News Letter

Dear Reader, please find below our latest newletter.

S32079  Click for more information Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn - Duits beheer over Nederlands erfgoed. Hans Sakkers. 2018, Eigen uitgave. Dit boek gaat over het ontstaan van de Duitse begraafplaats.  Op een onvruchtbaar stuk Peelgrond, dicht bij de Duitse grens, daar moest het maar gebeuren. De Amerikanen hielpen bij de inrichting en leverden meteen drieduizend Duitse gesneuvelden, die op ‘hun’ begraafplaats in Margraten lagen. De Nederlandse regering zag Ysselsteyn aanvankelijk als tijdelijk, de doden zouden worden overgebracht naar een locatie tussen Aken en Jülich. Na de oorlog hadden de Engelsen het daar voor het zeggen, en die hadden daar geen zin in. Nu heeft Duitsland het ‘eeuwigdurend gebruik’ van wat in Nederland de grootste militaire begraafplaats is. Elk jaar zijn er in november drie herdenkingen. Sakkers: ,,Als je er bent, zie je een oceaan aan kruizen in een glooiend landschap. Voor mij is dit beschaving. Want dit hebben we gedaan voor onze vijand. Op de rug staat de afbeelding van het graf van een soldaat, die bij Dishoek is omgekomen. Het is geen oorlogsboek in de strikte zin van het woord. Het gaat immers over de na-oorlogse aanleg en beheer van de begraafplaats voor Duitse militairen bij Ysselsteyn. Je kunt het boek deze keer ook niet ‘Zeeuws’ noemen. Wat niet wegneemt dat er vele, in Zeeland gesneuvelde militairen op Ysselsteyn liggen. De schrijver noemt ‘Vak W’, net als de andere vakken goed voor driehonderd graven: ,,Daar liggen bijna allemaal in Zeeuws-Vlaanderen gesneuvelde Duitsers. Het is het vak met de meeste onbekenden. Bij de strijd om Biervliet in 1944 zijn de identiteitsplaatjes van de gesneuvelden afgehaald. Slordig. En het waren toch maar Moffen.”. Nederlandstalig. Hard Cover - 648 pages. €  35,00
More Info
S32819  Click for more information 322 Squadron - Sporen van zijn verleden lijnen in zijn geschiedenis. W.H. Lutgert/Bart Sorgedrager. 1993, Koninklijke Luchtmacht. Geschiedenis van het 322 Squadron van de Koninklijke Luchtmacht, dat in 1942 in Groot-Brittannië werd opgericht. Gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog en in Nederland en Indonesië komen aan bod. Een hoofdstuk is gewijd aan Bert Wolters, een vlieger van het Squadron tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bijna de helft van het boek is een 'fotohoofdstuk', dat toont hoe de vliegvelden in Engeland, waarvan 322 Squadron vloog, er nu bijliggen. Het boek heeft oblongformaat en is zeer fraai uitgevoerd: gebonden, tientallen oude en recente foto's in kleur en in zwart-wit. De lay-out is zeer overzichtelijk. Het boek is uitgegeven n.a.v. het 50-jarig bestaan van 322 Squadron. Het is interessant voor wie belang stelt in de geschiedenis van de luchtmacht. Verder ook artistiek interessant wegens het 'fotohoofdstuk'. In alle opzichten een fraai boek. Nederlandstalig. Hard Cover - 120 pages. €  30,00
More Info
S33531  Click for more information Military Operations of the Dutch Army - 10th - 17th May 1940. P.L.G. Doorman. 2004, Helion & Company. De meeste beschrijvingen van de Campagne in het westenvan 1940 hebben de neiging zich te concentreren op een beperkt aantal onderwerpen, voornamelijk die met betrekking tot de Duitse strijdkrachten of het epos van Duinkerken. De publicatie van deze titel is bedoeld om het evenwicht te herstellen door een gedetailleerd verslag te geven van de operaties van het Nederlandse leger tijdens deze campagne. De auteur begint met een gedetailleerd verslag van het Nederlandse leger voorafgaand aan de campagne, inclusief het campagneplan. Het bevat ook een fascinerend hoofdstuk over de geografie van Nederland vanuit militair oogpunt. De rest van de tekst bestaat uit een dagelijks verslag van de operaties van het Nederlandse leger tot op regimentsniveau of onafhankelijk bataljonsniveau. Daarmee demonstreert de auteur duidelijk de strijdbaarheid van de Nederlandse troepen en de dappere en vasthoudende verdediging waarmee zij de Duitse invasie weerstonden. Bijlagen bieden een gedetailleerde volgorde van gevechten en afzonderlijke orders. Dit is een belangrijke bijdrage aan de beschikbare literatuur over de campagne van 1940 in Frankrijk en de Lage Landen. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  18,00
More Info
S34163  Click for more information Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg - "Heimatfront" und besetztes Europa. Gerhard Paul/ Klaus-Michael Mallmann. 2000, Primus Verlag. Dit boek beschrijft de activiteiten van de Geheime Stats Polizei (Gestapo) in Duitsland en de bezette gebiedsdelen in de Tweede reldoorlog. Duitstalig. Hard Cover - 674 pages. €  20,00
More Info
S34237  Click for more information Het Vliegerkruis - Voor initiatief, moed en volharding. H.G. Meijer/R. Vis. 1997, De Bataafsche Leeuw. Al spoedig na de capitulatie van 194O moest men constateren dat de bestaande vooroorlogse onderscheidingen niet toereikend waren om de verschillende krijgsverrichtingen van vliegtuigbemanningsleden tijdens de meidagen passend te belonen. Door de Nederlandse regering in ballingschap werd daarom in 1941 het Vliegerkruis ingesteld. In deze uitgave worden alle personen, zowel Nederlanders als geallieerden, vermeld die onderscheiden zijn met het Vliegerkruis. Daarbij wordt informatie verstrekt aangaande rang en functie van de gedecoreerden, hun krijgsmachtonderdeel, het betreffende Koninklijke Besluit, de al of niet postume verlening en de zogenaamde mutatie ( plaats, tijdstip en aard van de krijgsverrichting in kwestie). Tevens worden alle aan Nederlandse vliegtuigbemanningsleden verleende Britse dapperheidonderscheidingen opgesomd. Nederlandstalig. Hard Cover - 269 pages. €  35,00
More Info
S35231  Click for more information In de schaduw van de glorie - Overzicht van vliegtuigbergingen in Nederland 19609-1977. S.L. Veenstra. 1992, Eigen uitgave. In dit boek de vliegtuyigbergingen die in de jaren 1960-1977 zijn uitgevoerd door de Koninklijke Luchtmach en andere onderdelen. Nederlandstalig. Soft Cover - 188 pages. €  30,00
More Info
S35791  Click for more information Tussen de Eerste en de laatste Saluutschoten - Buitenlandse militairen begraven in Harlingen en omgeving. Bauke S. Posthuma. 2019, Eigen uitgave. Deze kroniek is samengesteld uit een aantal gebeurtenissen die zich tijdens de oorlogsjaren in en rondom Harlingen, maar soms ook ver daarbuiten hebben afgespeeld. Centraal daarin staan de lotgevallen van de uit het buitenland afkomstige militairen die in Harlingen, Franeker, Dongjum, Kimswerd, Wijnaldum, Pietersbierum, Zurich en voor een deel Witmarsum, een graf vonden, een totaal van 165 man. Van dat aantal zijn er vandaag de dag nog 98 graven terug te vinden. Tevens wordt aandacht besteed aan oorlogshandelingen waarbij burgers om het leven kwamen. Voorbeelden van incidenten met minder ernstige gevolgen zijn o.a. de vernielingen door kabelballons, de bommen op Franeker, pogingen tot brandstichting en noodlandingen van vliegtuigen op het land en in de Waddenzee. Nederlandstalig. Hard Cover - 226 pages. €  22,50
More Info
S35870  Click for more information Crazy Horse - B-17 Flying Fortress die neerging op 21 februari 1944 in het Ijsselmeer en wat voorafging aan Operatie Argument. Cees Steijger. 2019, Uitgeverij Steijger Communications BV . Het boek ‘Crazy Horse’ vertelt het verhaal van USAAF B-17 42-30280 van de 482 Bomb Group die op 21 februari 1944 in het IJsselmeer neerging. Auteur Cees Steijger plaatst de gebeurtenis in een breder perspectief, namelijk dat van Operatie Pointblank. Dit grote Amerikaanse luchtoffensief vond plaats in de week van 20-25 Februari 1944 om, in de aanloop naar de geallieerde invasie, de Duitse Luftwaffe een gevoelig klap toe te brengen. Operatie Pointblank is de geschiedenis in gegaan als ‘Big Week’ en wordt gezien als keerpunt in de Tweede Wereldoorlog in Europa. Nederlandstalig. Hard Cover - 238 pages. €  37,50
More Info
S36894  Click for more information Hr.Ms. Kruisers "Java" en "Sumatra" . J. Anten. 2011, Asia Maior. Technische, politieke en economische ontwikkelingen leidden tot grote veranderingen in de maritieme wereld. Een reeks herinneringsboeken aan de 'goede oude tijd' zag de afgelopen jaren het licht, waaronder recentelijk enkele scheepsbiografieen. Hr.Ms. kruisers Java en Sumatra van J. Anten is de tweede uitgave van Asia Maior over de grote oppervlakteschepen van de Koninklijke Marine tijdens de Tweede Wereldoorlog. In deze uitgave wordt op chronologische wijze de levensloop van de zusterschepen Java en Sumatra gepresenteerd: van hun bouw tot hun (dramatische) ondergang tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het boek bevat technische tekeningen van de Java, veel zwartwit foto's en in de bijlagen is aandacht voor de technische specificaties, de naamgenoten, de reizen en oefeningen van beide schepen, een uitgebreide bronvermelding, een namenlijst van de opvarenden van de Java vlak voordat het schip ten onderging tijdens de Slag in de Javazee en een Engelse samenvatting. Nederlandstalig. Soft Cover . €  50,00
More Info
S37104  Click for more information Zeemijnen - De mijnenoorlog in de Noord- en Oostzee 1914-18 en 1939-45. Bas de Groot. 2017, Uitgeverij Aspekt. Dit boek gaat diep in op de ontwikkeling en het gebruik van mijnen in de periode vanaf het begin van de Eerste Wereldoorlog tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. In de Nederlandse taal is dit werk uniek. Het legt nadruk op de ontwikkelingen in Duitsland, Groot Brittannië en Rusland. De zeemijn werd in beide wereldoorlogen in grote aantallen gebruikt. Beide partijen legden op grote schaal mijnenvelden om elkaar de toegang tot bepaalde zeegebieden te ontzeggen. Hoewel het wapen veel succes had, is ook te lezen dat beide partijen gaandeweg veel moesten leren over en ook grote moeite hadden met de optimale inzet van het wapen. Evenzeer interessant is te lezen hoe naast de ontwikkeling van deze wapens ook de technieken voor het bestrijden ervan een grote vlucht namen. Van een dom explosief dat op afstand moest worden gedetoneerd ontwikkelde de mijn zich van een relatief eenvoudige drijvende bom, die ontplofte als iemand er met zijn schip tegenaan voer, tot een intelligent wapen dat gebruik maakte van specifieke karakteristieken van de beoogde doelen. Het boek is rijk geïllustreerd. Nederlandstalig. Soft Cover - 500 pages. €  39,95
More Info
S37268  Click for more information The British Soldier - From D-Day to VE-Day Volume 1: Uniforms, Insignia, Equipments. Jean Bouchery. 2001, Histoire & Collections. Dit is al bijna tien jaar de bestverkochte titel van de uitgever: twee delen die de uniformen, insignes, uitrusting, wapens en voertuigen illustreren van de Britse soldaten die in 1944 Europa binnenvielen en na de landingen van D-Day van Normandië naar de Baltische Zee trokken. Gepresenteerd in de populaire stijl op groot formaat die eerdere boeken van deze uitgeverij als bestsellers op de militariamarkt heeft gemaakt, presenteren deze nieuwe delen unieke informatie in een reeks full colour en archieffoto's. De dekking in deel één omvat: hoofddeksels; Uniformen; Badges en insignes; Parachutekleding en uitrusting; Web-apparatuur; Anti-gasapparatuur; Medailles en linten; Veldrantsoenen; Individuele bewapening; en Optica, kaartlezen en signalen. Engelstalig. Hard Cover - 144 pages. €  60,00
More Info
S37269  Click for more information The British Soldier - From D-Day to VE-Day Volume 2: Organisation, Armamanent, Tanks and Vehicles. Jean Bouchery. 2003, Histoire & Collections. Dit is al bijna tien jaar de bestverkochte titel van de uitgever: twee delen die de uniformen, insignes, uitrusting, wapens en voertuigen illustreren van de Britse soldaten die in 1944 Europa binnenvielen en na de landingen van D-Day van Normandië naar de Baltische Zee trokken. Gepresenteerd in de populaire stijl op groot formaat die eerdere boeken van deze uitgeverij als bestsellers op de militariamarkt heeft gemaakt, presenteren deze nieuwe delen unieke informatie in een reeks full colour en archieffoto's. De dekking in deel twee omvat: The organisation of Units, the 21st Army Group, The order of Battle of the larger formations, organisational tables, Discription of the different Corps and Services, The Arms and Services, Individual and Unit Armament, Armour, Artillery, Transport Vehicles, Tactical Markings of vehicles and Machines, Camouflage. Appendices, Bibliography. Engelstalig. Hard Cover - 144 pages. €  60,00
More Info
S37888  Click for more information The Dutch Naval Air Force Against Japan - The Defence of the Netherlands East Indies, 1941-1942. Tom Womack. 2006, McFarland & Company Inc.. Op 7 december 1941 opende een nieuw oorlogstheater in de Stille Oceaan en een nieuwe dreiging voor het toenmalige Nederlands-Indië. De Nederlanders leverden met hun Naval Air Force of Marine Luchtvaart Dienst (MLD) een belangrijke - en vaak over het hoofd gezien - bijdrage aan de geallieerde inspanning. Met hun 175 vliegtuigen overtrof de MLD in Zuidoost-Azië de Amerikaanse en Britse marine-luchtverkenningstroepen samen. Drie maanden van hevige gevechten lieten de Nederlanders verstoken van duizenden marinepersoneel en meer dan 80 procent van hun vliegtuigen. Dit werk beschrijft de acties van MLD tijdens de Japanse invasie van Nederlands-Indië. Beginnend met een blik op de oorsprong van de MLD, geeft het een overzicht van de strijdmacht, inclusief een analyse van zijn vliegtuigen, uitrusting, personeel en training. Operaties van de watervliegtuigeenheden van de Amerikaanse marine en de Royal Air Force zijn opgenomen om een ??grondige geschiedenis van de campagne te geven. De laatste hoofdstukken behandelen de noodlottige pogingen van de MLD om van het slagveld van het eiland te evacueren en bieden een algemeen overzicht van de prestaties van de MLD. Bijlagen bevatten informatie zoals specificaties van geallieerde en Japanse vliegtuigen, squadron-organisatietabellen en MLD-bases en operationele gebieden. Het resultaat is verreweg het meest uitgebreide Engelstalige verslag van de geallieerde zee-luchtoorlog in Nederlands-Indië. Zeldzaam boek!. Engel;stalig. Soft Cover - 207 pages. €  30,00
More Info
S37891  Click for more information I SS Panzer Corps at Villers Bocage - 13 June 1944. David Porter. 2012, Amber Books. In de dagen na de D-Day-landingen op 6 juni 1944 vestigden de Duitsers snel sterke verdedigingswerken voor de stad Caen. Op 9 juni werd een Britse poging om de stad te omsingelen en in te nemen voorkomen, maar aan de rechterflank van de Britse troepen hadden aangrenzende Amerikaanse eenheden een groot gat in de Duitse frontlinie geforceerd. De gelegenheid aangrijpend om de verdediging van Caen te omzeilen, rukte een gemengde mobiele strijdmacht van tanks, infanterie en artillerie op rond de 22e Pantserbrigade van de 7th Armoured Division, die door het gat naar Villers-Bocage trok. Onder het bevel van brigadegeneraal William Loony Hinde bereikte de 22e Pantserbrigadegroep Villers-Bocage zonder ernstig incident, maar toen de leidende elementen op de ochtend van 13 juni buiten de stad trokken, werden ze in een hinderlaag gelokt door Tiger I-tanks van de 101st SS Heavy Panzer. Bataljon. In minder dan 15 minuten werden talloze tanks en pantservoertuigen het slachtoffer van de Duitse troepenmacht, waarvan de overgrote meerderheid werd vernietigd door de tank van SS-Obersturmführer Michael Wittmann. De Duitsers lanceerden toen een aanval op de stad. Hoewel deze werd afgeslagen, besloot brigadegeneraal Hinde na 6 uur zijn troepen terug te trekken naar een meer verdedigbare positie buiten de stad. Het 1st SS Heavy Panzer Corps in Villers-Bocage heeft een uitvouwdeel van acht pagina's die de brigade in gevechtsinzet afbeeldt, met verkenningseenheden, voorpostcompagnieën, het hoofdlichaam, de brigadecommandosectie, plus alle ondersteunende ingenieurs, seiners en artillerie om een visuele gids om precies te zien hoeveel tanks en andere gepantserde voertuigen op 13 juni oprukten. Er worden kaarten gebruikt om de locatie van elk element op het slagveld te tonen. De beschrijving van elk onderdeel omvat actierapporten, organisatie, uitrusting, eenheidscommandanten en nog veel meer. Met een nieuwe en toegankelijke benadering zal het boek zowel de liefhebber als de algemene lezer aanspreken die geïnteresseerd is in de Tweede Wereldoorlog. Engel;stalig. Hard Cover - 192 pages. €  26,50
More Info
S37892  Click for more information 7th Armoured Division at Villers-Bocage - 13 June 1944. David Porter. 2012, Amber Books. In de dagen na de D-Day-landingen op 6 juni 1944 vestigden de Duitsers snel sterke verdedigingswerken voor de stad Caen. Op 9 juni werd een tweeledige Britse poging om de stad te omsingelen en te veroveren afgeslagen, maar aan de rechterflank van de Britse troepen hadden aangrenzende Amerikaanse eenheden een gat in de Duitse frontlinie geforceerd. De gelegenheid aangrijpend om de verdediging van Caen te omzeilen, rukte een gemengde mobiele strijdmacht van tanks, infanterie en artillerie, gevormd rond de 22e Pantserbrigade van de 7th Armoured Division, op door het gat naar Villers-Bocage. Onder het bevel van brigadegeneraal William Loony Hinde bereikte de 22e Pantserbrigadegroep Villers-Bocage zonder ernstig incident, maar toen de leidende elementen op de ochtend van 13 juni buiten de stad trokken, werden ze in een hinderlaag gelokt door Tiger I-tanks van de 101st SS Heavy Panzer Bataljon. In minder dan 15 minuten werden talloze tanks en transportvoertuigen het slachtoffer van de Duitse troepenmacht, waarvan de overgrote meerderheid werd vernietigd door de tank van SS-Obersturmführer Michael Wittmann. De Duitsers lanceerden toen een aanval op de stad. Hoewel deze werd afgeslagen, besloot Brigadier Hinde na zes uur zijn strijdmacht terug te trekken naar een meer verdedigbare positie buiten Villers-Bocage. De Britten verdedigden met succes hun steunpunt totdat een controversieel besluit werd genomen om de brigadegroep terug te trekken uit zijn saillant. De 7e Pantserdivisie in Villers-Bocage heeft een uitvouwgedeelte van acht pagina's die de brigade in gevechtsinzet afbeeldt, met verkenningseenheden, voorpostcompagnieën, het hoofdlichaam, de brigadecommandogedeelte, plus alle ondersteunende ingenieurs, seiners, artillerie enz. gids voor hoeveel tanks en andere gepantserde voertuigen op 13 juni precies oprukten. De beschrijving van elk onderdeel omvat actieverslagen, organisatie, uitrusting, eenheidscommandanten en nog veel meer . Engel;stalig. Hard Cover - 192 pages. €  26,50
More Info
S37915  Click for more information Atlantikwal-Bunkertypen - Typologie du mur L'Atlantique/Atlantic Wall Typology/Atlantikwall-Typenheft/Atlantikwal-Bunkertypen. Rudi Rolf. 1988, Ama Uitgeverij. Beschrijving met plattegrond van alle bunker types gebruikt in de Atlantikwal. Frans/Engels/Duits/Nederlandstalig. Soft Cover - 448 pages. €  40,00
More Info
S37920  Click for more information Geschichte der 258. Infanterie-Division - Der Feldzug gegen die Sowjet-Union 1941-1942 Sturm auf Moskau Auffangen des Russischen Gegenangriffs. Vico von Rieben/Hans-Jochen Pflanz. 1978, Kurt Vowinckel Verlag. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de 258e Infanterie Divisie tijdens de inval in Rusland 1941-1942. Zeldzaam boek!. Duitstalig. Soft Cover - 291 pages. €  45,00
More Info
S37924  Click for more information Fokker vliegtuigen in Nederlandse dienst in de meidagen van 1940 . Ed Beekman/Rick Franke/Peter de Raaf/RAPH de Wolf. 2020, Stichting Crash Reasearch in Aviation Society Holland. CRASH luchtoorlog- en Verzetsmuseum ‘40 ‘45 heeft in haar museum een bijzondere collectie. Afgezien van de Fokker C.V zijn van alle Fokker vliegtuigen die in de meidagen hebben gevlogen, resten in het museum te zien. Een aantal jaren geleden mochten wij de toen nog in leven zijnde “Meivliegers” in ons museum ontvangen. Het was een prachtige dag, waarbij de historie geen levendiger beeld kon bieden. In het boek zijn de verhalen opgenomen over de wijze waarop CRASH de Fokker vliegtuigen in haar collectie heeft gekregen. Het zijn deels eerder gepubliceerde verhalen die een update hebben gekregen naar onze laatste inzichten. Er zijn ook hoofdstukken opgenomen over de op 10 mei 1940 actieve vliegvelden in het westen van ons land en over het ontstaan van de Nederlandse Luchtmacht. Dat geeft meer context aan de verhalen. Daarnaast zijn persoonlijke verhalen opgenomen waardoor een beter en ander inzicht gegeven wordt aan de gebeurtenissen in de meidagen. Wij willen met dit boek respectvol aandacht geven aan de bijdrage van de Fokkervliegtuigen in die oorlogsdagen, maar vooral ook aan de mensen die ze vlogen en het personeel dat de toestellen weer luchtwaardig maakte en hield. Dit boek is bedoeld als passend eerbetoon aan al deze mensen.. Nederlandstalig. Hard Cover - 156 pages. €  25,00
More Info
S37932  Click for more information Die 22. Panzer-Division-25 Panzer-Division-27 Panzer-Division und die 233 Reserve-Panzer-Division - Aufstellung - Gliederung - Einsatz . Rolf Stgoves. 1985, Podzun-Pallas Verlag. Deze documentatie toont aan dat deze vier "vergeten" tankdivisies tijdens de Tweede Wereldoorlog net zo hard vochten als de bekendere met de lagere cijfers. Ze hadden niet het geluk een rustige voorbereiding te hebben en langzaam door de Blitzkrieg te groeien naar de steeds hardere gevechten van de tweede helft van de oorlog. Ze werden - geboren als kinderen in nood ”- nauwelijks ingericht en vaak voor het einde van de training en uitrusting in de strijd geworpen. Er waren maar zelden gesloten operaties, meestal waren er alleen gevechtsgroepen als brandweer op crisispunten. Dit boek vult een leemte in de documentatie over de voormalige Duitse tankdivisies, en het is de verdienste van de auteur Rolf Stoves dat hij nauwgezet alle beschikbare documenten en gegevens heeft verzameld en dit belangrijke boek heeft gemaakt in termen van oorlogsgeschiedenis. Zeldzaam boek!. Duitstalig. Hard Cover - 301 pages. €  40,00
More Info
S37934  Click for more information Wheels of the RAF - Vehicles of the Flying Services through two World Wars. Bruce Robertson. 1983, Patrick Stevens. Stel je voor dat je in de huidige RAF een rode vrachtwagen vindt met de slogan 'The world’s appetizer' op de zijkant. Zo'n voertuig werd tijdens de Eerste Wereldoorlog door het Royal Flying Corps gebruikt en verrichtte dienst als markering voor terugkerende piloten. Hoe vreemd het ook lijkt, de RAF heeft altijd meer voertuigen dan vliegtuigen gehad, en heeft dat nog steeds. In dit gezaghebbende onderzoek onderzoekt de auteur zowel de historische als de specialistische aspecten van mechanisch transport in onze vliegdiensten, van de eenvoudige fiets tot de massieve "Queen Mary" aanhanger. Met behulp van vele fascinerende foto's en lijntekeningen geeft hij details over de functies, afwerkingen en markeringen van de voertuigen, en levert hij een schat aan informatie die zowel de modelbouwer als de luchtvaartliefhebber zal bekoren. Zeldzaam boek!. Engelstalig. Hard Cover - 185 pages. €  35,00
More Info
S37988  Click for more information The Destroyer Escort England - Anatomy of the Ship. Al Ross. 1985, Conway Maritime Press Ltd. De USS England veroverde een unieke plaats in de maritime geschiedenis zes Japanse onderzeeërs in een periode van twee weken in mei 1944 tot zinken te brengen. Het schip behoorde echter ook tot een van de grootste klasse oorlogsschepen ooit gebouwd - meer dan 500 waren in dienst bij de US Navy en de Royal Navy (als de Land-Lease "Captains" klasse). Dit boek bevat * Volledige beschrijving van het ontwerp, inclusief klassevariaties, gegevens over de wapens en carrièregeschiedenis: * Foto sectie met nadruk op close-ups en foto's aan boord * Kleurengids en action painting op de cover * Meer dan 200 perspectieftekeningen en tekeningen met 3 afbeeldingen, met diepgaande beschrijvingen, van elk detail van het schip - algemene inrichting, rompconstructie, machines, bovenbouw, bewapening en uitrusting. Een complete anatomie van het schip in woorden, foto's en tekeningen . Engelstalig. Hard Cover - 96 pages. €  35,00
More Info
S38023  Click for more information D-Day Normandy - Weapons, Uniforms, Military Equipmens. Francois Bertin. 2004, Editions Ouest-France. Schitterend boek waarin alle wapen, uniformen en uitrustingstukken van de tijdens D-Day strijdende partijen worden beschreven aan de hand van speciaal genmaakte kleurenfoto's. Prachtig uitgevoerd boek. Engelstalig. Soft Cover - 128 pages. €  20,00
More Info
S38025  Click for more information Schnellboote - Operaties vanuit Holland, Vlaanderen en Frankrijk 1940-1945. Jac. J. Baart. 2006, Lanasta. Schnellboote. De Duitse torpedomotorboten uit de Tweede Wereldoorlog. Ze voerden een eigen oorlog, staken vanuit Nederlandse havens over en penetreerden de fragiele Britse konvooilijnen, selecteerden prooien en lanceerden hun torpedo's. Met wisselend succes. Ondanks hun tekortkomingen vormden ze onafgebroken een gevaar in de Engelse kustwateren, vanuit IJmuiden, Rotterdam en later Den Helder, het Vlaamse Oostende en verder weg in Frankrijk, Cherbourg. Een Nederlandstalig standaardwerk over een stuk Duitse maritieme historie, compleet met analyses en conclusies. Met aandacht voor tactiek en strategie, techniek, maar bijvoorbeeld ook voor het dikwijls onder invloed van amfetaminen werkende personeel van die boten. Veel van de geplaatste foto's zijn afkomstig uit voormalig privé-bezit van Duitse deelnemers en geven het werk een uniek karakter. Dit exclusieve boek van JacquesJ. Baart geeft een volledig beeld: Van ontwerp op de tekentafel tot wrak op de bodem van de Noordzee.. Nederlandstalig. Hard Cover - 296 pages. €  55,00
More Info
S38026  Click for more information Messerschmitt Me262 - Geheime Produktionsstätten. Alexander Kartschall. 2021, Motorbuch Verlag. Als eerste in serie geproduceerde straaljager is de Messerschmitt Me 262 een van de baanbrekende ontwerpen in de vliegtuigbouw. De jachtbommenwerper die tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog werd ontwikkeld, was onmisbaar voor de Luftwaffe. Vanwege de massale bombardementen door de geallieerden moest de productie echter worden verplaatst naar ondergrondse tunnels en bossen. Dit boek beschrijft de verhuizing naar de geheime productiefaciliteiten tot in detail, met eigentijdse en deels ongepubliceerde foto's, schetsen en plannen. Dit was alleen mogelijk door het gebruik van dwangarbeid - een hoofdstuk dat de auteur niet heeft weggelaten. Nieuw boek!. Duitstalig. Hard Cover - 240 pages. €  31,50
More Info
S38028  Click for more information Deutsche Kampfflugzeuge im Zweiten Weltkrieg . Alexander Lüdeke. 2021, Motorbuch Verlag. De Tweede Wereldoorlog was een absoluut hoogtepunt van militaire ontwikkeling. Aan het begin van de oorlog vlogen er nog steeds tweedekkers in veel strijdkrachten; aan het einde waren straalvliegtuigen klaar voor gebruik. En deze enorme sprong in technologie vond plaats in iets meer dan vijf jaar. De historicus Alexander Lüdeke, een succesvol auteur op het gebied van militaire en luchtvaartgeschiedenis, presenteert een aantrekkelijk geïllustreerd en uitstekend onderzocht boek over alle Duitse gevechtsvliegtuigen van 1935-1945, inclusief tabellen en driezijdige tekeningen, van alle modellen van Dornier tot Focke-Wulf tot Messerschmitt.. Duitstalig. Hard Cover - 224 pages. €  31,50
More Info
S38033  Click for more information RAF WWII Fighter Instrument Panels - Hawker Hurricane I Supermarine Spitfire Vc De Havilland Mosquito VI Boulton Paul Defiant North American P-51B Mustang III Bristol Beaufighter VI. Dariusz Karnas. 2017, MMP Books. Dit boek beschrijft in heldere tekst en kleurenfoto's de instrumentenpanelen van de genoemde vliegtuigtypes. Nieuw boek!. Engelstalig. Hard Cover - 39 pages. €  20,00
More Info
S38034  Click for more information Imperial Japanese Navy Aircraft Instrument Panels . Hisato Nakada. 2019, MMP Books. Dit boek beschrijft in heldere tekst en kleurenfoto's de instrumentenpanelen van de: Mitsubishi A6M2a Zero 11 Mitsubishi A5M4 Claude Mitsubishi A6M3 Zero 32 Mitsubishi A6M5c Zero 52c Mitsubishi J2M2 Raiden, Jack Mitsubishi J2M3 Raiden (Late) Kyüshü J7W1 Shinden Kawanishi N1K2-J Shiden Nakajima B5N1 Kate Nakajima B6N1 Tenzan, Jill Nakajima N6N2 Tenzan, Jill Aichi B7A1 Ryusei, Grace Aichi D3A1 Type 99 Carrier Bomber, Val Aichi D3A2 Type 99 Carrier Bomber Yokosuka D4Y4 Suisei, Comet Mitshubishi G4M3 Betty Yokosuka P1Y1 Ginga Saiun, Myrt Kawanishi H8K1 Emily Nieuw boek!. Engelstalig. Hard Cover - 46 pages. €  20,00
More Info
S38035  Click for more information Battle of Britain Defenders . Andrzej M. Olejniczak. 2020, Stratus. Dit boek is het laatste in een nieuwe referentieserie voor vliegtuigmodelbouwers genaamd 'Spotlight On' en bevat gedetailleerde illustraties van de vliegtuigen die het Britse luchtruim verdedigden tijdens de Battle of Britain: de Hawker Hurricane Mk.I en de Supermarine Spitfire Mk.I. Het boek bevat 40 kleurplan- en profielaanzichten van de camouflage, kleuren en markeringen met een zeer hoog detailniveau. Nieuw boek!. Engelstalig. Hard Cover - 43 pages. €  22,50
More Info
S38036  Click for more information Prinz Eugen - The story of 7. SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division 1942-1945. Bohumir Kudlicka/Radoslaw Szewczyk. 2014, MMP Books. De 7e SS Vrijwilligers Bergdivisie Prinz Eugen was een Duitse berginfanteriedivisie van de Waffen-SS, de gewapende vleugel van de Duitse nazi-partij die tijdens de Tweede Wereldoorlog stond naast, maar nooit formeel deel uitmaakte van, de Wehrmacht. Gevormd in 1941 door Volksdeutsche (etnisch Duitse) vrijwilligers en dienstplichtigen uit de Banat, Onafhankelijke Staat Kroatië (NDH), Hongarije en Roemenië, vocht het een campagne tegen de opstand van de door communisten geleide Joegoslavische partizanen op het grondgebied van de militaire commandant in Servië, NDH en Montenegro. Het kreeg de titel Prinz Eugen naar Prins Eugene van Savoye, een uitstekende militaire leider van het Habsburgse rijk die de Banat en Belgrado van het Ottomaanse rijk bevrijdde in de Oostenrijks-Turkse oorlog van 1716–1718. Het heette aanvankelijk de SS-Freiwilligen-Division Prinz Eugen (SS-Volunteer Division Prinz Eugen). Dit rijkelijk geïllustreerde boek vertelt het verhaal van deze eenheid en zijn activiteiten. Er zijn veel niet eerder gepubliceerde foto's bijgevoegd, evenals kaarten van de operationele gebieden. Essentiële lectuur voor pantserliefhebbers, WW2-militairen en modelbouwers. Nieuw boek! . Engelstalig. Hard Cover - 208 pages. €  35,00
More Info
S38037  Click for more information Operation Market Garden Paratroopers Vol. 2 - Weapons and equipment of the 1st (Polish) Independent Parachute Brigade 1941-1945. Piotr Witkowski. 2017, MMP Books. Een tweede deel over de Poolse 1ste Onafhankelijke Parachutistenbrigade in de Tweede Wereldoorlog, dat haar wapens, uitrusting en transport behandelt in het bijzonder tijdens hun steun aan de Britse luchtlandingsaanval op Arnhem in september 1944. Alle persoonlijke voorwerpen en specifieke delen van de uniformen worden getoond in de gedetailleerde foto's. De Poolse eenheid, die grotendeels over het hoofd werd gezien in andere geschiedenissen van parachutetroepen, verschilde in veel opzichten van haar Britse tegenhangers en dit boek geeft invulling aan de geschiedenis en compenseert de weglatingen en fouten in andere werken. Dit is een zelden gedocumenteerd aspect van de militaria-geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en is essentieel voor militaria-enthousiastelingen en uniformverzamelaars uit de Tweede Wereldoorlog. Nieuw boek!. Engelstalig. Soft Cover - 136 pages. €  22,95
More Info
S38040  Click for more information Operation Market Garden Paratroopers Vol. 3 - Transport of the 1st (Polish) Independent Parachute Brigade 1941-1945. Piotr Witkowski. 2017, MMP Books. Transportitems van Poolse (Britse) parachutisten getoond op de detailfoto's. De Poolse eenheid, die in andere geschiedenissen van parachutisten grotendeels over het hoofd werd gezien, verschilde in veel opzichten van haar Britse tegenhangers, en dit boek vult de geschiedenis uit en corrigeert de weglatingen en fouten in een ander werk. Nieuw boek!. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  22,95
More Info
S38043  Click for more information SdKfz 6 Mittlerer Zugkraftwagen 5t - Camera On 1. Alan Ranger. 2017, MMP Books. Tijdens WO II waren de Duitse strijdkrachten de grootste gebruiker van halfrupsvoertuigen. Dergelijke voertuigen werden gebruikt in de Wehrmacht, Luftwaffe en Waffen-SS, waar ze dienden als personendragers, tractoren, gevechtsvoertuigen en als zelfrijdende wagen van luchtafweergeschut en antitankgeschut. Een van hen was de Sd.Kfz. 6 (Sonderkraftfahrzeug 6) Mittlerer Zugkraftwagen 5 t (middelste halfrupsvoertuig 5 ton). Het werd ontworpen om te worden gebruikt als het belangrijkste trekvoertuig voor de 10,5 cm le.FH 18 houwitser. Sd.Kfz. en werd voornamelijk vervaardigd door Büssing-NAG, er werden ongeveer 3.800 exemplaren geproduceerd. Het boek presenteert een verzameling foto's van verschillende versies van de tractor uit de privéarchieven van Duitse soldaten. De foto's tonen voertuigen die op alle fronten en in een grote verscheidenheid aan rollen dienen. Dit rijk geïllustreerde fotoalbum bevat een groot aantal nooit eerder vertoonde foto's, veelal afkomstig uit privébronnen in Duitsland. Wat de regels ook mochten zeggen, Duitse soldaten hebben veel foto's gemaakt en deze vormen de basis voor dit boek. Er worden foto's getoond van alle belangrijke productieversies, inclusief zelfrijdende luchtafweergeschut, artillerietrekkers en pioniersvoertuigen. Boek bevat ongeveer 120 historische foto's. Nieuw boek!. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  18,50
More Info
S38044  Click for more information SdKfz 7 Mittlerer Zugkraftwagen 8t - Camera On 2. Alan Ranger. 2017, MMP Books. Dit nieuwe fotoalbum is nummer 17 in de MMPBooks / Stratus "Camera On" serie en is het tweede deel op de Sd.Kfz. 7. Het boek bevat 140+ foto's van de Sd. Kfz 7 en zijn verschillende subtypen, de foto's die tot nu toe grotendeels niet zijn gepubliceerd en allemaal afkomstig zijn uit Duitse bronnen, waarbij het merendeel privéfoto's zijn die zijn gemaakt door gewone Duitse soldaten, niet door professionele propagandisten. In dit deel proberen we het voertuig nog dieper te laten zien en de subtypen gedetailleerder te behandelen dan slechts één deel is toegestaan, maar laat het voertuig nog steeds zien zoals de soldaat het als zijn werkplaats en vaak ook zijn huis beschouwde, niet de zeer geposeerde en gepolijste standpunten van de officiële fotografen. Boek bevat speciale versies zoals: - Selbstfahrlafette (Sd. Kfz. 7/1) op Fahrgestell des m. Zgkw. 8t met 2 cm - Flakvierling Selbstfahrlafette (Sd. Kfz. 7/2) op Fahrgestell des m. Zgkw. 8t met 3,7 cm - Flak 36 mittlerer Zugkraftwagen 8t (Sd. Kfz. 7) met Holzpritsche mittlerer Zugkraftwagen 8t (Sd. Kfz. 7) mit Gepanzert Aufbau Dit boek is een referentie van onschatbare waarde voor zowel militaire historici als modelbouwers. Nieuw boek!. Engelstalig. Soft Cover - 88 pages. €  18,50
More Info
S38045  Click for more information SdKfz 10 Leichter Zugkraftwagen 1t - Camera On 5. Alan Ranger. 2018, MMP Books. Dit nieuwe fotoalbum, een van de eerste in de MMP / Stratus "Camera On" -serie, bevat 140+ foto's van de Sd.Kfz. 10 Leichter Zugkraftwagen 1.t. De Sd.Kfz. 10 is ontwikkeld als een trekvoertuig voor lichte ladingen zoals de 37 mm Pak 36/37, de 2 cm Flak 30/38 en de Heavy Infantry houwitser Sigg 33 plus een groot aantal soorten aanhangwagens, zoals de Sd. Anh. 32. Later werd het gebruikt als trekvoertuig voor de 5 cm Pak 38 en verschillende Nebelwerfer (raketwerpers). Naarmate de oorlog vorderde en het Duitse leger steeds minder uitrusting had om te gebruiken, was de Sd.Kfz 10 vaak te zien met het slepen van ladingen ver buiten zijn ontworpen gewichtsklasse bij gebrek aan andere geschikte voertuigen. Deze rijkelijk geïllustreerde fotoalbums bevatten veel nooit eerder vertoonde foto's, veelal afkomstig uit privébronnen in Duitsland. Wat de regels ook mochten zeggen, Duitse soldaten hebben veel foto's gemaakt en deze vormen de basis voor onze nieuwe serie. Nieuw boek!. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  18,50
More Info
S38046  Click for more information Staff Cars in Germany WW2 Vol. 1 - Camera On 9. Alan Ranger. 2018, MMP Books. Met de mobilisatie van de Duitse strijdkrachten in 1939 werd het gebrek aan gemotoriseerd transport als een kritieke kwestie geïdentificeerd, om dit gedeeltelijk te verhelpen, voerde de militaire commandant een groot deel van de personenwagenvoorraad van zowel Duitsland als zijn satellietafhankelijkheden aan, dus werd de militaire motorpool aangevuld met duizenden van geconfisqueerde civiele personenauto's, die gedeeltelijk waren aangepast voor militair gebruik. Er werden commerciële en privélimousines gebruikt, evenals auto's met harde kappen en cabriolets. Dit deel bevat foto's van Opel-personenauto's, waaronder: - Opel Admiral - Opel Kadett - Opel Kapitan - Opel Olympia en anderen. Dit rijk geïllustreerde fotoalbum bevat meer dan 150 nooit eerder vertoonde foto's, veel uit privébronnen in Duitsland. Nieuw boek!. Engelstalig. Soft Cover - 88 pages. €  18,50
More Info
S38047  Click for more information KFZ. 1, 2, 3, & 4 Light Of-Road passenger Cars - Camera On 10. Alan Ranger. 2019, MMP Books. "De leichter geländegängiger Personenkraftwagen, of L. Gl. Einheits-Pkw - lichte terreinwagens - werden van 1936 tot begin 1944 vervaardigd door Stoewer, Hanomag en BMW. De bovenbouwen werden geleverd door tien verschillende bedrijven en waren van elke fabrikant identiek. Vroege versies hadden zowel vierwielaandrijving als besturing, wat later werd teruggebracht tot slechts vierwielaandrijving en voorwielbesturing. Deze terreinwagens werden door het Duitse leger gebruikt in vier verschillende versies met de aanduidingen Kfz.1, Kfz. 2, Kfz. 3 en Kfz. 4. Dit nieuwe fotoalbum in de "" Camera On "" -serie bevat meer dan 120 foto's van deze voertuigen tijdens WO II. Nieuw boek!. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  18,50
More Info
S38048  Click for more information SdKfz. 8 & SdKfz. 9 Schwerer Zugkraftwagen (12t & 18t) - camera On 11. Alan Ranger. 2019, MMP Books. Tijdens WO II waren de Duitse strijdkrachten verreweg de grootste gebruiker van halfrupsvoertuigen. Dergelijke voertuigen werden gebruikt in de Wehrmacht, Luftwaffe en Waffen-SS, waar ze dienden als personendragers, tractoren, gevechtswerktuigen en zelfrijdende wagens voor luchtafweergeschut. Sd.Kfz. 8 Schwerer Zugkraftwagen 12t - (zwaar halfrupsvoertuig 12 ton) was een Duitse halfrupswagen die op grote schaal werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Zijn belangrijkste rol was als krachtbron voor zware getrokken kanonnen zoals de 21 cm Mörser 18, de 15 cm Kanone 18 en de 10,5 cm FlaK 38. Tussen 1934 en 1945 werden er ongeveer 4.000 geproduceerd. de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Sd.Kfz. 9 Schwerer Zugkraftwagen 18t - (zwaar halfrupsvoertuig van 18 ton) was het zwaarste halfrupsvoertuig van de Duitsers van welk type dan ook, gebouwd tijdens de oorlogsjaren. Zijn hoofdrollen waren als krachtbron voor zeer zware getrokken kanonnen zoals de 24 cm Kanone 3, en als tankherstelvoertuig. Tussen 1938 en 1944 werden er ongeveer 2700 geproduceerd. Nieuw boek!. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  1.850,00
More Info
S38049  Click for more information Würzburg Radar & Mobile 24kva Generator - Camera On 18. Alan Ranger. 2019, MMP Books. Dit nieuwe fotoalbum is nummer 18 in de MMPBooks / Stratus "Camera On" -serie en is het eerste dat apparatuur zoals deze historisch belangrijke mobiele radar en de bijbehorende stroomopwekkingsapparatuur behandelt. Het boek bevat meer dan 140 foto's van de Wurzburg Radar en verschillende subtypen, de stroomopwekkingssets en veel van de soorten voorbereide en tijdelijke installaties van waaruit het opereerde, de meeste foto's zijn afkomstig uit privécollecties die zijn gemaakt door gewone Duitse soldaten en niet door professionele propagandisten. In dit boek trachten we deze zelden geïllustreerde uitrusting tot in detail te laten zien, maar toch laten we het zien zoals de soldaten het beschouwden als zowel hun werkplek als hun huis, niet de hooggeplaatste en gepolijste opvattingen van de officiële fotografen. Dit boek is een referentie van onschatbare waarde voor zowel militaire historici als modelbouwers . Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  18,50
More Info
S38052  Click for more information 4-Wheeled Armoured Cars in Germany WW2 - Canera On 21. Alan Ranger. 2020, MMP Books. Duitsland liep voorop bij de ontwikkeling van gepantserde auto's tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar met het einde van de oorlog in november 1918 en de ondertekening van het Verdrag van Versailles in 1919 legden de zegevierende bondgenoten een volledig verbod op het Duitse leger op om uitgerust zijn met gepantserde voertuigen, inclusief gepantserde auto's. In het begin van de jaren twintig stond de "Zusatz von Bologne", die een aanvulling was op het Verdrag van Versailles, het Duitse leger toe gepantserde auto's te produceren, voornamelijk voor politietaken; dit leidde uiteindelijk tot de Sd.Kfz. 13 series begin jaren '30. Met de overname van Duitsland door de nazi-partij in 1933 werden echter nieuwe 4-wielige pantserwagens besteld en ze moesten allemaal worden gebaseerd op het zware offroad-passagierschassis van Horch. Ze waren genummerd Sd.Kfz. 221, 222 en 223 hetzelfde chassis werd ook ontwikkeld tot de Sd.Kfz. 260 en 261 radiocommandovoertuigen. Deze publicatie behandelt de Duitse 4-wielige auto's in groot fotografisch detail, waarbij de nadruk wordt gelegd op de gepantserde auto's en hun bemanning terwijl ze omgingen met de omstandigheden en omstandigheden waarin ze zich bevonden. Ter illustratie van dit boek zijn foto's gebruikt uit de collectie unieke Duitse soldatenfoto's van de auteur.. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  18,50
More Info
S38075  Click for more information Pegasus Bridge - Batterie de Merville - Deux opérations commando du jour J. Helmut Konrad von Keusgen. Editions Heimdal. Major John Howard's "help party" is misschien wel een van de meest spectaculaire en beroemde commando operaties van D-Day, of zelfs de Tweede Wereldoorlog. Na een zeer korte en gedurfde zweefvliegtuiglanding wordt de stalen kantelbrug over het Caenkanaal naar de zee veroverd door een bliksemaanval door enkele tientallen luchtlandingssoldaten van de 6th Airborne Division. Vanaf dat moment, twintig minuten na middernacht op 6 juni 1944, werd de Bénouville-brug, met zijn unieke silhouet, de "Pegasus-brug" en schreef geschiedenis om wereldwijde bekendheid te verwerven in een paar decennia. Zes kilometer verderop, richting de kust, werd in Merville een Duitse artilleriebatterij opgezet, die een paar uur later ook werd aangevallen door Britse parachutisten... maar wat kan het verband zijn tussen deze twee plaatsen, die onmisbaar zijn geworden in de herinnering aan de D-Day-landingen, tussen deze twee gebeurtenissen? In dit zevende boek in zijn D-Day-serie presenteert bestsellerauteur Helmut Konrad von Keusgen een gloednieuwe en gefundeerde versie van de feiten die plaatsvonden op de Pegasusbrug en de Merville-batterij, een versie die verschilt van alle geschreven werken die tot nu toe zijn verschenen, voornamelijk aan Britse zijde. 70 jaar na de geallieerde landingen in Normandië, en na vier decennia van geduldig onderzoek doet Baron von Keusgen deze gebeurtenissen herleven, vooral aan Duitse zijde, dankzij nauwkeurige en duizelingwekkende kruisverhoor dat tot nu toe in de schaduw is gebleven (bijvoorbeeld die van Kanonier Hans Staab, die dienst doet als Flak bij de Merville Battery, of van de Obergrenadier Helmut Ramer, een bewaker infanterist op de brug van Benville in de nacht van 5 juni). Verrijkt met twintig gedetailleerde kaarten en diagrammen, evenals meer dan 270 foto's, is de door de auteur gekozen rode draad van begin tot eind spannend, waarbij de acties van de luchtlandingstroepen, dan die van de Britse commando's, op Sword Beach en in het bruggenhoofd ten oosten van de Orne en ten noordoosten van Caen, op D-Day en in de dagen die volgen, nauwkeurig worden verteld. Franstalig. Hard Cover - 248 pages. €  35,00
More Info
S38078  Click for more information 9. SS-Panzer-Division Hohenstaufen 1943-1945 . Charles Trang/Pierre Tiquet. Editions Heimdal. In dit boek de geschiedenis van de 9e SS Panzerdiviesie Hohenstaufen in de jaren 1943-1945. Ongeveer 800 foto's, grotendeels ongepubliceerd, bijna 200 documenten, talrijke getuigenissen en biografieën van de belangrijkste officieren van de divisie zullen u worden gepresenteerd in een album van 420 pagina's.. Franstalig. Hard Cover - 420 pages. €  59,00
More Info
S38079  Click for more information D-Day What we haven't told you - The Secrets of D-Day. Philippe Bauduin/Jean-Charles Stasi. 2017, Editions Heimdal. Een belangrijke gebeurtenis van de Tweede Wereldoorlog, de landing van 6 juni 1944 is al meer dan zeventig jaar het onderwerp van talloze boeken, films, onderzoeken, rapporten en televisieseries. Vandaag de dag is niemand zich bewust van de ongekende technologische exploits van de bouw en routing van de twee kunstmatige havens, evenals het heroïsche offer van luitenant-kolonel James Rudder's Rangers die Pointe du Hoc bestormden en het martelaarschap van de GI's van de 29e en 1e Amerikaanse infanteriedivisies op het zand van Omaha Beach, die geschiedenis schreef als "Bloody Ohama." Maar weten we dat D Day werd voorafgegaan, eind april 1944 bij Slapton Sands, Devon, door een tragische repetitie die meer dan zevenhonderd doden achterliet en tientallen jaren geheim bleef? Wisten we dat de mooie Lily Sergeyev, kunstenaar en grote reiziger, door de geallieerden werd beschouwd als hun beste agent van dronkenschap... en door de Duitsers als hun meest effectieve spion in Groot-Brittannië? Weten we dat Lionel Crabb, sterduiker van de Royal Navy aan de Normandische kust, Ian Flemming inspireerde voor de creatie van het James Bond-personage? Is het bekend dat de Amerikaanse troepen die volledig omsingeld waren in de Mortain-sector werden voorzien van penicilline, morfine en plasma door granaatvuur dat werd geleegd van hun explosieve lading en omringd door chocoladerepen om de schokken te dempen? Weten we nog eens dat Lili Marlene, het favoriete lied van de Duitsers, ook erg populair was onder geallieerde soldaten? Hier zijn enkele van de onthullingen in dit originele en informatieve boek, dat voortbouwt op het onderzoek dat Philippe Bauduin meer dan een halve eeuw heeft uitgevoerd, gepassioneerd door de D-Day-landingen en de Slag om Normandië sinds zijn kindertijd in Caen, auteur van een dozijn boeken en talloze artikelen. Engelstalig. Soft Cover - 128 pages. €  19,50
More Info
S38080  Click for more information Three days in hell - 7-9 June 1944. Georges Bernage/Frederick Jeanne. 2017, Editions Heimdal. Een van de Heimdal-bestsellers van de 11e Salon de Tilly s / Seulles (9 juni 2019) en ongetwijfeld het beste werk van Georges Bernage (en Frédérick Jeanne) dankzij een uitzonderlijk aantal getuigen, met buitengewone verhalen. Het is ook, als een Griekse tragedie, drie dagen vechten, op drie plaatsen, bijna een eenheid van tijd, plaats en actie. Onder de buitengewone verhalen: - Waarom zullen twee Normandische verloofden die op de middag van 5 juni 'tot morgen' zeggen, elkaar pas eind augustus weer ontmoeten? - Wat doet een bemanningslid van een tank op 9 juni in de koepel van zijn Panther in Rots? - Wat drukt het gezicht van Otto Funk tegelijkertijd uit, enkele tientallen meters verderop? - Waarom vraagt ??een Hitler-sergeant Judeng om zijn overplaatsing als hij met zijn kameraden omsingeld is op de begraafplaats van Bretteville, en wat zal er van hem worden? Je leert het door dit boeiende boek te ontdekken, waar de illustraties er een echte strijdfilm van maken. Engelstalig. Soft Cover - 160 pages. €  19,50
More Info
S38081  Click for more information Heroes of Carentan . Denis van den Brink. 2019, Editions Heimdal. Weinig bekend, de bevrijding van Carentan is geen simpele anekdote van de Slag om Normandië. Van 9 tot 13 juni 1944 was het het doelwit van gevechten met zeldzame wreedheid, twee eliteformaties streden er tegen elkaar: de Amerikaanse parachutisten van de 101st Airborne en de Fallschirmjäger van de FJR 6. Generaal Maxwell Taylor, commandant van de 101st Airborne, zal zijn hele divisie inzetten, met zijn vier luchtlandingsregimenten, maar ook al zijn ondersteunende eenheden, zijn vier luchtartilleriebatterijen, zijn medische eenheden, zijn logistiek ... om de stad te omsingelen en weg te rijden. Duitse parachutisten van majoor Fhr. von der Heydte, die hem evacueerde na hevige botsingen in de nacht van 11 op 12 juni, maar pas de volgende dag terugkeerde met de 17. SS-Pz-Gren-Div. "Goetz von Berlichingen" ... De militaire verliezen, zowel Duits als Amerikaans, zullen aanzienlijk zijn, ook die van burgers (het stadscentrum draagt ??nog steeds de sporen). Dit boek biedt een gedetailleerd onderzoek van deze slag om Carentan. Niet alleen chronologisch, de getuigenissen van de deelnemers aan de strijd laten toe om de vele feiten van wapens te verankeren, constant aangrijpend, zelfs ontroerend. Elk persoonlijk verhaal is een epos op zich. Dit boek brengt op bescheiden wijze enkele van deze individuele avonturen samen en werpt een diep menselijk licht op de complexiteit en het geweld van de strijd voor de bevrijding van deze regio van Cotentin. Bijvoorbeeld Edward David Shames, een van de laatst overgebleven "helden van Carentan". Geboren op 13 juni, dacht hij dat zijn laatste uur was aangebroken ... 13 juni 1944. Om al deze redenen heeft Carentan een speciale plaats in zijn herinneringen. Dit is ook de plaats waar hij op D-Day rond 01.40 uur landde. Ook Don Rich, die tijdens de aanval op de stad door MG vuur gewond zal raken aan de benen. Laten we ook de Californische stafsergeant Thomas M. Rice (C / 501st) citeren, die een Dantesk epos leefde in de sector van de sluizen van de Barquette, het doel van zijn bataljon ... . Engelstalig. Soft Cover - 112 pages. €  19,50
More Info
S38082  Click for more information Atlantic Wall Its most Incredible Remains! - France - Channel Islands - Belgium - Netherlands - Germany - Denmark - Norway. Alain Durrieu/Luc et Marc Braeuer/Sebastian Hervouet. Editions Heimdal. Doorbroken op een enkele dag op 6 juni 1944, werd het nut en de werkelijke waarde ervan in feite op grote schaal in twijfel getrokken, waardoor de trotse Atlantikwall werd gedegradeerd tot een fort dat voor sommigen nutteloos, illusoir of zelfs mythisch voor anderen was. En toch, tussen deze twee uitersten, de historische realiteit van de Atlantikwall, zijn er in recordtijd duizenden bunkers gebouwd aan alle kusten van bezet Europa, van Noord-Noorwegen tot aan de uitlopers van de Pyreneeën in Frankrijk. Wat blijft er, zo'n zeventig jaar later, over van dit gigantische fort? Dit boek is een volledig herziene nieuwe editie, waarvan de inhoud volledig is herzien en uitgebreid. Het wordt geïllustreerd met meer dan 1.600 foto's, kaarten en documenten, die de lezer meenemen naar Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Nederland, België en Frankrijk om de meest ongelooflijke overblijfselen te ontdekken. Engelstalig. Hard Cover - 310 pages. €  38,00
More Info
S38083  Click for more information Saint-Nazeaire, 28 mars 1942 "Chariot" - Le plus grand raid Commando de la seconde Guerre Mondial. Jean-Charles Stasi. 2018, Editions Heimdal. Meer dan vijfenzeventig jaar later wordt "Chariot" nog steeds beschouwd als de meest gewaagde en spectaculaire commando-operatie van de hele Tweede Wereldoorlog, aan de overkant van het Kanaal aangeduid als "de grootste aanval aller tijden". In feite moest je gek of Brits zijn om 's nachts de monding van de Loire in te gaan en naar Saint-Nazaire te gaan om een ??oude torpedobootjager vol explosieven tegen de Joubert-sluis te lanceren. En dit met als doel het enige droogdok onbruikbaar te maken dat groot genoeg was om het Duitse super slagschip Tirpitz, nachtmerrie van alle geallieerde marines, te herbergen. Deze inval had een grote impact in Frankrijk en aan de andere kant van het Kanaal, wat de geallieerden en het hele bezette Europa bewezen dat het Derde Rijk niet onkwetsbaar was. Om dit buitengewone verhaal te vertellen, raadpleegde Jean-Charles Stasi de Duitse, Britse en Franse archieven, interviewde hij voormalige commando's en “nazairianen” die getuige waren van de inval. Zijn levendige en alerte verhaal wordt geïllustreerd met talrijke historische foto's, kaarten, infographics en bootprofielen om de lezer onder te dompelen in het hart van de actie en hem dichter bij de voorbereidingen voor dit evenement te brengen. Jean-Charles Stasi is journalist en schrijver. Hij is de auteur van twintig boeken, waaronder een aantal over de Tweede Wereldoorlog. Hij raakte tien jaar geleden gepassioneerd door Operatie Chariot door een verjaardag van de inval in Saint-Nazaire te verslaan terwijl hij in Angers werkte en het nieuws van de Pays de la Loire te verslaan. Na een eerste verhaal gepubliceerd in 2014, wijdt hij dit rijk geïllustreerde album nu aan "Chariot" om een ??groter publiek te bereiken.. Franstalig. Hard Cover - 96 pages. €  21,00
More Info
S421  Click for more information Als een goed soldaat . D. Ringnalda. 1940, D.A. Daamen's Uitgeversmaatschappij. De auter was als reserve-veldprediker sinds 24 augustus 1939 in diens bij de Landmacht. In die hoedanigheid maakte hij de meifagen van 1940 mee. Nederlandstalig. Soft Cover - 88 pages. €  5,00
More Info
S12672  Click for more information Das Ende am Rhein - Kriegsende zwischen Remagen und Andernach. Wolfgang Gückelhorn. 2011, Helios Verlag. Dit boek verhaalt over het einde van de oorlog rond de Rijn. De toestand van Duitsland in het 6e oorlogsjaar wordt beschreven. De geallieerde aanval- en Duitse verdedigingsplannen worden verklaard. De snelle Amerikaanse doorbraak van Amerikaanse pantserdivisies van de Westwal in een poging het Duitse 15e leger in de Eifel te omsingelen, bracht hen naar Remagen, Sinzig, Brohl, Andernach en Weissenthurm aan de Rijn. Met de verovering van de spoorbrug bij Remagen bracht de Duitsers een zware slag toe. Interessant boek met veel bijzondere foto's. Duitstalig. NIEUW BOEK. Hard Cover - 157 pages. €  29,70
More Info
S21127  Click for more information Vliegend voor vrede en veiligheid. Deel 1 - Van Luchtvaart afdeling tot Koninklijke Luchtmacht. Pieter van Wijngaarden. 2015, DTP Graphiv Products. De Koninklijke Luchtmacht is het jongste van de drie krijgsmachtdelen in Nederland. Sinds 1913, het jaar waarin de "Luchtvaartafdeeling" werd opgericht, is er veel veranderd. In die tijd beschikte men slechts over één vliegtuig, één auto en zes personeelsleden. Tegenwoordig is de luchtmacht een technologisch hoogwaardige organisatie. Bijna achtduizend mensen vervullen in die organisatie een grote verscheidenheid aan functies zodat de verschillende vliegtuigen, helikopters, ondersteunende wapensystemen en andere middelen optimaal kunnen functioneren. Met het wegvallen van de Oost-West tegenstellingen is het accent binnen de krijgsmacht steeds meer komen te liggen op vredestaken, dat betekent vrede handhaven "peace-keeping" of vrede afdwingen "peace-enforcement". Daarnaast kan de moderne luchtmacht snel ingezet worden voor humanitaire missies. Omdat de Koninklijke Luchtmacht mobiel en flexibel kan optreden spelen tegenwoordig deze taken een grote rol. In twee delen beschrijft auteur Pieter van Wijngaarden alle vliegtuigen die vliegen en gevlogen hebben bij de militaire luchtvaart in Nederland. Naast typebeschrijvingen vindt u de technische gegevens, aantallen en de registraties die op de toestellen waren aangebracht. Bij elk type vliegtuig vindt u bovendien een interessante anekdote . Deel 1 gaat over de periode 1913 tot aan de Tweede Wereldoorlog en in deel 2 vindt u alle informatie over de Luchtmacht van de periode daarna. Beide boeken zijn voorzien van veelal niet eerder gepubliceerd fotomateriaal en begint met de Farmans op de vlieghei bij Soesterberg en eindigt met de nieuwste aanwinst van de Lockheed Martin F-35A "Lightning II" Joint Strike Fighter. Zeer bijzonder in het boek is een luchtfoto uit juni 1940 van het Franse vliegveldje Mardyck bij Calais. Hier zien we naast de hangaar, met daarom een tiental Messerschmitts Bf 109, de uit Nederland gevluchte Fokker C.X "705". Verder veel foto's uit het privéarchief van voormalig KLu-vlieger Gerrit Jacobs die meer dan de helft van het bestaan van de Luchtmacht heeft meegemaakt. Verder veel onbekende luchtmacht foto's uit het archief van de auteur. Het boek is opgedragen ter nagedachtenis aan de gevallen vliegers uit de Tweede Wereldoorlog die waar ook ter wereld voor onze vrijheid om het leven zijn gekomen. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  24,95
More Info
S23581  Click for more information De binnenstad - Duizend jaar wonen in Arnhem tussen Singels en Rijn. C.J.B.P. Frank/F.A.C. Haans. Uitgeverij Matrijs. 'Een handvol huizen onder aan de bochtige rivierdijk, een enkele kerktoren verscholen in het groen, bloeiende boomgaarden, boerderijen, uitgestrekte landerijen in de polders, een steenfabriek in de uiterwaarden. Elden was en is een onmiskenbaar Betuws dorp.' Het dorp Elden maakt immers sinds 1966 deel uit van de gemeente Arnhem. Gelegen ten zuiden van de Rijn werd het bij Arnhem ingelijfd om de groei van de stad mogelijk te maken. Rondom de oude dorpskern ontstonden diverse nieuwbouwwijken en ook het bekende Gelredome bevindt zich in Elden. Ondanks deze grote veranderingen wist Elden zijn dorpse karakter te behouden. Dit is te zien aan de open nederzettingsstructuur, de typische dorpse woonhuizen, de verbouwde boerderijen en de twee dorpskernen. Gegroepeerd rond de thema's kerk en school, woonhuis en boerderij biedt deze publicatie een overzicht van de belangrijkste historische objecten in het dorp. Daarnaast wordt in het kort de geschiedenis van het dorp beschreven. Engelstalig. Soft Cover . €  9,95
More Info
S24954  Click for more information Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren - 1939-1945. M.W.G. van der Veur. 1940, Firma G.W. den Boer. Beschrijving van het Zeeuwse Middelburg gedurende de meidagen 1940 en de bezettingsjaren in de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 32 pages. €  20,00
More Info
S24957  Click for more information Stad binnen de Vesting - s-Gravenzande in de 2e Wereldoorlog. J. Dahmeijer/M.M. Dahmeijer-Fousert/A.A.G. Immerzeel. Hitorische Werkgroep oud 's-Gravenzand. In dit boek word de geschiedenis van het dorp 's-Gravenzande gedurende de Tweede Wereldoorlog beschreven. Voorzien van veel interessante foto's. . €  15,50
More Info
S25828  Click for more information Corridor naar het verleden - Veghel een snijpunt in oost-Brabant 1940-1945. Frank Govers. 1993, Drukkerij-Uitgeverij De Kempen B.V.. Beschrijving van het Brabantse Veghel gedurende de Tweede Wereldoorlog. In de omgeving van Veghel is in september/oktober 1944 tijdens operatie Market Garden hard gevochten. Nederlandstalig. Hard Cover - 112 pages. €  22,50
More Info
S26476  Click for more information Amerikaanse Fokkervliegtuigen - Een geïllustreerd produktie-overzicht. Theo Wesselink. 1981, Dutch Aviation Publications. In dit boek beschrijft de auteur alle Fokkervliegtuigen die in Amerika zijn gebouwd. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 111 pages. €  40,00
More Info
S26487  Click for more information Ooievaar brengt zondvloed - De onderwaterzetting van de Betuwe December 1944-Maart 1945. Ferdinand van Hemmen. 1995, Historische Kring Kesteren en omstreken. Een publikatie van de Historische Kring Kesteren en Omgeving die de gebeurtenissen beschrijft rond de Duitse operatie 'Storch' (ooievaar). Deze operatie behelste het inunderen van grote delen van de Betuwe tijdens de oorlogswinter van 1944 en het voorjaar van 1945. Deze waterhindernis tegen de opmars van de geallieerde legers veroorzaakte echter een rampsituatie doordat de Duitse bezetter het gedrag van het water had onderschat. Nederlandse waterstaatkundigen werd om hulp gevraagd om het water weer in redelijke banen te leiden. De auteur geeft een uitgebreid overzicht van de achterliggende gedachten rond de inundatie, het Duitse besluitvormingsproces, het verloop van de operatie 'Storch' en de directe gevolgen voor de Duitse militairen en de bewoners van de Betuwe, de wateroorlog en de gevechten tegen de oprukkende geallieerde eenheden in dit gebied. Het boek is geïllustreerd met originele zwart-witfoto's en een aantal duidelijke overzichtskaarten. Nederlandstalig. Soft Cover - 245 pages. €  22,50
More Info
S29053  Click for more information De Gemeente Ubbergen in de frontlinie . 1995, H.A.R.K.. In dit, gelijk na de oorlog, uitgegeven boek wordt de strijd in het Gelderse Ubbergen tijdens de winter 1944/1945 beschreven. In het boek een opdracht van een inwoner over de ellende in deze periode. Voorzien van een aantal foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 200 pages. €  29,50
More Info
S29278  Click for more information Breda als militaire stad . W. Klinkert/J.P.C.M. van Hoof. 1987, Sectie Militaire Geschiedenis Koninklijke Landmacht. Dit boek beschrijft de geschiedenis van het Brabantse Breda als militaire stad vanaf 1795. Een deel van het boek gaat uiteraard ook over de jaren 40-45. Voorzien van veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 363 pages. €  16,00
More Info
S29279  Click for more information Harderwijk als militaire stad en de geschiedenis van de 4e Divisie . M. Elands. 1995, Sectie Militaire Geschiedenis Koninklijke Landmacht. Dit boek beschrijft de geschiedenis van het Gelderse Harderwijk als militaire stad. Tevens wordt in dit boek de geschiedenis van de 4e divisie beschreven. Een deel van het boek gaat uiteraard ook over de jaren 40-45. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 120 pages. €  16,00
More Info
S32725  Click for more information Amersfoort '40-'45 - Oranje. J.L. Bloemhof. 1990, Uitgeverij Bekking. In dit boek wordt de geschiedenis van de Utrechyse stad Amersfoort beschreven. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 336 pages. €  17,50
More Info
S33125  Click for more information Een Mythe aan Scherven - Een onderzoek naar de tactische gevechtsomstandigheden van mei 1940 op het Nederlandse strijdtoneel. Peter Kruit. 2008, Uitgevrij Aspekt. In dit boek neemt de historicus Peter Kruit ons mee naar de bewogen meidagen van 1940. Bij verrassing viel het Duitse leger aan; modern, toegerust met tanks, vliegtuigen en parachutisten, gebruikmakend van nieuwe strijdmethoden. Over de politieke toedracht en ook over de gevechten is reeds veel geschreven, maar door de ontdekking van een nieuwe bron was Kruit in staat de tactische gevechten in een ander daglicht te stellen. Hij kreeg toegang tot een zeer rijke en tot voor kort onbekende bron: een gewondenlijst van het Nederlandse Leger uit mei 1940 die zich in het Oorlogsarchief van het Nederlandse Rode Kruis bevond. Hierdoor kreeg Kruit inzicht in de medische evacuatie van oorlogsgewonden en de verwondingoorzaak van de Nederlandse militairen. De verwondinggegevens relateert Kruit aan het bekende historische beeld van de tactische gevechten. Door het gebruik van een nieuwe bron en een onconventionele onderzoeksmethode krijgt de lezer een ander en genuanceerd beeld van de gebeurtenissen van de meidagen van 1940. Nederlandstalig. Soft Cover - 156 pages. €  18,50
More Info
S33410  Click for more information Strijd tussen Maas en Duinen - Een fotoverslag van de gebeurtenissen in de Langstraat van september 1944 tot mei 1945. J.M. Didden/M. Swarts. 1979, Drukkerij/Uitgeverij Waalwijk. Fotoboek met begeleidende tekst over de gebeurtenissen in de Langstraat tussen september 1944 en mei 1945. Nederlandstalig. Soft Cover - 128 pages. €  17,50
More Info
S33432  Click for more information Arnhem 40-45 . Ingrid D. Jacobs. 2014, WBooks. Arnhem 40-45 laat meer zien dan de Slag om Arnhem, de evacuatie en de verwoesting. Arnhem herbergde een enorm aantal militairen en Duitse instellingen - van het Dienstpostamt, de Deutsche Buchhandlung tot het militaire vliegveld Deelen. En tussen al dat militair vertoon leefden de Arnhemmers vijf jaar in hun bezette stad. Wat was het lot van de joodse Arnhemmers? Wat deed de bezetting met het dagelijks leven? Met vervoer, sport, cultuur? Na 17 september 1944 werd alles anders. De bevolking evacueerde, de stad was verlaten en werd systematisch leeggeroofd en geplunderd. Arnhem kende geen feestelijke bevrijding. De geallieerden troffen een desolate en verwoeste stad. Slechts 200 huizen hadden niet geleden. 'Het gras groeide hoog in de straten.' Ingrid D. Jacobs is Neerlandicus en publiceert over cultuur en geschiedenis, met name in Gelderland. Nederlandstalig. Hard Cover - 112 pages. €  12,50
More Info
S33632  Click for more information Het verhaal achter de grafsteen - Op het Gemenebest-gedeelte van de begraafplaats in Den Burg hebben totaal 167 militairen uit de Tweede Wereldoorlog hun laatste rustplaats gevonden. Het waren merendeels bemanningsleden van geallieerde bommenwerpers en jachtvliegtuigen van Engeland, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland die op of bij Texel werden neergeschoten of op het eiland aanspoelden. Van hen zijn er 44 niet geïdentificeerd. Harry de Graaf/Bram van Dijk. 2000, Gemeente Texel. In dit boek worden alle geallieerde militairen beschreven die liggen begraven op Texel. Bij een groot aantal van hen is een foto geplaatst. Nederlandstalig. Soft Cover . €  12,50
More Info
S34216  Click for more information Westervoort 1940-1945 - Tussen bezetting en bevrijding. Bert Kerkhoffs. 1985, Historische Kring Westervoort. In dit boek wordt de geschiedenis van het Gelderse Westervoort in de Tweede Wereldoorlog beschreven. Een deel is besteed aan Market Garden. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  16,00
More Info
S34447  Click for more information Rotterdam mei '40 - De slag, de Bommen, de Stad. Aad Wagenaar. 2008, Just Publishers. De slag… De bommen… De brand… Dit is het ware verhaal over Rotterdam in de meidagen van 1940. Journalist Aad Wagenaar interviewde tientallen getuigen en betrokkenen in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Ook las en herlas hij alle beschikbare boeken, documenten en rapporten. In de archieven ontdekte hij niet eerder gepubliceerde verslagen en stuitte hij op onbekende details. In Rotterdam, mei ’40 krijgt de lezer de indruk dat hij, als in een film, op alle plaatsen waar iets in en om de stad gebeurt, aanwezig is. Hij leest hoe de Rotterdammers verbijsterd toekijken als de Duitsers de stad binnenvallen en hij voelt de angst van de vluchtende mensen. Hij voelt de verbetenheid van de mariniers die de bruggen verdedigen en hij leest over de oplopende spanning bij het verstrijken van het ultimatum van het bombardement…. Nederlandstalig. Soft Cover - 335 pages. €  15,00
More Info
S34449  Click for more information Boodschap aan de bevolking van Den Haag - Oorzaken, gevolgen en nasleep van het mislukte bombardement op het Bezuidenhout, 3 maart 1945. Carlo Tinschert. 2005, Sdu Uitgevers. In dit boek wordt het hoe en waarom beschreven van het tragische bombardement op het Bezuidenhout in Den Haag op 3 maart 1945. Aan de hand van zeer uiteenlopende bronnen komen in dit boek de oorzaken van de ramp aan bod, waarom de aanval faliekant mislukte en hoe en waarom de Britse en Nederlandse autoriteiten daarop reageerden. Op basis van bekende. Maar ook nog onbekende bronnen wordt er een uitgebreid beeld geschetst van de periode dat de inwoners van Den Haag en omstreken werden gebruikt als menselijk schild voor het vergeldingsoffensief met de V-2's. Nederlandstalig. Soft Cover - 206 pages. €  22,50
More Info
S35039  Click for more information Winsum 1940-1945 . Jan Regtien. 2005, Stichting Herdenking 4 mei Winsum. In dit boek wordt de geschiedenis van het Groningse Winsum in de Tweede Wereldoorlog beschreven. Nederlandstalig. Soft Cover - 56 pages. €  12,50
More Info
S35330  Click for more information Stalag XB Sandbostel - Zur Geschichte eines Kriegsgefangenen und KZ-Auffanglagers in Norddeutschland 1939-1945. Werner Borgsen/Klaus Volland. 1991, Edition Temmen. "Gef. Lager Stalag X B Sandbostel" - Zo wijst het bord de weg naar een plaats van gruwel. Tussen 1939 en 1945 werden honderdduizenden soldaten uit de Sovjet-Unie en vele andere landen - waaronder talloze Italiaanse militaire geïnterneerden in speciale behandeling - en bijna 10.000 gedeporteerde concentratiekampgevangenen opgesloten in de buurt van deze landelijke idylle. Voor tienduizenden van hen wordt Stalag X B een sterfplaats. Sinds de gebeurtenissen is de geschiedenis van het 'hoofdkamp' keer op keer opnieuw verdrongen. Jarenlang zochten auteurs naar sporen van het onbegrijpelijke. Veel vragen zijn nu beantwoord. Duitstalig. Hard Cover - 286 pages. €  22,50
More Info
S35425  Click for more information Terschelling en zijn rol in de Luchtoorlog - Tigerstelling. P. van Leeuwen. 1995, Eigen uitgave. In dit boek wordt de rol van het Waddeneiland Terschelling en de zich daar bevindende radarstelling Tiger beschreven. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover . €  20,00
More Info
S35466  Click for more information De begrafenismoeilijkeheden in 1945 te Amsterdam - Het opheffen van den achterstand in het begraven door het Gemeentelijk bureau voor Lijkbezorging. 1945, Bureau voor Pers, Propaganda en Vreemdelingenverkeer Stadhuis Amsterdam. Dit boek beschrijft de moeilijkheden van het begraven van slachtoffers van de hongerwinter in Amsterdam en hoe dat werd opgelost. Zeer zeldzaam boek!. Nederlandstalig. Soft Cover - 63 pages. €  15,00
More Info
S35473  Click for more information Zaltbommel 1942-1945 - Een gemeente onder Nationaalsocialistisch bestuur. Cees Kooman. 2008, Uitgeverij Aprilis. Nadat de eerste twee bezettingsjaren tamelijk rustig waren verlopen werden bevolking en bestuur van Zaltbommel in mei 1942 geconfronteerd met de nieuwe nationaalsocialistische orde. Jan Boll, een overtuigd en gedreven NSB-er van het eerste uur, was niet alleen benoemd tot burgemeester van het kleine stadje maar ook tot kringleider van de Bommelerwaard en een gedeelte van de West-Betuwe. Hij had zich tot taak gesteld om het nationaalsocialisme in Zaltbommel en omgeving nieuw leven in te blazen door het uitoefenen van een voorbeeldig bestuur, het stimuleren van de eigen partijleden en het voeren van een enthousiaste propaganda onder de bevolking. Tijdens het burgemeesterschap van Boll werd het grootste deel van de joodse gemeenschap gedeporteerd en vonden in de grootste Zaltbommelse bedrijven in 1943 de April-Meistakingen plaats. Tevens werd gastvrijheid verleend aan evacués uit 's-Gravenzande waardoor de stedelijke bevolking van de ene dag op de andere met meer dan tien procent toenam. Deze ingrijpende gebeurtenissen, die het gevolg waren van landelijke ontwikkelingen tijdens de bezetting, worden in samenhang met het functioneren van Boll als burgemeester en partijman indringend beschreven in deel I van het boek dat de periode beslaat tot september 1944. Hierin wordt ook uitvoerig ingegaan op de organisatie en het optreden van de Nederlandse en Duitse politie. Ruime aandacht wordt geschonken, op basis van grondig historisch onderzoek, aan de gewelddadige overval door de Sicherheitspolizei en de Wehrmacht op het Hotel Gottschalk in juli 1944 en de lotgevallen van de aldaar ondergedoken joden. Deel II van het boek beslaat de periode september 1944-mei 1945. Het is het verhaal over de Bommelerwaard in de frontlijn waarbij het gebied in de greep kwam van de statische oorlogsvoering. Voor de burgerbevolking stond deze periode in het teken van evacuaties en vervolgevacuaties dikwijls onder barre weersomstandigheden, levensbedreigend oorlogsgeweld, gedwongen tewerkstelling bij de aanleg van verdedigingswerken of andere vormen van dienstverlening aan de Wehrmacht, plundering van verlaten woningen en het optreden van besmettelijke ziekten. Het lokale bestuur, dat onder direct toezicht stond van het Duitse militaire gezag, was grotendeels op zichzelf aangewezen en concentreerde zich op een beperkt aantal zaken die essentieel waren voor het overleven van de bevolking. Er is naar gestreefd om van deze periode, die gekenmerkt werd door militaire terreur en sociale en bestuurlijke chaos, een samenhangend beeld te schetsen. Bijzondere aandacht is daarbij uitgegaan naar de evacuaties, het oorlogsgeweld, de openbare orde en veiligheid met daarin de rol van de politie en het optreden van de unieke Noodrechtbank Zaltbommel-Waardenburg, de volksgezondheid met daarin de rol van het noodhospitaal en de tyfusepidemie alsmede het behoud van de Sint-Maartenstoren. Dit boek is een belangrijke bijdrage aan de bezettingsgeschiedenis van Zaltbommel en omgeving en geeft tevens inzicht in de ontwikkeling van een NSB-burgemeester van gedreven partijman tot een bestuurder die zich verantwoordelijk voelde voor het wel en wee van de bevolking. Nederlandstalig. Hard Cover - 389 pages. €  40,00
More Info
S35502  Click for more information Beklemmende jaren - Kroniek van Wormer in de Tweede Wereldoorlog. Bram en Klaas Kemp. 1988, Inmerc BV. Velen in Wormer bewaren herinneringen aan de oorlogsjaren. Het zijn flarden, als in een droom of als in een film met veel flash-backs. Met wat fantasie is er een keurig afgerond verhaal van te maken met veel spanning en sensatie. Dat is hier niet gedaan. Deze kroniek van Wormer in de Tweede Wereldoorlog kent geen opbouw naar een hoogtepunt. Het is een verzameling fragmenten, soms spannend, soms banaal, soms angstaanjagend, soms vervelend. Het geeft alles bij elkaar een beeld van het leven in een Noordhollands dorp in de jaren 1940-1945.. Nederlandstalig. Soft Cover - 80 pages. €  16,50
More Info
S35769  Click for more information Leven met de vijand - Amsterdam onder Duitse bezetting 1940-1945. Barbara Beuys. 2012, Cossee. Duitse soldaten vallen op 10 mei 1940 het Koninkrijk der Nederlanden aan en bereiken op 15 mei Amsterdam. Het alledaagse leven met de vijand zet de liberale houding van de Nederlanders zwaar onder druk. Hoe kan je trouw blijven aan je principes in een klimaat van angst, omkoperij en terreur? Welke rol speelden de nsb en het verzet? Leven met de vijand is een uitstekend portret van Amsterdam en haar inwoners, van helden, collaborateurs en passieve burgers gedurende de jaren onder de Duitse bezetting. Een standaardwerk. Aanvankelijk beschermen de Amsterdammers zich tegen de Duitse bezetter door zich aan te passen. Zo blijft hun stad leefbaar. De inwoners van de hoofdstad behouden hun optimisme, hun werelds karakter, hun culturele vitaliteit en hun ruimdenkendheid. Verbazingwekkend genoeg houden de Duitsers in het begin ‘strategisch’ afstand van de nsb. Hoe zichtbaarder de jacht op de Joodse bevolking wordt, des te breder het individuele verzet. Het gemeentebestuur blijft de bevelen gehoorzamen, het lagere politiekorps soms met knarsende tanden. Barbara Beuys geeft een veelstemmig verslag van de efficiënt geplande naziterreur, de functie van de Joodse Raad en van het verzet dat zich pas grondig organiseert wanneer bij razzia’s niet-joodse mannen als dwangarbeiders worden geronseld. Het boek schetst een levendig beeld van de ‘verzetsbankier’ en de diamantenslijpers, van jodenvangers en vervalste persoonsbewijzen, van verraad en barmhartigheid. Leven met de vijand laat een tijd zien waarin de Amsterdammers hun geliefde concerten, jazzcafés, sportevenementen blijven bezoeken maar ook met gevaar voor eigen leven Joodse kinderen verbergen. De auteur weet de lotgevallen van de inwoners op indrukwekkende en aanschouwelijke wijze met de straten, pleinen en gebouwen van de stad te verbinden. Nederlandstalig. Soft Cover - 352 pages. €  18,50
More Info
S35997  Click for more information Bij de vier paardjes begon het gedonder - Een verhaal van gedenkwaardige gebeurtenissen in een Limburgse familie uit de jaren 1940-1945. Jaqo Helmink/Jan Jansen. Echelon Group. In dit boek de geschiedenis van de familie Teeuwen uit Venlo in de Tweede Wereldoorlog. In dit verhaal speelt de spoorwegovergang Vierpaardjes in Venlo een belangrijke rol. Zeldzaam boek. Nederlandstalig. Soft Cover - 108 pages. €  15,00
More Info
S36608  Click for more information Tiel op de vlucht - Tielse evacués welkom in Friesland. Irene Nieuwenhuijse. 2005, van Eck & Oosterink. Tiel op de Vlucht gaat over een van de grootste vluchtelingenstromen uit de Tweede Wereldoorlog. Alle Tielenaren moeten in januari 1945 van de Duitsers hun woonplaats verlaten, omdat Tiel na de Slag om Arnhem in de frontlinie ligt. Veel Tielenaren gaan naar Friesland, waar ze worden ingekwartierd bij de Friezen. Het boek schetst niet alleen het historische kader van deze evacuatie, het geeft ook royaal ruimte aan persoonlijke verhalen van deze barre tocht. Nederlandstalig. Hard Cover - 135 pages. €  20,00
More Info
S37884  Click for more information Viller-Bocage - Champ de bataille Le combat des Tigres Wittmann contre les Rats du Désert. Henri Marie/Georges Bernage/Jean-Pierre Benamou/Laurent Mari. 1993, Editions Heimdal. Op 13 juni 1944 raakt de 7e pantserdivisie, een prestigieuze Britse pantserdivisie die zich onderscheidde in Noord-Afrika en vervolgens in Italië, achter de Duitse linies en, terugvallend naar het oosten achter het front, snelt ze richting Villers-Bocage. Generaal Montgommery heeft zojuist Operatie Perch gelanceerd, die Caen in de tang zal nemen, een cruciale stad aan het front die via het zuidwesten en door het zuidoosten zal worden omsingeld. Een parachutisten divisie moet zelfs in de buurt van L’Orne (in de Evrecy-sector) worden gedropt om deze operatie te laten slagen. Villers-Bocage is net bereikt; de overwinning wordt duidelijker. Maar de Duitsers hebben de manoeuvre opgemerkt. Ten oosten van Villers-Bocage kijkt de Duitse tank-aas, Michel Wittmann, toe. Het heeft een van de krachtigste tanks van die tijd, een stalen kolos bewapend met een 88 mm kanon dat elke vijandige tank kan vernietigen. Wittmann is gewaarschuwd. Als hij de kop van de colonne voor zich ziet passeren, tot aan heuvel 213, rijd hij in de rij voertuigen die hij raakt en in tweeën snijdt. Meer Tiger-tanks arriveren als versterking, de Engelsen, verrassing, lijden verschrikkelijke verliezen. Maar ze zullen zich hergroeperen en de verdediging organiseren in het dorp Villers-Bocage, in afwachting van de tweede Duitse aanval. Bedreigd met omsingeling, worden de "woestijnratten" gedwongen zich terug te trekken; Operatie Perch is mislukt. Dit boek presenteert de strijdkrachten in organisatie, hun materialen, reconstrueert de strijd stap voor stap zoals het nog nooit eerder was gedaan en dankzij periodeverslagen kunnen we het strijdtoneel opnieuw bezoeken zoals het was in de avond van 13 juni 1944. Het duurt tot 4 augustus, wanneer de Britten uiteindelijk Villers-Bocage binnengaan, een Normandische stad die door de strijd werd verwoest en verwoest door het bombardement van 30 juni 1944, een stad die door oorlog werd gemarteld. Geschreven door Henri Marie, gemeenteraadslid van Villers-Bocage, die hier twaalf jaar onderzoek ter plaatse presenteert, door Georges Bernage, historicus-specialist van de Slag om Normandië, door Jean-Pierre Benamou, conservator van het Herdenkingsmuseum van de Slag om Normandie de Bayeux en Laurent Mari, onderzoeker, dit boek is een uitzonderlijk document, ondersteund door een rijke iconografie, foto's, reconstructies, kaarten, kleurendocumenten. Een boek om een ??stukje geschiedenis opnieuw te beleven, een stuk uit de Slag om Normandië . Franstalig. Hard Cover - 80 pages. €  27,50
More Info
S37933  Click for more information Historic Military Vehicles Directory . Bart Vanderveen. 1989, After the Batlle. Dit boek een zeer compleet overzicht van historische militaire voertuigen en mag niet ontbreken in de boekenkast van de liefhebber. Van elk voertuigen is een korte bescrijving met de belangrijkste gegevens en een duidelijke foto. Er is aandacht voor voertuigen uit een groot aantal landen. Engelstalig. Hard Cover - 400 pages. €  35,00
More Info
S37984  Click for more information 32nd Tactical Fighter Squadron Operations . P.E. van Oest e.a.. 1981, Military Publications International. Mooi boek met hele bijzondere (kleuren) foto's over de operaties van het 32 Tactical Fighter Squadron. Zeer zeldzaam boek!. Engelstalig. Soft Cover . €  22,50
More Info
S37991  Click for more information Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945 Band I + II - Band 1: Panzerschiffe, Linienschiffe, Schlachtschiffe, Flugzeugträger, Kreuzer, Kanonenboote Band 2: Torpedoboote, Zerstörer, Schnellboote, Minensuchboote, Minenrämboote. Erich Groner. 1983, Bernard & Graefe Verlag. Deze twee boeken geven een overzicht van alle schepen van de Duitse Marine in de periode 1815-1945. Voorzien van scheepsclassificaties, aantallen en namen-nummers en hun geschiedenis. Duitstalig. Hard Cover - 404 pages. €  35,00
More Info
S37992  Click for more information Groningen in oorlogstijd - Aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945. E.A.J. Boiten e.a.. 1980, Uitgeverij Knoop & Niemeijer. De geschiedenis van Groningen in de Tweede Wereldoorlog. Veel foto's. Geen stofomslag.. Nederlandstalig. Hard Cover - 227 pages. €  15,00
More Info
S38012  Click for more information Bridging the Continents in Wartime - Important Airmail Routes 1939-1945. Hans E. Aitink/Egbert Hovenkamp. 2005, Stichting Luchtpostgeschiedenis Tweede Wereldoorlog. Dit is een uitstekend boek dat de luchtpostroutes in oorlogstijd overal beschrijft de wereld. De routekaarten zijn uitzonderlijk. Elk routegedeelte bevat een tabel met allemaal vluchten op die route tijdens deze periode, voor zover bekend, niet alleen de eerste vlucht. Inbegrepen zijn de data van alle tussenstops evenals het vluchtnummer of naam van het vliegtuig. Onderzoeksinformatie is er in overvloed. Zowel historisch als aerofilatelische informatie wordt in detail verstrekt. Veel daadwerkelijke gevlogen covers zijn getoond. Elk hoofdstuk bevat een bibliografie voor verdere studie. Dit is een belangrijke bijdrage aan de aerofilatelische geschiedenis van deze verwarrende periode. Engelstalig. Soft Cover - 228 pages. €  25,00
More Info
S38055  Click for more information Uncle Merrill . Richard L. Argyle. 2000, Privé. Dit is het verhaal over Captain Merrill S. Olson van de USAAF. Hij was captain van de B-24J 44-40092 "Betty Jane" van de 389BG/565BS, airbase Hethel. Op 11-9-1944 keerde het toestel terug van een aanval op Duitsland en werd daarbij ernstig aangeschoten. Boven de Zaanstreek gaf de gezagvoerder de bemanning opdracht om te springen. De Co-piloot, Major Dowlswell (tevens de inlichtingenofficier van het squadron) verzocht de gezagvoerder of hij mocht proberen het toestel naar Engeland te vlioegen. Dit heeft hij gedaan. De rest van de bemanning kwam terecht in de Zaanstreek rond Wormer en Assendelft. Een deel van de bemanning werd door burgers opgevangen. Het niet kunnen vinden van de bemanningsleden gaf nogal wat consternatie bij de Duitsers en uiteindelijk heeft Rauter zich zelf bemoeid met de opsporing en de dreigingen richting bevolking. Uniek verhaal. In dit unieke document beschrijft een neef van Olson zijn leven een oorlogservaringen. Dit zeldzame boek is samengesteld uit kopieën en in een ringband samengebonden. Uiterst uniek document!. Engelstalig. Soft Cover . €  17,50
More Info
S38063  Click for more information Van vijanden omringd - Doesburg tijdens crisis en oorlog 1930-1945. Henk Pleiter. 2008, Diepenmaat Uitgeverij & Ontwerpbureau . Dit boek beschrijft de geschiedenis van het Gelderse Doesburg en de crisisjaren en in de Tweede Wereldoorlog. Ruim voorzien van foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 208 pages. €  21,50
More Info
S38074  Click for more information Operation Oyster - The daring low level attack on the Philips Radio Works. Kees Rijken/Paul Schepers/Arthur Thorning. 2014, Pen & Sword. Operatie Oyster werd op 6 december 1942 uitgevoerd door 2 Group RAF. Beschouwd als een opmerkelijk succes voor de geallieerden, kostte het de Duitsers naar schatting zes maanden productietijd op een kritiek punt in het conflict. Volgens de auteurs is het aan te voeren dat de operatie in feite veel belangrijker was dan Operatie Chastise, de Dambuster-aanval, terwijl ze accepteerden dat dit een opmerkelijk wapenfeit was. Operatie Oyster raakte de kern van wat Churchill 'de tovenaarsoorlog' tegen de Duitse radionavigatietechnologie noemde door een centraal centrum van activiteit aan te vallen; de Philips Radio Works in Eindhoven, Nederland. De ontwikkeling van elektronica in WO II was het belangrijkste technische aspect van wapens in de loop van het conflict. Aan beide kanten waren er grote vorderingen op het gebied van radar en communicatie, die in die tijd afhankelijk waren van het grootschalige gebruik van hoogfrequente radiostralen - er waren maar weinig bedrijven die de technologie hadden om deze te produceren, maar de leidende in Europa was Philips in Eindhoven. . Zo werd vastgesteld dat Philips het belangrijkste doelwit was. Drieënnegentig geallieerde vliegtuigen namen deel en in totaal gingen er veertien verloren. Maar het resultaat in termen van schade aan de vijand was aanzienlijk, wat de Duitse oorlogsinspanning aanzienlijk belemmerde en bijgevolg de geallieerden hielp. Ondanks deze feiten werd het verhaal van de aanval echter te weinig gerapporteerd en werden de inspanningen van de deelnemende vliegtuigbemanning weinig erkend. Ter vergelijking: de Dambuster-inval die zes maanden later plaatsvond, is de geschiedenis binnengegaan. Hier krijgt de over het hoofd geziene Oyster-aanval voor het eerst de aandacht die het verdient . Engelstalig. Hard Cover - 227 pages. €  19,50
More Info
S2444  Click for more information US Camera 1945 - The USA at War. Tom Maloney. 1944, T.J. Maloney. Schitterend fotoboek over Amerika en de Amerikanen in de Tweede Wereldoorlog. Heel veel zeldzame foto's. Foto's hebben begeleidende teksten. Engelstalig. Hard Cover - 4 pages. €  25,00
More Info
S14197  Click for more information Luchtvaartarcheologie in België - Speuren naar relieken uit de luchtvaartgeschiedenis. Cynrik de Decker. Uitgeverij de Krijger. Dit boek geeft een beeld van de activiteiten van de schrijver en zijn Stichting op het gebied van onderzoek naar de luchtoorlog. Niet alleen vinden ze de enige tastbare bewijzen van dat verschrikkelijke conflict maar telkens weer worden ze geconfronteerd met het verhaal van een vliegtuig en zijn bemanning. Nederlandstalig. . Soft Cover - 160 pages. €  7,50
More Info
S17724  Click for more information A Photographic history of World war II - Including the Battle of Britain. M. Wilkinson. 2010, Parragon. Mooi fotoboek over de Tweede Wereldoorlg, mer daarin opgenomen een speciaal deel over de Slag om Engeland. Engelstalig. Hard Cover - 256 pages. €  15,00
More Info
S18100  Click for more information Soldiers of the Sun - The Rise and Fall of the Imperial Japanese Army 1868-1945. Meirion & Susie Harries. 1991, Heinemann. in dit boek wordt de opkomst en ondergang van het Keizerlijke Japanse leger beschreven. Het behelst de periode 1868-1945, uiteraard gaat het grootste deel over de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Hard Cover - 472 pages. €  20,00
More Info
S19250  Click for more information Journal of the Military Jeep in action . Mark Askew. 2010, Jeep Promotions Ltd. Mooi fotoboek over de Jeep. In dit boek: Bantam Jeep Number 1, The Ford GPA (Seep) part 1, Gun and Gun Mounts on WWII Jeeps part 1. Engelstalig. Soft Cover - 72 pages. €  14,95
More Info
S19363  Click for more information Jonge Honden Oude Helden - Avonturen van een jonge Nederlandse onderzeebootmatroos tijdens de Tweede Wereldoorlog. Jan Biesemaat. 2002, Tirion. Dit meeslepende boek beschrijft de spannende oorlogsbelevenissen van matroos Jan Biesemaat op de Nederlandse duikboot 021. Na de Nederlandse capitulatie vlucht hij samen met andere 'jonge honden' van de marine-opleiding naar Engeland en meldt zich als vrijwilliger op de 021, die later één van de succesvolste Nederlandse duikboten bleek die aan de geallieerde kant meevochten. Biesemaats ervaringen vormen een vijf jaar durend avontuur vol drama en spanning: gevechten met Duitse U-boten, torpedering van vijandelijke schepen, het sneuvelen van kameraden, dieptebomaanvallen, spionagemissies, romantische ontmoetingen met liefjes aan wal en vechtpartijen. Na de Japanse capitulatie in 1945 stapt Jan Biesemaat als een van de weinige 'jonge honden' van het eerste uur weer van boord. Vijf lange jaren vol spanning, angst en vreugde op de duikboot hebben hem gemaakt tot een 'oude held'. Gespeend van valse heroïek is dit wervelende boek een zeer persoonlijk verslag van een van de laatste 'oude helden' van de duikbootoorlog 1940-1945. Nederlandstalig. Soft Cover - 301 pages. €  15,00
More Info
S20044  Click for more information Unexplained Mysteries of World War II . William B. Breuer. 1997, John Wiley & Sons. Gedurende de Tweede Wereldoorlog waren er vele vreemde gebeurtenissen, samenlopen van omstandigheden en andere toevalligheden. In dit boek staan veel van dit soort zaken opgetekend. Engelstalig. Soft Cover - 238 pages. €  15,00
More Info
S23938  Click for more information Reichsautozug "Deutschland" und Hilfszug "Bayern" - Die beiden grössten Autozüge der Welt in den 30-er Jahren . Horst Hinrichsen. 1967, Podzun-Pallas Verlag. Mooi fotoboek over deze autocolonnes die opgericht waren om de nazi-partij te steunen. Engelstalig. Hard Cover - 181 pages. €  16,00
More Info
S24207  Click for more information 1945 Entscheidung zwischen Rhein und Weser . Werner Niehuis. 1995, Motorbuch Verlag. Beschrijving van de strijd en het einde van de oorlog in Duitsland in het gebied tussen Rijn en Weser. Veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 237 pages. €  16,50
More Info
S25050  Click for more information De Dikke Boot - Herinneringen aan Hr.Ms. Karel Doorman. Arie Hoog. 1991, Uitgeverij B.V. Bonneville. Het boek is een persoonlijk eerbewijs aan het enige vliegkampschip dat ooit bij de Nederlandse marine heeft gevaren. De auteur werkte lange tijd als fotograaf aan boord. Hij droeg het boek op aan zijn vrouw en twee dochters als hartelijke dank voor hun medeleven tijdens zijn vele perioden van afwezigheid door plaatsingen op onder meer dit schip. Nederlandstalig. Hard Cover - 160 pages. €  35,00
More Info
S25212  Click for more information Vorwärts, Voran! - Die SS-Totenkopf-Division im Frankreich-Feldzug. 2006, Winkelried-Verlag. Fotoboek over de inzet van de 3e SS-Panzerdivisie Totenkopf tijdens de inval in Frankrijk. Het boek is samengesteld uit de opnames van de SS-Kriegsberichter Herman Ege, Karl F. Bauer en Herbert Bonda. Dit is een heruitgave van het boek dat in 1941 is uitgegeven. Bijzonder boek.. Duitstalig. Hard Cover - 184 pages. €  20,00
More Info
S25794  Click for more information Koninklijke Paketvaart Maatschappij - Stoomvaart en staatsvorming in de Indonesische archipel 1888-1914. J.N.F.M. à Campo. 1985, Uitgeverij Verloren. Van 1891 tot 1957 was de Koninklijke Paketvaart Maatschappij actief in de Indonesische archipel. Vele tientallen schepen zorgden vanuit havens als Tandjong Priok, Soerabaja en Singapore voor lijn verbindingen met de eilanden. Het werkterrein van de KPM strekte zich uit van Sumatra tot Nieuw-Guinea. Afgelegen eilandengroepen werden ontsloten voor verkeer en met rivierboten wist de KPM door te dringen tot het hart van Sumatra en Bornea. Engelstalig. Hard Cover - 248 pages. €  32,50
More Info
S26079  Click for more information De KNSM in de 2e Wereldoorlog - Gedenkboek van de KNSM 1937-1947. Opgedragen aan alle medewerkers en nabestaanden van de Koninklijke Stoomboor Maatschappij.. W.H.A. Wessels. 2001, Hermans Instore Marketing B.V.. Een kleine vijftig schepen van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij vergingen tijdens de Tweede Wereldoorlog als gevolg van oorlogshandelingen. Daarbij waren vele tientallen slachtoffers te betreuren. De risico's van het varen op zee tijdens WO II waren groot. Vanwege de zogenaamde 'vaarplicht' was er echter geen mogelijkheid om de gevaren op zee de rug toe te keren. Oud KNSM-medewerker Wim Wessels heeft in de avonturen van de verschillende KNSM-schepen en hun bemanningen bij elkaar gebracht. Wessels heeft tientallen boeken, tijdschriften en bronnen onderzocht, de gevonden gegevens chronologisch-thematisch gebundeld,waar nodig aan elkaar geschreven en aangevuld met herinneringen van oud-opvarenden. Daarmee ontstaat een vrijwel compleet beeld van een van de grote Nederlandse rederijen in oorlogstijd. Hoewel het misschien niet een boek is dat je in een adem uitleest vanwege het soms wat anekdotische karakter, bevat het heel veel boeiende wetenswaardigheden voor liefhebbers van de strijd ter zee. Geïllustreerd met klein afgedrukte zwart-witfoto's. De inhoudsopgave staat achterin het boek.. Engelstalig. Soft Cover - 310 pages. €  20,00
More Info
S26203  Click for more information Market Garden Revisited - WW2 Classics. Henk Zomers. 1987, Giesbers Media. Fotograaf Henk?Zomers legde tijdens de herdenkingstochten van Market Garden in 2014 meer dan honderd verschillende voertuigen vast. Zijn doel: het zo authentiek mogelijk registreren van de voertuigen die in september 1944 het zuidoostelijke deel van Nederland bevrijdden, in een zo authentiek mogelijke setting. In meer dan 130 foto’s registreerde hij de colonnes van operatie Market Garden, van motoren en jeeps tot zwaar transport, van Bren Carriers tot DUKWs en van lichte pansterwagens tot Shermans en M10’s. 120 Pagina’s met alleen maar full color foto’s van de voertuigen zoals ze in september 1944 door Nederland reden. Nederlandstalig. Hard Cover - 218 pages. €  22,50
More Info
S26471  Click for more information De vierde bondgenoot - De Nederlandse Strijdkrachten in Australië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Doug Hurst. Waanders Uitgeverij. Het verhaal van de Nederlandse strijdkrachten die in de Tweede Wereldoorlog vanuit basis in Australië ten strijde trokken tegen de Japanners. . €  15,00
More Info
S26588  Click for more information Leichte Jagdpanzer - Entwicklung - Fertigung - Einsatz. Walter J. Spielberger/Hilary L. Doyle/Thomas L. Jentz. 1992, Motorbuch Verlag. Dit boek bespreekt de ontwikkeling, bouw en inzet van Duitse lichte Jagdpanzers gedurende de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van veel foto's en schaaltekeningen. Duitstalig. Hard Cover - 198 pages. €  20,00
More Info
S26749  Click for more information Feuersturm über Hamburg - Die Luftangriffe auf Hamburg im 2. Weltkrieg und ihre Folgen. Hans Brunswig. 1998, Motorbuch Verlag. Boek over de luchtaanvallen op Hamburg. Ook beschreven de vuurstorm die Hamburg trof. Veel foto's waarvan sommige schokkend. Duitstalig. Hard Cover - 470 pages. €  15,00
More Info
S27049  Click for more information Herinneringen aan een Wonder/Memories of a Miracle - De voedseldroppings van april-mei 1945. Hans Onderwater. 1976, Ad. Donker. Boek over de voedseldroppings in West Nederland in 1945. Het bevat heriinneringen en verhalen van hen die het meemaakten. Op de grond en in de lucht. Het boek is in het Engels en Nederlands. Engelstalig. Hard Cover - 279 pages. €  16,50
More Info
S27141  Click for more information Allies - Pearl Harbour to D-Day. John S.D. Eisenhower. 1999, Da Capo Press. dwight D. Eisenhower zei ooit: "The history of alliances is a history of failure". Dit boek, geschreven door zijn zoon, laat zien dat de Anglo-Amerikaanse samenwerking in de Tweede Wereldoorlog geen "failure" was. Duitstalig. Hard Cover - 400 pages. €  16,50
More Info
S27209  Click for more information Die Schweiz muss noch geschluckt werden! - Hitlers Aktionspäne gegen die Schweiz. Klaus Urner. 1980, Verlag NZZ. In dit boek worden de plannen van Adolf Hitlet ten opzichte van Zwitserland besproken. Hij was van plan ook dit land te gaan bezetten. Voorzien van een aantal foto's en kaarten. Duitstalig. Hard Cover - 288 pages. €  30,00
More Info
S28952  Click for more information Supreme Gallantry - Malta's Role in the Allied Victory 1939-1945. Tony Spooner. 1993, John Murray. Dit boek beschrijft de rol van het eiland Malta bij de geallieerde overwinning in de Tweede Wereldoorlog. Ondanks dat het eiland zwaar werd aangevallen was het een basis voor luchtmacht en marineeenheden voor aanvallen op de vijand. Tevens was het een springplank voor de uiteindelijke invasie van Italië. Engelstalig. Soft Cover - 432 pages. €  17,50
More Info
S28961  Click for more information Vlucht van Vliegend Fort eindigt in de Noordoostpolder . J. de Lange. 1994, Gemeente Noordoostpolder. Dit boek beschrijft hoe B-17 Flying Fortress 42-31189 "Paragon" van 379BG/525BS crashed in de Noordoostpolder en wat het lot is van haar bemanning. Dit is een zeer zeldzaam boekje. Nederlandstalig. Soft Cover - 56 pages. €  14,00
More Info
S29691  Click for more information De Wherebom - Ontmanteling van een Purmerendse legende 1941-2006. Jeroen Dirks. 1965, Gemeente Purmerend. Dit is het verhaal van de ontmanteling van een Engelse 1900 pds bom in het Noord-Hollandse Purmerend. Hierbij werd een hele stadswijk ontruimd. Het verhaal wordt verteld van dropto ontploffing op zee. Nederlandstalig. Hard Cover - 366 pages. €  10,00
More Info
S29692  Click for more information Namen uit het verleden herinneringen nu . Hille Oppedijk/Harry Feenstra. 2006, Gemeente Ferweradiel. Dit boek gaat over de in Hallum, Friesland, begraven liggende oorlogsvliegers. Boek heeft de handtekening van een der auteurs. Nederlandstalig. Hard Cover - 64 pages. €  10,00
More Info
S29840  Click for more information Dangerous Assignment - An Artillery Forward Observer in WWII. William B. Hanford. 1990, Stackpole Books. Dit is het persoonlijk verhaal van de auteur, die als vooruitgeschoven artilleriewaarnemer dienst deed bij de 103e Infanteriediviesie van het 7e Amerikaanse leger. Hij vocht in Frankrijk en Duitsland. Engelstalig. Soft Cover - 374 pages. €  16,50
More Info
S30319  Click for more information Der Panzerkampfwagen III und seine Abarten - Band 3 der reihe Militärfahrzeuge. Walter J. Spielberger. 1984, Motorbuch Verlag. Mooi boek over de Panzerkampwagen III en de daarvan afgeleide voertuigenin het Duitse leger in de periode 1935-1945. Veel foto's en tekeningen. Van de tekeningen een deel in kleur. Duitstalig. Hard Cover - 169 pages. €  20,00
More Info
S30320  Click for more information Der Panzerkampfwagen IVund seine Abarten - Band 5 der reihe Militärfahrzeuge. Walter J. Spielberger. 1975, Motorbuch Verlag. Mooi boek over de Panzerkampwagen IV en de daarvan afgeleide voertuigenin het Duitse leger in de periode 1935-1945. Veel foto's en tekeningen. Van de tekeningen een deel in kleur. NB. Pagina 106/107 ligt los. Duitstalig. Hard Cover - 163 pages. €  17,50
More Info
S30324  Click for more information German Military Transport of World War Two - Lorries and Cars of the German Army 1933-1945. John Milsom. 1975, PBS. Mooi boek waarin all perseonen- en vrachtwagens van het Duitse leger in de Tweede Wereldoorlog worden beschreven. Van alle voertuigen een foto. Engelstalig. Hard Cover - 224 pages. €  20,00
More Info
S30540  Click for more information Van deur tot deur over zee - De historie van de Kustvaart 1945-1970. Barend van Lange/Bert Kruidhof. 2000, Uitgeverij De Alk B.V.. Met dit boek gaan de auteurs in op de explosieve ontwikkeling van de Nederlandse kleine handelsvaart in de mid-jaren vijftig. De gehavende vloot staat voor de bijna onmogelijke taak haar vooroorlogse leidende rol opnieuw te veroveren. De lezer krijgt niet alleen een indruk van de moeizame wederopbouw van de kustvaartvloot, maar ook van de wilskracht van varend Nederland er in de nieuwe tijd wat moois van te maken. Het verhaal eindigt in 1970 wanneer de voor de kustvaart magische grens van 499,9 brt wordt losgelaten. Dan wordt ook antwoord gegeven op de vraag: "Waar zijn ze gebleven? De schepen en de mannen, die erop voeren? En dat leidt soms tot opmerkelijke ontdekkingen. . Nederlandstalig. Hard Cover - 144 pages. €  17,50
More Info
S30685  Click for more information Bewaker van de Pacific - The Consolidated PBY. Prudent Staal. 1997, All Media Productions. het amfibisch vliegtuig, de Catalina PBY-5(A), heeft een grote en vaak heroïsche rol gespeeld in de geschiedenis van Nederland en die van haar Marineluchtvaartdienst. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de "Cat", zoals het vliegtuig door insiders werd genoemd, aan de zijde van de Geallieerden grootschalig ingezet bij de strijd tegen de Japanse overheersing in het voormalig Koninkrijksdeel Nederlands Oost-Indië. Na de overdracht aan Indonesië werden de vliegtuigen overgebracht naar voormalig Nederlands Nieuw-Guinea en werd de "Cat" in Nederland veelvuldig gebruikt bij het opsporen en redden van drenkelingen. Nederlandstalig. Hard Cover - 295 pages. €  20,00
More Info
S30851  Click for more information 75 jaar MLD . G.H. Kamphuis. 1992, Uitgeverij De Alk. Onlangs vierde de Marine Luchtvaart Dienst (MLD) zijn 75ste verjaardag met een open dag op de eigen vliegbasis Valkenburg. De overweldigende opkomst laat zien dat de belangstelling van de Nederlandse bevolking voor (delen van) de krijgsmacht onverminderd groot is. Ook ter gelegenheid van de verjaardag is dit jubileumboek uitgekomen. Het beschrijft in vogelvlucht de geschiedenis van het onderdeel van de marine dat voor verkenning en bijvoorbeeld onderzeebootbestrijding gebruik maakt van vliegtuigen en helikopters. Aandacht wordt besteed aan de grondleggers van de dienst, aan de vliegtuigen die in heden en verleden deel uitmaakten van de MLD, aan de eigen vliegkampen en aan de toekomst van dit onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht. Het boek is rijk geïllustreerd met tientallen zwart-wit foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 80 pages. €  7,50
More Info
S30971  Click for more information P & O in the Falklands - A Pictorial record 5 April - 25 September 1982. 1982, P & O Steam Navigation Company. Tijdens de Falklandoorlog in 1982 werden door de Britse Marine enkele schepen van P & O gevorderd. In dit boek een fotografische geschiedenis van deze schepen tijdens de Falklandoolog. Engelstalig. Soft Cover - 86 pages. €  16,00
More Info
S31311  Click for more information Deutsche Kampfpanzer und Kampffahrzeuge 1934-1945 - Tarnanstriche - Bewaffnung. Bruce Culver/Bill Murphy. 1976, Podzun-Pallas Verlag. Boek waarin voornamelijk de camouflagepatronen van Duitse voertuigen en tanks wordt besproken. Veel foto's en kleurentekeningen. Duitstalig. Hard Cover - 96 pages. €  15,00
More Info
S31820  Click for more information Die Deutsche Reichsbahn im Zweiten Weltkrieg . Janusz Piekalkiewicz. 1998, Transpress Verlag. Mooi boek over de Duitse Reichsbahn gedurende de Tweede Wereldoorlog. Heel veel, soms bijzondere, foto's. Duitstalig. Hard Cover - 194 pages. €  20,00
More Info
S31890  Click for more information Hr.Ms. Abraham Crijnssen - Van mijnenveger tot museumschip. R.E. van der Horst Pellekaan. 2006, Uitgeverij Aprilis. Weinig schepen van de Koninklijke Marine hebben zo'n heroïsch verleden als de mijnenveger Hr.Ms. Abraham Crijnssen. Velen kennen het verhaal van de spectaculaire ontsnapping uit Nederlands-Indië in maart 1942. Gecamoufleerd als tropisch eiland misleidde het vaartuig de Japanse patrouilles en bereikte veilig de havenplaats Geraldton op de westkust van Australië. Auteur R.E. van Holst Pellekaan beperkt zich in deze scheepsmonografie echter niet tot dit spannende verslag. Hij volgt de Abraham Crijnssen vanaf de kiellegging in 1936 tot aan het moment van afmeren aan de kade bij het Marinemuseum in Den Helder bijna 70 jaar later. De levensloop van de mijnenveger kent veel raakvlakken met belangrijke episodes uit de Nederlandse geschiedenis. De lezer vaart mee naar de Oost, beleeft de ontsnapping naar Australië, konvooieert koopvaardijschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog en patrouilleert in Indische wateren. De Abraham Crijnssen was een mijnenveger met patrouille- en konvooitaken, opleidingsschip, netpoortschip, korpsschip voor zeekadetten en uiteindelijk museumschip. De belevenissen van het schip en haar opvarenden vormen samen een boeiend relaas. Nederlandstalig. Hard Cover - 72 pages. €  16,00
More Info
S32154  Click for more information Verguisd en Geprezen - Hr.Ms. Karel Doorman. LTZ1 Willem Geneste. Bonneville. Mooi boek over de geschiedenis van Hr. Ms. Karel Doorman, het Nederlandse Vliegdekschip. Voorzien van vele foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 119 pages. €  20,00
More Info
S32259  Click for more information Enthüllung - Aufzeichnungen und Fotos des Nachrichtensoldaten Georg Zimmermann aus dem Kriege gegen Frankreich 1940 und die Sowjetunion 1941/45. Wingolf Scherer. 2012, Helios Verlag. Georg Zimmermann, geboren in 1909 in Engeland en nadat het gezin naar Keulen verhuisde, lid van de SA geworden, ging in 1939 op bijna dertigjarige leeftijd de oorlog in. Zijn archief van de oorlogsjaren tot 1945 biedt onthulde situaties en inzichten in de waargenomen realiteit van de oorlog. Als een fervent soldaat beschrijft hij zijn steeds moeilijker wordende weg door de gevechten in Frankrijk in 1940 en in Rusland in 1941-1944. Als luitenant bij de Verbindingsdienst, gaat hij in mei 1945 in Stiermarken in Engelse krijgsgevangenschap. Zijn kijk op processen, mensen, landschappen, steden en plaatsen bevat stemmingen, sensaties en waarnemingen geven een goed beeld van de situatie in de oorlog binnen de Wehrmacht. Interessant boek. Duitstalig. Hard Cover - 138 pages. €  18,50
More Info
S32579  Click for more information Der Panzer-Kampfwagen Panther und Seine Abarten - Band 9 der Reihe "Militärfahrzeuge. Walter J. Spielberger. 1994, Motorbuch Verlag. In dit boek de ontwikkeling en de inzet van de Duitse Panzerkampfwagen Panther tank. Voorzien van veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 284 pages. €  20,00
More Info
S33139  Click for more information Spezial-Panzerfahrzeuge des Deutsches Heeres - Band 8 der reihe Militärfahrzeuge. Walter J. Spielberger. 1987, Motorbuch Verlag. In dit boek de ontwikkeling en de inzet van de Duitse speciale pantservoertuigwen. Voorzien van veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 219 pages. €  20,00
More Info
S33357  Click for more information Een blik op bezet Nederland - Luchtfoto's van de Geallieerden. G. Staal/R.P.G.A. Voskuil. 1980, Studium Generale Landbouwhogeschool. Boek met allemaal door de Geallieerden gemaakte luchtfoto's met beschrijving. Met handtekening van auteur Voskuil. Rug iets ingescheurd. Nederlandstalig. Soft Cover - 96 pages. €  15,00
More Info
S33368  Click for more information Lt. Arthur Wilson Starratt - Bommenrichter van de B-17 Flying Fortress "No Balls at All". Janny Herfst. 2014, NL Books. De B-17 "No Balls at All" maakt op 24 februari 1944 een noodlanding bij het Noord-Hollandse dorpje Vijfhuizen. Dit boek beschrijft de vlucht, noodlanding en het verhaal van de bommenrichter nadat hij krijgsgevangen is gemaakt. Voorts wordt het contact van de schrijfster met in eerste instantie Art Starratt zelf en later met zijn dochters beschreven. Interessant boek. NIEUW BOEK!. Nederlandstalig. Hard Cover - 80 pages. €  17,50
More Info
S33718  Click for more information Neergestort in de Holierhoekse Polder - Het verhaal van de Wellington Z1321 en haar bemanning. Pieter Schlebaum. Strreekmuseum Jan Anderson. "F.T.R", deze drie letters werden in de ochtend van 26 maart 1942 met een krijtje achter de namen van de zes bemanningsleden van de Z1321 genoteerd op een groot bord in de vliegbasis bij Grimsby aan de Britse oostkust. Failed to Return, zo luidde de onheilspellende betekenis. De bommenwerper van het type Vickers Wellington Mk.IV was die nacht niet teruggekeerd van haar missie naar Essen, waar de fabriek van de Duitse staal- en wapenproducent Krupp gebombardeerd had moeten worden. Het is niet bekend of de Z1321 Essen bereikt heeft en of ze haar bommen heeft kunnen lossen op het doel. Mist boven de Duitse stad bemoeilijkte de missie en mogelijk werden de bommen op de verkeerde plek afgeworpen. Hoe dan ook, het toestel werd op de terugtocht naar Engeland geraakt door Duits luchtafweergeschut en stortte neer in de Holierhoekse Polder bij Vlaardingen. Alle bemanningsleden, twee Canadezen en vier Britten, kwamen om. Nederlandstalig. Soft Cover - 52 pages. €  15,00
More Info
S33773  Click for more information Op het slagveld - Militaire conflicten die de geschiedenis veranderden. Christer Jorgensen. 2008, Parragon. Een toegankelijke en rijk geïllustreerde inldeding tot desrtig van de meest bekende veld-, zee- en luchtslagen uit de geschiedenis, waronder Marathon, Hastings, Trafalgar, Austerlitz, Waterloo, Gettysburg, de Somme, Stalingrad, D-Day, Operatie Iraqi Freedom en vele andere. Bevat overzichtelijke kaarten in kleur, die in één oogopslag de beslissende stappen in elke slag laten zien. Met neer dan 250 verhelderende foto's en illustraties van uniformen, tactieken en militaire technologie. Nederlandstalig. Hard Cover - 256 pages. €  10,00
More Info
S33903  Click for more information Luchtoorlog boven Ede - Vliegtuigcrashes en bombardementen in de Gelderse Vallei. Evert van de Weerd. 2009, BDU Uitgevers. Boven Ede heeft zich veel afgespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vliegtuigen van geallieerde luchtstrijdkrachten, die in grote formaties richting Duitsland vlogen om bombardementen uit te voeren, werden vanaf de grond bestookt door Duits afweergeschut en in de lucht door de vliegtuigen van de Luftwaffe. Zowel van de geallieerden als van de Luftwaffe zijn in de Gelderse Vallei zo'n vijftig vliegtuigen gecrasht. Dit boek beschrijft zestien van de geallieerde crashes; hun reis, type vliegtuig, hun doel, de crash zelf en het gevolg daarvan voor de vaak zeer jonge bemanning, waarbij ook de rol van de Edese burgers en het verzet wordt belicht. Nederlandstalig. Hard Cover - 213 pages. €  16,50
More Info
S33967  Click for more information Eenige wakkere jongens - Nederlandse oorlogsvliegers in de Britse luchtstrijdkrachten 1940-1945. Erwin van Loo. 2013, Boom. Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen ruim 650 Nederlanders deel aan de luchtstrijd boven Europa. Bijna 235 van hen kwamen daarbij om. Wie waren zij? Dit boek is de eerste integrale studie over de Nederlandse strijdkrachten in Groot-Britannië. Het boek beschrijft de tot dusver onderbelichte geschiedenis van een groep onverschrokken jongemannen - uitgeweken militairen, vrijwilligers van overzee en Engelandvaarders - die hun leven riskeerden voor de vrijheid van anderen. NIEUW BOEK!. Nederlandstalig. Hard Cover - 184 pages. €  30,00
More Info
S34015  Click for more information Gevallen helden - Vliegtuigcrashes in de gemeente Epe 1940-1945. Gerrit en Silvie Kamphuis. 2012, Uitgeverij Gelderland. Gevallen Helden is een historische uitgave met uitgebreide informatie over de vliegtuigcrashes. Informatie die via zorgvuldig bronnenonderzoek tot stand is gekomen. Zo heeft Gerrit Kamphuis onder andere contact gehad met nationale archieven, overlevenden en nabestaanden in Engeland, Amerika en Duitsland. Ook diverse andere personen die in het verleden al diepgaand onderzoek pleegden naar dit onderwerp, hebben hun onderzoekresultaten beschikbaar gesteld voor dit boek. Gevallen Helden is hierdoor rijk gevuld met oude fotos van bemanningsleden en vliegtuigen en documenten zoals vliegroutes en politierapporten.. Nederlandstalig. Hard Cover - 306 pages. €  20,00
More Info
S34160  Click for more information Mengele - Die Jagd auf den Todesengel. Gerald L. Posner/John Ware. 1993, Aufbau-Verlag. Waarom werd Josef Menegele, de onbarmhartige voltrekker van de Holocaust, nooit gepakt, voor het gerecht gebracht om zijn verdiende straf te ontvangen. De auteurs hebben in jarenlange arbeid de levenssituatie van de naast Adolf Eichmann meest gezochte Nazi-oorlogsmisdadiger onderzocht. Ze bestudeerden talloze documenten, lazen dagboeken en brieven, sparken met kranten, ondergeschikten en vrienden van Mengele. Zo konden ze een spannende biografiemet veel O-momenten nagenoeg de hele levensloop van de Nazi-oorlogsmisdadiger rekonstrueren en in inkijk geven in de psyche van de opgejaagde massamoordenaar. Duitstalig. Hard Cover - 432 pages. €  18,00
More Info
S34588  Click for more information S.O.S. - In de Wielingen - Scheepscalamiteiten in het Vlaamse kustgebied. Cor Heijkoop. 2012, Drukkerij Durenkamp. Maritiem schrijver Cor Heijkoop sluit met S.O.S. – in de Wielingen, Scheepscalamiteiten in het Vlaamse kustgebied, zijn boekenreeks over scheepsrampen in het Scheldegebied af. In zijn nieuwste boek richt hij de aandacht op de Wielingen. In het boek komen kapiteins, loodsen en hulpverleners persoonlijk aan het woord via de vele getuigenverklaringen en -verslagen. Daardoor is S.O.S. – in de Wielingen meer dan zomaar een geschiedenisboek geworden. Het is of je er zelf bij bent geweest. Nederlandstalig. Hard Cover - 144 pages. €  20,00
More Info
S35328  Click for more information Das Mordschloss - Auf der Spur von NS-Verbrechen in Schloss Hartheim. Tom Matzek. Kremayr & Scheriau. De geschiedenis van het Oostenrijkse Kasteel Hartheim, de vernietigingsinstelling voor "onwaardig leven" in het Derde Rijk, dat werd beschouwd als een "geheime Staats aangelegenheid", heeft tot nu toe een hele reeks onbekende "witte" vlekken gehad. De auteur Tom Matzek verzamelt al drie jaar gegevens en feiten en geeft nu voor het eerst in zijn boek een analyse van de historische gebeurtenissen rond Hartheim. De lotsverhalen van families die hun vaders, moeders, zonen en dochters hebben verloren en van vaders die ambitieus zijn geworden en zich hebben ingezet voor massamoord vanwege ambitie en dienstverlening, dienen hem als basis. Duitstalig. Hard Cover - 318 pages. €  19,50
More Info
S35427  Click for more information From Dutch to Dutch - De luchtoorlog boven Nijkerk, Putten en Voorthuizen e.o. Verzet en Wapendroppingen, SAS operations op de Veluwe. Jaap Vermeer. 2010, Privé Uitgave. Privé uitgegeven boek waarin 16 vliegtuigcrashes uit de Tweede Wereldoorlog in de omgeving van Nijkerk, Putten en Voorthuizen worden beschreven . Nederlandstalig. Soft Cover - 36 pages. €  20,00
More Info
S35465  Click for more information Noodsein boven Zeeland - De crash van een Amerikaanse bommenwerper in een Zeeuwse polder. Mark van den Dries. 2012, Uitgeverij Aspekt. Op 18 september 1944, dag twee van operatie Market Garden, werd het Zeeuwse Heinkenszand opgeschrikt door een geronk. De burgers die naar buiten renden, zagen nog net een bommenwerper op hun dorp afkomen, waaruit meerdere parachutisten sprongen. De Amerikaanse B-24 Liberator scheerde rakelings over het dorp en sloeg in een polder aan de grond. Twee jonge vliegeniers kwamen om, zes anderen werden gearresteerd door de aansnellende Duitse soldaten. Maar niet alleen de Duitsers kwamen in actie: plaatselijke verzetsstrijders schoten twee gevluchte Amerikanen te hulp en wisten hen uit handen van de bezetter te houden. Dit boek vertelt het verhaal van een groep Amerikaanse jongemannen die hun leven riskeerden boven een vreemd continent. Er wordt stil gestaan bij hun missies, de omstandigheden rondom de fatale crash en hun grimmige lot dat daar op volgde. Maar dit is ook het verhaal van de plaatselijke verzetsgroep, die door de pilotenhulp het vuurpeloton riskeerde. We volgen de gearresteerde radiotechnicus Elton Soutwell als hij ons meeneemt op een erbarmelijke reis langs kazernes en vernietigingskampen tot aan een wreed welkom in een Pools krijgsgevangenenkamp. Hij vertelt over hoe hij maar ternauwernood de beruchte Zwarte Mars overleefde en over zijn ontsnapping aan de Duitse bewakers. Nederlandstalig. Soft Cover - 322 pages. €  18,50
More Info
S35868  Click for more information Jagdpanther - Militaria in Detail 4. Janusz Ledwoch. 2000, Wydawnictwo Militaria. Mooi boek met detailbeschrijvingen en detail foto's en tekeningen (allemaal in kleur) van de Jagdpanther. Engelstalig. Soft Cover - 38 pages. €  15,00
More Info
S35996  Click for more information Varen, Vechten en Berechten - Nederlandse maritieme rechtspraak op het grondgebied van Groot-Brittannië gedurende de Tweede Wereldoorlog. Anne-Marie Smit. 1991, Gouda Quint BV. Op 10 mei 1940 werd Nederland in de Tweede Wereldoorlog betrokken. Een groot deel van de Nederlandse koopvaardijvloot, week uit naar Groor-Brittannië. Daar wachten de opvarenden harde jaren vol gevaar. De koopvaardij werd ingezet voor de Geallieerde strijd. "Varen en Vechten" was het devies. Zo werd door de autoriteiten een vaarplicht voor de koopvaardijmensen ingesteld. Wiue weigerde te varen of zich anderszins van het rechte pad bewoog werd voor een maritieme rechtbank gedaagd. Dit boek beschrijft de Nederlandse maritieme rechtspraak op het grondgebied van Groot-Brittannië. Nederlandstalig. Soft Cover - 174 pages. €  15,00
More Info
S36002  Click for more information Bremen im Bombenkrieg - Es regnet Feuer! 1940-1945. Georg Schmidt. 2004, Wartberg Verlag. De verzameling herinneringen die in het boek is geselecteerd, is het resultaat van een interviewserie over het project 'Bremen in de bombardementenoorlog - hedendaagse getuigen herinneren'. Hiervoor zijn mensen uit Bremen geïnterviewd die de luchtaanvallen tussen 1940 en 1945 hebben meegemaakt. Naast de herinneringen zijn er getuigenissen die zijn opgeschreven als een persoonlijk ervaringsrapport, als een dagboek of schriftelijk onmiddellijk na de ervaring en dus, naast de onmiddellijke gebeurtenissen, vooral de bombardementen, de kleur van de tijd duidelijk maken. Folders en folders en voorstellingen uit publicaties van die tijd zijn bedoeld om in contrast te staan ??met het geheugen zestig jaar na de gebeurtenissen. Het boek dicht daarmee een gat in de geschiedenis van de luchtoorlog in Bremen door de herinneringen aan de inwoners van Bremen centraal te stellen, die de auteurs graag aan een breder publiek willen presenteren. Duitstalig. Hard Cover - 63 pages. €  25,00
More Info
S36155  Click for more information Ontmoeting met de Grijze Monnik . A.E. Robinson. 1979, At-See. Beschrijving van de crash-landing van de Vickers Wellington Mk 1 C  serienr X 9873 KO  P 115 squadron group 3 RAFBomber Squad op Schiermonnikoog (westerstrand). Nederlandstalig. Soft Cover - 40 pages. €  15,00
More Info
S36156  Click for more information De April-Mei-Stakingen van 1943 . P.J. Bouman. 1950, Martinus Nijhoff. In dit boek worden de stakingen die in april/mei 1943 in het hele land plaatsvonden tegen de Duitsers uitvoerig beschreven. Zeldzaam boek!. Nederlandstalig. Hard Cover - 483 pages. €  20,00
More Info
S36178  Click for more information Mecklenburg 1945 . Joachim Schultz-Naumann. 1990, Universitas. Dit boek beschrijft de strijd en het einde van de oorlog in de Duitse Landsstreek Mecklenburg. Duitstalig. Hard Cover - 363 pages. €  16,00
More Info
S36872  Click for more information Jongens, ik moet gaan zemmen . Pier Pennings. 2019, Stichting Traveling Light Art Projects. In dit boek vertelt de auteur het verhaal van Spitfirepiloot Abraham Ephraïm (Bram) Pennings, de jongste broer van zijn vader, die op 28 april 1941 bij een aanval op vliegveld Oost Souburg in de Westerschelde stort en sneuvelt. Het boek "Jongens, ik moet gaan zwemmen" – de laatste woorden van Bram – vertelt hoe de avontuurlijke zendelingszoon op zijn zeventiende jaar de HBS ontvlucht, om zijn droom piloot te worden te vervullen. Hij lift via Brindisi naar zijn ouders in Egypte, en eenmaal KNIL piloot in Nederlands Indië wordt hij in 1940 als Spitfire-piloot uitgeleend aan de RAF in Londen. Van vliegveld Kemajoran, Jakarta, vliegt hij naar Manilla, en van daar met een Clipper vliegboot de Pacific over, en landt in San Francisco. Hij reist door naar Canada, waar hij prinses Juliana en de prinsesjes ontmoet. Eenmaal in Londen spreekt hij prins Bernard. Zijn laatste pleisterplaats is Hornchurch Aerodrome, vanwaar hij in zijn Spitfire "Ons Aller Belang" opstijgt voor zijn eerste gevechtsvlucht. Bij de aanval op vliegveld Vlissingen wordt hij aangeschoten door de Duitse FLAK, en stort neer in de Westerschelde. 24 jaar is hij dan, en nooit teruggevonden. Hij ligt nog steeds met zijn Spitfire op de bodem van de zee.. Nederlandstalig. Soft Cover - 58 pages. €  15,00
More Info
S37879  Click for more information In Europese velden van Serajevo tot Compiègne - Reisgids over de Eerste Wereldoorlog. Korneel De Rynck. 2017, Uitgeverij Manteau. Er bestaan veel reisgidsen naar sporen van de Eerste Wereldoorlog in België en Frankrijk, maar dit is de eerste gids die de Grote Oorlog echt vanuit een groot Europees perspectief belicht. Korneel De Rynck trekt naar de belangrijkste plaatsen van de oorlog in Europa en doet maar liefst twaalf landen aan. Hij bezoekt uiteraard België en Frankrijk, waar hij ook de platgetreden paden verlaat en op minder bekende plekken komt, en hij reist naar Italië, Slovenië, Bosnië, Servië, Macedonië, Griekenland, Turkije, Polen, Oekraïne en Wit-Rusland. De Rynck geeft een handig overzicht van de interessantste sporen, monumenten, begraafplaatsen en musea die je per locatie kunt bezoeken en hij wijst de weg ernaartoe. Tegelijk schetst hij het bredere plaatje en vertelt hij het verhaal van de grote veldslagen. De geselecteerde plaatsen zijn niet alleen historisch belangrijk, het zijn ook prachtige bestemmingen. Want zo lelijk de oorlog was, zo mooi is het landschap waarin de strijd ooit woedde... Vaut le détour!. Nederlandstalig. Soft Cover - 288 pages. €  15,00
More Info
S37880  Click for more information Normandië in de voetsporen vanm de geallieerden - Historische Route. Aad Spanjaard. 2006, Elmar B.V.. 6 juni 1944, voor velen een datum om nooit te vergeten. Het was D-day, de dag van de geallieerde invasie in Normandië. De dag waarop in bezet Europa de hoop op bevrijding begon te gloren. Dit boek toont u dat er in het Normandische landschap nog veel is wat herinnert aan de invasie en de daarop volgende slag. U volgt dezelfde weg als de geallieerden, vanaf de invasiestranden tot aan Parijs. Voor degenen die willen zien waar en hoe de invasie plaatsvond en wat er daarna gebeurde is deze gids een onmisbaar hulpmiddel.. Nederlandstalig. Soft Cover - 152 pages. €  15,00
More Info
S37881  Click for more information Major & Mrs Holt's Definitive Battlefield Guide D-Day Normandy Landing Beaches . Major & Mrs Holt. 2012, Pen & Sword. Dit is al de bestverkochte Engelstalige gids voor het gebied, algemeen bekend als 'THE BIBLE', dit is de zesde, volledig herziene, up-to-date, veel uitgebreidere editie van de DEFINITIEVE GIDS VOOR DE D-DAY NORMANDIË LANDSTRANDEN . De derde in de belangrijke serie Battlefield Guides van de Holts (na de Somme en de Ypres Salient) gebruikt dezelfde, veelgeprezen formule. Nogmaals, de koude feiten zijn doorspekt met anekdotes over moed, humor, verdriet en menselijkheid. Deze nieuwe editie bevat nu: - Alle landingsstranden: JUNO, SWORD, GOLD, OMAHA, UTAH - Alle luchtlandingsoperaties: Brits en Amerikaans - Twee naderingsroutes; Zes getimede en gemeten reisroutes - 21 in-tekst reisplannen, gevechtskaarten en diagrammen - Ongeveer 400 aanbevolen sites binnen het geplande D-Day-gebied, allemaal met foto's, elk met breedtegraad- en lengtegraadreferenties (nieuw voor deze editie) - Meer dan 400 kleurenfoto's, 352 pagina's - Gedenktekens / musea / batterijen / bunkers / landingsvelden - Geallieerde en Duitse oorlogsbegraafplaatsen - Historische achtergrond van de landingen - De plannen en wat er werkelijk is gebeurd - Informatie over geallieerde en Duitse oorlogsgravenverenigingen - Veteranen- en andere herdenkingsverenigingen - Toeristische informatie over Normandië: waar te verblijven / waar te eten - Cameo's over persoonlijkheden - VC's / MOH's / Dichters / fotografen enz ... Verpakt met de gevechtskaart van de landingsstranden van Normandië met de zee-aanvalsformaties voor UTAH-, OMAHA-, GOLD-, JUNO- en SWORD-stranden en de luchtaanvalformaties rond Ste Mere Eglise en Pegasus-brug; de D-Day-doelstellingen en de terreinen die op D-Day zijn behaald . Engelstalig. Soft Cover - 350 pages. €  25,00
More Info
S37882  Click for more information De Grote Oorlog Toen en Nu - W.O. I in monumenten en begraafplaatsen. Staf Schoeters. 2011, Uitgeverij Davidsfonds. De gruwel van de Eerste Wereldoorlog mondde uit in een imposante culturele erfenis van gedenktekens, monumenten en begraafplaatsen. Dit boek brengt toen en nu samen: het relaas van de Grote Oorlog, verteld aan de hand van de vaak zeer mooie en dramatische gedenkplaatsen verspreid over het hele Belgische grondgebied. Een relaas boordevol bijzondere invalshoeken, aangrijpende verhalen en een vernieuwde poging om inzicht te verwerven in waanzin en chaos. Het verhaal van toen en nu begint op 4 augustus 1914, wanneer nabij de Duitse grens in de buurt van het dorpje Thimister de eerste Belgische militair, een verkenner, sneuvelt en er in 1923 ook een monument krijgt. Het eindigt met de laatste militairen die in Bergen sneuvelen op 11 november 1918. De specifieke aanpak van dit boek, opgevat binnen zowel een chronologisch als geografisch kader, levert een uniek inzicht op, omdat het aantal graven gestaag toeneemt met het voortschrijdende oorlogsgeweld. Van die ene dode in Thimister gaat het verder naar de graven van een 50-tal burgerslachtoffers in Visé en naar de honderden militairen die vielen in de strijd rond de forten van Luik en Namen, waarna we het spoor van de Duitse opmars volgen in Leuven, Brussel, Antwerpen ... om ten slotte een 'hoogtepunt' te bereiken in de grote knekeltuin van de Westhoek. De Eerste Wereldoorlog. Toen en Nu volgt het oorlogsparcours van het kleine naar het grote, van het individuele naar het anonieme. De overweldigende kleurenpracht en de aparte benadering zullen ook lezers aanspreken die met dit boek in de hand daadwerkelijk willen genieten van enkele van de mooiste en emotioneel aangrijpendste plekjes in België. Het boek voert de lezer honderd jaar terug in de tijd en brengt hem oog in oog met gebeurtenissen die het aanzien van de wereld hebben veranderd. Nederlandstalig. Hard Cover - 271 pages. €  20,00
More Info
S37887  Click for more information De Afrekening - Ontmaskering van het bewapend verzet. Maarten van Buuren. 2011, Lemniscaat B.V.. 8 mei 1945. Piet Doelman, commandant van het gewapend verzet, roept de NSB'er Lein Francke bij zich voor 'een verhoor'. Maar Doelman verhoort Francke helemaal niet. Hij mishandelt hem. Hij slaat hem, trapt hem. 'Pak een touw', roept hij, 'dan knopen we hem op.' Dat is niet meer nodig: Francke is al stervende. Wat heeft Francke tijdens de oorlog misdaan? Archiefonderzoek leert dat hij het lokaal bewaakte waar in beslag genomen radio's waren opgeslagen. Dat is alles. En wat deed het gewapend verzet, nota bene volgens de eigen administratie? Doelman en zijn Knokploeg maakten zich schuldig aan geweldpleging, roofovervallen en liquidaties. Zo beroofden zij een boerderij waarbij een grote hoeveelheid geld, bezittingen en voedsel werd buitgemaakt. De boer en zijn familie -- beslist geen NSB'ers -- werden geslagen en gekneveld. Uit de bronnen blijkt dat de buit niet terechtkwam bij de mensen die honger leden. Nederlandstalig. Soft Cover - 305 pages. €  15,00
More Info
S37889  Click for more information Tales by Japanese Soldiers - The Burma Campaign 1942-1945. John Nunneley/Kazuo Tamayama. 2000, Cassell & Co. Uit oorlogsdagboeken en memoires komen eerste-persoonsverslagen over hoe het de gewone soldaat van het keizerlijke Japanse leger verging tijdens de Tweede Wereldoorlog. De focus ligt op het Birma-front, waar bijna 200.000 van de 300.000 Japanse troepen hun dood vonden. Hun verhalen vertellen hoe ze te gretig begonnen om een ??ver land te veroveren, en hoe ze zich geïsoleerd en vrijwel vergeten voelden, met de constante aanvallen door geallieerd luchtoverwicht en onderzeeëraanvallen. Engel;stalig. Hard Cover - 254 pages. €  25,00
More Info
S37913  Click for more information Sprong naar het duister - Verzetsheld Pieter Dourlein en het Engelandspiel. John Brosens. 2019, Uitgeverij Omniboek. In "Sprong naar het duister' vertelt John Brosens het waargebeurde verhaal over Pieter Dourlein, een Zeeuwse marineman en Engelandvaarder. Matroos Dourlein komt net terug uit Indië in Den Helder als in mei 1940 zijn schip door Duitse stuka's tot zinken wordt gebracht. Pieter overleeft, vecht met de mariniers en ziet hoe Rotterdam in vlammen opgaat. Gezocht door de Duitsers vlucht hij naar Engeland, waar prins Bernhard hem rekruteert voor de opleiding tot geheim agent. Hij wordt slachtoffer van het Englandspiel, weet te ontsnappen aan de SS, maar wordt bij terugkeer in Engeland niet geloofd door de Britten en gevangengezet. Aan de hand van het dagboek van Dourlein en de archieven van de Britse geheime dienst vertelt John Brosens in "Sprong naar het duister' een spectaculair oorlogsverhaal over een Nederlandse verzetsheld. Nederlandstalig. Soft Cover - 368 pages. €  16,00
More Info
S37914  Click for more information De Prinses Juliana Kazerne - De geschiedenis van een markant Haags bouwwerk. Joep van Hoof/Michael van der Zee. 2006, Boom. Aan de rand van de Haagse wijk Clingendael staat een gebouw dat qua uiterlijk wat on-Nederlands aandoet. Dat laatste hangt nauw samen met de oorspronkelijke bestemming; het complex werd namelijk in 1942 opgetrokken om dienst te doen als Polizeikaserne. Na de bevrijding kwam het in handen van de Koninklijke Landmacht, die hier haar hoofdkwartier vestigde. Deze functie heeft het gebouw, dat in 1948 officieel Prinses Julianakazerne ging heten, behouden tot de opheffing van de Landmachtstaf in september 2005. Sindsdien is hier een deel van de Bestuursstaf van het Ministerie van Defensie gehuisvest. Behalve aan de geschiedenis van het gebouw besteedt dit boek tevens aandacht aan het orgaan dat sinds november 1945 vanuit de kazerne de directie over de landmacht voerde. Deze publicatie is de eerste uitgave in een nieuwe, populair-wetenschappelijke reeks van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), dat medio 2005 is ontstaan door de samenvoeging van de historische diensten van de krijgsmacht. Nederlandstalig. Soft Cover - 83 pages. €  16,00
More Info
S37929  Click for more information Der Deutsche Festungsbau von der Memel zum Atlantik - Festungspioniere-Ingenieurkorps-Pioniertruppe 1900-1945. Albert Molt. 1988, Podzun-Pallas Verlag. Het boek van Albert Molt gaat over de bouw van Duitse vestingen en begint rond de eeuwwisseling, toen veel forten werden gebouwd in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog en later, vanaf 1930 in het oosten en westen van Duitsland, andere enorme vestingwerken werden gebouwd. Maar ook de Atlantikwall tot aan de Noordkaap en de forten aan de Middellandse Zee komen in dit boek uitgebreid aan bod. Honderdduizenden voormalige soldaten kennen deze stalen en betonnen verdedigingswerken, werden gebruikt op de Siegfriedlinie of de Atlantische Oceaan, en dus is het boek niet alleen een belangrijk boek met herinneringen voor degenen die geïnteresseerd zijn in geschiedenis, maar ook voor de vele oorlogsveteranen. Bovendien is er een groeiende algemene belangstelling voor deze gigantische vestingstructuren, vooral omdat zelfs vandaag de dag veel bezoekers naar plaatsen gaan waar de Siegfriedlinie nog bewaard is gebleven of waar de gigantische bunkers van de Atlantikwall staan ??- een belangrijk en veelomvattend werk over een onderwerp dat stond voorheen in de schaduw van de oorlogsgeschiedenis. Duitstalig. Hard Cover - 144 pages. €  15,00
More Info
S37930  Click for more information Infantry Tactics 1939-1945 . Anthony Farrar-Hockley. 1976, Almark Publishing Co. Lyd. In Infantry Tactics beschrijft Anthony Farrar-Hockley hoe infanterie in 1939 ten oorlog trok, nog steeds beïnvloed door veel van de doctrines van de Eerste Wereldoorlog. De schok van de Blitzkrieg leidde tot een heronderzoek van training en tactiek en met deze veranderingen kwam de ontwikkeling van nieuwe wapens. Infantry Tactics vergelijkt de wapens en de mannen die vochten in Europa en Afrika. Moed is geen nationaal goed en dit boek laat zien hoe degelijke ondergeschikte leiders, en goede training en wapens infanterie voortbrengen die numeriek superieure troepen kunnen weerstaan en verslaan.. Engelstalig. Hard Cover - 72 pages. €  13,50
More Info
S37935  Click for more information Army Transport 1939-1945 - Databook of wheeled vehicles. David Fletcher. 1991, HMSO Publications Centre. De enorme verscheidenheid aan voertuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt, zou de meest gewetensvolle transportofficier hebben verslagen als hij geen toegang had gehad tot zijn databoek van wielvoertuigen. Jaren later biedt de inhoud van dit opmerkelijke naslagwerk nog steeds een ongeëvenaarde bron van informatie voor de transportliefhebber, modelbouwer of onderzoeker. Het biedt een inventaris van meer dan 500 Britse en geallieerde voertuigen die in de periode 1939-1945 zijn gebruikt, inclusief enkele vooroorlogse voertuigen die nog in gebruik zijn, en bevat gedetailleerde specificaties en lijntekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 309 pages. €  15,00
More Info
S37985  Click for more information 381st Bomb Group - Squadron/Signal Publications 6174. Ron MacKay. 1994, Squadron/Signal Publications. beschrijving van de 381ste Bomb Group van de 8th Air Force. Veel bijzondere foto's en tekeningen van kleurenschema's in kleur. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  12,50
More Info
S37986  Click for more information Flying Fortress The Boeing B-17 - Squadron/Signal Publications 6045. Ernest R. McDowell. 1987, Squadron/Signal Publications. Beschrijving van de Boieng B-17 Flying Fortess. Voorzien van veel bijzondere foto's en kleurentekeningen van colorschemes. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  12,50
More Info
S37987  Click for more information German Fighters of World War II - Squadron/Signal Publications 6029. Franco Ragni. 1979, Squadron/Signal Publications. Beschrijvingen van Duitse jagers uit de Tweede Wereldoorlog. Met veel foto's, schaaltekeningen, profieltekeningen en opengewerkte tekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 80 pages. €  12,50
More Info
S37989  Click for more information American Gunboats and Minesweepers - WW2 Fact Files. H.T. Lenton. 1974, Macdonald and Jane's. Dit boek bevat alle hulpbegeleidingsschepen van de Amerikaanse marine tijdens de Tweede Wereldoorlog. Afgezien van de vooroorlogse constructie van eigenlijke kanonneerboten, paste de USN de term toe op alle anti-onderzeebootschepen die na december 1941 werden overgenomen. Ze omvatten omgebouwde vissersvaartuigen en jachten, ex-Britse korvetten en zelfs de beroemde "Eagle". boten gebouwd door Henry Ford in de Eerste Wereldoorlog. Hoewel klein, speelde deze bonte verzameling schepen een cruciale rol bij het veilig houden van de kustwateren van de Verenigde Staten voor de scheepvaart. De jachten werden geclassificeerd op grootte en varieerden van grote zeeschepen van 2-3000 ton tot kleine vaartuigen van 100-200 ton die werden gebruikt voor de verdediging van de havens. De meeste werden na de oorlog teruggegeven aan hun eigenaren of als schroot verkocht. De rivierkanonneerboot was in de jaren 1920 gebouwd voor de Yangtze Patrol, maar na de Japanse aanval op de Filippijnen werd de enige overlevende overgedragen aan de Chinezen. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  10,00
More Info
S37990  Click for more information British Escort Ships - WW2 Fact Files. H.T. Lenton. 1974, Macdonald and Jane's. De slag om de Atlantische Oceaan duurde vijf jaar en in die tijd werd een groeiend aantal anti-onderzeeër-escortes ingezet om de scheepvaart te beschermen. Grote hoeveelheden oorlogsmateriaal en complete expeditie-troepen moesten over zee van de Verenigde Staten naar Europa, en als de U-boten van admiraal Dönitz deze reddingslijn hadden kunnen doorsnijden, had nazi-Duitsland zijn eigen vredesvoorwaarden kunnen dicteren. De bekendste begeleiders waren de korvetten van de “Flower” -klasse, die waren gebaseerd op het ontwerp van een walvisvanger. De Verenigde Staten produceerden de torpedojagerescorte (DE) om te voldoen aan een admiraliteitsvereiste, en een groter aantal hiervan werd in 1942 overgedragen om het kritieke tekort op te vangen. Britse en Canadese werven bleken een serie fregatten te zbouwen die aan dezelfde eisen voldeden, en deze bleken het meest succesvol van allemaal. Met uitzondering van enkele van de vroegere sloepen en ex-US Patrol fregatten, geeft het boek een compleet overzicht van alle frontlinie-escorts in dienst bij de Royal Navy en de Royal Canadian Navy. Engelstalig. Hard Cover - 64 pages. €  10,00
More Info
S38011  De Krimpenerwaard tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940-1945 - Een polder als schuilplaats en voedselbron. Fred van Wijnen. 2005, Stichting Krimpenerwaard. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in de polder De Krimpenerwaard in Zuid-Holland. Nederlandstalig. Soft Cover - 71 pages. €  16,00
More Info
S38013  Click for more information Kradschützen - Die Geschichte der schnellsten Truppe des Heeres. Hasso Erb. 1981, Motorbuch Verlag. Deze geschiedenis van de snelste troepen in het leger is een solide documentatie die de militaire, technische voertuig- en economische relaties in de eerste decennia van onze eeuw weerspiegelt. Vakkundig en minutieus wordt de technische ontwikkeling van militaire voertuigen tot op de dag van vandaag in woord en beeld gepresenteerd. Een zeer interessante motorfiets en militaire geschiedenis vanuit zowel technisch als hedendaags perspectief, dat heeft nog nooit in deze vorm bestaan. Duitstalig. Hard Cover - 211 pages. €  17,50
More Info
S38014  Click for more information Deutschlands Waffengefährten an der Ostfront - 1941-1945. Peter Gosztony. 1981, Motorbuch Verlag. Het boek is opgedragen aan de buitenlandse vrijwilligersorganisaties van de Waffen-SS, de Eastern Legions of the Wehrmacht. De bekendste is het Vlasov-leger, gerekruteerd uit Sovjetkrijgsgevangenen en overlopers, maar Hongaarse Duitsers, Roemeense Duitsers, Finnen en andere nationaliteiten dienden in de Waffen SS-divisie. Duitstalig. Hard Cover - 266 pages. €  20,00
More Info
S38019  Click for more information Brute Force - Allied Strategy and Tactics in the Second World War. John Ellis. 1990, Andre Deutsch. Ellis 'argument, gestaafd met statistieken, is dat de overwinning van de geallieerden in WO II het onvermijdelijke gevolg was van enorme voordelen op het gebied van mankracht en materieel, maar dat de inzet van deze overweldigende kracht zo onhandig was dat de oorlog langer duurde dan nodig was. In zijn heldere samenvattingen van de belangrijkste campagnes (Blitzkreig, Battle of Britain, Eastern Front, Battle of the Atlantic, Bomber Offensive, Mediterranean, Northwest Europe, Pacific) is de auteur zeer kritisch over het verloop van de geallieerde operaties, waarbij hij de Britse generaal Bernard Montgomery aanklaagt, bijvoorbeeld vanwege overbezorgde tactieken, en RAF Marshall Arthur Harris met "krankzinnige aandrang" op gebiedsbombardementen. Ellis stelt dat de VS de marine negeerde als de snelste en meest kosteneffectieve manier om Japan te verslaan en ervoor koos om middelen te verspillen in de centrale Stille Oceaan in plaats van het land economisch te wurgen door de toegang tot de grondstofvoorraden in Oost-Indië te verbreken. De pragmatische interpretatie van het boek is overtuigend en verandert fundamenteel de ontvangen wijsheid over WO II . Engelstalig. Hard Cover - 643 pages. €  20,00
More Info
S38020  Click for more information Atlas of World War II . Richard Natkiel. 1985, The Military Press. Dit boek beschrijft alle acties van de Tweede Wereldoorlog in de diverse gevechtsgebieden. Alles verduidelijkt met foto's en kaarten. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  16,50
More Info
S38021  Click for more information Storming Eagles - German Airborne Forces in World War Two. James Lucas. 1988, Guild Publishing. De durf en vaardigheid van de hoogopgeleide mannen die de leiding hadden over de Duitse aanvallen in de blitzkrieg van 1940, bewees voor een gealarmeerde wereld dat er een nieuwe dimensie was geopend in de wetenschap van oorlogvoering. Ze vielen uit de lucht en veroverden en overweldigden belangrijke invasiepunten - het meest spectaculair tijdens de invasie van Kreta in 1941. Door middel van interviews met veel van de leidende leden van de Fallschirmjaeger-eenheden en formaties die de oorlog hebben overleefd, biedt een bekende militaire historicus een fascinerend en dramatisch verslag van deze elitekrachten. Engelstalig. Hard Cover - 191 pages. €  17,50
More Info
S38022  Click for more information Polen Feldzug - Hitler und Stalin zerschlagen die Polnische Republik. Janusz Piekalkiewicz. 1982, Gustav Lübbe Verlag. Dit boek beschrijft de Duitse veldtocht tegen Polen en hoe uiteindelijk met de hulp van de Sovjets het land werd verslagen. Voorzien van veel foto's en kaarten. Duitstalig. Hard Cover - 287 pages. €  16,00
More Info
S38053  Click for more information Een eigen vliegdienst voor de Marine? - Een langdurige politieke discussie. A.J. van der Hout. 2013, Privé . Dit is een masterscriptie van de auteur ter afstudering aan de univeriteit van Leiden met get vak geschiedenis. In deze scriptie behandeld de auteur het ontstaan en de geschiedenis van de Marine Luchtvaartdienst. Nederlandstalig. Hard Cover - 97 pages. €  20,00
More Info
S38061  Click for more information Messerschmitt Me262 Schwalbe . Miroslav Balous e.a.,. MBI/Sagitta. Tsjechisch boek over de Me262 Schwalbe. Moeilijk leesbaar maar voorzien van prachtige foto's, zowel kleur als zw/w en detailtekeningen en scxhaaltekeningen. Ideaal voor de modelbouw. Tsjechischtalig. Soft Cover - 34 pages. €  10,00
More Info
S38073  Click for more information Gelouterd door strijd - De Nederlandse Onderzeedienst tot de val van Java, 1942. Ph.M. Bosscher/H.O. Bussemaker. 2007, De Bataafsche Leeuw. Deze uitgave behandelt de wijze waarop de Nederlandse Onderzeedienst tijdens het interbellum getracht heeft - eerst door middel van de linietechniek en later door de groepsaanvaltactiek - de effectiviteit van het onderzeebootwapen te verhogen. Hierbij liep de Koninklijke Marine voorop. De voor de toepassing van de groepsaanvaltechniek benodigde technische ontwikkelingen, zoals de snuiver en de periscoopantenne, komen naast andere ontwikkelingen eveneens aan de orde. Ook de plaats die de onderzeeboot bij de verdediging van voormalig Nederlands-Indië zou moeten nemen, namelijk als hoofdwapen of gelegenheidswapen, waarbij ook politieke overwegingen een rol speelden, wordt besproken. De rol van het luchtwapen en in het bijzonder van de MLD was van grote betekenis. Het optreden van de toenmalige Commandanten Zeemacht in Indië in de problemen bij de bondgenootschappelijke samenwerking worden geanalyseerd, waarbij wordt aangegeven waarom de marineleiding de groepsaanvalstechniek niet heeft toegepast, ofschoon de mogelijkheden daartoe wel aanwezig waren. Nederlandstalig. Soft Cover - 96 pages. €  15,00
More Info
S37878  Click for more information Per Noord-Zuid er op uit! - Een tramreis van Volendam naar Scheveningen. H.A.F. de Roy van Zuydewijn. J.H. de Bussy. Een boeiende en curieuze geschiedenis van de Blauwe Tram en haar vele voorlopers aan de hand van talloze afbeeldingen uit de jaren 1979 tot 1961, gerangschikt in de vorm van een reis met stoom-, paarde- en elektrische tram. De bijschriften vertellen niet alleen van die trams en hun voor- en tegenspoeden, maar ook van de vele veranderingen, die sinds de eeuwwisseling in de steden en dorpen langs de lijnen hebben plaatsgevonden. Nederlandstalig. Soft Cover - 216 pages. €  5,00
More Info
S37893  Click for more information Soviet Mechanized Firepower 1941-1945 - Military Vehicles Fotofax. Steven J. Zaloga/J. Magnuski. 1989, Arms and Armour. Dit boek geeft een overzicht van de Russische zelfrijdende artillerie in de jaren 1941-1945. Heel veel (bijzondere) foto's met bijschriften. Engel;stalig. Soft Cover . €  5,00
More Info
S37894  Click for more information Soviet Army Uniforms in World War Two - Uniforms Illustrated No. 9. Steven J. Zaloga. 1985, Arms and Armour. Dit boek geeft een fotografisch overzicht van de uniformen van het Rode Leger in de Tweede Wereldoorlog. Engel;stalig. Soft Cover - 64 pages. €  5,00
More Info
S37895  Click for more information Allied Tanks Italy World War Two - Tanks Illustrated No. 20. Bryan Perrett. 1985, Arms and Armour. Dit boek geeft een fotografisch overzicht van de tanks in Italië gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Engel;stalig. Soft Cover - 64 pages. €  5,00
More Info
S37896  Click for more information The Churchills Tank - Tanks Illustrated No. 25. Chris Ellis. 1987, Arms and Armour. Dit boek geeft een fotografisch overzicht van het gebruik van de Britse Churchill Tank gedurende de Tweede Wereldoorlog. Engel;stalig. Soft Cover - 64 pages. €  5,00
More Info
S37897  Click for more information Stuka! - Warbirds Fotofax. Joachim Dressel. 1989, Arms and Armour. Dit boek geeft een fotografisch overzicht van ontwikkeling en inzet van de Junkers Ju87 Stuka gedurende de Tweede Wereldoorlog. Engel;stalig. Soft Cover . €  5,00
More Info
S37921  Click for more information Waterloo - Wargaming in History. Charles Grant. 1990, Argus Books. Waterloo. Het einde van Napoleon en het einde van een tijdperk, was eigenlijk een reeks betrokken aanvallen en tegenstoten midden juni 1816. Alle intrigerende uitvluchten, nachtmarsen, verraad, bevelbeslissingen, strategieën en tactieken die een klein deel van België veranderden tot een begrip voor beslissende oorlogvoering worden hier briljant beschreven, met speciale aandacht voor het nauwkeurig in kaart brengen van de stroom legers in de strijd. De auteur, al meer dan 30 jaar een wargamer, heeft verstandige sets regels opgesteld voor betrokkenheid, inclusief beweging, infanteriegevechten en wanneer, door verandering of vaardigheid, een uitgeputte strijdmacht moet worden verwijderd uit de vuurstorm en de scherpe rook van de strijd. Geniet van de opduikende cavalerie-aanvallen en de dramatische doorbraken. Nu, als nooit tevoren, is Waterloo aan jou om te winnen of te verliezen. Engelstalig. Soft Cover - 111 pages. €  7,50
More Info
S37936  Click for more information British Destroyers in World War Two - Warships Illustrated No. 4. R.A. Burt. 1985, Arms and Armour Press. Dit boek geef een fotografisch overzicht van de Destroyers bij de Royal Navy in de Tweede Wereldoorlog. De foto's zijn voorzien van begeleidende teksten. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  5,00
More Info
S37937  Click for more information The World's Aircraft Carriers 1914-1945 - Warships Illustrated No. 8. Roger Chesneau. 1986, Arms and Armour Press. Dit boek geeft een fotografisch overzicht van het gebruik van Aircraft Carriers in de periode 1914-1945. Alle foto's voorzien van bijschriften. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  5,00
More Info
S37981  Click for more information Fleet Air Arm 1920-1939 - Vintage Aviation Fotofax. Ray Sturtivant. 1990, Arms and Armour Press. Fotografische beschrijving van de Engelse Marine Luchtvaartdienst in de jaren 1920-1939. Engelstalig. Soft Cover . €  5,00
More Info
S37982  Click for more information French Battleships 1876-1946 - Warships Fotofax. R.A. Burt. 1990, Arms and Armour Press. Fotografisch overzicht van Franse slagschepen in de jaren 1876-1946. Alle foto's voorzien van goede bijschriften. Engelstalig. Soft Cover . €  5,00
More Info
S37983  Click for more information Soviet Navy at War 1941-1945 - Warships Fotofax. Przemyslaw Budzbon. 1989, Arms and Armour Press. Fotografisch overzicht van de Sovjet marine in de oorlogsjaren 1941-1945. Alle foto's voorzien van goede bijschriften. Engelstalig. Soft Cover . €  5,00
More Info

This Month Highlights:


"We Gaan!"

Click for more information
Vlucht KL4805, noodlot in de mist
€  14,50

Author: Roger Soupart/Kitty Nielsen

More
Information

Through to the end

Click for more information
487 (NZ) Squadron RAF
€  45,00

Author: David Palmer/Aad Neeven

More
Information

The 250 (Airborne) Light Composite Company Royal Army Service Corps during the Battle of Arnhem, September 1944

Click for more information
Part1: Company Headquarters and No. 1(C) Platoon
€  16,00

Author: Philip Reinders

More
Information
 
 


Visit the site of the webdesign office!