News Letter

Dear Reader, please find below our latest newletter.

S14950  Click for more information Teerosen op de Veluwe - De geheime Duitse radiopeilstations op de uitgesttrekte heide benoorden Arnhem tijdens de Tweede Wereldoorlog. Willem H. Tiemens. 1986, Uitgeverij Lunet. Dit zeldzame en zeer gezochte boek gaat over twee Duitse geheime peilstations op de Veluwe benoorden Arnhem. Nederlandstalig. Hard Cover - 125 pages. €  55,00
More Info
S15622  Click for more information Kustversterkingen 1900-1940 - De planning, constructie en bewapening van Nederlandse kustforten en batterijen. J.R. Verbeek. 1988, Schuyt & Co.. Dit boek behandelt de planning, constructie en bewaping van de Nederlandse kustversterkingen van 1900 tot en met 1940. Dit is wellicht het meest turbulente tijdvak in de geschiedenis van de Nederlandse verstingbouw. Er is sprake van een voortdurende technische ontwikkeling, die resulteert in modernere, grotere en bovenal durdere verdedigingswerken. Als in mei 1940 het doek over de Nederlandse kustartillerie valt is er slechts sprake geweest van beschieting van landdoelen, omdat de Duitsers geen maritieme acties uitvoerden tegen ons land. Na 1940 komt er een jnieuwe kustverdediging in dienst van de bezetter. Nederlandstalig. Soft Cover - 352 pages. €  37,50
More Info
S22762  Click for more information Motor van het dorpsleven - Historische schets van de gemeente Bemmel 1818-1999. Ferdinand van Hemmen. 2000, Gemeente Bemmel. Een eigen zetel had ze nog niet. En de bevilking speelde eigenlijk nog geen rol in het bestuur. Petieterig en ondemocratisch was de gemeente Bemmel na haar geboorte in 1818. Maar mettertijd veranderde haar imago. Door de opening van een trots raadhuis in 1841 kreeg ze een promionente plaats in de gemeenschap. In de tweede helft van de negentiende eeuw werden ook de vruchten van haar arbeid meer zichtbaar. Vooral door de komst van nieuwe scholen, onderwijzerswoningen en brandspuithuisjes. Daarnaast kreeg de burger meer te vertellen; de domocratie begon vormen aan te nemen. Onder invloed van de intussen op gang gekomen modernisering van de maatschappij nam het aantal publieke voorzieningen sterk toe. Op allerlei wijzen had de gemeente de hand in die groei, als voortrekker, als gangmaker en als uitvoerder. Onderwijl groeide het gemeentelijk apparaat zelf ook. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de processen in een stroomversnelling. Het resultaat ervan kunnen we vandaag de dag zien: een vijftal welgevormde dorpen, merendeels voorzien van dorpshuizen, sportvelden en een keur van andere voorzieningen. Een gemeenteapparaat met een werkgebied dat de facetten van het leven raakt. Nederlandstalig. Hard Cover - 195 pages. €  20,00
More Info
S23751  Click for more information FLA nach vorn! - Die Fliegerabwehr-Waffe des Heeres und ihre Doppelrolle im Zweiten Weltkrieg. Herman Freter. 1946, Eigen uitgave van de FLA-Kameradschaft. Dit is een uiterst zeldzaam en gezocht werk over de geschiedenis van de luchtafweer eenheden in het Duitse leger gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het bestaat uit 2 delen. Voorzien van Voorzien van zeldzame en duidelijke foto's en kaarten. Geen stofomslag. Nederlandstalig. Hard Cover - 216 pages. €  180,00
More Info
S23827  Click for more information Atlantic Wall Typology . Rudi Rolf. 1997, Fortress Books. Boek waarin alle bouwwerken van de Atlantic Wall staan. Met foto en plattegronden. Nederlandstalig. Soft Cover - 192 pages. €  85,00
More Info
S28634  Click for more information Hr.Ms. Kruisers "Java" en "Sumatra" . J. Anten. 2011, Asia Maior. Technische, politieke en economische ontwikkelingen leidden tot grote veranderingen in de maritieme wereld. Een reeks herinneringsboeken aan de 'goede oude tijd' zag de afgelopen jaren het licht, waaronder recentelijk enkele scheepsbiografieen. Hr.Ms. kruisers Java en Sumatra van J. Anten is de tweede uitgave van Asia Maior over de grote oppervlakteschepen van de Koninklijke Marine tijdens de Tweede Wereldoorlog. In deze uitgave wordt op chronologische wijze de levensloop van de zusterschepen Java en Sumatra gepresenteerd: van hun bouw tot hun (dramatische) ondergang tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het boek bevat technische tekeningen van de Java, veel zwartwit foto's en in de bijlagen is aandacht voor de technische specificaties, de naamgenoten, de reizen en oefeningen van beide schepen, een uitgebreide bronvermelding, een namenlijst van de opvarenden van de Java vlak voordat het schip ten onderging tijdens de Slag in de Javazee en een Engelse samenvatting. Nederlandstalig. Soft Cover . €  50,00
More Info
S30233  Click for more information 3 maart Bezuidenhout . J.F.J.M. Doll. 1995, Stichting 3 maart '45-'95. Boek ter herdenking van het bombardemnent van de Bezuidenhout in Den Haag op 3 maart 1945. Zeldzaam boek. Nederlandstalig. Hard Cover - 249 pages. €  35,00
More Info
S30277  Click for more information Gevangen in het veen - De geschiedenis van de Emslandkampen, 15 onbekende Duitse concentratiekampen langs de grens van Groningen en Drenthe. Pieter Albers. 2005, Uitgeverij Noordboek. Vlak over de grens in Duitsland, ter hoogte van de provincies Drenthe en Groningen, hebben vanaf 1933 tot het einde van de Tweede Wereldoorlog vijftien concentratie-, straf- en krijgsgevangenenkampen gelegen, de Emslandkampen. Daar speelden zich, net als in de grote concentratiekampen, afschuwelijke taferelen af. Namen als Auschwitz en Dachau zijn een begrip geworden in Nederland, syniniem voor het grote leed van de oorlog, terwijl de nabijgelegen Emslandkampen nauwelijks bekend zijn. Dit boek verteld het verhaal van deze onbekende oorlogskampen. Het verhaal van de gevangenen, maar ook van omwonenden en van Nederlanders uit de grensstreek die direct of indirect met de kampen te maken kregen. Nederlandstalig. Hard Cover - 176 pages. €  25,00
More Info
S30279  Click for more information Holland Paraat! 1 - Materieel van het Nederlandse Leger 1939-1940. Jan Giesbers/Rob Tas/Antal Giesbers. 2011, Giesbers Media. Mooi fotoboek over het materiaal van het Nederlandse leger in de jaren 1939-1940. Veel zeldzame foto's. Nederlands/Engelstalig. Soft Cover - 104 pages. €  22,50
More Info
S30282  Click for more information Holland Paraat! 2 - Nederlandse Vechtwagens en Pantserwagens 1914-1943. Jan Giesbers/Rob Tas/Antal Giesbers. 2016, Giesbers Media. Mooi fotoboek over Nederlandse vechtwagens (tanks) en pantserwagens in de jaren 1914-1943. Veel zeldzame foto's. Nederlands/Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  22,50
More Info
S30902  Click for more information Terschelling en zijn rol in de Luchtoorlog - Tigerstelling. P. van Leeuwen. 1995, Eigen uitgave. In dit boek wordt de rol van het Waddeneiland Terschelling en de zich daar bevindende radarstelling Tiger beschreven. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover . €  20,00
More Info
S31404  Click for more information Ik Beschuldig - Vijftien jaar strijd tegen het Ministerie van Defensie over haar boek Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied. W.D. Jagtenberg. 2010, Uitgeverij Aspekt. J'accuse, betitelde Zola zijn verdedigingsrede van Dreyfus, die ten onrechte van spionage werd verdacht. Jagtenberg koos met zijn titel bewust voor deze associatie. Zijn boek behandelt namelijk eveneens een groot onrecht. Het gaat daarbij om de beeldvorming over de SS, de gevreesde eliteeenheid van de Nazi's, die vaak ook verantwoordelijk was voor de behandeling van krijgsgevangenen. In tal van publicaties die na de oorlog verschenen, is beschreven dat daarbij de oorlogsregels dikwijls met voeten werden getreden. Tenminste tot 1990. In dat jaar verschijnt Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied, geschreven door een tweetal medewerkers van de Sectie Militaire Geschiedenis. Bij veel oud-strijders, bekend met de praktijken van de SS, wekten de vergoelijkende uitspraken uit dit boek verbazing en woede op. Een zo'n oud-strijder was Wim Jagtenberg. Hij liet het er niet bij zitten en kaartte de zaak aan bij het Ministerie van Defensie. Dit boek geeft weer wat er werkelijk gebeurde met de krijgsgevangenen en beschrijft tevens het moeizaam verlopende contact van Jagtenberg met Defensie. Basis van het betoog vormt Jagtenbergs in 1995 gepubliceerde brochure Geschiedvervalsing over de Meidagen van 1940. Kiest Defensie vóór de SS en tegen haar veteranen? Dit geschrift is echter aangevuld met tal van nieuwe ontwikkelingen rond deze schrijnende zaak. Nedelandstalig. Soft Cover - 224 pages. €  16,50
More Info
S31416  Click for more information D-Day Normandy - Weapons, Uniforms, Military Equipment. Francois Bertin. 2004, Editions Ouest-France. In dit boek worden wapens, uniformen en militaire uitrusting van de strijdende partijen in Normandië tijdens D-Day besproken. Het gehele boek is uitgevoerd met kleurenfoto's bij de diverse onderwerpen. Mooi boek. Engelstalig. Soft Cover - 128 pages. €  20,00
More Info
S31461  Click for more information De doodstraf als risico - Pilotenhulp in Belgisch Limburg 1941-1944. J. Bussels. 1981, J. Bussels. In dit boek wordt op heel gedetailleerde wijze de hulp aan neergekomen Geallieerde vliegers in Belgisch Limburg beschreven. Voorzien van een aantal foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 339 pages. €  25,00
More Info
S31466  Click for more information Mijlpalen . C. van Steenderen. 1947, Het Hollandsche Uitgevershuis. Zeldzaam boek waarin de techniek van de vliegtuigen van de Eerste Wereldoorlog en daarvoor. Per toestel een foto, beschrijving en technische/schaaltekeningen. Nederlandstalig. Hard Cover - 244 pages. €  25,00
More Info
S31478  Click for more information Israeli Tank Based Carriers - Military Briefs No. 2. Marsh Gelbart. 2000, Mouse House Enterprises. Boek met Israelische militaire voertuigen op het chassis van een tank. Veel bijzondere foto's en schaaltekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  30,00
More Info
S31480  Click for more information Gedenkboek Hondervijfentwintig jarig bestaan der Adelborstenopleiding te Willemsoord 1854-1979 . M.J.C. Klaassen. 1979, Centrale reproductie Inrichting der Koninklijke Marine. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van de Adelborsten opleiding van de Koninklijke Marine te Willemsoord, 1854-1979. Alle Adelborsten die het instituut hebben bezocht staan in het boek vermeld, met hun geschiedenis. Alle bekende namen zoals Karel Doorman komen voorbij. Nederlandstalig. Hard Cover - 569 pages. €  65,00
More Info
S31481  Click for more information Panzerkampfwagen III & its Variants - The Spielberger German Armor & Military Vehicles Series Vol. III. Walter J. Speilberger. 1993, Schiffer Military. Prachtig uitgeveord boek over de Duitse Panzerkampfwagen III en zijn varianten. Veel bijzondere foto's en kleurentekeningen van kleurenschema's. Engelstalig. Hard Cover - 167 pages. €  35,00
More Info
S31482  Click for more information Panzerkampfwagen IV & its Variants - The Spielberger German Armor & Military Vehicles Series Vol. IV. Walter J. Speilberger. 1993, Schiffer Military. Prachtig uitgeveord boek over de Duitse Panzerkampfwagen IV en zijn varianten. Veel bijzondere foto's en kleurentekeningen van kleurenschema's. Engelstalig. Hard Cover - 163 pages. €  35,00
More Info
S31488  Click for more information De Nederlandsche Zeemacht Deel 1 en 2 - Hare verschillende tijdperken geschetst. J.J. Backer Dirks. 1890, de Gebroeders van Cleef. Oud boekwerk over de geschiedenis van de Nederlandsche zeemacht. Maritieme geschiedenis, zeeslagen, Camperduin, Ruyter, Tromp, Hastings etc. Geen stofomslag. Nederlandstalig. Hard Cover - 1584 pages. €  60,00
More Info
S31489  Click for more information Under the guns of the Red Baron - The complete record ov von Richthofen's victories and victims fully illustrated. Norman Franks/Hal Giblin/Nigel McCrery. 2000, Caxton Editions. Dit boek beschrijft alle overwinningen van de Rode Baron, Manfred von Richthofen en geeft een biografie van alle door hem neergeschoten vliegers. Zeer interessant boek. Engelstalig. Hard Cover - 224 pages. €  17,50
More Info
S31490  Click for more information German Armored Units at Arnhem - Concord Armor at War series 7039. Marcel Zwarts. Concord Publications. Pracht boek met voorgeschiedenis van de betrokken eenheden en beschrijving van de conditie van zowel eenheden als voertuigen. Zeer precieze weergave van betrokken voertuigen, lokatie van gevechten en bevelhebbers. Prachtige herkenbare foto's (Ook vergeleken bij de Battle field tour uit 2004) Ook foto'uit Oosterbeek, Elst, Zutphen, Brummen enz. Ook mooi bij dit boek is dat er bij belangrijke of invloedrijke zaken dieper word ingegaan. Zowel qua tekst als foto's. Mooie duidelijke illustraties van de gebruikte voertuigen en een schema met de hoeveelheden per eenheid en commandant. Ook originele platte grond van Duitse kant. Nederlandstalig. Soft Cover - 20 pages. €  40,00
More Info
S31491  Click for more information De Jeep in Nederland - Verkrijging en gebruik in de jaren van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. J.W. Hogendoorn. 2002, Europese Bibliotheek. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen grote hoeveelheden geallieerde legervoertuigen beschikbaar voor de bevrijde gebieden. In de jaren van wederopbouw was dit materieel van levensbelang, omdat er vrijwel niets anders verkrijgbaar was. De Nederlandse regering nam de voertuigen over van het Eerste Canadese legerkorps en de importeur van Willys-Overland haalde uit Frankrijk en Duitsland enkele omvangrijke kavels Jeeps voor de binnenlandse markt. De Jeep werd in de naoorlogse jaren dan ook een vertrouwde verschijning in het dagelijkse verkeer. De politie deed zijn ronde met de Jeep, de brandweer vervoerde er personeel en gereedschappen mee, het bedrijfsleven gebruikte de Jeep als bestel- of servicewagen en de boeren konden met de Jeep een veelheid aan licht landbouwwerk verzetten. Bij alle onderdelen van de krijgsmacht was de Jeep in de sterkte opgenomen en velen hebben als militair in Nederland of Nederlands-Indië met de Jeep hun eerste rijervaring opgedaan. Tot het moment kwam dat de 'onverwoestbare' oude Willys en Ford Jeeps werden vervangen en bij de dumphandel terechtkwamen. Nederlandstalig. Hard Cover - 196 pages. €  65,00
More Info
S31512  Click for more information Escape from Arnhem - A Canadian among the lost Paratroops. Leo Heaps. 1945, The MacMillan Company of Canada. Eerste druk van dit boek over de slag om Arnhem en de latere terugtocht van de paratroopers over de Rijn. De auteur heeft het zelf meegemaakt. Dit is een zeldzame oude uitgave van dit boek. Geen stofomslag. Engelstalig. Hard Cover - 159 pages. €  25,00
More Info
S31521  Click for more information Operatie Rebound - Bevrijding van de Westhoek. J. van Doorn. 1994, Stichting Historisch onderzoek Tweede Swereldoorlog. Operatie Rebound was de codenaam van het Geallieerde leger voor de bevrijding van het noordwestelijk deel van Noord-Brabant. Dit boek geeft een gedetailleerd overzicht van de militaire acties in het najaar van 1944 in ondermeer Dintekloord, Feijnaart en Heiningen, Hooge- en Lage Zwaluwe, Klundert, Moerdijk, Oud-Gastel, Stampersgat, Standdaarbuiten, Steenbergen, Willemstad en Zevenbergen. De belichting van de Duitse pogingen om de Geallieerde opmars tegen te houden, vormt een bijzonder aspect, waardoor een uniek document is ontstaan. Nederlandstalig. Soft Cover - 110 pages. €  35,00
More Info
S31535  Click for more information Korps Commandotroepen 1942-1982 . P.G.H. Maalderink/C.M. Schulten/B.J. Kasperinh-Taekema. 1982, Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf. Dit boek beschrijft de geschiedenis van het Korps Commandotroepen vanaf de oprichting tot het 40-jarig bestaan in 1982. Met v eel foto's. waarvan een deel in kleur. Nederlandstalig. Hard Cover - 176 pages. €  30,00
More Info
S15616  Click for more information Langs Wal en Bastion - Hoogtepunten uit de Nederlandse Vestingbouw. Joep van Hoof. 1994, Uitgeverij Matrijs. In dit boek wordt een overzicht gegeven van de Nederlandse vestingbouwgeschiedenis. Een en ander wordt geïllustreerd aan de hand van wandel- en fietsroutes langs elf van de meest sprekende voorbeelden van verdedigingskunst die er in ons land te vinden zijn. Aan elke routebeschrijving gaat een uitgebreide historische inleiding vooraf. Nederlandstalig. Hard Cover - 191 pages. €  20,00
More Info
S17633  Click for more information De Gemiste Kans - Staatsgreep tegen Hitler 1938. Officieren tussen moed en wanhoop. bert Tichelaar. 2004, Waanders Uitgeverij. Hoge Duitse officieren behoren tot de eersten die inzien dat Adolf Hitler de ondergang van Duitsland betekent. Alleen een staatsgreep kan het onheil afwenden. Hitler moet in een geprovoceerd vuurgevecht worden gedood. In september 1938 staat een zwaar bewapend overvalcommando klaar om de Rijkskanselarij in Berlijn te bestormen. De grote organisator is majoor Hans Oster, de tweede man bij de Abwehr, de contraspionage. Ook na het mislukken van deze eerste staatsgreep gaat Hans Oster fanatiek door met het verzet tegen Hitler. Via zijn beste vriend, de Nederlandse majoor Bert Sas, wil hij de wereld waarschuwen voor een komende wereldoorlog. Sas is in 1936 en daarna in 1939 militair attaché in Berlijn. Hij hoort van Hans Oster alles over Hitlers aanvalsplannen, maar ook over nieuwe plannen voor een staatsgreep. Hij wordt zelfs uitgenodigd om actief mee te doen. Telkens weer krijgt Sas de datum doorgespeeld waarop Hitler het Westen zal aanvallen. Maar doordat de aanval steeds wordt uitgesteld, wordt Bert Sas gezien als een paniekschopper en in Den Haag niet meer geloofd. Hij is de wanhoop nabij wanneer hij zijn laatste waarschuwing doorgeeft op 9 mei 1940. Na de bezetting van Nederland begint de Gestapo direct met het zoeken naar de ëverraders´, hetgeen er uiteindelijk toe leidt dat Hans Oster door de nazi´s wordt vermoord. Bert Sas zal later schrijven: “Hans Oster was mijn beste, ik mag zeggen enige ware vriend´. Nederlandstalig. Soft Cover - 264 pages. €  16,00
More Info
S20257  Click for more information Groningen in oorlogstijd - Aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945. E.A.J. Boiten e.a.. 1980, Uitgevrij Knoop & Niemeijer. Beschrijving van de provincie Groningen gedurende de oorlogsjaren. Nederlandstalig. Hard Cover - 227 pages. €  15,00
More Info
S21093  Click for more information De Dikke Daf-Familie - DAF Militaire voertuigen 1951-1958. Hans Stoovelaar. 2012, Uitgeverij De Alk. Mooi boek over de DAF Militaire voertuigen YA-126, YA-314 en YA-328, liefhozend de dikke Daf genoemd. Voorzien van heel veel foto's, waarvan een deel in kleur. Nederlandstalig. Hard Cover - 192 pages. €  29,50
More Info
S22170  Click for more information Endkampf am Rhein - Der Vormarsch der Westalliierten 1944/45. Denis und Shelagh Whitaker. 1991, Bechtermünz Verlag. In de herfst van 1944 stonden de geallieerde troepen an de westgrens van Hitler's Duitsland en bereiden zich voor op het laatste grote gevecht, de bestorming van de Siegfriedlinie en de overgang van de Rijn naar het industriële hart van het Duitse Rijk. Wat in een massieve aanval had moeten gebeuren duurde uiteindelijk tot maart 1945. Duitstalig. Hard Cover - 472 pages. €  15,00
More Info
S23248  Click for more information Gelderland bevrijd . Christ Peters. 1994, van geyt Productions. In dit nagenoeg geheel uit foto's met bijschriften bestaande boek wordt de bevrijding van de provicie Gelderland weergegeven. Nederlandstalig. Hard Cover - 296 pages. €  17,50
More Info
S23969  Click for more information Die Schiffe der deutschen Flotten 1848-1945 . Hans Jürgen Hansen. Stalling. Mooi boek waarin de schepen van de Keizerlijk vloot en de Hitlervloot worden besproken. Van heel veel van de schepen is een foto opgenomen. Nederlandstalig. Soft Cover - 131 pages. €  15,00
More Info
S24324  Click for more information Biesbosch Crossings 1944-1945 . Piet van den Hoek. 1981, Kok-Voorhoeve. De Biesbosch was tijdens de Tweede Wereldoorlog een van de gebieden waar de Duitse bezetter nooit grip op heeft gekregen. In dit unieke gebied zag het verzet kans een onmisbare bijdrage aan de bevrijding van ons land te leveren. Dit boek beschrijft het verzetswerk van koeriers in de periode van begin november 1944 tot mei 1945, de tijd dat de Biesbosch een frontgebied tussen geallieerden en bezetters vormde. Ex bibliotheek boek maar in prima staat. Niet te zien. Franstalig. Soft Cover - 551 pages. €  25,00
More Info
S25766  Click for more information Scheepsnamen der Koninklijke Marine - Schepen in dienst vanaf 1945. W.H.E. van Amstel. 1989, Een schip behoort te worden gedoopt en, net als een mens, een naam te hebben. Die naam is tevens de verzamelnaam van de bemanning en hoe inspirerender, hoe meer hij als bindmiddel bijdraagt tot de in de zeevaart noodzakelijke onderlinge band en saamhorigheid. Daarom is het van belang dat Hr.Ms. schepen namen dragen die voor de opvarenden een bijzondere betekenis hebben of krijgen. Onder speciale omstandigheden gebeurt dat op den duur zelfs wel met op het eerste gezicht weinig zeggende aanduidingen zoals bijvoorbeeld Hr.Ms. onderzeeboot 'O 21' maar een naam van alleen maar letters en cijfers is in dit opzicht toch van geringe waarde dan een die direct associaties oproept. Toen admiraal De Ruyter op 7 juni 1673 tijdens de eerste Slag op het Schooneveld zag dat de Engelsen voor hem weken zei hij tegen iemand, die aan boord van zijn vlaggenschip verbleef: 'De vyanden hebben noch ontzagh voor de Zeven provinciën.’ In dit boek worden de namen van schepen van de Koninklijke Marine nader verklaard en besproken. Nederlandstalig. Hard Cover - 176 pages. €  20,00
More Info
S27459  Click for more information De Bommelerwaard 1939-1945 . J.van Alphen/J. van Voorthuizen. 2004, Grafisch bedrijf Avanti b.v.. Beschrijving van de Bommelerward gedurende de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 188 pages. €  20,00
More Info
S27959  Click for more information Worls War I Day by Day . Ian Westwell. 2001, Grange Books. Dit boek geeft een dag tot dag verslag van de Eerste Wereldoorlog. Voorzien van heel veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  16,50
More Info
S28607  Click for more information Een schrijver in oorlog - Verslaggever bij het Rode Leger. Vasili Grossman. 1953, Uitgeverij Balans. De schrijver trad in 1941 in dienst van het Rode Leger als schrijver voor de Rode Ster. Hij werd de populairste oorlogscorrespondent van Rusland. Dit boek is gebaseerd op de aantekeningen die hij maakte voor zichzelf toen hij met het Rodel leger meereisde. Vier jaar lang was hij aan het Oostfront en was getuige van de medegoenloze strijd daar, die hij als geen ander beschreef. Hij was aanwezig in Stalingrad en bij de grootste tankslag in Koersk. Wereldberoemd is zijn verslag van het concentratiekamp Treblinka. Nederlandstalig. Hard Cover - 332 pages. €  15,00
More Info
S30005  Click for more information Die "Gustloff" Katastrophe - Bericht eines Überlebenden über die Gröste Schiffskatastrophe im Zweiten Weltkrieg. Heinz Schön. 2017, Motorbuch verlag. Door 3 Russische torpedos getroffen, zonk op 30 januari 1945, volgeladen met vluchtelingen het voormalige KdF-schip Wilhelm Gustloff in een stormachtige nacht met 18º onder nul. De auteur van dit boek zat op het schip en maakte alles mee. In dit boek zijn verhaal. Duitstalig. Soft Cover - 56 pages. €  16,50
More Info
S30006  Click for more information Endkampf an der Oderfront - Erinnerung an Halbe. Günter G. Führling. 1994, Langen Müller. In dit boek beschrijft de auteur, die zelf onderdeel was van de slag, de Duitse eindstrijd aan het Oderfront. Voorzien van een aantal foto's. Duitstalig. Hard Cover - 515 pages. €  15,00
More Info
S30031  Click for more information Deutsch Leucht- und Signalpistolen - Geschichte und Entwicklung bis 1945. Wolfgang Kern. 1999, Edition Kernklangwerk. Zeldzaam en gezocht boek over Duitse Sein- en Lichtpistolen. De geschiedenis wordt beschreven en de techniek. Veel foto's, tekeningen. Met opdracht en habdtekening van de auteur. Engelstalig. Hard Cover - 338 pages. €  55,00
More Info
S30144  Click for more information Pz.Kpfw. II Ausf. D/E and Variants (Flamm-Pz. II, Marder II & more) - Nuts & Bolts Volume 24. Joachim Baschin. 2009, Nuts & Bolts Verlag GbR. Uitgebreide beschrijving van deze Duitse tank en haar varianten. Met veel foto's, waarvan een deel detailfoto's, ook voorzien van schaaltekeningen. Engels/Duitstalig. Sc - 160 pages. €  20,00
More Info
S30648  Click for more information Onder ogen zien - Routegids naar de slagvelden van Wereldoorlog 1. Steven Slos/Bart Debeer. 2013, Just Publishers. Onder ogen zien' is de reisgids voor alle Nederlanders die de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog willen bezoeken'. Terwijl de allerlaatste veteranen die zich de gruwelijkheden van de loopgraven konden herinneren zijn overleden, leeft de 'Groote Oorlog van 1914 - 1918' bij nieuwe generaties als nooit tevoren. Voor wie graag de nog zichtbare sporen van de Eerste Wereldoorlog wil bezoeken is er nu 'Onder ogen zien'. Deze actuele reisgids voert de geïnteresseerde lezer/reiziger naar de slagvelden, loopgraven en monumenten en alles waar de oorlog in landschap en steden zijn littekens heeft achtergelaten. Met de hulp van overzichtelijke auto- en wandelroutes en kaartjes wijst deze handzame gids de weg naar de '14-18'-regio's die vanuit Nederland vlot bereikbaar zijn. Zo komen o.a. de Vlaamse Westhoek (met Ieper, Passenendale en Poperinge), het voormalige IJzerfront, Noord-Frankrijk met de Somme en het gebied rond Verdun aan bod. De tientallen kleurenfoto's en de uitgebreide historische achtergronden in Onder ogen zien maken de vele bezienswaardigheden uit de 'Groote Oorlog' nog indrukwekkender. * Reisgids naar de zichtbare littekens van de oorlog die 100 jaar geleden begon: * Met uitgestippelde auto- en wandelroutes naar alle plekken van'14 - '18 * Uitstekend geïllustreerd, vol historische gegevens en veel praktische info Steven Slos en Bart Debeer delen een jarenlange fascinatie voor alles wat met de Eerste Wereldoorlog heeft te maken. Samen voelden ze de behoefte aan een praktische en informatieve reisgids. 'Onder ogen zien' is het resultaat hun gemeenschappelijk werk. Nederlandstalig. Soft Cover - 288 pages. €  27,50
More Info
S30700  Click for more information Coastal, Support and Special Squadrons of the RAF and their Aircraft . John D.R. Rawlings. 1982, Jane's. Dit boek geeft een overzicht van de squadrons van Coastal Command, Support squadrons en speciale squadrons. O.a. bases, commandanten, vliegtuigtypes enz. Voorzien van veel foto's. Handig naslagwerk. Engelstalig. Hard Cover - 270 pages. €  22,50
More Info
S30909  Click for more information Messerschmitt "O-Nine" Gallery . Thomas H. Hitchcock. 2008, Monogram Aviation Publications. Gezocht boek over alle modellen van de Messerschmitt 109. Veel fotomateriaal en beschrijvingen van de diverse types. Engelstalig. Soft Cover - 56 pages. €  20,00
More Info
S30911  Click for more information Messerschmitt Bf108 Taifun . Jan Forsgren. 2013, MMP Books. De Messerschmitt Bf108 Taifun was een eenmotorig sport- en communicatievliegtuig gebouw door de Bayerische Flugzeugwerke. Met de bij de bouw van dit toestel opgedane ervaring werd de succesvolle Messerschmitt Bf109 ontwikkeld. Boek geeft uitgebreide informatie over dit toestel met veel (detail) foto's. Voorzien van een bouwtekening in 1:48/1:72. Engelstalig. Soft Cover - 160 pages. €  17,50
More Info
S31048  Click for more information Fighters of the Mighty Eight - 1942-1945. William N. Hess/Thomas G. Ivie. 1990, Motorbooks International. Boek dat uitvoerig schrijft over de jagers van de Amerikaanse Achtste Luchtmacht. Beschrijvingen van acties en campagnes maar ook tactieken en formaties. Veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 264 pages. €  16,50
More Info
S31399  Click for more information Renswoude van - voor de - Mobilisatie tot - na de - Bevrijding . S. Laansma. 2000, Eigen uitgave. In dit boek beschrijft de auteur het Utrechtese Renswoude van voor de Mobilisatie tot na de bevrijding. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 232 pages. €  16,50
More Info
S31401  Click for more information Pegasus Bridge - June 6, 1944. Stephen E. Ambrose. 1988, Simon & Schuster Inc. De Amerikaanse Historicus Stephen E. Ambrose laat in dit boek zien hoe een van de belangrijkste aanvalsacties in de Tweede Wereldoorlog tot stand is gekomen: de aanval op de Pegasus brug in Normandië. Het onbeschadigd in handen vallen van die brug was van onschatbare waarde voor de geallieerde invasie. De daadwerkelijke landing is het startpunt van het boek. Daarna wordt de periode die er aan voorafging beschreven; maandenlange voorbereidingen op de man-tegen-man confrontaties op de brug. Ambrose baseerde zijn boek op de uitgebreide interviews die hij hield met de betrokken militairen. Engelstalig. Soft Cover - 200 pages. €  15,00
More Info
S31403  Click for more information "Geen boompje is meer heel" - De slag om Overloon, september-oktober 1944. Martijn Lak. 2007, Uitgeverij Aspekt. Over de geallieerde operatie Market Garden zijn de spreekwoordelijke boekenkasten volgeschreven. Veel minder bekend is dat bij het plaatsje Overloon in oktober 1944 een strijd tussen de geallieerden en de Duitsers is geleverd, waarbij het aantal slachtoffers dat van de slag om Arnhem, dicht naderde. Bovendien vond bij het dorpje in de Peel de enige tankslag op Nederlandse bodem plaats. Nedelandstalig. Soft Cover - 87 pages. €  12,50
More Info
S31405  Click for more information Wageningen herdenkt - 60 jaar vrijheid. Diverse. 2005, van Eck & Oosterink. In dit boek wordt de herdenking van 60 jaar bevrijding in Wageningen besproeken. In het boek diverse verhalen. O.a. over de slag om de Grebbeberg, Het militaire Ereveld Grebbeberg, 50 mei 1945 de capitulatie enz. Voorzien van veel foto's. Nedelandstalig. Hard Cover - 176 pages. €  13,00
More Info
S31406  Click for more information Van inval tot capitulatie - De meidagen van 1940. Klaas Kornaat. 1990, De Bataafsche Leeuw. Mooi fotoboek met begeleidende teksten over de Duitse inval in Nederland in Mei 1940. Nedelandstalig. Soft Cover - 80 pages. €  15,00
More Info
S31413  Click for more information Oorlogsherinneringen van een Beemster kind . Catherine Vanderzon-Ruijter. 2015, Midden-Beemster Antiquariaat Serendipity. In dit boek beschrijft de auteur haar jeugd tijdens de oorlog in de Noord-Hollandse Beemster polder. Haar vader en haar broer raken betrokken bij het verzet en worden gefussileerd. Na de oorlog vertrok ze zelf naar Amerika. Nederlandstalig. Soft Cover - 36 pages. €  15,00
More Info
S31414  Click for more information Ghost Fields of Norfolk - History, plans and photographed remains of 32 Norfolk Airfields. Roderick McKenzie. 2005, Larks Press. Dit boek beschrijft de geschiedenis van- en de overblijfselen van 32 oorlogsvliegvelden in Norfolk. Enkele hele bekende namen van de 8ste US Air Force zoals Thorpe Abbots, Hethel, Shipdham en van de RAF zoals Little Snoring, Bircham Newton, Sculthorpe. Het boekje geeft ook plattegronden en foto's zoals het er thans uitziet. Leuk naslagwerk of reisgids. Engelstalig. Soft Cover - 138 pages. €  15,00
More Info
S31430  Click for more information Hawker Hurricane . Robert Jackson. 1987, Blandford Press. Dit boek beschrift ontwikkeling bouw en operationele inzet van de beroemde Hawker Hurricane. Voorzien van veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 160 pages. €  15,00
More Info
S31431  Click for more information United States Naval Fighters of World War II in action . Michael O'Leary. 1984, Blandford Press. Boek waarin alle Amerikaanse Marinefighters uit de Tweede Wereldoorlog worden beschreven. Voorzien van veel foto's . Engelstalig. Hard Cover - 160 pages. €  15,00
More Info
S31439  Click for more information The Armed Forces of World War II - Uniforms, Insignia and Organisation. Malcolm McGregor/Pierre Turner. 1981, Orbis Publishing. Dit boek beschrijft de uniformen, rangonderscheidingstekens en ingines en de organisatie van de legers uit de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van 365 kleurentekeningen . Engelstalig. Hard Cover - 312 pages. €  15,00
More Info
S31468  Click for more information De illegaliteit in Twente - Een onderzoek naar het ondergronds georganiseerd verzet in '40-'45. A.H. Bornebroek. 1985, Twents-Gelderse Uitgeverij Witkam B.V.. Schrijver heeft getracht een zo breed mogelijk beeld te scheppen van alle verzetsactiviteiten, van alle verzetsgroepen zowel in groot als klein verband. Voor de oorlog reeds was mede door godsdienst en politiek een verdeeld Nederland ontstaan. Juist in de strijd tegen het nazidom was bundeling van krachten zeer vereist, maar ook in deze oorlogsperiode is er, ondanks diverse pogingen daartoe, weinig sprake van een algeheel georganiseerd verzet. Duidelijk komt in dit werk naar voren de geringe bereidheid tot samenwerken tussen de verschillende verzetsgroeperingen. Met sterk naar voren komende inzet, de moed, de bereidheid tot het plegen van verzet door de "illegalen" in de diverse groepen, ondanks vele pogingen van lieden het verzetswerk te verraden. Een goede documentatie van het verzetsleven in oorlogstijd in Twente. Nederlandstalig. Soft Cover - 87 pages. €  10,00
More Info
S31471  Click for more information Ingebonden "Het Leven" Geïllustreerd . 1914, Het Leven. Ingebonden nummers van het Geïllustreerde blaf het leven van oktober 1914 t/m januar 1915. Veel nieuws over de Eerste Wereldoorlog. Nederlandstalig. Hard Cover . €  35,00
More Info
S31474  Click for more information Pilots Manual for Lockheed P-38 Lightning - Instructions for Army Models P-38H series, P-38J Series, P-38L-1 L-5 and F-5B Airplanes. Aviation Publications. Nadruk van het handboek voor piloten van de Lockheefd P-38 Lighning. Engelstalig. Soft Cover - 66 pages. €  20,00
More Info
S31475  Click for more information Sailing-Ship Models - A selection from European and American Collections with introductory text. R. Morton Nance. 1949, Halton & Company Ltd. Prachtige modellen van Europese en Amerikaanse zeilschepen met begeleidende tekst. Tweede druk, eerste druk was uit 1924. 81 pagina's tekst en verder foto's. Engelstalig. Hard Cover - 81 pages. €  25,00
More Info
S31476  Click for more information Tanks of World War Two . Jean Restayn. 1996, Histoire & Collection. Prachtig overzichtboek van tanks uit de Tweede Wereldoorlog van alle strijdende partijen. Het boek is opgedeeld in 5 grote hoofdstukken: 1939 Blitzkrieg, 1940 War in the Desert, 1941 The Eastern Front, 1944 France, 1945 The Fall of the Reich. Engelstalig. Hard Cover - 143 pages. €  18,50
More Info
S31483  Click for more information Tanks of the World - Taschebuch der Panzer. Wolfgang Schneider. 2001, Bernard & Graefe verlag. Zakboek waarin alle Tanks ter wereld worden afgebeeld en beschreven. Editie 8. Schitterend naslagwerk. Veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 895 pages. €  35,00
More Info
S31513  Click for more information De verwoesting van een oude Keizersstad - Oorlogsrampen over Nijmegen. A. Lammerts-van Bueren. 1945, Uitgeverij De Koepel. ;In dit boek worden de oorlogshandelingen beschreven waaronder Nijmegen moest lijden in de Tweede Wereldoorlog. O.a. het bombardement, operatie Market garden enz. Oud boek, een pagina geplakt, verder in goede staat. Nederlandstalig. Hard Cover - 146 pages. €  22,50
More Info
S31515  Click for more information A tour of the Arnhem Battlefields - 17-26 september 1944. John Waddy. 1999, Leo Cooper. Dit is een reisgids voor het slagveld operatie Market Garden bij Arnhem en Oosterbeek. Voorzien van een losse kaart van het slagveld. Engelstalig. Soft Cover - 224 pages. €  15,00
More Info
S31520  Click for more information Oorlogsslachtoffers Wereldoorlog II in de Ijsseldorpen - Giesbeek - Angerlo - Lathum. Gerrie Willemsen. 2010, Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar. In dit boek worden de slachtoffers beschreven die gedurende de Tweede Wereldoorlog vielen in de dorpen Giesbeek - Angelo - Lathum, in de omgeving van Zevenaar. Nederlandstalig. Soft Cover - 20 pages. €  10,00
More Info
S31522  Click for more information Lion in the Sky - US 8th Air Force Fighter Operations 1942-45. Jerry Scutts. 1987, Patrick Stephens. Dit boek beschrijft de jager operaties van de Amerikaanse 8ste Luchtmacht in de jaren 1942-1945 aan de hand van gevechtsverslagen van de vliegers. Met handtekening van de auteur. Engelstalig. Hard Cover - 152 pages. €  15,00
More Info
S31523  Click for more information The History of Soviet Aircraft from 1918 . Vaclav Nemecek. 1986, Willow Books. Mooi boek dat de ontwikkeling van Russische vliegtuigen sinds 1918 beschrijft. Voorzien van veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 460 pages. €  17,50
More Info
S31530  Click for more information Impressments Log . Peter W. Moss. Eigen uitgave. Dit boek geeft een overzicht van door overheden gevorderde vliegtuigen gedurende de Tweede Wereldoorlog. In de bijlagen ook buitgemaakte vliegtuigen en ontsnapte vliegtuigen en verder overzichten. Dit zijn de ingebonden 4 delen van deze serie. Engelstalig. Hard Cover . €  40,00
More Info
S31531  Click for more information Aces of the Reich - The making of a Luftwaffe Fighter-Pilot. Mike Spick. 2006, Greenhill Books. Dit boek beschrijft de carriere die een Luftwaffe piloot doormaakte van opleiding tot inzet en verhaald over de totale ondergang van de Luftwaffe. Engelstalig. Hard Cover - 240 pages. €  16,50
More Info
S31534  Click for more information A Special Valor - The U.S. Marines & The Pacific War. Richard Wheeler. 1996, Castle Books. Dit boek beschrijft de inzet van de Amerikaanse Mariniers in de Pacific om alle eilanden aldaar te veroveren. Indrukwekkend boek. Engelstalig. Hard Cover - 466 pages. €  20,00
More Info
S248  Click for more information Stalingrad . Anthony Beevor. 1998, Viking. Beschrijving van de slag om Stalingrad. Voorzien van een aantal foto's. Engelstalig. Hard Cover - 494 pages. €  15,00
More Info
S10410  Click for more information The Somme . Robin Prior and Trevor Wilson. 2005, Yale University Press. Beschrijving van de slag aan de Somme in 1916, tijdens de 1e Wereldoorlog. Engelstalig. Hard Cover - 359 pages. €  15,00
More Info
S10415  Click for more information Passchendaele - The Sacrificial Ground. Nigel Steel and Peter Hart. 2000, Cassell&Co. Persoonlijke verhalen van de soldaten die vochten in de vreselijke slag bij Passchendaele. Engelstalig. Hard Cover - 351 pages. €  15,00
More Info
S13981  Click for more information De Rijkswacht tijdens de bezetting 1940-1944 . W.J.D. van Geet. 1985, Uitgeverij de Nederlandse Boekhandel. Tijdens de bezetting van België bleef de Rijkswacht als politieapparaat door de bezetter gehandhaafd. Deze laatste rekende erop het korps te kunnen aanwenden voor het verwezenlijken van het "Ordnung- und Ruhe" principe dat door Berlijn was gedicteerd. De bezetter kwam echter bedrogen uit.. Nederlandstalig. Soft Cover - 238 pages. €  15,50
More Info
S15337  Click for more information Junkersflugzeuge 1933-1945 - Bewaffnung-Erprobung-Prototypen. Der illustrierte Original-Bericht des Professor Brunolf Baade an die sowjetische Militäradministration, Dessau 1946. Helmut Bukowski/Manfred Griehl. 1991, Dörfler. Weergave van een rapport over Junkersvliegtuigen in 1946 gedaan door Professor Baade aan de Russische bezettingsautoriteiten. Dit is een fotoboel van vliegtuigen, bouwtekeningen en rapporten. Duitstalig. Hard Cover - 263 pages. €  15,00
More Info
S15431  Click for more information Forteresse Saint-Nazaire - La Marine Allemande face au Alliés. Luc Braeuer. 2002, Eigen uitgave. Boek over de vesting Saint-Nazaire tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van veel bijzondere foto's. Franstalig. Met handtekening van de auteur. Soft Cover - 192 pages. €  25,00
More Info
S15520  Click for more information Hitlers Fremde Heere - Das Schicksal der nichtdeutschen Armeen in Ostfeldzug. Peter Gosztony. 1976, Econ Verlag. Dit boek behandelt de niet Duitse legers die gezamenlijk met de Duitsers optrokken in de veldtocht in het Oosten. Duitstalig. Hard Cover - 545 pages. €  18,50
More Info
S16022  Click for more information Luchtalarm . Pieter van Wijngaarden en Prudent Staal. 1995, Bonneville. Dit boek toont vele, nog nooit gepubliceerde foto's. Met bijzondere aandacht voor de Nederlandse squadrons 320 en 322. Met gedetailleerde opsomming van de Luftwaffe-vliegvelden en de daar gestationeerde vliegtuigen. Foto';s uit Duitse archieven; foto's, genomen vanuit Duitse kisten.. Nederlandstalig. Soft Cover - 144 pages. €  10,00
More Info
S16825  Click for more information Gezonken schatten - s Werelds grootste scheepswrakken. Gaetano Cafiero. 1995, Zuid Boekproducties. Prachtig fotoboek over gezonken schepen. Diverse oorlogschepen worden besproken, maar ook B-17's. Schitterende kleuren onderwateropname's . Nederlandstalig. Hard Cover - 144 pages. €  15,00
More Info
S16942  Click for more information Kampfgeschwader 4 "General Wever" - Eine Geschichte aus Kriegstagebüchern. Dokumenten und Berichten 1939-1945. Karl Gundelach. 1978, Motorbuch Verlag. In dit boek wordt de geschiedenis van het KG 4 "General Wever" besproken. Aan de hand van documenten, verhalen enz. wordt het verhaal van deze bommenwerper eenheid vertelt. KG4 nam deel aan de inval in Nederland en was een periode in Nederland gestationeerd. Voorzien van veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 398 pages. €  10,00
More Info
S16945  Click for more information Jagdgeschwader 51 "Mölders" - Eine Chronik Berichte-Erlebnisse-Dokumente. Gebahrt Aders/Werner Held. 1999, Motorbuch Verlag. In dit boek wordt de geschiedenis van het JG51 "Mölders" besproken. Aan de hand van documenten, verhalen enz. wordt het verhaal van deze jagereenheid vertelt. Voorzien van veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 279 pages. €  10,00
More Info
S20996  Click for more information Deutsche und Alliierte Heereswaffen 1939-1945 - Deutschland-UdSSR-England-USA. Alex Buchner. 1992, Podzun-Pallas Verlag. In dit boek worden de wapens beschreven van de legers van Duitsland en de Geallieerden. Veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 178 pages. €  17,50
More Info
S22259  Click for more information Jagdgeschwader 5 "Eismeerjäger" - Eine Chronik aus Dokumenten und Berichten 1941-1945. Werner Girbig. 1975, Motorbuch Verlag. Geschiedenis van de inzet van JG 5 gedurende de gehele Tweede Wereldoorlog. Het Geschwader heeft zijn gevechtsgebied altijd gehad in Noord-Europa. Veel foto's. Duitstalig. Soft Cover - 385 pages. €  10,00
More Info
S22992  Click for more information Kampfgeschwader 100 "Wiking" - Eine Geschichte aus Kriegstegebüchern, Dokumenten und berichten 1939-1945. Ulf Balke. 1996, Motorbuch Verlag. Kampfgeschwader 100 "Wiking" is wel een van de meest interessante eenheden van de Luftwaffe, uitgerust met de meest moderne wapens en vliegtuigen. Zij was de eerste ter wereld die een radiogeleid doelzoeksysteem teste en inzette. Voorts was zij het geschwader dat een op afstand bestuurbare bom inzette. De inhoud van dit boek komt grotendeels uit privé archieven. Nederlandstalig. Hard Cover - 167 pages. €  20,00
More Info
S23126  Click for more information Kampfgeschwader 55 "Greif" - Eine Chronik aus Dokumenten und Berichten 1937-1945. Wolfgang Dierich. 2014, Motorbuch Verlag. In dit boek wordt de geschiedenis van het Jagdgeschwader 55 "Greif" verteld. Het boek is samengesteld uit documenten en informatie van voormalige leden van het geschwader. . Engelstalig. Hard Cover - 207 pages. €  10,00
More Info
S23589  Click for more information Special Operations . Peter Young. 2009, Just Publishers. Slechts de besten kwamen bij de Commando's: ze moesten jong zijn, kerngezond, met allerlei voertuigen kunnen omgaan en geen last hebben van zee ziekte. En dan moesten ze natuurlijk ook nog beschikken over een behoorlijke dosis moed en uithoudingsvermogen. Wie na afloop van een actie terug wilde naar zijn oorspronkelijke onderdeel was vrij om dat te doen... Maar niemand vroeg hier ooit om. In dit boek worden een aantal Commando acties beschreven. Engelstalig. Hard Cover - 431 pages. €  10,00
More Info
S23821  Click for more information Het proces Blokzijl . Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 1943, Veen Uitgevers. In dit boek wordt het proces tegen NSB propaganda man Max Blokzijl beschreven. Originele verhoren, documenten en brieven ingevoegd. Nederlandstalig. Hard Cover - 191 pages. €  12,00
More Info
S23999  Click for more information The British Sailor - Expieriences of War. Kenneth Poolman. 1987, Arms and Armour Press. In dit boek verhalen van de gewone Britse zeelieden. Meestal zijn de verhalen afkomstig van de officeier. Dit boek behandeld in het gehaal de lagere rangen. Engelstalig. Hard Cover - 160 pages. €  12,50
More Info
S26978  Click for more information Kharkov 1942 - Anatomy of a Military Disaster. David M. Glantz. 2005, Sarpedon Publishers. Dit boek beschrijft de slag bij Kharkov in 1942. Hierbij sloten de Duitsers het Rode leger in. Bij de slag kwamen zo'n 300.000 slodaten van het Rode Leger om. Jaren hielden de Russen hun ware verliezen geheim. Engelstalig. Hard Cover - 213 pages. €  19,50
More Info
S27484  Click for more information De Wantsenjagers - Chronologie van gebeurtenissen en gedwongen belevenissen in oorlogstijd. C.D. Laros. 1992, Eigen uitgave. Dit zijn de persoonlijke belevenissen van de auteur gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het begint met een beschrijving van het Utrechtse studentenleven in de eerste jaren van de oorlog. Vervolgens transport naar kamp Erica bij Ommen, gedwongen tewerkstelling in Duitsland: wantsenjager in Oostenrijk, bouwvakker in Berlijn, voortvluchtig richting Joegoslavië, gevanhene in Oostenrijk, stoker en lijkenknecht in een ziekenhuis, ontsnapping aan een transport naar Mauthausen, internering in Winthetthur en repatriëring als Fransman naar Frankrijk. Dat alles in slechts 2 jaar. Interessant boek. Engelstalig. Soft Cover - 208 pages. €  17,50
More Info
S28044  Click for more information De vele gezichten van Anne Frank - Visies op een fenomeen. Gerrold van der Stroom. 1946, de Prom. Zo veel beschouwers, zo veel Annes lijkt het soms. In meer dan dertig artikelen treedt Anne Frank op als onderduikster, dwarse puber, verliefde adolescente, jonge vrouw, joodse mystica, heilige, morele gids, symbool van hoop, kattenkop en als schrijfster. Dat in het rood-geruite boek dat zij achterliet zoveel Annes schuilem, dat er zoveel uit en in te lezen valt, is voor een belangrijk deel te danken aan de lietraire kracht ervan. Niet voor niets richtte het Holocaust Museum Washington DC in de zomer van 2003 een expositie in rond haar schrijverschap. De echte Anne Frank is vermoord. Sindsdien moeten we het doen met beelden, ideeën, veronderstellingen, interpretaties. Deze bundeling boekstaaft hoe er in de afgelopen vijftig jaar over Anne en haar dagboek is nagedacht, zowel hier als in het buitenland. Bij de samenstelling zijn die artikelen gekozen die beslissend zijn geweest in de beeldvorming of een interessante visie geven op het fenomeen Anne Frank. Nederlandstalig. Hard Cover - 96 pages. €  8,50
More Info
S28302  Click for more information Surgeon at Arms . Daniel Paul. 2017, Heinemann. In dit boek verteld een Britse chirurg van zijn dropping bij Arnhem, de strijd, zijn gevangenneming door de Duitsers, ontsnapping, onderdak bij het verzet en uiteindelijke ontsnapping. Geen stofomslag. Nederlandstalig. Hard Cover - 384 pages. €  10,00
More Info
S28341  Click for more information Gulaschkanonen - Feldküchen, Bäckereien, Zubehör und Ausstattung 1935-1945. Horst Kinrichsen. 1996, Podzun-Pallas Verlag. In dit goede fotoboek met begeleidende teksten worden de Duitse Veldkeuekens en Bakkerijen met alles wat daarbij hoort besproken. Zeer interessant boek. Engelstalig. Soft Cover - 92 pages. €  18,00
More Info
S30117  Click for more information Arnhem 44/45 - Evacuatie, Verwoesting, Plundering, Bevrijding, Terugkeer. P.R.A. van Iddekinge. 1981, De Gelderse Boekhandel BV. Dit boek behandelt de verschrikkelijke gevolgen die de slag om Arnhem op de burgerbevolking had. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 378 pages. €  5,00
More Info
S30907  Click for more information Stuka Pilot - Original Uncensored Edition. Forweword by Douglas Bader. Hans Ulrich Rudel. 2012, Black House Publishing Ltd. Autobiografie van de bekendste Stuka piloot van de Luftwaffe Hans Ulrich Rudel. Hij was een hoog gedecoreerd officier, maar bleef nazi tot het eind van de oorlog. Interessant boek. Engelstalig. Soft Cover - 273 pages. €  15,00
More Info
S30910  Click for more information US Air Force Colours 1942-1945 - European and Mediterranean Theatres of War. Dana Bell. 1980, Arms & Armour Press. Beschrijving van de camouflagekleuren en beschilderingen van vliegtuigen van de Amerikaanse Luchtmacht aan het Europese en Middelllandse Zee front in de periode 1942-1945. Voorzien van veel foto's en tekeningen van eenheidstekens en kleurentekeningen van toestellen met hun patronen. Engelstalig. Hard Cover - 96 pages. €  13,50
More Info
S31415  Click for more information British Warship Losses of World War II . H.T. Lenton/J.J. Colledge. 1964, Ian Allan. Boek waarin alle verliezen van de Royal Navy in de Tweede Wereldoorlog worden genoemd. Van kapitale schepen tot gewapende jachten. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  10,00
More Info
S31423  Click for more information Escort to Berlin - The 4th Fighter Group in World War II. Garry L. Fry/Jeffrey L. Ethell. 1980, Arco Publishing Inc.. Dit boek beschrijft de geschiedenis van the 4Th Fighter Group van de *th US Air Force gedurende de Tweede Wereldoorlog. De Group was gebaseerd in Engelkand en vloog haar missies tehen Duitsland boven West-Europa. Voorzien van veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 226 pages. €  16,50
More Info
S31427  Click for more information Kampfgeschwader 53 "Legion Condor" - Eine Chronik. Berichte Erlebnisse Dokumente 1936-1945. Heinz Kiehl. 1996, Motorbuch Verlag. In dit boek wordt de geschiedenis van het KG 53 "Legion Condor" besproken. Aan de hand van documenten, verhalen wordt het verhaal van deze bommenwerper eenheid vertelt. Voorzien van veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 388 pages. €  10,00
More Info
S31434  Click for more information Wings of the Luftwaffe - In the cockpits of the famous German fighters and bombers of World War II. Eric Brown. 1978, Doubleday & Company Inc. De schrijver verteld in dit boek over de Duitse vliegtuigen waarmee hij als testpiloot heeft gevlogen. Veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 176 pages. €  15,00
More Info
S31435  Click for more information Phantom - Jane's Aircraft Spectacular. Bill Sweetman/James Goulding. 1984, Jane's. Mooi boek over de McDonnall-Douglas F-4 Phantom II. Voorzien van veel foto's en gekleurde uitklapplaten. Engelstalig. Hard Cover - 52 pages. €  10,00
More Info
S31436  Click for more information Heyl Ha'avir The Israeli Air Force . Moshe Hadar/Yehuda Ofer. 1971, The Israel Air Force. Mooi boek over de Israelische Luchtmacht. Officiele uitgave van het israelische Ministerie van Defensie. Veel foto's. Israelisch/Engelstalig. Hard Cover - 240 pages. €  15,00
More Info
S31437  Click for more information Wheeled Armoured Fighting Vehicles in Service . B.T. White. 1983, Blandford Press. Boek waarin alle thans nog in gebruik zijnde van wielen voorziene panteservoertuigen ter wereld worden beschreven. Voorzien van veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 128 pages. €  15,00
More Info
S31438  Click for more information German Small Arms of World War II . A.J.R. Cormack. 1979, Exeter Books. In dit boek worden de kleine handwapens van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog besproken. Machinegeweren, geweren, pistolen maar ook bajomnetten en dolken. Veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 160 pages. €  15,00
More Info
S31460  Click for more information Vught - 13 maanden Concentratiekamp . Boud van Doorn. 1945, A.G. Schoonderbeek. De schrijver zat 13 maanden gedetineerd in kamp Vught en verhaalt van zijn ervaringen. Nederlandstalig. Soft Cover - 156 pages. €  7,50
More Info
S31462  Click for more information Het helse einde van Vught - Duitse methoden op Nederlandse bodem. F.M. Gescher. 1945, H.J. Dieben. In dit boek verteld de auteur zijn ervaringen in het concentratiekamp Vught in de zomer van 1944 en van de tijd erna in kamp Amersfoort en van zijn vrijlating vanaf daar. Nederlandstalig. Hard Cover - 292 pages. €  12,50
More Info
S31464  Click for more information Het einde van vijf jaar terreur in Nederland . Hen Bollen/Paul Vroemen. 1990, Europese Bibliotheek. In dit boek wordt de bevrijding van Nederland beschreven. Van de laatste gevechten tot de feestelijkheden, maar ook incidenten na het stoppen van de vijandelijkheden. Nederlands/Engelstalig. Hard Cover - 144 pages. €  10,00
More Info
S31467  Click for more information Karel Overijssel - Een Christenrebel. H.W. Pooerterman. 1984, Eigen uitgave. Dit boek beschrijft een stuk geschiedenis van het verzet in Gelderland en Overijssel waar Henk Groot Enzering, alias Karel Overijssel, centraal in staat. Nederlandstalig. Soft Cover - 191 pages. €  7,50
More Info
S31469  Click for more information De Aal van Oranje - Een biografie van pater Bleijs. Jan van Lieshout. 1988, van Spijk b.v.. Dit monumentale werk is een biografie van pater Lodewijk Bleijs die vanuit Roermond een centrale rol speelde bij de oprichting en het werk van de LO, de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers. Na zijn gedwongen vlucht naar Londen werd hij een belangrijk staflid van Prins Bernhard die in bevrijd Nederland een belangrijke rol speelde en door de illegaliteit als hun vertegenwoordiger werd beschouwd. Centraal in het boek staat mede de miskenning van het verzet in katholieke kring. Door de vele bronnen en de uitvoerige beschrijvingen is het boek ook een geschiedenis van vele belangrijke aspekten van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. De schrijver vermeldt (zijn vele) bronnen, dagboekdossiers, correspondentie, interviews, bibliografie, fotoverantwoording en besluit met een namenregister. Een andere kijk op 1940-1945, soms zeer afwijkend van die van dr. L. de Jong. Een monumentaal werk met een groot aantal zwart-witte foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 671 pages. €  12,50
More Info
S31472  Click for more information Lockheed P-38 J-L Lightning . Robert Peczkowski. 2003, Mushroom Model Publications. Uitgebreide beschrijving van de Lockheed P-38 Lightning types J-L. Veel foto's, waarvan een groot deel detail opnames, kleurentekeningen en schaaltekeningen. Ideaal voor de modelbouw. Engelstalig. Soft Cover - 112 pages. €  23,00
More Info
S31473  Click for more information Lockheed P-38 Lightning - Productionline to Frontline. Michael O'Leary. 1999, Osprey. Dit boek beschrijft de ontwikkeling van de Lockheed P-38 Lightning van tekentafel tot operationele inzet. Met veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 144 pages. €  16,50
More Info
S31477  Click for more information Standard Catalog of U.S. Military Vehicles 1940-1965 - Over 250 veteran U.S. military vehicles from 1940-1965. Thousands of technical specifications. Current pricing. Over 400 premiere photos. Thomas Berndt. 1995, Krause Publications. Catalogus voor Amerikaanse militaire voertuigen uit de periode 1940-1965. Met veel foto's en technische beschrijvingen. Engelstalig. Hard Cover - 272 pages. €  17,50
More Info
S31486  Click for more information KW Vol. I - 1939-1941. Maksym Kotomyjec. 1999, Wydawnictwo Militaria. Mooi boek over Russische KW tanks in de Tweede Wereldoorlog. Veel foto's. Boek is Poolstalig, de foto's hebben ook een Engelsbijschrift. Voorzien van een uitklapbare schaaltekening. Pools/Engelstalig. Soft Cover - 78 pages. €  10,00
More Info
S31487  Click for more information KW Vol. II - 1941-1944. Maksym Kotomyjec. 2002, Wydawnictwo Militaria. Mooi boek over Russische KW tanks in de Tweede Wereldoorlog. Veel foto's. Boek is Poolstalig, de foto's hebben ook een Engelsbijschrift. Voorzien van een uitklapbare schaaltekening. Pools/Engelstalig. Soft Cover - 78 pages. €  10,00
More Info
S31492  Click for more information Militaria-Magazin 190 - Das aktuelle Magazin für Orden, Militaria, Zeitgeschichte. 2018, VDM. Mooi blad wat ingaat op onderscheidingen, Militairia, documenten en geschiedenis. Zeer goed blad voor verzamelaars van onderscheidingen en documenten. In deze aflevering o.a.: Marine-Luftschiffer, ihr Abzeichen und ihre Geschichte Kapitân-Leutnant Günther Pulst, U-Boot-Kommandant mit Ritter Kreuz Nahkampfspangen und ihre Wertigheit 1943-43 Weinachts-Feldpost-Karten beider Kriege. Duitstalig. Soft Cover - 66 pages. €  8,30
More Info
S31503  Click for more information Inferno im Westen - Von Dunkirchen zur Ardennenschlacht. Wolf van Aaken. 1964, Erich Pabel Verlag. Dit boek beschrijft de gevechten in West-Europa gedurende de Tweede Wereldoorlog. De Blitzkrich en Duinkerken, D-Day, Market Garden en het Ardenneoffensief. Marker Garden is een heel hoofdstuk van dit boek. Voorzien van een aantal foto's en kaarten. Duitstalig. Hard Cover - 263 pages. €  12,50
More Info
S31505  Click for more information 3x Arnhem - Vijf jaar oorlog om 30 kilometer!. Bert Kerkhoffs. 1982, Vroom en Dreesman. Driemaan in viujf jaar vochten legerts van drie verschillende nationaliteiten om het bezit van de stad Arnhem. Op 10 mei 1940 voltrok de Duitse inval zich in nog geen drie uur. In september 1944 sprongen Engelse luchtlandingstroepen bij hun streven geheel Nederland ineens te bevrijden bij Arnhem net één brug te ver en in april 1945 zuiverden de Canadezen tijdens een tweedaagse actie met donderend en vernietigend geweld de toen al zeven maanden lege, dode stad. Over die drie veldslagen om Arnhem gaat dit boek. Nederlandstalig. Soft Cover - 224 pages. €  8,50
More Info
S31511  Click for more information Arnhem Lift . Louis Hagen. 1953, Hammond Hammond. Dit is een ooggetuigeverslag van de meest dramatische operatie uit de 2e Wereldoorlog, de slag om Arnhem. De schrijver was een van de eersten die landde en een van de laatsten die vertrok. Hij schreef zijn verhaal op voor het nageslacht. Hewt is een boek uit 1945, de schrijver is om veiligheidsredenen anoniem. Hij is echter wel gedecorrerd voor zijn acties. In het boek staat een stempel dat het is aangekocht door het Militair Gezag.. Engelstalig. Hard Cover - 120 pages. €  10,00
More Info
S31514  Click for more information Reichsverteidigung - Die deutsche Tagjagd 1943-1945. Werner Held. 1988, Podzun-Pallas Verlag. Fotoboek over de Duitse dagjacht in de periode 1943-1945. Veel bijzondere foto's. Duitstalig. Hard Cover - 184 pages. €  15,00
More Info
S31524  Click for more information Spearhead for Blitzkrieg - Luftwaffe Operations in support of the Army, 1939-1945. Paul deichmann. 1996, Greenhill Books. Dit boek beschrijft de operaties en tactieken van de Luftwaffe bij de grondsteun aan de Wehrmacht in de jaren 1939-1945. Engelstalig. Hard Cover - 159 pages. €  15,00
More Info
S31525  Click for more information The Knights of Bushido - A short history of Japanese War Crimes. Lord Russell of Liverpool. 1958, Cassell & Company Ltd. In dit boek worden de oorlogsmisdaden van de Japanners in de Tweede Wereldoorlog beschreven. Komt uit een Engelkse collectie maar is in goede staat. Engelstalig. Hard Cover - 335 pages. €  12,50
More Info
S31526  Click for more information Five Ventures - Iraq-Syria-Persia-Madagascar-Dodecanese. Christopher Buckley. 1977, Her Majesty's Stationary Office. Dit is het persoonlijk verhaal van de auteur die gedurende de Tweede Wereldoorlog actief was in 5 oorlogsgebieden: Irak, Sirië, Persië, Madagascar en de Dodecanesos. Engelstalig. Soft Cover - 257 pages. €  15,00
More Info
S31527  Click for more information Swedish Foreign Policy during the Second World War . W.M. Carlgren. 1977, Ernest Benn. Dit boek beschrijft de Zweedes Buitenlandse politiek gedurende de Tweede Wereldoorlog. Boek is gebaseerd op de archieven van het Zweedse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Engelstalig. Hard Cover - 257 pages. €  19,50
More Info
S31528  Click for more information Fighting Mustang: Chronicle of the P-51 . William N. Hess. 1985, Eigen uitgave. Dit b oek beschrijft de ontwikkeling en inzet van de P-51 Pustang op alle fronten in de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 194 pages. €  18,50
More Info
S31529  Click for more information U.S. Army Handbook 1939-1945 . George Forty. 1979, Ial Allan Ltd. Dit boek beschrijft het Amertikaanse leger. Geschiedenis, training, Staven, Eenheden, wapens, voertuigen, tactieken, de soldaat, markeringen en camouflage. Veel foto's, tekeningen en grafieken. Engelstalig. Hard Cover - 160 pages. €  15,00
More Info
S31536  Click for more information Goering - The Iron man. R.J. Overy. 1984, Routledge & Kegan Paul. Dit boek beschrijft het leven van Hetmann Göring. Van zijn jeugd, Eerste Wereldoorlog en zijn status en handel in de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Hard Cover - 310 pages. €  16,50
More Info
S31537  Click for more information Operation Avalanche - The Salerno Landings, 1943. Des Hickey/Gus Smith. 1983, Heinemann. Dit boek beschrijft Operatie Avalanche, de Geallieerde landingen op het vaste land van Zuid-Italië en de daarop volgende gevechten. Met een aantal kaarten en foto's. Engelstalig. Hard Cover - 379 pages. €  15,00
More Info
S31539  Click for more information Battle over Britain - A history of the German Air Assaults on Great Britain, 1917-18 and July-December 1940 and of the development of Britain's Air Defences between the World Wars. Francs K. Mason. 1969, McWhirter Twins Ltd. Dit zeer gedetailleerde boek beschrijft de Duitse luchtaanvallen op Engelend in de jaren 1917-1918 en tussen juli en december 1940. Voorts behendeld het boek de opbouw van de Britse luchtverdediging tussen de oorlogen. Voorzien van veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 636 pages. €  20,00
More Info
S31541  The last year of the Luftwaffe - May 1944 to May 1945. Alfred Price. 1991, Wrens Park. In dit boek wordt het laatste jaar van de Luftwaffe beschreven. Duidelijk wordt dat in dit laatste jaar de luftwaffe helemaal ten onder gaat. Engelstalig. Hard Cover - 191 pages. €  10,00
More Info
S30908  Click for more information Sky Battles - Sky Warriors - Stories of Exciting Air Combat. Alfred Price. 1994, Brockhampton Press. Dit boek bevat verhalen over de luchtoorlog van de Eerste Wereldoorlog tot de Golfoorlog en alles daartussen. Interessante verhalen die leuk zijn om te lezen. Engelstalig. Hard Cover - 176 pages. €  13,50
More Info
S31441  Click for more information German Destroyers and Escorts - A selection of German wartime photographs from the Bundesarchiv, Koblenz. Paul Beaver. 1981, Patrick Stephens. Fotoboek over Duitse Destroyers en escortevaartuigen in de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  6,50
More Info
S31442  Click for more information Panzers in the Balkans and Italy - A selection of German wartime photographs from the Bundesarchiv, Koblenz. Bruce Quarrie. 1981, Patrick Stephens. Fotoboek over Duitse Tanks in de Balkanlanden en Italië in de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  6,50
More Info
S31443  Click for more information German Maritime Aircraft - A selection of German wartime photographs from the Bundesarchiv, Koblenz. Bryan Philpott. 1981, Patrick Stephens. Fotoboek over Duitse Maritime vliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  6,50
More Info
S31444  Click for more information E-Boats and Coastal Craft - A selection of German wartime photographs from the Bundesarchiv, Koblenz. Paul Beaver. 1980, Patrick Stephens. Fotoboek over Duitse E-Boten en Kustverdedigingsvaartuigen in de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  6,50
More Info
S31445  Click for more information German Fighters over Russia - A selection of German wartime photographs from the Bundesarchiv, Koblenz. Bryan Philpott. 1980, Patrick Stephens. Fotoboek over Duitse jagers boven Rusland in de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  6,50
More Info
S31446  Click for more information German Mountain Troops - A selection of German wartime photographs from the Bundesarchiv, Koblenz. Bruce Quarrie. 1980, Patrick Stephens. Fotoboek over Duitse Bergtroepen in de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  6,50
More Info
S31447  Click for more information German Capital Ships - A selection of German wartime photographs from the Bundesarchiv, Koblenz. Paul Beaver. 1980, Patrick Stephens. Fotoboek over Duitse Slagschepen en Kruisers in de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  6,50
More Info
S31448  Click for more information German Bombers over the Med - A selection of German wartime photographs from the Bundesarchiv, Koblenz. Bryan Philpott. 1980, Patrick Stephens. Fotoboek over Duitse Bommenwerpers boven het Middellandsezeegebied in de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  6,50
More Info
S31449  Panzers in Russia 1943-45 - A selection of German wartime photographs from the Bundesarchiv, Koblenz. Bruce Quarrie. 1979, Patrick Stephens. Fotoboek over Duitse Tanks in Rusland in de jaren 1943-45 in de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  6,50
More Info
S31450  Click for more information U-Boats in the Atlantic - A selection of German wartime photographs from the Bundesarchiv, Koblenz. Paul Beaver. 1979, Patrick Stephens. Fotoboek over Duitse U-Boten in de Atlantische Oceaan in de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  6,50
More Info
S31451  Click for more information German Bombers over England - A selection of German wartime photographs from the Bundesarchiv, Koblenz. Bryan Philpott. 1978, Patrick Stephens. Fotoboek over Duitse Bommenwerpers boven Engeland in de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  6,50
More Info
S31452  Click for more information German Fighters over England - A selection of German wartime photographs from the Bundesarchiv, Koblenz. Bryan Philpott. 1979, Patrick Stephens. Fotoboek over Duitse Jachtvliegtuigen boven Engeland in de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Hard Cover - 96 pages. €  6,50
More Info
S31453  Click for more information Panzers in Russia 1941-43 - A selection of German wartime photographs from the Bundesarchiv, Koblenz. Bruce Quarrie. 1979, Patrick Stephens. Fotoboek over Duitse Tanks in Rusland in de jaren 1941-43 in de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Hard Cover - 96 pages. €  6,50
More Info
S31454  Click for more information Waffen-SS in Russia - A selection of German wartime photographs from the Bundesarchiv, Koblenz. Bruce Quarrie. 1980, Patrick Stephens. Fotoboek over de eenheden van de Waffen-SS in Rusland in de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  6,50
More Info
S31456  Click for more information German Bombers over Russia - A selection of German wartime photographs from the Bundesarchiv, Koblenz. Bryan Philpott. 1979, Patrick Stephens. Fotoboek over Duitse bommenwerpers boven Rusland in de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  6,50
More Info
S31457  Click for more information German Paratroopers in the Med - A selection of German wartime photographs from the Bundesarchiv, Koblenz. Bruce Quarrie. 1979, Patrick Stephens. Fotoboek over Duitse Parachutisten in het Middellandsezeegebeid in de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  6,50
More Info
S31458  Click for more information German Fighters over the Med - A selection of German wartime photographs from the Bundesarchiv, Koblenz. Bryan Philpott. 1979, Patrick Stephens. Fotoboek over Duitse Jachtvliegtuigen boven het Middellandsezeegebied in de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  6,50
More Info
S31459  Click for more information Panzers in North-West Europe - A selection of German wartime photographs from the Bundesarchiv, Koblenz. Bryan Philpott. 1979, Patrick Stephens. Fotoboek over Duitse tanks in Noord-West Europa in de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  6,50
More Info
S31479  Click for more information Afryka Wschodnia 1935-1941 . Jacek Solarz. 2003, Wydawnictwo Militaria. Beschrijving van de militaire situatie en gevechyshandelingen in Oost-Afrika in de periode 1935-1941. Pools/Engelstalig. Pools/Engelstalig. Soft Cover - 67 pages. €  10,00
More Info
S31484  Click for more information Tanks and other Armoured Fighting Vehicles - 1900-1918. B.T. White. 1974, Blandford Press. Overzicht van Tanks en andere gepantserde voertuigen uit de periode 1900-1918. Bevat dus de gehele Eerste Wereldoorlog met zijn stormachtige ontwikkeling op dit gebied. Engelstalig. Hard Cover - 199 pages. €  10,00
More Info
S31485  Click for more information Military Transport of World War I - Including vintage vehicles and post war modles. C/Ellis/B.T. White. 1976, Blandford Press. Overzicht van militaire transportvoertuigen uit de Eesrte Wereldoorlog inclusief vintage modellen en na-oorlogse modellen. Engelstalig. Hard Cover - 185 pages. €  10,00
More Info
S31502  Click for more information Herboren Vaderland - Enkele herinneringen aan vijf jaar Duitsch schrikbewind. Harold Grondel. 1945, N.V. Vereenigde Drukkerij Dico. Oud boek met verhalen en gedichten die terugkijken op de Duitse bezetting van Nederland. Rug beschadigd. Nederlandstalig. Hard Cover - 95 pages. €  5,00
More Info
S31470  Click for more information Soldaat van Oranje - De Musical. 2012, New Productions. Boek behorende bij de musical Soldaat van Oranje. Stukje geschiedenis, beschrijving van de Musical, foto's uit de musical, voorstellen van de spelers. Leuk hebbe boek. Nederlandstalig. Soft Cover - 88 pages. €  5,00
More Info
S31504  Click for more information Daar werd wat groots verricht… - Nederlands-Indië in de Xxste eeuw. W.H. van Helsdingen. 1941, N.V. Uitgeversmaatschappij Elsevier. Dit boek beschrijft de komst van de Nederlanders naar Nederlands-Indië en hoe men het land ontwikkeld. Nederlandstalig. Hard Cover - 528 pages. €  12,50
More Info

This Month Highlights:


Lockheed T-33 in Nederland

Click for more information
€  42,50

Author: Hub Groeneveld

More
Information

Het commando-Pieters

Click for more information
Hollandse SS-ers in Brummen en Loosdrecht april-mei 1945
€  24,95

Author: Stijn Wiegerinck

More
Information

Erfenis van de storm

Click for more information
Oorlogsgraven op Ameland
€  15,00

Author: Gerlof Molenaar/Martin Peters

More
Information

Republic F-84E/G in Nederland

Click for more information
€  42,50

Author: Hub Groeneveld

More
Information

Hr.Ms. Kruisers "Java" en "Sumatra"

Click for more information
€  50,00

Author: J. Anten

More
Information
 
 


Visit the site of the webdesign office!