het vuurpeloton riskeerde. We volgen de gearresteerde radiotechnicus Elton Soutwell als hij ons meeneemt op een erbarmelijke reis langs kazernes en vernietigingskampen tot aan een wreed welkom in een Pools krijgsgevangenenkamp. Hij vertelt over hoe hij maar ternauwernood de beruchte Zwarte Mars overleefde en over zijn ontsnapping aan de Duitse bewakers. Nederlandstalig. Soft Cover - 322 pages. €  18,50
More Info
S36369  Click for more information Geheime Operationen der Wehrmacht - Angriffspläne von 1935-1945. Gebriele Faggioni. 2020, Motorbuch Verlag. Ook al was de Tweede Wereldoorlog niet echt arm aan militaire operaties, de As en geallieerden hadden veel meer gepland. In dit boek neemt Gabriele Faggioni nu precies die militaire plannen door die met de Wehrmacht en haar bondgenoten uit 1939 zijn ontstaan, waarvan sommige zelfs op het punt stonden te worden uitgevoerd. Dit varieert van de geplande invasie van Groot-Brittannië en Malta tot plannen om Zwitserland te bezetten en maatregelen om geallieerde landingen in Italië en Frankrijk te voorkomen. Interessant om te lezen. Nieuw boek!. Duitstalig. Hard Cover - 208 pages. €  30,00
More Info
S37400  Click for more information Breguet Atlantic - In diens van de Marineluchtvaartdienst 1969-1984. Martin de Boer. 2019, Geromy B.V.. De Breguet Atlantic is ?In dienst bij de marineluchtvaartdienst 1969 – 1984. De Atlantic is als NAVO-project in de 50-er jaren ontwikkeld. Als de ministerraad in juli 1968 besluit om negen vliegtuigen van het type te bestellen zijn delen van de productie lijn al gesloten. De eerste vier Atlantics voor de Marineluchtvaartdienst zijn dan ook oorspronkelijk bestemd voor de Franse (en Duitse) Marine . Op 1 januari 1985 valt het doek. Nederlandstalig. Hard Cover - 128 pages. €  25,00
More Info
S38188  Click for more information Military Operations of the Dutch Army - 10th - 17th May 1940. P.L.G. Doorman. 2004, Helion & Company. De meeste beschrijvingen van de Campagne in het westenvan 1940 hebben de neiging zich te concentreren op een beperkt aantal onderwerpen, voornamelijk die met betrekking tot de Duitse strijdkrachten of het epos van Duinkerken. De publicatie van deze titel is bedoeld om het evenwicht te herstellen door een gedetailleerd verslag te geven van de operaties van het Nederlandse leger tijdens deze campagne. De auteur begint met een gedetailleerd verslag van het Nederlandse leger voorafgaand aan de campagne, inclusief het campagneplan. Het bevat ook een fascinerend hoofdstuk over de geografie van Nederland vanuit militair oogpunt. De rest van de tekst bestaat uit een dagelijks verslag van de operaties van het Nederlandse leger tot op regimentsniveau of onafhankelijk bataljonsniveau. Daarmee demonstreert de auteur duidelijk de strijdbaarheid van de Nederlandse troepen en de dappere en vasthoudende verdediging waarmee zij de Duitse invasie weerstonden. Bijlagen bieden een gedetailleerde volgorde van gevechten en afzonderlijke orders. Dit is een belangrijke bijdrage aan de beschikbare literatuur over de campagne van 1940 in Frankrijk en de Lage Landen. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  21,00
More Info
S38270  Click for more information Neergestort - Vijftien vliegtuigverliezen in Nederland 1940-1945. Gerard Groeneveld. 2021, W Books. De Tweede Wereldoorlog speelde zich voor een groot deel in de lucht af. Geallieerde bommenwerpers groeiden in vijf jaar tijd uit tot een cruciale factor die een eindoverwinning mogelijk maakte. Terwijl de Duitsers Europa bezet hielden, vochten de Britten in de lucht door. Ten koste van enorme verliezen bracht de Royal Air Force de oorlog bijna dagelijks naar Duitsland met het doel daar dood en verderf te zaaien. Vanaf de tweede helft van 1942 bijgestaan door de Amerikaanse 8th Air Force. De route van de geallieerde vliegtuigen liep vaak over Nederland. Niet zelden vielen ze op weg naar hun doel of op de thuisreis ten prooi aan luchtafweer of Duitse nachtjagers. Duizenden geallieerde vliegtuigen sloegen op Nederlandse bodem te pletter. Achter elk van die crashes zit een verhaal. Aan de hand van vijftien van dergelijke verhalen laat dit boek zien hoe genadeloos die luchtoorlog in zijn werk ging. Van de moed van de vliegers, hun geringe overlevingskansen, hun gevangenschap, de pogingen van de Luftwaffe om ze te bestrijden tot het lot van de bevolking die de bommenregen dagelijks te verduren kreeg. Nederlandstalig. Hard Cover - 160 pages. €  34,95
More Info
S38468  Click for more information Arado Ar 232 - The Lufwaffe's Combat Zone Transport Aircraft in World War II. David Myhra. 2002, Schiffer Military. Het Arado Ar 232-gevechtsgebiedtransportvliegtuig van de Luftwaffe vloog voor het eerst in de zomer van 1941 en was een ultramoderne vliegmachine, boordevol technologische primeurs en innovaties. Auteur David Myhra heeft 200 zwart-witfoto's en lijntekeningen uit zijn collectie op zijn naam staan, evenals kleurenfoto's van de Arado Ar 232A van meester-modelbouwer Gunter Sengfelder. Deze, samen met het digitale artwork van Mario Merino, brengen het transport van de gevechtszone uit de Tweede Wereldoorlog tot leven. Engelstalig. Soft Cover - 144 pages. €  22,50
More Info
S38718  Click for more information Nederlandse Lockheed Constellations sinds 1939 . Theo Wesselink. 2013, Dutch Aviation Publications. Dit boek toont aan dat de algemeen geaccepteerde geschiedschrijving over de vroegste periode van de Lockheed Constellation dient te worden herzien. Om te beginnen dient de bemoeienis van de KLM te worden opgenomen in de geschiedschrijving van die vroegste periode. Tegelijkertijd is duidelijk dat Lockheed het niet zo nauw nam met de strikte geheimhouding rond dit revolutionaire vliegtuig die Howard Hughes en Jack Frye, respectievelijk grootaandeelhouder en directeur van de luchtvaartmaatschappij Transcontinental & Western Air van de Lockheed-fabriek verlangden. Met name over die strikte geheimhouding wordt in talloze publicaties hoog opgegeven, maar achter de rug van Hughes en Frye om speelde Lockheed de technische gegevens van de Constellation door aan de KLM, wat al voor de Tweede Wereldoorlog resulteerde in een order voor vier toestellen. Naar ontwerp en prestaties was de Constellation een enorme stap vooruit in de ontwikkeling van het verkeersvliegtuig. Niet alleen was het toestel voorzien van een drukcabine, maar bovenal was het veel comfortabeler en sneller dan de tijdgenoten en had een veel groter vliegbereik. Afgezien van deze technische aspecten is de Constellation voor velen nog steeds het mooiste vliegtuig dat ooit werd gebouwd. Nederlandstalig. Hard Cover - 204 pages. €  42,95
More Info
S39320  Click for more information Gevallen voor Nederland - Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940. J.W. de Leeuw. 2012, Uitgeverij Aspekt. Gevallen voor het vaderland is een zeer belangrijke publicatie over de geschiedenis van de meidagen van 1940. In een fenomenale band worden de verliezen van de strijd in de meidagen gedetailleerd weergegeven. Dit boek is dan ook een indrukwekkend eerbetoon aan hen die het leven lieten in deze historisch bewogen dagen. De auteur, zelf beroepsmilitair en kolonel b.d., verzamelde jarenlang op minutieuze wijze de gegevens bijeen waardoor dit unieke handboek kon ontstaan. Indrukwekkend boek, waarin alle Nederlandse gesneuvelden worden vermeld met de bijzonderheden van hun sneuvelen. Nederlandstalig. Soft Cover - 336 pages. €  44,95
More Info
S39427  Click for more information Wachters boven het stenen tijdperk - De Marineluchtvaartdienst in Nieuw Guinea 1922 - 1950. Bart M. Rijnhout. 2011, Violaero. Over de MLD en Nieuw Guinea is niet veel bekend. Er wordt beweerd dat het land tot de jaren veertig een plek was waar de tijd duizenden jaren had stilgestaan. Toch kende dit land al een lange historie. Pas kort voor de Tweede Wereldoorlog kreeg het de belangstelling van ontdekkingsreizigers. Zij begaven zich in de oerwouden en deden verslag aan een breed publiek. Maar in 1942 raakte ook Nieuw Guinea plots betrokken in de Tweede Wereldoorlog. Dit boek brengt voor het eerst een totaal beeld van de bloederige luchtstrijd om Nederlands Nieuw Guinea. Niet alleen is er aandacht voor de inspanningen van de Nederlanders, maar ook voor die van de Australiërs en Amerikanen, die met een indrukwekkende campagne het eiland meedogenloos vanuit de lucht bestookten als onderdeel van verschillende landingen en veldslagen. Ook is er aandacht voor de Japanse luchtstrijdkrachten die tot het laatste moment weerstand bleven bieden. Dit is het tweede deel in een reeks waarin Bart Rijnhout een compleet beeld geeft over de Marineluchtvaartdienst in de Oost. Dit deel werd voorgegaan door een werk over de Consolidated PBY-vliegboot die in de Oost actief was en ook veel in Nieuw Guinea heeft gevlogen. In 1957 viel het doek over deze vliegboot/amfibie en hield die geschiedenis ook op. In dit tweede deel wordt eerst stil gestaan bij de historie van Nieuw Guinea en belicht de activiteiten Marineluchtvaartdienst in de periode tot 1950. Het derde deel behandeld de periode 1951-1962. Nederlandstalig. Hard Cover - 192 pages. €  35,00
More Info
S39710  Click for more information De Zaanstreek in oorlogstijd - 1940-'45 in foto's. Erik Schaap. 2020, Stichting Uitgeverij Noord-Holland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontbrak het aan bijna alles, en dus ook aan fotomateriaal. Daar kwam bij dat het hanteren van de camera tussen 1940 en 1945 niet altijd zonder risico was. Ondanks deze beperkingen zijn er in archieven en bij particulieren duizenden foto’s bewaard gebleven van de Zaanse gemeenten onder Duits bewind. Daarvan hebben er bijna tweehonderd een plek gekregen in de publicatie De Zaanstreek in oorlogstijd van Erik Schaap. Dit boek toont zowel de onderdrukking en vervolging als het alledaagse leven, het verzet en de bevrijding. De veelal indringende beelden laten burgers en militairen zien. Slachtoffers, daders en toeschouwers. Zowel ‘goed’ als ‘fout’ volk en de talloze tinten daartussen kregen hun plek in deze visuele geschiedenis. Veel foto’s zijn nooit eerder gepubliceerd. Ze geven zowel de beklemming weer als de reguliere gang van zaken in aanloop naar en tijdens de bezettingsjaren. De foto’s zijn gemaakt door professionals en amateurs. In opdracht van de NSB of heimelijk. Ze waren bedoeld voor de gelijkgeschakelde kranten of als herinnering aan de Duitse bezetting. Alle makers hadden hun eigen beweegredenen om te laten zien wat zich in de omgeving afspeelde. En van al die ‘vertegenwoordigers’ zijn in dit boek opnames afgedrukt. Erik Schaap koppelde de vastgelegde gebeurtenissen aan data en plaatsen en voorzag ze van context. Het geheel biedt nieuw inzicht op de Zaanstreek in de donkerste dagen van de twintigste eeuw. Nederlandstalig. Hard Cover - 156 pages. €  24,95
More Info
S39909  Click for more information Kommando Bienenstock - Letzter Einsatz der Luftwaffe Mai 1945. Walter Waiss. 2021, Helios Verlag. Het "Kommando Bienenstock" kan ongetwijfeld worden omschreven als een van de laatste commando's van de Duitse luchtmacht in de Tweede Wereldoorlog. Maar zelfs daarvoor werd door het wanhopige optreden van het "Elbe Commando" - in de literatuur ook wel het "Rammkommando Elbe" genoemd - een poging gedaan om de materiële minderwaardigheid van de Duitse luchtmacht in de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog te verbloemen door de geallieerde bommenwerpers in de lucht te rammen en daardoor neer te halen. Ook al hadden de Duitse piloten maar een kleine overlevingskans, van zelfopoffering was destijds bewust geen sprake. Van de ongeveer 2.000 vrijwilligers die zich voor dergelijke missies hadden aangemeld, werden er 300 geselecteerd voor de missies. Een aanzienlijk deel van de vrijwilligers die niet werden ingezet, werd vervolgens ingezet voor het "Kommando Bienenstock". Deze actie werd ook geïnitieerd door de luchtmachtofficier kolonel Hajo Herrmann. De taak van de overwegend jonge piloten was om vijandelijke tankkolonnes aan te vallen met lichte vliegtuigen, voornamelijk Bücker Bü 181, met bazooka's aan hun vleugels. Maar er waren ook andere acties gepland. Zo zouden geallieerde vliegvelden op het Italiaanse schiereiland worden aangevallen, waarbij de brandstof van de machines alleen voldoende zou zijn geweest voor de heenvlucht. Verder onder meer Sabotageoperaties uitgevoerd tot in Hongarije. Dankzij het archief van wijlen Dr. Fritz Marktscheffel, die al in een vroeg stadium documenten over dit vergeten hoofdstuk uit de Tweede Wereldoorlog had gearchiveerd, slaagde de auteur van deze publicatie erin dit hoofdstuk in een onderhoudend maar veilig document op de lezer over te brengen . Duitstalig. Hard Cover - 100 pages. €  23,00
More Info
S40298  Click for more information Alouette III - 50 jaar betrouwbaar en veelzijdig. Marco Bruggeman e.a.. 2014, Koninklijke Luchtmacht. Zeer zeldzaam fotoboek (met begeleidende teksten) over de Alouette III 50 jaar in gebruik bij de Koninklijke Luchtmacht. Uiterst zeldzaam en gezocht boek!. Nederlandstalig. Hard Cover - 161 pages. €  90,00
More Info
S41857  Click for more information Vom Schiffsjungen zum U-Boot-Kommandanten - Kapitäleutnant Karl-Heinz Herbschleb - Eine Biografie in Wort und Bild. Axel herbschleb. 2009, Flechsig. Karl-Heinz Herbschleb werd geboren in Eisenach op 19 oktober 1910. Gedreven door een enorm verlangen ging hij na zijn schooltijd meteen de zeevaart in. Op 17-jarige leeftijd begon hij zijn leertijd bij de koopvaardij, die hem over de hele wereld bracht van scheepsjongen tot stuurman op de zeilopleidingsschepen "Großherzogin Elisabeth" en "Bremen", de hogesnelheidsturbinestoomboot "Europa" en de vracht- en passagiersstoomboot "Alster". De Canarische Eilanden, Brazilië, Chili, New York en Japan, evenals de beruchte omvaart van Kaap Hoorn zijn slechts enkele stations in het leven van Karl-Heinz Herbschleb als zeeman in de koopvaardij. Karl-Heinz Herbschleb ging op 5 april 1935 bij de marine en begon zijn opleiding tot zeeofficier bij de Reichsmarine. Hij behoorde tot Crew 34. Naast theoretische cursussen en trainingen op de verschillende marine scholen omvatte de training ook veel praktische toepassingen door Karl-Heinz Herbschleb van de "Sleeswijk-Holstein", de kruiser "Neurenberg", de 1e snelboot vloot tot het U-Boot-wapen. Na zijn eerste commando als commandant van U 21 en studentcommandant van U 85, nam hij op 22 april 1942 zijn geliefde U 354 in Flensburg in gebruik. Als commandant ondernam hij met deze boot zeven patrouilles in de Noordelijke IJszee, die hem naar de poolcirkel brachten. Soms was de verslaggever van de 3rd Marine War Reporter Company, Zug Tromso, aan boord. Deze zeldzame \"ongecensureerde\" reportages, onder meer over het krappe leven aan boord, vullen een apart hoofdstuk van dit boek. Op meer dan 400 pagina's en met meer dan 600 foto's beschrijft de auteur en oudste zoon van Karl-Heinz Herbschleb, Axel Herbschleb, het fascinerende leven van zijn vader vanaf zijn tijd als scheepsjongen in de koopvaardij tot aan het einde als hoofd van de 7e compagnie aan de marineschool Flensburg-Mürvik De privé-omstandigheden van zijn familie tijdens de oorlog, de terugkeer naar het burgerleven en de opkomst van Karl-Heinz Herbschleb in de naoorlogse periode van kunstenaar tot directeur van een reclamebureau getuigen van bijzonder explosieve aard. De naadloze fotodocumentatie en authentieke rapportage die alle levensfasen vergezellen, is fascinerend en maakt dit boek uniek. Duitstalig. Hard Cover - 428 pages. €  35,00
More Info
S41858  Click for more information Waar de rode klaproos bloeit - Episode uit de Tweede Wereldoorlog Strijd om de vrijmaking van de linker Schelde-monding september-november 1944. Karel Aernoudts. 1972, Uitgeverij W,J, Pieters. Dit boek beschrijft de strijd in 1944 om de linker Schelde-monding vrij te maken van de Duitse bezetting. Een deel speelt zich af in Zeelend. Zeer zeldzaam boek!. Nederlandstalig. Hard Cover - 201 pages. €  30,00
More Info
S41862  Click for more information North Korean Aviation - An Eyewitness Account. Bgerry Manning. 2021, Key Books. Noord-Korea wordt vaak het "Kluizenaarsrijk" genoemd en niet zonder reden. Hoewel toerisme naar dit geheimzinnige land zeldzaam is, gebeurt het wel, zij het in beperkte aantallen. In 2016 organiseerde Noord-Korea zijn allereerste airshow en nodigde een aantal buitenlandse bezoekers uit om te kijken. In tegenstelling tot de meeste vliegshows was dit geen internationaal evenement en kwamen alle deelnemers uit Noord-Korea. Er was een selectie van oude vliegtuigen uit het Sovjettijdperk van de nationale luchtvaartmaatschappij Air Koryo en jagers, helikopters en lichte transportvliegtuigen van de luchtmacht. Geen van de militaire vliegtuigen is ooit buiten de grenzen van Noord-Korea gezien, en zelfs de luchtvaartmaatschappij exploiteert slechts beperkte internationale diensten, waardoor de mogelijkheid om ze in actie te zien en te fotograferen een unieke gebeurtenis is. Dit boek is het persoonlijke verslag van een zeldzaam bezoek aan een van de meest geïsoleerde landen ter wereld. Het boek geeft niet alleen een volledig geïllustreerde kijk op de vliegtuigen van Noord-Korea, zowel militair als civiel, maar geeft vervolgens een picturale kijk op het land zelf vanuit het oogpunt van een toerist. Nieuw boek!. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  20,00
More Info
S41877  Click for more information Churchill & Co - Entwicklung. Technik, Einsatz. Nigel Montgomery. 2019, Motorbuch Verlag. Tijdens de Duitse luchtaanvallen op Engeland verving de Churchill aanvalstank zijn voorganger Matilda II uit 1941. Het was echter niet gebaseerd op een modern tankconcept. Dit leidde tot constante problemen met de motor, transmissie en onderstel, wat niet heeft bijgedragen aan het vergroten van de populariteit bij de troepen. Dankzij constante verbeteringen en verbouwingen kon de Churchill zijn mannetje staan ??en ging pas in 1952 met pensioen. In dit boek biedt Nigel Montgomery de lezer alle informatie over de »Churchill« en de andere gepantserde gevechtsvoertuigen in Britse dienst. Nieuw boek!. Duitstalig. Hard Cover - 160 pages. €  34,90
More Info
S41878  Click for more information Deutsche Marineflieger 1913 bis Heute . Ulf Kaack. 2021, Motorbuch Verlag. Marineluchtvaart is een zeer geavanceerde vorm van militaire luchtvaart en essentieel voor landen met een zeekust, waaronder Duitsland. Dit komt vooral tot uiting in de technische ontwikkeling en de vliegtuigen die toen en nu werden gebruikt. Dit deel presenteert de opwindende geschiedenis van de Duitse marineluchtvaart - van het begin van de luchtvaart tot heden, via de twee wereldoorlogen en de tijd van de Duitse divisie tot op de dag van vandaag. Van tweedekkers tot luchtschepen, helikopters, verkenningsvliegtuigen en jachtbommenwerpers - Ulf Kaack behandelt alle marineluchtvaart in thematische diepgang en volledigheid. Nioeuw boek!. Duitstalig. Hard Cover - 240 pages. €  30,00
More Info
S41879  Click for more information Deutsche Landminen und Zünder bis 1945 . Wolfgang Fleischer. 2016, Motorbuch Verlag. Alleen al in de Tweede Wereldoorlog werden meer dan een half miljard mijnen gelegd, en het vinden en opruimen ervan was een buitengewoon gevaarlijke zaak voor de komende jaren en decennia. Want zelfs toen waren er talloze verschillende soorten mijnen en verschillende zekeringen, vooral gemaakt in Duitsland. Tot nu toe was er weinig bekend over dit hoofdstuk in de geschiedenis van wapens, en de bekende militaire historicus Wolfgang Fleischer dicht deze leemte nu in dit deel van de serie "Ordnance and Military Equipment": hij beschrijft de technische ontwikkeling van deze explosieve wapens, die al sinds de 14e eeuw worden gebruikt, en geeft voorbeelden van de Duitse strijdkrachten van de tijd van de Eerste Wereldoorlog tot hun gebruik in de Tweede Wereldoorlog op ongeveer 100 mijnen en hoe ze de oorlogvoering veranderden. Geïllustreerd met veel, veelal ongepubliceerde afbeeldingen en doorsnedetekeningen die speciaal voor dit boek zijn gemaakt. Nieuw boek!. Duitstalig. Hard Cover - 144 pages. €  22,50
More Info
S41888  Click for more information Kazematten op de Afsluitdijk - Den Oever, Kornwederzand, Wons, Breezand. J.R. Verbeek. 2012, Uitgeverij Noordboek. De geschiedenis van de kazemattenstelling bij Den Oever en op het Kornwerderzand, de Wonsstelling, Breezand en de Duitse en naoorlogse verdedigingswerken. In mei 1940 was het voor de Nederlanders een grote schok dat de Duitse buren ons land binnenvielen en dat onze krijgsmacht zo snel moest capituleren. Dat onze krijgsmacht ook successen boekte, is minder bekend. Dit boek gaat over een van die successen, namelijk de verdediging van de Afsluitdijk. Een gelukkige combinatie van degelijke verdedigingswerken (de kazematten), een gemotiveerde eenheid met vertrouwen in de commandant en goed leiderschap hield bij de Afsluitdijk de Duitse aanval tegen. John Verbeek heeft de verdedigingswerken die als gevolg van het afsluiten van de Zuiderzee werden gebouwd uitgebreid onderzocht. In dit boek geeft hij inzicht in de voor die tijd moderne bouwwerken en bewapening die de vuurproef glansrijk bleken te doorstaan. Daarnaast geeft hij een gedetailleerde beschrijving van de gebeurtenissen van de meidagen van 1940 op en rond de Afsluitdijk. Drs. John Verbeek (1955) studeerde geschiedenis aan de RU Leiden (1981). Zijn expertise ligt vooral op het gebied van vestingwerken, militaire techniek, zeegeschiedenis, koloniale expansie en Indonesische land- en volkenkunde. Hij is actief in het museumwezen en geeft historische adviezen ten behoeve van films en documentaires. Nieuw boek!. Nederlandstalig. Soft Cover - 191 pages. €  22,50
More Info
S41890  Click for more information Vliegers op de vlucht - De crash van de Seattle Sleeper bij Haulerwijk op 26 november 1944. Jan Slofstra/Jaap de Boer. 2020, Uitgeverij Noordboek. De crash van de Amerikaanse bommenwerper Seattle Sleeper op zondagmorgen 26 november 1944 bij het Friese Haulerwijk staat diep in het lokale geheugen gegrift. Er zijn nog steeds ouderen die hierover kunnen vertellen. Latere generaties hebben zich via overlevering een beeld gevormd van de crash en de lotgevallen van de betrokken vliegers. In de loop van de tijd is dit beeld echter vervaagd. Voor Jan Slofstra en Jaap de Boer aanleiding om de geschiedenis van de Seattle Sleeper opnieuw te bestuderen aan de hand van nieuwe gegevens afkomstig uit archieven, publicaties en interviews. Dit leidde tot de gedetailleerde reconstructie van de gebeurtenissen die is weergegeven in dit boek. Wat het boek bijzonder maakt is de plaatsing van het onderwerp in de brede context van de luchtoorlog en de oorlogsgeschiedenis is van het Fries-Gronings-Drentse grensgebied. Bij het volgen van het spoor van de vliegers van de Seattle Sleeper raakten de auteurs onder de indruk van de moed die veel gewone mannen en vrouwen hebben getoond bij de hulp aan geallieerde vliegers. Aan hen en hun nagedachtenis dragen zij dit boek op. Nieuw boek!. Nederlandstalig. Hard Cover - 287 pages. €  22,50
More Info
S41911  Click for more information A Dark and Bloody Ground - The Hürtgen Forest and the Roer River Dams 1944-1945. Edward G. Miller. 1999, Texas A&M University Press. Een zegevierend Amerikaans leger, dat bijna ongehinderd door België was getrokken, botste frontaal op Duitse soldaten in hun eigen thuisland, in een van de meest ruige landen van West-Duitsland - en aan het begin van het slechtste herfst- en winterweer in decennia. Eind 1944 rukten Amerikaanse troepen op in het heuvelachtige, zwaar beboste Hürtgenwald ten zuidoosten van Aken, Duitsland. Wekenlang, zonder duidelijke reden om door het bos aan te vallen, hebben de V.S. commandanten niettemin eenheden van maar liefst zeven divisies de bossen in bevolen om door Duitse infanterie en artillerie te worden vermorzeld. Kleine eenheden, afgesneden door het ruige terrein en de bomen, niet in staat om tanks of artillerie effectief in te zetten, vochten tegen diepgewortelde en gecamoufleerde Duitsers in de bossen en dorpen van de regio. De troepen werden blootgesteld aan regen, ijzel en vriestemperaturen zonder goede winterkleding. Veel eenheden leden enorme aantallen slachtoffers. De Slag om de Ardennen onderbrak de veldslagen in het Hürtgenwald, maar maakte er geen einde aan. De Ardennen vormden een onderbreking voor het door oorlog verscheurde landschap rond het bos en de dammen van de Roer. Toen, vanaf januari 1945, hervatten Amerikaanse troepen hun offensief en konden ze eindelijk doorbreken na een van de bloedigste en, voor de V.S. Leger, de meest rampzalige campagnes van de Tweede Wereldoorlog. Gedurende vele jaren na de oorlog was de volledige omvang van de ramp buiten legerkringen niet goed bekend. Uiteindelijk verspreidde het verhaal van de campagne zich, maar het bleef overschaduwd door de roem van de Ardennen. Pas in het laatste decennium zijn militaire historici gaan kijken naar de gevechten in het Hürtgenwald. Het boek onderzoekt de onzekerheid van het bevel op leger-, korps- en divisieniveau en benadrukt de verwarring en angst voor grondgevechten op het niveau van compagnie en bataljon - 'waar ze sterven'. De aangrijpende beschrijving van de strijd is gebaseerd op overheidsgegevens, een rijke selectie van first-person accounts van veteranen van beide kanten, en de bezoeken van auteur Edward G. Miller aan het slagveld. Het resultaat is een meeslepend en uitgebreid verslag van de actie van kleine eenheden tegen de achtergrond van de grotere commandoniveaus. Het voorwoord van het boek is van de gepensioneerde Maj. Gen. R.W. Hogan, een bataljonscommandant in het bos. Engelstalig. Hard Cover - 250 pages. €  29,50
More Info
S41912  Click for more information The Tigers of Bastogne - Voices of the 10th Armored Division in the Battle of the Bulge. Michael Collins/Martin King. 2013, Casemate Publishers. De dappere inzet van de 101st Airborne Division in Bastogne is al lang onderdeel van een historische en medialegende. Maar hoeveel studenten van de oorlog beseffen dat er al een V.S. eenheid die de stad vasthield toen ze aankwamen? En deze eenheid - de 10e Pantserdivisie - bleef tijdens de Duitse aanval een belangrijke rol spelen in haar verdediging. In The Tigers of Bastogne beschrijven de auteurs King en Collins eindelijk de beproevingen van deze jonge pantserdivisie, die pas die herfst in Europa was aangekomen, maar toch het slachtoffer werd van de volledige kracht van Manteuffels Vijfde Pantserleger in de Ardennen. Eerst overweldigd en vervolgens teruggevallen om het vitale kruispunt te beschermen, werd de 10th Armored versterkt (niet gered) door de Screaming Eagles, en zijn mannen en tanks droegen grotendeels bij aan de overwinning van Amerika in de grootste slag van de oorlog. De 10th Armoured was pas in september in Europa aangekomen, als onderdeel van Pattons Derde Leger, en hun divisiemotto, Verschrikkelijk en Vernietig, werd enigszins gelogenstraft door de aanval van nazi-panzers die op 16 december over niemandsland schoten. Bijnaam, The Tiger Division, werd volledig verdiend, toen ze in de verdediging gingen bij Bastogne, omringd door een heel Duits leger, maar weigerden een centimeter grond op te geven die niet met bloed was verdiend. Generaal Anthony McAuliffe, van de 101st Airborne (en bekendheid van Nuts), zei: Het lijkt me spijtig dat Combat Command B van de 10th Armoured Division niet de eer kreeg die het verdiende in de slag om Bastogne. Alle kranten- en radiogesprekken gingen over de parachutisten. Eigenlijk was de 10th Armoured Division daar een dag voordat wij er waren en had heel hard gevochten voordat we er ooit in kwamen. Gelukkig wordt in dit boek het historische record eindelijk gecorrigeerd. Met hun kenmerkende stijl brengen King en Collins ons door middel van hun interviews uit de eerste hand met veteranen, rechtstreeks in de gevechten van de 10th Armored, gelijk aan het evenwicht tussen de dappere parachutisten en dappere tankers die samen het laatste grote offensief van Duitsland in het Westen afhielden. Engelstalig. Hard Cover - 271 pages. €  25,00
More Info
S41915  Click for more information Dagboek van een Fallschirmjäger . Heinz Bliss. 2006, privé uitgave. Fallschirmjäger Heinz Bliss was op 17 september 1944 net in Kleef aangekomen, waar zijn in Frankrijk uiteengeslagen regiment (I.Fallschirm-Artillerie-Regiment 4) een rustpauze gegund werd, toen in Groesbeek Amerikaanse parachutisten in het kader van operatie Market-Garden landden. Bliss werd meteen naar het nieuwe front gestuurd met de opdracht de vijand te verdrijven. Hij hield nauwgezet maar nuchter dagboekaantekeningen bij, ook van de strijd rond Groesbeek en bundelde die in 1987 in het boek Achtung…Einschlag! Hai Voeten en Thed Maas vertaalden de hoofdstukken die betrekking hebben op dit gebied voor de serie Dagboek van een Fallschirmjäger, die in september en oktober 2004, 60 jaar na Market-Garden dus, in het dagblad De Gelderlander werden afgedrukt. Bliss vertelt het verhaal vanuit een ander perspectief dan we gewend zijn, namelijk vanuit het perspectief van de verliezende partij. Voor hem waren de para’s van de 82e Airborne Division, die in Groesbeek “als sterren uit de hemel” kwamen vallen, geen bevrijders maar vijanden. Heinz Bliss doet verslag van historische feiten vanuit het beperkte blikveld van de frontsoldaat, die soms de bevelen van hogerhand ook niet begrijpt. Zijn verslag geeft geen compleet beeld, maar wel inzicht in de gemoedstoestand van de Duitse soldaten, die langzaamaan de moed beginnen te verliezen. Tussendoor geeft Bliss korte overzichten van het algemene verloop van de strijd. Heinz Bliss werd na de oorlog hoogleraar landbouwkunde in Düsseldorf en Kassel. Hij overleed op 6 mei 2006 en werd begraven in zijn laatste woonplaats Witzenhausen. Zeer zeldzaam boek!. Nederlandstalig. Soft Cover - 64 pages. €  22,50
More Info
S41917  Click for more information The Sky Men - A Parachute Rifle Company's Story of the Battle of the Bulge and the Jump across the Rhine. Kirk B. Ross. 2000, Schiffer Military. The Sky Men is het verhaal van F Company van het 513th Parachute Infantry Regiment, 17th U.S. Luchtlandingsdivisie. Ze waren allemaal vrijwilligers van een nieuw, gevaarlijk en elitekorps - Airborne. In het midden van de zwaarste Europese winter in veertig jaar, werd de 17e Airborne Division ingezet voor actie tegen het Duitse leger ten westen van Bastogne, België. Vanaf hun eerste dag in actie toonden de groene parachutisten - verstrikt in de zwaarste gevechten van de Ardennen toen het Amerikaanse leger opstond en zich een weg terug naar de startlijn begon te slepen - door kniediepe sneeuw en over kaal terrein aan te vallen, uitzonderlijke moed in het sluiten met de vijand. In maart 1945 stuurt Operatie Varsity de F Company parachutespringend over de Rijn naar de laatste slag om de verovering van nazi-Duitsland. The Sky Men bevat veel nooit eerder gebruikte documenten, met de persoonlijke verhalen van bijna honderd mannen van F Company en andere geassocieerde organisaties. Engelstalig. SHC - 462 pages. €  35,00
More Info
S41919  Click for more information On time on target - The World War II Memoir of a Paratrooper in the 82nd Airborne. John McKenzie. 2000, Presidio. McKenzie behoorde tot de minder dan 20% van de 82nd Airborne die een verbijsterende verscheidenheid aan missies fysiek ongedeerd overleefde. Van het voorjaar van 1943 tot zijn ontslag in januari 1946 was McKenzie voor het grootste deel een artilleriewaarnemer van het 456th Parachute Field Artillery Battalion, dat dienst deed in grote veldslagen in Normandië; in Nederland (Operatie Market Garden van A Bridge Too Far bekendheid); in België om "de Ardennen" vast te houden; in Duitsland aan de Siegfriedlinie en later in bezet Berlijn. Deze pagina's laten zien dat hij een capabele, gevoelige, oplettende 20-jarige was, iemand die na de oorlog scheikundig ingenieur en zakenman werd (sinds zijn pensionering heeft hij Uncertain Glory gepubliceerd, een studie van Robert E. Lee). McKenzie's opmerkingen over de veldslagen waaraan hij deelnam, zijn leerzaam voor het dagelijks leven in zijn eenheid, evenals zijn karakteriseringen van tegenstanders en geallieerden. Er zijn talloze puntige en gedenkwaardige anekdotes, zoals het "[o]ne spelletje dat de Russen graag speelden" wanneer ze Amerikaanse soldaten ontmoetten, dat was "hun pistolen trekken als geweerjagers. Ons probleem was dat we niet konden zeggen of het een bluf of een reële bedreiging, omdat we niet konden verstaan ??wat ze zeiden. In plaats van af te wachten... hebben we ze gewoon neergeschoten." Voor McKenzie, die psychologische trauma's opliep. Schuldgevoelens, depressies en onderdrukking van herinneringen. Het schrijven van dit verslag was een therapeutische onderneming, een die zowel overlevenden als fans van het genre zullen waarderen vanwege zijn openhartigheid en hart. Engelstalig. Hard Cover - 240 pages. €  20,00
More Info
S41921  Click for more information The Imperial Japanese Navy - Nihon Kaigum 1900-1945. Andris J. Kursietis. 2015, Uitgeverij Aspekt. De Japanse Keizerlijke Marine (Nihon Kaigun) 1900 - 1945 is een uitgebreide studie die biografische informatie verschaft over enkele duizenden Japanse officieren met admiraal rang die het Rijk tussen 1900 - 1945 dienden. Het onderzoek begint vanaf het moment dat ze de vlagrangschikking bereikten, met foto's van de meeste senior Admiraals. Het boek bevat ook een slagorde van de Japanse marine (IJN) gedurende deze jaren, met een lijst van de hoogste administratieve en veldcommando's en hun commandanten. Verschillende hoofdstukken geven informatie over de vliegdekschepen, slagschepen en kruisers van de IJN. Dit omvat de data waarop de schepen zijn gelanceerd, hun uiteindelijke lot en foto's van deze essentiële elementen van de IJN. Nieuw boek!. Engelstalig. Soft Cover - 521 pages. €  29,95
More Info
S41923  Click for more information De Contra Inlichtingendienst tijdens de Koude Oorlog . Wim Jilleba. 2010, Uitgeverij Aspekt. In De Contra Inlichtingendienst tijdens de Koude Oorlog vertelt de auteur over zijn werkzaamheden bij deze dienst. De C.I.D. was deel van de LAMID (Landmacht Inlichtingendienst) en had tot taak de Koninklijke Landmacht zoveel mogelijk te vrijwaren van spionage door buitenlandse inlichtingendiensten. Een zuiver defensieve taak dus, die zich overigens uitstrekte tot bijvoorbeeld in het toenmalige West Duitsland, waar een belangrijke Nederlandse troepenmacht gelegerd was in het kader van het NAVO- verdedigingsplan. Nieuw boek!. Nederlandstalig. Soft Cover - 111 pages. €  18,95
More Info
S41924  Click for more information De zaak Aernout - Harnekkige mythes rond een Indische moord ontrafeld. Peter Schumacher. 2009, Uitgeverij Aspekt. De zaak Aernout behoort tot de meest spraakmakende geschiedenissen van Nederlands-Indië. Onlangs werd wijlen vaandrig Rob Aernout na meer dan 60 jaar (!) na zijn moord op 28 februari 1948 te Lembang, een stadje op West-Java, gerehabiliteerd. Dit opmerkelijke feit was reden voor oud NRC-Handelsblad journalist Peter Schumacher, ondersteund door Indië-kenner Gerard de Boer, zich in deze zaak te verdiepen en het definitieve woord hierover te spreken. Een ‘true-crime’ tegen een historische achtergrond, die veel stof deed opwaaien. Nieuw boek!. Nederlandstalig. Soft Cover - 134 pages. €  22,95
More Info
S41925  Click for more information Het IJsselmeerflottielje - De verdediging van het Ijsselmeer in de meidagen van 1940. Jacob Topper. 2012, Uitgeverij Aspekt. Met aanvankelijk slechts acht gevorderde motorsleepboten moest de Koninklijke Marine in oktober 1939 voorkomen dat Duitse troepen vanuit de oostelijke IJsselmeerhavens een landing zouden kunnen uitvoeren op de Noord-Hollandse IJsselmeerkust. Na de Duitse invasie in Noorwegen op 9 april 1940 werd de strijdmacht uitgebreid met enkele kanonneerboten en een torpedoboot. Gedurende de oorlogsdagen werd ook nog de commandostructuur veranderd. Na de afkondiging van de capitulatie heerste er grote verwarring onder de kapiteins. Door orders en tegenorders slaagde er slechts één schip in om naar Engeland uit te wijken. De overige marineschepen werden door hun eigen bemanning in het IJsselmeer tot zinken gebracht om te voorkomen dat deze in Duitse handen zouden vallen. Aan de hand van vele authentieke verslagen, waarbij ook het originele Duitse aanvalsplan voor de oversteek over het IJsselmeer, heeft de auteur een levendig beeld geschetst van de gebeurtenissen op en rond het IJsselmeer. Nieuw boek!. Nederlandstalig. Soft Cover - 145 pages. €  16,95
More Info
S41927  Click for more information De Duitse doorbraak bij Gennep - 1-5-1940. A.M.A. Goossens. 2022, Uitgeverij Aspekt. Het derde boek van deze auteur over de gevechten in de Maaslinie in mei 1940. De strijd om de Maaslinie tussen Mook en Afferden was de enige in deze linie met werkelijke betekenis voor het lot van Nederland in mei ‘40. Het Duitse 26e Legerkorps had deze sector tot doelgebied. De 256e Infanterie Division was daar onderdeel van en opereerde tussen Gennep en Afferden. Het diende eerst de Maaslinie te penetreren en nadien de Peel-Raamstelling, waarvan men verwachtte deze op de eerste oorlogsdag te doorbreken. Om deze ambitie waar te maken was een sluw idee bedacht om met een tweetal treinen vol troepen verrassend over de Maas door te stoten en nadien onder Mill door de Peelstelling te breken en erachter troepen te ontladen. Om dat plan te laten slagen waren veel elementen van cruciaal belang, waaronder het intact veroveren van spoorlijn en kunstwerken. Het eerste object dat de 256e diende te veroveren was de Maasbrug bij Gennep. Om te voorkomen dat die zou worden opgeblazen werd een commandoactie voorbereid met Brandenburger die erin slaagden de spoorbrug bij Gennep verrassend te veroveren. Zodoende konden de Duitse treinen uitbreken en de totaal verraste stelling bij Mill eveneens binnendringen. De uitdaging voor de Duitse hoofdmacht was toen aansluiten en benutten. De brugverovering bij Gennep en de treinactie bij Mill kregen veel aandacht, zowel realtime als naderhand. De brugoverval sprak tot de verbeelding. Weinig elementen van de Duitse operatie in ons land werden naderhand zo feitenvrij gereproduceerd als de actie bij Gennep. Dat was aanleiding voor onderzoek. Dit boek is het resultaat van jarenlange studie van de operatie en alle verbonden zaken, waarbij primaire bronnen, documentatie en overige archiefstukken naast elkaar werden gelegd. De lezer wordt meegenomen in een uitgebreide analyse van de gebeurtenissen, oude conclusies worden navolgbaar weerlegd en een gecorrigeerd beeld wordt gepresenteerd. Het boek is ter verantwoording van ca. 800 eindnoten voorzien. Er zal aannemelijk worden gemaakt dat de Duitse verovering van de Gennepse spoorbrug en de snelle inbreuk bij Mill op feiten beschouwd een zegen in vermomming was voor de strategie van opperbevelhebber Winkelman. Nieuw Boek!. Nederlandstalig. Soft Cover - 507 pages. €  34,95
More Info
S41929  Click for more information "Geen boompje is meer heel" - De slag om Overloon, september-oktober 1944. Martijn Lak. 2007, Uitgeverij Aspekt. Over de geallieerde operatie Market Garden zijn de spreekwoordelijke boekenkasten volgeschreven. Veel minder bekend is dat bij het plaatsje Overloon in oktober 1944 een strijd tussen de geallieerden en de Duitsers is geleverd, waarbij het aantal slachtoffers dat van de slag om Arnhem, dicht naderde. Bovendien vond bij het dorpje in de Peel de enige tankslag op Nederlandse bodem plaats. Nieuw boek!. Nedelandstalig. Soft Cover - 87 pages. €  18,95
More Info
S41931  Click for more information Worsteling om de Westerschelde 1944 . Ruud Bruijns. 2022, Uitgeverij Aspekt. ‘Worsteling om de Westerschelde 1944’ vertelt het verhaal van de Westerschelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bevrijding van Antwerpen op 4 september 1944 had het einde kunnen betekenen van de Geallieerde bevoorradingsproblemen. De Westerschelde was echter nog stevig in handen van de Duitsers. Wat volgde was een maandenlange strijd ter land, ter zee en in de lucht om de cruciale toegangsroute naar de Antwerpse haven. Er stond niets minder op het spel dan de definitieve ondergang van Duitsland. Militair historicus Ruud Bruijns analyseert de successen en de tegenslagen aan beide zijden van de strijd. Hij omschrijft eveneens het lijden dat de Zeeuwse burgerbevolking heeft moeten doorstaan. Voor de bevrijding van Scheldemonding werd een hoge bloedtol betaald met talloze dorpen die letterlijk met de grond gelijk waren gemaakt door de zware strijd en de bombardementen. Nieuw boek!. Nederlandstalig. Soft Cover - 226 pages. €  22,95
More Info
S41933  Click for more information De Nederlandse Rattenlijn - De vluchtroutes van SS'ers en collaborateurs naar Zuid-Amerika. Jochem Botman. 2021, Uitgeverij Aspekt. Nog voor de val van Duitsland in mei 1945 wisten nazi-kopstukken dat Latijns-Amerika de uitweg was om te ontkomen aan geallieerde strafvervolging. Een aantal neutrale landen was bereid om hen bij deze vlucht te ondersteunen. Niet alleen valse persoonsbewijzen werden geleverd, maar werden ook onderduikadressen en fondsen opgezet om de exodus van beruchte nazi’s te verwezenlijken. Ondertussen werden Zuid-Amerikaanse consulaten benaderd die hen van de benodigde transitvisa moesten voorzien. Anderen maakten gebruik van de naoorlogse vluchtelingenstroom vanuit Oost-Europa, voormalig nazi-Duitsland en de gedemobiliseerde troepen die naar huis terugkeerden of verscholen zich in de krijgsgevangenkampen. Deze voortvluchtigen meldden zich aan bij hulporganisaties van het Vaticaan en het Internationale Rode Kruis om in aanmerking te komen van tijdelijke identiteitspapieren waarmee ze Zuid-Amerika met een nieuw identiteit konden bereiken. Deze vluchtroutes staan bekend als de “ratlines”. Een omschrijving die bedacht was door de Noord-Amerikaanse inlichtingendienst om waardevolle nazi’s veilig te stellen en vervolgens te rekruteren als bondgenoten tegen het communistische gevaar in de daaropvolgende Koude Oorlog met behulp van de bovenstaande hulporganisaties. Minder is bekend van nazi’s en collaborateurs die vanuit Nederland naar Latijns-Amerika zijn gevlucht. Sporadisch wordt er in de media-aandacht besteed aan dit onderwerp. Zo zou de KLM betrokken zijn geweest in het wegsluizen van nazi’s tegenover hoge vergoedingen. Bekende collaborateurs die naar Argentinië waren ontsnapt zoals Andries Riphagen en Willem Sassen hebben de voorpagina’s van de dagbladen gehaald. Dat zijn altijd afzonderlijke studies of tv-documentaires geweest. Maar waren er, zoals in Italië, meer organisaties actief in het wegsluizen van nazi’s naar veilige oorden? Was in Nederland ook de kerk en de nationale inlichtingendienst betrokken of werden deze sluiproutes opgezet door clandestiene organisaties? Deze studie illustreert aan de hand van onderzoek en voorbeelden de situatie in Nederland in de periode 1945-1955. Aan bod komen de succesgevallen die ieder op verschillende wijze Latijns-Amerika bereikten. Daarnaast wordt de mythe ontkracht dat de opsporingsdiensten niet op de hoogte waren van de verblijfplaats van deze uitgewekenen in het buitenland, zoals in Argentinië, Ecuador of Venezuela. De Nederlandse Rattenlijn is het laatste en definitieve werk met betrekking tot het onderzoek naar de vluchtwegen van nazi’s naar Latijns-Amerika. Nieuw boek!. Nederlandstalig. Soft Cover - 500 pages. €  29,95
More Info
S41961  Click for more information Codenaam "Nelly" - Britse Radareenheden op Walcheren en in Vlaanderen. Verdediging van de Scheldemonding, december 1944 - mei 1945. Paul M. Crucq. 2004, ADZ. Dir boek beschrijft de Britse radarstellingen opgericht ter bescherming van de monding van de Schelde, tijdens de slag om de Schelde en de strijd in Zeeland in 1944. Voorzien van veel foto's en kaarten. Nederlandstalig. Hard Cover - 81 pages. €  20,00
More Info
S42007  Click for more information Zeeland 1940 - Bewogen dagen van 10-27 mei. Ton Goossens. 2021, Privé uitgave. Een onbekend stukje oorlogsgeschiedenis… Op 14 mei 1940 capituleerde het Nederlandse leger in de strijd tegen de Duitse aanvallers. In Zeeland ging de strijd verder omdat Franse en Engelse troepen, als deel van een geallieerd plan er de strijd voortzetten. In een latere fase werd een aanzienlijke Belgische troepenmacht op de linkerflank van hun verdediging in Zeeuws-Vlaanderen ingezet. Na een periode van onzekerheden en spanningen, 374 gesneuvelden van vijf nationaliteiten, 84 omgekomen Zeeuwen en veel oorlogsschade was geheel Zeeland op 27 mei in Duitse handen.     . Nederlandstalig. Hard Cover - 512 pages. €  32,90
More Info
S2319  Click for more information De Duitse Vijfde Colonne in de Tweede Wereldoorlog . L. de Jong. 1953, Meulenhoff. Verhandeling over het bestaan van een vijfde colonne die de Duitse invallen in verschillende landen zou hebben gesteund. Geen stofomslag. Nederlandstalig. Soft Cover - 441 pages. €  15,00
More Info
S6124  Click for more information De Wereldreis van de H.M. KXVIII . 1935, N.V. Handelsdrukkerij Holdert&Co.. Speciale uitgave ter gelegenheid van de Wereldreis van HM Onderzeeboot KXVIII. Zeer zeldzaam boekwerk. Nederlandstalig. Soft Cover . €  20,00
More Info
S15051  Click for more information Beekvliet - Gedenkboek Gijzelaarskamp Beekvliet St. Michielsgestel. 1946, Gedenkboek van dit kamp in het Seminarie Beekvliet in St. Michielsgestel waar honderden Nederlanders geinterneerd hebben gezeten. Nederlandstalig. Hard Cover - 384 pages. €  35,00
More Info
S20543  Click for more information Muiterij aan het Marsdiep - de tragedie van de Georgiërs op Texel, april 1945. J.A.C. Bartels. 1986, De Bataafsche Leeuw. In het laatste oorlogsjaar was als Duitse bezettingseenheid het 822ste Georgische infanteriebataljon op Texel gelegerd. In de nacht van 5 op 6 april 1945 kwamen de 800 Russische soldaten van dit bataljon in opstand tegen hun Duitse superieuren. De strijd die toen ontbrandde kan aks een van de meest dramatische episodes uit de Tweede Wereldoorlog worden beschouwd. Door steun van het Texelse verzet en de Nederlandse burgerbevolking had de muiterij van de Georgiërs de eerste dagen enig succes. Aangezien het de Georgiërs niet gelukte de belangrijkste marine-batterijen op het eiland in handen te krijgen en de Duitsers onbeperkt versterkingen konden laten aanrukken, moest de opstand echter wel eindigen in een catastrofe. Tijdens deze bloedige strijd in de laatste oorlogsmaand sneuvelden in totaal niet minder dan 1000 Russen en Nederlanders op het waddeneiland. Nederlandstalig. Hard Cover - 96 pages. €  25,00
More Info
S21466  Click for more information Normandie 1944 - Arado, l'avion espion. Philippe Bauduin. 2013, Heimdal. Heel mooi boek over de inzet van de Arado 234 als spionagevliegtuig tijdens de landingen en strijd in Normandië in 1944. Heel veel foto's en documenten, aslmede door de Arado's gemaakte luchtfoto's. Franstalig. Hard Cover - 125 pages. €  29,50
More Info
S24819  Click for more information Night Airwar - Personal recollections of the conflict over Europe, 1939-45. Theo Boiten. 1993, The Crowood Press. Dit boek is samengesteld uit 70 verhalen van veteranen, welke door de auteur zijn opgetekend. Voorzien van veel, soms zeldzame foto's. Theo Boiten staat garant voor top boeken op het gebied van de nachtjacht. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  27,50
More Info
S25743  Click for more information De Koog in Oorlogstijd . Paul Dijkstra. 2017, Eigen Uitgave auteur. Mooi fotoboek over Duitse soldaten op Texel. Het zijn voornamelijk jonge mannen van een Reichs Arbeitsdienst Abteilung. Foto's van werkzaamheden, bunkerbouw, oefeningen, vrije tijd enz.. Nederlandstalig. Hard Cover - 64 pages. €  16,95
More Info
S28121  Click for more information Stilstaan bij de oorlog - De gemeente Amsterdam en de Tweede Wereldoorlog 1945-1995. Martin Harlaar/Jan Pieter Koster. 1990, Uitgeverij Thoth. Overzicht van de manier waarop de gemeente Amsterdam is omgegaan met de herdenking van de Tweede Wereldoorlog in de jaren 1945 - 1995. Nederlandstalig. Soft Cover - 208 pages. €  10,00
More Info
S28632  Click for more information Varen - Marine en Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog door het oog van Maritiem schilder Fred Boom. Fred Boom. 1988, Eigen uitgave. Prachtig boek met kleurenafbeeldingen van schilderijen van schepen van de Nederlandse Marine en Koopvaardij gedurende de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Hard Cover - 190 pages. €  19,50
More Info
S29992  Click for more information Gemeente Naaldwijk 1940-1945 . C.J.M. Bentvelzen/P.A. Smit/P.A. Vreugdenhil. 1996, Onderzoeksproject Gemeente Naaldwijk 1940-1945. In dit boek wordt de geschiedenis van het Zuid-Hollandse Naaldwijk gedurende de Tweede Wereldoorlog beschreven. Met veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 286 pages. €  20,00
More Info
S31823  Click for more information Holland at War against Hitler - Anglo-Dutch relations 1940-1945. M.R.D. Foot. 1990, Waanders Uitgevers. Dit zeldzame boek legt uit wat er in Nederland gebeurde tijdens de vijf jaar van Nazibezetting van mei 1940 tot mei 1945, en wat de Britten deden om te helpen de Nazi's te verdrijven. E.e.a. gebaseerd op een conferentie over Engels-Nederlandse betrekkingen gehouden in 1989. Dit boek legt aan de Britse lezers uit hoe de oorlog was voor de Nederlanders en aan de Nederlanders wat de Britten voor hen deden. Het boek heeft hoofdstukken over: De Nederlandse regering in ballingschap, De Nederlandse strijdkrachten in Ballingschap. De ondergrondse, Het Engelandspiel, Operatie Market Garden etc. Bijzonder boek. Engelstalig. Hard Cover - 258 pages. €  46,50
More Info
S32076  Click for more information Gestold verleden - 17 mei 1940 Frans oorlogsgeweld op Middelburg. A.B.J. Goosens. 2012, Eigen uitgave. Dit boek gaat in op de opmars van de Duitse SS-troepen door Zeeland en de rol van de Nederlandse en Franse verdedigers. Vanuit die situatie worden de beschietingen op Middelburg door Franse artillerie in detail beschreven, inclusief het aantal en het soort granaten dat is gebruikt. Ook wordt ingegaan op het functioneren van het burger- en het militair bestuur, de hulpverlenende instanties en de bijzonder de rol van de burgemeester gedurende die dagen. Verder krijgen de geschillen in de samenleving tijdens en kort na de bezetting de nodige aandacht zodat de gestolde beeldvorming daarover, meer genuanceerd wordt. Nederlandstalig. Soft Cover - 159 pages. €  16,50
More Info
S32182  Click for more information Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog . J.L. van der Pauw. 2006, Uitgeverij Boom. Geen stad in Nederland heeft de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog zo sterk ondervonden als Rotterdam. Het bombardement van 14 mei 1940 en de niets ontziende kaalslag die erop volgde, hebben de stad ingrijpend en definitief veranderd. Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog is de geschiedenis van een geteisterde havenstad. De bevolking staat hierin centraal, maar niet minder gaat de aandacht uit naar het nationaal-socialistische stadsbestuur, dat in deze geschiedenis immers een belangrijke rol speelde. Een bijzonder interessante figuur was in dit verband de NSB'er Müller, die in 1941 de liberaal P.J. Oud opvolgde als burgemeester. Müller bleek een welwillend en gematigd bestuurder, die vooral in de hongerwinter veel voor de bevolking betekend heeft. In opdracht van de gemeente Rotterdam en op basis van tal van (vooral primaire) bronnen heeft historicus J.L. van der Pauw de geschiedenis geschreven van een stad die na de oorlog de wapenspreuk 'Sterker door Strijd' kreeg toebedeeld. Maar heeft zij die heroïsche typering ook inderdaad verdiend? Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog biedt bovenal een onbevangen kijk op een soms maar al te vertrouwd geschiedbeeld. Naast een gedetailleerde geschiedschrijving bevat dit stanf=daardwerk zeert veel beeldmateriaal, waaronder niet eerder gepubliceerde kleurenfoto's, genomen kort na het grote bombardement van 14 mei 1940. Nederlandstalig. Hard Cover - 956 pages. €  35,00
More Info
S33664  Click for more information Klakkende laarzen aan de IJssel - Deventer en zijn inwoners in de Tweede Wereldoorlog. K.H. Vos. 1995, Arko Uitgeverij. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het Overijsselse Deventer. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 160 pages. €  20,00
More Info
S33666  Click for more information Onder bescherming van de engel Gabriël - Helmondse herinneringen aan oorlog, bezetting en bevrijding. Sanne Vonk. 1994, Heemkundekring Helmond-Peelland. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het Brabantse Helmond. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 301 pages. €  20,00
More Info
S34362  Click for more information Het leven gaat er een lichten gang - Den Haag in de jaren 1919-1940. Maarten van Doorn. 2002, Waanders Uitgevers. Dit boek vertelt het verhaal van de derde stad van het land, een stad met een sterk groeiende bevolking, een cultureel centrum van formaat. Het vertelt van een bevolking waarbinnen de (oud-) indischegasten een belangrijke groep vormden. Van een bevolking bovendien die relatief welvarend was, wat zich onder andere uitte in een groot aantal (Duitse) dienstbodes, auto's en boekhandels. Van een bestuur dat de stad tot een moderne metropool wilde maken met architectonische fraaie nieuwbouwwijken, groengebieden en verkeersdoorbraken. Van een economische crisis die belangrijke gevolgen had voor de werkgelegenheid en de levensomstandigheden van iedere Hagenaar, die daar onder andere op reageerde met specifiek stemgedrag. Kortom de geschiedenis van Den Haag in het interbellum. Nederlandstalig. Hard Cover - 328 pages. €  16,50
More Info
S34364  Click for more information Rotterdam 1940-1945 - Tram- en Aotobus tijdens de bezettingsjaren. F.J. van Zonneveld. 1995, Repro Holland. Dit boek beschrijft de geschiedenis van het Rotterdamse trambedrijf, de RET, tijdens de donkerste periode uit de zeshonderdjarige stadshistorie van de Maasstad. Tram en autobus hadden het tijdens de bezettingsjaren zwaar te verduren. Het gebruik van openbaar vervoer nam enorm toe, omdat het gebruik van de fiets sterk afnam. De RET moest al het beschikbare materieel inzetten en zelf wachtgelders op de tram of bus zetten om aan de vervoersvraag te kunnen voldoen. Ingebed in het tragische verhaal van het openbare stadsleven tijdens de bezettingsjaren en verlucht met vele tientallen unieke zwart-witfoto's en illustraties herleeft de bewogen geschiedenis van het Rotterdamse openbaar vervoer. Ook de minder verheffende periode dat de bedrijfsleiding werd gevormd door NSB'ers wordt besproken. Niet alleen voor liefhebbers van oude trams en autobussen is dit fraai verzorgde boek een waardevol document, maar ook voor andere doelgroepen zoals bijv. (Oud)Rotterdammers en geïnteresseerden in de vele aspecten van de Rotterdamse stadshistorie. Nederlandstalig. Hard Cover - 226 pages. €  22,50
More Info
S34897  Click for more information Stampende laarzen en klepperende klompen - Machtsvertoon en machteloosheid 1940-1945. Albert Oost. 2012, Eigen uitgave. Dit boek beschrijft het verloop van de Tweede wereldoorlog in Friesland en Drente. Voorzien van veel foto's. Zeldzaam boek!. Nederlandstalig. Hard Cover - 80 pages. €  20,00
More Info
S34974  Click for more information Im Feuersturm letzter Kriegsjahre - II. SS-Panzekorps mit 9. und 10. SS-Division "Hohenstaufen" und "Frundsberg" . Wilhelm Tieke. 1975, Munin Verlag GmbH. Dit boek beschrijft de geschiedenis van het II SS-Panzerkorps bestaande uit de 9e en 10 Pantserdivisie. Het beschrijft de oprichting, inzet in Rusland, overplaatsing naar Frankrijk, de strijd in Normandii en Frankrijk na D-Day, de terugtocht naar Nederland en de strijd tegen de geallieerden tijdens Market Garden in september 1944. Voorzien van een aantal foto's. Duitstalig. Hard Cover - 644 pages. €  45,00
More Info
S36244  Click for more information "Maar verder is hier niets gebeurd…" - Oorlog en bevrijding gemeente Scheemda. J. Bakker. 1995, Uitgeverij Servo . In dit boek de geschiedenis van het Groningse Scheemda gedurende de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Hard Cover - 255 pages. €  20,00
More Info
S37257  Click for more information Een na-oorlogse moord in mei '45 - De aanslag op mr. H. de Boer. Frits de Boer. 2006, Uitgeverij Aspekt. Al in de jaren zeventig waren Gerard Soeteman, mijn scenarioschrijver, en ik gestoten op de geheimzinnige moord op mr. H. de Boer, een paar weken na de bevrijding in mei 1945. Meer dan dertig jaar later werd deze onopgeloste moord het kernplot van onze film Zwartboek, waar de advocaat mr. De Boer verschijnt als 'notaris Smaal', gespeeld door Dolf de Vries. Zelfs de titel van de film refereert aan het spoorloos verdwenen befaamde 'zwarte boekje' of 'zwarte cahier', waarin mr. De Boer - naar men toen vermoedde - informatie had opgetekend, die een dubieus licht wierp op sommige leden van het Haagse verzet. Nu is er voor het eerst een zeer nauwkeurig onderzoek gedaan naar de achtergronden van deze moord en wel door Frits de Boer, de zoon van de vermoorde advocaat. Dit heeft een buitengewoon intrigerend - en spannend! - boek opgeleverd dat ik in één adem heb uitgelezen! Paul Verhoeven In de late avond van 30 mei 1945, drie weken na de bevrijding, wordt een aanslag gepleegd op de Haagse advocaat mr. H. de Boer in zijn woonhuis in de Goudenregenstraat. De Boer overlijdt enkele dagen later in het ziekenhuis aan de Zuidwal aan zijn verwondingen. Er wordt een onderzoek ingesteld door de Haagse politie maar, omdat dit onderzoek nergens toe leidt, wordt de zaak in handen gegeven van de Rijksrecherche. De reden voor de moordaanslag wordt nooit duidelijk en een dader wordt niet gevonden. Mevrouw De Boer geeft als verklaring voor de aanslag dat haar man (te) veel wist over de criminele activiteiten van wat, op het eind van de bezetting, de 'pseudo illegaliteit' werd genoemd. Bart van der Boom geeft als zijn mening dat De Boer door twee groepen uit de Haagse illegaliteit onbetrouwbaar werd geacht. Door een zeer uitgebreid archiefonderzoek en een aantal gesprekken met mensen, die in de genoemde periode een rol hebben gespeeld, is het gelukt om op basis van de feiten een aanvaardbare verklaring te geven voor de moordaanslag. Nederlandstalig. Soft Cover - 442 pages. €  24,95
More Info
S38465  Click for more information Luftwaffe Seaplanes 1939-1945 - An Illustrated History, featuring nearly 250 previously unpublished photographs. Chris Goss/Bernd Rauchback. 2002, Crecy. Opererend van zo ver naar het zuiden als de Middellandse Zee tot zo ver naar het noorden als de poolcirkel, van Rusland tot de kusten van Frankrijk en Spanje, ontwikkelden de zee- en drijfvliegtuigen van de Luftwaffe een trouwe aanhang die tot op de dag van vandaag voortduurt. Met bijna 250 niet eerder gepubliceerde foto's, grotendeels afkomstig uit privécollecties, presenteert het boek een fascinerend beeld van het vliegtuig van de jaren dertig tot en met de Tweede Wereldoorlog. Deze zeldzame en ongebruikelijke foto's gaan vergezeld van uitgebreide bijschriften en commentaar, evenals de operationele dienst van elk vliegtuig op verschillende fronten van de oorlog. Onder de vliegtuigtypen vallen de Arado 196, Blohm und Voss 222, Heinkel 115, Junkers en Dornier. Deze schat aan afbeeldingen zal zowel door historici als door modelbouwers worden gewaardeerd. Engelstalig. Soft Cover - 200 pages. €  27,50
More Info
S38505  Click for more information Mijnenvegen tegen wil en dank . Mia van Niekerk. 2021, Uitgeverij Eigenzinnig. Het begint met een bidprentje-met-foto van een leuke jongen met lachende ogen en een matrozen pet op: Han, een oom van Mia van Niekerk, die in de Tweede Wereldoorlog in Engeland is omgekomen. Mia vraagt zich als kind al af wie deze jongen, waar niemand over spreekt en iedereen voor bidt, toch is. Na de dood van haar ouders komt er een mapje tevoorschijn met documenten, brieven, foto’s en Rode Kruisberichten over hem. Dan besluit ze de stilte rondom hem te verbreken en uit te zoeken wat er is gebeurd, hoe hij in Engeland terecht is gekomen, hoe het voor zijn familie was om dit allemaal mee te maken. Haar onderzoek wordt steeds breder. Wat hield zijn werk als seiner in? Hoe waren de omstandigheden aan boord van een mijnenveger? Hoe werd er omgegaan met censuur in de oorlog? Het resultaat is meer dan een individueel verhaal. Het is een mix geworden van feiten, geschiedenis, de belevenissen van een jonge jongen op een oorlogsschip en Mia’s eigen zoektocht. Nederlandstalig. Soft Cover - 80 pages. €  14,50
More Info
S39055  Click for more information Oorlogsstorm over zee en havens - IJmuiden 1939-1946. Ger van der Burg. 1995, Uitgeverij Pirola. Beschrijving van IJMuiden tijdens de Tweede Wereldoorlog en de scheepvaart langs de Nederlandse kust, de Noordzee, in de havens en tussen de pieren van IJmuiden. Een stukje Maritieme geschiedenis over de periode 1939-1945. Nederlandstalig. Hard Cover - 136 pages. €  25,50
More Info
S39500  Click for more information De bezette stad - Plattegrond van Amsterdam 1940-1945. Bianca Stigter. 2005, Polak & van Gennep. Iedereen weet het Anne Frank Huis te vinden, en ook de geschiedenis van de Hollandse Schouwburg is algemeen bekend. Maar de hele stad bevat zichtbare en onzichtbare sporen van de oorlog. Waar zaten nog meer onderduikers? Waar was het hoofdkwartier van de nsb’ers? Waar werden Het Parool en Vrij Nederland gestencild en waar werden de voedselbonnen uitgedeeld? In welke straat werd een aanslag gepleegd en welk huis werd als represaille in brand gestoken? Bianca Stigter heeft het voor heel Amsterdam op een rij gezet in de Atlas van een bezette stad, waarin het verhaal van de oorlog wijk voor wijk, kaart voor kaart wordt verteld. Het rijk geïllustreerde boek tovert de lezer (en kijker) het beeld van de oorlog zeldzaam levendig voor ogen. Stigter gidst je door de stad van toen. Met grote uitneembare plattegrond in kleur. Nederlandstalig. Soft Cover - 271 pages. €  19,50
More Info
S40081  Click for more information Jongens, ik moet gaan zemmen . Pier Pennings. 2019, Stichting Traveling Light Art Projects. In dit boek vertelt de auteur het verhaal van Spitfirepiloot Abraham Ephraïm (Bram) Pennings, de jongste broer van zijn vader, die op 28 april 1941 bij een aanval op vliegveld Oost Souburg in de Westerschelde stort en sneuvelt. Het boek "Jongens, ik moet gaan zwemmen" – de laatste woorden van Bram – vertelt hoe de avontuurlijke zendelingszoon op zijn zeventiende jaar de HBS ontvlucht, om zijn droom piloot te worden te vervullen. Hij lift via Brindisi naar zijn ouders in Egypte, en eenmaal KNIL piloot in Nederlands Indië wordt hij in 1940 als Spitfire-piloot uitgeleend aan de RAF in Londen. Van vliegveld Kemajoran, Jakarta, vliegt hij naar Manilla, en van daar met een Clipper vliegboot de Pacific over, en landt in San Francisco. Hij reist door naar Canada, waar hij prinses Juliana en de prinsesjes ontmoet. Eenmaal in Londen spreekt hij prins Bernard. Zijn laatste pleisterplaats is Hornchurch Aerodrome, vanwaar hij in zijn Spitfire "Ons Aller Belang" opstijgt voor zijn eerste gevechtsvlucht. Bij de aanval op vliegveld Vlissingen wordt hij aangeschoten door de Duitse FLAK, en stort neer in de Westerschelde. 24 jaar is hij dan, en nooit teruggevonden. Hij ligt nog steeds met zijn Spitfire op de bodem van de zee.. Nederlandstalig. Soft Cover - 58 pages. €  10,00
More Info
S40238  De Interneringen van vliegtuigen tijdens de Groote Oorlog . Frits gerdessen/Nico Geldhof. 2016, Geromy B.V.. Omdat Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal was ging de hevige strijd die ten zuiden van ons land woedde grotendeels aan ons voorbij. Toch had ons land regelmatig te maken met de strijd in de lucht boven België en Noordwest-Frankrijk. Naarmate de luchtoorlog met een steeds groter aantal vliegtuigen en soms ook luchtschepen werd gevoerd, gebeurde het vaker dat deze boven Nederland terechtkwamen. Zodra de toestellen op Nederlands grondgebied of in de Nederlandse territoriale wateren terecht kwamen, ging de regering over tot internering van vliegtuigen en bemanningen. Dit betekende dat zij niet meer konden deelnemen aan de oorlog. “De Interneringen van vliegtuigen tijdens De Groote Oorlog” is een duidelijk verslag van deze belangrijke periode in de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis. Het boek bestaat uit 335 pagina’s vól gedetailleerd beeldmateriaal. Nieuw boek!. Nederlandstalig. Hard Cover - 335 pages. €  44,90
More Info
S41884  Click for more information De Pantherstellung . 2020, Educatief Centrum Grebbelinie. De in 1944-1945 door de Duitsers aangelegde Pantherstallung is een verlengde van de Westwall over Nederlands grondgebied van Arnhem tot het Ijsselmeer. Een tweede verdedigingslinie werd gepland van Arnhem langs de Ijssel naar Groningen. Van Amersfoort tot Veenendaal volgt de stelling het tracé van de oude Grebbelinie. Dit is heel goed te zien wanneer de bunkers op een kaart worden uitgezet. In de Vallei tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Hoge Veluwe slingert de linie naar het noorden. Vanaf Amersfoort buigt de Pantherstellung echter af richting Nijkerk; de Grebbelinie, vanaf 1939 officieel eigenlijk de Valleistelling, gaat verder langs de Eem richting Spakenburg. Door het tracé naar Nijkerk te verleggen kwamen de oude inundatievelden van de Grebbelinie voor de Pantherstallung te liggen, ten westen dus de richting van waaruit men de vijand verwachtte. De Stelling is niet zo heel bekend. Dit boek verteld de geschiedenis van de Pantherstellung. Nederlandstalig. Soft Cover - 86 pages. €  22,50
More Info
S41896  Click for more information Monty's Rhine Adventure - War and peace September 1944 NW Europe. Patrick Delaforce. 2014, Fonthill. Monty's Rijnavontuur begint onmiddellijk na de invasie in Normandië met de euforie rond het geloof dat de oorlog spoedig gewonnen zou worden. Het was echter niet te hopen dat Monty zo gemakkelijk zou zijn. Het boek behandelt de moeilijke maanden die volgden toen de geallieerden door Frankrijk en België ploeterden om streng en bekwaam nazi-verzet te bestrijden. Het middelpunt van Monty's Rijnavontuur is echter Operatie Market Garden - Monty's gedurfde plan om de Duitse verdediging te doorbreken via de acht bruggen die de Nederlands-Duitse grens overspannen. Het boek behandelt het plan, de uitvoering en de nasleep tot in detail. Als Market Garden volgens plan was gegaan, had dit kunnen leiden tot de algehele nederlaag van het Derde Rijk voor het einde van 1944. Zoals het was, waren het de Russen die in mei 1945 als eerste Berlijn binnenvielen. Niettemin blijft deze periode een van de meest brutaalste en meest opwindende van de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 286 pages. €  25,00
More Info
S41903  Click for more information Omaha Beach - Battlezonde Normandy. Stphen Badsey/Tim Bean. 2004, Sutton Publishing. Bij zonsopgang op D-Day lanceerde de meest ervaren, beproefde infanterieformatie van het Amerikaanse leger, de 1st Division of 'The Big Red One', zijn aanval op Omaha Beach. De aanvalsgolf werd te ver op zee gelanceerd en de mannen werden vreselijk zeeziek. Alle amfibische tanks zonken op twee na, waardoor de infanterie geen gepantserde steun meer kreeg tegen mijnenvelden, bunkers en andere verdedigingswerken. Bovendien hadden de geallieerde vliegtuigen die de vestingwerken moesten vernietigen hun ladingen te ver landinwaarts op open land gedropt en werd het offshore-bombardement gehinderd door slecht zicht. Van de eerste zes landingsvaartuigen zonken er twee, de rest strandde op een zandbank. De aanvallende infanterie werd gedwongen in schouderhoog water te waden, velen verdronken of werden neergeschoten terwijl ze aan wal worstelden. Alle samenhang ging verloren en de volgende golven infanterie strompelden eenvoudigweg het bloedbad op het strand in, waarbij de stapels wrakstukken de beweging belemmerden. In deze eerste schrijnende uren van de invasie overwoog luitenant-generaal Omar Bradley om de Omaha-inspanning helemaal af te breken. Ondanks deze verschrikkelijke moeilijkheden was er tegen de avond van 6 juni een kwetsbaar bruggenhoofd, zo'n 1,5 km landinwaarts, tot stand gekomen. Dit boek heeft een gedeelte wat de geschiedenis beschrijft en een deel met Battlefieldtours. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  20,00
More Info
S41904  Click for more information Utah Beach - Battlezonde Normandy. Stephem Badsey. 2004, Sutton Publishing. Utah, het invasiestrand dat het dichtst bij de grootste haven van Normandië, Cherbourg, ligt en door de Duitsers als het belangrijkste geallieerde doel wordt beschouwd, was geïsoleerd van de andere D-Day-stranden, wat betekende dat de troepen die daar landden alleen zouden moeten vechten tot een verbinding kon worden bereikt. Dienovereenkomstig voerde het Amerikaanse Eerste Leger een krachtige landingsmacht uit, voorafgegaan door een nachtelijke parachute- en zweefvliegtuigaanval, onderdeel van de grootste nachtval ooit. Ondanks wijdverbreide verstrooiing wisten de luchtlandingstroepen het kritieke communicatiecentrum van Ste Mëre Église op D-Day te beveiligen, het eerste dorp in Normandië dat werd bevrijd. Ondersteund door een verwoestend lucht- en zeebombardement, hoewel de 4e Infanteriedivisie bij slecht weer op het verkeerde strand landde, maakte slechts 197 slachtoffers van de 23.000 troepen die op D-Day landden, en tegen het begin van de middag begon ze zich aan te sluiten bij de eerste van de parachutisten. Dit boek kent een geschiedenis gedeelte en een gedeelte met Battlefield tours. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  20,00
More Info
S41905  Click for more information Falaise Pocket - Battlezonde Normandy. Paul Latawski. 2004, Sutton Publishing. Na de Duitse tegenaanval bij Mortain op 6 augustus 1944, besloten de generaals Omar Bradley en Bernard Montgomery een brede omsingelingsbeweging uit te voeren om de vijandelijke divisies die zo ver naar het westen waren opgeschoven, in de val te laten lopen. Het Amerikaanse XV Corps trok op 9 augustus Le Mans binnen en rukte vervolgens snel op naar het noorden, Alencon innemend voordat het richting Ecouche en vervolgens Argentan trok. Ondertussen had Montgomery ondanks hevig verzet het Duitse front ten zuiden van Caen gebroken. De Canadezen en de Polen van de 1st Armored Division van generaal Maczeck vielen Falaise aan en veroverden uiteindelijk de stad op 16 augustus. Vervolgens versnelden ze hun opmars, op zoek naar Amerikaanse troepen die naar het noorden oprukten. Met meer dan 100.000 Duitsers die gevaar liepen te worden omsingeld, gaf Hitler het bevel tot een algemene terugtrekking. Onder de gecombineerde druk van de Amerikanen en Fransen in het zuiden, de Amerikanen en Britten in het westen en de Canadezen en Polen in het noorden, werd het net onverbiddelijk strakker. Amerikaanse en Poolse eenheden sloten zich bij Chambois aan terwijl Canadese en Poolse troepen probeerden de resterende gaten te dichten in een reeks woeste acties. Dit boek kene een geschiedenis deel en een deel met Battlefield tours. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  20,00
More Info
S41906  Click for more information Battle for Cherbourg - Battlezonde Normandy. R.P.W. Havers. 2004, Sutton Publishing. Om de op 6 juni 1944 gewonnen D-Day-bruggenhoofden te versterken en uit te breiden, hadden de geallieerden een haven nodig om troepen en essentiële voorraden aan te brengen. Cherbourg, aan de noordkant van het schiereiland Cotentin, was daarom de eerste prioriteit voor het Amerikaanse VII Corps, onder bevel van generaal-majoor J. Lawton 'Lightning Joe' Collins. Nadat een stevig bruggenhoofd was gevestigd, trokken elementen van het VIII Corps westwaarts over de basis van het schiereiland om het 40.000 man sterke garnizoen van Cherbourg te isoleren, dat was ingegraven achter betonnen en veldversterkingen op dominante heuvelposities. Collins stuurde vervolgens divisies naar het noorden naar Cherbourg, maar hield ook eenheden op het zuiden om eventuele Duitse versterking te voorkomen. De inname van Cherbourg werd benadrukt door een hevige storm die sinds 19 juni had gewoed en geallieerde landingsvaartuigen verlamde. Op 22 juni begonnen drie Amerikaanse divisies hun aanval op Cherbourg, ondersteund door luchtaanvallen en zeebombardementen. Er volgde een bittere straat-tot-straatgevecht van zes dagen, aangezien de Duitse commandant het bevel had gekregen om de haven tot het laatst vast te houden. De laatste Duitse troepen in Cherbourg gaven zich op 29 juni over, nadat ze de havenfaciliteiten grondig hadden vernietigd. De haven zou maandenlang niet bruikbaar zijn. Dit boek kent een geschiedenis deel en een deel met battlefield tours. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  20,00
More Info
S41907  Click for more information Kind bij de Waffen-SS . Guido van Mierlo. 2012, Uitgeverij Noordboek. Arjen de Groot uit Enschede was nog maar vijftien toen hij als kind van NSB-ouders geronseld werd voor het elitekorps van het Duitse leger, de Waffen-SS. De tatoeage onder zijn linkerarm herinnert hem daar nog dagelijks aan. Tijdens zijn opleiding werd hij met gruwelijke zaken geconfronteerd. Daadwerkelijk gevochten heeft hij niet, maar de zwerftocht van kamp naar kamp, zowel tijdens als na afloop van de Tweede Wereldoorlog, heeft zijn verdere leven wel diepgaand beïnvloed. Bijna zestig jaar later vertelde Arjen het verhaal over zijn eigen leven en dat van zijn familie aan auteur Guido van Mierlo. Deze verwerkte de belevenissen tot een indrukwekkend en met oog voor detail geschreven verhaal, waarin met name de periode 1944-1947 uitgebreid aan de orde komt.. Nederlandstalig. Soft Cover - 191 pages. €  15,00
More Info
S41909  Click for more information A Tour of the Bulge Battlefield . William C.C. Cavanagh. 2001, Leo Cooper. Geen enkel ander conflict heeft wereldwijd zo veel mensen tot de verbeelding of interesse gewekt als de Tweede Wereldoorlog. De meeste Amerikanen zijn patriottisch, hun interesse in de Tweede Wereldoorlog is aangewakkerd door films als ``Saving Private Ryan''. Honderdduizenden zijn de afstammelingen van mannen die dienst hebben gezien in de Slag om de Ardennen. Deze strijd heeft nog steeds het record voor het hoogste aantal Amerikaanse troepen dat betrokken is bij een enkele veldslag in de geschiedenis van het Amerikaanse leger. Amerikanen van de naoorlogse generaties zijn geïnteresseerd in wat hun vaders en grootvaders tijdens de oorlog deden. Degenen van wie familieleden in de Ardennen hebben gediend, bezoeken vaak België en Luxemburg in een poging meer te weten te komen over die nu legendarische dagen van de Tweede Wereldoorlog. Deze gids dient als een gedenkteken voor degenen die hebben gediend. Het zal degenen die dat niet deden, in staat stellen iets te leren over de ontberingen die een vorige generatie heeft doorstaan ??in naam van vrijheid. Engelstalig. Soft Cover - 256 pages. €  19,50
More Info
S41910  Click for more information Saint-Vith - De slag om de Ardennen, de 106e Amerikaanse infanteriediviesie. Michael Tolhurst. 2000, Uitgeverij De Krijger. St-Vith was het belangrijkste objectief van de Duitsers toen ze op 16 december 1944 door de verdedigingslinies braken van de 106e Infanteriedivisie die zich had ingegraven langs de Schnee-Eifel. St-Vith, een knooppunt van een spoorweg en vijf belangrijke wegen, was een belangrijk doelwit in de Duitse aanvalsplanning. De bevelen luidden dat het op de eerste dag van de slag moest worden ingenomen. Indien dat doel ooit zou zijn verwezenlijkt, had niets hen kunnen verhinderen om op te rukken naar de Maas. De Duitsers konden St-Vith slechts vele dagen nadien innemen. Door de koppige weerstand van de 106e Infanteriedivisie werden te veel tijd en te veel middelen verspild. Deze gids wil de mogelijkheid bieden om dit specifieke gedeelte van het front te verkennen en op zoek te gaan naar die befaamde punten in het landschap waarom zowel Amerikanen als Duitsers zo hard vochten en waar de ongelukkige 106e Divisie ten onder zou gaan in de slachting van die verschrikkelijke winter van 1944. De geïnformeerde lezer kan hier nog komen kijken naar de schuttersputjes waarin de GI’s vochten, naar de Duitse Schootsposities of naar de plaats waar duizenden Amerikanen zich overgaven. Al deze plekjes zijn in een halve eeuw tijd nauwelijks veranderd. Nederlandstalig. Soft Cover - 160 pages. €  17,50
More Info
S41914  Click for more information De witte hel - Soldatenverhalen over den veldslag in het oosten. H. van Duinkerken. 2007, Uitgeverij De Krijger. Soldatenverhalen over de veldslag in het oosten. Oorspronkelijk uitgegeven door Uitgeverij Roskam in 1943 als promotie van de Nederlandse Waffen-SS. Verhalen van de Waffen-SS leden uit heel Europa. Nederlandstalig. Soft Cover - 208 pages. €  20,00
More Info
S41952  Click for more information Vijf bange jaren - Bunschoten en de oorlog 1940-1945. O. Dekkers. 2005, Gemeente Bunschoten. In dit boek de geschiedenis van het Utrechtse dorp Bunschoten in de Tweede Wereldoorlog. . Nederlandstalig. Soft Cover - 68 pages. €  12,50
More Info
S41960  N.V. Koninklijke Maatschappij De Schelde - Afdeling Vliegtuigbouw. Pieter van Wijngaarden. 2022, Privé Uitgave. Als we aan scheepswerf “De Schelde” in Vlissingen denken zien we voor ons grote Marineschepen en passagiersschepen die op indrukwekkende manier van de helling lopen. Het zal buiten Zeeland maar bij weinig mensen bekend zijn dat de stad Vlissingen in het begin van de vorige eeuw een belangrijke rol gespeeld heeft in de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis. Dat begon al in 1911 tijdens de Vliegweek op het vliegpark Vlissingen, bij velen beter bekend als vliegveld Souburg. Door de economische crisis in de jaren ’30 van de vorige eeuw moest scheepsbouwer De Schelde zijn activiteiten uitbreiden. Vliegtuigbouw bood een goed toekomstperspectief en daarom werd in 1935 de inboedel van de “Nederlandsche Fabriek van Vliegtuigen H. Pander & Zonen” overgenomen. Ook Panderconstructeur Theo Slot en zijn team kwamen in dienst van De Schelde. Men begon met het ontwerpen en bouwen van lichte sportvliegtuigen, zoals de “Scheldemusch” en de “Scheldemeeuw”, en later grotere vliegtuigen als de S-12, de vier persoons S-20 en het jachtvliegtuig S.21. Dan was er ook nog het vliegveld van Vlissingen, Souburg genaamd, waar de vliegtuigen werden ingevlogen en dat tijdens de oorlog een vliegbasis was van de Duitse Luftwaffe. De fabriek in Vlissingen werd in de oorlog diverse keren gebombardeerd en de productie van Duitse vliegtuigonderdelen kon hier niet langer doorgaan. Nieuwe werkruimten werden gevonden in Dordrecht waar de vliegtuigbouw tot 1955 doorging. Een nauwe samenwerking met SAAB in Zweden zorgde ervoor dat De Schelde in Dordrecht voldoende kennis in huis had om in 1955 toe te treden tot het Fokker concern. Pieter van Wijngaarden, auteur van diverse boeken op het gebied van historische luchtvaart, kijkt met dit boek terug naar de vliegtuigbouw in de fabrieken van Vlissingen en Dordrecht. Maar er wordt ook uitvoerig aandacht besteed aan de historie van vliegveld Souburg. Dit deel is het tweede boek in een serie over de Nederlandse vliegtuigindustrie. Het eerste boek kwam in december 2013 uit onder de titel “Aviolanda, herinneringen aan een bevlogen vliegtuigfabriek”. Nederlandstalig. Soft Cover - 162 pages. €  30,00
More Info
S42005  Click for more information Het niet vertelde verhaal van 44 . Ada van Hoof. 2011, Polderhuis Dijk- en Oor;logsmuseum. Op dinsdag 3 oktober 1944 veranderde Westkapelle voorgoed. Ontreddering, verbijstering en immens verdriet tekenden het leven de dagen na het eerste bombardement op de Zeedijk door de geallieerden. Alleen al in de molen de Roos, bekend als de molen van Theune, lieten 44 Westkapellenaars die dag het leven. Onder hen zestien kinderen jonger dan 15 jaar. Die derde oktober kende nog 113 dodelijke slachtoffers onder de bewoners van het dorp. Kille cijfers waarachter enorm menselijk leed en lijden schuilgaan. Dat menselijk leed, het verhaal van de dorpelingen die overbleven, dat wilde Ada van Hoof van het Polderhuis vertellen. Want, zo vertelde ze bij de presentatie van haar boek, dat zijn de vergeten slachtoffers van de oorlog. Zij moesten verder leven met al hun pijn en verdriet. Met een gevoel waar velen van hen geen woorden voor konden vinden. Iedereen had zijn eigen herinneringen, vaak verstopt in hart en hoofd. Sommigen namen die mee in het graf, als persoonlijk geheim. De verhalen die wel aan Ada verteld zijn, staan in het boek. De overlevenden vertellen hun herinneringen aan de weken 40 tot en met 44 in 1944. Ellende en ontreddering, maar ook af en toe humor. Een hels karwei was het voor Ada. Maar uiteindelijk heeft ze een boek gemaakt waarin al die vertellingen zijn verweven tot een verhaal. Het verhaal begint maandag 2 oktober, de dag voor het eerste bombardement, en eindigt op woensdag 8 november. De dag dat de Tommys' kwamen. De bevrijding van Walcheren was een feit. Nederlandstalig. Hard Cover - 167 pages. €  16,00
More Info
S1459  Click for more information KIJK . Amerikaanse Voorlochtingsdienst 1945. KIJK was een blad dat om de 14 dagen werd uitgegeven door de Amerikaanse Voorlichtingsdienst om het wereldnieuws te geven in woord en beeld. Totdat een eigen pers deze taak kan overnemen. Dit zijn de ingebonden nummers 15 t/m 28 uit 1945. De bladen zijn Nederlandstalig. Nederlandstalig. Hard Cover . €  20,00
More Info
S2762  Vlootverhoudingen in het Verre Oosten - USA, Japan, Engeland, Nederlands-Indië. A.L. de Wolf. 1941, Uitgave uit 1941 met de beschrijving van de vloten van genoemde landen. Nederlandstalig. Soft Cover - 126 pages. €  10,00
More Info
S6149  Click for more information Wij varen weer . D.W. Brand. 1946, Uitgave net na WO2. Met de stand van zaken van de Nederlandse Koopvaardij. Overzicht per rederij van de schepen en hun gegevens, de stand van zaken van de rederij en de plannen op korte- en lange termijn, met foto's. Overzichtlijst van scheopen van koopvaardij en marine. Nederlandstalig. Soft Cover - 109 pages. €  13,00
More Info
S9085  Click for more information Ark Royal - De prestaties van een Britsch Vliekampschip. 1943, De Landsdrukkerij. Uitgegeven voor de Admiraliteit door het Ministerie van Voorlichting. Nederlandstalig. Soft Cover - 64 pages. €  5,00
More Info
S10877  Click for more information Dornier DO-17E-Z. Dornier 215B - The Flying Pencil in Luftwaffe Service. Manfred Griehl. 2005, AirDOC. Prachtig fotoboek over de Dornier DO-17/215. Tevens voorzien van een aantal kleuren tekeningen. Engels/Duitstalig. Soft Cover - 56 pages. €  12,50
More Info
S11762  Click for more information The Luftwaffe Profile Series No. 14 - Junkers Ju52. Manfred Griehl. Schiffer Military. Mooi boek over de Junkers 52. Met heel veel foto's en een aantal kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 49 pages. €  15,00
More Info
S12630  Click for more information Seconde Guerrre Mondiale - Tenue de Combat - Objects - Opérations. Didier Truffaut/Marc de Fromont. 2002, EDL. Mooi boek over de verschillende gevechtsgebieden van de Tweede Wereldoorlog met de daarbij behorende uniformen, voorwerpen en uitrusting. Heel veel schitterend in kleur gefotografeerd.. Franstalig. Hard Cover - 359 pages. €  25,00
More Info
S13291  Click for more information Terror from the Sky . Edward Jablonski. 1971, Doubleday & Company. Beschrijving van de luchtoorlog gedurende de Blitzkrieg en de Slag om Engeland in 1940. Engelstalig. Geen stofomslag. Hard Cover - 175 pages. €  17,50
More Info
S14658  Click for more information Ploertendoders, koppelriemen en boksbeugels - De bijdrage van de radicale Amsterdamse NSB'ers aan het politieke klimaat in de jaren 1935-1937. Gertjan Broek. 2005, Eigen uitgave. De schrijver onderzoecht in het kader van zijn afstuderen aan een wo-opleiding cultuurwetenschappen. Voor deze scriptie onderzocht hij die roerige periode in Amsterdam. Zeer interessant verhaal. Nederlandstalig. Soft Cover - 88 pages. €  17,50
More Info
S14706  Click for more information Oorlogsschepen der Belligerenten - Derde Druk. A.L. de Wolf. 1941, Beschrijving van de schepen der oorlogvoerende landen. Nederlandstalig. Soft Cover - 101 pages. €  10,00
More Info
S16019  Click for more information England Spiel - Spionagetragedie in bezet Nederland 1942-1944. Jelte Rep. 1977, Van Holkema & Warendorf. In dit boek beschrijft de auteur de tregadie van het England Spiel van de Duitse Geheime Dienst in Nederland. Voorzien van veel foto's o.a. van de Nederlandse agenten die bij het Spiel waren betrokken. Nederlandstalig. Hard Cover - 382 pages. €  10,00
More Info
S16194  Click for more information Militärgeschichtliger Reiseführer Peenemünde . Hans-Joachim Polte. 1995, Mittler. Reisgids voor Peenemünde. Met deze gids in de hand vind u uw weg op het voormalige raketten onderzoekgebied van de Duitsers in de jaren 40-45. Duitstalig. Soft Cover - 103 pages. €  16,50
More Info
S16591  Click for more information D-Day the Air Battle . Ken Delve. 1994, Arms and Armour. In dit boek wordt het luchtgedeelte van Operatie Overlord, de invasie in Normandië beschreven. Met veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 144 pages. €  16,50
More Info
S17039  Click for more information Gebleven - Harlinger zeelieden in WOII. Johan van der Wal. 1995, Uitgeverij van Wijnen. Van de ruim 70 uit Harlingen afkomstige zeelieden die tijdens de Tweede Wereldoorlog buitengaats waren, kwamen er 24 om. De meesten van hen voeren op de grote of kleine handelsvaart, vijf waren in dienst van de Koninklijke Marine. De schrijver achterhaalde de geschiedenis van de 24 zeelieden. Nederlandstalig. Soft Cover - 104 pages. €  16,50
More Info
S18911  Click for more information A History of the Douglas Skyraider AEW.1 . 1974, British Aviation Research Group. Beschrijving van het gebruik van de Douglas Skyraider AEW.1 bij de Royal Navy. Beschrijving van de diverse squadrons en een levensloop van elk gevruikt vliegtuig. Aangevuld met veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 58 pages. €  20,00
More Info
S20230  Click for more information Sixty Years - The RCAF and CF Air Command 1924-1984. Milberry, L. 1984, CANAV Books. Geschiedenis van de Canadese Luchtmacht van 1924 tot 1984. Engelstalig. Hard Cover - 480 pages. €  25,00
More Info
S20572  Click for more information Bericht van de 10 daagse veldtocht - België en Noord-Brabant in de frontlijn. J.G. Kikkert. 1980, Ad. Donker. Een nuchter, onopgesmukt ooggetuige verslag van een luitenant van de vrijwillge schutterij vormt de basis van dit boek. Het staat in grote tegenstelling tot alles wat over de Belgische kwestie in nationalistische geest werd geschreven en waarin partijdigheid hoogtij vierde. Een stuk werkelijkheid uit de geschiedenis in moderne vorm aan de vergetelheid ontrukt. een uniek verhaal en indringend beeld van de Tiendaagse Veldtocht. Nederlandstalig. Soft Cover - 196 pages. €  15,00
More Info
S21053  Click for more information Du gehörst dem Führer - Vom Hitlerjungen zum Kriegsberichter. Hans R. Queiser. 1993, Informationspresse. Dit is de autobiografie van de auteur die opgroeide in nazi-Duitsland. Als tiener kwam hij zoals velen in de Hitlerjugend. Later werd hij Kriegsberichter en ingedeeld bij een propagandacompagnie. Duitstalig. Hard Cover - 254 pages. €  17,50
More Info
S23035  Click for more information Spurensuche Band 1 - Das Aufsoüren, Bergen und Bewahren von militärhistorischen Bodenfunden. Wolfgang Fleischer. 1997, Podzun-Pallas-Verlag. Interessant boek over het opsporen, bergen en bewaren van bodemvondsten uit de oorlog. Veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 208 pages. €  12,50
More Info
S24166  Click for more information Shadows on the Horizon - The Battle of Convoy HX-233. W.A. Haskell. 1995, Chatham Publishing. In dit boek wordt uitvoerig ingegaan op de strijd van konvooi HX-233 van New York naar Liverpool van 6 t/m 21 april 1943. Het verhaal van de konvooischepen en escorts en de U-boten wordt verteld. Engelstalig. Soft Cover - 347 pages. €  17,50
More Info
S24345  Click for more information Camp Z - The Secret live of Rudolf Hess. Stephen McGinty. 1981, Quercus. In dit boek het verhaal van de gevangenhouding in Engeland nadat hij boven Schotland uit zijn vliegtuig was gesprongen. Zijn gevangenis werd Camp Z genoemd. Hoe gingen de Engelsen met hem om?. Duitstalig. Hard Cover - 160 pages. €  16,50
More Info
S24779  Click for more information The European Volunteer in World War Two 1939-1945 - Number 0 - December 2015. Alberto Manca. 2015, Edizioni L 'Assalto. Mooi uitgevoerd tijdschrift over Europese vrijwilligers bij de Waffen-SS gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het blad heeft als inhoud: - Brigade "Langemarck" - Unterscharführer Harald Nugiseks - Italian Volunteers in the Waffen-SS - The "Florian Geyer" at Nyregyhaza - Frikorps "Danmark" - 5. SS-Freiwilligen-Sturmbrigade "Wallonien" - The French SS-Freiwilligen-Sturmbrigade Nr. 8. Engelstalig. Soft Cover - 50 pages. €  10,00
More Info
S25753  Click for more information War Movies . Tom Perlmutter. 2006, Castle Books. Heel apart boek over oorlogsfilms. In verschillende hoofdstukken wordt ingegaan op de verschillende soorten films. Heel veel fotomateriaal. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  15,00
More Info
S25766  Click for more information Scheepsnamen der Koninklijke Marine - Schepen in dienst vanaf 1945. W.H.E. van Amstel. 1989, Een schip behoort te worden gedoopt en, net als een mens, een naam te hebben. Die naam is tevens de verzamelnaam van de bemanning en hoe inspirerender, hoe meer hij als bindmiddel bijdraagt tot de in de zeevaart noodzakelijke onderlinge band en saamhorigheid. Daarom is het van belang dat Hr.Ms. schepen namen dragen die voor de opvarenden een bijzondere betekenis hebben of krijgen. Onder speciale omstandigheden gebeurt dat op den duur zelfs wel met op het eerste gezicht weinig zeggende aanduidingen zoals bijvoorbeeld Hr.Ms. onderzeeboot 'O 21' maar een naam van alleen maar letters en cijfers is in dit opzicht toch van geringe waarde dan een die direct associaties oproept. Toen admiraal De Ruyter op 7 juni 1673 tijdens de eerste Slag op het Schooneveld zag dat de Engelsen voor hem weken zei hij tegen iemand, die aan boord van zijn vlaggenschip verbleef: 'De vyanden hebben noch ontzagh voor de Zeven provinciën.’ In dit boek worden de namen van schepen van de Koninklijke Marine nader verklaard en besproken. Nederlandstalig. Hard Cover - 176 pages. €  20,00
More Info
S25800  Click for more information Fokker Vliegtuigbewapening . G. de Vries/B.J. Martens. 1990, De Bataafsche Leeuw. Dit boek geeft een overzicht van de mitrailleurs van Fokker-vliegtuigen in de periode 1914-1940. Deze waren afkomstig uit Duitsland, Denemarken, Groot-Brittannië en de VS. Ook de uitvinding van het motorgeweer door Anthony Fokker wordt behandeld. Vele tientallen zwart-witte foto's en tekeningen geven een goed beeld van het onderwerp. Een register en Engels- en Duitstalige samenvattingen completeren het boek. Dit is het eerste boek over dit onderwerp. De auteurs hebben enkele andere publikaties over vuurwapens geschreven en beheersen hun onderwerp goed. Al met al is het een mooi verzorgd, degelijk en goed leesbaar boek. Nederlandstalig. Soft Cover - 112 pages. €  30,00
More Info
S26983  Click for more information Eisenhower en zijn Generaals . Ingrid Baraitre. 1954, Lannoo. Dit is het verhaal van Dwight 'Ike' Eisenhower, die tijdens de Tweede Wereldoorlog opperbevelhebber was van de geallieerde strijdkrachten in Europa, en van het geruzie onder zijn generaals Omar Bradley, Bernard Montgomery en George Patton. Eisenhower en zijn generaals beschrijft een politieke en militaire geschiedenis van haar meest menselijke kant. Het boek werpt een unieke blik op de drijfveren van mannen die de uitkomst van de oorlog hielpen beslechten, maar die door hun sterke karakters voortdurend afstevenden op onderlinge confrontaties. Hun twisten bereikten een hoogtepunt tijdens het Ardennenoffensief. Gebaseerd op jarenlange, zorgvuldige lezing van bronnen uit de eerste hand, reconstrueert historica Ingrid Baraitre de interne, zenuwslopende veldslag die, te midden van alle oorlogsgeweld, woedde tussen de geallieerde generaals.... - 5206 pages. €  14,50
More Info
S26984  Click for more information Patton - Een generaal in de Ardenne. Ingrid Baraitre. 2008, Lannoo. Over de generaal die tijdens de Tweede Wereldoorlog het beslissende Ardennenoffensief leidde en zo de opmars van de Duitsers stuitte Het eerste oorspronkelijk Nederlandstalige boek over George S. Patton Ingrid Baraitre besteedt ruim aandacht aan zowel de militaire aspecten als het persoonlijke levensverhaal van deze charismatische en koppige generaal Uitvoerig geïllustreerd, onder meer met foto's uit het archief van de familie Patton Met een voorwoord van George Patton Waters, de kleinzoon van generaal Patton en van prof. dr. Luc De Vos, en een nawoord van Robert Stouthuysen. December 1944. In een wanhoopspoging om de geallieerde opmars te stuiten en de nazi's de Tweede Wereldoorlog alsnog te doen winnen, lanceert generaal Gerdt Von Rundstedt het ongemeen felle Ardennenoffensief. Tegenover zich vindt hij echter de charismatische Amerikaanse generaal George Patton, die koppig weerstand biedt en het Ardennenoffensief beslecht in het voordeel van de geallieerden. Generaal Patton had zijn strepen al verdiend in de Eerste Wereldoorlog. Hij had er de tank geïntroduceerd op het slagveld. Maar het zijn vooral zijn rechtlijnigheid en durf tijdens de Slag om de Ardennen die hem een blijvende plaats hebben bezorgd in de geschiedenis. Dit is het eerste oorspronkelijk Nederlandstalige boek over Patton en het Ardennenoffensief. Historica Ingrid Baraitre verdiepte zich in het leven van deze intrigerende generaal. Ze bestudeerde alle bronnen, sprak met vele tientallen getuigen, vrienden en familieleden, en reconstrueerde minutieus de rol die Patton speelde in de Ardennen. Het boek is rijkelijk geïllustreerd, onder meer met foto's uit het persoonlijke archief van de familie Patton. Nederlandstalig. Soft Cover - 384 pages. €  19,50
More Info
S27141  Click for more information Allies - Pearl Harbour to D-Day. John S.D. Eisenhower. 1999, Da Capo Press. dwight D. Eisenhower zei ooit: "The history of alliances is a history of failure". Dit boek, geschreven door zijn zoon, laat zien dat de Anglo-Amerikaanse samenwerking in de Tweede Wereldoorlog geen "failure" was. Duitstalig. Hard Cover - 400 pages. €  16,50
More Info
S27568  Click for more information Korea - The Air War 1950-1953. Jack C. Nicholls/Warren E. Thompson. 1991, Osprey. Mooi fotoboek over Amerikaanse vliegtuigen gebruikt in de Korea oorlog. Engelstalig. Soft Cover - 128 pages. €  10,00
More Info
S27652  Click for more information Kijk, 16 ingebonden nummers . 1945, Amerikaanse Leger Voorlichtingsdienst. Dit zijn 16 ingebonden nummers van het door de Amerikaanse Legervoorlichtingsdienst in 1945 uitgegeven blad Kijk. Het betreft de nummers 14 t/m het laatste nummer 29. Nederlandstalig. Hard Cover . €  40,00
More Info
S27653  Click for more information Big Ben, 9 ingebonden nummer . 1945, His Majesty's Stationary Office. Dit zijn 9 ingebonden nummers van het in Engeland voor de Nederlandse markt uitgegeven blad Big Ben. Daarnaast bevat de inbinding 1 nummer van Ons Vrij Nederland en 2 nummers van Vrij Nederland. Nederlandstalig. Hard Cover . €  25,00
More Info
S27654  Click for more information Tijdschrift over de Britse inspanningen in de Tweede Wereldoorlog . 1945, Dit is een tijdschrift dat de Britse inspanningen in de Tweede Wereldoorlog onder de aandacht brengt. Speciale nummers o.a. voor Royal navy en Royal Air Force. Interessante artikelen en foto's. Het zijn 8 ingebonden nummers. Nederlandstalig. Hard Cover . €  30,00
More Info
S28002  Click for more information Divine Thunder - The Life and Death of the Kamikazes. Bernard Millot. 1994, Macdonald. In dit boek beschrijft de auteur het fenomeen Kamikazes. De Japanse militairen die zich met vliegtuig, onderzeeboot enz. op de vijand storten in een zelfmoordmissie. Hij belicht het idee er achter en de inzet van de kamikazes. Voorzien van een aantal foto's. Engelstalig. Hard Cover - 236 pages. €  16,00
More Info
S28488  Click for more information Victory at High Tide - The Inchon Seoul Campaign. Robert Debs Heinl. 2007, Leo Cooper. Dit boek behandeld de Koreaanse oorlog en meer specifiek de Inchon landingen van september 1950 en de daaropvolgende dramatische campagne die uiteindelijk de Communistiesche agressie neersloeg en Zuid-Korea bevrijde. Dit boek is belangrijk , niet alleen als strategische en tactische studie van de campagne maar het werp ook een ander en onthullend licht op Douglas MacArthur en andere Amerikaanse militaire leiders en brengt in perspectief wat wordt beschouwd als een van Amerika's grootste overwinningen. Engelstalig. Hard Cover - 264 pages. €  16,50
More Info
S28584  Click for more information Onder de vleugels van de partij - Kind van de Führer. Levensverhaal van een Nederlandse ex-Ss'er. Inge P. Spruit. 1983, Het Wereldvenster. Dit is het levensverhaal van een Nederlandse ex-SS'er die vocht in de slag om Arnhem en het Ardennenoffensief. Hij was zoals dat heet "fout", hoewel geen oorlogsmisdadiger. Dit boek wil laten zien wat er met een mens, een tamelijk gewoon mens, kan gebeuren. Nederlandstalig. Soft Cover - 424 pages. €  16,00
More Info
S29138  Click for more information Dossier Nordpol - Het Englandspiel onder de loep. Jo Wolters. 1991, Boom. Het Engelandspiel is nog steeds een van de grote mysteries uit de Tweede Wereldoorlog. Hoe is het mogelijk geweest dat de Britten zich zo lang - maart 1942 tot april 1944 - door de Duitsers lieten beetnemen? Waarom negeerden ze de vele signalen dat er met hun acties in bezet Nederland iets niet pluis was? En: was het wel een Englandspiel of toch eerder een "Germany Game"? Speelden de Duitsers het slim of de Engelsen, de schrijver geeft in dit boek zijn visie. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  20,00
More Info
S29843  Click for more information History of the Eagle's Nest - A complete account of Adolf Hitler's alleged "Mountain Fortress". Florian M. Beierl. 2000, Archiv zur Zeitgeschichte der Obersalzberg. Dit boek beschrijft de gehele geschiedenis van Hitler's Eagle's Nest in de Beierse bergen. Het verteld het verhaal van de bouw, het ggebruik en de vernietiging. Heel veel foto's, waarvan een deel in kleur. (Enkele pagina's licht nat geweest, verder in prima conditie). Engelstalig. Soft Cover - 352 pages. €  16,50
More Info
S29920  Click for more information The Verlinden Way Volume III - Militaire modellen en dioramas. Francois Verlinden. 1983, Verlinden Publications. In dit deel een complete handleiding voor de vliegtuigmodelbouwer. Nederlandstalig. Soft Cover - 94 pages. €  15,00
More Info
S30011  Click for more information Wolfsschanze - Hitlers Machtzentrale im Zweiten Weltkrieg. Uwe Neumärker/Robert Conrad/Cord Woywodt. 2007, Christoph Links Verlag. Uitvoerige beschrijving van de Wolfsschanze, Hitlers hoofdkwartier in Rastenburg (Polen). Van hieruit regeerde Hitler vanaf juni 1941 het Duitse Rijk en de bezette gebieden. Met veel foto's. Duitstalig. Soft Cover - 238 pages. €  17,50
More Info
S30106  Click for more information The Hamlyn Concise Guide to Axis Aircraft of World War II . David Monday. 2006, Bounty Books. In dit boek worden de vliegtuigen van de AS-mogendheden beschreven. Van elk type toestel een beschrijving en/of foto of mooie kleurentekening. Engelstalig. Soft Cover - 256 pages. €  14,50
More Info
S30536  Click for more information Titanic Hero - The autobiography of Captain Rostron of the Carpatia. Arthur Rostron. 2011, Amberley Publishing. De Carpatia was onderweg van New York toen, vroeg op 15 april 1912, het een een sos bericht ontving van de Titanic, dat een ijsberg had geraakt en zinkende was. Kapitein Rostron sliep toen zijn marconist, Harold Cottam, het bericht ontving. Cottam rende naar de hut van Rostron om hem te waarschuwen. Rostrom gaf onmiddellijk opdracht om de Carpatia naar de opgegeven positie van de Titanic te sturen. Hij plaatse extra uitkijken om te helpen zoeken en manouvreren rond het ijs waarvan hij wist dat het in de buurt was. Een lijst van 23 opdrachten aan zijn bemanning werd succesvol uitgevoerd voordat de Carpatia op de rampplek arriveerde. De Carpatia kon iets meer dan 700 mensen redden van de ca. 2200 die aan boord van de Titanic waren. Rostron getuigde later over de gebeurtenissen in de nacht dat de Titanic zonk bij het onderzoek van de Amerikaanse senaat en de Britse Board of Rade. Dit is het persoonlijk verhaal van de Titanic's echte held in die fatale nacht. Engelstalig. Soft Cover - 184 pages. €  16,50
More Info
S30664  Click for more information Oldtimer in Uniform - Eingezogene und erbeutete Personenkraftwagen im Einsatz an der Front und in der Heimat 1939-1945. Reinhard Frank. 2000, Podzun-Pallas Verlag. Dit boek beschrijft geforderde en buitgemaakt personenwagens die zijn ingezet aan het front of binnen Duitsland in de jaren 1939-1945. Vele bijzondere foto's. Duitstalig. Hard Cover - 80 pages. €  15,00
More Info
S31187  Click for more information Kent u de marine . A.W.P. Angenent/F. van Hasselt/J.H.P. Verhoeven. 1936, Algemeen Nederlandsch Comité "Onze Marine". Boek, geschreven in 1936, om de Marine onder de aandacht te brengen. Leuk stukje geschiedenis. Nederlandstalig. Hard Cover - 78 pages. €  20,00
More Info
S31209  Click for more information De Nederlandse Onderzeedienst 1906-1966 - Uitgegeven ter gelegenheid van het t60 jarig bestaan. J.J. Wiebers. 1966, Koninklijke Marine. Dit boek beschrijft de geschiedenis van 60 jaar Nederlandse Onderzeedienst. Het boek is uitgegeven ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan in 1966. Nederlandstalig. Hard Cover - 637 pages. €  20,00
More Info
S31323  Click for more information Go To Your God Laike a Soldier - The British soldier Fighting for Empire, 1837-1902. Ian Knight. 1996, Greenhill Books. Boek over de Britse soldaat en de oorlogen die hij vocht in de periode 1837-1902. Alle omstandigheden waar een soldaat aan blootstaat in- en buiten gevecht worden behandeld. Engelstalig. Hard Cover - 260 pages. €  15,00
More Info
S32716  Click for more information Veteranen - Ingezet in dienst van de vrede. Klaas Kornaat. 2009, Comité Nederlandse Veteranendag. Deze uitgave is gebaseerd op de gelijknamige tentoonstelling. In woord en beeld wordt een aanzet gegeven voor begrip en erkenning voor veteranen. Het wordt duidelijk dat sinds 1940 Nederlanders vrijwel overal ter wereld hebben gevochten in oorlogen, onder uiteenlopende omstandigheden en met wisselend resultaat. Zij hadden daarbij steeds de overtuiging te strijden voor de goede zaak. Voor elke Nederlander zou daarbij het besef centraal moetenstaan dat de militair werd opgeroepen en uitgezonden op basis van besluitvorming in ons democratisch bestel. Veteranen stonden in de vuurlinie en streden hun strijd namens ons allen. Daarom alleen al is het nodig ons te verdiepen in de veelzijdige problematiek die doeltreffend wordt gevat in de zinsnede "ingezet in dienst van de vrede". Nederlandstalig. Soft Cover - 96 pages. €  9,50
More Info
S33361  Click for more information Overzicht gedenktekens en monumenten met betrekking tot de Nederlandse Krijgsmacht 1814 - Heden . 1991, Nederlandse Vereniging ter beoefening van de Militaire Historie. In dit boek een overzicht van alle monumenten en gedenktekens in Nederland en sommige andere landen met betrekking tot de Nederlandse Krijgsmacht vanaf 1815 tot heden. Nederlandstalig. Soft Cover - 130 pages. €  17,50
More Info
S34548  Click for more information The Saab-Scania Story . 1987, Saab Scania. In dit boek de geschiedenis van het Saab-Scania concern in Zweden. Beschrijving van de bouw van vele vliegtuigen, auto's en vrachtauto's. Voorzien van veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 169 pages. €  17,50
More Info
S34557  Click for more information Swedish Viggens - The Saab AJ/JA/SF/SH en SK37 Viggen in Flygvapnet (Zweedse Luchtmacht) dienst.. Jan Jørgensen. 2008, AirDOC. Prachtig, geheel in kleur, uitgevoerd boek over de Saab Viggen. Heel veel foto's waarvan ook een deel detail opname's van het toestel. Zeldzaam boek, bijna niet te vinden. Engels/Duitstalig. Soft Cover - 80 pages. €  18,50
More Info
S34560  Click for more information Saab JAS 39 Gripen colours & markings . Michal Ovcacik/Karel Susa. 2011, Mark I Ltd. In 12 hoofdstukken worden 12 versies van dit toestel beschreven, allemaal gedocumenteerd met kleuren foto's. Het geheel wordt gecompleteerd met een aantal detail foto’s met veel close-ups die vooral door de modelbouwers zullen worden gewaardeerd. Met een stickervel kunt u elk van de twaalf uitvoeringen bouwen die in het boekje zijn gedocumenteerd. De emblemen die bij elke publicatie zijn gevoegd, zijn ontworpen voor de modellen van Italeri en Bilek (1/72). Met decals. Engelstalig. Soft Cover - 28 pages. €  18,50
More Info
S34616  Click for more information Damals - Die Zweiten Weltkrieg zwischen Teutoburger Wald, Weser und Leine . Heinz Meyer. 1991, Deutsche Verlagsgesellschaft. Deze uitgebreide documentatie met 200 foto's en schetsen uit de strijd biedt levendige informatie over de gebeurtenissen van nationaal belang tussen 1939 en 1945. Een mozaïek van lokale geschiedenis.. Duitstalig. Hard Cover - 352 pages. €  17,50
More Info
S34964  Click for more information Die Geschichte des Soldaten Michael Barth - "… nur ein Weg hindurch bis zum bitteren Ende". Michael Barth. 2006, Freya Verlag. Een jonge jongen uit Wallendorf in Transsylvanië / Roemenië, vol vertrouwen en ambitieuze plannen voor de toekomst, belandt na een zorgeloze schooltijd in een kazerne van de SS. De gruwelen van de oorlog halen hem en zijn kameraden snel in. De koude winters in Rusland, de vele doden, ziekte, bommen, honger, ellende. Zijn zesde zintuig redt altijd het leven in de oorlogs- en naoorlogse jaren. Soms zijn eigen, soms dat van andere mensen. Michael Barth beschrijft zijn levensverhaal. Pas op 85-jarige leeftijd kan hij zich losmaken van zijn verleden. Door te vertellen, bevrijdt hij zichzelf van het eeuwige schuldgevoel een SS-man te zijn. Een filmklaar, spannend verhaal als een leerboek voor moed en de wil om te overleven. Duitstalig. Soft Cover - 144 pages. €  17,50
More Info
S34987  Click for more information In Jenen Tagen - Die Ereignisse beim Kriegsausgang 1945 im Kreis Höxter. Hans Bölte. 2006, Westfalen Zeitung. Dit boek beschrijft de strijd aan het einde van de oorlog in de Duitse Kreis Höxter in de deelstaad Noordrijn-Westfalen. Zeldzaam en gezocht boek uit 1955. Duitstalig. Hard Cover - 136 pages. €  20,00
More Info
S35749  Click for more information From Foxholes and Flightdecks - Letters Home from World War II. Rod Gragg. 2002, St. Martin's Press. Een interactief boek met volledig verwijderbare facsimiliebrieven geschreven door soldaten uit de Tweede Wereldoorlog aan hun familie en vrienden thuis. De geschiedenis komt tot leven in dit prachtig geproduceerde vierkleuren boek met brieven uit de Tweede Wereldoorlog en andere documenten. De lezer zal twintig authentieke brieven die door soldaten zijn geschreven aan hun dierbaren die in Amerika wachten in hun handen kunnen houden en kunnen lezen. Het boek behandelt de oorlog van Pearl Harbor tot V-E en V-J Days en beschrijft de Amerikaanse betrokkenheid zowel op het front als thuis. De correspondentie omvat: * een overzicht van basistraining; * een liefdesbrief aan een verloofde die thuis is gebleven * het perspectief van een WAC op het Noord-Afrikaanse front * het gevreesde telegram van Western Union dat aankondigde dat een zoon in het buitenland gewond was geraakt * een jubelende brief met eerste indrukken van de Japanse overgave. Engelstalig. Hard Cover - 64 pages. €  16,50
More Info
S36199  Click for more information Preussen Verleihungsurkunden und Besitzzeugnisse/Prussia Award Documents and Authorization Certificates - 1793-1972. Dietmar Raksch. 2002, Niemann Verlag. Pruisische geschiedenis in de spiegel van awarddocumenten! De hele bewogen geschiedenis van wat ooit de grootste en belangrijkste Duitse staat was in de late 18e, 19e en vroege 20e eeuw, wordt weerspiegeld in deze onberispelijk facsimile originele documenten? Toekenningscertificaten en bezitscertificaten voor de belangrijkste Pruisische ordes en prijzen. Het Koninkrijk Pruisen vertegenwoordigde de toekenningsdocumenten voor legendarische onderscheidingen als Pour lé Mérite, Orden van Zwarte en Rode Adelaar, Wilhelm Orden, Luisen Orden, Kroon Ordes, Orden van de Pruisische Kroon, Koningshuis Orde v. Hohenzollern en Orde van St. John. Het Pruisische leger wordt vertegenwoordigd met het legendarische IJzeren Kruis (in de versies van 1813, 1870 en 1914), maar ook met dienstprijzen van de actieve troepen en de Landwehr, verschillende oorlogsmemorabilia uit de bevrijdingsoorlogen uit 1864, 1866 (inclusief Düppeler Sturm-Kreuz) en 1870/71, vooral verschillende herdenkingskruisen voor de oorlog van 1866, en tot slot ook zeldzaamheden zoals de herdenkingsbadge voor algemene assistenten, het Cross of Merit for War Aid, de zogenaamde honderdjarige medaille uit 1897 of curiosa zoals de toekenning van de gouden of zilveren portepee? dit alles wordt hier weerspiegeld in de gunningsdocumenten. Verdere hoofdstukken tonen de documenten over de burgerlijke onderscheidingen van Pruisen en over de onderscheidingen van de Republiek Pruisen, die ook tot leven worden gebracht door de bijbehorende toekenningsdocumenten, omdat al deze toekenningsdocumenten en eigendomscertificaten de vorm en inhoud ademen van de authentieke sfeer van vervlogen tijden. Je voelt de tijdgeest die heerste tijdens de prijsuitreiking en wordt nieuw leven ingeblazen in de typische, vaak zielige en waardige formuleringen. Zo illustreren de uitgebreide hoofd- en randversieringen van de awarddocumenten duidelijk de prachtliefde en de behoefte aan representatie van het keizerlijke tijdperk. En ook de? Duitse? Alleen de Schrift belichaamt de geest van die jaren, aangezien het gebruik ervan als bijzonder patriottisch werd beschouwd. In het bijschrift wordt de tekst letterlijk herhaald in modern schrift en is daarom gemakkelijk te lezen voor de lezers van vandaag. Een extra korte maar deskundige tekstcommentaar legt ook de bijzonderheden van het betreffende document uit en biedt achtergrondkennis over het gedocumenteerde evenement of de verantwoordelijke persoon. De bijlagen bieden nog meer nuttige leeshulpmiddelen: een alfabetisch personenregister, een alfabetisch register van plaatsen, een kort scheepsregister en een lijst van de chefs van de Pruisische Algemene Ordecommissie van 1810 tot 1920. Een verdere, uitgebreide lijst geeft de oorspronkelijke afmetingen van de documenten in mm. Ten slotte biedt een lijst nuttige evaluatiehulpmiddelen in EUR of USD die voor de verzamelaar van bijzonder belang zullen zijn. Op deze manier wordt het geïnformeerde volume ook een praktisch hulpmiddel voor verzamelaars voor een phaleristisch deelgebied dat steeds belangrijker wordt. Deze diverse awarddocumenten belichten de Pruisische religieuze geschiedenis en, via hen, de politieke en militaire geschiedenis van de eens zo leidende Duitse staat. Duits/Engelstalig. Hard Cover - 455 pages. €  30,00
More Info
S36459  Click for more information Vermisst wird … - Die arbeit des deutschen Suchdienstes. Klaus Mittermaier. 2002, Ch. Links Verlag. Het werk van de opsporingsdienst is een spannende humanitaire puzzel. Het lot van ongeveer 1,4 miljoen mensen die als vermist werden opgegeven als gevolg van de Tweede Wereldoorlog, blijft tot op de dag van vandaag onduidelijk. De organisatie, die al snel kantoren had in alle districten en was aangesloten bij het Duitse Rode Kruis, werd opgericht in mei 1945 in Flensburg. Vanaf de eerste dag maakten duizenden van de gelegenheid gebruik om hun vermiste familieleden in de zoekbestanden te laten invoeren. Ondertussen hebben nieuwe conflicten talloze gezinnen verscheurd. Deze omvatten de oorlog in Vietnam in de jaren zestig en het conflict op de Balkan in de jaren negentig. De opsporingsdienst wordt ook ingezet bij natuurrampen. Klaus Mittermaier beschrijft niet alleen het werk van de organisatie, maar laat de getroffenen ook aan het woord - met hun vaak ontroerende lot en soms ook buitengewone zorgen.. Duitstalig. Soft Cover - 189 pages. €  15,00
More Info
S36462  Click for more information Ärzte im Wüstenkrieg - Der deutschen Sanitätsdienst im Afrikafeldzug 1941-1943. Rolf Valentin. 1984, Bernard & Graefe Verlag. Dit boek beschrijft de medische ondersteuning en de Duitse artsen en verplegend personeel die deelnamen aan de oorlog in de woestijn van Rommel's Afrikakorps. Duitstalig. Hard Cover - 206 pages. €  17,50
More Info
S37097  Click for more information De dagboeken van Anne Frank . 1986, Staatsuitgeverij. De editie van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.Integrale tekstuitgave van beide versies van de dagboekbrieven van Anne Frank (1929-1945), aangevuld met "Het Achterhuis"; daarbij uitvoerige informatie over de geschiedenis van de familie Frank.. Nederlandstalig. Hard Cover - 714 pages. €  15,00
More Info
S37126  Click for more information Vernietigingskamp Sobobor . Jules Schelvis. 2009, De Bataafsche Leeuw. Op 14 oktober 1943 brak in het vernietigingskamp Sobibor, in het oostelijk deel van Polen, een opstand uit die uniek was in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. In het kamp, dat toen anderhalf jaar bestond, waren al 250.000 joden vergast, van wie ongeveer 33.000 uit Nederland afkomstig waren. De opstand van Sobibor is van grote betekenis geweest. Van de driehonderd gevangenen die tijdens de opstand wisten te ontsnappen hebben 47 de oorlog overleefd. Deze konden na de oorlog getuigen van de massamoord. In tegen de SS-ers en Oekraïeners van Sobibor op gang gekomen processen kwamen misdaden aan het licht die anders wellicht verborgen zouden zijn gebleven. Aan de hand van niet eerder benutte bronnen en door middel van ooggetuigenverslagen reconstrueert Jules Schelvis de gruwelijke geschiedenis van een altijd in de schaduw van Auschwitz gebleven vernietigingskamp, waar zo veel landgenoten het leven lieten. Nederlandstalig. Hard Cover - 374 pages. €  20,00
More Info
S37361  Click for more information Oorlog en Bezetting - Nederland in 1940-1945 De geschiedenis in topstukken uit het NIOD-archief. David Barnouw. 2015, Hollands Diep. De lotgevallen van Nederland in de Tweede Wereldoorlog zijn beschreven en verbeeld in talloze boeken, films, documentaires, artikelen en radio- en televisie-uitzendingen. Maar niet eerder werd de bewogen geschiedenis van vijf jaar oorlog in Nederland verteld aan de hand van topstukken uit het NIOD-archief: authentieke documenten, brieven, telegrammen, proclamaties, dagboekaantekeningen - de meest sprekende, zwijgende getuigen van vijf jaar oorlog en bezetting. Voor dit bijzondere boek heeft het NIOD, het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust - en Genocidestudies, de schatkamers van haar omvangrijke archief geopend. Uit die indrukwekkende collectie heeft David Barnouw, oorlogsdeskundige, auteur en voormalig onderzoeker van het NIOD, meer dan 100 documenten gekozen die het verhaal over Nederland in de oorlogsjaren 1940-1945 vertellen en laten zien. Nederlandstalig. Hard Cover - 215 pages. €  17,50
More Info
S37362  Click for more information 1940-1945 - De Canon van de Duitse Bezetting in Nederland. David Barnouw. 2016, Walburg Pers. Geen enkele periode uit de recente geschiedenis heeft zo'n grote impact op Nederland gehad als die van de Tweede Wereldoorlog. Je bent vóór of na 'de oorlog' geboren en een eerste, tweede, en nu ook derde generatie hoort de verhalen en vertelt ze verder. Maar de tijd schrijdt voort, en er zijn steeds minder ooggetuigen te vinden. Om de invloed van die oorlog te onderstrepen en om de belangrijkste gebeurtenissen en personen daaruit in één helder en handzaam naslagwerk te bundelen voor de Nederlanders van nu, stelde David Barnouw van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) deze Bezettingscanon samen. Een overzichtelijke en ruim geïllustreerde uitgave, die alles samenvat wat iedere Nederlander over de Tweede Wereldoorlog zou moeten weten. De Duitse bezetting in 50 hoofdstukken over Hitler, het bombardement van Rotterdam, de ballingschap van Wilhelmina in Londen, de NSB, het verzet, de jodenvervolging en de kampen. Natuurlijk komen ook onderduikers, operatie Market Garden, Eisenhower, Churchill, Roosevelt en Stalin, de Hongerwinter, Prins Bernhard, Dolle Dinsdag, de berechting van oorlogsmisdadigers en de Wederopbouw aan bod. Maar zeker ook de Japanse bezetting van Nederlands-Indië, dat na de bevrijding van Nederland moest wachten totdat de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki een einde aan de Tweede Wereldoorlog maakten. Geschiedenis van Nederland 1940 - 1945 is een complete uitgave met literatuurverwijzingen voor wie zich verder wil verdiepen. Nederlandstalig. Hard Cover - 176 pages. €  22,50
More Info
S37829  Click for more information German Armor in Normandy - Men * Battles * Weapons. Yves Buffetaut. 2018, Casemate. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft zich een verschuiving voorgedaan in de samenstelling van de grote gepantserde eenheden van legers, waardoor met name de kracht van hun tanks is toegenomen. De Duitsers waren geen uitzondering. Veel van de recent gevormde Panzer-divisies, van de 12e SS-Panzerdivision Hitlerjugend tot de 2e SS-Panzerdivision Das Reich, werden van juni tot augustus 1944 in Normandië ingezet om de geallieerden te bestrijden. Binnen slechts tien weken zouden ze verslagen zijn. Dit boek begint met het verkennen van de aanvankelijke strijd om de controle over Caen te krijgen nadat de geallieerden waren geland op de stranden van Normandië, wat resulteerde in de vernietiging van de 7th Armored Division door de zware Duitse Tiger-tanks, met Britse verliezen van in totaal 27 tanks. De daaropvolgende strategieën die de commandanten bedachten voor de Panzer-tanks tijdens Operaties Goodwood en Cobra waren niet zo succesvol en eindigden uiteindelijk in een ramp voor de Duitsers toen de geallieerden eind juli door de Duitse linie braken. Met meer dan 100 foto's, diagrammen die de samenstelling van Duitse pantserdivisies en kleurprofielen van tanks en andere pantservoertuigen, is dit een gedetailleerde beschrijving van de Duitse pantsertroepen in Normandië in 1944, gericht op de organisatie van de 10 pantserdivisies, de voertuigen waarop ze vertrouwden en de veldslagen waarin ze vochten en waarom uiteindelijk hun gecombineerde kracht niet genoeg was.. Engelstalig. Soft Cover - 128 pages. €  29,50
More Info
S37852  Click for more information Allied Armor in Normandy . Yves Buffetaut. 2018, Casemate. Tanks waren de beesten van de Tweede Wereldoorlog, machines die waren ontworpen om alles en iedereen op hun pad te vernietigen. Gedurende de zomer van 1944 gebruikten de geallieerden graag tanks en gepantserde voertuigen om terrein te winnen in de bloedige campagne van Normandië. Ze waren zwaar bewapend en boden een soort ondersteuning die geen enkel aantal infanteristen kon bieden, terwijl ze zich een weg door de vijandelijke linies vochten met hun geweren. Van de Amerikaanse 2nd Armored Division genaamd 'Hell on Wheels' tot de Britse 'Achilles'-tank, de ontmoetingen die ze in de strijd hadden, waren explosief. Dit deel van de Casemate Illustrated-serie verkent de invasie in Normandië vanuit het perspectief van de geallieerde pantserdivisies en bekijkt hoe gepantserde voertuigen een centrale rol speelden in de vele veldslagen die plaatsvonden. Het bevat meer dan 40 profielen van tanks en gepantserde voertuigen, van de Amerikaanse Sherman- en Stuart-tanks tot de bulldozers en amfibievoertuigen die zijn ontworpen voor het strand. Met gedetailleerde diagrammen en vele foto's die de samenstelling illustreren van de geallieerde pantserdivisies en tankregimenten die aanwezig zijn in Normandië, verklaart dit boek de cruciale rol die tanks spelen bij het verwerven van voet aan de grond in Normandië na de D-Day-landingen, evenals de betekenis van vele andere soorten gepantserde voertuigen. Engelstalig. Soft Cover - 128 pages. €  29,50
More Info
S38046  Click for more information Staff Cars in Germany WW2 Vol. 1 - Camera On 9. Alan Ranger. 2018, MMP Books. Met de mobilisatie van de Duitse strijdkrachten in 1939 werd het gebrek aan gemotoriseerd transport als een kritieke kwestie geïdentificeerd, om dit gedeeltelijk te verhelpen, voerde de militaire commandant een groot deel van de personenwagenvoorraad van zowel Duitsland als zijn satellietafhankelijkheden aan, dus werd de militaire motorpool aangevuld met duizenden van geconfisqueerde civiele personenauto's, die gedeeltelijk waren aangepast voor militair gebruik. Er werden commerciële en privélimousines gebruikt, evenals auto's met harde kappen en cabriolets. Dit deel bevat foto's van Opel-personenauto's, waaronder: - Opel Admiral - Opel Kadett - Opel Kapitan - Opel Olympia en anderen. Dit rijk geïllustreerde fotoalbum bevat meer dan 150 nooit eerder vertoonde foto's, veel uit privébronnen in Duitsland. Nieuw boek!. Engelstalig. Soft Cover - 88 pages. €  18,50
More Info
S38047  Click for more information KFZ. 1, 2, 3, & 4 Light Of-Road passenger Cars - Camera On 10. Alan Ranger. 2019, MMP Books. "De leichter geländegängiger Personenkraftwagen, of L. Gl. Einheits-Pkw - lichte terreinwagens - werden van 1936 tot begin 1944 vervaardigd door Stoewer, Hanomag en BMW. De bovenbouwen werden geleverd door tien verschillende bedrijven en waren van elke fabrikant identiek. Vroege versies hadden zowel vierwielaandrijving als besturing, wat later werd teruggebracht tot slechts vierwielaandrijving en voorwielbesturing. Deze terreinwagens werden door het Duitse leger gebruikt in vier verschillende versies met de aanduidingen Kfz.1, Kfz. 2, Kfz. 3 en Kfz. 4. Dit nieuwe fotoalbum in de "" Camera On "" -serie bevat meer dan 120 foto's van deze voertuigen tijdens WO II. Nieuw boek!. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  18,50
More Info
S38052  Click for more information 4-Wheeled Armoured Cars in Germany WW2 - Canera On 21. Alan Ranger. 2020, MMP Books. Duitsland liep voorop bij de ontwikkeling van gepantserde auto's tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar met het einde van de oorlog in november 1918 en de ondertekening van het Verdrag van Versailles in 1919 legden de zegevierende bondgenoten een volledig verbod op het Duitse leger op om uitgerust zijn met gepantserde voertuigen, inclusief gepantserde auto's. In het begin van de jaren twintig stond de "Zusatz von Bologne", die een aanvulling was op het Verdrag van Versailles, het Duitse leger toe gepantserde auto's te produceren, voornamelijk voor politietaken; dit leidde uiteindelijk tot de Sd.Kfz. 13 series begin jaren '30. Met de overname van Duitsland door de nazi-partij in 1933 werden echter nieuwe 4-wielige pantserwagens besteld en ze moesten allemaal worden gebaseerd op het zware offroad-passagierschassis van Horch. Ze waren genummerd Sd.Kfz. 221, 222 en 223 hetzelfde chassis werd ook ontwikkeld tot de Sd.Kfz. 260 en 261 radiocommandovoertuigen. Deze publicatie behandelt de Duitse 4-wielige auto's in groot fotografisch detail, waarbij de nadruk wordt gelegd op de gepantserde auto's en hun bemanning terwijl ze omgingen met de omstandigheden en omstandigheden waarin ze zich bevonden. Ter illustratie van dit boek zijn foto's gebruikt uit de collectie unieke Duitse soldatenfoto's van de auteur.. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  18,50
More Info
S38224  Click for more information Fortress Europe - European Fortifications of World War II. J.E. Kaufmann/Robert M. Jurga. 2002, Da Capo Press. De Maginotlinie is het bekendste vestingstelsel uit de Tweede Wereldoorlog, maar in feite waren de meeste Europese landen bezig met het bouwen van versterkte verdedigingslinies vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog tot 1941, toen de beperkingen van de Franse aanpak duidelijk werden. Naast de West-Europese bronnen en contacten die hij gebruikte voor de populaire Hitler's Blitzkrieg-campagnes, J.E. Kaufmann heeft nu eerder niet beschikbare Oost-Europese archieven kunnen gebruiken om nieuw materiaal te leveren over de Sovjet Stalin- en Molotov-linies en de Tsjechische Nachod-Ostrava-verdediging. Een werkelijk allesomvattend verslag van alle Europese vestingwerken uit het tijdperk van de Tweede Wereldoorlog is nu voor het eerst beschikbaar, aangevuld met tientallen opmerkelijke technische tekeningen van de Poolse kunstenaar Robert M.Jurga. Engelstalig. Soft Cover - 431 pages. €  27,50
More Info
S38390  Click for more information Op weerstand gebouwd - Verdedigingslinies als militair erfgoed. I. Montijn. 2004, Waanders Uitgevers. Nederland huisvest vele forten, vestingen, (water)linies en soms moeilijk herkenbare, nauwelijks zichtbare overblijfselen van weerwerken uit de Oudheid. Deze door het hele land gelegen verdedigingswerken dienden voornamelijk als afschrikking. De thema-uitgave van het jaar 2004 handelt - in het 'Jaar van de Vestingwerken' - aan de hand van boeiende en afwisselende bijdragen over verdedigingswerken ter land, ter zee en in de lucht. Wat wordt daarmee gedaan in de huidige tijd? Hoe worden zij beleefd en welke plannen bestaan ervoor? Sommige van deze overblijfselen zijn bijzonder goed bewaard gebleven en bieden aan tal van organisaties en bewoners een karakteristiek onderkomen in de natuur. Aan de orde komen onder meer het Nederlandse gedeelte van de Romeinse limes, de vroegste middeleeuwse versterkingen, de Schenkenschans bezien op schilderijen, de kustverdediging tijdens de Republiek, fortwachterswoningen en het geheim van de Heimenberg in Gelderland. Tevens wordt het strategische linieplan van generaal Winkelman uit 1940 behandeld. Verder een bijdrage over luchtverdedigingswerken te Deelen en Ypenburg. Veel bijzondere en verrassende foto's, onder meer uit het 'Geheugen van Nederland', zullen de belangstelling prikkelen van een ieder, en vooral van diegene met speciale interesse voor het heden, verleden en de toekomst van het Nederlandse militaire erfgoed. Nederlandstalig. Soft Cover - 216 pages. €  15,00
More Info
S38736  Handelsschiffe im Kriegseinsatz . Herbert Baasch. 1987, Stalling. Aan de hand van 246 foto's uit de Tweede Wereldoorlog bespreekt de auteur de inzet van Handelsschepen voor oorlogstaken onder Duitse vlag. In het boek komen ook een aantal Nederlandse schepen voor. Duitstalig. Hard Cover - 167 pages. €  16,50
More Info
S38802  Click for more information Festung Holland - Landminenräumung in den Niederlanden 1945-1947. Wolfgang Tamm. 2009, Comprint and Book Publishing. Beschrijving van het ruimen van mijnen in Nederland door Duitse krijgsgevangenen in de jaren 1945-1947. Duitstalig. Soft Cover - 130 pages. €  19,00
More Info
S39045  Click for more information De Kleurrijke wereld van de VOC - Nationaal Jubileumboek VOC 1602-2002. leo Akveld e.a.. 2002, Uitgeverij THOTH. Op 20 maart 1602 werd de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) opgericht. Aan deze handels- en scheepvaartonderneming, in de zeventiende en achttiende eeuw de grootste ter wereld, was door de Staten-Generaal het alleenrecht voor de handel op Azië verleend. Dit fraai uitgevoerde boek verschijnt ter gelegenheid van het VOC-jubileumjaar 2002. Het vertelt over de oprichting van de VOC, de invloed van de VOC op het dagelijks leven in Nederland en in Europa (eet- en drinkgewoonten: koffie, thee en specerijen; kleding: kimono en sits; de interieurs: Japanse lakmeubels, chinoiserie; kennis en wetenschap etc.). Uitvoerig wordt ingegaan op de activiteiten van de VOC op plekken in Azië waar de meest succesvolle producten vandaan kwamen, zoals Indonesië, Japan, China en Ceylon. Ook wordt aandacht besteed aan concurrenten van de VOC, zoals de Engelse, Deense en Zweedse Oost-Indische compagnieën. Dit rijk geïllustreerde (kleurenfoto's, tekeningen) jubileumboek werd samengesteld in samenwerking met het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam, het Maritiem Museum Rotterdam en het Rijksmuseum Amsterdam. Nederlandstalig. Soft Cover - 192 pages. €  10,00
More Info
S39268  Click for more information Dornier Bombers and Reconnaissance Aircraft 1925-1945 . Manfred Griehl. 1990, Arms and Armour. Fotografisch overzicht (met begeleidende teksten) van bommenwerpers en verkenningsvliegtuigen van Dornier. Engelstalig. Soft Cover . €  8,50
More Info
S39491  Click for more information Berlijn - Leven in een gespleten stad. Piet de Moor. 2016, Uitgeverij van Gennep. Dit keer gaat Piet de Moor in BERLIJN - LEVEN IN EEN GESPLETEN STAD op zoek naar de ziel van Berlijn, een stad die als geen andere geleden heeft onder het geweld van de geschiedenis in de twintigste eeuw. Door het lezen van dagboeken, romans en ooggetuigenverslagen, door gesprekken met historici, politici, schrijvers en journalisten slaagt de Moor erin een fascinerend beeld te geven van de geschiedenis van Berlijn vanaf Hitlers machtsovername in 1933 tot de val van de Muur in 1989. Hoe wisten de nazi's het bruisende leven in de stad te vergiftigen? Met welke absurditeiten van het communisme werden de Oost-Berlijners in de DDR geconfronteerd, hoe verging het de stad na de Wende? Piet de Moor heeft een scherp oog voor de gespletenheid van het leven in de stad, voor de wijze waarop de tegenstellingen van de twintigste eeuw zich manifesteren in het dagelijkse leven van de Berlijners. Het resultaat is opnieuw een noodzakelijk, caleidoscopisch boek. Nederlandstalig. Soft Cover - 373 pages. €  17,50
More Info
S39958  Click for more information Fernaufklärer - 1915-1945. Heinz J. Nowarra. 1982, Motorbuch Verlag. De degelijke documentatie van langeafstandsverkenning - van het begin in de Eerste Wereldoorlog tot de periode van het verbod tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. Interessante informatie vanuit historisch oogpunt. Gedetailleerde beschrijvingen van de belangrijkste langeafstandsverkenningsvliegtuigen. Veel organisatorische, economische en technische details. Zeldzame foto's, tekeningen en tabellen! Hier wordt de betekenis en invloed van langeafstandsverkenning op de planning van de operaties van de verschillende krijgsmachtdelen duidelijk. Een belangrijk, uitgebreid informatie- en naslagwerk. Duitstalig. Hard Cover - 207 pages. €  17,50
More Info
S41085  Click for more information Bristol Beufighter Mk I, Mk II and Mk VIF in Europe and North Africa . Neil Robinson. 2021, Red Kite. Toen we voor het eerst besloten om de Beaufighter in deze serie te maken, was het duidelijk dat er minstens twee delen nodig zouden zijn om het type recht te doen. De grote vraag was, hoe ze te splitsen? Nachtjagers / Dagjagers? Fighter Command / Coastal Command? Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om de foto's te groeperen op subtype, dus in dit volume heb je alle Mk Is en Mk II's en de Mk VIf. De Mk VIC zal samen met de Mk X in het volgende volume / s verschijnen en later Mks. Zoals gebruikelijk in deze serie, besteden we het grootste deel van de ruimte aan originele oorlogsfoto's met een hoge resolutie, die we zeer nauwkeurig onderzoeken om details te ontdekken die al meer dan 70 jaar in het zicht verborgen zijn. Dit boek bevat circa 120 originele oorlogs-/vooroorlogse foto's en 6 diepgaande kleurprofielen. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  24,50
More Info
S41543  Click for more information Hitlers Bankiers - Het verbijsterende verhaal: Hoe Zwitserse bankiers het roofgoud van Hitler heelden, witwasten en zodoende de Duitse oorlogsmachinerie draaiende hielden. Jean Ziegler. 1997, Meulenhoff-M. Zonder de Zwitserse banken zou de Tweede Wereldoorlog eerder beëindigd zijn en zouden honderdduizenden mensen in leven zijn gebleven, zo stelt de vooraanstaande Zwitserse hoogleraar Jean Ziegler. In zijn onthullende boek Hitlers bankiers presenteert de auteur nauwgezet en gedetailleerd bewijzen dat de internationale machtspositie van de Zwitserse banken is gegrondvest op astronomisch hoge oorlogswinsten. In die periode stuurde de Zwitserse overheid tienduizenden joodse vluchtelingen aan de grens terug, van wie velen in de handen van de SS vielen. Nieuwe gegevens, voor het merendeel afkomstig van de Amerikaanse inlichtingendienst, onderschrijven de Zwitserse medeplichtigheid aan de misdaden van de nazi's. Deze nieuwe informatie toont aan welke enorme kapitalen in de kelders van de Zwitserse banken opgeslagen zijn; kapitaal dat ooit toebehoorde aan de slachtoffers van de Holocaust. Meer dan vijftig jaar wist Zwitserland de wereld voor te liegen dat het een neutraal land is, de feiten in dit boek bewijzen het tegendeel. Nederlandstalig. Soft Cover - 319 pages. €  15,00
More Info
S41860  Click for more information The American Forces at Salcombe and Slapton during World War Two . Muriel and David Murch/Len Fairweather. 1984, Privé uitgave. beschrijving van het verblijf en de training van Amerikaanse troepen in dit gebied ter voorbereiding op D-Day. Engelstalig. Soft Cover - 40 pages. €  16,50
More Info
S41861  Click for more information Warpaint Series No. 129 - Mikoyan-Gurevich MiG-3. Nikolay Yakubovich. Warpaint-Books. Boek met een beschrijving van de genoemde vliegtuigtypes. Mooi uitgevoerd op stevig papier. Ruim voorzien van foto's, tevens voorzien van veel kleurentekeningen en een aantal schaaltekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 68 pages. €  16,95
More Info
S41873  Click for more information The European Theather - Pictorial record. Center of Military History. Boek uit de serie U.S. Army in World War II. Dit is een fotoboek over het Amerikaanse leger in Europa. Veel bijzondere foto's. Engelstalig. Soft Cover . €  20,00
More Info
S41874  Click for more information Die Armee Wenck - Hitlers letzte Hoffnung - Hitlers letzte hoffnung. Günther W. Gellermann. 1997, Bernard & Graefe. Het 12e leger, ook bekend als "Armee Wenck" was de laatste hoop van Hitler bij de verdediging van Berlijn in 1945. Ook dit mocht zoals bekend niet meer baten. In dit boek het verhaal van de laatste strijd van het 12 leger. Voorzien van een aantal foto's en documenten. Duitstalig. Soft Cover - 215 pages. €  17,50
More Info
S41892  Click for more information American Memorials and Overseas Military Cemeteries . American Battle Monuments Commission. Boekje waarin alle Amerikaanse gedenktekens en begraafplaatsen worden beschreven. Met foto's en kaarten. Engelstalig. Soft Cover - 31 pages. €  9,50
More Info
S41893  Click for more information Henr-Chapelle American Cemetery and Memorial . American Battle Monuments Commission. Boekje waarin de Amerikaanse militaire begraafplaats Henri-Chapelle in België wordt beschreven. Met foto's en kaarten. Engelstalig. Soft Cover - 31 pages. €  9,50
More Info
S41894  Click for more information Voor het vaderland weg - nederlandse dienstweigeraars in de Tweede Wereldoorlog. Peter Schumacher. 2007, van Gennep. Op 8 augustus 1940 kondigde de Nederlandse regering, die op dat moment in ballingschap in Londen zetelde, een dienstplicht af voor alle Nederlandse mannen, geboren tussen 1 januari 1904 en 1 januari 1921, die zich in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada en de rest van de vrije wereld bevonden. Dit besluit stuitte bij Nederlandse emigranten op ongekend veel verzet. Gedwongen door massawerkloosheid hadden zij in de jaren dertig Nederland. Na jarenlang hard werken hadden ze eindelijk een beter bestaan in hun nieuwe vaderland opgebouwd. Moesten ze hun zuurverdiende have en goed nu voor onbepaalde tijd achterlaten om ingelijfd te worden in een Nederlands ‘showlegertje’ in Engeland? En dat voor een koningin en een regering die hun eigen land in tijden van nood waren ontvlucht? In Canada en de Verenigde Staten, waar Nederlandse dienstweigeraars niet konden worden vervolgd, bleef meer dan de helft van de opgeroepenen thuis. Sommigen vochten nog liever vrijwillig voor hun nieuwe vaderland. Dit ondanks een intensieve en peperdure rekruteringscampagne, waarbij met sancties gedreigd werd. Zuid-Afrikaanse dienstweigeraars wachtte een zwaarder lot: 58 van de 200 werden met Nederlandse schepen naar Suriname gedeporteerd. In Paramaribo werden ze opgesloten in Fort Zeelandia. Daar viel hen een onmenselijke behandeling ten deel. Na Een bende op Java licht Peter Schumacher opnieuw het deksel van een Nederlandse militair-historische doofpot. Nederlandstalig. Soft Cover - 207 pages. €  12,00
More Info
S41899  Click for more information Battles with the Panzers - Monty's Tank Bataillons 1 RTR & 2 RTR at War. Patrick Delaforce. 2010, Amberley. Het verhaal van het Britse Royal Tank Regiment is er een van strijd, triomf en prestatie. Het is misschien nog maar driekwart eeuw oud, maar in die jaren is de patstelling van de loopgravenoorlog overwonnen, is de mobiliteit op het slagveld hersteld en zijn gepantserde en gemechaniseerde troepen een dominante factor in de strijd geworden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog won het 1st Battalion The Royal Tank Regiment twee Victoria Crosses en waren ze overwinnaars in de allereerste tank-versus-tank-engagement. 2 RTR vocht in alle belangrijke veldslagen aan het westfront van Mesen in juni 1917 tot de wapenstilstand. Beide formaties namen deel aan de massale gepantserde aanval op Cambrai op 20 november 1917, een belangrijke ontmoeting in de geschiedenis van de tank. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam 1 RTR in actie in de Noord-Afrikaanse woestijn, in Italië en in Noordwest-Europa en vormde het de speerpunt van de 7th Armored Division in de campagnes van 1944 en 1945. Na dienst bij de British Expeditionary Force in Frankrijk in 1940 en later in Noord-Afrika vocht 2 RTR in 1942 een heroïsche achterhoedegevecht in Birma. In 1944 en 1945 nam 2 RTR deel aan de Italiaanse campagne, voordat de oorlog in Oostenrijk werd beëindigd. Patrick Delaforce interviewde zo'n veertig ervaren officieren en manschappen van beide bataljons om het inspirerende verhaal te vertellen van de twee belangrijkste tankbataljons van Groot-Brittannië in oorlog. Zijn verhaal is verweven met uitgebreide interviews met deze veteranen, waaronder wijlen veldmaarschalk Lord Carver, een jonge tankcommandant met 1 RTR die bij het uitbreken van de oorlog in 1939 in Noord-Afrika was gestationeerd. Volgens de succesvolle formule die werd gebruikt in het vorige Britse leger van de auteur Divisie- en bataljonsgeschiedenissen, deze boeiende geschiedenis van 1 en 2 RTR in oorlog is volledig geïllustreerd met een selectie van kaarten en archieffoto's. Engelstalig. Soft Cover - 285 pages. €  20,00
More Info
S41913  Click for more information Waterloo - The Hundred Days. David Chandler. 1980, Osprey Publishing. Beschrijft de gebeurtenissen na de terugkeer van Napoleon van Elba in de aanloop naar de Slag bij Waterloo, en biedt een gedetailleerde kroniek van de Waterloo-campagne, met kaarten die een visuele presentatie van troepenbewegingen geven. Engelstalig. Hard Cover - 224 pages. €  20,00
More Info
S41937  Click for more information Toegestane hoeveelheden voor veld-en basisonderhoud . 1956, Ministerie van Oorlog. Handleiding voor veld- en basisonderhoud voor Seinpistool nr. 1. Nederlandstalig. Soft Cover - 12 pages. €  5,00
More Info
S41938  Click for more information Schietvoorschrif der Infanterie - Voorschrift 96. 1915, Ministerie van Oorlog. Voorschrift 96 in de serie van Legervoorschriften. Houdingen, grepen en richten van handvuurwapens met tabellen als bijlage.. Nederlandstalig. Soft Cover - 147 pages. €  17,50
More Info
S41951  Click for more information Parachutes and Aircraft Clothing - War Department technical Manual 1-440. 1945, War Department. Dit Amerikaanse militaire voorschriuft behandeld alles over parachutes. Engelstalig. Soft Cover - 156 pages. €  20,00
More Info
S41963  Click for more information Varen, Vechten en Berechten - Nederlandse maritieme rechtspraak op het grondgebied van Groot-Brittannië gedurende de Tweede Wereldoorlog. Anne-Marie Smit. 1991, Gouda Quint BV. Op 10 mei 1940 werd Nederland in de Tweede Wereldoorlog betrokken. Een groot deel van de Nederlandse koopvaardijvloot, week uit naar Groor-Brittannië. Daar wachten de opvarenden harde jaren vol gevaar. De koopvaardij werd ingezet voor de Geallieerde strijd. "Varen en Vechten" was het devies. Zo werd door de autoriteiten een vaarplicht voor de koopvaardijmensen ingesteld. Wiue weigerde te varen of zich anderszins van het rechte pad bewoog werd voor een maritieme rechtbank gedaagd. Dit boek beschrijft de Nederlandse maritieme rechtspraak op het grondgebied van Groot-Brittannië. Nederlandstalig. Soft Cover - 174 pages. €  15,00
More Info
S42004  Mir selber seldsam fremd - Die Unmenschlichkeit des Krieges. Willy Peter Reese. 2003, Claassen. Stern-journalist Stefan Schmitz presenteert een ongewone vondst: het manuscript voor een boek dat in 1941-44 aan het oostfront is geschreven. Een horror-document, geschreven in de paar vrije periodes buiten de loopgraven en soms zelfs daar. Bovenal een schokkende aanklacht tegen de oorlog die veel verder gaat dan de context waarin deze is ontstaan. Willy Peter Reese is pas twintig jaar oud en wil schrijver worden wanneer hij wordt opgeroepen in de Wehrmacht en naar het Oostfront wordt gestuurd. Van 1941 tot 1944 schreef hij op wat hij ervoer - genadeloos tegen zichzelf en met een onverholen blik. Bekentenissen en rapporten van onderdrukkende intensiteit komen naar voren tijdens de pauzes tussen de veldslagen en in de loopgraven. Stefan Schmitz presenteert deze ongewone vondst en classificeert deze biografisch en historisch: een document van gruwel over het proces van enorme ontmenselijking. En een aanklacht tegen oorlog die veel verder gaat dan de context waarin deze is ontstaan. Reese, die stierf in Vitebsk in 1944. Duitstalig. Hard Cover - 284 pages. €  15,00
More Info

This Month Highlights:


"We Gaan!"

Click for more information
Vlucht KL4805, noodlot in de mist
€  14,50

Author: Roger Soupart/Kitty Nielsen

More
Information

Through to the end

Click for more information
487 (NZ) Squadron RAF
€  45,00

Author: David Palmer/Aad Neeven

More
Information
 
 


Visit the site of the webdesign office!