News Letter

Dear Reader, please find below our latest newletter.

S9684  Click for more information Crashonderzoeksrapport Blenheim - Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945. ARG. 2011, Neeven. Rapport van het onderzoek ingestelt naar de crash van Bristol Blenheim P6958, van 235 squadron Coastal Command op 27 juni 1940 in Ouderkerk a/d Amstel. Voorzien van unieke crashfoto's uit de oorlog.. Nederlandstalig. Soft Cover - 62 pages. €  15,00
More Info
S17657  Click for more information The Posters that won the War - The Production, Recruitment and War Bond Posters of WWII. Derek Nelson. 1991, Motorbooks International. Mooi overzichtsboek van Amerikaanse Posters die in de oorlog zijn uitgegeven en gebruikt. Engelstalig. Hard Cover - 160 pages. €  17,50
More Info
S18601  Click for more information Royal Air Force Bomber Command Losses of the Second World War - Volume 1 Aircraft and Aircrew losses 1939-1940. . W.R. Chorley. 1992, Midland Counties Publicatiuons. De RAF verliezen aan vliegtuigen en bemanningen in de jaren 1939-1940. Dit is de 1e druk.. Engelstalig. Soft Cover - 157 pages. €  20,00
More Info
S18866  Click for more information SS-Kavallerie im Osten - Vom 1. SS-Totenkopf-Reiterregiment zur SS-reiter-Brigade Fegelein. 2006, Arndt. Schitterend fotoboek over de SS-Ruitereenheden. Dit is een heruitgave van een boek wat in 1942 is verschenen. Duitstalig. Soft Cover - 208 pages. €  35,00
More Info
S21127  Click for more information Vliegend voor vrede en veiligheid. Deel 1 - Van Luchtvaart afdeling tot Koninklijke Luchtmacht. Pieter van Wijngaarden. 2015, DTP Graphiv Products. De Koninklijke Luchtmacht is het jongste van de drie krijgsmachtdelen in Nederland. Sinds 1913, het jaar waarin de "Luchtvaartafdeeling" werd opgericht, is er veel veranderd. In die tijd beschikte men slechts over één vliegtuig, één auto en zes personeelsleden. Tegenwoordig is de luchtmacht een technologisch hoogwaardige organisatie. Bijna achtduizend mensen vervullen in die organisatie een grote verscheidenheid aan functies zodat de verschillende vliegtuigen, helikopters, ondersteunende wapensystemen en andere middelen optimaal kunnen functioneren. Met het wegvallen van de Oost-West tegenstellingen is het accent binnen de krijgsmacht steeds meer komen te liggen op vredestaken, dat betekent vrede handhaven "peace-keeping" of vrede afdwingen "peace-enforcement". Daarnaast kan de moderne luchtmacht snel ingezet worden voor humanitaire missies. Omdat de Koninklijke Luchtmacht mobiel en flexibel kan optreden spelen tegenwoordig deze taken een grote rol. In twee delen beschrijft auteur Pieter van Wijngaarden alle vliegtuigen die vliegen en gevlogen hebben bij de militaire luchtvaart in Nederland. Naast typebeschrijvingen vindt u de technische gegevens, aantallen en de registraties die op de toestellen waren aangebracht. Bij elk type vliegtuig vindt u bovendien een interessante anekdote . Deel 1 gaat over de periode 1913 tot aan de Tweede Wereldoorlog en in deel 2 vindt u alle informatie over de Luchtmacht van de periode daarna. Beide boeken zijn voorzien van veelal niet eerder gepubliceerd fotomateriaal en begint met de Farmans op de vlieghei bij Soesterberg en eindigt met de nieuwste aanwinst van de Lockheed Martin F-35A "Lightning II" Joint Strike Fighter. Zeer bijzonder in het boek is een luchtfoto uit juni 1940 van het Franse vliegveldje Mardyck bij Calais. Hier zien we naast de hangaar, met daarom een tiental Messerschmitts Bf 109, de uit Nederland gevluchte Fokker C.X "705". Verder veel foto's uit het privéarchief van voormalig KLu-vlieger Gerrit Jacobs die meer dan de helft van het bestaan van de Luchtmacht heeft meegemaakt. Verder veel onbekende luchtmacht foto's uit het archief van de auteur. Het boek is opgedragen ter nagedachtenis aan de gevallen vliegers uit de Tweede Wereldoorlog die waar ook ter wereld voor onze vrijheid om het leven zijn gekomen. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  24,95
More Info
S21976  Click for more information Nederlandse Vuurwapens - Landmacht, Marine en koloniale troepen. B.J. Martens/G. de Vries. 2000, S.I. Publicaties B.V.. In deze uitgave worden de draagbare wapens beschreven die tussen 1813 en 1866 deel uitmaakten van de uitrusting van de Nederlandse landmacht, het koloniale leger en de Koninklijke Marine. Achtereenvolgens worden de vuursteenwapens, de percussiewapens en de wapens met getrokken loop beschreven en tot in detail afgebeeld. Nederlandstalig. Hard Cover - 280 pages. €  40,00
More Info
S22011  Click for more information Royal Air Force Bomber Command Losses of the Second World War - Volume 9 Aircraft and Aircrew losses Roll of Honour, 1939-1947. W.R. Chorley. 2007, Midland Counties Publicatiuons. De RAF verliezen aan vliegtuigen en bemanningenvan de Roll of Honour1939-1947. 1e druk. Engelstalig. Soft Cover - 494 pages. €  24,00
More Info
S22211  Click for more information Royal Air Force Coastal Command Losses of the Second World War - Volume 1: Aircraft and Crew Losses 1939-1941. Ross McNeill. 2003, Midland Publishing Ltd. In dit boek alle verliezen van RAF Coastal Command in de periode 1939-1941. Engelstalig. Soft Cover - 206 pages. €  17,50
More Info
S22598  Click for more information Die deutschen Funknachrichtenanlagen bis 1945 - Band 2: Der Zweiten Weltkrieg. Fritz Trenkle. Hüthig. Boek over Duitse radiocommunbicatie apparatuur. In dit deel o.a. apparatuur van de Wehrmacht, Luftwaffe en Kriegsmarine, de politie en Enigma. Duitstalig. Hard Cover - 264 pages. €  45,00
More Info
S22759  Click for more information The USAAF Airman - Service & Survival 1941-1945. Martin J. Brayley. 2007, The Crowood Press. beschrijving van de diverse soorten uitrusting van vliegend personeel van de USAAF in de jaren 1941-1945. Engelstalig. Hard Cover - 160 pages. €  30,00
More Info
S24028  Click for more information E.L.T.A. The first Aviation Exhibition Amsterdam - 1919 . Rob J.M. Mulder. 2009, European Airlines. Mooi boek over de eerste Nederlandse Luchtvaarttentoonstelling ELTA in Amsterdam in 1919. Ruim voorzien van foto's. Voorzien van de handtekening van de auteur. Zeer zeldzaam boek. Engelstalig. . - 234 pages. €  38,50
More Info
S25198  Click for more information The Royal Netherlands Military Flying School 1942-1944 . O.G. Ward/P.C. Boer/G.J. Casius. 1982, Afdeling Miritieme Historie van de Marinestaf. Extreem zeldzaam boek waarin de geschiedenis wordt beschreven van de Royal Netherlands Military Flying School in Amerika. In de bijlagen een lijst met alle cursisten, alsmede beschrijving van de gebruikte vliegtuigtypes. Nederlandstalig. Soft Cover - 279 pages. €  75,00
More Info
S26136  Click for more information Douglas DC-2 - De eerste blikken vogel van de KLM en de KNILM. N. Geldhof/P.C. Kok. 1997, Uitgeverij Bonneville. Met de komst van de DC2 vond in 1934 een omslag plaats in de Nederlandse (en in de wereld)luchtvaart. De wijze waarop vliegtuigen werden gebouwd veranderde op slag: van hout en linnen naar aluminium. Dit boek belicht die verandering niet alleen vanuit een markt-invalshoek (op welke routes de machine werd ingezet en met welke andere vliegtuigen werd geconcurreerd) maar ook vanuit een technische invalshoek (prestaties en gegevens). In 335 pagina's wordt een compleet beeld van de historie van het eerste Nederlandse metalen verkeersvliegtuig geschetst. Uiteraard met veel aandacht voor de Melbourne-race waarin de 'Uiver' zo goed presteerde. Technische informatie wordt afgewisseld met anecdotes. Het boek is een standaardwerk, voorzien van een notenapparaat en uitgebreide bijlagen. Bevat zwart-witte foto's en dito tekeningen. Nederlandstalig. Hard Cover - 335 pages. €  30,00
More Info
S26137  Click for more information One of our aircraft is missing - De luchtoorlog boven de Hoeksche Waard 1940-1945. Wim Wüst, Hans Onderwater. 2002, Lorelax Productions. 10 mei 1940. Wat als een schitterende dag moet beginnen, verandert in een nachtmerrie als het landelijke, agrarische eiland de Hoeksche Waard wordt opgeschrikt door het geweld van de oorlog. In die meidagen storten er in de Hoeksche Waard negen Nederlandse, Duitse en Engelse toestellen neer. Het is nog maar het begin. Als op 5 mei 1945 de vrijheid terugkeert, zijn niet minder dan 43 toestellen omlaag gekomen. De kerkhoven van de dorpen op eiland leveren het bewijs van het geweld. Nederlanders, Canadezen, Nieuw-Zeelanders, Britten, Polen,Amerikanen, Australiërs, Duitsers en een Noor hebben er het leven verloren. Nederlandstalig. Hard Cover - 284 pages. €  27,00
More Info
S26221  Click for more information Luchtaanvallen op Eindhoven en Philips 1940-1945 - Feiten en achtergronden over de luchtaanvallen tijhdens de periode 1940-1945. Ad Hermens. 1999, Eigen uitgave. Omdat Ad geruime tijd bij de Philips Gloeilampen fabrieken te Eindhoven werkte werd hij dikwijls geconfronteerd met de gebeurtenissen die bij Philips en in de stad plaats vonden. Er waren bombardementen geweest en de erg laag vliegende vliegtuigen vlogen zich te pletter in de Philipsgebouwen. Deze verhalen waren al dikwijls in kranten geplaatst, maar ze waren nog nooit gebundeld. Ad had zin om daar aan te beginnen en de start was ongeveer in 1996. Hij besefte aan welke grote opgave hij was begonnen. Hij plaatste vele oproepen in de dag–en weekbladen, zodat er zich ooggetuigen meldden. Ad noteerde alles en het verhaal begon te groeien. Er werd nog al wat gefantaseerd, maar door alles goed na te trekken, was het goed bruikbaar. Hij interviewde 265 inwoners en leden van de vliegtuigbemanningen of nabestaanden. In grote lijnen ging het om 3 grote bombardementen, n.l.   6-12-1942, 30-03-1943 en 19-09-1944.Philips werkte in de oorlog verplicht voor de Duitse vijand, maar er werd daarom ook veel gesaboteerd. Velen konden zo in eigen land blijven werken. Het eerste bombardement stond bekend als het St. Nicolaas bombardement. Het was ook nog een toevalligheid dat het een zondag was. De fabrieken waren leeg maar op straat waren de kinderen met hun pas gekregen speelgoed bezig. De fabrieken op Emmasingel en in Strijp werden getroffen. De bommen vielen niet nauwkeurig zodat de gehele Demer, Emmasingel en Fellenoord werden weggevaagd, Het gevolg honderden doden en vele gewonden. De Britse RAF had een z.g.  low-level aanval uitgevoerd. Dat betekent zeer laag aanvliegen en de bommen bijna horizontaal in de gebouwen werpen, andere toestellen voerden een duikaanval uit. De naam van deze aanval was: “Oester “ Ad heeft de gehele operatie uitgezocht en vele veteranen en nabestaanden terug gevonden. Vier toestellen crashten in de stad, waarvan er twee in de gebouwen vlogen. Omdat de schade die was aangebracht niet groot genoeg was en de fabrieken weer snel draaiden kwam de RAF op 30 maart 1943 het nog een keer overdoen. Weer vielen de bommen op de zelfde locaties en ook hier vielen weer veel burgerslachtoffers. Deze keer waren het Mosquito's van de RAF die in de vroege avond uren de aanval uitvoerden. De schade was weer aanzienlijk Gelukkig voor Eindhoven bleef het tot aan de bevrijding in september in 1944 rustig, Eindhoven werd op 18 september 1944 door de Amerikaanse 101 Airborne Divisie bevrijd en later kwam het 2de Britse leger met hun tanks. De USA para's waren bij Son geland per parachute en zweefvliegtuigen .Het was groot feest in Eindhoven en ook nog op 19 september totdat plotseling de lucht oranje gekleurd . Men dacht aan feestverlichting, maar het was de Duitse Luftwaffe, die terugkwam om de geallieerde troepen die door de stad reden te bombarderen. Dit werd het derde grote drama voor Eindhoven. De feestende massa werd op straat getroffen. Weer honderden doden en vele gewonden. Het geallieerde leger verloor ook manschappen en voertuigen, waarvan sommigen vol met munitie, ontploften. Weer werd de binnenstad getroffen. Deze keer het meest in het stadsdeel Stratum. Om dat de Luftwaffe lang gestationeerd was op het vliegveld Welschap, wisten ze de colonnes erg nauwkeurig te raken. In plaats van verder te feesten volgden er in die dagen vele begrafenissen. Ad heeft ook getracht om de Duitse eskaders die deze aanval uitvoerden, het was moeilijk, maar toch deels gelukt. In het boek beschrijft Ad ook de hulpverlening en het waren de brandweer en de luchtbeschermingsdienst die geschiedenis maakten. . Nederlandstalig. Soft Cover - 832 pages. €  45,00
More Info
S26294  Click for more information Fliegerhorst Antwerpen-Deurne 1940 - Uit het oorlogsdagboek van vliegveld Deurne. Deel 1. Jean Dillen. 1992, De Krijger. Dit boek verteld het verhaal van het Vliegveld Antwerpen-Deurne tijdens de Slag om Engeland. Deze fase van de Tweede Wereldoorlog is vaak beschreven door een Engelse bril, maar zelden worden de lotgevallen van een Duits Kampfgeschwader dat opereerde vanaf een bezet vliegveld in belgië beschreven. Dit boek beschrijft het wel en wee van II./KG3 "Finsterwalde". Veel foto's en illustraties. Nederlands/Engelstalig. Hard Cover - 133 pages. €  20,00
More Info
S26678  Click for more information Opgroeien in de schaduw van de luchtoorlog - Nieuw-Vennep en de Haarlemmermeer 1940-1945. Joost Klootwijk. 2017, Lilliput. Joost Klootwijk was krap zeven jaar oud toen bij het krieken van de dag op 10 mei 1940 de eerste Duitse bommen op Schiphol vielen. De komst van Duitse militairen in Nieuw-Vennep was een opwindende belevenis voor de jeugd. De zoeklichtinstallatie die een paar honderd meter vanaf het ouderlijk huis in de polder verscheen oefende een grote aantrekkingskracht uit op de kinderen in de buurt. En ’s nachts wanneer vliegtuigen, zoeklichten en luchtdoelgeschut een spectaculaire vuurwerkshow ten beste gaven, was de nieuwsgierige drang om op te staan en door het dakraampje naar buiten te kijken soms sterker dan de geruststellende geborgenheid van het warme bed. Opgroeien in de schaduw van de luchtoorlog betekende in eerste instantie dat het geweld zich ver weg boven je hoofd afspeelde, vaak buiten het bereik van je directe waarneming. De gevechten in de lucht en de verhalen over vallende bommen en neergeschoten vliegtuigen vormden een spannend decor voor het normale alledaagse leven dat bestond uit school, ravotten in de polder, leren fietsen, knutselen en postzegels verzamelen. Maar ‘Joossie’, zoals ze hem thuis noemden, werd zich gaandeweg steeds meer bewust van de grimmige kant van de oorlog. In de jaren zeventig van de vorige eeuw begon hij met een uitgebreid onderzoek naar de luchtoorlog boven de Haarlemmermeer. Hij spoorde nog levende ooggetuigen op en noteerde hun verhalen, bezocht archieven, correspondeerde met instanties in binnen- en buitenland en ontmoette vliegers die de strijd hadden overleefd. In dit boek is het verslag van zijn naspeuringen samengevoegd met de herinneringen aan zijn kindertijd met veel oorspronkelijk beeldmateriaal en zelfgemaakte plattegronden. Het resultaat schetst een sfeervol beeld van het leven in de Haarlemmermeer tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Hard Cover - 250 pages. €  22,50
More Info
S26970  Click for more information Fall Braun/De strijd om Kapelsche Veer 1944-1945 . D.L. Roitero. 1995, Gianotten. Na het afsluiten van de operatie Pheasant, de zuivering van Noord-Brabant van Duitsers, kwam de geallieerde opmars aan de lijn Maas-Hollandsch Diep tot stilstand. Gedurende een periode van drie maanden, van 8 november 1944 tot 8 februari 1945, zou er nauwelijks verandering in deze situatie komen. Op één punt in Noord-Brabant hielden de Duitsers nog een bruggehoofd bezet. Dit bruggehoofd door vriend en vijand "Kapelsche Veer" genoemd diende een belangrijke taak, voor, tijdens en na het Ardennenoffensief. Het Duitse hoofdoffensief in de Ardennen werd vergezeld van een aantal steunoperaties. Een van de steunoperaties, codenaam Fall Braun, zou worden uitgevoerd vanuit Noord-Nederland en de twee nog in Duitse handen zijnde Zeeuwse eilanden. Het belang van het vormen van bruggehoofden in vijandelijk gebied nam hierdoor toe. Om het bruggehoofd "Kapelsche Veer" werden dan ook felle gevechten geleverd. De schrijver heeft met wetenschappelijke precisie dit werk samengesteld. Het is een boek van zeer hoog niveau. Nederlandstalig. Hard Cover - 192 pages. €  35,00
More Info
S28983  Click for more information War Prizes - An illustrated survey of German, Italian and japanese aircraft brought to Allied countries during and after the Second World War. Phil Butler. 1994, Midland Counties Publications. Mooi boek waarin alle Duitse, Italiaanse en Japanse vliegtuigen die gedurende en na de Tweede Wereldoorlog in handen van de geallieerden kwamen pers tuk worden besproken. Met veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 320 pages. €  37,50
More Info
S29110  Click for more information In de schaduw van de glorie - Overzicht van vliegtuigbergingen in Nederland 19609-1977. S.L. Veenstra. 1992, Eigen uitgave. In dit boek de vliegtuyigbergingen die in de jaren 1960-1977 zijn uitgevoerd door de Koninklijke Luchtmach en andere onderdelen. Nederlandstalig. Soft Cover - 188 pages. €  30,00
More Info
S29111  Click for more information The 338th at War . Edward J. Huntzinger. 1979, Eigen uitgave. In dit boek de geschiedenis van 388 BG, bstaande uit 560, 561, 562 en 563 BS, opererende van de basis Honington. Booek bestaat uit veel foto's, aangevuld met teksten en statistieken. Zeldzaam boek. Engelstalig. Hard Cover - 272 pages. €  85,00
More Info
S29112  Click for more information Im Kleinst U-Boot - Aus dem Nachlass eines "Seehund" Fahrers. Werners Schultz. 1995, Brandenburgisches Verlagshaus. In januari 1945 zetten de Nazi's een van hun "Wonderwapens" tegen de geallieerden in, de toen moderne kleine U-Boot "Seehund" .Werner Schulz, een van de weinige overlevenden van dit zelfmoordcomma ndo, beschrijft de vaarten van dit kleine, technisch, maritime aanvalsvaartuig aan de kust van Nederland en in het Engelse Kanaal. Duitstalig. Soft Cover - 216 pages. €  30,00
More Info
S29113  Click for more information Der Gaskrieg 1914-1918 - Entwicklung, Herstellung und Einsatz chemischer Kampfstoffe. Dieter Martinetz. 1996, Bernhard & Graefe Verlag. Dit boek beschrijft de ontwikkeling, de productie en inzet van chemische strijdmiddelen (Gas) in de Eerste Wereldoorlog. Vrij zeldzaam en gezocht boek. Duitstalig. Hard Cover - 200 pages. €  40,00
More Info
S29121  Click for more information Queen of the Midnight Skies - The story of America's Air Force Noght Fighters. Garry R. Pape/Ronald C. Harrison. 1992, Schiffer Military. Dit schitterend uitgevoerde boek beschrijft de geschiedenid van de Amerikaanse Nachtjacht op alle fronten. Voorzien van unieke, deels kleuern-, foto's. Kwalitatief hoogstaand boek. Engelstalig. Hard Cover - 368 pages. €  40,00
More Info
S29130  Click for more information Kreuzer und Kreuzerprojekjte der K.U.K. Kriegsmarine - 1889-1918. Erwin Sieche. 2002, Verlag E.S. Mittler & Sohn. In dit boek beschrijft de auteur de ontwikkeling en het gebruik van kruisers bij de Kaiserliche und Königliche (K.U.K.) Kriegsmarine in de periode 1889-1918. Voorts beschrijft hij de levensloop van de diverse schepen van die klasse. Zeldzaam en uitzonderlijk boek. Duitstalig. Hard Cover - 210 pages. €  45,00
More Info
S29131  Click for more information Reichsbahn hinter der Ostfront 1941-1944 . Andreas Knipping/Reinhard Schultz. 1999, Trans Press. Schitterend uitgevoerd boek dat de inzet van de Reichsbahn achter het Oostfront behandeld in de periode 1941-1944. Het boek beschrijft het functoneren van het spoor in de allerbreedste zin, van bruggenbouw, rails leggen, locomotief inzet, partisanenstrijd enz. XZeer veel bijzondere foto's. Duitstalig. Hard Cover - 238 pages. €  25,00
More Info
S29144  Click for more information Stelling Terschelling - Het eiland voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Jan M. Smit. 2017, Eigen uitgave. ‘Stelling Terschelling’ is een uitgave waarin de auteur gedetailleerd de cultuurhistorie van Terschelling vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog beschrijft met de nadruk op de eilander Tigerstellung. Dit als onderdeel van de Atlantikwall, het betonnen verdedigingswerk van de Duitsers van Noord- Noorwegen tot en met Zuid-Frankrijk. In het boek zijn een aantal opmerkelijke historische feiten en gebeurtenissen opgenomen. Zo beschrijft de auteur tot in detail hoe het de Duitsers met behulp van de centrale post op Terschelling lukte om de geallieerde bommenwerpers te onderscheppen, zijn er unieke en nooit eerder gepubliceerde Duitse kaartsystemen in opgenomen en onthult de auteur een bijzondere gebeurtenis op 23 april 1943 waarbij zijn vader nog een rol heeft gespeeld. De auteur Jan M. Smit levert hiermee een prachtige aanvulling op het beschreven historisch erfgoed van het eiland Terschelling en dit boek mag bij geen historicus of liefhebber in de boekenkast ontbreken. Onder andere komen de volgende onderwerpen aan de orde: Een beschrijving van de sociale omstandigheden voor de Tweede Wereldoorlog; Organisatie van de gevechtsacties 's nachts en overdag boven het noordelijk deel van Nederland met als belangrijk centrum de Tigerstellung; Een uiteenzetting van vele aspecten van de 'strijd om de stralen', oftewel de op elkaar volgende ontwikkelingen van de radarsystemen over en weer; De kaarten en materialen waar de Duitsers gebruik van maakten bij hun gevechtsacties in de lucht, het zo genoemde Jägermeldenetzverfahren; Uitleg van de Seeburgtische, de plottafels met de bijbehorende kaartfragmenten waardoor een exacte positiebepaling van de vliegtuigen mogelijk werd; Enkele bouwtekeningen van belangwekkende bunkers; Duidelijke plattegronden van de elf grotere stellingen op het eiland, met schaalaanduiding en in kleur; Vliegtuigtypes die boven Nederland gebruikt werden. Handelingen na de Tweede Wereldoorlog met betrekking tot voornamelijk de Tigerstellung, mede in verband met de doorlopende verschillen van mening over afsluiten en het door de jeugd open breken van bunkers voor de zo genoemde 'bunkerfeestjes'.. Nederlandstalig. Hard Cover - 248 pages. €  25,00
More Info
S29150  Click for more information Nach Holland - De meidagen van 1940 door Duitse ogen. Gerard Groeneveld. 2018, Wbooks. Op 10 mei 1940 werd Nederland ruw meegesleurd in een Wereldoorlog die Hitler het jaar daarvoor in gang had gezet. Over het verloop van de gevechten op Nederlands grondgebied is inmiddels veel bekend. Verrassend is het gebrek aan eigen beeldmateriaal dat laat zien hoe de strijd verliep. Daarvoor moeten we opvallend genoeg bij de Duitsers zijn. De populariteit van fotografie in het vooroorlogse Duitsland en aanmoediging ervan vanuit het Duitse leger, maakten dat duizenden soldaten een fotocamera meenamen in de strijd. Omdat ze voor privégebruik waren bestemd, bleven hun kiekjes – voor zover die niet door de oorlogsomstandigheden verloren gingen – decennialang verborgen. Met het uitsterven van de oorlogsgeneratie belandden deze fotografische herinneringen vaak in handen van opkopers, die ze onder meer op internetveilingen verhandelen. De auteur verzamelde meer dan tien jaar dergelijke oorlogsfoto’s, waarvan een significante selectie in dit boek is opgenomen. Daarmee wordt in Nach Holland, vaak voor het eerst, een verrassende blik geboden op die traumatische meidagen van 1940. Nederlandstalig. 160 - HC pages. €  29,95
More Info
S29153  Click for more information The Forgotten Massacre - May 1940 in Flanders. Guy Rommelaere. 2001, Eigen uitgave. Dit zeldzame en goed gedetailleerde boek beschrijft de slag om Wormhout in Vlaanderen in mei 1940. Tevens worden de executie beschreven van Britse en Franse militairen door de SS-Leibstandarte Adolf Hitler. Voorzien van veel bijzondere foto's. Engelstalig. Soft Cover - 166 pages. €  35,00
More Info
S29181  Click for more information German Aircraft in Russian and Soviet Service 1941-1951 - Volume II: 1941-1951. Andrei Alexandrov/Genadi Petrov. 2002, Schiffer Military. Dit boek beschrijft de Duitse vliegtuigen die in en na de oorlog in Russische/Sovjet handen vielen. Het beschrijft het testprogramma en de inzet bij de Rode Luchtmacht. Schitterend uitgevoerd boek met zeldzame foto's. . €  40,00
More Info
S29184  Click for more information Silver Wings - Serving and protecting Croatia. Katsuhiko Tokunaga/Heinz berger. 2009, Harpia Publishing. Schitterend fotoboek over de luchtmacht van Croatië. De foto's zijn gemaakt door de bekende Japanse fotograaf en het zijn veelal adembenemende air-to-air shots. Achterin het boek een katern met alle toestellen van Croatië en met luchtmachtemblemen. Croatisch/Engelstalig. Hard Cover - 160 pages. €  30,00
More Info
S29185  Click for more information 303 Squadron - The Complete Illustrated History Volume 1: 1779 - 13 july 1941 Volume 2: 14 july 1941 - 12 nov 1943 Volume 3: 13 nov 1943 - Present Day. Wojtek Matusiak. 2015, Red Kite. In deze 3 delen wordt de geschiedenis van het Poolse 303 squadron belicht.Deel 1 beschrijft de periode 1779 tot 13 juli 1941. Hierin de aanloop naar het squadron, de strijd in Polen, Frankrijk en Battle of Britain. Deel 2 beschrijft de periode 14 juli 1941 - 12 november 1943. Hierin van dag tot dag de strijd die het Poolse squadron voert in de lucht. FDeel 3 beschrijft de periode 13 november 1943 tot heden. Hierin Normandië en de opmars door west Europa tot 1945, aansluitende de naoorlogse geschiedenis van het squadronn tot heden. Schitterende boeken met heel veel bijzondere foto's. Engelstalig. Soft Cover - 576 pages. €  50,00
More Info
S29186  Click for more information Royal Air Force Bomber Command Losses of the Second World War - Volume 5 Aircraft and Aircrew losses 1944. W.R. Chorley. 2008, Midland Counties Publications. De RAF verliezen aan vliegtuigen en bemanningen in 1944. Dit is de 1e druk.. Engelstalig. Soft Cover - 576 pages. €  29,50
More Info
S29189  Click for more information 2nd Tactical Air Force . Christopher F. Shores. 1970, Osprey. Dit boek beschrijft tot in detail de operationele geschiedenis van de 2nd Tactical Air Force van de RAF van de oprichting in 1943 tot het eind van de Tweede Wereldoorlog. Het bevat de invasie van Normandië, de landingen bij Arnhem, de lange koude winter van 1944/45, het Ardennenoffensief en de Duitse aanval op Nieuwjaardag 1945 (Operation Bodenplatte. Veel foto's en vele tekeningen in kleur van camouflagepatronen en beschilderingen. Engelstalig. Hard Cover - 297 pages. €  30,00
More Info
S29230  Click for more information Kreta - Sieg der Kühnsten. Franz A. Dahm/Hans-Georg Schnitzer. 1942, Steirische Verlagsanstalt Graz. Dit originele en uiterst zeldzame boek over de aanval van de Duitse parachutisten op Kreta. Uitgegeven in 1942. Kreta Sieg der Kühnsten. Vom Heldenkampf der Fallschirmjager. Mit Gleitwordt des Reichmarschalls.Dit boek heeft een inscriptie van de ouders van Willi Biegert. Hij sneuvelde op Kreta op 21 mei 1941. Dat staat ook in de inscriptie. Echter er is ook een losse foto bij van Willi Biegert als hij te Dionyssos bij de graven staat van twee van zijn medeparachutisten, namelijk Dr. Wilhelm Gottlieb Karl Binder de arts van zijn regiment en Hans Zuhlsdorf. Beiden sneuvelden op 26 april 1941 tijdens de aanval op de brug van het kanaal van Korintie in Griekenland. Dit boek is gemaakt door twee Kriegsberichter van een Propagandacompagnie. Uiterst zeldzaam collectorsitem. Duitstalig. Hard Cover . €  150,00
More Info
S770  Click for more information De luchtaanvallen op Comines 1941-1942 - De RAF-raids egen de krachtcentrale van Comines (France) in 1941-1942. Dirk Decuypere. 1992, Eigen uitgave. . Tussen 24 juni 1941 en 31 oktober 1942 ondernam de RAF minstens 10 luchtaanvallen tegen de Electriciteitscentrale van Comines in Frankrijk. De bombardementen kostten het leven aan 44 Franse en Belgische burgers. Er vielen talrijke gewonden en de materiële schade was zwaar. In dit boek onderzoekt de auteur de betekenis van die luchtaanvallen en de strategie van de Geallieerde strijdkrachten, de wijze waarop ze door de RAF werden georganiseerd en het verloop ervan. Voorzien van een aantal foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 130 pages. €  20,00
More Info
S10308  Click for more information Waffen und Geheimwaffen des Deutschen Heeres 1939-1945 - Band 1: Infanteriewaffen, Pionierwaffen, Artilleriewaffen, Pulver, Spreng-und Kampfstoffe. Fritz Hahn. 1998, Bernard&Graefe Verlag. Prachtig boek met een beschrijving van alle wapens en geheime wapens van het Duitse leger. Veel foto's en tekeningen. Duitstalig. Hard Cover - 320 pages. €  20,00
More Info
S16566  Click for more information Verdun 1916 verdwijnende getuigen - De slag in woord en beeld. J.H.J. Andriessen/S.D.J. Dagniaux. 2001, De Bataafsche Leeuw. Met de aanval op de forten bij Verdun wilde het Duitse oppercommando het Franse leger laten doodbloeden. Het bezit van de forten zelf speelde voor beide partijen eigenlijk een ondergeschikte rol. Van dit schaakspel werden in 1916 honderdduizenden soldaten het slachtoffer in een gruwelijke strijd. Na 85 jaar zijn de sporen daarvan nog duidelijk in het landschap waar te nemen, al heeft de natuur her en der weer aarzelend bezit van de betonnen stellingen genomen. Dit boek bestaat uit twee delen. In het eerste stuk beschrijft Andriessen het verloop van de slag, ondersteund door foto's en prima kaartjes. Het tweede gedeelte bestaat uit een reeks van indrukwekkende zwart-witfoto's van het strijdterrein zoals het er nu uitziet, genomen door Dagniaux. De locaties daarvan zijn duidelijk aangegeven en bovendien overzichtelijk in een genummerde lijst opgenomen voor wie zelf een kijkje bij Verdun wil gaan nemen.. Nederlandstalig. Hard Cover - 175 pages. €  30,00
More Info
S17024  Click for more information Campaigns of World War II day by day . Chris Bishop/Chris McNab. 2003, Barron's. Mooi boek waarin een groot aantal slagen uit de Tweede Wereldoorlog van dag tot dag worden besproken. Aangevuld met heel veel foto's, waarvan een deel in kleur en kleurentekeningen. Engelstalig. Hard Cover - 256 pages. €  15,00
More Info
S17687  Click for more information Voor Führer, Volk en Vaderland - De SS in Nederland. 1979, A.W. Sijthoff. Politieke stoottroep, moordenaarsbende, elite-eenheid: de SS als onderwerp dat afschrikt en tegelijkertijd fascineert. Het standaardwerk over de SS in Nederland en over Nederlanders in de SS.. Nederlandstalig. Soft Cover - 275 pages. €  15,00
More Info
S17853  Click for more information Zij vielen in Wymbritseradiel - De laatste vlucht van Stirling EF343 OJ-B. Willem O. Santema/Wim J. Stienstra. 2000, Eigen uitgave. Op dinsdag 4 mei 1943, 's-avonds om kwart voor tien, verlaat Stirling EF343 van 149 Squadron (rompcode OJ-B) vliegveld Lakenheath in Oost-Engeland. De vaste bemanning, een zeer ervaren team, heeft er reeds 21 succesvolle operationele vluchten opzitten. Boven het grondgebied van Wymbritseradiel worden ze, omstreeks kwart voor twaalf, onder vuur genomen door een Messerschmit Bf110 bestuurd door Major Helmut Lent. Nadat er bij Nijhuizen, Heeg, Smallebrugge en Koufurderrige al diverse stukken van en uit het vliegtuig naar beneden zijn gevallen, stort de volop brandende bommenwerper neer bij Lippenwalde onder Hommerts. De gevolgen zijn rampzalig: de acht-koppige bemanning komt om!. Nederlandstalig. Zeldzaam boek. Soft Cover - 128 pages. €  20,00
More Info
S18259  Click for more information De Oversteek - Zoektocht naar 48 Amerikaanse oorlogshelden. 2013, De Gelderlander. Dit boek is een bundeling portretten van de militairen die op 20 september 1944 sneuvelden tijdens de heroïsche oversteek van de Waal bij Nijmegen. Het boek beschrijft de aanloop naar de oversteek, de toestand in Nijmegen ten tijde van de operatie Market Garden, het belang van de Waalbrug en geeft bovendien een beeld van de situatie aan de kant van de Duitsers. . Nederlandstalig. Hard Cover - 200 pages. €  19,95
More Info
S18844  Click for more information Het Dertiende Peloton - Levensverhalen rond zweefvliegtuig Horsa 166 Slag bij Arnhem 1944. Haks Walburgh Sschmidt. 2004, Aspekt. Het Dertiende Peloton, Levensverhalen rond zweefvliegtuig Horsa 166 vertelt over de speurtocht naar de inzittenden van het Horsa-zweefvliegtuig 166 dat op 18 september 1944 bij Arnhem landt. De Slag bij Arnhem is nog in zijn eerste fase als de Britse piloten en ongeveer 25 airbornes afscheid van elkaar nemen en hun orders uitvoeren. Een ruim vier jaar durende speurtocht, die uiteindelijk leidt tot een nieuw en aangrijpend beeld van de Slag bij Arnhem. In de boeiende verhalen van voor, tijdens en na de strijd staan het menselijke aspect en de persoonlijke beleving van de airbornes centraal. Nederlandstalig. Soft Cover - 266 pages. €  18,50
More Info
S19363  Click for more information Jonge Honden Oude Helden - Avonturen van een jonge Nederlandse onderzeebootmatroos tijdens de Tweede Wereldoorlog. Jan Biesemaat. 2002, Tirion. De schrijver is gedurende de oorlog matroos op Hr. Ms O-21, de meest succesvolle Nederlandse onderzeeboot. Dit boek is het persoonlijk verslag van de schrijver. Nederlandstalig. Soft Cover - 301 pages. €  17,50
More Info
S19860  Click for more information Kriegsschicksale Deutscher Architektur - Verluste, Schaden, Wiederaufbau. Eine Dokumentation für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Band I: Nord. Band II. Süd. Beseler, Hartwig / Gutschow, Niels. 1988, Wachholtz Neumünster . Van elke Duitse stad worden de weggebombardeerde gebouwen beschreven. Duitstalig. HK - 1524 pages. €  35,00
More Info
S20387  Click for more information In de schaduw van Arnhem - De Heroïsche verhalen over de Slag om Arnhem. Ken Tout. 2010, BBNG Uitgevers. De Slag om Arnhem van september 1944 is beroemd en berucht, door de uitzonderlijke parachutedroppings en de heldhaftige verdediging van de brug. Doordat de campagne mislukte, kwamen de geallieerden geïsoleerd te zitten op een stuk weg van dertig kilometer. Links en rechts ervan was Nederland nog bezet door de Duitsers. Hoewel de Duitse troepen veel beter waren bewapend, moesten deze dichtbevolkte en door rivieren gedomineerde gebieden door de geallieerden worden bevrijd. In de schaduw van Arnhem vertelt het boeiende verhaal van de Slag om Arnhem, gelardeerd met ooggetuigenverslagen en persoonlijke herinneringen van Britse, Canadese en Poolse soldaten. Auteur Ken Tout laat zien onder welke omstandigheden deze mannen hun heldendaden verrichtten. Velen leden en stierven in grotendeels vergeten maar o zo belangrijke kleine gevechten. Ze verdienen het om te worden herinnerd. Nederlandstalig. Soft Cover - 256 pages. €  18,00
More Info
S20533  Click for more information De bevrijding van Amsterdam - Een strijd om macht en moraal. Herman de Liagre Böhl/Guus Meershoek. 1989, Uitgeverij Waanders. Amsterdam en het chaotisch jaar 1945. Het jaar van de politieke machtstrijd na het vertrek van de Duitse bezetter, maar ook van de morele paniek onder alle maatschappelijke stromingen over jeugdverwildering en gelegenheidsprostitutie van Canadezenvriendinnen. . Nederlandstalig. Hard Cover - 200 pages. €  15,00
More Info
S22017  Click for more information Czechs in the RAF - A photographic album of the Czechoslovakians that went to war with the Royal Air Force during WWII. Zdenek Hurt. 2004, Red Kite. Fotoboek uit de serie In Focus dat gaat over Tshechische vliegers in de Royal Air Force. Zowel bij Fighter Command als bij Bomber Command. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  18,50
More Info
S22651  Click for more information Josef Schmitt - Het verhaal van een Duitse soldaat in Nederland 1944-1945. Sipke de Wind. 2015, Eigen uitgave. De schrijver vertelt het verhaal van de zeventienjarige Josef die ìn 1944 werd opgeroepen voor zijn dienstplicht. Na omzwervingen langs o.a. Groningen, Harum, Burgum belandde hij in1945 op het slagveld van Texel en beleefde daar tijdens de "Russenoorlog"in een strijd op leven en dood. Na de capitulatie moest hij lopend terug naar Duitsland. Nederlandstalig. Soft Cover - 112 pages. €  13,90
More Info
S22699  Click for more information Evacué in Apeldoorn - Arnhemse evacués welkom in Apeldoorn en omgeving. Wim Kroon. Eigen uitgave. Evacué in Apeldoorn een verzameling van ruim vijftig ‘herinneringen’ aan de evacuatie, die zich vooral afspelen in Apeldoorn en omliggende dorpen. Om en nabij de 50.000 Arnhemmers moesten alles achterlaten wat ze bezaten. Waar ze heen gingen moesten ze allemaal zelf maar weten; de autoriteiten suggereerden Apeldoorn en Ede, het zuiden was ontoegankelijk. ‘Het is maar voor een paar dagen’, was vrij algemeen de overtuiging, want de geallieerden waren zo weer terug. De meeste evacué’s kozen in Arnhem de Apeldoornseweg. Ze kwamen in eerste instantie terecht in Apeldoorn en omliggende dorpen en beleefden daar een barre winter vol gezelligheid, in een vijandige omgeving of iets daar tussenin. Toen ze na de bevrijding in hun stad terugkeerden vonden ze daar een woestenij: wat niet was weggebombardeerd was vernield, geroofd, onherstelbaar beschadigd. . Nederlandstalig. Hard Cover - 256 pages. €  15,00
More Info
S22762  Click for more information Motor van het dorpsleven - Historische schets van de gemeente Bemmel 1818-1999. Ferdinand van Hemmen. 2000, Gemeente Bemmel. Een eigen zetel had ze nog niet. En de bevilking speelde eigenlijk nog geen rol in het bestuur. Petieterig en ondemocratisch was de gemeente Bemmel na haar geboorte in 1818. Maar mettertijd veranderde haar imago. Door de opening van een trots raadhuis in 1841 kreeg ze een promionente plaats in de gemeenschap. In de tweede helft van de negentiende eeuw werden ook de vruchten van haar arbeid meer zichtbaar. Vooral door de komst van nieuwe scholen, onderwijzerswoningen en brandspuithuisjes. Daarnaast kreeg de burger meer te vertellen; de domocratie begon vormen aan te nemen. Onder invloed van de intussen op gang gekomen modernisering van de maatschappij nam het aantal publieke voorzieningen sterk toe. Op allerlei wijzen had de gemeente de hand in die groei, als voortrekker, als gangmaker en als uitvoerder. Onderwijl groeide het gemeentelijk apparaat zelf ook. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de processen in een stroomversnelling. Het resultaat ervan kunnen we vandaag de dag zien: een vijftal welgevormde dorpen, merendeels voorzien van dorpshuizen, sportvelden en een keur van andere voorzieningen. Een gemeenteapparaat met een werkgebied dat de facetten van het leven raakt. Nederlandstalig. Hard Cover - 195 pages. €  20,00
More Info
S22956  Click for more information dordt open stad . J.A. van der Vorm. Drukkerij Henskes. Beschrijving van de gebeurtenissen in de stad Dordrecht gedurende de meidagen van 1940. Nederlandstalig. Soft Cover - 104 pages. €  20,00
More Info
S22965  Click for more information Hr.Ms.Tonijn - Van Onderzeeboot tot Museumschip. Bob Roetering/Henk Visser. 2011, Lanasta. In 1953 werd er besloten tot de bouw van onderzeeboten van ¿Nederlandsch Fabrikaat¿. Een krant kopt: ¿Opzienbarende Nederlandse vinding. Nieuwe onderzeeboot bestaande uit drie ¿sigaren¿.¿ Viceadmiraal F. Stam beweert in het desbetreffende artikel dat de (geheime) snelheid en de uiterst moderne bewapening deze boot tot de ¿gevaarlijkste¿ ter wereld maakt! De prijs per boot zou twaalf miljoen gulden bedragen. Het Deventer Dagblad schrijft in 1960: ¿De drie-cylinders zijn een unicum in de wereld.¿ Er worden vier boten van dit type gebouwd. Drie zijn inmiddels lang geleden van de sterkte afgevoerd en gesloopt. Alleen de Tonijn bleef behouden en is toegankelijk voor bezoekers van het Marinemuseum in Den Helder. Hr. Ms. Tonijn, van onderzeeboot tot museumschip neemt u mee aan boord van een drie-cylinderboot, beschrijft de levensloop en laat oud-opvarenden aan het woord. Bob Roetering en Henk Visser geven een fascinerend beeld over het leven onder water, de procedures en de altijd aanwezige gevaren. Nederlandstalig. Hard Cover - 96 pages. €  17,00
More Info
S23088  Click for more information Tussen Waal en lek 1939-1945 . J. van Alphen. 1984, Grafischbedrijf Avanti B.V.. In dit boek wordt de mobilisatie en de oorlog in het gebied tussen Waal en Lek, globaal van Kesteren tot Gorcom, beschreven. Geen stofomslag. Nederlandstalig. Hard Cover - 212 pages. €  22,50
More Info
S23647  Click for more information Om nooit te vergeten - Authentieke schets van de voormalige Koninklijke Brigade "Prinses Irene". L.R. van Vliet. 1985, Kruseman's Uitgeversmaatschappij. In navolging van zijn oud-wapenbroeder Th. de Kort, die "Van brigade en garde-regiment Prinses Irene" publiceerde (a.i. 83-38-262), heeft thans de oud Aoo. b.d. L.R. van Vliet zijn belevenissen als lid van deze Brigade tijdens de Tweede Wereldoorlog aan het papier toevertrouwd. In zijn persoonlijk verslag verhaalt hij over zijn situatie als jong wachtmeester van de Marechaussee tijdens de meidagen 1940, zijn tocht via Belgie en Frankrijk om vervolgens begin juni te worden ingescheept naar Engeland. Bijzonder levendig vertelt hij over de oprichting van de "Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene" op 11 januari 1941 te Congleton (UK), de moeizame eerste jaren, de oefeningen, het wachten en de uiteindelijke inzet in Frankrijk na de debarkatie op 7 augustus 1944 in Normandie. Centraal in het boek staan de gevechten om St. Come, Pont Audemer, Beeringen, Tilburg en Hedel. Nederlandstalig. Soft Cover - 191 pages. €  10,00
More Info
S24071  Click for more information Walcheren bevrijd - 1-11-1944. J.N. Houterman. 1994, Eigen uitgave. Fotoboek over de bevrijding van Walcheren uitgegeven ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding. Nederlandstalig. Soft Cover - 96 pages. €  17,00
More Info
S24203  Click for more information Acht Jahre meines Lebens 1937 bis 1945 - Ereignisse, Erlebnisse und Episoden des Erhard Fröbe als Rekrut, Schreiber/Melder des Infanterie-Regimentes 52 und der Panzergrenadierbrigade 1027 des 2. Weltkrieg. Erhard Fröbe. 2011, Eigen uitgave. Dit is het persoonlijk verhaal van de auteur, dienstdoende bij het 52 Infanterieregimenet en de 1027 panzergrenadierbrigade. Hij doet mee in Poeln, mei 1940 in Frankrijk, Rusland en Italië. Voorzien van heel veel foto's uit zijn persoonlijk archief, dus erg zeldzaam. Zeer bijzonder boek. Duitstalig. Hard Cover - 202 pages. €  30,00
More Info
S24488  Click for more information Van huis en van haard naar het land van de Tokkèhs - Indië-Dagboek '46-'49-'92. B. Ronner. 1993, Profiel. De auteur, geb. 1925 in Dokkum in een gelovig christelijk gezin, werd in 1946 opgeroepen als soldaat. In september '46 vertrok hij naar Indonesië, toegevoegd aan de Verbindingsdienst van de 7-December-Divisie. Hij deed dienst op diverse plaatsen in West-Java, tijdelijk ook bij een veldprediker. Hij was nauwelijks direct betrokken bij de guerrillastrijd tegen de Indonesische nationalisten. In oktober '49 keerde hij terug, twee maanden voor de Nederlandse erkenning van de Indonesische onafhankelijkheid. Uit zijn 272 brieven en uit dagboeknotities stelde Ronner een verslag van zijn ervaringen en gevoelens samen, voorzien van toelichting. Het zijn notities van een intelligente, gelovige jongeman die een goed tijdsbeeld verschaffen, waarin vooral lotgenoten zich zullen herkennen. Aan het slot gaat Ronner, later vormingsleider en predikant, in op de verwerking van het oorlogsverleden en de maatschappelijke erkenning van de Indiëveteranen. . Nederlandstalig. Hard Cover - 328 pages. €  16,00
More Info
S24957  Click for more information Stad binnen de Vesting - s-Gravenzande in de 2e Wereldoorlog. J. Dahmeijer/M.M. Dahmeijer-Fousert/A.A.G. Immerzeel. 1990, Hitorische Werkgroep oud 's-Gravenzand. In dit boek word de geschiedenis van het dorp 's-Gravenzande gedurende de Tweede Wereldoorlog beschreven. Voorzien van veel interessante foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 124 pages. €  15,50
More Info
S25145  Click for more information Zonder Waarschuwing - Feiten en achtergronden over de luchtaanvallen op Haarlem 1940-1945. Jon van der Maas/Aad Neeven. 1995, De Vrieseborgh. Schitternd gedocumenteerd boek over de luchtoorlog boven en rond Haarlem. Voorzien van zeer veel unieke foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 192 pages. €  22,50
More Info
S25616  Click for more information River-Class Frigates and the Battle of the Atlantic - A Technical and Social History. Brian Lavery. 2006, National Maritime Museum. In dit boek een uitvoerige beschouwing van de Britse River-Class fregatten. Het werkpaard van de Engelsen bij de konvooien over de Atlantische oceaan en naar Rusland. Het zijn de opvolgers van de Flower-Class korvetten. Op alle details van schip en bemanning wordt uitvoerig ingegaan. Engelstalig. Soft Cover - 256 pages. €  18,50
More Info
S26301  Click for more information Lancaster Squadrons in focus - A photographic album of units that went to war in the Avro Lancaster. Mark Postletwaithe. 2002, Red Kite Publishing. Dit boek beschrijft in het kort de RAF squadrons die vlogen met de Lancaster, over al zijn foto's van opgenomen. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  19,50
More Info
S26302  Click for more information Wellington Squadrons in focus - A photographic album of units that went to war in the Vickers-Armstrong Wellington. Paul Freer/Simon Parry. 2009, Red Kite Publishing. Dit boek beschrijft in het kort de RAF squadrons die vlogen met de Wellington, over al zijn foto's van opgenomen. Engelstalig. Soft Cover - 102 pages. €  19,50
More Info
S26807  Click for more information Langs de hoge weg - Herinneringen uit een vliegersleven. Jan Moll. 1959, N.V. Uitgeverij W. van Hoeve. De auteur is oud Comodore bij de KLM. Hij beschrijft de begintijd van de KLM, de tocht met de Uiver, waarbij hij eerste-officier was, de oorlogsjaren waarbij hij vloog op de KLM route van Bristol naar Lissabon en de opbouw van de KLM na de Tweede WQereldoorl. Voorzien van een aantal foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 311 pages. €  17,50
More Info
S27476  Click for more information SS: Hell on the Western Front - The Waffen-SS War in Europe 1940-1945. Chris Bishop. 2003, Spellmount Ltd. In dit boek wordt de inzet van de Waffen-SS aan het Westfront behandeld. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  15,00
More Info
S27480  Click for more information SS Steel Storm - Waffen-SS Panzer Battles on the Eastern Front 1943-1945. Tim Ripley. 2000, Snap Productions Ltd. Dit boek beschrijft de tankslagen die de Waffen-SS aan het oostfront voerde in de jaren 1943-1945. Met veel foto's en situatiekaarten. Engelstalig. Hard Cover - 224 pages. €  16,50
More Info
S27509  Click for more information Middelburg 17 mei 1940 - Het vergeten bombardemen. Peter Sijnke e.a.. 2010, Uitgeverij Den Boer/De Ruiter. Het Vergeten Bombardement, zo zijn we de verwoesting van de Middelburgse binnenstad op 17 mei 1940 wel gaan noemen. Terwijl de meeste Nederlanders weten dat Rotterdam op 14 mei 1940 door de Duitsers werd gebombardeerd, is veel minder bekend dat drie dagen later de Zeeuwse hoofdstad een soortgelijk lot onderging. Uitputtend onderzoek naar het hoe en waarom van de vernietiging van het middeleeuwse Middelburgse stadshart en de gebeurtenissen daar om heen werd niet eerder verricht. Toch zijn er in de loop der jaren diverse publicaties over het bombardement verschenen. Maar kloppen die verhalen? Waren de Duitsers verantwoordelijk voor de verwoestingen? Wat voor soort bombardement was het: een luchtbombardement of is er vooral sprake geweest van artilleriebeschietingen? Wat deden de Fransen hier en wat was de rol van de Engelsen? En hoeveel personen zijn er eigenlijk omgekomen bij het bombardement? Het antwoord op die vragen vindt u in dit boek. Nederlandstalig. Hard Cover - 220 pages. €  27,50
More Info
S27947  Click for more information Doemvlucht - De verzwegen geheimen van de Bijlmerramp. Pierre heijboer. 2002, Het Spectrum. Doemvlucht gaat over het drama van de Bijlmerramp - en over de vele drama's die zich ervoor en erna afspeelden. Menselijke drama's; bestuurlijke drama's. Ze worden allemaal beschreven, soms van minuut tot minuut. Het was een rustige zondagmiddag toen in oktober 1992 een Israëlisch vrachtvliegtuig neerstortte op twee flats in de Bijlmermeer. Die rust is er nooit meer teruggekeerd. Want de ramp liet zich maar niet vergeten; wilde niet 'uit het nieuws verdwijnen'. Er waren te veel onbeantwoorde vragen. De parlementaire enquêtecommissie die in 1998 en 1999 een onderzoek instelde, schreef in haar eindrapport dat zij de waarheid over de ramp boven tafel had gebracht. In Doemvlucht wordt met deze bewering grondig afgerekend. Bovendien wordt een aantal vragen die de commissie niet heeft kunnen beantwoorden in Doemvlucht wel beantwoord. Waarom vloog de piloot over de Bijlmermeer? Waarom werd 'vreemd volk' toegelaten op de rampplek? Wie was de hoofdschuldige van het ongeluk? Pierre Heijboer, die zich vanaf het allereerste begin als Volkskrant-journalist heeft verdiept in de achtergronden van de ramp, beschrijft de gebeurtenissen en de emoties met de nauwgezetheid die het onderwerp verdient. Doemvlucht is aanklagend en begripvol tegelijk. Wat erin beschreven wordt is soms 'te bizar voor woorden', soms alleen maar huiveringwekkend. Nederlandstalig. Soft Cover - 399 pages. €  27,50
More Info
S28355  Click for more information Het Ardennenoffensief - Het heroïsche verhaal van het meest onderscheiden peloton in de Tweede Wereldoorlog. Alex Kershaw. 2014, BBNC Uitgevers. Het Ardennenoffensief vertelt het opmerkelijke verhaal van één peloton dat op wonderbaarlijke wijze Hitlers massale Ardennenoffensief tot staan bracht. Op een koude ochtend in december 1944 probeerde een peloton van achttien man onder het commando van de twintigjarige luitenant Lyle Bouck zich wanhopig warm te houden in hun schuttersputjes, diep ingegraven in de Ardenner bossen. Plotseling werd de ochtendstilte verbroken door een hevig artilleriebombardement en het gevreesde geluid van naderende tanks. Hitler had zijn stoutmoedige en riskante offensief tegen de geallieerden gestart, zijn laatste gok, en het kleine Amerikaanse peloton werd geconfronteerd met de hoofdmacht van de Duitse aanval. Hoewel ze sterk in de minderheid waren, weerstonden zij drie Duitse aanvallen in een vernietigende, 24 uur durende slag, doodden ze meer dan 500 Duitse soldaten en verdedigden ze een strategisch belangrijke heuvel. Pas toen hun munitie opraakte, gaven zij zich over aan de vijand. Als krijgsgevangenen ondergingen Boucks mannen een beproeving die erger was dan het slagveld. Wonderlijk genoeg overleefden ze in gevangenschap van schietgrage Duitse bewakers, geallieerde bomaanvallen en een klein dagrantsoen. Nederlandstalig. Soft Cover - 330 pages. €  16,00
More Info
S28567  Click for more information Die SS-Panzer-Division Wiking . Jean Mabire. Dörfler Verlag. In dit boek wordt de geschiedenis van de 5e SS-Panzerdivisie Wiking beschreven. Deze divisie bestond grotendeels uit vrijwilligers uit Denemarken, Estland, Finland, België, Nederland en Zwitserland. Zij kwam voornamelijk in actie aan het oostfront. Voorzien van een aantal fotos. Duitstalig. Hard Cover - 432 pages. €  18,00
More Info
S28584  Click for more information Onder de vleugels van de partij - Kind van de Führer. Levensverhaal van een Nederlandse ex-Ss'er. Inge P. Spruit. 1983, Het Wereldvenster. Dit is het levensverhaal van een Nederlandse ex-SS'er die vocht in de slag om Arnhem en het Ardennenoffensief. Hij was zoals dat heet "fout", hoewel geen oorlogsmisdadiger. Dit boek wil laten zien wat er met een mens, een tamelijk gewoon mens, kan gebeuren. Nederlandstalig. Soft Cover - 424 pages. €  16,00
More Info
S28650  Click for more information In the Fire of the Eastern Front - The Experiences of a Dutch Waffen-SS Volunteer, 1941-45. Hendrick C. Verton. 2005, Stackpole Books. Buitengewoon verhaal van een Nederlandse vrijwilliger in de Waffen-SS. Levendige details over SS-training en gevechten aan het oostfront. Verslag van de weinig bekende belegering van Breslau in het begin van 1945. De auteur diende in de 5e SS-Panzerdivisie Wiking en SS Regiment Besslein. Engelstalig. Soft Cover - 264 pages. €  20,00
More Info
S28734  Click for more information Axis Submarine Successes 1939-1945 . Jürgen Rohwer. 1983, Naval Institute Press. Dit boek beschrijft nauwkeurig alle successen van de onderzeeboten van de AS-Mogendheden. In de bijlagen een alfabetische lijst van aangevallen schepen, alsmede zeekaarten. Perfect naslagwerk. Duitstalig. Hard Cover - 366 pages. €  17,50
More Info
S28961  Click for more information Vlucht van Vliegend Fort eindigt in de Noordoostpolder . J. de Lange. 1995, Gemeente Noordoostpolder. Dit boek beschrijft hoe B-17 Flying Fortress 42-31189 "Paragon" van 379BG/525BS crashed in de Noordoostpolder en wat het lot is van haar bemanning. Dit is een zeer zeldzaam boekje. Nederlandstalig. Soft Cover - 22 pages. €  16,50
More Info
S28985  Click for more information Lorraine Squadron . Paul Lambremont. 1956, Cassell & Company Ltd. In dit boek wordt de geschiedenis beschreven van het Lorraine Squadron, het 342 squadron van de RAF, dat geheel bestond uit Fransen. De bemanningsleden van het squadron kwamen uit Frankrijk en Franse gebiedsdelen over de gehele wereld. Engelstalig. Hard Cover - 196 pages. €  19,50
More Info
S29105  Click for more information Gevlucht behouden bewaard - Opheusden 1940-1945. 1995, Boekhandel R. van der Meijden. In dit boek wordt aan de hand van een aantal verhalen van inwoners de geschiedenis van het in de Betuwe liggende dorp Opheusden verteld. Enkele pahina's zijn gekreukeld of geplakt, pagina 83 t/m 94 missen een hoekje, desondanks interessant en zeldzaam boek. Nederlandstalig. Hard Cover - 180 pages. €  15,00
More Info
S29106  Click for more information 10 mei 1940 Wageningen in oorlogsbrand . Ad Rietveld. 2005, Vereniging Oud-Wageningen. In dit boek wordt de geschiedenis van Wageningen gedurende de Mei-dagen van 1940 beschreven. Voorzien van een aantal foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 210 pages. €  18,50
More Info
S29108  Click for more information Een Brits litteken in Friese bodem - De fatale telootgang van de Lancaster W4108 boven Oudehorne op 14 september 1942. Foppe de Boer/Lieuwe Boonstra/Yme de Jong. 1992, Locaal uitgegeven. Beschrijving van de crash van deze Lancaster en de nasleep hiervan. Gedetailleerd beschreven door locale historie. Nederlandstalig. Soft Cover - 84 pages. €  16,00
More Info
S29109  Click for more information Tussen "Truppenplatz" en "Fliegerhorst" 1940-1945 - De veelbewogen geschiedenis van het dorp Hoenderloo tijdens de Tweede Wereldoorlog. Peter A. Veldheer. 1983, Protestantse Stichting Lectuurvoorlichting. Dit is het verhaal van het dorp Hoenderloo op de Veluwe, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van een niet genummerde fotosectie. Voorzien van de handtekening van de auteur. Nederlandstalig. Soft Cover - 100 pages. €  19,95
More Info
S29114  Click for more information Die Einzelkämpfer der Kriegsmarine - Einmanntorpedo- und Sprengbootfahrer im Einsatz. Gerhard Bracke. 1981, Motorbuch Verlag. Dit boek beschrijft de nauwelijks bekende inzetten van de bestuurders van eenmans torpedos enkleine aanvals boten van de Kriegsmarine aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Uiterst interessant onderwerp. Duitstalig. Hard Cover - 310 pages. €  16,50
More Info
S29117  Click for more information Vom Kanal zum Kaukasus - Die 3. R-Flottile Feuerwehr an allen Fronten. Gerd-Dietrich Schneider. 1982, Koehlers Verlagsgesellschaft. Dit boek over de 3. Räumbootflotille kan als voorbeeld dienen voor alle Mijnenzoekeenheden, die niet alleen zeewegen vrijhielden, maar ook vele andere taken hadden, zoals Kustbewaking en konvooibegeleiding, tot het evacueren van Duitse troepen an het Zwarte Zee front. Dit is een stukje geschiedenis opgetekend door de auteur die zelf als officeir bij dit flottile was ingedeeld. Duitstalig. Hard Cover - 293 pages. €  16,50
More Info
S29119  Click for more information Endkampf am Rhein - Der Vormarch der Westalliierten 1944/45. Denis und Shelagh Whitaker. 1991, Verlag Ullstein GmbH. In de herfst van 1944 stonden de Amerikaanse-Britse en Canadze invasietroepen aan de westgrens van Hitler's Duitsland en bereiden zich voor op het laatste grote gevecht, de bestorming van de Siegfried linie en de doorstoot over de Rijn naar het Industriele hart van het Duitse Rijk. Wat in een grote compacte aanval had moeten plaatsvinden duurde uiteindelijk tot Maart 1945. Dit boek beschrijft deze eindstrijd in het Rijngebied. Duitstalig. Hard Cover - 472 pages. €  16,50
More Info
S29120  Click for more information Brennpunkt Erzhafen Narvik - Kampf deutscher und britischer Zerstörer um Schwedisches Erz in den Fjorden Norwegens. Peter Dickens. 1975, Motorbuch Verlag. Dit boek beschrijft de gevenchten tussen Duitse en Britse torpedobotjagers in de fjorden bij Narvik in april 1940 om het bezit van de Zweedse ijzererts. Duitstalig. Hard Cover - 323 pages. €  16,50
More Info
S29122  Click for more information Deutsche Kreuzer im 2. Weltkrieg . M.J. Whitley. 1988, Motorbuch Verlag. Dit boek beschrijft de Duitse kruizers uit de Tweede Wereldoorlog en de acties waarbij zij waren betrokken. Voorzien van veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 211 pages. €  20,00
More Info
S29123  Click for more information Raketen die den Krieg Entscheiden sollten - Kirschkern (V1), Rheinbote (V4), Föhn (V3) u.a.. J. Engelmann. 1971, Podzun-Pallas Verlag. In dit boek worden de Duitse raketten behandeld, waarvan Nazi-Duitsland de verwachting had dat deze hen alsnog de overwinning in de 2e Wereldoorlog zou brengen. Voorzien van een aantal foto's. Duitstalig. Soft Cover - 160 pages. €  16,50
More Info
S29124  Click for more information Operation unter Wasser . H.G. Schütze. 1985, Koehlers Verlagsgesellschaft. Toen in mei 1943 de verliezen onder U-Boten opliepen door de verbeterde technieken van de geallieerden begon de tijd van de plaatsing van Duitse artsen aan boord van U-Boten. Arts aan boord van een U-boot betekende o.a. onder water opereren als boven je de schroeven van aanvallende jagers door het water jankten en de dieptebommen explodeerden. Een van deze artsen was de auteur van dit boek H.G. Schütze. Hij deed dienst op de U358. Dit boek verteld een onbekend stukje van de U-Boot oorlog. Duitstalig. Hard Cover - 251 pages. €  16,50
More Info
S29125  Click for more information The Cuxhaven Raid - The World's First Carrier Air Strike. R.D. Layton. 1985, Conway Maritime Press. Op Kerstdag 1914 viel een kleine eenheid Britse watervliegtuigen van hun carriers de Duitse Luchtschipbasis Cuxhaven aan. Omdat ze geen idee van de exacte locatie van de basis waren de resultaten miniumaal. Maar dit was een historisch punt in de oorlogsgeschiedenis, de geboorte van de carrier task force. Interessant boek. Engelstalig. Hard Cover - 160 pages. €  156,50
More Info
S29127  Click for more information U-Boottyp XXI . Eberhard Rössler. 1986, Bernard&Graefe Verlag. Dit boek geeft een beschrijving van dit laatste en zeer goede U-Boot ontwerp van de Kriegsmarine. De boten werden in grote aantallen gebouwd maar konden het tij van de oorlog niet meer keren. Met veel foto's en een losse bouwtekening. Duitstalig. Hard Cover - 180 pages. €  17,50
More Info
S29128  Click for more information Bismarck and Hood - Great Naval Adversaries. Paul J. Kemp. 1991, Arms and Armour. beschrijving van de HMS Hood en de Bismarck, twee geweldige marine tegenstanders. Heel veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  15,00
More Info
S29129  Click for more information Die deutschen Katapultflugzeuge und Schleuderschiffe - Entwicklung, Einsatz und Technik. Simon Mitterhuber. 2004, Bernard&Graefe Verlag. Dit mooie boek behandelt de omtwikkeling, techniek en inzet van de Duitse katapultvliegtuigen en hun moederschepen. Veel foto's en tekeningen. Duitstalig. Hard Cover - 243 pages. €  25,00
More Info
S29132  Click for more information War Birds: Military Aircraft of The First World War in Colour . Giorgio Apostolo/Giorgio Bignozzi. 1974, macdonald and Jane's. Mooi boek met beschrijvingen van vliegtuigen uit de Eerste Wereldoorlog. Veel foto's en prachtige kleurentekeningen. Engelstalig. Hard Cover - 208 pages. €  20,00
More Info
S29138  Click for more information Dossier Nordpol - Het Englandspiel onder de loep. Jo Wolters. 2003, Boom. Het Engelandspiel is nog steeds een van de grote mysteries uit de Tweede Wereldoorlog. Hoe is het mogelijk geweest dat de Britten zich zo lang - maart 1942 tot april 1944 - door de Duitsers lieten beednemen? Waarom negeerden ze de vele signalen dat er met hun acties in bezet Nederland iets niet pluis was? En: was het wel een Englandspiel of toch eerder een "Germany Game"? Speelden de Duitsers het slim of de Engelsen, de schrijver geeft in dit boek zijn visie. Nederlandstalig. Soft Cover - 301 pages. €  20,00
More Info
S29139  Click for more information 1945-2005 60 jaar bevrijd - Oorlogsherinneringen uit Moordrecht. Elly van Gelderen-Kasbergen. 2005, Historische Vereniging Moordrecht. Dit boek bespreekt de oorlogsjaren in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 48 pages. €  12,50
More Info
S29154  Click for more information Gebroken Lente - Rhenen 1940-1945. J.G. Koekoek Jr./H.P. deys. 1980, H. Veenman en Zonen B.V.. Boek over het Utrechtse Rhenen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 104 pages. €  20,00
More Info
S29167  Click for more information Sud est Caravelle . A. Avrame. 1981, Jane's. Dit boek beschrijft ontwerp bouw en gebruik van de Sud Est Caravelle. Bijna het eerste straalverkeersvliegtuig. Aparte hoofdstukken voor de luchtvaartmaatschappijen die met het toestel vlogen. De ongevallen en de serienummers. Interessant boek voor civiele vliegtuigspotters. Engelstalig. Hard Cover - 223 pages. €  17,50
More Info
S29168  Click for more information The Execution of the Hangman of Riga - The only Execution of a Nazi War Criminal by the Mossad. Anton Kuenzle/Gad Shimron. 2004, Vallentine Mitchell. Een internationaal geprezen luchtvaartpionier, Herbert Cukurs, die een verhuurbedrijf voor watervliegtuigen vanuit Sao Paulo, Brazilië, runde, vond zijn nieuwe klant leuk: een Oostenrijkse zakenman die om een ??korte rondvlucht vroeg. De piloot had geen idee dat zijn klant geen Oostenrijker was maar een top agent van de Mossad die undercover bezig was om een val op te zetten voor Cukers, een crimineel persoon die verantwoordelijk was voor de moord op meer dan 30.000 onschuldige Joden. Dit was het begin van de psychologische oorlog tussen de Nazi oorlogsmisdadiger en de in Duitsland geboren Israeli (wiens beide ouders in een vernietigingskamp waren omgekomen). Het was een bijzonder duel, gespeeld in de verblijfplaats van de familie Cukers in Sao Paulo, het oerwoud van Brazilië, de lagoon van Porto Alegre en de prachtige stranden van Punta del Este. Toen, na weken van voortdurend gevaar, seinde Kuenzle zijn collega’s in Israel en Europa: “De vis heeft in het aas gebetnen. Start de procedures voor het laatste bedrijf”. In dit bijzondere boek verteld de voormalige Mossad agent de operatie om de onverbeterlijke Nazi Herbert Cukers, die persoonlijk verantwoordelijk was voor de moord op meer dan 30.000 Letse Joden, te lokaliseren, identificeren en te executeren. Het grootste gedeelte van de operatie werd bijna gedaan door Anton Kuenzle alleen. Hij creëerde een identiteit als succesvol zakenman die Cukers een aantrekkelijk aanbod deed en hem zo weglokte van zijn veilige leven in Brazilië naar een val in Uruguay, waar hij door een executieteam van de Mossad werd opgewacht en zijn einde vond. Zeer interessant boek . Engelstalig. Soft Cover - 144 pages. €  25,00
More Info
S29180  Click for more information De Krimpenerwaard tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940-1945 - Een polder als schuilplaats en voedselbron. Fred van Wijnen. 2010, Stichting Krimpenerwaard. In dit boek wordt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in de polder De Krimpenerwaard verteld. Het boek is ruim voorzien van foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 71 pages. €  17,50
More Info
S29188  Click for more information Diver! Diver! Diver! - RAF and American Fighter Pilots Battle the V-1 Assault over South-East England 1944-45. Brian Cull. 2008, Grub Street. Mooi boek over de strijd tegen de inkomende V-1's van de Geallieerde Luchtmachten. In het boek wordt de strijd per squadron en per dag beschreven. Vliegers van het Nederlandse 322 squadron worden regelmatig genoemd. Engelstalig. Hard Cover - 472 pages. €  30,00
More Info
S29195  Click for more information Verzet in en om Dordt . K. van Loon. 1947, G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschjappij N.V.. In dit boek wordt het verzet tegen de Duitse bezetter in en om Dordrecht beschreven. Voorzien van tekeningen, houtsneden en kaarten. Nederlandstalig. Hard Cover - 368 pages. €  16,50
More Info
S29206  Click for more information Ypenburg - Onze strijd tegen de parachutisten. H. Kuiper. 1946, Brandenburgh & Co. Boek over de strijd tegen de Duitse Fallschirmjäger bij Ypenburg in mei 1940. zeldzaam en gezocht boek. Nederlandstalig. Hard Cover - 96 pages. €  20,00
More Info
S29207  Click for more information Als er iets mis zou gaan . William E. van der Meulen. 1995, Stichting Expositie Noodlot. Dit boek is uitgegeven ter geklegenheid van de expositie "Noodlot" in 1995 en bevat verhalen over vliegtuigen die in de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort in het IJsselmeer. Nederlandstalig. Soft Cover - 64 pages. €  12,50
More Info
S29223  Click for more information Valkenburg (ZH) in oorlog - 1940-1945. Cock Oesterholt-Vis/Henk Imthorn. 1985, Vereniging Oud-Valkenburg. In dit boek wordt de geschiedenis van het Zuid-Hollandse dorp Valkenburg besproken. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 32 pages. €  15,00
More Info
S29233  Click for more information Verordeningenblad 1940 . 1940, Duitse Bezettingsautoriteiten. Boekwerk met verodeningen uitgegevn door de Duitsers voor het bezette Nederlands gebied. Het jaar van dit boek 1s 1940. Duits/Nederlandstalig. Hard Cover - 757 pages. €  50,00
More Info
S981  Click for more information De Duitse Geheime Denst - Geschiedenis van de Militaire Veiligheidsdienst. Gert Buchheit. 1966, De Boekerij N.V.. In dit boek wordt Canaris, de legendarische leider van de "Abwehr"- in een nieuw licht geplaatst. Wist hij van de zaak Oster, de man die de Nederlandse regering voor de Duitse overval waarschuwde? Wat was zijn houding in het Englandspiel dat aan 47 agenten het leven kostte? Was de man, die op 6 april 1944, op de binnenplaats van concentratiekamp Flossenburg door de SS werd gewurgd een landverrader of een geniaal tegenspeler van Hitler, die hem met een van de machtigste geheime diensten ter wereld de voet dwars zette, van Berlijn tot Oost-Azië en Zuid-Amerika. Nederlandstalig. Hard Cover - 372 pages. €  11,00
More Info
S5093  Click for more information 367 squadron - Combat Diary 1942-45 306th Bomb Group. Allan B. Richardson e.o.. 1993, Gebonden fotokopie van de Combat Diary van het 367BS/306BG. Engelstalig. Soft Cover - 160 pages. €  15,00
More Info
S6391  Click for more information 369th squadron - Combat Diary 1942-45 306th Bomb Group. Willy W. Glass/Allan B. Richardson/John M. kavanaugh/Henry L.P. Moore. 1993, Gebonden fotokopie van de Combat Diary van het 369BS/306BG. Engelstalig. Soft Cover - 140 pages. €  15,00
More Info
S6400  Click for more information 368th squadron - Combat Diary 1942-45 306th Bomb Group. Alfred W. Weld/Sam S. McNeeley/Ralph W.F. Schreiter. 1993, Gebonden fotokopie van de Combat Diary van het 368BS/306BG. Engelstalig. Soft Cover - 160 pages. €  15,00
More Info
S6565  Click for more information De prijs van de macht - nederlands Oost-Indië. J. de Golde. 2001, Eigen uitgave. In dit boek probeert de auteur een antwoord te geven op vele vragen. Van veteranen vrouwen, kinderen en kleinkinderen. In Nederlands-Indië zijn dingen gebeurd die nauwelijks te bevatten zijn. De auteur legt uit dat mensen die vele vreselijke dingen hebben meegemaakt daar beschadigd van zijn. Hij heeft lof voor de vrouwen en kinderen die de veteraan erdoorheen hebben gesleept, terwijl er geen instantie was die hulp bood. De auteur hoopt dat kinderen die dit boek lezen hun vader beter begrijpen. Met handtekening van de auteur. Nederlandstalig. Soft Cover - 144 pages. €  12,50
More Info
S7100  Click for more information Vertel het aan je kinderen, Veteraan! . Anyton P. de Graaff. 1999, Uitgeverij van Wijnen. De militairen die tijdens de politionele acties in Indonesië gestreden hebben zijn inmiddels boven de 70 en zij zijn er zich meer en meer van bewust dat ze moeten vertellen wat daar gebeurd is, anders wordt de geschiedenis met hen begraven. 'Ook als onze kinderen zich nu misschien nog nergens voor interesseren - zij zullen dit gaan doen zodra wij er niet meer zijn, maar dan kunnen ze ons niets meer vragen! Velen van ons hebben al volwassen kleinkinderen. Voor hen geldt hetzelfde. Vertel ze alles, want op school hebben ze het niet geleerd. Ze weten niet of nauwelijks dat Indonesië vroeger een Nederlandse kolonie was. Ze weten nauwelijks dat hun vader of grootvader als dienstplichtig soldaat op een troepentransportschip werd gezet om aan de andere kant van de wereld 'orde en vrede' te brengen. En dat hij jaren van huis was. 'Ze weten helemaal niet, dat meer dan 6000 (!) jongens nooit meer van hun dienstreis zijn teruggekomen. Daarom moet jij het ze vertellen, veteraan. Dat is je plicht, tegenover je gevallen kameraden, die op de Indonesische erevelden zijn achtergebleven.'. Nederlandstalig. Soft Cover - 167 pages. €  12,50
More Info
S10420  Click for more information The Twentieth Train - The true story of the ambush of the death train to Auschwitz. Marion Schreiber. 2004, Grove Press. Het verhaal van een hinderlaag voor een trein met een transport Joodse mensen van Brussel naar Auschwitz. Engelstalig. Hard Cover - 308 pages. €  17,50
More Info
S11096  Click for more information Hitlers Deutschland - Das Leben unter der NS-Diktatur. Matthew Hughes/Chris Mann. 2000, Verlegt bei Kaiser. Dit boek bied een zeer aanschouwelijk beeld van de opkomst van Adolf Hitler en de Nationaal Socialistische beweging voor de oorlog en over de Nationaal Socialistische dictatuur en het leven in Duitsland tijdens de oorlog. Voorzien van vele foto's. Duitstalig. Hard Cover - 224 pages. €  15,00
More Info
S12602  Click for more information Diamantvlucht - Het verhaal over de oorlogsgebeurtenissen in Broome, en de diamanten, die bij Carnot Bay verloren raakten. W.H. Tyler. Amor Vincent Omnia. Dit waar gebeurde verhaal gaat over Jack Palmer ("Diamanten Jack" genoemd) Frank Robinson, James Mulgrue, de vondst van diamanten ter waarde van 300.00 Engelse ponden, en wat er verder met de diamanten gebeurde. De diamanten werden gevonden in een DC-3 vliegtuig, dat in 1942 werd neergeschoten tijdens een japanse aanval op Broome in het noorden van West-Australië. Het verhaal gaat verder over de heldhaftigheid van een aantal mensen in deze periode van de geschiedenis van Broome; en in het bijzonder gezagvoerder Ivan Smirnoff, aan wie de diamanten werden toevertrouwd. Nederlandstalig. Soft Cover - 160 pages. €  9,50
More Info
S14930  Click for more information Der Atlantikwall von Nymindegab bis Skallingen . Vibeke B. Ebert. 1992, Blavandshuk Egnsmuseum. Beschrijving van een deel van de Atlantikwall in Denemarken tussen Nymindegab en Skallingen. Met veel foto's en tekeningen. Duitstalig. Hard Cover - 92 pages. €  22,50
More Info
S15229  Click for more information Die Schwere Flak - 8,8 cm - 10,5 cm - 12,8 cm - 15 cm mit Ortungs- und Feuerleitgeräte. Werner Müller. 1984, Podzun-Pallas Verlag. Mooi fotoboek over de Duitse zware Flak gerudende de Tweede Wereldoorlog. Duitstalig. Hard Cover - 140 pages. €  17,50
More Info
S15519  Click for more information De Grote Oorlog Kroniek 1914-1918 - Deel 11 Essays over de Eerste Wereldoorlog. Hans Andriessen/Martin Ros/Perry Pierik. 2006, Uitgeverij Aspekt. In dit deel 11 wordt onder meer aandacht geschonken aan de smokkelhandel aan de Nederlandse grens, de invloed van de Duitse keizer op het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog, de zware gevechten in de Argonnen bij Verdun, het Victoria Kruis, de strijd in Congo, Ernst Jünger, Prins Heinrich van Beieren en het einde van de Duitse Keizerlijke Marine bij Scapa Flow. Nederlandstalig. Soft Cover - 232 pages. € 
More Info
S15619  Click for more information Kriegsschauplatz Sachsen 1945 - Daten, Fakten, Hintergründe. Hermann Rahne. 1995, DZA Verlag. In dit boek wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog in Sachsen beschreven. Als vijf jarige jongen maakte de schrijver dit zelf mee. Duitstalig. Hard Cover - 115 pages. €  27,50
More Info
S15692  Click for more information Dänische Arbeitskraft - Deutsche Befestigungsanlagen . Claus Bundgard Christensen/Niels Bo Poulsen/Peter Scharff Snith. 1997, Blavandshuk Egnsmuseum. Dit boek beschrijft de inzet van Deense arbeiders bij de bouw van de Atlantikwall, voornamelijk op Zuid-west Jutland . Duitstalig. Hard Cover - 120 pages. €  17,50
More Info
S15760  Click for more information Der feldmässiger Stellungbau . Kurt Grasser. Boek waarin de inrichting van vele stellingen wordt beschreven. Alles weergegeven aan de hand van tekeningen en plattegronden. Duitstalig. Soft Cover . €  20,00
More Info
S16206  Click for more information Le Mur de L'Atlantique Les Blockhaus de l'illusoire . Paul Gamelin. 1974, Daniel & Cie. Mooi fotoboek over de Atlantic Wall in Frankrijk. Franstalig. Soft Cover - 88 pages. €  17,50
More Info
S16369  Click for more information So kämpfte Breslau - Verteidigung und Untergang von Schlesiens Hauptstadt. Hans von Ahlfen/Hermann Niehoff. 2010, Lindenbaum Verlag. De vesting Breslau verdedigde zich nog toen Hitler al dood was. Pas op 6 mei 1945 gaf de vestingcommandant Generaal Niehoff zich over. Maanden van een buitengewoon harde strijd hadden de soldaten en burgers van de ingesloten stad moeten doorstaan. Hoe was deze lange strijd mogelijk? Welk militair nut had deze? De auteurs, beiden direct betrokkenen bij de strijd, geven hierop antwoord. Duitstalig. Hard Cover - 176 pages. €  15,00
More Info
S18100  Click for more information Soldiers of the Sun - The Rise and Fall of the Imperial Japanese Army 1868-1945. Meirion & Susie Harries. 1991, Heinemann. in dit boek wordt de opkomst en ondergang van het Keizerlijke Japanse leger beschreven. Het behelst de periode 1868-1945, uiteraard gaat het grootste deel over de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Hard Cover - 472 pages. €  20,00
More Info
S19128  Click for more information Jonkheer P.J. Six - Amsterdammer en verzetsstrijder. C.M. Schulten. 1987, Special Images. Jonkheer Six was e´e´n van de leidende figuren in het verzet. Aan hem is deze biografie gewijd. Hoewel ook de jaren voor en na de oorlog worden beschreven, levert de hoofdmoot van het boek natuurlijk de oorlogsjaren, waarin Six tussen 1942 en 1945 chef staf van de O.D. was. Het ontstaan en functioneren van de O.D. wordt uitvoerig beschreven met de nadruk op de rol die Six daarin speelde, Ook komen de verhoudingen met andere leidende verzetsorganisaties ter sprake. Nederlandstalig. Hard Cover - 147 pages. €  15,00
More Info
S19163  Click for more information Spijker - De eerste Nederlandse Vliegtuigfabriek. Frits Gerdessen/Nico Geldhof/Harm J. Hazewinkel. 2002, KNVvL. Beschrijving van de Nederlandse Spijker Vliegtuigfabriek. Tevens worden alle afzonderlijke toestellen beschrevenb. Nederlandstalig. Soft Cover - 94 pages. €  10,00
More Info
S19413  Click for more information Pilot Training Manual for the CG-4A Glider - Prepared for Headquarters AAF Office of Assistant Chief of Air Staff Training by Headqurters AAF, Office of Flying Safety. 1945, USAAF. Handboek voor piloten van de CG-4A Waco Glider. Dit is een herdruk. Engelstalig. Soft Cover . €  15,00
More Info
S19593  Click for more information The Sharpshooters - 3rd County of London Yeomanry 1900-1961/Kent and County of London Yeomanry 1961-1970. Boris Mollo. 1970, Historical Research Unit London Yeomanry. Boek over de geschiedenis van de Engelse eenheid Countu of London Yeomanry. In de Tweede Wereldoorlog een tankeenheid. Engelstalig. Hard Cover - 83 pages. €  13,00
More Info
S19946  Click for more information Govert Steen, Jachtvlieger . Rob Philips/Jan Heerze. 2004, Oud Apeldoorn. Het verhaal van Govert Steen, Jachtvlieger, Engelandvaarder (hij was de piloot van de Fokker T-VIIIW die ontsnapte uit de Amsterdamse haven, jachtrvlieger bij de RAF en in die hoedanigheid vermist. Dit is een gekopieerd boekje. Nederlandstalig. Soft Cover - 20 pages. €  8,50
More Info
S20044  Click for more information Unexplained Mysteries of World War II . William B. Breuer. 1997, John Wiley & Sons. gedurende de Tweede Wereldoorlog waren er vele vreemde gebeurtenissen, samenlopen van omstandigheden en andere toevalligheden. In dit boek staan veel van dit soort zaken opgetekend. Engelstalig. Soft Cover - 238 pages. €  15,00
More Info
S20543  Click for more information Muiterij aan het Marsdiep - de tragedie van de Georgiërs op Texel, april 1945. J.A.C. Bartels. 1986, De Bataafsche Leeuw. In 1980 publiceerde Bartels (samen met W. Kalkman) zijn eerste boek over de gewelddadige gebeurtenissen rond het voormalige 822ste Georgische Infanterie Bataljon, getiteld "Texel, Nederlands laatste slagveld". Het was de eerste Nederlandse studie welke diepgaand inging op achtergronden en historische feiten rond de muiterij van de Russische soldaten in dienst van de Wehrmacht tegen hun Duitse officieren op 6 april 1945. In dit tweede boek, beschrijft Bartels opnieuw dit drama. In deze geheel herziene en volledig bijgewerkte uitgave valt het accent vooral op het beeldmateriaal (zw/wit). De combinatie van de vele unieke historische foto's en de duidelijke schrijftrant van de auteur, leveren een lezenswaardig boek op voor de in de contemporaine geschiedenisvan ons land geinteresseerde lezer. In het Nederlandse taalgebied is over dit onderwerp tot op heden weinig gepubliceerd. Nederlandstalig. Hard Cover - 96 pages. €  25,00
More Info
S20576  Click for more information Atlas van Historische Vestingwerken in Nederland - Deel I: de provincies Groningen, Friesland, Drente. 1970, Stichting Menno van Coehoorn. Atlas van historische vestingwerken in Groningen, Friesland en Drente. Een portfolio in omslag, bestaande uit een boek met beschrijving en een kaart. Medio 1970, niet voor de handel uitgegeven door de de Stichting Menno van CoehoornStichting. Zeer zeldzaam. Nederlandstalig. Soft Cover . €  30,00
More Info
S20577  Click for more information Atlas van Historische Vestingwerken in Nederland - Deel IIa: de provincie Overijssel. 1970, Stichting Menno van Coehoorn. Atlas van historische vestingwerken in Overijssel. Een portfolio in omslag, bestaande uit een boek met beschrijving en een kaart. Medio 1970, niet voor de handel uitgegeven door de de Stichting Menno van CoehoornStichting. Zeer zeldzaam. Nederlandstalig. Soft Cover . €  30,00
More Info
S20578  Click for more information Atlas van Historische Vestingwerken in Nederland - Deel IIb: de provincie Gelderland. 1970, Stichting Menno van Coehoorn. Atlas van historische vestingwerken in Gelderland. Een portfolio in omslag, bestaande uit een boek met beschrijving en een kaart. Medio 1970, niet voor de handel uitgegeven door de de Stichting Menno van CoehoornStichting. Zeer zeldzaam. Nederlandstalig. Soft Cover . €  30,00
More Info
S20579  Click for more information Atlas van Historische Vestingwerken in Nederland - Deel IIIa: de provincie Utrecht. 1970, Stichting Menno van Coehoorn. Atlas van historische vestingwerken in Utrecht. Een portfolio in omslag, bestaande uit een boek met beschrijving en een kaart. Medio 1970, niet voor de handel uitgegeven door de de Stichting Menno van CoehoornStichting. Zeer zeldzaam. Nederlandstalig. Soft Cover . €  30,00
More Info
S20580  Click for more information Atlas van Historische Vestingwerken in Nederland - Deel IIIb: de provincie Noord-Holland. 1970, Stichting Menno van Coehoorn. Atlas van historische vestingwerken in Noord-Holland. Een portfolio in omslag, bestaande uit een boek met beschrijving en een kaart. Medio 1970, niet voor de handel uitgegeven door de de Stichting Menno van CoehoornStichting. Zeer zeldzaam. Nederlandstalig. Soft Cover . €  30,00
More Info
S20581  Click for more information Atlas van Historische Vestingwerken in Nederland - Deel IV: de provinciën Zuid-Holland en Zeeland. Eerste aflevering: Zuidhollland. 1970, Stichting Menno van Coehoorn. Atlas van historische vestingwerken in Zuid-Holland. Een portfolio in omslag, bestaande uit een boek met beschrijving en een kaart. Medio 1970, niet voor de handel uitgegeven door de de Stichting Menno van CoehoornStichting. Zeer zeldzaam. Nederlandstalig. Soft Cover . €  30,00
More Info
S20593  Click for more information Schutzlos in Sweden - Interniert - Deportiert Schicksale Deutscher soldaten 1945/46. Enar Runsteen. 1995, Ruth Gerig Verlag. Ontelbare Duitse soldaten en Officieren waren gedurende de Tweede Wereldoorlog in Zweden geinterneerd. Duizenden vlichten nog in april en mei 1945 voor de naderende russen over de Oostzee naar het verwachte veilige land. Echter op aandrang van Stalin deporteerden de Zweden in 45/46 2522 geinterneerden naar de Ovjet Unie.daar kwamen ze in Siberië trecht hetgeen slecht weinigen overleefden. Duitstalig. Soft Cover - 449 pages. €  17,50
More Info
S20996  Click for more information Deutsche und Alliierte Heereswaffen 1939-1945 - Deutschland-UdSSR-England-USA. Alex Buchner. 1992, Podzun-Pallas Verlag. In dit boek worden de wapens beschreven van de legers van Duitsland en de Geallieerden. Veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 178 pages. €  17,50
More Info
S21326  Click for more information The secret life of Bletchley Park - The WWII codebreaking centre and the men and woman who worked there. Sinclair McKay. 2010, Aurum. In dit boek het verhaal van de gewone mensen die werkten in Bletchley Park en werkten aan het breken van de Duitse codes. Het boek verteld van hun leven op het uiterst geheime centrum. Engelstalig. Soft Cover - 336 pages. €  10,00
More Info
S21471  Click for more information Fokker F.VII-3m - Het eerste wereldsucces van Fokker. Harm J. Hazewinkel. 2014, Verenigde Vleugeld. De driemotorige Fokkers hebben tussen de wereldoorlogen een belangrijke stempel gedrukt op de ontwikkeling van de luchtvaart. Daaronder waren spectaculaire vluchten, die de naam van Fokker grote bekendheid gaven, over de Atlantische en Stille Oceaan, over de Pool en rond de Wereld. Maar belangrijker nog is de bijdrage aan het wereldluchtverkeer, op alle continenten. Dit is deel 1 van een nieuwe serie boeken over de Nederlandse luchtvaart door het blad over de Nederlandse historische luchtvaart Verenigde Vleugels. Nederlandstalig. Soft Cover - 64 pages. €  15,00
More Info
S22172  Click for more information Ik had mijn Roode-Kruis band afgedaan - Oorlogsrecht en gedragingen van Nederlandse en Duitse militairen in gevecht, mei 1940. Herman Amersfoort. 2005, SDU Uitgevers. Het oorlogsrecht moet de humaniteit waarborgen op een plaats waar deze van nature ver te zoeken is: het slagveld. Tijdens de oorlog van mei 1940 op Nederlands grondgebied hebben Duitse en Nederlandse militairen zich in het algemeen aan het oorlogrecht gehouden. Er waren schendingen, maar dat waren uitzondering op de regel. In dit boek wordt uitgebreid ingegaan op het oorlogsrecht en alles eromheen in mei 1940. . Nederlandstalig. Soft Cover - 208 pages. €  18,50
More Info
S22376  Click for more information Radar - Een populair-wetenschappelijke beschouwing. J.J. Moerkerk. 1946, Uitgevers Wyt. Een vroege Nederlandse publicatie over deze nieuwe vinding, die van doorslaggevend belang was voor de Engelse over- winning in de 'Battle of Britain' in 1940. Nederlandstalig. Soft Cover - 102 pages. €  15,00
More Info
S22581  Click for more information Black Watch - van de landing in Normandië tot de bevrijding van Nederland, De jacht op Himmler. Tom Renouf. 2011, BBNC Uitgevers. Tom Renouf is nog een schooljongen uit Schotland als de Tweede Wereldoorlog begint. Aan het einde van de oorlog is hij een jonge soldaat, wiens divisie een van de meest gezochte mensen ter wereld gevangen neemt: SS-leider Heinrich Himmler, de wrede rechterhand van Adolf Hitler. Vastbesloten sluit Tom Renouf zich aan bij de Black Watch, een van de eliteonderdelen van het Britse leger en van oudsher de brigade die de wacht houdt over de Schotse hooglanden. In Normandië moeten Tom en de andere rekruten het opnemen tegen de fanatieke Hitlerjugend. Na de Slag om de Ardennen heeft de Black Watch een belangrijke missie: de bevrijding van Nederland. Na een lange strijd, waarbij ze hulp krijgen van de Nederlandse bevolking, steken ze als een van de eersten de Rijn over. In Duitsland wordt de Black Watch geconfronteerd met de wreedste creatie van Himmler: concentratiekampen. Vastbesloten zetten ze de jacht voort op een van s werelds meest gezochte misdadigers. Tom weet hierbij een bijzonder souvenir te bemachtigen: Himmlers horloge. Het finest hour van de Black Watch is luttele dagen na Hitlers zelfmoord een feit, als de elite-eenheid erin slaagt Heinrich Himmler te pakken. Tijdens de zware gevechten raakt Tom Renouf gewond, maar hij overleeft de ontberingen en terreur. Hij promoveert in het veld tot luitenant en wordt na de oorlog voor zijn heldenmoed en verdiensten in de Black Watch onderscheiden met een Britse militaire medaille. Op basis van zijn ervaringen en interviews met andere veteranen heeft hij met Black Watch een meeslepend verslag gemaakt van de strijd, waarin veel van zijn kameraden gewond zijn geraakt of zijn gedood. Nederlandstalig. Soft Cover - 288 pages. €  13,50
More Info
S22733  Click for more information Panorama van 100 jaar Garnizoen Ede - 1906-2006. Evert van der Weerd. 2006, Eigen uitgave. In dit boek wordt de geschiedenis van 100 jaar garnizoensstad Ede uitgebreid besproken. . Nederlandstalig. Hard Cover - 106 pages. €  10,00
More Info
S22890  Click for more information Ik zou wéér zo gek zijn - Mannen van de Irenebrigade. Hanny S.R. Meijer. 1992, De Bezige Bij. Augustus 1944 is ook de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene in Normandië geland om als onderdeel van de Geallieerde strijdkrachten de Duitse legers te verdrijven, Nederland te bevrijden. Waarom is dit Nederlandse aandeel in de strijd zo weing bekend? Wat waren dat voor mannen?? Na 'n reconstructie kan gemeld worden dat bij de geallieerde legers de Irenebrigade "Present" was. Nederlandstalig. Soft Cover - 310 pages. €  10,00
More Info
S22986  Click for more information Gerben Sonderman 1908-1955 - Testpiloot, Verzetsman, Vlieger van de Prins. Th.J. de Jongh. 1998, De Bataafsche Leeuw. Dit is de biografie van de legendarische testpiloot van Fokker en persoonlijk vlieger van Prins Bernhard. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan het tot ontwikkeling brengen van het gehele scala aan moderne vliegtuigen,van lesvliegtuig tot supersonische jet. Op 20 oktober 1955 stierf hij in het harnas tijdens een demonstratievlucht van de Fokker S-14 in Amerika. Zeldzaam boek. Nederlandstalig. Soft Cover - 183 pages. €  24,50
More Info
S23399  Click for more information Canada en Noord-Brabant - Een band voor altijd. Jan A.F.M. Luijten. 2002, Uitgeverij Aspekt. In drie hoofdstukken behandelt de auteur drie korte episodes uit de bevrijdingsgeschiedenis van Bergen op Zoom en directe omgeving op het eind van de Tweede Wereldoorlog. Met name het aandeel van de Canadese strijdkrachten en dan vooral enige met name genoemde militairen staan hierin centraal. De nauwgezette beschrijving die de heftige strijd van moment volgt op genoemde locaties geeft een helder beeld van de verbetenheid van de bevrijders en de ontberingen en gevaren die zij bij hun strijd moesten ondergaan. De reconstructies zijn gebaseerd op ooggetuigenverslagen, documenten en eigen waarnemingen van de auteur die, hoewel geen historicus, zich prima van zijn taak heeft gekweten. De vele zwartwitfoto's van personen en locaties vergroten de betrokkenheid van de lezer. De beschreven episodes kunnen uiteraard niet los worden gezien van de totale bevrijdingsstrijd. Het geheel vormt een welkome aanvulling op datgene wat reeds bekend is over de bevrijdingsgeschiedenis en dan met name die van West-Brabant. Nederlandstalig. Soft Cover - 76 pages. €  14,50
More Info
S23465  Click for more information Tragiek bij De saiter - De lotgevallen van een Engelse vliegtuigbemanning. D. Drijver. 2016, Stichting Missing Airmen Memorial Foundation. Boekje over de crash van de Lancaster R8682, van 61 squadron RAF, bij Wartena in Friesland en de lotgevallen van haar bemanning. Nederlandstalig. Soft Cover - 15 pages. €  3,00
More Info
S23470  Click for more information Daarna is het weer donker - Crash Wellington R1397, 25 juli 1941. Meike Jongejan. 2015, Fries Verzetsmuseum. Boekje over de crash van Wellington R1397, van 103 squadron, en de latere identificatie van haar bemanning. Nederlandstalig. Soft Cover - 15 pages. €  3,00
More Info
S23770  Click for more information Zeichen der Not - Als der Stahlhelm zum Kochtopf wurde. Ernst Helmut Segschneider. 1989, Landschafts Verband Westfalen-Lippe. In de tijd na de Duitse capitulatie was er veel gebrek in Duitsland. In dit boek worden voorwerpen beschreven en getoond die men als vervanging van het normale maakte. Veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 208 pages. €  17,50
More Info
S23782  Click for more information Fl.-Bordfunkgerätesatz Fu G10K3 - D.(Luft) T.4005/4. Handleiding van het Duitse boordradioapparaat FuG10K3. Dit betreft een nadruk van het originele Luftwaffe voorschrift. Duitstalig. Soft Cover - 47 pages. €  15,00
More Info
S23797  Click for more information T Fort Abcoude - Geschiedenis en Natuur. J. Baalbergen. 1991, Stichting Fort Abcoude. In dit boek de geschiedenis van het fort bij Abcoude. Een van de oudste forten van de Stelling van Amsterdam. Het betreft hier nog een bakstenen fort, daar waar de rest van de Stelling al in beton is uitgevoerd. Tevens wordt de flora en founa rond het fort besproken. Nederlandstalig. Hard Cover - 178 pages. €  15,00
More Info
S23825  Click for more information Orde en Vrede - De humaniteire/militaire missie in Nederlands Oost-Indië 1945-1950. R.Th. Escher/Ph. G. de Lange/S.A. Lapré. 1997, Comité Orde en Vrede. Drie Indiëveteranen geven hun visie op het dekolonisatieconflict in Indonesië waarbij ze veel aandacht geven aan de rol van de Nederlandse strijdkrachten daarin met verhalen van veteranen. Nederlandstalig. Soft Cover - 192 pages. €  15,00
More Info
S23963  Click for more information Operation Freshman - The Rjukan Heavy Water Raid 1942. Richard Wiggan. 1986, William Kimber. Dit boek verteld het verhaal van de commandoraid ter vernietiging van het zware water in Noorwegen. Dit vertraagde uiteindelijk Hitler's pogingen om een atoombom te ontwikkelen. Engelstalig. Hard Cover - 176 pages. €  15,00
More Info
S24160  Click for more information De Gelderse Vallei in de mobilisatietijd en meidagen 1940 . Cees Kramer. 1985, Uitgeverij Kool B.V.. Dit boek is een uitgebreide documentaire voor het gedeelte van de Gelderse Vallei vanaf Ederveen-De Klomp tot en met Achterveld in de mobilisatietijd en gedurende de meidagen van 1940. Het is samengesteld op basis van interviews met militiaren van het 10e, 15e, 16e, 21e en 22e Regiment Infanterie en burgers uit de vallei. Het bevat zeldzame foto's uit privé collecties. Nederlandstalig. Soft Cover - 130 pages. €  18,00
More Info
S24350  Click for more information Het verscholen dorp - Verzet en onderduikers op de Veluwe. A. Visser. 1987, Bredewold. In dit boek wordt het verzet op de Veluwe beschreven. Ook aandacht voor de verborgen onderduikersdorpen en hutten op verschillende plekken op de Veluwe. Nederlandstalig. Soft Cover - 167 pages. €  12,50
More Info
S24604  Click for more information De Politionele Acties - Afwikkeling en verwerking. G. Teitler/J. Hoffenaar. 1990, De Bataafsche Leeuw. Bundeling van 7 lezingen op een symposium van de Stichting Maatschappij en Krijgsmacht (eind 1986), die voor het overgrote deel handelen over diverse aspecten van de positie van het Nederlandse leger in Indonesie tijdens de dekolonisatie (1945-'49), waarbij in juli 1947 en december 1948 tot massale gewapende actie (Politionele Acties) werd overgegaan tegen de zelf-geproclameerde Indonesische Republiek. Op basis van vooral archiefonderzoek worden de welzijnszorg, de leger(re)-organisatie, de militaire-actieplannen, de inzet van commandotroepen en het aandeel van de marine beschreven. Meer algemene stukken behandelen de financiele achtergonden en de positie van de planters in de herbezette gebieden. De auteurs zijn erkende deskundigen; de bijdragen verschaffen op onderdelen belangwekkende nieuwe informatie. Het gebrek aan onderlinge samenhang, de gedetailleerdheid en de ingewikkelde materie maken de bundel als geheel slechts interessant en toegankelijk voor deskundigen. Nederlandstalig. Hard Cover - 128 pages. €  15,00
More Info
S25058  Click for more information Buiten Schot - Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. Paul Moeyes. 2001, Uitgeverij De Arbeiderspers. Terwijl Europa op de Franse en Vlaamse slagvelden op bloedige wijze kennismaakte met de moderne tijd, hield Nederland zich weliswaar in militair opzicht afzijdig maar speelde het een essentiële rol in de Duitse en Britse oorlogspolitiek. Voor het Duitse keizerrijk was Nederland de belangrijkste doorvoerhaven en een onontbeerlijke handelspartner, voor de Britten de zwakke schakel in hun economische zeeblokkade. Vier jaar lang moest de Nederlandse regering zich verweren tegen de diplomatieke druk van de en partij zonder de andere te bevoordelen. Neutraliteit bleek een hoogst betrekkelijk begrip. Eerste-Wereldoorlogexpert Paul Moeyes werpt in Buiten schot licht op een veronachtzaamde periode in de geschiedenis van Nederland; hij schetst het leven van alledag tijdens de oorlogsjaren 1914-1918 en brengt het politieke gemanoeuvreer en gekonkel voor en achter de schermen op aanstekelijke wijze in beeld. Nederlandstalig. Soft Cover - 459 pages. €  24,50
More Info
S25105  Click for more information Neem het over - Belevenissen van het Nederlandse vliegtuigsquadron 320 gedurende de Tweede Wereldoorlog. H.J.E. van der Kop. 1975, A,W. Sijthoff. De auteur vertelt in dit boek over zijn ervaringen als adelborst tijdens de evacuatie van Java, de opleidingen in Engeland en de daarop volgende operaties van het vliegtuigsquadron 320 boven bezet Europa. Nederlandstalig. Hard Cover - 371 pages. €  15,00
More Info
S25111  Click for more information D-Day 320 was erbij! . H.J.E. van der Kop. 1984, De Boer Maritiem. In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden, is het onderwerp van dit boek niet alleen het optreden van het 320 squadron tijdens de veel beschreven D-Day. Maar alle belangrijke operaties tijdens de gehele Tweede Wereldoorlog van dit luchtmachtonderdeel worden beschreven (vgl. editie uit 1975). De schrijver, die zelf actief deelnam aan de strijd als navigator-bommenrichter, geeft een uitvoerig verslag van zijn ervaringen. Hij is erin geslaagd de sfeer binnen dit squadron goed over te brengen, met de persoonlijke angsten en twijfels van de bemanning van de bommenwerpers. Voorzien van zwart-wit foto's en een bijlage over de verscheidenheid aan vliegtuigtypen aan geallieerde en Duitse kant.. Nederlandstalig. Soft Cover - 238 pages. €  15,00
More Info
S25265  Click for more information Oorlogssporen - Amsterdam - Betuwe 1945. Hans Sibbelee. 2000, Nijmegen University Press. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef fotograaf Hans Sibbelee afwisselend in Amsterdam en Tiel. Aan het einde van de oorlog richtte hij zijn camera regelmatig op zijn omgeving. De foto's die hieruit voortkwamen raakten in de vergetelheid tot ze onlangs bij verassing opdoken. Dit boek beval een selectie van wat hij toen fotografeerde. Volg zelf het spoor terug naar het Nederland aan het einde van deze grimmige periode in de geschiedenis. Nederlandstalig. Hard Cover - 144 pages. €  17,00
More Info
S25441  Click for more information De slag om Duitsland - 1944-1945. Max Hastings. 2005, Uitgeverij Balans. In De slag om Duitsland staan de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog centraal: de vernietiging van Hitler-Duitsland. Max Hastings raadpleegde archieven in vier landen en sprak vele ooggetuigen om deze fascinerende militaire geschiedenis te kunnen schrijven, die tegelijkertijd de grootste menselijke tragedie is van de twintigste eeuw. Sommige episodes, zoals Arnhem en de hongerwinter, zijn bekend, maar worden door de auteur in een nieuw licht geplaatst. Andere, zoals de de vernietigende opmars van het Rode Leger door Oost-Pruisen, waardoor zeker een miljoen mensen de dood in werden gedreven, zijn in het westen niet of nauwelijks bekend. In deze meeslepende reconstructie onderzoekt de auteur de grote menselijke en militaire vragen. Waarom hebben de Geallieerden de oorlog niet gewonnen in 1944, toen ze veel sterker waren dan Duitsland? Waarom hadden de Russen de beste generaals? Hoe was het om te vechten in het Engelse, Amerikaanse, Duitse en Sovjet-leger? De slag om Duitsland omvat het lot van meer dan honderd miljoen mensen, jong en oud, mannen en vrouwen. Op basis van zijn omvangrijke research geeft de auteur tal van nieuwe en belangwekkende inzichten over de invloed die de grote historische gebeurtenissen hadden op de levens van gewone soldaten en burgers. Nederlandstalig. Soft Cover - 759 pages. €  16,50
More Info
S25442  Click for more information Standort Holland - Duitse soldaten over hun oorlogstijd in Nederland. Aad Jongbloed. 1995, Walburg Pers. Dit boek laat voor het eerst Duitsers aan het woord die Nederland bezet hielden. Aan de hand van interviews en nooit eerder gepubliceerde documenten onthuld de schrijver het menselijk gezicht van onze voormalige vijand. Nederlandstalig. Soft Cover - 144 pages. €  10,00
More Info
S25603  Click for more information "Dagverhaal der doormarcherende troepen" - Beverwijk in de ban van de Fransen (1787-1802). J. van venetien/A. Schweitzer/J, van der Linden. 1999, Historisch Genootschap Midden-Kennemerland. Beschrijvind van de Franse troepen die in de periode 1787-1802 door Beverwijk heentrokken. In deze periode viel de inval van de Engelsen en Russen bij Callantsoog in 1799. Nederlandstalig. Soft Cover - 100 pages. €  15,00
More Info
S25657  Click for more information Battlefields of the First World War - A Traveller's Guide. Tonie and Valmai Holt. 1993, Pavilion. In dit boek wordt een verslag gegeven van alle bekende slagen uit de Eerste Wereldoorlog en wordt aangegeven wat er nog is te zien. Voorzien van kaarten. Engelstalig. Soft Cover - 185 pages. €  16,50
More Info
S25771  Click for more information West-Friesland in de jaren 40/45 - Schetsen van het verzet in Oostelijk West-Friesland. Sjoerd Leiker. 1983, Comité 1940-1945 te Hoorn. In dit boek een beschrijving van de verzetsactiviteiten in Oostelijk West-Friesland. Nederlandstalig. Soft Cover - 80 pages. €  15,00
More Info
S26141  Click for more information Mei 1940 - De verdediging van het Nederlandse luchtruim. Wim Schoenmaker/Thijs Postma. 1985, De Bataafsche Leeuw. Beschrijving van de luchtstrijd in mei 1940. Voorzien van zeer veel bijzondere foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 89 pages. €  25,00
More Info
S26245  Click for more information De Douglas DC-5 - Een kort maar bewogen leven. Piet C. Kok. 1990, De Bataafsche Leeuw. In dit boek wordt het korte maar bewogen leven van de DC-5 beschreven. Het beloofde een goed vliegtuig te worden maar door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog heeft het een kort bestaan gehad. Er zijn er slechts 12 gebouwd, waarvan de KLM er 4 had. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 160 pages. €  25,00
More Info
S26350  Click for more information "We Gaan!" - Vlucht KL4805, noodlot in de mist. Roger Soupart/Kitty Nielsen. 2017, All Media Procuctions. Zondag, 27 maart 1977. Vanaf een druilerig Schiphol vertrekt een KLM Boeing 747 met 249 passagiers en bemanningsleden onder vluchtnummer KL4805 naar Gando/Las Palmas, de internationale luchthaven van Gran Canaria. De Boeing zal er nooit aankomen. Een bomaanslag in de terminal van Las Palmas zorgt er voor dat de machine uit moet wijken naar Los Rodeos op Tenerife. Dit is de eerste schakel in een reeks van gebeurtenissen die zal leiden tot de grootste vliegramp uit de geschiedenis. Geen van deze schakels waren op zich fataal, als ze niet toegedekt en verborgen waren door de mist. 583 passagiers en bemanningsleden kwamen om in een vuurzee, op een bestemming waar ze niet voor gekozen hadden, en ook niet behoorden te zijn. Uren na de ramp, om 20:30 uur, werd Nederland opgeschrikt door het eerste nieuws. Het zou dagen duren voordat er enige duidelijkheid kwam over wat er gebeurd was. Maar tot op de dag van vandaag bleef veel onbeantwoord. Nederlandstalig. Soft Cover . €  14,50
More Info
S26407  Click for more information De strijd om de Schelde - Het verhaal van Militairen en Burgers tijdens de bevrijding van Zuidwest Nederland en Vlaanderen, 1944. W. Denis Whitaker/Shelagh Whitaker. 1985, Hollandia. Samen met zijn echtgenote heeft Generaal W. Denis Whitaker (tijdens de slag om de Schelde commandant van het bataljon Royal Hamilton Light Infantry) een diepgaande studie gemaakt over de geallieerde acties in 1944. Het resultaat van deze zorgvuldige studie is een integer en menselijk verslag --- op een niveau van Cornelius Ryan's "Een brug te ver" --- over de Canadese veldtocht door Belgie, de zware gevechten rond de Schelde en de aangrenzende delen van Zeeland en West-Vlaanderen, de uiteindelijke bevrijding van Zuid-west Nederland en de in gebruikname van Antwerpen als geallieerde aanvoerhaven. De auteurs laten alle facetten van dit verbitterde gevecht uit de Noordwest Europese campagne op een zeer leesbare wijze de revue passeren. Een boek, dat een waardevolle aanvulling vormt op de officiele publicatie van de sectie Krijgsgeschiedenis van het Canadese Ministerie van Defensie "The Canadian Army 1939-1945"" (Ottawa - 1948). Het is geillustreerd met historische foto's en enige overzichtskaarten. Nederlandstalig. Soft Cover - 345 pages. €  16,50
More Info
S26483  Click for more information Duell der Giganten - Panzerkampf in der Normandie. Franz Kurowski. 2000, Podzun-Pallas Verlag. Boek waarin de tankstrijd in Normandië wordt beschreven. Het is belicht vanuit Duitse gezichtshoe. Alle, met name SS panzerdiviesies, komen aan bod. Duitstalig. Soft Cover - 207 pages. €  13,50
More Info
S26523  Click for more information Nederlands geschut sinds 1677 . J. Albarda/F.L. Kroesen. 1978, Van Holkema & Warendorf. De Nederlandse artillerie vanaf de zeventiende eeuw tot in onze tijd - van de bronzen kartouw tot het modernste raketgeschut. Over vuurmonden en affuiten, over trekken en velden, over kalibers en minitie. Techniek en historie van het kanon.. Nederlandstalig. Hard Cover - 80 pages. €  16,50
More Info
S26573  Click for more information Die Panzer-Kampfwagen IV und Seine Abarten . Walter J. Spielberger. 1992, Motorbuch Verlag. In dit boek de ontwikkeling en de inzet van de Duitse Panzerkampfwagen IV tank. Voorzien van veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 164 pages. €  20,00
More Info
S27090  Click for more information De crash van Boston W8318 te Akkerwoude op 18 mei 1942 - Se foelen foar ùs. Alexander Tuinhout. 2017, Stichting Missing Airme Memorial Foundation. In dit boekje wordt de crash van de Boston W8318 van 418 Squadron RAF bij het Friese Akkerwoude op 18 mei 1942 uitvoerig beschreven. De Boston was op een Intrudermissie naar het vliegveld Leeuwarden en werd door Flak van het vliegveld afgeschoten. Van de bemanning kwam 3 man om en 1 overleefde de crash. Nederlandstalig. Soft Cover - 19 pages. €  3,50
More Info
S27391  Click for more information Het proces Mussert . 1987, Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie. Op 7 mei 1946 werd de leider van de NSB, ir. Anton Adriaan Mussert door een vuurpeleton ter dood gebracht. De doodstraf was over hem uitgesproken na een proces van twee dagen (november 1945) dat grote belangstelling trok. Het proces had een kalm verloop, de verdachte antwoordde zonder omwegen, de eis hoorde hij schijnbaar onbewogen aan. De Bijzondere Raad van Cassatie bevestigde het vonnis in maart 1946, een gratieverzoek - door een familielid ingediend - werd verworpen. Het proces Mussert, al in 1948 verschenen als bronnenuitgave van het Rijksinstituut, is ongewijzigd herdrukt en bevat naast een korte inleiding het letterlijk verslag van de procesvoering en de daarbij gebruikte documenten. Voor specialistische belangstelling voor de NSB en Mussert is dit proces uiteraard zeer belangrijk. Nederlandstalig. Soft Cover - 344 pages. €  16,50
More Info
S27474  Click for more information Special Forces in the invasion of France . Paul Gaujac. 1999, Histoire & Collections. In het jaar 1944 zijn bijna 170 Special Forces teams gedropt on Frankrijk om de verzetsbewegiung te helpen met de voorbereidingen op de invasie. In dit boek de avonturen van die teams. Engelstalig. Soft Cover - 412 pages. €  17,50
More Info
S27528  Click for more information Van Tirpitz tot Kamikazes - Het verslag van een Nederlandse marinejachtvlieger bij het 1840 Naval Air Squadron, Fleet Air Arm 1944-1945. J.G. Boon van Ochssée. 1999, De Bataafsche Leeuw. Met een Hellcat gaan Boon von Ochssée in april 1944 vliegen bij 1840 Naval Air Squadron vanaf Britse vliegkampschepen. In datzelfde jaar wordt hij in april en augustus ingezet bij aanvallen op het Duitse slagschip Tirpitz, dat in een Noorse fjord dekking had gezocht. Begin 1945 vertrekt hij met HMS Speaker naar Freemantle in Australië waar de kern van 1840 opgaat in 1839 Naval Air Squadron. Met deze eenheid embarkeert hij aan boord van de Britse carrier HMS Indomitable die was ingedeeld bij de British Pacific Fleet. In dit verband wordt luchtsteun aan de Amerikaanse vloot gegeven tijdens de opmars naar Japan. De Indomitable krijgt tijdens deze begeleiding regelmatig aanvallen van Japanse kamikaze-vliegtuigen te verduren. De nagenoeg onbekende geschiedenis van Nederlandse marinevliegers bij de Britse Fleet Air Arm Squadrons aan boord van Britse vliegkampschepen wordt in dit dagboek van dag tot dag op levendige wijze beschreven. Nederlandstalig. Soft Cover - 152 pages. €  16,50
More Info
S27944  Click for more information De gevallenen in de forten van Utrecht 1942-1945 . A.M. Overwater. 1997, Eigen uitgave. Dit boek van A.M. Overwater, bevat beknopte beschrijvingen van de personen die op Fort De Bilt en op Fort Rijnauwen zijn gefusilleerd gedurende de jaren 1942 – 1945. In het boekje worden de namenlijsten weergegeven en de verzetsgroepen beschreven. Nederlandstalig. Soft Cover - 112 pages. €  16,00
More Info
S27958  Click for more information The Clyde at War . Brian D. Osborne/Ronald Armstrong. 2001, Birlinn. De rivier de Clyde heeft een centrale rol gespeeld in beide wereldoorlogen. De belangrijke luchtmachtbasis bij Prestwick, het commando trainingscentrum bij Inverary, verzamelpunt voor Atlantische konvooien en natuurlijk de marinehaven en scheepsbouw. Dit b oek beschrijft dit alles. Heel veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  16,00
More Info
S27959  Click for more information Worls War I Day by Day . Ian Westwell. 2000, Grange Books. Dit boek geeft een dag tot dag verslag van de Eerste Wereldoorlog. Voorzien van heel veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  16,50
More Info
S27983  Click for more information Fokker F28 Fellowship - Zoektocht naar Europese samenwerking en nieuwe markten. Arno Landewers. 2017, Stichting Verenigde Vleugels. Begin jaren ’60 achtten zowel Fokker als het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling (NIV) het noodzakelijk voor het voortbestaan van Fokker om, na het succes van de Fokker F27 Friendship, een nieuw vliegtuigtype te ontwikkelen. Hierbij ging aanvankelijk de gedachte uit naar een vliegtuig ter grootte van de F27, voorzien van straalmotoren. Hoewel de straalmotor steeds efficiënter werd, bleek het toch noodzakelijk een wat groter vliegtuig te ontwikkelen, en hier kwam de F28 Fellowship uit voort. Het ontwerp van de F28 werd (net als dat van de F27) zorgvuldig geoptimaliseerd voor hoog frequente operaties over korte afstanden, met nadruk op robuustheid, eenvoudig onderhoud en snelle grondafhandeling. Wegens de hoge ontwikkelingskosten moest Fokker risico-dragende partners zoeken in het buitenland. Na flinke vertragingen door de grote complexiteit rond financiering en technische zaken kon in mei 1967 het prototype van de F28 de eerste vlucht maken. Vrijwel direct na aflevering van de eerste machines werd gestart met ontwikkeling van een verlengde versie van de F28, de Mark 2000, en een versie met verlengde vleugels voor operaties vanaf korte banen, die uiteindelijk resulteerde in de meest populaire versie van de F28, de Mark 4000. Nederlandstalig. Soft Cover - 64 pages. €  14,50
More Info
S28094  Click for more information Onze Vliegers in mei 1940 . Hans Vos. Eigen uitgave. Beschrijving van de strijd in de lucht in de Meidagen van 1940 en interviews met de Nederlandse vliegers. Nederlandstalig met DVD. Hard Cover - 80 pages. €  17,50
More Info
S28230  Click for more information Boodschap aan de bevolking van Den Haag - Oorzaken, gevolgen en nasleep van het mislukte bombardement op het Bezuidenhout, 3 maart 1945. Carlo Tinschert. 2005, Sdu Uitgevers. In dit boek wordt het hoe en waarom beschreven van het tragische bombardement op het Bezuidenhout in Den Haag op 3 maart 1945. Aan de hand van zeer uiteenlopende bronnen komen in dit boek de oorzaken van de ramp aan bod, waarom de aanval faliekant mislukte en hoe en waarom de Britse en Nederlandse autoriteiten daarop reageerden. Op basis van bekende. Maar ook nog onbekende bronnen wordt er een uitgebreid beeld geschetst van de periode dat de inwoners van Den Haag en omstreken werden gebruikt als menselijk schild voor het vergeldingsoffensief met de V-2's. Nederlandstalig. Soft Cover - 206 pages. €  25,00
More Info
S28651  Click for more information Tigers in the Mud - The Combat Career of German Panzer Commander Otto Carius. Otto Carius. 2003, Stackpole Books. In dit boek verteld de Duitse Tankcommandant en drager van het Ridderkruis met Eikenloof over zijn carriere in de Tweede Wereldoorlog. Hij was een van de meest succesvolle Tiger tank commandanten en vernietigde meer dan 150 vijandelijke tanks. Engelstalig. Soft Cover - 365 pages. €  20,00
More Info
S28743  Click for more information The Anglo-Dutch Wars of the Seventeenth Century . J.R. Jones. 1996, Longman. Dit b oek beschrijf de oorlogen met de Engelsen in de jaren 1652-1654, 1665-1667 en 1672-1674. Het beschrijft de aanloop, de oorlogen en de ontwikkelingen van schepen en zeelieden in deze tijd. Interessant boek. Engelstalig. Soft Cover - 242 pages. €  17,50
More Info
S28981  Click for more information The Narrow Margin - Battle of Britain & The Rise of Air Power 1930-1949. Derek Wood/Derek Dempster. 2003, Pen & Sword. De Battle of Britain serdde het land van een invasie. Als de RAF was verslagen hadden alle inspanningen van de Royal Navy en het Britse leger geen enkele kans ten opzichte van een superieur Duits leger met dan het luchtoverwicht. Met de toestand van Europa toen, zouden Duisteland en Japan elkaar de hand hebben geschut op de grens van India. Dit boek beschrijft de opbouw van de RAF en hoe zij zich voorbereidde op de slachtpartij in de zomer van 1940 en de overwinninge behaalde op het randje. Het beschrijft de battle of Britain op dag-tot-dag basis en is voorzien van foto's en kaarten. In de bijlagen een overzicht van de gebruikte vliegtuigen en een lijst met namen van piloten die betrokken waren. Engelstalig. Soft Cover - 361 pages. €  25,00
More Info
S28984  Click for more information Kampfgeschwader "Edelweiss" - The history of a German Bomber Unit 1939-1945. Wolfgang Dierich. 1975, Ian Allan Ltd. In dit boek wordt de gehel geschiedenis van KG51 "Edelweiss" uitvoerig beschreven. Met overzichten van toestellen, verliezen, standplaatsen (o.a. Gilze Rijen). Voorzien van veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 128 pages. €  20,00
More Info
S29098  Click for more information 363 RD Fighter Group - 9th Air Force World War Two European Theather of Operations. Nick Marinelli. Dit is een ingebonden fotocopie van The History of the 363 Rd Fighter Group, bestaand uit 380, 381, 382 Fighter Squadron. Zij maakten deel uit van de (th US Air Force. Engelstalig. Soft Cover . €  15,00
More Info
S29104  Click for more information De Eerste Kruistocht - De oorsprong van het conflict tussen islam en christendom. Thomas Asbridge. 2006, Athenaeum. De eerste kruistocht betekende een keerpunt in de verhouding tussen het Westen en de islam, een conflict dat twee wereldgodsdiensten in wrok en voortschrijdende vijandschap achterliet en waarvan de gevolgen vandaag de dag nog steeds voelbaar zijn. Negenhonderd jaar geleden ontstak in West-Europa het heilige vuur en werden honderdduizend christenen opgeroepen om af te reizen naar een onbekende wereld teneinde Jeruzalem te heroveren op de moslims. Veel kruisvaarders stierven onderweg door uitputting, dodelijke ziektes, gruwelijke honger en bloedige gevechten. Aangemoedigd door raaskallende fanatieke profeten bereikte een haveloze maar geharde kern van kruisvaarders op ossen en ezels in 1099 eindelijk Jeruzalem. De Britse historicus Asbridge beschrijft in een fascinerend relaas wie de kruisvaarders waren, hoe ze zich gedroegen en (het meest verrassend) hoe ze het overleefden en triomfeerden. Asbridge werd voor De eerste kruistocht alom geprezen om zijn stijl en zijn vakkundigheid. De pers oordeelde unaniem dat het generaties zal duren voor deze studie overtroffen kan worden.. Nederlandstalig. Soft Cover - 384 pages. €  13,50
More Info
S29107  Click for more information Richard Barmé - Het korte leven van een scholier, Engelandvaarder, geheim agent en represaille-slachtoffer. Eddy de Roever. 1995, Uitgeverij Hollandia. In dit boek het verhaal van de Baarnse scholier Richard Barmé. In 1942 vertrok hij als zeventienjarige naar Engeland. Via allerlei omzwervingen en internering in Zwitserland kwam hij in maart 1944 in Engeland aan. Hij volgde een opleiding tot geheim agent en werd op 1 november 1944 bij Benthuizen (ZH) gedropt. Op 2 februari 1945 werd hij door de Duitsers uitgepeild en gearresteerd en op 8 maart 1945 werd hij, na de aanslag op Rauter, geexecuteerd. Zijn lichaam rust op de Erebegraafplaats in Loenen. Nederlandstalig. Soft Cover - 120 pages. €  10,00
More Info
S29115  Click for more information Die Geschichte der deutschen Schiffsartillerie . Paul Schmalenbach. 1993, Koehlers Verlagsgesellschaft. Dit boek beschrijft de ontwikkeling van de artillerie aan boord van Duitse oorlogschepen door de jaren heen. Voorzien van een aantal foto's en tekeningen. Duitstalig. Hard Cover - 194 pages. €  16,50
More Info
S29116  Click for more information Hitlers Admirale - 18939-1945. G.H. Bennett/R. Bennett. 2009, Verlag E.S. Mittler & Sohn. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog riep de Britse Marine Inlichtingendienst Duitse admiraals in krijgsgevangenschap op om hun herinneringen aan de Duitse bewapening, hun aanvankelijke successen en uiteindelijke nederlaag in hun memoires op te schrijven. In dit boek worden de herinneringen van o.a. de Opperbevelhebber der Kriegsmarine, Vlagofficier van de U-Boten, een hoge verbindingsofficier bij de Italiaanse marine en een hooggeplaatste officier in het gebied van de Zwarte zee zo weergegeven als zij het destijds aan het papier toevertrouwden. Zeer interessant boek. Duitstalig. Hard Cover - 240 pages. €  16,50
More Info
S29118  Click for more information Razzia in Putten - Verbrechen der Wehrmacht in einem Niederländischen Dorf. Madelonb de Keizer. 2001, Dittrich Verlag. Dit boek beschrijft de oorlogsmisdaad van de Wehermacht in Putten na de aanslag op Duitse militairen bij Putten. Het boek beschrijft de aanval, de SS-Razzia en de gevolgen. Duitstalig. Hard Cover - 470 pages. €  16,50
More Info
S29199  Click for more information By any means necessary - America's Secret Air War. William E. Burrows. 2001, Arrow Books. Onbekend voor het grote publiek vlogen de Verenigde Staten van Amerika spionagemissies boven het Communistische blok. De enige hint over deze meedogenloze clandestiene missies kwam tioen een van de spionagevliegtuigen werd neergeschoten. Vele luchtmacht en marinevliegers werden op deze missies gedood. In dit boek toont de auteur aan dat een aantal van de vliegers door de Russen, Chinezen en Noord-Koreanen werden gevangen genomen, gemarteld, gevangengezet en werden geëxecuteerd. Dit werd door de Amerikanen officieel ontkend en nimmer bekend gemaakt aan hun families. Dit is een bijzonder boek over clandistiene spionage operaties. Engelstalig. Soft Cover - 401 pages. €  15,00
More Info
S29208  Click for more information Those who fall - An unforgetable chronicle of war in the air. John Muirhead. 1986, Random House. De auteur was piloot van een B-17 Flying Fortress en vloog missies naar Noord-Italië, Duitsland en Bulgarije. Uiteindelijk werd hij neergeschoten en krijgsgevangen gemaakt. In dit boek verteld hij op indringende wijze zijn ervaringen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Hard Cover - 259 pages. €  17,50
More Info
S29222  Click for more information Mij krijgen ze niet levend - De zelfmoorden van mei 1940. Lucas Ligtenberg. 2017, Uitgeverij Balans. In mei 1940 werd Nederland overspoeld door een golf van zelfmoorden. Honderden mannen, vrouwen, vluchtelingen, joden, militairen, hoogleraren, directeuren, artsen, winkeljuffrouwen en kantoorbedienden besloten een toekomst onder Duits bewind niet af te wachten en maakten een eind aan hun leven. Menno ter Braak had zijn zelfmoord al in 1933 aangekondigd, maar toen hij op de dag van de capitulatie de daad bij het woord voegde, was hij niet de eerste en zeker niet de enige. Ook de arts Eduard Wiener, zijn vrouw en hun jongste zoon pleegden zelfmoord. Hun oudste zoon bedankte, want hij was verliefd. En zo waren er bijna vierhonderd mensen die in mei 1940 een einde aan hun leven maakten. Daarnaast waren er velen, onder wie Jacques Presser en Alfred Mozer, die een poging ondernamen. De grootste zelfmoordgolf in de Nederlandse geschiedenis is niet onbekend, maar in historisch onderzoek wel altijd onderbelicht gebleven. Wie waren deze mensen? Wat bewoog hen? Wie lieten ze achter? Lucas Ligtenbeg heeft de zelfmoordepidemie van mei 1940 voor het eerst systematisch onderzocht. Zijn boek maakt nog eens pijnlijk duidelijk hoe groot de chaos en paniek waren na de Duitse inval, hoe kolossaal de angst en ontreddering. Ligtenberg spoorde in de archieven driekwart van de gevallen op, las politieverslagen en afscheidsbrieven en sprak met nabestaanden. Zijn aangrijpende boek werpt licht op een kant van de oorlog die weinigen kennen. Nederlandstalig. Soft Cover - 272 pages. €  17,50
More Info
S29227  Click for more information Airborne Battle Wheels Oosterbeek - 10th Aniversary. 2005, Sigmund Publications. Fotoverslag van de 10e Airborne Battle Wheels in Oosterbeek. Mooi boek. Nederlands/Engelstalig. Hard Cover - 128 pages. €  17,50
More Info
S29228  Click for more information Bellen voor de vrijheid - Illegale telefoonverbindingen in de Tweede Wereldoorlog. G. Hogesteeger/R.A. Korving. 1990, Stichting het Nederlandse PTT-Museum. Dit boek beschrijft de illegale telefoonverbinden die door het verzet werden aangelegd of gebruikt gedurende de Duitse bezetting van 1940-1945. Voorzien van veel foto's. Nederlands. Soft Cover - 114 pages. €  15,00
More Info
S29229  Click for more information Patton and the Battle of the Bulge . Michael and Gladus Green. 1999, MBI Publishing Company. Dit boek beschrijft de acties van Patton's 3e leger tijdens de slag in de Ardennen in 1944/45. Voorzien van veel bijzondere foto's. Tevens vorozien van diverse overzichtskaarten. Engelstalig. Soft Cover - 160 pages. €  16,50
More Info
S5417  Click for more information Ten Boom, à Dieu - Terug naar "de Schuilplaats". Hans Poley. 1995, Novapres. Evenals vele andere studenten weigerde ook de 18-jarige Hans Poley de loyaliteitsverklaring af te leggen en was daarom in mei 1943 vogelvrij. Hij vond zijn schuilplaats bij de familie Ten Boom in de Barteljorisstraat in Haarlem en werd hun eerste onderduiker. Ten Boom à Dieu is om die reden vooral een eerbetoon. Een dagboek, dat de schrijver van dit boek in die tijd bijhield, zestig kantjes brieven aan ijn grote liefde en een serie foto's die hij voor haar had genomen, brengen die tijd weet tot leven in een ontroerend document. Acht maanden waarin hij spanning, angst en hoop deelde met de familie en de andere onderduikers tot zijn arrestatie in februari 1944. Nederlandstalig. Soft Cover - 211 pages. €  10,00
More Info
S11366  Click for more information KLM Constellations in het kielzog van Abel Tasman - De Mauritius route. Leo van Maare. 2005, All Media Productions. In het kader van de strijd in Nederlands-Indië vaardigden een aantal Aziatische landen een luchtvaartboycot uit tegen de KLM. Hierdoor dreigde de belangrijke Indië-route te worden verstoord. De KLM vloog toen via het eiland Mauritius en grotendeels over zee naar Indië. Dit boek verhaalt over deze risicovolle vluchten. Nederlandstalig. Soft Cover - 128 pages. €  15,00
More Info
S15735  Click for more information Het eerste boek over de Zeppelintochten boven Engeland . 1916, Boek- en Kunstdrukkerij S.W. Melchior. Oud boek over de bombardementsaanvallen van Duitse Luchtschepen op Engeland, gedurende de Eerste Wereldoorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 125 pages. €  10,00
More Info
S15883  Click for more information Loevestein - Een fort aan de grens van Holland. A.M.G. Caminada-Voorham. 1989, De Walburg Pers. Fort Loevestein was een steunpunt in de Hollandse Waterlinie. Samen met de vestingen van Gorinchem en Woudrichem moest het fort de Maasmond afsluiten en voorkomen dat de vijand de Merwede kon afzakken. Dit boek verteld de geschiedenis van dit fort vanaf de Opstand van de Nederlanders tegen Filips II van Spanje tot in deze eeuw. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  12,50
More Info
S16578  Click for more information De strijd om de Slagkruisers 1938-1940 . Prof.Dr. G. Teitler. 1984, De Bataafsche Leeuw. In de jaren kort voor de Tweede Wereldoorlog was er in Nederland een hevige politieke discussie over de versterking van de Koninklijke Marine in Indië. Enkele dagen voor de definitieve beslissing van het parlement vielen de Duitsers binnen. In dit boek wordt de hele zaak toegelicht. Nederlandstalig. Hard Cover - 79 pages. €  16,50
More Info
S19084  Click for more information The Complete Civil Aircraft Registers of The Netherlands sonde 1920 . Herman Dekker. 1987, Air Britain. In dit boek de volledige Nederlandse civiele registers since 1920. Engelstalig. Soft Cover - 188 pages. €  20,00
More Info
S19124  Click for more information 13 in de oorlog - Hoe kinderen de Tweede Wereldoorlog beleefden. Hein Hoffmann. 2010, Uitgeverij Balans. 13 in de Oorlog is het boek naar de gelijknamige televisieserie waarin kinderen in de Tweede Wereldoorlog centraal stonden. Het verhaal wordt verteld vanaf een groot aantal plaatsen in de wereld. Rotterdam, Westerbork, Londen, Jakarta en Auschwitz: stuk voor stuk plaatsen waar de dramatische gebeurtenissen van de laatste grote wereldoorlog zich voltrokken. Het boek staat vol met weetjes, emotionele dagboekfragmenten, unieke getuigenissen en aangrijpende observaties. En altijd probeert de schrijver dicht bij de gevoelens en de interesses van gewone kinderen te blijven. Hoe voelt het om honger te hebben; om nachten in schuilkelders door te brengen; om kind te zijn van een NSB’er, om onder te moeten duiken en maanden, soms jaren niet naar buiten te kunnen, om te helpen in het verzet, om de bevrijding te vieren en voor het eerst in je leven chocola te proeven? Kortom, hoe is het om kind te zijn in oorlogstijd? Op deze vraag, en nog veel meer, vinden kinderen in dit boek de antwoorden. Het fraai vormgegeven boek bevat meer dan honderd foto’s. Deze, soms hartverscheurende, soms vertederende, soms romantische beelden maken het verhaal van de Tweede Wereldoorlog compleet. Nederlandstalig. Hard Cover - 287 pages. €  17,50
More Info
S19341  Click for more information Luchtwachtgroep Alphen (N.Br.) in de Meidagen 1940 - Dagboeknotities. P. van den Hout. 1982, Het Nieuwe Centrum B.V.. Dit is een weergave van het dagboek dat de auteur, ingedeeld bij de Luchtwachtgroep Alphen (NB), in de meidagen van 1940 bijhield. Interessant stukje historie. Nederlandstalig. Soft Cover - 23 pages. €  10,00
More Info
S20060  Click for more information De mouwemblemen van het Nederlandse leger - The Sleevebadges of the Netherlands Army. C.P. Coenders/C. van Ekeris/B.C. Cats. 1978, Brabantia Nostra. In dit boek een beschrijving van alle mouwemblemen vente Nederlandse leger. Beschrijving en maten. Nederlands/Engelstalig. Soft Cover - 103 pages. €  15,00
More Info
S20105  Click for more information J.B. van Heutsz - leven en legende. J.C. Witte. 1976, Fibula - van Dishoek. De auteur geeft antwoord op de vraag waarom de figuur van Heutsz nog steeds in staat is de gemoederen in beweging te brengen. Hiertoe analiseert hij verschillende benaderingen van het optreden van van Heutsz in zijn eigen tijd en later en ontrafeld hij allerlei mythen en legenden. Nederlandstalig. Soft Cover - 157 pages. €  12,50
More Info
S20312  Click for more information Onze bevrijdingsbiljetten 1943-1945 - Een geschiedenis. Willem J. Nieboer. 1992, Eigen uitgave. Dit boek gaat over de geschiedenis van de door de American Bank Note Company gedrukte muntbiljetten, die tijdens de laatste periode van de Tweede Wereldoorlog korte tijd in Zuid-Nederland hebben gecirculeerd. Een onderwerp waar erg weinig over bekend- en geschreven is. Nederlandstalig. Soft Cover - 48 pages. €  10,00
More Info
S20325  Click for more information Onderduikers en Knokploegen - Het verzet van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en de Landelijke Knokploegen. Coen van Tricht. 1991, De Bataafsche Leeuw. Tijdens de Duitse bezetting hebben talloze Nederlanders zich gedwongen gezien onder te duiken: joden, verzetsstrijders, kandidaten voor de Arbeitseinsatz, studenten, piloten. Om al die mensen van onderdak en voedsel te voorzien is de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) gesticht. Deze werd van bonkaarten en andere benodigde bescheiden voorzien door de Landelijke Knokploegen (LKP). Over het werk van LO/LKP schreef Coen van Tricht, zelf oud-KP-er, een herinneringsboekje. Tal van interessante aspecten komen aan bod. O.m. kraakwerk, droppings, vervalsingen, hulp aan geallieerden, vrouw in het verzet, bevrijding en zuivering. Voor wie er nog niet zoveel van weet is het een lezenswaardig verhaal. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  14,00
More Info
S20445  Click for more information Vlucht 777 - Een raadselachtige KLM-vlucht in woelige dagen. Ian Colvin. Forum Boekerij. Het verhaal van een KLM DC-3 die wordt neergeschoten tijdens een vlucht van Lissabon naar Bristol. Aan boord was de bekende Engelse acteur Leslie Howard. Niemand overleefde de crash. De reden van het neerschieten van dit toestel is nooit duidelijk geworden. Nederlandstalig. Hard Cover - 224 pages. €  10,00
More Info
S20535  Click for more information De zaak Hogerhuis - Eene gerechtelijke misdaad. Hans Sleurink/Johan Frieswijk. 1984, Friese Pers Boekerij bv. In 1896 werden de drie gebroeders Hogerhuis tot in hoogste instantie veroordeeld tot langdurige gevangenisstraffen wegens inbraak met geweldpleging in een boerderij te Britsum (Frl.). Vanaf het begin was duidelijk dat zij de daders niet waren; in een later stadium werden de echte daders zelfs met name in de pers genoemd. Toch wisten politie en justitie hun veroordeling door te drijven, niet in de laatste plaats omdat de broers actieve socialisten waren. Bijna tien jaar was deze zaak een brandende kwestie in de landelijke politiek, mede dank zij de inspanningen van SDAP-leider Troelstra. Deze uitgave geeft een boeiend, goed leesbaar verslag van een schreeuwend onrechtvaardig proces, waarbij tal van hooggeplaatsten laakbaar te kort schoten. Het boek is meer sociaal-historisch dan strafrechtshistorisch van opzet, maar misschien komt het laatste aspect meer aan de orde in het nog te verschijnen wetenschappelijke supplement. Een indrukwekkend relaas, rijk geillustreerd; met naamregister. Nederlandstalig. Hard Cover - 197 pages. €  12,50
More Info
S20787  Click for more information Handlangers van de vijand - Collaboratie in Friesland tijdens de jaren '40-'45. Jasper Keizer. 1990, Friese Pers Boekerij bv. Veel is geschreven over het verzet in Friesland, dit boek gaat over hen die samenwerkten met de vijand. Nederlandstalig. Soft Cover - 152 pages. €  8,00
More Info
S21285  Click for more information Commandogroep Biesbosch . B. van Driel. 1945, Boekdrukkerij helmond. Herinneringen van een oud-verzetsman die vanaf 1944 deel uitmaakte van de Commandogroep Biesbosch. Om aan wapens te komen werden kleine groepjes Duitsers ontwapend en gevangen gehouden op een schip dat diep in de Biesbosch was verborgen. Het onopgemerkte verhaal geeft een goede sfeertekening van het voor de Duitsers bijna ontoegankelijke gebied waar eb en vloed toen nog vrij spel hadden. Nederlandstalig. Soft Cover - 133 pages. €  12,50
More Info
S21478  Click for more information Die Ehrenblattspangen der Wehrmachtteile . Jörg M. Hormann. Münchener ordenskundliche Studien. Interessant boek over de Ehrenblattspangen bij de diverse onderdelen van de Wehrmacht. . Duitstalig. Soft Cover - 103 pages. €  15,00
More Info
S22734  Click for more information De Overlevers . Aad Nekeman. 2006, KroniKeur. Het in 1989 bij Tiel opgraven van een Duits jachtvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog en de resten van de piloot en telegrafist is het begin van een zoektocht van Aad Nekeman naar leven en wereld van de omgekomen bemanning en indirect een persoonlijke zoektocht naar het waarom van (deze) oorlog. Van telegrafist Fritz Foellmer vindt hij diens nu Amerikaanse halfbroer Robert Fullmer, van piloot Fritz Hahn vindt hij geen familie, alleen een kennis van een oom. Naast hen wordt de joodse Amsterdammer Jules Schelvis gezet, die als enige van zijn familie de Duitse concentratiekampen overleefde en nu lezingen en rondleidingen geeft in Duitsland. Nederlandstalig. Soft Cover - 464 pages. €  15,00
More Info
S23257  Click for more information The Long Road Home - The Autobiography of a Canadian Soldier in World War II. Fred Cederberg. 1986, Stoddart. Dit is de autobiografie van de auter die in de Tweede Wereldoorlog als sergeant vocht in het Canadese leger in Europa bij de Cape Breton Highlanders en de Lanark and Renfrew Scottish, voornamelijk in Italië. Engelstalig. Soft Cover - 261 pages. €  10,00
More Info
S24260  Click for more information Pleisters op de ogen - De Nederlandse oorlogsverslaggeving van Heiligerlee tot Kosovo. Arnold Karskens. 2001, Meulenhof. Wie deden en doen er aan Nederlandse zijde verslag van een oorlog? Hebben deze Nederlandse journalisten de waarheid kunnen achterhalen? Onder welke omstandigheden deden zij hun werk? Wat waren de technische of logistieke problemen, was er sprake van (zelf-)censuur, intimidatie, of leugens, of eigen vooringenomen politieke standpunten? Arnold Karskens, door velen de enige echte Nederlandse oorlogsverslaggever genoemd, schrijft in Pleisters op de ogen de unieke en totaal onbekende geschiedenis van de Nederlandse oologsverslaggeving. Aan bod komen onder meer Napoleons mars naar Rusland, de Brusselse Opstand van 1830, de Tweede Boerenoorlog, de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, de Indonesische bevrijdingsoorlogen, de Hongaarse opstand, de Vietnamoorlog, de Golfoorlog en de strijd in voormalig Joegoslavië. Daarnaast is een hoofdstuk gewijd aan de dood van zes Nederlandse journalisten in El Salvador en Oost-Timor, en is er aparte aandacht voor de vrouwen in dit vak en de verdiensten van de oorlogsverslaggevers. Nederlandstalig. Soft Cover - 376 pages. €  14,50
More Info
S25033  Click for more information Het Officierskruis - Voor eervolle langdurige dienst. Anita van Dissel/Ben Schoenmaker. 2006, Boom. Op 19 november 1844 stelde koning Willem II het onderscheidingsteken voor eervolle en langdurige dienst als officier in. De koning wilde met name subalterne officieren die toendertijd lang op bevordering moesten wachten, een blijk van waardeing geven. In dit boek de geschiedenis van dit ereteken door de jaren heen. Nederlandstalig. Soft Cover - 84 pages. €  10,00
More Info
S25608  Click for more information De Cultuurhistorische betekenis van forten . R. Schimmel. 1986, Planologogische Dienst Provincie Noord-Holland. Beschrijving van de cultuurhistorische waarde van de forten van de Stelling van Amsterdam. Alle forten worden beschreven. Boek is aangevuld met de beknopte handleiding voor vak- en fortcommandanten van 1901. Nederlandstalig. Soft Cover - 186 pages. €  15,00
More Info
S26012  Slag om de Grebbeberg . Hennie Vaessen. 2015, PelikaanPers. Dit is een beeldverhaal over de slag bij de Grebbeberg.Historisch helemaal verantwoord, de personen spreken hun eigen taal. Dit beeldverhaal draagt bij aan een verleden dat nooit vergeten mag worden. Nederlands. Hard Cover - 52 pages. €  15,00
More Info
S28845  Click for more information Fahrzeug Profile Panzerkampfwagen II . Walter Seifert. Flugzeug Publications GmbH. Uitgave van het blad Fahrzeug Profile waarin de Duitse Panzer Kampfwagen II uitvoerig wordt beschreven. Duitstalig. Soft Cover - 50 pages. €  5,00
More Info
S28980  Click for more information Tumult in the clouds - The classic story of war in the air. James Goodson. 1983, Penguin Books. De auteur was als passagier ingescheept op de S.S. Athenia toen het door een Duitse U-Boot werd getorpedeerd. Hij overleefde de ramp en kwam bij de RAF waar hij Spitfires vloog voor een Eagle squadron. Nadat de verenigde Staten in de oorlog betrokken raakte ging hij over naar de USAAF en vloog Thunderbolts en Mustangs bij de 4th Fighter Group. In het boek beschrijft hij zijn oorlogservaringen. Engelstalig. Soft Cover - 238 pages. €  8,50
More Info
S29169  Click for more information The first Croydon Airport 1928 - 1939 . Bob Learmonth/Joanna Nash/Douglas Cluett. 1980, Sutton Libraries and Arts Services. In dit boek de geschiedenis van het eerste Croydon Airport. Op dit veld vond de ontwikkeling van de Engelse luchtvaart grotendeels plaats.Dit is deel 2 en beschrijft de geschiedenis van 1928-1939. Engelstalig. Soft Cover - 204 pages. €  10,00
More Info
S29200  Click for more information Simon Wiesenthal - Op zoek naar gerechtigheid. Hella Pick. 1997, van Reemst Uitgeverij. De naam Wiesenthal is bijna een synoniem voor de jacht op nazi-oorlogsmisdadigers. Hella Pick benadrukt in deze ontroerende biografie echter dat hij in de eerste plaats een vooraanstaand voorvechter is van recht en rechtvaardigheid, integriteit en mensenrechten. Hoewel Simon Wiesenthal zelf meerdere boeken schreef, is het volledige verhaal van zijn roeping - en hoe hij felle kritiek en vele tegenslagen te boven kwam - nog niet eerder verteld. Nederlandstalig. Hard Cover - 367 pages. €  16,50
More Info
S7146  Click for more information 40 jaar OGS - Vervulling van een ereplicht, toen, nu en in de toekomst. I. Hoftijzer. 1986, Oorlogsgravenstichting. Boekje uitgegeven ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de Oorlogsgravenstichting. Het boek geeft een overzicht van het werk van de Stichtnig. Veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 80 pages. €  5,00
More Info
S13368  Click for more information Zwevend naar de dood - Arnhem 1944. Th. Peelen/A.L.J. van Vliet. 1977, van Holkema & Warendorf. Ooggetuigeverslagen, dagboeken en rapporten van en over vriend en vijand. De ervaringen en hiriineringen van gewone mensen, burgers en militairen, Britten, Polen, Nederlanders en Duitsers. Het verhaal van de slag om Arnhem. Nederlandstalig. Hard Cover - 213 pages. €  2,00
More Info
S15418  Click for more information Een brug te ver - Arnhem 1944. Cornelius Ryan. 1974, van Holkema & Warendorf. Het indrukwekkende boek van Cornelius Ryan over de slag om Arngem in spetember 1944. Voorzien van veel foto's en kaarten. Nederlandstalig. Hard Cover - 512 pages. €  2,00
More Info
S15688  Click for more information Erfgoed van de oorlog - De oogst van het programma. 2010, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In dit boek worden alle projecten op het gebied van de Tweede Wereldoorlog beschreven waarvoor in het kader van : Erfgoed van de oorlog" subsidie is verleend.. Nederlandstalig. Hard Cover - 191 pages. €  14,00
More Info
S24442  Click for more information Gaat u maar rustig slapen - Colijn en de mythe van mei 1940. Norbert-Jan Nuij. 2000, Uitgeverij Verloren B.V.. Hendrik Colijn werd in de dreigende jaren dertig bewierookt als de sterke man die Nederland nodig had, maar na de oorlog verguisd als degene die het land in slaap had gesust met zijn beruchte woorden dat het Nederlandse volk rustig kon gaan slapen. Zijn uitspraak - daterend uit 1936 en bedoeld om de mensen in het land op het hart te drukken dat de regering waakzaam was - groeide uit tot het symbool van het falende neutraliteitsbeleid van voor de oorlog. In dit boek beschrijft de historicus Norbert-Jan Nuij hoe het kleine Nederland zich staande probeerde te houden in deze periode van pacifisme, economische crisis, dictatoriale dreiging, herbewapening en toenemende internationale spanningen. Omdat Colijn hierin een centrale rol speelde, werd hij met zijn uitspraak het symbool voor het opgeblazen zelfbeeld van het neutrale Nederland dat op 10 mei 1940 met een harde knal uiteen spatte. Nederlandstalig. . Soft Cover - 80 pages. €  8,50
More Info
S29196  Click for more information Riemen om de kin! - Biografie van Mr.Dr. Gerrit Jan van Heuven Goedhart. Jeroen Corduwener. 2011, Uitgeverij Bert Bakker. Een halve eeuw, zeven levens, één man. Gerrit Jan vanHeuven Goedhart begon na zijn studie rechten een journalistieke carrière als hoofdredacteur van de vooroorlogse Telegraaf. Hij werd ontslagen en leidde daarop in de jaren dertig van de vorige eeuw de belangrijkste actiebewegingen tegen de NSB, en streed zowel in zijn krant, het Utrechtsch Nieuwsblad, als persoonlijk tegen de mishandeling van joodse burgers die nazi - Duitsland wilde ontvluchten. In de Duitse bezetting voerde hij een van de meest vooraanstaande verzetsgroepen aan en leidde de redactie van het illegale Parool. In opdracht van het verzet vertrok hij als boodschapper naar Londen. Daar werd hij op voorspraak van koningin Wilhelmina minister van Justitie in het oorlogskabinet. Hij moest opstappen omdat hij zich compromisloos tegen een bijltjesdag in bevrijd Zuid - Nederland keerde. Na de bevrijding vroeg Het Parool hem om weer hoofdredacteur te worden en maakte hij die krant tot het meest toonaangevende naoorlogse dagblad. In 1951 vertrok hij naar de Verenigde Naties om te dienen als de eerste hoge Commissaris voor de Vluchtelingen. Gerrit Jan van Heuven Goedhart voerde vijf jaar lang strijd voor miljoenen ontheemden over de hele wereld, letterlijk tot hij er dood bij neerviel - 55 jaar jong. In het boek staan een aantal potlood aantekeningen. Nederlandstalig. Soft Cover - 605 pages. €  10,00
More Info
S29197  Click for more information Herinneringen van een Joods meisje 1938-1945 . Eva Schloss. 1989, Sua. Eva is negen jaar wanneer haar ouders voor de nazi's uit Wenen vluchten. Het joodse gezin Geiringer komt in Amsterdam terecht; waar Eva Anne Frank leert kennen als buurmeisje en vriendinnetje. Tijdens de oorlog duikt het gezin onder, maar in 1944 wordt het verraden en naar Auschwitz-Birkenau gedeporteerd. Eva en haar moeder doorstaan de gruwelen en ontsnappen samen aan de zeker lijkende dood. Na de oorlog verhuist Eva naar Engeland. Haar moeder Fritzi leert Otto Frank, de vader van Anne, kennen en hertrouwt in 1953 met hem. Ruim veertig jaar na de oorlog besloot Eva haar levensverhaal op te schrijven, in samenwerking met de journaliste Evelyn Julia Kent. Op directe en indringende wijze beschrijft Eva Schloss het Wenen van de jaren dertig, het vluchtelingenbestaan, het onderduiken en de vernietigingskampen. Nederlandstalig. Soft Cover - 188 pages. €  12,50
More Info
S29198  Click for more information Speer-Hitlers Faust . lambert Giebels. 1997, Uitgeverij Scheffers. Speer-Hitlers Faust biedt in de vorm van faction,feit en fictie,een fascinerende karakterschets van Speer. Psychologisch en historisch inzicht geven een indringend beeld van Speer en zijn omgeving in een periode in 1944 die zowel voor hem als voor Duitsland van beslissende betekenis is geweest. Nederlandstalig. Soft Cover - 288 pages. €  9,00
More Info

This Month Highlights:


Lockheed T-33 in Nederland

Click for more information
€  42,50

Author: Hub Groeneveld

More
Information

Het commando-Pieters

Click for more information
Hollandse SS-ers in Brummen en Loosdrecht april-mei 1945
€  24,95

Author: Stijn Wiegerinck

More
Information

Erfenis van de storm

Click for more information
Oorlogsgraven op Ameland
€  15,00

Author: Gerlof Molenaar/Martin Peters

More
Information

Republic F-84E/G in Nederland

Click for more information
€  42,50

Author: Hub Groeneveld

More
Information
 
 


Visit the site of the webdesign office!