News Letter

Dear Reader, please find below our latest newletter.

S20334  Click for more information Wires, Wheels and Wings - A Wireless Mechanic's Diary. Harry Reddin. 1994, The Pentland Press Ltd. beschrijving van de gouden tijd van de draadloze communicatie en geeft een inkijk in het werk van RAF Signal Branch gedurende de Tweede Wereldoorlog. Met handtekening van de auteur. Engelstalig. Hard Cover - 360 pages. €  15,00
More Info
S20982  Click for more information L'Enfer des V1 en Seine-Maritime - Durant la Seconde Guerre Mondiale. Norbert Dufour/Christian Doré. 1993, Editions Bartout. Dit boek verteld het verhaal van de inzet van V1 bommen in het Departement Seine-Maritime gedurende de Tweede Wereldoorlog. Franstalig. Hard Cover - 295 pages. €  35,00
More Info
S21976  Click for more information Nederlandse Vuurwapens - Landmacht, Marine en koloniale troepen. B.J. Martens/G. de Vries. 2000, S.I. Publicaties B.V.. In deze uitgave worden de draagbare wapens beschreven die tussen 1813 en 1866 deel uitmaakten van de uitrusting van de Nederlandse landmacht, het koloniale leger en de Koninklijke Marine. Achtereenvolgens worden de vuursteenwapens, de percussiewapens en de wapens met getrokken loop beschreven en tot in detail afgebeeld. Nederlandstalig. Hard Cover - 280 pages. €  40,00
More Info
S25050  Click for more information De Dikke Boot - Herinneringen aan Hr.Ms. Karel Doorman. Arie Hoog. 1991, Uitgeverij B.V. Bonneville. Het boek is een persoonlijk eerbewijs aan het enige vliegkampschip dat ooit bij de Nederlandse marine heeft gevaren. De auteur werkte lange tijd als fotograaf aan boord. Hij droeg het boek op aan zijn vrouw en twee dochters als hartelijke dank voor hun medeleven tijdens zijn vele perioden van afwezigheid door plaatsingen op onder meer dit schip. Nederlandstalig. Hard Cover - 160 pages. €  35,00
More Info
S26308  Click for more information Manfred von Richthofen - Ace Profiles 3. The Men and their Machines. James F. Miller. 2007, Chevron Publishing Ltd. Boek over de Duitse aas Manfred von Richthofen en de vliegtuigen die hij vloog. Veel foto's en kleurentekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  18,50
More Info
S26391  Click for more information Trouw zonder eer - Het geweldadige leven van een SS-Officier. Gerard Terwisscha van Scheltinga. 1985, Uitgeverij Aspekt. Op de avond van 12 mei 1940 kreeg een 39-jarige Obersturmbannführer van de Waffen-SS bevel om met delen van zijn bataljon door de Nederlandse verdedigingslinies op de Grebbeberg te breken en op te rukken in de richting van een spoorwegviaduct even ten oosten van Rhenen. De opdracht was een kolfje naar de hand van deze officier die, als we de Nederlandse historicus NKCA in 't Veld moeten geloven, een ware zoon van Mars was: 'Agressief, draufgängerisch; een fanatieke noch zichzelf noch anderen ontziende stoottroeper (...) een branieachtig type dat de oorlog niet als plicht, of zelfs roeping, maar als levensvervulling zag; onverschillig ten opzichte van eigen of andermans leven, onverschillig ook ten opzichte van de bestaande militaire tradities en militaire code, onmiddellijk bereid zonder dringende noodzaak zichzelf en eigen ondergeschikten op te offeren, onmiddellijk bereid ook de oorlogsregelementen met voeten te treden.' Dit boek handelt over het leven van Hilmar Wäckerle. Een officier van de Waffen-SS wiens leven meermaals het pad van Nederland kruiste. Het boek is geen biografie in traditionele zin, maar een tijdsdocument waarin Wäckerle een centrale rol speelt. Nederlandstalig. Soft Cover - 275 pages. €  25,00
More Info
S27552  Click for more information Japanese Naval Aces and Fighter Units in World War II . Ikuhiko Hata/Yasuho Izawa. 2003, Airlife. In dit boek worden de jagereenheden van de Japanse Marine Luchtmacht en de daaruit voortkomende Azen beschreven. Boek geschreven door 2 Japenners. Voorzien van een aantal foto's. Engelstalig. Soft Cover - 533 pages. €  20,00
More Info
S28271  Click for more information Fischdampfer und Walfangboote im Krieg - Der einsatz der 17. U-Jagdflottile vor Norwegen. Hans Kohl. 1984, Mittlet Verlag. Dit boek beschrijft de inzet van het 17e U-Jagdflottille van de Kriegsmarine, bestaand uit voormalige vissersboten en walvisjachtboten, voor de Noorse kust. De auteur was zelf commandant op een der boten van het flotille. Voorzien van veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 189 pages. €  20,00
More Info
S29006  Click for more information Die Festung Sylt - Geschichte und Entwicklung der Insel Sylt unter militärischem Einfluss 1894-1945. Harald Voigt. 2001, Nordfriisk Instituut. Zeer zeldzaam en gezocht boek over de bouw en he gebruik van het Duitse eiland Sylt als vesting. Het grootste deel van het boek gaat over de Tweede Wereldoorlog. In die tijd stond er veel Flak. Het boek geeft ook foto's van neergehaalde geallieerde vliegtuigen. Zeldzaam boek. Duitstalig. Hard Cover - 200 pages. €  125,00
More Info
S29471  Click for more information V1 - "Eifelschreck" - Abschüsse, Abstürze und Einschläge der fliegenden Bombe aus der Eifel und dem Rechtsrheinischen 1944/45. Wolfgang Gückelhorn/Detlev Paul. 2003, Helios Verlag. In dit boek wordt de geschiedenis van de V-1 in de Eifel en op de rechter Rijnoever beschreven. In het bijzonder de inzet van III. Abteilung van Flakregiment 155. Daarnaast wordt ook de V-1 uitvoerig beschreven. Zeer mooi boek met veel foto's. Er is ook een hoofdstuk gewijd aan de inzet in Nederland. Engelstalig. Soft Cover - 369 pages. €  30,00
More Info
S29560  Click for more information De uniformen van het Nederlandse leger ten tijde van de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland 1795-1810 . F.G. de Wilde. 1986, De Bataafsche Leeuw. De drie leden van de redactie zijn allen lid van de Nederlandse Stichting voor Modelfiguren 'De Tinnen Tafelronde'. Gemeenschappelijke belangstelling voor de Nederlandse militaire geschiedenis en uniformkunde bracht hen tot het project van deze toonaangevende uitgave. Het fraai uitgevoerde boekwerk geeft een uniek overzicht van de talloze, vooral kleurrijke, uniformen uit de periode van de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland, 1795-1810. De prachtige kleurenafbeeldingen en de nauwkeurige beschrijvingen zijn voor het merendeel afkomstig uit de beroemde documentatieverzameling van dr. F.G. de Wilde. Deze collectie is inmiddels ondergebracht bij het Legermuseum. Naast een overzicht van de vele uniformen geeft dit boek ook een uitstekend inzicht in de toenmalige organisatie van de Nederlandse krijgsmachtdelen en de grote Franse invloed op de vormgeving van militaire kleding en het samenstellen van de uitrustingsstukken. Geschikt voor een groot publiek.. Engelstalig. Hard Cover - 240 pages. €  35,00
More Info
S29699  Click for more information Van Duingebied tot "Sperrgebiet" - Marine Seeziel Batterie Noordwijk 1940-1945. Paul Harff/Dolf Harff. 2004, Eigen uitgave. In dit boek volgen de auteurs de Duitse artilleriebemanning van de Stelling Noordwijk. Er wordt beschreven hoe de eenheid vanauit Duitsland via IJmuiden in Noordwijk terecht kwam en chronologisch wat ze daar zoal meemaakten en van oorlogshandelingen konden zien. Tot slot gaat de aandacht naar de voor deze troepen gebouwde verdedigingswerken. Nederlandstalig. Soft Cover - 154 pages. €  38,00
More Info
S29957  Vliegvelden in Oorlogstijd - Nederlandse vliegvelden tijdens bezetting en bevrijding 1940-1945. Peter Grimm/Erwin van Loo/Rolf de Winter. 1998, Boom. Het succesvolle standaardwerk over de vliegvelden uit de Tweede Wereldoorlog op Nederlandse bodem is nu uitgebreid met 'nieuwe' vliegvelden en prachtige afbeeldingen. Veel zijn er verdwenen, maar een aantal zijn tot de dag van vandaag in gebruik: de vliegvelden op Nederlands grondgebied die de Duitse Luftwaffe gebruikte om haar offensieve en defensieve taken uit te oefenen. Maar wie denkt nog aan deze geschiedenis bij een idyllisch gelegen militair vliegveld als Deelen op de Veluwe of bij de inmiddels opgeheven luchthavens Soesterberg en Valkenburg? In Vliegvelden in oorlogstijd komen alle Nederlandse oorlogsvliegvelden aan bod. Het brengt de infrastructuur, de logistiek en tal van andere aspecten in kaart van meer dan veertig militaire vliegbases uit de jaren 1940-1945. De auteurs gaan ook uitvoerig in op het laatste oorlogsjaar, toen de geallieerden de vliegvelden veroverden en gingen gebruiken voor hún oorlogvoering. Engelstalig. Hard Cover - 422 pages. €  40,00
More Info
S30200  Click for more information Het Duitse Fortificatie-ontwerp 1935-1945 . R. Rolf. 1985, AMA Uitgeverij. Uitgebreide beschrijving van ontwerp en bouw van Duitse fortificaties en bunkers in de periode 1935-1945 met veel foto's en plattegronden. Boek is van de hand van bunkerkenner Rufi Rolf en een gezocht item. Nederlandstalig. SHC - 188 pages. €  95,00
More Info
S30537  Click for more information De Rotterdam voor altijd thuis . Bram Oosterwijk. 2010, Coolegem Media. Gelukt is het uiteindelijk dan tóch! Het passagiersschip Rotterdam werd niet gesloopt, maar is - gerenoveerd - terug in de Maasstad. Voorgoed. Vooral dankzij doorzetten van een groot aantal bewonderaars van het vijftig jaar oude, voormalige vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn ligt de Rotterdam aan het Derde Katendrechtsehoofd. Al met al heeft het zo'n veertien jaar geduurd voordat het zover was. De eerste geruchten over het uit de vaart halen van het schip dateren namelijk reeds uit 1994. In 2002 vroeg Hans Coolegem mij of ik een boek zou willen schrijven over het schip. Ik deed het omdat de Rotterdam dit méér dan waard was. In de jaren '70 en '80 heb ik journalistieke pogingen gedaan het passagiersschip Nieuw Amsterdam en de beroemde zeesleepboot Zwarte Zee als museumschepen voor Rotterdam te kunnen behouden. Voor beide schepen bleek dit niet haalbaar; ze werden gesloopt. Nu is het er dus wél van gekomen. De Rotterdam is er nog steeds en het boek is er eveneens. Nederlandstalig. Hard Cover - 192 pages. €  15,00
More Info
S30649  Onder ogen zien - Routegids naar de slagvelden van Wereldoorlog 1. Steven Slos/Bart Debeer. 2013, Just Publishers. Nederlandstalig. Soft Cover - 288 pages. €  27,50
More Info
S31815  Click for more information Geborgen in de polderklei - Airmen van de Zuiderzee. Bert Wijs. 2014, Stichting Ongeland. De provincie Flevoland kent een rijke geschiedenis. Aan de oppervlakte verraadt dit ‘nieuwe land’ weinig van haar verleden, maar geborgen in de polderklei van de oude zeebodem liggen vele historische schatten verborgen. Het zijn de achtergebleven nederzettingen uit de steentijd en de gezonken schepen die de geschiedenis van de IJsselmeerpolders op de kaart hebben gezet, maar er is meer! Het IJsselmeergebied had een belangrijke en speciale rol in de luchtoorlog tijdens de Tweede Wereldoorlog. Doordat het IJsselmeer door afwezigheid van luchtdoelgeschut een betrekkelijke veiligheid bood en goede navigatiepunten bezat, werden vele aan- en terugvliegroutes over dit gebied gepland. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook menig geallieerd en vijandelijk toestel, door verschillende oorzaken, in dit gebied is neergekomen en achtergebleven. Bij het droogvallen van de polders kwamen diverse vliegtuigwrakken uit deze periode letterlijk weer boven water. Een vliegtuigwrak is meer dan alleen een teruggevonden stuk metaal in de grond. Elk wrak kent haar afzonderlijk stukje geschiedenis en eigen verhaal. ‘Geborgen in de polderklei - Airmen van de Zuiderzee’ beschrijft niet alleen verschillende in de oorlog gebruikte vliegtuigtypen, maar wil vooral de persoonlijke verhalen achter een selectie van twaalf achtergebleven oorlogsmachines vertellen. De verhalen geven een beeld van de missies die men vloog en wat de bemanningen onderweg meemaakten, voordat hun vlucht in de golven van het IJsselmeer of in de woeste rietlanden van de Noordoostpolder eindigde. De verhalen zijn allen buitengewoon indrukwekkend en in verschillende gevallen eigenlijk onbeschrijfelijk. Het is onvoorstelbaar wat de vliegers hebben meegemaakt en hebben moeten doorstaan. Ook is er aandacht voor de wetenswaardigheden ten aanzien van de berging van de wrakken en voor wat er uiteindelijk van de bemanning terecht kwam tot (soms ver) na de crash van hun toestel. Er is ruim drie en en half jaar aan deze publicatie gewerkt. Door middel van eigen research en samenwerking met vele andere stichtingen, instanties en twee uitmuntende adviseurs (Gerrit Zwanenburg en Teunis‘Pats’ Schuurman) is het een compleet en uiterst informatief boek geworden. Nederlandstalig. Hard Cover - 159 pages. €  29,95
More Info
S31887  Click for more information Noordwijk en Katwijk, de Atlantikwall 1940-1945 - Stützpunkt Gruppe Katwijk . Paul Harff/Dolf Harff. 2001, Eigen uitgave. Het gebied "Stützpunkt Gruppe Katwijk" was gedurende de Tweede Wereldoorlog een door de Duitsers sterk verdedigd gebied, dat de gemeente Noordwijk, de gemeente Katwijk en het vliegveld Valkenburg omvatte en deel uitmaakte van de "Atlantikwall". In dit boek worden, na de inleiding, de verdediguingswerken in het genoemde gebied beschreven. Daarna komt de illigaliteit aan de orde, die de verdediginsgwerken in kaart probeerde te brengen. Dit is de eerste druk. Nederlandstalig. Soft Cover - 260 pages. €  40,00
More Info
S31932  Click for more information De Militaire Luchtvaart in Nederlands-Indië - 1914-1949. Bart van der Klaauq/Bart M. Rijnhout. 1987, De Bataafsche Leeuw. "Vliegen in de tropen is niet mogelijk. De warme lucht is er te ijl en daardoor niet in staat om een vliegtuig te dragen. Bovendien zitten er overal gaten in de warme tropenlucht waardoor een vliegtuig, als het daarin komt, als een baksteen omlaag tuimelt". In de jaren tachtig klinkt dit citaat ons als de grootst mogelijke onzin in de oren. Maar in het begin van de luchtvaarthistorie, rond 1910, was dit in gezaghebbende kringen in het toenmalig Nederlands-Indië de gangbare opvatting. Niet alleen boeiende pioniersjaren van de Indische militaire luchtvaart komen hier aan de orde; de gehele periode van de Nederlands-Indische luchtmacht wordt bestreken. Uiteraard wordt daarbij veel aandacht besteed aan de krijgsverrichtingen van de Nederlands-Indische vliegers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het boek bevat verder veel foto's en tekeningen van de toestellen die kenmerkend zijn geweest voor de ndische militaire luchtvaart. Nederlandstalig. sc - 96 pages. €  17,50
More Info
S31936  Click for more information 40 jaar luchtvaart in Indië . Gerad Casius en Thijs Postma. 2004, Uitgeverij De Alk. Dit boek behandelt de geschiedenis van de luchtvaart in Indië, van de eerste ballonvlucht in 1910 tot het vertrek van de laatste Nederlandse militaire vliegtuigen in 1950. Naast de behandeling van tot nog toe veelal onderbelichte onderwerpen als lokale vliegtuigbouw en zakenvliegerij in Indi, ligt de nadruk met name op de militaire aspecten van de luchtvaart. Op zich is dat ook een juiste weerspiegeling van de toenmalige werkelijkheid: in de Tweede Wereldoorlog en tijdens de politionele acties is het vooral de militaire luchtvaart geweest die centraal stond. De samenstellers van het boek tonen oog voor detail in zowel tekst als illustratie. Veel foto's waren nog niet eerder gepubliceerd. Tevens zijn speciaal voor dit boek elf gouaches vervaardigd die hoogtepunten uit veertig jaar luchtvaart in Indi laten zien. Aldus rijk geïllustreerd, laat het boek zich makkelijk lezen. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  17,00
More Info
S31940  Click for more information Hr.Ms. Karel Doorman - Vliegveld in zee. Bert Brand. 2005, Lanasta. De naam Karel Doorman is voor altijd verbonden aan de vliegkampschepen van de Koninklijke Marine waarbij vooral het tweede vliegkampschip met deze naam bekendheid verkreeg. Van 1948 tot 1968 vormde dit schip de kern van de Nederlandse vloot. Met een lengte van meer dan twee voetbalvelden en een meer dan 1500 koppen tellende bemanning was ze het grootste schip van de vloot. Een schip dat ook tegenwoordig nog steeds velen tot de verbeelding spreekt. Kunstenaar, oud-marineman en auteur Bert Brand maakte van dit gegeven een schitterend boek. In dit eerste deel van een nieuwe serie over de schepen en vliegtuigen van de Koninklijke Marine verhaalt Brand over Hr. Ms. Karel Doorman en het vliegbedrijf. De dynamiek van een vliegkampschip en haar historie. Het boek is vooral bijzonder vanwege de vele gedetailleerde illustraties van de auteur. Nederlandstalig. Soft Cover - 128 pages. €  24,50
More Info
S32079  Click for more information Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn - Duits beheer over Nederlands erfgoed. Hans Sakkers. 2018, Eigen uitgave. Dit boek gaat over het ontstaan van de Duitse begraafplaats.  Op een onvruchtbaar stuk Peelgrond, dicht bij de Duitse grens, daar moest het maar gebeuren. De Amerikanen hielpen bij de inrichting en leverden meteen drieduizend Duitse gesneuvelden, die op ‘hun’ begraafplaats in Margraten lagen. De Nederlandse regering zag Ysselsteyn aanvankelijk als tijdelijk, de doden zouden worden overgebracht naar een locatie tussen Aken en Jülich. Na de oorlog hadden de Engelsen het daar voor het zeggen, en die hadden daar geen zin in. Nu heeft Duitsland het ‘eeuwigdurend gebruik’ van wat in Nederland de grootste militaire begraafplaats is. Elk jaar zijn er in november drie herdenkingen. Sakkers: ,,Als je er bent, zie je een oceaan aan kruizen in een glooiend landschap. Voor mij is dit beschaving. Want dit hebben we gedaan voor onze vijand. Op de rug staat de afbeelding van het graf van een soldaat, die bij Dishoek is omgekomen. Het is geen oorlogsboek in de strikte zin van het woord. Het gaat immers over de na-oorlogse aanleg en beheer van de begraafplaats voor Duitse militairen bij Ysselsteyn. Je kunt het boek deze keer ook niet ‘Zeeuws’ noemen. Wat niet wegneemt dat er vele, in Zeeland gesneuvelde militairen op Ysselsteyn liggen. De schrijver noemt ‘Vak W’, net als de andere vakken goed voor driehonderd graven: ,,Daar liggen bijna allemaal in Zeeuws-Vlaanderen gesneuvelde Duitsers. Het is het vak met de meeste onbekenden. Bij de strijd om Biervliet in 1944 zijn de identiteitsplaatjes van de gesneuvelden afgehaald. Slordig. En het waren toch maar Moffen.”. Nederlandstalig. Hard Cover - 648 pages. €  35,00
More Info
S32290  Click for more information Take-Off - De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973. Quirijn van der Vegt. 2013, Boom. Voor de Nederlandse luchtstrijdkrachten luidde het einde van de Tweede Wereldoorlog het begin van een nieuw tijdperk in. Tegen de achtergrond van de Koude Oorlog groeide de Koninklijke Luchtmacht (KLu) in korte tijd uit van een hulpwapen ten dienste van de landmacht tot een krijgsmachtdeel met niet minder dan negenhonderd vliegtuigen. Take-off analyseert hoe deze opbouw gestalte kreeg. Hoe wist de luchtmachtleiding de politiek voor haar plannen te winnen? Welke rol speelden de NAVO en de machtige Amerikaanse bondgenoot hierbij? En hoe hield het nog jonge krijgsmachtdeel de invloedrijke landmacht en marine van het lijf? Uiteraard staat deze studie ook uitvoerig stil bij de voorbereiding op de oorlogstaken. Aan de hand van veel nieuw bronnenmateriaal schetst Take-off een compleet beeld van de Koninklijke Luchtmacht in de hoogtijdagen van de Koude Oorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 517 pages. €  36,00
More Info
S32379  Click for more information Van verdediging naar bescherming - De Atlantikwall in Den Haag. H.F. Ambachtsheer. 1995, Gemeente 's-Gravenhage. Foto's, schetsen, afbeeldigen, documenten, uitklapplaten. Het boek behandeld : oorlog en vestingbouw, De Duitse bezetting en de kustverdediging, gevolgen van de aanleg van de Duitse verdedigingswerken voor Den Haag, Stutzpunktgruppe Scheveningen, schade opruimen en wederopbouw, de overblijfselen en betekenis van de Atlantikwall voor Den Haag. Nederlandstalig. Hard Cover - 283 pages. €  45,00
More Info
S32480  Click for more information De Velser Affaire - Een omstreden oorlogsgeschiedenis. Bas von Benda-Beckmann. 2013, Boom. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de bezetter in Velsen en Kennemerland ongekend succesvol. De Duitsers arresteerden en vermoordden een aantal veelal communistische verzetsmensen, onder wie Hannie Schaft. Na de oorlog deden geruchten de ronde over wat de Velser-affaire ging heten. Waren de verzetsmensen verraden door Nederlandse en geallieerde autoriteiten, die zo de linkse beweging wilden raken? Dit boek geeft antwoord op een aantal vragen die de gemoederen nog altijd bezighouden. Nederlandstalig. Soft Cover - 461 pages. €  24,50
More Info
S32643  Click for more information Veldgrauw - Nederlanders in de Waffen-SS. Evertjan van Roekel. 2019, Spectrum. Binnen de Waffen-SS dienden circa 25.000 Nederlanders, de grootste groep vrijwilligers van de bezette Noordwest-Europese gebieden. Zij vochten voornamelijk aan het Oostfront maar ook binnen de eigen landsgrenzen. Wie waren deze mannen? Wat maakten zij mee voor de indiensttreding, tijdens de militaire training en tijdens de oorlog aan het Oostfront? Om een antwoord te vinden op dergelijke vragen onderzocht Evertjan van Roekel strafdossiers uit het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging en dagboeken, geschreven door Nederlandse vrijwilligers. Op basis van hun eigen beschrijvingen wordt inzicht gegeven in hun belevingswereld. Onderwerpen als sociale achtergrond, motivatie om toe te treden en verhoudingen tussen Nederlanders en Duitsers binnen de organisatie komen aan bod. Maar ook betrokkenheid bij genocide wordt door hem uitvoerig beschreven. Het resultaat is een uniek onderzoek met nog nooit eerder gepubliceerde bronnen. Op genuanceerde wijze geeft van Roekel een persoonlijk gezicht aan de Nederlanders die aan Duitse zijde vochten. Nederlandstalig. Hard Cover - 496 pages. €  30,00
More Info
S32665  Click for more information Zeemijnen - De mijnenoorlog in de Noord- en Oostzee 1914-18 en 1939-45. Bas de Groot. 2017, Uitgeverij Aspekt. Dit boek gaat diep in op de ontwikkeling en het gebruik van mijnen in de periode vanaf het begin van de Eerste Wereldoorlog tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. In de Nederlandse taal is dit werk uniek. Het legt nadruk op de ontwikkelingen in Duitsland, Groot Brittannië en Rusland. De zeemijn werd in beide wereldoorlogen in grote aantallen gebruikt. Beide partijen legden op grote schaal mijnenvelden om elkaar de toegang tot bepaalde zeegebieden te ontzeggen. Hoewel het wapen veel succes had, is ook te lezen dat beide partijen gaandeweg veel moesten leren over en ook grote moeite hadden met de optimale inzet van het wapen. Evenzeer interessant is te lezen hoe naast de ontwikkeling van deze wapens ook de technieken voor het bestrijden ervan een grote vlucht namen. Van een dom explosief dat op afstand moest worden gedetoneerd ontwikkelde de mijn zich van een relatief eenvoudige drijvende bom, die ontplofte als iemand er met zijn schip tegenaan voer, tot een intelligent wapen dat gebruik maakte van specifieke karakteristieken van de beoogde doelen. Het boek is rijk geïllustreerd. NIEUW BOEK!. Nederlandstalig. Soft Cover - 500 pages. €  39,99
More Info
S32752  Click for more information De Nederlandse stalen helm 1916-1992 . Kevin de Joode. 2019, Heppner Pubishing en Medi. De metalen helm als militair uitrustingsstuk stamt al uit de oudheid. Toch raakt hij in de 17e eeuw door een veranderende militaire doctrine in onbruik. Tijdens de Eerste Wereldoorlog van '14 – '18 wordt de stalen helm opnieuw geïntroduceerd. De legerleiding in het neutrale Nederland speelt hier direct op in en laat een eigen stalen helm ontwikkelen. Dit boek geeft een nauwkeurige beschrijving van de ontwikkeling, de productie en het gebruik van stalen helmen voor de Nederlandse strijdkrachten in de periode van 1916 – 1992. Welke invloed hadden de nationale en internationale ontwikkelingen op de besluitvorming? Hoe verliep de zoektocht naar de ideale eigen helm? Welke andere niet-militaire organisaties hebben helmen gedragen? En aan welke details kun je de verschillende helmen herkennen? Een historische zoektocht, die door de auteurs aan de hand van degelijk onderzoek en gedetailleerde illustraties wordt onthuld. Dit unieke naslagwerk geeft een zeer uitgebreid beeld van de verschillende varianten van alle typen stalen helmen die in Nederlandse dienst zijn geweest. Vormen, kleuren, productiemethoden, en vele andere belangrijke details van de Nederlandse Stalen helm worden uitgebreid getoond. Voorzien van 1200 kleurenfoto's maakt dit boek tot een onmisbaar werk dat in geen enkele kast mag ontbreken van ieder die interesse heeft in dit stuk Nederlands militair verleden. Nederlandstalig. Hard Cover - 348 pages. €  79,95
More Info
S32781  Click for more information Arnhem 1944 - The human tragedy of the Bridge to Far. Dilip Sarkar. 2019, Pen & Sword Books. De slag om Arnhem (Operatie Market Garden) behoort tot de beroemdste slagen uit de Tweede Wereldoorlog, het gaf inspiratie voor talloze boeken en de met sterren bekroonde film uit 1977. Dit boek is echter bijzonder. Het gaat in op de tragische verhalen van de slachtoffers. Het beschrijft hun achtergronden, eerdere ervaringen, en de tragische gevolgen voor hun gezinnen. De auteur heeft zich met name gefocust op de onopgeloste tragedies van Arnhem en Oosterbeek. De auteur reisde hiervoor kilometers door het Verenigd Koninkrijk en bracht ontelbare uren door met familieleden van slachtoffers. De auteur gaat heel gedetailleerd in op alle zaken en heeft een uniek boek geschreven. NIEUW BOEK!. Engelkstalig. Hard Cover - 362 pages. €  32,00
More Info
S32848  Click for more information Sainte-Mere-Eglise photgraphs of D-Day - 6 june 1944. Michel de Trez. 2004, D-Day Publishing. Super fotoboek, met hele zeldzame foto's, over de strijd in en roind Sainte-Mere-Eglise door de 82 Airborne Division. Zeldzaam boek. Engelstalig. Hard Cover - 303 pages. €  30,00
More Info
S32890  Click for more information De Duitse soldaat in bidprenten uit de Tweede Wereldoorlog - "Der liebe Gefallene". Jurgen van der Plas. 2016, Uitgeverij Aspekt. Ruim vier miljoen Duitse soldaten kwamen in de Tweede Wereldoorlog om het leven. In vele katholieke streken - vooral Beieren en Opperoostenrijk - werden zij na hun vaak zinloze dood herdacht met een bidprent of doodsprentje. Deze prentjes, die na de afscheidsdienst werden meegegeven aan familie en kennissen, bieden op een erg persoonlijke manier een schat aan informatie. De auteur, die journalistiek studeerde in Antwerpen en Gelsenkirchen, legde zich jarenlang toe op deze bijzondere tijdsdocumenten en schreef er dit uniek en rijkelijk geïllustreerd boek over. Via een collectie van ruim 700 bidprenten, representatief voor elk stadium van de oorlog, wordt er een nieuw licht geworpen op de Duitse soldaat. Hoe oud waren zij, welke jaargangen zijn onder de slachtoffers het meest of het minst vertegenwoordigd en waarom, uit welke landen en streken kwamen zij en bij welke offensieven zijn ze gesneuveld? Welke onderscheidingen werden het meest uitgereikt, hoe frequent kwamen twee, drie of zelfs meer zonen uit eenzelfde familie om het leven en kan er ook iets gezegd worden over het totaal aantal manschappen dat in de oorlog het leven verloor?. Nederlandstalig. Soft Cover - 178 pages. €  19,95
More Info
S33101  Click for more information Nachtjagd Combat Archive - A Comprehensive operational history of the German night fighter force on all fronts and an analysis of all claims including Flak units against RAF Bomber Command. Theo Boiten. 2019, Red Kite. The Early Years Part 3 30 May-31 December 1942 The Dunkelnachtjagd and the 1000 Bomber Raids. Zeer goed gedocumenteerd boek met veel, vaak onbekende, foto's. Engelstalig. Soft Cover - 128 pages. €  26,00
More Info
S33126  Click for more information Op het spoor van verdwenen onderzeeboten - Van de Hunley tot de Kurk. Spencer Dunmore. 2002, De Bataafsche Leeuw. Van het spookachtige wrak van de onderzeeboot Hunley uit de Amerikaanse Burgeroorlog tot het graf van de Koersk in de Barentsz Zee: dit is het adembenemende verhaal van leven en dood dat zich gedurende meer dan honderd jaar heeft afgespeeld onder de waterspiegel van de wereldzeeën. In dit rijk geïllustreerde boek worden voor het eerst de aangrijpende verhalen van verdwenen onderzeeboten gekoppeld aan spectaculaire onderwateropnames. Nederlandstalig. Hard Cover - 176 pages. €  19,50
More Info
S33127  Click for more information Type VII U-Boats . Robert C. Stern. 1997, Naval Institue Press. Dit boek beschrijft de geschiedenis en inzet van de door Nazi-Duitsland meest gebruikte U-Boot, de Type VII. Voorzien van veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 160 pages. €  19,50
More Info
S33144  Click for more information De Leeuwen van Carentan - Fallschirmjäger-Regiment 6, 1943-1945. Volker Griesser. 2019, S.I. Publications BV. Deze uitgave beschrijft en toont de geschiedenis van het beroemde Fallschirmjäger-Regiment 6, dat tussen 1943 en 1945 onder andere vocht in Rome, Normandië, noord België en zuid Nederland. Het Fallschirmjäger-Regiment 6 behoorde tot de bekendste en meest gerespecteerde Duitse eenheden uit de Tweede Wereldoorlog. Deze elite-eenheid speelde een belangrijke rol bij de bezetting van Rome, bij de strijd tegen de Amerikanen vanaf de vroege uren op D-Day (waar ze de bijnaam ‘de leeuwen van Carentan’ kregen) en het afstoppen van de Geallieerde opmars in de Belgisch-Nederlandse grensstreek en zuid Nederland in september en oktober 1944. Het verhaal is voor het grootste deel gebaseerd op de persoonlijke herinneringen van de leden van dit regiment, die door auteur Volker Griesser uitvoerig werden geïnterviewd. Naast de persoonlijke getuigenissen werd deze publicatie samengesteld op basis van vele primaire bronnen: officiële korps-, divisie- en regimentsorders, gevechtsverslagen, oorlogsdagboeken, en vele eigentijdse geschriften zoals dagboeken en andere handgeschreven verslagen. De tekst wordt geïllustreerd door bijna 200 foto’s, waarvan er vele nog nooit eerder werden gepubliceerd. NIEUW BOEK!. Nederlandstalig. Hard Cover - 248 pages. €  36,00
More Info
S33156  Click for more information Ombekende strijders - Het georgainseerde verzet in Aalsmeer en Kudelstaart. Constantijn Hoffscholte. 2004, Eigen uitgave. In dit boek is het verhaal van de verzetsgroep Aalsmeer/Kudelstaart gereconstrueerd. Aan de hand van uitgebreid onderzoek, vele illustraties en samenwerking met direct betrokkenen schetst freelance journalist Constantijn Hoffscholte een beeld van het werk van deze illegale strijders. Opdat de historie levend wordt gehouden. Nederlandstalig. Soft Cover - 153 pages. €  16,50
More Info
S33168  Click for more information Het grote Spoorboek . Guus Veenendaal/Jos Zijlstra/Johan de Bruijn. 2014, W Books. In 2014 bestonden de spoorwegen in Nederland 175 jaar. In deze lange periode veranderde niet alleen het land, maar ook het spoorbedrijf ingrijpend. Het nieuwe vervoermiddel zorgde ervoor dat mensen ‘vlug, veilig en voordelig’ van a naar b konden reizen. De komst van de spoorwegen bracht ook de bouw van spoordijken, bruggen en stations met zich mee. En niet onbelangrijk: onder invloed van het spoor ontstond een uniforme tijd, die voor het eerst in de geschiedenis overal in Nederland gelijk was. Het Grote Spoor Boek geeft aan de hand van zo’n 450 foto’s een overzicht van de periode 1865 tot heden. In dit boek gaat het om mens én materieel. De vaak niet eerder gepubliceerde foto’s zijn voornamelijk afkomstig uit de collectie van het Spoorwegmuseum in Utrecht. De samenstellers hebben de foto’s ondergebracht in aansprekende thema’s zoals stations, personeel, reizigers, goederen en veiligheid. Pagina 295/296 zit los, pagina 293/294 ontbreekt. Derhalve boek tegen lage prijs aangeboden. Nederlandstalig. Hard Cover - 368 pages. €  20,00
More Info
S33221  Click for more information Oosterbeek forever England . Jan G. Crum. 2004, Uitgeverij Kontrast. Deze tweetalige uitgave besteedt aandacht aan de grafstenen op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek. Hier liggen de omgekomen geallieerde militairen van de Slag om Arnhem (1944) begraven. Na inleidende hoofdstukjes over o.a. de Airborne Cemetery, de motivatie van auteur en de betekenis van klaprozen, worden de opschriften per thema beschreven. Zowel in het Engels (linkerkolom) als het Nederlands (rechterkolom) wordt aandacht besteed aan de teksten waarin verdriet, herinnering, waarden en mysterie centraal staan. Daarbij worden steeds opvallende voorbeelden van opschriften gegeven waarvan herkomst en culturele context worden uitgelegd. Crum is erg betrokken bij de Airborne begraafplaats en het verhaal daarachter, omdat hij als kleuter de Slag om Arnhem meemaakte. Hij legt goed uit wat de teksten willen zeggen, waarnaar ze verwijzen en wat de culturele context is. Dit boekje zal vooral (oudere) mensen uit de regio, geinteresseerd in de Slag om Arnhem aanspreken, mogelijk ook anglisten en historici. Goede vertaling met ondersteunende zwartwitfoto's. Engels/Nederlandstalig. Soft Cover - 95 pages. €  15,00
More Info
S16502  Click for more information Gevallen helden - Vliegtuigcrashes in de gemeente Epe 1940-1945. Gerrit en Silvie Kamphuis. 2012, Uitgeverij Gelderland. Gevallen Helden is een historische uitgave met uitgebreide informatie over de vliegtuigcrashes. Informatie die via zorgvuldig bronnenonderzoek tot stand is gekomen. Zo heeft Gerrit Kamphuis onder andere contact gehad met nationale archieven, overlevenden en nabestaanden in Engeland, Amerika en Duitsland. Ook diverse andere personen die in het verleden al diepgaand onderzoek pleegden naar dit onderwerp, hebben hun onderzoekresultaten beschikbaar gesteld voor dit boek. Gevallen Helden is hierdoor rijk gevuld met oude fotos van bemanningsleden en vliegtuigen en documenten zoals vliegroutes en politierapporten.. Nederlandstalig. Hard Cover - 306 pages. €  24,50
More Info
S16582  Click for more information Operatie Amherst - Franse Para's vochten in Drenthe, april 1945. Roger Flamand/J.H. Jansen. 2002, Boom. Iedereen weet dat Nederland in 1944-1945 is bevrijd door de Canadezen, Polen, Amerikanen en Engelsen. Veel minder bekend dat ook Franse troepen een bijdrage leverden. Dit met vele foto's geillustreerde boek beschrijft de gevechtsacties van ruim zevenhonderd Franse troepen in Drenthe in het voorjaar van 1945. Deze Fransen maakten toen deel uit van de beroemde Britse SAS (special air force). Als wegbereiders voor de oprukkende Canadezen werden ze in de nacht van 7 op 8 april 1945 boven Drenthe gedropt. Op indringende wijze schildert de auteur, zelf deelnemer aan deze operatie, de felle gevechten met de Duitse bezettingstroepen en de rol van de Drenthse bevolking. Behalve van ooggetuigenverslagen maakt dit boek ook gebruik van tot voor kort geheime documenten uit Britse archieven.. Nederlandstalig. Soft Cover - 255 pages. €  17,50
More Info
S19363  Click for more information Jonge Honden Oude Helden - Avonturen van een jonge Nederlandse onderzeebootmatroos tijdens de Tweede Wereldoorlog. Jan Biesemaat. 2002, Tirion. De schrijver is gedurende de oorlog matroos op Hr. Ms O-21, de meest succesvolle Nederlandse onderzeeboot. Dit boek is het persoonlijk verslag van de schrijver. Nederlandstalig. Soft Cover - 301 pages. €  17,50
More Info
S23641  Click for more information Stoottroepn 1944-1984 . J.A.M.M. Janssen/P.M.H. Groen/C.M. Schulten. 1990, De Bataafsche Leeuw. Onmiddellijk na de bevrijding van Zuid Nederland in 1944 stonden de eerste vrijwilligers gereed om toe te treden tot de nieuw op te richten Nederlandse strijdkrachten. Deze mannen vormden de "Stoottroepen". Na de Tweede Wereldoorlog vertrekken eind 1945 reeds de eerste reguliere bataljons Stoottroepen naar Nederlands Indie, waar zij op Sumatra en Java worden ingezet. In 1962 worden de Stoters nogmaals naar de tropen gezonden. Ditmaal in verband met de Nieuw Guinea kwestie. De samenstellers hebben in samenwerking met de sectie militaire geschiedenis van de landmachtstaf in deze uitgave alle historische hoogtepunten van dit befaamde Regiment op een voortreffelijke wijze te boek gesteld. Ook de traditie en de recente modernisaties van het huidige bataljon Stoottroepen zijn in dit boek niet vergeten. Een uitstekend leesbaar gedenkboek voorzien van vele zwart-wit foto's en kaarten. Nederlandstalig. Soft Cover - 344 pages. €  16,00
More Info
S24087  Click for more information Daar komen de Canadezen! - De zegevierende opmars van het 1ste Canadese Legerkorps over de Veluwe naar West-Nederland. Peter A. Veldheer. Gijsbers & van Loon. Aan de hand van talloze ooggetuige verslagen en dagboeken worden de laatste gevechtshandelingen beschreven. Nog nooit eerder is deze laatste, dramatische episode van de Tweede Wereldoorlog m.b.t. Nederland op een dergelijke wijze verteld. Nederlandstalig. . €  20,00
More Info
S25058  Click for more information Buiten Schot - Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. Paul Moeyes. 2001, Uitgeverij De Arbeiderspers. Terwijl Europa op de Franse en Vlaamse slagvelden op bloedige wijze kennismaakte met de moderne tijd, hield Nederland zich weliswaar in militair opzicht afzijdig maar speelde het een essentiële rol in de Duitse en Britse oorlogspolitiek. Voor het Duitse keizerrijk was Nederland de belangrijkste doorvoerhaven en een onontbeerlijke handelspartner, voor de Britten de zwakke schakel in hun economische zeeblokkade. Vier jaar lang moest de Nederlandse regering zich verweren tegen de diplomatieke druk van de en partij zonder de andere te bevoordelen. Neutraliteit bleek een hoogst betrekkelijk begrip. Eerste-Wereldoorlogexpert Paul Moeyes werpt in Buiten schot licht op een veronachtzaamde periode in de geschiedenis van Nederland; hij schetst het leven van alledag tijdens de oorlogsjaren 1914-1918 en brengt het politieke gemanoeuvreer en gekonkel voor en achter de schermen op aanstekelijke wijze in beeld. Nederlandstalig. Soft Cover - 459 pages. €  24,50
More Info
S25320  Click for more information De Sinterklaasrazzia van 1944 . Dick Verkijk. 2002, Uitgeverij Aspekt. In de winter van 1944/45 hield de Duitse bezetter razzia's in tal van steden in het westen van Nederland. In wezen waren alle mannen tussen zeventien en veertig jaar vogelvrij. Wehrmacht en Grüne Polizei stroopten huizen en straten af en wisten tienduizenden manne te pakken; alleen al bij de eerste razzia in Rotterdam in november 1944 waren dat er niet minder dan vijftigduizend. Haarlem en omgeving waren op 6 december aan de beurt. Met opzet hadden de Duitsers die datum gekozen, omdat veel mannen, die elders waren ondergedoken, voor sinterklaasavond even naar huis waren gekomen. Omstreeks dertienhonderd man kregen ze te pakken. Samen met opgepakte Hagenaars, Delftenaren en Apeldoorners kwamen zij in kampen vlak bij Emmerich terecht: Rees, Bienen en Praest. Hier moesten zij de Rijn verdedigingswerken voor de Wehrmacht aanleggen. De schriiver volgt de lotgevallen van de dertienhonderd mannen uit Haarlem en omgeving op de voet en toont aan dat de kampen Rees en Bienen geen werkkampen maar vernietigingskampen waren. Engelstalig. Hard Cover - 224 pages. €  22,25
More Info
S25446  Click for more information Brussel - 1940-1944 Steden in oorlog. Chantal Kesteloot. 2011, meulenhoff. Chantal Kesteloot heeft een heuse fotografische oorlogsgeschiedenis van Brussel samengesteld, verstrekkend vanuit de fotocollecties van het SOMA (Studie- en Documentatiecentrum oorlog en Hedendaagse Maatschappij). De oorlog in de hoofdstad is een zeer zichtbare, nabije oorlog. Uit de fenomenale collectie unieke beelden worden een aantal thema's naar voren gebracht: het begin van de oorlog, de vernielingen van 1049, de aanwezigheid van de bezetter, de collaboratie, ontspanningscultuur tijdens de bezetting, de overheid, het dagelijkse leven in de meest brede zin van het woord. Nederlandstalig. Soft Cover - 608 pages. €  15,00
More Info
S28075  Click for more information Villa Maarheeze - De geschiedenis van de Inlichtingendienst Buitenland. Bob de Graaff/Cees Wiebes. 2004, Sdu Uitgevers. Een van de meer onbekende inlichtingen-(spionage-)diensten van Nederland is de Inlichtingendienst Buitenland geweest, na de oorlog opgericht en in 1994 opgeheven. De auteurs - beiden uitermate deskundig op het terrein - beschrijven de fascinerende geschiedenis van deze dienst, de Nederlandse tegenhanger van de CIA. Verschillende, succesvolle zowel als mislukte spionage-operaties komen uitgebreid aan bod en worden voor het eerst in de openbaarheid gebracht. Nauwgezet wordt verslag gedaan van de informatievergaring en rapportages, van de competentiestrijd met andere diensten en ministeries in Den Haag, van de samenwerking met buitenlandse zusterdiensten (CIA, Mossad en andere), van het belang van inlichtingendiensten in het algemeen, en van het ontbreken van politieke controle op de dienst. Ook de verschillende `schandalen' en interne gevechten binnen de dienst worden kundig beschreven. Ondanks tegenwerking van de Nederlandse staat en illegale vernietiging van archieven, zijn de auteurs erin geslaagd de `definitieve' geschiedschrijving van de IDB te publiceren. Met handtekening van beide auteurs. Engelstalig. Hard Cover - 664 pages. €  25,00
More Info
S28106  Click for more information Doe wel en zie niet om - Ridderorden en onderscheidingen in de Nederlanden. Nick Steenkamp. 1975, SDU Uitgevers. Het Nederlandse decoratiestelsel is de laatste tijd sterk aan veranderingen onderhevig geweest. In 1996 is een herziening doorgevoerd die ertoe leidde dat de 'lintjesregen' afnam van zo'n 6000 tot ruim 2500 onderscheidingen per jaar. Dit boek bevat een historisch overzicht van de ridderorden en onderscheidingen die er sinds de late middeleeuwen in de Nederlanden zijn geweest. Na een inleiding over de phaleristiek (kennis van ordetekenen) wordt chronologisch ingegaan op de verschillende orden en onderscheidingen, zoals de Maltezer en Johannieter Orden, de Orde van het Gulden Vlies, onderscheidingen tijdens de Republiek (1648-1795), de Franse tijd en het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1815 met zijn orden als de Militaire Willemsorde, De Nederlandse Leeuw en Oranje-Nassau. Speciale aandacht is er voor de herziening van het decoratiestelsel van 1996 en de Koninklijke Huisorden. In de bijlagen vindt men overzichten over o.a. de draagwijze, draagvolgorde, literatuur, adressen en een register van orden. Fraaie kleurenfoto's van ordetekenen e.d. illustreren dit verzorgd vormgegeven boek. Engelstalig. Hard Cover - 241 pages. €  15,00
More Info
S28764  Click for more information Het bloedbad van Malmédy - Het verhaal van een gruwelijke oorlogsmisdaad tijdens het Ardennenoffensief. Danny S. Parker. 2015, BBNC Uitgevers. Op 17 december 1944 werden op een kruising bij het dorpje Baugnez, vlakbij Malmedy in België, meer dan tachtig Amerikaanse soldaten neergeschoten, nadat zij zich hadden overgegeven aan een Duitse SS-tankeenheid. Ondanks dat meer dan dertig soldaten de executie overleefden, bleef wat zich precies op de decemberdag heeft afgespeeld lang onduidelijk. Het Amerikaanse leger rommelde met de bewijzen tijdens het onderzoek en de rechtszaak in 1946. Was het een incident op het slagveld of was het een bewuste massamoord? Wie gaf de orders, de beruchte SS-troepencommandant Jochen Peiper of iemand anders uit zijn eenheid? Het bloedbad van Malmedy reconstrueert de fatale gebeurtenissen die uitmondden in deze misdaad - voor het eerst tot in het pijnlijkste detail - en ook de nasleep ervan. Danny S. Parker heeft vijftien jaar onderzoek gedaan en interviewde meer dan honderd overlevenden en getuigen om de waarheid achter het bloedbad van Malmedy te onthullen. Nederlandstalig. Soft Cover - 400 pages. €  20,00
More Info
S29138  Click for more information Dossier Nordpol - Het Englandspiel onder de loep. Jo Wolters. 1991, Boom. Het Engelandspiel is nog steeds een van de grote mysteries uit de Tweede Wereldoorlog. Hoe is het mogelijk geweest dat de Britten zich zo lang - maart 1942 tot april 1944 - door de Duitsers lieten beednemen? Waarom negeerden ze de vele signalen dat er met hun acties in bezet Nederland iets niet pluis was? En: was het wel een Englandspiel of toch eerder een "Germany Game"? Speelden de Duitsers het slim of de Engelsen, de schrijver geeft in dit boek zijn visie. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  20,00
More Info
S29452  Click for more information Oorlogsstorm over zee en havens - IJmuiden 1939-1946. Ger van der Burg. 1986, Uitgeverij Pirola. Beschrijving van IJMuiden tijdens de Tweede Wereldoorlog en de scheepvaart langs de Nederlandse kust, de Noordzee, in de havens en tussen de pieren van IJmuiden. Een stukje Maritieme geschiedenis over de periode 1939-1945. Engelstalig. Hard Cover - 143 pages. €  25,50
More Info
S31111  The road to Valkenswaard - and the men who fought for it. 10-18 september 1944. Raimondo Bogaars. 2018, Valkenswaard Oorlkogskerkhof. Gelijk met de luchtlanding tijdens operatie Market Garden rukte het XXXe Britse Korps over de grond op in de richting van Nijmegen en Arnhem. Dit boek behandeld de gevechten van 10 september 1944 tot aan 18 september 1944, van Lommel tot aan Valkenswaard. De focus van het boek ligt op de slachtoffers die hierbij vielen. Na jarenlang onderzoek is er contact gelegd met vele nabestaande van de gevallen soldaten. Door middel van familie archieven krijgen vele van hen na al die jaren weer een gezicht. Dit gebeurt veelal door foto’s van de militairen en soms ook verhalen en brieven van de familie. Verder bevat het boek ook diverse interviews en verhalen van militairen die hier vochten, en de oorlog wel overleefden. Kortom, een boek dat inzoomt op de verhalen van de enkele man, die de gevechten meemaakten die tot de bevrijding van Valkenswaard hebben geleid. Engelstalig. Hard Cover - 184 pages. €  24,50
More Info
S31585  Click for more information Jewish casualties at the Arnhem-Oosterbeek War Cemetry - September 1944 - April 1945. Philip reinders. 2019, Privé uitgave. In dit boek beschrijft de auteur de tijdens operatie Market Garden gesneuvelde en op Arnhem-oosterbeek cemetry begraven militairen met een Joods achtergrond. Alle personen worden zo uitvoerig mogelijk beschreven. Teven bevat het boek een lijst met vermiste en elders begraven militairen met een Joodse achtergrond. Voorzien van veel foto's en kaarten. Engelstalig. Soft Cover - 55 pages. €  14,00
More Info
S31933  Click for more information De moord op de Overtoom - De geheimzinnige verdwijning van Constant Busch Nederlands Aviateur van het eerste uur. Theo Wesselink. 2015, Dutch Aviation Publications. Amsterdam, 20 oktober 1915. Tijdens een vechtpartij in het bijna voltooide woonhotel ‘Huize Vondel’ aan de Overtoom komt de voormalige vlieger Constant Busch ongelukkig ten val en overlijdt. Zijn belager, de architect Marcelis Muylwijk, doet geen aangifte, hij heeft al problemen genoeg. In plaats daarvan wurmt hij het lichaam van Busch in een houten kist. De kist sleept hij naar een pas gegraven kuil in de inpandige garage en dekt hem af met een laag zand. De volgende dag laat hij er bouwvakkers een laag beton over heen storten. 9 januari 1925. Op basis van een anonieme briefkaart begint de Amsterdamse politie bijna tien jaar later te graven in de garage aan de Overtoom en ontdekt de kist met daarin de stoffelijke resten van Constant Busch. De ontdekking en het daarop volgende proces tegen Marcelis Muylwijk veroorzaken een sensatie. Van eind 1910 tot begin 1913 behoorde Constant Busch tot het kleine groepje Nederlandse vliegers dat met hun van hout en linnen gemaakte en door pianosnaren bij elkaar gehouden vliegtuigen regelmatig het luchtruim koos. Busch werd nooit zo bekend als Marinus van Meel of Henri Wijnmalen, maar zeker in Brabant was hij korte tijd een gevierd man. Dit is het verhaal van zijn leven en gewelddadige dood. Nederlandstalig. Hard Cover - 151 pages. €  29,50
More Info
S31969  Click for more information Vliegtuigen boven "de Hutten" - 1940-1945. Huub Timmermans. 2008, Lulu.com. Herinneringen aan De Hutten & 't Zand in de laatste Wereld Oorlog - toen en nu - met diverse interessante aanhalingen, meer dan 80 foto's, verschillende kaarten, lijsten en tabellen, allen door de auteur eigenhandig samengesteld. De Hutten ligt in de buurt van Asten-Deurne. Nederlandstalig. Soft Cover - 194 pages. €  17,50
More Info
S32385  Click for more information De Wonsstelling - Wanhoopslinie voor Kornwerderzand. Jacob Topper. 2010, Friese Pers Boekerij. Dit met unieke foto's en kaarten geïllustreerde boek geeft een uitgebreid verslag van de voorbereidingen en de gevechtshandelingen, gebaseerd op nooit eerder gepubliceerde verslagen en persoonlijke aantekeningen van militairen en burgers. De strijd, die aan Nederlandse zijden 18 doden kostte, werd altijd terloops beschreven als voorspel van de aanval op Kornwerderzand. Voor het eerst krijgen de militairen die in de Wonsstelling hebben gediend een waardig eerbetoon in dit naslagwerk. Adjudant b.d. Jacob Topper (62) is plaatsvervangend conservator van het Kazemattenmuseum Kornwerderzand en werkt al ruim twintig jaar als vrijwilliger voor dit museum. Nederlandstalig. Hard Cover - 192 pages. €  30,00
More Info
S32387  Click for more information Operation Aintree - De slag om Overleen en Venray. Antal Giesbers/Herman Dinissen. 2004, Giesbers Media. Beschrijving van de strijd rondom Overloon en Venray in 1944. De plek waar later het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum zou worden gevestigd. Voorzien van veel foto's en kleurentekeningen en beschrijvingen van tanks en materieel.. Nederlandstalig. Soft Cover - 80 pages. €  22,50
More Info
S32669  Click for more information Oostfront Vesting Holland - Het Nationaal Bolwerk met bijzondere aandacht voor de rol van de vader van Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven, Commandant Vaartuigendienst. Freek Schlingmann. 2013, Uitgeverij Aspekt. Dit boek handelt over de vrijwel vergeten geschiedenis van het Oostfront Vesting Holland. Op basis van nauwelijks bekende documenten, schildert Freek Schlingmann een fascinerende geschiedenis. Hoewel de slag om de Grebbeberg terecht beeldbepalend is, was het aanvankelijk de toenmalige Minister van Defensie Dyxhoorn die het oostfront van de Vesting Holland ''Het Nationaal Bolwerk'' noemde. Dit verwaarloosde ''Bolwerk'' met ruim 60 forten, zes vestigingsteden uit de 16e en 17e eeuw en de ca. 90 km lange Nieuwe Hollandse Waterlinie, moest een modern onneembaar Bolwerk worden. Een Bolwerk dat grote stedelijke gebieden, industrie, het goud en de kroon tot het uiterste moest verdedigen. Als deze vesting - zo voorspelde de regering in Den Haag - werd gemoderniseerd dan zou in geval van een Duitse aanval, het leger in de Vesting Holland zich staande kunnen houden. Aanvankelijk ging dit geloof en vertrouwen zover dat geld geen rol mocht spelen. Rond dit Bolwerk zet de auteur mythe en werkelijkheid op een rij, en nam en passant de speciale rol van de vader van prof. mr. Pieter van Vollenhoven mee, die in het betreffende gebied als reserve officier het commando voerde over het detachement Vaartuigendienst. Naast de vele opmerkelijke militair-technische en -politieke voorvallen, komen ook verschillende maatschappelijke gebeurtenissen waaronder leed en angst onder de bevolking, ruim aan bod.. Nederlandstalig. Soft Cover - 361 pages. €  24,95
More Info
S32800  Click for more information Op eigen gezag - Politieverzet in oorlogstijd. Hinke Piersma. 2019, Querido's Uitgeverij B.V.. Moffenknechten waren het, de politiemannen die ingrepen bij een demonstratie in het centrum van Amsterdam in december 1945. Het ‘Sieg Heil!’ galmde over het Leidseplein, een duidelijk bewijs dat de imagoschade van de Nederlandse politie enorm was. Ook in de decennia die volgden bleef het beeld dat de politie ‘fout’ in de oorlog was geweest hardnekkig. Meer dan we denken hebben politiemannen en -vrouwen zich verdienstelijk gemaakt in het verzet. Lang niet altijd door heldhaftig de vuist te ballen en principieel nee te zeggen tegen Duitse bezettingsmaatregelen, maar vaak door onopvallende acties die levensreddend konden zijn – van een ingefluisterd woord en een afgewende blik tot een openstaande deur. Op eigen gezag is een boek over politiemensen die ieder op hun eigen manier hun morele grenzen bewaakten en hun weg zochten in de lastige spagaat tussen institutionele collaboratie en persoonlijk verzet. Nederlandstalig. Soft Cover - 256 pages. €  22,00
More Info
S33045  Click for more information Achter de Dijk - Herinneringen van een Helderse schooljongen aan de Tweede Wereldoorlog 1040-1945. Jan T. Bremer. 2001, Uitgeverij Pirola. In dit boek beschrijft de auteur aan de hand van eigen ervaringen de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het Noord-Hollandse Den Helder. Nederlandstalig. Soft Cover - 240 pages. €  16,50
More Info
S33077  Click for more information Met de moed van de angst - Oorlogsbelevenissen in Achterhoek en Liemers. Henk Krosenbrink e.a.. 1981, De Walburg Pers. In dit boek de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in de Achterhoek en Liemers. Voorzien van een aantal foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 132 pages. €  15,00
More Info
S33121  Click for more information De bevrijding van Warnsveld - en zijn buurtschappen (2 april 1945 - 5 april 1945). Tine Zwamborn. 1999, Walburg Pers. In dit boek wordt de bevrijding van het Gelderse Warnsveld en omgeving van 2 april 1945 - 5 april 1945. Voorzien van een aantal foto's. Boek is licht vochtig geweest, bladen plakken echter niet, papier slechts iets gebobbeld. Nederlandstalig. Soft Cover - 88 pages. €  15,00
More Info
S33122  Click for more information Einddoel Maas - De strijd in zuidelijk Nederland tussen september 1944 en december 1944. Jack Didden/Maarten Swarts. 1984, De Gooise Uitgeverij. Beschrijving van de gevechten in zuidelijk Nederland. Na intensieve research en bestudering van oorspronkelijk archiefmaterieaal, zoals oorlogsdagboeken, verslagen en kaarten zijn de auteurs erin geslaagd de gebeurtenissen van toen helder te belichten, waarbij niet alleen de Geallieerde maar ook de Duitse kant aan bod komt. Zo wordt de strijd om de "Corridor" nu voor het eerst volledig beschreven. Voorzien van uniek beeldmateriaal. Nederlandstalig. Soft Cover - 224 pages. €  30,00
More Info
S33129  Click for more information Tussen Waal en lek 1939-1945 . J. van Alphen. 1984, Grafischbedrijf Avanti B.V.. In dit boek wordt de mobilisatie en de oorlog in het gebied tussen Waal en Lek, globaal van Kesteren tot Gorcom, beschreven. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 212 pages. €  22,50
More Info
S33135  Click for more information Kampen in oorlogstijd . J.B. Keuter. 1982, Kok. In dit boek wordt het verhaal van de Overijsselse stad Kampen in de Tweede Werel;doorlog verteld. Nederlandstalig. Soft Cover - 32 pages. €  12,00
More Info
S33137  Click for more information Op erewoord … - Oorlogsherinneringen van een Marineman. J.N.J. van der Meij. 1997, De Bataafsche Leeuw. Dit is het verhaal over de bijzondere belevenissen gedurende de jaren 1935 tot 1955 van een zeeofficier die zich niet bij alles heeft willen neerleggen. Joop van der Meij, geboren in 1910, en opgegroeid in Nederlands Oost-Indië, werd in september 1931 beëdigd als luitenant-ter-zee der derde klasse. Hij diende o.a. bij de Onderzeedienst in Oost-Indië. Tijdens de Spaanse burgeroorlog was hij betrokken bij konvooivaren in de Straat van Gibraltar. Van der Meij beleefde het begin van de beproevingen die het zwaar getroffen Den Helder in mei 1940 moest ondergan. Daarnaast was hij vrij op erewoord en onderging hij de steeds moeilijker wordende toestand in Nederland. Na rijp beraad en degelijke voorbereiding ondernam hij met een groep vertouwelingen een poging om met een kleine motorboot de Noordzee over te steken. Een ongelukkige samenloop van omstandigheden deed hem echter in de handen vallen van de Duitsers. Een anderhalf jaar durende periode van processen voor vijf verschillende Duitse krijgsraden volgde, met als inzet de doodstraf die door de Duitse opperbevelhebber in Nederland verlangd werd. Uiteindelijk volgde veroordeling tot enkele jaren tuchthuisstraf. Na de oorlog keerde Van der Meij met de Tjerk Hiddes terug naar Indië. Hij nam in Oost-Java, Tjilatjap en Malang deel aan de politionele acties en daarna aan de bezetting van het eiland Menari bij Soerbaja. Nederlandstalig. Soft Cover - 192 pages. €  15,00
More Info
S33154  Click for more information Over leven - Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Gooi, Eemland en Vechtstreek. 1995, Dagblad De Gooi- en Eemlander/Dagblad van Almere. In dit boek een beschrijving van de oorlogsjaren 1940-1945 in het Giit, Eemland en Vechtstreek. Met veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 160 pages. €  15,00
More Info
S33157  Click for more information 25000 Landverraders - De SS in Nederland/Nederland in de SS. Sytze van der Zee. 1967, Kruseman. In dit boek wordt de gesvhiedenis van de Nederlandse SS en de SS in Nederland verteld. Voorzien van een aantal foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 217 pages. €  15,00
More Info
S33167  Click for more information Tussen vuur en stoom - De geschiedenis van de Nederlandse Stoomtreinen. André Weijts. 2001, Europese Bibliotheek. De auteur heeft zijn passie voor het stoomtijdperk van de Nederlandse Spoorwegen in dit boek verwoord. Hoewel er al veel geschreven is over dit onderwerp heeft hij geprobeerd bestaande inzichten en kennis te integreren en te komen tot een uitputtend overzicht van techniek, constructie, nummering en toepassing van de verschillende generaties stoomlocomotieven. Ook wordt de Nederlandse situatie kort vergeleken met de ontwikkelingen in het buitenland, met name Duitsland en Engeland, de bakermat van de stoomlocomotief. De nadruk ligt echter op de merendeels unieke foto's, afkomstig uit reeds lang opgeheven bedrijfsarchieven en de grote privé-collectie van de auteur. Uit de schitterende fotografie dampt de romantiek van het stoomtijdperk de lezer tegemoet en blijkt dat, ondanks luchtvervuiling en laag rendement, de stoomloc het wat betreft uitstraling altijd zal winnen van de koele, gestroomlijnde treinen van tegenwoordig. Nederlandstalig. Hard Cover - 256 pages. €  15,00
More Info
S33173  Click for more information De "Vergeten" Bombardementen - De Britse luchtaanvallen op Leiden 1944-1945. Rob van den Nieuwendijk. 2008, Gemeente Leiden. Vanaf september 1944 tot maart 1945 was Leiden het belangrijkste aanvoerspoor voor de beruchte V-2. Dit was een doorn in het oog van de geallieerden. De eerste luchtaanval was op 10 december 1944 op station Het Spoortje. Daags daarna was het hoofdstation zelfs tweemaal het doelwit. En in de eerste twee maanden van 1945 moesten met name de spoorbruggen rondom Leiden het ontgelden. Keer op keer mislukten de aanvallen. Helaas kwamen tenminste 63 inwoners van Leiden hierbij om het leven. Aanvallen van onze bevrijders, die lange tijd "vergeten" waren. Nederlandstalig. Soft Cover - 105 pages. €  16,50
More Info
S33175  Click for more information Sluipmoordenaars - De Silbertanne-moorden in Nederland 1943-1944. Inger Schaap. 2010, Just Publishers. Vanaf september 1943 werden onschuldige, nietsvermoedende Nederlandse burgers op laffe wijze door de SS doodgeschoten. Het waren vergeldingsacties, met als doel wraak en ontwrichting van het Nederlands verzet. Ten minste 45 Nederlanders werden gedood, anderen raakten zwaargewond of wisten te ontkomen. De slachtoffers, onder wie de bekende schrijver A.M. de Jong, werden thuis voor de ogen van hun familieleden in koelen bloede neergeschoten. De daders waren Nederlandse leden van de Germaansche SS, die handelden in opdracht van de bezetter. De serie sluipmoorden is na de oorlog bekend geworden onder de codenaam 'Silbertanne Aktion'. Het was een geheime opdracht, de daders bleven anoniem. Hierdoor bestond altijd veel onduidelijkheid over de moorden: wie waren de daders en wie gaf de opdracht? Hoe werden de slachtoffers uitgekozen en hoe slaagden de schutters erin hun identiteit verborgen te houden? In Sluipmoordenaars onthult historica Inger Schaap op basis van uitgebreid archiefonderzoek en interviews met nabestaanden de ware geschiedenis van de Silbertanne-moorden. Nederlandstalig. Soft Cover - 253 pages. €  19,50
More Info
S33194  Click for more information To Conquer Hell - The Meuse-Argonne 1918. Edward G. Lengel. 2008, Henry Holt and Company. Op 26 september 1918 maakten meer dan een miljoen Amerikaanse soldaten zich op om de Duitse regio Maas-Argonne in Frankrijk aan te vallen. Hun commandant, generaal John J. Pershing, geloofde in de superioriteit van Amerikaanse '' moed '' boven prikkeldraad, machinegeweren, massa-artillerie en gifgas. In zesendertig uur, zei hij, zouden de Doughboys de Duitse verdediging breken en de weg naar Berlijn openen. Zes weken later, na woeste gevechten in moerassen, bossen, steden en ruige heuvels, eindigde de strijd uiteindelijk met de ondertekening van de wapenstilstand die de Eerste Wereldoorlog beëindigde. De Maas-Argonne was gevallen, ten koste van meer dan 120.000 Amerikaanse slachtoffers, waaronder 26.000 doden. In de bloedigste strijd die het land ooit had gezien, was een hele generatie jonge Amerikanen voor altijd getransformeerd. Engelstalig. Hard Cover - 491 pages. €  29,50
More Info
S33220  Click for more information 100 jaar vliegen voorbij - Een eeuw gemotoriseerde luchtvaart in Nederland. Joop Gerritsen e.a.. 2009, Aviodrome. Mede onder auspicien van het Nat. Luchtvaart-Themapark Aviodrome heeft een tiental auteurs en luchtvaartdeskundigen dit historische overzichtswerk in groot formaat uitgebracht over 100 jaar gemotoriseerde luchtvaart in Nederland. In 1909 werd de eerste vlucht gemaakt door piloot graaf De Lambert en organisator Heerma van Voss. Daarna werd er vanuit Frankrijk gepionierd en werden de eerste vliegtuigen in Nederland gebouwd door Fokker, Koolhoven e.a. De volgende hoofdstukken gaan in op de Koninklijke Luchtmacht, de Marineluchtvaartdienst, de KLM en andere maatschappijen als Martinair en Transavia, de sportvliegerij, bedrijfsluchtvaart, vliegvelden en luchthavens, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en tenslotte het erfgoed van 100 jaar luchtvaart. Naast de geschreven informatie is een belangrijke plaats ingeruimd voor de afbeeldingen in kleur en zwart-wit, die op levendige wijze bij de driekolommige teksten zijn geplaatst. Een lijst met afkortingen, verantwoording van illustraties, bronnen en noten sluiten dit informatieve en rijk geillustreerde historische naslagwerk af. Met een cd-rom waarop de geschiedenis van de luchtvaart gepresenteerd wordt, geillustreerd met oud filmmateriaal. Nederlandstalig. Hard Cover - 446 pages. €  17,50
More Info
S33222  Click for more information Twelve Days in May - The Air Battle for Northern France and the Low Countries, 10-21 May 1940, as seen through the eyes of the fighter pilots involved. Brian Culland/Bruce Lander/Heinrich Weiss. 1999, Grub Street. Beschrijving v an de luchtoorlog in mei 1940 boven Nederland, België en Frankrijk. Engelstalig. Soft Cover - 328 pages. €  18,50
More Info
S733  Cold War - Building for Nuclear Confrontation 1946-1989. Wayne D. Cocroft/Roger J.C. Thomas. 2004, English Heritage. Dit zeer gedetailleerde boek beschrijft de ontwikkelingen in Groot-Brittannië op het gebied van de Koude Oorlog in de jaren 1946-1989. Heel veel bouw van bunkers en andere gebouwen met foto's en plattegronden. Radar, raketten, vliegvelde de Verenigde Staten, alles komt aan bod. Voorzien van veel foto's en tekeningen. Uniek boek over de Koude oorlog. Engelstalig. Soft Cover - 281 pages. €  20,00
More Info
S12444  Click for more information Hun naam leeft voort…! - Oorlogsslachtoffers verleenden hun naam aan straten en gebouwen. W.A. Brug. 1989, Repro Holland. Dit naslagwerk bevat ± 1000 korte, alfabetisch op achternaam gerangschikte biografieëen van bekende en onbekende Nederlanders die, vaak met verlies van eigen leven, in de Tweede Wereldoorlog een bijdrage leverden aan de uiteindelijke bevrijding van ons land, en naar wie straten, scholen e.d. in Nederland zijn genoemd. Daarnaast zijn biografieën/bijzonderheden opgenomen van een aantal belangrijke buitenlanders, plaatsen en gebeurtenissen die ook zijn vernoemd. W.A. Brug, o.a. secretaris van de 'Stichting Oranjehotel' en redacteur van de 'Documentatiegroep '40-'45', heeft dit boek met zorg samengesteld. Hij is zo volledig als mogelijk is en geeft goede, eenvoudige en zakelijke informatie, die heel overzichtelijk gerangschikt is. De zwart-wit foto's zijn goedgekozen, maar deels onduidelijk afgedrukt. Een zeer bruikbaar naslagwerk voor bibliotheken, het voortgezet onderwijs en mensen die betrokken zijn bij de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Hard Cover - 247 pages. €  20,00
More Info
S12630  Click for more information Seconde Guerrre Mondiale - Tenue de Combat - Objects - Opérations. Didier Truffaut/Marc de Fromont. 2002, EDL. Mooi boek over de verschillende gevechtsgebieden van de Tweede Wereldoorlog met de daarbij behorende uniformen, voorwerpen en uitrusting. Heel veel schitterend in kleur gefotografeerd.. Franstalig. Hard Cover - 359 pages. €  25,00
More Info
S15240  Click for more information Mythos Tarnewitz - Geheimnisse einer Halbinsel. Angelika Rätzke. 2004, Boltenhagen Verlag. Het schiereiland Tarnewitz aan de Oostzee was in de oorlog een vliegbasis en testcentrum van de Luftwaffe. Tegenwoordig herinnert niets daaraan en is er alleen puin en zijn er verhalen overgebleven. Aan de hand van gesprekken met ooggetuigen en aan de hand van documenten is dit boek samengesteld. Duitstalig. Soft Cover - 160 pages. €  15,00
More Info
S15756  Click for more information De Keizerslag - De Duitse offensieven van 1918. Martin Middlebrook. 2007, Uitgevrij Aspekt. Op 21 maart 1918 startte het Duitse leger de laatste wanhoopsoffensieven van de Eeste Wereldoorlog. Na een lange periode van voorbereiding en een mislukte U-boot oorlog tegen de Entante probeerde het Duitse Keizerrijk middels een enorm landoffensief de beslissende overwinning in het veld af te dwingen. De Kaizerschlacht, onder deze naam ging het inferno de geschiedenis in. Nederlandstalig. Soft Cover - 428 pages. €  17,50
More Info
S16019  Click for more information England Spiel - Spionagetragedie in bezet Nederland 1942-1944. Jelte Rep. 1977, Van Holkema & Warendorf. In dit boek beschrijft de auteur de tregadie van het England Spiel van de Duitse Geheime Dienst in Nederland. Voorzien van veel foto's o.a. van de Nederlandse agenten die bij het Spiel waren betrokken. Nederlandstalig. Hard Cover - 382 pages. €  10,00
More Info
S17008  Click for more information De Hollandsche Stoomboot Maatschappij in zware jaren 1939-1945 . Klaas Kemp. Eigen uitgave. In dit boek wordt de geschiedenis verteld van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij gedurende de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 159 pages. €  20,00
More Info
S17039  Click for more information Gebleven - Harlinger zeelieden in WOII. Johan van der Wal. 1995, Uitgeverij van Wijnen. Van de ruim 70 uit Harlingen afkomstige zeelieden die tijdens de Tweede Wereldoorlog buitengaats waren, kwamen er 24 om. De meesten van hen voeren op de grote of kleine handelsvaart, vijf waren in dienst van de Koninklijke Marine. De schrijver achterhaalde de geschiedenis van de 24 zeelieden. Nederlandstalig. Soft Cover - 104 pages. €  16,50
More Info
S17307  Click for more information Oorlog in je achtertuin - Verhalen van de Grebbelinie. Jan Blokker jr.. 2010, Waanders Uitgeverij. Het dramatische verhaal van opgejaagde bewoners van de Gelderse vallei in augustus 1939. Tussen Veluwe en Utrechtse Heuvelrug ligt de Gelderse vallei. Het leven is simpel, de grond arm. De traditie is er net zo onontkoombaar als de Christelijke godsdienst en de eigen denominatie. Het lijkt of er nooit iets zal veranderen. Maar dan, eind augustus 1939, dringt de boze buitenwereld onverhoeds het gebied binnen: het Nederlandse leger wordt gemobiliseerd en bijna vijftigduizend soldaten worden ingekwartierd in de steden en dorpen. Onvermijdelijk volgt op de mobilisatie op de vrijdag voor Pinksteren ook daadwerkelijk de oorlog. Meer dan honderdduizend mensen worden afgevoerd op boten en op treinen. Ze vertrekken in westelijke richting, tot binnen de vesting Holland, waar ze het einde van de gevechtshandelingen zullen afwachten. Twee weken later zijn de meesten weer terug. De auteur laat in Oorlog in je achtertuin de bewoners van de Gelderse vallei aan het woord. Hij vertelt hoe hun leven verstoord is geraakt door de oorlog die zich aan hen opdrong. Verhalen over het traditionele leven vóór augustus 1939, over de evacuatie, de oorlog die drie dagen lang door het gebied raasde, en hun terugkeer in de vertrouwde omgeving waar het nooit meer zou zijn zoals vroeger. NIEUW BOEK!. Nederlandstalig. Soft Cover - 208 pages. €  10,00
More Info
S17586  Click for more information Workhorse of the fleet - A History of the Liberty Ships. Gus Bourneuf jr.. 1990, ABS. In dit boek wordt de geschiedenis verteld van de Liberty-schepen. Een van de scheepstypes die aan de lopende band werden gebouwd en bijdroegen aan het versnellen van het inde van de oorlog. Ook na de oorlog bleven ze nog lang in de vaart. Zeldzaam en gezocht boek. Engelstalig. Soft Cover - 126 pages. €  27,50
More Info
S18858  Click for more information Weapons of the Waffen-SS - From small arms to Tanks. Bruce Quarrie. 1988, Guild Publishing. In dit boek een beschrijving van de apens van de Waffen-SS. Van heel klein naar heel groot. Voorzien van veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 168 pages. €  15,00
More Info
S20325  Click for more information Onderduikers en Knokploegen - Het verzet van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en de Landelijke Knokploegen. Coen van Tricht. 1991, De Bataafsche Leeuw. Tijdens de Duitse bezetting hebben talloze Nederlanders zich gedwongen gezien onder te duiken: joden, verzetsstrijders, kandidaten voor de Arbeitseinsatz, studenten, piloten. Om al die mensen van onderdak en voedsel te voorzien is de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) gesticht. Deze werd van bonkaarten en andere benodigde bescheiden voorzien door de Landelijke Knokploegen (LKP). Over het werk van LO/LKP schreef Coen van Tricht, zelf oud-KP-er, een herinneringsboekje. Tal van interessante aspecten komen aan bod. O.m. kraakwerk, droppings, vervalsingen, hulp aan geallieerden, vrouw in het verzet, bevrijding en zuivering. Voor wie er nog niet zoveel van weet is het een lezenswaardig verhaal. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  10,00
More Info
S21574  Click for more information Truppenkennzeichen des Deutschen Heeres und der Luftwaffe 1939-1945 . Wolfgang Fleischer. 2002, Podzun-Pallas Verlag. Beschrijving van emblemen van eenheden bij het Duitse leger en de luftwaffe in de jaren 1939-1945. Duitstalig. Hard Cover - 80 pages. €  15,00
More Info
S21944  Click for more information De affaire sanders - Spionage en intriges in herijzend Nederland. Gerard Aalders/Coen Hilbrink. 1996, Sdu uitgevers. Op 5 mei 1945 begon een periode in de Nederlandse geschiedenis, die wat betreft politieke manipulatie vermoedelijk ongeëvenaard is. Beel. Van der Waals, Zwolsman, prins Bernhard, King Kong, Vorrink en Einthoven zijn - om er enkele te noemen - mensen die prominent in beeld kwamen in deze moeilijke tijd. Zij allen hebben een rol gespeeld in geruchtmakende politieke affaires en schandalen. Hoewel breed uitgemeten in de landelijke pers bleef de ware toedracht duister.. Nederlandstalig. Soft Cover - 311 pages. €  17,50
More Info
S22155  Click for more information Nightfighters - Luftwaffe and RAF Air Combat over Europe 1939-1945. Colin D. Heaton/Anne-Marie Lewis. 2008, Naval Institute Press. Dit boek onderzoekt de historische, technische, tactische en strategischge ontwikkelingen in de beperkt zicht luchtoorlog. Het boek is gebaseerd op uitgebreid onderzoek en gesprekken met betrokkenen van beide zijden. Engelstalig. Hard Cover - 188 pages. €  25,00
More Info
S22376  Click for more information Radar - Een populair-wetenschappelijke beschouwing. J.J. Moerkerk. 1946, Uitgevers Wyt. Een vroege Nederlandse publicatie over deze nieuwe vinding, die van doorslaggevend belang was voor de Engelse over- winning in de 'Battle of Britain' in 1940. Nederlandstalig. Soft Cover - 102 pages. €  10,00
More Info
S23035  Click for more information Spurensuche Band 1 - Das Aufsoüren, Bergen und Bewahren von militärhistorischen Bodenfunden. Wolfgang Fleischer. 1997, Podzun-Pallas-Verlag. Interessant boek over het opsporen, bergen en bewaren van bodemvondsten uit de oorlog. Veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 208 pages. €  12,50
More Info
S23039  Click for more information Spurensuche Band 5 - Die Kämpfe um Weissenberg und Bautzen im April 1945. Eberhardt Berndt. 1997, Podzu-Pallas Verlag. Interessant boek de strijd rond Weissenberg en Bautzen in april 1945 beschrijft en verteld wat er nog van te vinden is. Voorzien van heel veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 128 pages. €  12,50
More Info
S23041  Click for more information Spurensuche Band 7 - Zeugnisse aus Stein-Eisen-Stahl-Beton. Sonja Wetzig. 1999, Podzun-Pallas Verlag. In dit boek een zoektocht naar overblifselen uit de Tweede Wereldoorlog. O.a: vesting Luik, Oostfront Oder-Warthe Bogen, het Westfront en de Atlantikwall. Veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 128 pages. €  12,50
More Info
S24196  Click for more information Zr.Ms. Onrust - Verrad en ondergang in Borneo. S.C.P. Kreuger. 2005, Van Soeren & Co. Diep in de binnenlanden van Zuid-Borneo werd in 1859 het raderstoomschip 'Onrust' van de Indische marine overvallen: de bemanning (55 koppen) werd gedood. Het was het schokkende hoogtepunt van de Bandjermasinse Oorlog (1859-'63), een van de vele koloniale oorlogen, waarmee Nederland zijn gezag in Indië uitbreidde. De aanleiding lag in de Nederlandse bemoeienis met de machtsstrijd in de Bandjermasinse sultansfamilie en de wens tot ongestoorde exploitatie van grote kolenvoorraden in het gebied, van groot belang voor de snel groeiende stoomscheepvaart. In dit uitgegeven boekje beschrijft Kreuger de opkomst van de stoomvaart in Indië, de kolenvoorziening daarvoor en de invloed ervan op de koloniale politiek, die leidde tot toenemende bemoeienis en zelfs oorlog met het tot dan toe oninteressante sultanaat Bandjermasin. Deze vergeten episode, een voetnoot uit het Nederlandse imperialisme, is bekwaam en leesbaar vastgelegd. Duitstalig. Soft Cover - 67 pages. €  15,00
More Info
S26240  Click for more information 10 Mei 1940 . W.J. Kaak. 1983, Boekenmaker.nl. In dit boek geeft de schrijver een overzicht van de gebeurtenissen op 10 mei 1940. Niet alleen de gebeurtenissen in Nederland, maar ook in België,Luxemburg en Frankrijk worden belicht. Er ligt een accent op de luchtoorlog, maar er zijn ook bijzondere hoofdstukken zoals die over het optreden van de Brandenburgers, die met listen de rivierovergangen in bezit probeerden te krijgen, over de verovering van het sterke Belgische fort Eben-Emaël en over de Finse luchtmacht, die o.a met Nederlandse Fokker-vliegtuigen tegen de Russen vocht. Het boek geeft o.a. een chronologische volgorde van de gebeurtenissen op de 10e mei 1940. In de bijlagen veel achtergronden en een lijst met alle vliegers (wereldwijd) met meer dan tien luchtoverwinningen. Nederlandstalig. Hard Cover - 184 pages. €  22,50
More Info
S26309  Click for more information Propaganda Postcards of the Luftwaffe . James Wilson. 2009, Pen & Sword Books. Boek over propaganda ansichtkaarten van de Luftwaffe. Onderverdeeld in kaarten van vliegtuigtypes en commandanten en azen van de Luftwaffe. Veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  24,00
More Info
S26332  Click for more information Fairey Battle - Aviation Guide 1. Ian D. Huntley. 2016, SAM Publications. Boek waarin de Fairey Battle uitvoerig wordt besproken. Veel foto's. Veel detail foto's in kleur. Tevens een aantal kleurentekeningen van camouflagepatronen van verschillende luchtmachten. Engelstalig. Soft Cover - 166 pages. €  17,50
More Info
S26928  Click for more information Sledgehammers for Tintacks - Bomber Command combats the V-1 menace, 1943-1944. Steve Darlow. 2015, Grub Street. Dit boek behandeld de strijd van de Geallieerde Luchtmachten tegen de bedreiging van de V-1. Vele aanvallen op V-1 sites worden beschreven. Engelstalig. Hard Cover - 233 pages. €  22,50
More Info
S27472  Click for more information Monty's Marauders - Black Rat 4th Armoured Brigade and Red Fox 8th Armoured Brigade. Patrick Delaforce. 1993, Tom Donovan. In dit boek een beschrijving van de 4th & 8th Independent Armoured Brigades in de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  17,50
More Info
S27478  Click for more information Das Reich - The Military role of the 2nd SS Division. James Lucas. 1981, James Lucas. De 2de SS Divisie Das Reich was een hoog getrainde, vrijwilligerseenheid van de Waffen SS. Zij stond ver af van de politie-eenheden van de Algemeine SS. Zij vocht op de bloedigste plekken van de fronten in Europa, voornamelijk in Rusland. Engelstalig. Soft Cover - 222 pages. €  15,00
More Info
S27669  Click for more information Operation Paukenschlag - Der deutsche U-Boot-Krieg gegen die USA. Michael Gannon. 1997, Bechtermünz Verlag. In dit boek wordt het Duitse U-Boot offensief tegen Amerika besproken. In het Duits bekend als Operation Paukenslag en in het Engels als Operation Drumbeat. In het middelpunt van het verhaal staan de belevenissen van de U-123 onder Reinhard Herdegen. Duitstalig. Hard Cover - 511 pages. €  15,00
More Info
S28646  Click for more information Panzer-Grenadier Aces - German Mechanized Infantrmen in WWII. Franz Kurowski. 2000, Stackpole Books. De Panzergrenadiers waren de voetsoldaten die streden naast de legendarische Duitse tanks. Zowel bij de Wehrmacht als bij de SS ondervonden deze soldaten de verschrikkingen van het infanteriegevecht, van de modder en sneeuw in het oosten tot het heggengebied in het westen. Dit alles deden zij naast de Panther en Tiger tanks. De auteur belicht een aantal van de beste Panzer-Grenadiers die een Ridderkruis verdienden. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  17,50
More Info
S28723  Click for more information Kriegsmarine 1939-1945 - Organisation, Strukturen, Einsatz. Jak Mallmann-Showell. 2000, Motorbuch Verlag. Dit boek onderzoekt de Duitse marine van de oorlogsjaren: haar verschillende taken, haar organisatie en haar trainingsactiviteiten. Samen met de technische gegevens van de schepen, onderzeeërs en scheepswapens worden ook de gebeurtenissen en acties tijdens de oorlog beschreven. Alle onderdelen komen aan bod. Betekenis van de scheepsnamen, U-Boten Kleinkampfmittel, Seeflieger, Marinewapens, Camouflkage, Steunpunten- werf en herdenkingsplekken en het Oberkommando der Kriegsmarine. Dit wordt gevolgd door een handige wegwijzer door de uniformen en badges van de Duitse marine, gecombineerd met een gedetailleerd overzicht van rangen en loopbanen. Voorzien met vele foto's, kaarten en diagrammen, zal deze interessante studie van de Kriegsmarine tijdens de Tweede Wereldoorlog iedereen aanspreken die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Duitse strijdkrachten. Duitstalig. Hard Cover - 228 pages. €  18,50
More Info
S29001  Click for more information Convoys to Russia - 1941-1945. Bob Ruegg/Arnold Hague. 2001, World Ship Society publications. Dit boek beschrijft alle konvooien die in de jaren 1941-1945 naar Rusland zijn gegaan. Van elk konvooi worden de schepen genoemd die er deel van uitmaakten en de verliezen van de konvooien. In de bijlagen lijsten van schepen die verloren gingen tijdens de Rusland konvooien en oorlogschepen die de konvooien begeleiden. Voorzien van veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 929 pages. €  17,50
More Info
S29589  Click for more information Jagdgeschwader 301/302 "Wilde Sau" . Willi Reschke. 1999, Motorbuch Verlag. De twee Jagdgeschwader 301 en 302 werden opgericht in 1943, nadat de geallieerden erin waren geslaagd om de radiogecontroleerde nachtjacht van de Duitsers buiten werking te stellen. De missie: De nachtjacht met snelle eenmotorige jagers in de zogenaamde "wilde-sau" -methode. De Duitse machines moesten de vijandelijke eenheden aanvallen op zicht, direct boven de gebombardeerde steden en in coördinatie met het luchtafweergeschut. Daarnaast moesten zij overdag de Geallieerde bommenwerpers aanvallen. Over de ontwikkeling, de uitvoering en de missies schrijft de auteur als directe betrokkene. Hij beschrijft in dit boek de buitengewone belasting, de moeilijkheden en de moorddadige omstandigheden tijdens de nachtjacht. Duitstalig. Hard Cover - 191 pages. €  17,50
More Info
S29695  Click for more information "Zij zijn niet waarlijk dood…" - Terschellinger zeelieden in de Tweede Wereldoorlog. Johan van der Wal. 2005, Uitgeverij van Wijnen. Terschelling heeft innige banden met de zee. Geen wonder, het wordt immers helemaal door 'zilte baren' omspoeld. Een aanzienlijk deel van de bevolking was voor haar bestaan dan ook eeuwenlang rechtstreeks van de zee afhankelijk. De 'Schylinger' zeeman was - en is - te vinden in alle takken van de zeevaart: van koopvaardij tot kustvaart, van visserij tot veerdiensten. In de Tweede Wereldoorlog was dat niet anders. Toen die op 10 mei 1940 uitbrak bevonden de meeste zeelieden van Terschelling zich aan boord van hun schepen op zee. In totaal waren in die jaren 155 Terschellinger zeelieden buitengaats. Van hen kwamen er 45 om het leven. De meeste werden het slachtoffer van torpederingen of ander oorlogsgeweld. Anderen lieten het leven tijdens krijgsgevangenschap en dwangarbeid of kwamen om ten gevolge van ongevallen en ziekte. Nog niet eerder werd in boekvorm uitgebreid op hun lotgevallen ingegaan. Dit boek is daarom een eerbetoon aan de zeelieden van Terschelling, die net als hun talloze collega’s tijdens de oorlog hun plicht deden –varen- en dat met de dood moesten bekopen. Nederlandstalig. Hard Cover - 176 pages. €  25,00
More Info
S29719  Click for more information De 7 Provinciën - Een nieuw schip voor Michiel de Ruyter. J.R. Bruijn/A.Th. van Deursen/A.A.B. Verbout-Wamsteeker/R.B. Prud'homme van Reine/Ad van der Zee. 1994, Uitgeverij van Wijnen. Op 27 maart 1666 betrad Michiel Adriaenszoon de Ruyter voor het eerst zijn nieuwe vlaggeschip 'De Zeven Provinciën'. Het schip was het jaar daarvoor in Rotterdam gebouwd, in minder dan acht maanden tijd. In 'De Zeven Provinciën: een nieuw schip voor Michiel de Ruyter'krijgen we een fascinerend beeld van alles wat met de 'De Zeven Provinciën' te maken heeft: de Engelse Oorlogen, de vijf admiraliteiten, de benoeming van admiraals, de leefomstandigheden van het scheepsvolk, de gang van zaken tijdens de bouw van 'De Zeven Provinciën', de bouwwijze, het leven en de daden van luitenant-admiraal-generaal De Ruyter, en de bouw van de nieuwe 'Zeven Provinciën, in Lelystad. Een grote hoeveelheid schitterende illustraties in kleur en zwart/wit completeren het geheel. Nederlandstalig. Soft Cover - 79 pages. €  13,50
More Info
S29749  Click for more information Deutschlands Handelsschiffe 1939-1945 . Karl-Heinz Schwadtke. 1974, Stalling Verlag. Dit boek beschrijft de Duitse koopvaardijschepen uit de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van veel silhouet tekeningen. Duitstalig. Hard Cover - 2650 pages. €  19,50
More Info
S29839  Click for more information Armor Battles of the Waffen-SS - 1943-1945. Will Fey. 2014, Stackpole Books. Dit boek beschrijft de tankslagen die geleverd werden door de Pantsereenheden van de Waffen-SS aan het Oost- en Westfront. Voorzien van een aantal foto's. Engelstalig. Soft Cover - 136 pages. €  18,50
More Info
S29879  Click for more information Langs velden van eer - belangrijke plaatsen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Luc de Vos/Richard Holmes. 1990, Davidsfonds. Wat als de Britten in 1914 de Duitsers in Mons hadden kunnen tegenhouden? Als Hitler juist gegokt had bij de slag om de Ardennen? Elke veldslag is beslissend geweest voor het verloop van de geschiedenis. Langs velden van eer vertelt het verhaal van cruciale oorlogscampagnes van Noord-Frankrijk tot Zuid-Belgi Aan de hand van brieven, verslagen en dagboeken herbeleeft de lezer de strijd vanuit het oogpunt van officieren en manschappen. Niet alleen de persoonlijke beleving van elke oorlog verschilde, maar ook de militaire en de historische context. Op een glasheldere manier beschrijven Luc de Vos en Richard Holmes de voorgeschiedenis, de betekenis, de tactieken en de bevelhebbers van elke slag. De schat aan gedetailleerde kaarten maakt het mogelijk terug te keren in de tijd en op de slagvelden in de voetsporen van de soldaten te treden. Luc de Vos is gewoon hoogleraar geschiedenis aan de Koninklijke Militaire School in Brussel en buitengewoon hoogleraar aan de K.U.Leuven. Hij schreef reeds De Eerste Wereldoorlog, De Tweede Wereldoorlog en Lumumba. De complotten? De moord. Richard Holmes is professor aan de Universiteit van Cranfield (Groot-Brittannië) en gespecialiseerd in militaire geschiedenis. Nederlandstalig. Hard Cover - 269 pages. €  14,50
More Info
S30001  Click for more information Wolfsschanze und Hitlers andere Kriegshauptquartiere in word und bild . Jan Zduniak/Agnieszka Fedczak. 2012, Wydawnictwo Verlag. Dit boek geeft een uitgebreide beschrijving van Hitler's hoofdkwartie de Wolfsschanze. Met veel foto's en plattegronden. Tevens worden de andere Führerhauptquartiere beschreven. Duitstalig. Hard Cover - 192 pages. €  17,50
More Info
S30005  Click for more information Die "Gustloff" Katastrophe - Bericht eines Überlebenden über die Gröste Schiffskatastrophe im Zweiten Weltkrieg. Heinz Schön. 2017, Motorbuch verlag. Door 3 Russische torpedos getroffen, zonk op 30 januari 1945, volgeladen met vluchtelingen het voormalige KdF-schip Wilhelm Gustloff in een stormachtige nacht met 18º onder nul. De auteur van dit boek zat op het schip en maakte alles mee. In dit boek zijn verhaal. Duitstalig. Soft Cover - 56 pages. €  16,50
More Info
S30526  Click for more information De Verenigde Oostindische Compagnie . Els M. Jacobs. 1997, Teleac Not. Het gehele verhaal van de VOC, vanaf de opkomst van de specerijenkoorts tot aan de ondergang in 1799, komt aan bod. Het boek is goed gedocumenteerd en bevat teksten en illustraties over ondermeer de organisatiestructuur van de VOC, de verschillende routes die men koos, de grote en kleine locaties waar de VOC in Afrika en Azië was gevestigd etc. Naar uitgeversinformatie i.v.m. actualiteit. Nederlandstalig. Hard Cover - 208 pages. €  16,00
More Info
S30534  Click for more information Varen of Vliegen - De ondergang van de Nederlandse Passagiersvaart. Arne Zuidhoek. 2014, Lanasta. Het passagiersschip, het grootst door mensenhanden gevormde voorwerp, gold als symbool van macht en vooruitgang, de synthese van de technische ontwikkelingen in specialisatie en gigantisme. Het passagiersschip was de trots van een natie, een ambassadrice. In 1959 voer de Nederlandse koopvaardij met oceaanreuzen die in de gehele scheepvaartwereld furore maakten. Niemand die toen die kon bevroeden dat de ondergang van het passagiersschip in lijndienst aanstaande was. Voor het eerst wordt nu verteld hoe de Nederlandse passagiersvaart tot een einde kwam. Nederlandstalig. Hard Cover - 148 pages. €  20,00
More Info
S30597  311 squadron 40 jaar - 1951-1991 Ut Aquila Praedans. 1987, Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten. Herinneringsboek bij het 40 jarig bestaan van 311 squadron. Nederlandstalig. Hard Cover - 112 pages. €  17,50
More Info
S30598  Click for more information 40 jaar "Spirit" bij 316 squadron . Ben Cath e.a.. 1996, Commissie 40 jaar 316 squadron Eindhiven. Herinneringen bij het 40 jarig bestaan van 316 Squadron van de Koninklijke Luchtmacht. Veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover . €  15,00
More Info
S30965  Click for more information Anstriche und Tarnanstriche der deutschen Kriegsmarine . Dieter Jung/Arno Abendroth/Norbert Kelling. 1997, Bernard & Graefe Verlag. Boek over de beschildering en camouflagepatronen van de Duitse Kriegsmarine in de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van 225 foto's, waarvan 22 in kleur. Tevens tekeningen van de patronen. Duitstalig. Hard Cover - 170 pages. €  20,00
More Info
S31311  Click for more information Deutsche Kampfpanzer und Kampffahrzeuge 1934-1945 - Tarnanstriche - Bewaffnung. Bruce Culver/Bill Murphy. 1976, Podzun-Pallas Verlag. Boek waarin voornamelijk de camouflagepatronen van Duitse voertuigen en tanks wordt besproken. Veel foto's en kleurentekeningen. Duitstalig. Hard Cover - 96 pages. €  15,00
More Info
S31656  Click for more information Vergilbte Akten Verglühtes Metall - Eine Chronik des Luftkrieges im Landkreis Giessen 1939-1945. Band 1: Die ersten Jahre 1939-März 1945. Mirko Mank. 2007, Burgwals-Verlag. Dit boiek beschrijft de Luchtoorlog boven de Landkreis Giessen in Opper-Hessen Duitsland. Goed gedocumenteerd boek met veel tot in detail crashes en veel foto's.. Dit deel beslaat de periode 1939-Maart 1944. Duitstalig. Hard Cover - 303 pages. €  25,00
More Info
S32748  Click for more information Interrogations - The Nazi elite in Allied hands, 1945. Richard Overy. 2001, The Penguin Press. Dit boek beschrijft de verhoren van de gevangengenomen Nazikopstukken en geeft een transcriptie van de verhoren. Zeer interessant boek. Engelstalig. Hard Cover - 650 pages. €  20,00
More Info
S32983  Click for more information The Commandos 1940-1946 . Charles Messenger. 1985, William Kimber. Er zijn veel boeken geschreven over de Commando's uit de Tweede Wereldoorlog, maar geen een zo gedetailleerd als dit. Gebaseerd op uitgebreid onderzoek en interviews en correspondentie met voormalige commando's verteld dit boek het hele verhaal over hen die de groene baret droegen. Engelstalig. Hard Cover - 447 pages. €  20,00
More Info
S33047  Click for more information Vijftig jaar Regiment Van Heutsz 1950-2000 . Willem Bevaart e.a.. 2000, SDU Uitgevers. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Regiment Van Heutsz heeft de Sectie Militaire Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht de geschiedenis geschreven van dit regiment en van zijn voorganger, het 'beroemde en gevreesde' Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Het Regiment Van Heutsz vocht mee in de Korea-oorlog (1950-1954), bewaakte militaire objecten tijdens de Koude Oorlog en nam deel aan de SFOR-missie van de VN in Bosnië. Deze zaken zijn beschreven in een gemakkelijk leesbaar en bijzonder fraai geïllustreerd boekwerk, dat niet erg diepgravend en ook niet bijzonder kritisch is, maar dat toch een fair verslag geeft waarbij ook schaduwkanten aan bod komen, bijvoorbeeld van ons koloniale verleden. Nederlandstalig. Hard Cover - 208 pages. €  20,00
More Info
S33055  Click for more information Das Ruhrgebiet - Ein Historisches LESEBUCH. Klaus Tenfelde/Thomas Urban. 2010, Stiftung Mercator. In deze 2 delen wordt de geschiedenis van het Ruhrgebied verteld. De 2 boeken zijn verpakt in een keurige band. Duitstalig. Hard Cover - 1106 pages. €  25,00
More Info
S33068  Click for more information Air War over Southeast Asia Volume 1 - A Pictorial Record Vol. 1: 1962-1966. Lou Drendel. 1982, Squadron/Signal Publications. Schitterend fotoboek over de luchgtoorlog boven Zuid-Oost Azië. Dit deel over de jaren 1962-1966. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  17,50
More Info
S33083  Click for more information Het Amsterdamse Bevolkingsregister in oorlogstijd . J.T. Veldkamp. 1954, Stadsdrukkerij Amsterdam. In dit boek wordt het functioneren van het Amsterdamse Bevolkingsregister in de Tweede Wereldoorlog beschreven. Nederlandstalig. Soft Cover - 51 pages. €  15,00
More Info
S33084  Click for more information De strijd om de "vergeten" brug - De meidagen van 1940 in de Alblasserwaard. A.Korpel. 1980, De Klaroen. De strijd om de vergeten brug is een poging om in woorden en beelden de situatie tijdens de eerste meidagen van 1940 in en rond de Alblasserwaard te schetsen. De strijd om de vergeten brug geeft belevenissen van mensen en ooggetuigeverslagen van gebeurtenissen weer. De terugtocht van de Lichte Divisie vanuit de Peellinie naar de Alblasserwaard, de gevechten om de Noordbrug, bombardementen op Alblasserdam en Bleskensgraaf. Nederlandstalig. Hard Cover - 155 pages. €  16,50
More Info
S33138  Click for more information Der Mittlere Kampfpanzer Leopard und seine Abarten - Band 1 der reihe Militärfahrzeuge. Walter J. Spielberger. 1976, Motorbuch Verlag. Mooi boek over de Leopard en de daarvan afgeleide voertuigenin. Veel foto's en tekeningen. Van de tekeningen een deel in kleur. Duitstalig. Hard Cover - 158 pages. €  20,00
More Info
S33139  Click for more information Spezial-Panzerfahrzeuge des Deutsches Heeres - Band 8 der reihe Militärfahrzeuge. Walter J. Spielberger. 1987, Motorbuch Verlag. In dit boek de ontwikkeling en de inzet van de Duitse speciale pantservoertuigwen. Voorzien van veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 219 pages. €  20,00
More Info
S33140  Click for more information Beute-Kraftfahrzeuge und -Panzer der deutschen Wehrmacht . Walter J. Spielberger. 1989, Motorbuch Verlag. Dit boek beschrijft het gebruik en de inzet van door de Duiters buitgemaakte voertuigen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van veel foto's en schaaltekeningen. Duitstalig. Hard Cover - 323 pages. €  20,00
More Info
S33148  Click for more information Het geheim van De Telegraaf - Geschiedenis van een krant. Mariëtte Wolf. 2009, Boom. Een langverwachte studie over de grootste krant van Nederland. Het geheim van De Telegraaf schetst de ontwikkeling van een vrijzinnig nieuwsblad voor de Amsterdamse elite tot een behoudende massakrant. Het boek geeft niet alleen een kijkje in de redactionele keuken van De Telegraaf, maar biedt ook inzicht in de kleine en grote gebeurtenissen die de samenleving vanaf 1893 beroerden. De wijze waarop De Telegraaf hierover heeft bericht, is van oudsher goed voor commotie: van de wilde pro-Franse koers in de Eerste Wereldoorlog, de aanpassing tijdens de Duitse bezetting en de primeurjacht tijdens de verloving van een kroonprins(es), tot felle politieke campagnes en de berichtgeving die leidde tot de bestorming van het Telegraafgebouw door boze bouwvakkers en provo's in juni 1966. Mariëtte Wolf heeft veel aandacht voor de 'plezierige gekken' in de redactie. Zij maken dat de geschiedenis van de krant zich bij vlagen laat lezen als een journalistieke schelmenroman. Een must voor iedereen die belang stelt in de geschiedenis van de twintigste eeuw en die van de Nederlandse journalistiek in het bijzonder. Nederlandstalig. 565 - HC pages. €  15,00
More Info
S33149  Click for more information Die Kampfpanzer der NVA - Band 16 der reihe Militärfahrzeuge. Walter J. Spielberger/Jörg Siegert/Helmut Hanske. 1996, Motorbuch Verlag. Mooi boek over tanks van het leger van de DDR. Veel foto's en tekeningen. Van de tekeningen een deel in kleur. Duitstalig. Hard Cover - 206 pages. €  20,00
More Info
S33150  Click for more information Die Panzer-Kampfwagen I und II und Ihre Abarten - Einschliessend der Panzerentwicklungrn der Reichswehr. Walter J. Spielberger. 1991, Motorbuch Verlag. In dit boek de ontwikkeling en de inzet van de Duitse Panzerkampfwagen I + II tanks. Voorzien van veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 162 pages. €  20,00
More Info
S33151  Click for more information Kind van de rekening - Het rechtsherstel van de Joodse oorlogswezen. Elma Verhey. 2005, De Bezige Bij. Nederlandse verzetsgroepen slaagden er tijdens de oorlog in honderden joodse kinderen te laten onderduiken bij niet-joodse pleeggezinnen. Toen de oorlog voorbij was, waren de meeste van die kinderen hun ouders kwijt. Als ze niet bij familie konden worden ondergebracht, bleven sommigen bij hun onderduikouders wonen. Andere kinderen kwamen in een van de joodse weeshuizen terecht. Een joodse voogdij-instelling beheerde de financiële zaken van de onderduikkinderen tot ze volwassen waren. Hoe sprongen zij om met de financiële belangen van de honderden kinderen voor wie zij verantwoordelijk waren? Wat gebeurde er met de vermogens die zij van hun vermoorde ouders en andere omgekomen familieleden erfden? VN-journaliste Elma Verhey concludeert na diepgaand onderzoek en vele gesprekken met de kinderen van toen, dat het geld van de oorlogswezen werd gebruikt voor andere doeleinden. Zonder overleg met de kinderen werd het gebruikt voor de opbouw van de staat Israël, besteed aan pleegouderzorg of aan de instandhouding van joodse kindertehuizen. Kind van de rekening is een aanvulling op de wereldwijde discussie over het rechtsherstel van de slachtoffers van de holocaust. Het is ook een onthutsend verslag van een tijd waarin de toch al zo getroffen joodse gemeenschap in Nederland werd verscheurd door een dramatische interne machtsstrijd. Nederlandstalig. Soft Cover - 256 pages. €  10,00
More Info
S33152  Click for more information Het pijnlijk herstel - De wederopbouw van het openbaar bestuur in Gelderland 1944-1947. A.C. van Heusden/J.H.J. van den Heuvel. 1993, van Gorcum. In dit boek geven de auteurs een indringend beeld van het herstel van de democratie op provinciaal en gemeentelijk niveau in Gelderland. De problemen waarmee het herstel gepaard ging en vooral de besturrs- en beleidsprocessen die tot dat herstel leidden, worden op boeiende wijze beschreven. Duidelijk komt naar voren, dat niet alleen de grote materiële schade werd hersteld, maar dat ook de politiek-bestuurlijke democratische orde spoedig weer als basis van de samenleving kon fungeren. Nederlandstalig. Soft Cover - 106 pages. €  10,00
More Info
S33158  Click for more information Wie is Wie in de Tweede Wereldoorlog . 2007, Kok Omniboek. De Tweede Wereldoorlog is een markeringspunt in de geschiedenis. Niet eerder liet het kwaad zich op zo'n grote schaal kennen. Tegelijkertijd waren er velen die zich opofferden voor recht en gerechtigheid. Compleet overzicht van vrijwel alle belangrijke personen uit de Tweede Wereldoorlog. Handzaam en overzichtelijk. Wie is wie in de Tweede Wereldoorlog vormt een compleet overzicht van alle belangrijke spelers in de Tweede Wereldoorlog. Van hoofdrolspelers als Adolf Hitler, Josef Stalin, Franklin D. Roosevelt en Winston Churchill tot belangrijke figuranten als Anne Frank en Kurt Waldheim. Daarnaast wordt er bijzondere aandacht besteed aan de belangrijkste figuren uit Nederland in de Tweede Wereldoorlog, zoals de verzetshelden Frits de Zwerver en Johannes Post en de voorman van het Nederlands nationaal-socalisme, Rost van Tonningen. Nederlandstalig. Hard Cover - 268 pages. €  10,00
More Info
S33159  Click for more information "Zeg mij aan wie ik toebehoor" - Het Verzetskruis 1940-1945. C.M. Schulten. 1993, SDU Uitgeverij. De directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, dr. G.M. Schulten, geeft in dit boek inzicht in de tot standkoming van de instelling van het Verzetskruis na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Deze hoge Nederlandse onderscheiding was bedoeld als erkenning van bijzonder moedige daden door mannen en vrouwen uit het voormalige verzet tegen de Duitse bezetter. Tekenend is dat van de uiteindelijk 94 verleende verzetskruizen er 93 postuum zijn toegekend. Het belangrijkste deel van het boek wordt gevormd door de biografische schetsen van de lotgevallen van degenen, wier nagedachtenis wordt geëerd door de toekenning van deze onderscheiding. Een waardig gedenkboek voor een groot publiek. Het boek vormt een waardevolle aanvulling op de boeken 'De Militaire Willems Orde sedert 1940' Maalderink, P.G. (a.i. 83-29-108-3) en 'Bronzen Leeuw, Bronzen Kruis' Meijer, H.G. (a.i. 90-30-253-2). Bevat zwart-witte foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 203 pages. €  10,00
More Info
S33160  Click for more information Verleden tijd - Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Sergio Derks. 1992, Uitgeverij Robas B.V.. Interessant fotoboek over Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog. Foto's op verlerlei gebied, voorzien van goede bijschriften. Nederlandstalig. Hard Cover - 192 pages. €  13,00
More Info
S33161  Click for more information 40 jaar Erepeloton der voormalige binnenlandse strijdkrachten . Isa Teske-Baschwitz. 1988, In dit boek de geschiedenis van 40 jaar erepeloton van de voormalige binnenlandse strijdkrachten. Met dit erepeloton herdenken de voormalig leden hun gevallen kameraden. Vouw in kaft. Nederlandstalig. Soft Cover - 80 pages. €  8,50
More Info
S33162  Click for more information Prijsgegeven verhalen - Het levensverhaal van een Amsterdams verzetsman. Carolus J. Witmond. 1999, Swantech Publishing. Karel Witmond (Amsterdam 1923) behoorde tot de leden van de eerste Paroolgroep. Door verraad werd deze verzetsgroep in 1941 opgerold. Na een schijnproces werd hij veroordeeld tot levenslange "Abtrennung" waarna de Duitsers hem in "Nacht und Nebel" lieten verdwijnen. Zijn verhaal toont de moed en onbaatzuchtigheid die kenmerkend was voor de leden van de Paroolgraoep. Nederlandstalig. Soft Cover - 111 pages. €  10,00
More Info
S33163  Click for more information Wij weten niets van hun lot - Gewone Nederlanders en de Holocaust. Bart van der Boom. 2012, Boom. Wisten gewone Nederlanders in ’40 –’45 van de Holocaust? Het is een van de grote en meer verontrustende vragen van de Nederlandse geschiedenis. De vraag is eerder gesteld en eerder beantwoord. De grote drie geschiedschrijvers van de jodenvervolging, Abel Herzberg, Jacques Presser en Loe de Jong, meenden dat men het niet had geweten; de beschikbare informatie was fragmentarisch en inconsistent, de misdaad was onvoorstelbaar. Een nieuwe generatie historici trok dat in twijfel en stelde vast dat de BBC, Radio Oranje, de illegale pers en oorlogsdagboeken met enige regelmaat spraken van ‘uitroeiing’ en ‘vernietiging’ van de joden. Wie wilde, kon het weten, opperden zij – maar men wílde niet weten, want men wilde niet handelen. Uit angst, onverschilligheid en antisemitisme keek men liever de andere kant op. Het lot van de joden was ongewenste kennis, zo luidt de nieuwe concensus. In ‘Wij weten niets van hun lot’ wordt teruggekeerd naar dit gevoelige onderwerp en wordt aan de hand van 170 dagboeken van zeer uiteenlopende Nederlanders geconstrueerd en geanalyseerd wat men destijds hoorde, dacht en wist.. Nederlandstalig. Soft Cover - 536 pages. €  17,50
More Info
S33164  Click for more information Bevochten Recht - Politieke besluitvorming rond de wetten voor oorlogsslachtoffers. Hinke Piersma. 2010, Boom. In Bevochten recht volgt Hinke Piersma de politieke debatten die vooraf gingen aan de uitkeringswetgeving voor oorlogsslachtoffers. Arbeidsongeschikte verzetsstrijders en zeelieden hadden vlak na de oorlog het recht op een buitengewoon pensioen toegekend gekregen, terwijl andere groepen oorlogsslachtoffers nog lange tijd waren aangewezen op de gemeentelijke sociale diensten. Met het verstrijken van de tijd ontstonden er heftige debatten over de rechtvaardigheid van dit beleid. Bevochten recht geeft een intrigerende inkijk in deze lange en emotionele strijd tussen oorlogsslachtoffers en een regering die de hand op de knip wilde houden. Tweede Kamerleden, lobbyisten en bewindvoerders speelden een machtspel waarvan de inzet over veel meer ging dan alleen geld: uiteindelijk draaide het om erkenning, de verwerking van het verleden, en de vraag hoe ver de verantwoordelijkheden van de overheid moesten reiken in een steeds breder uitdijende verzorgingsstaat. Nederlandstalig. Soft Cover - 348 pages. €  10,00
More Info
S33165  Click for more information De strijd om de Februaristaking . Annet Mooij. 2006, Uitgeverij Balans. Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig. Dat deze woorden na de oorlog aan het wapen van Amsterdam zijn toegevoegd, heeft de stad te danken aan de Februaristaking van 1941, een massaal protest van de Amsterdammers tegen de vervolging van hun joodse stadgenoten. Deze daad moest in de herinnering worden gekoesterd, maar binnen een paar jaar tijd was de jaarlijkse herdenking de inzet geworden van een onverzoenlijke politieke strijd tussen de gemeente en de communisten. De verdeeldheid groeide in de jaren vijftig uit tot Amsterdams eigen Koude Oorlogje op het Jonas Daniël Meijerplein, waar de sfeer door de interne partijtwisten van de CPN nog verder werd verziekt. De strijd om de Februaristaking reconstrueert de toenemende politieke polarisatie, de ruzies en het moeizame proces van eenwording daarna. Maar ook nadat de politieke strijdbijl was begraven, bleef de erfenis van de Februaristaking omstreden. Wat voor de één een roemrijke verzetsdaad bleef, die oproept tot waakzaamheid tegen rassenwaan en vreemdelingenhaat, was voor de ander hooguit een moedig gebaar, dat niet mag verhullen dat de deportatie van de joden nergens zo efficiënt en soepel is verlopen als in Nederland. Zo is het steeds opnieuw de vraag wat de Februaristaking ons te zeggen heeft en wat men wil herdenken. `Een fascinerend tijdsbeeld. Mooij geeft een schitterend inkijkje in de machtsstrijd op het Amsterdamse stadhuis, dat sinds 1945 wordt gedomineerd door de PvdA. Daar ligt ook de balangrijkste verdienste van dit belangwekkende boek. Nederlandstalig. Soft Cover - 174 pages. €  10,00
More Info
S33166  Click for more information Von Moskau nach Berlin - Bilder des Russischen Fotografen Jewgeni Chaldej. 1999, Parthas. In dit boek foto's van de Russische fotograaf Jewgeni Chaldej. Hij fotgrafeerde op de weg van het Rode leger van Moskou naar Berlijn. Soms schokkende foto's. Duitstalig met Engelse samenvatting. Soft Cover - 167 pages. €  12,50
More Info
S33171  Click for more information 40 jaar 322 Squadron - 1943-1983. Filip Appeldorn. 1983, Eigen uitgave. In dit boek de geschiedenis van 40 jaar 322 Squadron. Van 1943 - 1983. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 184 pages. €  35,00
More Info
S33172  Click for more information 299 Squadron 35 jaar . Peter Daniëls e.a.. 1989, Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten. Dit boek is uitgegeven ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan van 299 Squadron in 1989. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 40 pages. €  15,00
More Info
S33193  Click for more information The Guns at Last Light - The War in Western Europe, 1944-1945. Rick Atkinson. 2013, Henry Holt and Company. In dit boek beschrijft de auteur de gevechten van het laatste jaar van de oorlog in Europa. De invasie van Normandië met de gevechten in Frankrijk, Market Garden, Slag in de Ardennen enz. Goed gedetailleerd boek, voorzien van een aantal foto's en kaarten. Engelstalig. Hard Cover - 878 pages. €  20,00
More Info
S33196  Click for more information 314 squadron, zie ze vliegen - 35 jaar 314 squadron. Peer Dekkers/Jaap van Keulen. 1978, Eigen uitgave. Herinneringsboek van 314 squadron van de Koninklijke Luchtmacht over de periode 1952-1987. Interessant en zeldzaam boek. Nederlandstalig. Soft Cover - 145 pages. €  17,50
More Info
S33197  Click for more information 315 Squadron 1952-1992 . 1992, Koninklijke Luchtmacht. Boek uitgegeven t.g.v. het 40 jarig bestaan van het 315 Squadron van de Koninklijke Luchtmacht. Voorzien van heel veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 143 pages. €  17,50
More Info
S33198  Click for more information 314 squadron, zie ze vliegen - 40 jaar 314 squadron. M.A.F. Spinks. 1992, Bureau Druwerkvoorzieninh KLS. Herinneringsboek van 314 squadron van de Koninklijke Luchtmacht over de periode 1952-1992. Interessant en zeldzaam boek. Nederlandstalig. Hard Cover - 88 pages. €  17,50
More Info
S33200  Click for more information 25 jaar 306 Squadron - 1953-1978 Zien is overwinnen. R. Prins e.a.. 1978, Eigen uitgave. Herinneringen bij het 25 jarig bestaan van 306 Squadron van de Koninklijke Luchtmacht. Veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 76 pages. €  17,50
More Info
S33218  Click for more information 306 Squadron 35 jaar in the picture . 1994, Koninklijke Luchtmacht. Boek uitgegeven t.g.v. het 35 jarig bestaan van het 306 Squadron van de Koninklijke Luchtmacht. Voorzien van vele foto's. Engelstalig. Soft Cover - 128 pages. €  15,00
More Info
S28273  Click for more information Allo 'Allo! - De oorlogsdagboeken van René Artois. 1996, La Rivière & Voorhoeve. Wie kent niet meer de fantastische TV-serie Allo Allo over het Franse verzet met in de hoofdrol de anti-held René Artois. Dit boek is gebaseerd op de serie en beschrijft het oorlogsdagboek van de held van de serie. Leuk om te lezen. Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  12,50
More Info
S21714  Click for more information JP Airline Fleets 1993/1994 - Yearly fleet-list reference book, including 72 color photos of airliners. U. Klee. 1993, Bucher & Co. De authoriteit van alle civiele- en vrachtvliegtuigen in de wereld. Engelstalig. Soft Cover - 648 pages. €  6,50
More Info
S24708  Click for more information JP Airline Fleets International 96/97 . Ulrich Klee. 1997, Bucher & co. Jaarlijkse uitgave van de wereld's luchtvaartmaatschappijen en vloten. Nederlandstalig. Hard Cover - 320 pages. €  6,50
More Info

This Month Highlights:


Lockheed T-33 in Nederland

Click for more information
€  42,50

Author: Hub Groeneveld

More
Information

Erfenis van de storm

Click for more information
Oorlogsgraven op Ameland
€  15,00

Author: Gerlof Molenaar/Martin Peters

More
Information

Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn

Click for more information
Duits beheer over Nederlands erfgoed
€  35,00

Author: Hans Sakkers

More
Information
 
 


Visit the site of the webdesign office!