News Letter

Dear Reader, please find below our latest newletter.

S21209  Click for more information Vlamingen aan het Oostfront deel 1 + 2 . A. van Arendock. 1973, Etnika. Beschraving van de Blegen die streden in het Vlaams Legioen van de SS aan het Oostfront. Zeer gedetailleerde boken. Nederlandstalig. Hard Cover - 525 pages. €  75,00
More Info
S36894  Click for more information Hr.Ms. Kruisers "Java" en "Sumatra" . J. Anten. 2011, Asia Maior. Technische, politieke en economische ontwikkelingen leidden tot grote veranderingen in de maritieme wereld. Een reeks herinneringsboeken aan de 'goede oude tijd' zag de afgelopen jaren het licht, waaronder recentelijk enkele scheepsbiografieen. Hr.Ms. kruisers Java en Sumatra van J. Anten is de tweede uitgave van Asia Maior over de grote oppervlakteschepen van de Koninklijke Marine tijdens de Tweede Wereldoorlog. In deze uitgave wordt op chronologische wijze de levensloop van de zusterschepen Java en Sumatra gepresenteerd: van hun bouw tot hun (dramatische) ondergang tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het boek bevat technische tekeningen van de Java, veel zwartwit foto's en in de bijlagen is aandacht voor de technische specificaties, de naamgenoten, de reizen en oefeningen van beide schepen, een uitgebreide bronvermelding, een namenlijst van de opvarenden van de Java vlak voordat het schip ten onderging tijdens de Slag in de Javazee en een Engelse samenvatting. Nederlandstalig. Soft Cover . €  50,00
More Info
S40697  Click for more information Hr.Ms. Kruiser "De Ruyter" 1933-1942 . H.J. Legemaate/A.J.J. Mulder/M.G.J. Zeeland. 1999, Asia Maior. Prachtig boek over de Nederlandse kruiser Hr.Ms. De Ruyter. Het schip ging in 1942 tijdens de slag in de Javazee verloren. Mooi uitgevoerd boek . Nederlandstalig. Hard Cover - 160 pages. €  45,00
More Info
S46293  Click for more information Soldaten in de Vechtstreek - 1672-1673 Sporen van het Rampjaar in het archief. Wouter van Dijk. 2022, Waanders Uitgevers. Het Rampjaar 1672-1673 bracht de nog jonge Nederlandse staat aan de rand van de afgrond. Terwijl de bisschoppen van Munster en Keulen het oosten en noorden van de Republiek plunderden en vanaf zee een invasie van de Engelse koning dreigde, kreeg de Oude Hollandse Waterlinie de volle kracht van het Franse leger van Lodewijk XIV te verduren. De Vechtstreek vormde in deze periode de noordelijke frontlinie, met desastreuze gevolgen voor de regio en de bevolking. Aan de hand van vele zeventiende-eeuwse documenten uit de archieven van streekarchief Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen beschrijft Wouter van Dijk de gebeurtenissen in het Rampjaar in het noordelijk deel van de waterlinie, van Weesp tot Maarssen en van Mijdrecht tot De Bilt. Het blijkt dat er ook na honderden jaren nog vele verborgen verhalen over het Rampjaar in de archieven liggen te wachten om verteld te worden. Nederlandstalig. Soft Cover - 96 pages. €  15,00
More Info
S46294  Click for more information Agenten voor de Koning - Engelse spionage tijdens het Rampjaar: 1672-1673. Anne Doedens/Liek Mulder/Frits de Ruyter de Wildt. 2022, Waanders Uitgevers. Midden in de Gouden Eeuw dreigde oorlog ons land te vernietigen. In 1672 braken maanden aan, waarin ‘het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos’ was. Kennis is macht, ook voor de vijand. Die wordt geleverd door spionnen. Daarover gaat dit boek: wat kwamen Engelse verspieders over ons land te weten? Wie waren ze? Tot nu werden hun brieven en rapportages in de Engelse National Archives nog niet benut door historici. Informatie kwam met de postboot uit Den Briel en Hellevoetsluis naar Harwich, soms dwars door de vloten van de oorlogvoerenden. Spionagenetwerken werden opgetuigd door Silas Taylor, havenmeester van Harwich. De inlichtingen gingen naar vooraanstaande politici in Londen. Zijn spionagewerk wordt in dit boek aan de vergetelheid ontrukt. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  22,50
More Info
S46319  Click for more information Desert Rise - Arnhem Descent - The 10th Parachtue Battalion in the Second World War. Martin Peeters/Niall Cherry. 2013, Brendon Publishing. Desert Rise - Arnhem Descent vertelt het verhaal van het 10th Parachute Battalion tijdens zijn korte leven in de Tweede Wereldoorlog, vanaf de vorming van de eenheid in de Westelijke Woestijn in 1942, hun acties in Italië en uitgebreide beschrijving over de noodlottige slag bij Arnhem in september 1944. Deze beperkte, herziene en verbeterde derde editie bevat vier nieuwe bijlagen en een herziene nominale rol. Engelstalig. Soft Cover - 314 pages. €  72,50
More Info
S46320  Click for more information Kampfraum Arnheim - A photo study of the German Soldier fighting in and around Arnhem September 1944. Harlan Glenn/Remy Spezzano. 2023, RZM Publishing. Bekend om hun bestverkopende titels "God, Honor, Fatherland" en "Platz der Leibstandarte", is RZM Publishing trots om de langverwachte herdruk "Kampfraum Arnheim" aan te bieden, een unieke diepgaande fotografische documentatie van de Duitse grondtroepen die zich verzetten tegen de Geallieerde luchtlandingen in Nederland in september 1944. Hun reactie op dit Anglo-Amerikaanse offensief, met de codenaam "Operatie Market Garden", werd opgetekend door zeven Duitse oorlogscorrespondenten wier 16 filmrolletjes de primaire focus van deze publicatie zijn. Het materiaal is exclusief verkregen uit het Duitse Federale Archief en toont Heer, Luftwaffe en Waffen-SS troepen in actie bij Arnhem, Nijmegen, Mook en Osterbeek. De foto's worden in chronologische volgorde gepresenteerd en gaan vergezeld van gedetailleerde bijschriften met de datum en locatie van elke foto, de naam van de fotograaf en het negatieve framenummer. Nooit eerder is een werk over dit onderwerp zo grondig gepresenteerd vanuit het standpunt van de gevechtscameraman, dat een fascinerende kijk geeft op Duitse infanterie-, pantser- en FLAK-artillerie-eenheden uit de late oorlog in felle defensieve gevechten. Geschreven door Harlan Glenn, auteur van "For King and Country: British Airborne Uniforms, Insignia and Equipment in World War 2", met aanvullend onderzoek geleverd door een team van Nederlandse experts, onderscheidt "Kampfraum Arnheim" zich als de definitieve visuele geschiedenis van de Duitse eenheden die deelnamen aan deze cruciale strijd. Uiterst zeldzaam en gezocht boek! Nu in herdruk. Engelstalig. Hard Cover - 308 pages. €  93,00
More Info
S46357  Click for more information Fokker T-V en T-IX - De tweemotorige bommenwerper van Fokker. Hugo Hooftman. 1979, Cockpit-Uitgeverij. Deel 8 van de Nederlandse Luchtvaart Encyclopedie over de Fokker T-V en T-IX. Tekst en veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 160 pages. €  35,00
More Info
S46358  Click for more information Flugzeugerkennungs Tafeln: Sowjet Russland - L.Dv. 904; H. Dv. 404/4 Ausgabe Dezember 1940. 1940, Luftwaffe. Originele map van de Luftwaffe voor de herkenning van vliegtuigen. Deze map behandeld de Sovjet-Uni.. Duitstalig. Soft Cover . €  95,00
More Info
S46383  Click for more information De Atlantikwall op Schouwen-Duiveland - Planning en realisatie 1940-1945. P.C. Heijkoop/J. Rijpsma. 2010, Eigen uitgave. Wandelend door de natuurgebieden op de “Kop van Schouwen”, of fietsend langs de polderwegen en de Oosterscheldedijk van Duiveland kom je ze op een aantal plekken nog tegen, de bunkers die onderdeel uitmaakten van de fameuze Atlantikwall. Deze verdedigingslinie werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers aangelegd om de bezette West-Europese kust te vrijwaren van een geallieerde bevrijdingsoperatie. Aanvankelijk was Schouwen-Duiveland van gering strategisch belang voor de Duitsers, alleen Zierikzee als haven voor de Kriegsmarine en het vliegveld Haamstede als uitvalsbasis voor de Luftwaffe waren te verdedigen gebieden. Na verloop van tijd veranderde het inzicht en moest het Zeeuwse eiland onderdeel gaan uitmaken van een langs de gehele Nederlandse kust op te werpen verdedigingslinie. Zodoende werd de gehele kuststrook, van duin tot dijk, aangewezen als potentieel gebied waar de geallieerden een landingspoging zouden kunnen ondernemen. Om dit te voorkomen verrees een keten van stellingen op de Kop van Schouwen, maar ook verder richting het binnenland. In dit boek wordt de bouw van de bunkers en de aanleg van de stellingen van planning tot realisatie uiteengezet. Zeer zeldzaam boek!. Nederlandstalig. Hard Cover - 240 pages. €  35,00
More Info
S46450  Click for more information Chronik I. Gruppe Nachtjagdgeschwader 2 I./NJG2 - Juli 1940 bis Kriegsende 1945, Fernnachtjagd 1940-1942. Heinz Rökker. 1997, VDM. juli 1940 tot het einde van de oorlog in 1945; Nachtelijke jacht over lange afstanden 1940-1942. De 1e Groep van Nachtjager Squadron 2 is een speciaal geval in de geschiedenis van nachtjagereenheden. Momenteel is dit de enige langeafstandsjachtgroep die in juli 1940 werd opgericht. De nachtelijke langeafstandsjacht werd in november 1941 door “hoger hand” stopgezet op het hoogtepunt van zijn succes. De groep werd vervolgens twee keer ingezet in het Middellandse Zeegebied voor een grote verscheidenheid aan taken, maar nauwelijks nachtelijke jachtmissies. De lijst met verschillende locaties spreekt voor zich. Er is geprobeerd een globaal overzicht te geven van de individuele stations, de verliezen en successen, de eenheidsleiders, officieren en inspecteurs, de onderofficieren en manschappen, het vliegend, technisch en administratief personeel uit de formatie van I./NJG 2 tot het einde van de oorlog toegeven. Duitstalig. Hard Cover - 307 pages. €  35,00
More Info
S46461  Click for more information Helicopters of the Thirth Reich . Steve Coates. 2002, Classic Publications. Al in de jaren dertig, tijdens de embryonale jaren van het Derde Rijk, onderkende een kleine, toegewijde groep Duitse luchtvaartontwerpers en -technici het potentieel van een radicaal nieuw vliegconcept – het vliegtuig met roterende vleugels – dat was ontwikkeld door de jonge De Spanjaard Juan de la Cierva, die in een dergelijk principe een methode zag om de neiging van vliegtuigen met vaste vleugels om af te slaan en te draaien te overwinnen. Ondanks aanvankelijke scepsis van het Reichsluchtvaartministerie bleven Duitse ontwerpers zoals professor Henrich Focke en Anton Flettner vasthouden aan hun geloof in het potentieel van de autogyro en de helikopter. Dit boek vertegenwoordigt de eerste alomvattende poging om de ontwikkeling van autogyros en helikopters in Duitsland in de periode 1930-1945 in verband te brengen en probeert licht te werpen op een lang en ten onrechte verwaarloosd gebied van aanzienlijke luchtvaartprestaties. Maar al te vaak wordt de Duitse vooruitgang op dit gebied overschaduwd door de prestaties die zijn geboekt bij de ontwikkeling van de zogenaamde 'Wunderwaffen' uit de nazi-periode. Maar tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog lagen de Duitsers, ondanks minimale financiering, lauwe officiële steun en bittere rivaliteit tussen de diensten, ongetwijfeld technologisch voor op hun Amerikaanse tegenhangers in de ontwikkeling van vliegtuigen met roterende vleugels. Na jaren van onderzoek heeft Steve Coates het verhaal blootgelegd van de ontwikkeling en het gebruik van Duitse helikopters vanaf de vooroorlogse jaren tot hun daaropvolgende inzet bij de Luftwaffe als ondersteuningsmachines voor oorlogsvoering in de bergen en als hulpmiddel voor de U-boten. Met behulp van meer dan 350 fascinerende foto's - waarvan de meeste nooit eerder zijn gepubliceerd - geeft de auteur een gedetailleerde analyse van de opmerkelijke Fw 61, Fa 223 en Fl 282 helikopters, evenals enkele van de meer 'exotische' projecten en varianten die gepland waren. Helicopters of the Third Reich kan worden beschouwd als de meest gedetailleerde studie die over dit onderwerp is gepubliceerd. Engelstalig. Hard Cover - 224 pages. €  75,00
More Info
S46463  Click for more information De Militaire Luchtvaart tijdens de Tweede Wereldoorlog in Groot-Brittannië 31 mei 1940 - 9 mei 1945 . J.W.T. Bosch. Koninklijke Luchtmacht. In deze studie wordt de geschiedenis van de Nederlandse Militaire Luchtvaart in Groot-Brittannië gedurende de Tweede Wereldoorlog tot in detail beschreven. 273 Pagina's tekst, index en vele bijlagen. Nederlandstalig. Soft Cover - 273 pages. €  75,00
More Info
S46464  Click for more information Die Chronik der 1, Staffel (F) Aufklärungsgruppe 124 . Werner Fehse. 1999, Privé uitgave. In dit boek de geschiedenis van de 1e Staffel van Aufklärungsgruppe 124. Deze eenheid bracht practisch de gehele oorlog door in Scandinaviië. Duitstalig. Soft Cover - 252 pages. €  70,00
More Info
S46465  Click for more information Die Chronik der Aufklärungskette (F) des Aufklärungsschwarms (F) Lappland . Werner Fehse. 2006, Privé uitgave. Dit boek verteld de geschiedenis van de Aufklärungskette van de Aufklärungsschwarms die gestationeerd was in Lapland. Duitstalig. Soft Cover - 120 pages. €  60,00
More Info
S46467  Click for more information Duitse bunkers in Nederland - Inventarisatie van de gebouwde en nog aanwezige duurzame verdedigingswerken. Rudi Rolf/Hans Sakkers. 2005, PRAK Publishing. Zonder twijfel HET boek over Duitse bunkers van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. De twee auteurs - de twee meest bekende experts van ons land - vertellen de geschiedenis en ontwikkeling van deze betonnen bouwwerken. Het boek beschrijft NIET alleen de bunkers die als onderdeel van de Atlantikwall langs de kust zijn gebouwd, maar ook die bunkers die landinwaarts gebouwd zijn, bijvoorbeeld bij Duitse vliegvelden, als communicatiebunker, of als onderdeel van de verdedigingslinies in het land. ALLE stellingen worden beschreven - vaak begeleid met een overzichtskaartje, bunkerplattegronden en foto's. Tenslotte worden de nog resterende bunkers in Nederland geïnventariseerd en op waarde geschat - dit in verband met een broodnodige bescherming door bijvoorbeeld plaatsing op de Monumentenlijst. Het enige boek dat U nodig heeft als U geïnteresseerd bent in Duitse bunkers in Nederland - een ECHTE aanrader! De vorige eigenaar heeft enkele aantekeningen in het boek gemaakt!. Nederlandstalig. Hard Cover - 240 pages. €  50,00
More Info
S46482  Click for more information Erlawerk VII Antwerpen-Mortsel 1940-44 - Uit het oorlogsdagboek van vliegveld Deurne. Deel 2. Jean Dillen. 1993, De Krijger. Dit boek verteld het verhaal van het filiaal van de Erlafabriek in het Duitse Leipzig. Vanaf het begin van de bezetting stuurde Erla haar mensen en materiaal naar België om een fabriek op te starten die het raspaardje van de Luftwaffe, de Messerschmitt 109 zou reviseren. Gedurende de 52 maanden van haar bestaan heeft Erlawerk VII meer dan vierduizend van de jachtvliegtuigen opnieuw luchtwaardig gemaakt en aan de laatste ontwikkelingen van de oorlogstechniek aangepast. Erlawerl VII tesste de afgewerkte machines op het vliegevld van Deurne en trok daartoe een schare kleurrijke testpiloten aan. Op 5 april 1943 werd de fabriek het doel van de 8e Amerikaanse Luchtmacht waardoor Erlawerk VII samen met Mortsel zwaar beschadidgd werd. Het boek is opgebouwd rond de getuigenissen van de Duitse directeur Bartsch, zijn hoofdingenier vaon Svhalcha Ehrenfeldt, het handjevol testpiloten, de Amerikaanse deelnemers aan het bombardement en de Vlaamse arbeiders die de auteur kwamen opzoeken. Vele nooit gepubliceerde foto's en documenten completeren het verhaal. Nederlandstalig. Hard Cover - 168 pages. €  35,00
More Info
S46487  Click for more information Aircraft of the Netherlands East Indies Army Air Corps in crisis and war times February 1937 - June 1942 - The unknown allied air force in south-east Asia during its built-up and the initial stages of the Pacific war with detailed service and individual aircraft histories for each of the aircraft tupes used. P.C. Boer. 2016, Batavian Lion. Dit boek is een eerste resultaat van een operationeel logistiek onderzoek (personeels- en materieellogistiek) naar het gebruik en de uitgaven van vliegtuigen van het Wapen der Militaire Luchtvaart, Army Aviation Corps (ML) van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) in de periode februari 1937 tot en met juni 1942. De ML/KNIL was, toen op 8 december 1941 de Pacific uitbrak, een belangrijke geallieerde (leger)luchtmacht met een sterkte van in totaal 365 vliegtuigen 245 gevechts- en transporttypes (inclusief reserves). Ter vergelijking: de RAF en RAAF in Malakka en Singapore hebben op dezelfde datum in totaal ongeveer 250 gevechtsvliegtuigen (inclusief reserves) ingezet. Operationele training en gevlogen operaties staan ??niet centraal, hoewel er aandacht wordt besteed aan de gevlogen oorlogsmissies om het boek leesbaarder en bruikbaarder te maken voor een groter publiek. Centraal staat echter de wijze waarop de ML afdeelingen werden uitgerust en bemand, op sterkte werden gebracht en gehouden en het uiteindelijke lot van de eenheden en vliegtuigen. Het vliegtuiggebruik en de verliezen van elk van de vliegtuigtypen op sterkte in de gedekte periode worden beschreven, zowel tijdens de vorming van eenheden, als tijdens hun bestaan ??en uiteindelijke afbouw. Engelstalig. Hard Cover - 560 pages. €  39,50
More Info
S46491  Click for more information The Sting of the Luftwaffe - Schnellkampfgeschwader 210 and Zerstörergeschwader 1 "Wespengeschwader" in World War II. John Vasco. 2001, Schiffer Military. Deze fotogeschiedenis van Schnellkampfgeschwader 210 en Zerstörergeschwader 1 “Wespengeschwader” in de jaren 1941-1944 toont voor het eerst in één deel de vele persoonlijkheden en de verschillende soorten Messerschmitt en Junkers die door deze eenheden worden gevlogen. Tussen de twee eenheden vlogen ze in meer oorlogsgebieden dan welke andere eenheid dan ook. Het werk bevat ook een uitgebreide verlies- / schadelijst voor personeel en vliegtuigen, ontleend aan de Deutsche Dienststelle-records en de Quartermaster-verliesaangiften, en bijlagen met rapporten over verschillende gevechten door de daadwerkelijke deelnemers, en uittreksels uit drie vluchtlogboeken waarin de vele taken worden beschreven, uitgevoerd door het vliegende personeel van de eenheid. Dit werk bevat fotografische inhoud uit voornamelijk privébronnen en vult een leemte in de algemeen gedocumenteerde geschiedenis van de Luftwaffe in de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Hard Cover - 160 pages. €  45,00
More Info
S46498  Click for more information De jonge jaren van de Luchtmacht - Het luchtwapen in het Nederlandse leger 1913-1939. Dirk Starink. 2013, Boom. Nog maar honderd jaar geleden werd de Nederlandse krijgsmacht verrijkt met het luchtwapen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakte het vliegtuig een geweldige ontwikkeling door en domineerde het internationaal de strategische discussie. Dit boek beschrijft de zoektocht naar deze nieuwe dimensie in oorlogvoering in de periode tot aan de mobilisatie van 1939. Naast maatregelen op terreinen als organisatie, personeel en materieel wordt aandacht besteed aan de nauwe relatie van het luchtwapen met de vliegtuigindustrie. Nederlandstalig. Soft Cover - 403 pages. €  35,00
More Info
S46499  Click for more information Take-Off - de opbouw van de Nederlandse Luchtstrijdkrachten 1945-1973. Quirijn van der Vegt. 2013, Boom. Voor de Nederlandse luchtstrijdkrachten luidde het einde van de Tweede Wereldoorlog het begin van een nieuw tijdperk in. Tegen de achtergrond van de Koude Oorlog groeide de Koninklijke Luchtmacht (KLu) in korte tijd uit van een hulpwapen ten dienste van de landmacht tot een krijgsmachtdeel met niet minder dan negenhonderd vliegtuigen. Take-off analyseert hoe deze opbouw gestalte kreeg. Hoe wist de luchtmacht leiding de politiek voor haar plannen te winnen? Welke rol speelden de NAVO en de machtige Amerikaanse bondgenoot hierbij? En hoe hield het nog jonge krijgsmachtdeel de invloedrijke landmacht en marine van het lijf? Uiteraard staat deze studie ook uitvoerig stil bij de voorbereiding op de oorlogstaken. Aan de hand van veel nieuw bronnenmateriaal schetst Take-off een compleet beeld van de Koninklijke Luchtmacht in de hoogtijdagen van de Koude Oorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 517 pages. €  35,00
More Info
S46500  Click for more information Eenige wakkere jongens - Nederlandse oorlogsvliegers in de Britse luchtstrijdkrachten 1940-1945. Erwin van Loo. 2013, Boom. Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen ruim 650 Nederlanders deel aan de luchtstrijd boven Europa. Bijna 235 van hen kwamen daarbij om. Wie waren zij? Dit boek is de eerste integrale studie over de Nederlandse strijdkrachten in Groot-Britannië. Het boek beschrijft de tot dusver onderbelichte geschiedenis van een groep onverschrokken jongemannen - uitgeweken militairen, vrijwilligers van overzee en Engelandvaarders - die hun leven riskeerden voor de vrijheid van anderen. NIEUW BOEK!. Nederlandstalig. Hard Cover - 184 pages. €  35,00
More Info
S46505  Click for more information Teerosen op de Veluwe - De geheime Duitse radiopeilstations op de uitgesttrekte heide benoorden Arnhem tijdens de Tweede Wereldoorlog. Willem H. Tiemens. 1986, Uitgeverij Lunet. In "Teerosen op de Veluwe" beschrijft drs. Tiemens niet alleen zeer duidelijk de organisatie, uitrusting en werkwijze van deze geheime installaties, hij geeft tevens een goed beeld van de persoonlijkheden van hen die hier destijds gewoond en gewerkt hebben en hun belevenissen. Een vlot geschreven boeiend boek. Voorzien van talloze unieke historische foto's. Uiterst zeldzaam en gezocht!. Nederlandstalig. Hard Cover - 125 pages. €  55,00
More Info
S46509  Click for more information Vliegveld Bergen NH 1938-1945 - Aanleg van het Vliegpark, Duitse aanval in mei 1940, Verbeten strijd van de Fokkers, Geallieerde offensieven gedurende de oorlog. J.H. Schuurman. 2002, Uitgeverij De Coogh. In ruim 300 bladzijden wordt inzichtelijk en gedetailleerd de historie van militair vliegveld Bergen beschreven. Aangelegd in 1938 speelde het tijdens de meidagen 1940 een rol vanwege de stationering van twee vliegafdelingen van de Nederlandse luchtmacht. Hun acties worden alle beschreven. Als Duits vliegveld wordt Bergen bestookt door Engelsen en Amerikanen. Ook hierbij veel detail. Verder aandacht voor vliegincidenten rond Bergen en wat er nu nog rest van vooral Duitse stellingen. Ruim 450 foto's en tekeningen; veel foto's zijn nieuw. Het boek is opgebouwd uit hoofdstukken met korte paragrafen met veel persoonlijke verhalen, zowel vanuit Nederlandse, Duitse als Geallieerde kant. Uitvoerig bronnenonderzoek in binnen- en buitenland. Nederlandstalig. Soft Cover - 301 pages. €  35,00
More Info
S46521  Click for more information Fokker G-1 - Jachtkruiser Deel 1. Frits Gerdessen, Karel Kalkman, Cor Oostveen, Willem Vredeling. 2011, Lanasta. De Fokker G-1, de jachtkruiser, was een aanvalsjager die in 1934 werd ontworpen door ir. Marius Beeling en Dr.ir. Erich Schatzki. Het idee achter het ontwerp was een combinatie van een lange afstands jager, verkenner en lichte bommenwerper. Een denkbeeld dat ook in het buitenland leefde en aanleiding was voor diverse nieuwe vliegtuigontwerpen. Dit ontwerp was met name bijzonder door het gebruik van dubbele staartbomen. Het kenmerk van deze jachtkruiser. Door zijn geduchte bewapening van vier of acht mitrailleurs (bovendien kon het toestel ook nog 400 kilo aan bommen meevoeren) werd de G-1 jachtkruiser in 1936 bij zijn presentatie op de 15e Luchtvaartsalon in Parijs een regelrechte sensatie. De Fransen gaven hem meteen de bijnaam Le faucheur (de maaier). Dit is het eerste deel van twee uitgaven over de Fokker G-1. Beide delen vormen een standaardwerk over een stuk nationale luchtvaart historie. Compleet, met aandacht voor het ontwerp, techniek en de ontwikkeling van het vliegtuig. Bij de fabricage van het toestel werd gebruikgemaakt van een houtconstructie voor de vleugel en het middenstuk van de romp. De vleugel en het middenstuk vormden een geheel. Het voorstuk van de romp was een staalconstructie en de neus en de beide staartbomen waren van aluminium. Er zijn verschillende versies gebouwd met verschillende motoren. In eerste instantie wilde Fokker het toestel voorzien van motoren die niet door de Britse overheid werden vrijgegeven. Daarom werd in het prototype een minder sterke en minder betrouwbare Hispano Suiza motor ingebouwd. Aan de achterzijde waren de toestellen waren voorzien van een draaibare geschutskoepel. Een machinegeweer kon door een opening naar buiten worden gestoken; hiervoor waren over de hele lengte van de koepel naar binnen scharnierende kleppen aangebracht. In noodgevallen kon het hele doorzichtige achterstuk worden afgeworpen, om het vliegtuig snel met parachutes te kunnen verlaten. Het Wapen der Militaire Luchtvaart bestelde 36 stuks. Deze werden vlak voor de Duitse inval afgeleverd, maar slechts 23 waren direct inzetbaar. De Fokker G-1 en D.XXI bleken tijdens de Duitse inval de enige Nederlandse toestellen te zijn die enigszins tegen de Duitse jachtvliegtuigen waren opgewassen. Er werden enkele vijandelijke toestellen mee neergeschoten. De collecties van leden van de Stichting Fokker G-1 vormen de basis voor dit boek; overige literatuur, archiefonderzoek en correspondentie maakten het uitwerken mogelijk. Van ontwerp op de tekentafel tot wrak in de bodem van Nederland. Het complete verhaal. Nederlandstalig. Hard Cover - 248 pages. €  50,00
More Info
S46522  Click for more information Fokker G-1 - Jachtkruiser Deel 2. Frits Gerdessen, Karel Kalkman, Cor Oostveen, Willem Vredeling. 2013, Lanasta. Nadat de G-1 in maart 1937 met proefvluchten was begonnen, duurde het nog tot december 1937 eer de regering besloot tot het bestellen van 36 stuks voor de luchtverdediging. Maar op Soesterberg dacht men nog verder: misschien was het toestel ook geschikt als strategische verkenner en lichte bommenwerper? Daar is het niet van gekomen, want dat vereiste toch andere karakteristieken van het vliegtuig. Gelukkig maar, want zo bleef de G 1 toegespitst op zijn luchtverdedigingstaak. In de maanden na de mobilisatie van augustus 1939 werden twee Jachtvliegtuigafdeelingen (JaVA’n) op Bergen en Waalhaven met de G-1 uitgerust. Helaas konden ze op 10 mei 1940 de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken, toen het gros al bij de eerste Duitse aanval op de grond werd vernield. Wat daarna nog in de lucht gebracht kon worden, heeft zich kranig gedragen. De korte geschiedenis van één van de mooiste Nederlandse militaire vliegtuigontwerpen is echter te belangrijk om te worden vergeten. In twee delen. Door Frits Gerdessen, Karel Kalkman, Cor Oostveen en Willem Vredeling. In augustus 2011 verscheen het eerste deel over de ontwikkeling van het de G-1. Dit is het vervolg, waarin vooral wordt gekeken naar de operationele inzet van de vliegtuigen. Nederlandstalig. Hard Cover - 256 pages. €  65,00
More Info
S46527  Click for more information Messerschmott Bf 109s of KG(J) 6 - Luftwaffe over Czech Territory - 1945. Tomas Poruba/Jan Vladar. 2017, JaPo. Deze studie behandelt de historische achtergrond van de overdracht van Kampfgeshwader naar Kampfgeschwader(J)-eenheden met de nadruk op KG 6 en KG(J) 6 en de training ervan op het gebied van het protectoraat Böhmen en Mähren. Het historische tekstgedeelte wordt gevolgd door een gedetailleerde analyse van 16 Bf 106G-6, G-10 en K-4 die door de eenheid worden gebruikt. Engelstalig. Soft Cover - 196 pages. €  55,00
More Info
S32725  Click for more information Amersfoort '40-'45 - Oranje. J.L. Bloemhof. 1990, Uitgeverij Bekking. In dit boek wordt de geschiedenis van de Utrechyse stad Amersfoort beschreven. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 336 pages. €  17,50
More Info
S34306  Click for more information De NSB - Ontstaan en opkomst van de Nationaal-Socialistische Beweging, 1931-1935. Robin te Slaa/Edwin Klijn. 2009, Boom. Historici Robin te Slaa en Edwin Klijn schreven een vuistdik boek over het ontstaan en de opkomst van de NSB (1931-1935). Op basis van vrijwel ongebruikt materiaal uit het archief van de NSB schetsen zij een beeld van de moeizame start van de partij binnen het gecompliceerde, chaotische fascistische milieu begin jaren dertig met talloze fusies en afsplitsingen van rechtse partijen en bewegingen. De NSB probeerde het fascisme een eigen Nederlands gezicht te geven, maar raakte steeds meer in de ban van Hitlers nazisme en antisemitisme. Lang laveerde de partij tussen Hitler en Mussolini. Te Slaa en Klijn hebben grondig onderzoek gedaan en een bijzonder gedetailleerd standaardwerk over de NSB geschreven. Zij onthouden zich van morele uitspraken en maken duidelijk dat in de jaren dertig het fascisme voor een grote groep mensen een reele en aantrekkelijke ideologie was. Het vormde een mengeling van linkse sociaal-economische ideeen en rechts nationalisme. Niemand kon de latere verschrikkingen van het fascisme bevroeden. Nog twee delen zullen volgen. Bevat fotokatern in zwart-wit en een uitgebreid notenapparaat. Nederlandstalig. Soft Cover - 939 pages. €  32,50
More Info
S37090  Click for more information Attack in the West, May 1940 - Jagdwaffe, Luftwaffe Colours Volume One Section 4. Eric Mombeek . 2002, Classic Colours. Een uitgebreide studie van de camouflage en markeringen van de Luftwaffe-jagers. Een geweldige referentie voor modelbouwers, dit boek is ook een must-read voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Luftwaffe. Prachtig boek over de Jacht afdeling van de Luftwaffe, zeer veel foto's en kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  22,00
More Info
S38377  Click for more information Japanese Naval Aces and Fighter Units in World War II . Ikuhiko Hata/Yasuho Izawa. 1995, Naval Institute Press. De Japanse piloten en vliegtuigbemanningen waren onbeschrijflijk moedig, zelfopofferend en gedienstige slachtoffers. Zonder de steeds voortschrijdende oorlogsinstrumenten en de steun die nodig was om de hen toegewezen taken uit te voeren, waren ze gedoemd tot mislukking en de dood. De logica achter waarom het land oorlog voerde was niet alleen gebaseerd op de behoefte aan toegang tot de grondstoffen die het nodig had, maar ook op het achterhaalde idee dat als je vecht op basis van je concept van eer, je de overwinning moet behalen. Welnu, het werkte niet voor het Amerikaanse zuiden in die burgeroorlog, en het werkte ook niet voor de Japanners. Het gaat erom degenen te zien die hebben gevochten en weten dat ze geen enkele kans hadden op basis van de realiteit van de droefheid van beide partijen om mee te werken. De walging die je voelt als je leest hoe de dapperen keer op keer opstegen en een vrijwel zekere dood tegemoetzagen omdat ze leiders hadden die niet voor hen zorgden en alleen maar schande zagen omdat ze de strijd niet voortzetten, zorgt voor waardering voor de enige werkelijke eer, die van de mannen die hun plicht deden, terwijl degenen die het beter wisten en intelligent hadden kunnen werken problemen oplossen deed niets. Een Charge of the Light Brigade . Engelstalig. Hard Cover - 443 pages. €  30,00
More Info
S39930  Click for more information Die letzte Schlacht - Eifelfront und Ardennenoffensive 1944/45 Rückzug an und hinter den Rhein. Wingolf Scherer. Helios Verlag. In de herfst van 1944 besloot Hitler een groot offensief aan het Westfront te beginnen met gebruikmaking van de laatste van zijn reserves en het lot van het Reich te veranderen. Tussen Wahlerscheid en Echternach had hij in november/december 1944 onder strikte geheimhouding drie legers met 20 divisies ingezet. Op de noordelijke vleugel, tussen Hollerath en Udenbreth, moesten de 277e Volksgrenadierdivisie, aangevoerd uit Hongarije, en de aangrenzende divisie de opmarsroutes naar Luik aan de Maas openen voor de tanks van twee SS-elitedivisies. Toen de aanval begon op 16 december 1944, later de Slag om de Ardennen genoemd, stuitten ze op twee Amerikaanse divisies die zichzelf koppig verdedigden. Na het innemen van Rocherath-Krinkelt bevroor het front. Al medio januari 1945 moest het offensief, ondanks aanzienlijke aanvankelijke successen, als een mislukking worden beschouwd. De Siegfriedlinie kon worden gehandhaafd tot eind februari 1945. De Amerikaanse tegenaanval dwong de verliesgevende terugtrekking van de zwakke Duitse eenheden richting en achter de Rijn. Met de val van de Remagenbrug op 7 maart 1945 werd de laatste slag definitief verloren. De rapporten die in dit boek worden gepresenteerd door 18 hedendaagse getuigen, soldaten en burgers, te weten drie vrouwen, één Belg, zes Amerikanen, zes Duitsers en twee Oostenrijkers, bevatten ervaringen en belevingen uit het gebied van de gevechten van oktober 1944 tot en met maart 1945 omvatten de relatie tussen de bevolking en de soldaten, evenals de menselijke ontmoetingen tussen Duitsers en Amerikanen. Ze geven inzicht in de situatie van ziekenhuizen aan beide kanten en de inspanningen om Amerikaanse en Duitse gesneuvelde soldaten zelfs na bijna 60 jaar te redden. De herinneringen vertellen ook over het lot van mensen in het Duits-Belgische grensgebied. Verschillende ervaringen in gevangenschap worden niet buiten beschouwing gelaten. Het huiveringwekkende gezicht van oorlog komt op tal van plaatsen naar voren. Het resultaat is een divers totaalbeeld in een caleidoscoop van impressies, die de wrede verschrikkingen en het lijden van de totaal verloren oorlog confronteert met acties om die in de geleefde mensheid te verlichten. Dit bleef de "onzichtbare vlag" tussen de fronten, die de hoop op een betere wereld in stand hield. Nieuw boek!. Duitstalig. Hard Cover - 240 pages. €  25,00
More Info
S40225  Click for more information Westervoort 1940-1945 - Tussen bezetting en bevrijding. Bert Kerkhoffs. 1985, Historische Kring Westervoort. In dit boek wordt de geschiedenis van het Gelderse Westervoort in de Tweede Wereldoorlog beschreven. Een deel is besteed aan Market Garden. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  16,00
More Info
S41271  Click for more information "Wegens bijzondere omstandigheden …" - s-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1945. René Kok e.a.. 2008, Uitgeverij Veerhuis. De geschiedschrijving van 's-Hertogenbosch gedurende de Tweede Wereldoorlog heeft zich tot nu toe vooral beperkt tot de laatste periode, die van de bevrijding. Dit boek wil in die leemte voorzien door een beeld te geven van het leven in 's-Hertogenbosch gedurende de oorlogsjaren. Daarbij komen thema's aan bod als bestuur, economie, dagelijks leven, kerken, onderwijs, kunst en cultuur, sport, joods leven, ziekenzorg, pers, collaboratie, verzet, bevrijding en Konzentrationslager Herzogenbusch (Kamp Vught). De huidige gemeente 's-Hertogenosch, inclusief Bokhoven, Empel, Engelen en Rosmalen is daarbij uitgangspunt. Het boek, waaraan tal van auteurs hebben bijgedragen, geeft een boeiend overzicht van het dagelijks leven gedurende de oorlogsjaren. Nederlandstalig. Hard Cover - 468 pages. €  47,50
More Info
S41313  Click for more information Baggergoud . Daniel van den Bos. 2011, Free Musketeers. Als in 1946 bij het uitdiepen van de vaargeul in de Nieuwe Waterweg bij Vlaardingen goud wordt opgebaggerd, wordt Nederland met een schok wakker. Wat was de geheime missie van de Loodsboot 19 tijdens de eerste twee oorlogsdagen? Van wie is dat goud, dat al die jaren sluimerde op de rivierbodem? Dit is het waargebeurde verhaal over een ramp, die veel Maassluise gezinnen in rouw dompelde. Een goudstaaf raakt voor altijd zoek in Antwerpen. Waren de betrokkenen goed of fout in de oorlog? Het recht krijgt zijn loop, celdeuren worden gesloten, maar de goudkoorts gaat niet liggen. Nederlandstalig. Soft Cover - 237 pages. €  20,00
More Info
S41549  Click for more information Den Helder '40-'45 - De Afbraak. Harry Talsma. 1983, Bruna den Helder. Boek over Den Helder in de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 176 pages. €  25,00
More Info
S41825  Click for more information Hospital Ships & Troop Transports of the First World War . Cambell McCutcheon. 2015, Amberley. Het grootste scheepsverlies van beide wereldoorlogen was het hospitaalschip Britannic, met bijna 50.000 ton. Vermoedelijk veilig om de zeeën te bevaren, gingen veel hospitaalschepen verloren in beide oorlogen. Van de kleinste motorlanceringen tot stoomjachten en omgebouwde oceaanstomers, Campbell McCutcheon vertelt het verhaal van de hospitaalschepen uit de Eerste Wereldoorlog. Velen bezweken aan ongevallen, mijnen of Duitse onderzeeërs, maar velen leverden ook trouw een essentiële dienst zonder verlies van mensenlevens of ongevallen. Troepenschepen waren ook van vitaal belang vanaf de eerste dagen van de oorlog, toen schepen de BEF in augustus 1914 over het Engelse Kanaal vervoerden. Ondertussen brachten konvooien met veel grote vooroorlogse oceaanstomers die in gebruik waren genomen Canadese en Australaziatische troepen naar het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, en later ook Amerikaanse troepen. Velen zouden tot lang na het einde van de oorlog in dienst blijven en soldaten repatriëren tot ver in 1919, en hun verhaal wordt ook verteld in dit prachtig geïllustreerde boek. Engelstalig. Soft Cover - 128 pages. €  17,50
More Info
S41849  Click for more information American Eagles - American Volunteers in the RAF 1937-1943. Tony Holmes. 2001, Classic Publications. Mooi boek over Amerikaanse vrijwilligers in de RAF in de jaren 1937-1943. Voorzien van veel foto's van de mannen en de toestellen. Engelstalig. Soft Cover - 128 pages. €  20,00
More Info
S43478  Click for more information Rotterdam en het bombardement - 75 jaar herinneren en vergeten. Susan Hogervorst/Patricia van Ulzen. 2015, Boom. Het bombardement op Rotterdam, 14 mei 1940, sloeg een gat in het hart van de Maasstad. Honderden mensen kwamen om en tienduizenden werden dakloos. Dit boek gaat over de herdenkingen, monumenten en talloze andere initiatieven die sinds 1940 de herinnering aan deze aangrijpende gebeurtenis levend hebben gehouden. Rotterdam en het bombardement is een boek over herinneren en vergeten en over de betekenis van het bombardement voor het heden en de toekomst van de oorlogsherinnering. Nederlandstalig. Soft Cover - 302 pages. €  29,50
More Info
S45883  Click for more information Operation Fall Weiss - German Paratroopers in the Poland Campaign, 1939. Stephan Janzyk. 2017, Pen & Sword. Terwijl de jonge Duitse parachutistenoperaties in België en Nederland in 1940, en op Kreta in 1941, wereldwijd de aandacht trokken, is wat minder bekend is dat de inzet van parachutisten gepland was voor de invasie van Polen in 1939, in een daad die de Tweede Wereldoorlog begon. Dit heeft aanleiding gegeven tot de mythe dat Adolf Hitler deze nieuwe, en tot nu toe weinig bekende, tak van de strijdkrachten geheim wilde houden voor toekomstige projecten. Bij verschillende gelegenheden zaten de mannen van Parachute Regiment 1 echter klaar in hun Ju52-transport vliegtuigen, volledig uitgerust en klaar om te vertrekken. 'Operatie Fall Weiss' beschrijft de rol van de Duitse parachutisten in de Poolse campagne, aan de hand van oorlogsdagboeken, kaarten, hedendaagse documenten en foto's, waaronder die uit verschillende privécollecties over de hele wereld. Engelstalig. Hard Cover - 176 pages. €  23,50
More Info
S45891  Click for more information German Paratroopers in Scandinavia - Fallschirmjäger in Denmark and Norway April-June 1940. Oscar Gonzalez. 2009, Schiffer Military. De Duitse verovering van Denemarken en Noorwegen in het voorjaar van 1940 levert een interessante studie op van de gezamenlijke strategie van grond-, lucht- en zeestrijdkrachten. Bij deze campagne legden de Duitsers grote nadruk op mobiliteit, snelheid en verrassing. De Fallschirmjäger van 1940 was een goed opgeleide, zeer gemotiveerde strijdmacht, en hun deelname aan Operatie Weserübung, de codenaam voor de aanval van de Wehrmacht op Denemarken en Noorwegen, is het onderwerp van dit boek. Tot de besproken onderwerpen behoren Duitse parachutistenoperaties (enkele van de eerste gevechtssprongen van de oorlog) tegen de belangrijkste Deense en Noorse bruggen en vliegvelden, de sprong op Dombas, achter de vijandelijke linies, en ook hun hardnekkige weerstand op het met sneeuw bedekte terrein van Narvik. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  30,00
More Info
S46054  Click for more information Seven Months over Europe - The 363rd Fighter Group in World War Two. Kent D. Miller. 1989, Privé uitgave. Deze volledig geïllustreerde geschiedenis werpt licht op de prestaties van het 363e tijdens de periode dat het escorte- en grondondersteuningsmissies boven Europa uitvoerde. De dagelijkse operaties worden afgewisseld met citaten uit de groeps- en squadrondagboeken, en aangevuld met een uitgebreide bijlage om de lezer een kijkje te geven in de gevechtsactiviteiten van deze weinig bekende Army Air Force-organisatie. Een uitstekend naslagwerk voor de historicus en liefhebber met volop inspiratie voor de schaalmodelbouwer. Engelstalig. Soft Cover - 126 pages. €  32,50
More Info
S46126  Click for more information Wolf Pack - The Story of the U-Boat in World War II. Gordon Williamson. 2005, Osprey Publishing. De Duitse U-bootvloot uit de Tweede Wereldoorlog vertegenwoordigde de elite van hun marinepersoneel. In termen van technologie, training, tactiek en gevechtssuccessen was het U-Boat Waffe veel superieur aan die van welke andere strijdende natie dan ook. In dit uitgebreide boek wordt de ontwikkeling van de U-boot in oorlogstijd gevolgd, samen met de ervaringen van typische U-bootbemanningsleden, van rekrutering tot gevechten. De auteur onderzoekt de operationele tactieken van de U-Boat-vloot en beschrijft de enorme bunkers waarin ze waren gehuisvest. Engelstalig. Hard Cover - 272 pages. €  20,00
More Info
S46131  Click for more information Destroyer Battles - Epics of Naval Close Combat. Robert C. Stern. 2500, Seaforth Publishing. Snelle, wendbare en zwaarbewapende torpedobootjagers waren de meest agressieve oppervlakteoorlogsschepen van de twintigste eeuw. Hoewel oorspronkelijk bedoeld als verdedigingsscherm om de belangrijkste gevechtsvloot te beschermen tegen torpedo-aanvallen, werd de destroyer al snel een stroper en werd hij in de eerste plaats een aanvalswapen. Als zodanig waren ze betrokken bij vele zwaarbevochten zeeslagen, waarbij ze zowel torpedo's als kanonnen gebruikten, vooral met vijandelijke schepen van hetzelfde type. Dit boek vertelt over enkele van de meest significante, spectaculaire en ongebruikelijke acties in de geschiedenis van de oorlogsvoering met torpedobootjagers, vanaf de eerste inzet van torpedovaartuigen tijdens de Russisch-Japanse oorlog tot de recente terroristische aanval op de USS Cole. Omdat aan elk incident afzonderlijke hoofdstukken zijn gewijd, kan het boek worden gelezen als een reeks dramatische verhalen, maar elk verhaal weerspiegelt een ontwikkeling in de tactiek of technologie. Als geheel genomen komt het boek dus neer op een complete geschiedenis van de destroyer, vanuit een ongewone en voorheen verwaarloosde hoek. Engelstalig. Hard Cover - 272 pages. €  30,00
More Info
S46135  Click for more information The Destruction of the Bismarck . David J. Bercuson/Holger H. Herwig. 2001, The Overlook Press. Met behulp van pas geopende archieven en actueel onderzoek reconstrueren de auteurs de dramatische laatste dagen van de Bismarck, het vlaggenschip van de Duitse marine, die werd opgespoord en vernietigd door een Britse armada op een dramatisch keerpunt in de oorlog. Engelstalig. Hard Cover - 385 pages. €  22,50
More Info
S46136  Click for more information Battle Beneath the Waves - U-Boats at War. Robert C. Stern. 2002, Castle Books. Dit is het krachtige verhaal van de U-bootoorlogen, verteld op basis van de ervaringen van Duitse overlevenden. Het drama en de opwinding van dit alles worden ruimschoots geëvenaard door het constante, verdovende gevaar, onvoorstelbaar voor iedereen die niet stil en ijskoud heeft gelegen en de dood onder de golven tegemoet ziet in een gevangen onderzeeër die wordt aangevallen. Dit alles speelt zich af in de context van de veranderende U-bootstrategie en benadrukt niet alleen de fouten die er uiteindelijk voor zouden zorgen dat de U-boten uiteindelijk zouden falen, maar ook de buitengewone moed van de mannen die erin zeilden, zeventig procent van de wie is er dood gegaan. Engelstalig. Hard Cover - 224 pages. €  27,50
More Info
S46137  Click for more information Jutland - The German Perspective A New View of the Great Battle, 31 May 1916. V.E. Tarrent. 1995, Brockhampton Press. De Slag om Jutland vond plaats van 31 mei tot 1 juni 1916 als een plan om de Duitse Hochseeflotte precies te concentreren tegen de numeriek superieure Britse Grand Fleet op een tijd en plaats naar keuze van Duitsland, nadat het grootste deel van de Royal Navy in een gevecht was gelokt. Pech, slecht weer en de eeuwige zwakte van dergelijke veldslagen uit de Grote Oorlog – slechte communicatie – zorgden ervoor dat de strijd een verward, onstuimig maar wanhopig zwaarbevochten conflict werd. Het werd ook een Pyrrusoverwinning voor Duitsland, want hoewel de Royal Navy grotere verliezen leed aan manschappen en schepen, waagde de Duitse vloot zich nooit meer de haven uit om opnieuw de strijd aan te gaan. De beslissende strijd die door beide partijen als een overwinning werd opgeëist, was in werkelijkheid een nederlaag van de Duitse Hochseeflotte. Verbazingwekkend genoeg is deze klassieke zeeslag nooit vanuit het perspectief van de vijand bestudeerd. Nu is voor het eerst in de Engelse taal een evenwichtige en unieke beoordeling van de Duitse kijk op Jutland mogelijk. Op basis van vele officiële bronnen, archieven en vertalingen van documenten over de Slag om het Skaggerak (zoals Jutland bekend staat bij de Duitsers) heeft de historicus V.E. Tarrant deze schitterende nieuwe studie van de klassieke strijd gemaakt. De auteur geeft een compleet overzicht van Jutland met behulp van tot nu toe ongeziene Duitse marine gegevens: een waardering uit het interbellum door het Duitse Bureau voor Zeegeschiedenis, oorlogsdagboeken van de Hochseeflotte, papieren van de Chef van de Stafoperaties van de Hochsee plus actierapporten van individuele betrokken commandanten in de strijd en de brieven en papieren van Tirpitz, Scheer en Hipper. Naast deze schat aan on-aangeboord origineel bronmateriaal over Duitse opvattingen en verslagen, bespreekt de auteur ook de technische en materiële inferioriteit van schepen van de Royal Navy, plus een unieke onthulling van de rol die de Duitse codekrakers en signaalonderschepping speelden in hun verloop van de strijd. . Geïllustreerd met gedetailleerde actiekaarten die de scheepsbewegingen en -posities van uur tot uur gedurende de strijd weergeven, en met nauwkeurige schaaltekeningen en silhouetten van alle grote oorlogsschepen en klassen van beide kanten, vult Jutland: The German View een belangrijke leemte in de geschiedenis en het begrip van deze geweldige actie. Engelstalig. Hard Cover - 318 pages. €  30,00
More Info
S46138  Click for more information The Battle of the Denmark Strait - A Critical Analysis of the Bismarck's Singular Triumph. Robert J. Winklareth. 2012, Casemate. Voor Groot-Brittannië en Duitsland kwam de Slag om de Straat van Denemarken in het voorjaar van 1941 als een donderslag. De trots van de Royal Navy, de HMS Hood, werd volkomen vernietigd en het nieuwste slagschip, de Prince of Wales, werd zwaar beschadigd en gedwongen om terug te trekken. Dit was toe te schrijven aan het enorme Duitse slagschip Bismarck, op zijn eerste uitstapje naar de Noord-Atlantische wateren. De explosie van zware granaten tussen de kolossen weerklonk zowel in Whitehall als in Berlijn. Ondanks de rijkdom aan documentaire informatie en fotografisch bewijsmateriaal dat beschikbaar is over de strijd, blijft er echter controverse bestaan ??over de manier waarop het conflict feitelijk werd uitgevochten. Dit boek probeert de resterende kwesties op te lossen door een gedetailleerde technische analyse van de omstandigheden, terwijl nieuwe ontdekkingen, die voor het eerst in dit boek worden onthuld, een nieuw licht werpen op de strijd waarin de beste van beide marines salvo's uitwisselden en meer dan 1.500 Royal Navy matrozen werden gedood. Door zorgvuldig rekening te houden met de factoren die van invloed zijn op het scheepsgeschut, zoals de vliegtijd van granaten naar hun doel, de reactietijd voor het corrigeren van de val van het schot en de recycletijden van de verschillende wapensystemen, is de strijd in dit boek nauwgezet gereconstrueerd binnen alle vastgestelde tijd- en afstandsparameters. Het boek beperkt zich niet tot de strijd zelf, maar onderzoekt ook de relevante gebeurtenissen die hebben geleid tot de titanenstrijd, en de gebeurtenissen die verband houden met de nasleep ervan. Engelstalig. Hard Cover - 336 pages. €  27,50
More Info
S46145  Click for more information Luftwaffe over America - The Secret Plans to Bomb the United Staes in World War II. Manfred Griehl. 2004, Barnes & Noble. Dit tot nadenken stemmende boek onderzoekt de nazi-Duitse plannen om New York en de oostkust te overvallen en te bombarderen in het geval van een succesvolle invasie van de Sovjet-Unie. De plannen berustten op het gebruik van transoceanische vliegtuigen, zoals de zesmotorige Ju 390, Me 264 of Ta 400. Het Derde Rijk was niet in staat deze machines in voldoende aantallen te produceren, maar als de Sovjet-Unie was veroverd, zouden deze plannen werkelijkheid zou zijn geworden. Met de inbeslagname van vitale hulpbronnen uit de Sovjet-Unie zou de Wehrmacht genoeg brandstof en materiaal hebben gehad om gigantische bommenwerpers in massa te produceren: het was een bijna-run-ding. De ineenstorting van de Wehrmacht-infrastructuur en het voortijdige einde van het Duizendjarige Rijk zorgden ervoor dat plannen voor op afstand bestuurbare langeafstandsraketten nooit verder dan de tekentafel kwamen. Deze fascinerende, grondig onderzochte studie biedt waardevolle inzichten in de manier waarop Duitsland nieuwe wapens ontwikkelde en laat zien waarom de pogingen om langeafstandsbommenwerpers te ontwikkelen werden gefrustreerd totdat ze aan het einde van de vijandelijkheden werden beëindigd. Bevat meer dan honderd zelden geziene foto's en originele plannen. Engelstalig. Hard Cover - 256 pages. €  20,00
More Info
S46149  Click for more information Churchill and the Norway Campaign . Graham Rhys-Jones. 2008, Pen & Sword. Op 9 april 1940 veroverden de Duitse strijdkrachten Noorwegen en Denemarken tijdens een operatie die opmerkelijk was vanwege haar precisie en durf. Het Chamberlain War Cabinet werd verrast en reageerde met onbekwaamheid. Hoewel dit boek de totstandkoming van een grote strategie onderzoekt, is het in de eerste plaats het verhaal van deze noodlottige campagne. Het beschrijft de pogingen van marine- en militaire commandanten om te reageren op de dagelijkse verschuivingen in het regeringsbeleid en om de methoden van een nieuw soort vijand te begrijpen - een vijand die bereid leek buitengewone risico's te nemen en die een niveau van tactische mobiliteit had herwonnen dat sinds de Napoleontische tijd niet meer was gezien. Noorwegen wordt overschaduwd door de grotere rampen die kort na de evacuatie uit Duinkerken en de val van Frankrijk volgden. Hoewel er een aanzienlijke hoeveelheid gedrukt materiaal over dit onderwerp bestaat, geven weinig verslagen een duidelijk beeld van de campagne als geheel en zijn er nog minder gemakkelijk te lezen. Hoewel het boek zich concentreert op de hogere niveaus van besluitvorming (oorlogskabinetten, stafchefs en theatercommandanten), legt het gelijke nadruk op land-, zee- en luchtoperaties en de mannen die onder hen de militaire operaties uitvoerden en zorgden, voor zover mogelijk, een evenwichtig evenwicht tussen Britse en Duitse perspectieven. Engelstalig. Hard Cover - 223 pages. €  25,00
More Info
S46150  Click for more information The Chianti Raiders - The Extraordinary Story of the Italian Air Force in the Battle of Britain. Pater Haining. 2005, Robson Books. Voor de meeste mensen wordt de Battle of Britain herinnerd als een gewelddadig en bloedig duel tussen de RAF en de Luftwaffe. Tot nu toe was de betrokkenheid van Mussolini's Corpo Aereo bij deze beslissende campagne een van de minst bekende episoden uit de Tweede Wereldoorlog. In dit unieke en fascinerende verhaal vertelt bestsellerauteur Peter Haining het intrigerende verhaal van de door Italië geleide luchtaanvallen op Engeland, de gevechtspiloot met maffia-connecties, ooggetuigenverslagen van burgers en RAF-squadrons, maar ook crashes, gevangennemingen en ontsnappingen. Engelstalig. Hard Cover - 221 pages. €  20,00
More Info
S46151  Click for more information Axis Submarine Successes of World War Two - German, Italian and Japanese Submarine Successes, 1939-1945. Jürgen Rohwer. 1999, Greenhill Books. De meest uitgebreide en betrouwbare gegevens die beschikbaar zijn over overwinningen van onderzeeërs van de As-mogendheden worden gepresenteerd in dit uitgebreide naslagwerk. Het boek werd voor het eerst gepubliceerd in 1983 en is nu herzien om recentelijk ontdekte informatie weer te geven. Het is het resultaat van jarenlang onderzoek. De informatie is afkomstig uit wijdverspreide bronnen en biedt een gedetailleerde compilatie van de successen en claims van onderzeeërs tegen geallieerde en neutrale schepen in elk strijdtoneel van de oorlog op zee. Engelstalig. Hard Cover - 366 pages. €  40,00
More Info
S46152  Click for more information The Rise and Fall of the Japanese Imperial Naval Air Service . Peter J. Edwards. 2010, Pen & Sword. Dit boek beschrijft zeer gedetailleerd de mensen, evenementen, schepen en vliegtuigen die de luchtdienst vormden vanaf het ontstaan ??aan het einde van de 19e eeuw tot aan zijn ondergang in 1945. De beginjaren begonnen toen in 1867 een Britse marinemissie in Japan werd opgericht om te adviseren over de ontwikkeling van ballonnen voor maritieme doeleinden. Na de eerste succesvolle vluchten met vliegtuigen met vaste vleugels in de VS en Europa, stuurde de Japanse marine verschillende officieren om in Europa een opleiding tot piloot te volgen en importeerde een gestage stroom nieuwe modellen om te evalueren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog sloot Japan een bondgenootschap met Groot-Brittannië en speelde het een belangrijke rol bij het op afstand houden van de Duitse vloten van schepen en onderzeeërs in de Stille en Indische Oceaan. In de internationale zee verdragen die volgden voelden zij zich echter verraden, aangezien het aantal kapitale schepen, slagschepen en kruisers dat hen werd toegestaan ??lager was dan dat van de VS en Groot-Brittannië. Vliegdekschepen waren niet inbegrepen, dus werd een programma voor het bouwen van vliegdekschepen gestart en voortgezet tot de Tweede Wereldoorlog. Tegelijkertijd ontwikkelden ze een vliegtuigindustrie en aan het begin van de oorlog waren hun vliegtuigen vergelijkbaar en in sommige gevallen superieur aan die van de Britten en Amerikanen. Er werd veel vooroorlogse ervaring opgedaan tijdens de Japanse invasie van China, maar hun aanhoudende woede jegens Amerika bleef voortwoekeren en had tot gevolg dat zij tijdens de Tweede Wereldoorlog bondgenoten werden van Duitsland, Italië en Vichy-Frankrijk. Er volgden massale succesvolle aanvallen op Pearl Harbor, de Filippijnen, de Zuidelijke Eilanden, Port Darwin en Nieuw-Guinea. De Britten werden gedecimeerd en de VS deinsden terug voor de aanval. Het duurde meer dan een jaar om zich te hergroeperen en de oorlog naar de Japanse keizerlijke strijdkrachten te brengen. Gedurende het conflict werden er vele zeeslagen uitgevochten en werd de naam Zero legendarisch. Toen Japan uiteindelijk capituleerde nadat de atoombommen waren gevallen, werd de Japanse keizerlijke luchtdienst ontbonden. Engelstalig. Hard Cover - 346 pages. €  32,50
More Info
S46157  Click for more information The Naval War in the Mediterranean 1940-1943 . Jack Green/Alessandro Massignani. 2011, Frontline Books. Dit uitstekend onderbouwde boek geeft een compleet verslag van de oorlog in de Middellandse Zee op, boven en onder de zee tot aan de wapenstilstand van Italië in september 1943. Het is geschreven met volledige toegang tot Italiaanse bronnen en biedt niet alleen een gedetailleerd en fascinerend verhaal van de hele zeeoorlog, maar plaatst de afzonderlijke acties ook volledig in hun strategische context voor zowel de As-mogendheden als de Geallieerden. Onderwerpen zijn onder meer:* de complexe en wantrouwige relatie tussen de Italianen en hun Duitse bondgenoten, die culmineerde in een openlijk conflict na de Italiaanse wapenstilstand in 1943* de strijd om Malta, en de cruciale strategische rol van dat eiland die de aanvoerlijnen van de As-mogendheden naar Noord-Afrika bedreigde* de exploits van de Italiaanse 'menselijke torpedo's' van de X MAS-flottielje, die het machtsevenwicht in de Middellandse Zee dreigden te veranderen. Dit boek is essentieel leesvoer voor iedereen die geïnteresseerd is in een van de belangrijkste marine theaters van de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 352 pages. €  27,50
More Info
S46359  Click for more information Kurt Tank's Photo Album 1940-1943 - Never before published pictures from the personal album of Kurt Tank, designer of the Focke-Wulf Gw 190. Roy Powell/Barry Ketley. 2004, Flight Recorder Publications. Kurt Tank was zonder twijfel een van de belangrijkste vliegtuigontwerpers van Duitsland, verantwoordelijk voor enkele van de beste producten van de Duitse luchtvaartindustrie, voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het scala aan vliegtuigtypen dat door de betrokken Focke-Wulf werd geproduceerd, was enorm en omvatte kleine tweedekker trainers, geavanceerde gevechtsvliegtuigen en langeafstandspassagiersvliegtuigen, allemaal zeer succesvolle ontwerpen. Tank was echter een man van zijn tijd, en dit album met persoonlijke foto's geeft een idee van de bezienswaardigheden en gebeurtenissen die hem interesseerden en omringden in de gedenkwaardige eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog. Alle foto's in dit boek zijn afkomstig uit Tanks eigen album, waarbij de afbeeldingen zijn gescand van foto's die speciaal zijn afgedrukt op basis van de originele 35 mm-negatieven. Ze zijn allemaal voorzien van zeer gedetailleerde bijschriften en beschrijvende tekst. Engelstalig. Soft Cover - 68 pages. €  22,50
More Info
S46360  Click for more information Walcheren - Battleground Europe Belgium-Holland Operation Infatuate. Andrew Rawson. 2003, Leo Cooper. Deze nieuwste toevoeging aan de succesvolle Battleground Europe Series uit de Tweede Wereldoorlog beschrijft de felle campagne, met de codenaam INFATUATE, die in november 1944 werd gevoerd om de weg vrij te maken naar de haven van Antwerpen. Dit was een cruciale taak omdat de geallieerden niet over voldoende havenfaciliteiten beschikten om te voorzien in de toenemende hoeveelheden oorlogsvoorraden die nodig waren naarmate de opmars naar het oosten hen dichter bij Duitsland bracht. Het gevaar bestond dat de communicatielijnen te lang zouden worden. Een leidende rol werd gespeeld door de Britse Royal Marine-commando's, maar iedereen die zowel aan D Day als aan deze landing deelnam, beschouwde de eerste als een picknick! Zoals het boek levendig beschrijft, vochten de Duitsers met buitengewone moed tegen een overweldigende overmacht en weigerden zich over te geven, hoewel iedereen moet hebben geweten dat een nederlaag onvermijdelijk was. Het winterweer was een ander groot probleem en het terrein was buitengewoon moeilijk. Engelstalig. Soft Cover - 192 pages. €  17,50
More Info
S46367  Click for more information Luchtwachttorens in Nederland - Industrieel erfgoed uit de Koude Oorlog. Hans Sakkers/Johan den Hollander. Stichting Natuur- en Recreatieinformatie. De resterende, voormalige uitkijktorens van het Korps Luchtwachtdienst (K.L.D.), markante verschijningen in het landschap, worden in hun bestaan bedreigd. Deze betonnen “raatbouw” constructies, ooit belangrijke objecten bij het signaleren van vijandelijke vliegtuigen, hebben reeds lang hun functie verloren. Overwogen wordt (de onderhoudskosten zijn te hoog) de torens af te breken. De interessante geschiedenis van de torens en die van het Korps Luchtwachtdienst, worden in dit boek beschreven. Behoud van een of meerdere K.L.D.-torens is vanuit (militair-) historisch en bouwkundig opzicht van groot belang. Nederlandstalig. Soft Cover - 32 pages. €  15,00
More Info
S46445  Click for more information Soviet Combat Aircraft of the Second World War - Volume One: Single-Engined-Fighters Volume Two: Twin-Engined Fighters, Attack Aircraft and Bombers. Yefim Gordon/Dmitri Khazanov. 1998, Midland Publishing Ltd. Dit is de eerste van een tweedelige set met gedetailleerde Sovjet gevechtsvliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog, zowel prototype als operationeel. De inzendingen, gerangschikt op fabrikant, beschrijven producten van zowel bekende ontwerpers als minder bekende namen, op basis van Russische primaire bronnen, waaronder fabrikanten, vliegtestinstellingen. Engelstalig. Hard Cover - 360 pages. €  75,00
More Info
S46446  Click for more information Emblems of the Rising Sun 1939-1945 - Imperial Japanese Army Air Force Unit Markings. Peter Scott. 1999, Hikoki Publications. Het is zeker een van de kleurrijkste gevechtsvliegtuigen die ooit in actieve dienst zijn geweest. Het vliegtuig van de luchtmacht van het keizerlijke Japanse leger bracht de samoerai-aandacht voor felgekleurde bepantsering en uitrusting tot in de 20e eeuw over. De heraldische tradities van de krijgers van het oude Japan vonden een nieuwe uitdrukking als emblemen voor alle soorten luchteenheden in dienst van de keizer. Gebruikt door vliegopleidingsscholen, gevechtssquadrons, bommenwerpergroepen en uiteindelijk zelfmoordformaties, allemaal voortgekomen uit de Japanse liefde voor symboliek en design. Sommige waren honderden jaren oud, andere bestonden slechts een paar weken of maanden. Elk exemplaar dat aan de hand van foto's kan worden geverifieerd, wordt hier in prachtige kleuren geïllustreerd. De 100 pagina's met kleurentekeningen in deze titel tonen de emblemen per eenheid en per vliegtuigtype, waardoor het enthousiasme snel kan identificeren tot welke formatie een specifiek vliegtuig mogelijk heeft behoord. Talrijke foto's illustreren de vele variaties van emblemen en de verschillende vliegtuigtypes die ze vervoerden. Organigrammen geven slagordes in verschillende oorlogsgebieden, variërend van Mantsjoerije, China en Birma tot de thuiseilanden. Engelstalig. Soft Cover - 128 pages. €  22,50
More Info
S46448  Click for more information Flugzeuge der DDR - Band 1 bis 1962. Detlef Billig/Manfred Meyer. 2002, Motorbuch Verlag. Over het vliegtuig in de voormalige DDR is weinig bekend. Er was geen algemene luchtvaart, zoals gebruikelijk is in westerse landen. Het regime stond geen privévliegtuigen toe; het burgerluchtvaartregister werd niet gepubliceerd en publicaties over de luchtmacht waren onderworpen aan strenge militaire censuur. Dit werk is nu het eerste volledige overzicht van de vliegtuigen en helikopters die in de DDR vlogen. Het is bijzonder waardevol dankzij de uitgebreide bijlage, die alle eerder bekende gegevens over de inbedrijfstelling en buitenbedrijfstelling, identificaties en serienummers bevat, evenals informatie over de locatie van de machines. De lezer krijgt een overzicht van elk vliegtuig, inclusief het eerste Duitse lijnvliegtuig ontwerp 152 met straalmotoren. Dit deel bestrijkt de periode tot 1962 en presenteert 36 vliegtuigtypen. Driezijdige plattegronden en technische gegevens vullen de 27 kleurenplaten aan met ongeveer 130 illustraties. Ze tonen voorbeelden van beschilderingen en kentekenplaten van Interflug, de militaire sport GST, de NVA, de Volkspolitie en de DDR-luchtvaartindustrie. De vele niet eerder gepubliceerde privé- en archieffoto's zijn absoluut nieuw. Duitstalig. Hard Cover - 192 pages. €  25,00
More Info
S46451  Click for more information Le Polikarpov I-16 - Collection Profils Avions No. 4. Christophe Cony/Michel Ledet/Juan Arraex Cerda/D.Y. Louie/Victor Kulikov. 2001, Editions Lela Presse. De beroemdste Sovjetjager uit de jaren 30 en 40, die zijn operationele carrière in Spanje begon. Mis dit boek niet, dat de hele carrière beslaat van de kleine jager, die een van de modernste ter wereld was toen hij in gebruik werd genomen! Zoals gebruikelijk vindt u er veel foto's, vaak ongepubliceerd, maar ook plattegronden, kleurprofielen en een schitterende omslagillustratie van Serge Jamois. Franstalig. Hard Cover - 299 pages. €  55,00
More Info
S46460  Click for more information Fokker D-XXI - Nederlandse Vliegtuig Encyclopedie Deel 5 De laatse operationele Fokker-jager. Hugo Hooftman. 1978, Cockpit Uitgeverij. Dit is deel 5 van de Nederlandse Vliegtuig Encyclopedie met een uitvoerige belichting van de Fokker D-XXI. Nederlandstalig. Soft Cover - 224 pages. €  30,00
More Info
S46466  Click for more information Hitler's Squadron - The Fuehrer's Personal Aircraft and Transport Unit, 1933-45. C.G. Sweeting. 2001, Brassey's Inc.. Details van de vliegtuigen en missies van Adolf Hitlers persoonlijke vliegtuigtransportsquadron; Een ongeëvenaarde naslaggids voor enkele van de legendarische vliegtuigen uit die tijd, waaronder de Junkers Ju 52/3m, de Focke-Wulf FW 200 Condor en de Junkers Ju 290; Bevat zeldzame foto's van Hitlers persoonlijke vliegtuigen en van het leven binnen de binnenste cirkel van het Derde Rijk; Adolf Hitler was het eerste staatshoofd dat zijn eigen persoonlijke piloot en vliegtuig had. Zijn interesse in de luchtvaart als propagandawapen en in transport bracht hem ertoe opdracht te geven tot de oprichting van een speciaal luchteskader, de Fliegerstaffel van de Führer. Om het bevel te voeren over deze unieke eenheid koos hij Hans Baur, veteraan uit de Eerste Wereldoorlog en baanbrekend piloot. Tijdens de jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog vlogen de eigen piloot en speciale vliegtuigen van de Führer met beroemde en beruchte vliegtuigen. Baur vloog Hitler, zijn binnenste cirkel en bezoekende hoogwaardigheidsbekleders door heel Europa, naar Hitlers geheime hoofdkwartier en naar de afgelegen slagvelden van het Oostfront.De vliegtuigen die in het squadron werden gebruikt waren de Junkers Ju 52/3m, D-2600; de Focke-Wulf FW 200 Condor; en de Junkers Ju 290, een echt 'vliegend fort'. Sweeting bespreekt ook de opmerkelijke oorlogsgeschiedenis van dit soort vliegtuigen, buiten hun dienst in Hitlers squadron, inclusief hun volledige gevechtsrol. Andere unieke onderwerpen in het boek zijn onder meer een uitleg van complexe Duitse vliegtuignummeringssystemen en -aanduidingen, Duitse civiele en militaire pilotenvergunningen, een geheim plan in oorlogstijd om Duitsland en Japan te verbinden via een beveiligde luchtcorridor, en fascinerende feiten over Hitlers verborgen hoofdkwartier in oorlogstijd achter de front in Rusland. Engelstalig. Hard Cover - 184 pages. €  27,50
More Info
S46471  Click for more information Japanese Army Air Force Fighter Units and their Aces 1931-1945 . Ikuhiko Hata/Yasuho Izawa. 2002, Grub Street. Deze diepgaande studie, die oorspronkelijk alleen in het Japans werd gepubliceerd, geeft een diepgaand overzicht van de gevechtseenheden van de keizerlijke Japanse luchtmacht en hun piloten. Beginnend met een gedetailleerde studie van de ontwikkeling, uitrusting en operaties die door deze strijdmacht zijn gevlogen sinds het begin onmiddellijk na het einde van de Eerste Wereldoorlog, tot het catastrofale einde van de Tweede Wereldoorlog, behandelt het eerste deel de oorlogen in China en Mantsjoerije, zoals evenals de Pacific War van 1941-1945. Het tweede deel bevat details van elk van de eenheden vanaf de formatie, met een opsomming van de gebruikte vliegtuigtypen, de bases van waaruit ze vlogen en de eenheid- en formatiecommandanten. Details van de meer opmerkelijke acties waarbij elke eenheid betrokken was, worden ook verstrekt. Biografische aantekeningen met betrekking tot alle meer opmerkelijke jachtpiloten vormen het derde deel, terwijl het boek ook ondersteunende lijsten en een verklarende woordenlijst met Japanse termen bevat. Engelstalig. Hard Cover - 340 pages. €  30,00
More Info
S46474  Click for more information Die deutsche Katapultflugzeuge und Schleuderschiffe - Entwicklung, Einsatz und Technik. Simon Mitterhuber. 2004, Bernard & Graefe Verlag. Tijdens de Eerste Wereldoorlog had het vliegtuig zich ontwikkeld van een onbetrouwbaar verkenningsmiddel tot een belangrijk wapen. Sterkere en betere motoren maakten een groter bereik en hogere snelheden mogelijk. Na het einde van de oorlog was er geen behoefte meer aan de massa’s opgeleide piloten wereldwijd en daarom besloten sommigen van hen om in de burgerluchtvaart te gaan werken. In eerste instantie werd echter alles per post vervoerd. Onder de vele kleine en kleinste luchtvaartbedrijven in Duitsland vielen er eind jaren twintig twee op: Junkers Luftverkehr AG en het Duitse Aero Lloyd. Beide bleven echter verliesgevend, dus in 1926 werden beide bedrijven samengevoegd tot Deutsche Luft Hansa AG. Na de oprichting kon DLH al snel haar marktpositie consolideren en begon haar routenetwerk zoals gepland verder uit te breiden. Ondertussen hadden Duitse immigranten in Zuid-Amerika ook luchtvaartmaatschappijen opgericht. De verbinding tussen deze twee routenetwerken verliep alleen via passagiersschepen of vrachtschepen die post en passagiers vervoerden. Om de levertijd van Duitsland naar Zuid-Amerika, waar zich in verschillende staten een grote Duitse kolonie bevond, te versnellen, ontwikkelde Luft Hansa het concept van slingerschepen. Schepen die bedoeld waren als drijvende tankstations voor de kust van Afrika en Zuid-Amerika. Dit boek beschrijft de geschiedenis, het proces en het einde van die pioniersjaren. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de Duitse katapultvliegtuigen en de zogenaamde katapultschepen. Maar ook de aspiraties van andere landen, zoals die van de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk, worden beschreven. de Pan Am-route over de Stille Oceaan met vliegboten. Er is een hoofdstuk gewijd aan elk afzonderlijk katapultschip. Ook de technische kenmerken zoals de katapult of het landingszeil worden uitgebreid beschreven. Het werk biedt een goed inzicht en overzicht van een bijna vergeten hoofdstuk in de internationale transport- en technologiegeschiedenis. Duitstalig. Hard Cover - 243 pages. €  16,50
More Info
S46475  Peenemünde West - Die Erprobungsstelle der Luftwaffe für Geheimwaffen. Ein Bildband. Botho Stüwe. 2003, Sero Buch. Mooi fotoboek over Peenemünde. Bijzondere foto's met goede bijschriften. Zeldzaam!. Duitstalig. Hard Cover - 147 pages. €  30,00
More Info
S46481  Click for more information Bonn-Hangelar - Geschichte eines Flugplatzes Band 2: 1926-1936. Hartmut Küper. 2005, Rheinlandia Verlag. In dit boek de geschiedenis van het vliegevld Bonn-Hangelar over de periode 1926-1936. Goed gedocumenteerd boek met veel foto's en plattegronden. Duitstalig. Hard Cover - 325 pages. €  30,00
More Info
S46483  Click for more information 50 jaar 322 Squadron - 1943-1993. Filip Appeldorn. 1993, Eigen uitgave. In dit boek wordt de geschiedenis van 50 jaar 322 squadron verteld. Met veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 220 pages. €  25,00
More Info
S46485  Click for more information Doelwit - Gilze-Rijen 40-45. S.L. Feenstra/H. Meester. 1970, Jan van Laarhoven N.V.. Zeer zeldzaam boek over Gilze-Rijen in de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 175 pages. €  22,50
More Info
S46488  Click for more information Mal oben - Mal unten - Teil I: 1935-1943 Als Sturzkampfpilot an allen Fronten Teil II: 1943-1945 Mit dem Stukageschwader 3 an der Ostfront. Erhard Jähnert. 2010, Flechsig. Majoor A. D. Erhard Jähnert, geboren op 17 augustus 1917 in Panitzsch, trad op 18-jarige leeftijd vrijwillig toe tot de nieuw gevormde luchtmacht, waar hij aanvankelijk werd opgeleid tot vliegtuigpiloot en in 1939 tot Stuka-piloot. Met zijn squadron nam hij deel aan de campagnes tegen Polen, Frankrijk en de Battle of Britain en voerde aanvallen uit op grond- en scheepsdoelen nabij Malta met als doel het eiland te bombarderen en zich voor te bereiden op de invasie. Tijdens de aanval op het vliegdekschip “Illustrious” slaagde hij erin een treffer te plaatsen, waardoor het schip beschadigd raakte maar niet tot zinken werd gebracht. Na zijn overplaatsing op 14 februari 1941 bij het III./ Stuka Squadron 3 maakte Jähnert de veelbewogen gevechten in Noord-Afrika mee, waar hij in juli 1941 ook de kans kreeg om de beroemdste jachtpiloot uit de Tweede Wereldoorlog te leren kennen: Hans-Joachim Marseille, de “Ster van Afrika”. Bekroond met het Duitse Kruis in Goud als senior sergeant op 17 juni 1942 en gepromoveerd tot luitenant in december. Gepromoveerd tot eerste luitenant in juni 1943, als squadronkapitein bij III./Stuka Squadron 3, was hij betrokken bij het tot zinken brengen van drie Russische torpedobootjagers op de Krim tijdens zijn 500ste gevechtsvlucht. Van januari tot oktober 1944 stond hij als kapitein met speciale bevoegdheden aan de duikbombardementsschool in Deutsch-Brod. Eind oktober 1944 keerde hij terug naar het front in Koerland, waar hij werd gebruikt om vijandelijke tanks te bestrijden met de Fw 190. Gepromoveerd tot majoor in mei 1945, zei hij dat hij op 30 april 1945 het Oak Leaves Knight's Cross ontving. Slechts enkele dagen later werd hij door de Britten krijgsgevangen gemaakt, waaruit hij eind juli 1945 werd vrijgelaten. Aan het einde van de oorlog kon hij als Stuka- en aanvalspiloot terugkijken op in totaal ongeveer 700 vijandelijke vluchten. Hij overleed op 23 juli 2006 in Jever. In dit tweedelige werk beschrijft hij zijn verhaal - vanaf zijn begin bij de Luftwaffe in 1935 tot het einde van de oorlog in 1945. Duitstalig. Hard Cover - 490 pages. €  30,00
More Info
S46490  Click for more information E-Stelle See - Band 1: Die Geschichte der Flugerprobungsstellen Travemünde und Tarnewitz Band 2: Travemünde Band 3: Travemünde. Diversen. Luftfahrtverlag Axel-Zuerl. In deze 3 delen de geschiedenis van het testcentrum voor watervliegtuigen in Travemünde en het daaruit voortkomende testcentrum voor vliegtuigbewapening in Tarnewitz. Dit zijn 3 zeldzame en zeer gezochte boeken. We bieden ze aan als set!. Duitstalig. Hard Cover - 968 pages. €  80,00
More Info
S46492  Click for more information Rettung zwischen den Fronten - Seenotdienst der Deutsche Luftwaffe 1939-1945. Karl Born. 1972, Mittler Verlag. Gedurende de Tweede Wereldoorlog stonden twaalf Seenotstaffeln en twaalf Seenotflotillen paraat langs een kust van zo'n 18.000 kilometer. Zo'n 5000 Britten, Amerikanen, Fransen, Polen en Russen danken kun leven aan de Seenotdienst. De schrijver was zelf commandant van Seenotgruppe 81 op Rügen. Bijzonder boek, voorzien van een aantal foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 1120 pages. €  22,50
More Info
S46493  Click for more information Pfadfinder - Luftwaffe Pathfinder Operations over Britain 1940-44. Ken wakefield. 1999, Tempus. De belangrijkste taak van de Duitse Luftwaffe tijdens de winter van 1940-1941 was de vernietiging van de Britse oorlogseconomie. Omdat de Duitsers er tijdens de Battle of Britain, een essentiële voorwaarde voor de beoogde invasie, niet in geslaagd waren luchtoverwicht boven Zuid-Engeland te verwerven en te behouden, wendden ze zich tot een oorlog van blokkade en uitputtingsslag. Na een herfst-lange aanval op Londen breidde de Luftwaffe de 'Blitz', zoals die in Groot-Brittannië bekend was, uit met aanvallen op provinciesteden die munitie produceren voor de oorlogsinspanningen en havens en distributiecentra. Nacht na nacht, wanneer het weer het toeliet, gingen Duitse bommenwerpers over de systematische vernietiging van de grote steden van Groot-Brittannië in wat in feite 's werelds eerste poging tot aanhoudende strategische bombardementen was. De Luftwaffe was in wezen een tactische luchtmacht, maar kon opmerkelijk goed omgaan met de eisen van strategische bombardementen. Hoewel het Britse luchtverdedigingssysteem overdag superieur was, was het 's-nachts jammerlijk ontoereikend, maar toch mag de omvang van de taak waarmee de Luftwaffe werd geconfronteerd niet worden onderschat. 's- Nachts vliegen boven Noordwest-Europa in de winter was niet de relatief eenvoudige routine van latere jaren; navigatieproblemen, mechanische defecten, drassige of besneeuwde vliegvelden, ijsvorming, mist en andere ongunstige weersomstandigheden zorgden voor voldoende moeilijkheden voor de Duitse bommenwerpers. Maar hun fundamentele probleem was het vinden en vervolgens bombarderen van hun toegewezen doelen. Daartoe introduceerde de Luftwaffe de techniek van wat bekend zou worden als 'Pathfinding' - het verlichten van een doelgebied door een speciale kracht om minder bekwame of minder goed uitgeruste bommenwerpersquadrons te begeleiden. Pfadfinder beschrijft de geschiedenis en ontwikkeling van de Duitse pathfinding-operaties boven Groot-Brittannië tijdens een kritieke periode van de oorlog. Engelstalig. Hard Cover - 251 pages. €  22,50
More Info
S46497  Click for more information Hitlers Atlantikwall - Van Zuid-Frankrijk tot Noord-Noorwegen verleden en heden. George Forty/Leo Marriott/Simon Forty. 2016, Icob. Hitlers Atlantikwall bevat meer dan 500 illustraties, waaronder 60 kaarten en diagrammen, speciaal gemaakte luchtopnamen, archiefbeelden en actuele opnamen van de Atlantikwall vanaf Zuidwest-Frankrijk via België, Nederland en Denemarken tot het noorden van Noorwegen. Nederlandstalig. Hard Cover - 192 pages. €  15,00
More Info
S46502  Click for more information Flugplatz Niedermendig 1938-1945 . Leo Schmitt. 1999, VDM. Met het begin van de campagne tegen Frankrijk was er veel activiteit op het veld. Met het begin van de Battle of Britain werd het stil op de Fliegerhorst. Slechts enkele vliegtuigen of kleinere eenheden vlogen naar het vliegveld. Dat veranderde plotseling met het begin van de invasie in juli 1944. De eenheden in het westen moesten steeds meer hun toevlucht nemen tot afgelegen vliegvelden. Dit bracht het vliegveld van Niedermendig weer in de schijnwerpers. De auteur schetst zijn verhaal aan de hand van talrijke originele foto's. Duitstalig. Hard Cover - 179 pages. €  20,00
More Info
S46506  Click for more information Geheimprojekte der DFS - Vom Höhenaufklärer bis zum Raumgleiter 1935-1945. Horst Lommel. 2000, Motorbuch Verlag. Op 14 oktober 1947 werd Chuck Yeager de eerste persoon die de geluidsbarrière doorbrak. Op 1 mei 1960 werd het U2-verkenningsvliegtuig neergeschoten boven de Sovjet-Unie en het publiek hoorde voor het eerst van het bestaan ??van een dergelijk vliegtuig dat op extreme hoogten opereerde. Op 22 november 1988 werd voor het eerst de sluier opgelicht over de ‘stealth’-bommenwerper, die in het strengste geheim was ontwikkeld. De lijst van baanbrekende en sensationele gebeurtenissen in de geschiedenis van de luchtvaart zou nog verder kunnen worden uitgebreid. Bijna niemand weet echter dat Duitse wetenschappers in de laatste jaren van de oorlog de basis hebben gelegd voor al deze baanbrekende ontwikkelingen. De toonaangevende onderzoeksfaciliteit voor luchtvaartapparatuur en bijbehorende systemen was het Duitse Gliding Research Institute (DFS). In dit geheel op feiten gebaseerde werk presenteert Horst Lommel een zeer interessante selectie van hun baanbrekende projecten; waaronder het langeafstandsverkenningsvliegtuig op grote hoogte en de U2-voorganger DFS-228, het supersonische onderzoeksvliegtuig DFS-346, de ongebruikelijke Focke-Wulf-motorvleugel, de legendarische impeller en het singer-concept als pionier van het ruimtezweefvliegtuig. Persoonlijke ervaringen van testpiloten en hedendaagse getuigen vormen een aanvulling op de spannende documentatie, die ook speciale secties voor modelbouwers bevat?. Duitstalig. Hard Cover - 254 pages. €  29,50
More Info
S46508  Click for more information Der erste bemannte Raketenstart der Welt - Geheim Aktion Natter. Horst Lommel. 1998, Motorbuch verlag. Op 1 maart 1945 werd Stetten a.k.M. 's werelds eerste bemande raket. Dit was een van de meest fantastische projecten uit de Tweede Wereldoorlog. De Bachem Ba-349 'Natter' beschikte over revolutionaire technische uitrusting. Voor het eerst gebruikte het 'booster'-raketten als starthulpmiddel, kon het worden bestuurd via handmatig bediende stuwraketten en beschikte het over een straalgestuurd systeem voor het naderen van de bommenwerperformaties. De bewapening omvatte ook raketten en de boeg van de romp was uitgerust met 24 R4M-projectielen. Horst Lommel publiceert voorheen onbekende feiten en foto's in deze uitgebreide documentatie; Hedendaagse getuigen beschrijven de dramatische gebeurtenissen tijdens het testen van de bemande luchtafweerraket, die ook een pionier was in de bemande ruimtevaart. Duitstalig. Hard Cover - 204 pages. €  17,50
More Info
S2130  Click for more information De Duitse Vijfde Colonne in de Tweede Wereldoorlog . L. de Jong. 1977, Meulenhoff. Verhandeling over het bestaan van een vijfde colonne die de Duitse invallen in verschillende landen zou hebben gesteund.. Nederlandstalig. Soft Cover - 441 pages. €  15,00
More Info
S3813  Click for more information Die Schweiz im Zwetien Weltkrieg . H.R. Kurz. 1971, Ott Verlag. Dit boek geeft een volledig beeld van het Zwitserse leger gedurende de jaren 1939-1945.. Duitstalig. Hard Cover - 400 pages. €  30,00
More Info
S7549  Click for more information De schakel - De geschiedenis van de Engelandvaarders. Frank Visser. 1976, Forum Boekerij. Een documentaire uit de Tweede Wereldoorlog. Een selectie authentieke verhalen van Nederlandse Engelandvaarders, aan de hand van dagboeken, rapporten, brieven en uitgebreide persoonlijke interviews. Met voorwoord van Z.K.H. de Prins der Nederlanden. Nederlandstalig. Hard Cover - 431 pages. €  10,00
More Info
S7574  Click for more information Een groote laars, een plompe voet - Nederland en de Nazi's in spotprent en karikatuur 1933-1945. Hans Mulder. 1985, Thomas Rap. Het verhaal van Nederland in de crisis- en bezettingstijd is al op vele manieren verteld, nooit echter op een wijze zoals die in dit boek wordt gepresenteerd. Door middel van eigentijdse spotprenten, zowel pro- als anti-nazi, is een kroniek samengesteld van dertien jaren vaderlandse geschiedenis waar de doem van het hakenkruis op rustte.. Nederlandstalig. Soft Cover - 256 pages. €  14,50
More Info
S10110  Click for more information Uniforms & Insignia of the Navies of World War II - Compiled by US Naval Intelligence. Andrew Mollo. 1991, Greenhill Books. Prachtig boek met vele tekeningen van uniformen, rangonderscheidingstekens en insigne's van alle Marine's uit WOII. Engelstalig. Hard Cover - 112 pages. €  17,50
More Info
S13946  Click for more information Kampf- und Lastensegler DFS230-DFS331 - Eine Dokumentation. Karl R. Pawlas. 1970, Luftfahrt International. Boekje over de Duitse vracht zweefvliegtuigen DFS230 en DFS331 welke met name in het begin van de oorlog zijn gebruikt. Veel foto's, waarvan een deel detailopname's, documenten en tekeningen. Bijzonder boek. Duitstalig. Soft Cover - 144 pages. €  17,50
More Info
S15432  Click for more information Der Kampf um Berlin 1945 - Von den Seelöwer Höhen zur Reichskanzlei. Tony Le Tissier. 1988, Bechtermünz Verlag. De Slag om Berlijn was werkelijk een strijd van ongekende omvang. De Sovjets verzamelden 1,6 miljoen troepen voor 'Operatie Berlijn', en maarschalk Zhukov in de centra beschikte over de helft daarvan, maar zijn aanvankelijke aanval mislukte, duurde vier dagen in plaats van één, en was zo kostbaar dat hij zijn plannen voor de inname van de troepen moest herzien. de stad, en om ze opnieuw te herzien toen Stalin zijn rivaal, maarschalk Koniev, toestond tussenbeide te komen. De strijd om Berlijn werd zo een strijd om de prijs van de Reichstag, uitgevochten in de zee van puin achtergelaten door geallieerde luchtbombardementen, nu verder verminderd door de massa Sovjet-belegeringsartillerie. Ondertussen probeerden Hitler en zijn hovelingen de strijd voort te zetten in de totaal onrealistische sfeer die in zijn bunker heerste, terwijl zowel soldaten als burgers overal om hen heen leden en omkwamen zonder dat er acht op werd geslagen.. Duitstalig. Hard Cover - 303 pages. €  15,00
More Info
S15534  Click for more information Militärgeschichtlicher Reiseführer Metz . Horst Rohde/Armin Karl Geiger. 1995, Mittler Verlag. In 1870/71 vond de Frans/Duitse oorlog plaats. Deze had een nadeligeinvloed op de relatie tussen beide landen en dat is heden ten dage nog voelbaar. Het gebeuren in deze oorlog speelde zich voornamelijk af rond de stad Metz. Slagen bij Spicheren, Colombey/Nouilly, Vionville/Mars-la-Tour, Gravelotte, St.-Privat. Het hele gebeid rond Metz heeft een militaithistorische geschiedenis. Deze reisgids gaat voornamelijk over de Frans/Duitse oorlog, maar behandeld ook de tijd ervoor en erna. Duitstalig. Soft Cover - 188 pages. €  16,50
More Info
S15535  Click for more information Militärgeschichtlicher Reiseführer Brandenburg . Hans Joachim Nicolai. 2001, Mittler Verlag. Overal in Brandenburg heeft de geschiedenis sporen en bewijzen achtergelaten. De Dertigjarige oorlo (1618-1648), De slag bij Wittstock, De Brandenbur.Zweedse oorlog (1674-1679), slag bij Rathenow en Fehrbellin, de bevrijdingsoorlog van Napoleon, deze reisgids besteed overal aandacht aan. Duitstalig. Soft Cover - 142 pages. €  16,50
More Info
S15536  Click for more information Militärgeschichtlicher Reiseführer Tannenberg . Karl-Bernhard Müller/Michael A. Tegtmeier. 2000, Mittler Verlag. Deze reisgids gaat voornamelijk over de slag bij Tannenberg uit 1914 en de overwinning van het Pools/Litauws leger op de Duitse Orden in 1410 bij Grünwald. Duitstalig. Met kaart van het gebied. Soft Cover - 149 pages. €  16,50
More Info
S15537  Click for more information Militärgeschichtlicher Reiseführer Obersalss und südlichen Vogesen . Karlheinz Deisenroth. 2001, Mittler Verlag. Deze reisgids behandeld voornamelijk de operaties en gevechtshandelingen van Duitsland en Frankrijk in het Oberrhein gebied en de Vogezenhoogte. Uiteraard valt de Maginotlinie daar ook onder. Duitstalig. Soft Cover - 206 pages. €  16,50
More Info
S17163  Click for more information Garnizoensstad Haarlem . Marcel Bulte/Aad Neeven. 1992, De Vrieseborch. De schrijvers geven aan de hand van gedegen bronnenonderzoek een boeiend overzicht van de militaire aanwezigheid vanaf het moment dat Haarlem in 1245 stadsrechten kreeg. Met handtekening van auteur Neeven!. Nederlandstalig. Soft Cover - 208 pages. €  22,50
More Info
S17646  Click for more information Vrijgevochten - Zaans verzet in nationaal perspectief (1940-1945). Erik Schaap. 2008, Stichting Uitgeverij Noord-Holland. De inleiding legt uit waarom in de Tweede Wereldoorlog in de 'rode' Zaanstreek een relatief hoog aantal mensen deelnam aan het verzet tegen de Duitsers. Al snel na de capitulatie kwam in 1940 verzet op gang, zowel in kleine groepen als grootscheeps, zoals de Februaristaking van 1941. Vervolgens wordt een beeld gegeven van het Zaanse verzet en de landelijke reikwijdte ervan, via zes portretten: Engelandvaarders leraar George Jambroes en werktuigbouwkundige Andre Ansems, dominee Jan Eikema, fabrieksarbeider Pieter Bosboom en de twee houthandelaren Remmert Aten en Jacob Buijs. De auteur, medewerker Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland, schreef eerder een biografie van Zaans verzetsman Walraven van Hall (2006)*. Dit boek geeft via de goed gedocumenteerde portretten en de zinnige inleiding een uitstekende indruk van achtergrond, karakter en vooral verzetswerk van de zes zo verschillende mannen, hun regionale en nationale betekenis. Belangrijk voor zowel lokale als nationale geschiedschrijving. Nederlandstalig. Hard Cover - 248 pages. €  18,50
More Info
S18828  Click for more information De geschiedenis van de Vierwiel Aandrijving - De spannende werled van de 4 X 4. John D. Farquhar/Bill Holder/Gary Wescott. 1994, Palladium Publishers. In dit boek wordt de geschiedenis van de vierwiel aandrijvin g bij voertuigen verteld. Nederlandstalig. Hard Cover - 80 pages. €  10,00
More Info
S20244  Click for more information Hitlers Hinterhof - Nationalsozialismus ohne Heimstatt?. Harald Isermeyer. 2000, Eigen uitgave. De versterking van de nationaal-socialisten tegen de achtergrond van de toenemende economische depressie en massawerkloosheid in het begin van de jaren dertig beschouwde Theodor Heuss als een uitdaging om met de inhoud van de NSDAP en haar politieke programma om te gaan. Een lezing waarin hij kritisch inging op de economische beleidseisen en het antisemitisme van de NSDAP gaf aanleiding tot het boek – dankzij de brede respons die de uitspraken van Heuss kregen – dat in december 1931 verscheen onder de titel Hitler’s Way. “De vernietiging van Joodse begraafplaatsen moet een gemeenschap diep treffen waarin, in tegenstelling tot al het gepraat over de individualistische ontbindende kracht van het Joods-zijn, het gezin zelfs in het verleden een vitale band betekende; het verontreinigt ons allemaal. Er zit een smet op ons sinds zulke laffe en oneerbiedige dingen in Duitsland mogelijk werden.”. Duitstalig. Hard Cover - 773 pages. €  20,00
More Info
S20992  Click for more information British warships since 1945 - Minesweepers. Jack Worth. Maritime Books. In dit boek worden de Engelse Mijnenvegers beschreven die na 1945 bij de Royal Navy in dienst zijn gekomen. Engelstalig. Soft Cover - 160 pages. €  12,20
More Info
S24000  Click for more information Bataille des Alpes - Album Mémorial Juin 1940 - 1944/45. Henri Beraud. 1989, Editions Heimdal. Het boek beschrijft de veldslagen in het (Franse) Alpengebied aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Het beschrijft in het bijzonder – en tot in detail! – de rol die de individuele eenheden van de Maginotlinie in deze veldslagen speelden. ERG ZELDZAAM!. Engelstalig. Hard Cover - 180 pages. €  95,00
More Info
S25519  Click for more information Der Untergang der Gustloff . Guido Knopp. Wilhelm Heyne Verlag. In dit boek een uitvoerige beschrijving van de torpedering van het Duitse passagierschip Wilhelm Gustloff in de Oostzee. Tevens de achtergronden van dit drama. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  11,00
More Info
S26447  Click for more information Royal Air Force Winthorpe 1940-1945 . W. Taylor. 1984, Control Column. Beschrijving van de Royal Air Force basis Winthorpe gedurende de Tweede Wereloorlog. Engelstalig. Soft Cover - 59 pages. €  15,00
More Info
S26952  Click for more information Of Wind and Water - A Kiwi Pilot in Coastal Command. James Sanders. 1989, Airlife. De auteur was een Australiëer die vloog bij RAF Coastal Command. Het boek beschrijft zijn hele RAF carriere, vanaf de eerste training tot operaties in het Middellandese zeegebied. In deze periode overleefd hij verschillende crashes. Daarna gaat hij terug naar Engeland als instructeur om daarna Commandant te worden en anti-shipping patrouilees gaat vliegen langs de Scandinavische kust. Interessant boek. Engelstalig. Hard Cover - 146 pages. €  16,50
More Info
S27896  Click for more information German Jet Aces of World War 2 - Aircraft of the Aces 17. Hugh Morgan/John Weal. 1997, Osprey Publishing. De laatste wanhopige pogingen van het Derde Rijk om de opeengepakte geallieerde bommenwerperformaties uit het luchtruim van Duitsland te verdrijven, concentreerden zich rond de nieuwe lichting 'wonderwapens' die vanaf medio 1944 aan de Jagdwehr werden verstrekt. Ver vóór alles wat de geallieerden zelfs in de experimentele fase hadden, konden typen als de Me 262, He 162, Me 163 en de Ar 234 hun gevechtsvluchten relatief ongestraft uitvoeren. Het gebrek aan aantallen en de onbetrouwbare straalmotoren maakten uiteindelijk echter elke technologische voorsprong die deze vliegtuigen boden teniet. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  12,50
More Info
S28269  Click for more information Entering Germany - 1944-1949. Tony Vaccaro. 2001, Taschen. Schitterend fotoboek over GI's in Duitsland vanaf 1944 - 1949. Het boek kent als hoofdstukken Bevrijding, Bezetting. Opbouw en leven in vrede. Geeft een prachtig beeld van het vernietigde Duitsland in deze peiode. Frans/Duits/Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  22,50
More Info
S28495  Click for more information Korea - The War before Vietnam. Callum A. MacDonald. 1989, MacMillan Press. In dit boek wordt de Koreaanse oorlog van de jaren '50 beschreven en de gevolgen die het tot op heden heeft. Engelstalig. Hard Cover - 242 pages. €  16,50
More Info
S28701  Click for more information De Siegfriedlinie - Het laatste Nazibolwerk. Charles Whiting. 1999, Uitgeverij Kadmos. In september '44 bereikten de geallieerden de grenzen van Nazi-Duitsland. Maar nog gaven de Duitsers zich niet gewonnen. Het beruchte Ardennen-offensief wordt nog vanuit de Siegfriedlinie opgezet en slechts ten koste van ontzaglijke offers ongedaan gemaakt. Whiting beschrijft dit alles vanuit de invalshoek van de geallieerden, maar is in staat de 'glamour' die rond de hoogste legerleiders hangt te relativeren. Zijn generaals zijn dan ook, naast roemruchte vechtersbazen, gewone mensen die falen, zich vergissen, vastlopen in hun ijdelheid en verantwoordelijk zijn voor fikse blunders. Dit maakt dit boek, gebaseerd op serieuze research, lezenswaardig. Nederlandstalig. Soft Cover - 143 pages. €  15,00
More Info
S29295  Click for more information Hitler's Home Front - Württemberg under the Nazi's. Jill Stephenson. 1998, Hambledon Continuum. Hoe was het leven voor gewone Duitsers onder Hitler? Dit boek schets het leven in Württemberg, een regio in Zuid-West Duitsland, onder het Nazi regime. Het richt zich met name op het leven op het platte land in de oorlog. Indrukwekkend boek over de "gewone" Duitser onder het Nazi-bewind. Duitstalig. Hard Cover - 339 pages. €  30,00
More Info
S30519  Click for more information Eisenbahnen im Ersten Weltkrieg . Andreas Knipping. 2004, EK-Verlag. In dit schitterende boek worden de spoorwegen in de diverse landen in de Eerste Wereldoorlog besproken. Ook wordt beschreven hoe de spoorwegen voor de oorlog werden gebruikt. Boek is voorzien van heel veel, vaak bijzondere, foto's. Duitstalig. Hard Cover - 400 pages. €  45,00
More Info
S31078  Click for more information Imperial Japanese Navy WWII . John Atkinson. 2002, Galago Books. Overzicht van alle schepen van de Japanse Keizerlijke Marine met naam, bouwer, start bouw, indienstneming en lot. Echt naslagwerk. Engelstalig. Soft Cover - 124 pages. €  22,50
More Info
S31202  Click for more information World War Two Military Vehicles - Transport & Halftracks. G.N. Georgano. 1995, Osprey. In dit boek worden transportvoertuigen en half-tracks uit de Tweede Wereldoorlog, van diverse landen, besproken. Voorzien van veel foto's, waarvan een deel in kleur. Engelstalig. Hard Cover - 208 pages. €  15,00
More Info
S31528  Click for more information Fighting Mustang: Chronicle of the P-51 . William N. Hess. 1970, Eigen uitgave. Dit boek beschrijft de ontwikkeling en inzet van de P-51 Mustang op alle fronten in de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 194 pages. €  18,50
More Info
S32293  Click for more information De geschiedenis van de Ordedienst - Mythe en werkelijkheid van een verzetsorganisatie. J.W.M. Schulten. 1998, Sdu Uitgevers. In de beeldvorming over het Nederlandse verzet in de Tweede Wereldoorlog neemt de actieve bestrijding van de vijand door het gewapend verzet een centrale plaats in. Ooggetuigen vertellen van succesvolle gevechtsacties, anderen weten 'Van horen zeggen' over de vreselijke martelpraktijken van de Sicherheitsdienst (SD). Maar hadden de slecht bewapende, ongeoefende verzetsstrijders wel zoveel succes tegen een regulier leger? Is de collectieve herinnering aan een martelende SD misschien zo sterk dat er geen plaats is voor enige twijfel? Wat is mythe en wat is werkelijkheid? In De geschiedenis van de Ordedienst zoekt J.W.M. Schulten een antwoord op deze vragen door de Ordedienst (OD) centraal te stellen en daarmee meer inzicht in het verzet in zijn geheel te krijgen. Al direct vanaf de bevrijding in 1945 blijkt er zowel een positief als een negatief beeld van de OD te bestaan. Schulten reconstrueert en analyseert nauwgezet de ontwikkeling van de OD, en dan met name de beeldvorming daarvan, en de perceptie van de OD na de oorlog. Hij vergelijkt dit alles met het gewapende verzet en de nasleep ervan in Noorwegen, België en Frankrijk. Nederlandstalig. Soft Cover - 427 pages. €  17,50
More Info
S32370  Click for more information Fout - Getuigenissen van NSB'ers. J.Th.M. Houwink ten Cate/N.K.C.A. in 't Veld. 1992, Sdu Uitgeverij. In dit boek legt een aantal Nederlanders voor het eerst in het openbaar rekenschap af over hun keuze voor de NSB van Mussert en voor Nazi-Duitsland. Ze vertellen hoe ze daartoe zijn gekomen, hoe hun leven eruit zag tijdens de bezettingstijd, wat er met hen gebeurde na de Duitse nederlaag en hoe ze nu op hun levensloop terugkijken. Niet alles wat deze getuigen over hun verleden vertellen is waar. Soms is wat zij zeggen zeer eenzijdig, soms zelfs apert omjuist. Dit boek bestaan dan ook uit twee soorten tekst. T4en eerste de in allerlei opzichten indrukwekkende en veelzeggende getuigenissen van de ex-NSB'ers zelf en ten wteede de inleidingen en verklaringen van de hand van de auteurs. Nederlandstalig. Soft Cover - 186 pages. €  10,00
More Info
S33413  Click for more information Toen de oorlog voorbij was . Werner Bischof e.a.. 1985, Meulenhoff. Het voorwoord van Kousbroek bevat een verhandeling over het bekijken, interpreteren en becommentariëren van foto's. In een journalistieke stijl schetst Blume vervolgens de wijze waarop in diverse landen de bevrijding werd gevierd en de daarop volgende politieke, sociale, culturele en economische ontwikkelingen. Deze stimuleerden de topfotografen Henri Cartier-Bresson, Robert Capa en David Seymour in 1947 tot de oprichting van het coöperatief agentschap "Magnum" in New York, later in Parijs, waar nog 14 internationaal beroemde fotografen toetraden. Over hun carrières, werkmethoden en opvattingen informeert Blume eveneens bondig en duidelijk. De 168 zwart-wit foto's zijn op royaal formaat (23 x 27) en met een rijk tintengamma afgedrukt, sommige op dubbele pagina's. Daardoor is het mogelijk om de hoge kwaliteit en de rijkdom aan details waar te nemen. Ze geven een indrukwekkend beeld van de in zoveel opzichten bewogen en spannende tijd van 1944-1960. Een veelzijdig beeld ook, dank zij de verschillende geaardheid en visie van de overal ter wereld werkende fotografen. Met register. - 199 pages. €  22,00
More Info
S34443  Click for more information Deutsche Kriegsschiffe - Schlachtschiffe, Kreuzer, Zerstörer, Torpedoboote 1933-1945. Jak P. Mallmann-Showell. 2016, Motorbuch Verlag. Boek uit de serie Typenkompass met een beschrijving van Slagschepen, Kruisers, Torpedobootjagers en Tortpedoboten van de Duitse Kriegsmarine in de jaren 1933-1945. Met foto's en technische gegevens. Duitstalig. Soft Cover - 112 pages. €  12,00
More Info
S35523  Click for more information Why the Allies won . Richard Overy. 1995, W.W. Norton & Comp.. Dit boek legt uit hoe de geallieerden na 1942 weer de militaire superioriteit herwonnen en bespreekt belangrijke campagnes, zeeslagen, industriële kracht, strijdvaardigheid, leiderschap en morele kwesties. Engelstalig. Hard Cover - 396 pages. €  15,00
More Info
S36151  Click for more information Fliegerhorst Welzow 1935-1945 - Einsatz- und Ausbildungsstätte der deutschen Luftwaffe. Jens Bechler. 2005, Privé Uitgave. Misschien weten maar weinigen dat de vliegbasis Welzow tijdens de Tweede Wereldoorlog diende als trainings- en inzetlocatie voor verschillende scholen en squadrons. Uiterlijk in de herfst van 1944 was het duidelijk dat de zwaar gehavende Duitse luchtmacht niet meer zou herstellen van aderlating. De fronten in het westen en oosten komen elke dag dichter bij de hoofdstad van Berlijn. Het Welzow-plein bruist van activiteit. Nieuwe squadrons worden verplaatst naar Lausitz. Jonge en onervaren piloten worden ingezet en proberen wanhopig zichzelf te verdedigen tegen de vijand. Maar de geallieerde luchtoverwicht wordt steeds duidelijker. Op jagers wordt gejaagd. De eenheden van de Reichsverdediging en hun bijbehorende frontlinies voeren een hopeloze strijd. Er komen steeds meer ongevallen in de omgeving of in de omgeving van de vliegbasis. Het schrijven van verliesrapporten is een onaangename dagelijkse routine geworden voor de individuele staffelkapiteins. Ten slotte wil ik erop wijzen dat dit boek niet beweert volledig te zijn. Het is eerder een poging om de luchtoorloggebeurtenissen op de Welzow Air Base objectief te belichten en in twijfel te trekken. Duitstalig. Soft Cover - 117 pages. €  22,50
More Info
S36159  Click for more information Die Schiffe der Deutschen Kriegsmarine und Luftwaffe 1939-45 und ihr verbleib . Erich Gröner. 1972, J.F. Lehmanns Verlag. Overzicht van alle schepen van de Kriegsmarine en Luftwaffe in de jaren 1939-194. Alle technische details en het uiteindelijk lot van het schip. Fantastisch naslagwerk. Duitstalig. Hard Cover - 120 pages. €  15,00
More Info
S36375  Click for more information Die Wölfe und der Admiral - U-Boote im Kampfeinsatz. Wolfgang Frank. 2004, Bechtermünz. Een uitstekend persoonlijk verslag van de U-bootoorlog 1939-1945. In die tijd woonde Frank verschillende vergaderingen van het personeel van Dönitz bij en diende hij aan boord van verschillende U-boten op oorlogspatrouilles. Duitstalig. Hard Cover - 752 pages. €  16,00
More Info
S36607  Click for more information German Tanks at War . Bob Carutthers. 2000, Cassell & Co.. Honderden foto's van Duitse tanks in gevechtsactie, veel in kleur, de meeste nog nooit eerder in druk, laten zien hoe de nazi's de Maginotlinie doorbraken, door Oost-Europa en Rusland marcheerden en de geallieerden terug naar Duinkerken dwongen. Volledige dekking van elke grote tankgevecht en campagne in de Eerste en Tweede Wereldoorlog, onthult de strategie, tactieken en technische details van elke aanval, inclusief hoe Rommel en Guderian een nederlaag leden. Engelstalig. Hard Cover - 197 pages. €  25,00
More Info
S37205  Click for more information Quatre Bras! - De avonturen van een luitenant der huzaren 1813-1815. Peer de Vries. 2013, Regiment Huzaren van Boreel. Op 21 november 1813 werd door het Driemanschap het Vorstendom der Verenigde Nederlanden bij proclamatie uitgeroepen. Bij die gelegenheid werd ook een oproep gedaan om te komen tot de formering van een krijgsmacht. In antwoord op die oproep richtte Willem-François Boreel reeds op 25 november 1814 een regiment Huzaren op: het eerste regiment van de latere Koninklijke Landmacht. In deze historische roman worden verhalenderwijs allerlei aspecten uit de beginjaren van een regiment Huzaren toegelicht. Hoe zag zo’n regiment er uit? Wat voor mensen dienden daarin? Hoe verliep het leven op de kazerne en in het garnizoen? Hoe vond de opleiding en oefening plaats? Hoe verplaatste een regiment zich en hoe werd het tijdens de mars ondergebracht? En natuurlijk wordt ook stilgestaan bij de inzet van het regiment in de bewaking van de grens en in de slag van Quate Bras, de vuurdoop van het regiment. Met name de uitvoering van de charge wordt op een aantal plaatse toegelicht. Nederlandstalig. Hard Cover - 284 pages. €  15,00
More Info
S37239  Click for more information Onheils tij - De laatste jaren van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Leendert van der Valk. 2010, Uitgeverij Carrera. In september 1939 breekt in Europa de Tweede Wereldoorlog uit, maar Nederland vertrouwt erop dat ze neutraal kan blijven. De Nieuwe Hollandse Waterlinie - een onneembare hindernis, een succesformule in de Nederlandse krijgsgeschiedenis - zal het westen, het economisch hart van het land, beschermen. Door Midden-Nederland ligt van noord tot zuid een netwerk van forten, sluizen, dijken en sloten, een 85 kilometer lange strook van ongeveer 90 militaire 'inundatiepolders'. In een paar dagen tijd kan een ondiepe plas van 3 tot 5 kilometer breed worden opgewekt, die te diep is voor soldaten te voet en te ondiep voor boten. Op 10 mei 1940 blijkt dat het water geen bescherming biedt tegen een modern leger. Binnen 5 dagen krijgt Duitsland Nederland op de knieën. Voor de bewoners van het militaire landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie eindigt een tijdperk. Leendert van der Valk sprak voor dit boek met ooggetuigen - boeren, molenaars, soldaten en NSB'ers. Onheilstij vertelt hun verhaal tegen de achtergrond van de ondergang van het ingenieuze, trotste verdedigingswerk tussen Muiden en de Biesbosch. Nederlandstalig. Soft Cover - 232 pages. €  16,50
More Info
S38474  Click for more information Focke-Wulf seit 1935 - Typenkompass. Manfred Griehl. 2009, Motorbuch Verlag. Dit boek uit de serie Typenkompass beschrijft alle ontwerpen van Focke-Wulf sinds 1925. Bij elk type een foto en technische beschrijving. Duitstalig. Soft Cover - 127 pages. €  12,00
More Info
S39446  Click for more information Short Sunderland in World War II . Andrew Hendrie. 1998, Airlife. In 1933 gaf het Ministerie van Luchtvaart een specificatie voor een viermotorige vliegboot voor algemeen gebruik die vanuit de buitenposten van het rijk kon opereren. Het resultaat was de Sunderland, gebouwd door Short Brothers. Andrew Hendrie schrijft over de ontwikkeling van het vliegtuig en beschrijft vervolgens zijn belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog. Het uitzonderlijke vermogen van de Sunderlands om gevechten met zes of meer vijandelijke jagers aan te gaan, leverde het de Luftwaffe's bijnaam 'Flying Porcupine' op. De rol van het vliegtuig boven de oostelijke Middellandse Zee wordt tot in detail beschreven en omvat verkenningen voor de marine, evacuaties uit Joegoslavië, Griekenland en Kreta en aanvallen op vijandelijke onderzeeërs. De operaties van de Canadese, Australische en Noorse squadrons binnen Coastal Command zijn inbegrepen, plus, buiten het Commando, die van Zuid-Afrikanen en Nieuw-Zeelanders. Het boek bevat ook details van naoorlogse operaties, waaronder de Berlijnse luchtbrug en er zijn gedetailleerde bijlagen met vliegtuigen met een korte geschiedenis en alle bekende succesvolle aanvallen op vijandelijke onderzeeërs. Engelstalig. Soft Cover - 185 pages. €  16,50
More Info
S40383  Click for more information Vestingwerken in West-Europa . Rudi Rolf/Peter Saal. 1986, Fibula-van Dishoeck. De verovering van het tot dan toe onneembaar geachte Belgische Fort Eben-Emael door de Duitsers in Mei 1940 schokte de wereld, terwijl de Franse Maginotlinie nutteloos bleek tegen diezelfde Duitsers, die de linie in feite negeerden en er omheen trokken. Zoals altijd, hadden militaire planners ontworpen met de laatste oorlog in gedachten - in plaats van de volgende oorlog, zonder daarbij oog te hebben voor de vooruitgang in de ontwikkeling van tanks en vliegtuigen, die van grote invloed bleken te zijn op de moderne manier van oorlogvoering. Maar ook de Duitsers begingen dezelfde fout - met de bouw van de Atlantikwall en de verdedingswerken op de Kanaaleilanden die waren gericht tegen eventuele aanvallen vanuit zee en de West Wall (ook wel "Siegfriedlinie"genoemd) tegen een mogelijke aanval vanuit het westen gericht op Duitsland zelf. Een en ander resulteerde in het feit dat bijna heel West-Europa was "volgebouwd" met ingegraven bunkers, artillerie-, mitrailleur- en luchtdoelartillerie-opstellingen, observatie en vuurleidingsposten, ondergrondse magazijnen en andere vestingwerken - waarvan een zeer groot aantal nog steeds aanwezig is - iets dat door hun stevigheid wordt veroorzaakt, ofwel door de tussenkomst van groepen van mensen die zich sterk maken voor het behoud ervan. Dit boek onderzoekt de geschiedenis van moderne vestingwerken vanaf de jaren 70 van de 18de eeuw en laat zien hoe ontwerpen drastisch veranderden door de opkomst van nieuwe bedreigingen - met name die van de artillerie. Het vertelt ook over het lot van een aantal van de forten die zowel in de Eerste als in de Tweede Wereldoorlog dienst deden. De tientallen kaarten, foto's, tekeningen en plattegronden vormen een reisgids voor een ieder die de vaak nog in zeer goede staat verkerende vestingwerken wil bezoeken. Veel ervan zijn  gewoon toegankelijk en / of herbergen musea, waarvan de openingstijden zijn vermeld. Deze verdedigingslinies en - opstellingen vaak van staal en beton vervaardigd - staan al tientallen jaren ongebruikt, maar blijven de fantasie prikkelen. Dit boek is van onschatbare waarde - niet alleen voor diegenen die interesse hebben in vestingwerken, maar zeker ook voor iedereen die Frankrijk, Nederland, België, Duitsland en de Kanaaleilanden bezoekt. Nederlandstalig. Soft Cover - 168 pages. €  15,00
More Info
S40771  Click for more information Walraven van Hall - Prmier van het verzet (1906-1945). Erik Schaap. 2020, Brave New Books. De Zaandamse bankier Walraven van Hall speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog een cruciale rol bij het verstrekken van geld aan vrijwel de gehele Nederlandse illegaliteit, talloze gezinnen van zeelieden, 30.000 spoorwegstakers en duizenden ondergedoken joden. Om dat mogelijk te maken, pleegde hij met zijn broer Gijs - de latere burgemeester van Amsterdam - de grootste bankfraude ooit. Van Hall stond aan de basis van de Stichting 1940-1945, ging voorop bij de bundeling van het verzet tegen het nationaalsocialisme en was nauw betrokken bij de oprichting van de Binnenlandse Strijdkrachten. Historici als Loe de Jong en Geert Mak noemden deze 'olieman' dan ook de centrale figuur, de spin in het web van de illegaliteit. Sommige strijdmakkers zagen in hem zelfs de premier van naoorlogs Nederland. Zijn tragische dood aan de vooravond van de bevrijding, een gevolg van verraad in eigen kring, maakte aan alle toekomstplannen een abrupt einde. Nederlandstalig. Soft Cover - 227 pages. €  21,95
More Info
S41301  Click for more information Ärzte im Dritten Reich . Robert Jay Lifton. 1986, Klett-Cotta. Het uitgebreide overzicht van de artsen in het Derde Rijk toont artsen in verschillende rollen, als daders, handlangers, volgers en slachtoffers - enkelen boden weerstand. Lifton bespreekt hoe het juist de artsen waren die werden geroepen om te genezen die moordenaars konden worden. In de zoektocht naar antwoorden op deze kernvraag houdt zijn psychologische studie rekening met honderden interviews en veelal ontoegankelijke procesverslagen, maar is vooral gebaseerd op directe dialoog met daders en die slachtoffers die aan de dood konden ontsnappen. Duitstalig. Hard Cover - 681 pages. €  17,50
More Info
S41717  Click for more information Japan at War - An illistrated history of the War in the Far East, 1931-45. Basil Collier. 1975, Purnell Book Service. Dit boek verteld de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het Verre Oosten. Met heel veel, soms bijzondere, foto's. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  15,00
More Info
S42202  Click for more information Sturmstaffel 1 - Reich defence 1943-1944 The War Diary. Eric Mombeek. 1999, Classic Publications. De oorlogsgeschiedenis van Sturmstaffel 1 tijdens de Reichsverteidigung. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  19,50
More Info
S42507  Click for more information Moonlight Interceptor - Japan's "Irving" Night Fighter. Robert C. Mikesh/Osamu Tagaya. 1985, Smithsonian Institution Press. Uitgebreide beschrijving van deze Nakajima J1N1-S "Gekko" codenaam "Irving". Met veel foto's, tekeningen en schaaltekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 112 pages. €  19,50
More Info
S42715  Click for more information Deutsche Auszeichnunen - Typenkompass Kampf- und Tätigkeitsabzeichen des Heeres un der Kriegsmarine 1937-1945. Volker A. Behr. 2014, Motorbuch Verlag. Elk van de drie strijdkrachten van de Wehrmacht had zijn eigen set gevechtsinsignes, waarmee de commandanten de succesvolle inzet van officieren, onderofficieren en manschappen konden eren. De activiteitenbadges daarentegen dienden als bewijs van een verworven militaire specialistische opleiding. In dit tweede deel over het onderwerp "Duitse onderscheidingen" vervolgt Volker A. Behr de documentatie over de medailles en onderscheidingen van de Wehrmacht. Dit keer wijdt hij zich tot in detail aan de gevechts- en activiteitenbadges van land- en zeemacht in de jaren tussen 1937 en 1945. Duitstalig. Soft Cover - 128 pages. €  15,00
More Info
S42716  Click for more information Deutsche Auszeichnunen - Typenkompass Orden und Ehrenzeichen der Wehrmacht 1936-1945. Volker A. Behr. 2015, Motorbuch Verlag. Chronologisch gerangschikt volgens de oprichtingsdatum, geïllustreerd met uitstekende afbeeldingen en vergezeld van zeer competente teksten, is dit type kompas veel meer dan een complete verzameling gegevens en feiten. Volker A. Behr verzamelt al tientallen jaren memorabilia. Hij heeft uitstekende contacten en een uniek archief. Duitstalig. Soft Cover - 128 pages. €  15,00
More Info
S42718  Click for more information A collector's Guide to: The Kriegsmarine . Christopher Ailsby. 2007, Ian Allan Ltd. Van alle takken van de Duitse strijdkrachten in de Tweede Wereldoorlog, had waarschijnlijk alleen de Kriegsmarine het vermogen om Groot-Brittannië te verslaan zodra de onmiddellijke dreiging van een invasie nadat Duinkerken was teruggetrokken. Met de dreiging van zijn U-boten en kapitale schepen, zoals de Bismarck en Tirpitz, kwam de Kriegsmarine, door zijn aanvallen op de konvooien die vitale voorraden over de Atlantische Oceaan brachten, dicht bij het uithongeren van Groot-Brittannië tot onderwerping. Deze toevoeging aan een populaire serie zal de verzamelaar gedetailleerd en objectief advies geven over Kriegsmarine-memorabilia met de gebruikelijke gids voor waarden en het herkennen van vervalsingen. Voor alle actieve verzamelaars van militaria van het Derde Rijk en diegenen die geïnteresseerd zijn in de Kriegsmarine in de periode van 1939 tot 1945, is dit essentiële lectuur. Engelstalig. Soft Cover - 160 pages. €  15,00
More Info
S42787  Click for more information Wavre, Plancenoit & The Race to Paris - Waterloo 1815. Peter Hofschröer. 2006, Pen & Sword. Geschiedenissen van de Waterloo-campagne en rondleidingen over het slagveld concentreren zich over het algemeen op de strijd tussen de legers van Napoleon en Wellington - de rol van de Pruisen van Blücher blijft op de achtergrond. Het fascinerende relaas van Peter Hofschöer richt zich op de Pruisen in de slag bij Waterloo en op hun kritische maar vaak verwaarloosde bijdrage aan de strijd. Hij vertelt het verhaal van de slopende Pruisische opmars naar het slagveld en hij legt de woeste en beslissende strijd vast die uitbrak toen ze aankwamen. In elke fase laat hij de lezer in de voetsporen treden van de Pruisische soldaten die bijna 200 jaar geleden over het Belgische platteland worstelden.. Engelstalig. Soft Cover - 134 pages. €  15,00
More Info
S42975  Click for more information The Fall of France - Act with daring. Martin Marix Evans. 2000, Osprey Publishing. Op 10 mei 1940 eindigde de "Nepoorlog" toen het Duitse leger Frankrijk, België en Nederland aanviel. In minder dan 50 dagen waren alle drie de naties overweldigd. Foto's en kaarten identificeren belangrijke slagvelden en er zijn kleurentekeningen van de uniformen en wapens van de legers die vochten. Engelstalig. Hard Cover - 160 pages. €  15,00
More Info
S42980  Click for more information The Cassell Atlas of the Second World War . Peter Young. 1999, Cassell. Militaire cartografie van de hoogste kwaliteit, zowel qua ontwerp als qua informatie. Een onmisbaar naslagwerk voor elke lezer van de militaire geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Schitterende illustraties gecombineerd met een buitengewoon gezaghebbende tekst: een klassieker van de militaire naslagwerken. Engelstalig. Hard Cover - 288 pages. €  17,50
More Info
S43494  Click for more information Van D-day tot Berlijn - De lange en moeizame strijd van de stranden van Normandië tot de capitulatie van Duitsland - in de woorden van de soldaten zelf. Stephen Ambrose. 2005, Uitgeverij M. Van D-Day tot Berlijn begint op 7 juni 1944 op de stranden van Normandië en eindigt op 7 mei 1945, de dag dat Duitsland capituleert en er een einde komt aan de Tweede Wereldoorlog. Stephen E. Ambrose vertelt de geschiedenis van de geallieerde legers tijdens hun moeizame tocht van de Normandische stranden naar Duitsland en maakt daarbij gebruik van honderden interviews en nagelaten verhalen, van de generale staf (Eisenhower, Bradley en Patton) tot de gewone soldaten en de Duitsers die tegen hen vochten. Ambrose brengt hun ervaringen op unieke wijze weer tot leven.. Nederlandstalig. Soft Cover - 560 pages. €  15,00
More Info
S43595  Click for more information Anzio - Italy and the Battle for Rome 1944. Lloyd Clark. 2006, Grove Press. De geallieerde aanval op het strand van Normandië en het daaruit voortvloeiende bloedbad zijn vereeuwigd in film en literatuur, maar de V.S. campagne op de stranden van West-Italië heerst als misschien wel de dodelijkste slag van het westerse theater van de Tweede Wereldoorlog. In januari 1944, ongeveer zes maanden voor D-Day, lanceerde een geallieerde troepenmacht van zesendertigduizend soldaten een van de eerste aanvallen op continentaal Europa bij Anzio, een kleine kustplaats dertig mijl ten zuiden van Rome. De aanval werd opgevat als de eerste stap naar een eventuele belegering van de Italiaanse hoofdstad. Maar de opmars stokte en het strand van Anzio werd een dodelijke val. Na vijf maanden van brute gevechten en monumentale verliezen aan beide kanten, braken de geallieerden eindelijk de Duitse linie en marcheerden op 5 juni, de dag voor D-Day, Rome binnen. Rijk gedetailleerd en gevoed door uitgebreid archiefonderzoek van kranten, brieven en dagboeken - evenals tientallen originele interviews met overlevende soldaten aan beide kanten van de loopgraven - is Anzio een aangrijpend en scherpzinnig waargebeurd verhaal van een van de beste militaire historici van vandaag. Engelstalig. Soft Cover - 392 pages. €  15,00
More Info
S43774  Click for more information De Marinierskazerne van Rotterdam . Jam Willem van Borselen. 2003, Ad. Donker. Rotterdam en het korps hebben al eeuwenlang een hechte relatie. Sinds 1665 voeren mariniers als zeesoldaten op de schepen van de Rotterdamse admiraliteit. In 1817 kregen ze er hun eigen kazerne en werd Rotterdam de korpsstad van het land. Een voormalig arsenaal van de admiraliteit werd hun bakermat, vanwaar tienduizenden mariniers uitzwierven: 'qua patet orbis' (zo wijd de wereld strekt). De vele wapenfeiten van het korps zijn al vaak beschreven, maar de historie van de kazerne in Rotterdam bleef onderbelicht. Dit boek zet de schijnwerper op de oude kazerne aan het Oostplein, een wezenlijk onderdeel van de korpsgeschiedenis. Want daar werd de basis gelegd voor het mariniersleven: de opleiding en vorming en ook het aankweken van kameraadschap en korpsgeest. Nederlandstalig. Hard Cover - 272 pages. €  17,50
More Info
S43989  Click for more information For Freedom - Voor de Vrijheid, Pour La Liberté. D. Lannoy. 1984, Brugsch Handelsblad. Dit is een herinneringsboek over de Canadezen die zijn ingezet in de Tweede Wereldoorlog in Europa. Alle thema's van de inzet van de Canadezen worden behandeld. Het boek is uitgevoerd in het Nederlands, Engels en Frans. Zeldzaam boek!. Nederlands/Engels/Franstalig. Hard Cover - 256 pages. €  40,00
More Info
S44322  Click for more information Das Boot U 188 - Der Bericht des Matrosen Anton Staller. Klaus Willmann. 2009, Edition Förg. Van de honderden Duitse U-boten die tijdens de Tweede Wereldoorlog in actie kwamen, zijn er maar een paar teruggekeerd. En bijna niemand van het kleine aantal overlevende bemanningsleden was bereid verslag te doen van hun ervaringen uit die tijd. Klaus Willmann kreeg de gelegenheid om met een van deze weinigen te praten en zijn verhaal op te schrijven - ook met behulp van het originele oorlogsdagboek van de U 188, die werd teruggegeven aan Duitsland. Anton Staller, die opgroeide in nederige omstandigheden en later werd een succesvolle orgelbouwer, ervoer de waanzin van oorlogsvoering op zee. Het zeer persoonlijke verslag maakt niet alleen het dagelijkse leven op de boot met zijn benauwende bekrompenheid, de constante dreiging van dieptebommen en luchtaanvallen levendiger. We leren ook over de gedachten en gevoelens van de soldaten op zee: over de eeuwige tegenstelling tussen plichtsbesef en twijfel, over de verslaving om elke mogelijkheid van afleiding uit de dagelijkse oorlogstijd te gebruiken, over de kennis van de destructieve gevolgen van het eigen handelen en het steeds groter wordende besef dat hij in een dodelijk avontuur wordt gehaast voor een zinloze en hopeloze zaak. Duitstalig. Hard Cover - 288 pages. €  16,50
More Info
S44643  Click for more information Vannacht varen de Hollanders . Hans Larive. 1963, Elsevier. In dit boek beschrijft de auteur zijn oorlogsbelevenissen. Na de capitulatie in mei 1940 weigerd hij de loyaliteitsverklaring te tekenen en beland in een krijgsgevangenenkamp. Daar ontsnapt hij en via Zwitserland komt hij in Engeland. Daar doet hij dienst bij het Nederlandse MTB flottielje. Zeer gezocht beok!. Nederlandstalig. . Soft Cover - 259 pages. €  17,50
More Info
S45119  Click for more information Bomber Harris - The Authorised Biography. Dudley Saward. 1980, Cassell Ltd. Biografie van Sir Arthur Harris, in de 2e Wereldoorlog commandant van Bomber Command. Engelstalig. Hard Cover - 347 pages. €  15,00
More Info
S46361  Click for more information Lockheed Constellation - Naar het ultieme verkeersvliegtuig met zuigermotoren. Arno Landewers. 2019, Stichting Verenigde Vleugels. Het is enige tijd onzeker geweest of dit boekwerkje ooit zou verschijnen door het plotseling overlijden van de auteur, de bekende luchtvaartjournalist Roger Soupart. De uitgever heeft Arno Landerwers bereid gevonden het manuscript te voltooien en het is nu beschikbaar. Na de oorlog  stond de Lockheed Constellation aan de basis van de moderne Nederlandse burgerluchtvaart. De KLM begon op 21 mei 1946 als eerste maatschappij op het Europese vasteland met een luchtdienst op New York Men vloog deze dienst aanvankelijk met toestellen van het type Douglas DC4. Echter toen de Constellation, voorzien van een drukcabine aan de KLM werd geleverd, verving dit toestel de Douglassen op de meeste Atlantiche vluchten en de vluchten naar Nederlands Indië. Vele jaren vormde de sierlijk Constellation en later de Super Constellation de ruggengraat van de KLM. Met de komst van de straalvliegtuigen was het echter snel gedaan met de Constellations. Er werden er een aantal verkocht aan vaak verre buitenlandse maatschappijen, maar de meesten werden op Schiphol gesloopt. Jaren later, rond het jaar 2000 begon de Aviodome met het restaureren van een Constellation in de Verenigde Staten, en werd het volgens velen mooiste vliegtuigtype waarmee de KLM ooit had gevlogen, museaal behouden. Na een succesvolle ferryvlucht staat de Constellation sindsdien veilig gepreserveerd in het Aviodrome op Lelystad Airport. Nederlandstalig. Soft Cover - 64 pages. €  13,50
More Info
S46362  Click for more information Walk Around Focke Wulf Fw 190A/F - Walk Around Number 22. Malcolm Laing/E. Brown Ryle. 2000, Squadrin Signal Publications. Mooi fotoboek, grotendeels in kleur, van de Focke Wulf Fw 190A/f. Tevens voorzien van een aantal kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  15,00
More Info
S46363  Click for more information Soviet Transport Aircraft since 1945 . John Stroud. 1968, Putnam. Aeroflot is in zekere zin de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld, maar is, in tegenstelling tot andere luchtvaartmaatschappijen, verantwoordelijk voor een breed scala aan activiteiten, waaronder ambulancevluchten, inspecties, brandbeveiliging, landbouwwerkzaamheden en zwaar tillen. Vanwege de uitbreiding van het grondgebied waarvoor het verantwoordelijk is en deze veelsoortige taken, beschikt Aeroflot over een zeer gevarieerde vloot, waaronder turbojetvliegtuigen voor de korte, middellange en lange afstand, een verscheidenheid aan typen propellerturbines, veel single- en twin- vliegtuigen met zuigermotoren en een hele reeks helikopters, waaronder de grootste ter wereld. De afgelopen jaren zijn Sovjetvliegtuigen bijna over de hele wereld gezien en er is veel meer geleerd over hun ontwerp en werking. Dit nieuwe werk, geschreven door de auteur van European Transport Aircraft sinds 1910, beschrijft tot in detail de veertig typen Sovjet-transportvliegtuigen en -helikopters die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn geproduceerd. Voor zover mogelijk is de ontwerpgeschiedenis, indeling, structurele kenmerken en levensduur van elk type volledig afgedekt. Elk type wordt geïllustreerd met zeldzame foto's en er zijn drie-aanzichttekeningen van de belangrijkste vliegtuigen. Dit is het eerste boek, in het Engels, dat een gedetailleerde studie geeft van elke categorie Sovjetvliegtuigen en het is het resultaat van een lange periode van intensief onderzoek. Het bevat veel tot nu toe ongepubliceerde informatie en geeft voor het eerst een realistische indruk van het uitgebreide Sovjet-luchtvervoersysteem. Jarenlang is bijna elk aspect van het Sovjet-luchtvervoer verborgen gehouden door een sluier van geheimhouding en er zijn nog steeds aspecten die aan het zicht worden onttrokken, maar veel lezers zullen verrast zijn door de hoeveelheid details die in dit nieuwe boek worden onthuld. Bijzonder gedetailleerd zijn de beschrijvingen van de straal- en propellerturbinevliegtuigen waarmee Aeroflot eind jaren vijftig opnieuw begon uit te rusten, en van de nieuwe typen die nog in gebruik moesten worden genomen. De ontwikkeling van de gehele Tupolev-jetserie wordt volledig beschreven, evenals de Ilyushins, de Antonov-propellerturbinetransportvliegtuigen en de Mil-familie van helikopters. De bijlagen tonen de organisatie van Aeroflot en de uitrusting die in de verschillende regio’s wordt gebruikt, de Sovjetroutes die door elk type vliegtuig worden geëxploiteerd, de wereldrecords van Sovjet-transportvliegtuigen en helikopters, en de vloten van Sovjet-vliegtuigen – er staan ??zo’n 1.200 individuele vliegtuigen op de lijst. Engelstalig. Hard Cover - 318 pages. €  20,00
More Info
S46364  Click for more information Der Flugplatz Reichenbach 1938-1945 . Walter Hermanutz. 1998, In dit boek vertelt Walter Hermanutz de geschiedenis van vliegveld Reichenbach in de jaren tussen 1938 en 1945. Hij geeft inzicht in het lot en de ervaringen van de daar gelegerde soldaten, de vliegveldhelpers en de burgerbevolking. Deze hedendaagse getuigen komen in talloze citaten aan het woord en vertellen hoe de gebeurtenissen van die tijd ieders leven veranderden. Hierdoor komt een stukje geschiedenis op een gevarieerde en onderhoudende manier tot leven. Duitstalig. Soft Cover - 91 pages. €  17,50
More Info
S46366  Click for more information Dutch Spitfires - Part 1 History Details. Hatrry van der Meer. Airnieuws Nederland. Overzicht van alle Spitfires die in Nederlandse dienst hebben gevlogen en hun levensloop. Engelstalig. Soft Cover - 118 pages. €  18,00
More Info
S46374  Click for more information The Fokker C-V - Number 87. G.H. Kamphuis. 1966, Profile Publications. Boekje uit de serie Profile Publications over de Fokker C-V. Veel foto's en kleurenprofielen. Engelstalig. Soft Cover - 10 pages. €  2,00
More Info
S46375  Click for more information The Fokker D.XXI - Number 63. G.H. Kamphuis. 1966, Profile Publications. Boekje uit de serie Profile Publications over de Fokker D.XXI. Veel foto's en kleurenprofielen. Engelstalig. Soft Cover - 10 pages. €  2,00
More Info
S46376  Click for more information The Fokker G-1 - Number 134. B. van der Klaauw. 1966, Profile Publications. Boekje uit de serie Profile Publications over de Fokker G-1. Veel foto's en kleurenprofielen. Engelstalig. Soft Cover - 10 pages. €  2,00
More Info
S46378  Click for more information WWII German Military Aircraft - Koku-Fan Illustrated No. 33. 1986, Bunrin-Co.CO Ltd. Japans boek over Duitse militaire vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. De teksten zijn onleesbaar (tenzij je Japans spreekt) maar de foto's zijn uniek. Teven voorzien van kleuren profielen met camouflagepatronen. Zeer geschikt boek voor de modelbouw. Japanstalig. Soft Cover - 224 pages. €  17,50
More Info
S46379  Click for more information De geschiedenis van de Fokker S-11 Instructor - Inclusief de S-12 en Fokker Four. Fred Roos. 1987, Eigen uitgave. In dit boek wordt de ontwikkeling, bouw en inzet van het bekende lesvliegtuig van Fokker, de S-11 beschreven. Ruim voorzien van foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 240 pages. €  15,00
More Info
S46380  Click for more information Deutsche Luftwaffe über der Schweiz 1939-1945 . Karl Ries. 1978, Verlag Dieter Hoffmann. Dit boek beschrijft de verschijning van Luftwaffe vliegtuigen boven Zwitserland in de jaren 1939-1945. Het boek is tweetalig, Duits en Engels. Duits/Engelstalig. Soft Cover - 112 pages. €  16,50
More Info
S46381  Click for more information Mit Rommel in der Wüste - Kampf und Untergang des Deutschen Afrika-Korps 1941-1943. Volkmar Kühn. 1985, Motorbuch Verlag. Toen Italië op 11 juni 1940 Engeland en Frankrijk de oorlog verklaarde en in september vanuit Libië het door Britse troepen bezet Egypte binnenviel, bereidde de Duitse Wehrmacht zich voor op Operatie Barbarossa. Maar de dreigende Italiaanse nederlaag in Afrika was voor Hitler aanleiding om in februari 1941 Wehrmacht-troepen naar Tripoli te sturen - dit was de geboorte van het Duitse Afrikakorps! In de daaropvolgende twee jaar was deze vereniging onder haar charismatische leider Erwin Rommel betrokken bij veelbewogen veldslagen in het Afrikaanse woestijnlandschap. Deze leidden het Duitse Afrikakorps vanaf de eerste ernstige botsingen met de Britten bij Marsa el-Brega op zijn opmars via Tobruk en Sollum naar het fel omstreden El Alamein in Egypte, waar de Duitse en Italiaanse troepen zich na bittere verliezen moesten terugtrekken. Het Duitse Afrikakorps en zijn Italiaanse bondgenoten werden door de geallieerde troepen in Tunesië tot een tweefrontenoorlog gedwongen en gaven zich op 12 en 13 mei 1943 over, waarbij de meerderheid van de troepen Britse krijgsgevangenen werd. In woord en beeld vertelt Volkmar Kühn het verhaal van het legendarische Duitse Afrikakorps en de Afrikaanse campagne, ingebed in de biografie van hun gevierde leider veldmaarschalk Erwin Rommel, de woestijnvos. Zijn genialiteit slaagde erin grote successen te boeken tegen een vaak overweldigende tegenstander en samen met zijn soldaten het respect van de toenmalige vijand af te dwingen. Deze nieuwe editie van dit standaardwerk over de oorlog in de Noord-Afrikaanse woestijn is aanzienlijk uitgebreid met veelomvattend, deels niet eerder gepubliceerd, beeldmateriaal. Een beelddocumentatie van de ontvangers van het Ridderkruis van het IJzeren Kruis en hogere niveaus van het Duitse Afrikakorps completeert deze historische presentatie. Duitstalig. Hard Cover - 224 pages. €  15,00
More Info
S46382  Click for more information Luftfahrt zwischen Ostsee und Breitling - Der See- und Landflügplatz Warnemünde 1914-1945. Volker Koos. 1990, Trans Press. Lange tijd werd Mecklenburg als achterlijk en niet erg geïndustrialiseerd beschouwd. De belangrijkste bron van inkomsten was de landbouw. De industrie, die voornamelijk werd gekenmerkt door de scheepsbouw en de verwerking van landbouwproducten, bleef relatief onbeduidend. Zo gebeurde het dat de vliegtuigbouw, die pas in deze eeuw opkwam, snel een belangrijke positie in de economie van Mecklenburg kon verwerven en, als onderdeel van de herbewapening, zelfs de belangrijkste industriële sector van het land werd. Het kristallisatiepunt van deze gebeurtenis in de periode van ongeveer 1915 tot 1934 was het vliegveld van Warnemünde met de daar of vlakbij gelegen vliegtuigfabrieken Heinkel, Arado en Bachmann. Dit boek gaat over wat er gebeurde op het vliegveld, dat in 1914 werd geopend. Naast de activiteiten van de reeds genoemde vliegtuigfabrieken gaat het ook over het gebruik ervan als locatie voor de watervliegtuigtestcommando's in de Eerste Wereldoorlog, de eerste commerciële en testnachtvluchten, evenals de activiteiten van de Duitse commerciële pilotenschool. Duitstalig. Soft Cover - 191 pages. €  16,50
More Info
S46447  Click for more information Tupolev Aircraft since 1922 . Bill Gunston. 1995, Putnam. Tot het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werd de ontwikkeling van de Sovjet-luchtvaart geheim gehouden, en het is pas de laatste jaren dat auteurs toegang hebben kunnen krijgen tot zoveel niet eerder gepubliceerd materiaal. Bill Gunston heeft ten volle geprofiteerd van de nieuwe openheid en dit heeft, samen met zijn connecties bij Tupolev, geresulteerd in een geschiedenis van Tupolev-vliegtuigen, van de ANT-1 tot de Tu-2000. In de beginjaren volgde Tupolev de methoden van Junker en bouwde een reeks metalen vliegtuigen met golfplaten. Daartoe behoorde een reeks viermotorige zware bommenwerpers, de ANT-9 tweemotorige en driemotorige vliegtuigen, de eenmotorige ANT-25 met zeer groot bereik, die non-stopvluchten maakte van de USSR naar de westkust van Noord-Korea. Amerikaanse en de zeer grote achtmotorige "Maxim Gorky". De reeks tweemotorige SB-bommenwerpers in oorlogstijd was van het ontwerp van Tupolev. Na de oorlog produceerde Tupolev de succesvolle tweestraalsvliegtuigen uit de Tu-16-serie en de Tu-20 (Tu-95) militaire typen met vier propellerturbines, gevolgd door de supersonische Tu-22 straalbommenwerper. Tupolev was ook een pionier op het gebied van straalvliegtuigen, te beginnen met de Tu-104, gevolgd door de Tu-124, Tu-134 en Tu-154. Niet zo succesvol was Tupolevs Tu-144, het eerste supersonische vliegtuig dat vloog. Een van de nieuwste producten is het Tu-204-vliegtuig met Rolls-Royce-motoren. De auteur beschrijft alle Tupolev-typen en veel van de projecten in detail. Engelstalig. Hard Cover - 254 pages. €  30,00
More Info
S46462  Click for more information Davongekommen - Als Kampfflieger über den Fronten. Klaus Häberlen. 2001, VDM. Klaus Häberlen werd in 1916 in Geislingen geboren. Na een leven onder drie regeringsvormen werd het project om zijn leven te vertellen in gang gezet door een verandering in de gepubliceerde opinie die onbegrijpelijk was voor zijn generatie. Ruim vijftig jaar later richten de media zich opnieuw intensief op oorlogsgebeurtenissen en de oorlogsgeneratie. De makers hebben inmiddels geen eigen ervaring, maar beweren de soms verschrikkelijke gebeurtenissen beter te kunnen kennen en beoordelen dan de hedendaagse getuigen die ook de jaren voordat Hitler aan de macht kwam met intelligentie hebben meegemaakt. Hij schreef zijn verslag uit zijn hoofd, maar ook uit fotoalbums en vooral uit zijn vluchtlogboeken, die zonder gaten beschikbaar zijn. Dit boek is ook bedoeld om bij te dragen aan het begrip en de beoordeling van zijn generatie?. Duitstalig. Hard Cover - 237 pages. €  29,50
More Info
S46468  Click for more information Camouflage & Markings of the Imperial Japanese Fighters in WWII . Model Art. Dit boek geeft de camouflage & markings van de Imperial Japanese Navy Fighters in de Tweede Wereldoorlog. Veel foto's en kleurenprofielen. Ook zit er een kleurenkaart in het boek. Ideaal voor modelbouwers. Japanstalig. Soft Cover - 154 pages. €  17,50
More Info
S46469  Click for more information Japanese Army Air Force Camouflage and Markings World War II . Donald W. Thorpe. 1968, Aero Publishers Inc.. In dit boek worden de camouflage en markings beschreven van de Japanese Army Air Force in de Tweede Wereldoorlog. Veel foto's tekeningen en kleurenprofielen. Tevens is er een kleurenkaart in het boek aanwezig. Engelstalig. Soft Cover - 205 pages. €  20,00
More Info
S46470  Click for more information Japanese Naval Air Force Camouflage and Markings World War II . Donald W. Thorpe. 1977, Aero Publishers Inc.. In dit boek worden de camouflage en markings beschreven van de Japanese Naval Air Force in de Tweede Wereldoorlog. Veel foto's tekeningen en kleurenprofielen. Tevens is er een kleurenkaart in het boek aanwezig. De vorige eigenaar heeft enkele aantekeningen in het boek gemaakt!. Engelstalig. Soft Cover - 195 pages. €  20,00
More Info
S46472  Click for more information Kampfgeschwader 54 von der Ju52 zur Me262 - Eine Chronik nach Kriegstagebüchern, Dokumenten und Berichten 1935-1945. Siegfried Radtke. 1990, Schild Verlag. De kroniek van een van de oudste gevechtssquadrons (voorheen KG 254) van de Luftwaffe, vastgelegd volgens oorlogsdagboeken, documenten en rapporten 1935-1945?. Duitstalig. Hard Cover - 383 pages. €  20,00
More Info
S46473  Click for more information Das Flugzeug im Spanischen Bürgerkrieg - 1936-1939 Flieger auf beiden seiten. J.S. Larrazabal. 1973, Motorbuch Verlag. Tijdens de Spaanse Burgeroorlog botsten niet alleen de interne politieke meningsverschillen; er ging plotseling een ongeëvenaard proefterrein open voor wapentechnologie. Geen wonder dat ook de grootmachten direct of indirect gebruik maakten van de testcase. Alles wat van 1936 tot 1939 onder de Spaanse en Noord-Afrikaanse zon rondcirkelde, jaagde en bombardeerde, is hier verzameld: mannen en vliegtuigen van beide kanten. Duitstalig. Hard Cover - 586 pages. €  16,50
More Info
S46484  Click for more information In der Hölle von Millerowo - Tagebuchaufzeichnungen eines Gebirgsjägers. Erwin Thurnher. 1986, Leopold Stocker Verlag. Soldaat Erwin Thurnher was lid van de 3e Bergdivisie en maakte de haastige terugtocht mee na de ontsnapping van Millerovo naar Voroshilovgrad. Hij ontsnapte aan dit inferno met ernstige bevriezing, en de opwindende aantekeningen voor dit boek zijn gemaakt op basis van de directe ervaring, tijdens een verblijf van een maand in het ziekenhuis. Al met al: geen oorlogsboek in de gebruikelijke zin, maar een hartstochtelijke waarschuwing: “Laat het nooit meer zover komen!”. Duitstalig. Hard Cover - 204 pages. €  19,50
More Info
S46486  Click for more information Die Alte Tante und der Storch - Bildreport Ju52 und Fi156. Janusz Piekalkiewickz. 2006, Motorbuch Verlag. 'Tante Ju' en Fieseler 'Storch' zijn niet alleen bekende termen voor degenen die geïnteresseerd zijn in de luchtvaart, ze behoren ook tot de beroemdste Duitse vliegtuigmodellen van allemaal. Als 'meisjes voor alles' verwierven ze een bijna legendarische reputatie, vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook daarna bij militair en civiel gebruik in verschillende landen. Deze documentatie, rijkelijk geïllustreerd met zo'n 580 illustraties, beschrijft in een dubbelverpakking de techniek en de vaak halsbrekende werking van de twee klassiekers en maakt duidelijk waarom zij deze ongeëvenaarde waardering genoten. In de bijlage vindt u een schat aan technische gegevens en een overzicht van typen. Achterkant tekst: - Twee wereldberoemde vliegende legendes - Voor het eerst samen in een dubbel volume - De Ju 52/3m, genaamd 'Tante Ju' - De Fieseler Fi 156 'Storch' - Missies, gegevens en feiten 'Tante Ju' en Fieseler 'Storch' zijn dat niet. Alleen degenen die geïnteresseerd zijn in de luchtvaart hebben vaste voorwaarden, aangezien ze tot de bekendste vliegtuigtypen behoren. Als 'meisjes voor alles' verwierven ze een legendarische reputatie, vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook in de jaren daarna, bij militair en civiel gebruik bij verschillende landen. Tegenwoordig zijn het geliefde klassiekers op luchtvaartshows. Deze documentatie, rijkelijk geïllustreerd met ongeveer 580 illustraties, nu voor het eerst in een dubbele verpakking, als herdruk van twee uitverkochte delen, beschrijft de technologie en de vaak halsbrekende operationele geschiedenis van de twee vliegtuigtypen. De focus ligt op de Tweede Wereldoorlog. Het werk illustreert in woord en beeld waarom de Ju 52 en Fi 156 hun bijna ongeëvenaarde waardering genoten. In de bijlage vindt u een schat aan technische gegevens en een overzicht van typen. Duitstalig. Hard Cover - 376 pages. €  22,50
More Info
S46489  Click for more information Tiergarten Strasse - Berlijn, 1933, een Amerikaanse Ambassadeursdochter wordt spion voor de Russische Geheime Dienst. Erik Larson. 2018, Karakter Uitgevers. Berlijn 1933. William E. Dodd wordt de eerste Amerikaanse ambassadeur in het Duitsland van Adolf Hitler, in het jaar dat een keerpunt in de moderne geschiedenis zou blijken. Dodd, een kalme professor uit Chicago, neemt zijn vrouw, zijn zoon en zijn flamboyante dochter Marthe mee. In eerste instantie is Marthe erg onder de indruk van de pracht en praal, de feesten en de knappe politici en officieren van het Derde Rijk. Hun grenzeloze enthousiasme voor dit 'nieuwe Duitsland' is aanstekelijk en ze heeft ene affaire na de andere, onder meer met het eerste hoofd van de later zo gevreesde Gestapo, Rudolf Diels. Maar als bewijs van de Jodenvervolging zich begint op te stapelen en ooggetuigen schokkende verklaringen afleggen, begint William Dodd berichten naar de VS te sturen waarin hij zijn zorgen uit. Het State Department reageert echter grotendeels met onverschilligheid. Gedurende 1933 wordt de situatie steeds grimmiger en komt het leven van de ambassadeursfamilie in een storm terecht, vol intrige, romantiek en uiteindelijk afgrijzen als Hitler zijn ware gezicht laat zien met een uitbarsting van schokkend geweld tijdens de Kristallnacht. Doordrenkt van de gespannen sfeer van deze perioden vol indrukwekkende portretten van de bizarre Göring en de charmante maar zeer sinistere Goebbels geeft Tiergarten Strasse een ooggetuigenverslag van de gebeurtenissen zoals die elkaar in hoog tempo opvolgen. Tiergarten Strasse is een indrukwekkend boek over een grote dreiging die iedereen pas veel te laat heeft zien aankomen waarmee het ook een actueel en noodzakelijk boek is. Nederlandstalig. Hard Cover - 400 pages. €  20,00
More Info
S46494  Click for more information Bordfunkgeräte Vom Funkensender zum Bordradar . Fritz Trenkle. 1986, Bernard & Graefe Verlag. Dit boek biedt voor het eerst een algemeen overzicht van meer dan acht decennia van ontwikkeling van vliegtuigradio’s, het belangrijkste onderdeel van de zogenaamde “avionica”, in Duitsland. Hij legt de gebruikte processen en hun toepassing uit voor meer dan 400 boordapparaten (sommige met bijbehorende grondsystemen). Het begint met een algemeen begrijpelijke inleiding tot de belangrijkste termen in de radiotechnologie. Daarna volgen de communicatieapparatuur aan boord, de apparaten voor zelfrichting en doelvlucht, het baken, het draaibaken, hyperbolische navigatie, afstandsmeting en de gecombineerde (rho-theta) gebiedsnavigatieprocedures, evenals de radiohoogtemeter , doping, doelzoeken, navigatie en weer -Radarmethoden, identificatie- en radiogeleidingsmethoden en -apparatuur. De conclusie is een bespreking van typische boordradiosystemen, lijsten en mappen. Dit boek is – net als zeven radiogeschiedenisboeken van de auteur die al zijn verschenen – gebaseerd op ruim 30 jaar onderzoek. Het toont de rijkdom aan ideeën en prestaties waarmee onderzoek en industrie in Duitsland in de jaren dertig een leidende positie op het gebied van de luchtvaarttechnologie bereikten, maar ook hoe het buitenland ons uiteindelijk inhaalde op het gebied van centimetergolftechnologie. Bovendien wordt duidelijk gemaakt welke inspanningen er na 1945 nodig waren om wereldwijde erkenning te herwinnen, althans op het gebied van communicatieapparatuur aan boord en grondcommunicatie- en navigatiesystemen. De vorige eigenaar heeft hier en daar een aantekening gemaakt in het boek!. Duitstalig. Hard Cover - 264 pages. €  25,00
More Info
S46501  Click for more information Coastal and Special Squadrons of the RAF and ther aircraft . John D.R. Rawlings. 1982, Jane's. Hoewel de meeste glamour van de militaire luchtvaart naar de gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers is gegaan, waren deze typen feitelijk relatief laat op het toneel verschenen toen landen voor het eerst oorlog voerden in de lucht. De oorspronkelijke militaire squadrons werden gevormd met als doel verkenningen - om erachter te komen wat er op het slagveld en daarbuiten gebeurde, om de scheepvaartroutes af te zoeken naar vijandelijke schepen, vooral onderwaterjagers. Engelstalig. Hard Cover - 270 pages. €  19,50
More Info
S46503  Click for more information Sea Eagles - The Messerschmitt Bf109T. Franciz L. Marshall. 1994, Air Research Publications. Sea Eagles is het verhaal en de operationele geschiedenis van de Bf-109T, de geplande Duitse vliegdekschipvariant van de beruchte jager. Hoewel ze nooit daadwerkelijk vanuit vliegdekschepen hebben gediend, hebben de Bf-109T's wel enige service gehad in de Tweede Wereldoorlog en dit boek gaat gedetailleerd in op wanneer en waar ze dienden. Het behandelt ook de specifieke wijzigingen die tijdens de ontwikkeling zijn aangebracht en bevat enkele technische tekeningen en foto's. Engelstalig. Hard Cover - 322 pages. €  20,00
More Info
S46510  Click for more information .. Nachts über den Wolken - Ein Fliegerleben, wie es wirklich war - Erinnerungen an den 2. Weltkrieg. Wolfgang Zebrowski. 1997, Kurt Vowinckel Verlag. Deze oorlogservaringen, onverbloemd en ongecensurteerd, geven een diepgaande indruk van dramatische luchtgevechten en levensbedreigende missies in de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog tegen een overweldigende vijand boven Engeland, aan het invasiefront en uiteindelijk boven het grondgebied van het Reich. Een aangrijpend boek met ervaringen die je niet snel zult vergeten. Duitstalig. Hard Cover - 144 pages. €  15,00
More Info
S46514  Click for more information Messerschmitt-Giganten - und der Fliegerhorst Regensburg-Obertraubling 1936-1945. Peter Schmoll. 2002, MZ Buchverlag. De Messerschmitt-reuzen waren de vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog die het voor het eerst in de geschiedenis van de luchtvaart mogelijk maakten om zware kanonnen, vrachtwagens en zelfs tanks door de lucht te vervoeren. Met zijn spanwijdte van 55 meter torende de reus boven alle andere vliegtuigen van de Duitse luchtmacht uit. Eerst als Messerschmitt Me 321 vrachtzweefvliegtuig en later als zesmotorig Me 323 transportvliegtuig met 6.000 pk waren de giganten in gebruik van 1941 tot bijna het einde van de oorlog. Telkens wanneer zich crisissituaties aan het front voordeden, of het nu aan het oostfront in 1941-44 was of aan de Middellandse Zee in 1943, stonden de Me 321 en Me 323 in het middelpunt van de gebeurtenissen. De geschiedenis van de vliegbasis Regensburg-Obertraubling is onlosmakelijk verbonden met de giganten Me 321 en Me 323. De voorbereidingen voor de bouw van het vrachtzweefvliegtuig Me 321 begonnen hier eind 1940 door het commando "Warschau Zuid". Omdat het gebruik van de Me 321 slechts met grote inspanning kon worden uitgevoerd, werden de eerste gemotoriseerde testmachines van de Me 323 type waren begin 1942 beschikbaar. In januari 1944 werd de productie van de Me 323 in Obertraubling stopgezet. Duitstalig. Hard Cover - 187 pages. €  17,50
More Info
S46516  Click for more information Focke-Wulf Fw190 - Photo/CAD. Waldemar Trojca. 2001, Model Hobby. Beschrijving van de Focke-Wulf Fw 190. Voorzien van veel foto's, schaal- en kleurentekeningen/ Ideaal voor de modelbouw. Poolstalig. Soft Cover - 64 pages. €  17,50
More Info
S46517  Click for more information Messerschmitt Me 109 - Photo. Waldemar Trojca. 2001, Model Hobby. Fotoboek over de Messerschmitt Me 109. Voorzien van veel kleurentekeningen voor de camouflagepatronen. Ideaal voor de modelbouw. Poolstalig. Soft Cover - 48 pages. €  17,50
More Info
S46518  Click for more information Waffen-Arsenal, Highlight Band 7 - Kleines Kettenkraftrad Typ HK-101, Sd. Kfz 2. Friedheim Abel. 1999, Podzun-Pallas Verlag. Beschrijving en veel foto''s, ook detal foto's, van deze speciale motorfiets. Duitstalig. Soft Cover - 48 pages. €  7,50
More Info
S46519  Click for more information F-104 Starfighter - Lockeed's manned missile. 2015, Key Publishing Ltd. De legendarische F-104 Starfighter van Lockheed geniet een enigszins twijfelachtige plaats in de annalen van de luchtvaartgeschiedenis. Beroemd als een van de “Century Series”-jagers, was het misschien wel het minst succesvolle vliegtuig in deze familie, ontworpen voor een rol die behoorlijk drastisch was veranderd tegen de tijd dat de F-104 opkwam. Ontwerper Kelly Johnson produceerde wat in feite een vervanger was voor de F-86 Sabre, maar nu de Koreaanse oorlog ten einde was en de Koude Oorlog nog kouder werd, had de USAF geavanceerde gevechtsvliegtuigen voor alle weersomstandigheden nodig die het tegen Sovjetbommenwerpers konden opnemen. dagjagers ontworpen om de MiG-15 te verslaan. Dit feit, nog verergerd door vroege technische problemen, moedigde de USAF al snel aan om haar interesse in de F-104 op te geven, hoewel de behoefte van Tactical Air Command aan een nucleair aanvalsvliegtuig de Starfighter een nieuw leven gaf – al was het maar voor een paar jaar. Maar het was in het buitenland waar de Starfighter uiteindelijk de boventoon voerde als gevechtsvliegtuig met meerdere rollen, en een van de meest voorkomende en talrijke typen in de inventaris van de NAVO werd. Helaas had deze populariteit een prijs en het enorme aantal vliegtuigen in dienst, gecombineerd met de veeleisende omgeving waarin het vliegtuig zou opereren, bezorgde de Starfighter een grimmig ongevalsrecord dat bijna onmogelijk van zich af te schudden was. In werkelijkheid was de F-104 niet gevaarlijker of onbetrouwbaarder dan zijn tijdgenoten, maar statistieken kunnen misleiden en de Starfighter werd beroemd als een veeleisende, potentieel dodelijke machine. Het was een betreurenswaardige uitkomst voor een vliegtuig dat een uitstekend ontwerp bleek te zijn, in staat was tot adembenemende snelheden en hoogten, en meer dan in staat was een grote verscheidenheid aan rollen te vervullen. Ondanks zijn niet benijdenswaardige (en onverdiende) reputatie was Lockheed's Starfighter een enorm succesvol multifunctioneel gevechtsvliegtuig dat een zeer belangrijke rol speelde in het naoorlogse tijdperk. Behoorlijk indrukwekkend voor een vliegtuig dat begon als een eenvoudige lichtgewicht MiG-moordenaar. Engelstalig. Soft Cover - 114 pages. €  10,00
More Info

This Month Highlights:


Through to the end

Click for more information
487 (NZ) Squadron RAF
€  45,00

Author: David Palmer/Aad Neeven

More
Information

Nederlandse Lockheed Constellations sinds 1939

Click for more information
€  42,95

Author: Theo Wesselink

More
Information

Hr.Ms. Kruiser "De Ruyter" 1933-1942

Click for more information
€  45,00

Author: H.J. Legemaate/A.J.J. Mulder/M.G.J. Zeeland

More
Information
 
 


Visit the site of the webdesign office!