News Letter

Dear Reader, please find below our latest newletter.

S14114  Click for more information De SS en nederland . N.K.C.A. in 't Veld. 1987, Sijthoff. In dit boek wordt de geschiedenis van de SS in Nederland beschreven. Het is een onderzoek uitgevoerd door het NIOD. Zeer gezocht boek. Nederlandstalig. Soft Cover - 438 pages. €  29,50
More Info
S14658  Click for more information Ploertendoders, koppelriemen en boksbeugels - De bijdrage van de radicale Amsterdamse NSB'ers aan het politieke klimaat in de jaren 1935-1937. Gertjan Broek. 2005, Eigen uitgave. De schrijver onderzoecht in het kader van zijn afstuderen aan een wo-opleiding cultuurwetenschappen. Voor deze scriptie onderzocht hij die roerige periode in Amsterdam. Zeer interessant verhaal. Nederlandstalig. Soft Cover - 88 pages. €  17,50
More Info
S15559  Click for more information Generalfeldmarschall Rommel - Opperbevelhebber van Heeresgruppe B bij de voorbereiding van de verdediging van West-Europa, 5 november 1943 tot 6 juni 1944. Hans Sakkers. 1993, Uitgeverij Zeelucht. Dit boek gaat over Veldmaarschalk Erwin Rommel en zijn voorbereidingen van het door de Duitsers bezette gebied tegen een geallieerde invasie. Verder is het boek als dagboek van de inrichting van de verdediging opgebouwd. Zeer zeldzaam en gezocht boek. Nederlandstalig. Hard Cover - 256 pages. €  85,00
More Info
S16019  Click for more information England Spiel - Spionagetragedie in bezet Nederland 1942-1944. Jelte Rep. 1977, Van Holkema & Warendorf. In dit boek beschrijft de auteur de tregadie van het England Spiel van de Duitse Geheime Dienst in Nederland. Voorzien van veel foto's o.a. van de Nederlandse agenten die bij het Spiel waren betrokken. Nederlandstalig. Hard Cover - 382 pages. €  10,00
More Info
S18259  Click for more information De Oversteek - Zoektocht naar 48 Amerikaanse oorlogshelden. 2013, De Gelderlander. Dit boek is een bundeling portretten van de militairen die op 20 september 1944 sneuvelden tijdens de heroïsche oversteek van de Waal bij Nijmegen. Het boek beschrijft de aanloop naar de oversteek, de toestand in Nijmegen ten tijde van de operatie Market Garden, het belang van de Waalbrug en geeft bovendien een beeld van de situatie aan de kant van de Duitsers. . Nederlandstalig. Hard Cover - 200 pages. €  19,95
More Info
S19911  Click for more information Het commando-Pieters - Hollandse SS-ers in Brummen en Loosdrecht april-mei 1945. Stijn Wiegerinck. 2014, Uitgeverij Aspekt. De "afgrijselijkste" misdrijven die zij onder ogen hadden gekregen. Dat waren volgens de hoogste Nederlandse rechters de oorlogsmisdrijven van SS-Jagdkommando Zeppelin: een groep van Nederlandse, Duitse en Belgische SS'ers die in april 1945 neerstreek in Brummen en Loosdrecht. De commandant was een Nederlande: SS-Unterscharführer Andries-Jan Pieters. Hij was de laatste Nederlandse oorlogsmisdadiger die de kogel kreeg. Nederlandstalig. Soft Cover - 270 pages. €  24,95
More Info
S19993  Click for more information Het Nederlandse leger in foto's 1900-1940 deel 1 - Kampleven-Kazerneleven. Jop Boer. 2015, Evans Brothers. het Nederlandse leger wist in de meidagen van 1940 amper wat oorlogvoeren was, en met een beperkt beschikbaar budget werd Hollandse zuinigheid een begrip binnen het leger. Maar men probeerde het beste van de diensttijd te maken, zo werd er regelmatig een kaartje of een foto naar huis gestuurd. Het leger van toen is bewaard gebleven in foto's, gemaakt ter herinnering aan de diensttijd of om familie of verloofde te laten zien hoe het er aan toe ging. Een enkeling had een eigen camera om een paar kiekjes mee te maken, aangezien het soldij weinig toeliet. In dit boek zijn een aantal foto's opgenomen die gemaakt zijn in en rond de kazerne en het kamp met als doel de gang van het dagelijks leven weer te geven. Het boek wordt geleverd met een usb-stick waarop de foto's uit het boek staan welke u dan rustig op de computer kunt bekijken. NIEUW BOEK!. Nederlandstalig. Soft Cover - 181 pages. €  20,00
More Info
S20264  Click for more information De Voorman - Henk Feldmeijer en de Nederlandse SS. Bas Kromhout. 2012, Uitgeverij Atlas Contact. Op polygoonbeelden loopt hij parmantig voor de SS-troepen uit - Henk Feldmeijer, waarschijnlijk de fanatiekste Nazi die Nederland rijk was. Veel is er niet over hem bekend want vlak voor het eind van de oorlog kwam hij om het leven. Hij heeft zich nooit hoeven verantwoorden. Feldmeijer was niet zo maar een volgeling of een avonturier, maar een fanatieke ideoloog, een actieve politicus voor wie Mussert nog veel te soft was. Met behulp van nieuw ontdekte dagboeken en brieven legt de auteur de gedachtewereld van Feldmeijer bloot. Hij laat zien, hoe Feldmeijer radicaliseerde van een gewone student tot haatzaaier, terroristenleider en agent van het kwaad. Nederlandstalig. Soft Cover - 583 pages. €  27,50
More Info
S21565  Click for more information Het krijgsvolk van weleer - Panorama van leger, Luchtmacht en Marine in mei 1940. J. Klingens. Jordans. In dit boek wordt een beeld geschetst van het vooroorlogse Nederlandse Krijgsvolk en wordt naast Leger, Luchtmacht en Marine ook aandacht besteed aan de Koopvaardij. Nederlandstalig. Soft Cover - 118 pages. €  20,00
More Info
S21874  Click for more information Onvoltooid verleden tijd - Jodenvervolging in Almelo. C.B. Cornelissen. 2006, Twents-gelderse Uitgeverij de Bruyn. Chronologisch wordt de jodenvervolging door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog in (regio) Almelo beschreven, eerst de vooroorlogse situatie van joden in Almelo en Duitsland en de vlucht van Duitse joden na Hitlers machtsovername in 1933 naar Nederland, o.a. Almelo. Dan wordt het nazibeleid belicht dat (Nederlandse) joden eerst isoleerde, dan deporteerde naar Westerbork en vandaar naar een Duits of Pools concentratiekamp. Er is aandacht voor de rol van de NSB, Landwacht, politie, onderduik en Almelose onderduikervaringen, opkomend verzet, toenemende hulp aan joden in de laatste oorlogsfase, bevrijding en terugkeer. Nederlandstalig. Hard Cover - 332 pages. €  20,00
More Info
S22190  Click for more information De Nederlandse Arbeidsdienst 1940-1945 - Ontstaan, opkomst en ondergang. Willem F. van Breen. 2004, Walburg Pers. ‘Ick Dien’ eigen land en volk. Met dit devies worden jonge mannen gedurende de bezettingsjaren 1940-1945 verplicht een halfjaar deel uit te maken van de Nederlandsche Arbeidsdienst (NAD). Eén van hen is Willem van Breen. In een oud en donkergroen geverfd legeruniform leert hij marcheren met een schop, in de door de Duitsers zo geliefde ‘ganzenpas’. Zestig jaar na dato vraagt Van Breen zich af welke bedoelingen de Duitsers hadden met deze bijna militaire opleiding. Voor de wederopbouw van het verwoeste vaderland? Of waren zij van plan de Nederlandse arbeidsmannen in te zetten voor hun oorlog, zoals met de 'Reichs Arbeitsdienst' het geval was? Van Breen legt deze vraag voor aan het NIOD en keert met veel aantekeningen en een stapel dossiers huiswaarts. Op een regenachtige decemberdag raakt hij gegrepen door de historie waar hij zelf deel van uitmaakt: namen, herkenbare situaties, kadaverdiscipline en het alomtegenwoordige nationaal-socialisme. De dossiers, persoonlijke impressies van lotgenoten en eigen ervaringen vormen de basis voor De Nederlandsche Arbeidsdienst 1940-1945. Ontstaan, opkomst en ondergang. Voor het eerst wordt in dit boek het ontstaan, de opkomst en ondergang van de NAD volledig in beeld gebracht. Een belangwekkend historisch naslagwerk, maar ook een persoonlijk document dat de ervaringen achter de feiten belicht. Nederlandstalig. Hard Cover - 471 pages. €  30,00
More Info
S22783  Click for more information Fotografie in bezettingstijd - Geschiedenis en beeldvorming. René Kok/Herman Selier/Erik Somers. 1993, Waanders Uitgevers. Beschrijving van de verschillende soorten fotografie gedurende de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Voorzien van zeer veel zeldzame foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 128 pages. €  12,50
More Info
S24591  Click for more information Rotterdam Frontstad - 10-14 mei 1940. Gerard Groeneveld. 1993, Vantilt. In de vroege ochtend van 10 mei 1940 wordt Rotterdam op bruuske wijze de oorlog ingesleurd. Bommen vallen op vliegveld Waalhaven. Kort daarna dalen Duitse parachutisten uit de lucht en nemen samen met andere goed voorbereide luchtlandingstroepen het vliegveld in. Op de Maas landt een eskader watervliegtuigen van waaruit Duitse soldaten in rubberbootjes naar de kant peddelen. Ze hebben haast. Rotterdam vervult een sleutelpositie in de Duitse opmars. Het bezit van de Maasbruggen is van vitaal belang voor de achterop volgende troepen. Hitler wil dat de Vesting Holland zo snel mogelijk in Duitse handen valt. Daarvoor is een spectaculaire luchtlandingsoperatie bedacht. De verrassing is voor de Rotterdammers volledig. Zij hebben geen idee wat oorlog is, maar leren snel bij. Tegen heug en meug zitten ze vanaf het eerste uur midden in de frontlinie. Vijf beklemmende dagen van verbitterde strijd volgen, eindigend in het bekende vernietigende bombardement. Aan de hand van nieuwe bronnen en tientallen nooit gepubliceerde foto’s en documenten vertelt Gerard Groeneveld het verhaal hoe de oorlog naar de Maasstad kwam. Rotterdam frontstad beschrijft een indringende geschiedenis waarin de persoonlijke verhalen de boventoon voeren: van Nederlandse en Duitse soldaten, maar vooral ook van de tussen het geweld gevangen burgers. NIEUW BOEK!. Nederlandstalig. Soft Cover - 192 pages. €  32,50
More Info
S25099  Click for more information Kriegsberichter - Nederlandse SS-oorlogsverslaggevers 1941-1945. Gerard Groeneveld. 2007, Vantilt. Nadat Hitler in 1941 de Sovjet-Unie was binnengevallen, riep hij ook Nederlanders op de strijd tegen het bolsjewisme aan te binden. Enthousiast gaven duizenden aan de oproep gehoor. Treinen vol vrijwilligers denderden richting oostfront. Hun krijgshandelingen werden in woord, beeld en geluid vastgelegd door landgenoten, Nederlandse Kriegsberichter. Op basis van archiefmateriaal en persoonlijke getuigenissen vertelt Gerard Groeneveld het verhaal van die SS-oorlogsverslaggevers. Niet eerder werd zo uitvoerig aandacht besteed aan deze bijzondere vorm van journalistiek. Wie waren die journalisten, wat dreef hen en hoe gingen ze precies te werk? Kriegsberichter is een meeslepend relaas over de alsmaar diepere kloof tussen beeld en werkelijkheid - over regisseren en geregisseerd worden. Met DVD met geluidsfragmenten. Engelstalig. Soft Cover - 192 pages. €  25,00
More Info
S28963  Click for more information Klein Venijn - Kleinkampfmittel en de konvooivaart op Antwerpen 1944-1945. Cor Heijkoop. 1995, ADZ. Op 4 september 1944 viel Antwerpen nagenoeg ongeschonden in geallieerde handen. Pas ruim twee maanden later kwam er ook een einde aan de Duitse overheersing van de Scheldemond. Maar de Duitsers gaven niet op. Ze ontwikkelden een nieuw, geheim wapen, de zogenaamde Kleinkampfmittel: een- en tweemans onderzeebootjes en met springladingen volgepropte snelle motorbootjes. Samen vormden ze het klein venijn. In de zuidelijke Noordzee en de westerschelde ontstoind een felle strijd, die voortduuurde tot de Duitse capitulatie van 5 mei 1945. Deze episode is in de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog tot nu toe vrijwel onbelicht gebleven. In dit boek worden de geheimen van de "staart" van de oorlog ontguld. Nederlandstalig. Soft Cover - 22 pages. €  22,50
More Info
S30277  Click for more information Gevangen in het veen - De geschiedenis van de Emslandkampen, 15 onbekende Duitse concentratiekampen langs de grens van Groningen en Drenthe. Pieter Albers. 2005, Uitgeverij Noordboek. Vlak over de grens in Duitsland, ter hoogte van de provincies Drenthe en Groningen, hebben vanaf 1933 tot het einde van de Tweede Wereldoorlog vijftien concentratie-, straf- en krijgsgevangenenkampen gelegen, de Emslandkampen. Daar speelden zich, net als in de grote concentratiekampen, afschuwelijke taferelen af. Namen als Auschwitz en Dachau zijn een begrip geworden in Nederland, syniniem voor het grote leed van de oorlog, terwijl de nabijgelegen Emslandkampen nauwelijks bekend zijn. Dit boek verteld het verhaal van deze onbekende oorlogskampen. Het verhaal van de gevangenen, maar ook van omwonenden en van Nederlanders uit de grensstreek die direct of indirect met de kampen te maken kregen. Nederlandstalig. Hard Cover - 176 pages. €  25,00
More Info
S30974  Click for more information Schepen van de Koninklijke Marine in W.O. II . Chris Mark. 1997, Uitgeverij De Alk B.V.. Een uniek en compleet overzicht van al die schepen die streden voor de bevrijding van ons land... In dit indrukwekkende boek beschrijft Chris Mark alle oorlogs- en hulpschepen waarover de Koninklijke Marine in de periode tussen 1939 en 1945 heeft beschikt. Het geeft daarnaast ook nog eens een overzicht van de schepen die in mei 1940 nog op stapel stonden of waren besteld. Van alle schepen worden naast uitgebreide technische gegevens ook beschrijvingen gegeven van hun prestaties in oorlogstijd. Zeer veel, vaak unieke en niet eerder gepubliceerde foto's verduidelijken de tekst en geven een goede indruk van de schepen en scheepstypen, die in de meest dramatische periode van de geschiedenis van de Koninklijke Marine in actie waren. Nederlandstalig. Hard Cover - 184 pages. €  20,00
More Info
S31691  Click for more information Guerrilla in Rotterdam - De paramilitaire verzetsgroepen 1940-1945. J.L. van der Pauw. 1995, Sdu Uitgeverij. Dit lijvig proefschrift beschrijft op systematische en overzichtelijke wijze de geschiedenis van de paramilitaire verzetsgroepen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam actief zijn geweest. Omdat dit alleen in Rotterdam al bijna tweehonderd verschillende (sub)groepen en georganiseerde acties betrof, moest de onderzoeker zich beperken tot 16 paramilitaire verzetsgroepen, zonder dat dit ten koste van het totale beeld van de Rotterdamse illegaliteit zou gaan. De illegale pers blijft in deze studie buiten beschouwing. De vele sabotage-aanslagen, overvallen en liquidaties worden zonder opsmuk in hun volle omvang en onverhulde toedracht beschreven. De betekenis van deze boeiende en leesbaar geschreven studie, die als zodanig en het karakter krijgt van een naslagwerk en een historisch monument, reikt verder dan alleen het Rotterdamse, omdat veel organisaties ook landelijk actief waren. Met verantwoording, noten, registers en tal van zwart-witfoto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 487 pages. €  45,00
More Info
S31795  Click for more information De bezetting in Vogelvlucht - Luchtfoto's van Nederland 1940-1945. Thierry van den Berg/Cynrik den Decker/Eric Grave. 2012, Flying Pencil. De schrijvers hebben uit vele archieven grote aantallen Geallieerde luchtfoto's van Nederland samengebracht. In dit boek worden diverse thema's behandeld o.a. het dagelijks leven, havens en scheepvaart, steden, bruggen enz. Per thema worden de luchtfoto's afgedrukt en besproken. Zeer indrukwekkend boek. . Nederlandstalig. Hard Cover - 250 pages. €  29,95
More Info
S31966  Click for more information Distinctieven der Beweging - Een geïllustreerd overzicht met distinctieven der Nationaal-Socialistische Beweging. 1931-1945. J.M. Karsten. 2006, Lulu.com. De Nationaal-Socialistische Beweging en de aan haar gelieerde (zuster) partijen hebben gedurende hun bestaan vele distinctieven uitgebracht. Diverse malen zijn bestaande rangaanduidingen, spelden, medailles, vlaggen, e.d. aan veranderingen onderhavig geweest. De samensteller van ‘Distinctieven der Beweging’ heeft gepoogd een geïllustreerd overzicht te schetsen in de vervaardigde en uitgegeven draagtekens van weleer. Deze uitgave bevat een compilatie aangaande distinctieven, draagtekens, structuren en overzichten, e.d. betrekkinghebbende op de Nationaal-Socialistische Beweging gedurende de periode 1931-1945. Deze uitgave is uitsluitend uit interesse voor de historie in de Nationaal-Socialistische Beweging tot stand gebracht. Doelstelling hiervan is om op objectieve wijze een impressie - in woord en beeld - te geven van onderwerpen, als draagtekens en emblemen van een Nederlandse collaboratie-beweging. Het boek is geheel in kleur uitgevoerd. Nederlandstalig. Soft Cover - 94 pages. €  37,50
More Info
S32079  Click for more information Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn - Duits beheer over Nederlands erfgoed. Hans Sakkers. 2018, Eigen uitgave. Dit boek gaat over het ontstaan van de Duitse begraafplaats.  Op een onvruchtbaar stuk Peelgrond, dicht bij de Duitse grens, daar moest het maar gebeuren. De Amerikanen hielpen bij de inrichting en leverden meteen drieduizend Duitse gesneuvelden, die op ‘hun’ begraafplaats in Margraten lagen. De Nederlandse regering zag Ysselsteyn aanvankelijk als tijdelijk, de doden zouden worden overgebracht naar een locatie tussen Aken en Jülich. Na de oorlog hadden de Engelsen het daar voor het zeggen, en die hadden daar geen zin in. Nu heeft Duitsland het ‘eeuwigdurend gebruik’ van wat in Nederland de grootste militaire begraafplaats is. Elk jaar zijn er in november drie herdenkingen. Sakkers: ,,Als je er bent, zie je een oceaan aan kruizen in een glooiend landschap. Voor mij is dit beschaving. Want dit hebben we gedaan voor onze vijand. Op de rug staat de afbeelding van het graf van een soldaat, die bij Dishoek is omgekomen. Het is geen oorlogsboek in de strikte zin van het woord. Het gaat immers over de na-oorlogse aanleg en beheer van de begraafplaats voor Duitse militairen bij Ysselsteyn. Je kunt het boek deze keer ook niet ‘Zeeuws’ noemen. Wat niet wegneemt dat er vele, in Zeeland gesneuvelde militairen op Ysselsteyn liggen. De schrijver noemt ‘Vak W’, net als de andere vakken goed voor driehonderd graven: ,,Daar liggen bijna allemaal in Zeeuws-Vlaanderen gesneuvelde Duitsers. Het is het vak met de meeste onbekenden. Bij de strijd om Biervliet in 1944 zijn de identiteitsplaatjes van de gesneuvelden afgehaald. Slordig. En het waren toch maar Moffen.”. Nederlandstalig. Hard Cover - 648 pages. €  35,00
More Info
S32162  Click for more information Voor Napoleon - Hollanders in oorlogstijd 1792-1815. Mark van Hattem/Mariska Pool/Mathieu Willemsen. 2005, Uitgeverij THOTH. Drieëntwintig jaar lang, tussen 1792 en 1815, was Europa met korte tussenpozen in oorlog. Een complete generatie Nederlandse militairen vocht in verschillende legers voor verschillende heren. De meeste van deze soldaten werden gevormd door hun ervaringen in het leger van keizer Napoleon I van Frankrijk. Maar niet alleen soldaten waren bij het leger betrokken: het leven van vrouwen, kleermakers en wapenfabrikanten kon ook ingrijpend worden beïnvloed door de gebeurtenissen op het slagveld. Dit boek geeft een beeld van het leven van een aantal van hen, zoals de chirurgijn Hendrik Theodoor Verhoef, de dienstplichtige Albert Gerrits Kanis, de vaderlijke kolonel Frederik Hendrik Wagner, de courtisane Ida Saint-Elme en prins Willem van Oranje. De hoofdpersonen zijn mensen die allen op een verschillende manier in de maalstroom van hun tijd werden meegezogen. Dit boek laat de lezer kennismaken met Nederlandse soldaten in Franse dienst en bevat een bijzondere mengeling van verhalen en unieke voorwerpen die samen een helder inzicht bieden in de ervaringen van Hollanders in oorlogstijd. Nederlandstalig. Hard Cover - 128 pages. €  16,50
More Info
S32669  Click for more information Oostfront Vesting Holland - Het Nationaal Bolwerk met bijzondere aandacht voor de rol van de vader van Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven, Commandant Vaartuigendienst. Freek Schlingmann. 2013, Uitgeverij Aspekt. Dit boek handelt over de vrijwel vergeten geschiedenis van het Oostfront Vesting Holland. Op basis van nauwelijks bekende documenten, schildert Freek Schlingmann een fascinerende geschiedenis. Hoewel de slag om de Grebbeberg terecht beeldbepalend is, was het aanvankelijk de toenmalige Minister van Defensie Dyxhoorn die het oostfront van de Vesting Holland ''Het Nationaal Bolwerk'' noemde. Dit verwaarloosde ''Bolwerk'' met ruim 60 forten, zes vestigingsteden uit de 16e en 17e eeuw en de ca. 90 km lange Nieuwe Hollandse Waterlinie, moest een modern onneembaar Bolwerk worden. Een Bolwerk dat grote stedelijke gebieden, industrie, het goud en de kroon tot het uiterste moest verdedigen. Als deze vesting - zo voorspelde de regering in Den Haag - werd gemoderniseerd dan zou in geval van een Duitse aanval, het leger in de Vesting Holland zich staande kunnen houden. Aanvankelijk ging dit geloof en vertrouwen zover dat geld geen rol mocht spelen. Rond dit Bolwerk zet de auteur mythe en werkelijkheid op een rij, en nam en passant de speciale rol van de vader van prof. mr. Pieter van Vollenhoven mee, die in het betreffende gebied als reserve officier het commando voerde over het detachement Vaartuigendienst. Naast de vele opmerkelijke militair-technische en -politieke voorvallen, komen ook verschillende maatschappelijke gebeurtenissen waaronder leed en angst onder de bevolking, ruim aan bod.. Nederlandstalig. Soft Cover - 361 pages. €  24,95
More Info
S32800  Click for more information Op eigen gezag - Politieverzet in oorlogstijd. Hinke Piersma. 2019, Querido's Uitgeverij B.V.. Moffenknechten waren het, de politiemannen die ingrepen bij een demonstratie in het centrum van Amsterdam in december 1945. Het ‘Sieg Heil!’ galmde over het Leidseplein, een duidelijk bewijs dat de imagoschade van de Nederlandse politie enorm was. Ook in de decennia die volgden bleef het beeld dat de politie ‘fout’ in de oorlog was geweest hardnekkig. Meer dan we denken hebben politiemannen en -vrouwen zich verdienstelijk gemaakt in het verzet. Lang niet altijd door heldhaftig de vuist te ballen en principieel nee te zeggen tegen Duitse bezettingsmaatregelen, maar vaak door onopvallende acties die levensreddend konden zijn – van een ingefluisterd woord en een afgewende blik tot een openstaande deur. Op eigen gezag is een boek over politiemensen die ieder op hun eigen manier hun morele grenzen bewaakten en hun weg zochten in de lastige spagaat tussen institutionele collaboratie en persoonlijk verzet. Nederlandstalig. Soft Cover - 256 pages. €  22,00
More Info
S32858  Click for more information Het gevecht bij Mook en Middelaar - Mei 1940. A.M.A. Goossens. 2016, Uitgeverij Aspekt. De strijd in mei 1940 om de Maaslinie tussen Mook en Boxmeer was de enige in deze linie met werkelijk betekenis voor het lot van Nederland in die dagen. Het sterke Duitse 26e Legerkorps had deze sector tot doelgebied en dat legerkorps was het enige dat onder de grote rivieren opereerde onder de vleugels van het 18e Leger dat Nederland diende te veroveren. Het legerkorps trok in de voorste lijn op met twee infanteriedivisies, die naast elkaar opereerden en een snelle opmars naar de omgeving van Breda tot doel hadden. Aan de Maas vochten zij als voorhoede van hun legerkorps hun eerste gevecht. De meest noordelijk opererende divisie was de 254e Infanterie Divisie. Deze moest trachten om tussen Mook en Middelaar een eigen sector aan de westzijde van de Maas vrij te vechten en nadien door te stoten naar het noordelijke deel van de Peel-Raamstelling. Tegenover deze divisie lag tussen Mook en Middelaar één versterkt Nederlands infanteriebataljon, opgesteld in een uiterst ijle linie welke was voorzien van enige tientallen kleine betonnen en stalen kazematten en waarin geschut vrijwel ontbrak. Zij vormden een voorverdediging die tot oorspronkelijk doel had om de aanvallers tenminste een halve dag te vertragen, zodat de achterliggende hoofdstelling - de Peel-Raamstelling - volledig zou kunnen worden bezet door Nederlandse troepen. Heimelijk was echter in april 1940 het besluit al genomen om bij een Duitse inval de hoofdmacht uit de hoofdstelling weg te manoeuvreren naar de Vesting Holland en alleen de frontlijn van de Peel-Raamstelling bezet te houden, wat deze op 10 mei in de vroege ochtend al was. Het kwam er daardoor op neer dat de Maaslinie weinig ander doel meer diende dan de aanvaller enige afbreuk te bezorgen. Zodoende werd het gevecht aan de Maas tussen Mook en Middelaar een waarlijk opofferingsgevecht. Nederlandstalig. Soft Cover - 306 pages. €  21,95
More Info
S33144  Click for more information De Leeuwen van Carentan - Fallschirmjäger-Regiment 6, 1943-1945. Volker Griesser. 2019, S.I. Publications BV. Deze uitgave beschrijft en toont de geschiedenis van het beroemde Fallschirmjäger-Regiment 6, dat tussen 1943 en 1945 onder andere vocht in Rome, Normandië, noord België en zuid Nederland. Het Fallschirmjäger-Regiment 6 behoorde tot de bekendste en meest gerespecteerde Duitse eenheden uit de Tweede Wereldoorlog. Deze elite-eenheid speelde een belangrijke rol bij de bezetting van Rome, bij de strijd tegen de Amerikanen vanaf de vroege uren op D-Day (waar ze de bijnaam ‘de leeuwen van Carentan’ kregen) en het afstoppen van de Geallieerde opmars in de Belgisch-Nederlandse grensstreek en zuid Nederland in september en oktober 1944. Het verhaal is voor het grootste deel gebaseerd op de persoonlijke herinneringen van de leden van dit regiment, die door auteur Volker Griesser uitvoerig werden geïnterviewd. Naast de persoonlijke getuigenissen werd deze publicatie samengesteld op basis van vele primaire bronnen: officiële korps-, divisie- en regimentsorders, gevechtsverslagen, oorlogsdagboeken, en vele eigentijdse geschriften zoals dagboeken en andere handgeschreven verslagen. De tekst wordt geïllustreerd door bijna 200 foto’s, waarvan er vele nog nooit eerder werden gepubliceerd. NIEUW BOEK!. Nederlandstalig. Hard Cover - 248 pages. €  36,00
More Info
S33249  Click for more information De memoires van Simon Tette Hofstra - Sergeant in de Wonsstelling en krijgsgevangene in Stalag IIIA Luckenwalde. Jacob Topper. 2015, Uitgeverij Aspekt. Nadat de militairen in het vak Wons de strijd moesten staken trokken zij terug naar Makkum met de bedoeling om per schip het IJsselmeer over te steken. Echter alle schepen waren weg en zij trokken te voet in zuidelijke richting alwaar zij ter hoogte van het dorpje Gaast krijgsgevangen werden gemaakt. De sergeant S.T. Hofstra beschrijft in zijn dagboek zijn ervaringen vanaf de aankomst in Makkum, het krijgsgevangen gemaakt worden door de Duitsers en zijn transport naar en verblijf in het Duitse krijgsgevangenkamp Stalag IIIa bij Luckenwalde zuidelijk van Berlijn. Na terugkeer uit krijgsgevangenschap benaderde hij door middel van een rondzendbrief zijn niet naar Duitsland afgevoerde sectiegenoten om hun belevenissen te ervaren. Velen waren nog als krijgsgevangene afgevoerd naar Groningen terwijl ook een aantal zich aan krijgsgevangenschap wist te onttrekken door in burgerkleding het gebied te verlaten. Het dagboek maar ook de brieven schetsen een duidelijk beeld van de diverse ervaringen na afloop van de strijd in het vak Wons van de Wonsstelling. Nederlandstalig. Soft Cover - 187 pages. €  18,95
More Info
S33334  Click for more information They were all over the sky - Een kroniek over de Amerikaanse bombardementen gedurende Operatie Market Garden - september 1944. Antoon Meijers. 2019, Flying Pencil NL. Op 17 september 2019 is het 75 jaar geleden dat Operatie Market Garden plaatsvond. In de aanloop naar de herdenkingen van deze geallieerde operatie zullen diverse nieuwe publicaties verschijnen over deze beruchte en iconische veldslag uit de Tweede Wereldoorlog. In de meeste publicaties en standaardwerken ligt het zwaartepunt op de geallieerde luchtlandings- en grondtroepen en de laatste jaren ook meer en meer op de Duitse zijde ervan. Echter, een zeer onbelicht aspect van Operatie Market Garden zijn de Amerikaanse bombardementen vlak voor en tijdens deze operatie. Honderden Amerikaanse B-17 ‘Flying Fortress’ bommenwerpers van in totaal 22 Bomb Groups van de 8th Air Force waren op deze gedenkwaardige dag in september 1944 vanuit Engeland al vroeg op pad om met name Duits luchtafstellingen en andere militaire doelen verspreid over 119 locaties in Nederland aan te vallen. Deze bombardementen waren niet altijd even precies als effectief en eisten tevens nog eens vele slachtoffers onder de Nederlandse burgerbevolking, waaronder ook veel kinderen. Ook de veelzijdige P-47 Thunderbolt jachtbommenwerpers uitgerust met bommen, raketten en zware boordwapens werden gedurende de gehele gevechtsperiode ingezet om de geallieerde luchtlandingstroepen te ondersteunen en de Duitse verdediging in Nederland te ontregelen. Het boek bevat vele kaarten en foto’s, waaronder een groot aantal strike-foto’s gemaakt tijdens de bomaanvallen zelf. Veel materiaal is afkomstig uit het Amerikaanse National Archives and Records Administration te Washington D.C. en is nog nooit eerder gepubliceerd. De luxueuze uitgave van ruim 230 pagina’s is op A4-formaat en zal voorzien zijn van een leeslint, harde kaft en stofwikkel. Bovendien is een uitgebreide index van personen en geografische namen opgenomen in de publicatie, waardoor het boek een belangrijk naslagwerk is. Een must voor iedere luchtvaart-enthousiasteling en Operatie Market Garden specialist!. Nederlandstalig. Hard Cover - 232 pages. €  34,00
More Info
S33384  Click for more information Die Jagdfliegerverbände der Deutschen Luftwaffe 1934 bis 1945 - Teil 13/IV, Einsatz in der Reichsverteidigung und im Westen 1-1- bis 31-12-1944. Jochen Prien e.a.. 2019, Buchverlag Rogge GmbH. Zeer gedetailleerd boek met een beschrijving van de inzet van de Luftwaffe in de Tweede Werelrdoorlog. Dit deel gaat over de inzet bij de Reichsverteidigung en aan het Westfront 1-1 t/m 31-12-1944. Voorzien van veel (vaak onbekende) foto's. Duitstalig. Hard Cover - 512 pages. €  75,00
More Info
S33479  Click for more information Market Garden in de Langstraat - Glidermannen in Drunen en Elshout. Pim van Gelder. 2019, Heemkundekring Onsenoort. Bij Operation Market, het luchtgedeelte van Operation Market-Garden, werden troep en materiaal verplaatst met transportvliegtuigen (parachutisten en klein materiaal) en zweefvliegtuigen, ook wel gliders genoemd (extra troepen, jeeps, zwaarder geschut, voorraden, etc.). Zoals verwacht waren er verliezen. Zo moest een aantal gliders een voortijdige landing maken, vaak in bezet gebied. Dit boek gaat over drie van die gliders die in de omgeving van Drunen gedwongen waren om te landen. Er wordt veel aandacht besteed aan de persoonlijke kant van het verhaal. Wie zaten er in die gliders en hoe slaagden ze er in de Duitse troepen te ontlopen? Door wie werden ze geholpen en hoe werd dat georganiseerd? We hebben het over een groep van 47 geallieerde militairen. Hoe en waar verstop je die? En hoe kom je aan voldoende voedsel in een tijd dat alles op de bon is? Dit boek is het resultaat van het minutieus onderzoeken van een groot aantal dag(boeken), militaire documenten en interviews die zorgvuldig in elkaar zijn geweven tot een zeer compleet en historisch correct verhaal. Nederlandstalig. Hard Cover - 152 pages. €  23,00
More Info
S33531  Click for more information Military Operations of the Dutch Army - 10th - 17th May 1940. P.L.G. Doorman. 2004, Helion & Company. De meeste beschrijvingen van de Campagne in het westenvan 1940 hebben de neiging zich te concentreren op een beperkt aantal onderwerpen, voornamelijk die met betrekking tot de Duitse strijdkrachten of het epos van Duinkerken. De publicatie van deze titel is bedoeld om het evenwicht te herstellen door een gedetailleerd verslag te geven van de operaties van het Nederlandse leger tijdens deze campagne. De auteur begint met een gedetailleerd verslag van het Nederlandse leger voorafgaand aan de campagne, inclusief het campagneplan. Het bevat ook een fascinerend hoofdstuk over de geografie van Nederland vanuit militair oogpunt. De rest van de tekst bestaat uit een dagelijks verslag van de operaties van het Nederlandse leger tot op regimentsniveau of onafhankelijk bataljonsniveau. Daarmee demonstreert de auteur duidelijk de strijdbaarheid van de Nederlandse troepen en de dappere en vasthoudende verdediging waarmee zij de Duitse invasie weerstonden. Bijlagen bieden een gedetailleerde volgorde van gevechten en afzonderlijke orders. Dit is een belangrijke bijdrage aan de beschikbare literatuur over de campagne van 1940 in Frankrijk en de Lage Landen. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  18,00
More Info
S33655  Click for more information Operatie Rebound - Bevrijding van de Westhoek. J. van Doorn. 1994, Stichting Historisch onderzoek Tweede Swereldoorlog. Operatie Rebound was de codenaam van het Geallieerde leger voor de bevrijding van het noordwestelijk deel van Noord-Brabant. Dit boek geeft een gedetailleerd overzicht van de militaire acties in het najaar van 1944 in ondermeer Dintekloord, Feijnaart en Heiningen, Hooge- en Lage Zwaluwe, Klundert, Moerdijk, Oud-Gastel, Stampersgat, Standdaarbuiten, Steenbergen, Willemstad en Zevenbergen. De belichting van de Duitse pogingen om de Geallieerde opmars tegen te houden, vormt een bijzonder aspect, waardoor een uniek document is ontstaan. Nederlandstalig. Soft Cover - 110 pages. €  30,00
More Info
S33695  Click for more information De Nederlandse Cavalerie in de Meidagen van 1940 . E.H. Brongers. Stichting museum Nederlandse Cavalarie. De Cavalarie is een van de meest traditiebewuste onderdelen van de Koninklijke Landmacht. In de vele veldslagen gedurende meer dan vier eeuwen hebben cavalaristen hun leven gegeven voor het vaderland. In de meidagen van 1940 was dat niet anders. De beschrijving van deze oorlogsdagen is een eresaluut aan degenen die het hoogste offer brachten in de nieuwste geschiedenis. Nederlandstalig. Soft Cover - 198 pages. €  27,50
More Info
S33967  Click for more information Eenige wakkere jongens - Nederlandse oorlogsvliegers in de Britse luchtstrijdkrachten 1940-1945. Erwin van Loo. 2013, Boom. Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen ruim 650 Nederlanders deel aan de luchtstrijd boven Europa. Bijna 235 van hen kwamen daarbij om. Wie waren zij? Dit boek is de eerste integrale studie over de Nederlandse strijdkrachten in Groot-Britannië. Het boek beschrijft de tot dusver onderbelichte geschiedenis van een groep onverschrokken jongemannen - uitgeweken militairen, vrijwilligers van overzee en Engelandvaarders - die hun leven riskeerden voor de vrijheid van anderen. NIEUW BOEK!. Nederlandstalig. Hard Cover - 184 pages. €  30,00
More Info
S33969  Click for more information Journey's End - Bomber Command's Battle from Arnhem to Dresden and Beyond. Kevin Wilson. 2010, Weidenfeld & Nicholson. In februari 1945 wierpen Britse en Amerikaanse bommenwerpers duizenden tonnen brandbommen op de stad Dresden, waarbij naar schatting 25.000 mensen werden gedood en een van de mooiste steden van Europa werd verwoest. De controverse die kort daarna uitbrak en die tot op de dag van vandaag voortduurt, heeft alle andere gebeurtenissen in de bommenwerperoorlog lang overschaduwd en de herinnering aan de jonge mannen die hun leven gaven in de luchtstrijd boven Duitsland verwoest. Journey's End veroordeelt noch keurt het bombardement op Dresden goed, maar plaatst het in de juiste context als onderdeel van een veel grotere campagne. Voor de jongemannen die nacht na nacht over Duitsland vlogen, waren er nog veel meer dringende zorgen: de V2-raketten die hun geliefden thuis bedreigden; de gloednieuwe Duitse straaljagers die hen konden aanvallen met snelheden van meer dan 600 mph. Ze leefden in een hoger tempo tijdens deze laatste meedogenloze maanden van de bommenwerperoorlog toen aan geen van beide partijen respijt werd gegeven.. Engelstalig. Hard Cover - 450 pages. €  16,50
More Info
S33989  Click for more information De slag om Arnhem . Antony Beevor. 2018, Ambu/Anthos. In 'De Slag om Arnhem' geeft gerenommeerd historicus en meesterverteller Antony Beevor, auteur van bestsellers als 'D-Day' en 'Stalingrad', met veel oog voor de militaire en politieke beslissingen, een compleet beeld van het strijdveld rondom Arnhem. Een van de grootste luchtlandingen uit de oorlog, een heroïsche strijd die negen dagen duurde, een catastrofale misrekening van de Britten en de laatste overwinning van Adolf Hitler. Gebruikmakend van nieuw archiefmateriaal schetst hij de lotgevallen van soldaten en burgers en ontdoet hij de veldslag van zijn mythen. Antony Beevor komt met een nieuw standaardwerk over de Slag om Arnhem: een uitputtende geschiedschrijving met alle militaire details en aandacht voor de menselijke verhalen. 'Beevors grote talent is zijn vermogen soepel in en uit te zoomen op de strategische beslissingen op hoog niveau en de lotgevallen van de soldaten en burgers aan het front. Hij toont de oorlog in al zijn gruwelijkheid en onmenselijkheid.'. Nederlandstalig. Soft Cover - 472 pages. €  19,50
More Info
S34237  Click for more information Het Vliegerkruis - Voor initiatief, moed en volharding. H.G. Meijer/R. Vis. 1997, De Bataafsche Leeuw. Al spoedig na de capitulatie van 194O moest men constateren dat de bestaande vooroorlogse onderscheidingen niet toereikend waren om de verschillende krijgsverrichtingen van vliegtuigbemanningsleden tijdens de meidagen passend te belonen. Door de Nederlandse regering in ballingschap werd daarom in 1941 het Vliegerkruis ingesteld. In deze uitgave worden alle personen, zowel Nederlanders als geallieerden, vermeld die onderscheiden zijn met het Vliegerkruis. Daarbij wordt informatie verstrekt aangaande rang en functie van de gedecoreerden, hun krijgsmachtonderdeel, het betreffende Koninklijke Besluit, de al of niet postume verlening en de zogenaamde mutatie ( plaats, tijdstip en aard van de krijgsverrichting in kwestie). Tevens worden alle aan Nederlandse vliegtuigbemanningsleden verleende Britse dapperheidonderscheidingen opgesomd. Nederlandstalig. Hard Cover - 269 pages. €  35,00
More Info
S34243  Click for more information The Wreck Hunter - Battle of Britain & The Blitz. Melody Foreman. 2019, Frontline Books. Al in 1961 begon een jonge Terry Parsons, toen nog in de twintig, zijn lange zoektocht naar verloren vliegtuigen en herinneringen aan de Battle of Britain en de Blitz. Wat hij in de daaropvolgende decennia ontdekte, ging veel verder dan het wrak van militaire vliegtuigen, zowel jagers als bommenwerpers. Want met elk van de duizenden RAF- en Luftwaffe-artefacten die hij heeft ontdekt, kwam het ingewikkelde weefsel van levensverhalen die de dappere en heldhaftige, levenden en de doden met elkaar verbinden. Onder de items die hij heeft teruggevonden van de vele crashplaatsen die hij heeft onderzocht, was een met modder vevuilde stuurkolom van een Spitfire met zijn vuurknop nog steeds overgeschakeld naar de schietmodus, een stuk romp van een Dornier Do 17 met de fatale kogelgaten die leidde het neerstortten in Zuidoost-Engeland, een vest van een piloot gebruikte ooit om de wind een tochtige cockpit te verdragen, met bloed bevlekte kaarten van een Luftwaffe-bommenwerper en een verbogen staartvin van een Me 110 met het onmiskenbare swastike symbool. In deze exclusieve biografie, gemaakt op basis van de originele aantekeningen en foto's van Terry die bijna zeventig jaar teruggaan, lezen we niet alleen over de historische betekenis van zijn eigen verhaal als wrakjager, maar ook over het belang van het herinneren aan de levens van de mannen die vochten in de lucht boven Groot-Brittannië in die wanhopige dagen van de Tweede Wereldoorlog. Inderdaad, dit boek laat ons zien hoe de baanbrekende toewijding van één man aan de luchtvaartarcheologie uiteindelijk dient als een uniek eerbetoon aan duizenden jonge zielen, zowel verloren als gevonden in de Battle of Britain en de Blitz. Engelstalig. Hard Cover - 214 pages. €  29,50
More Info
S34271  Click for more information They were on Omaha Beach - The story of D-Day, told by veterans. Laurent Lefebvre. 2004, American D-Day Edition. In dit boek vertellen Amerikaanse veteranen die landen en vochten op Omaha \beach op 6 juni 1944 (D-Day) hun persoonlijk verhaal. Zeer indrukwekkend boek. Engelstalig. Soft Cover - 380 pages. €  22,50
More Info
S34306  Click for more information De NSB - Ontstaan en opkomst van de Nationaal-Socialistische Beweging, 1931-1935. Robin te Slaa/Edwin Klijn. 2009, Boom. Historici Robin te Slaa en Edwin Klijn schreven een vuistdik boek over het ontstaan en de opkomst van de NSB (1931-1935). Op basis van vrijwel ongebruikt materiaal uit het archief van de NSB schetsen zij een beeld van de moeizame start van de partij binnen het gecompliceerde, chaotische fascistische milieu begin jaren dertig met talloze fusies en afsplitsingen van rechtse partijen en bewegingen. De NSB probeerde het fascisme een eigen Nederlands gezicht te geven, maar raakte steeds meer in de ban van Hitlers nazisme en antisemitisme. Lang laveerde de partij tussen Hitler en Mussolini. Te Slaa en Klijn hebben grondig onderzoek gedaan en een bijzonder gedetailleerd standaardwerk over de NSB geschreven. Zij onthouden zich van morele uitspraken en maken duidelijk dat in de jaren dertig het fascisme voor een grote groep mensen een reele en aantrekkelijke ideologie was. Het vormde een mengeling van linkse sociaal-economische ideeen en rechts nationalisme. Niemand kon de latere verschrikkingen van het fascisme bevroeden. Nog twee delen zullen volgen. Bevat fotokatern in zwart-wit en een uitgebreid notenapparaat. Nederlandstalig. Soft Cover - 939 pages. €  32,50
More Info
S34307  Click for more information Nederlandse vrijwilligers in Europese krijgsdienst 1940-1945 - Deel 3: Vrijw. Pantsergrenadier brigade Nederland; 23e Pantsergrenadier divisie Nederland. Jan Vincx/Victor Schotanius. Uitgeverij Etnika. Dit is deel 3 van de gezochte boeken over Nederlandse Vrijwilligers in Europeesche Krijgsdienst in de jaren 1940-1945. Dit deel handelt over het Pantsergrenadier brigade Nederland; 23e Pantsergrenadier divisie Nederland. Uit een hoek van het schutblad is een naam geknipt. Verder in goede conditie. Nederlandstalig. . Hard Cover - 705 pages. €  90,00
More Info
S34308  Click for more information Slag om de Schelde 1944 - De beslissing in de strijd om West-Europa. Tobias van Gent/Hans Sakkers. 2019, Marberg Media. De Slag om de Schelde is één van de grootste militaire operaties uit de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grondgebied. Toch is deze slag relatief onbekend, vooral buiten Zeeland en West-Brabant. Op 4 september 1944 vallen de haveninstallaties van Antwerpen vrijwel onbeschadigd in geallieerde handen. Door grote logistieke problemen na de snelle opmars vanuit Normandië is dit voor de geallieerden een enorme meevaller. Maar zolang Duitse kanonnen in de Scheldemonding de toegang tot de havenstad beheersen, hebben ze niets aan het bezit van de havens. Hitler onderkent het strategisch belang en geeft zijn troepen bevel tot de laatste man stand te houden. Het 1e Canadese Leger krijgt opdracht de Duitsers uit de Scheldemonding te verdrijven. In het najaar van 1944 worden Zeeland en het westen van Noord-Brabant het toneel van een even heroïsche als bittere strijd, die op 8 november 1944 wordt beslecht met de capitulatie van Walcheren. Als een paar weken later de mijnen in de Westerschelde zijn geruimd en de eerste konvooien de haven van Antwerpen bereiken, zijn de bevoorradingsproblemen voor de geallieerde strijdkrachten voorbij en is de Duitse nederlaag in West-Europa onvermijdelijk geworden. De gevolgen van het oorlogsgeweld zijn desastreus. Ruim vijfduizend soldaten en burgers overleven de Slag om de Schelde niet, duizenden raken gewond en hele dorpen en landschappen worden verwoest. De Canadezen ervaren de gevechten in Zeeland en West-Brabant als de meest bloedige van hun veldtocht in West-Europa. Met dit uitstekend gedocumenteerde en fraai geïllustreerde boek geven auteurs Tobias van Gent en Hans Sakkers de Slag om de Schelde de plek in de geschiedenis die deze toekomt. NIEUW BOEK!. Nederlandstalig. Hard Cover - 353 pages. €  49,99
More Info
S34312  Click for more information Stelling Terschelling - Het eiland voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Jan M. Smit. 2019, Eigen uitgave. Jan M. Smit, geboren en getogen eilander, kan zich nog heel goed de aanwezigheid van de Duitse militairen herinneren. Als jongen hielp hij na de oorlog fanatiek mee om de restanten van de Duitse tijd in de bunkers en alles wat daarmee samenhing te bemachtigen om een zakcentje te verdienen. Na de studie in Groningen kon hij zich als tandarts op het eiland vestigen. Naast andere liefhebberijen ontwikkelde zich het gevoel voor het behoud van historische zaken, waaraan ook de herinneringen van de Duitse bezetting bijdroegen. Hij schreef al enige boeken over andere onderwerpen als ballistiek en optiek. Nu beschrijft hij een deel van de eilander geschiedenis: de periode voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Dat alles in verband met de ontwikkelingen die direct of indirect met de bezetting te maken hebben. Dit boek geeft een wat breder beeld over deze specifieke eilander historie. Een nadere uitleg over de bunkerbouw, de activiteiten van de geallieerden en de Luftwaffe, de strijd om de straling, kaartsystemen en hoe de eilanders er het beste van probeerden te maken. De bewoners hebben lijdzaam afgewacht tot de bezetters weer zouden verdwijnen. De toenemende beperking van de bewegingsvrijheid in de oorlogstijd betekende op dit eiland een hoge prijs. Verplaats je in een samenleving die op elkaar was aangewezen en misschien is er dan ruimte voor een genuanceerde beoordeling.. Nederlandstalig. Hard Cover - 232 pages. €  25,50
More Info
S34355  Click for more information De ketens verbroken - Aspecten van de bezetting en de bevrijding van West-Zeeuws-Vlaanderen 1940-1945. André Bauwens/Geert Stroo. 2019, Heemkundekring West-Zeeuws-Vlaanderen. In de loop van de geschiedenis werd West-Zeeuws-Vlaanderen meermaals geteisterd door rampen. Overstromingen en oorlogsgeweld hebben door de eeuwen heen hun sporen in de streek nagelaten. Vijfenzeventig jaar geleden betaalde de streek wederom een zware tol. Om de haven van Antwerpen te kunnen gebruiken, moesten de geallieerden de oevers van de Westerschelde in handen zien te krijgen. De strijd om de Scheldemond werd het landje opnieuw noodlottig. Toen de bezetter begin november 1944 verdreven was, waren de dorpen en stadjes verandert in rokende puinhopen, waren tal van boerderijen verwoest en mochten honderden burgers de bevrijding niet meer meemaken. In De ketens verbroken komen verschillende aspecten van de bezetting en bevrijding van West-Zeeuws-Vlaanderen aan de orde: de meidagen van 1940, de toenemende Duitse repressie, dwangarbeid en tewerkstelling, het verzet, de lotgevallen van burgers tijdens de bevrijding, het militair gezag daarna en de hulpverstrekking via het Rode Kruis om de eerste nood te lenigen. Ondanks alle leed en ellende wist de streek zich te herstellen. Luctor et emergo, ik worstel en kom boven. Nederlandstalig. Hard Cover - 472 pages. €  25,50
More Info
S17619  Click for more information Kopgeld - Nederlandse premiejagers op zoek naar Joden 1943. Ad van Liempt. 2002, Uitgeverij Balans. Begin maart 1943, wanneer de Jodendeportaties in Nederland enige stagnatie vertonen, besluit de Duitse bezetter het premiewapen in te zetten. Een groep van dertig, later vijftig, Nederlandse collaborateurs wordt vrijgesteld voor de betaalde Jodenjacht. De leden van de Colonne Henneicke, zo genoemd naar de leider ervan, krijgen zeven gulden vijftig per ingeleverde jood. Op deze manier hebben de Nederlandse jagers tussen de 8000 en 9000 slachtoffers opgespoord van wie de meesten via de Hollandsche Schouwburg en kamp Westerbork in de vernietigingskampen terecht kwamen. Dit is een verbijsterend en adembenemend boek, vol onbekende feiten en huiveringwekkende details. Het schetst een beklemmende wereld: gewone Nederlandse mannen, maatschappelijk mislukt, bleken bereid uit zucht naar macht en welstand hun joodse landgenoten uit te leveren aan de Duitsers. Even nuchter als genadeloos reisden ze door het land en arresteerden mannen en vrouwen, en kinderen van twee, drie jaar oud.. Nederlandstalig. Soft Cover - 373 pages. €  17,50
More Info
S18956  Click for more information Een zonnige voorjaarsdag - Nijmegen, 22 februari 1944. Frits Abrahams e.a.. 2004, Dekker v.d. Vegt. Dit boek verscheen bij de zestigste herdenking van het bombardement op Nijmegen. De bijeengebrachte verhalen en gedichten hebben met elkaar gemeen dat de fatale vergissing van 22 februari 1944 er een plaats in heeft gelkregen. De betrokken auteuts dragen er op eigen wijze toe bij dat de verwoestende gebeurtenis die Nijmegen definitief heeft veranderd, niet wordt vergeten. Nederlandstalig. Soft Cover - 44 pages. €  12,50
More Info
S21097  Click for more information De repatriëring van Sovjetonderdanen uit Nederland 1944-1956 - Mythe en Waarheid. Feiko H. Postma. 2003, De Bataafsche Leeuw. Tot nu toe ontbrak een grondige bestudering van de houding van de Nederlandse regering en het militair Gezag ten opzichte van de aan het eind van de oorlog in Nederland verblijvende Sovjetonderdanen. In deze studie staat de vraag centraal in hoeverre er vanaf november 1944 en in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog door de diverse Nederlandse overheden dwang op de onderdanen van de Sovjet-Unie werd uitgeoefend om Nederland te verlaten. Hoofdrolspelers in het boek zijn de in Duitse dienst getreden soldaten van het Rode Leger en de Ostarbeiterinnen. Ten minste 6500 Sovjetmilitairen bevonden zich tijdens de oorlog op Nederlands grondgebied en minstens 4000 vrouwen uit de Sovjet-Unie kwamen na de oorlog naar Nederland. In de beschrijving van de naoorlogse periode komt ook het Nederlands beleid ter sprake ten opzichte van de in de Sovjet-Unie achtergebleven Nederlanders. Hun vrijlating werd in toenemende mate afhankelijk gemaakt van de terugkeer der Sovjetburgers.. Nederlandstalig. Hard Cover - 368 pages. €  20,00
More Info
S22977  Click for more information Hutgheest - Jaarboek Historische Vereniging Oud Uitgeest 2015. 1982, vereniging Oud Uitgeest. In dit jaarboek verhalen van het Noord-Hollandse dorp Uitgeest in de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 383 pages. €  15,00
More Info
S23401  Click for more information Oorlogsgraven in Oegstgeest . Freek Lugt. 2002, oorlogsgraven comité oegstgeest. In dit boek worden alle oorlogsgraven in Oegstgeest beschreven. De graven van de Geallieerde vliegers die er neerkwamen, gesneuvelden uit de meidagen van 1940 en de Oegstgeesters die in de oorlog het leven lieten. Iedereen is persoonlijk beschreven. Nederlandstalig. Soft Cover - 76 pages. €  15,00
More Info
S23870  Click for more information Vlissingen 1940-1945 - Ongepubliceerde foto's van Zeeland tijdens de bezettingstijd. Paul Voskamp. 1994, Zeelandfotowo2. In dit boek nimmer gepubliceerde foto's van Vlissingen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het boek is zo samengesteld dat er een wandeling gemaakt wordt door de stad, vanaf het station, door het havengebied en het stadsdeel eiland. Zo wordt het beeld gevormd van Vlissingen in de bezettingsjaren. Na de oorlog is vlissingen sterk veranderd, maar zo was het. Het boek bevat zelfs enkele kleurenfoto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 52 pages. €  24,95
More Info
S25321  Click for more information De schrik van Gouda - Het optreden van SD'er Han Balvert in Midden-Holland. Jan H. Kompagnie. 2004, Uitgeverij Waanders. De Nederlander Han Balvert is drie maanden als SD'er in vooral Gouda actief geweest. Hij trad echter niet alleen in die stad op maar ook in Woerden, Waddinxveen, Ouderkerk aan den IJssel en Bodegraven. Velen vreesden hem als de 'Schrik van Gouda'. Dat kwam door zijn uiterst gewelddadig optreden in dienst van de Duitse bezetter en zijn aandeel in de dood van zes personen. Maar wat deed Balvert nu werkelijk en waarvoor was hij precies verantwoordelijk? En waartoe werd hij veroordeeld, wanneer kwam hij vrij? In dit boek antwoorden op de vele vragen rondom de 'Schrik van Gouda'. Nederlandstalig. Soft Cover - 302 pages. €  19,50
More Info
S25743  Click for more information De Koog in Oorlogstijd . Paul Dijkstra. 1973, Eigen Uitgave auteur. Mooi fotoboek over Duitse soldaten op Texel. Het zijn voornamelijk jonge mannen van een Reichs Arbeitsdienst Abteilung. Foto's van werkzaamheden, bunkerbouw, oefeningen, vrije tijd enz.. Duitstalig. Hard Cover - 234 pages. €  16,95
More Info
S26369  Click for more information De Arbeitsinzet - De gedwongen arbeid van Nederlanders in Duitsland 1940-1945. B.A. Sijes. SDU Uitgeverij. Dit boek geldt terecht als het standaardwerk bij uitstek over de gedwongen arbeid van Nederlanders waartoe, naarmate de oorlog vorderde en een totale oorlog werd, de Duitsers honderdduizenden verplichtte. Het zakelijke, helder geschreven verslag, voortreffelijk gedocumenteerd, behandelt allereerst de reeds vóór mei 1940 op gang gekomen min of meer gedwongen tewerkstelling van Nederlandse werklozen in Duitsland. Voor wat de jaren 1940-45 betreft, biedt dit boek een minutieuze beschrijving van het steeds meer eisen stellende Duitse apparaat - overigens intern sterk verdeeld - de tot steeds grotere concessies bereid zijnde Nederlandse autoriteiten en instanties en de erbarmelijke omstandigheden waarin vooral na 1942 gewerkt moest worden. In grotere openbare bibliotheken zal dit boek - waarvan dr. L. de Jong dankbaar gebruik gemaakt heeft - wellicht niet mogen ontbreken. Register, bronnenverantwoording, zwart-wit illustraties. . €  30,00
More Info
S26487  Click for more information Ooievaar brengt zondvloed - De onderwaterzetting van de Betuwe December 1944-Maart 1945. Ferdinand van Hemmen. 2000, Historische Kring Kesteren en omstreken. Een publikatie van de Historische Kring Kesteren en Omgeving die de gebeurtenissen beschrijft rond de Duitse operatie 'Storch' (ooievaar). Deze operatie behelste het inunderen van grote delen van de Betuwe tijdens de oorlogswinter van 1944 en het voorjaar van 1945. Deze waterhindernis tegen de opmars van de geallieerde legers veroorzaakte echter een rampsituatie doordat de Duitse bezetter het gedrag van het water had onderschat. Nederlandse waterstaatkundigen werd om hulp gevraagd om het water weer in redelijke banen te leiden. De auteur geeft een uitgebreid overzicht van de achterliggende gedachten rond de inundatie, het Duitse besluitvormingsproces, het verloop van de operatie 'Storch' en de directe gevolgen voor de Duitse militairen en de bewoners van de Betuwe, de wateroorlog en de gevechten tegen de oprukkende geallieerde eenheden in dit gebied. Het boek is geïllustreerd met originele zwart-witfoto's en een aantal duidelijke overzichtskaarten. Duitstalig. Soft Cover - 207 pages. €  22,50
More Info
S28440  Click for more information Tussen twee Meidagen - Purmerend in de oorlog 10 mei 1940-5 mei 1945. 2003, Historische vereniging Purmerend. Beschrijving van de Noord-Hollandse stad Purmerend gedurende de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Hard Cover - 224 pages. €  16,50
More Info
S28657  Click for more information Met de blik naar boven . M.H. Huizinga. 1997, Uitgeverij Reco. Dit boek gaat over de luchtoorlog boven Groningen. De titel is ontleend aan het feit dat men in die jaren vaker naar boven keek dan in welke andere tijd ooit. Dat gebeurde niet alleen uit angst, maar ook van opwinding of nieuwsgierigheid. Doorgaans was dat vanwege de overvliegende toestellen en de luchtoorlog in het algemeen, later, tijdens de bevrijdingsgevechten, werd er vaak met zorg naar boven gekeken. Engelstalig. Hard Cover - 218 pages. €  17,50
More Info
S28698  Click for more information De Bedford Boys - Hoe 19 jongens uit één dorp in de eerste aanvalsgolf op D-Day omkwamen. Alex Kershaw. 2017, Uitgeverij BZZTôH. Op 6 juni 1944, om halfzeven 's ochtends, landden 180 mannen van de A-Compagnie op Omaha Beach, Normandië. Ze werden door de Duitsers begroet met furieuze kogelregens uit machinegeweren en meedogenloze granaten. Binnen enkele minuten was het zand doordrenkt van het bloed. Onder de gevallen soldaten waren 19 jongens uit Bedford, een stadje van drieduizend zielen in Virginia. In de militaire geschiedenis van de Verenigde Staten is dit verlies tot op heden het grootste dat een Amerikaanse stad in één dag trof. Dit is het verhaal van jonge mannen die het leven lieten en de paar kameraden die de slachting op miraculeuze wijze overleefden. Het is tevens het verhaal van Bedford, de plattelandsgemeente van hun gezinnen en vrienden, van hun hoop en hun dromen. De Bedford boys volgt de levens van de jongens die bij de National Guard gingen om een paar dollars bij te verdienen, onverwachts in dienst moesten, een intensieve training in Engeland volgden en aan hun eind kwamen op de Franse stranden. Hun verleden wordt met behulp van brieven, dagboeken en interviews gereconstrueerd - tot en met de militaire blunders die hun lot bezegelden. Wat rest is de onvoorstelbare moed die zij op D-Day aan de dag legden om Omaha Beach, en uiteindelijk de rest van Europa, te bevrijden. Het lot van de jongens uit Bedford is een van de meest overweldigende - en onbekende - verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Duitstalig. Soft Cover - 66 pages. €  17,50
More Info
S28903  Click for more information Mei 1940 - De strijd op Nederlands grondgebied. H. Amersfoort/P. Kamphuis. SDU Uitgeverij. Mei 1940: na vijf dagen vechten moest Nederland capituleren. In dit boek wordt, naast een zeer nauwkeurige beschrijving van de strijd zelf ook de voorbereiding op die strijd beschreven. Zou een ander Nederlands Defensiebeleid tot een wezenlijk andere uitslag hebben kunnen leiden? Komt het beeld dat velen van de strijd hebben wel overeen met de werkelijkheid? Het duel op strategisch niveau tussen generaal Winkelman en zijn Duitse tegenspeler generaal von B ock wordt uitvvoerig behandeld. Sterke kanten van het Nederlandse leger worden belicht, zwakke plekken leggen de auteurs bloot. Ex-bibliotheekboek, derhalve goedkoop aangeboden. Het boek verkeerd in goede staat. Nederlandstalig. Soft Cover - 244 pages. €  20,00
More Info
S28959  Click for more information Barneveld 1939-1945 - Van Mobilisatie tot en met Bevrijding & het Verzet. Gerjan Crebolder/Tijs van den Brink. 2006, BDU BV. In dit boek de geschiedenis van het Gelderse Barneveld gedurende de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 64 pages. €  22,50
More Info
S29109  Click for more information Tussen "Truppenplatz" en "Fliegerhorst" 1940-1945 - De veelbewogen geschiedenis van het dorp Hoenderloo tijdens de Tweede Wereldoorlog. Peter A. Veldheer. 1995, Protestantse Stichting Lectuurvoorlichting. Dit is het verhaal van het dorp Hoenderloo op de Veluwe, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van een niet genummerde fotosectie. Voorzien van de handtekening van de auteur. Nederlandstalig. Soft Cover - 120 pages. €  19,95
More Info
S29138  Click for more information Dossier Nordpol - Het Englandspiel onder de loep. Jo Wolters. 1991, Boom. Het Engelandspiel is nog steeds een van de grote mysteries uit de Tweede Wereldoorlog. Hoe is het mogelijk geweest dat de Britten zich zo lang - maart 1942 tot april 1944 - door de Duitsers lieten beednemen? Waarom negeerden ze de vele signalen dat er met hun acties in bezet Nederland iets niet pluis was? En: was het wel een Englandspiel of toch eerder een "Germany Game"? Speelden de Duitsers het slim of de Engelsen, de schrijver geeft in dit boek zijn visie. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  20,00
More Info
S29154  Click for more information Gebroken Lente - Rhenen 1940-1945. J.G. Koekoek Jr./H.P. deys. 2018, H. Veenman en Zonen B.V.. Boek over het Utrechtse Rhenen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. 160 - HC pages. €  20,00
More Info
S29689  Click for more information Scheveningen Sperrgebiet . Piet Spaans. 1984, Boekhandel Paagman. Dit boek behandeld de geschiedenis van Scheveningen in de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 240 pages. €  15,00
More Info
S31633  Click for more information De SS-frontarbeiders van kamp Amersfoort . Henk Sintniklaas. 1999, Uitgeverij Voorhoeve. Weinig is er geschreven en ook weinig is er bekend over de lotgevallen van een groep onderduikers die tijdens razzia's door de Duitse bezetter werd gearresteerd en via het kamp Ommen en concentratiekamp Amersfoort naar Duitsland en verder werd getransporteerd. Velen van hen keerden niet terug.' Zo begint de auteur zijn onopgesmukte boek over de donkerste periode van zijn leven. De gevangenen kwamen terecht tussen duizenden vrijwilligers die zich hadden aangemeld als arbeider. Anderen bleken te zijn ingeschakeld in het kader van de arbeidsinzet. Deze groepen werden naar het oosten gezonden via Berlijn, waar ze oude, soms buitenlandse uniformen zonder distinctieven aankregen. Het vluchten werd voor deze mensen vrijwel onmogelijk gemaakt, omdat ze al hun civiele spullen moesten inleveren. Op vluchten stond volgens de rechtspraak van de Waffen-SS sowieso de doodstraf. Het boek laat zien welke ontberingen Henk Sintniklaas en zijn metgezellen doorstonden. Het kwam er in feite op neer dat de frontarbeiders als gevangenen aan het werk werden gezet bij bouw- en boswerkzaamheden. Zo hebben ze maanden moeten werken aan de bouw van een klein concentratiekamp in Jamlitz (Polen). In totaal waren naar schatting ongeveer drieduizend Nederlanders bij de tewerkstellingen betrokken. Het Nederlandse publiek en de autoriteiten waren er over het algemeen niet mee bekend, dat er naast vrijwillige ook gedwongen SS-frontarbeiders waren. Alleen het woord was genoeg om haatgevoelens los te maken zonder aanzien des persoons.Weinig is er geschreven en ook weinig is er bekend over de lotgevallen van een groep onderduikers die tijdens razzia's door de Duitse bezetter werd gearresteerd en via kamp Ommen en concentratiekamp Amersfoort naar Duitsland en verder werd getransporteerd. Zij werden via Berlijn naar het oosten gezonden en gedwongen te werken als frontarbeiders. Velen keerden niet terug. Nederlandstalig. Soft Cover - 138 pages. €  16,50
More Info
S31767  Click for more information Gouda in de Tweede Wereldoorlog . M.J. van Dam/H.C. van Itterzon/H.J. Maarsingh. 1995, Eburon. In dit boek wordt de geschiedenis van het Zuid-Hollandse Gouda gedurende de Tweede Wereldoorlog beschreven. Met veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 300 pages. €  24,50
More Info
S31890  Click for more information Hr.Ms. Abraham Crijnssen - Van mijnenveger tot museumschip. R.E. van der Horst Pellekaan. 2006, Uitgeverij Aprilis. Weinig schepen van de Koninklijke Marine hebben zo'n heroïsch verleden als de mijnenveger Hr.Ms. Abraham Crijnssen. Velen kennen het verhaal van de spectaculaire ontsnapping uit Nederlands-Indië in maart 1942. Gecamoufleerd als tropisch eiland misleidde het vaartuig de Japanse patrouilles en bereikte veilig de havenplaats Geraldton op de westkust van Australië. Auteur R.E. van Holst Pellekaan beperkt zich in deze scheepsmonografie echter niet tot dit spannende verslag. Hij volgt de Abraham Crijnssen vanaf de kiellegging in 1936 tot aan het moment van afmeren aan de kade bij het Marinemuseum in Den Helder bijna 70 jaar later. De levensloop van de mijnenveger kent veel raakvlakken met belangrijke episodes uit de Nederlandse geschiedenis. De lezer vaart mee naar de Oost, beleeft de ontsnapping naar Australië, konvooieert koopvaardijschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog en patrouilleert in Indische wateren. De Abraham Crijnssen was een mijnenveger met patrouille- en konvooitaken, opleidingsschip, netpoortschip, korpsschip voor zeekadetten en uiteindelijk museumschip. De belevenissen van het schip en haar opvarenden vormen samen een boeiend relaas. Nederlandstalig. Hard Cover - 72 pages. €  16,00
More Info
S31945  Click for more information Bob Schreiner - 1915-1994 Luvhtvaartpionier. Arnoud Schreiner. 2016, Eigen uitgave. Wie was die Bob Schreiner, een van de weinig unieke Luchtvaartpioniers die Nederland gekend heeft? Gepassioneerd van de naoorlogse vliegerij, lukte het hem vanuit zijn huiskamer met een klein aantal luchtvaartagentschappen een vliegbedrijf te starten, dat hij met vallen en opstaan wist uit te breiden tot een succesvol internationale luchtvaartonderneming. In 1964 koos Schreiner als thuishaven voor Rotterdam Airport waar op 22 juni 2006 een bronzen borstbeeld van Schreiner werd onthuld door zijn kleinzoon Olivier en luchthavendirecteur Roland Wondolleck. Het bedrijf werd in 2005 overgenomen door de Canadian Helicopter Corporation. CHC staat voor Canadian Helicopter Corporation. Het Canadese bedrijf biedt na de overname nog steeds dezelfde diensten aan vanuit Nederland onder de naam CHC Airways. Zijn zoon Arnoud Schreiner (1946) schreef dit boek naar aanleiding van de 100e geboortedag van zijn vader in 2015. Bob Schreiner mag zeker gerekend worden tot een van de echte Nederlandse luchtvaartpioniers uit de vorige eeuw.. Nederlandstalig. Hard Cover - 216 pages. €  16,50
More Info
S32076  Click for more information Gestold verleden - 17 mei 1940 Frans oorlogsgeweld op Middelburg. A.B.J. Goosens. 2012, Eigen uitgave. Dit boek gaat in op de opmars van de Duitse SS-troepen door Zeeland en de rol van de Nederlandse en Franse verdedigers. Vanuit die situatie worden de beschietingen op Middelburg door Franse artillerie in detail beschreven, inclusief het aantal en het soort granaten dat is gebruikt. Ook wordt ingegaan op het functioneren van het burger- en het militair bestuur, de hulpverlenende instanties en de bijzonder de rol van de burgemeester gedurende die dagen. Verder krijgen de geschillen in de samenleving tijdens en kort na de bezetting de nodige aandacht zodat de gestolde beeldvorming daarover, meer genuanceerd wordt. Nederlandstalig. Soft Cover - 159 pages. €  16,50
More Info
S32227  Click for more information Nieuwlande 1940-'45, een dorp dat zweeg . J. Schonewille/J. Engels/J. van der Steen. Eigen uitgave. Dir boek beschrijft de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het Drentse Nieuwlande. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 160 pages. €  18,50
More Info
S32385  Click for more information De Wonsstelling - Wanhoopslinie voor Kornwerderzand. Jacob Topper. 2010, Friese Pers Boekerij. Dit met unieke foto's en kaarten geïllustreerde boek geeft een uitgebreid verslag van de voorbereidingen en de gevechtshandelingen, gebaseerd op nooit eerder gepubliceerde verslagen en persoonlijke aantekeningen van militairen en burgers. De strijd, die aan Nederlandse zijden 18 doden kostte, werd altijd terloops beschreven als voorspel van de aanval op Kornwerderzand. Voor het eerst krijgen de militairen die in de Wonsstelling hebben gediend een waardig eerbetoon in dit naslagwerk. Adjudant b.d. Jacob Topper (62) is plaatsvervangend conservator van het Kazemattenmuseum Kornwerderzand en werkt al ruim twintig jaar als vrijwilliger voor dit museum. Nederlandstalig. Hard Cover - 192 pages. €  30,00
More Info
S32480  Click for more information De Velser Affaire - Een omstreden oorlogsgeschiedenis. Bas von Benda-Beckmann. 2013, Boom. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de bezetter in Velsen en Kennemerland ongekend succesvol. De Duitsers arresteerden en vermoordden een aantal veelal communistische verzetsmensen, onder wie Hannie Schaft. Na de oorlog deden geruchten de ronde over wat de Velser-affaire ging heten. Waren de verzetsmensen verraden door Nederlandse en geallieerde autoriteiten, die zo de linkse beweging wilden raken? Dit boek geeft antwoord op een aantal vragen die de gemoederen nog altijd bezighouden. Nederlandstalig. Soft Cover - 461 pages. €  24,50
More Info
S32512  Click for more information Riphagen - "Al Capone" Riphagen, een van Nederlands grootste oorlogsmisdadigers. Bart Middelburg/René ter Steege. 2016, Uitgeverij De Kring. Dries ‘Al Capone’ Riphagen was in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog een leidende figuur in de Amsterdamse onderwereld. Hij joeg de Tweede Wereldoorlog volgens schattingen zeker tweehonderd mensen de dood in. Hij verraadde ook de kern van de door Gerrit Jan van der Veen opgerichte persoonsbewijzencentrale. Riphagen is echter nooit veroordeeld. Na  zijn arrestatie in mei 1945, wist hij in 1946 te vluchten via Spanje naar Argentinië en werd een persoonlijke vriend van Juan en Evita Perón. Hij overleed in 1973 in Zwitserland. In het omvangrijke standaardwerk van Loe de Jong komt ‘Al Capone’ nergens voor; officieel is ook nooit opgehelderd hoe Riphagen zijn straf kon ontlopen. Parool-verslaggevers Bart Middelburg en René ter Steege reconstrueren in dit boek de levensloop van een van de grootste Nederlandse oorlogsmisdadigers, met als schokkende conclusie: Riphagen ontsnapte met hulp van de leiding van het Bureau Nationale Veiligheid, de voorloper van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.. Nederlandstalig. Soft Cover - 224 pages. €  12,50
More Info
S32535  Click for more information Grebbelinie 1940 - 10e druk Gehele herziene uitgave. E.H. Brongers. 2002, Uitgeverij Aspecht. Ten aanzien van de geschiedschrijving over de militaire schermutselingen op Nederlands grondgebied tijdens de Duitse inval in mei 1940 is luitenant-kolonel b.d. E.H. Brongers een begrip. Als oud-beroepsofficier bij de Koninklijke Landmacht en oud docent aan de Militaire Academie te Breda publiceerde hij veertien toonaangevende boeken over deze ingrijpende gebeurtenissen in de recente Nederlandse geschiedenis. 'Grebbelinie 1940' is een geheel herziene uitgave (10e druk) van het boek dat reeds in 1971 het daglicht zag. De auteur heeft deze herdruk volledig geactualiseerd en van nieuw fotomateriaal voorzien. Vooral de laatste decennia komen ook van Duitse zijde steeds meer originele documenten beschikbaar, die een vernieuwde publicatie rechtvaardigen. De auteur beschrijft niet alleen op indringende wijze de gevechten rondom en op de Grebbeberg, maar hij schenkt tevens uitgebreid aandacht aan de toenmalige militaire plannen en voorbereidingen op dit conflict, de politieke houding binnen Nederland ten aanzien van de krijgsmacht in deze periode en de Duitse visie op deze gebeurtenissen na de Tweede Wereldoorlog. Standaardwerk over de Meidagen 1940 in Nederland voor een groot publiek. Met zwartwitfoto's, kaarten en register. Nederlandstalig. Soft Cover - 288 pages. €  16,50
More Info
S32571  Click for more information De verloren strijd - Een fotografisch overzicht van de massale Duitse luchtinvasie in de luchtinvasie in de meidagen van 1940. Bart Rijnhout. 1981, Brabantia Nostra. Mooi fotoboek over de Duitse inval in Nederland en dan met name het luchtgedeelte. Bevat veel bijzondere foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 120 pages. €  29,00
More Info
S32712  Click for more information De Greb - Herinneringen aan de Slag om de Grebbeberg. Koen Aarts/Hans Pols. 1990, Veen Uitgevers. Door middel van interviews wordt een beeld geschetst van de ervaringen van bij de Grebbelinie gelegerde Nederlandse soldaten vlak voor en tijdens de meidagen van 1940. Nederlandstalig. Soft Cover - 188 pages. €  18,00
More Info
S32788  Click for more information "De laatste loodjes wogen zwaar …" - reuver en Beesel, bezetting - verzet - bevrijding. Sjra Vintcent. 1985, Heemkindevereniging "Maas- en Swalmdal". Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het Limburgse Reuver en Beesel. Nederlandstalig. Soft Cover - 118 pages. €  16,50
More Info
S32888  Click for more information De slag van Waterloo - De campagne van Juni 1815. Albert A. Nofi. 2002, Uitgeverij De Krijger. Zijn « Waterloo kennen » staat synoniem voor het lijden van een zware nederlaag, een debacle. Het is een uitdrukking die in vele talen is opgenomen. Weliswaar kennen veel mensen de naam van de veldslag, maar het juiste verloop ervan in de context van de veldtocht van Napoléon in de Nederlanden is voor velen niet zo duidelijk. Een argeloos bezoeker, die voor heet eerst het slagveld bezoekt stelt zich vragen bij de aandacht die de overwonnen keizer krijgt en het gebrek aan aandacht voor de overwinnende veldheren Wellington en Blucher. Wat er ook van wezen, deze veldslag van zondag 18 juni 1815 is één van de meest dramatische en tevens kleurrijkste uit de krijgsgeschiedenis en blijft tot de verbeelding spreken. Wie de Leeuwenheuvel beklimt kan daarbij het ganse Geallieerde deel van het slagveld overschouwen, wat op zich reeds een zeldzaam en boeiend gegeven is. Voor het Pruisisch deel moet men zich naar Plancenoit verplaatsen. A. Nofi heeft na heel wat opzoekingwerk een historisch document geschreven, dat zowel technische- als tactische aspecten weergeeft. Het individuele aandeel van de strijders wordt daarbij niet uit het oog verloren, nog het falen, noch het heroïsche. Nederlandstalig. Soft Cover - 368 pages. €  17,50
More Info
S32893  Click for more information Vijf jaar na Vijftig jaar - Kroniek van de Tweede Wereldoorlog in de Stellingwerven en omgeving. W.H. de Vries. 1995, Uitgeverij van Nieuwenhoven B.V.. Dit boek beschrijft de Tweede Wereldoorlog in het Friese gebied de Stellingwerven, omvattende o.a.: Wolvega, Oosterwolde, Appelscha, Noordwolde en Haulerwijk. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 256 pages. €  17,50
More Info
S32895  Click for more information Trekpleister in oorlogstijd - Warmond '40-'45. Hein van Dam. 1992, van Amsterdam.van der Voort. In dit boek wordt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het Zui-Hollandse dorp Warmond beschreven. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 131 pages. €  19,50
More Info
S32969  Click for more information Een feit van niets - Over de oorlog in Edam. Erik Besseling. 1992, Uitgeverij De Stad. In dit boek wordt het verhaal verteld van het Noord-Hollandse Edam in de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 310 pages. €  20,00
More Info
S32971  Click for more information Alkmaar in oorlogstijd 1940-1945 . Saskia Baarda/Gerrit Valk. 1983, Octavo. Boek over de Noord-Hollandse stad Alkmaar gedurende de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 160 pages. €  16,50
More Info
S33003  Click for more information Zij sprongen bij maanlicht - de geschiedenis van het Bureau Bijzondere Opdrachten en de agenten Londen 1944-1945. Eddy de Roever. 1985, Uitgeverij Hollandia. Na het debacle van het beruchte "Englandspiel", waar bij talloze geallieerde geheimagenten vrijwel onmiddellijk na hun inzet op Nederlands grondgebied in handen van de Duitse bezetter vielen, werd de Nederlandse Inlichtingen Dienst te London ingrijpend gereorganiseerd. Op 15 maart 1944 werd een nieuw sabotagebureau opgericht onder de naam "Bureau Bijzondere Opdrachten". Dit bureau steunde met spionage en sabotage de geallieerde oorlogvoering. Door zorg van het BBO werden 70 agenten en 5 commando-teams geparachuteerd en 211 wapen- en goederendroppings boven bezet Nederland verzorgd. Door de aard van het werk is door het BBO nooit aan de weg getimmerd. Het is de verdienste van de auteur dat hij thans deze boeiende geschiedenis op schrift heeft gesteld. Op indringende wijze beschrijft de auteur de opleiding en de belevenissen van de deelnemers aan deze geheime missies tijdens hun operationele inzet. Een zeer leesbaar boek voorzien van authentieke fotos en een aantal bijlagen. Nederlandstalig. Hard Cover - 308 pages. €  17,50
More Info
S33045  Click for more information Achter de Dijk - Herinneringen van een Helderse schooljongen aan de Tweede Wereldoorlog 1040-1945. Jan T. Bremer. 2001, Uitgeverij Pirola. In dit boek beschrijft de auteur aan de hand van eigen ervaringen de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het Noord-Hollandse Den Helder. Nederlandstalig. Soft Cover - 240 pages. €  16,50
More Info
S33062  Click for more information Het recht om te waarschuwen - Over de Radio Oranjetoespraken van Koningin Wilhelmina. Jord Schaap. 2007, Anthos. Waarom sprak koningin Wilhelmina in haar toespraken voor Radio Oranje tijdens de Tweede Wereldoorlog zo weinig over de vervolging van de Nederlandse joden? En waarom sprak zij zo uitgebreid over haar streven om Nederland na de oorlog op staatsrechtelijk gebied te vernieuwen? Over beide kwesties is door historici veel gezegd en geschreven, maar een uitputtende analyse van de inhoud van Wilhelmina's radiotoespraken ontbrak tot nog toe. In Het recht om te waarschuwen doet Jord Schaap een poging om dit hiaat in de discussie over Wilhelmina's rol als oorlogskoningin te vullen. Wat heeft zij nu eigenlijk gezegd over de door haar gewenste naoorlogse vernieuwing van Nederland? Hoe verklaren we haar weinige woorden over de jodenvervolging? Hoe maakt Wilhelmina gebruik van het medium radio, waarover in die tijd heel specifieke opvattingen bestonden? Het boek begint met een geschiedenis van het medium radio en een reconstructie van Wilhelmina's houding tegenover de moderne media. Vervolgens worden de Radio Oranje-toespraken inhoudelijk belicht en bezien in de historische context van de oorlog en Wilhelmina's ballingschap in Londen. En passant wordt afgerekend met enkele hardnekkige mythes over Wilhelmina's veel geroemde oorlogsrol als 'stem van Nederland'. De bijgeleverde cd bevat een selectie van de toespraken. Nederlandstalig. Soft Cover - 318 pages. €  10,00
More Info
S33084  Click for more information De strijd om de "vergeten" brug - De meidagen van 1940 in de Alblasserwaard. A.Korpel. 1980, De Klaroen. De strijd om de vergeten brug is een poging om in woorden en beelden de situatie tijdens de eerste meidagen van 1940 in en rond de Alblasserwaard te schetsen. De strijd om de vergeten brug geeft belevenissen van mensen en ooggetuigeverslagen van gebeurtenissen weer. De terugtocht van de Lichte Divisie vanuit de Peellinie naar de Alblasserwaard, de gevechten om de Noordbrug, bombardementen op Alblasserdam en Bleskensgraaf. Nederlandstalig. Hard Cover - 155 pages. €  16,50
More Info
S33121  Click for more information De bevrijding van Warnsveld - en zijn buurtschappen (2 april 1945 - 5 april 1945). Tine Zwamborn. 1999, Walburg Pers. In dit boek wordt de bevrijding van het Gelderse Warnsveld en omgeving van 2 april 1945 - 5 april 1945. Voorzien van een aantal foto's. Boek is licht vochtig geweest, bladen plakken echter niet, papier slechts iets gebobbeld. Nederlandstalig. Soft Cover - 88 pages. €  15,00
More Info
S33126  Click for more information Op het spoor van verdwenen onderzeeboten - Van de Hunley tot de Kurk. Spencer Dunmore. 2002, De Bataafsche Leeuw. Van het spookachtige wrak van de onderzeeboot Hunley uit de Amerikaanse Burgeroorlog tot het graf van de Koersk in de Barentsz Zee: dit is het adembenemende verhaal van leven en dood dat zich gedurende meer dan honderd jaar heeft afgespeeld onder de waterspiegel van de wereldzeeën. In dit rijk geïllustreerde boek worden voor het eerst de aangrijpende verhalen van verdwenen onderzeeboten gekoppeld aan spectaculaire onderwateropnames. Nederlandstalig. Hard Cover - 176 pages. €  19,50
More Info
S33129  Click for more information Tussen Waal en lek 1939-1945 . J. van Alphen. 1984, Grafischbedrijf Avanti B.V.. In dit boek wordt de mobilisatie en de oorlog in het gebied tussen Waal en Lek, globaal van Kesteren tot Gorcom, beschreven. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 212 pages. €  22,50
More Info
S33237  Click for more information Zij spioneerden tegen Engeland - Operatie-Lena (1940-1941): tot mislukken gedoemd. Jan-Willem van den Braak. 2018, Uitgeverij Aspekt. Vanaf de zomer van 1940 tot mei 1941 werden ongeveer twintig spionage-agenten van de Duitse Abwehr per boot of parachute afgezet in Engeland: Operatie Lena. Dit ter voorbereiding van de door Hitler geplande invasie van Engeland – die er echter nooit zou komen (en die Hitler vermoedelijk ook niet wilde. De Operatie werd een fiasco: alle agenten, op welgeteld één na, werden binnen de kortste keren gearresteerd. Een aantal van hen werd geëxectuteerd, anderen werden dubbelspion. Die ene spion wist vijf maanden op vrije voeten te blijven, waarna hij zelfmoord pleegde. Een van de leiders van de Abwehr zei na de oorlog beeldend dat de operatie ‘zum Scheitern verdammt war’: tot mislukken gedoemd. Anderen noemden het vanaf het begin een ‘Himmelsfahrtsmission’. De auteur beschrijft in dit spannende boek hoe deze operatie werd opgezet en uitgevoerd, waarbij aan het tragische lot van alle Lena-spionnen recht wordt gedaan. Hij maakt duidelijk waarom deze operatie na de oorlog zo lang vrijwel onbekend bleef. Tevens ontdekte hij dat de laatste Lena-agenten wellicht werden uitgezonden om een aanslag op Churchill te plegen resp. dat de missie van de allerlaatste, in mei 1941 uitgezonden agent, wellicht te maken had met de vlucht van Hitlers plaatsvervanger Rudolf Hess naar Engeland. Nederlandstalig. Soft Cover - 179 pages. €  17,95
More Info
S33245  Click for more information Evacuatie uit Arnhem 1944 - Naar het dagboek van Ds. Adrianus Drost 17 september 1944 - 10 mei 1945. Ewald Drost. 2015, Uitgeverij Aspekt. Dit boek gaat over Ds. Adrianus Drost en Catharina Drost. Adrianus is vanaf de luchtlanding bij Arnhem op 17 september 1944, een oorlogsdagboek gaan bijhouden. Hierin beschreef hij hun belevenissen, ontberingen en evacuatie naar het dorp Schaarsbergen. Over hun gedwongen evacuatietransport uit Schaarsbergen, samen lopend met 1500 evacués naar Apeldoorn. Hij schreef over hun nachtelijke ontsnapping uit de Cocosmattenfabriek waar alle evacués moesten overnachten. Na hun verblijf bij twee gastgezinnen in Apeldoorn, bereikten zij gezeten op een vrachtwagen, op 1 december 1944 hun dochter Hetty in Amersfoort. Door in juni 2014, alle in het dagboek genoemde vluchtlocaties en/of evacuatieadressen te bezoeken, kon de auteur gevoelsmatig dichter bij de oorlogsbelevenissen komen van zijn overgrootouders en het boek zo extra diepgang geven. De lezer krijgt door het lezen van het oorlogsdagboek, dat gebaseerd is op non-fictie, in het zeventigste bevrijdingsjaar een goed beeld van de doorstane ontberingen en het leed van vele evacués tijdens de Tweede Wereldoorlog en hun hang naar vrijheid. Nederlandstalig. Soft Cover - 331 pages. €  19,95
More Info
S33665  Click for more information Gemert bezet - Gemert bevrijd - 1940-1945 Hoe een Brabants dorp de oorlog doorkwam. Anny van de Kimmenade-Beekmans. 1994, Heemkundekring "De Kommandserij Gemert". Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het Brabantse Gemert. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 240 pages. €  22,50
More Info
S33824  Click for more information Kom uit je bed 't is oorlog - Wel en wee tijdens Wereldoorlog Twee. Verhalen uit het Nieuwkoopse. Bram Poot. 2015, Uitgevrij Bert Post. Dit boek beschrijft de geschiedenis van het Zuid-Holklandse Nieuwkoop gedurende de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van veel foto's, waarvan een deel in kleur. Nederlandstalig. Hard Cover - 128 pages. €  20,00
More Info
S33833  Click for more information De Hel van Rees - Dwangarbeiderskamp. Jan Krist. 1989, Uitgeverij Profiel. In november 1944 werden in Den Haag, Delft, Haarlem en Apeldoorn razzia's gehouden, waarbij mannen in de leeftijd van 17 tot 40 door de Duitsers werden opgepakt. Ze werden op transport gesteld naar het Duitse werkkamp Rees, waar ze tot de bevrijding op 24 maart 1945 te werk werden gesteld en loopgraven en tankgrachten moesten graven. In het tweede deel worden hun dagelijks leven, de barre omstandigheden, het brute optreden van het grootste deel van het kamppersoneel en de bevrijding beschreven. Jan Krist is brandweerman, en werd in 1944 met een groep collega's naar Rees gestuurd. Zijn verslag van het leven in het kamp verscheen in 1946 en is nu bewerkt. Nederlandstalig. Hard Cover - 180 pages. €  25,00
More Info
S33862  Click for more information Max Blokzijl - Stem van het Nationaal-Socialisme. René Kok. 1988, Uitgeverij Sijthoff. Max Blokzijl was de eerste collaborateur aan wie na de bevrijding het doodvonnis wegens landverraad werd voltrokken. Als verslaggever van het Algemeen Handelsblad verwierf Blokzijl reeds voor de Eerste Wereldoorlog grote bekendheid toen hij met zijn collega, de later zo populaire cabaretier Jean-Louis Pisuisse als journalist-chansonnier door de wereld trok. Tussen de twee wereldoorlogen was Blokzijl correspondent voor het Handelsblad in Berlijn. Daar raakte hij in de ban van Hitlers nationaal-socialisme; in 1935 sloot hij zich in het geheim aan bij de NSB. In het begin van de bezetting kwam Blokzijl op aandranga van de Duitsers terug naar Nederland om te worden ingezet bij de "gelijkschakeling" van de Nederlandse pers. Spoedig hield hij ook het eerste van zijn bijna 800 radiopraatjes, waarin hij zich ontpopte als spreekbuis van de bezetter en het nationaal-socialisme in Nederland. Deze propaganda bracht Blokzijl op 16 maart 1946 voor het vuurpeloton. Nederlandstalig. Soft Cover - 159 pages. €  10,00
More Info
S34209  Click for more information Eelde 1940-1945 - Verhalen uit de oorlog. M. Arends-Luinge e.a.. 1995, Stichting Ol Eel. De geschiedenis van het Groningse Eelde, gedurende de Tweede Wereldoorlog. Een hoofdstuk is gaat over de Luchtoorlog. Nederlandstalig. Hard Cover - 250 pages. €  29,50
More Info
S34216  Click for more information Westervoort 1940-1945 - Tussen bezetting en bevrijding. Bert Kerkhoffs. 1985, Historische Kring Westervoort. In dit boek wordt de geschiedenis van het Gelderse Westervoort in de Tweede Wereldoorlog beschreven. Een deel is besteed aan Market Garden. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  16,00
More Info
S34239  Click for more information Onder de vlag der Commando's . W. van der Veer. 1949, Scheltens & Giltay. In dit werk wordt verteld, hoe oergezonde soldaten na een zware selectie in 1942 tot een nieuwe gevechtseenheid omgevormd worden. De keiharde trainingen in Schotland en in Wales komen geheel uit de verf. Zij zijn een duidelijke bevestiging van het voorop gestelde. Maar gelukkig, ook louter menselijke kanten, zoals vriendschap en moederlijke zorg van de hospita, worden niet vergeten. Het verhaal van hun inzet achter de Japanse linies in Birma en Assam is vaak adembenemend. Dan begrijpt men, wat het betekent; te leren leven met de angst van het slagveld. Kortom, het geheel komt over als een ode aan de Nederlandse commando's. Zeldzaam en gezocht. Nederlandstalig. Hard Cover - 287 pages. €  26,00
More Info
S34259  Click for more information Oud Nieuws . Diversen. 2019, Heemkundekring "Willem van Streijen". Periodiek van Heemkundekring "Willem van Streijen" uit Zevenbergen, 39e jaargang nr. 2 - december 2019 - nummer 112. Dit blad gaat in zijn geheel over de Tweede Wereldoorlog in de Noord-Westhoek van Brabant. Nederlandstalig. Soft Cover - 52 pages. €  10,00
More Info
S34303  Click for more information Jongens, ik moet gaan zemmen . Pier Pennings. 2019, Stichting Traveling Light Art Projects. In dit boek vertelt de auteur het verhaal van Spitfirepiloot Abraham Ephraïm (Bram) Pennings, de jongste broer van zijn vader, die op 28 april 1941 bij een aanval op vliegveld Oost Souburg in de Westerschelde stort en sneuvelt. Het boek "Jongens, ik moet gaan zwemmen" – de laatste woorden van Bram – vertelt hoe de avontuurlijke zendelingszoon op zijn zeventiende jaar de HBS ontvlucht, om zijn droom piloot te worden te vervullen. Hij lift via Brindisi naar zijn ouders in Egypte, en eenmaal KNIL piloot in Nederlands Indië wordt hij in 1940 als Spitfire-piloot uitgeleend aan de RAF in Londen. Van vliegveld Kemajoran, Jakarta, vliegt hij naar Manilla, en van daar met een Clipper vliegboot de Pacific over, en landt in San Francisco. Hij reist door naar Canada, waar hij prinses Juliana en de prinsesjes ontmoet. Eenmaal in Londen spreekt hij prins Bernard. Zijn laatste pleisterplaats is Hornchurch Aerodrome, vanwaar hij in zijn Spitfire "Ons Aller Belang" opstijgt voor zijn eerste gevechtsvlucht. Bij de aanval op vliegveld Vlissingen wordt hij aangeschoten door de Duitse FLAK, en stort neer in de Westerschelde. 24 jaar is hij dan, en nooit teruggevonden. Hij ligt nog steeds met zijn Spitfire op de bodem van de zee.. Nederlandstalig. Soft Cover - 58 pages. €  15,00
More Info
S34304  Click for more information Van Leningrad tot Berlijn - Nederlandse Vrijwilligers in dienst van de Duitse Waffen-SS 1941-1945. Perry Pierik. 1995, Uitgeverij Aspekt. Dit boek verteld de schokkende geschiedenis van de Nederlandse vrijwilligers in dienst van de Duitse Waffen-SS aan het oostfront. Aan de hand van de nieuwste documenten uit Mosou en Praag wordt voor het eerst de militaire geschiedenis van de grootste Nederlandse vrijwilligerseenheid, het legioen, de brigade en later de divisie "Nederland" geschetst. De gevechten aan de rivier de Wolchow tot Narva, van Joegoslavië tot de eindstrijd bij Berlijn komen uitgebreid aan bod. Hiermee is een van de zwartste bladzijden in de contemporaine Nederlandse geschiedenis blootgelegd. Eerste 8 bladen in de rechter beneden hoek wat gerafeld. Verder in goede toestand. Nederlandstalig. Soft Cover - 318 pages. €  16,50
More Info
S593  Click for more information Menschen wie wir - Aktion Erinnerung. 2000, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. In dit boek, uitgegeven door de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (Duitse Oorlogsgravenstichting) worden de verhalen van gesneuvelde Duitse militairen, in meerdere delen, verteld. Dit is deel 4. Duitstalig. Soft Cover - 239 pages. €  10,00
More Info
S2504  Click for more information De geschiedenis van de Nederlandse Commandotroep Nr. 2 (Dutch) Troop van Nr. 10 (Interallied) Commando en Het Korps Insulinde tijdens de Tweede Wereldoorlog . V.E. Nierstrasz. 1959, Inrichting Uitgeven Boekwerken. In dit boek wordt de geschiedenis van de Nederlandse Commando's (Nr. 2 Dutch Troop) en het Korps Insulinde tijdenms de Tweede Wereldoorlog verteld. Het is samengesteld uit kopieén in een ringband. Nederlandstalig. Soft Cover . €  10,00
More Info
S2918  Click for more information Ondergedoken - Het ondergrondse leven in Nederland tijdns de Tweede Wereldoorlog. Almar Tjekema/Jaap Walvis. 1985, De Haan. In dit boek worden een aantal verhalen opgetekend van mensen die ondergedoken zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog. De verwachtingen, angsten, maar ook de irritaties worden omschreven. Nederlandstalig. Soft Cover - 173 pages. €  10,00
More Info
S8277  Click for more information De Ramp - Nationale uitgave met een voorwoord van HM de Koningin. 1953, Nationaal herdenkingsboek over de overstromingsramp tijdens de Springvloef in februari 1953. Dit boek is in jnieuwstaat, met kaart en proclamatie van de burgemeester van Zierikzee. Nederlandstalig. Hard Cover . €  22,50
More Info
S13725  Click for more information Wilhelmina in Londen 1940-1945 - Documenten van een regering in ballingschap. Gijs van der Ham. 1981, Uitgeverij J.H. Gottmer. Beschrijving van het verblijf van Koningin Wilhelmina in Londen gedurende de jaren 1940-1945. Veel foto's en documenten. Boek is gebaseerd op een tentoonstelling die in 1980 in het Rijksmuseum in Amsterdam is gehouden. Nederlandstalig. Soft Cover - 136 pages. €  12,50
More Info
S14373  Click for more information IV Rekognosceringstipe Fokker G-1 - Haerens Flyvertroppers licensfremstillede angrebs-, rekonoscerings- og bombe luftfartoj. Orla Kragh Jensen. 2002, Stoppel Vorlag. Deens boek over de Fokker G-1. Deenstalig. Soft Cover - 94 pages. €  15,00
More Info
S15737  Click for more information De slag bij Mill - Gids historische plaatsen Tweede Wereldoorlog. E.H. Brongers. 1990, Europeese Bibliotheek. Het Peeldorp Mill heeft in de oorlogsdagen van Mei 1940 geschiedenis gemaakt door een korte. Maar hevige strijd met de Duitse overvaller. Deze gids beoogt een leidraad te zijn voor hen die het slagveld bij Mill perssonlijk willen bezoeken. Nederlandstalig. Soft Cover - 86 pages. €  10,00
More Info
S15757  Click for more information De rok van Hare Majesteit - Vrouwelijke veteranen vroeger en nu. Margit Willems. 2008, Uitgeverij Augustus. De schrijfster ging op zoek naar zowel de dagelijkse ervaringen van vrouwen binnen het leger als naar ondervindingen van vrouwelijke veteranen tijdens en na hun uitzending. Nederlandstalig. Soft Cover - 319 pages. €  7,50
More Info
S16418  Click for more information De levensroman van Johannes Post . Anne de Vries. 2003, Omniboek. In dit boek beschrijft de auteur het levensverhaal van Johannes Post, landbouwer en verzetsman. In 1944 wordt hij door de SS opgepakt en gefussileerd. . Nederlandstalig. Hard Cover - 352 pages. €  17,50
More Info
S16838  Click for more information Ooggetuigenverslag in beeld . Dirk van Rijn. Uitgeverij Geromy. De auteur begon direct na de meidagen van 1940 met tekenen en schilderen. Veel is verloren gegaan. Veel bleef "leven". "Leven" omdat het nageslacht tot in de lengte van dagen, dit niet zal vergeten. Zo van de ene op de andere dag werd onze vrijheid de grond ingetrapt en geschoten. In dit boek staan allemaal tekeningen die aan de hand van ooggetuigen, gevechtsrapporten, urenlange bezoeken aan archieven en musea tot stand zijn gekomen. De auteur schiep, als verre nazaal van rembrandt van Rijn, meer dan honderd platen van zijn rotoorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 96 pages. €  10,00
More Info
S17309  Click for more information Verzetshelden en moffenvrienden . Ad van Liempt. 2011, Uitgeverij Balans. In dit boek staan zes portretten van mensen die zich in de oorlog hebben onderscheiden. Ten goede, omdat ze tot het uiterste gingen om anderen te helpen, of ten kwade, omdat ze bijvoorbeeld onvermoeibaar waren in het opsporen van ondergedoken joden. Nederlandstalig. Hard Cover - 105 pages. €  7,50
More Info
S17582  Click for more information De dood van een onderduiker - Louis van Gasteren en de waarheid. Eric Slot. 2006, Mouria. In mei 1943 sloeg Louis van gasteren de Duits-joodse onderduiker Walter Oettinger dood. Na de oorlog verklaarde van Gasteren dat oettinger een gevaar voor hem en anderen had gevormd en na overleg met het verzet was geliquideerd. In dit boek schetst de auteur een zo getrouw mogelijk beeld van de gebeurtenissen. Het boek is een spannende zoektocht naar de waarheid rond de dood van Oettinger. Nederlandstalig. Soft Cover - 304 pages. €  11,50
More Info
S17968  Click for more information Achteveld: De Mobilisatiemaanden 1939-1940 . Een uit kopieën samengesteld boek over de mobilisatie en meidagen 1940 in het Utrechtse Achteveld . Nederlands. Soft Cover - 50 pages. €  10,00
More Info
S19104  Click for more information Jons Viruly - 1905-1986 Vlieger en Schrijver. Wim Adriaansen. 2008, Aprilis. Jons Viruly - vlieger en schrijver Vleugels aan het woord gegeven (1905-1986) Adriaan (Jons) Viruly (1904-1986) was naast vlieger de auteur van een groot aantal boeken en verhalen over de luchtvaart. Voordat hij in 1924 aan zijn vliegerloopbaan is begonnen is hij actief in de Praktisch-Idealisten Associatie en een getalenteerd amateur-wielrenner op de baan. In 1924 wordt hij opgeleid tot waarnemer bij de toenmalige Luchtvaartafdeeling. Een jaar later volgt zijn opleiding tot militair vlieger. Hij maakt een groot aantal weervluchten voor het KNMI en hij vliegt in de legendarische Vijf Vingers aan een Hand van kapitein Willem Versteegh. In 1931 treedt hij toe tot het vliegercorps van de KLM. Hij is vanaf dat moment nauw betrokken bij de stormachtige ontwikkelingen in de commerci‰le luchtvaart, van de Indi‰-route van de KLM, de langste vliegroute ter wereld, tot het transatlantische vliegen in de Tweede Wereldoorlog en de jaren daarna. Zijn vliegercarriŠre brengt hem als Chef Vliegdienst van de Noord Atlantische Route tot de hoogste rang binnen de KLM, die van commodore, Een ongeval met de Super Constellation Triton in september 1954 betekent het einde van zijn actieve vliegerloopbaan. Viruly is in 1955 getrouwd met de actrice Mary Dresselhuys. Zijn latere verhalen en boeken blijven getuigen van zijn pacifistische kijk op de ontwikkelingen in de luchtvaart en daarbuiten. Niet eerder is een boek verschenen over deze markante vlieger en schrijver, die letterlijk vleugels heeft gegeven aan het woord. Het is verluchtigd met vele foto's en afbeeldingen van zijn lange en interessante carriére. Nederlandstalig. Hard Cover - 368 pages. €  20,00
More Info
S19812  Click for more information De Meelstreep - Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Martin Bossenbroek. 2001, Uitgeverij Bert Bakker. De Meelstreep is het verhaal van de terugkeer en opvang van die Nederlanders in een naoorlogse samenleving die in het teken staat van chaos, schaarste en vernieling. Met behulp van een overvloed aan nieuwe historische gegevens, geheime beleidsstukken, vertrouwelijke rapporten, onthullende reportages en aangrijpende getuigenissen, worden de diepe kloven in kaart gebracht die de Tweede Wereldoorlog heeft geslagen in de Nederlandse samenleving: de persoonlijke verliezen, de psychische ontreddering, het materiële onrecht en het wederzijds onbegrip. Nederlandstalig. Hard Cover - 688 pages. €  20,00
More Info
S19841  Click for more information Kampf und Sieg vor hundert Jahren - Darstellung der Befreiungskriege 1813 / 15. Steinaecker, H. Freiherr von. 1912, Verlag und Druck von Bachem. Met 55 afbeeldingen, kaarten en schetsen. Duitstalig. Hard Cover - 242 pages. €  20,00
More Info
S20047  Click for more information Oorlogsjaren - Oorlogsherinneringen van Noord-Hollanders 1940-1945. Koen van Eijk/Willemien Schenkveld. 2010, HDC Media. In dit boek staan verhale van Noorfd-Hollanders met herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. De verhalen zijn thematisch gerangschikt. Het gebin, Jodenvervolging, het dagelijks leven enz.. Nederlandstalig. Soft Cover - 224 pages. €  13,50
More Info
S20158  Click for more information Rijden en staken - De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd. A.J.C. Rüter. 1960, Martinus Nijhoff. Een in opdracht van het RIOD geschreven boek over het wel en wee van de NS gedurende de Tweede Wereldoorlog. Geen stofomslag. Nederlandstalig. Hard Cover - 478 pages. €  22,50
More Info
S20572  Click for more information Bericht van de 10 daagse veldtocht - België en Noord-Brabant in de frontlijn. J.G. Kikkert. 1980, Ad. Donker. Een nuchter, onopgesmukt ooggetuige verslag van een luitenant van de vrijwillge schutterij vormt de basis van dit boek. Het staat in grote tegenstelling tot alles wat over de Belgische kwestie in nationalistische geest werd geschreven en waarin partijdigheid hoogtij vierde. Een stuk werkelijkheid uit de geschiedenis in moderne vorm aan de vergetelheid ontrukt. een uniek verhaal en indringend beeld van de Tiendaagse Veldtocht. Nederlandstalig. Soft Cover - 196 pages. €  15,00
More Info
S20818  Click for more information Het drama rondom 7 april 1945 te Makkum - resultaat van vurig verraad, met nieuwe feiten en onthullingen. Bauke Kamstra. 1985, Eigen uitgave. Op 7 april 1945 speelt zich een drama af in Makkum. Bij een razzia worden mannen van huis gehaald, onder zware druk verhoord, en uiteindelijk vermoord. “En dat zo vlak voor de bevrijding…â€, zo hoor je mensen wel zeggen. Inderdaad, de legers van de bevrijders waren in aantocht. Op 18 april 1945 is Makkum bevrijd. De vele families die getroffen werden door het verlies van hun dierbaren; vrienden, dorpsgenoten; velen voelen het gemis nog steeds. het verhaal van dit drama lokaal opgetekend als een gekopieerd boekje.. Nederlandstalig. Soft Cover - 14 pages. €  6,00
More Info
S20828  Click for more information Oorlog bezetting bevrijding Koninginnefeest - Een serie verhalen over Makkum. Bauke Kamstra. Eigen uitgave. In dit uit kopieën samengesteld boekje beschrijft de auteur de geschiedenis van Makkum in de Tweede Wereldoorlog aan de hand van een serie verhalen. Nederlandstalig. Soft Cover - 18 pages. €  6,00
More Info
S21156  Click for more information 90 Jahre Franz Clouth Rheinische Gummiwarenfabrik - 1862-1952. 1952, Franz Clouth. Dit boek geeft de geschiedenis weer van de Gummiwarenfabruk van Franz Clouth in Köln-Nippes. Een kort stukje is besteed aan de oorleg en bombardementen van de fabriek. Dit is een zeer zeldzaam boek. Duitstalig. Soft Cover - 56 pages. €  40,00
More Info
S21243  Click for more information Rondom mobilisatie 1939-1940 te Makkum en de Meidagen 1940 - Een serie artikelen uit het Bolswards Dagblad. Bouke Kamstra. Eigen uitgave. Dit is een uit kopieën bestaand boekwerkje over de mobilisatietijd en de meidagen 1940 in het Friese Makkum. Nederlandstalig. Soft Cover - 21 pages. €  8,50
More Info
S21371  Click for more information Friedrich Knolle - Bekentenissen van en onderzoek naareen SD-officier. Perry Pierik. 2011, Aspekt. Friedrich Knolle (Amsterdam, maart 1903-Neustadt an der Weinstrasse, oktober 1977) was gedurende de Tweede Wereldoorlog inlichtingenofficier bij de Duitse Sicherheitsdienst. Hij was betrokken bij het neerslaan van de Februaristaking, diverse gijzelingen en executies, het oprichten van spionagescholen in Oost en West en had contacten met Mussolini's bevrijder Otto Skorzeny, de 'Gross Mufti' van Jeruzalem en de ondergrondse 'Werwolf'-organisatie. Voor Perry Pierik reden genoeg een diepgaand onderzoek in te stellen naar deze man 'zonder spiegelbeeld'. Op basis van een geluidsband met een onthullend interview met betrokkene, uitgebreid archiefonderzoek en gesprekken met ooggetuigen, komen echter steeds meer duistere zaken boven water. Zoals de rol van premier Colijn voor en na het uitbreken van de oorlog, de Velser-affaire en de beruchte Stadhoudersbrieven van Prins Bernhard. Geen biografie of een poging om alle geruchten en speculaties rond SD-er Knolle te ontzenuwen, maar wel een intrigerende blik achter de schermen van de spionage-activiteiten van de Duitsers tijdens de bezetting van Nederland.. Nederlandstalig. Soft Cover - 307 pages. €  19,95
More Info
S22736  Click for more information Polderschouw - Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog Regionale verschillen. Conny Kristel. 2002, Uitgeverij Bert Bakker. Dit is een van de vier boeken( De meelstreep; Mensenheugenis; Binnenskamers*) van de Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang, die in 1998 door het kabinet werd opgericht om de terugkeer en opvang van verschillende groepen gedeporteerden na de Tweede Wereldoorlog in Nederland te onderzoeken. Joden, verzetsmensen, gerepatrieerden uit Indië, dwangarbeiders, Sinti en Roma ('zigeuners'), zeevarenden: tienduizenden keerden weer naar het vaderland terug in 1945. Zij moesten worden opgevangen, medisch verzorgd, geregistreerd, van kleding en huizen voorzien, zij moesten (weer) integreren in de samenleving. Deze publicatie gaat, in verschillende artikelen van auteurs die aan de SOTO waren verbonden, specifiek in op de regionale verschillen die er in zorg en opvang bestonden. Limburg, Zeeland, de Betuwe, Enschede, Groningen, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam komen aan bod: elke streek en stad kampte met zijn eigen problemen door de oorlog, uitmondend in een verschillende houding ten aanzien van de terugkerenden. Met registers. NIEUW BOEK!. Nederlandstalig. Hard Cover - 447 pages. €  17,50
More Info
S22737  Click for more information Binnenskamers - terugkeer en opv ang na de Tweede Wereldoorlog Besluitvorming. Conny Kristel. 2002, Uitgeverij Bert Bakker. Dit is een van de vier boeken(De meelstreep; Mensenheugenis; Polderschouw*) van de Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang die in 1998 door het kabinet werd opgericht om de terugkeer en opvang van verschillende groepen gedeporteerden na de Tweede Wereldoorlog in Nederland te onderzoeken. Joden, verzetsmensen, gerepatrieerden uit Indië, dwangarbeiders, Sinti en Roma ('zigeuners') en zeevarenden: tienduizenden gedeporteerden keerden weer naar het vaderland terug in 1945. Deze publicatie gaat, in verschillende artikelen van auteurs die aan de SOTO waren verbonden, specifiek in op het beleid ten aanzien van de opvang van al deze groepen gedeporteerden. De voorbereiding van de repatriëring door de regering in Londen, het rechtsherstel na 1945, de rol van het Rode Kruis en de geschiedenis van de organisaties die de slachtoffers zelf na de oorlog oprichtten komen aan bod. NIEUW BOEK!. Nederlandstalig. Hard Cover - 431 pages. €  17,50
More Info
S22884  Click for more information Hitler Duitschland dryft naar den oorlog - Documentaire onthullingen over de geheime oorlogstoebereidingen van het Derde Rijk. 1951, N.V. Uitgevers-maatschappij De Gulden Ster. Beschrijving van de voorbereidingen van Nazi-Duitsland op de Tweede Wereldoorlog. Voor oorlogs boek. Nederlandstalig. Hard Cover - 199 pages. €  35,00
More Info
S23095  Click for more information Weggemoffeld! - Levensverhalen van Duitse Arnhemveteranen. Ingrid Maan. 1982, Fagus. In dit boek worden een aantal Duitse militairen geïnterviewd die deelnamen aan de slag om Arnhem. Niet alleen hun inzet bij Arnhem komt aan bod maar ook hun verdere oorlogservaringen, jeugd en opleiding. Zeer interessante verhalen. Nederlandstalig. Hard Cover - 265 pages. €  24,95
More Info
S23393  Click for more information The Soldiers Voice - The story of Ernie Pyle. Barbara O 'Connor. 1981, Carolrhoda Books. In dit boek de geschiedenis van de beroemde Amerikaanse oorlogscorrespondent Ernie Pyle. Duitstalig. Hard Cover - 304 pages. €  16,00
More Info
S24489  Click for more information Mei 1940 - Oorlogsdaden van het 10e regiment - Infanterie te ederveen - De Klomp - Veenendaal - Leersum. C. Cramer. 1993, Uitgeverij/Boekhandel Kool BV. Beschrijing van het 10e Regiment Infanterie in de meidagen van 1940. Het kwam tot inzet bij Ederveen, De Klomp, Veenendaal en Leersum. Voorzien van een aantal foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 328 pages. €  10,00
More Info
S25059  Click for more information Het bombardement van Rotterdam 14 mei 1940 - Incident of berekening?. P.W.M. Hasselton. 2001, De Bataafsche Leeuw. De schrijver ontleed het bombardement op Rotterdam en alle details en verhalen daaromheen. Nederlandstalig. Soft Cover - 459 pages. €  19,00
More Info
S25182  Click for more information Mein Leben in Licht und Dunkel - Die Biografie eines im Zweiten Weltkrieg Erblindeten. Willi Socke. 2015, Editions Octopus. Een biografie die het veranderende leven beschrijft, van een man die in de Tweede Wereldoorlog blind is geworden. In de weerspiegeling van zijn eigen wording ziet de auteur Willi Socke zichzelf in de geschiedenis gegooid en geeft hij inzicht in de effectiviteit van de geschiedenis in het lot van de kleine man. Als oorlogsblinde man weet hij herinneringen op indrukwekkende wijze te combineren met gebeurtenissen. Op deze manier wordt een regionale en familiegeschiedenis van de 20e eeuw op een vriendelijke manier overgebracht. Met handtekening van de auteur. Engelstalig. Soft Cover - 748 pages. €  20,00
More Info
S25329  Click for more information Opmars naar Rotterdam - Deel 1: De Luchtlanding Deel 2: Van Maas tot Moerdijk Deel 3: De laatste fase. E.H. Brongers. Uitgeverij Hollandia. In deze trilogie wordt de Duitse opmars naar Rotterdam en de zich daar afspelende gevechten beschreven. Tevens komt het verschrikkelijke bombardement aan bod. Zeer goede en gedetaillerde serie. Nederlandstalig. Soft Cover - 104 pages. €  14,50
More Info
S25362  Click for more information De Geschiedenis van de Nederlandse Politie . Cyrille Fijnaut. 1999, Boom. Deze rijk geïllustreerde paperback, geeft een helder en beknopt overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse Politie. Met ruime aandacht voor de oorlogstijd. Nederlandstalig. Soft Cover - 315 pages. €  15,00
More Info
S25768  Click for more information De lucht in gevlogen, de hemel in geprezen - Eerbewijzen voor van Speyk. Sandra de Vries. 1984, Joh. Enschedé en Zonen. Op 5 februari 1831 liet Jan Carel van Speyk zijn kanonneerboot met bemanning en al in de lucht vliegen om de Nederlandse valg uit handn van de hem belagende Antwerpenaren te houden. Deze heldendaad leidde postuum tot allerlei eerbewijzen, zoals een nationaal monument in Egmond aan Zee, een praalgraf en een gedenksteen in Amsterdam, gedenkpenningen, schilderijen, prenten, tekeningen, teneelstukken en gedichten. Deze staan centraal in dit boek. Nederlandstalig. Hard Cover - 134 pages. €  12,50
More Info
S26389  Click for more information Voor Führer, Volk en Vaderland - De SS in Nederland. Sytze van der Zee. 2002, Sijthoff. Politieke stoottroep, moordenaarsbende, elite-eenheid: de SS als onderwerp dat afschrikt en tegelijkertijd fascineert. Het standaardwerk over de SS in Nederland en over Nederlanders in de SS.. Engelstalig. Soft Cover - 52 pages. €  17,50
More Info
S26447  Click for more information Royal Air Force Winthorpe 1940-1945 . W. Taylor. 1988, Control Column. Beschrijving van de Royal Air Force basis Winthorpe gedurende de Tweede Wereloorlog. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  15,00
More Info
S27843  Click for more information Twintig passen heen, twintig passen terug - Herinneringen aan mobilisatie en mei-dagen. Ton Schreutelkamp. Uitgeverij Wildeboer. De inmiddels 70-jarige auteur Ton Schreutelkamp beschrijft zijn persoonlijke herinneringen aan de mobilisatie en aan de meidagen van 1940. Opgekomen voor zijn dienstplicht in januari van dat jaar, maakte hij de oorlogsdagen mee als kanonnier bij het Eerste Regiment Luchtdoelartillerie. Een onderdeel dat mede verantwoordelijk was voor de gevoelige verliezen bij de Duitse luchtvloot tijdens de acties boven Nederlands grondgebied. In romanvorm verhaalt de schrijver zijn indrukken over kameraadschap, de gezagsverhoudingen en de wantoestanden binnen het toenmalige leger, het plotselinge uitbreken van de oorlog, de gevechtshandelingen, de moed, de lafheid en vooral ook de humor van velen tijdens deze woelige dagen. Een vlot leesbaar boek in eenvoudige taal. De schrijver ziet kans om de lezer een goede indruk te geven hoe de 'gewone' Nederlandse soldaat het uitbreken en de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog heeft ondergaan. Met in het boek een opdracht en handtekening van de auteur. Nederlandstalig. Hard Cover - 119 pages. €  15,00
More Info
S27948  Click for more information Im Heimatsland in Feindeshand - Schicksale ostpreussischer Frauen unter Russen und Polen 1945-1948. Heinz Schön. 2002, Arndt Verlag. Dit boek behandled het verschrikkelijke einde van de oorlog in Oostpruissen. De laatste gevechten, de massaslachtingen en verkrachtingen door Russische soldaten. Schokkend boek waarin een aantal schokkende foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 399 pages. €  16,50
More Info
S28640  Click for more information De Verrader - Leven en dood van Anton van der Waals. Auke Kok. 1984, Uitgeverij De Arbeiderspers. De misdaden die Nederlands grootste verrader Anton van der Waals tijdens de Tweede Wereldoorlog beging zijn te talrijk op om te noemen. Hij dreef tientallen verzetsmensen in handen van de Duitsers en pleegde eigenhandig twee moorden. Als een kameleon trok hij door de kringen van het verzet en won het vertrouwen van burgermeesters en vooraanstaande politici. Hoe heeft deze mislukte elektrotechnicus en charmante fantast het zo 'ver' weten te schoppen? Na 1945 werd hij ook nog eens als contraspion gebruikt door de Engelsen en beleefde hij de wonderlijkste avonturen in Duitsland en Rusland. 'Ik heb heel veel meegemaakt, en zou het, wanneer ik alles in een boek zou lezen, niet voor waar aannemen. De werkelijkheid is soms erger en vreemder dan de grootste fantasie.' Met deze woorden sprak Van der Waals, in het Huis van Bewaring in 1946, ten slotte dan toch nog de waarheid. Nederlandstalig. Soft Cover - 160 pages. €  15,00
More Info
S28700  Click for more information De Rotterdamse razzia van 1944 - Dagboek van een scholier. Lourens Reedijk. 1999, Uitgeverijk L.J. Veen. Op 10 en 11 november 1944 worden in Rotterdam tijdens een grote razzia 50.000 mannen in de leeftijd van zeventien tot en met veertig jaar weggevoerd om te gaan werken voor de Duitse oorlogsmachine. Onder hen is de negentienjarige zeevaartscholier Lourens Reedijk. Aanvankelijk wordt hij nog gegrepen door het avontuur. Maar al snel komt hij daarvan terug door de ontberingen van de reis en vervolgens door het verblijf in een werkkamp in de buurt van Braunschweig. Na een paar weken besluit hij te vluchten en komt na een barre tocht ruim een maand na de razzia weer thuis. Reedijk hield tijdens deze maand een dagboek bij en maakte daar recentelijk een bewerking van. Onopgesmukt vertelt hij over de ontberingen van de reis per rijnaak en trein naar Duitsland en het zware leven in het werkkamp. En ook al hebben de meesten van zijn lotgenoten het zwaarder gehad, ook dit verhaal toont weer de onuitwisbare indruk die oorlogservaringen op nietsvermoedende mensen hebben. Nederlandstalig. Soft Cover - 168 pages. €  15,00
More Info
S28732  Click for more information Bemannte Torpedos und Klein-U-Boote im Einsatz 1939-1945 . Paul Kemp. 1989, Motorbuch Verlag. Dit boek beschrijft de inzet van bemande torpedo's en kleine onderzeeboten bij de marines van de strijdende partijen in de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 228 pages. €  20,00
More Info
S31106  Click for more information Detour - The Story of Oflag IVC. J.E.R. Wood. 1946, The Falcon Press. In dit boek de geschiedenis van het krijgsgevangenkamp voor officieren IVC. Beter bekend als Colditz. Het beschrijft het kamp. De officieren die er zaten met hun geschiedenis en de ontsnappingen. Ook een aantal Nederlanders wordt in het boek genoemd. Her boek is aangevuld met mooie tekeningen van de officieren. Zeldzaam boek. Engelstalig. Hard Cover - 191 pages. €  15,00
More Info
S31319  Click for more information Duitsers Ongewenst - Een natie in de spiegel van generaties critici en bewonderaars. Hermann Eich. 1964, Nederlands Boekhuis. Kijk op de Duitse natie voor, in en na de oorlog. Met een aantal foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 368 pages. €  6,00
More Info
S31474  Click for more information Pilots Manual for Lockheed P-38 Lightning - Instructions for Army Models P-38H series, P-38J Series, P-38L-1 L-5 and F-5B Airplanes. Aviation Publications. Nadruk van het handboek voor piloten van de Lockheefd P-38 Lighning. Engelstalig. Soft Cover - 66 pages. €  20,00
More Info
S31675  Click for more information Het Overakker complot - Indisch verzet tegen de Japanse bezetter op Sumatra 1942-1945. Esther Zwinkels. 2011, Spectrum. In Het Overakker-complot staat het verzet tegen de Japanse bezetter in Noord-Sumatra tijdens de Tweede Wereldoorlog centraal. Het verzet is vernoemd naar de generaal die de leiding zou hebben genomen. Het trachtte ondanks het strenge Japanse regime de komst van de geallieerde troepen voor te bereiden en het de Japanse troepen zo moeilijk mogelijk te maken. Maar was er werkelijk sprake van een complot? Nauwgezet analyseert Esther Zwinkels het unieke bronnenmateriaal en reconstrueert de gebeurtenissen.. Nederlandstalig. Soft Cover - 368 pages. €  15,00
More Info
S31757  Click for more information Batavia seint Berlijn - De geschiedenis van de Indische Duitsers in Nederlandse gevangenschap. C. van Heekeren. 1983, Nijgh & van Ditmar. Na de Duitse bezetting van Nederland in mei 1940 werd het codewoord ''Berlijn'' naar Batavia geseind - het afgesproken teken om alle vijandelijke onderdanen, vooral Duitsers, in Nederlands Indië te interneren. Toen Japan in 1942 Nederlands Indië bedreigde werden alle Duitsers met drie schepen op transport gezet naar Bombay. Een van de schepen, de Van Imhoff, werd getorpedeerd door de Japanners; 400 opvarenden kwamen om. De auteur geeft op basis van vele brieven en interviews van betrokkenen van beide zijden een sober relaas van een bijna vergeten en voor Nederland weinig verheffende oorlogsepisode: de wrede behandeling van onschuldige, vaak apolitieke of anti-nazistische Duitsers en de nalatigheid bij de scheepsramp de Duitsers te hulp te komen. Nederlandstalig. Soft Cover - 237 pages. €  15,00
More Info
S32157  Click for more information Van Ketelbink tot Marine Officier . Jaqn Vroege. 2013, Eigenb uitgave. In deze biografische notities vertelt Jan Vroege (Dordrecht, 1941) over zijn jeugd waarin hij veel tijd doorbracht in de Biesbosch. De liefde voor het element Water leidde tot een loopbaan op/boven het ruiome sop, eerst bij de Koopvaardij en later bij de Koninklijke Marine. Hij beschrijft op boeiende wijze de avonturen die hij ter (ei)land, ter zee en in de lucht beleefde tijdens verre reizen. Spannende situaties liepen voor hem gelukkig goed af, met heel veel dank aan het persoonlijke engeltje op zijn schouder. Het is interessant te lezen hoe zijn loopbaan zich afspeelde tegen de achtergrond van een (deels) vervlogen tijd. Nederlandstalig. Soft Cover - 101 pages. €  15,00
More Info
S32174  Click for more information Lodewijk Napoleon - 1778-1846. T. Spaans-van der Bijl. 1967, Europeese Bibliotheek. Dit boek beschrijft het leven van Lodewijk Napoleon, broer van Napoleon Bonaparte. Hij was 18-06-1810 koning der Nederlanden, een taak die hij zeer serieus nam. Interessant boek, er is weinig over Lodewijk Napoleon gepubliceerd. Nederlandstalig. Hard Cover - 278 pages. €  15,00
More Info
S32293  Click for more information De geschiedenis van de Ordedienst - Mythe en werkelijkheid van een verzetsorganisatie. J.W.M. Schulten. 1998, Sdu Uitgevers. In de beeldvorming over het Nederlandse verzet in de Tweede Wereldoorlog neemt de actieve bestrijding van de vijand door het gewapend verzet een centrale plaats in. Ooggetuigen vertellen van succesvolle gevechtsacties, anderen weten 'Van horen zeggen' over de vreselijke martelpraktijken van de Sicherheitsdienst (SD). Maar hadden de slecht bewapende, ongeoefende verzetsstrijders wel zoveel succes tegen een regulier leger? Is de collectieve herinnering aan een martelende SD misschien zo sterk dat er geen plaats is voor enige twijfel? Wat is mythe en wat is werkelijkheid? In De geschiedenis van de Ordedienst zoekt J.W.M. Schulten een antwoord op deze vragen door de Ordedienst (OD) centraal te stellen en daarmee meer inzicht in het verzet in zijn geheel te krijgen. Al direct vanaf de bevrijding in 1945 blijkt er zowel een positief als een negatief beeld van de OD te bestaan. Schulten reconstrueert en analyseert nauwgezet de ontwikkeling van de OD, en dan met name de beeldvorming daarvan, en de perceptie van de OD na de oorlog. Hij vergelijkt dit alles met het gewapende verzet en de nasleep ervan in Noorwegen, België en Frankrijk. Nederlandstalig. Soft Cover - 427 pages. €  22,50
More Info
S32376  Click for more information De Strijd om de Afsluitdijk - Gids historische plaatsen Tweede Wereldoorlog. E.H. Brongers. 1991, Europese Bibliotheek. De Lkol b.d. E.H. Brongers, oud-docent aan de Koninklijke Militaire Academie en bijzonder medewerker van de Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf, is vooral bekend om zijn publikaties over de meidagen 1940. De thans door hem gepubliceerde serie 'Gidsjes historische plaatsen Tweede Wereldoorlog' is vooral bedoeld voor de geïnteresseerde lezer, die de uitvoerig beschreven slagvelden wil bezoeken. In dit deel geeft de auteur eerst een beknopte historische inleiding over de Stelling Kornwerderzand en de Wonsstelling. Vervolgens beschrijft hij zeer gedetailleerd de inrichting van het verdedigingscomplex, de strijd om de Afsluitdijk en de voorafgaande schermutselingen in de Noordelijke provincies. Ten slotte een duidelijke wandelroute door de voormalige Stelling Kornwerderzand met vele gedetailleerde verwijzingen naar de beschreven acties. Het boekje is van het formaat 'zakagenda' en voorzien van originele foto's en uitstekende overzichtskaarten. Nederlandstalig. Soft Cover - 81 pages. €  10,00
More Info
S32486  Click for more information Ereveld Loenen - Laatste rustplaats van Nederlandse oorlogsslachtoffers. Jan Heerze/Jack Kooistra/Johan Teeuwisse. 1999, Sdu Uitgevers. Sinds 1949 bevindt zich bij het Veluwse dorp Loenen een nationale oorlogsbegraafplaats die om verschillende redenen uniek is. Allereerst ziet de bezoeker in afwijking van andere erevelden geen strakke rijen kruisen of stenen; de graven liggen in rustig gebogen lijnen verspreid langs slingerende bospaden. Ze zijn gemarkeerd door eenvoudige, liggende stenen en gaan als het ware op in de natuur. Een ander unicum is dat op dit ereveld allerlei oorlogsslachtoffers begraven zijn. Niet alleen militairen, maar ook burgers, mannen zowel als vrouwen. Het gaat hier om oorlogsslachtoffers die op verschillende plaatsen en onder verschillende omstandigheden sinds 9 mei 1940 zijn omgekomen. Militairen uit de meidagen van 1940, verzetsstrijders, Engelandvaarders, represailleslachtoffers, dwangarbeiders, concentratiekampslachtoffers, leden van de koopvaardij, slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië, maar ook slachtoffers van latere conflicten zoals de politionele acties in voormalig Nederlands-Indië, de schermutselingen die voorafgingen aan de overdracht van Nederlands Nieuw-Guinea. Een laatste bijzonderheid is dat het ereveld nog steeds in gebruik is om slachtoffers die omkomen bij deelname aan vredesmissies een laatste rustplaats te geven. Dit boek vertelt de geschiedenis van het ereveld Loenen en het levensverhaal van een aantal van de meer dan 3500 Nederlanders, die hier begraven liggen. Het boek wordt gecompleteerd met een register waarin de personalia van alle in Loenen begraven oorlogsslachtoffers staan opgetekend. Het ereveld Loenen is aangelegd door de Oorlogsgravenstichting. Deze is in 1946 in het leven geroepen om het Nederlandse oorlogsgraf, waar ook ter wereld, in te richten en te onderhouden. Nederlandstalig. Hard Cover - 251 pages. €  22,50
More Info
S32724  Click for more information Oranjehaven - Dertien sluipwegen naar de vrijheid. Paul van Beckum. 1992, Strengholt. Het boek bevat 13 interviews met Engelandvaarders; mensen (in dit geval 14 mannen en 1 vrouw) die tijdens de Tweede Wereldoorlog het bezette Nederland ontvluchtten, met het doel elders de strijd tegen nazi-Duitsland weer op te nemen. Zo'n reis duurde soms slechts 11 uur, indien de gelukkige met een snelle boot de Noordzee kon oversteken. In een ander geval nam de reis 13 maanden in beslag, door bezet Europa via de Balkan naar Turkije en dan weer verder over land naar Egypte en vervolgens door naar Engeland. Spannend was de reis altijd. Bij voorbereiding en uitvoering moest je op je hoede zijn, een kleinigheid kon je verraden. Sommigen zijn door hun reis voor het leven getekend, terwijl anderen het ogenschijnlijk ongeschonden doorstaan hebben. De auteur heeft de avonturen met een vlotte pen beschreven. Nederlandstalig. Hard Cover - 160 pages. €  15,50
More Info
S33063  Click for more information De weggevoerden van Mei 1940 . Frank Seberechts. 2014, De Bezige Bij. Op 10 mei 1940 wordt België meegesleurd in de Tweede Wereldoorlog. De Belgische overheden trachten het land te verdedigen tegen de Duitsers. Dat doen ze onder andere door duizenden inwoners te arresteren: vreemdelingen, nationaalsocialisten, Vlaams-nationalisten, communisten, rexisten en andere verdachte personen.Enkelen van hen zijn inderdaad spionnen, collaborateurs en verraders, maar het merendeel is volkomen onschuldig. De autoriteiten brengen de meeste arrestanten naar Frankrijk, sommige naar Engeland. Daar komen ze terecht in concentratiekampen. Tientallen komen om het leven. Slechts een deel van de weggevoerden keert in de loop van de volgende maanden weer naar huis. Duizenden, onder wie heel veel joden, blijven in Frankrijk achter. Via Drancy worden deze ongelukkigen verder gevoerd naar Auschwitz, waar ze omkomen.Frank Seberechts is de eerste om deze weinig bekende episode uit de Tweede Wereldoorlog grondig te beschrijven. Hij onderzoekt de omstandigheden van de arrestaties en de wegvoeringen en gaat op zoek naar de verantwoordelijken. Nederlandstalig. Soft Cover - 350 pages. €  12,50
More Info
S33083  Click for more information Het Amsterdamse Bevolkingsregister in oorlogstijd . J.T. Veldkamp. 1954, Stadsdrukkerij Amsterdam. In dit boek wordt het functioneren van het Amsterdamse Bevolkingsregister in de Tweede Wereldoorlog beschreven. Nederlandstalig. Soft Cover - 51 pages. €  15,00
More Info
S33175  Click for more information Sluipmoordenaars - De Silbertanne-moorden in Nederland 1943-1944. Inger Schaap. 2010, Just Publishers. Vanaf september 1943 werden onschuldige, nietsvermoedende Nederlandse burgers op laffe wijze door de SS doodgeschoten. Het waren vergeldingsacties, met als doel wraak en ontwrichting van het Nederlands verzet. Ten minste 45 Nederlanders werden gedood, anderen raakten zwaargewond of wisten te ontkomen. De slachtoffers, onder wie de bekende schrijver A.M. de Jong, werden thuis voor de ogen van hun familieleden in koelen bloede neergeschoten. De daders waren Nederlandse leden van de Germaansche SS, die handelden in opdracht van de bezetter. De serie sluipmoorden is na de oorlog bekend geworden onder de codenaam 'Silbertanne Aktion'. Het was een geheime opdracht, de daders bleven anoniem. Hierdoor bestond altijd veel onduidelijkheid over de moorden: wie waren de daders en wie gaf de opdracht? Hoe werden de slachtoffers uitgekozen en hoe slaagden de schutters erin hun identiteit verborgen te houden? In Sluipmoordenaars onthult historica Inger Schaap op basis van uitgebreid archiefonderzoek en interviews met nabestaanden de ware geschiedenis van de Silbertanne-moorden. Nederlandstalig. Soft Cover - 253 pages. €  19,50
More Info
S33411  Click for more information De post in de vloeiweide . Joris van den Bergh. 1944, Uitgeversmij. V,H, Broese en Peereboom. Op 4 oktober 1944 voerden de Duitsers een overval uit op de seinpost van de ondergrondse, in het huis van boswachter Neefs in de Vloeiweide. Hierbij kwamen 5 medewerkers van de Ordedienst om het leven. Dit boekje geeft het verhaal hiervan weer. Zeer zeldzaam. Nederlandstalig. Soft Cover - 32 pages. €  18,50
More Info
S33461  Click for more information Blitzmeisje - Een kleine Duits-Nederlandse oorlogsgeschiedenis. Jan-Willem van Borselen. 2002, Ad. Donker. Volgens de Duitse cultuurhistoricus Sebastian Häffner valt de intensiteit van historische gebeurtenissen werkelijk te kennen door het lezen van biografieën, 'en dan niet van staatslieden, maar de in aantal veel te schaarse biografieën van gewone burgers'. Ulrike Löbe is zo'n gewone burger, met een ongewoon levensverhaal. Zij is een naïef dorpsmeisje dat zich laat meeslepen door het nazi-bewind. Ze neemt enthousiast deel aan de activiteiten van de meisjesbond van Hitler en werkt in het laatste oorlogsjaar als telegrafiste bij de Luftwaffe. De ondergang van haar geliefde vaderland beleeft ze als een groot drama, zo blijkt uit haar dagboek, waarin ze een hartstochtelijk afscheidswoord aan haar Führer richt. Na de oorlog trouwtr ze en komt in een vijandig Nederland terecht. Haar leven lang blijft ze worstelen met haar betwiste oorlogsverleden. De auteur baseerde Blitzmeisje op Ulrike's militaire dagboek. Nederlandstalig. Soft Cover - 224 pages. €  15,00
More Info
S33866  Click for more information De Knokploeg - Schimmen uit het verleden. G. Gunnink. 2006, Boom. Gerrit Gunnink is de zoon van Jan Gunnink, in de oorlog Oom Hein, de leider van de Meppeler KP, de knokploeg. Ook beide andere zonen Klaas en Hendrik, verzetsnamen Tom en Benno, waren actief in de oorlog en accepteerden het boven hen gestelde nazi-gezag niet. De familie Gunnink is de meest toonaangevend Meppeler verzetsfamilie in de oorlogsjaren. Met het boek de KnokPloeg onthult Gerrit Gunnink de laatste geheimen die de knokploeg tot op de dag van vandaag omgeven. Tegelijkertijd is de KnokPloeg een hommage aan alle vrouwen en mannen die de verzetsmensen, die Gerrit Gunnink in zijn boek 'de verdrevenen' noemt, een schuilplaats hebben geboden. Nederlandstalig. Soft Cover - 287 pages. €  15,00
More Info
S33871  Click for more information Hitlers Wetenschappers - Wetenschap, oorlog en het duivelse pact. John Cornwell. 2004, Uitgeverij BZZTôH. John Cornwell geeft al bijna vijftien jaar leiding aan het Science and Human Dimension Project van het Jesus College in Cambridge. Verder is hij als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de University of Cambridge. In 'Hitlers wetenschappers' geeft hij een voortreffelijk overzicht over de opkomst en ondergang van de Duitse wetenschap vanaf het begin van de twintigste eeuw tot de ineenstorting van het Derde Rijk in 1945. Vanaf de groei en het succes van de natuurwetenschappen, geneeskunst, wiskunde en technologie rond de eeuwwisseling, de nieuwe natuurkunde na de Eerste Wereldoorlog tot de wetenschappelijke ontwikkelingen voor verdediging en vernietiging onder de nationaal socialisten tijdens de Tweede Wereldoorlog. In aparte hoofdstukken schenkt hij aandacht aan de race om atoombom, de 'wetenschap' van de uitroeiing en experimenten op mensen in de concentratiekampen, de ontwikkeling van de 'wonderwapens' en de wetenschappelijke plundering na afloop van de Tweede Wereldoorlog. Hij besluit zijn studie met de rol van de Duitse wetenschappers in Oost en West tijdens de Koude Oorlog. Dit boek stelt fundamentele vragen over de morele en politieke verantwoordelijkheden van alle wetenschappers. Met zwartwitfoto's en register. Nederlandstalig. Soft Cover - 400 pages. €  16,00
More Info
S33881  The Great Book of World War II Airplanes . Jeffrey L. Ethel e.a.. 1996, Crescent Books. Prachtig boek waarin 12 Amerikaanse, Britse, Duitse en Japanse oorlogsvliegtuigen tot in het kleinste detail worden besproken. Het boek zit vol met kleurentekeningen van details van de vliegtuigen. Tevens een aantal uitklapplaten, daarnaast de nodige foto's. Prachtig gedetailleerd naslagwerk. Engelstalig. Hard Cover - 632 pages. €  50,00
More Info
S34225  Click for more information Militaria-Magazin 195 - Das aktuelle Magazin für Orden, Militaria, Zeitgeschichte. 2019, VDM. Inhoud dez\e maand: - Zoll: 1937-1945 Rangabzeichen - Vom U-Boot zum Strafbataillon und zurück - 1917 Russische Front: Waffenstilstand im Dezember - Seltene Stücke in Herbst Auktion - Grosses Thema: Deutsch-Süswest Afrika. Duitstalig. Soft Cover - 66 pages. €  8,30
More Info
S34238  Click for more information Menschen wie wir - Aktion Erinnerung. 2002, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. In dit boek, uitgegeven door de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (Duitse Oorlogsgravenstichting) worden de verhalen van gesneuvelde Duitse militairen, in meerdere delen, verteld. Dit is deel 5. Duitstalig. Soft Cover - 240 pages. €  10,00
More Info
S34272  Click for more information Slachtoffers van WOII in de Ijmond . Bart Vuijk. 2016, Historisch Genoodschap Midden Kennemerland. In dit boek wordt een aantal Ijmonders beschreven die slachtoffer werden van de Tweede Wereldoorlog. Een levensbeschrijving en hun lot. Bij elk is een foto geplaatst. Nederlandstalig. Soft Cover - 60 pages. €  10,00
More Info
S34305  Click for more information In de Pas - Sport en lichamelijke opvoeding in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. André Swijtink. 1992, Uitgeverij De Vrieseborch. De sport in Nederland kende een opmerkelijke opleving tijdens de Tweede Wereldoorlog. De ledenaantallen van nagenoeg alle sportbonden groeiden en ook de passieve belangstelling steeg aanzienlijk. De sport - en de lichamelijke opvoeding - ging een prominente plaats in de Nederlandse samenleving innemen. In dit boek beschrijft de auteur de sportbeoefening in al haar facetten tijdens de jaren '33-'39, de bezettingsjaren en de eerste naoorlogse jaren. Nederlandstalig. Soft Cover - 430 pages. €  12,50
More Info
S34358  Click for more information Turbinenjäger Me262 - Die Geschichte des ersten einsatzfähigen Düsenjägers der Welt. Mano Ziegler. 1990, Motorbuch Verlag. In dit boek de geschiedenis van onwerp bouw en inzet van de eerste straaljager ter wereld de Messerschmitt me262. Duitstalig. Hard Cover - 227 pages. €  15,00
More Info
S1647  Click for more information F-4F - Lock On 8. Francois Verlinden/Willy Peeters. 1990, Verlinden Publications. Boek uit de srie Lock On over de F-4E Phantom II. Prachtige foto's, waarvan veel detail opname's. Alle foto's in kleur. Engelstalig. Soft Cover - 36 pages. €  10,00
More Info
S25403  Click for more information Dagboek geschreven in Vught . David Koker. 1985, G.A. van Oorschot. De auteur hield van 11 februari 1943 tot en met 8 februari 1944 in het Judendurchgangslager Vught een dagboek bij. De gebeurtenissen in kamp Vught worden met grote zuiverheid beschreven. Nederlandstalig. Soft Cover - 345 pages. €  10,00
More Info
S29844  Click for more information The Thin Red Line - Een handvol helden. James Jones. 2001, Uitgeverij Luitingh. Het is 1942. een Amerikaanse eenheid wordt naar het eiland Guadalcanal gezonden, waar Japanners alles op alles zetten om hun overwicht in de westelijke Pacific te behouden. James Jones beschrijft de lotgevallen van de C-voor-Charlie compagnie met expliciet en medogenloos realisme. Roman. Engelstalig. Soft Cover - 208 pages. €  9,50
More Info
S30553  Click for more information De Gevleugelde "S" - Mijn leven voor vliegtuigen en Helicopters. Igor I. Sikorsky. 1956, Uitgeverij C. de Boer Jr.. Autobiografie van de helicopter pionier Igor Sikorsky. Nederlandstalig. Hard Cover - 212 pages. €  10,00
More Info
S33968  Men of Air - The Doomed Youth of Bomber Command. Kevin Wilson. 2007, Weidenfeld & Nicholson. Dit boek is het buitengewone verhaal van gewone jonge jongens die om moesten gaan met de constante druk van vliegen, het verlies van collega's en de dreiging van dood of gevangenschap. De winter van 1944 was de gevaarlijkste tijd om gevechtsvlieger te worden in RAF Bomber Command. De kansen om een tour te overleven waren één op de vijf, en het moreel was uiteindelijk tot de bodem gezakt. In deze uitgebreide geschiedenis van de luchtoorlog in dat jaar beschrijft Kevin Wilson deze gevaarlijkste periode van de Slag om Berlijn, en de ongeëvenaarde verliezen over Magdeburg, Leipzig en Neurenberg. Engelstalig. Hard Cover - 435 pages. €  18,50
More Info
S33970  Click for more information Nightstrike from Malta - 830 Squadron and Rommel's Convoys. Kenneth Poolman. 1980, Jane's Publishing Company. Dit boek gaat over 430 squadron van de Fleet Air arm, een trainingsquadron wat abrupt in de strijd werd geworpen om de konvooien voor het Afrika Korps van Rommel aan te vallen. Zij vlogen met de Fairey Swordfisch, de bemanningen waren samengesteld uit instructeurs en leerlingen. Zij vlogen 's-nachts vanaf Malta in een wanhopige poging de bevoorrading van Rommel te voorkomen. Zij leden griote verliezen. Dit is een ex-bibliotheekboek, derhalve goedkopen eengeboden. Het is in acceptabele staat. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  7,50
More Info

This Month Highlights:


Erfenis van de storm

Click for more information
Oorlogsgraven op Ameland
€  15,00

Author: Gerlof Molenaar/Martin Peters

More
Information

Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn

Click for more information
Duits beheer over Nederlands erfgoed
€  35,00

Author: Hans Sakkers

More
Information

Through to the end

Click for more information
487 (NZ) Squadron RAF
€  45,00

Author: David Palmer/Aad Neeven

More
Information

Lockheed F-104G Starfighter in Nederland

Click for more information
€  50,00

Author: Hub Groeneveld

More
Information
 
 


Visit the site of the webdesign office!