News Letter

Dear Reader, please find below our latest newletter.

S29560  Click for more information De uniformen van het Nederlandse leger ten tijde van de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland 1795-1810 . F.G. de Wilde. 1986, De Bataafsche Leeuw. De drie leden van de redactie zijn allen lid van de Nederlandse Stichting voor Modelfiguren 'De Tinnen Tafelronde'. Gemeenschappelijke belangstelling voor de Nederlandse militaire geschiedenis en uniformkunde bracht hen tot het project van deze toonaangevende uitgave. Het fraai uitgevoerde boekwerk geeft een uniek overzicht van de talloze, vooral kleurrijke, uniformen uit de periode van de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland, 1795-1810. De prachtige kleurenafbeeldingen en de nauwkeurige beschrijvingen zijn voor het merendeel afkomstig uit de beroemde documentatieverzameling van dr. F.G. de Wilde. Deze collectie is inmiddels ondergebracht bij het Legermuseum. Naast een overzicht van de vele uniformen geeft dit boek ook een uitstekend inzicht in de toenmalige organisatie van de Nederlandse krijgsmachtdelen en de grote Franse invloed op de vormgeving van militaire kleding en het samenstellen van de uitrustingsstukken. Geschikt voor een groot publiek.. Engelstalig. Hard Cover - 240 pages. €  35,00
More Info
S32533  Click for more information Die Luftverteidigung im Abschnitt Wilhelmshaven 1939-1945 - 2. Marineflakabteiling. Friedrich August Greve. 2000, Verlag Hermann Lüers. Beschrijving van de Duitse luchtverdediging in de omgeving van Wilhelmshaven door de 2. Marineflakabteilung. De zware flakbatterijen Langwarden, Tossens, Eckwardershörne, Seefeld, Schweiburg, Vareler Hafen, Dangast, Blauhand, Sande, Hohemey, Schortens, Siebeshaus, Sillenstede, Hooksiel, Horumersiel, Schillig, Mellum, de drijvende flakbatterijen Medusa en Arkona en de 7 zware en 3 lichte flakbatterijen in Wilhelmshaven. Duitstalig. Hard Cover - 304 pages. €  60,00
More Info
S32752  Click for more information De Nederlandse stalen helm 1916-1992 . Kevin de Joode. 2019, Heppner Pubishing en Medi. De metalen helm als militair uitrustingsstuk stamt al uit de oudheid. Toch raakt hij in de 17e eeuw door een veranderende militaire doctrine in onbruik. Tijdens de Eerste Wereldoorlog van '14 – '18 wordt de stalen helm opnieuw geïntroduceerd. De legerleiding in het neutrale Nederland speelt hier direct op in en laat een eigen stalen helm ontwikkelen. Dit boek geeft een nauwkeurige beschrijving van de ontwikkeling, de productie en het gebruik van stalen helmen voor de Nederlandse strijdkrachten in de periode van 1916 – 1992. Welke invloed hadden de nationale en internationale ontwikkelingen op de besluitvorming? Hoe verliep de zoektocht naar de ideale eigen helm? Welke andere niet-militaire organisaties hebben helmen gedragen? En aan welke details kun je de verschillende helmen herkennen? Een historische zoektocht, die door de auteurs aan de hand van degelijk onderzoek en gedetailleerde illustraties wordt onthuld. Dit unieke naslagwerk geeft een zeer uitgebreid beeld van de verschillende varianten van alle typen stalen helmen die in Nederlandse dienst zijn geweest. Vormen, kleuren, productiemethoden, en vele andere belangrijke details van de Nederlandse Stalen helm worden uitgebreid getoond. Voorzien van 1200 kleurenfoto's maakt dit boek tot een onmisbaar werk dat in geen enkele kast mag ontbreken van ieder die interesse heeft in dit stuk Nederlands militair verleden. Nederlandstalig. Hard Cover - 348 pages. €  79,95
More Info
S35791  Click for more information Tussen de Eerste en de laatste Saluutschoten - Buitenlandse militairen begraven in Harlingen en omgeving. Bauke S. Posthuma. 2019, Eigen uitgave. Deze kroniek is samengesteld uit een aantal gebeurtenissen die zich tijdens de oorlogsjaren in en rondom Harlingen, maar soms ook ver daarbuiten hebben afgespeeld. Centraal daarin staan de lotgevallen van de uit het buitenland afkomstige militairen die in Harlingen, Franeker, Dongjum, Kimswerd, Wijnaldum, Pietersbierum, Zurich en voor een deel Witmarsum, een graf vonden, een totaal van 165 man. Van dat aantal zijn er vandaag de dag nog 98 graven terug te vinden. Tevens wordt aandacht besteed aan oorlogshandelingen waarbij burgers om het leven kwamen. Voorbeelden van incidenten met minder ernstige gevolgen zijn o.a. de vernielingen door kabelballons, de bommen op Franeker, pogingen tot brandstichting en noodlandingen van vliegtuigen op het land en in de Waddenzee. Nederlandstalig. Hard Cover - 226 pages. €  22,50
More Info
S36199  Click for more information Preussen Verleihungsurkunden und Besitzzeugnisse/Prussia Award Documents and Authorization Certificates - 1793-1972. Dietmar Raksch. 2002, Niemann Verlag. Pruisische geschiedenis in de spiegel van awarddocumenten! De hele bewogen geschiedenis van wat ooit de grootste en belangrijkste Duitse staat was in de late 18e, 19e en vroege 20e eeuw, wordt weerspiegeld in deze onberispelijk facsimile originele documenten? Toekenningscertificaten en bezitscertificaten voor de belangrijkste Pruisische ordes en prijzen. Het Koninkrijk Pruisen vertegenwoordigde de toekenningsdocumenten voor legendarische onderscheidingen als Pour lé Mérite, Orden van Zwarte en Rode Adelaar, Wilhelm Orden, Luisen Orden, Kroon Ordes, Orden van de Pruisische Kroon, Koningshuis Orde v. Hohenzollern en Orde van St. John. Het Pruisische leger wordt vertegenwoordigd met het legendarische IJzeren Kruis (in de versies van 1813, 1870 en 1914), maar ook met dienstprijzen van de actieve troepen en de Landwehr, verschillende oorlogsmemorabilia uit de bevrijdingsoorlogen uit 1864, 1866 (inclusief Düppeler Sturm-Kreuz) en 1870/71, vooral verschillende herdenkingskruisen voor de oorlog van 1866, en tot slot ook zeldzaamheden zoals de herdenkingsbadge voor algemene assistenten, het Cross of Merit for War Aid, de zogenaamde honderdjarige medaille uit 1897 of curiosa zoals de toekenning van de gouden of zilveren portepee? dit alles wordt hier weerspiegeld in de gunningsdocumenten. Verdere hoofdstukken tonen de documenten over de burgerlijke onderscheidingen van Pruisen en over de onderscheidingen van de Republiek Pruisen, die ook tot leven worden gebracht door de bijbehorende toekenningsdocumenten, omdat al deze toekenningsdocumenten en eigendomscertificaten de vorm en inhoud ademen van de authentieke sfeer van vervlogen tijden. Je voelt de tijdgeest die heerste tijdens de prijsuitreiking en wordt nieuw leven ingeblazen in de typische, vaak zielige en waardige formuleringen. Zo illustreren de uitgebreide hoofd- en randversieringen van de awarddocumenten duidelijk de prachtliefde en de behoefte aan representatie van het keizerlijke tijdperk. En ook de? Duitse? Alleen de Schrift belichaamt de geest van die jaren, aangezien het gebruik ervan als bijzonder patriottisch werd beschouwd. In het bijschrift wordt de tekst letterlijk herhaald in modern schrift en is daarom gemakkelijk te lezen voor de lezers van vandaag. Een extra korte maar deskundige tekstcommentaar legt ook de bijzonderheden van het betreffende document uit en biedt achtergrondkennis over het gedocumenteerde evenement of de verantwoordelijke persoon. De bijlagen bieden nog meer nuttige leeshulpmiddelen: een alfabetisch personenregister, een alfabetisch register van plaatsen, een kort scheepsregister en een lijst van de chefs van de Pruisische Algemene Ordecommissie van 1810 tot 1920. Een verdere, uitgebreide lijst geeft de oorspronkelijke afmetingen van de documenten in mm. Ten slotte biedt een lijst nuttige evaluatiehulpmiddelen in EUR of USD die voor de verzamelaar van bijzonder belang zullen zijn. Op deze manier wordt het geïnformeerde volume ook een praktisch hulpmiddel voor verzamelaars voor een phaleristisch deelgebied dat steeds belangrijker wordt. Deze diverse awarddocumenten belichten de Pruisische religieuze geschiedenis en, via hen, de politieke en militaire geschiedenis van de eens zo leidende Duitse staat. Duits/Engelstalig. Hard Cover - 455 pages. €  30,00
More Info
S38277  Click for more information Photo Archive 1 - Luftwaffe Camouflage and Markings 1933-1945. Day Fighters - Night Fighters - Ground Attack Aircraft - Bomber Aircraft - Maritime Aircraft - Reconnaissance Aircraft - Civil, Commercial and Military Aircraft - Training, Liaison and Light Aircraft - Instruments and Cockpit Interiors . K.A. Merrick/Eddie J. Creek/Brett Green. 2007, Midland Publishing. Met cockpitdetails en instrumenpanelen. Dit werk behandelt ook andere onderwerpen met foto's zoals: dagjagers, nachtjagers, grondaanvalsvliegtuigen, bommenwerpers, maritieme en verkenningsvliegtuigen, en die gebruikt worden in voornamelijk civiele en commerciële hoedanigheden, evenals voor training en contacten. Zeer zeldzaam en gezocht!. Engelstalig. Hard Cover - 144 pages. €  37,50
More Info
S38985  Click for more information Luchtvaartkunst / Aviation Art - Werk en Leven van Thijs Postma. Thijs Postma. 2021, H & G Uitgeverij. EEN TENTOONSTELLING IN BOEKVORM... Zo laat zich het nieuwe boek van Thijs Postma zich het best omschrijven! Zijn oeuvre omvat meer dan 580 schilderijen en tekeningen, waarvan het grootste deel in mooi formaat in dit boek is opgenomen. Daaronder bevindt zich veel recent en niet eerder gepubliceerd werk. Met bijna 400 pagina’s geeft Luchtvaartkunst niet alleen een prachtig overzicht van Thijs’ werk, maar ook van de luchtvaart; civiel en militair, historisch en hedendaags. Schilder en luchtvaarthistoricus Thijs Postma kreeg bekendheid door zijn luchtvaartschilderijen, zijn boeken, zoals ‘Fokker, bouwer aan de wereldluchtvaart’ en ‘Vermetele vliegende Hollanders’ en zijn redacteurschap van diverse luchtvaarttijdschriften. Nederlandstalig. Hard Cover - 386 pages. €  59,95
More Info
S39068  Click for more information Die Armschilde der Wehrmacht - Entstehung - Verleihung - Varianten. Sascha Weber. 2020, Verlag Weber. In dit werk behandelt de auteur de varianten van de wapenschilden van de Wehrmacht. Voor het eerst worden alle bekende fabrikantvarianten van de Narvik-, Krim-, Kuban-, Demjansk-, Cholm- en Lapland-schilden in detail gepresenteerd op meer dan 484 pagina's in woord en beeld - aangevuld met talrijke foto- en prijsdocumenten. De lezer wordt zo betrouwbaar geholpen bij het herkennen en bepalen van fabrikantvarianten. Daarnaast wordt de historische achtergrond van alle schilden weergegeven en toegelicht. Weer een waardevol werk voor zowel de beginner als de gevorderde verzamelaar! A5 formaat, hardcover, gebonden en met leeslint. 484 pagina's, volledig in kleur, bijna 2000 illustraties. Duitstalig. Hard Cover - 478 pages. €  75,00
More Info
S39069  Click for more information Die Spange 1939 zum Eisernen Kreuz 2. Klasse 1914 - Entstehung - Varianten - Dokumenten. Mario Alt. 2020, Verlag Weber. In zijn tweede werk behandelt de auteur Mario Alt de varianten van de sluiting uit 1939 voor het IJzeren Kruis 1914 2e klasse. Voor het eerst worden als onderdeel van zijn werk alle fabrieksvarianten (originele maten en prinselijke maten) op meer dan 170 pagina's in woord en beeld gedetailleerd weergegeven - aangevuld met talrijke foto- en prijsdocumenten. De lezer wordt zo betrouwbaar geholpen bij het herkennen en bepalen van fabrikantvarianten. Daarnaast wordt de historische achtergrond weergegeven en toegelicht. Weer een waardevol werk voor zowel de beginner als de gevorderde verzamelaar! A5 formaat, hardcover, gebonden en met leeslint. 170 pagina's, volledig in kleur, bijna 1000 illustraties. Duitstalig. Hard Cover - 162 pages. €  35,00
More Info
S39070  Click for more information Das Erdkampfabzeichen der Luftwaffe - Entstehung - Varianten - Dokumenten. Sascha Weber. 2020, Verlag Weber. Na het succes van de eerste edities in de jaren 2005 - 2008 wordt nu de bijgewerkte en uitgebreide nieuwe editie van dit specialistische boek over de insignes voor grondgevechten van de Luftwaffe gepubliceerd. Zoals gewoonlijk behandelt de auteur de geschiedenis van zijn oorsprong, het toekennen en de varianten van de fabrikant van het grondgevecht-embleem van de Luftwaffe. Of het nu gaat om eigendomscertificaten, loonboekjes, miniaturen, de auteur laat niets buiten beschouwing om de verzamelaar een duidelijk overzicht van dit onderwerp te geven. Duitstalig. Hard Cover - 152 pages. €  35,00
More Info
S39071  Click for more information Das Infanteriesturmabzeichen - Entstehung - Varianten - Dokumente - Miniaturen. Sascha Weber. 2018, Verlag Weber. Na het succes van de eerste edities in 2003, 2004, 2006 en 2014 verschijnt de 5e editie van het werk - Das Infanterie-Sturmabzeichen - van de bekende auteur Sascha Weber. De 5e druk is vernieuwd, is van bijzonder hoge kwaliteit (soft-touch uitstraling) en is gelimiteerd tot slechts 300 exemplaren. Gepresenteerd in woord en beeld vindt de lezer op meer dan 420 pagina's een uitgebreid aantal fabrieksvarianten. Naast de historische achtergrond, de stichting en de gunningsvoorwaarden gaat de auteur ook in op de productie- en productieprocessen. Dit werk wordt aangevuld met enkele voorheen onbekende informatie en afbeeldingen van individuele medaillefabrikanten die deze onderscheiding hebben geproduceerd. llustraties van talrijke en zeldzame prijs- en fotodocumenten verrijken dit werk. Een waardevol werk voor beginners en gevorderde verzamelaars!. Duitstalig. Hard Cover - 418 pages. €  75,00
More Info
S39072  Click for more information Die Verleihungsurkunden zum Cholmschild . Stijn David. 2012, Verlag Weber. In deze speciale publicatie presenteert auteur Stijn David zijn onderzoeksresultaten over de toekenningscertificaten van de Cholmshield en de nederzetting van de "Kampfgruppe Scherer". Het verklaart precies de betekenis van de nummering en handtekeningen die op de achterkant van de documenten staan. Naast een groot aantal uitgereikte certificaten gaat hij ook in op de stichting, uitvoeringsregelingen en het aantal toekenningen van het Cholmschild. De auteur, al bekend van zijn werk "The Glider Pilot Badge", publiceert met deze speciale publicatie weer een waardevol werk van phaleristiek voor beginners en gevorderden!. Duitstalig. Hard Cover - 72 pages. €  29,50
More Info
S39606  Click for more information Geheimprojecte der Luftwaffe - Sowie Bauten und Bunker 1935-1945. Stefan Büttner/Martin Kaule. 2021, Motorbuch Verlag. Het Derde Rijk bracht een veelvoud aan technische meesterwerken voort, die vaak in het geheim werden ontwikkeld en getest in gigantische ondergrondse bunkersystemen. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog werden de zegevierende machten overweldigd door de prestaties van de Duitse onderzoekers en ontwerpers en werden veel ontwikkelingen onmiddellijk overgenomen, bijvoorbeeld in vliegtuigtechnologie en het begin van de ruimtevaart. In deze bijgewerkte en herziene nieuwe editie belichten de auteurs dit spannende complex van onderwerpen met eersteklas beeldmateriaal dat ze gedurende vele jaren hebben samengesteld en waarvan ze sommige zelf hebben gefotografeerd. Duitstalig. Hard Cover - 224 pages. €  32,50
More Info
S41071  Click for more information Stad in oorlog - Amsterdam 1940-1945 in foto's. René Kok/Erik Somers. 2017, W Books. Onderdrukking, verzet, vervolging, luchtoorlog, schaarste, honger - het zijn de talrijke aspecten van het dagelijks leven in Amsterdam tijdens de oorlog. De Tweede Wereldoorlog heeft diepe sporen achtergelaten in de hoofdstad. Met als dieptepunt de vervolging en de deportatie van 80.000 in de stad woonachtige Joden. Het heeft de stad voor altijd getekend. Ondanks de snel toenemende Duitse terreur en de vele beperkende Duitse maatregelen probeerden de Amsterdammers een dagelijks leven te leiden. Dat leverde contrasten in het straatbeeld op. Niet eerder is een veelomvattend fotoboek samengesteld over Amsterdam in de jaren 40-45. Erik Somers en René Kok, onderzoekers bij het NIOD, deden uitvoerig onderzoek naar de visuele geschiedenis van de stad. Niet alleen de collecties van het NIOD en het Stadsarchief Amsterdam leverden veel en onbekend materiaal op. Ook in talloze andere archieven in binnen- en buitenland werden nooit eerder gepubliceerde opnames opgediept. Dat maakt Stad in Oorlog. Amsterdam 1940-1945 in foto's tot een bijzonder boek, en de eerste in zijn soort. De zorgvuldig geselecteerde beelden in Stad in oorlog. Amsterdam 1940-1945 in foto's geven een indringend beeld van Amsterdammers in de jaren van oorlog en bezetting. Nederlandstalig. Hard Cover - 304 pages. €  31,50
More Info
S41879  Click for more information Deutsche Landminen und Zünder bis 1945 . Wolfgang Fleischer. 2016, Motorbuch Verlag. Alleen al in de Tweede Wereldoorlog werden meer dan een half miljard mijnen gelegd, en het vinden en opruimen ervan was een buitengewoon gevaarlijke zaak voor de komende jaren en decennia. Want zelfs toen waren er talloze verschillende soorten mijnen en verschillende zekeringen, vooral gemaakt in Duitsland. Tot nu toe was er weinig bekend over dit hoofdstuk in de geschiedenis van wapens, en de bekende militaire historicus Wolfgang Fleischer dicht deze leemte nu in dit deel van de serie "Ordnance and Military Equipment": hij beschrijft de technische ontwikkeling van deze explosieve wapens, die al sinds de 14e eeuw worden gebruikt, en geeft voorbeelden van de Duitse strijdkrachten van de tijd van de Eerste Wereldoorlog tot hun gebruik in de Tweede Wereldoorlog op ongeveer 100 mijnen en hoe ze de oorlogvoering veranderden. Geïllustreerd met veel, veelal ongepubliceerde afbeeldingen en doorsnedetekeningen die speciaal voor dit boek zijn gemaakt. Nieuw boek!. Duitstalig. Hard Cover - 144 pages. €  22,50
More Info
S42943  Click for more information Die Medaille Winterschlacht in Osten 1941/42 (Ostmedaille) . Sascha Weber. 2019, Verlag Weber. In zijn laatste werk wijdt de auteur Sascha Weber zich aan de "Medaille Winterschlacht im Osten 1941/42 (Ostmedaille)". Geen enkele andere onderscheiding weerspiegelt de harde en vaak gruwelijke wintergevechten aan het Oostfront zoals de "Gefrierfleischorden" in militair jargon. De talrijke varianten van de fabrikant worden in woord en beeld op 260 pagina's weergegeven. Naast de historische achtergrond, de stichting en de gunningsvoorwaarden gaat de auteur ook in op de exacte werk- en productieprocessen. Dit werk wordt afgerond met wat voorheen onbekende informatie en afbeeldingen van individuele medaillefabrikanten die deze medaille hebben geproduceerd. Dit werk wordt aangevuld met talrijke, zeldzame prijs- en fotodocumenten. Weer een waardevol werk voor de beginnende en gevorderde verzamelaar! Aan deze prijs is voor het eerst een publicatie gewijd, die in de kortst mogelijke tijd zeker zal uitgroeien tot een standaardwerk. Dit hoogwaardig gebonden vakboek wordt uitgegeven in een standaard editie. sofscover, gebonden en met lintmarker. 260 pagina's, volledig in kleur, bijna 1000 illustraties en foto's. Duitstalig. Soft Cover - 261 pages. €  25,00
More Info
S43241  Click for more information Stirlings in action with the Airborne Forces - Air Support for SAS and Resistance Operations during WWII. Dennis Williams. 2008, Pen & Sword. Dit is de geschiedenis van twee RAF-squadrons die namens de Special Operations Executive de taak deelden om agenten en voorraden te droppen, deelnamen aan de D-Day-landingen, zware verliezen leden bij Arnhem, Special Air Service-troepen achter de vijandelijke linies dropten en betrokken bij de Rijnoversteek die het lot van Duitsland in 1945 bezegelde. Beide squadrons vlogen met de Short Stirling vanuit Leicester East, daarna Fairford en uiteindelijk Great Dunmow. Hoewel er een gezonde rivaliteit bestond tussen het personeel van 190 en 620 Squadrons, was er een diep gevoel van kameraadschap dat banden tussen hen smeedde. Veel van de operaties hadden betrekking op een eenzaam vliegtuig dat 's nachts vloog en visuele navigatie gebruikte om de kleine speldenprikken van licht te vinden waar verzetstroepen wachtten om agenten en voorraden te ontvangen. Er waren ook taken van het slepen van zweefvliegtuigen en het droppen van parachutisten die bekwame piloten en navigatie vereisten. Naast zijn onderzoek naar operationele dossiers en archiefmateriaal heeft de auteur veel ex-eskaderleden gevonden die vele unieke momenten van zestig jaar geleden hebben vastgelegd en zo hun verhaal hebben kunnen vertellen.Nieuw boek!. Engelstalig. Hard Cover - 342 pages. €  28,00
More Info
S43251  Click for more information Airmen of Arnhem - The Heavy Lift Crews of Operation "Market". Martin W. Bowman. 2020, Pen & Sword. Martin Bowman presenteert ons hier een ongeëvenaard verslag van gebeurtenissen zoals die zich afspeelden in de lucht boven Nederland tijdens Operatie Market-Garden 'in september 1944. Market-Garden' was een heroïsche mislukking die tegen hoge kosten werd uitgevoerd ; de gecombineerde verliezen - zowel in de lucht als op de grond - in doden, gewonden en vermisten bedroegen meer dan 17.000. Market', het luchtlandingsdeel van de operatie, overspande tien geallieerde liften in een rampzalige negen dagen van operaties, vaak bij slecht weer. Tijdens Operatie Market ' zagen 4.050 vliegtuigen inzet; de meesten van hen trokken de 1.205 Hamilcar en Horsa zweefvliegtuigen en werden geconfronteerd met een onbekend aantal Luftwaffe vliegtuigen. Verhalen van individuele heldenmoed accentueren dit verhaal, zoals dat van David Lord, een RAF Dakota-piloot die postuum het Victoria Cross ontving. Verhalen als deze vermenselijken een periode uit de oorlogsgeschiedenis die vaak wordt teruggebracht tot louter feiten. Er bestaat geen twijfel over de dappere en dappere bijdrage van de vliegeniers van Arnhem - de bemanningen van de RAF Dakota, Stirling, Halifax, Albemarle, Horsa, Hamilcar en Glider Pilot Regiment samen met die van de USAAF C-47 Troop Carrier Groups van de IX US Troop Carrier Command, de Waco en Horsa zweefvliegtuigen en de B-24 Liberator bevoorraden bemanningen. Al hun ongelooflijke, verhelderende en vaak ingetogen verhalen over buitengewone moed, kameraadschap, gedeelde terreur en ontmoetingen met de vijand bieden een persoonlijker beeld van Market en worden aangevuld met de achtergrondinformatie van de auteur die een algemeen beeld geeft van elke luchtoperatie. Nieuw boek!. Engelstalig. Hard Cover - 330 pages. €  30,00
More Info
S43314  Click for more information German Aircraft Industry and Production 1933-1945 . Ferenc A. Vajda/Peter Dancey. 1998, Airlife. Deze diepgaande studie beslaat een kritieke periode van 13 jaar in de geschiedenis van de Duitse vliegtuigindustrie. Vajda en Dancey onderzoeken hoe een industrie die in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog is gedecimeerd, een wedergeboorte, een bouwhausse, verdere technische successen en nog een ontmanteling na de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Talrijke foto's, diagrammen en statistieken versterken de details van het boek over fabrieken, productieplanning en exacte output. Bevat veel informatie uit de productieprogramma's van het Reichslufftfahrtministerium (RLM, het staatsministerie van Luchtvaart) en andere informatie uit de eerste hand over Duitse luchtvaartfabrieken en -industrie in oorlogstijd, de Duitse vliegtuigindustrie en productie 1933-1945 omvat de inspanningen van bedrijven zoals Heinkel, Albatros, Junkers , Arado, Focke-Wulf, Henschel, ATG, Dornier, Oranienburg en Schwechat, Siebel en Messerschmitt om vliegtuigen te bouwen die nodig zijn voor een vernieuwde Luftwaffe. Tot de gedetailleerde vliegtuigen behoren: verkenningsvliegtuigen op korte en lange afstand en artillerievliegtuigen; dag- en nachtbommenwerpers en nachtjagers met één en twee zitplaatsen; speciale marinevliegtuigen; duikbommenwerpers; en lesvliegtuigen . Engelstalig. Hard Cover - 329 pages. €  85,00
More Info
S44129  Click for more information Hitlers Winter - Her Ardennenoffensief door Duitse ogen. Anthony Tcker-Jones. 2022, Just Publishers. In een laatste wanhoopspoging de geallieerde opmars te stoppen, slaagt het Duitse leger erin de vijand te overrompelen. Gedekt door het strenge winterweer waardoor de geallieerden geen gebruik kunnen maken van hun superioriteit in de lucht – een dichte mist houdt hun vliegtuigen aan de grond  – vallen drie Duitse legers in de Ardennen aan. Hun doel is het zwakste deel van de Amerikaanse linies te splitsen en de vitale aanvoerhaven van Antwerpen te veroveren. Het is een uiterst gewaagde missie, aangezien de Duitse pantsers de rivieren Our, Amblève, Ourthe en Maas moeten oversteken. Manoeuvrerend over wankele bruggen en langs smalle boswegen wordt het een race tegen de klok en de elementen. Bovendien biedt de vijand, eenmaal van hun verrassing bekomen, hardnekkig tegenstand. Hitlers Winter vertelt het verhaal aan de hand van de ervaringen van de Duitse infanteristen en pantserbemanningen. Met de moed der wanhoop volgen ze de bevelen op van hun legerleiding, zoals SS Oberstgruppenführer Sepp Dietrich en generaal Hasso von Manteuffel. WO2-deskundige Anthony Tucker Jones biedt een geheel nieuwe kijk op een van de beroemdste veldslagen uit de Tweede Wereldoorlog. Met een voorwoord door professor Peter Chaddick-Adams. Nederlandstalig. Soft Cover - 335 pages. €  24,99
More Info
S44483  Click for more information The RAF's Cross-Channel Offensive - Circuses, Ramrods, Rhubarbs & Rodeos 1941-1942. John Starkey. 2022, Pen & Sword Books. Het verhaal van de RAF, en in het bijzonder Fighter Command, tijdens de Battle of Britain is al vaak verteld. Het is een verhaal over de dappere piloten van 'The Few', in hun Hurricanes en Spitfires, met de rug tegen de muur van de natie, die tegen een enorme overmacht de luchtlandingsaanval van de Luftwaffe afweren. Maar het verhaal van de operaties van Fighter Command direct na de Battle of Britain is minder bekend. Maarschalk van de Royal Air Force Hugh Montague Trenchard voerde tijdens de Eerste Wereldoorlog het bevel over het Royal Flying Corps. Zijn beleid was toen geweest dat zijn vliegtuigen en manschappen voortdurend in de aanval zouden zijn, altijd boven de Duitse linies om de strijd naar de vijand te voeren. Na te zijn gepromoveerd tot bevelhebber van de RAF, ging Trenchard in 1930 met pensioen. In november 1940 verscheen Trenchard opnieuw op het Air Ministry en stelde voor dat de RAF 'Lean Towards France' zou gaan - dat het in de aanval zou gaan. De RAF zou, zo beweerde Trenchard, de resulterende uitputtingsslag winnen. Een van de belangrijkste resultaten van de nieuwe offensieve houding van de RAF was de introductie van de Circus-vluchten. Dit waren aanvallen uitgevoerd door een kleine groep bommenwerpers met een krachtige escorte van jagers. Ze waren bedoeld om vijandelijke jagers de lucht in te lokken, zodat ze konden worden aangevallen door RAF-jagers, met als hoofddoel de vernietiging van Luftwaffe-jagers, gevolgd door de bescherming van de bommenwerpers tegen aanvallen. Een verdere ontwikkeling van de Circus-missies waren Ramrods, Rhubarbs en Rodeo's, allemaal variaties op hetzelfde thema. Een Ramrod was vergelijkbaar met een Circus, hoewel in dit geval het primaire doel de vernietiging van het doelwit was, waarbij de belangrijkste rol van de begeleidende jagers was om de bommenwerpers tegen aanvallen te beschermen. Een Rhubarb was een kleinschalige aanval van jagers met bewolking en/of verrassing, met als doel Duitse vliegtuigen in de lucht te vernietigen en/of gronddoelen aan te vallen, terwijl een Rodeo bestond uit een gevechtsvliegtuig zonder bommenwerpers. Aan de hand van officiële documenten en archiefmateriaal, evenals verslagen van veel van de betrokkenen, onthult James Starkey hoe Trenchards opvattingen het wonnen en de RAF van eind 1940 tot 1941 in het offensief ging. Was het een mislukte strategie? Zo ja, waarom werd het niet stopgezet toen de resultaten zichtbaar werden? Nieuw boek!. Engelstalig. Hard Cover - 268 pages. €  29,95
More Info
S44654  Click for more information Bevrijdingsatlas Veluwe . Evert van de Weerd. Peter A. Veldheer/ Gerjan Crebolder. 1985, Schaffelaarreeks. In de Bevrijdingsatlas Veluwe beschrijven de drie auteur, Evert van de Weerd, Peter A. Veldheer & Gerjan Crebolder aan de hand van oorlogsdagboeken de bevrijding van de Veluwe in april 1945. Het boek bevat niet minder dan 160 foto's, 31 kaarten en twee diagrammen, waardoor het visuele karakter benadrukt wordt. Voorts werden in het boek een twintigtal bijlagen opgenomen, registers op persoons- en plaatsnamen alsmede een "Roll of honour" waarin alle op de Veluwe gesneuvelde Britse en Canadese militairen staan vermeld. De in het boek opgenomen fragmenten uit "War Diary's" herdenkingsboeken en persoonlijke documenten maken het geheel tot een afwisselend geheel. De teksten zijn gedeeltelijk niet uit het Engels vertaald terwijl tevens een vertaling in het Engels van alle foto-onderschriften werd opgenomen. Met handtekening van de auteurs!. Nederlandstalig. Hard Cover - 144 pages. €  29,50
More Info
S45054  Click for more information Douglas SBD Dauntless - Warpaint Series No. 137. Kev Darling. 2023, Guideline Publications. De Douglas SBD Dauntless verdiende een reputatie als een geweldige duikbommenwerper, hoewel de antecedenten grotendeels van vooroorlogse oorsprong waren. Er zijn veel bijnamen aan de SBD gegeven tijdens zijn tijd in de frontlinie, mijn eigen persoonlijke favoriet is 'traag maar dodelijk'. Het oorspronkelijke concept is ontwikkeld door Jack Northrop met wat hulp van Ed Heinemann. Het resulterende vliegtuig, de BT-1, had nogal wat fouten die zouden worden verholpen toen de SBD-1 verscheen. Het was in hoge mate een pre-productiemodel, de rest van dit eerste contract werd voltooid als de SBD-2 en had weinig verbeteringen ten opzichte van de eerdere machines. Het uiterlijk van de SBD-3 was nodig om een ??meer oorlogszuchtige machine te creëren met zelf dichtende brandstoftanks, bepantsering en verbeterde bewapening. Elke versie daarna vertoonde enige verbetering, waarbij de definitieve versie, de SBD-6, de beste van allemaal was. De USAAF gebruikte ook een versie van de Dauntless, namelijk de A-24 Banshee. Het enige verschil tussen de twee modellen was het ontbreken van marine-uitrusting voor het gebruik van vliegdekschepen, verder was het hetzelfde. Helaas was tegen de tijd dat de SBD-6 verscheen de frontliniecarrière van de Dauntless voorbij. De Dauntless en zijn land-equivalent de Banshee hadden echter andere carrières bij de Royal Navy, de Franse luchtmacht en marine, Chili en Mexico. Engelstalig. Soft Cover - 100 pages. €  32,50
More Info
S45064  Click for more information USS Indianapolis CA-35 - Warship Pictorial 1. Steve Wiper. 1996, Classic Warship Publishing. Deze Amerikaanse kruiser vervoerde de bom naar de Stille Oceaan en kreeg later te maken met een dodelijke Japanse torpedoaanval die tot een slecht geleide reddingsactie leidde Alle foto's in dit boek zijn verzameld uit de Amerikaanse nationale archieven en hier volgens de hoogste standaard gereproduceerd. De illustraties in het boek zijn gecomponeerd door Tom Flowers. Het zijn zowel 3D-computerweergave als lijntekeningen. Dit boek is niet alleen een geweldige fotoreferentie voor geschiedenisliefhebbers, maar ook een fantastisch naslagwerk voor modelbouwers. Dit is een voormalig bibliotheek exemplaar, maar in redelijke conditie. Goedkoper aangeboden als de werkelijke waarde!. Engelstalig. Soft Cover - 54 pages. €  75,00
More Info
S45079  Click for more information Omaha Class Cruissers - Warship Pictoril 6. Steve Wiper. 1999, Classis Warship Publishing. Een beschrijving van de Omaha Class- is rechtvaardigheid omdat het een van de minder bekende klassen cruisers is die de VS dienden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De tien schepen van de Omaha-klasse, die er zelfs bij hun eerste ontwerp verouderd uitzagen, waren de eerste van de 'moderne' kruisers van de Amerikaanse marine die in het post-WW1-tijdperk werden gebouwd. Ze zouden in het interbellum over de hele wereld de vlag tonen en tijdens de Tweede Wereldoorlog gewaardeerde diensten verlenen. Een daarvan zou worden overgedragen aan de Sovjet-marine, terwijl de rest na de oorlog snel werd verkocht en gesloopt. Steve Wiper heeft tijdens hun leven een mooi assortiment foto's van deze tien schepen verzameld en heeft ze allemaal in dit boek gepresenteerd. Het boek opent met een overzicht van hun bestaansreden, gevolgd door hoofdstukken die achtereenvolgens aan elk schip zijn gewijd. Deze bestaan ??uit carrièrehoogtepunten en diverse foto's van het betreffende schip. Er zijn 68 foto's binnen de 56 pagina's, waarvan vele paginagrote. Een bronnengids voor alle schepen van de Omaha Class Cruisers, met officiële U.S. Marinefoto's, gemarkeerde geschiedenis en een statistisch blad voor elk schip. Engelstalig. Soft Cover - 56 pages. €  85,00
More Info
S45124  Click for more information Gevlucht om te vechten - De Joodse vluchtelingen van de 1st Airborne Division. Jory Brentjens. 2023, W Books. Op 17 september 1944 begon Operatie Market Garden, de grootste geallieerde luchtlandingsoperatie van de Tweede Wereldoorlog. De Britse 1st Airborne Division werd ingezet bij Arnhem. Onder deze eenheid bevonden zich eenentwintig Joodse Duitsers en Oostenrijkers. Zij waren in nazi-Duitsland opgegroeid maar wisten in de jaren 1930 naar Groot-Brittannië te vluchten en zich daar bij de Britse luchtlandingsstrijdkrachten aan te sluiten. Deze eenentwintig mannen hadden nazi- Duitsland moeten ontvluchten en lieten daarbij vrijwel al hun familie en bezittingen achter. Sommigen van hen hadden hun synagoges in vlammen zien opgaan of hadden in concentratiekampen gevangengezeten. In Groot-Brittannië werden hun pogingen om een nieuw leven op te bouwen ruw onderbro- ken door de Duitse invasie van West-Europa. Het wantrouwen ten aanzien van Duitse en Oostenrijkse vluchtelingen nam toe en in juni 1940 besloot de Britse overheid hen te interneren. Na hun vrijlating uit de interne- ringskampen sloten veel vluchtelingen zich aan bij Britse leger. Zo kwamen ze, via een lange omweg, met de Britse luchtlandings- troepen bij Arnhem terecht. Nederlandstalig. Soft Cover - 142 pages. €  24,95
More Info
S45138  Click for more information Stalag Luft 3 - The Oflag XXI-B "Schubin" Period September 1942 - April 1943. Ben van Drogenhoek. 2023, Privé uitgave. Dit boek over het Duitse krijgsgevangenenkamp Oflag XXI-B “Schubin” beslaat slechts een periode van 8 maanden, september 1942 – april 1943. Gedurende deze maanden werd het kamp gebruikt voor gevangengenomen geallieerde vliegers. Het was gedurende deze tijd dat de oorlog zich tegen Duitsland keerde; bij Stalingrad aan het oostfront en bij El Alamein in Noord-Afrika. In april 1943 werden alle gevangenen overgebracht naar Stalag Luft III. Inhoud o.a.: * De reformschool voor jongens; * Geschiedenis van het kamp; * Dagelijks leven in Oflag XXI-B “Schubin”; * De "X"-organisatie; * ontsnappingen; * Persoonlijke verhalen: * Groepsfoto's genomen bij Oflag XXI-B “Schubin”; * Meer dan 235 afbeeldingen (foto's, tekeningen en kaarten) (Veel afbeeldingen zijn voorzien van uitgebreide onderschriften, zo geschreven dat het boek ook gelezen kan worden door alleen de afbeeldingen te richten, waardoor het boek geschikt is voor jongeren en studenten. De afbeeldingen zijn gereproduceerd op een formaat dat ze recht doet, dus niet de "veel te vaak geziene" fotokaternen met foto's op postzegelformaat gepropt op een paar pagina's); * Oflag XXI-B “Schubin” wat nu nog bestaat; * Wat informatie over Stalag Luft III; * Namenindex (meer dan 550 krijgsgevangenen) met aanvullende informatie. Dit boek is een gelimiteerde privé uitgave. Er zijn 100 exemplaren van gedrukt. Elk exemplaar is genummerd en voorzien van een handtekening van de auteur. Dit alles maakt het een uiterst zeldzaam boek!. Engelstalig. Hard Cover - 212 pages. €  70,00
More Info
S45350  Click for more information Slobberin' Wolfhounds - History of the 32nd Wolfhounds United States Air Force. Mario Warnaar. 2023, Het Uitgeefhuis. De geschiedenis van de Wolfhounds gaat terug tot het 32nd Pursuit Squadron op Kelly Field, Texas, opgericht in december 1939. Na de aanval op Pearl Harbor vloog het squadron dagelijks onderscheppings- en anti-onderzeeboot missies door het Caribisch gebied. In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog werd de eenheid overgeplaatst naar Howard Field, Panama om de Panamakanaalzone te verdedigen. In 1954 aanvaardde de Nederlandse regering het Amerikaanse aanbod om in NAVO-verband een squadron gevechtsvliegtuigen naar Nederland te sturen om bij te dragen aan de Nederlandse luchtverdediging. De thuisbasis van het squadron werd Vliegbasis Soesterberg, ook wel Kamp Nieuw Amsterdam genoemd. In 1958 wees de USAFE de eenheid opnieuw aan als het 32nd Tactical Fighter Squadron, als onderdeel van de 36th Tactical Fighter Wing. In 1959 werden de kroon en krans van het Nederlandse Koninklijk Huis toegevoegd aan het embleem van het squadron. De eenheid werd vanaf dat moment “the Queens Own” genoemd. In 1989 stond de Nederlandse regering de USAF toe haar hoofdkwartier op vliegbasis Soesterberg op te waarderen van squadron- naar groepsstatus. Door de jaren heen vlogen en onderhielden de Wolfshonden een verscheidenheid aan jagers, waaronder de P-38, P-39, P-47, F-86, F-100, F-102, F-4 en F-15, en behaalden indrukwekkende resultaten. De eenheid werd erkend als het meest opmerkelijke onderscheppingseskader van de jager in de Amerikaanse luchtmacht, won de William Tell Weapons Meet in 1965 en was drievoudig winnaar van de Hughes Achievement Award. In de openingsdagen van Operatie Desert Storm schoot een piloot van Wolfshonden een Iraakse MiG-23 neer. Na de oorlog zetten ze hun luchtactiviteiten in het theater voort als onderdeel van Operatie Provide Comfort tot mei 1993. Met het einde van de Koude Oorlog vond er een grote terugtrekking van de troepenmacht plaats in Europa, de USAF verminderde haar gevechtsmachtstructuur. Deze wijzigingen waren van invloed op het 32nd Fighter Squadron, als onderdeel van de trekking. De F-15 Eagles van het squadron keerden terug naar de Verenigde Staten en op 1 juli 1994 werd het squadron opnieuw ontworpen als het 32nd Air Operations Squadron en overgeplaatst naar Ramstein Air Base in Duitsland. Samen met de andere squadrons van de 32nd Air Operation Group vormde het squadron de partituur van USAFE's "Falconer" Air Operations Center. Het squadron speelde een cruciale rol in Deny Flight, Decisive Endeavour, Guardian Assistance, Operation Allied Force, Enduring Freedom, Iraq Freedom en de Global War on Terrorism. Op 1 november 2005 werd het squadron buiten werking gesteld en werd de 32nd Air Operation Group opnieuw aangewezen als 32nd Air and Space Operation Center. Op 1 december 2006 heeft de Amerikaanse luchtmacht de Third Air Force opnieuw geactiveerd en het 32nd Air and Space Operations Center buiten werking gesteld. Op 8 maart 2011 werd de 32nd opnieuw aangewezen als 32nd Air Expeditionary Group en omgezet in een voorlopige status. Engelstalig. Soft Cover - 241 pages. €  49,50
More Info
S45407  Click for more information Avro Manchester in RAF Service - Wingleader Photo Archive Number 23. Peter Allam. 2023, Wing Leader Ltd. De Avro Manchester is een onderwerp dat we altijd al in deze serie wilden behandelen en we zijn verheugd dat onze Lancaster-expert Peter Allam ermee instemde om het op zich te nemen. Veel van de modificaties en innovaties die op de Manchester werden geïntroduceerd, maakten later deel uit van de machtige Lancaster, en Peter heeft geweldig werk verricht door ze allemaal te identificeren en uit te leggen op de volgende pagina's. Als je ook maar een voorbijgaande interesse hebt in de Avro Lancaster, dan is dit zeker een boek voor jou. Hoewel hij zwaar in de steek werd gelaten door zijn Rolls-Royce Vulture-motoren, was de Manchester niettemin een zeer modern ontwerp voor zijn tijd en verdient hij zijn plaats op de boekenplank en, hopelijk ooit, ook op een modellenbank. ? Zoals altijd hebben we in het hele boek een aantal fantastische afbeeldingen met hoge resolutie en hebben we de schaduwdetails eruit gehaald om de kleine ventilatieopeningen en antennes die sinds WO II over het hoofd zijn gezien, echt te benadrukken. ? Dit boek bevat ongeveer 120 originele oorlogs-/vooroorlogse foto's en 6 diepgaande kleurprofielen. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  29,50
More Info
S45410  Click for more information P-40 Tomahawk and Kittyhawk in RAF Service - Wingleader Photo Archive Number 24. Neil Robinson. 2023, Wing Leader Ltd. Toen onze trouwe auteur Neil Robinson ermee instemde om de P-40 voor ons op zich te nemen, stellen we ons voor dat hij uitkeek naar een paar weken plezierig onderzoek naar deze vaak over het hoofd geziene RAF-jager. Enkele maanden later heeft de arme oude Neil eindelijk het boek afgeleverd en heeft hij waarschijnlijk de reden ontdekt waarom dit vliegtuig 'vaak over het hoofd wordt gezien'! Simpel gezegd, de dienst van de P-40 bij RAF- en Commonwealth-squadrons was een totale administratieve puinhoop, met namen, Mks en sub Mks die allemaal willekeurig veranderden, samen met bewapening en interne aanvallen. Het ontrafelen van deze puinhoop is een enorme taak geweest die niet alleen Neil maar ook onze profielkunstenaar Darren meer dan 6 maanden heeft belast. Wij bieden hen onze oprechte dank en excuses aan, en beloven hen een volgende keer een gemakkelijke! ? Dit boek behandelt dus de P-40 in RAF- en Commonwealth-dienst in Europa en Noord-Afrika. In toekomstige boeken zullen we het gebruik in de VS en operaties in het Verre Oosten behandelen. ? De Tomahawk ging aanvankelijk in dienst bij Army Co-Operation-squadrons, maar werd vrijwel onmiddellijk vervangen door de superieure Mustang. Deze ‘reserve’ Tomahawks werden vervolgens naar Noord-Afrika gestuurd om de Hawker Hurricanes te ondersteunen, en toen de eerste Kittyhawks arriveerden, werden ze ook ‘buitenspel gezet’ naar de woestijn. Het is hier dat de Kittyhawk zijn naam heeft gemaakt en hij zal voor altijd worden geassocieerd met de 112 Squadron-voorbeelden met haaienbek die tegen de Me109F's vochten in heel Noord-Afrika. Nu Noord-Afrika veilig was, bleven de latere Kittyhawks door Italië vechten, dit keer meer in een grondondersteunende rol en met een redelijk behoorlijke bommenlading. ? In dit boek hebben we geprobeerd alle verschillende Mk's te behandelen en u door de verschillen te leiden waar u op moet letten. Als je aan het einde ervan het verschil kunt zien tussen een Tomahawk Mk IIA en IIB en een Kittyhawk Mk III en IIIA, dan ben je inderdaad gezegend en is het lijden van Neil misschien niet voor niets geweest! ? Dit boek bevat ongeveer 120 originele oorlogs-/vooroorlogse foto's en 6 diepgaande kleurprofielen. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  29,50
More Info
S45413  Click for more information VFW 614 - Deutschlands erstes Kurzstreckendüsenverkehrsflugzeug. Herbert Wenz/ Franz=Peter Zistler. 2003, Stedinger Verlag. Regionale en korteafstandsvliegtuigen die over de hele wereld worden gebruikt, zijn ook lonend voor luchtvaartmaatschappijen op routes met een lage capaciteit als, vanwege de opmerkingen van passagiers, grote vliegtuigen niet kunnen worden gebruikt om de kosten te dekken. De voorloper van zo’n korteafstandsjet was een ontwikkeling uit Bremen: de VFW 614. Dat was het eerste straalvliegtuig dat in massa werd geproduceerd in Duitsland, als opvolger van de eerste generatie turbopropvliegtuigen voor korte afstanden die op grote schaal werden gebruikt destijds. De VFW 614 is niet meer op luchthavens te vinden, omdat slechts weinig exploitanten de voordelen inzagen die een jet ook in het regionale verkeer te bieden had. Het feit dat de VFW 614 zijn tijd ver vooruit was, was net zo schadelijk voor het economische succes als de bittere gevolgen van externe invloeden in de wereldwijde economische activiteit of de twijfelachtige groepsinterne verdeling van prioriteiten bij het op de markt brengen van het vliegtuig. De auteurs presenteren de bijna vergeten jet vanaf de conceptie via de plannings- en projectfasen tot de prototype- en seriebouw. Ze begeleiden de verkoop tot aan het gebruik in lijnvluchten en de vluchtgereedheid van de BMVg, evenals het gebruik ervan voor onderzoeks- en testdoeleinden. Duitstalig. Hard Cover - 276 pages. €  40,00
More Info
S45418  Click for more information Warship 2002-2003 . Antony Preston. 2003, Conway Maritime Press. Deze tekst bevat een breed scala aan hoofdartikelen gewijd aan het ontwerp, de ontwikkeling en de servicegeschiedenis van 's werelds gevechtsschepen. Het bevat originele historische artikelen op basis van primair onderzoek, evenals de voortzetting van de ''Warship Gallery'' met ongebruikelijke foto's. Engelstalig. Hard Cover - 202 pages. €  88,50
More Info
S45419  Click for more information USS San Francisco CA-38 - Warship Pictorial 5. Steve Wiper. 1999, Classic Warship Publishing. Dit boek is een picturale en geïllustreerde geschiedenis van de US Navy zware kruiser USS SAN FRANCISCO CA-38. Alle foto's in dit boek zijn verzameld uit de Amerikaanse nationale archieven en hier volgens de hoogste standaard gereproduceerd. De illustraties in het boek zijn gecomponeerd door Tom Flowers. Het zijn zowel 3D-computerweergave als lijntekeningen. Dit boek is niet alleen een geweldige fotoreferentie voor geschiedenisliefhebbers, maar ook een fantastisch naslagwerk voor modelbouwers. Dit boek is "OUT OF PRINT" sinds 2003 en wereldwijd zeer gezocht . Engelstalig. Soft Cover - 56 pages. €  95,00
More Info
S45420  Click for more information Een veldgraf op Moscowa, begraafplaats in Arnhem - Verhalen van 62 geallieerde militairen die stierven tijdens de Slag om Arnhem september 1944. Judith C. Minkman. 2023, S.I. Publicaties B.V.. Op Begraafplaats Moscowa in Arnhem-noord delfde men in september 1944 vier massagraven. Deze bevonden zich op het rooms-katholieke gedeelte, bij de scheidingsmuur met het joodse kerkhof. Vijfenzeventig geallieerde militairen die sneuvelden tijdens de Slag om Arnhem kregen hier een tijdelijke rustplaats. Na de aanleg van de Arnhem Oosterbeek War Cemetery vonden in 1945 de her begravingen van de stoffelijke resten plaats. Dertien van deze mannen zijn anno 2023 nog ongeïdentificeerd, en liggen als ‘Known unto God’ op wat in de volksmond de Airborne Begraafplaats heet. Van tweeënzestig militairen is wel bekend wie ze waren. Sommigen van hen stierven meteen, getroffen door een kogel of een granaatscherf, anderen overleden later aan verwondingen. Het zijn mannen van diverse leeftijden. De oudste was zevenendertig, en de jongsten waren negentien jaar. Ook de sociale achtergronden en de huwelijkse staat liepen uiteen. De meesten waren vrijgezel. Een paar hadden verkering. Van de achtentwintig getrouwde militairen waren er tien vader. En tien hebben hun kind nooit gezien, omdat het geboren werd na september 1944. Wie waren deze soldaten? Hoe zag hun leven eruit voor 1944? Uit wat voor gezinnen kwamen zij? Wat deden hun ouders voor de kost? Was er wel een vader in hun leven? Welke scholen bezochten ze in hun jeugd en tienerjaren? Hadden ze een baan voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak? Deze en andere vragen waren aanleiding tot het samenstellen van dit boek. Door middel van uiteenlopend onderzoek is getracht de gezinssituaties van de afzonderlijke militairen te reconstrueren. Met behulp van documenten, brieven, krantenartikelen, foto’s en familieanekdotes is een biografische schets van de tweeënzestig mannen ontstaan. Het boek onthult veel foto’s van soldaten die tot nu toe nergens anders zijn gepubliceerd. Nederlandstalig. Hard Cover - 270 pages. €  45,00
More Info
S45435  Click for more information Netherlands East Indies Air Transport units of the Militaire Luchtvaart KNIL (Aviation Corps of the NEI Army) and ther aircraft in Australia and Java, 16 January 1943 - 1 November 1946 . P.C. Boer. 2020, Dutch Aviation Publications. Hoewel bekend is dat de Militaire Luchtvaart (ML) van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) in de periode april 1942-januari 1946 opereerde als onderdeel van de Royal Australian Air Force met twee gevechtssquadrons, No 18 Squadron N.E.I. uitgerust met Noord-Amerikaanse B-25 Mitchell middelzware bommenwerpers en No 120 Squadron N.E.I. jachteskader met Curtiss P-40 Warhawks, is het nauwelijks bekend dat de ML in de genoemde periode ook twee transportvluchten heeft uitgevoerd. Dit waren de Transport Section Brisbane (Transport Unit Brisbane) en de Transport Section Melbourne die beide op 1 september 1944 een Transport Squadron werden. De twee squadrons werden op 7 november 1944 samengevoegd tot No 1 N.E.I. Transport Squadron (1 N.E.I.T.S.) gebaseerd op Archerfield, Brisbane. Op 15 augustus 1945 werd deze eenheid No 19 (N.E.I.) Squadron van de RAAF. Moge de laatste eenheidsaanduiding een verre bel doen rinkelen, bijna geen enkele lezer zal hebben gehoord van het ML RAPWI-detachement dat op 1 oktober 1945 werd gevormd in Kemajoran, Java, of de Base Ops Andir-eenheid die op 1 mei 1946 in Andir, Java werd opgericht. om de verhalen van de eerder genoemde ML-luchttransporteenheden onder de aandacht te brengen van diegenen die geïnteresseerd zijn in de militaire luchtvaartgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 164 pages. €  29,95
More Info
S45436  Click for more information The NEI Army Aviation Corps in Australia and British India February 1942 - May 1943 - A collection of research papers. P.C. Boer. 2021, Dutch Aviation Publications. In totaal waren er zo'n 500 ML/KNIL-medewerkers beschikbaar in Australië, Brits-Indië en de Verenigde Staten. na de geallieerde capitulatie op Java op 8 maart 1942, groeiend tot ongeveer 600 eind mei. Tijdig werden de D.Vl.A. (transport squadron) en de Flying and Observer Schools geëvacueerd naar Australië, terwijl tijdelijk in Australië en Brits-Indië twee veerbootdetachementen waren geplaatst die bezig waren met het overnemen van nieuwe NAA B-25C bommenwerpers. De twee scholen verhuisden naar de V.S. terwijl het resterende personeel werd samengevoegd tot No 18 Squadron N.E.I. in Australië in april 1942. Naast mankracht arriveerde of werd een aanzienlijk aantal vliegtuigen, 104 in totaal waaronder 16 middelzware en lichte transportvliegtuigen, 39 jagers en 27 bommenwerpers, door de ML/KNIL in Australië en Brits-Indië geaccepteerd. Nog eens 11 transportvliegtuigen waren geëvacueerd door de geëvacueerde luchtvaartmaatschappij KNILM. Afgezien van vijf B-25C's en één gecrasht KNILM-transport, werden ze allemaal overgedragen, verkocht of uitgeleend aan de USAAF en de RAF. De verhalen van de D.Vl.A., de veerbootdetachementen, de ontsnapte, gevluchte en gestrande vliegtuigen en No 18 Squadron N.E.I. in de periode februari 1942-mei 1943 worden verteld in de vier in dit boek verzamelde kranten. Engelstalig. Soft Cover - 326 pages. €  49,95
More Info
S45437  Click for more information Operatie Bograt - Een geheime operatie in de Biesbosch. Peter-Willem Langebeeke. 2023, Privé uitgave. In april 1945, nauwelijks enkele dagen voor het einde van Wereldoorlog II, steken Britse mariniers bij het reeds bevrijde Geertruidenberg in kleine bootjes de Amer over richting de nog bezette Noordwaard (Steenen Muur). Aan de Biesboschkant raken ze verwikkeld in vuurgevechten met Duitse soldaten. Daar raakt de patrouille meer dan 36 uur spoorloos en is er vervolgens een grootscheepse reddingsactie nodig om ze weer uit vijandelijk gebied te bevrijden. Deze operatie kreeg de codenaam Operation Bograt (moerasrat).. Nederlandstalig. Soft Cover - 70 pages. €  15,00
More Info
S45440  Click for more information Rottumer Oorlog . Ties Groenewold. 2023, Koninklijke van Gorcum. Op een kleine stukje natuurgebied met een oppervlakte van 2.5 km2 verwachtte men eind jaren 30 van de vorige eeuw weinig dreiging van de op handen zijnde oorlog. Maar omdat Rottumeroog vlak bij het Duitse eiland Borkum ligt, was al in april 1939 de Nederlandse marine gestationeerd op het eiland  en voegden in september 1939 een aantal mannen van de infanterie zich bij deze groep. Op 10 mei 1940 was dan toch zover: vanuit het eiland Borkum werd Rottumeroog met een aantal bewapende boten ingelijfd door de Duitse bezetters. Zonder geweld werd het eiland overgegeven en de 30 Nederlandse militairen zonder problemen krijgsgevangen gemaakt en via Borkum naar een kamp in Wilhelmshaven, en later Lückenwalde overgebracht. Er werd door de Duitsers een zware luchtafweerbatterij gebouwd, ondersteund door zoeklichten en een luisterapparaat. Voor de ongeveer 100 Duitse soldaten werden barakken gebouwd op het eiland. De verveling was dodelijk en de barakken werden bedreigd door overstromingen. Na enkele maanden verhuisde men het geheel naar Schiermonnikoog en werden er verder naar het oosten toe andere stellingen gebouwd. Door de continue afkalving van het eiland moesten keer op keer de stellingen steeds verder naar het oosten verhuisd worden. Bovendien spoelden op het eiland regelmatig oorlogsslachtoffers aan en kwamen er veel vliegtuigen in de omgeving terecht. Waarom werd er door de Duitsers zoveel moeite gedaan om de verdediging op Rottumeroog in stand te houden en hoe zag die verdediging er precies uit? Hoe was het dagelijkse leven van de soldaten en hoe werd er omgegaan met de aangespoelde lijken en welke vliegtuigen crashten er? Hoe verging het met de eilandvoogd Toxopeus en zijn familie? Door intensief onderzoek en gebruik te maken van uniek bronnenmateriaal wist auteur Ties Groenewold de geheimen van Rottumeroog te ontrafelen. Het rijk geïllustreerde boek belicht de geschiedenis van Rottumeroog van zowel de Nederlandse als Duitse zijde, zowel militair als civiel. Het boek is voorzien van uniek beeldmateriaal o.a. afkomstig uit persoonlijke fotoalbums van de Duitse militairen en is daarnaast voorzien van uniek kaartmateriaal. Het verhaal wordt geschreven vanuit betrouwbare bronnen, zoals Duitse oorlogsrapporten en het journaal van de toenmalige eilandvoogd Jan Toxopeus en is interessant voor een breed publiek. Nederlandstalig. Hard Cover - 170 pages. €  29,95
More Info
S45446  Click for more information The Blitz 1940-41 - Air Campaign 38 The Luftwaffe's biggest strategic bombing campaign. Julian Hale. 2023, Osprey Publishing. De Blitz - de Duitse 'blitzkrieg' van de Britse industrie- en havensteden - was een van de meest intense bombardementen van de Tweede Wereldoorlog. Steden van Londen tot Glasgow, van Belfast tot Hull en van Liverpool tot Cardiff waren het doelwit in een poging de Britse militair-industriële faciliteiten en het uit de oorlog dwingen. De meeste geschiedenissen van de Blitz concentreren zich op de burgerervaring van 'het leven onder de bommen' of de gevechtspiloten van de RAF, maar in militaire termen was de Blitz ook de grootste en meest ambitieuze strategische bombardementencampagne van de Luftwaffe. Dit boek richt zich op beide kanten en legt bijzondere nadruk op de tot nu toe ondervertegenwoordigde visie van de Luftwaffe op de campagne en kijkt naar de nieuwe technologie en tactieken die centraal staan. Van de innovatieve ontwikkeling van gespecialiseerde nachtjagers tot de 'Battle of the Beams' waarin Duitse elektronische navigatiesystemen het opnemen tegen Britse tegenmaatregelen, de Blitz demonstreerde de effecten van de ontwikkeling van technologie op oorlogsvoering in de lucht. Schrijver Julian Hale beschrijft en analyseert de strategie, tactiek en operaties van zowel de Luftwaffe als de luchtverdediging van het Verenigd Koninkrijk in de periode tussen september 1940 en mei 1941 en toont aan dat er om verschillende redenen weinig kans was dat de Luftwaffe iets van deze doelen zou bereiken. zijn doelstellingen. Met behulp van primaire bronnen, spectaculaire originele kunstwerken, 3D-diagrammen en kaarten, werpt deze studie een nieuw licht op hoe en waarom 's werelds eerste echte strategische luchtoffensief mislukte. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  25,00
More Info
S45447  Click for more information "Men will come" - A History of the 314th Troop Carrier Group 1942-1945. Mark G. Vlahos. 2021, Merriam Press. Herziene tweede druk. De wortels van Tactical Airlift en Air Mobility Command Missions werden ontwikkeld in de Troop Carrier Groups van de Tweede Wereldoorlog. Dit is nauwkeurig onderzocht en gedocumenteerd, door Col Mark Vlahos in dit boek: “Men will come” A History of the 314th Troop Carrier Group 1942 - 1945, zal niet alleen de definitieve geschiedenis van deze eenheid vullen, maar vult een grote leemte in de geschiedenis van de USAAF. Geactiveerd op 9 maart 1942, nam de 314th deel aan elke grote luchtlandingsoperatie in de Middellandse Zee en in de Europese strijdtonelen (o.a. Arnhem – Market Garden). Door de school van harde klappen werden harde lessen geleerd naarmate de nieuwe Airborne-, Air-land- en Glider-missies volwassen werden in de Tweede Wereldoorlog. De 314th speelde een belangrijke rol in dit evoluerende proces. Nu we de 75e verjaardag van D-Day vieren, is dit boek een must read voor iedereen die geïnteresseerd is in WWII Airborne, Troop Carrier Operations en de bijdrage van onze beste generatie. Engelstalig. Soft Cover - 508 pages. €  45,00
More Info
S31973  Click for more information De ramp met de Pavon . Pieter van den Berg. 2012, Lulu.com. Kort na het begin van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) wordt Jan van Bussel met circa vijfentwintig Helmonders van de Vrijwillige Luchtwachtdienst in Duinkerken ingescheept op de Franse vrachtboot Pavon met de bedoeling om geëvacueerd te worden naar veiliger gebied. De vrachtboot, met 1500 Nederlandse soldaten aan boord, wordt door Duitse jachtbommenwerpers gebombardeerd en daarbij komen vijftig soldaten, waaronder Jan van Bussel en zes van zijn collega’s, om het leven. Nederlandstalig. Soft Cover - 80 pages. €  15,00
More Info
S34172  Click for more information Ontsnapt uit de Führerbunker - De zoektocht naar Adolf Hitler en Eva Braun na 30 april 1945. Luc Vanhixe. 2019, Flying Pencil. De voorbije 75 jaar ging men ervan uit dat het pas gehuwde echtpaar Adolf Hitler en Eva Braun op 30 april 1945 samen zelfmoord pleegde in de Berlijnse Führerbunker. Meteen daarna werden hun lijken verbrand in de tuin van de kanselarij. Deze stelling werd reeds kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog vastgelegd op basis van slechts enkele twijfelachtige verklaringen. De lijkschouwingen op de schamele resten die overbleven na de crematies leken in dezelfde richting te wijzen.Maar absolute zekerheid kon men hieromtrent nooit verkrijgen. Want de bevestiging van de dood van één van de grootste oorlogsmisdadigers vormde een twistpunt tussen de grootmachten die tijdens de Koude Oorlog tegenover elkaar stonden en weigerden om informatie uit te wisselen. Vanaf 1945 en zelfs tot in de 21ste eeuw doken echter regelmatig nieuwe gegevens en zelfs concrete sporen op die in strijd zijn met deze algemeen aanvaarde versie.. Nederlandstalig. Hard Cover - 352 pages. €  29,00
More Info
S35909  Click for more information Under the Mapple Leaf - The remarkeble story of four Canadian volunteers who flew with Bomber Command during the Second World War. Kenneth B. Cothliff. 2015, Fighting High Ltd. De Canadese bijdrage aan de geallieerde bombardementen van de Tweede Wereldoorlog, vanaf de eerste dagen van de oorlog tot de laatste, bleek van cruciaal belang voor de overwinning op nazi-Duitsland. Auteur en historicus Ken Cothliff heeft de buitengewone verhalen samengesteld van vier Canadese vrijwilligers die ervoor kozen om 'Under the Maple Leaf' te vliegen. In Canada was er geen verplichte dienstplicht. Ze kozen ervoor om hun land en het Britse Gemenebest te dienen in tijden van grote nood, en de keuze was aan hen en aan hen alleen. Reg Lane kwam relatief vroeg bij Bomber Command en was in de herfst van 1941 in actie, gepromoveerd van NCO-piloot tot Master Bomber 'bij de elite Pathfinder Force. Jim Moffat, the Evader ', beëindigde zijn gevechtscarrière na twaalf operaties en werd op het Europese vasteland een lid van het verzet. De uitgebreide dagboeken en ongepubliceerde geschriften van Steve Puskas geven een buitengewoon inzicht in zijn training als onderdeel van het British Commonwealth Air Training Plan, een ervaring die bekend is bij veel Commonwealth en Britse luchtbemanningen. Bill Gracie, een Schot die als jongen naar Canada was geëmigreerd, wilde de strijd aangaan toen de oorlog begon, met als enig doel vlieger te worden. Helaas was hij een van de 55.573 bemanningsleden van het Bomber Command, waarvan er meer dan 10.000 Canadezen waren, die nooit naar huis terugkeerden. Deze jongemannen hebben zich drie keer vrijwillig aangemeld; een keer om mee te doen, de tweede keer om naar het buitenland te gaan en de derde keer om vliegtuigbemanning te worden. Ze hadden allemaal een verschillende achtergrond en vonden het leven in de luchtmacht heel anders. Met uitzondering van één man kwamen ze allemaal thuis met een voor altijd ingrijpend veranderd leven. De schuld aan het Canadese volk kan nooit worden vergeten. 'Under the Maple Leaf' van Ken Cothliff is het verhaal van enkele van de vele jonge Canadese vliegtuigbemanning van Bomber Command, die allemaal hun bijdrage hebben geleverd aan de uiteindelijke overwinning op tirannie. Engelstalig. Hard Cover - 194 pages. €  20,00
More Info
S36247  Click for more information Arnhem voorjaar 1945 Deel 1 + 2 - Wandelen door een verlaten stad. Wim Verhoeff/Paul Vroemen. 1985, Eigen uitgave. Kort na de definitieve bevrijding van Arnhem in april 1945 kreeg de Arnhemse fotograaf Nico Kramer van de autoriteiten permissie de stad - toen nog verboden gebied - binnen te gaan. Wat hij daar zag, heeft hij gefotografeerd. Resultaten van Kramers fotografisch werk zijn gepubliceerd in dit boek, geen leesboek maar een platenboek, dat duidelijke taal spreekt. Belangrijk voor alle Arnhemmers, of zij de rampspoed van hun stad persoonlijk hebben beleefd of ervan alleen maar hebben horen vertellen. Belangrijk ook voor anderen die zich, bij het zien van de verwoestingen door conventioneel oorlogsgeweld van 40 jaar geleden, kunnen realiseren hoe desastreus een moderne oorlog, in welke vorm dan ook, zal zijn. Nederlandstalig. Soft Cover - 309 pages. €  49,50
More Info
S36526  Click for more information Oorlog in de Hoeksche Waard 1940-1945 . Loek Dekker e.a.. 2015, Museum Hoeksche Waard. Voor het eerst wordt de Tweede Wereldoorlog in de Hoeksche Waard eiland-breed beschreven op basis van vijf thema’s: Strijd, Dagelijks leven onder de bezetting, Jodenvervolging, Verzet en Onder water, over de inundatie en de daaruit voortvloeiende evacuatie. In vijf hoofdstukken laten de auteurs Loek Dekker, Gerda den Hartog, Dini Heijden, Dick Snijders en Willy Spaan zien hoe de diep de oorlog ingreep in het leven van de bewoners van de Hoeksche Waard. Honderden Hoeksche Waarders komen in dit boek aan het woord of worden erin vermeld. Door de schrijvers is gebruikgemaakt van persoonlijke dagboekaantekeningen en andere nog onbekende bronnen. Nieuw is ook de slachtofferlijst met de namen van alle 362 oorlogsslachtoffers in en afkomstig uit de Hoeksche Waard, die van 10 mei 1940 t/m 15 augustus 1945 zijn gevallen. De thematische beschrijving van de Tweede Wereldoorlog in Hoeksche Waardse context, de nauwkeurige bronvermeldingen en de rond 200 illustraties in kleur en in zwart-wit maken dit 176 pagina’s tellende boek uniek. Aan het begin en het einde van de oorlog lag de Hoeksche Waard aan het front waar hevig werd gevochten. De bombardementen, beschietingen en luchtgevechten trokken een spoor van verwoesting en veroorzaakten onnoemlijk veel leed. Ook in de ‘rustige jaren’ was de invloed van de bezetting op het dagelijks leven groot. Niets was normaal meer. De Hoeksche Waardse bevolking ontkwam niet aan Jodenvervolging en dwangarbeid. Duizenden inwoners werden van huis, werk en school verdreven toen de helft van de Hoeksche Waard en van Tiengemeten door de Duitsers onder water werd gezet. De vele spectaculaire acties van het verzet, zoals de illegale crossings en de nachtelijke wapendroppings. Onderduik, verraad en liquidatie. Wraakacties van de Duitsers, waardoor dodelijke slachtoffers vielen. Maatregelen in de landbouw; behelpen in de huishouding door schaarste en gebrek; zwarte handel en hongertochten; het komt allemaal aan bod. Evenals de contacten in andere Zuid-Hollandse eilanden en waarden. Nederlandstalig. Soft Cover - 175 pages. €  21,50
More Info
S37408  Click for more information 12 Minutes - The Untold Story of the Ghost Plane at The Battle of the Bulge. Ralph Coleman Graham. 2020, Christian Faith Publishing Inc.. De bewolking begon eindelijk na 8 dagen en nachten te verdwijnen. Het was tijd voor actie. Zowel de geallieerden als de Duitse troepen hadden zich voorbereid op wat komen ging. Het zou waarschijnlijk het keerpunt zijn van de luchtstrijd boven Europa. Net als de meeste andere vliegers aan beide kanten van de oorlog, wisten we hoe belangrijk onze missie deze dag was. Het zou heel goed het begin van het einde kunnen zijn voor de nazi-luchtmacht, of het zou onze opmars naar Duitsland vele maanden kunnen vertragen. Dat was de mentaliteit van bijna elk lid van de luchtgroep toen we onze zinnen zetten op het begin van de meest ambitieuze luchtaanval ooit. We waren allemaal zenuwachtig en bang, maar toch verlangend om op te stijgen en te doen waarvoor we zo lang hadden getraind. Ons toestel was gloednieuw en werd keer op keer getest op mogelijke defecten. Wij waren er klaar voor en ons toestel ook. Toen gebeurde het ondenkbare ... De gebeurtenissen die volgden, vormden de weg voor een van de meest mysterieuze gebeurtenissen van die dag. Het was bedoeld om iedereen van de bemanning de rest van hun leven te achtervolgen en de loop van de geschiedenis voor iedereen aan boord te veranderen. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  15,00
More Info
S38035  Click for more information Battle of Britain Defenders . Andrzej M. Olejniczak. 2020, Stratus. Dit boek is het laatste in een nieuwe referentieserie voor vliegtuigmodelbouwers genaamd 'Spotlight On' en bevat gedetailleerde illustraties van de vliegtuigen die het Britse luchtruim verdedigden tijdens de Battle of Britain: de Hawker Hurricane Mk.I en de Supermarine Spitfire Mk.I. Het boek bevat 40 kleurplan- en profielaanzichten van de camouflage, kleuren en markeringen met een zeer hoog detailniveau. Nieuw boek!. Engelstalig. Hard Cover - 43 pages. €  22,50
More Info
S38037  Click for more information Operation Market Garden Paratroopers Vol. 2 - Weapons and equipment of the 1st (Polish) Independent Parachute Brigade 1941-1945. Piotr Witkowski. 2017, MMP Books. Een tweede deel over de Poolse 1ste Onafhankelijke Parachutistenbrigade in de Tweede Wereldoorlog, dat haar wapens, uitrusting en transport behandelt in het bijzonder tijdens hun steun aan de Britse luchtlandingsaanval op Arnhem in september 1944. Alle persoonlijke voorwerpen en specifieke delen van de uniformen worden getoond in de gedetailleerde foto's. De Poolse eenheid, die grotendeels over het hoofd werd gezien in andere geschiedenissen van parachutetroepen, verschilde in veel opzichten van haar Britse tegenhangers en dit boek geeft invulling aan de geschiedenis en compenseert de weglatingen en fouten in andere werken. Dit is een zelden gedocumenteerd aspect van de militaria-geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en is essentieel voor militaria-enthousiastelingen en uniformverzamelaars uit de Tweede Wereldoorlog. Nieuw boek!. Engelstalig. Soft Cover - 136 pages. €  22,95
More Info
S38142  Click for more information West-Zeeuws-Vlaanderen 1940 - Episoden uit een emotievolle tijd. Georges van Vooren. 1991, Van Geyt. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het Zeeuwse West-Zeeuws-Vlaanderen. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 96 pages. €  22,50
More Info
S38471  Click for more information Aufklärer - Luftwaffe Reconnaissance Aircraft & Units 1935-1945. David Wadman/John Bradley/Barry Ketley. 1997, Hikoki Publications. Zeer mooi boek over Duitse verkenningsvliegtuigen en Verkenningseenheden. Ruim voorzien van foto's en kleurentekeningen. Engelstalig. Hard Cover - 272 pages. €  45,00
More Info
S38505  Click for more information Mijnenvegen tegen wil en dank . Mia van Niekerk. 2021, Uitgeverij Eigenzinnig. Het begint met een bidprentje-met-foto van een leuke jongen met lachende ogen en een matrozen pet op: Han, een oom van Mia van Niekerk, die in de Tweede Wereldoorlog in Engeland is omgekomen. Mia vraagt zich als kind al af wie deze jongen, waar niemand over spreekt en iedereen voor bidt, toch is. Na de dood van haar ouders komt er een mapje tevoorschijn met documenten, brieven, foto’s en Rode Kruisberichten over hem. Dan besluit ze de stilte rondom hem te verbreken en uit te zoeken wat er is gebeurd, hoe hij in Engeland terecht is gekomen, hoe het voor zijn familie was om dit allemaal mee te maken. Haar onderzoek wordt steeds breder. Wat hield zijn werk als seiner in? Hoe waren de omstandigheden aan boord van een mijnenveger? Hoe werd er omgegaan met censuur in de oorlog? Het resultaat is meer dan een individueel verhaal. Het is een mix geworden van feiten, geschiedenis, de belevenissen van een jonge jongen op een oorlogsschip en Mia’s eigen zoektocht. Nederlandstalig. Soft Cover - 80 pages. €  14,50
More Info
S38874  Click for more information Focke-Wulf Ta 152 - Der weg zum Höhenjäger. Dietmar Hermann. 1998, Aviatic Verlag. Vanaf zijn verschijning in 1939 was de Focke-Wulf Fw 190 een van de beste gevechtsvliegtuigen van de Tweede Wereldoorlog - een meesterwerk geproduceerd door hoofdontwerper Kurt Tank. Op basis van dit succesvolle concept ontwikkelde hij in 1943 een nieuw jachtvliegtuig. Het project week al snel ver af van het oorspronkelijke Fw 190-concept en als eer voor de ontwerper werd het de Ta 152 genoemd. Het grote prestatiepotentieel van deze jager was duidelijk vanaf de allereerste prototypes van de Ta 152A en Ta 152C. Helaas bleef de productie beperkt tot enkele voorbeelden. Maar tegelijkertijd ontwikkelde Focke-Wulf de Ta 152H-jager op grote hoogte die, aangedreven door de Jumo 213E en uitgerust met een cockpit onder druk, hoogtes kon bereiken van ongeveer 10.000 voet en snelheden van meer dan 430 mph. Enkele Ta 152H's kwamen begin 1945 in actie en maakten een uitstekende indruk op hun piloten. In vergelijking met de oudere jagers vertoonden ze significant betere vliegeigenschappen en prestaties op grote hoogte. De Ta 152 was ook het beste opgewassen zijn tegen de beste geallieerde gevechtsvliegtuigen, zoals de Amerikaanse P-51 Mustang. Vanwege zijn onbekende vorm zagen de piloten van Bf 109's het soms voor een vijandelijk vliegtuig en vielen aan. De zware geallieerde bombardementen aan het einde van de oorlog verhinderden de productie vanaf het begin, met als resultaat dat slechts een paar Ta 152H's konden worden afgeleverd. Met behulp van een groot aantal foto's - sommige niet eerder gepubliceerd - en tekeningen, beschrijft dit boek de ontwikkelingsgeschiedenis van de Ta 152, een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van zijn tijd. Maar het illustreert ook de hopeloosheid van de Duitse pogingen laat in de oorlog om grote aantallen geavanceerde vliegtuigen in te zetten. Duitstalig. Hard Cover - 144 pages. €  40,00
More Info
S39322  Click for more information Kampen als betwist bezit - De hedendaagse omgang met de voormalige kampen Westerbork, Vught en Amersfoort. Iris van Ooijen. 2018, Uitgeverij Aspekt. Wat zien bezoekers van voormalige kampen uit de Tweede Wereldoorlog? Wier herinneringen en welke geschiedenissen worden daar afgebeeld? Wat wordt er niet verteld? En wie bepaalt dit, oftewel wie zijn de ‘dirigenten van de herinnering’? Centraal in dit boek staan de verschillende betekenissen en functies van de voormalige kampen, waar plaats wordt gemaakt voor steeds meer slachtoffergroepen, voor het erfgoed van de daders, voor herinneringen van kinderen van ‘foute’ Nederlanders en voor de naoorlogse bewoners van de kampen. Onder invloed van de Holocaust Memory Boom, de herontdekking de Oost-Europese kampen na de Val van de Muur in 1989 en een groeiende stroom bezoekers zonder levende herinnering aan de oorlog, veranderen de verstilde herinneringsplaatsen steeds meer in toeristische trekpleisters. Ook zijn de kampen sinds kort ‘ontdekt’ als archeologische vindplaats. Deze nieuwe omgangsvormen met het verleden van de kampen vragen om een zeer verschillende inrichting en enscenering van de voormalige kampterreinen, hetgeen niet zelden gepaard gaat met heftige emoties en debatten. Nederlandstalig. Soft Cover - 366 pages. €  24,95
More Info
S39862  Click for more information Het kruis op de berg - De fussilade van 20 november 1944 tussen Rhenen en Veenendaal. Constant van den Heuvel. 2015, Uitgeverij Matrijs. In het bos aan de rand van Rhenen en Veenendaal staat een wit kruis. Het kruis herdenkt zes burgerslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Maandag 20 november 1944 werden op deze plaats zes jonge mannen door de Duitse bezetters gefusilleerd. Deze daad was een represaille-actie voor de aanval op een Duitse soldaat twee dagen eerder. De zes mannen werden willekeurig opgepikt: drie uit de strafgevangenis aan de Weteringsschans in Amsterdam en drie uit de strafgevangenis aan het Wolvenplein in Utrecht. Geen van hen had iets te maken met de aanslag. Zonder enige vorm van rechtspraak werden ze om het leven gebracht. Wie waren deze mensen en wat is hun verhaal? Op zeer persoonlijke wijze komen de zes slachtoffers tot leven; een dominee en jonge vader, twee studenten, een getrouwde joodse oud-officier, een vertegenwoordiger en een voormalige landwachter. De jongste was 20, de oudste 34. De lezer wordt meegesleept in hun afzonderlijke verhalen. Van een bevrijdingsplan voor Westerbork tot Indisch verzet in Amsterdam. Van sabotageacties in Bilthoven tot verzetswerk in Nieuw-Beerta en Haarlem. Steeds sneller ontwikkelen de gebeurtenissen zich, tot alle verhaallijnen op 20 november 1944 samenkomen op 'De berg' bij Veenendaal en Rhenen. Het kruis op de berg geeft de zes mannen die door de bezetter werden gedood een gezicht en een stem terug. Hun verhalen maken dat de Tweede Wereldoorlog op een indringende manier heel dichtbij komt. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  19,95
More Info
S40725  Click for more information JG54 - A Photographic History of the Grünherzjäger. Werner held/Hannes Trautloft/Hans Ekkehard Bob. 1994, Schiffer Millitary. In vijf turbulente jaren ontwikkelden de leden van deze zeer succesvolle gevechtseenheid van de Luftwaffe zich tot zo'n hecht team dat zelfs nu - bijna vijftig jaar later - die band nog steeds bestaat. Deze unieke fotogeschiedenis is tot stand gekomen met hulp van het lucht- en grondpersoneel van JG 54. De meer dan 400 foto's documenteren het verhaal van het Grunherz-Geschwader vanaf de oprichting in het voorjaar van 1939 tot de laatste veldslagen in de courland-pocket in de lente van 1945. Binnen de tijdspanne lagen de zware jaren van operaties in Polen, Frankrijk, het Kanaalfront, de Balkan, Rusland, Finland en de verdediging van het Reich. Werner Held is de auteur van vele boeken over de Luftwaffe van de Tweede Wereldoorlog, waaronder The German Fighter Units over Russia en de Luftwaffe in the North African Campaign (beide verkrijgbaar bij Schiffer Publishing). Hannes Trautloft is een voormalig Geschwaderkommodore van JG 54. Ekkerhard Bob is een voormalig Staffelkapitan in JG 54. Engelstalig. Hard Cover - 196 pages. €  20,00
More Info
S40870  Click for more information Wasserkrieg - 17. Mai 1943: Rollbomben gegen die Möhne-, Eder- und Sorpestaudämme. Helmuth Euler. 2020, Motorbuch Verlag. De strijd om het door dammen gecontroleerde Ruhrwater begon in september 1937 toen het Britse leger van het London Department of Aviation overwoog deze dammen op te blazen. De Duitse wapenindustrie zou zo beroofd worden van een groot deel van haar watervoorraden, de waterwegen zouden worden vernietigd als verbindingswegen en tegelijkertijd zouden de waterkrachtcentrales worden leeggemaakt. Uiteindelijk werd het 617e bommenwerpersquadron opgericht onder Wing Commander Guy Gibson, die er in de nacht van 16 op 17 mei 1943 in slaagde de muren van Möhne en Eder op te blazen. Duitstalig. Soft Cover - 262 pages. €  30,00
More Info
S41529  Click for more information Dagboek van Zr. Cornelia Moerdijk 1944 - De bevrijding van West-Brabant. Jan Buitkamp. 1980, Jan Buitkamp. De bevrijding van West-Brabant rond Moerdijk opgetekend aan de hand van Zr Cornelia, hoofd van de lagere school in Moerdijk. Voorzien van een aantal bijzondere foto's . Nederlandstalig. Soft Cover . €  15,00
More Info
S41530  Click for more information Moerdijk - Van bezetting tot bevrijding. Jan Buitkamp. 1979, Jan Buitkamp. Dit boek vertelkd de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het Brabantse dorp Moerdijk. Nederlandstalig. Soft Cover - 36 pages. €  15,00
More Info
S41825  Click for more information Hospital Ships & Troop Transports of the First World War . Cambell McCutcheon. 2015, Amberley. Het grootste scheepsverlies van beide wereldoorlogen was het hospitaalschip Britannic, met bijna 50.000 ton. Vermoedelijk veilig om de zeeën te bevaren, gingen veel hospitaalschepen verloren in beide oorlogen. Van de kleinste motorlanceringen tot stoomjachten en omgebouwde oceaanstomers, Campbell McCutcheon vertelt het verhaal van de hospitaalschepen uit de Eerste Wereldoorlog. Velen bezweken aan ongevallen, mijnen of Duitse onderzeeërs, maar velen leverden ook trouw een essentiële dienst zonder verlies van mensenlevens of ongevallen. Troepenschepen waren ook van vitaal belang vanaf de eerste dagen van de oorlog, toen schepen de BEF in augustus 1914 over het Engelse Kanaal vervoerden. Ondertussen brachten konvooien met veel grote vooroorlogse oceaanstomers die in gebruik waren genomen Canadese en Australaziatische troepen naar het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, en later ook Amerikaanse troepen. Velen zouden tot lang na het einde van de oorlog in dienst blijven en soldaten repatriëren tot ver in 1919, en hun verhaal wordt ook verteld in dit prachtig geïllustreerde boek. Engelstalig. Soft Cover - 128 pages. €  17,50
More Info
S41917  Click for more information The Sky Men - A Parachute Rifle Company's Story of the Battle of the Bulge and the Jump across the Rhine. Kirk B. Ross. 2000, Schiffer Military. The Sky Men is het verhaal van F Company van het 513th Parachute Infantry Regiment, 17th U.S. Luchtlandingsdivisie. Ze waren allemaal vrijwilligers van een nieuw, gevaarlijk en elitekorps - Airborne. In het midden van de zwaarste Europese winter in veertig jaar, werd de 17e Airborne Division ingezet voor actie tegen het Duitse leger ten westen van Bastogne, België. Vanaf hun eerste dag in actie toonden de groene parachutisten - verstrikt in de zwaarste gevechten van de Ardennen toen het Amerikaanse leger opstond en zich een weg terug naar de startlijn begon te slepen - door kniediepe sneeuw en over kaal terrein aan te vallen, uitzonderlijke moed in het sluiten met de vijand. In maart 1945 stuurt Operatie Varsity de F Company parachutespringend over de Rijn naar de laatste slag om de verovering van nazi-Duitsland. The Sky Men bevat veel nooit eerder gebruikte documenten, met de persoonlijke verhalen van bijna honderd mannen van F Company en andere geassocieerde organisaties. Engelstalig. SHC - 462 pages. €  35,00
More Info
S42491  Click for more information Het Hitler-Hess bedrog - Het best bewaarde geheim van WOII. Martin Allen. 2003, Uitgeverij Balans. De parachutesprong van Rudolf Hess in de duistere nacht van 10 mei 1941 en zijn landing op het Schotse landgoed van Lord Hamilton, zijn het begin geweest van eindeloze speculatie. Hitlers plaatsvervanger werd door Churchill als `gestoord´ bestempeld. Ook Hitler zelf verklaarde zijn loyale dienaar voor krankzinnig. De werkelijke achtergrond van deze mysterieuze actie werd nooit opgehelderd. Aangenomen is altijd dat Hess een solopoging ondernam om de Britten al vroeg in de oorlog een vredesvoorstel te doen. Hess zelf, levenslang gevangen in Spandau, bleef over zijn motieven hardnekkig zwijgen. Met het scrupuleuze onderzoek van Martin Allen is eindelijk het geheim blootgelegd. De auteur drong door tot de naaste kring van Hess. Het boek ontrafelt tevens de politieke intriges waarmee de Britse regering onder ­leiding van Churchill de Duitsers op het verkeerde been heeft gezet en na de oorlog de deksel op de doofpot heeft gehouden. Nederlandstalig. Soft Cover - 318 pages. €  17,50
More Info
S42825  Click for more information U.S. Military Patches of World War II . Christopher P. Brown. 2002, Turner Publishing Company. Geweldig patchboek dat alleen gericht is op de Tweede Wereldoorlog. Vertoont honderden SSI's (patches), tabs en scrolls, evenals chevrons, inclusief SSI-reproducties voor vergelijkingsdoeleinden. Leren hoe je de vervalsingen alleen kunt herkennen, is de moeite van het lezen waard. Engelstalig. Soft Cover - 168 pages. €  19,50
More Info
S43247  Click for more information Air Battle for Arnhem . Alan W. Cooper. 2012, Pen & Sword. Ruim zestig jaar geleden vond er een veldslag plaats die, als het was gelukt, de Tweede Wereldoorlog met zes maanden had kunnen verkorten. De operatie om de bruggen bij Arnhem in te nemen kreeg de codenaam 'Operatie Market Garden', waarbij Market de luchtzijde van de operatie was en Garden de daaropvolgende grondoperatie. Het grootste probleem was de communicatie tussen de grondtroepen en de bevoorradingsvliegtuigen van de Royal Air Force. Het is hun inzet en de moed die duidelijk te zien is in Arnhem waarop het boek is gebaseerd. Gedurende een periode van zeven dagen werden troepen van de 1st Airborne door de RAF in gesleepte zweefvliegtuigen meegenomen en in de daaropvolgende dagen toonden zij moed van de hoogste orde om ervoor te zorgen dat de grondtroepen werden voorzien van munitie en voedsel om hen te ondersteunen in hun pogingen om neem de bruggen bij Arnhem. Hun inspanningen waren kostbaar, 309 vliegtuigbemanning en 79 luchtdispatchers werden gedood en 107 vliegtuigen, waaronder de mannen en vliegtuigen die de belangrijkste bevoorradingsarmada ondersteunden. Een van de bevoorradingsvliegtuigen, gevlogen door F/Lt David Lord DFC, was neergeschoten. Lord werd later bekroond met het Victoria Cross. Zijn moed en toewijding zijn exemplarisch voor de inspanningen van de mannen van Transport Command om ervoor te zorgen dat de mannen op de grond opnieuw bevoorraad werden. De mannen van de Air Dispatchers, of AD's zoals ze werden genoemd, moeten altijd herinnerd worden als het gaat om Arnhem. Hun inspanningen om ervoor te zorgen dat de voorraden uit het vliegtuig en naar de belegerde mannen op de grond werden gebracht, waren een essentiële factor om de troepen met succes te bevoorraden. Dit is hun verhaal, levendig verteld, en dient als herdenkingsdoel, herdenken van zowel de gebeurtenissen als, belangrijker nog, de mannen die hebben deelgenomen. Nieuw boek!. Engelstalig. Hard Cover - 201 pages. €  22,50
More Info
S43455  Click for more information Churchill Tank - Vehicle History and Specification. David Fletcher. 2022, The Tank Museum. Deze titel werd oorspronkelijk gepubliceerd door HMSO in 1983, maar is al vele jaren niet meer gedrukt. Het Tank Museum heeft het boek opnieuw uitgegeven als de volgende stap in zijn programma om het vroege werk van David Fletcher tegen een redelijke prijs beschikbaar te maken voor moderne maatstaven. Deze titel is voornamelijk gebaseerd op de Official War Office-handboeken, compleet met gedetailleerde illustraties en technische tekeningen en die elk facet van het voertuig bestrijken, van motor, koppeling, transmissie, geschutskoepel, munitie en bewapening. David vult dit boek aan met voertuiggeschiedenissen, naast aanvullende documenten en schaaldiagrammen. In The Churchill Tank beschrijft hij de moeizame ontwikkeling van een tank die een getrouwe van het Royal Armoured Corps zou worden en zou deelnemen aan enkele van de zwaarste gevechten van de oorlog. Engelstalig. Soft Cover - 168 pages. €  22,50
More Info
S43492  Click for more information Renswoude, Woudenberg en Scherpenzeel in de Tweede Wereldoorlog - Het leven in 't hart van de Gelderse Vallei 1939-1945. H.M. Woudenberg. 1985, Oranjevereniging. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in de Utrechtse/Gelderse gemeenten Renswoude, Woudenberg en Scherpenzeel. Nederlandstalig. Soft Cover - 164 pages. €  20,00
More Info
S43728  Click for more information 1940-1945 Herdenkingsboek Sassenheim Warmond Voorhout . herman van Amsterdam. 2015, Uitgeverij Lokaal Boek. In dit boek de geschiedenis van de Zuid-Hollandse dorpen Sassenheim - Warmond en Voorhout in de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Hard Cover - 128 pages. €  20,00
More Info
S44386  Click for more information In de schaduw van de Javazee - Brieven van viceadmiraal Pieter Koenraad naar bevrijd Nederland. Theo W.R. Doorman. 2018, Walburg Pers. Anderhalf jaar voor zijn pensionering wordt kapitein ter zee Pieter Koenraad (1890-1968) in 1938 uitgezonden naar Nederlands Oost-Indië. Het zouden uiteindelijk acht enerverende jaren worden. Als commandant der marine in Soerabaja maakt hij de strijd tegen de invallende Japanners in 1942 van zeer nabij mee. Hij luncht met schout-bij-nacht Karel Doorman, vlak voordat deze met het geallieerde eskader uitvaart en de volgende dag, op 27 februari, met zijn vlaggenschip Hr.Ms. De Ruyter in de Javazee ten onder gaat. Op 2 maart gelast Koenraad de vernieling van het Marine Etablissement in Soerabaja, waar circa 18.000 mensen werken. Met de laatst beschikbare onderzeeboot Hr.Ms. K 12 evacueert hij naar Australië, vanwaar hij doorreist naar Engeland. In 1943 wordt hij benoemd tot marinecommandant Australië en onderbevelhebber der strijdkrachten in het oosten. Na de capitulatie van Japan is hij nog een aantal maanden waarnemend commandant der zeemacht in Nederlands-Indië en wordt hij geconfronteerd met de gewelddadigheden van de Bersiap-periode. Vanaf de bevrijding van Nederland in mei 1945 tot en met zijn thuiskomst schrijft Koenraad vanuit de Oost luchtpostbrieven over zijn belevenissen tijdens de oorlog aan zijn familieleden in Nederland. De brieven bieden het persoonlijke verhaal van een hooggeplaatste marineofficier, die tijdens de Tweede Wereldoorlog één van de brandpunten van de strijd tegen Japan meemaakt. 'In de schaduw van de Javazee' verschaft de lezer op een unieke manier inzicht in de problemen waarmee ons land in Nederlands-Indië, tijdens de oorlog en na de capitulatie van Japan, wordt geconfronteerd. Pieter Koenraad is openhartig over persoonlijke aangelegenheden en kritisch over de rol van diverse bekende politici en militairen in de top van de vaderlandse krijgsmacht. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  24,99
More Info
S44521  Click for more information In het diepste geheim - Spionage-operaties van Nederlandse onderzeeboten van 1968-1991. Jaime Karremann. 2017, Marineschepen.nl. ''U dient zich te realiseren dat we varen alsof het oorlog is'', zei de commandant van een Nederlandse onderzeeboot in 1983 tegen zijn bemanning. De zes Nederlandse onderzeeboten verzamelden tijdens de Koude Oorlog in het geheim inlichtingen over de marine van de Sovjet-Unie. Slechts een handjevol mensen buiten de Koninklijke Marine was van deze operaties, die niet onder de NAVO vielen, op de hoogte. In het diepste geheim beschrijft voor het eerst deze zeer geheime operaties uitgebreid en gedetailleerd. Aan de hand van interviews en archiefonderzoek onthult Jaime Karremann hoe de Nederlandse onderzeeboten van de ijskoude Noordelijke IJszee tot het ondiepe zeegebied bij Egypte onopgemerkt Sovjetschepen achtervolgden, fotografeerden, afluisterden en soms tot op een meter naderden. In het diepste geheim gaat over mensen, boten en vooral over heel veel nooit eerder openbaar gemaakte onderzeese avonturen. Het boek leest als een thriller, de beschreven spanning, angst, mislukkingen en successen, zijn echt. Nederlandstalig. Soft Cover - 252 pages. €  17,50
More Info
S44641  Click for more information De donkere jaren van Vlaardingen 2 - Van mobilisatie tot bevrijding. Jan Anderson/Hjalmar Teunissen. 2010, Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.. In dit boek de geschiedenis van het Zuid0Hollandse Vlaardingen in de Tweede Wereldoorlog. Gezocht boek!. Nederlandstalig. Hard Cover - 224 pages. €  30,00
More Info
S45002  Click for more information Flugzeuge der Welt 2023 . Claudio Müller. 2023, Motorbuch Verlag. In 2023 presenteert dit standaardwerk opnieuw vliegtuigtypes die momenteel worden getest, in productie zijn of naar verwachting in 2023 hun eerste vlucht zullen maken. De verschillende modellen worden op beproefde wijze gepresenteerd en toegelicht met afbeeldingen, tekst en tekeningen van drie pagina's. De focus van de 63e editie zal liggen op drones - ze worden steeds belangrijker in militaire conflicten. Er zullen ook oudere Russische vliegtuigtypes worden gepresenteerd, waar momenteel weer veel vraag naar is vanwege westerse sancties in Rusland. Dat betekent dat er weer variatie komt in Airplanes of the World 2023. Duitstalig. Soft Cover - 319 pages. €  16,50
More Info
S45049  Click for more information British Aircraft Carriers 1945-2010 - New Vanguard 317. Angus Konstam. 2023, Osprey Publishing. In 1945, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, bleek de vliegdekschipvloot van de Royal Navy essentieel voor de naoorlogse wereld. Royal Navy-vliegdekschepen vochten in de Koreaanse oorlog met de VN-vloot, in het debat in Suez en in Britse operaties in de laatste dagen van Empire, in Malaya, Borneo en Aden. Maar het meest bekende was dat ze de sleutel waren tot de overwinning van de Royal Navy in de Falkland-campagne, en ze gingen doorvechten in de twee oorlogen in Irak. Door en door geïllustreerd met nieuwe profielen van de belangrijkste vliegdekschepen en hun ontwikkeling, evenals een uitsnede van HMS Victorious en prachtige nieuwe illustraties van de vliegdekschepen in actie, legt dit boek uit hoe de luchtmacht van de Royal Navy tijdens de Koude Oorlog en daarna veranderde. De bekende marine historicus Angus Konstam legt uit hoe de vliegdekschepen uit de Tweede Wereldoorlog werden herbouwd in een baanbrekende modernisering waardoor ze een nieuwe generatie marine jets konden besturen. Omdat vliegdekschepen duurder werden in het gebruik, moest de Royal Navy haar conventionele snelle jets schrappen en een nieuwe generatie lichte vliegdekschepen introduceren die waren ontworpen voor de innovatieve Harrier 'jump jet'. Toen de Falklandoorlog uitbrak, was het een van deze nieuwe vliegdekschepen en een ervaren vliegdekschip uit de Tweede Wereldoorlog die de Task Force de strijders gaf die het nodig had om zichzelf te verdedigen in vijandige wateren en de eilanden te heroveren. Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  19,50
More Info
S45051  Click for more information US Destroyers vs German U-Boats - Duel 127 The Atlantic 1941-45. Mark Lardas. 2023, Osprey Publishing. Hoewel de Slag om de Atlantische Oceaan meerdere jaren duurde, begon de meest kritieke fase toen de Verenigde Staten de Tweede Wereldoorlog binnengingen. In december 1941 hadden de Britten de U-bootdreiging in de oostelijke Atlantische Oceaan onder de knie, maar zagen het front zich abrupt uitbreiden naar gebieden waar de Amerikaanse marine zou patrouilleren, voornamelijk de Atlantische kust. Tenzij de Amerikaanse marine de U-bootdreiging overwon, zouden de geallieerden moeite hebben om te winnen. De Slag om de Atlantische Oceaan bestond uit duizenden individuele duels: vliegtuigen tegen U-boten, vliegtuigen tegen vliegtuigen, vliegtuigen tegen schepen, maar vooral schepen tegen U-boten. De individuele botsingen tussen de Duitse U-boten en de geallieerde oorlogsschepen die de vitale konvooien begeleidden, bestonden vaak uit één-op-één-acties. Deze verhalen vormen de focus van dit gedetailleerde werk. De technische details van de betrokken U-boten, torpedobootjagers en torpedojagerescortes worden verkend in verbluffende illustraties, waaronder scheeps- en onderzeeërprofielen en wapenkunstwerken, en belangrijke botsingen worden tot leven gebracht in dramatische strijdscènes. Onder de botsingen die worden behandeld, zijn onder meer USS Kearny vs. U-568, USS Roper (DD-147) versus U-85, USS Eugene E. Elmore (DE-686) versus U-549 en USS Atherton (DE-169) versus U-853. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  22,50
More Info
S45401  Click for more information Helderse oorlogswonden . Diversen. 2015, Helderse Historische vereniging. Den Helder is de meest gebombardeerde stad van Nederland. Bij de minstens 170 aanvallen vielen er 177 doden. De Helderse Historische Vereniging (HHV) heeft alle luchtaanvallen op een rij gezet in het boek 'Helderse Oorlogswonden' en ze voorzien van foto’s en een bommenkaart. De bombardementen zaaiden dood en verderf. Daarom evacueerden veel inwoners. Bovendien lieten de bezetters Ouwe Helder, de ziel van de stad, slopen. Zeventig jaar na de bevrijding wordt duidelijk dat nog lang niet alle verhalen over de gebeurtenissen tussen 1940 en 1945 zijn verteld. En de herinneringen aan die tijd doen nog steeds pijn, zo blijkt uit dit themanummer van de HHV. ‘Helderse Oorlogswonden’ schenkt aandacht aan stadgenoten die de oorlog overleefden, maar ook aan slachtoffers. Tot de eerste categorie behoort het echtpaar Bos uit de Bloemstraat. Dat ontfermde zich over twee joodse kinderen, die werden verraden. Ook HRC-speler Franz Zymni, een Duitse immigrant, overleefde. Hij werd als paardenmenner met het Duitse leger naar Rusland gestuurd en deserteerde daar. Tot de tweede categorie behoort geheim agent Anton Mink, die het slachtoffer werd van het beruchte ‘Englandspiel’ en Arnold Michels, die wegens spionage werd geëxecuteerd. ‘Helderse Oorlogswonden’ publiceert de aangrijpende brieven die Michels aan zijn vrouw en kinderen schreef vanuit de Amsterdamse gevangenis, het ‘Oranjehotel’ in Scheveningen, de gevangenis in Maastricht (waar het doodvonnis werd uitgesproken) en tenslotte vanuit zijn dodencel. Pas na een halve eeuw achterhaalden de nabestaanden dat Michels in de schietkuil van kamp Sachenhausen was geëxecuteerd. Voor de geestelijke bijstand van de Duitse troepen waren er een Duitse vlootpredikant en een Duitse vlootaalmoezenier in Den Helder. Bij de Georgische opstand op Texel kwam de vlootpredikant om het leven en kroop de aalmoezenier door het oog van de naald. Het boek vertelt het relaas van de overlevende. Nederlandstalig. Hard Cover - 92 pages. €  26,50
More Info
S45402  Click for more information De Nederlandse Cavalerie in de Meidagen van 1940 . E.H. Brongers. Stichting museum Nederlandse Cavalarie. De Cavelarie is een van de meest traditiebewuste onderdelen van de Koninklijke Landmacht. In de vele veldslagen gedurende meer dan vier eeuwen hebben cavaleristen hun leven gegeven voor het vaderland. In de meidagen van 1940 was dat niet anders. De beschrijving van deze oorlogsdagen is een eresaluut aan degenen die het hoogste offer brachten in de nieuwste geschiedenis. Nederlandstalig. Soft Cover - 198 pages. €  25,00
More Info
S45404  Click for more information Wiking - Een Nederlandse SS-er aan het Oostfront. Henk Kistemaker. 2008, Just Publishers. De 18 jarige schrijver meldde zich, in een zucht naar avontuur en op voorspraak van zijn Duitsgezinde vader als vrijwilliger bij de SS. Aan het Oostfront maakte hij de zware en gruwelijke gevechten mee: eerst als infanterist en later als lid van een Panther-bemanning. Hij raakte driemaal gewond. Op 22 jarige leeftijd, als de oorlog is afgelopen, is hij oorlogsveteraan. Nederlandstalig. Soft Cover - 236 pages. €  19,00
More Info
S45405  Click for more information Goeree en Overflakkee - Bezet-Belaags-Bevrijd 1940-1945. G.S. Both. 2005, Privé uitgave. In dit boek de geschiedenis van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee gedurende de Tweede Wereldoorlog, met veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 287 pages. €  28,50
More Info
S45414  Click for more information De lijst van Haeck - Een overzicht van de hulpverlening aan geallieerde bemanningsleden en ontsnapte krijgsgevangenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. H.B. van Helden. 2017, Privé uitgave. In oktober 1944 werd Jules Haeck door de Duitsers op vliegveld Twente vermoord. Hij kwam uit Croix in Frankrijk en had zich in 1918 in Hengelo gevestigd, nadat hij tijdens de Eerste Wereldoorlog uit het Franse leger was gedeserteerd. Omdat hij de Franse taal sprak, was het geen toeval dat hij in 1942 onbedoeld betrokken raakte bij de hulpverlening aan de uit Duitsland ontsnapte Franse en andere krijgsgevangenen. Om zich te rehabiliteren tegenover zijn vaderland haalde hij het medio 1942 in zijn hoofd de krijgsgevangenkampen in het Emsland tot de laatste man toe leeg te halen. Hij werkte hierbij samen met slechts enkele personen uit Hengelo, Zutphen, de Achterhoek en Echt in Limburg. Toen de eerste gestrande bemanningsleden van de geallieerde luchtstrijdkrachten verschenen, werd zijn ontsnappingslijn ook voor de ‘piloten’ gebruikt. Tot september 1944 werkte de ontsnappingslijn van Haeck zelfstandig. Hij was een solist die zelf de regie wilde houden. Zijn illegale werk werd alom gewaardeerd en gerespecteerd en medio 1944 werd hem door enkele verzetsorganisaties de coördinatie van de hulpverlening aan gestrande geallieerde bemanningsleden in Twente toebedeeld. Nederlandstalig. Soft Cover - 322 pages. €  20,00
More Info
S45424  Click for more information Hemrik in oorlogstijd - 1940-1945. Joh. Fokkema. 1995, Stichting Drukkerij C. Regenboog. In dit boek de geschiedenis van het Friese dorp Hemrik (Opsterland) gedurende de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 94 pages. €  16,00
More Info
S45425  Click for more information Scharnegoutum in oorlogstijd - "Das Terroristendorf". Hessel Bouma. 2014, Doarpsbelang Scharnegoutum. In dit boek de geschiedenis van het Friese dorp Scharnegoutum gedurende de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Hard Cover - 144 pages. €  17,50
More Info
S45426  Click for more information Woudsend en Woudsenders in Oorlog en Verzet . Jan J. de Vries. 1995, Dorpsblad De Driuwpölle Wâldsein. In dit boek de geschiedenis van het Friese dorp Woudsen en haar inwoners, gedurende de Tweede Wereldoorlog. Met supplement. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  18,50
More Info
S10173  Click for more information Barbarossa - The first 7 days. Will Fowler. 2004, Greenhill Books. Beschrijft gedetailleerd de tactische manouvres van het Duitse en Russische leger gedurende de eerste crusiale week van deze campagne Voorzien van foto's en kaarten, waarvan een deel in kleur. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  14,50
More Info
S10994  Click for more information Start im Morgengrauen - Eine Chronik vom Untergang der deutschen Jagdwaffe im Westen 1944/1945. Werner Girbig. 1973, Motorbuch Verlag. Dit boek beschrijft een tragedie, een herinnering aan de vele jonge mannen die, vol van optimisme en dadendrang, in een laatste vertwijfelde inzet betrokken raakten.. Duitstalig. Hard Cover - 280 pages. €  10,00
More Info
S12386  Click for more information Bloed Landen - Europa tussen Hitler en Stalin. Timothy Snyder. 2010, Ambo. In dit boek verteld de schrijver de geschiedenis van Midden-Europa in de jaren 1933-1945. Hij beschrijft niet alleen de wreedheden van de nazi's, maar ook die van de Sovjets ten tijde van de Grote Zuivering (1934-1938), toen in opdracht van Stalin miljoenen burgers in Midden-Europa werden vermoord om de landen te ontdoen van zijn politieke tegenstanders. Schokkend boek. Nederlandstalig. Soft Cover - 638 pages. €  17,50
More Info
S15209  Click for more information Messerschmitts over Sicily - A Luftwaffe ace fighting the Allies & Goering. Johannes Steinhoff. 2004, Pen & Sword. Beschrijving van de strijd van de Luftwaffe boven Sicilië, gezien door de ogen van Johannes Steinhoff, Luftwaffe aas en later generaal van de naoorlogse Luftwaffe en actief binnen de Nato. Messerschmitts Over Sicilië, isgebaseerd op het persoonlijke dagboek van de auteur uit de Tweede Wereldoorlog, is een onverschrokken kijk op de gevechten, tactieken en leiderschap van de Luftwaffe tijdens de campagne voor Sicilië. In een afsluitend hoofdstuk worden de lessen uit de oorlog voor de luchtmacht beoordeeld. Engelstalig. Hard Cover - 271 pages. €  18,00
More Info
S15403  De Lockheed Constellation - Een legende van schoonheid. Giesbert Oskam/Roger Soupart. 2001, All Media Productions. Er bestaat een klein aantal vliegtuigen die iedereen, of men in de luchtvaart geïnteresseerd is of niet, kent. De Lockheed Constellation is zo'n vliegtuig. Ondanks dat hij al in de Tweede Wereldoorlog werd ontworpen, was de Constellation bijna twintig jaar lang het vlaggenschip van vele luchtvaartmaatschappijen. De militairen gebruikten hem nog langer. De USAF en de US Navy gebruikten hem bijna 40 jaar. Mooi boek met vele bijzondere foto's. ZEER GEZOCHT BOEK!. Nederlandstalig. Het betreft hier een ex-bibliotheek boek. Het verkeerd in Uitstekende conditie. Bijzonder genoeg maakt dit het beter als het origineel. Het origineel is soft cover dit boek is ingebonden. Hard Cover - 152 pages. €  15,00
More Info
S18138  Click for more information Artillerie im Küstenkampf . Wilhelm von Harnier. 1969, J.F. Lehmans Verlag. In dit boek wordt uitgebreid ingegaan op kustartillerie. Voor 1918, na 1918 en uitgebreiud de Tweede Wereldoorlog. Duitstalig. Soft Cover - 188 pages. €  37,50
More Info
S19861  Click for more information The German Army and Nazi Policies in occupied Russia . Theo Schulte. 1989, Berg Publishers Ltd. Bespreekt de betrokkenheid van de Wehrmacht bij het criminele nazi-beleid in de USSR van 1941 tot 1943, en analyseert gegevens van twee commando-eenheden in de Rear Area. Beweert dat de Wehrmacht zich identificeerde met de nazi-ideologie en samenwerkte met de SS bij het formuleren en uitvoeren van het uitroeiingsbeleid. Beschrijft de organisatie en acties van deze eenheden, inclusief afpersing van voedselvoorraden, oorlog tegen de partizanen en de vernietiging van 2-3 miljoen Sovjet-krijgsgevangenen, waarbij wordt benadrukt dat de laatste mogelijk als model hebben gediend voor de Endlösung. Hoofdstuk 9 analyseert de betrekkingen met de SS en de SD en behandelt het "Joodse vraagstuk" op blz. 224-234. De steun van het leger aan SS-acties in Polen schiep een precedent voor samenwerking met de Einsatzgruppen in Rusland. Het leger beschouwde de joden als gevaarlijke banden met de partizanen en pleitte voor gettovorming of dwangarbeid als oplossingen. concludeert dat hoewel nazi-indoctrinatie veel soldaten in staat stelde een meedogenloze en onbeperkte oorlog te voeren, anderen gedepolitiseerd en apathisch waren. Engelstalig. HK - 390 pages. €  15,00
More Info
S21053  Click for more information Du gehörst dem Führer - Vom Hitlerjungen zum Kriegsberichter. Hans R. Queiser. 1993, Informationspresse. Dit is de autobiografie van de auteur die opgroeide in nazi-Duitsland. Als tiener kwam hij zoals velen in de Hitlerjugend. Later werd hij Kriegsberichter en ingedeeld bij een propagandacompagnie. Duitstalig. Hard Cover - 254 pages. €  17,50
More Info
S23245  Click for more information Die Entscheidungsschlacht an Rhein und Ruhr 1945 . Helmuth Euler. 1998, Motorbuch Verlag. In dit boek een beschrijving van de eindstrijd van Nazi-Duitsland in het Rijn/Roer gebied. Voorzien van veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 610 pages. €  17,50
More Info
S23404  Click for more information In de greep van de vijand - Nederlandse militairen in Duitse en Japanse krijgsgevangenschap 1940-1945. Klaas Kornaat. 1991, De Bataafsche Leeuw. Na de oorlog is weinig aandacht gegeven aan de Nederlandse ex-krijgsgevangenen. Dat was reden voor het Legermuseum in Delft om over de belevenissen van deze mensen een tentoonstelling in te richten. Dit boek is daar een weerslag van. Het is fraai vormgegeven en bevat zeer veel zwart-wittekeningen en foto's. De ervaringen van de krijgsgevangenen zijn zeer verschillend van aard. De Nederlandse officieren werden door de Duitsers niet slecht behandeld. De dienstplichtigen die vanaf mei 1943 in fabrieken en bedrijven te werk werden gesteld, kregen veel meer te maken met de willekeur van het nazi-regime. De krijgsgevangenen van de Japanners troffen vaak een zwaarder lot. Het Japanse regime had de willekeur tot systeem verheven, een mensenleven telde niet. Naast een algemene beschrijving van het lot van deze soldaten bevat het boek verschillende individuele getuigenissen. In kort bestek geeft de auteur een pregnant beel. Nederlandstalig. Hard Cover - 160 pages. €  15,00
More Info
S23775  Click for more information Die Bomber kommen - Der Weg zum totalen Luftkrieg 1940-1944. H.J. Nowarra. 1993, Podzun-Pallas Verlag. Boek waarin het verloop en de opbouw van het luchtoffensief tegen Nazi-Duitsland wordt besproken. Engelstalig. Soft Cover - 173 pages. €  7,50
More Info
S24124  Click for more information Bilanz am Seitenleitwerk/Luftwaffe Rudder Markings - Erfolgsmarkierungen der Deutschen Luftwaffe 1936-1945. K. Ries/E. Obermaier. 1983, Verlag Dieter Hoffmann. Boek met foto's van overwinningstekens op de staarten van Duitse vliegtuigen. De toestellen van vele bekende Duitse vliegers komen langs. Interessant boek. Engelstalig. Hard Cover - 144 pages. €  27,50
More Info
S24492  Click for more information Gateway to Victory - The 5 D-Day beaches. Aguided tour. Eddy Florentin. 1989, Guides Historia. Dit is een gids om de 5 D-Day stranden te bezoeken. Engelstalig. Soft Cover - 159 pages. €  10,00
More Info
S24695  Click for more information Mosquito - A pictorial history of the DH98. Philip Birtles. 1982, Jane's London. Het toestel vervulde een enorm aantal verschillende taken, maar was eigenlijk het enige vliegtuig wat preciesie bombardementen kon uitvoeren, zoals de aanvallen op de Gestapo hoofdkwartieren. Engelstalig. Soft Cover - 889 pages. €  20,00
More Info
S25128  Click for more information G.I. Victory - De Amerikaanse soldaat tijdens de Tweede Wereldoorlog in kleur. Jeffrey L. Ethell/David C. Isby. 1992, Uitgeverij De Krijger. Prachtig fotoboek, geheel in kleur, van Amerikaanse militairen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Russischtalig. Soft Cover - 70 pages. €  20,00
More Info
S25735  Click for more information Badges & Insignia of the British Armed Services . W.E.May/W.Y. Carman, John Tanner. 1988, Adam & Charles Black. In dit boek worden de insigne's en badges van de Royal Navy, Army and Royal Air Force beschreven. Nederlands/Engelstalig. Hard Cover - 221 pages. €  27,50
More Info
S27180  Click for more information Unternehmen Seelöwe - Die geplante Invasion in Engeland 1940. Egbert Kieser. 2004, Bechile. In dit boek wordt het plan tot de invasie van Engeland in 1940 obder Codenaam Zeeleeuw, van Duitse kant beschreven. Voorzien van een aantal foto's. Duitstalig. Hard Cover - 286 pages. €  17,50
More Info
S27456  Click for more information Duitse Deserteurs tijdens de Tweede Wereldoorlog . Norbert Haase. 2004, Antimilitaristische Uitgeverij. Dit boek beschrijft de situatie van Duitse deserteurs in de Tweede Wereldoorlog. Met name acht deserteurs worden uitvcoerig belicht. Engelstalig. Soft Cover - 128 pages. €  12,50
More Info
S27700  Click for more information Flying Blind - The story of a Second World War Night Fighter Pilot. Bryan Wild/Elizabeth Halls/Joe Bramford. 2014, Fonthill. Dit is het persoonlijk verhaal van een van de auteurs F/Lt Bryan Wild. Hij vloog in de oorlog 14 verschillende tyupes vliegtuigen. Hij was nachtjacht piloot en vloog aan verschillende fornten. Interessant boek. Engelstalig. Hard Cover - 205 pages. €  20,00
More Info
S27963  Click for more information Dinghy Drop - 279 Squadron RAF 1941-46. Tom Docherty. 1977, Pen & Sword Books. In september 1941 werd toestemming gegeven om twee longe-range air-sea rescue squadrons op te richten. 279 squadron werd opgericht op16 november 1941 op Bircham Newton in Norfolk en wred uitgerust met deLockheed Hudson. Dit boek beschrijft het squadron, de operaties en de reddingsmiddelen die ze mee voerden en afwierpen voor geditchte bemanningen. Interessant boek. Engelstalig. Soft Cover - 222 pages. €  20,00
More Info
S28344  Click for more information Die Schlacht im Kursk'er Bogen - Die Grösste Panzerschlacht der geschichte. M.K. Barbier. 2002, Edition Zeitgeschichte. Dit boek behandeld de slag bij Koersk. De grootste tankslag en de geschiedenis. Deze slag deed de Duitsers voor altijd het initiatief aan het Oostfront verliezen. Voorzien van veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 176 pages. €  16,50
More Info
S28721  Click for more information Von den Ardennen bis zum Ruhrkessel - Das ende an der Westfront. Franz Kurowski. 2003, Verlegt bei Kaiser. Dit boek beschrijft het Ardennenoffensief en de slagen die daarop volgden in het Westen, tot het einde van de oorlog. Alle acties aan het Westfront worden besproken. Duitstalig. Soft Cover - 256 pages. €  15,00
More Info
S29733  Click for more information Streng Geheim - Wissenschaft und Technik im 2. Weltkrieg. B. Johnson. 1982, Motorbuch verlag. Dit is een onthullend boek over de immense oorlogsindustrie en de daarmee gepaard gaande wetenschapswedloop in de jaren 1940-1945. De zogenaamde "oorlog achter de oorlog". De auteur beschrijft o.a. de weergaloos knappe ontcijfering van de Duitse codes, de razendsnelle ontwikkeling van radar, de V1 en de V2, onderzeeboten en allerhande communicatieapparatuur. Duitstalig. Hard Cover - 239 pages. €  15,00
More Info
S29949  Click for more information World War 2 Military Vehicle Markings . Terence Wise. 1995, Patric Stephens. Dit boek bespreekt de tactische markeringen op voertuigen in de Tweede Wereldoorlog van nagenoeg alle strijdende partijen. . Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  16,50
More Info
S29952  Click for more information Me109 Gustav - Die Entstehungsgeschichte der berühmten Fox-Mike + Bravo-Bravo. Werner L. Blasel. 1974, Verlag E.S. Mittler & Sohn GmbH. Dit boek beschrijft, ondersteund met foto's, het verhaal van de Me109 "Gustav" die uit originele delen, na soms avontuurlijke zoekstochten, werd herbouwd, vliegwaardig werd gemaakt en de ster werd van menige Luchtshow. Engelstalig. Hard Cover - 240 pages. €  17,50
More Info
S30325  Click for more information Flags & Standards of the Thirth Reich - Armt, Navy & Air Force. Brian Leigh Davis. 1975, Macdonald and jane's. In dit boek worden flaggen en standaarden van het Duitse leger, Marine en Luchtmacht besproken. Met kleurenafbeeldingen. Engelstalig. Hard Cover - 160 pages. €  17,50
More Info
S30409  Click for more information Signaal - Selectie uit de speciale uitgaven van de "Berliner Illustrierte Zeitung" in de jaren '40-'45, gewijd aan de Duitse oorlogspropaganda. Rijnstroom Producties. Selectie uit de Signaal bladen met Duitse propaganda. Nederlandstalig. Soft Cover - 160 pages. €  10,00
More Info
S30537  Click for more information De Rotterdam voor altijd thuis . Bram Oosterwijk. 2010, Coolegem Media. Gelukt is het uiteindelijk dan tóch! Het passagiersschip Rotterdam werd niet gesloopt, maar is - gerenoveerd - terug in de Maasstad. Voorgoed. Vooral dankzij doorzetten van een groot aantal bewonderaars van het vijftig jaar oude, voormalige vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn ligt de Rotterdam aan het Derde Katendrechtsehoofd. Al met al heeft het zo'n veertien jaar geduurd voordat het zover was. De eerste geruchten over het uit de vaart halen van het schip dateren namelijk reeds uit 1994. In 2002 vroeg Hans Coolegem mij of ik een boek zou willen schrijven over het schip. Ik deed het omdat de Rotterdam dit méér dan waard was. In de jaren '70 en '80 heb ik journalistieke pogingen gedaan het passagiersschip Nieuw Amsterdam en de beroemde zeesleepboot Zwarte Zee als museumschepen voor Rotterdam te kunnen behouden. Voor beide schepen bleek dit niet haalbaar; ze werden gesloopt. Nu is het er dus wél van gekomen. De Rotterdam is er nog steeds en het boek is er eveneens. Nederlandstalig. Hard Cover - 192 pages. €  15,00
More Info
S30593  Click for more information Even naar Indië . Edward Startz. 1934, A.J.G. Strengholt's Uitgeversmaatschappij N.V.. De auteur was radiopresentator bij de PHOHI (Philips Radio-Omroep Holland Indië). In dit boek beschrijft hij een reis door Nederlands-Indië in 1934 en de heen en retourvlucht per KLM. Nederlandstalig. Hard Cover - 71 pages. €  10,00
More Info
S31193  Click for more information Scheepspraet - Reisgids voor Nederlanfdse Militairen die gedurende de politionele acties naar Nederlands-Indië voeren. P. Bakker. 1947, Elsevier. Dit is een heruitgave van een reisgids uit 1947 bestemd voor militairen die naar Nederlands-Indië trokken. Alle militairen die voor de politionele acties (1947-1949) naar Nederlands-Indië trokken, kregen van de Legervoorlichtingsdienst een boekje om zich voor te bereiden op de lange reis per schip naar de kolonie en op het zware verblijf in de tropen. De gids uit 1947 is geschreven door Elsevier-redacteur Piet Bakker (auteur van onder meer Ciske de Rat) en prachtig geïllustreerd door Elsevier-tekenaar Eppo Doeve. De titel luidt: Scheepspraet, zijnde een reisbeschrijving met tal van wetenswaardigheden en nuttige wenken ten profijte van de Nederlandsche militairen die naar Indië scheep gaan. Voor de militairen die destijds naar Nederlands-Indië zijn gereisd, zal deze heruitgave veel herinneringen oproepen. Hun kinderen en kleinkinderen kunnen aan de hand van deze gids beleven hoe het zestig jaar geleden moet zijn geweest om als militair per schip uitgezonden te worden. Nederlandstalig. Hard Cover - 64 pages. €  12,50
More Info
S31344  Click for more information German Anti-tank Guns 1939-1945 . T.J. Gander. 1973, Almark Publications. In dit boek worden alle Duitse stukken anti-tank geschut behandelt. Met beschrijvingen, foto's en tekeningen. Engelstalig. Hard Cover - 64 pages. €  10,00
More Info
S31439  Click for more information The Armed Forces of World War II - Uniforms, Insignia and Organisation. Malcolm McGregor/Pierre Turner. 1981, Orbis Publishing. Dit boek beschrijft de uniformen, rangonderscheidingstekens en ingines en de organisatie van de legers uit de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van 365 kleurentekeningen . Engelstalig. Hard Cover - 312 pages. €  15,00
More Info
S31769  Click for more information 1 Divisie "7 December" . C.M. Schulten e.a.,. 1986, De Bataafsche Leeuw. Op 1 september 1986 bestond de 1e (NL) Divisie "7 december" veertig jaar. In een elftal hoofdstukken behandelen verschillende schrijvers op een zeer leesbare wijze de roemruchte geschiedenis van deze Divisie: de oprichting, het waarom van de naam, "7 december" en de verscheping naar het voormalige Nederlands-Indie. Een groot deel van het boek wordt gewijd aan de veelbewogen jaren tijdens de "Indie-periode". Vanaf 1949 is de Divisie weer terug in Nederland. Het fenomeen buitenlandse oefeningen doet zijn intrede. Bergen/Hohne, Sennelager en La Courtine zijn namen die ongetwijfeld vele oud-gedienden zullen aanspreken! Het boek wordt afgesloten met een historische verhandeling over het gebouwencomplex "Vrijland" en een hoofdstuk over de "Stichting Oud-strijders 7-december Divisie en leden 1e Divisie 7-december". Voorzien van vele goede foto's, organigrammen, overzichtskaarten en enige bijlagen. Nederlandstalig. Hard Cover - 192 pages. €  12,50
More Info
S31829  Click for more information A time for war - The United States and Vietnam, 1941-1975. Robert D. Schulzinger. 1997, Oxford University Press. Zelfs na twee decennia lijkt de herinnering aan de oorlog in Vietnam onze cultuur te achtervolgen. Van Forrest Gump tot Miss Saigon, van Tim O'Briens Pulitzer Prize-winnende Going After Cacciato tot de controversiële memoires van Robert McNamara. Achteraf worden Amerikanen steeds weer aangetrokken om na te denken over onze lange, tragische betrokkenheid bij Zuidoost-Azië. Nu heeft de eminente historicus Robert D. Schulzinger het nieuw beschikbare bewijsmateriaal, zowel in openbare als in particuliere archieven, uitgekamd om een ??ambitieus, meesterlijk verslag te produceren van drie decennia oorlog in Vietnam - de eerste grote volledige geschiedenis van het conflict die zal worden gepubliceerd. gebaseerd op primaire bronnen. In A Time for War schildert Schulzinger een enorm maar ingewikkeld canvas van meer dan drie decennia van conflict in Vietnam, van het eerste gerommel van rebellie tegen de Franse kolonialisten tot de Amerikaanse interventie en uiteindelijke terugtrekking. Zijn alomvattende relaas omvat elk aspect van de oorlog - van het leger (zoals te zien in zijn levendige verslag van de Franse mislukking bij Dien Bien Phu) tot het economische (zoals de loonsverhoging als gevolg van de dienstplicht in de Verenigde Staten) tot het politieke. Op basis van grootschalig onderzoek biedt hij een levendig en inzichtelijk portret van de veranderingen in de Vietnamese politiek en samenleving, van de opkomst van Ho Chi Minh tot de deling van het land, tot de strijd tussen de Zuid-Vietnamese president Diem en zwaarbewapende religieuze sekten. aan de machtsstrijd en corruptie die Saigon teisterde. Schulzinger onthult precies hoe machten van buitenaf - eerst de Fransen, daarna de Amerikanen - zich, zelfs tegen beter weten in, inzetten voor oorlog in Indochina. Roosevelt, bijvoorbeeld, bespotte de Franse pogingen om hun koloniale controle na de Tweede Wereldoorlog te herbevestigen, maar Truman, Eisenhower en hun adviseurs begonnen geleidelijk te geloven dat Vietnam centraal stond in de Amerikaanse belangen. Het relaas van de auteur over Johnson is bijzonder veelzeggend en tragisch, en beschrijft hoe de president duidelijke, zelfs vooruitziende waarschuwingen uitte over de gevaren van interventie - en vervolgens van gedachten veranderde en het prestige en de militaire macht van Amerika toewijdde om een ??corrupt, impopulair regime te steunen. Schulzinger biedt scherpe kritiek op de Amerikaanse militaire inspanning en biedt een fascinerende blik in het Witte Huis van Nixon, waarin hij laat zien hoe de Republikeinse president de oorlog voortsleepte tot ver voorbij het punt waarop hij besefte dat de Verenigde Staten niet konden winnen. Ten slotte schetst Schulzinger een briljant politiek en sociaal tijdsbeeld, waarin hij de impact van de oorlog op het leven van gewone Amerikanen en Vietnamezen belicht. Schulzinger laat zien hoe het was om mee te doen de oorlog - als een gewone soldaat, een Amerikaanse verpleegster, een marinevlieger, een dienstplichtige in het leger van de Republiek Vietnam, een Vietcong-strijder of een anti-oorlogsdemonstrant. In een veld vol met fictie, memoires en populaire traktaten, zal A Time for War de historische geschiedenis van Amerika's langste oorlog blijven. Gebaseerd op uitgebreid archiefonderzoek, zal dit de eerste plaats zijn waar lezers zich zullen wenden in een poging om dit tragische, verdeeldheid zaaiende conflict te begrijpen. Engelstalig. Hard Cover - 397 pages. €  17,50
More Info
S32514  Click for more information Leraar in oorlogstijd - Reconstructie van een vader. Mart Benders. 2019, Karakter Uitgevers B.V.. Johan Benders, charismatisch leraar Nederlands en geschiedenis aan het Amsterdams Lyceum, wordt op 5 april 1943 door de Duitsers opgepakt en opgesloten in het Huis van Bewaring aan de Amstelveenseweg. Hij wordt niet alleen verdacht van hulp aan Joden, maar ook van betrokkenheid bij de aanslag op het bevolkingsregister in Amsterdam. Omdat hij bang is dat hij onder druk van de martelingen zal doorslaan, springt hij van de derde ring in de gevangenis naar beneden. Hij overleeft zijn val niet. Mart Benders wordt enkele maanden na de dood van haar vader geboren. Lange tijd heeft zij geen weet van de rol die haar vader in de Tweede Wereldoorlog vervuld heeft. Over de oorlog werd niet gesproken. Als zij zelf leerling wordt aan het Amsterdams Lyceum, de school waaraan haar vader tot aan zijn dood les gaf, loopt ze rond in een wereld die haar vader beter kende dan zij. Leraar in oorlogstijd is de reconstructie van een vader. Aan de hand van brieven, foto's en verhalen van mensen die haar vader gekend hebben, en die hem als leraar gehad hebben, leert Mart haar vader kennen en weet zij hem een waardige plek te geven. Niet alleen in haar herinnering, maar ook in onze collectieve geschiedenis. Nederlandstalig. Soft Cover - 229 pages. €  16,50
More Info
S32684  Click for more information Concert voor de Führer . Ton van Reen. 2005, De Geus. Vlak voordat de geallieerden in september 1944 Operatie Market Garden inzetten, wordt de Duitse soldaat Hermann tijdens een verkenningspatrouille alleen op onderzoek uitgestuurd. De onverwachte geallieerde aanval brengt Hermann letterlijk tussen twee vuren: dat van de vijand en dat van het Duitse leger. Hermann vlucht een kerk binnen. Het orgel in de gewijde ruimte doet hem de oorlog even vergeten. Als hij het notenhouten instrument aanraakt, weet hij het: dit is het orgel waarop hij zijn leven lang al wilde spelen. Hij neemt plaats en speelt. Het is een concert voor zichzelf en voor zijn vriend en medesoldaat Manfred Reifsche, het wonderkind op de piano. Herinneringen aan zijn jeugd vermengen zich met gedachten aan Manfred, die als deserteur omgekomen is voor het vuurpeloton. Terwijl buiten de oorlog in alle hevigheid woedt, levert Hermann een innerlijke strijd met een gebeurtenis die zijn jonge leven heeft getekend. Novelle!. Nederlandstalig. Hard Cover - 101 pages. €  12,00
More Info
S32723  Click for more information Guerrilla in Mori - Het verzet tegen de Japanners op Midden-celebes in de Tweede Wereldoorlog. Michiel Hegener. 1990, Uitgeverij Contact. In april 1942, een paar weken na de ca;itu;atie van Nederlands-Indië, besloten 125 KNIL-militairen op Miden-Celebes de strijd tegen de Japanners op eigen kracht voort te zetten. De luitenants J.A. de Jong en W.H.J.E. van Daalen voerden de manschappen, meerendeels Indonesiërs, aan. Ze vormden een van de meest effectieve verzetsgroepen op Nederlands grondgebied in de Tweede Wereldoorlog, maar tot op heden bleef hun geschiedenis vrijwel onbeschreven. Dit boek beschrijft hun acties en de tegenmaatregelen van de Japoanners. Uiteindelijk werden op één na alle militaiiren ingerekend. De Nederlanders onder hen werden door de Japanners onthoofd. Interessant boek. Nederlandstalig. Soft Cover - 272 pages. €  17,50
More Info
S33018  Click for more information De Bloedigste Oorlog - Het vergeten bataljon Nederlandse militairen in Korea. Robert Stiphout. 2009, Uitgeverij L.J. Veen. De Korea-oorlog (1950-1953) was de eerste vredesmissie waaraan Nederland deelnam en is nog altijd de bloedigste: van de eerste lichting Koreagangers raakte een op de drie gewond of sneuvelde. Ondanks de grote verliezen is dit een vergeten oorlog geworden. De bloedigste oorlog herontdekt het adembenemende verhaal van de vaderlandse soldaten. Met een groot verhalend vermogen trekt Robert Stiphout de lezer de geschiedenis in. Hij toont het valse optimisme voor de vredesafdwingende missie, de deceptie en de ontberingen van de soldaten en de desinteresse van de Nederlandse regering. Stiphout maakt volop gebruik van archieven van legercorrespondenten, archiefmateriaal van het ministerie van Defensie, verslagen van ooggetuigen, polygoonbeelden en krantenartikelen, maar vooral van door hem gevoerde gesprekken met veteranen. Een aangrijpende en onvergetelijke geschiedenis. Nederlandstalig. Soft Cover - 253 pages. €  15,00
More Info
S33455  Click for more information Focke Wulf seit 1925 - Typenkompass. Manfred Giehl. 2009, Motorbuch Verlag. Dit boek uit de serie Typenkompass beschrijft alle vliegtuigtypes van Focke Wulf vanaf 1925. Van elk toestel éé of meerdere foito's en een technische beschrijving. Duitstalig. Soft Cover - 127 pages. €  12,00
More Info
S33871  Click for more information Hitlers Wetenschappers - Wetenschap, oorlog en het duivelse pact. John Cornwell. 2004, Uitgeverij BZZTôH. John Cornwell geeft al bijna vijftien jaar leiding aan het Science and Human Dimension Project van het Jesus College in Cambridge. Verder is hij als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de University of Cambridge. In 'Hitlers wetenschappers' geeft hij een voortreffelijk overzicht over de opkomst en ondergang van de Duitse wetenschap vanaf het begin van de twintigste eeuw tot de ineenstorting van het Derde Rijk in 1945. Vanaf de groei en het succes van de natuurwetenschappen, geneeskunst, wiskunde en technologie rond de eeuwwisseling, de nieuwe natuurkunde na de Eerste Wereldoorlog tot de wetenschappelijke ontwikkelingen voor verdediging en vernietiging onder de nationaal socialisten tijdens de Tweede Wereldoorlog. In aparte hoofdstukken schenkt hij aandacht aan de race om atoombom, de 'wetenschap' van de uitroeiing en experimenten op mensen in de concentratiekampen, de ontwikkeling van de 'wonderwapens' en de wetenschappelijke plundering na afloop van de Tweede Wereldoorlog. Hij besluit zijn studie met de rol van de Duitse wetenschappers in Oost en West tijdens de Koude Oorlog. Dit boek stelt fundamentele vragen over de morele en politieke verantwoordelijkheden van alle wetenschappers. Met zwartwitfoto's en register. Nederlandstalig. Soft Cover - 400 pages. €  16,00
More Info
S33968  Click for more information Men of Air - The Doomed Youth of Bomber Command. Kevin Wilson. 2007, Weidenfeld & Nicholson. Dit boek is het buitengewone verhaal van gewone jonge jongens die om moesten gaan met de constante druk van vliegen, het verlies van collega's en de dreiging van dood of gevangenschap. De winter van 1944 was de gevaarlijkste tijd om gevechtsvlieger te worden in RAF Bomber Command. De kansen om een tour te overleven waren één op de vijf, en het moreel was uiteindelijk tot de bodem gezakt. In deze uitgebreide geschiedenis van de luchtoorlog in dat jaar beschrijft Kevin Wilson deze gevaarlijkste periode van de Slag om Berlijn, en de ongeëvenaarde verliezen over Magdeburg, Leipzig en Neurenberg. Engelstalig. Hard Cover - 435 pages. €  18,50
More Info
S34049  Click for more information Het Groot Spionnenboek . H. Keith Melton. 1996, Bosch & Keuning. Wie wel eens een film van James Bond heeft gezien, zal zich ongetwijfeld de daarin gebruikte attributen herinneren. Dit boek, dat op de 'echte' praktijk stoelt, biedt een rijk, met voornamelijk kleurenfoto's, geïllustreerd kijkje op verschillende aspecten en attributen die het spionagevak zo intrigerend maken. Het bestaat uit enkele voorwoorden, een artikel over wat spionnen nu eigenlijk doen en een stukje over toekomstige spionnen. Het boek is verder ingedeeld in ij thematische onderdelen: 'Beroemde spionageoperaties', 'Uitrusting en technieken' en 'Hoe wordt men spion'. Ieder onderdeel is weer verdeeld in subhoofdstukken: 'Tweede Wereldoorlog', 'Koude Oorlog', 'Camera's', 'Clandestiene communicatie' e.d., die ieder weer bestaan uit gedetailleerde beschrijvingen van 2 pagina's van specifieke onderwerpen. Deze geven een goed beeld van de zeer diverse zaken waar een spion zoal mee te maken kan krijgen. Een boeiend (kijk)boek dat een handige verklarende woordenlijst en een register bevat. Nederlandstalig. Hard Cover - 176 pages. €  15,00
More Info
S34616  Click for more information Damals - Die Zweiten Weltkrieg zwischen Teutoburger Wald, Weser und Leine . Heinz Meyer. 1991, Deutsche Verlagsgesellschaft. Deze uitgebreide documentatie met 200 foto's en schetsen uit de strijd biedt levendige informatie over de gebeurtenissen van nationaal belang tussen 1939 en 1945. Een mozaïek van lokale geschiedenis.. Duitstalig. Hard Cover - 352 pages. €  17,50
More Info
S34996  Click for more information Op de plaats rust - 1946-1949 Nederlandse Militairen in Nederlands Indië. J.H. van Hardeveld. 1995, Uitgeverij Kok. De militaire afkorting RAO staat voor Recreatie, Algemene Ontwikkeling en Ontspanningsactiviteiten. Dit boek gaat over deze activiteiten ontplooid door personeel van de 7 December Divisie in Nederlands-Indië. Met name over het "Zonnestraal Cabaret". Nederlandstalig. Hard Cover - 118 pages. €  15,00
More Info
S35101  Click for more information Und niemand sagt warum - Ein Kradmelder erzählt, wie er den 2. Weltkrieg überlebte. Robert Grimm. 2003, Eigen uitgave. Geboren in Emmendorf, district Uelzen, bracht de auteur zijn schooltijd door in Hamburg. De vakantie behoorde tot het heidedorp. Na een stage in de machinebouw en de daaropvolgende opleiding voor het Abitur-examen kwam in 1939 de dienstplicht bij de Wehrmacht. Hij kwam als motorrijder in dienst, was actief in Frankrijk en trok in Noord-Rusland door naar Leningrad. In de winter van 1941/42 werd hij overgeplaatst naar de infanterie en raakte ernstig gewond in Rusland. Vrijgelaten uit het leger, begon hij zijn studie in Hamburg, die hij later vervolgde in Leoben, Oostenrijk. Zijn tijd als jonge soldaat en zijn studies worden duidelijk beschreven in zijn boek. Duitstalig. Soft Cover - 119 pages. €  15,00
More Info
S35475  Click for more information Hitlers gewillige beulen . Daniel Jonah Goldhagen. 1997, Van Reemst Uitgeverij. Een revolutionaire studie vanwege zowel de invalshoek als de argumentatie. Wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau, een enorme kennis van de moderne geschiedenis van Duitsland en een gedurfd samengaan van persoonlijke betrokkenheid en nauwgezette analyses leiden tot een uitermate oorspronkelijke bewijsvoering voor de alomtegenwoordigheid van het antisemitisme voor en tijdens Hitler, voor de wijze waarop sterke vooroordelen gewone burgers tot de meest afschuwelijke vormen van uitroeiing kunnen brengen en het belang van de politieke cultuur bij het in banen leiden van het gedrag van de maatschappij. Nederlandstalig. Soft Cover - 588 pages. €  14,00
More Info
S35768  Click for more information Standort Holland - Duitse soldaten over hun oorlogstijd in Nederland. Aad Jongbloed. 1995, Walburg Pers. Dit boek laat voor het eerst Duitsers aan het woord die Nederland bezet hielden. Aan de hand van interviews en nooit eerder gepubliceerde documenten onthuld de schrijver het menselijk gezicht van onze voormalige vijand. Nederlandstalig. Soft Cover - 144 pages. €  13,00
More Info
S36209  Click for more information Vertical Takeoff Fighter Aircraft of the Thirth Reich - Luftwaffe Profile Series No. 17. J. Miranda/P. Mercado. 2001, Schiffer Military. Technische geschiedenis van de Duitse Tweede Wereldoorlog experimenten met vliegtuigen met verticale start, waaronder de Natter en andere zeldzame en ongebruikelijke types. Voorzien van veel foto’s en (kleuren) tekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 40 pages. €  17,50
More Info
S36601  Click for more information Varen naar de Oost - In het kielzog van de Oost-Indiëvaarders. Willem Drechsel. 1996, Elmar. Menig Nederlander heeft, uit eigen ervaring, via familie of uit historische belangstelling, een bijzondere band met Indonesië en de Oost in het algemeen. Scheepvaart speelt in het licht van die relatie een belangrijke rol. Denk alleen maar aan de betekenis van de VOC, die door haar contacten met dit deel van de wereld uitgroeide tot de grootste multinational van de zeventiende eeuw. Of aan de mensen die in het relatief recente verleden nog per schip terugkeerden naar het 'vaderland'. Dit rijk in kleur geïllustreerde boek laat zich lezen als een boeiende ontdekkingstocht door de historie van het varen naar de Oost. Vanaf de Oudheid tot op heden komen de aspecten van de scheepvaart op deze route aan bod, of het nu gaat om scheepstypen, het leven aan boord, de handel of landen en havens onderweg. Een schitterend boek voor iedereen die de geschiedenis van het varen naar de Oost weer tot leven wil zien komen. Nederlandstalig. Hard Cover - 224 pages. €  12,50
More Info
S36659  Click for more information Een andere kijk op de slag om Arnhem - De snelle Duitse reactie. Peter Berends. 2003, Aspekt. Arnhem 1944 is een van de grootste Nederlandse oorlogsdrama's. In dit boek presenteert Peter Berends een opvallende nieuwe visie op de beruchte slag die volgde op de Britse luchtlanding bij Arnhem. Mede als gevolg van de snelle Duitse reactie verliep de ambitieuze sprong vanuit Noord-België naar Duitsland heel anders dan gepland en ontaardde deze in bittere gevechten tussen de geallieerde troepen en de Duitse bezetters. Met grote kennis van zaken heeft de auteur de gevechtshandelingen op een rij gezet en laat hij zien hoe de Duitse legereenheden reageerden op de geallieerde aanval en wat hiervan de gevolgen waren. De auteur sprak veel oog- en oorgetuigen, verwerkte al zijn materiaal in zeer precies kaartwerk en liet bij zijn diepgravend onderzoek niets aan het toeval over. Dit alles levert - vooral door het verwerken van veel nog onbekend Duits feitenmateriaal - een opvallend nieuw beeld op. Daarnaast toont de auteur aan dat de slag bij Arnhem niet eindigde met de evacuatie van de restanten van de Britse 1ste luchtlandingsdivisie op 26 september 1944, maar nog voortging tot in november van dat jaar.. Nederlandstalig. Soft Cover - 382 pages. €  23,50
More Info
S36829  Click for more information Aufzeichnungen aus der Sturzkampffliegerei . Friedrich Lang. 2002, Privé uitgave. De auteur vloog als Stukavlieger bij de Luftwaffe. Hij is hoog gedecoreerd en diende later in de Bundeswehr. Het boek schreef hij op verzoek van de laatste Generaal van de voormalige Schlacht- und Kampffllieger, Generalmajor Hubertus Hitschold. In het boek zijn ervaringen als Sturzkampfflieger. Uiterst zeldzaam boek. Voorzien van de handtekening van de auteur!. Duitstalig. Soft Cover - 58 pages. €  50,00
More Info
S36958  Click for more information Fighting Vehicles of the Red Army . B. Perrett. 1969, Ian Allan Ltd. Dit boek beschrijft de gecechtsvoertuigen van het Rode leger. Voorzien van veel foto's en technische beschrijvingen. Engelstalig. Hard Cover - 104 pages. €  15,00
More Info
S37258  Click for more information IJzeren doodskisten - Het onderzeebootwapen in de Eerste Wereldoorlog. J.H.J. Andriessen/Gerbrand Kip/Perry Pierik/Arthur Stam. 2013, Uitgeverij Aspekt. De strijd onder water in de Eerste Wereldoorlog vormt een van de aangrijpendste hoofdstukken van de tragedie 1914-1918. Niet alleen vanwege het onnoemelijke leed dat daardoor werd veroorzaakt, maar ook vanwege de politieke aspecten en consequenties. In dit boek buigt een viertal Eerste Wereldoorlog-experts zich over de rol van de, wat later wel genoemd werd, ‘ijzeren doodskisten’ in de oorlog. De bijdragen leveren een algemeen beeld van de oorzaken die voor Duitsland aanleiding waren om over te gaan tot de invoering van de onbeperkte onderzeebootoorlog en de consequenties die dit had voor het verdere verloop van de oorlog. Ze gaan thematisch in op de diverse aspecten van het onderzeebootwapen. Aan bod komen onder andere de invloed van de onderzeebootoorlog op de diplomatie, de rol die het Duitse onbeperkte onderzeebootoffensief speelde in de grote strategie, de discussie daarover bij het Duitse opperbevel, de reactie hierop van de geallieerden en vooral de Verenigde Staten, die uiteindelijk in de oorlog zouden ingrijpen. Nederlandstalig. Soft Cover - 151 pages. €  15,00
More Info
S37335  Click for more information Enter the Dragon - China at War in Korea. Russell Spurr. 1988, Sudgwick & Jackson. Deze aangrijpende, dramatische militaire klassieker, over de Koreaanse oorlog, beschrijft zes cruciale maanden in het conflict, verteld door zowel de Chinese als de geallieerde zijde. De Koreaanse oorlog was, jaren vóór Vietnam, het eerste grote oost-west militaire conflict, waarbij uiteindelijk zestien landen onder de V.N. vlag in oorlog tegen China en Noord-Korea streden. Enter the Dragon onderzoekt voor het eerst de Chinese kant van de Koreaanse oorlog, waarbij de terughoudende rol van het communistische China in de niet-verklaarde oorlog tegen de VS opnieuw wordt gecreëerd en gedramatiseerd. De militaire klassieker van Russell Spurr is ontleend aan herinneringen uit de eerste hand van waarnemers en deelnemers aan beide kanten, en concentreert zich op zes cruciale maanden, te beginnen in augustus 1950, toen China voor het eerst een opzettelijke interventie overwoog, via hun eerste aanval in oktober, tot het einde eind januari. 1951. Op basis van vijf jaar onderzoek en meer dan 20 onderzoeksreizen naar de Volksrepubliek China en Korea, beschrijft Enter the Dragon waarom China betrokken raakte bij Korea en hoe zijn strategie evolueerde, het leven in de frontlinies, vergaderzalen opnieuw creëert, en in de straten van de omstreden steden kijkt. Engelstalig. Hard Cover - 355 pages. €  15,00
More Info
S37405  Click for more information De laatste reis van de Amsterdam . 1974, De Boer Maritieme Handboeken. De "Amsterdam"was een van de grote koopvaardijschepen van de Verenigde Oostindische Compagnie uit het midden van de 18e eeuw. Nadat het schip op 8 januari 1749 met bestemming Batavia van Texel was vertrokken, werd tijdens een zware storm in de Noordzee het roer afgerukt. Stuurloos strandde het op 26 januari 1749 voor de kust van Hastings. Na 38 dagen was het schip met het grootste deel van de lading in de zanderige en kleiachtige kustbodem weggezonken. Alle manschappen konden worden gered. Dit boek is een boeiende documentaire over de ondergang, de vondst en de reconstructie van het wrak van de trotse achttiende-eeuwse Oostindiëvaarder "Amsterdam. Nederlandstalig. Hard Cover - 247 pages. €  12,50
More Info
S38246  Click for more information Ooggetuigen van de Wereldgeschiedenis . Geert Mak/René van Stipriaan. 2008, Uitgeverij Bert Bakker. Een jonge Romein ziet de Vesuvius uitbarsten die in het jaar 79 de stad Pompeji bedelft, een reiziger dineert in 450 met Attila de Hun, een soldaat beschrijft in zijn dagboek de slag bij Waterloo, de marconist van de Titanic ziet zijn schip ten onder gaan, een Engelse journalist wandelt met Hitler door de brandende Rijksdag. Geert Mak en René van Stipriaan verzamelden ruim honderd authentieke verslagen van belangrijke momenten uit de wereldgeschiedenis. Uit dagboeken, brieven, reisverslagen en krantenartikelen destilleerden zij een reeks kleine en grote reportages die één eigenschap gemeen hebben: de auteur is er persoonlijk bij geweest. De verslagen zijn heet van de naald op papier gezet; soms met duidelijk hoorbare emotie, vaak met verwondering, en altijd met een scherp oog voor details. De meeste verslagen zijn voorzien van bijzondere, aangrijpende en soms zelfs schokkende illustraties, waardoor de beschreven gebeurtenissen nog sterker op de lezer zullen inwerken. Geert Mak is de auteur van onder meer Een kleine geschiedenis van Amsterdam, De eeuw van mijn vader en In Europa. René van Stipriaan stelde onder meer Briefgeheim en Ooggetuigen van de Gouden Eeuw samen en schreef Het volle leven. De Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek (1550-1800). Nederlandstalig. Soft Cover - 336 pages. €  9,00
More Info
S38258  Click for more information Beelden van de Japanse bezetting van Indonesië - Persoonlijke getuigenissen en publieke beeldvorming in Indonesië, Japan en Nederland. Remco Raben. 1999, Waanders Uitgevers. De Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942-1945) leeft nog steeds voort in de herinnering van velen. Persoonlijke ervaringen in deze jaren zijn door de publicatie van bijvoorbeeld dagboeken, memoires, maar ook in romans en films onder de aandacht van een groeiend publiek gekomen. Over de beeldvorming van deze roerige en soms traumatische periode verschijnt een uitgave over de herinneringen aan de Japanse bezetting van Nederlands-Indië vanuit zowel het Nederlandse als het Japanse en Indonesische perspectief. Voor het eerst verschijnen in één boek artikelen van belangrijke historici uit de drie betrokken landen over deze bewogen periode. De bijdragen geven aan hoe de blik op de Japanse bezetting in de drie afzonderlijke landen zijn ontstaan en verschillende vormen hebben aangenomen, van dagboek tot stripverhaal. Nederlandstalig. Soft Cover - 240 pages. €  20,00
More Info
S39117  Click for more information Hitlers bom - Hoe Nazi-Duitsland nucleaire wapens testte in een laatste wanhopige poging om de oorlog te winnen. Rainer Karlsch. 2005, Uitgeverij Lannoo N.V.. Historicus Rainer Karlsch legt na jarenlange studie de geheime geschiedenis van het Duitse kernwapenonderzoek bloot Het spannende verhaal van een groep Duitse wetenschappers, dat, onder toezicht van de SS, in 1944-45 werkte aan een bom, in een laatste wanhopige poging om nazi-Duitsland de overwinning te bezorgen De bom die de Amerikanen 60 jaar geleden inspireerde tot de bommen op Hiroshima en Nagasaki blijkt echt te hebben bestaan Hitlers beweringen daarover waren meer dan het gebrabbel van een gestoord man! Geruchtmakend in Duitsland: dit boek zorgde voor heftige discussies over het Duitse oorlogsverleden. In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog zoekt Adolf Hitler wanhopig naar een manier om de oorlog alsnog te winnen. Hij vestigt zijn hoop op een nieuw wonderwapen: een 'vuile bom', waarmee radioactief materiaal over een groot gebied kan worden verspreid. Verscholen in de bossen ten zuiden van Berlijn en op het eiland Rügen gebruiken de nazi's voor hun experimenten honderden gevangenen uit de concentratiekampen als proefkonijnen. Hun doel? 's Werelds eerste atoomwapen maken.... Nederlandstalig. Soft Cover - 336 pages. €  15,00
More Info
S39184  Click for more information Fliegerhorst Schönwalde/Berlin - Ausbildungs- und Erprobungsstätte der Luftwaffe 1935-1945. Helmut Bukowski/Christel Trilus. 1999, Podzun-Pallas Verlag. In dit boek de geschiedenis van het vliegveld Schönwalde bij Berlijn. Fliegerschule, Fliegerausbildungsregiment, Reichsverteidigung, Transportgeschwader, Regierungs- und Erprobungsstaffel, Einfallhorst der Nachtjagd. Schulflugzeuge, Gigant, Tausendfüssler, Herkules, Condor und andere im Einsatz. Duitstalig. Hard Cover - 160 pages. €  25,00
More Info
S39405  Click for more information Arnhem - Negen dagen strijd. Chris Brown. 2015, BBNC Uitgevers. In Arnhem: negen dagen strijd wordt verslag gedaan van de grootste luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis. Op 17 september 1944 landden Britse en Poolse parachutisten van de 1st Airborne Division bij Oosterbeek, Arnhem, Wolfheze en Ede. Negen dagen later was tachtig procent van deze mannen gedood, gewond geraakt of gevangengenomen door de Duitsers. Het betekende de laatste grote Duitse overwinning in de Tweede Wereldoorlog. De woeste gevechten en galante heldendaden in deze negen dagen hebben historici en studenten sindsdien gefascineerd. Chris Brown beschikte over talloze ooggetuigenverslagen en dagboeken van eenheden, en schreef een adembenemend en gedetailleerd verslag van deze negendaagse veldslag. In dit boek staan tevens technische omschrijvingen van het gebruikte wapentuig en de uitrustingen, en hoe deze wapens in de praktijk uitpakten. In Arnhem: negen dagen strijd beschrijft Brown het fascinerende verloop van de strijd van dag tot dag, zich daarbij uitgebreid bedienend van kaarten van de veldslagen, tijdlijnen, troependiagrammen en foto's. Arnhem: negen dagen strijd biedt een geweldige beschrijving van deze iconische strijd. Het is een boek dat zowel de geïnteresseerde leek als de door de wol geverfde slagveldbezoeker zal aanspreken. Nederlandstalig. Hard Cover - 243 pages. €  16,50
More Info
S39435  Click for more information Battle-Axe Blenheims - No. 105 Squadron RAF at Wat 1940-1. Stuart R. Scott. 1997, Sutton Publishing Ltd. Dit boek beschrijft de acties van 105 Squadron RAF in 1940 en 1941. Zij vlogen in de periode ook regelmatig bovenb Nederland. Voorzien van veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 225 pages. €  16,50
More Info
S39440  Click for more information The Armed Rovers - Beauforts & Beaufighters over the Mediterranean. Roy C. Nesbit. 2002, Airlife. Verreweg de gevaarlijkste activiteiten van de RAF tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de aanvallen bij daglicht op vijandelijke schepen, volgens de officiële aangiften van slachtoffers, maar er is weinig geschreven over deze dramatische gebeurtenissen. Veel van deze geconcentreerde aanvallen vonden plaats in de Middellandse Zee, waar een paar RAF-squadrons erin slaagden vitale voorraden aan vijandelijke troepen te vernietigen op kritieke momenten tijdens de landgevechten. Dit boek, geschreven op basis van een studie van officiële documenten in Groot-Brittannië, Italië en Duitsland, wordt ondersteund door talrijke verslagen en foto's uit de eerste hand van vliegeniers die deze operaties hebben overleefd. De resultaten van de aanslagen worden geanalyseerd in een levendige geschiedenis van gebeurtenissen. Engelstalig. Soft Cover - 224 pages. €  19,50
More Info
S39964  Click for more information Geheimflug nach England - Der "Friedensbote" Rudolf Hess und seine Hintermänner. James Douglas-Hamilton. 1973, Droste Verlag. In dit boek beschrijft de auteur de vlucht van Rudelf Hess naar Engeland in mei 1941. Hij beschrijft wat voorafging, wat erop volgde en alle mysteries er om heen. Duitstalig. Hard Cover - 222 pages. €  15,00
More Info
S39985  Click for more information Jagdgeschwader 2 "Richthofen" - Eine Bildchronik. Holger Nauroth. 1999, Motorbuch Verlag. In dit boek wordt aan de hand van afbeeldingen, met goed gedocumenteerde teksten, de geschiedenis van het Jagdgeschwader 2 "Richthofen" weergegeven. Duitstalig. Hard Cover - 350 pages. €  20,00
More Info
S40163  Click for more information And we shall shcok them - The British Army in the Second World War. David Fraser. 1983, Hodder and Stoughton. Voor het eerst gepubliceerd in 1983 en geschreven door een vooraanstaande historicus van het Britse leger, dit is de definitieve geschiedenis van het Britse leger in de Tweede Wereldoorlog: zijn campagnes en veldslagen, nederlagen en overwinningen, in alle operatiegebieden vanaf het uitbreken van de oorlog met Duitsland in 1939 tot de definitieve nederlaag van Japan in 1945. Hier vindt de lezer grootse strategie op het hoogste niveau, maar ook de realiteit van het commando in het veld en de ervaring van gevechten voor de infanterie, kanonniers en de tankers terwijl het Britse leger zich een weg door de oorlog vocht. Maar bovenal is dit een volledig, gezaghebbend en levendig geschreven verslag van het Britse leger in de Tweede Wereldoorlog, zoals het zijn vijanden in het veld onder controle kreeg en uiteindelijk zegevierde. Engelstalig. Hard Cover - 429 pages. €  16,00
More Info
S40261  Click for more information Coastal Dawn - Blenheims in Action from the Phoney War through the Battle of Britain. Andrew D. Bird. 2012, Grub Street. In 1940 rustte de verdediging van Groot-Brittannië bij een handvol vrijwillige vliegtuigbemanning, Churchills weinigen. In latere folklore overschaduwd door de bekendere Spitfire- en Hurricane-piloten, waren er andere piloten, waarnemers en boordschutters die net zo moedig met de Bristol Blenheim MKIV-F vlogen. De toekomst van het land en misschien wel die van de vrije wereld hing ook af van hun vaardigheden, moreel en opoffering. Er is opmerkelijk weinig opgetekend van deze mannen en hun vliegtuigen. De door Hugh Dowding gevormde handelsbeschermingssquadrons die in oktober 1939 aan de 11 Group werden toegewezen, maakten het geschikt voor de verdediging van kustvaart tegen aanvallen op de zuidelijke en oostelijke kusten van Groot-Brittannië, en voor operaties verder weg. Tijdens bittere gevechten vielen er inderdaad slachtoffers onder 235, 236, 248 en 254 Squadron Blenheims bij operaties boven Noorwegen, Nederland, Frankrijk, Duinkerken en vervolgens de Battle of Britain, waar de Blenheims volledig werden overklast door Messerschmitt 109 en 110 jagers en gemakkelijke slachtoffers werden. Op basis van hedendaagse dagboeken, tijdschriften, brieven, logboeken, memoires en interviews met overlevenden, heroverweegt de gelauwerde historicus Andy Bird de cruciale rol die zij speelden en herpositioneert deze in de geschiedenis. Daarbij omarmt hij terecht de helden die we hebben achtergelaten.. Engelstalig. Hard Cover - 224 pages. €  20,00
More Info
S40688  Click for more information Held tegen wil en dank - Het tragische lot van een Haagse agent in bezettingstijd. Jan H. Kompagnie. 2014, Uitgeverij Balans. Jarenlang hing zijn foto aan de muur van alle huiskamers bij de familie Kompagnie: oom Henk, in politie-uniform. Oom Henk, die de oorlog niet had overleefd. Maar waarom niet? Door welk noodlot was het leven van deze Haagse agent, vader van zes kinderen, plotseling afgebroken? Zijn neef Jan Kompagnie, een vooraanstaand archivaris en onderzoeker bij het Nationaal Archief, ging op onderzoek uit. Vele dossiers en onderzoek reizen later was het beeld compleet: de dood van Henk Kompagne was het resultaat van een keten van gebeurtenissen, die begon met het verlenen van onderdak, voor enkele dagen maar, aan een onderduiker. En vervolgens speelde een ongeruste moeder die haar dochter wilde beschermen een tragische rol in het drama. Daarmee is de dood van Henk Kompagne een typisch verhaal uit de Tweede Wereldoorlog: hoe de verhouding tussen oorzaak en gevolg soms totaal zoek lijkt te zijn. Nederlandstalig. Soft Cover - 223 pages. €  18,75
More Info
S40700  Click for more information Ooggetuigen van het Derde Rijk . Willem Melching/Marcel Stuivenga. 2008, Uitgeverij Bert Bakker. Van 30 januari 1933 tot en met 8 mei 1945 legden Duitsers en buitenlanders hun ervaringen met het Derde Rijk vast in talloze brieven, dagboeken en krantenartikelen. Ooggetuigen van het Derde Rijk doet verslag van gebeurtenissen zoals de machtsovername van de nazi's, de Rijksdagbrand, de boekverbrandingen, de Nacht van de Lange Messen, de Reichskristallnacht en de Wannsee-conferentie. Ook komen natuurlijk de vervolgingen, de terreur, de deportaties en de verschrikkingen van de concentratiekampen aan bod. Het Derde Rijk had ook een alledaagse geschiedenis. Duitsers waren enthousiast over de Volkswagen, de gesubsidieerde vakantiereizen en filmsterren als Zarah Leander. Het Derde Rijk was in veel opzichten een moderne samenleving met een grote rol voor de massamedia en de sport. De bokswedstrijden van Max Schmeling en de legendarische Olympische Spelen van 1936 waren voor veel Duitsers een hoogtepunt in hun bestaan. Hitler bracht welvaart en zelfbewustzijn, maar de prijs die de Duitsers betaalden voor dit pact met de duivel was hoog. Voor Hitler was de nieuwe welvaart alleen een middel tot een doel. Dat doel was een allesvernietigende kruistocht tegen het bolsjewisme en het jodendom. Het uitbreken van de totale oorlog was een fundamentele verandering in het leven van de Duitsers. Na het vastlopen van de veldtocht in Rusland en het debacle van Stalingrad sloeg langzaam de stemming om. De eindeloze terugtocht uit de Sovjet-Unie, de vernietigende bombardementen op de Duitse steden, de opmars van de Geallieerden en de apocalyptische slag om Berlijn komen dan ook uitgebreid aan bod. WILLEM MELCHING is als historicus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is onder meer auteur van een veelgeprezen studie over de DDR: Van het socialisme, de dingen die voorbijgaan. MARCEL STUIVENGA is freelancehistoricus en publicist. Hij is onder meer auteur van het bekroonde boek Iers Niemandsland.. Nederlandstalig. Soft Cover - 214 pages. €  9,00
More Info
S40730  Click for more information Achtergronden van de Nederlandse Postzegelproductie tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog . Gert Holstege/Jan Vellekoop. 1994, Bohn Stafleu van Loghem/Philatelistenclub Rotterdam. De invloed van de Duitse bezetting op het openbare leven, niet alleen in de periode 1940-1945, maar ook daarna, is enorme geweest. Ook de postzegeluitgiften uit de oorlog vormen één van de terreinen waar deze invloed duidelijk zichtbaar is. Dit boek beschrijft de achtergronden hiervan. Met heel veel afbeeldingen van postzegels. Nederlandstalig. Soft Cover - 214 pages. €  20,00
More Info
S40761  Click for more information Normandië 6 juni 1944 - 100 Foto's. Georges Bernage. 2017, Editions Heimdal. In dit boek een kijk op de landingen in Normandië aan de hand van 100 foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 48 pages. €  7,50
More Info
S41283  Click for more information Soldat - Reflections of a German Soldier, 193601949. Siegfried Knappe/Ted Brusaw. 1993, Airlife. Siegfried Knappe vocht, raakte gewond en overleefde veldslagen in bijna elke grote Wehrmacht-campagne. Zijn verbazingwekkende carrière begint met Hitlers machtsovername - en eindigt met een termijn van vijf jaar in een Russisch gevangenkamp, ??nadat de geallieerden zegevierend in het rokende puin van Berlijn waren gerold. Het enorme aanbod van Knappe's vechtervaringen biedt een ongeëvenaarde gevechtsgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, en nog veel meer. Gebaseerd op Knappe's oorlogsdagboeken, gevuld met 16 pagina's met foto's die hij aan het einde van de oorlog het Westen binnensmokkelde, biedt Soldat een zeldzame kans voor de lezer om te begrijpen hoe een meedogenloze psychopaat een hele generatie gewone Duitsers motiveerde om zijn monsterlijke plannen uit te voeren. . . en biedt een verbluffend inzicht in het leven van een soldaat in het leger van Hitler. Engelstalig. Hard Cover - 384 pages. €  20,00
More Info
S41285  Click for more information Condemned to live - A Panzer Artilleryman's five-front war. Franz A.P. Frisch/Wilbur D. Jones Jr.. 2000, Burd Street Press. Fresh was een van de weinige personen die de titel van emeritus hoogleraar kreeg aan het Defense Systems Management College (DSMC, nu de Defense Acquisition University). Pas in 1998 met pensioen bij de DSMC als directeur van de afdeling Technisch Beheer, waar hij cursussen op universitair niveau doceerde in defensie-acquisitiebeheer. Hij was een expert op het gebied van de economie van de Verenigde Staten die de strijdkrachten in Europa in stand hielden. Frisch, met co-auteur Wilbur D. Jones, Jr. (Captain, U.S. Navel Reserve, ret.), publiceerde Condemned to Live; Een Panzer Artilleryman's Vijffrontenoorlog in 1999, zijn memoires van zijn tijd als een gewone soldaat van het Duitse leger gedurende zeven jaar tijdens de Tweede Wereldoorlog.Hij bracht twee jaar door in een Amerikaans krijgsgevangenenkamp toen hij in 1945 in Italië werd gevangengenomen. Bevat 140 tot nu toe ongepubliceerde foto's en illustraties, en 7 kaarten. De geschiedenis wordt echt geschreven door de overwinnaars, maar nu voegt 'Condemned to Live' zich bij de gelederen van boeken zoals 'The Forgotten Soldier' ??van Guy Sager, 'Panzer Commander' van Hans von Luck en 'Soldat' van Siegfried Kappe om het imago van de gemiddelde Wehrmacht-soldaat als een meedogenloze, domme, brutale, amorele automaat. dr Fresh was gewoon een jonge Oostenrijker die werd meegesleept in de gebeurtenissen van zijn tijd. Zoals de meeste van zijn kameraden in de Wehrmacht, was er geen sprake van keuze in zijn militaire dienst, het was verplicht. Net als de meerderheid van de Wehrmacht-soldaten buiten de gelederen van de 'ware gelovigen', was de naam van het spel 'je plicht doen jegens het vaderland en overleven om naar huis te gaan'. In de strijd werd loyaliteit, zoals in de geallieerde legers, gegeven aan je kameraden, en de realiteit reikte zelden verder dan die kleine groep. dr Frisch neemt ons met zijn Panzer Artillery Battalion mee op zijn tour langs Europese slagvelden van Polen naar Frankrijk, dan Rusland en verder naar Sicilië en Italië, waar hij gevangen werd genomen. We leren een aardige, fatsoenlijke man kennen die zich zo goed mogelijk een weg baant door de waanzin van de oorlog, gesteund door zijn vrienden, zijn gevoel voor humor en veel geluk. Onderweg ontmoet hij fatsoenlijke mensen van verschillende nationaliteiten. dr Freshly besloot na zoveel jaren stilte zijn verhaal met ons te delen. Engelstalig. Soft Cover - 156 pages. €  22,50
More Info
S41306  Click for more information De Oorlog . Ad van Liempt. 2009, Uitgeverij Balans. De NPS-televisie zond vanaf oktober 2009 een opzienbarende documentaireserie uit: De Oorlog, het verhaal van de overheersing van Nederland én het toenmalige Nederlands-Indië door respectievelijk Duitsland en Japan. In negen delen vertelde presentator Rob Trip het verhaal op een nieuwe manier. Met onbekende filmfragmenten, met nieuwe accenten, gebaseerd op veel nieuw onderzoek. En vooral met gebruikmaking van tientallen citaten uit dagboeken van slachtoffers, omstanders, soms ook daders. Die combinatie van ervaringen en vaak indringende beelden van toen maakten de serie De Oorlog tot een van de belangrijkste televisiegebeurtenissen van deze jaren. Tegelijkertijd verscheen het gelijknamige boek dat verder gaat waar de televisieserie ophoudt. Het gaat dieper in op allerlei aspecten van die allesoverheersende periode in de twintigste eeuw, zowel de grote verschuivingen op wereldschaal, als de ingrijpende gevolgen voor het dagelijks leven. Er is uitvoerig aandacht voor de gevolgen van de oorlog, zowel op de korte, als op de veel langere termijn: hoe de oorlog nog decennialang doorwerkte in de Nederlandse samenleving. De hoofdrolspelers van de Tweede Wereldoorlog komen in het boek in een helder licht te staan. Hitler natuurlijk, maar ook de rijkscommissaris in Nederland Seyss-Inquart en de Indonesische nationalistenleider Soekarno. Ook is er aandacht voor de rol van veel minder bekende personen. De Oorlog gaat niet alleen over Nederland, maar ook over de ontwikkelingen in de wereld die tot de Tweede Wereldoorlog geleid hebben. De heftige strijd in Europa om de hegemonie tussen de grote systemen in de jaren dertig: fascisme, communisme en parlementaire democratie. En de schuivende machtsverhoudingen in Azië, waardoor Nederland in tien jaar tijd zijn uitgestrekte kolonie kwijtraakte en zijn invloed op het wereldtoneel zag verdampen. De tragedie van de jodenvervolging is een centraal thema in tv-serie én boek. Ook andere drama’s worden belicht: het bombardement op Rotterdam, de vernietigende strijd in Zeeland en rond Arnhem, de hongerwinter, de massale tewerkstelling van meer dan een half miljoen Nederlandse mannen in Duitsland en de slopende internering van Nederlanders in de Japanse kampen. Het boek beperkt zich, net als de serie, niet tot de periode 1940-1945. Er is een hoofdstuk gewijd aan de bijzonder moeilijke tijd die volgde: met de berechting van de politieke delinquenten, de misstanden in de interneringskampen, en de worsteling met de revolutionaire beweging in Indonesië. De nasleep van de oorlog was voor veel mensen een nog grotere ingreep in hun leven dan die oorlog zelf en de gebutste natie was lang niet tegen al die problemen opgewassen. Nederlandstalig. Hard Cover - 501 pages. €  20,00
More Info
S41539  Click for more information Wars & Discoveries . Philippe Bauduin. 2000, Orep Editions. Het was dus in de jaren dertig dat tal van goederen, voorwerpen en apparaten die tegenwoordig als vanzelfsprekend worden beschouwd, werden ontdekt: antibiotica, sulfonamiden, radar, turbojets, synthetisch rubber, minerale oliën, radiotelefonie en kunstmatige intelligentie ... maar alleen het uitbreken van de de Tweede Wereldoorlog zou aanleiding kunnen geven tot hun ontwikkeling en industrieel gebruik. Op de volgende pagina's staat een verslag van 50 ontdekkingen die naar believen zijn gekozen uit vele andere, die, door de lezer een breder begrip te geven van technologische vooruitgang, ook nieuw licht werpen op de schaal van Operatie Overlord. Bezoekers van de invasiestranden kunnen zo waarderen hoe de mensheid als geheel heeft geprofiteerd van alle uitvindingen die zijn verzameld in de Slag om Normandië. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  15,00
More Info
S41717  Click for more information Japan at War - An illistrated history of the War in the Far East, 1931-45. Basil Collier. 1975, Purnell Book Service. Dit boek verteld de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het Verre Oosten. Met heel veel, soms bijzondere, foto's. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  15,00
More Info
S41816  Click for more information Atlas of World War II . Richard Natkiel. 2011, JG Press. Bij militaire acties gaat het om zo'n ingewikkelde opeenvolging van gebeurtenissen in tijd en plaats dat het bijna onmogelijk is om ze alleen in woorden te beschrijven. Atlas van de Tweede Wereldoorlog biedt daarom een ??zorgvuldige balans van informatierijke maar toch duidelijke en nauwkeurige kaarten en een gezaghebbende aanvulling. Een selectie van historische foto's is ook opgenomen. Naast het schetsen van de meest opvallende fysieke kenmerken van de slagvelden, beschrijft de atlas de tegengestelde slagorden voor grote campagnes, en toont ook de commandanten en operatiegebieden van ondergeschikte eenheden. Net zoals geen enkele militaire briefing als compleet kan worden beschouwd zonder gedetailleerde verwijzing naar kaarten en grafieken, zo vormt dit boek een onmisbare aanvulling op de vele geschiedenissen en biografieën van het tijdperk van de Tweede Wereldoorlog die al zijn gepubliceerd . Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  15,00
More Info
S41893  Click for more information Henri-Chapelle American Cemetery and Memorial . American Battle Monuments Commission. Boekje waarin de Amerikaanse militaire begraafplaats Henri-Chapelle in België wordt beschreven. Met foto's en kaarten. Engelstalig. Soft Cover - 31 pages. €  9,50
More Info
S41963  Click for more information Varen, Vechten en Berechten - Nederlandse maritieme rechtspraak op het grondgebied van Groot-Brittannië gedurende de Tweede Wereldoorlog. Anne-Marie Smit. 1991, Gouda Quint BV. Op 10 mei 1940 werd Nederland in de Tweede Wereldoorlog betrokken. Een groot deel van de Nederlandse koopvaardijvloot, week uit naar Groor-Brittannië. Daar wachten de opvarenden harde jaren vol gevaar. De koopvaardij werd ingezet voor de Geallieerde strijd. "Varen en Vechten" was het devies. Zo werd door de autoriteiten een vaarplicht voor de koopvaardijmensen ingesteld. Wiue weigerde te varen of zich anderszins van het rechte pad bewoog werd voor een maritieme rechtbank gedaagd. Dit boek beschrijft de Nederlandse maritieme rechtspraak op het grondgebied van Groot-Brittannië. Nederlandstalig. Soft Cover - 174 pages. €  15,00
More Info
S42169  Click for more information B-17 Groups of the Eight Air Force in Focus - A photographic album of the Eight Air Force Groups that went to war in the Boeing B-17 Flying Fortress. Martin W. Bowman. 2004, Red Kite. Fotoboek uit de serie Squadrons In Focus dat gaat over de B-17 Groups van de Eight Air Force in Groot-Brittannië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  20,00
More Info
S42489  Click for more information Berlijn tegen elke prijs/Raadsels rondom Hitlers lijk . Charles Barrand. 1995, A.J.G. Strengholt's boeken. Berlijn tegen elke prijs. Nadat de Berlijnse muur was neergehaald en daarmee de informatie die jarenlang verborgen is gebleven toegankelijk werd voor het Westen, is de auteur op zoek gegaan naar gegevens over de verbitterde strijd om Berlijn. Ondersteund door de verhalen van ooggetuigen en talrijk bewijsmateriaal op schrift, wordt de gespannen verhouding en de rivaliteit beschreven tussen de twee Sovjetrussische Maarschalken Zjoekov en Konev, die met hun legers als eerste in Berlijn wilden arriveren en daarvoor zelfs bereid waren hun eigen troepen tegen elkaar te laten vechten, om zo de eer van de verovering van de hoofdstad van het Derde Rijk op hun naam te krijgen. Raadsels rondom Hitlers lijk. Nog steeds wordt gespeculeerd over wat er echt tijdens de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog en daarna met Adolf Hitler gebeurde, In het tweede deel van dit boek wordt nieuw licht geworpen op dit mysterie. Waar bleven de lichamen van Hitler en Eva Braun, die beiden in de Berlijnse bunker van de “Führer” zelfmoord pleegden. Er wordt verslag gedaan van de verschillende geheime schuilplaatsen van hun stoffelijke resten. Stalin liep de persoonlijke ontmoeting met een verslagen Hitler aan het einde van de oorlog mis en wilde daarom Hitlers dood verborgen houden, of misschien geloofde hij er zelf niet in. De verbijsterende onthullingen in dit goed gedocumenteerde boek, die een herschrijving van de geschiedenis betekenen, zijn het resultaat van een tweejarige journalistieke speurtocht. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  12,50
More Info
S42973  Click for more information Ostfront - Hitler's War on Russia 1941-45. Charles Winchester. 1998, Osprey Publishing. Het oostfront was het beslissende theater van de Tweede Wereldoorlog. Op een front van 1200 mijl van de poolcirkel tot de Kaspische Zee, in bakkende zomerhitte en wintertemperaturen van -40 °C, vochten miljoenen mannen en vrouwen de meest vitale strijd van de oorlog. Als de Duitsers in het Oosten hadden gewonnen, zou een overwinning van de nazi's in de Tweede Wereldoorlog bijna onvermijdelijk zijn geweest. In 1941 leden de Duitsers hun eerste grote nederlaag aan de poorten van Moskou. Twaalf maanden later werd hun leger bij Stalingrad definitief verslagen. In april 1945 bestormde het Rode Leger zelf Berlijn en maakte een einde aan de oorlog in Europa. Hitlers gebrekkige droom van verovering in het Oosten betekende het einde van het Duizendjarige Rijk, en dat allemaal in iets meer dan duizend dagen. Engelstalig. Hard Cover - 160 pages. €  17,50
More Info
S43317  Click for more information Hr.Ms. K XVII en Hr. Ms. O 16 - De ondergang van twee Nederlandse onderzeeboten in de Zuid-Chinese zee (1941). P.C. van Royen e.a.. 1997, van Soeren & Co. In december 1941 verloor de Koninklijke Marine de onderzeeboten Hr.Ms. K XVII en Hr.Ms. O 16 in de Zuid-Chinese Zee; slechts 1 bemanningslid overleefde het drama. Pas in 1982 en 1995 werden de wrakken van beide boten gevonden en kon deze geschiedenis worden afgesloten. Met medewerking van de zonen van de beide omgekomen commandanten is een reconstructie gemaakt van het gebeurde en wordt verslag gedaan van de speurtocht naar de wrakken. Hieraan vooraf gaat de geschiedenis van beide onderzeeboten tot aan het verloren gaan. Het boek bevat foto's, tekeningen, bemanningslijsten, technische gegevens en een lijst van geraadpleegde literatuur en gedrukte bronnen. Met deze uitgave wordt eer bewezen aan de omgekomen bemanningsleden en hun nabestaanden. Nederlandstalig. Soft Cover - 80 pages. €  16,00
More Info
S43329  Click for more information De bioscoop in de oorlog . Thomas Leeflanf. 1990, De Arbeiderspers. In de nacht van 25 op 26 januari 1943 werd de Rembrandt-bioscoop in Amsterdam volledig door brand verwoest. In het UFA-theater draaide op dat moment vijf weken Veil Harlans “De Gouden Stad” met in de hoofdrol “die blonde kräftige Arierin” Kristina Söderbaum. Werd het UFA-filmpaleis aan het Rembrandtsplein aangestoken? Was de brand een “verzetsdaad”? De auteur sprak voor dit boek ruim vijfenveertig jaar na dato alsnog met hen die nauw betrokken waren bij de intussen legendarische cinema-brand. Het Nederlandse personeel stond een dag nadat de bioscoop in de as was gelegd, te huilen bij de puinhopen. Nederlandstalig. Soft Cover - 352 pages. €  12,50
More Info
S43623  Click for more information Die Deutschen Jagdgeschwader im Russlandfeldzug - Eine Bilddokumentation über Einsatz und Opfergang der deutschen Jagdflieger. Werner Held. 1986, Podzun-Pallas Verlag. Bijzonder fotoboek, met goede bijschriften over de inzet van de Duitse Jachteskaders tijdens de veldtocht in Rusland. Veel bijzondere foto's. Duitstalig. Hard Cover - 192 pages. €  17,50
More Info
S43644  Click for more information 50 jaar na dato - Vijftien veteranen vertellen over hun periode op Nederlands Nieuw-Guinea 1958-1962. Bert van Elk. Grafisch Centrum Commando Luchtstrijdkrachten. Voor de Koninklijke Luchtmacht interviewde de auteur vijftien Nieuw-Guineaveteranen van de luchtmacht. Zij hebben eind jaren vijftig en begin jaren zestig geruime tijd in Nieuw-Guinea gewerkt. Het zijn vijftien portretten geworden van gewone Nederlanders die soms bijzondere dingen meemaakten, maar in andere gevallen juist niets. Nederlandstalig. Soft Cover - 116 pages. €  15,00
More Info
S44508  Click for more information De vesting die niet bestond - Waarheid en mythe over Hitlers mysterieuze Alpenvesting. Rodney G. Minott. 1964, Schelten & Giltay. Waarom dirigeerden de legerleiders Eisenhower en Bradley hun tropen zo snel mogelijk naar de Beierse Alpen, toen Duitsland dreigde ineen te storten….? Omdat zij geloofden aan de mythe van een Duits “Nationaal Bolwerk”. Waarom liet Eisenhower in de laatste zes weken van de Europese campagne zijn legers bij de Elbe halt houden om af te zwaaien naar de Beierse Alpen…? Om zo snel mogelijk het beweerde bolwerk of de vermeende versterkte vesting in handen te krijgen, waar volgens de inlichtingendienst de nazi’s een wanhopig laatste verzet wilden bieden. Toen de belangrijke Amerikaanse strijdmacht zich stortte op het vermeende nazibolwerk, zagen de Russen hun kans schoon en rukten op naar Berlijn en Praag en bezetten deze steden voor de geallieerden. Zo werd de strategie van het laatste beslissende stadium van de oorlog bepaald door het veroveren van een vijandelijk bolwerk dat niet bestond. Nederlandstalig. Hard Cover - 192 pages. €  10,00
More Info
S44638  Click for more information Focke-Wulf Fw190 - Photo/CAD. Waldemar Trojca. 2001, Model Hobby. Beschrijving van de Focke-Wulf Fw 190. Voorzien van veel foto's, schaal- en kleurentekeningen/ Ideaal voor de modelbouw. Poolstalig. Soft Cover - 64 pages. €  17,50
More Info
S44916  Click for more information The other few - The contribution made by Bomber and Coastal aircrew to the winning of the Battle of Britain. Larry Donnelly. 2004, Red Kite. Als je aan de Battle of Britain denkt, denk je aan Spitfires, Hurricanes, Blenheims en Defiants die hoog in de zomerhemel strijden op leven of dood. Maar hoe zit het met Bombers & Coastal Command? Ook zij waren betrokken bij de strijd en vele honderden lieten het leven en toch bleef het allemaal onopgemerkt. 'The Other Few' is geschreven met dit in gedachten, om de opofferingen van deze dappere vliegeniers recht te zetten. Engelstalig. Hard Cover - 288 pages. €  20,00
More Info
S44934  Click for more information Roll of Honour 115 Squadron Royal Air Force 1939-1945 . D. Bruce/W.R. Chorley/ J.G.J. de Haan. 1996, privé uitgave. In dit boek alle personen en materieel verliezen van 115 Squadron RAF. Dit boek is samengesteld uit computerprints!. Engelstalig. Soft Cover - 123 pages. €  16,00
More Info
S44939  Click for more information Die Luftangriffe auf Offenbach am Main - 1939-1945 Eine Dokumentation. Eugen Lux. 1996, Offenbacher Geschichtsverein. In dit boek een overzicht van de luchtaanvallen die in de jaren 1939-1945 zijn uitgevoerd op Offenbach am Main. Met foto's en kaarten. Met opdracht en handtekening van de auteur!. Duitstalig. Soft Cover - 167 pages. €  20,00
More Info
S44940  Click for more information Mitteldeutschland im Luftkrieg 1944 und 1945 . Fred Dittmann. 2001, Graphischer Kunstverlag Kyffhäuser. Voor de geïnteresseerde en aan huis gebonden lezer kunnen de aantekeningen een opfrisser zijn van herinneringen aan een tijd van angst en terreur aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het is mogelijk dat sommige incidenten niet bekend waren. Als dit deel van onze geschiedenis dichter bij de kinderen en kleinkinderen kan worden gebracht en niet in de vergetelheid raakt, is het doel van het werk geslaagd. De militaire rapporten over hun vaderland zijn bedoeld om jonge lezers te laten zien dat oorlogen mensen alleen maar ongeluk en dood brengen en geen middel zijn om conflicten tussen volkeren op te lossen.. Duitstalig. Hard Cover - 200 pages. €  25,00
More Info
S45352  Click for more information Kaman H-43 Huskie - A Lifetime after Military Service. Johan D. Ragay. Flash Aviation. De Kaman H-43-serie was een progressieve ontwikkeling van de HOK / HTK-helikopterserie met dubbele rotor van de marine en werd zeker beïnvloed door de Duitse Flettner-helikopters met dubbele rotor uit de Tweede Wereldoorlog. Vroege modellen werden aangedreven door Pratt & Whitney R-1340 stermotoren, maar latere ontwikkelingen werden allemaal aangedreven door turbinemotoren. De Air Force-versies verschenen rond 1950 in dienst van de marine en werden voor het eerst gebruikt aan het einde van de jaren vijftig, met 13 H-43A's gevolgd door 193 H-43B's met turbineaandrijving. Deze werden voornamelijk gebruikt voor brandbestrijding vanuit de lucht en reddingsacties bij crashes. Het uiteindelijke productiemodel was de HH-43F, waarvan er 40 werden gebouwd. Marin versies werden uiteindelijk opnieuw aangewezen als UH-43C en OH-43D. Velen werden gebruikt voor reddingsoperaties tijdens het conflict in Vietnam. De eerste Kaman-helikopters werden geproduceerd voor civiel gebruik, vooral als veldspuit. De Koreaanse oorlog stimuleerde de militaire ontwikkeling. In dienst bij de luchtmacht en de marine werden alle modellen met turbinemotor uiteindelijk geüpgraded naar de HH-43F-standaard, en deze werden gebruikt tot eind jaren zestig en begin jaren zeventig, toen ze overtollig werden verklaard. Velen werden gekocht door bergingsbedrijven en in luchtwaardige staat hersteld, waar ze bruikbaar waren in civiele functies als bosbouw, gewasbesproeiing en houtkap. Dit boek is eigenlijk deel 2 in het verhaal van de Kaman-helikopters en werd in 2009 in Nederland gepubliceerd. Na een korte beschrijving van de militaire carrière van het vliegtuig, gaat de auteur gedetailleerd in op de post-militaire carrière van de H-43. serie, die laat zien hoe deze veelzijdige helikopters in de loop der jaren door talloze operators werden gebruikt voor uiteenlopende taken, zoals het heffen van zware constructies, houthakken, bosbrandbestrijding en verschillende agrarische functies. Individuele eigenaren en operators worden vermeld, samen met zoveel mogelijk technische gegevens, en een geschiedenis van elk vliegtuig is opgenomen. Een heel interessant kenmerk van het boek was de verscheidenheid aan voornamelijk kleurenfoto's uit talloze bronnen van de H-43's die in bedrijf waren, die talloze kleurenschema's en markeringen opleverden voor elke modelbouwer die schaalmodellen van dit type wil bouwen, ervan uitgaande dat er kits beschikbaar zijn. Engelstalig. Soft Cover - 106 pages. €  16,50
More Info
S45357  Click for more information History and Units of the United States Air Forces in Europe . G.H.J. Scharringa. 2004, European Aviation Historical Society. Dits is een CD waarop de geschiedenis van de USAAF/ASAF in Europa wordt weergegeven. Akke eenheden, toestellen, codes enz.. Engelstalig. . €  7,50
More Info
S45399  Click for more information Aces against Germany - The American Aces speak. Eric Hammel. 1993, Presidio Press. In het tweede deel van zijn veelgeprezen serie, The American Aces Speak, brengt de bekende militaire historicus Eric Hammel nieuwe first-person accounts uit negenendertig Amerikaanse Luchtmachtjagers van het Army Air Corps die zich een weg baanden door de lucht van Noord-Afrika, de Middellandse Zee en Noord- en Zuid-Europa in de grote kruistocht tegen Hitlers geroemde Luftwaffe en de andere luchtmachten van de As. In combinatie met een duidelijk, beknopt historisch overzicht van Amerika's briljante luchtoorlog tegen de asmogendheden in Europa en Noord-Afrika, brengen de gedetailleerde interviews van Hammel de meest opwindende ervaringen in de cockpit naar voren van enkele van de beste piloten van de VS. Klim in de cockpit van een P-38 Lightning met Bill Leverette vecht Amerika's hoogst scorende persoonlijke luchtgevecht tegen de Luftwaffe. En stap in de cockpit van een P-47 Thunderbolt als aas met 15 overwinningen Capt. Don Bryan scoort zijn droom succes door de piloot van een veel sneller Duits vliegtuig te slim af te zijn in de laatste dagen van de oorlog in Europa. Zoals hij deed in vier begeleidende delen, heeft Hammel enkele van de allerbeste luchtgevechtverhalen verzameld uit de oorlog van Amerika tegen Duitsland. Bijna alle verhalen in Aces Against Germany zijn nooit verteld, en de andere zijn versterkt door details en gezichtspunten die naar voren zijn gebracht door Hammel's geweldige interview Together, de vijf delen van bijna 200 first-person luchtgevechtverhalen uit de Tweede Wereldoorlog, Korea , en Vietnam zijn een blijvend bewijs van de gevechtsvliegers die hun oorlogen vochten in de cockpits van Amerika's dodelijke krachtige jachtvliegtuigen. Aces Against Germany is een zeer geladen emotionele weergave van de nu schemerige dagen van persoonlijke gevechten op het allerlaatste moment rand van onze levende nationale geschiedenis. Er is nog nooit zo'n oorlog geweest en die zal er ook nooit meer komen. Dit zijn de verhalen van de Amerikaanse adelaars in hun eigen woorden. Engelstalig. Hard Cover - 323 pages. €  20,00
More Info
S45427  Click for more information Die deutschen Raketenflugzeuge 1935-1945 - Die Entwicklung einer umwälzenden Technik. Joachim Dressel/Manfred Griehl. 1989, Motorbuch Verlag. Dit boek beschrijft zeer gedetailleerd de ontwikkeling van Duitse straalvliegtuigen in de jaren 1935-1945. Voorzien van veel foto's en tekeningen. Duitstalig. Hard Cover - 198 pages. €  15,00
More Info
S45428  Click for more information Komet - The Messerschmitt 163. Jeffrey L. Ethell. 1978, Ian Allan Ltd. Het concept van de vliegende vleugel bestaat al sinds de mens er voor het eerst van droomde om de vlucht van vogels te dupliceren. De Komet was de verwezenlijking van deze dromen. Reactie-aangedreven, in staat om 30.000 voet te bereiken in 21/2 min, en vliegend met bijna 600 mph, de gedrongen kleine jager was sneller dan alles wat de geallieerden ooit eerder hadden gezien. De Me163 verwierf al snel een gevaarlijke reputatie onder de vliegtuigbemanningen van beide kanten - met halsbrekende snelheid op de bommenwerperformaties neerdalend, waarbij vaak alleen de kenmerkende contrail de aanval aankondigde, die werd uitgevoerd en beëindigd voordat de kanonnen van de bommenwerper konden vuren. Maar bij de Duitse piloten was het gevaar van een andere aard. Maar al te vaak deed de Komet zijn naam letterlijk eer aan: explodeerde bij de landing en omhulde de piloot in een dodelijke val van zeer vluchtige chemische brandstoffen die metaal konden opeten en die bij contact met vlees in vlammen opgingen. Er gingen inderdaad meer Komets verloren door landingsongevallen dan door vijandelijke actie. Het boek onderzoekt de opkomst van de Komet van zijn niet-aangedreven Me163A-fase tot volledige operationele status. Het behandelt het probleem van het trainen van piloten, niet alleen om een ??lastig vliegtuig te besturen, maar ook in luchtgevechten met bijna supersonische snelheden, met de organisatie van de Mel 63 Geschwader, en met de tekortkomingen van de productie die het aantal tot een handvol hielden. Het doet dit in fascinerende details door middel van ooggetuigenverslagen, officiële documenten en meer dan 200 goedgekozen foto's. Engelstalig. Hard Cover - 160 pages. €  16,00
More Info
S45429  Click for more information Junkers Ju 88 - Star of the Luftwaffe. Manfred Griehl. 1990, Arms and Armour. Mooi boek over de Junkers Ju88. Alle versies van dit toestel worden besproken t/m de Mistel. Veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 128 pages. €  16,00
More Info
S45430  Click for more information Der Krieg aus der Luft - Kärnten und Steiermark 1941-1945. Siegfried Beer/Stefan Karner. 1992, H. Weishaupt Verlag. Oostenrijk werd tot ver in de Tweede Wereldoorlog beschouwd als de "schuilkelder van het Derde Rijk". Pas nadat de westerse geallieerden zich in Noord-Afrika en Zuid-Italië hadden gevestigd, konden hun bommenwerpers vanaf de zomer van 1943 boven Oostenrijk opereren. De dreiging vanuit de lucht werd onderdeel van het dagelijkse leven in oorlogstijd voor de mensen, en de reis naar de schuilkelder werd routine. Duitstalig. Hard Cover - 391 pages. €  30,00
More Info
S45432  Click for more information Onder Twentsche Vleugels - Kroniek van de Vliegbasis Twenthe 1945-2003 bijna zestig jaar Luchtmachthistorie in oost-Nederland. Rien Tiehatten. 1997, Koninklijke Luchtmacht. In dit boek de geschiedenis van de Vliegbasis Twenthe vanaf 1945. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. . Soft Cover - 231 pages. €  22,00
More Info
S45443  Click for more information Operation Neptune . B.B. Schofield. 1974, Ian Allan Ltd. In dit tijdloze boek beschrijft vice-admiraal Schofield de grote gebeurtenissen van juni 1944 die hij, als kapitein van HMS Dryad, het Royal Naval Establishment aan de kust die het Supreme Allied Headquarters van generaal Dwight Eisenhower huisvestte voor de landing in Normandië, met eigen ogen zag. Engelstalig. Soft Cover - 168 pages. €  13,50
More Info
S45444  Click for more information Code Name Mulberry - The planning, Building and Operation of the Normandy Harbours. Guy Hartcup. 1977, David & Charles. Geallieerde leiders en militaire planners realiseerden zich tijdens de voorbereidingen voor de invasie van Noordwest-Europa al vroeg dat de enorme strijdkrachten die nodig waren om de legers van Hitler te verslaan een constante bevoorrading van manschappen, uitrusting, munitie, brandstof en ander materiaal nodig hadden. Deze zouden over zee moeten binnenkomen, maar het was bekend dat de Duitsers niet alleen de weinige grote havens zouden verdedigen, maar ze ook zouden vernietigen voordat ze zich terugtrokken. Het drastische antwoord was om twee kunstmatige havens te bouwen. Deze buitengewone onderneming omvatte de meest ingenieuze engineering en duizelingwekkende hoeveelheden constructie. Dit alles is in korte tijd gerealiseerd. Onder omstandigheden van grote geheimhouding, codenaam MULBERRY, werden twee vestigingen in Schotland opgericht. Het boek beschrijft niet alleen de gebruikte methoden, maar ook de mannen die dit wonder mogelijk hebben gemaakt. Hoe het deze enorme bouwwerken verging en welke bijdrage ze hebben geleverd, wordt verteld in dit fascinerende boek. Engelstalig. Hard Cover - 160 pages. €  16,00
More Info
S45445  Click for more information Very Special Intelligence - Geheimdienstkrieg der britischen Admiralität 1939-1945. Patrick Beesly. 1977, Ullstein. Dertig jaar activiteit van de O.I.C. (Operational Intelligence Centre), het zenuwcentrum van de Britse Admiraliteit tijdens de Tweede Wereldoorlog. Pas eind 1975 stelde de regering een deel van de archieven open van dat hooggekwalificeerde team van specialisten dat erin slaagde de geheime codes van de Duitse marine te ontcijferen. Dat was de doorslaggevende voorwaarde voor de overwinning van de Royal Navy op de Duitse marine. Patrick Beesly, destijds medewerker van de O.I.C., slaagde erin deze eerder bewaarde geheime documenten te evalueren in een authentiek, boeiend verslag over de oorlog tussen de twee inlichtingendiensten. Duitstalig. Hard Cover - 327 pages. €  15,00
More Info
S45497  Click for more information Onderzeeboten in beeld - "Luctor et Emergo". M.H.J.Th. Van der Veer. 1989, Europese Bibliotheek. Leuk fotoboek, met goede bijschriften onderzeeboten. Nederlandstalig. Hard Cover . €  9,00
More Info
S45498  Click for more information We captured a U-Boat . Daniel V. Gallery. 1957, Sidgwick and Jackson. Het verhaal van de duikbootoorlog in de Atlantische Oceaan en de gedurfde verovering van de U-505 voor de kust van Afrika. Engelstalig. Hard Cover - 268 pages. €  15,00
More Info
S45499  Click for more information The E-Boat Threat . Bryan Cooper. 1976, Macdonald and Jane's. Een van de belangrijkste lessen uit de Tweede Wereldoorlog was het belang van kustwateren. Van tevoren werd niet algemeen erkend hoe belangrijk de controle over dergelijke wateren zou worden, zowel bij het verdedigen van essentiële konvooien als bij het aanvallen van die van de vijand, en bij het vrijmaken van de weg voor amfibische landingen. Terwijl vliegtuigen op het land overdag offshore-operaties konden uitvoeren en torpedobootjagers en kruisers in diepere wateren patrouilleerden, waren motorboten bewapend met torpedo's en lichte kanonnen de ideale vaartuigen voor gebruik in kustwateren. Maar met uitzondering van Italië had geen enkele grootmacht bij het uitbreken van de oorlog meer dan een handvol van deze boten operationeel. Vanaf een klein begin werden grote vloten van zeer manoeuvreerbare motortorpedoboten opgebouwd, vooral door Groot-Brittannië, Duitsland en de VS. Ze opereerden voornamelijk 's nachts, omdat ze klein genoeg waren om mijnenvelden binnen te dringen en ongezien naar de kustlijn van de vijand te kruipen, en snel genoeg om te ontsnappen nadat ze hun torpedo's hadden afgevuurd. Ze vochten op elk belangrijk strijdtoneel, maar de eerste echte dreiging kwam in de Noordzee en het Engelse Kanaal van Duitse E-boten, die overstaken om de vitale konvooien van Groot-Brittannië aan te vallen. Tegen hen stonden in de 'strijd om de kleine schepen' Britse MTB's en MGB's en later Amerikaanse PT-boten. Ze vochten vaak hand in hand, dichter bij elkaar dan welk ander soort oorlogsschip dan ook, in een uniek conflict dat tot het einde van de oorlog duurde. De E-boat Threat beschrijft de ontwikkeling van deze dodelijke kleine vaartuigen, de training van hun bemanningen, die meestal vrijwilligers waren, en de geleidelijke evolutie van tactieken in het licht van oorlogservaringen. Er zijn ook verdedigingsmethoden aan verbonden, waaronder het gebruik van vliegtuigen en torpedobootjagers, evenals motorkanonneerboten, soms handelend onder een verenigd commando. Engelstalig. Hard Cover - 138 pages. €  15,00
More Info
S45501  Click for more information Witte de With 1599-1658 - Wereldwijde strijd op zee in de Gouden Eeuw. Anne Doedens. 2008, Hilversum Verloren. Op zeventienjarige leeftijd trad Witte de With in dienst van de VOC, waar hij het tot vice-admiraal schopte. Hij zeilde de hele wereld rond, vocht tegen de Duinkerker kapers, de Tweede Spaanse Armada, Portugezen, Engelsen en Zweden. Hij was betrokken bij vrijwel alle grote zeeslagen en alle bekende zeeofficieren, zoals Maarten Tromp, Michiel de Ruyter en Piet Hein - werkten met of onder hem. Op 8 november 1658 stierf hij tijdens een gevecht om de Sont. Zijn gebalsemde lichaam werd een jaar later bijgezet in een praalgraf in de Rotterdamse Sint Laurenskerk. Witte de With was strijdlustig, had strategisch inzicht en grote kennis van maritieme zaken. Toch is hij in de historiografie onderbelicht gebleven en ten onrechte vaak neergezet als 'eeuwige tweede naast Tromp'. Waarschijnlijk is dit te wijten aan De Withs moeilijke karakter en zijn botte optreden. Deze biografie beoogt een herwaardering van de kleurrijke zeeheld. Nederlandstalig. Soft Cover - 125 pages. €  15,00
More Info
S45502  Click for more information Het trambedrijf van de NZH - Tussen Spui en Zandvoorts Strand 1899 - 1957. H.J.A. Duparc. 1995, Schuyt & Co. “Wij gaan naar Zandvoort, al aan de zee. Wij nemen … de tram.” Herinnert ons aan Louis Davids. Talloze Amsterdammers hebben die reis gemaakt, jarenlang met de Haarlemsche Tram, de drukste intercommunale tram van Nederland. Bij zijn komst in 1904 werd met grote, Amerikaans aandoende wagens een tien-minutendienst onderhouden, een unicum in de toenmalige vervoerswereld. De lijn, die tot 1957 heeft bestaan, speelde ook in het groeiende forensenvervoer een steeds belangrijker rol. Haar populariteit dankte zij mede aan de geriefelijke, moderne tramwagens die in de jaren tien- en twintig op de baan verschenen. Vijf jaar voor de opening van de lijn, in 1899, werd het deeltraject Haarlem-Zandvoort geopend: de eerste elektrische tramlijn in Nederland. Over de rijke historie van beide ondernemingen, die achtereenvolgens ook de exploitatie verzorgden van andere smalspoorlijnen in en om Haarlem, geeft dit boek vele bijzonderheden in woord en beeld. Nederlandstalig. Soft Cover - 120 pages. €  17,50
More Info

This Month Highlights:


Through to the end

Click for more information
487 (NZ) Squadron RAF
€  45,00

Author: David Palmer/Aad Neeven

More
Information

Nederlandse Lockheed Constellations sinds 1939

Click for more information
€  42,95

Author: Theo Wesselink

More
Information

Hr.Ms. Kruiser "De Ruyter" 1933-1942

Click for more information
€  45,00

Author: H.J. Legemaate/A.J.J. Mulder/M.G.J. Zeeland

More
Information
 
 


Visit the site of the webdesign office!