News Letter

Dear Reader, please find below our latest newletter.

S26240  Click for more information 10 Mei 1940 . W.J. Kaak. 1983, Boekenmaker.nl. In dit boek geeft de schrijver een overzicht van de gebeurtenissen op 10 mei 1940. Niet alleen de gebeurtenissen in Nederland, maar ook in België,Luxemburg en Frankrijk worden belicht. Er ligt een accent op de luchtoorlog, maar er zijn ook bijzondere hoofdstukken zoals die over het optreden van de Brandenburgers, die met listen de rivierovergangen in bezit probeerden te krijgen, over de verovering van het sterke Belgische fort Eben-Emaël en over de Finse luchtmacht, die o.a met Nederlandse Fokker-vliegtuigen tegen de Russen vocht. Het boek geeft o.a. een chronologische volgorde van de gebeurtenissen op de 10e mei 1940. In de bijlagen veel achtergronden en een lijst met alle vliegers (wereldwijd) met meer dan tien luchtoverwinningen. Nederlandstalig. Hard Cover - 184 pages. €  20,00
More Info
S32079  Click for more information Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn - Duits beheer over Nederlands erfgoed. Hans Sakkers. 2018, Eigen uitgave. Dit boek gaat over het ontstaan van de Duitse begraafplaats.  Op een onvruchtbaar stuk Peelgrond, dicht bij de Duitse grens, daar moest het maar gebeuren. De Amerikanen hielpen bij de inrichting en leverden meteen drieduizend Duitse gesneuvelden, die op ‘hun’ begraafplaats in Margraten lagen. De Nederlandse regering zag Ysselsteyn aanvankelijk als tijdelijk, de doden zouden worden overgebracht naar een locatie tussen Aken en Jülich. Na de oorlog hadden de Engelsen het daar voor het zeggen, en die hadden daar geen zin in. Nu heeft Duitsland het ‘eeuwigdurend gebruik’ van wat in Nederland de grootste militaire begraafplaats is. Elk jaar zijn er in november drie herdenkingen. Sakkers: ,,Als je er bent, zie je een oceaan aan kruizen in een glooiend landschap. Voor mij is dit beschaving. Want dit hebben we gedaan voor onze vijand. Op de rug staat de afbeelding van het graf van een soldaat, die bij Dishoek is omgekomen. Het is geen oorlogsboek in de strikte zin van het woord. Het gaat immers over de na-oorlogse aanleg en beheer van de begraafplaats voor Duitse militairen bij Ysselsteyn. Je kunt het boek deze keer ook niet ‘Zeeuws’ noemen. Wat niet wegneemt dat er vele, in Zeeland gesneuvelde militairen op Ysselsteyn liggen. De schrijver noemt ‘Vak W’, net als de andere vakken goed voor driehonderd graven: ,,Daar liggen bijna allemaal in Zeeuws-Vlaanderen gesneuvelde Duitsers. Het is het vak met de meeste onbekenden. Bij de strijd om Biervliet in 1944 zijn de identiteitsplaatjes van de gesneuvelden afgehaald. Slordig. En het waren toch maar Moffen.”. Nederlandstalig. Hard Cover - 648 pages. €  35,00
More Info
S32669  Click for more information Oostfront Vesting Holland - Het Nationaal Bolwerk met bijzondere aandacht voor de rol van de vader van Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven, Commandant Vaartuigendienst. Freek Schlingmann. 2013, Uitgeverij Aspekt. Dit boek handelt over de vrijwel vergeten geschiedenis van het Oostfront Vesting Holland. Op basis van nauwelijks bekende documenten, schildert Freek Schlingmann een fascinerende geschiedenis. Hoewel de slag om de Grebbeberg terecht beeldbepalend is, was het aanvankelijk de toenmalige Minister van Defensie Dyxhoorn die het oostfront van de Vesting Holland ''Het Nationaal Bolwerk'' noemde. Dit verwaarloosde ''Bolwerk'' met ruim 60 forten, zes vestigingsteden uit de 16e en 17e eeuw en de ca. 90 km lange Nieuwe Hollandse Waterlinie, moest een modern onneembaar Bolwerk worden. Een Bolwerk dat grote stedelijke gebieden, industrie, het goud en de kroon tot het uiterste moest verdedigen. Als deze vesting - zo voorspelde de regering in Den Haag - werd gemoderniseerd dan zou in geval van een Duitse aanval, het leger in de Vesting Holland zich staande kunnen houden. Aanvankelijk ging dit geloof en vertrouwen zover dat geld geen rol mocht spelen. Rond dit Bolwerk zet de auteur mythe en werkelijkheid op een rij, en nam en passant de speciale rol van de vader van prof. mr. Pieter van Vollenhoven mee, die in het betreffende gebied als reserve officier het commando voerde over het detachement Vaartuigendienst. Naast de vele opmerkelijke militair-technische en -politieke voorvallen, komen ook verschillende maatschappelijke gebeurtenissen waaronder leed en angst onder de bevolking, ruim aan bod.. Nederlandstalig. Soft Cover - 361 pages. €  24,95
More Info
S34546  Click for more information Nachtjagd War Diaries - An Operational History of the German Night Fighter Force in the West Volume One: September 1939-March 1944 Volume Two: April 1944-May 1945. Theo Boiten. 2008, Red Kite. In deze twee boeken een dag tot dag overzicht van de Duitse Nachtjagd, de vliegers, de verliezen en zeer accuraat de verliezen die zij veroorzaakten. Geweldig naslagwerk. Volume One is voorzien van de handtekeningen van de auteur en twee Duitse Nachtjagdpiloten . Engelstalig. Hard Cover - 808 pages. €  120,00
More Info
S34688  German Paratroopers Uniforms and Equipment 1939-1945 - Volume I: Uniforms. Karl Velzé. 2018, Zeughaus Verlag. Dit drieledige werk is de meest uitgebreide en gedetailleerde studie van de Duitse parachutist uit de Tweede Wereldoorlog tot nu toe, met diepgaande onderzoeken van bijna elk uniform item - inclusief alle modellen van springjassen - en apparatuur die wordt gebruikt door de luchtmachtorganisatie in het midden van de jaren 1930 tot mei 1945. Het omvat ook uitgebreid specifieke insignes en verschillende unieke efemere verschijnselen. Ten slotte biedt het werk diepgaande samenvattingen van de operaties waarin de "Groene Duivels" vochten, van de luchtaanvallen op Noorwegen, het Belgische Fort Eben Emael, Holland en Kreta, over grondgevechten in Noord-Afrika, Rusland, Italië en Normandië via de Slag om de Ardennen en op naar de laatste dagen van het Derde Rijk. De auteur en uitgever konden rekenen op een ongekende mate van samenwerking met verzamelaars en musea van over de hele wereld. De drie delen lopen op meer dan 1.000 pagina's, met duizenden speciaal in opdracht gemaakte kleurenfoto's van originele Fallschirmjäger-artefacten, waarvan sommige nooit eerder zijn getoond, vergezeld van vele unieke periode zwart-witafbeeldingen, waarvan velen tot nu toe niet zijn gepubliceerd. Schitterend uitgevoerd boek. NIEUW BOEK!. Engelstalig. Hard Cover - 368 pages. €  79,95
More Info
S34689  Click for more information German Paratroopers Uniforms and Equipment 1939-1945 - Volume II: Helmets, Equipment and Weapons. Karl Velzé. 2018, Zeughaus Verlag. In de 368 pagina's van deze tweede van de geprojecteerde drie delen van Duitse parachutisten - uniformen en uitrusting 1936-1945 neemt de auteur, Karl Veltzé, niet alleen een zeer gedetailleerde blik op de helmen van Fallschirmjäger - meer dan een derde van dit deel is gewijd aan hen -, maar behandelt ook de speciale uitrusting van de parachutisten (gasmaskerzakken, handgranaatzakken, munitiebandoleers, medicijnapparatuur). De standaard velduitrusting wordt hierna behandeld, gevolgd door een hoofdstuk gewijd aan de individuele en door de bemanning bediende wapens gebruikt door de Duitse luchtstrijdkrachten; onder deze zijn beide versies van het speciale FG 42 parachutistengeweer. De parachutes die door de Duitse parasols worden gebruikt, worden op 40 pagina's bekeken, terwijl het laatste hoofdstuk hun dropcontainers bekijkt. Dit volume volgt de ontwikkeling van de vele uitrustingsstukken die de Duitse parachutisten vanaf de vroege dagen tot de laatste dagen van het Derde Rijk hebben gebruikt, en beschrijft in detail de kenmerken van de verschillende modellen. Zes jaar onderzoek en samenwerking met enkele van de belangrijkste Fallschirmjäger-collecties zijn tot nu toe in deze boeken gestopt. Verzamelaars en militaire enthousiastelingen kunnen enkele van de zeldzaamste originele stukken bestuderen en op deze pagina's veel interessante en nieuwe informatie vinden. De kleurenfoto's van de verschillende items worden vergezeld door honderden historische foto's, waarvan er meer dan 150 nog niet eerder zijn gepubliceerd, met helmen, uitrusting en wapens in slijtage. Engelstalig. Hard Cover - 368 pages. €  79,95
More Info
S34690  Click for more information German Paratroopers Uniforms and Equipment 1939-1945 - Volume III: Campaigns and Combat Operations, Decorations, Ephemera. Karl Velzé. 2018, Zeughaus Verlag. Dit boek besluit de driedelige serie over Duitse parachutisten uit de Tweede Wereldoorlog en hun uniformen en uitrusting. Deze keer heeft de inhoud betrekking op die onderwerpen die niet in de vorige delen zijn opgenomen. Aanvankelijk is de operationele geschiedenis van de Duitse luchtstrijdkrachten tussen 1936 en 1945 samengevat. Dit gedeelte bevat gedetailleerde weergaven van meer dan 45 nauwkeurig geüniformeerde poppen, waarvan meer dan de helft specifiek voor dit project is samengesteld. Ze illustreren het verschijnen van Duitse parachutisten vanaf hun begin in Regiment "Generaal Göring" tot de onvoorwaardelijke overgave van de Wehrmacht in mei 1945. Afgezien van de volledig beschreven parachutisten van de Luftwaffe, hebben de ongeveer 2.000 leger- en Waffen-SS-parachutisten hun eigen hoofdstuk in dit boek. Samen met zeldzame uniforme items, documenten en vele tot nu toe niet-gepubliceerde foto's worden hier getoond. Een volgend hoofdstuk wijdt bijna 100 pagina's aan specifieke kwalificatie- en formatie-insignes van de luchtlandingstroepen - parachutistenbadges, manchetknopen en specifieke eenheidinsignes - evenals typische decoraties en onderscheidingen samen met hun toekenningdocumenten. Dit volume presenteert ook dienstboek boeken (Wehrpässe) en betaalboeken (Soldbücher), evenals andere persoonlijke papieren die door de Wehrmacht worden gebruikt en die ook door personeel van de luchtstrijdkrachten werden gebruikt. Het hoofdstuk bevat ook een sectie die de ID-plaatjes van parachutisten in detail behandelt. Het volgende hoofdstuk bevat biografische schetsen van 20 parachutistenprivaten, officieren en officieren zonder opdracht en toont relevante items uit hun landgoederen. Deze personen zijn representatief voor de ongeveer 250.000 mannen die tussen 1936 en 1945 in luchteenheden dienden. Een laatste hoofdstuk omvat geassorteerde memorabilia die niet thematisch in andere secties pasten, maar toch nauw verwant is met de Duitse luchtstrijdkrachten. Dit volume omvat meer dan 350 historische foto's, waarvan er meer dan 200 niet eerder zijn gepubliceerd. Engelstalig. Hard Cover - 368 pages. €  79,95
More Info
S35046  Click for more information Slag om Woensdrecht - Bevrijding van de Zuidwesthoek. J. van Doorn/J.S. Bos/M.A.J. Cilissen. 1995, Stichting Historisch Onderzoek Tweede Wereldoorlog. Dit boek beschrijft de verwoede Canadese pogingen in oktober 1944 om de toegangsweg naar Zuid-Beveland in handen te krijgen. Het Brabantse dorp Woensdrecht speelde in deze hevige en langdurige gevechten een cruciale rol. Dit boek belicht zowel de Canadese opmars in richting van Bergen op Zoom als de Duitse poginghen om deze te verhinderten. Slag om Woensdrecht geeft op deze wijze een gedetailleerd beeld van de bevrijding van de Zuidwesthoek . Nederlandstalig. Soft Cover . €  25,00
More Info
S35068  Click for more information Alliierte Verbrechen an Deutschen - Die Verschwiegenen Opfer. Erich Kern/Karl Balzer. 1980, Verlag K.W. Schütz AG. De verschrikkingen van de geallieerde oorlogvoering van 1939 tot 1945 tegen Duitse soldaten en burgers zijn nauwelijks bekend bij het publiek. Hoewel er een betrouwbare bronsituatie is, durfde bijna niemand na 1945 bloedbaden, verminkingen, schietpartijen van gevangenen, verkrachtingen, luchtterreur, partijdige gevechten, aanvallen op ziekenhuizen en nog veel meer uit te voeren. openlijk aan de kaak stellen. Er is in de loop van de tijd veel bekend geworden over de gruweldaden van de vernietigingsoorlog van het Rode Leger; maar politieke correctheid zorgde ervoor dat de volledige omvang van de Britse, Amerikaanse, Franse, Belgische, Poolse en Joegoslavische oorlogsmisdaden tot op de dag van vandaag min of meer stil bleef. Erich Kern ontrukt de verborgen slachtoffers met dit boek uit de vergetelheid. Duitstalig. Hard Cover - 452 pages. €  20,00
More Info
S35089  Click for more information Flugzeugbewaffnung - Die Bordwaffen der Luftwaffe von den Anfägen bis zur Gegenwart. Hanfried Schliephake. 1977, Motorbuch Verlag. Dit boek wil vanaf het begin de ontwikkeling van vuurwapens beschrijven, maar ook de latere raketten van het vliegtuig van de Duitse Fliegertruppe in de Eerste, de Luftwaffe in de Tweede Wereldoorlog en de Bundeswehr. Dit is het rapport over de ontwikkeling van de boordwapens van de Luftwaffe, van het begin tot heden. Duitstalig. Hard Cover - 255 pages. €  40,00
More Info
S35096  Click for more information Der Österreich-Anschluss 1938 - Zeitgeschichte in Farbe. Franz Wallner. 2003, Arndt. Dit sensationele kleurenfotoboek toont Hitler in Wenen, Linz, Graz, Hitlerjugend, SA, Politie, Wehrmacht en overal juichende menigten. Een deskundige tekst volgt de gebeurtenissen op de foto’s. Duitstalig. Hard Cover - 142 pages. €  20,00
More Info
S35105  Click for more information SS-1 - The Unlikely Death of Heinrich Himmler. Hugh Thomas. 2001, Fourth Estate. Eerste serieus onderzoek naar de merkwaardige ondergang van Reichsführer SS Heinrich Himmler die ook een buitengewoon web van geheime deals en internationale intriges onderzoekt. Op 23 mei 1945 pleegde Heinrich Himmler, leider van de SS en architect van de Holocaust, zelfmoord in geallieerde hechtenis. Dus waarom was MI6's meest getalenteerde geheimagent Kim Philby niet overtuigd door het verhaal van de zelfmoord van Himmler? Hugh Thomas wilde Philby's vraag beantwoorden en heeft een doolhof van corruptie, hoge financiën, politieke gokken en internationale intriges blootgelegd. Engelstalig. Hard Cover - 276 pages. €  16,50
More Info
S35122  Click for more information De Gouvernements Marine in het voormalig Nederlands-Indië I + II + III - 1861-1949. F.C. Backer Dirks. 1985, De Boer Maritiem. Deel I. Dit boek behandelt de periode van het ontstaan van deze dienst tot en met de eeuwwisseling. Aanvankelijk deel uitmakend van de Koloniale Marine ter bestrijding van onder andere de zeeroverij, groeide ze later als Gouvernements marine uit tot een zelfstandige dienst. Uitvoerig wordt ingegaan op de vaartuigen, het personeel - zowel Europees als Inlands - het bestuur van het voormalig Nederlands-Indië, de ontwikkelingen aldaar en belangrijke gebeurtenissen zoals de Atjeh-oorlog. Deel 2. Dit boek behandelt de geschiedenis van de Gouvernementsmarine tot ca. 1935, een periode die gekenmerkt wordt door consolidatie en opbouw. Uitvoerig wordt ingegaan op de vaartuigen, het personeel-zowel Europees als Inlands-het bestuur van het voormalig Nederlands-Indië en ontwikkelingen aldaar. Deel 3. Dit boek behandelt de geschiedenis van de Gouvernementsmarine van 1926 tot 1949.Een turbulente periode die de oorlogsjaren omvat en de souvereiniteitsoverdracht. Uitvoerig wordt ingegaan op de vaartuigen, het personeelk- zowel Europees als Inlands - het bestuur van het voormalige Nederlands-Indië, en ontwikkelingen aldaar. Nederlandstalig. Hard Cover - 1025 pages. €  65,00
More Info
S35132  Click for more information Kronmärkt - Målning och märkning av Svenska militärflyplan under 1900-talet. Leif Erikson/Leif Fredin. 2000, Allt om Hobby. Bijna vanaf het begin werden op alle Zweedse militaire vliegtuigen drie kronen als nationaal symbool gedragen. Maar het uiterlijk van de kroon is door de jaren heen verandert, net als andere voorschriften over hoe militaire vliegtuigen moeten worden geverfd en beletterd. Op de wereldmarkt is er een rijke flora aan boeken die gaan over het schilderen en beletteren van militaire vliegtuigen door de "grote" landen - er zijn vaak verschillende boeken over elke fase van de luchtvaartgeschiedenis. Vluchthistorici, modelbouwers en andere geïnteresseerden zijn al lang op zoek naar referentieliteratuur over Zweedse omstandigheden. Leif Hellström en Leif Fredin hebben het onderwerp lange tijd onderzocht en dit boek geeft een volledig overzicht van hoe Zweedse militaire vliegtuigen in de 20e eeuw werden geschilderd en beletterd. Hier zijn zowel de belangrijkste kenmerken als informatie over experimenten die tot nieuwe ontwikkelingen hebben geleid. Er zijn ook een groot aantal voorbeelden van uitzonderingen die op lokaal niveau zijn gemaakt. In totaal zijn er meer dan 700 illustraties in "Kronmäket”, waarvan vele unieke unieke kleurenafbeeldingen en afbeeldingen van vreemde vliegtuigen. Een uitgebreide Engelse "Samenvatting" is inbegrepen. Zweedstalig. Hard Cover - 240 pages. €  22,50
More Info
S35134  Click for more information Achtung Minen - Danger Mines - Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947. Antoon Meijers. 2013, Uitgeverij Aspekt. Na de korte maar hevige strijd in de meidagen van 1940 lagen her en der in Nederland verspreid allerlei soorten explosieven, waaronder vele landmijnen, die moesten worden opgeruimd. Dit achtergelaten oorlogsmateriaal viel in het niet bij de grote hoeveelheden die na de bevrijding in 1944-1945 werden aangetroffen. Naast de gigantische hoeveelheid munitie die door heel het land werd aangetroffen zijn er zo'n 6.300 mijnenvelden en op landmijnen verdachte gebieden geregistreerd. Dit boek over het ruimen van landmijnen in Nederland beschrijft het gevaarlijke en moeilijke werk dat is uitgevoerd. Naast foto's, waarvan velen niet eerder zijn gepubliceerd, bevat het boek ook een opgave van de ruim 360 man die in die perioden door mijn- en munitie­ruiming om het leven zijn gekomen. Nederlandstalig. Soft Cover - 239 pages. €  19,95
More Info
S35135  Click for more information Politierapport 1940-1945 - Dagboek van een Politieofficier. H. Kraaijenbrink. 1986, De Walburg pers. Over de Nederlandse politie in bezettingstijd is lang gezwegen maar de laatste twee jaar zijn daar enkele boeken over verschenen. Het boek van Kraaienbink, corpschef van politie in Harderwijk van 1941 tot 1959, is een opmerkelijke bijdrage aan de politiegeschiedenis. Het is de in 1946 gemaakte uitwerking van dagaantekeningen die hij tijdens de oorlog heeft gemaakt en bevat bovendien veel officiele berichten waardoor het boek ook een soort bronnenuitgave is. De groei van de Duitse terreur na een poeslieve beginhouding en de toenemde willekeur in het provinciestadje worden duidelijk gemaakt. Het begint met NSB'ers die klagen over kinderen die hen uitschelden het eindigt met de wegvoering van Joden, overvallen op Duitsers, standrechtelijke executies. In een wat ambtelijke verslaggevingstaal passeren de oorlogsdagen de revu. Nederlandstalig. Hard Cover - 495 pages. €  26,50
More Info
S35136  Click for more information "Ick Dien" in Sellingen an Ter Apel - Herinneringen aan de Nederlandse Arbeidsdienst in de Tweede Wereldoorlog. Jaap J. Spanninga. 2009, Profiel Uitgeverij. Herinneringen aan de Nederlandsche Arbeidsdienst in de Tweede Wereldoorlog. Vanaf het begin van de oorlog werden er in bijna heel ons land Arbeidsdienstkampen ingericht. Jongens, in de leeftijd van 18 tot 24 jaar, moesten een half jaar zwaar lichamelijke arbeid verrichten onder het motto ‘Ick dien eigen land en volk’. De organisatie was grotendeels op militaire leest geschoeid. De arbeidsmannen droegen een uniform en moesten niet alleen hard werken, maar ook exerceren, waarbij de schop als een geweer op de schouder werd meegedragen. Ook kregen de arbeidsmannen regelmatig propaganda over de SS en het nationaalsocialisme te horen. In Oost-Groningen waren de kampen 132 NAD Slangenborg (1942, Sellingen) en 134 NAD Johan Maetsuyker (Ter Apel) gevestigd. De beide kampen hebben echter maar kort bestaan. Al voor het einde van de Tweede Wereldoorlog waren de meeste barakken afgebroken. Daarmee is dit stukje oorlogsgeschiedenis min of meer geruisloos uit Groningen verdwenen. Dit boek wil dit vergeten stukje geschiedenis onder de aandacht brengen, o.a. met dagboekfragmenten van Chris van Twist. Nederlandstalig. Hard Cover - 72 pages. €  15,00
More Info
S35137  Click for more information In Water en Vuur: Ubbergen en Millingen 1940-1945 - Strijd en bevrijding in Heuvelrand an Polderland ten oosten van Nijmegen. Margot van Boldrik/Daaf Wijlhuizen. 1984, Uitgave "Het monument in het monument". In dit boek wordt de Tweede Wereldoorlog in Ubbergen en Millingen beschreven. Voorzien van veel foto's. Zeldzaam boek. Nederlandstalig. Hard Cover - 141 pages. €  35,00
More Info
S35143  Click for more information 320 Sqaudron Koninklijke Marine - Wij bieden het complete overzicht van 320 Squadron Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog aan, verdeeld over 3 boeken: De vliegtuigen van 320 Squadron. De Operaties van 320 Squadron "Alle Hens" van 320 Squadron. Nico Geldhof. 2006, Uitgevrij Geromy BV. De operaties van 320 squadron. Nooit is er zo een complete uitgave verschenen in de Nederlandse taal over de geschiedenis van het 320e squadron van de Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog. In het boek 'De Operaties van 320 Squadron' komt het personeel, de operaties, kortom het leven van de bemanning aan bod. Maar liefst 500 pagina's telt dit boek met een ongekende hoeveelheid informatie, speciaal voor iedereen die geïnteresseerd is in dit squadron van de Koninklijke Marine. De vliegtuigen van 320 squadron. Nooit is er zo een complete uitgave verschenen in de Nederlandse taal over de geschiedenis van het 320e squadron van de Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog. Het boek 'De vliegtuigen van 320 Squadron' beschrijft de vliegtuigen van het 320-ste squadron tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 325 pagina's wordt aan de van hand van vele foto's en gedetailleerde tekeningen, de roemrijke vliegtuigen van dit squadron besproken. "Alle Hens” van 320 squadron. No. 320 (Dutch) Squadron is binnen de RAF-organisatie een wel heel bijzondere operationele eenheid geweest. Het was het eerste geallieerde squadron, dat reeds vanaf begin juni 1940 daadwerkelijk onder Britse operationele leiding aan de oorlogsacties deelnam. Door oorlogsverliezen kon in de nazomer van 1944 het "all-Dutch-karakter" niet langer gehandhaaft blijven. Door de instroom van Belgische en Britse bemanningseden werd 320 steeds meer een intergeallieerd squadron. Op die manier kon het door een maximale operationele inzet binnen de 2e Tactische luchtmacht een belangrijke en welverdiende bijdrage aan de gemeenschappelijke overwinning op Nazi-Duitsland leveren. Nederlandstalig. Hard Cover - 972 pages. €  90,00
More Info
S35144  Click for more information Dutchies in de Fleet Air Arm - Nederlandse Marinevliegers in dienst bij de Fleet Air Arm tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nico Geldhof. 2007, Uitgeverij Geromy. Nico Geldhof beschrijft in dit boek de geschiedenis van een kleine groep Nederlandse vliegers in 1943. Zij werden na afloop van hun brevet opleiding bestemd voor operationele dienst op de vliegkampschepen van de Royal Navy. Na de be indiging van de hiervoor benodigde training volgde hun plaatsing als marinejachtvlieger in de boord squadrons van de Fleet Air Arm. Tijdens de oorlogsperiode van juni 1944 tot Victory Japan Day op 15 augustus hebben zij een opmerkelijke bijdrage geleverd. Hun eerste optreden betrof een serie luchtaanvallen op het Duitse slagschip Tirpitz. Hierna volgde een reeks van luchtacties in het Middellandse Zeegebied. Vanaf begin 1945 keerde de Royal Navy terug in Zuidoost Azi en de Pacific. De Nederlandse marinejachtvliegers hebben ook hier een uitstekende prestatie geleverd! Drie van hen werden belast met het bevel over een Brits boord squadron. Na de Tweede Wereldoorlog hebben zij de basis helpen leggen bij de introductie van het carrierbedrijf binnen de Koninklijke Marine, Hun kennis van zaken, maar bovenal hun oorlogservaring bleek hierbij zeer waardevol te zijn.. Nederlandstalig. Hard Cover - 260 pages. €  35,00
More Info
S35164  Click for more information En nooit was het stil… Deel 1 + 2 + Supplement - Kroniek van een luchtoorlog. G.J. Zwanenburg. Koninklijke Lichtmacht. Deit is de complete set van het door de voormalige bergingsofficier Zwanenburg geschreven standaardwerk over de luchtoorlog boven Nederland. Gezochte boeken. Nederlandstalig. Hard Cover - 1419 pages. €  125,00
More Info
S35231  In de schaduw van de glorie - Overzicht van vliegtuigbergingen in Nederland 19609-1977. S.L. Veenstra. 1992, Eigen uitgave. In dit boek de vliegtuyigbergingen die in de jaren 1960-1977 zijn uitgevoerd door de Koninklijke Luchtmach en andere onderdelen. Nederlandstalig. Soft Cover - 188 pages. €  30,00
More Info
S35238  Click for more information Luchtoorlog boven Rosmalen 1940-1945 - Feiten en achtergronden over de luchtoorlog tijdens de periode 1940-1945. Ad Hermens. 2004, Eigen uitgave. In dit boek worden alle bijzonderheden betreffrende de luchtoorlog boven het Brabantse Rosmalen beschreven. Uiterst zeldzaam boek!. Nederlandstalig. Soft Cover - 140 pages. €  28,00
More Info
S35239  Click for more information Autumn Gale/Herbst Sturm - Kampfgruppe Chill, schwere Heeres Panzer-Jäger Abteilung 559 and the German recovery in the autumn 1944. Jack Didden/Maarten Swarts. 2013, De Zwaardvisch. In dit boek geven de schrijvers een indrukwekkend en zeer gedetailleerd beeld van de strijd welke door Kampf Gruppe Chill en de StuGs van schwere Heeres Panzer-Jäger Abteilung 559 werden gevoerd. Het boek beschrijft niet alleen de gebeurtenissen rond Operatie Market-Garden, maar geeft met name ook heel veel informatie over de periode daarna. Market-Garden overschaduwd veel andere zware gevechten die in Nederland hebben plaats gevonden en die van directe invloed zijn geweest op de rest van de oorlog in Nederland. De diverse gevechtsacties worden niet alleen van Duits oogpunt uit belicht, maar ook de Geallieerde zijde wordt uitgebreid beschreven en toegelicht. Het boek laat ook duidelijk zien hoe de Kampfgruppen werkten en wat men name de invloed van KG Chill is geweest. Een eenheid welke als een soort van 'fire brigade' door de Duitsers naar iedere brandhaard werd gezonden. En dat zij hierin zeer effectief optrad blijkt wel uit de feiten die aan het einde van het boek nog eens worden opgesomd. De vele foto's die dit boek rijk is en de diverse duidelijke kaarten maken dit een 'must read' als je ook maar enige interesse hebt in de strijd welke aan het einde van de oorlog in ons land werd gevoerd. Engelstalig. Hard Cover - 546 pages. €  90,00
More Info
S35256  Click for more information Radar in Nederland 1940-1945 - Radar, radiobakens en peilzenders/Apparatuur, bouwwerken en opstellingen. J.R. Verbeek/C.N.J. Neisingh. 2020, Eigen uitgave. De Tweede Wereldoorlog maakte ons land ongewild tot een proeftuin voor nieuwe technieken voor de oorlogvoering. Een van de belangrijkste daarvan vormde de radar, die door het militaire gebruik in luttele jaren een enorme ontwikkeling doormaakte. Daarmee werd een fundament gelegd voor de onmisbare rol, die radar heden ten dage in onze samenleving vervult. Van Schiphol, Europoort, Noordzeekust, op elk zeevarend schip, in elk verkeersvliegtuig, ja, soms zelfs in de auto van de op snelheid beluste wegpiraat, overal vindt men toepassingen van deze techniek. Om van Buienradar niet te spreken. In deze publicatie ligt de nadruk op tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland opgestelde (semi-) permanente radarapparatuur van de Duitse luchtmacht en marine, alsmede op de daarvoor bestemde bouwwerken.  Het boek bevat een beschrijving van de ontwikkeling van radar in diverse landen in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. De verovering van ons land gaf de bezetters de optimale gelegenheid om radarapparaten van luchtmacht en marine op te stellen. Eén der meest gezaghebbende auteurs op het gebied van Duitse radar, dr. F. Trenkle, beschrijft meer dan 300 types en varianten radar. Het is zeker dat een groot deel daarvan op Nederlands grondgebied werd ingezet of beproefd. Radar werd door luchtmacht op diverse manieren gebruikt: om bommenwerpers naar hun doel te geleiden, om de luchtverdediging ‘ogen en oren’ te geven, voor vuurleiding en voor gevechtsleiding. De marine gebruikte de op de wal opgestelde radar voor het detecteren van zee – en luchtdoelen en eveneens voor vuurleiding van kustbatterijen en batterijen luchtafweer. Voor de aansturing werden in het achterland diverse commandoposten opgesteld.   Alle in ons land bekende types radar,  hun opstellingsplaatsen en de commandocentra worden in het boek beschreven. Als bron voor de relevante bouwwerken is in hoofdzaak gebruik gemaakt van de collectie van het voormalige Bureau Registratie Verdedigingswerken. Deze documenten bevinden zich in het Nationaal Archief en staan als het ‘bunkerarchief’ te boek. In de periode kort na de oorlog was dat Bureau Registratie Verdedigingswerken belast met het inventariseren, opmeten en beschrijven van de verdedigingswerken die de bezetter had laten bouwen.  Uit de ruim 23.000 geregistreerde bouwwerken uit de periode 1940-1945 zijn die gebouwen geselecteerd, waarvan met voldoende zekerheid kon worden vastgesteld, dat ze een functie vervulden ten behoeve van radar. Ook is gebruikt gemaakt van geallieerde- en verzets-spionagerapporten, die in een aantal gevallen aanvullende bruikbare indicaties verschaften. De eerste druk mocht zich in een grote belangstelling verheugen. Er kwamen veel aanvullende Duitse documenten over de Kriegsmarine beschikbaar. De tweede druk is dan ook tweemaal omvangrijker. Nederlandstalig. Hard Cover - 468 pages. €  50,00
More Info
S35261  Nachtjagd Combat Archive - A Comprehensive operational history of the German night fighter force on all fronts and an analysis of all claims including Flak units against RAF Bomber Command. Theo Boiten. 2018, Red Kite. 1944 Part 2 16 March - 11 May. Engelstalig. Soft Cover - 128 pages. €  29,50
More Info
S28648  Click for more information JG26 Luftwaffe Fighter Wing War Diary Volume I + II - Volume I: 1939-42 Volume II: 1943-45. Donald Caldwell. 2010, Stackpole Books. In deze 2 boeken wordt het oorlogsdagboek van Jagdgeschwader 26 behandeld. Dag tot dag verslag van deze Duitse Jagereenheid. Engelstalig. Soft Cover - 308 pages. €  25,00
More Info
S29474  Click for more information 3rd Air Division, 8th Air Force USAAF 1942-45 - Bomber Bases of WWII. Martin W. Bowman. 2003, Pen & Sword. Dit boek beschrijft de basis van Flying Fortresse & Liberator Squadrons van de 3rd Air Division van de 8th Air Force in Norfolk & Suffolk. Engelstalig. Soft Cover - 256 pages. €  17,50
More Info
S30975  Click for more information Schepen van de Kon. Marine in de 2e Wereldoorlog . L.L. von Münching. 1978, Uitgeverij De Alk B.V.. Volledig overzicht van de schepen die in de Tweede Wereldoorlog bij de Koninklijke Marine dienst deden. Met veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 176 pages. €  15,00
More Info
S32182  Click for more information Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog . J.L. van der Pauw. 2006, Uitgeverij Boom. Geen stad in Nederland heeft de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog zo sterk ondervonden als Rotterdam. Het bombardement van 14 mei 1940 en de niets ontziende kaalslag die erop volgde, hebben de stad ingrijpend en definitief veranderd. Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog is de geschiedenis van een geteisterde havenstad. De bevolking staat hierin centraal, maar niet minder gaat de aandacht uit naar het nationaal-socialistische stadsbestuur, dat in deze geschiedenis immers een belangrijke rol speelde. Een bijzonder interessante figuur was in dit verband de NSB'er Müller, die in 1941 de liberaal P.J. Oud opvolgde als burgemeester. Müller bleek een welwillend en gematigd bestuurder, die vooral in de hongerwinter veel voor de bevolking betekend heeft. In opdracht van de gemeente Rotterdam en op basis van tal van (vooral primaire) bronnen heeft historicus J.L. van der Pauw de geschiedenis geschreven van een stad die na de oorlog de wapenspreuk 'Sterker door Strijd' kreeg toebedeeld. Maar heeft zij die heroïsche typering ook inderdaad verdiend? Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog biedt bovenal een onbevangen kijk op een soms maar al te vertrouwd geschiedbeeld. Naast een gedetailleerde geschiedschrijving bevat dit stanf=daardwerk zeert veel beeldmateriaal, waaronder niet eerder gepubliceerde kleurenfoto's, genomen kort na het grote bombardement van 14 mei 1940. Nederlandstalig. Hard Cover - 956 pages. €  35,00
More Info
S33721  Click for more information Spoor naar de Woeste Hoeve - De zoektocht naar de geëxecuteerde piloot Czeslaw Oberdak. Richard Schuurman. 2012, Hilversum Verloren. Na een aanslag op de hoogste SS-politiebaas in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, Obergruppenführer Hans Rauter, wordt op 8 maart 1945 een groep 'terroristen en saboteurs' bij Woeste Hoeve door een vuurpeloton terechtgesteld. Het is de grootste massa-executie door de Duitsers van onschuldige Nederlandse gijzelaars tijdens de bezetting. Van de 117 slachtoffers kan men van twee doden de identiteit niet achterhalen. Zij worden als onbekende Nederlander begraven. Journalist Richard Schuurman krijgt bij toeval in 1991 een geschreven hulpkreet in handen van de zuster van een Poolse oorlogsvlieger, die tijdens de oorlog is verdwenen. Met veel doorzettingsvermogen en grondig onderzoek krijgt hij uiteindelijk de waarheid boven water. De 23-jarige Czeslaw Oberdak blijkt een van de twee onbekende slachtoffers. In dit boek reconstrueert de schrijver niet alleen de fatale gebeurtenissen in 1945, wat er aan vooraf ging en zijn zoektocht naar de verdwenen Pool, maar gaat hij ook in op de schuldvraag. Wie hebben er terechtgestaan en zijn er veroordeeld voor de gebeurtenissen bij Woeste Hoeve ? De naoorlogse rechtsgang blijkt schrijnend. In de bijlagen onder meer de levensloop van de hoofdpersoon en een lijst van de slachtoffers van de moordpartij. Een eerbetoon aan hen die vielen. NIEUW BOEK!. Nederlandstalig. Hard Cover - 357 pages. €  25,00
More Info
S33816  Click for more information De Gelderse Vallei in de mobilisatietijd en meidagen 1940 . Cees Kramer. 1985, Uitgeverij Kool B.V.. Dit boek is een uitgebreide documentaire voor het gedeelte van de Gelderse Vallei vanaf Ederveen-De Klomp tot en met Achterveld in de mobilisatietijd en gedurende de meidagen van 1940. Het is samengesteld op basis van interviews met militiaren van het 10e, 15e, 16e, 21e en 22e Regiment Infanterie en burgers uit de vallei. Het bevat zeldzame foto's uit privé collecties. Nederlandstalig. Soft Cover - 130 pages. €  18,00
More Info
S34045  Click for more information Jaren van verduistering - De bezettingstijd in Amstelveen. Tini Visser. 1989, De Walburg Pers. Aan de hand van dagboeken en publicaties volgt de schrijfster de loop van de oorlog. Zij beschrijft o.a. hoe gedragen zich de NSB'ers; hoe is de houding van de ambtenaren; een verslag van de luchtoorlog boven Schiphol, het neerstorten van vliegtuigen, de rol van de Luftwaffe in Amstelveen enz.. Nederlandstalig. Hard Cover - 671 pages. €  30,00
More Info
S34364  Click for more information Rotterdam 1940-1945 - Tram- en Aotobus tijdens de bezettingsjaren. F.J. van Zonneveld. 1995, Repro Holland. Dit boek beschrijft de geschiedenis van het Rotterdamse trambedrijf, de RET, tijdens de donkerste periode uit de zeshonderdjarige stadshistorie van de Maasstad. Tram en autobus hadden het tijdens de bezettingsjaren zwaar te verduren. Het gebruik van openbaar vervoer nam enorm toe, omdat het gebruik van de fiets sterk afnam. De RET moest al het beschikbare materieel inzetten en zelf wachtgelders op de tram of bus zetten om aan de vervoersvraag te kunnen voldoen. Ingebed in het tragische verhaal van het openbare stadsleven tijdens de bezettingsjaren en verlucht met vele tientallen unieke zwart-witfoto's en illustraties herleeft de bewogen geschiedenis van het Rotterdamse openbaar vervoer. Ook de minder verheffende periode dat de bedrijfsleiding werd gevormd door NSB'ers wordt besproken. Niet alleen voor liefhebbers van oude trams en autobussen is dit fraai verzorgde boek een waardevol document, maar ook voor andere doelgroepen zoals bijv. (Oud)Rotterdammers en geïnteresseerden in de vele aspecten van de Rotterdamse stadshistorie. Nederlandstalig. Hard Cover - 226 pages. €  22,50
More Info
S34632  Click for more information 1812 - Napoleons fatale veldtocht naar Moskou. Adam Zamoyski. 2005, Uitgeverij Balans. Napoleons invasie van Rusland en de verschrikkelijke terugtocht vanuit Moskou die daarop volgde, betekenden militair vertoon en menselijke tragedie op kolossale schaal, het eerste historische voorbeeld van totale oorlog. De uitkomst ervan is van grote betekenis geweest voor het verloop van de Europese geschiedenis. Napoleons Grande Armée, het grootste leger in de wereldgeschiedenis, had Spaanse en Portugese, Italiaanse en Poolse, Duitse en Kroatische, Nederlandse, Zwitserse en Franse soldaten in zijn gelederen. Napoleon joeg ze het uitgestrekte Rusland in, waar ze niet aan eten of water konden komen. Toen ze de Russen bij Rusland eindelijk tegenover zich vonden, volgde een veldslag die tot aan de Eerste Wereldoorlog zijn weerga niet kende. De ontberingen die de overlevenden daarna moesten doorstaan op hun winterse terugtocht vanuit Moskou, waren welhaast ondraaglijk. Adam Zamoyski heeft zich voor “1812” gebaseerd op de meest recente Russische research, maar ook op een groot aantal ooggetuigenverslagen uit heel Europa, om een overtuigend beeld te kunnen schetsen van de ervaringen van soldaten en burgers aan beide zijden van het conflict. Het resultaat is een even meesterlijk als aangrijpend boek. Het is verhalende geschiedenis van de hoogste orde, elegant geschreven en schitterend verteld.. Nederlandstalig. Soft Cover - 561 pages. €  18,50
More Info
S35034  Click for more information Bevrijding van Oisterwijk . Diversen. 1945, P. Loonen-Kluytmans. In dit boek wordt de geschiedenis van de bevrijding van het Brabantse Oisterwijk verteld. Voorzien van enkele foto's. Oud en zeldzaam! . Nederlandstalig. Soft Cover - 64 pages. €  16,50
More Info
S35035  Click for more information Volkel van bezetting tot bevrijding - 1939-1945. G.W. Versteegde. 1990, G.W. Versteegde. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het Brabantse Volkel. Zeldzaam boek!. Nederlandstalig. Soft Cover - 60 pages. €  20,00
More Info
S35036  Click for more information Hoogezand-Sappemeer tijdens de Tweede Wereldoorlog - 1940-1945. Klaas G. Bos/Jacob H. Bos. 2005, Profiel. In dit boek wordt de geschiedenis van het Groningse dorp Hoogezand-Sappemeeer tijdens de jaren 1940-1945 beschreven. Met veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 36 pages. €  20,00
More Info
S35039  Click for more information Winsum 1940-1945 . Jan Regtien. 2005, Stichting Herdenking 4 mei Winsum. In dit boek wordt de geschiedenis van het Groningse Winsum in de Tweede Wereldoorlog beschreven. Nederlandstalig. Soft Cover - 56 pages. €  12,50
More Info
S35042  Click for more information Oosterbeek forever England . Jan G. Crum. 2004, Uitgeverij Kontrast. Deze tweetalige uitgave besteedt aandacht aan de grafstenen op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek. Hier liggen de omgekomen geallieerde militairen van de Slag om Arnhem (1944) begraven. Na inleidende hoofdstukjes over o.a. de Airborne Cemetery, de motivatie van auteur en de betekenis van klaprozen, worden de opschriften per thema beschreven. Zowel in het Engels (linkerkolom) als het Nederlands (rechterkolom) wordt aandacht besteed aan de teksten waarin verdriet, herinnering, waarden en mysterie centraal staan. Daarbij worden steeds opvallende voorbeelden van opschriften gegeven waarvan herkomst en culturele context worden uitgelegd. Crum is erg betrokken bij de Airborne begraafplaats en het verhaal daarachter, omdat hij als kleuter de Slag om Arnhem meemaakte. Hij legt goed uit wat de teksten willen zeggen, waarnaar ze verwijzen en wat de culturele context is. Dit boekje zal vooral (oudere) mensen uit de regio, geinteresseerd in de Slag om Arnhem aanspreken, mogelijk ook anglisten en historici. Goede vertaling met ondersteunende zwartwitfoto's. Engels/Nederlandstalig. Soft Cover - 95 pages. €  16,00
More Info
S35043  Click for more information Leiden in bezettingstijd - Herinneringen van een gemeentebestuurder. M.G. Verwey. 1946, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V.. In dit boek beschrijft de auteur, wethouder in Leiden, de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het Zuid-Hollandse Leiden. Nederlandstalig. Hard Cover - 175 pages. €  17,50
More Info
S35044  Click for more information Groenlo '40-'45 - Inval en onderdrukking, verzet en bevrijding. Harrie Blanken. 1985, Oudheidkundige Vereniging Groenlo. Beschrijving van het Gelderse dorp Groelo gedurende de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 128 pages. €  16,50
More Info
S35050  Oorlog in de Lucht Den Haag 1940-1945 - Bescherming, oorlog en wederopbouw. Henk Ambachtsheer/Corien Glaudemans. 2019, Uitgeveruj De Nieuwe Haagsche. Den Haag heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar geleden. Het oorlogsgeweld heeft duizenden slachtoffers geëist, de Joodse gemeenschap werd gedecimeerd en vele inwoners doorstonden de Hongerwinter niet. Ook door de luchtoorlog boven de stad vielen vele doden op Haags grondgebied. De luchtaanvallen, beschietingen, bombardementen, neerstortende vliegtuigen en V2-raketten hebben enorme schade in de stad aangericht en groot menselijk leed veroorzaakt. Al in de jaren dertig van de vorige eeuw nam de gemeente Den Haag voorbereidende maatregelen ter bescherming van de inwoners. Met de oorlogsdreiging aan de landsgrenzen werden ook veel Haagse burgers actief in de Luchtbeschermingsdienst of in de Haagse afdeling van de Vereeniging voor Luchtbescherming. Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen en begon de luchtoorlog boven Den Haag. De Haagse bevolking kreeg niet alleen te maken met Duitse bombardementen, maar ook met die van geallieerde zijde. Hoewel de bombardementen gedurende de gehele oorlog plaatsvonden, raakte de stad vooral vanaf september 1944 door luchtaanvallen zwaar gehavend. In die maand begon een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de oorlog. Toen startten de Duitsers vanaf grondgebied in de Haagse regio met de lancering van V2-raketten gericht op Londen. Mislukte lanceringen en de aanvallen van geallieerde vliegtuigen op V2-locaties zorgden voor de verwoesting van delen van de stad. Met de wederopbouw van Den Haag eindigt het boek. Nederlandstalig. Hard Cover - 284 pages. €  29,95
More Info
S35062  Click for more information De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog Deel I + II + III . Ph.M. Bosscher. 1984, Uitgeverij T. Wijnen. Dit driedelige werk werdt geschreven in opdracht van de Koninklijke Marine. Het werk is breed opgezet, en met name in dit eerste deel (tevens proefschrift) komen de politieke achtergronden en het beleid in het interbellum uitvoerig aan de orde. Bovendien wordt het verhaal in een internationaal kader geplaatst ook Engeland, Frankrijk, Duitsland, Japan, Italie en de Verenigde Staten krijgen ruime aandacht. Nederlandstalig. Hard Cover - 1799 pages. €  25,00
More Info
S35074  Click for more information Verwoest en herbouwd Huissen . J.H.F. Zweers. 2019, Historische Kring Heussen. Een boek met foto's van het in de oorlog verwoeste Huissen met dezelfde plekken op hedendaagse foto's. Dat is 'Verwoest en herbouwd Huissen’, een nieuwe publicatie van de Historische Kring Huessen. De lezer wordt meegenomen op een wandeling door het verwoeste Huissen, met daarnaast de herkenningspunten op de recente foto’s van 2019. De inleiding van het boek bestaat uit een korte kroniek van de gebeurtenissen in Huissen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het boek eindigt met een overzicht van gedenkstenen, panelen en kunstwerken die betrekking hebben op de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog in Huissen. Nederlandstalig. Hard Cover - 120 pages. €  17,50
More Info
S35099  Click for more information De Japanse aanval op Nederlands-Indië . J.J. Nortier. 1988, Ad. Donker. Dit boek behandelt de Japanse aanval op Oost-Indonesië en geeft een nauwkeurig gedocumenteerde beschrijving van de gevechten, waarbij ook de Japanse zijde van het gebeuren niet wordt vergeten. Ruime aandacht wordt besteed aan de oorzaken van de nederlaag die voor een belangrijk deel zijn terug te voeren tot zuinigheid, naïef pacifisme, angstvallig neutralisme en een hypocriet-ethische visie op de problematiek van vrede en veiligheid. De auteur neemt geen blad voor de mond en het eigen falen wordt niet verdoezeld. Hij rekent onder andere af met de onuitroeibare mythe van de enorme Japanse overmacht. De werkelijkheid was dat de 'krombenige Aziaten met hun speelgoedbewapening' als een vuurzee door een stoppelveld de tegenstand van 'duizenden vastberaden Europeanen' (inbegrepen onze bondgenoten) van de kaart veegden. Voor een volk dat zijn strijdkrachten nog steeds beschouwt als een noodzakelijk kwaad en verder geen flauw benul heeft over wat zich 'daar' afspeelde, kan dit boek alleen maar verhelderend werken. Nederlandstalig. Hard Cover - 215 pages. €  20,00
More Info
S35100  Click for more information De Japanse aanval op Nederlands-Indië - Deel 2: Borneo. J.J. Nortier. 1992, Ad. Donker. Dit 2e deel dat over Borneo gaat, geeft een bijzonder goed gedocumenteerde beschrijving van de gevechten die zich daar hebben afgespeeld, waarbij de Japanse zijde van het gebeuren niet wordt vergeten. Nederlandstalig. Hard Cover - 204 pages. €  20,00
More Info
S35138  Click for more information Kalidjatie 8-9 maart 1942 - De ondergang van een wereldrijk. W. Buijze. 2008, Eigen uitgave. Kalidjati is een militair vliegveld op West-Java. Daar vonden op 8 en 9 maart 1942 de capitu;atie-onderhandelingen van Nederlands-Indië plaats ten overstaan van de Japanse Lt. Generaal Imamura. Aan een driehonderdvijftig jaar durende betrokkenheid voor Nederland met de Indische Archipel kwam alsus een einde. De schrijver is opgegroeid in Indië. Hij woonde destijds in Bandoeng, zo'n 50 km ten zuiden van Kalidjati. Daar maakte hij na het uitbreken van de oorlog met Japan, heel veel mee. Dit boek plaatst de capitulatie in een ruime historische context. Nederlandstalig. Soft Cover - 117 pages. €  16,00
More Info
S35158  Click for more information Waalwijk en de Wereldoorlog - Zes verhalen uit de jaren 1939-1945. Jack Didden.Jan L.G. van Oudheusden. 1994, De Zwaardvisch. In dit boek wordt het Brabantse Waalwijk gedurende de Tweede Wereldoorlog beschreven. Nederlandstalig. Soft Cover - 56 pages. €  15,00
More Info
S35166  Click for more information Vannacht varen de Hollanders . Hans Larive. 1950, Elsevier. In dit boek beschrijft de auteur zijn oorlogsbelevenissen. Na de capitulatie in mei 1940 weigerd hij de loyaliteitsverklaring te tekenen en beland in een krijgsgevangenenkamp. Daar ontsnapt hij en via Zwitserland komt hij in Engeland. Daar doet hij dienst bij het Nederlandse MTB flottielje. Zeer gezocht beok!. Nederlandstalig. . Soft Cover - 251 pages. €  17,50
More Info
S35224  Click for more information Door de hel van Oosterbeek 1944 . George Nattrass. 1984, Van der Peyl-Kruiningen BV. George Nattrass werd op 14 juli te Beamish, country Durham, Engeland geboren. Hoewel hij na de schooltijd als boekhouder op het kantoor van een kolenmijn werd tewerk gesteld, verkoos hij toch liever het hotelvak. Zodoende kwam hij in een groot hotel in Londen terecht waar hij bleef werken tot de tweede wereldoorlog uitbrak en hij in militaire dienst moest. Hij werd ingelijfd als soldaat bij 7 Kings Own Scottish Borderers maar reeds in 1940 tot sergeant bevorderd. De strijd bij Arnhem tijdens de bewogen septemberdagen van 1944, hebben ook op hem een onuitwisbare indruk achtergelaten. In dit oorlogsdagboek, beschrijft George op eenvoudige maar beklemmende wijze hoe hij de Slag om Arnhem beleefde. Na zijn terugkeer in Engeland uit krijgsgevangenschap, heeft George nog tot eind november 1945 in een ziekenhuis in York moeten liggen om te herstellen van zijn verwondingen. Daarna heeft hij nog tot ver in het voorjaar van 1946 moeten revalideren waarna hij voorgoed de militaire dienst verliet. Hij kwam weer in een hotel terecht en werd in 1954 manager daarvan en bleef dat tot zijn pensionering in 1979. Hij is een verwoed tuinieren kan zich daarin helemaal uitleven in zijn prachtig aangelegde en onderhouden tuin. George ziet, samen met zijn vrouw Pat en zijn strijdmakkers steeds weer reikhalzend uit naar de regelmatig terugkerende pelgrimage in Arnhem en Oosterbeek. Met zijn kameraden kan men George dan in gedachten verzonken langs de graven van de gesneuvelden zien gaan, jongens die ook voor onze vrijheid hun leven gaven!. Nederlandstalig. Soft Cover - 128 pages. €  15,00
More Info
S35226  Click for more information Missie 311 - Het bombardement op Hamm 22 april 1944. Pierre Koreman. 1998, Uitgeverij De Krijger. Missie 311 verteld het verhaal over de aanval van 22-4-1944 op de rangeerinstallaties te Hammin Duitsland. In totaal werden er 1653 vliegtuigen ingezet. Tot dan toe het grootste aantal voor een raid. De missie werd gekenmerkt door het late vertrekuur en terugkeer in het donker voor de 2e Divisie waarvan elf bommenwerpers werden neergeschoten boven het Kanaal en Engeland door Duitse nachtjagers, de zwaarste verliezen voor de USAAF toegebracht door nachtjagers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vier bommenwerpers stortten neer in België: te Edegem, Spiere, Ingelmunster en Oostkerke en worden uitvoerig behandeld met begeleiding van unieke documenten, foto's en getuigenissen. Het boek is geschreven aan de hand van documenten en microfilms uit archieven in Amerika en Duitsland met getuigenissen van vele bemanningsleden en beschrijft het 58 minuten durende bombardement, hetzwaarste op Hamm tijdens de Tweede Wereldoorlog met een massale hoeveelheid gedetaillerde informatie van minuut tot minuut en geeft een uniek inzicht op de wijze waarop de Amerikaanse aanvallen gebeurden. Ook de belevenissen van de burgerbevolking wordt beschreven aan de hand van getuigemnissen. Neergestorte vliegtuigen worden beschreven aan de hand van foto's, zeldzame documenten en kaarten. Eveneens uniek is de beschrijving betreffende problemen met identificatie en repatriëring van gesneuvelde bemanningsleden. Nederlandstalig. Soft Cover - 280 pages. €  25,00
More Info
S35227  Click for more information Oldebroek in oorlogstijd - Schuilplaats voor vreemdelingen. Diversen. 1995, Oudheidkundige vereniging "De Broeklanden" . In dit boek wordt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in de Gelderse plaatsen Noordeinde, Oosterwol;de, Oldebroek 't Loo, Wezep en Hattemerbroek beschreven. Zeldzaam boek!. Nederlandstalig. Hard Cover - 341 pages. €  30,00
More Info
S35228  Click for more information Walcheren in nood . Bram van Dishoek. 1949, Uitgeverij W.M. den Hartog. Boek over Walcheren in de Twweede Wereldoorlog en alle ellende die daar plaatsvond. Nederlandstalig. Hard Cover - 125 pages. €  15,00
More Info
S35229  Click for more information Den Helder in de Tweede Wereldoorlog - 1940-1945. Rens Schendelaar. 2005, Helderse Historische Vereniging. In dit boek wordt de geschiedenis van het Noord-Hollandse Den Helder in de Tweede Wereldoorlog verteld. Veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 216 pages. €  25,00
More Info
S35232  Click for more information Het is oorlog - Noordwet-Veluiwe tijdens de Duitse bezetting. Aart Visser. 2010, Eigen uitgave. In dit boek wordt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog iop de Noordwest-Veluwe beschreven. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 144 pages. €  20,00
More Info
S35235  Click for more information Reussel tijdens de Tweede Wereldoorlog . Wim Lavrijssen. 1985, Heemkunde Werkgroep Reussel. In dit boek de geschioedenis van het Branbantse Reussel gedurende de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 203 pages. €  16,00
More Info
S35237  Click for more information Air Battles over De Peel . P. Driessen. 1990, Dit is een uit ingebonden fotocopieën samengesteld boek en beschrijft alle luchtactiviteit boven De Peel gedurende de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 102 pages. €  10,00
More Info
S35246  Ferne Nachtjagd - Aufzeichnungen aus den Jahren 1940-1945. Otto Möhlenbeck/Manfred Leihse. 1976, Motorbuch Verlag. Zeer interessant boek over de lange afstands nachtjacht van I./NJG2. Zei werden door heel europa ingezet. Hebben een tijd op Gilze-Rijen gelegen. Voorzien van een aantal interessante foto's. Zeldzaam boek. Duitstalig. Hard Cover - 224 pages. €  25,00
More Info
S3331  Click for more information Hawker Tempest and Sea Fury . Robert Jackson. 1989, Blandford. Mooi boek over de Hawker Tempest en Sea Fury. Veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 128 pages. €  17,50
More Info
S7324  Click for more information De Vliegende Hollander . 1976, Bujijten&Schipperheijn. Fotografische herdruk van alle verschenen nummers 22 mei 1943 – 10 mei 1945. Hard Cover . €  10,00
More Info
S13398  Click for more information His Majesty's Minesweepers . 1943, His Majestuy's Stationary Office. Oorlogsuitgave met een beschrijving van het werk van de mijnenvegers van de Royal Navy. Engelstalig. Soft Cover - 62 pages. €  5,00
More Info
S14711  Click for more information Neerland's Zeemacht in oorlog . A. Kroese. 1944, The Netherlands Publishing Company Ltd. Beschrijving van de Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog van de mobilisatie tot 1944. Voorzien van een aantal illustraties en foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 145 pages. €  7,50
More Info
S19148  Click for more information Het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger in den strijd tegen Japan . 1945, N.V. Leiter-Nypels. Dit boek geeft een beknopt overzicht van de strijd van het KNIL tegen japan, van de strijs op Tarakan, Manokwari en Timor. Het is geschreven door officieren en onderofficieren die nauw be de gevechten betrokken waren. Nederlandstalig. Soft Cover - 80 pages. €  10,00
More Info
S19887  Click for more information U-Boat Crews 1914-45 - Elite 60. Gordon Williamson/Darko Pavlovic. 1995, Osprey Publishing. Beschrijving U-Boot bemanningen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Met veel foto's en kleuren tekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  12,50
More Info
S21004  Click for more information Het vergeten squadron - het verhaal vn de Nederlandse vliegers die tegen Japan hun vergeten strijd vochten. René Wittert. 1976, van Holkema & Warendorf. Dit is het verhaal van het 18e squadruon van de Nederlandse Luchtmacht die vanuit het noorden van Australië hun acties uitvoerden tegen de Japanners. Compacte uitgave. Nederlandstalig. Hard Cover - 512 pages. €  10,00
More Info
S22480  Click for more information Gestaag gespannen - 50 jaar vliegbasis Volkel van 1e Tactische Jachtgroep tot First Fighter Wing. R.H. Wildekamp/H. Talen/P.G.M. Truren. 2000, Commandant Klu. In dit boek de geschiedenis van de vliegbasis Volkel uitgebreid beschreven door kenners bij uitstek. Veel bijzondere foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 288 pages. €  15,00
More Info
S23782  Click for more information Fl.-Bordfunkgerätesatz Fu G10K3 - D.(Luft) T.4005/4. 1986, Handleiding van het Duitse boordradioapparaat FuG10K3. Dit betreft een nadruk van het originele Luftwaffe voorschrift. Duitstalig. Hard Cover - 144 pages. €  15,00
More Info
S24187  Click for more information Messerschmitt Bf110 - Zerstörer an allen Fronten 1939-1945. Holger Nauroth/Werner Held. 1978, Motorbuch Verlag. Moo ifotoboek over de Messerschmitt Bf110 zerstörer gedurende de Tweede Wereldoorlog. Duitstalig. Hard Cover - 248 pages. €  20,00
More Info
S28935  Click for more information Deutsche Sperrbrecher 1914-1945 - Konstruktionen-Ausrüstung-Bewaffnung-Aufgaben-Einsatz. Peter Arndt. 1985, Mototbuch Verlag. Dit boek beschrijft de Duitse Sperrbrecher. Schepen die bedoeld waren om de Geallieerde blokkades te omzeilen en goederen naar het moederland te brengen. Uitgebreide beschrijving van de schepen met hun definitieve lot. Duitstalig. Hard Cover - 302 pages. €  22,00
More Info
S30850  Click for more information De Nederlandse Koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog - De lotgevallen van de Nederlandse koopvaardijschepen en hun bemanning. L.L. van Münching. 1978, De Boer Maritime. De lotgevallen van de Nederlandse koopvaardijvloot en bemanning tijdens de Tweede Wereldoorlog vormen het onderwerp van dit boek dat als een uitwerking gezien kan worden van het gedeelte daarover in De Jong's Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. De auteur Von Munching geldt als uiterst deskundig op het terrein van de koopvaardijgeschiedenis. In chronologische volgorde laat hij de betrokkenheid bij maritieme operaties de revue passeren. Minstens zo belangrijk zijn de uitvoerige vlootlijsten, w.o. een overzicht van de verloren gegane schepen, die dit boek tevens tot een waardevol naslagwerk maken. Nederlandstalig. Hard Cover - 313 pages. €  12,50
More Info
S31952  Click for more information Overloon - Van slagveld naar Liberty Park. Jan W.V. van Lieshout. 2006, Liberty Park. In 1944 werd in de omgeving van Overloon-Veghel hard gevochten voor de bevrijding van Nederland. Later ontstond op derze plek het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum. Dit boek beschrijft de slag en de omvorming tot museum. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  10,00
More Info
S32158  Click for more information Woorden en Daden in de geschiedenis van de Rotterdamse Luchtvaart . Jan Willem de Wijn. 2006, Rotterdam Airport. Boek verschenen ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Luchthaven Rotterdam. Het boek behandelt echter de gehele luchtvaartgeschiedenis van Rotterdam, dus ook Waalhaven. Nederlandstalig. Hard Cover - 398 pages. €  15,00
More Info
S32689  Click for more information Het Nederlands Indonesisch conflict - Ontsporing van geweld. J.A.A. van Doorn/W.J. Hendrix. 1983, De Bataafsche Leeuw. Jacques van Doorn (hoogleraar sociologie tussen 1958 en 1987) en Wim Hendrix dienden allebei in het Nederlandse leger tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949). De twee dienstplichtige vrienden verbaasden zich over het excessieve geweld dat sommige Nederlandse militairen gebruikten en besloten ter plekke veldonderzoek te doen. Pas in 1970 publiceerden ze de resultaten. In 'Ontsporing van geweld' schetsen de twee oud-militairen eerst een beeld van de dekolonisatieoorlog, om daarna het gebruikte geweld te analyseren en te verklaren. Alle resultaten van het veldonderzoek zijn geanonimiseerd. Inmiddels verscheen over dit onderwerp al een veel uitgebreidere studie van Remy Limpach ('De brandende kampongs van Generaal Spoor'). Toch houdt 'Ontsporing van geweld' zijn waarde, met name door de sociologische insteek en het in 1983 bij de tweede druk toegevoegde hoofdstuk waarin het Nederlandse optreden in Indonesië wordt vergeleken met dat van Frankrijk in Algerije, Portugal in Angola en Amerika in Vietnam. Met nawoord van Dirk Vlasblom (redacteur bij NRC), index, literatuurlijst en een uitgebreid notenapparaat. Nederlandstalig. Hard Cover - 363 pages. €  12,50
More Info
S35038  Click for more information Pegasus Bridge - D-Day: The daring British Airborne Raid. Stephen E. Ambrose. 1997, Simon & Schuster Inc. De Amerikaanse Historicus Stephen E. Ambrose laat in dit boek zien hoe een van de belangrijkste aanvalsacties in de Tweede Wereldoorlog tot stand is gekomen: de aanval op de Pegasus brug in Normandië. Het onbeschadigd in handen vallen van die brug was van onschatbare waarde voor de geallieerde invasie. De daadwerkelijke landing is het startpunt van het boek. Daarna wordt de periode die er aan voorafging beschreven; maandenlange voorbereidingen op de man-tegen-man confrontaties op de brug. Ambrose baseerde zijn boek op de uitgebreide interviews die hij hield met de betrokken militairen. Engelstalig. Soft Cover - 233 pages. €  15,00
More Info
S35045  Click for more information Om de Noord - De tochten van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck en de overwintering op Nova Zembla, zoals opgetekend door Gerrit de Veer. Vibeke Roeper/Diederick Wildeman. 1996, Uitgeverij Sun. Vier eeuwen geleden lieten Hollandse en Zeeuws scheepvaartkringen zich meeslepen door de gedachte dat de kortste en veiligste zeeroute naar de begeerlijke handelsgebieden, het Verre Oosten, langs de Noordpool liep. De expedities die werden uitgerust, liepen echter alle vast op ondoordringbaar ijs. De derde en laatste poging leidde tot de beroemde, verschrikkelijke overwintering op Nova Zembla van 1596/97. Deze overwintering van de mannen van Barentsz en van Heemskerck is een nationaal epos geworden. De schepeling Gerrit de Veer maakte van deze expedities een verslag dat beroemd is geworden. Zijn levendig relaas wordt in modern Nederlands opnieuw toegankelijk gemaakt en waar nodig toegelicht. Ook de beroemde gravures die de vroegere edities sierden, zijn alle opgenomen. Nederlandstalig. Soft Cover - 200 pages. €  11,00
More Info
S35058  Click for more information Tail Gunner . R.C. Rivaz. 1943, Jarrold's Publishers Ltd. Voor het eerst gepubliceerd in 1943, is dit het aangrijpende verhaal van de betrokkenheid van één man bij het jonge offensief van de RAF Bomber Command tussen augustus 1940 en december 1941. Dick Rivaz was staartschutter van Leonard Cheshire, een van de beroemdste RAF-piloten van de Tweede Wereldoorlog, zij vlogen in Whitleys bij 102 Squadron en laatstelijk in Halifaxes bij 35 Squadron. Tail Gunner is uniek onder memoires in oorlogstijd, zoals het werd geschreven binnen enkele maanden na de gebeurtenissen die Rivaz beschrijft, en met de directheid van iemand die midden in de actie stond. Hij geeft beschrijvingen van zijn ervaringen met nachtbombardementen op zwaar verdedigde vijandelijke doelen zoals Duisberg, Düsseldorf en Essen, en vertelt over een dramatische gevecht op klaarlichte dag met Duitse jagers boven La Rochelle in juli 1941. Hij overleefde deze gebeurtenissen en kon dit te boek schrijven, maar werd helaas gedood in oktober 1943, slechts zevenendertig jaar oud. Boek heeft geen stofomslag. Engelstalig. Hard Cover - 96 pages. €  15,00
More Info
S35060  Click for more information Het mysterie rond Olga Tsjechova - Hitlers favoriete actrice. Anthony Beevor. 2005, Uitgeverij Balans. Dit is het uitzonderlijke verhaal van een familie die de Russische revolutie, de opkomst van Hitler, de Stalinistische terreur en de invasie van de Sovjetunie door de Nazi's wist te overleven. Over Olga Tsjechova hebben vele geruchten de ronde gedaan: ze is lang een opvallende voetnoot geweest in boeken over Hitler of Stalin. Moedig, jong, naïef en mooi, werd zij uiteindelijk een van de bekendste actrices en avonturiersters van haar tijd. Ze trouwde in 1914 met een neef van Anton Tsjechov, maar ontvluchtte Moskou en haar huwelijk in 1920. Ze kwam berooid aan in Berlijn, en werd daar Hitlers favoriete filmster - hij stuurde haar kerstcadeautjes met handgeschreven briefjes -, Goebbels' protégee, was een geheim agente van Stalin en Beria, en later mogelijk ook de minnares van het hoofd van de Sovjet-inlichtingendienst. Zij hield contact met haar broer, Lev Knipper, een componist die zich op zijn beurt gedwongen zag te werken als spion. Met deze dramatische familiegeschiedenis, die tegelijk een fascinerend spionageverhaal is, maakt Antony Beevor duidelijk hoe mensen zich staande hielden onder de enorme druk van totalitaire regimes: met een mengeling van moed, idealisme, angst, zelfopoffering, opportunisme en verraad. Nederlandstalig. Soft Cover - 240 pages. €  12,50
More Info
S35061  Click for more information Niet schieten … we are Dutch! - Ontsnapping aan de Nazi's in een watervliegtuig. Jan Hof. Omniboek. Op plezierige wijze beschreven ontsnapping naar Engeland van een Nederlands Fokker T-8Wwaterviegtuig vanuit de Minerva-haven te Amsterdam aan het einde van het eerste bezettingsjaar, een reeds enkele malen eerder gepubliceerd gegeven, dat echter spectaculair genoeg is om een dergelijke gedetailleerde uitwerking verantwoord te doen zijn. Authentiek avonturenverhaal uit de beginperiode van het Nederlandse verzet, geschikt voor jong en oud. Voorzien van enige interessante foto's en situatietekening. Nederlandstalig. Soft Cover - 208 pages. €  8,50
More Info
S35064  Click for more information Het spel van de vossen - De geschiedenis van de spionage in Wereldoorlog Twee, gebaseerd op gevonden microfilms van verloren gewaande geheime documenten. Ladislas farago. 1971, Uitgeverij Nieuwe Wieken BV. Dit boek ie gebaseerd op het archief van de Abwehr op microfilm. Deze werden aan het eind van de oorlog door de Amerikanen buitgemaakt in in 800 doosjes in twee trommels verpakt en vergeten. De 800.000 documenten gaven een volledig beeld van de Duitse spionage activiteiten van 1920-1945, de namen van de agenten met hun code- en schuilnaam, de gegeven opdrachten, de binnegekomen rapporten, zelfs een complete boekhouding die elke mark verantwoordde die de agenten hadden besteed. Interessant boek!. Nederlandstalig. Hard Cover - 623 pages. €  8,50
More Info
S35066  Click for more information Wij bidden om de dageraad - Kruisvaarders naar Korea. W. v.d. Veer. 1951, Scheltens & Giltay. In dit boek beschrijft de auteur zijn ervaringen met het Nederlandse bataljon in Korea. Op buitengewoon boeiende wijze laat hij ons meeleven met de Nederlandse soldaten in Korea, die door hun grote moed en doorzettingsvermogen de bewondering van de andere U.N.O.- strijdkrachten afdwongen. Nederlandstalig. Hard Cover - 239 pages. €  10,00
More Info
S35067  Click for more information 1945 Panzer an der Weichsel - Soldaten der letzten Stunde. Hans Scäufler. 1986, Motorbuch Verlag. Het is geen roman, het is geen ingebeeld verhaal, het is een zacht verslag van een ervaring zonder mooi schilderij, maar ook zonder haatliederen. Elke naam, elke plaats, elk detail is echt, alle gebeurtenissen zijn waar en uit de eerste hand gezien met de ogen van 1945. Er is veel gezegd en geschreven over de ontsnapping van de twee miljoen uit Oost- en West-Pruisen, maar bijna niemand heeft degenen genoemd die met behulp van leven en vrijheid dit grootste reddingswerk in de menselijke geschiedenis over zee mogelijk hebben gemaakt: de soldaten van het laatste uur. Duitstalig. Hard Cover - 206 pages. €  15,00
More Info
S35069  Click for more information Kurland - Bildchronik der vergessenen Heeresgruppe. Werner Haupt. 1984, Podzun-Pallas Verlag. In zes zware veldslagen probeerde het Rode Leger de Kurland-legergroep, die ver van het front lag, onder de voet te lopen. De Legergroep van Kurland hield, met haar rug naar de zee, stand tot de dag van overgave. De bekende auteur Werner Haupt volgt de gebeurtenissen rond de vergeten legergroep, die Hitler oorspronkelijk van plan was de Russen op de flank aan te laten vallen met indrukwekkende foto’s en gedetailleerde teksten. Hij was het die weigerde de soldaten uit hun uitzichtloze situatie te evacueren.. Duitstalig. Hard Cover - 141 pages. €  16,50
More Info
S35070  Click for more information Freiwillig in den Krieg - Auf den Spuren einer verlorenen Jugend. Jörn Roes. 2005, Edition Q. In april 1994 begon Wilhelm Roes een project dat hij al meer dan vijftig jaar uitstelde - hij wilde dat hij zijn oorlogsherinneringen 'vanuit de ziel' schreef. Maar het verleden valt zo overweldigend en plotseling over hem heen dat hij het na een paar pagina's niet meer kan opnemen. Het breekt af. Jörn Roes is zeventien als hij voor het eerst de lijnen van zijn grootvader ziet. Hij laat nooit los wat hij heeft gelezen, ook al duurt het meer dan tien jaar voordat hij opschrijft wat zijn grootvader meldde - nu vooral voor zichzelf, voor ons. Hij stelt vragen, zet zijn grootvader aan tot nadenken, onthouden en praten. En beschrijft tot in detail wat hij zegt over de oorlog - heel dicht bij wat wordt gezien, gehoord en gevoeld. Duitstalig. Hard Cover - 207 pages. €  15,00
More Info
S35073  Click for more information Schiffsschicksale Ostsee 1945 - Bilder und Dokumente. Wolfgang Müller. 1996, Koehlers Verlagsgesellschaft mbH. Een bijzonder boek: het bestaat uit opgetekende herinneringen van hedendaagse getuigen en beschrijvingen van hun ervaringen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. De laatste 115 dagen sinds het begin van het grote Sovjetoffensief op 12 januari 1945 komen weer tot leven. Na het succes van "Gesunken und Verschollen" over de schepen die in de zuidwestelijke Oostzee waren vergaan, kreeg Wolfgang Müller zo'n geweldige reactie dat de auteur en uitgeverij besloten de overvloed aan afbeeldingen en documenten te publiceren in een nieuw beeld-tekstboek. Als resultaat van de dialoog met de lezers werd het lot van nog eens 20 wrakken opgehelderd. Door het constante contact met hedendaagse getuigen kon de auteur hun herinneringen aan wat er in dit zeegebied gebeurde, tijdens de grootste evacuatiecampagne in de moderne oorlogsgeschiedenis, beschrijven. Met ongelooflijke energie en uiterste zorgvuldigheid verzamelde hij het ongepubliceerde beeldmateriaal, evalueerde het en classificeerde het in het historische geheel. Het resultaat is een kroniek die het dramatische karakter van de gebeurtenissen weerspiegelt met een intensiteit waar zelfs jongere lezers onder de indruk van zullen zijn. Duitstalig. Hard Cover - 179 pages. €  15,00
More Info
S35075  Click for more information Onder vreemde heren - De Republiek der Nederlanden 1672-1674. J. den Tex. 1982, Uitgeverij Terra. Na de oorlogsverklaringen in het Rampjaar 1672 heeft de Republiek lange tijd strijd gevoerd met Frankrijk en haar bondgenoten Keulen en Munster. Vooral in de eerste twee jaren speelde deze oorlog zich af in het veroverde deel van Nederland. Een belangrijke bron voor de geschiedenis van met name de bezette provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel was tot nu toe nog slechts sporadisch aangeboord: de brieven van Franse officieren, in de eerste plaats Luxembourg en Conde, aan de jonge Franse minister van oorlog Louvois. Blijkens deze briefwisseling waren het vier grove fouten van de laatstgenoemde die de Fransen dwongen hun bezettingszone te gaan ontruimen, waarna hun bondgenoten in mei 1674 al vrede moesten sluiten. Dit boek geeft een duidelijk beeld van de buitenlandse bezetters, de Nederlandse tegenstanders achter de befaamde waterlinie, en de geplunderde en geteisterde bevolking in bezet gebied. Nederlandstalig. Hard Cover - 228 pages. €  15,00
More Info
S35076  Click for more information The British Army in Northern Ireland - Uniforms Illustrated No. 4. Simon Dunstan. 1984, Arms and Armour Press. Dit boek beschrijft aan de hand van veel foto's met bijschrift de inzet van het Britse leger in Noord-Ierland. Foto's zijn in kleur en zw/w. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  7,50
More Info
S35077  Click for more information Het onzichtbare front - List en leugen, misleiding en bedrog, spionage en contraspionage, de oorlog achter de oorlog van de Geheime Diensten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Anthony Cave Brown. 1979, van Holkema & Warendorf. Zeer uitgebreid rapport van de intriges der diverse Geheime DIensten van de strijdende partijen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een magistraal werk, geschreven in prettige, boeiende, stijl. De ongelooflijke machinaties, die achter de schermen werden uitgevoerd, doen de vraag rijzen welke nu eigenlijk de rol van de strijdkrachten is geweest alle operaties lijken reeds van tevoren beslist... Bevat uitgebreid register bronnenopgave. Nederlandstalig. Hard Cover - 990 pages. €  8,50
More Info
S35078  Click for more information Het Koninklijk Nederlands-Indisch leger 1830-1950 - Een terugblik. H.L. Zwitzer/C.A. Heshusius. 1977, Staatsuitgeverij. Dit boek geeft een overzicht van de geschiedenis van het KNIL van 1830-tot 1950. Voorzien van veel foto's met bijschriften. Nederlandstalig. Soft Cover - 175 pages. €  11,50
More Info
S35079  Click for more information Terwijl de strop hun wachtte . G.M. Gilbert. 1962, A.J.G. Strengholt's Uitgeversmaatschappij N.V.. Verslag van de reacties van de nazi-misdadigers tijdens het proces te Neurenberg in 1946, beschreven door de gevangenispsycholoog, waaruit hun karakter en motieven duidelijk blijken. Het boek beschrijft de aanklachten van de verschillende Geallieerde landen, alsmede de verdediging van de Nazi-oorlogsmisdadigers, voorts de pleidooien en het vonnis. Het boek heeft geen stofomslag!. Nederlandstalig. Hard Cover - 304 pages. €  12,50
More Info
S35080  Click for more information World War II German Military Collectibles - Identification & Values. Robert McCarthy. 1980, Collector Books. Overzicht van Militaria van Wehrmacht, Luftwaffe en Kriegsmarine. Petten, badges, emblemen enz. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  12,50
More Info
S35081  Click for more information Achter de schermen - De ondergrondse strijd voor onze bevrijding. G.J.P. de Vries. 1985, Rotterdamse Boekverkopers Bond. De ondergrondsche strijd voor onze bevrijding. Onthullingen over de werkzaamheid der illegale organisaties tijdens de Duitsche bezetting. Nederlandstalig. Soft Cover - `102 pages. €  10,00
More Info
S35085  Click for more information German Aircraft of World War 2 in colour . Kenneth Munson. 1978, Blandford Press Ltd. Boek waarin alle vliegtuigen van de Luftwaffe in de Tweede Wereldoorlog worden beschreven. Met foto's en kleurentekeningen. Op de binnenzijde van de stofomslag stgaan de Luftwaffe verf kleuren. Engelstalig. Hard Cover - 160 pages. €  10,00
More Info
S35086  Click for more information Pilot's Notes Blenheim V Aeroplane - Two Mercury XV or 25 Engines. Sapphire Productions. Nauwkeurige reproductie van de originele Air Ministry Pilot's Notes, uitgegeven aan vliegtuigbemanningen voor typen militaire vliegtuigen. Engelstalig. Soft Cover . €  10,00
More Info
S35090  Click for more information Saturday at M.I.9 - A history of underground escape lines in North-West Europe in 1940-1945 by a leading organiser at M.I.9. Airey Neave. 1969, Hodder and Stoughton. Zaterdag bij M.I.9 is het verhaal van de ondergrondse ontsnappingslijnen in bezet Noordwest-Europa die tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 4.000 geallieerde militairen naar Groot-Brittannië terugbrachten. Airey Neave, die de afgelopen twee jaar de hoofdorganisator was bij M.I.9, geeft zijn eigen unieke verhaal. Hij beschrijft hoe de ontsnappingslijnen begonnen in de eerste donkere dagen van de Duitse bezetting en hoe, tot het einde van de oorlog, duizenden gewone mannen en vrouwen hun eigen bijdrage leverden aan de geallieerde overwinning door mannen te verbergen en te verzorgen en hen in veiligheid te brengen. Het boek heeft geen stofomslag!. Engelstalig. Hard Cover - 327 pages. €  15,00
More Info
S35092  Click for more information Erinnerungen eines Panzerschützen 1941-1945 - Tafebuchaufzeichnung eines Panzerschützen der Pz.Aufkl.Abt. 13 im Russlandfeldzug. Willi Kubik. 2004, Flechsig. Willi Kubik, een bemanningslid in lichte en zware gepantserde verkenningsvoertuigen in Bulgarije van 1940 tot zijn gevangenneming begin september 1944, beschrijft in detail in zijn gedetailleerde dagboekverslagen de ervaringen van ongeveer 200 soldaten van de 1e compagnie, waaronder ongeveer 25 gepantserde verkenningsvoertuigen en de bijbehorende bevoorradingsvoertuigen. De authentieke verslagen tonen niet alleen gevechten, maar ook relaties met de burgerbevolking, rapporten over het land en zijn bevolking, post, voedsel, dienst achter het front tijdens rustperiodes en nog veel meer. 180 buitengewone en unieke foto's van de auteur vullen de ontroerende tekst aan. De waardevolle documenten zijn alleen bewaard gebleven doordat Willi Kubik regelmatig zijn foto's en opnames naar huis stuurde. Duitstalig. Hard Cover - 576 pages. €  17,50
More Info
S35093  Click for more information Soldaten wie andere auch - Der Weg der Waffen-SS. Paul Hausser. 1966, Munin Verlag GmbH. Dit boek beschrijft het ontstaan en de inzet van de Waffen-SS, voorts schenjt het aandacht aan de Waffen-SS na de oorlog. Het is aangevuld met uitgebreide bijlagen. Het is geschreven door de voormalige Generaal en commandant van de SS-Divisie Das Reich Paul Hausser. Duitstalig. Hard Cover - 371 pages. €  50,00
More Info
S35095  Click for more information Jener September - Europa beim Kriegsausbruch 1939. Charles Whiting/Friedrich Gehendges. 1989, Droste Verlag. Dit boek beschrijft de toestand in Europa bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Sepotember 1939, met aansluitend de Sitz Krieg/Phonet War. Duitstalig. Hard Cover - 145 pages. €  15,00
More Info
S35098  Click for more information Holland in Vogelvlucht . Herman Scholten. 1998, Atrium. Stad en land van Nederland herbergen een rijkdom aan architectuur, cultuur en natuur waaraan de meeste inwoners in het dagelijkse leven snel voorbij zullen gaan. Konden zij hun eigen land maar eens vanuit een ander perspectief bekijken. Holland in vogelvlucht biedt dat perspectief. Het bevat een selectie van 400 fraaie foto's die zowel in vogelvlucht als met beide benen op de grond werden gemaakt. Uitgevoerd in 6 talen. Nederlandstalig. Hard Cover - 175 pages. €  15,00
More Info
S35101  Click for more information Und niemand sagt warum - Ein Kradmelder erzählt, wie er den 2. Weltkrieg überlebte. Robert Grimm. 2003, Eigen uitgave. Geboren in Emmendorf, district Uelzen, bracht de auteur zijn schooltijd door in Hamburg. De vakantie behoorde tot het heidedorp. Na een stage in de machinebouw en de daaropvolgende opleiding voor het Abitur-examen kwam in 1939 de dienstplicht bij de Wehrmacht. Hij kwam als motorrijder in dienst, was actief in Frankrijk en trok in Noord-Rusland door naar Leningrad. In de winter van 1941/42 werd hij overgeplaatst naar de infanterie en raakte ernstig gewond in Rusland. Vrijgelaten uit het leger, begon hij zijn studie in Hamburg, die hij later vervolgde in Leoben, Oostenrijk. Zijn tijd als jonge soldaat en zijn studies worden duidelijk beschreven in zijn boek. Duitstalig. Soft Cover - 119 pages. €  15,00
More Info
S35102  Click for more information Rommel's Army in Africa . Dal McGuirk. 1987, Stanley Paul. Gebaseerd op een unieke privécollectie van militaire artefacten, en geïllustreerd met meer dan 250 foto's, biedt dit fascinerende boek een unieke blik op de Duitse strijdkrachten die tussen 1941 en 1943 onder Rommel in Noord-Afrika vochten. Dal McGuirk begon op vijftienjarige leeftijd met het verzamelen van herinneringen aan het slagveld van teruggekeerde militairen in zijn geboorteplaats Maryborough in Queensland. Hij heeft nu een van de grootste collecties Afrikakorps-memorabilia ter wereld: uniformen, velduitrusting, wapens, insignes, medailles, dagboeken, betaalboeken, brieven, ansichtkaarten en een collectie van meer dan 3000 ongepubliceerde foto's. Gebaseerd op zijn rijkdom aan materiaal, op privé- en officiële bronnen, en op zijn correspondentie en persoonlijke interviews met vele overlevende leden van het Afrikakorps, geeft zijn boek een ongeëvenaard beeld van de menselijke realiteit van de woestijnoorlog. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  15,00
More Info
S35104  Click for more information Im Panzer - Ich kam durch - Stationen und Impressionen des Lebensweges eines Panzersoldaten der deutschen Wehrmacht. Armin Böttger. 2006, Flechsig. In zijn boek beschrijft Armin Böttger hoe hij, als naamloze soldaat, na een paar omwegen door Europa in vele veldslagen en veldslagen aan het terugtrekkende Oostfront, de oorlog als radio-operator in een tank ervoer en uiteindelijk overleefde ondanks een ernstig letsel. Steeds opnieuw foto's maken, soms onder de moeilijkste omstandigheden. Deze foto's - sommige al kleurenfoto's! - en dankzij de authentieke reproductie wordt de ervaring van het individu een eigentijdse bijdrage van opvallend belang. Ook deze editie is aangevuld met tal van unieke foto's van de auteur. Duitstalig. Hard Cover - 271 pages. €  19,50
More Info
S35106  Click for more information De Politionele Acties - De strijd om Indië 1945/1949. Pierre Heijboer. 1979, Fibila-van Dishoeck. Beschrijving van de strijd in Indië in de jaren 1945/1949. Voorzien van vele foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 160 pages. €  12,50
More Info
S35107  Click for more information Doodenwacht bij onze gevallenen . G.H. Hoek. 1945, Zomer & Keuning's Uitgeversmij.. beschrijving van de strijd in de meidagen van 1940 met de nadruk op de gesneuvelden en de brgraafplaatsen. Opgenomen in het boek een lijst met alle in mei 1940 gesneuvelde militairen. Nederlandstalig. Hard Cover - 243 pages. €  5,00
More Info
S35110  Click for more information So fiel Königsberg . Otto Lasch. 2002, Motorbuch Verlag. Königsberg is een van de meest competitieve steden van de Tweede Wereldoorlog. Toen vijf Sovjetlegers na een belegering van 3 maanden in april 1945 een grote aanval op de hoofdstad van Oost-Pruisen begonnen, vertrouwde de verdediging in wezen op een oude fortengordel uit de 19e eeuw, die onvoldoende ontwikkeld was om een hoofdweerstandslijn te worden. Dit is het even aangrijpende en gedetailleerde verslag van de verloren strijd en de afzonderlijke stadia van de ontwikkeling, ingebed in de wanhopige militaire situatie in Oost-Duitsland in 1945. Het komt uit de pen van een direct betrokken hedendaagse getuige, wiens leidende positie hem waarschijnlijk het grootste algemene overzicht van de dingen geeft aan Duitse zijde. Kaarten en een bijlage met een tijdschema, een lijst van de deelnemende eenheden en troepen, bezetting van stellingen, rapporten van het Duitse en Russische leger enz. Volmaken deze goed onderbouwde documentatie. Duitstalig. Hard Cover - 142 pages. €  15,00
More Info
S35111  Click for more information Walter Süskind - Hoe een zakenman honderden Joodse kinderen uit handen van de Nazi'\s redde. Mark Schellekens. 2011, Athenaeum. De Joodse zakenman Walter Süskind vluchtte in 1938 uit nazi-Duitsland naar Nederland. Tijdens de bezetting was hij een van de belangrijkste medewerkers van de Joodse Raad. Als hoofd van de Hollandsche Schouwburg werd hij voor duivelse dilemma s gesteld. Hij was medeverantwoordelijk voor de deportatie van tienduizenden Joden naar Westerbork, maar ook wist hij met gevaar voor eigen leven honderden mensen de Schouwburg uit te smokkelen. Zelf overleefde hij de oorlog niet. Over Süskind en de Hollandsche Schouwburg was het definitieve boek tot nu toe niet geschreven. Het is een verhaal waarin de waarheid ongrijpbaar lijkt: was Süskind een verrader of een verzetsheld? In dit boek staan de feiten. Nederlandstalig. Soft Cover - 271 pages. €  15,00
More Info
S35112  Click for more information V.N.S. Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij 1920-1970 . B. van Rheenen. 1980, Uitgeverij De Boer Maritiem. Dit boek beschrijft de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij (V.N.S.) in de periode 1920-1970 en geeft een overzicht van de schepen van deze maatschappij. Van alle schepen een beschrijving en van sommigen een foto. Nederlandstalig. Soft Cover - 64 pages. €  10,00
More Info
S35115  Click for more information Nederland's Koopvaardij in Oorlogstijd . W.C.A. Quarles van Ufford. 1945, The Nederland Publishing Company Ltd. Dit, net na de oorlog uitgegeven, boek beschrijft de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog, met onderwerpen als De inschakeling in de oorlogsvoering, de deelname aan de oorlogsvoering, Regeringsmaatregelen en herstel en wederopbouw. Nederlandstalig. Soft Cover - 42 pages. €  10,00
More Info
S35116  Click for more information Mossad - De keerzijde van het bedrog. Victor Ostrovsky. 1994, van Reemst Uitgeverij bv. Als jong patriot meldt Victor Ostrovsky zich bij de Israëlische geheime dienst om volk en vaderland te dienen. Zijn idealisme maakt spoedig plaats voor teleurstelling als hij bemerkt dat corruptie en machtspolitiek weinig ruimte openlaten voor eigen opvattingen. Zijn verzet wordt dan ook beloond met ontslag op staande voet. Diezelfde avond nog ontmoet hij een van zijn grootste tegenstanders binnen de Mossad die hem een nieuwe baan aanbiedt. Een serieus voorstel of een valstrik. Nederlandstalig. Soft Cover - 352 pages. €  10,00
More Info
S35118  Click for more information Onze Strijdmacht ter zee . P. de Jong/M.A. Cageling. 1938, N.V. Drukkerij M. Wyt & Zonen. Overzicht van het in 1938 bestaande bestand aan schepen en vliegtuigen van de Nederlandse Koninklijke Marine. Niet alleen het bestaande bestand, maar ook een overzicht van schepen in aanbouw. Met foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 108 pages. €  10,00
More Info
S35120  Click for more information Panzer Kampf im Bild - Panzerkommandanten Berichten. Will Fey. Dörfler Zeitgeschichte. In het eerste deel van deze belangrijke historische documentatie wordt de tankinzet op de brandpunten van het Oostfront in 1943/44 beschreven: Kharkov, Kursk, Dnjepr, Kiev, Cherkassy, Kovel. Het tweede deel wordt gevolgd door tankoperaties in Normandië en de Ardennen: Caen, hoogte 112, St. Lo, Carentan, Falaise, Bastogne. Het derde deel beschrijft de laatste veldslagen aan het Oostfront in Hongarije, Wenen en Berlijn: Stuhlweißenburg, Arnswalde, Danzig, Staettin, Sachsenheim, Halbe. Troepidentificatie, tankgevechtbadges, technische gegevens, tanktypen van de tegenstander en een gedetailleerd persoonlijk en locatieregister maken dit uitstekende volume compleet. Duitstalig. Hard Cover - 420 pages. €  19,50
More Info
S35121  Click for more information German Battleships 1939-45 - New Vanguard 71. Gordon Williamson. 2003, Osprey Publishing. Beschrijving van deze Duitse Slagschepen gedurende de jaren 1939-1945. Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  16,00
More Info
S35125  Click for more information Warpaint Series No. 80 - Saab Draken. Tony Butler. Warpaint-Books. Boek met een beschrijving van de genoemde vliegtuigtypes. Mooi uitgevoerd op stevig papier. Ruim voorzien van foto's, tevens voorzien van veel kleurentekeningen en een aantal schaaltekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 44 pages. €  12,50
More Info
S35126  Click for more information Warpaint Series No. 46 - Handley Page Halifax. Tony Butler. Warpaint-Books. Boek met een beschrijving van de genoemde vliegtuigtypes. Mooi uitgevoerd op stevig papier. Ruim voorzien van foto's, tevens voorzien van veel kleurentekeningen en een aantal schaaltekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 44 pages. €  12,50
More Info
S35127  Click for more information Warpaint Series No. 32 - Douglas A-20 Boston/Havoc. Richard J. Caruana. Warpaint-Books. Boek met een beschrijving van de genoemde vliegtuigtypes. Mooi uitgevoerd op stevig papier. Ruim voorzien van foto's, tevens voorzien van veel kleurentekeningen en een aantal schaaltekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  12,50
More Info
S35129  Click for more information Saab J21/J21R . Mikael Forslund. 2010, MMP Books. Dit is een gedetailleerde geïllustreerde beschrijving van het ontwerp en de ontwikkeling van de SAAB J21 - het klassieke en onorthodoxe Zweedse gevechtsvliegtuig uit de jaren 40. De J21 was een binnenlandse poging om de Zweedse luchtmacht tijdens zijn zelfopgelegde neutraliteit een echte high-performance jager te bieden die het onmogelijk maakte om moderne vliegtuigen uit het buitenland te verwerven tijdens de Tweede Wereldoorlog. De J21 kwam naar voren als een zeer geavanceerd vliegtuig met zijn gestroomlijnde vorm , dubbele staartbomen, laminair vleugelprofiel en schietstoel voor de piloot. Het vliegtuig werd uiteindelijk in dienst genomen in Zweden van 1946 tot 1954. Engelstalig. Soft Cover - 144 pages. €  19,50
More Info
S35133  Meppel in de meidagen van 1940 . J. Poortman. 1985, Krips Repro. Beschrijving van de Drentse plaats Meppel tijdens de meidagen van 1940. Nederlandstalig. Hard Cover - 96 pages. €  15,00
More Info
S35139  Click for more information Die Deutsche Nachtjagd - Bildchronik der Deutschen Nachtjäger bis 1945. Werner Held/Holger Nauroth. 2005, Flechsig. Dit boek is een bijzondere beeldkroniek: het toont de ontwikkeling van de Duitse nachtjacht en het gebruik ervan in de Tweede Wereldoorlog in uiterst zeldzame hedendaagse foto's. Er zijn meer dan 500 opnamen verzameld om te proberen het pad van een wapentype op basis van foto's vast te leggen. Ze tonen de machines en apparaten, maar ook de mensen die een ongelijke strijd vochten in een zinloze oorlog. Elk deel van de afbeelding wordt voorafgegaan door een korte tekst met veel achtergrondinformatie. Duitstalig. Hard Cover - 231 pages. €  14,50
More Info
S35142  Click for more information Path Finders at War . Chaz Bowyer. 1987, Ian Allan Ltd. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Britse Path Finder bommenwerper squadrons die de weg bereidden voor de bombardementen op Nazi-Duitsland. Voorzien van heel veel, vaak bijzondere, foto's. Engelstalig. Hard Cover - 160 pages. €  10,00
More Info
S35145  Click for more information To the green fields beyond - A Soldiers's story. Gwilym Jones. 1977, GSPH. De auteur is een Welshman die in Amerika woont. Bij het uitbreken van de oorlog kiest hij ervoor zich aan te sluiten bij het Canadese leger. De oorlog brengt hem naar Italië, waar hij deelneemt aan de slag bij Monte Casione, vervolgens Noord-Europa en uiteindelijk het eind van de oorlog in Nederland. Hij verteld van de verschrikkelijke strijd die hij meemaakte, maar de periodes daartusen over de architectonische en culturele schatten. Kortom een heel persoonlijk oorlogsverhaal. Met handtekening van de auetur!. Nederlandstalig. Soft Cover - 162 pages. €  15,00
More Info
S35159  Click for more information Fire from the Forest - The SAS Brigade in France 1944. Roger Ford. 2003, Cassell. Dit is een uitgebreid verslag van de operaties achter de lijnen die voorafgingen aan en steun voor de landingen op D-Day en de uitbraak uit Normandië. Het Franse verzet speelde een sleutelrol bij het ondermijnen van het Duitse verzet tijdens de bevrijding van Frankrijk in 1944. Ze vernietigden vitale spoorwegen, legden hinderlagen, vielen konvooien aan en en bonden grote aantallen Duitse troepen in veiligheidspatrouilles. Veel aanvallen werden aangevoerd door Britse en Amerikaanse special forces, de SAS- en Amerikaanse 'Jedburgh-teams' (voorouders van de 'Green Berets'). Van de vroege uren van 6 juni 1944 tot de vernietiging van het Duitse leger in Frankrijk, dit is het verhaal van hoe kleine teams van SAS-mannen hun geheime oorlog vochten achter vijandelijke linies. Engelstalig. Soft Cover - 308 pages. €  15,00
More Info
S35161  Click for more information Ons laatste halfjaar Oorlog achter Arnhem Front . F.J.W.. 1946, Uitgevers C. Misset N.V.. Dit boek gaat over de slag om Arnhem en de gevolgen voor het achterland vooral rond Zevenaar. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  15,00
More Info
S35163  Click for more information Bomber Squadrons of the RAF and their Aircraft . Philip Moyes. 1974, Macdonald and Jane's. In dit boek worden alle bommenwerpersquadrons van de Royal Air Force besproken met de vliegtuigen die zij gebruikten. Voorzien van veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 384 pages. €  22,50
More Info
S35167  Click for more information Deitsche U-Boote an feindlichen Küsten 1939-1945 - Kommandounternehmen, Spionage und Sabotage, Versorgungsfahrten. Jak P. Mellmann Sjowell. 2003, Motorbuch Verlag. Tijdens de Tweede Wereldoorlog landden Duitse onderzeeërs vaak om zeer operationele redenen op zeer onherbergzame en bedreigende kusten. Dit aspect van de geschiedenis van de onderzeese oorlog vormt de inhoud van dit fascinerende boek. Landingen vonden plaats daar waar de verschillende eisen van de oorlog dit vereisten. Ze varieerden van die aan de kust van neutrale staten zoals Ierland en Spanje tot pogingen tot spionage en sabotage in de Verenigde Staten, penetreerden de Canadese wateren en zelfs verder naar het noorden naar de eilanden van de Noordelijke Noordelijke IJszee tot landingen op de Noord-Afrikaanse kust, ter ondersteuning van het Afrikakorps van Rommel en later in de oorlog om te proberen te voorzien in de evacuatie van strijdkrachten die waren afgesneden door de geallieerde opmars in Europa. Van bijzonder belang is een landing in het noorden van Canada om een ??Duits weerstation op te zetten. Voor de lezer schetst Jak P. Mallmann Showell, als erkend specialist op dit gebied, een prachtig portret van de buitengewone geschiedenis van Duitse onderzeese landingen op vijandelijke kusten dankzij zorgvuldig onderzoek. Duitstalig. Hard Cover - 191 pages. €  17,50
More Info
S35219  Click for more information Fischdampfer und Walfangboote im Krieg - Der einsatz der 17. U-Jagdflottile vor Norwegen. Hans Kohl. 1984, Mittlet Verlag. Dit boek beschrijft de inzet van het 17e U-Jagdflottille van de Kriegsmarine, bestaand uit voormalige vissersboten en walvisjachtboten, voor de Noorse kust. De auteur was zelf commandant op een der boten van het flotille. Voorzien van veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 189 pages. €  20,00
More Info
S35220  Click for more information De Marid - De Marine Inlichtingendienst van binnenuit belicht. M.W. Jensen/G. Platje. 1997, Sdu Uitgevers. Nederland beschikt over tal van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de een (bijvoorbeeld de BVD) wat bekender dan de ander. Zo kende de Koninklijke Marine tot voor kort een eigen dienst -- de Marid (Marine Inlichtingendienst) -- die inmiddels in de Militaire Inlichtingendienst is opgegaan. Aangezien de Marine wereldwijd opereert, opereerde ook haar inlichtingendienst over de gehele wereld; boven, op en onder water. Nooit eerder is de Marid zo uitgebreid -- en van binnenuit, door voormalig medewerkers -- beschreven. Het levert een fascinerend beeld, met een schat aan informatie over de werkzaamheden op. Tal van oud-medewerkers komen uitvoerig aan het woord, bijvoorbeeld over de vlootbezoeken aan het voormalig oostblok, voor de Marid een uitgelezen gelegenheid om achter het ijzeren gordijn de vijand te bespioneren. Nu al een standaardwerk over de organisatie en activiteiten van de Marine Inlichtingendienst.. Nederlandstalig. Hard Cover - 422 pages. €  17,50
More Info
S35223  Click for more information Die Tragödie der Flüchtlingsschiffe - Gesunken in der Ostsee 1944/45. Heinz Schön. 2001, Motorbuch Verlag. Dit boek beschrijft de ondergang van een aantal schepen met vluchtelingen in de Oostzee in de jaren 1944/45. Het meest bekend is de ramp met de Wilhelm Gustloff waarbij hondereden mensen omkwamen. De auter beschrijft echter het lot van nog zo'n 15 andere schepen. De auteur is zelf overlevende van de ramp met de Wilhelm Gustloff en geldt als een van de autoriteoiten op dit onderwerp. Duitstalig. Hard Cover - 249 pages. €  17,50
More Info
S35247  Click for more information Het belang van de Tweede Wereldoorlog . J.Th.J. van den Berg e.a.. 1997, Sdu Uitgevers. Op 22 september 1997 opende het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie de deuren van zijn nieuwe behuizing aan de Herengracht 380. Bij deze gelegenheid spraken historici, juristen en politicologen over de plaats van de Tweede Wereldoorlog in de twintigste-eeuwse geschiedenis. Zij brachten dit onderwerp in verband met de crisis in de jaren dertig in Duitsland en Nederland; de voorwaarden voor een goed functionerende democratie; de invloed van de Eerste Wereldoorlog op het Europa van de twintigste eeuw en de inbreuk van de nazi's op de Nederlandse rechtsstaat. Op veler verzoek zijn in dit boekje de lezingen van die dag gebundeld. De voordrachten bieden een stimulerende bijdrage aan de verdere bestudering van deze criciale periode. Nederlandstalig. Soft Cover - 97 pages. €  10,00
More Info
S35248  Click for more information De Eerste Wereldoorlog - 1914-1918. John Keegan. 1998, Uitgeverij Balans. John Keegan, vermaard om een superieure reeks militair-historische boeken, concentreert zich in deze bestseller op het grootste mysterie van het drama: de koppige voortzetting van de loopgravenoorlog. De Eerste Wereldoorlog is een wereldbrand die in nevelen gehuld blijft. De vaststelling komt ironisch genoeg van John Keegan zelf, de historicus die er volgens velen tot dusver het best in is geslaagd die krankzinnige strijd tussen naties inzichtelijk te maken. Keegan, vermaard om een superieure reeks militair-historische studies, concentreert zich in dit boek met name op het grootste mysterie van het drama: de koppige voortzetting van de loopgravenoorlog. Wat hield de naties en hun legers gaande? Waarom waren de generaals niet vindingrijker in wat achteraf moet worden aangemerkt als een halfcriminele onderneming? Keegan beantwoordt deze vragen en geeft een genuanceerde beschrijving van de verschrikkingen aan het front. Nederlandstalig. Soft Cover - 519 pages. €  16,00
More Info
S35250  Click for more information NSU Kettenkrad . Karl R. Pawlas. Waffenrevue. Waffenrevue Sondernummer W126. Zeer gedetailleerd boek over de NSU Kettenkrad. Heel veel technische gegevens en detailfoto's. Duitstalig. Soft Cover - 160 pages. €  25,00
More Info
S35251  Click for more information Italian Tanks and Fighting Vehicles of World War 2 . Ralph Riccio. 1975, Pique Publications. Een gedetailleerd overzicht van de tanks, zelfrijdende kanonnen en andere AFV's en auto's die door het Italiaanse leger in de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt, met foto's, diagrammen en tekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  15,00
More Info
S35252  Click for more information In Dépôt - Dagboek uit Westerbork. Philip Mechanicus. 1989, Van Gennep. Philip Mechanicus, geboren in 1889 te Amsterdam, kreeg op zijn zeventiende jaar een werkkring bij de dagbladpers, waar hij zich tot een veelgelezen journalist wist op te werken. Na bij enige Indische kranten werkzaam te zijn geweest was hij vanaf 1919 aan Het Algemeen Handelsblad als redacteurbuitenland verbonden. In dit blad verschenen zijn reisverslagen over Sowjet-Rusland en Palestina, die gebundeld werden in Van Sikkel en Hamer en Een volk bouwt zijn huis. Onmiddellijk na de bezetting moest hij de krant verlaten. Op 27 september 1942 is hij, zonder Jodenster staande op het achterbalkon van een tram, verraden en gearresteerd. Via de gevangenis aan de Amstelveenseweg werd hij overgebracht naar het concentratiekamp Amersfoort, waar hij ernstig is mishandeld. Op 7 november van datzelfde jaar werd hij naar het Durchgangs lager Westerbork gevoerd en bij aankomst aldaar in het ziekenhuis opgenomen. Op 15 maart 1944 tenslotte ging hij op transport naar Bergen-Belsen en op 9 oktober van dat jaar met een straftransport van honderd twintig man naar Auschwitz-Birkenau. Daar is hij, met de anderen van deze groep, drie dagen na aankomst dood geschoten. In zijn dagboek heeft Mechanicus een verslag van dag tot dag van zijn verblijf in Westerbork gegeven, tegelijk observerend en betrokken bij het lot van zijn medegevangenen: 'alsof ik als officieel reporter een schipbreuk versla', schrijft hij zelf Juist deze schijnbaar zich distantiërende en haast commentaarloze wijze van koel noteren maakt dit dagboek tot een der meest schrijnende documenten over het lot der Joden in de tweede wereldoorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 302 pages. €  15,00
More Info
S35253  Click for more information Kroniek van de Februari-staking 1941 . Gerard Maas. 1961, Uitgeverij Pegasus. In februar 1941 gebeurde het ongelooflijke: het hart van Holland kwam als één man in opstand tegen de Duitse bezetters, tegen hun jodenvervolgingen en hun pogingen om een schijnnationale, fascistische regering in Den Haag te installeren. Twee dagen lang staakte heel Amsterdam, en staakten ook de industrie-centra in de omgeving. Het was het begin van een nationale wedergeboorte, die zich in de loop der oorlogsjaren door voortdurende verbreding en verdieping van het verzet tegen de nazi's verder zou ontwikkelen. In deze kroniek verteld de auteur hoe dit uitzonderlijke gebeuren kon plaatsvinden. Nederlandstalig. Soft Cover - 163 pages. €  10,00
More Info
S35254  Click for more information De slag om de Grebbeberg - Het relaas van een soldaat. B. Vinke. 1990, Uitgeverij van de Berg. De auteur was verbindingssoldaat bij de 16e Mitrailleurcompagnie van het 19e Regiment Infanterie. De compagnie was gelegerd op de Grebbeberg en kwam onfder de volle druk van de Duitse SS-troepen. Dit is het persoonlijk verhaal van d aueteur. Indrukwekkend boek. Nederlandstalig. Soft Cover - 272 pages. €  18,50
More Info
S35287  Click for more information Onbekende strijders - Het georganiseerde verzet in Aalsmeer en Kudelstaart. Constantijn Hoffscholte. 2004, Eigen uitgave. In dit boek is het verhaal van de verzetsgroep Aalsmeer/Kudelstaart gereconstrueerd. Aan de hand van uitgebreid onderzoek, vele illustraties en samenwerking met direct betrokkenen schetst de auteur een beeld van het werk van deze illegale strijders. De verzetsgroep bood onderduikers een veilige schuilplaats, voorzag in voedsel en ondernam sabotage-acties om de bezetter te dwarsbomen. Maar zij verspreidde ook illegale lectuur en communiceerde met de geallieerden. Zo ontstonden verhalen, die tezamen niet alleen een uniek stuk lokale geschiedenis vormen, maar ook een indruk vormen, maar ook een indruk geven van het werk van een Nederlandse verzetsgroep tijdens de Tweede Wereldoorlog. Scheurtje in eerste schutblad. Nederlandstalig. Soft Cover - 153 pages. €  20,00
More Info
S17446  Click for more information Bevlogen jaren - Nederlandse burgerluchtvaart tussen de wereldoorlogen. marc Dierikx. 1986, Romen Luchtvaart. Dit boek is de eerste historisch-wetenschappelijke studie van de Nederlandse burgerluchtvaart tussen de wereldoorlogen. Aan de hand van originele documenten en archiefstukken wordt de geschiedenis van de burgerluchtvaart in Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen gereconstrueerd. Het boek handelt niet zozeer over bijzondere vluchten, piloten en de ontwikkeling van vliegtuigtypen als wel over niet eerder bekende achtergronden. Juist datgene wat zich buiten de publiciteit afspeelde of wat bewust binnenskamers werd gehouden, was in vele gevallen bepalend voor de ontwikkeling die de Nederlandse burgerluchtvaart doormaakte. Nederlandstalig. Soft Cover - 207 pages. €  10,00
More Info
S35097  Click for more information Behind the scenes in an Aircraft Factory . J.D. Storer. 1965, Phoenix House. In dit boek wordt de dagelijkse gang vcan zaken in een vliegtuigfabriek beschreven. In dit geval British Aerospace Company (BAC) en de Bac 1-11. Engelstalig. Hard Cover - 95 pages. €  7,50
More Info
S35113  Click for more information Zwei Weltkriege im Buch 1914-1973 . 1974, Karl R. Pawlas. Gids door de Duitse oorlogsliteratuur van de Eerste Wereldoorlog tot 1973. Ongeveer 2000 beschikbare werken in de Duitse taal over oorlogen, tussenliggende en latere oorlogen en hun politieke ondergrond. Alfabetische bibliografie - uitsplitsing naar 150 onderwerpen: tijd - gebeurtenissen - oorlogsscène - type wapen - mensen. 5e uitgebreide editie 1973/74. Duitstalig. Soft Cover - 152 pages. €  5,00
More Info
S35117  Click for more information Serving the people . Kirill Meretskov. 1971, Progress Publishers. Dit is het levensverhaal van de Russische Maarschalk Meretskov. Hij was actief gedurende de gehele Tweede Wereldoorlog en draagt hoge onderscheidingen. Engelstalig. Hard Cover - 380 pages. €  15,00
More Info
S35130  Click for more information A Flight through the ages - The Historical Airplane Collection at Malmen. Per-Inge Lindqvist. 1990, National Swedish Museums of Military History. Catalogus van het museum van de Zweedse Luchtmacht. Engelstalig. Soft Cover - 75 pages. €  8,50
More Info
S35225  Click for more information Van bon tot bom - Herinneringen 1939-1945. Maarten W. Schakel. 1990, Kok Kampen. In dit boek verteld de auteur op de hem zo eigen spannende en menselijke wijze over de rol, die hij speelde in het verzet. Voor duizenden landgenoten, aldus de auteur, begon het verzet met het overhandigen van bonkaarten voor onderduikers, voor enkele honderden liep het uit op het werke met bommen. Nederlandstalig. Soft Cover - 182 pages. €  8,50
More Info
S35249  Click for more information Uniformen und Dienstgradabzeichen . Bundesministerium der Verteidigung. Overzichtboekje van uniformen en rangonderscheidingstekens van de Bundeswehr. Duitstalig. Soft Cover . €  3,50
More Info
S35103  Click for more information Airfix Magazine - Annual 6. Bruce Quarrie. 1976, Patrick Stephens Ltd. Bescrjivingen van te bouwen modelbouwpakketten. O.a. Mig-15, SdKfz 223, HMS Campbelltown, Highball Moquito, French Foreign Legion Forts etc.. Engelstalig. Hard Cover - 100 pages. €  8,50
More Info

This Month Highlights:


Erfenis van de storm

Click for more information
Oorlogsgraven op Ameland
€  15,00

Author: Gerlof Molenaar/Martin Peters

More
Information

Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn

Click for more information
Duits beheer over Nederlands erfgoed
€  35,00

Author: Hans Sakkers

More
Information

Through to the end

Click for more information
487 (NZ) Squadron RAF
€  45,00

Author: David Palmer/Aad Neeven

More
Information

Lockheed F-104G Starfighter in Nederland

Click for more information
€  55,00

Author: Hub Groeneveld

More
Information
 
 


Visit the site of the webdesign office!