News Letter

Dear Reader, please find below our latest newletter.

S3813  Click for more information Die Schweiz im Zwetien Weltkrieg . H.R. Kurz. 1971, Ott Verlag. Dit boek geeft een volledig beeld van het Zwitserse leger gedurende de jaren 1939-1945.. Duitstalig. Hard Cover - 400 pages. €  30,00
More Info
S10637  Click for more information Krieg und Elend im Siegenland - Das inferno an der Heimatfront in den 40er Jahren. 1981, Verlag Vorländer Siegen. Indrukwekkende beschrijving van de oorlog in het Siegerland. Een regio in Nordrhein-Westfalen met steden als Siegen, Klafeld, Neuenkirchen e.a. Zeer mooi en zeldzaam boek. Duitstalig. Hard Cover - 240 pages. €  24,00
More Info
S19993  Click for more information Het Nederlandse leger in foto's 1900-1940 deel 1 - Kampleven-Kazerneleven. Jop Boer. 2015, Evans Brothers. het Nederlandse leger wist in de meidagen van 1940 amper wat oorlogvoeren was, en met een beperkt beschikbaar budget werd Hollandse zuinigheid een begrip binnen het leger. Maar men probeerde het beste van de diensttijd te maken, zo werd er regelmatig een kaartje of een foto naar huis gestuurd. Het leger van toen is bewaard gebleven in foto's, gemaakt ter herinnering aan de diensttijd of om familie of verloofde te laten zien hoe het er aan toe ging. Een enkeling had een eigen camera om een paar kiekjes mee te maken, aangezien het soldij weinig toeliet. In dit boek zijn een aantal foto's opgenomen die gemaakt zijn in en rond de kazerne en het kamp met als doel de gang van het dagelijks leven weer te geven. Het boek wordt geleverd met een usb-stick waarop de foto's uit het boek staan welke u dan rustig op de computer kunt bekijken. NIEUW BOEK!. Nederlandstalig. Soft Cover - 181 pages. €  20,00
More Info
S24355  Click for more information Luchtfotoatlas Gelderland Oost - Loodrechtluchtfoto's provincie Gelderland (Oost) schaal 1:14.000. 2006, Uitgeverij 12 Provinciën. In de periode mei t/m juli 2003 zijn loodrecht-luchtfoto's van ons land gemaakt. Iedere kleurenfoto beslaat een gebied van 4 bij 4 kilometer. Voor deze fotoatlas, die deel uitmaakt van een serie, zijn ze vergroot van schaal 1:30.000 naar 1:14.000. Dit deel behandelt in 213 kaarten het oostelijk gedeelte van Gelderland. Voor wie de regio kent, is het heel leuk om allerlei zaken als stratenplannen, rijtjeshuizen, boerderijen enz. te herkennen op de haarscherpe foto's; wie die kennis niet bezit, kan een en ander met enige inspanning met behulp van stadsplattegronden of VVV-streekkaarten terugvinden. Op last van het Ministerie van Defensie zijn op een aantal kaarten gedeelten met groene vlakken afgedekt. Onderaan elke kaart staat de precieze datum wanneer de foto genomen is. Een loep kan handig zijn bij het bekijken van de verstedelijkte gedeelten. Met register. Nederlandstalig. Hard Cover - 218 pages. €  15,00
More Info
S24356  Click for more information Luchtfotoatlas Gelderland West - Loodrechtluchtfoto's provincie Gelderland (West) schaal 1:14.000. 2006, Uitgeverij 12 Provinciën. In de periode mei t/m juli 2003 zijn loodrecht-luchtfoto's van ons land gemaakt. Iedere kleurenfoto beslaat een gebied van 4 bij 4 kilometer. Voor deze fotoatlas, die deel uitmaakt van een serie, zijn ze vergroot van schaal 1:30.000 naar 1:14.000. Dit deel behandelt in 192 kaarten het westelijk gedeelte van Gelderland. Voor wie de regio kent, is het heel leuk om allerlei zaken als stratenplannen, rijtjeshuizen, boerderijen enz. te herkennen op de haarscherpe foto's; wie die kennis niet bezit, kan een en ander met enige inspanning met behulp van stadsplattegronden of VVV-streekkaarten terugvinden. Op last van het Ministerie van Defensie zijn op een aantal kaarten gedeelten met groene vlakken afgedekt. Onderaan elke kaart staat de precieze datum wanneer de foto genomen is. Een loep kan handig zijn bij het bekijken van de verstedelijkte gedeelten. Met register. Nederlandstalig. Hard Cover - 196 pages. €  15,00
More Info
S24432  De Schleistelling op Schiermonnikoog tijdens de luchtoorlog 1940-1945 . René Voulon. 2016, Eigen uitgave. De Schleistelling op Schiermonnikoog was voor de Duitsers een belangrijke radarstelling in de luchtoorlog. Dit boek beschrijft wat de Luftwaffe en Kriegsmarine precies uitvoerden op Schiermonnikoog tussen 1940 en 1945 en waarom ze hun stellingen achter prikkeldraad verborgen hielden en geen burgers toeliten. Het geeft ook aan, wat daar nu nog van over is, en iedereen die goed om zich heen kijkt zal met dit boek in de hand heel veel uit die onheilspellende tijd terug vinden. Voorzien van veel foto's waarvan een deel in kleur. Nieuwe geheel herziene uitgave. Nederlandstalig. . Soft Cover - 182 pages. €  32,50
More Info
S25050  Click for more information De Dikke Boot - Herinneringen aan Hr.Ms. Karel Doorman. Arie Hoog. 1991, Uitgeverij B.V. Bonneville. Het boek is een persoonlijk eerbewijs aan het enige vliegkampschip dat ooit bij de Nederlandse marine heeft gevaren. De auteur werkte lange tijd als fotograaf aan boord. Hij droeg het boek op aan zijn vrouw en twee dochters als hartelijke dank voor hun medeleven tijdens zijn vele perioden van afwezigheid door plaatsingen op onder meer dit schip. Nederlandstalig. Hard Cover - 160 pages. €  35,00
More Info
S25058  Click for more information Buiten Schot - Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. Paul Moeyes. 2001, Uitgeverij De Arbeiderspers. Terwijl Europa op de Franse en Vlaamse slagvelden op bloedige wijze kennismaakte met de moderne tijd, hield Nederland zich weliswaar in militair opzicht afzijdig maar speelde het een essentiële rol in de Duitse en Britse oorlogspolitiek. Voor het Duitse keizerrijk was Nederland de belangrijkste doorvoerhaven en een onontbeerlijke handelspartner, voor de Britten de zwakke schakel in hun economische zeeblokkade. Vier jaar lang moest de Nederlandse regering zich verweren tegen de diplomatieke druk van de en partij zonder de andere te bevoordelen. Neutraliteit bleek een hoogst betrekkelijk begrip. Eerste-Wereldoorlogexpert Paul Moeyes werpt in Buiten schot licht op een veronachtzaamde periode in de geschiedenis van Nederland; hij schetst het leven van alledag tijdens de oorlogsjaren 1914-1918 en brengt het politieke gemanoeuvreer en gekonkel voor en achter de schermen op aanstekelijke wijze in beeld. Nederlandstalig. Soft Cover - 459 pages. €  24,50
More Info
S25145  Click for more information Zonder Waarschuwing - Feiten en achtergronden over de luchtaanvallen op Haarlem 1940-1945. Jon van der Maas/Aad Neeven. 1995, De Vrieseborgh. Schitternd gedocumenteerd boek over de luchtoorlog boven en rond Haarlem. Voorzien van zeer veel unieke foto's. Met handtekening van beide auteurs. Nederlandstalig. Soft Cover - 192 pages. €  22,50
More Info
S27508  Click for more information De Nederlandse Koopvaardij in oorlogstijd . Anita van Dissel e.a.. 2014, Boom. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde de Nederlandse koopvaardij een belangrijke rol bij het transport van troepen en materieel voor de geallieerde oorlogvoering. Daarbij kwamen circa 3500 zeelieden om en de koopvaardijvloot werd gehalveerd. Waar in bestaande boeken in de regel de scheepvaart centraal staat, gaat het hier om de ervaringen van de zeelui zelf. Aan de hand van hun persoonlijke verslagen en herinneringen is een indrukwekkend boek geschreven. Nederlandstalig. Hard Cover - 303 pages. €  24,50
More Info
S28348  Click for more information Deutsche Abwurfmunition bis 1945 - Sprengbomben, Brandbomben, Sonderabwerfmunition, Abwurfbehälter, Zünder. Wolfgang Fleischer. 2003, Motorbuch Verlag. Bijzonder boek over alle soorten afwerpmunitie die door de Duitsers in de 2e Wereldoorlog is gebruikt.. Duitstalig. Hard Cover - 286 pages. €  45,00
More Info
S28750  Click for more information Nederlandse Militaire Uniformen 1752-1800 - Het Jassenboekje en de uniformtekeningen van Duncan Macalester Loup. Joep van Hoof. 2011, NIMH. In 1903 verwierf het Krijgsgeschiedkundig Archief via een nalatenschap een grote hoeveelheid bronnenmateriaal. Daaronder bevonden zich een bundel met afbeeldingen van Nederlandse uniformjassen uit de tweede helft van de achttiende eeuw en een serie uniformtekeningen van Duncan Macalester Loup (1751-1812). Beide items zijn momenteel in het bezit van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Door de kleurrijke wwergave en de gedetailleerdheid van het beeldmateriaal behoren zij tot de pronkstukken van de collectie. Met de uitgave van dit boek maken het instituut en het Legermuseum dit bijzondere militaire erfgoed toegankelijk voor een breed publiek. Zeer zeldzaam boek. Nederlandstalig. Soft Cover - 320 pages. €  75,00
More Info
S28765  Click for more information de Delft - De dagjournalen met de complete en authentieke geschiedenis van 's-Lands Schip van Oorlog Delft en de waarheid over de zeeslag bij Camperduin. J.F. Fischer Fzn.. 1997, Uitgeverij van Wijnen. In Rotterdam-Delfshaven is inmiddels de kiel gelegd voor de herbouw van ’s Lands Schip van Oorlog ‘Delft’. Een schitterend project dat er nooit gekomen was zonder Frits Fischers monumentale boek De Delft. Dit boek geeft een complete levensbeschrijving van dit oorlogsschip, waarvan de resten voor Scheveningen op de zeebodem liggen. In tien jaar tijd wist Fischer bijna alles over het schip boven water te krijgen. Het boek was ondanks de hoge prijs snel uitverkocht. De spectaculaire herbouw van de ‘Delft’ in Rotterdam zal de belangstelling alleen maar doen toenemen. Bouwtekening van het schip in schaal 1:100 bijgevoegd. Nederlandstalig. Soft Cover - 544 pages. €  53,00
More Info
S29005  Click for more information Kriegs Fischkutter KFK . Herwig Danner. 2001, Mittler Verlag. Door de succesvolle veldtochten in de eerste oorlogsjaren stond de Duitse marine in 1942 voor de opgave om een lengte van 18.000 kilometer aan kost te beveiligen. Hiertoe werd met een aantal van 1072 de Kriegsfischkutter gebouwd. Er is geen taak die dit buitengewone boottype niet uitgevoerd heeft, Hafenschütz- en Vorpostenboot, Mijnenveger, Konvooibegeleiding en U-Bootjager. Na de oorlog werden zij gebruikt om de grote mijnenvelden te ruimen. Daarna werden er veel ongebouwd tot vissersboot, loodsboot onderzoeksschip. De boten legden de grondslag voor de Bundesgrenzschutz en later voor de kustwachteenheden van de Bundesmarine. Zelfs heden ten dage zijn er nog in gebruik als vissersboot of privéjacht. Een buitengewoon boek over een buitengewoon scheepstype. Veel foto’s, tekeningen en kaarten. Duitstalig. Hard Cover - 200 pages. €  60,00
More Info
S29522  Click for more information German War Booty - Headgear, Uniforms and Insignia, Edged Weapons, Medals en Badges, Documents and Paper Items, Flags and Standards, Silver, Gold, and China items, Firearms, Gorgets. Thomas M. Johnsen. 2003, Schiffer Military. Dit is een schitterend, geheel in kleur, boek van de uitgevrij Schiffer. Deze staat garant voor zeer exclusieve mooi uitgevoerde boeken. Dit boek behandeld Duitse militaria in de breedste zin. Alles is van verschillende kanten gefotografeerd en het boek is hierdoor een schitterend naslagwerk. Een aanrader voor verzamelaars. Engelstalig. Hard Cover - 368 pages. €  80,00
More Info
S29699  Click for more information Van Duingebied tot "Sperrgebiet" - Marine Seeziel Batterie Noordwijk 1940-1945. Paul Harff/Dolf Harff. 2004, Eigen uitgave. In dit boek volgen de auteurs de Duitse artilleriebemanning van de Stelling Noordwijk. Er wordt beschreven hoe de eenheid vanauit Duitsland via IJmuiden in Noordwijk terecht kwam en chronologisch wat ze daar zoal meemaakten en van oorlogshandelingen konden zien. Tot slot gaat de aandacht naar de voor deze troepen gebouwde verdedigingswerken. Nederlandstalig. Soft Cover - 154 pages. €  38,00
More Info
S30525  Click for more information Atlas van de verdwenen spoorlijnen in Nederland . V.M. Lansink/J.M. ten Broek. 2016, W Books. Een spoorlijn is nooit helemaal verdwenen. Dat laat Atlas van verdwenen spoorlijnen in Nederland zien. Er blijven altijd stukjes over. De twee auteurs van dit boek hebben zich over tientallen opgeheven spoorlijnen in Nederland gestort om ze goed in beeld te kunnen brengen. Om de geschiedenis van verdwenen spoorlijnen meer diepte te geven, hebben ze bovendien archiefmateriaal en oude beelden opgespoord. Dit alles maakt Atlas van de verdwenen spoorlijnen een overzichtelijke, sfeervolle geschiedenis van een stukje materieel erfgoed. Nederlandstalig. Hard Cover - 208 pages. €  27,50
More Info
S31111  The road to Valkenswaard - and the men who fought for it. 10-18 september 1944. Raimondo Bogaars. 2018, Valkenswaard Oorlkogskerkhof. Gelijk met de luchtlanding tijdens operatie Market Garden rukte het XXXe Britse Korps over de grond op in de richting van Nijmegen en Arnhem. Dit boek behandeld de gevechten van 10 september 1944 tot aan 18 september 1944, van Lommel tot aan Valkenswaard. De focus van het boek ligt op de slachtoffers die hierbij vielen. Na jarenlang onderzoek is er contact gelegd met vele nabestaande van de gevallen soldaten. Door middel van familie archieven krijgen vele van hen na al die jaren weer een gezicht. Dit gebeurt veelal door foto’s van de militairen en soms ook verhalen en brieven van de familie. Verder bevat het boek ook diverse interviews en verhalen van militairen die hier vochten, en de oorlog wel overleefden. Kortom, een boek dat inzoomt op de verhalen van de enkele man, die de gevechten meemaakten die tot de bevrijding van Valkenswaard hebben geleid. Engelstalig. Hard Cover - 184 pages. €  24,50
More Info
S31290  Click for more information Legend - A celebration of the Douglas DC-3/C-47/Dakota. Philip Kaplan. 2009, Eigen uitgave. Prachtig uitgevoerd boek over de geschiedenis van de Douglas DC-3/C-47/Dakota. Voorzien van veel foto's waarvan een deel in kleur. Engelstalig. Hard Cover - 272 pages. €  35,00
More Info
S31691  Click for more information Guerrilla in Rotterdam - De paramilitaire verzetsgroepen 1940-1945. J.L. van der Pauw. 1995, Sdu Uitgeverij. Dit lijvig proefschrift beschrijft op systematische en overzichtelijke wijze de geschiedenis van de paramilitaire verzetsgroepen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam actief zijn geweest. Omdat dit alleen in Rotterdam al bijna tweehonderd verschillende (sub)groepen en georganiseerde acties betrof, moest de onderzoeker zich beperken tot 16 paramilitaire verzetsgroepen, zonder dat dit ten koste van het totale beeld van de Rotterdamse illegaliteit zou gaan. De illegale pers blijft in deze studie buiten beschouwing. De vele sabotage-aanslagen, overvallen en liquidaties worden zonder opsmuk in hun volle omvang en onverhulde toedracht beschreven. De betekenis van deze boeiende en leesbaar geschreven studie, die als zodanig en het karakter krijgt van een naslagwerk en een historisch monument, reikt verder dan alleen het Rotterdamse, omdat veel organisaties ook landelijk actief waren. Met verantwoording, noten, registers en tal van zwart-witfoto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 487 pages. €  45,00
More Info
S31969  Click for more information Vliegtuigen boven "de Hutten" - 1940-1945. Huub Timmermans. 2008, Lulu.com. Herinneringen aan De Hutten & 't Zand in de laatste Wereld Oorlog - toen en nu - met diverse interessante aanhalingen, meer dan 80 foto's, verschillende kaarten, lijsten en tabellen, allen door de auteur eigenhandig samengesteld. De Hutten ligt in de buurt van Asten-Deurne. Nederlandstalig. Soft Cover - 194 pages. €  17,50
More Info
S32643  Click for more information Veldgrauw - Nederlanders in de Waffen-SS. Evertjan van Roekel. 2019, Spectrum. Binnen de Waffen-SS dienden circa 25.000 Nederlanders, de grootste groep vrijwilligers van de bezette Noordwest-Europese gebieden. Zij vochten voornamelijk aan het Oostfront maar ook binnen de eigen landsgrenzen. Wie waren deze mannen? Wat maakten zij mee voor de indiensttreding, tijdens de militaire training en tijdens de oorlog aan het Oostfront? Om een antwoord te vinden op dergelijke vragen onderzocht Evertjan van Roekel strafdossiers uit het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging en dagboeken, geschreven door Nederlandse vrijwilligers. Op basis van hun eigen beschrijvingen wordt inzicht gegeven in hun belevingswereld. Onderwerpen als sociale achtergrond, motivatie om toe te treden en verhoudingen tussen Nederlanders en Duitsers binnen de organisatie komen aan bod. Maar ook betrokkenheid bij genocide wordt door hem uitvoerig beschreven. Het resultaat is een uniek onderzoek met nog nooit eerder gepubliceerde bronnen. Op genuanceerde wijze geeft van Roekel een persoonlijk gezicht aan de Nederlanders die aan Duitse zijde vochten. Nederlandstalig. Hard Cover - 496 pages. €  30,00
More Info
S32652  Click for more information Battle of the Bulge I + II + III - Volume One: The Losheim Gap/Holding the Line Volume Two: Hell at Bütgenbach/Seize the Bridges Volume Three: The 3rd Fallschirmjäger Division in Action, December 1944 - January 1945. Hans Wijers. 2009, Stackpoole Books. Deze 3 boeken behandelen het Ardennenoffensief. De auteur heeft zeer veel onderzoek gedaan en een zeer gedetailleerd werk afgeleverd. Zeer aan te raden. Met foto's en kaarten. Deel 2 met handtekening van de auteur. Engelstalig. Soft Cover - 926 pages. €  42,50
More Info
S32655  Click for more information Sprong naar het duister - Verzetsheld Pieter Dourlein en het Engelandspiel. John Brosens. 2019, Uitgeverij Omniboek. In "Sprong naar het duister' vertelt John Brosens het waargebeurde verhaal over Pieter Dourlein, een Zeeuwse marineman en Engelandvaarder. Matroos Dourlein komt net terug uit Indië in Den Helder als in mei 1940 zijn schip door Duitse stuka's tot zinken wordt gebracht. Pieter overleeft, vecht met de mariniers en ziet hoe Rotterdam in vlammen opgaat. Gezocht door de Duitsers vlucht hij naar Engeland, waar prins Bernhard hem rekruteert voor de opleiding tot geheim agent. Hij wordt slachtoffer van het Englandspiel, weet te ontsnappen aan de SS, maar wordt bij terugkeer in Engeland niet geloofd door de Britten en gevangengezet. Aan de hand van het dagboek van Dourlein en de archieven van de Britse geheime dienst vertelt John Brosens in "Sprong naar het duister' een spectaculair oorlogsverhaal over een Nederlandse verzetsheld. Nederlandstalig. Soft Cover - 368 pages. €  17,50
More Info
S32663  Click for more information De Leeuwen van Carentan - Fallschirmjäger-Regiment 6, 1943-1945. Volker Griesser. 2019, S.I. Publications BV. Deze uitgave beschrijft en toont de geschiedenis van het beroemde Fallschirmjäger-Regiment 6, dat tussen 1943 en 1945 onder andere vocht in Rome, Normandië, noord België en zuid Nederland. Het Fallschirmjäger-Regiment 6 behoorde tot de bekendste en meest gerespecteerde Duitse eenheden uit de Tweede Wereldoorlog. Deze elite-eenheid speelde een belangrijke rol bij de bezetting van Rome, bij de strijd tegen de Amerikanen vanaf de vroege uren op D-Day (waar ze de bijnaam ‘de leeuwen van Carentan’ kregen) en het afstoppen van de Geallieerde opmars in de Belgisch-Nederlandse grensstreek en zuid Nederland in september en oktober 1944. Het verhaal is voor het grootste deel gebaseerd op de persoonlijke herinneringen van de leden van dit regiment, die door auteur Volker Griesser uitvoerig werden geïnterviewd. Naast de persoonlijke getuigenissen werd deze publicatie samengesteld op basis van vele primaire bronnen: officiële korps-, divisie- en regimentsorders, gevechtsverslagen, oorlogsdagboeken, en vele eigentijdse geschriften zoals dagboeken en andere handgeschreven verslagen. De tekst wordt geïllustreerd door bijna 200 foto’s, waarvan er vele nog nooit eerder werden gepubliceerd. NIEUW BOEK!. Nederlandstalig. Hard Cover - 248 pages. €  36,00
More Info
S32665  Click for more information Zeemijnen - De mijnenoorlog in de Noord- en Oostzee 1914-18 en 1939-45. Bas de Groot. 2017, Uitgeverij Aspekt. Dit boek gaat diep in op de ontwikkeling en het gebruik van mijnen in de periode vanaf het begin van de Eerste Wereldoorlog tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. In de Nederlandse taal is dit werk uniek. Het legt nadruk op de ontwikkelingen in Duitsland, Groot Brittannië en Rusland. De zeemijn werd in beide wereldoorlogen in grote aantallen gebruikt. Beide partijen legden op grote schaal mijnenvelden om elkaar de toegang tot bepaalde zeegebieden te ontzeggen. Hoewel het wapen veel succes had, is ook te lezen dat beide partijen gaandeweg veel moesten leren over en ook grote moeite hadden met de optimale inzet van het wapen. Evenzeer interessant is te lezen hoe naast de ontwikkeling van deze wapens ook de technieken voor het bestrijden ervan een grote vlucht namen. Van een dom explosief dat op afstand moest worden gedetoneerd ontwikkelde de mijn zich van een relatief eenvoudige drijvende bom, die ontplofte als iemand er met zijn schip tegenaan voer, tot een intelligent wapen dat gebruik maakte van specifieke karakteristieken van de beoogde doelen. Het boek is rijk geïllustreerd. NIEUW BOEK!. Nederlandstalig. Soft Cover - 500 pages. €  39,99
More Info
S32667  Click for more information Moordenaars achter het front - De Einsatztruppen van de SS. Emerson Vermaat. 2014, Uitgeverij Aspekt. Achter de nazi-legers die in juni 1941 de Sovjet-Unie binnenvielen, opereerden de 'Einsatzgruppen' en de 'Einsatzkommandos', moorddadige eenheden van de SS. Alleen al in het bezette Litouwen werden er tussen begin juli en eind november 1941 137.346 personen, voor het overgrote deel Joden, vermoord. En na de bezetting van Kiev in september 1941 werden er in Babi Jar 33.771 Joden geëxecuteerd - in slechts twee dagen tijd! Zeer weinigen hebben de massaslachting van Babi Jar overleefd. Toch slaagde de auteur erin één van de overlevenden, Vasili Michailovski-Kats, te interviewen. 'Het was een lange voettocht daar naartoe. We moesten veel kleding en kostbaarheden meenemen. Het gerucht werd namelijk verspreid dat de Joden van Kiev zouden worden geëvacueerd. Mijn Oekraïense kindermeisje, Anastasia Fomina, ging met me mee. Maar op een gegeven moment voelde ze dat er iets niet klopte. We waren niet ver meer af van de plek waar de executies plaatsvonden. Anastasia haalde plotseling haar Oekraïense paspoort te voorschijn en liet dit aan een soldaat zien. Ik weet niet of het een Duitse soldaat of een SS'er was, maar gelukkig dacht hij wél dat er een vergissing was gemaakt en dat ik haar zoontje was. Die soldaat heeft ons toen uit de menigte gehaald en zo werd ik op het nippertje gered.' NIEUW BOEK!. Nederlandstalig. Soft Cover - 320 pages. €  24,95
More Info
S32669  Click for more information Oostfront Vesting Holland - Het Nationaal Bolwerk met bijzondere aandacht voor de rol van de vader van Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven, Commandant Vaartuigendienst. Freek Schlingmann. 2013, Uitgeverij Aspekt. Dit boek handelt over de vrijwel vergeten geschiedenis van het Oostfront Vesting Holland. Op basis van nauwelijks bekende documenten, schildert Freek Schlingmann een fascinerende geschiedenis. Hoewel de slag om de Grebbeberg terecht beeldbepalend is, was het aanvankelijk de toenmalige Minister van Defensie Dyxhoorn die het oostfront van de Vesting Holland ''Het Nationaal Bolwerk'' noemde. Dit verwaarloosde ''Bolwerk'' met ruim 60 forten, zes vestigingsteden uit de 16e en 17e eeuw en de ca. 90 km lange Nieuwe Hollandse Waterlinie, moest een modern onneembaar Bolwerk worden. Een Bolwerk dat grote stedelijke gebieden, industrie, het goud en de kroon tot het uiterste moest verdedigen. Als deze vesting - zo voorspelde de regering in Den Haag - werd gemoderniseerd dan zou in geval van een Duitse aanval, het leger in de Vesting Holland zich staande kunnen houden. Aanvankelijk ging dit geloof en vertrouwen zover dat geld geen rol mocht spelen. Rond dit Bolwerk zet de auteur mythe en werkelijkheid op een rij, en nam en passant de speciale rol van de vader van prof. mr. Pieter van Vollenhoven mee, die in het betreffende gebied als reserve officier het commando voerde over het detachement Vaartuigendienst. Naast de vele opmerkelijke militair-technische en -politieke voorvallen, komen ook verschillende maatschappelijke gebeurtenissen waaronder leed en angst onder de bevolking, ruim aan bod.. Nederlandstalig. Soft Cover - 361 pages. €  24,95
More Info
S32671  Click for more information Het gevecht bij Mook en Middelaar - Mei 1940. A.M.A. Goossens. 2016, Uitgeverij Aspekt. De strijd in mei 1940 om de Maaslinie tussen Mook en Boxmeer was de enige in deze linie met werkelijk betekenis voor het lot van Nederland in die dagen. Het sterke Duitse 26e Legerkorps had deze sector tot doelgebied en dat legerkorps was het enige dat onder de grote rivieren opereerde onder de vleugels van het 18e Leger dat Nederland diende te veroveren. Het legerkorps trok in de voorste lijn op met twee infanteriedivisies, die naast elkaar opereerden en een snelle opmars naar de omgeving van Breda tot doel hadden. Aan de Maas vochten zij als voorhoede van hun legerkorps hun eerste gevecht. De meest noordelijk opererende divisie was de 254e Infanterie Divisie. Deze moest trachten om tussen Mook en Middelaar een eigen sector aan de westzijde van de Maas vrij te vechten en nadien door te stoten naar het noordelijke deel van de Peel-Raamstelling. Tegenover deze divisie lag tussen Mook en Middelaar één versterkt Nederlands infanteriebataljon, opgesteld in een uiterst ijle linie welke was voorzien van enige tientallen kleine betonnen en stalen kazematten en waarin geschut vrijwel ontbrak. Zij vormden een voorverdediging die tot oorspronkelijk doel had om de aanvallers tenminste een halve dag te vertragen, zodat de achterliggende hoofdstelling - de Peel-Raamstelling - volledig zou kunnen worden bezet door Nederlandse troepen. Heimelijk was echter in april 1940 het besluit al genomen om bij een Duitse inval de hoofdmacht uit de hoofdstelling weg te manoeuvreren naar de Vesting Holland en alleen de frontlijn van de Peel-Raamstelling bezet te houden, wat deze op 10 mei in de vroege ochtend al was. Het kwam er daardoor op neer dat de Maaslinie weinig ander doel meer diende dan de aanvaller enige afbreuk te bezorgen. Zodoende werd het gevecht aan de Maas tussen Mook en Middelaar een waarlijk opofferingsgevecht. Nederlandstalig. Soft Cover - 306 pages. €  21,95
More Info
S32673  Click for more information De strijd om het Maas-Waalkanaal - Mei 1940. A.M.A. Goossens. 2016, Uitgeverij Aspekt. De strijd aan het Maas-Waalkanaal - tussen Heumen en Nijmegen - betrof een zijtoneel van de operatie die de Duitse invaller in mei 1940 ontwikkelde tegen de Maaslinie. Toch was het gevecht dat bij Heumen plaatsvond het felste en langstdurende van alle gevechten in de totale Nederlandse voorverdediging tussen Maastricht en Groningen. De Duitsers zetten tegen de kanaaldefensie troepen in ter sterkte van ruim twee bataljons, waaronder de met pantserwagens en motorhuzaren ingezette SS-Aufklärungsabteilung en een zelfstandig zwaar bewapend gevechtsbataljon. Ook waren vier bruggen prominent doelwit van Brandenburger commando's, die op verraderlijke wijze trachtten om zo deze bruggen in handen te krijgen. Een versterkt bataljon Nederlandse infanterie met enige grenstroepen, ondersteund door enkele stukken geschut en mortieren, slaagde erin de Duitsers tot het einde van de middag van de eerste oorlogsdag de toegang tot het achterland te ontzeggen. Een prestatie die aanspreekt en die het bestuderen meer dan waard is. Dat gebeurt in dit boek, dat de strijd op 10 mei 1940 in de sector tussen Nijmegen en Groesbeek en aan het kanaal uitgebreid en zeer gedetailleerd bespreekt. Het boek is gebaseerd op de meest recente inzichten en breed bronnenonderzoek. Een uitgebreide bronvermelding voorziet de lezer van onderbouwing en verantwoording. Nederlandstalig. Soft Cover - 198 pages. €  21,95
More Info
S32675  Click for more information De Duitse soldaat in bidprenten uit de Tweede Wereldoorlog - "Der liebe Gefallene". Jurgen van der Plas. 2016, Uitgeverij Aspekt. Ruim vier miljoen Duitse soldaten kwamen in de Tweede Wereldoorlog om het leven. In vele katholieke streken - vooral Beieren en Opperoostenrijk - werden zij na hun vaak zinloze dood herdacht met een bidprent of doodsprentje. Deze prentjes, die na de afscheidsdienst werden meegegeven aan familie en kennissen, bieden op een erg persoonlijke manier een schat aan informatie. De auteur, die journalistiek studeerde in Antwerpen en Gelsenkirchen, legde zich jarenlang toe op deze bijzondere tijdsdocumenten en schreef er dit uniek en rijkelijk geïllustreerd boek over. Via een collectie van ruim 700 bidprenten, representatief voor elk stadium van de oorlog, wordt er een nieuw licht geworpen op de Duitse soldaat. Hoe oud waren zij, welke jaargangen zijn onder de slachtoffers het meest of het minst vertegenwoordigd en waarom, uit welke landen en streken kwamen zij en bij welke offensieven zijn ze gesneuveld? Welke onderscheidingen werden het meest uitgereikt, hoe frequent kwamen twee, drie of zelfs meer zonen uit eenzelfde familie om het leven en kan er ook iets gezegd worden over het totaal aantal manschappen dat in de oorlog het leven verloor?. Nederlandstalig. Soft Cover - 178 pages. €  19,95
More Info
S32677  Click for more information Tigers in the Mud - The Combat Career of German Panzer Commander Otto Carius. Otto Carius. 2003, Stackpole Books. In dit boek verteld de Duitse Tankcommandant en drager van het Ridderkruis met Eikenloof over zijn carriere in de Tweede Wereldoorlog. Hij was een van de meest succesvolle Tiger tank commandanten en vernietigde meer dan 150 vijandelijke tanks. Engelstalig. Soft Cover - 365 pages. €  20,00
More Info
S32678  Click for more information Kampfgruppe Peiper - The race for the Meuse. David Cooke/Wayne Evans. 2014, Pen & Sword. Dit boek beschrijft de acties van de Kampfgruppe Peiper tijdens het Aredennenoffensief in December 1944. Voorzien van veel foto's en kaarten. Engelstalig. Soft Cover - 192 pages. €  18,50
More Info
S32682  Click for more information Het paardenvolk in mei 1940 - Panorama van de Veldartillerie. J. Klingens. 1995, De Bataafsche Leeuw. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog beschikten 17 van onze 27 regimenten en afdelingen Veldartillerie nog over paardentractie. Aan de hand van honderden illustraties wordt in dit boek een overzicht van de oorlogsactiviteiten van de verschillende eenheden gegeven, maar ook aandacht besteed aan de structuur en organisatie van onze krijgsmacht tijdens de bewogen meidagen van 1940. Nederlandstalig. . Soft Cover - 112 pages. €  22,50
More Info
S32683  Click for more information De verzetsvrouw en de SS'er - Een Hollands familiedrama. Peter Gerritse. 2005, Uitgeverij Balans. De achttienjarige Joke Folmer en haar neef Jan zijn vanuit Indië net in Nederland aangekomen als in 1940 de oorlog uitbreekt. Korte tijd later wordt Joke de spil in een vluchtlijn voor geallieerde piloten. De verzetsgroep waar zij deel van uitmaakt, wordt opgerold en Joke krijgt de doodstraf. Haar executie wordt verhinderd door Dolle Dinsdag. In 1945 ontkomt zij ternauwernood aan verkrachting door haar Russische 'bevrijders'. Jan Folmer, die in 1940 onderdak vond bij een NSB-familie, meldt zich bij de Waffen-SS. Aan het Oostfront raakt hij gewond. Hij overleeft de oorlog en brengt daarna drie jaar door in een jeugdgevangenis. Zijn vader onterft hem. Om zich te rehabiliteren meldt hij zich aan als vrijwilliger in de Korea-oorlog. Uiteindelijk emigreert hij naar Amerika, waar hij zich ontwikkelt tot een succesvol zakenman. Joke en Jan, die lang zwegen over hun verleden, hebben zich uiteindelijk verzoend en waren bereid om aan de hand van de journalist-schrijver Peter Gerritse terug te gaan naar de jaren van 'collectieve waanzin'. Het levert een fascinerende kroniek op van een vrouwen- en mannenleven tegen het decor van de gewelddadige twintigste eeuw. Nederlandstalig. Soft Cover - 248 pages. €  17,50
More Info
S32697  Click for more information Bezetting en bevrijding op Brieven en Postzegels . 1995, Stichting Filex W.O.II. In dit boek een overzicht van alle vermeldingen van bezetting en bevrijding op postzegels en brieven. Nederlandstalig. Hard Cover - 208 pages. €  20,00
More Info
S32710  Click for more information Dienaren van het gezag - De Amsterdamse politie tijdens de bezetting. Guus Meershoek. 1999, Van Gennep. Het Amsterdamse politiekorps heeft tijdens de Duitse bezetting een zeer belangrijk aandeel gehad in de deportatie van de joden en de bestrijding van het verzet. Hoofdcommissaris en oud-KNIL militair Sybren Tulp maakte zich niet alleen zeer populair bij de korps[eden, maar slaagde er ook in de favoriet te worden van de hoogste Duitse politieautoriteiten. Onder zijn supervisie joeg de politieke recherche vete tientallen verzetsstrijders welbewust de dood in. Op zijn aandringen kreeg het korps een sleutelrol bij de deportatie van de joden. Met zijn charisma wist de korpschef ook onwillig personeel over de streep te trekken. Slechts een enkele inspecteur weigerde de hem opgelegde taak. Een maand lang haalden gewone inspecteurs en gewone agenten joden uit hun huizen. Ook toen daarna het Politiebataljon, een aparte gekazerneerde eenheid, de taak overnam, werd een overgrote meerderheid van het korps nog en vele malen ingezet bij grote razzia's. Gaandeweg ging het oppakken met steeds meer excessen gepaard: diefstal, mishandeling (zelfs van hoogbejaarden) en drankmisbruik. Guus Meershoek kreeg als eerste toegang tot de politiearchieven, die voor Presser en De Jong gesloten bleven. Hij sprak met tientallen korpsleden en achterhaalde tal van onthullende documenten, waaronder het duizenden pagina's tellende dagboek van de fanatiek pro-Duitse chef van de politieke recherche. Meershoek laat overtuigend zien dat de politie sinds het Jordaan oproer van 1934 een volstrekt andere rot jegens de bevolking kreeg opgelegd, die de inschakeling in het Duitse repressieapparaat vergemakkelijkte en in feite voortduurde tot de Provo-rellen van 1966. Na de oorlog wist het korps de zuivering in eigen hand te houden en een door de Nederlandse regering benoemde nieuwe hoofdcommissaris de deur te wijzen. Dienaren van het gezag is niet alleen een uiterst belangrijke bijdrage aan de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog, maar levert ook tal van nieuwe inzichten over de verhouding tussen overheid, politie en bevolking. Nederlandstalig. Soft Cover - 488 pages. €  30,00
More Info
S32712  Click for more information De Greb - Herinneringen aan de Slag om de Grebbeberg. Koen Aarts/Hans Pols. 1990, Veen Uitgevers. Door middel van interviews wordt een beeld geschetst van de ervaringen van bij de Grebbelinie gelegerde Nederlandse soldaten vlak voor en tijdens de meidagen van 1940. Nederlandstalig. Soft Cover - 188 pages. €  18,00
More Info
S32737  Click for more information Het vergeten bombardement - Bospolder-Tussendijken 31 maart 1943. Aad Wagenaar. 2003, Stichting Ons Rotterdam. Dit is een speciale uitgave van Stichting Ons Rotterdam over het mislukte Amerikaanse bombardement op de Rotterdamse scheepswerven waarbij er grote schade ontstond en veel mensenlevens verloren gingen in de wijk Bospolder-Tussendijken. Nederlandstalig. Soft Cover - 30 pages. €  15,00
More Info
S32744  Click for more information Eagles of Mitsubishi - The story of the Zero Fighter. Jiro Horikoshi. 1982, Orbis Publishing. Dit boek verteld het volledige verhaal van ontwerp, bou en inzet van de Mitschubishi Zero jager. Het wordt verteld door de chef ontwerper Jiro Horikoshi. Bijzonder boek. Engelstalig. Hard Cover - 160 pages. €  25,00
More Info
S32747  Click for more information Hitler - Deel 1: Hoogmoed 1889-1936 Deel 2: Vergelding 1936-1945. Ian Kershaw. 2000, Het Spectrum. De Britse historicus Ian Kershaw is een prominent onderzoeker van nazi-Duitsland. Het eerste deel van zijn magistrale Hitler-biografie loopt tot 1936. Kershaw behandelt hierin de jeugd van Hitler, diens zwerversjaren te Wenen, Hitler als soldaat in de Eerste Wereldoorlog, Hitler als propagandist van de jonge nazipartij, diens lange weg naar de macht, en diens eerste jaren als dictator van Duitsland. Kershaw laat goed uitkomen dat Hitlers triomfen niet alleen op eigen conto geschreven dienen te worden, maar ook tot stand kwamen door toevallige factoren en door het optreden van politici die hem onbewust in de kaart speelden. Ook laat hij zien dat het regime draaide zonder dat Hitler zich met details bemoeide. Kershaw kon beschikken over recent onthulde bronnen (zoals Goebbels' dagboeken) zodat een nog completer beeld ontstaat dan de klassieke biografieën van Bullock en van Fest reeds boden. Het boek kent een strenge opbouw en het munt uit door een zeer toegankelijk taalgebruik. HITLER 1936-1945 Vergelding is het meest gezaghebbende verhaal over de centrale figuur van de 20e eeuw. Gebaseerd op een grote hoeveelheid bronnen en geschreven in dezelfde meesleepende stijl die van HITLER 1889-1936: hoogmoed een bestseller heeft gemaakt. Nederlandstalig. Hard Cover - 2039 pages. €  49,50
More Info
S32752  Click for more information De Nederlandse stalen helm 1916-1992 . Kevin de Joode. 2019, Heppner Pubishing en Medi. De metalen helm als militair uitrustingsstuk stamt al uit de oudheid. Toch raakt hij in de 17e eeuw door een veranderende militaire doctrine in onbruik. Tijdens de Eerste Wereldoorlog van '14 – '18 wordt de stalen helm opnieuw geïntroduceerd. De legerleiding in het neutrale Nederland speelt hier direct op in en laat een eigen stalen helm ontwikkelen. Dit boek geeft een nauwkeurige beschrijving van de ontwikkeling, de productie en het gebruik van stalen helmen voor de Nederlandse strijdkrachten in de periode van 1916 – 1992. Welke invloed hadden de nationale en internationale ontwikkelingen op de besluitvorming? Hoe verliep de zoektocht naar de ideale eigen helm? Welke andere niet-militaire organisaties hebben helmen gedragen? En aan welke details kun je de verschillende helmen herkennen? Een historische zoektocht, die door de auteurs aan de hand van degelijk onderzoek en gedetailleerde illustraties wordt onthuld. Dit unieke naslagwerk geeft een zeer uitgebreid beeld van de verschillende varianten van alle typen stalen helmen die in Nederlandse dienst zijn geweest. Vormen, kleuren, productiemethoden, en vele andere belangrijke details van de Nederlandse Stalen helm worden uitgebreid getoond. Voorzien van 1200 kleurenfoto's maakt dit boek tot een onmisbaar werk dat in geen enkele kast mag ontbreken van ieder die interesse heeft in dit stuk Nederlands militair verleden. Nederlandstalig. Hard Cover - 348 pages. €  79,95
More Info
S32778  Click for more information Daisy - The History of a C-46/DC-3 in World War II. Christer Bergström. 2019, Vaktel Förlag. Dit is de geschiedenis van een C-47 die boven Normandië vloog en gedurende Operatie Market Garden in de Tweede Wereldoorlog. Het boek gaat ook gedetailleerd in op de mannen die er mee vlogen en wat zij gedurende de oorlog meemaakten. Met de naam Daisy vliegt het toestel nog steeds, in eigendom van een Zweedse organisatie, en zij doet mee aan de para-droppings boven Normandië, ter gelegenheiud van het 75 jarig jubileum. Engelkstalig. Soft Cover - 127 pages. €  15,00
More Info
S32781  Click for more information Arnhem 1944 - The human tragedy of the Bridge to Far. Dilip Sarkar. 2019, Pen & Sword Books. De slag om Arnhem (Operatie Market Garden) behoort tot de beroemdste slagen uit de Tweede Wereldoorlog, het gaf inspiratie voor talloze boeken en de met sterren bekroonde film uit 1977. Dit boek is echter bijzonder. Het gaat in op de tragische verhalen van de slachtoffers. Het beschrijft hun achtergronden, eerdere ervaringen, en de tragische gevolgen voor hun gezinnen. De auteur heeft zich met name gefocust op de onopgeloste tragedies van Arnhem en Oosterbeek. De auteur reisde hiervoor kilometers door het Verenigd Koninkrijk en bracht ontelbare uren door met familieleden van slachtoffers. De auteur gaat heel gedetailleerd in op alle zaken en heeft een uniek boek geschreven. NIEUW BOEK!. Engelkstalig. Hard Cover - 362 pages. €  32,00
More Info
S32786  Click for more information Oberammergau im Dritten Reich 1933-1945 . Ludwig Utschneider. 2012, Historisches Verein Oberammergau. Dit boek beschrijft in detail wat er in het Duitse dorp Oberammergau gebeurde in de periode dat het Derde Rijk bestond. Oberammergau ligt in Zuid-Duitsland, 20 km vanaf Garmisch-Partenkirchen in de deelstaad Beieren. Duitstalig. Soft Cover - 270 pages. €  25,00
More Info
S12692  Click for more information Das letzte Kriegsjahr im Westen - Die geschichte der 116. Panzer-Division -Windhund-Division- 1944-1945. Heinz Günther Guderian. 2010, Helios Verlag. Dit boek beschrijft de strijd van de 116e Panzerdivisie na de invasie van de Geallieerden in Frankrijk tot het einde in de Ruhrkessel. Hoogtepunten zijn de tegenaanval bij Avranches, de Falaise pocket, de strijd om Aken, het Hürtgenwald en het Ardennenoffensief. Zeer interessant boek. Duitstalig. Hard Cover - 601 pages. €  34,00
More Info
S20316  Click for more information Mei 1940 - Oorlogsdaden van het 10e regiment - Infanterie te ederveen - De Klomp - Veenendaal - Leersum. C. Cramer. Uitgeverij/Boekhandel Kool BV. Beschrijing van het 10e Regiment Infanterie in de meidagen van 1940. Het kwam tot inzet bij Ederveen, De Klomp, Veenendaal en Leersum. Voorzien van een aantal foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 27 pages. €  12,00
More Info
S22649  Click for more information Dossier Nordpol - Het Englandspiel onder de loep. Jo Wolters. 2003, Boom. Het Engelandspiel is nog steeds een van de grote mysteries uit de Tweede Wereldoorlog. Hoe is het mogelijk geweest dat de Britten zich zo lang - maart 1942 tot april 1944 - door de Duitsers lieten beednemen? Waarom negeerden ze de vele signalen dat er met hun acties in bezet Nederland iets niet pluis was? En: was het wel een Englandspiel of toch eerder een "Germany Game"? Speelden de Duitsers het slim of de Engelsen, de schrijver geeft in dit boek zijn visie. Nederlandstalig. Soft Cover - 301 pages. €  20,00
More Info
S25115  Click for more information Nachtvlucht over de Peel - De laatste missie van Lancaster ND873, april 1944. Theo van de Mortel. 2009, Uitgeverij Matrijs. Net teruggekeerd van een lange en vermoeiende missie naar Karlsruhe in het zuiden van Duitsland stuurt Roy Laybourne, vliegenier bij de RAF, een korte brief aan zijn zus en haar man. Hij eindigt met de woorden: 'Ik moet er helaas weer vandoor. The show must go on.' Twee dagen later, op 27 april 1944, kwam aan zijn jonge leven plotseling een eind. De Lancaster waarin hij als boordwerktuigkundige vloog, stortte na een bombardement op Essen neer bij de Astense Aa, op de grens van de gemeenten Asten en Deurne. Geen van de zeven bemanningsleden overleefde deze crash. 62 jaar later, in 2006, werd bij de Astense Aa een monument geplaatst voor de omgekomen bemanning van Lancaster ND873. Dat monument vormde de aanzet tot het schrijven van dit boek en het onderzoek dat daaraan vooraf ging. 'Nachtvlucht over de Peel' vertelt het verhaal van een vliegtuigcrash, maar bovenal gaat dit boek over de zeven bemanningsleden die daarbij de dood vonden. Nederlandstalig. Soft Cover - 96 pages. €  15,00
More Info
S25657  Click for more information Battlefields of the First World War - A Traveller's Guide. Tonie and Valmai Holt. 1993, Pavilion. In dit boek wordt een verslag gegeven van alle bekende slagen uit de Eerste Wereldoorlog en wordt aangegeven wat er nog is te zien. Voorzien van kaarten. Engelstalig. Soft Cover - 185 pages. €  16,50
More Info
S25828  Click for more information Corridor naar het verleden - Veghel een snijpunt in oost-Brabant 1940-1945. Frank Govers. 1993, Drukkerij-Uitgeverij De Kempen B.V.. Beschrijving van het Brabantse Veghel gedurende de Tweede Wereldoorlog. In de omgeving van Veghel is in september/oktober 1944 tijdens operatie Market Garden hard gevochten. Nederlandstalig. Hard Cover - 112 pages. €  22,50
More Info
S28269  Click for more information Entering Germany - 1944-1949. Tony Vaccaro. 2001, Taschen. Schitterend fotoboek over GI's in Duitsland vanaf 1944 - 1949. Het boek kent als hoofdstukken Bevrijding, Bezetting. Opbouw en leven in vrede. Geeft een prachtig beeld van het vernietigde Duitsland in deze peiode. Frans/Duits/Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  22,50
More Info
S32656  Click for more information Een bollendorp bezet - Lisse '40-'45. Herman van Amsterdam/Peter van der Voort. 1990, Eigen uitgave. In dit boek wordt de geschiedenis van het Zuid-Hollandse Lisse gedurende de Tweede Wwereldoorlog verteld. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 151 pages. €  20,00
More Info
S32659  Click for more information Hoogezand-Sappemeer tijdens de Tweede Wereldoorlog - 1940-1945. Klaas G. Bos/Jacob H. Bos. 2005, Profiel. In dit boek wordt de geschiedenis van het Groningse dorp Hoogezand-Sappemeeer tijdens de jaren 1940-1945 beschreven. Met veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 36 pages. €  17,50
More Info
S32688  Click for more information Snel, streng en rechtvaardig - Politiek beleid inzake de bestraffing en reclassering van "foute" Nederlanders. Peter Romijn. 1989, De Haan. Het vraagstuk 'goed' en 'fout' in en na de Tweede Wereldoorlog staat volop in de aandacht. Ook de rol van de overheid wordt opnieuw kritisch bekeken. Peter Romijn schreef ruim tien jaar geleden Snel, Streng en rechtvaardig, een boek dat aan actualiteit en belang niets heeft ingeboet. Romijn maakt duidelijk hoe de Nederlandse overheid na de oorlog probeerde af te rekenen met collaborateurs, en hoe al snel bleek dat de gewenste radicale zuivering van Nederland de politiek voor een groot dilemma plaatste. Nederlandstalig. Soft Cover - 326 pages. €  15,00
More Info
S32692  Click for more information Verwoest Nederland - Een tocht langs de puinen. Herman Moerkerk. 1945, N.V. Uitgevers Mij. Diligentia. In dit boek een tocht langs het puin van Nederland nadat de Duitsers zijn vertrokken. De auteur verteld over de aangerichte verwoestingen in de diverse plaatsen. Voorzien van een aantal tekeningen. Nederlandstalig. Soft Cover - 46 pages. €  12,50
More Info
S32703  Click for more information Krimpen aan den IJssel 1940-1945 - Een gewoon dorp in een buitengewone tijd. Krista Kroon. 1999, Gemeente Krimpen aan den IJssel. In dit boek wordt de geschiedenis van het Zuid-Hollandse dorp Krimpen aan den IJssel gedurende de Tweede Wereldoorlog beschreven. Nederlandstalig. Hard Cover - 120 pages. €  15,00
More Info
S32705  Click for more information De Zuiderzeewerken en hun militaire betekenis 1918-1963 - Wonsstelling, Stelling bij het Kornwederzand, Breezanddijk, Stelling van Den Oever, Stelling van Den Helder, IJsselmeerflottielje en Koude Oorlog. 2001, Beschrijving van ontwikkeling van de Afsluitdijk en de verdedigingswerken die daarmee verband houden. Bescrijving van verdedigingswerken en plattegronden. Het boek is samengesteld uit kopieën. Nederlandstalig. Soft Cover - 31 pages. €  12,50
More Info
S32706  Click for more information Worsteling om Walcheren - 1939-1945. Hen Bollen/Jantien Kuiper-Abee. 1985, Uitgeverij Terra. Zeer uitgebreid boek over de Tweede Wereldoorlog op en rond Walcheren. Met veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 284 pages. €  23,50
More Info
S32707  Click for more information De schaduw van de bevrijders - Geallieerde oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wim Berkelaar. 1995, Walburg Pers. Over Duitse en Japanse gruweldaden tijdens de Tweede Wereldoorlog is veel geschreven. Maar maakten ook onze bevrijders zich schuldig aan oorlogsmisdaden? Een onthullend en schokkend boek over de zwarte bladzijde in de geschiedenis van onze bevrijders. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  12,50
More Info
S32715  Click for more information De Overwinnaars - Het verhaal van de soldaten van de Tweede Wereldoorlog. Stephen E. Ambrose. 2007, Uitgeverij M. De auteur beschrijft aan de hand van honderden interviews en andere egodocumenten de persoonlijke belevenissen van talloze Amerikaanse militairen tijdens de gevechten in Europa vanaf juni 1944 tot VE-Day. Van de vele dienstplichtige soldaten en jonge officieren aan het front tot en met de officieren werkzaam bij de staven van bevelhebbers als Eisenhower, Patton en Bradley. Verhalen van ooggetuigen in de stijl van 'De langste dag' of 'Een brug te ver' van Cornelius Ryan. De geweldadige gebeurtenissen krijgen hierdoor een menselijk gezicht. Geillustreerd met zwart-witfoto's en een aantal overzichtskaarten. Nederlandstalig. Soft Cover - 430 pages. €  16,50
More Info
S32720  Click for more information 75 jaar Luchtdoelartillerie - 1917-1992. W. Klinkert/R.U.M.M. Otten/J.F. Plasmans. 1992, Sectie Militaire Geschiedenis. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Korps Luchtdoelartillerie heeft de Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf een gedegen boekwerk samengesteld over het ontstaan en de geschiedenis van het Korps. Niet alleen de succesvolle strijd tijdens de meidagen van 1940 wordt uitgebreid beschreven, maar ook de beginperiode 1917-1940, de inzet in het voormalig Nederlands-Indië 1945-1950 en het optreden tijdens het Nieuw-Guinea conflict 1962 krijgen ruime aandacht. Het rijk geïllustreerde gedenkboek belicht ten slotte ook de huidige taak, wapensystemen, organisatie en moderne opleidingsmethoden van de hedendaagse luchtdoelartillerie van de Koninklijke Landmacht. Kaarten, foto's en bijlagen zijn duidelijk en overzichtelijk. Een standaardwerk voor een ruim publiek. Nederlandstalig. Hard Cover - 240 pages. €  16,50
More Info
S32722  Click for more information De Tweede Wereldoorlog in de kernen van de gemeente Liesveld . 1990, Historische Kring Nieuwpoort. Dit boek beschrijft de Tweede Wereldoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente Liesveld. De gemeente bestaat uit de kernen Streefkerk, Groot-Ammers, Nieuwpoort, Langerak en Waal. Nederlandstalig. Soft Cover - 144 pages. €  15,00
More Info
S32725  Click for more information Amersfoort '40-'45 - Oranje. J.L. Bloemhof. 1990, Uitgeverij Bekking. In dit boek wordt de geschiedenis van de Utrechyse stad Amersfoort beschreven. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 336 pages. €  17,50
More Info
S32726  Click for more information Wijk bij Heusden - in de laatste tijd van de oorlog. H. Harkema. 1948, Lokale uitgave. In dit boekje wordt de laatste periode van de oorlog in het dorp Wijk, bij Heusden, beschreven. Zeer zeldzaam boekje. Nederlandstalig. Soft Cover - 24 pages. €  15,00
More Info
S32735  Click for more information De verwoesting van een oude Keizersstad - Oorlogsrampen over Nijmegen 1940-1945. A. Lammerts van Bueren. 1946, Uitgeverij de Koepel. In dit boek wordt de geschiedenis van Nijmegenin de Tweede Wereldoorlog beschreven. Nederlandstalig. Hard Cover - 145 pages. €  15,00
More Info
S32736  Click for more information Rode Papavers van Monte Cassino - Het verhaal van mijn vader Józef Michal Rzenieniecki, soldaat in het Tweede Poolse leger, 3e Karpaten Infanterie Divisie 6e Artillerie Bataljon. Anna Alinka Zemienieki. Eigen uigave. In het laatje van een oud kastje dat op de slaapkamer van mijn ouders stond, zaten herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog. Ze waren van mijn vader, Józef Michal Rzemieniecki. Medailles, uniformknopen, foto's, zijn rijbewijs en zijn naamplaatjes. Voor hem tastbare herinneringen, voor mij vragen. Dit boek verteld het verhaal van mijn vader in de Tweede Wereldoorlog en hoe en waarom hij naar Nederland is gekomen na de Tweede Wereldoorlog. Hiermee zijn niet alleen mijn vragen beantwoord, maar ook voor Cas en Robbin, de twee kleinkinderen van mijn vader, is de familiegeschiedenis van hun opa nu bekend. Nederlandstalig. Soft Cover - 93 pages. €  15,00
More Info
S32739  Click for more information Zwolle in oorlogstijd . Paul Harmens. 1994, Uitgeverij Matrijs. Fotoboek waarin de geschiedenis van het Overijsselse Zwolle gedurende de Tweede Wereldoorlog wordt verteld. Nederlandstalig. Soft Cover - 84 pages. €  15,00
More Info
S32743  Click for more information De Krimoorlog of de vernedering van Rusland . Orlando Figes. 2014, Nieuw Amsterdam Uitgevers. In het midden van de negentiende eeuw was de Krim het toneel van een gruwelijke strijd die minstens 800.000 levens eiste. Op en rond het grote schiereiland trok een machtige coalitie van Britse, Franse en Turkse troepen ten oorlog tegen het Russische leger, gedreven door het angstbeeld van een Rusland dat heer en meester zou worden in een gebied dat zich uitstrekte van de Balkan tot de Perzische Golf. Het nieuwe boek van Orlando Figes is een even boeiend als huiveringwekkend relaas over de Krimoorlog (1853-1856), waarvan episoden als de Charge van de Lichte Brigade en het Beleg van Sebastopol inmiddels legendarisch zijn. Figes gaat uitgebreid in op de militaire en politieke verwikkelingen, maar besteedt daarnaast veel aandacht aan het leven op de Krim en de cultuur die in het strijdgewoel teloorging. Aan de hand van een schat aan fascinerende bronnen vertelt hij op meeslepende wijze over de bloedige strijd en over de zware slag die Rusland werd toegebracht. Nederlandstalig. Hard Cover - 656 pages. €  17,50
More Info
S32751  Click for more information Het Venlo incident - De mysterieuze ontvoering met geweld op nederlands grondgebied door een SS-Sonderkommando in november 1939. Johan P. Nater. Ad. Donker. De auteur behandelt het beruchte Venlo-incident (waarbij een Nederlands officier op Nederlands grondgebied werd neergeschoten en Nederlandse en Engelse geheime agenten ontvoerd werden) gedegen. Hij citeert vele betrokkenen, zowel van Nederlandse en Engelse, als van Duitse zijde, zodat de lezer een redelijke indruk van het gebeurde krijgt. Duidelijk wordt o.a. het amateuristische optreden van de geheime diensten van Engeland en Nederland. Zeer gedetailleerd uitgewerkt boek. Voor historisch geinteresseerden, voor wie ook de vermelde literatuurbronnen nuttig kunnen zijn. Nederlandstalig. Soft Cover - 156 pages. €  15,00
More Info
S32787  Click for more information Jaarboek 1944 - Oorlog en Bevrijding. G. Extra e.a.. 1994, Historie Schinnen. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het Limburgse Schinnen. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  15,00
More Info
S32788  Click for more information "De laatste loodjes wogen zwaar …" - reuver en Beesel, bezetting - verzet - bevrijding. Sjra Vintcent. 1985, Heemkindevereniging "Maas- en Swalmdal". Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het Limburgse Reuver en Beesel. Nederlandstalig. Soft Cover - 118 pages. €  16,50
More Info
S32790  Click for more information Inval Mei 1940 Nederland - Hoe ik de oorlogsjaren beleefde als jongen. Bevrijding april 1945. J.A. Sluiter. 2003, Gemeente Lingewaard. In dit boek verteld de auteur hoe hij de oorlogsjaren beleefde in het Gelderse Huissen. Huissen ligt onder de rook van Arngem. Nederlandstalig. Soft Cover - 82 pages. €  15,00
More Info
S32792  Click for more information Haaren in oorlogstijd . R.J. Wols. 1995, Gemeente Haaren. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het Brabatntse dorp Haaren. Nederlandstalig. Soft Cover - 120 pages. €  16,50
More Info
S10074  Click for more information Augsburg Eagle - The Story of the Messerschmitt 109. William Green. 1971, Doubleday and Company. Het verhaal over de achtergrond, ontwikkeling, technische evolutie, en operationele carriere van de Messerschmitt BF109. Voorzien van vele foto's en kleurentekeningen. Engelstalig. Hard Cover - 128 pages. €  22,50
More Info
S11206  Click for more information De legendarische vlucht van de Uiver - London-Melbourne oktober 1934. Wim Kroese. 1983, Teleboek BV. Het verhaal van de KLM DC-2 Uiver die meedeed met de London-Melbourne race in1934 en eerste werd in zijn klasse. Nederlandstalig. Soft Cover - 160 pages. €  5,00
More Info
S18392  Click for more information The Lancaster Story . Peter Jacobs. 1996, Cassell. In dit boek wordt de hele geschiedenis van ontwikkeling, bouw en inzet van de Lancaster besproken. Voorzien van veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  16,50
More Info
S18624  Click for more information Arnhem Spookstad - Herinneringen en foto's van evacués, gastgezinnen en achterblijvers na de Slag om Arnhem, 1944-'45. André Horlings. Elmar. Aan de hand van de herinneringen van zestig mensen die het meemaakten wordt beschreven hoe de evacuatie van Arnhem verliep in september 1944, nadat Operatie Market Garden was mislukt. Gebruikmakend van gedeeltes van brieven, dagboekfragmenten, zwart-witfoto's en tekeningen van toenmalige, veelal jonge Arnhemmers, wordt verslag gedaan van de situatie in Arnhem vlak voor de evacuatie, de redenen voor de evacuatie, de evacuatie zelf en de zeer verschillende ervaringen van de 60 evacués die in alle delen van ons land waren opgenomen, de zwaar beschadigde stad en het begin van de wederopbouw. Het geheel is een levendig verslag van de evacuatie. De zwart-witfoto's en de tekeningen ondersteunen de tekst goed.. Nederlandstalig. Soft Cover - 175 pages. €  13,00
More Info
S21243  Click for more information Rondom mobilisatie 1939-1940 te Makkum en de Meidagen 1940 - Een serie artikelen uit het Bolswards Dagblad. Bouke Kamstra. Eigen uitgave. Dit is een uit kopieën bestaand boekwerkje over de mobilisatietijd en de meidagen 1940 in het Friese Makkum. Nederlandstalig. Soft Cover - 21 pages. €  8,50
More Info
S21379  Click for more information Von der Fliegerschule zum Einsatzverband - Ein bildband der deutschen Luftwaffe 1933-1945. Michael Meyer/Paul Stipdonk. 1991, Flugzeug Publications. Heel mooi fotoboek over de Duitse Luftwaffe in de jaren 1933-1945. Alle onderdelen van de Luftwaffe komen aan bod. Duitstalig. Hard Cover - 285 pages. €  23,00
More Info
S23090  Click for more information Sokrates - Reichsluftverteidigung im Staderland. Dieter-Theodor Bohlmann. 2009, Kreissparkasse Stade. Boek over de bunker Socrates met zijn Nachtjagdleitstand in Stade en de Duitse luchtverdediging in het algemeen. Duitstalig. Hard Cover - 288 pages. €  15,00
More Info
S23820  Click for more information Ik trok er op uit - Veertig journalistieke zwerfjaren. Max Blokzijl. 1943, Uitgeverij Andries Blitz. Boek met verhalen uit het journalistieke leven van Max Blokzijl. Hij was in de oorlog lid van de NSB en verantwoordelijk voor propagnda en nazificering. Hij was de eerste NSB'er die na de oorlog werd geexecuteerd. Nederlandstalig. Hard Cover - 192 pages. €  17,50
More Info
S23825  Click for more information Orde en Vrede - De humaniteire/militaire missie in Nederlands Oost-Indië 1945-1950. R.Th. Escher/Ph. G. de Lange/S.A. Lapré. 1997, Comité Orde en Vrede. Drie Indiëveteranen geven hun visie op het dekolonisatieconflict in Indonesië waarbij ze veel aandacht geven aan de rol van de Nederlandse strijdkrachten daarin met verhalen van veteranen. Nederlandstalig. Soft Cover - 192 pages. €  15,00
More Info
S24206  Click for more information Widerstand und Verfolgung in Dortmund 1933-1945 . Günther Högl. 1992, Eigen uitgave. Beschrijving van verzet en vervolging in de Duitse stad Dortmund. Het boek is uitgegeven bij een tentoonstelling over dit onderwerp. Duitstalig. Hard Cover - 480 pages. €  15,00
More Info
S24260  Click for more information Pleisters op de ogen - De Nederlandse oorlogsverslaggeving van Heiligerlee tot Kosovo. Arnold Karskens. 2001, Meulenhof. Wie deden en doen er aan Nederlandse zijde verslag van een oorlog? Hebben deze Nederlandse journalisten de waarheid kunnen achterhalen? Onder welke omstandigheden deden zij hun werk? Wat waren de technische of logistieke problemen, was er sprake van (zelf-)censuur, intimidatie, of leugens, of eigen vooringenomen politieke standpunten? Arnold Karskens, door velen de enige echte Nederlandse oorlogsverslaggever genoemd, schrijft in Pleisters op de ogen de unieke en totaal onbekende geschiedenis van de Nederlandse oologsverslaggeving. Aan bod komen onder meer Napoleons mars naar Rusland, de Brusselse Opstand van 1830, de Tweede Boerenoorlog, de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, de Indonesische bevrijdingsoorlogen, de Hongaarse opstand, de Vietnamoorlog, de Golfoorlog en de strijd in voormalig Joegoslavië. Daarnaast is een hoofdstuk gewijd aan de dood van zes Nederlandse journalisten in El Salvador en Oost-Timor, en is er aparte aandacht voor de vrouwen in dit vak en de verdiensten van de oorlogsverslaggevers. Nederlandstalig. Soft Cover - 376 pages. €  14,50
More Info
S24812  Click for more information Raiding the Reich - The Allied Strategic Bombing Offensive in Europe. Roger A. Freeman. 1999, Arms and Armour. Mooi boek over het Geallieerde luchtoffensief tegen Nazi-Duitsland. Heel veel, vaak bijzondere foto's. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  13,50
More Info
S25033  Click for more information Het Officierskruis - Voor eervolle langdurige dienst. Anita van Dissel/Ben Schoenmaker. 2009, Boom. Op 19 november 1844 stelde koning Willem II het onderscheidingsteken voor eervolle en langdurige dienst als officier in. De koning wilde met name subalterne officieren die toendertijd lang op bevordering moesten wachten, een blijk van waardeing geven. In dit boek de geschiedenis van dit ereteken door de jaren heen. Nederlandstalig. Soft Cover - 156 pages. €  10,00
More Info
S26301  Click for more information Lancaster Squadrons in focus - A photographic album of units that went to war in the Avro Lancaster. Mark Postletwaithe. 1929, Red Kite Publishing. Dit boek beschrijft in het kort de RAF squadrons die vlogen met de Lancaster, over al zijn foto's van opgenomen. Engels-/Frans-/Spaanstalig. Soft Cover - 172 pages. €  19,50
More Info
S26302  Click for more information Wellington Squadrons in focus - A photographic album of units that went to war in the Vickers-Armstrong Wellington. Paul Freer/Simon Parry. 2002, Red Kite Publishing. Dit boek beschrijft in het kort de RAF squadrons die vlogen met de Wellington, over al zijn foto's van opgenomen. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  19,50
More Info
S26963  Click for more information Medium Tank M4 (76mm & 105mm) Sherman & Firefly - Tanks in Detail 6. Terry J. Gander. 2003, Ian Allan. Boek waarin de Sherman Tank met 76 mm kanon en de Firefly met 105 mm kanon worden beschreven. Veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  15,00
More Info
S27061  Click for more information De geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Werelkdoorlog . K.W.L. Bezemer. 1987, Elsevier. De historicus K.W.L. Bezemer heeft zich in zijn Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog tot taak gesteld het relaas van de verrichtingen van de Nederlandse koopvaardij in de jaren 1939-1945 te boek te stellen. Hij heeft jarenlang onderzoek gedaan in binnen- en buitenlandse archieven en vele overlevenden geïnterviewd. Het eerste deel van dit indrukkende werk beschrijft de strijd ter zee in de eerste drie oorlogsjaren – de periode dat de Geallieerden in het nauw worden gedreven en Nederlands-Indië aan de Japanners verloren gaat. Het tweede deel behandelt onder meer de allesbeheersende Battle of the Atlantic, de geallieerde landing in Normandië en de bloedige strijd in de Pacific. Met een aantal foto's. Boeken zitten in fraaie cassette. Nederlandstalig. Hard Cover - 928 pages. €  17,50
More Info
S27516  Click for more information De Stelling van Amsterdam - Vestingwerken rond de hoofdstad 1880-1920. Diversen. 2005, AMA boeken. In dit boek wordt de rond Amsterdam lopende Stelling van Amsterdam beschreven. Alle forten en batterijen komen aan bod. Engelstalig. Hard Cover - 447 pages. €  15,00
More Info
S27971  Click for more information Monty's Iron Sides - From the Normandy Beaches to Bremen with the 3rd Division. Patrick Delaforge. 1995, Chancellor Press. Beschrijving van de Britse 3e Divisie van Normandië tot Bremen. Zij vochten ook in Nederland, bij Market Garden, de slag om Overloon en in Noord-Limburg. Voorzien Een deel van het boek gaat dan ook over de acties in Nederland. van foto's en kaarten. Engelstalig. Hard Cover - 214 pages. €  19,50
More Info
S28173  Click for more information De Knokploeg - Schimmen uit het verleden. G. Gunnink. 2006, Boom. Gerrit Gunnink is de zoon van Jan Gunnink, in de oorlog Oom Hein, de leider van de Meppeler KP, de knokploeg. Ook beide andere zonen Klaas en Hendrik, verzetsnamen Tom en Benno, waren actief in de oorlog en accepteerden het boven hen gestelde nazi-gezag niet. De familie Gunnink is de meest toonaangevend Meppeler verzetsfamilie in de oorlogsjaren. Met het boek de KnokPloeg onthult Gerrit Gunnink de laatste geheimen die de knokploeg tot op de dag van vandaag omgeven. Tegelijkertijd is de KnokPloeg een hommage aan alle vrouwen en mannen die de verzetsmensen, die Gerrit Gunnink in zijn boek 'de verdrevenen' noemt, een schuilplaats hebben geboden. Nederlandstalig. Soft Cover - 287 pages. €  15,00
More Info
S28756  Click for more information Het KNIL van Tempo Doeloe . C.A. Heshusius. 1988, De Bataafsche Leeuw. Het Koninklijk Nederlands-Indische Leger was een uit velerlei nationaliteiten en rassen samengesteld koloniaal beroepsleger dat tussen 1830 en 1950 in de voormalige kolonie is ingezet. De auteur, kolonel b.d. Heshusius, diende zelf als officier in het KNIL en wil een breed publiek en met name de naoorlogse generaties kennis laten maken met het militaire leven van alledag in de tropen. Met dit doel stelde hij een fraai fotoboek samen: bijna 250, meest vroeg-20e eeuwse foto's (zwart-wit) met uitleg en gegroepeerd rond diverse thema's. Zo komen aan de orde afbeeldingen die onderwerpen belichten zoals de werving, de uitrusting, de kampementen en het gezinsleven. Overigens worden de eigenlijke gevechtshandelingen opmerkelijk summier behandeld. Het boek bevat een bibliografie en een uitvoerige verantwoording van de foto's die, behalve uit de collecties van instellingen, voor een groot deel ook komen uit particuliere verzamelingen en nog nooit eerder gepubliceerd waren. Nederlandstalig. Hard Cover - 144 pages. €  17,50
More Info
S29004  Click for more information Deutsche Minnensucher - 80 Jahre Seeminenabwehr. Reinhart Ostertag. 1986, Koehler Verlag. Dit boek behandelt 80 jaar Duitse mijnenveeg verbanden. Klein deel gaat over de na-oorlogse periode. Grootste deel van het boek is Eerste en Tweede Wereldoorlog, waarbij de Tweede Wereldoorlog per jaar wordt besproken. Veel foto's en tekeningen. Duitstalig. Hard Cover - 159 pages. €  17,50
More Info
S29097  Click for more information A Higher Call - An incredible true story of combat and chivalry in the war-torn skies of World War II. Adam Makos. 2013, Berkley Caliber. Vier dagen voor Kerstmis 1943 worsteld een zwaar beschadigde Amerikaanse bommenwerper door het Duitse luchtruim hopende zijn thuisbasis te halen. Aan de knuppel een 21 jarige piloot. De helft van zijn bemanning lag dood of gewond in de bommenwerper. Plotseling verscheen er een Duitse Messerschmitt bij het toestel. Tot overmaat van ramp bestuurd door een Duitse Aas, een man die met een druk op de trekker het lot van de bommenwerper kan beslissen. Wat daarna gebeurde tart de verbeelding en zou later een wonder van de Tweede Wereldoorlog worden genoemd. De Amerikaanse piloot, Charlie Brown, een boerenjongen uit West Verginia aan boord van de B-17 Flying Fortress. De Duitser 2e Luitenant Franz Stigler een vlieger uit Beieren. Stigler zag de schade aan de B-17 en het gevecht dat Brown leverde om hem in de lucht te houden. Hij viel niet aan, ging naast de B-17 vliegen en zwaaide en escorteerde hem verder over Duits gebied. Door de Amerikaanse 8ste Luchtmacht werd dit voorval als Top Secret bestempeld. Stigler kon het niet vertellen, anders riskeerde hij een vuurpeloton. Dit boek beschrijft een uitzonderlijk stukje ridderlijkheid in de Tweede Wereldoorlog. Engelstalig. Hard Cover - 392 pages. €  20,00
More Info
S29125  Click for more information The Cuxhaven Raid - The World's First Carrier Air Strike. R.D. Layton. 1985, Conway Maritime Press. Op Kerstdag 1914 viel een kleine eenheid Britse watervliegtuigen van hun carriers de Duitse Luchtschipbasis Cuxhaven aan. Omdat ze geen idee van de exacte locatie van de basis waren de resultaten miniumaal. Maar dit was een historisch punt in de oorlogsgeschiedenis, de geboorte van de carrier task force. Interessant boek. Duitstalig. Hard Cover - 160 pages. €  156,50
More Info
S29724  Click for more information Die Männer der deutschen U-Bootwaffe - 1939-1945. Timothy P. Mulligan. 2001, Motorbuch verlag. Dit boek gaat over de mannen die de Duitse U-boten bemanden. Wie waren zij, wat was hun opleiding, hoe stonden zij er in. Interessant boek. Duitstalig. Hard Cover - 368 pages. €  16,50
More Info
S29751  Click for more information War Maps - World War II from september 1939 to August 1945 Air, Sea & Land, Battle by Battle. Simon Goodenough. 1988, Crescent Books. Dit boek geeft de kaarten van alle slagen en actie gedurende de Tweede Wereldoorl. Zowel in de lucht, op zee en te land. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  16,50
More Info
S29929  Click for more information Panzer IV Ausf. H/J - Kagero 1. Waldemar Hryniewicki/Robert Danilczuk/Stanislaw Jablonski. Kagero. Mooi boek over de Panzerkampfwagen IV, uitvoering H/J met een beschrijving en heel veel detail opname's in kleur en schaaltekeningen. Perfect hulpmiddel voor de modelbouwer. De decals die bij het boek horen zijn niet aanwezig. . €  15,00
More Info
S29930  Click for more information Jagdpanzer IV L/48 - Kagero 6. Krzysztof Mucha/George Parada. 2000, Kagero. Mooi boek over de Jagdpanzer IV L/48 met een beschrijving en heel veel detail opname's in kleur en schaaltekeningen. Perfect hulpmiddel voor de modelbouwer. De decals die bij het boek horen zijn niet aanwezig. Pools/Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  15,00
More Info
S29931  Click for more information Tiger II Ausf. B - Kagero 7. George Parada/Mariusz Suliga/Waldemar Hryniewicki. 2001, Kagero. Mooi boek over de Tiger II Ausf. B met een beschrijving en heel veel detail opname's in kleur en schaaltekeningen. Perfect hulpmiddel voor de modelbouwer. De decals die bij het boek horen zijn niet aanwezig. Pools/Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  15,00
More Info
S29932  Click for more information Wespe Sd.Kfz. 124 - Kagero 8. George Parada/Mariusz Suliga/Waldemar Hryniewicki. 2001, Kagero. Mooi boek over de Wespe Sd.Kfz. 124 met een beschrijving en heel veel detail opname's in kleur en schaaltekeningen. Perfect hulpmiddel voor de modelbouwer. De decals die bij het boek horen zijn niet aanwezig. Pools/Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  15,00
More Info
S29933  Click for more information Flak Auf Sd.Kfz. 7 Part 1 - Kagero 9. George Parada/Mariusz Suliga/Waldemar Hryniewicki. 2001, Kagero. Mooi boek over de Flak op Sd.Kfz.7 met een beschrijving en heel veel detail opname's in kleur en schaaltekeningen. Perfect hulpmiddel voor de modelbouwer. De decals die bij het boek horen zijn niet aanwezig. Pools/Engelstalig. Soft Cover - 56 pages. €  15,00
More Info
S29934  Click for more information Sturmtiger - Kagero 10. George Parada/Mariusz Suliga/Waldemar Hryniewicki. 2001, Kagero. Mooi boek over de Sturmtiger met een beschrijving en heel veel detail opname's in kleur en schaaltekeningen. Perfect hulpmiddel voor de modelbouwer. De decals die bij het boek horen zijn niet aanwezig. Pools/Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  15,00
More Info
S29935  Click for more information PzKpfw III - 11. Jaroslaw Wrobl. 2001, Wydawnictwo Militaria. Mooi boek over de PzKpfw III met een beschrijving van alle geproduceerde types. Voorzien van foto's. Pools/Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  15,00
More Info
S30011  Click for more information Wolfsschanze - Hitlers Machtzentrale im Zweiten Weltkrieg. Uwe Neumärker/Robert Conrad/Cord Woywodt. 2007, Christoph Links Verlag. Uitvoerige beschrijving van de Wolfsschanze, Hitlers hoofdkwartier in Rastenburg (Polen). Van hieruit regeerde Hitler vanaf juni 1941 het Duitse Rijk en de bezette gebieden. Met veel foto's. Duitstalig. Soft Cover - 238 pages. €  17,50
More Info
S30540  Click for more information Van deur tot deur over zee - De historie van de Kustvaart 1945-1970. Barend van Lange/Bert Kruidhof. 2000, Uitgeverij De Alk B.V.. Met dit boek gaan de auteurs in op de explosieve ontwikkeling van de Nederlandse kleine handelsvaart in de mid-jaren vijftig. De gehavende vloot staat voor de bijna onmogelijke taak haar vooroorlogse leidende rol opnieuw te veroveren. De lezer krijgt niet alleen een indruk van de moeizame wederopbouw van de kustvaartvloot, maar ook van de wilskracht van varend Nederland er in de nieuwe tijd wat moois van te maken. Het verhaal eindigt in 1970 wanneer de voor de kustvaart magische grens van 499,9 brt wordt losgelaten. Dan wordt ook antwoord gegeven op de vraag: "Waar zijn ze gebleven? De schepen en de mannen, die erop voeren? En dat leidt soms tot opmerkelijke ontdekkingen. . Nederlandstalig. Hard Cover - 144 pages. €  17,50
More Info
S30700  Click for more information Coastal, Support and Special Squadrons of the RAF and their Aircraft . John D.R. Rawlings. 1982, Jane's. Dit boek geeft een overzicht van de squadrons van Coastal Command, Support squadrons en speciale squadrons. O.a. bases, commandanten, vliegtuigtypes enz. Voorzien van veel foto's. Handig naslagwerk. Engelstalig. Hard Cover - 270 pages. €  22,50
More Info
S30869  Click for more information De Bottenvrouw - Mijn werk in de massagraven voor de oorlogstribunalen van de VN. Clea Koff. 2004, Sirene. Forensisch antropologe Clea Koff (1972) is sinds 1996 lid van het forensisch team van de VN en ging mee op missies in oorlogsgebieden in Rwanda, Bosnie, Kroatie en Kosovo. Het team groef massagraven op en deed onderzoek op de menselijke overblijfselen om ze zo mogelijk te identificeren en om te weten te komen wat er plaatsvond tijdens de 'etnische zuiveringen', volkerenmoorden en massaslachtingen. Clea Koff, dochter van een Tanzaniaanse moeder en Amerikaanse vader - twee gerenommeerde documentairemakers - was nog studente toen zij met dit werk begon. In dit boek vertelt zij over haar leven en werk, over haar beweegredenen en de werkomstandigheden, haar gevoelens over het werk, over haar contacten met en het vreselijke verdriet van de overlevenden, en over de tribunalen die gebruik maken van het door het team verzamelde bewijsmateriaal. 'De waarheid brengt de doden niet terug, maar ze zorgt er voor dat hun stemmen worden gehoord' staat ergens in het boek en dat is misschien wel de voornaamste drijfveer van Clea Koff. Een boeiend, soms beklemmend en gruwelijk, zeer persoonlijk verhaal van een bijzondere jonge vrouw, dat ondanks alles toch ook hoop en optimisme uitstraalt. Met twee katernen zwart-witfoto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 306 pages. €  14,50
More Info
S31126  Click for more information Beuteflugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg - Flugzeuge der Achsenmächte im Dienst der Alliierten. Phil Butler. 2008, Heel. Dit is een prachtig fotoboek over vliegtuigen van de AS-mogendheden die zijn buitgemaakt door de Geallieerden. Alle foto's voorzien van een duidelijk bijschrift. Een deel van de foto's is in kleur. Duitstalig. Soft Cover - 127 pages. €  16,50
More Info
S31477  Click for more information Standard Catalog of U.S. Military Vehicles 1940-1965 - Over 250 veteran U.S. military vehicles from 1940-1965. Thousands of technical specifications. Current pricing. Over 400 premiere photos. Thomas Berndt. 1995, Krause Publications. Catalogus voor Amerikaanse militaire voertuigen uit de periode 1940-1965. Met veel foto's en technische beschrijvingen. Engelstalig. Hard Cover - 272 pages. €  17,50
More Info
S32637  Click for more information Holts Battlefield Guides - Market-Garden Corridor Eindhoven - Nijmegen - Arnhem. Tonie and Valmai Holt. 1984, Leo Cooper. Dit is een pocket battlefield guide voor de opmars corridor van Operatie Market-Garden. Alle plaatsen langs de route worden beschreven met de plaatselijke bijzonderheden. Makkelijke gids. Engelstalig. Soft Cover - 64 pages. €  12,50
More Info
S32638  Click for more information Sporen van Strijd 1945-1995 . Bert Boon/Menno Huizinga/Theo Zijlema. 1995, Gemeentelijk 5 mei comité Groningen. In dit boekje een fiets en wandelroute in de stad Groningen langs de overgebleven sporen van de zware strijd geleverd bij de bevrijding van de stad in 1945. Nedrlandstlaig. Soft Cover - 57 pages. €  12,50
More Info
S32653  Click for more information Die Ardennenoffensive - Abwehrschlacht im Nordabschnitt der Ardennen. Die 3. Fallschirmjäger-Division versucht mit ihren Nachbarverbänden die erreichten Stellungen zu halten. Hans Wijers. 2006, Eigen uitgave. Dit zeer gedetaillerde boek over de verrichteingen van 3. Fallschirmjäger Division gedurende het Ardennenoffensief is voorzien van foto's, tekeningen en kaarten. Zeer gedegen en gedetaillerd werk. Duitstalig. Soft Cover - 130 pages. €  19,50
More Info
S32661  Click for more information Wilhelmina - Krijgshaftig in een vormeloze jas. Cees Fasseur. 2001, Uitgeverij Balans. De Tweede Wereldoorlog staat centraal in deel twee van de monumentale biografie van koningin Wilhelmina. In de vijf jaar van haar ballingschap in Engeland beleefde zij de somberste en mooiste uren van haar lange regering. In Londen was zij de stem van het vrije en strijdende Nederland, de moeder van de Engelandvaarders, maar ook de kampioen van een politiek vernieuwingsstreven dat haar met het kabinet in hevig conflict bracht. Wilhelmina deed van deze bewogen jaren verslag in talloze brieven aan prinses Juliana in Canada. Die brieven worden hier voor het eerst gepubliceerd, naast andere stukken uit haar persoonlijk archief waartoe Cees Fasseur als eerste onbeperkt toegang tot had. Ook de periode tussen de wereldoorlogen komt tot leven. Wilehlmina's zoektocht naar een geschikte huwelijkspartner voor haar dochter, de geldzorgen van prins Hendrik, haar reizen en politieke bemoeienissen, worden meeslepend verteld. Helder, diepgravend, gedetailleerd en tegelijk panoramisch wordt het beeld van deze vorstin en haar tijd geschetst. Nederlandstalig. Soft Cover - 644 pages. €  15,00
More Info
S32662  Click for more information Airbus A300 . Günther Endres. 1999, MBI Publishing Company. Schitterend boek over de geschiedenius van de Airbus A300. Voorzien van heel veel kleurenfoto's van het toestel bij de diverse luchtvaartmaatschappijen. Engelstalig. Soft Cover - 128 pages. €  17,50
More Info
S32680  Click for more information Londen roept Noordpool . Michael Graf Soltikow. 1965, Uitgeverij Bigot en van Rossum. Dit is een roman over het Englandspiel. Interessant om dit te lezen. Nederlandstalig. Hard Cover - 240 pages. €  12,50
More Info
S32681  Click for more information De 48 doden - Het drama van het Engelandspiel. Philippe Ganier-Raymond. 1989, West Friesland. Boek over het Englandspiel, de spionage strijd tussen de Abwehr en de SOE die het leven koste aan 48 Nederlandse Geheim Agenten. De auteur geeft gesproken met de overlevenden, inclusief de agent Lauwers en Herman Giskes. Nederlandstalig. Hard Cover - 239 pages. €  12,50
More Info
S32684  Click for more information Concert voor de Führer . Ton van Reen. 2005, De Geus. Vlak voordat de geallieerden in september 1944 Operatie Market Garden inzetten, wordt de Duitse soldaat Hermann tijdens een verkenningspatrouille alleen op onderzoek uitgestuurd. De onverwachte geallieerde aanval brengt Hermann letterlijk tussen twee vuren: dat van de vijand en dat van het Duitse leger. Hermann vlucht een kerk binnen. Het orgel in de gewijde ruimte doet hem de oorlog even vergeten. Als hij het notenhouten instrument aanraakt, weet hij het: dit is het orgel waarop hij zijn leven lang al wilde spelen. Hij neemt plaats en speelt. Het is een concert voor zichzelf en voor zijn vriend en medesoldaat Manfred Reifsche, het wonderkind op de piano. Herinneringen aan zijn jeugd vermengen zich met gedachten aan Manfred, die als deserteur omgekomen is voor het vuurpeloton. Terwijl buiten de oorlog in alle hevigheid woedt, levert Hermann een innerlijke strijd met een gebeurtenis die zijn jonge leven heeft getekend. Novelle!. Nederlandstalig. Hard Cover - 101 pages. €  12,00
More Info
S32685  Click for more information Turkish Military Aircraft since 1912 . Ole Nikolajsen. 2005, Scramble. Dit is een registratiegids van alle toestellen van de Turkse Luchtmacht sinds 1912. Elk vliegtuigtype met registratie en levensloop. Veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 318 pages. €  20,00
More Info
S32686  Click for more information De Boerenoorlog . Martin Bossenbroek. 2013, Atahaneum. In het boek 'De Boerenoorlog' kijkt Martin Bossenbroek terug op de oorlog die Zuid-Afrika verscheurde. De Boerenoorlog (1899-1902), oorsprong van de apartheid, eerste mediaoorlog, voorproefje van de Eerste én de Tweede Wereldoorlog, behoort tot de meest intrigerende conflicten in de moderne geschiedenis. Het verschil in status tussen supermacht Groot- Brittannië en de twee nietige Boerenrepublieken Transvaal en Oranje Vrijstaat, bewoond door afstammelingen van Nederlandse kolonisten, was bizar groot. Toch moesten de Britten heel ver gaan om de oorlog te winnen. Niet eerder werd de Boerenoorlog zo compleet en zo beeldend beschreven als in het boek 'De Boerenoorlog' van Martin Bossenbroek. Nederlandstalig. Soft Cover - 613 pages. €  15,00
More Info
S32689  Click for more information Het Nederlands Indonesisch conflict - Ontsporing van geweld. J.A.A. van Doorn/W.J. Hendrix. 1983, De Bataafsche Leeuw. Jacques van Doorn (hoogleraar sociologie tussen 1958 en 1987) en Wim Hendrix dienden allebei in het Nederlandse leger tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949). De twee dienstplichtige vrienden verbaasden zich over het excessieve geweld dat sommige Nederlandse militairen gebruikten en besloten ter plekke veldonderzoek te doen. Pas in 1970 publiceerden ze de resultaten. In 'Ontsporing van geweld' schetsen de twee oud-militairen eerst een beeld van de dekolonisatieoorlog, om daarna het gebruikte geweld te analyseren en te verklaren. Alle resultaten van het veldonderzoek zijn geanonimiseerd. Inmiddels verscheen over dit onderwerp al een veel uitgebreidere studie van Remy Limpach ('De brandende kampongs van Generaal Spoor'). Toch houdt 'Ontsporing van geweld' zijn waarde, met name door de sociologische insteek en het in 1983 bij de tweede druk toegevoegde hoofdstuk waarin het Nederlandse optreden in Indonesië wordt vergeleken met dat van Frankrijk in Algerije, Portugal in Angola en Amerika in Vietnam. Met nawoord van Dirk Vlasblom (redacteur bij NRC), index, literatuurlijst en een uitgebreid notenapparaat. Nederlandstalig. Hard Cover - 363 pages. €  17,50
More Info
S32690  Click for more information Duitse Wortels - Mijn familie, de oorlog en Silezië. Laura Starink. 2013, Uitgeverij Augustus. In Duitse wortels kijkt Laura Starink met haar moeder, ooms en tantes terug op hun oorlogsjeugd. Over de oorlog werd in haar jeugd aan tafel nooit gesproken. "Dat kan ik niet uitleggen,' zei haar moeder, geboren in Silezië aan de grens met Polen. Toen voor Europa de bevrijding kwam, begon voor de Duitsers daar de oorlog pas echt. Laura Starink reconstrueert het verhaal van een gewoon leraarsgezin aan de rand van het Derde Rijk. De kinderen gingen naar de Adolf Hitler Schule, de Hitlerjugend en de Arbeitsdienst, tot de Russen kwamen. Miljoenen sloegen op de vlucht, Silezië werd Pools en de resterende Duitsers werden gedeporteerd. Nederlandstalig. Soft Cover - 318 pages. €  15,00
More Info
S32691  Click for more information Verloren toekomst - Het verhaal van een Buchenwaldgevangene. Jules Willemse. 2008, Uitgeverij SWP. Buchenwald was voor circa 56.000 mensen het einde van hun toekomst: zij stierven in het kamp dat uitgroeide tot het grootste concentratiekamp in de Tweede Wereldoorlog. Jules Willemse was een van de 'bewoners' van het kamp. Hij verhaalt in Verloren toekomst zijn pogingen uit Nederland weg te komen, zijn gevangenneming, maar bovenal zijn indrukwekkende ervaringen van het dagelijkse leven in Buchenwald. Hoewel het boek een geweldig inzicht geeft in de dagelijkse ontberingen, maakt het tegelijkertijd duidelijk dat ook voor de overlevenden van dit kamp hun toekomst dramatisch is veranderd. Nederlandstalig. Soft Cover - 128 pages. €  15,00
More Info
S32694  Click for more information De Hardloper - Het verhaal van Jack Kooistra. Klaas Jansma. 2009, Penn Uitgeverij. Jack Kooistra, een fenomeen. Tachtig jaar wordt Jack Kooistra op 1 maart 2010. Elke dag begint hij met een duurloop, elke avond brengt hij in zijn imposante oorlogsarchief door. Want het werk is nog niet af. Het komt nooit af. Jack Kooistra heeft een missie. De tienduizenden namen van oorlogsslachtoffers in zijn onuitputtelijke verzameling moeten hun plaats krijgen in het grote verhaal van de Tweede Wereldoorlog en Indië. Hij heeft al vier vuistdikke boeken geschreven. Het vijfde komt. Bij gezondheid. Als kind al wist Jack dat hij een bijzondere opdracht had. Hij ontdekte zelf dat hij over een computergeheugen beschikte. Maar het woord computer bestond nog niet en het fenomeen was in de kring waar hij opgroeide onbekend. Jack heeft een lange weg afgelegd voordat hij tot bloei kwam. Hij werd rechtbankverslaggever en nazispeurder. Het grensgebied tussen goed en kwaad was zijn dagelijkse wereld. Bekend werd hij door het opsporen en ontmaskeren van nazibeulen, die hun straf hadden ontlopen. De Friese Wiesenthal werd hij genoemd. Zijn levensverhaal vertelde hij aan publicist Klaas Jansma, die het zonder opsmuk opschreef. Het is een boeiende geschiedenis van een bijzonder fenomeen geworden, vaak meeslepend als een roman. Nederlandstalig. Soft Cover - 160 pages. €  15,00
More Info
S32695  Click for more information Breekbaar, maar niet gebroken - Het verhaal van een Auschwitz-overlevende. Leny Boeken-Velleman. 2008, Uitgeverij Verbum. Lenny Velleman heeft als broos Joods meisje een onbezorgde jeugd in Amsterdam. Daarin komt verandering als ze een oproep rijgt voor een Duits werkkamp. Het gezin Velleman besluit onder te duiken. Na een aantal schuiladressen met haar ouders en broer samen moet Leny alleen verder. Ze duikt in totaal 26 maanden onder op zes verschillende adressen totdat ze door een bekende verraden wordt. Vervolgens wordt ze via Westerbork gedeporteerd naar Auschwitz en vanuit daaruit naar Kratzau in Tjecho-Slowakije, waar ze in mei 1945 bevrijdt wordt door Russische soldaten. Terug in Nederland ontdekt ze dat ze als enige van haar familie de oorlog heeft overleefd. Ze probeert haar leven weer op te pakken en er en positieve inhoud aan te geven. Een doos oude foto's brengt uiteindelijke persoonlijke herinneringen terug. Nederlandstalig. Soft Cover - 164 pages. €  15,00
More Info
S32696  Click for more information De achterkant van het hakenkruis - Eigenaardigheden uit de dossiers van het Derde Rijk. Beatrice en Helmut Heiber. 1995, Uitgeverij Ambo BV. Tijdens onderzoek naar zoekgeraakte documenten van de partijkanselarij van de NSDAP bezochten de auteurs talrijke archieven. Zij stuitten daarbij op tal van documenten en teksten die een andere kant lieten zien van het nationaal-socialisme dan meestal getoond werd. Het ging daarbij niet om de glorieuze, geflatteerde façade, maar om de dagelijkse praktijk van de nationaal-socialistische staat. In deze teksten werd niet de loftrompet geblazen over de overwinningen op het slagveld, of werd de wreedheid getoond die zo kenmerkend was voor het nationaal-socialistische regime. Nee, het gaat hierbij om de 'dagelijkse' kuiperijen, de banale memoranda, de kleine bureaucratische trivialiteiten. Memoranda afkomstig van de personen die deel uitmaakten van de naaste omgeving van Adolf Hitler. Dat maakt deze personen in al hun kleinheid 'gewoon' en ver verwijderd van de Ubermenschen die ze pretendeerden te zijn. Nederlandstalig. Soft Cover - 327 pages. €  15,00
More Info
S32698  Click for more information Canada at War - The record of a fighting people. Leslie F. Hannon. 1968, McClelland and Stewart Ltd. Dit boek beschrijft Canada en het Canadaese volk in diverse oorlogen. Van de vrijheidsstrijd voor Canada tot en met de Tweede Wereldoorlog. Veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 127 pages. €  15,00
More Info
S32699  Click for more information Verborgen dageraad - Nederlands-Indië en Zuidoost-Azië na de Japanse capitulatie, 1945-1947. Joop Hulsbus. 1988, Uitgeverij Hollandia. Na zijn herinneringen aan zijn werk aan de Birmaspoorlijn als dwangarbeider van het Japanse leger (En de zon werd dood, a.i. 87-02-185-4) beschrijft Hulsbos zijn bevrijding in Thailand, het lange wachten daar op evacuatie, de indiensttreding om te helpen het Nederlandse gezag in het door onafhankelijkheidsstrijd verscheurde Java te herstellen en zijn militaire inzet in Bali, Oost-Java en Madoera. Het is een emotievol verhaal, niet getemperd door de lange sindsdien verstreken periode, en sterk anti-Japans en anti-nationalistisch getint. Nederlandstalig. Soft Cover - 195 pages. €  8,50
More Info
S32701  Click for more information 40 jaar Korps Nationale Reserve - Beschermen wat je dierbaar is. J.P.M. Schoenmaker. 1988, Korps Nationale Reserve. Op 15 april 1948 werd de "Nationale Reserve" opgericht. In eerste instantie is dit een uitgave voor de leden van dit korps i.v.m. het jubileum in 1988. Maar ook voor een buitenstaander geeft dit boek duidelijk de doelstelling van dit korps weer. Het huidige korps is een moderne voortzetting van de vooroorlogse Vrijwillige Landstormkorpsen of de nog oudere schutterijen en vrijkorpsen. Eenheden, welke geheel uit vrijwilligers bestaan en opgericht zijn om een legerreserve te vormen met vrijwel altijd een puur territoriale taak. De NATRES is nog nooit bij een daadwerkelijke gevechtsactie betrokken geweest. Dit boek geeft dan ook uitsluitend de belevenissen weer rond de oprichting en de woelige jaren daarna, de wisselende taakstellingen en de reorganisaties van deze eenheid gedurende de afgelopen veertig jaren. Als een rode draad loopt door de verhandeling de motivatie en loyaliteit van de vrijwilligers, mannen, afkomstig uit alle geledingen van de Nederlandse bevolking. Het boek is voorzien van talloze zwart-witte foto's en enige organigrammen. Nederlandstalig. Hard Cover - 128 pages. €  13,50
More Info
S32704  Click for more information Hotel De Wereld - De geschiedenis van het "huis eerste rang ter plaatse". Leo Klep. 2004, Futura Uitgevers. Al in 1669 was Jacob Meijnsen legementshouder buiten de Wageningse stadspoort. Dat feit is het vroegste levensteken van Hotel De Wereld. Een pleisterplaats voor elke Hollander die oostwaarts trok. Een stopplaats voor de stoomtram van Utrecht naar Arnhem. Een deftig hotel voor bijvoorbeeld voorname gasten van Wageningen Universiteit. En in 1945 de plek waar de capitulatie van de Duitse bezetter een feit werd. Dit boek neemt u mee door de geschiedenis van dit "huis eerste rang ter plaatse". Nederlandstalig. Hard Cover - 56 pages. €  15,00
More Info
S32708  Click for more information Rumor in Schola - De geschiedenis van het Kennemer Lyceum tijdens de Tweede Wereldoorlog. J. Römelingh/G.P.G.M. van Rijn. 2005, Aelbertsberg & Elswout. Dit boek beschrijft de geschiedenis van het Kennemer Lyceum in Bloemendaal gedurende de Tweede Wereldoorlog. In het boek is een deel gewijd aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog op het Kennemer Lyceum, zij worden allen kort beschreven. Nederlandstalig. Hard Cover - 124 pages. €  12,50
More Info
S32711  Click for more information Kamikaze - Japanse Zelfmoordcommando's. A.J. Barker. 2006, Just Publishers. Na een reeks tegenslagen en de beslissende nederlaag op Guadalcanal begon voor Japan het tij te keren. Voor het Japanse eergevoel en haar prestige was echter een nederlaag ondenkbaar. Alle middelen werden dan ook ingezet om toch de uiteindelijke overwinning te behalen. Vice-Admiraal Ohnisji deed daarop het voorstel dat uitgroeide tot het kamikaze-programma. "indien wij vastberaden en er op voorbereid zijn om twintig miljoen Japanse levens in een kamikaze-poging op te offeren, zal de ovewinning aan ons zijn" . Hierna volgden de talloze verschrikkingen van de laatste fase van de strijd in de Pacific. Honderdduizenden levens werden zinloos geofferd omdat dit de enige gedragslijn was die in overeenstemming was met het diepgewortelde Japanse eergevoel. Dit boek vertel de indrukwekkende en verschrikkelijke historie van de Japanse zelfmoordacties. Nederlandstalig. Soft Cover - 191 pages. €  12,50
More Info
S32713  Click for more information Onder de bloedvlag van de Hr Ms "O-21" - 1940-1945. LTZ1 J.F. van Dulm. Scheltens & Giltay. Beschrijving van de oorlogsgeschiedenis van de onderzeeboot Hr. Ms. O-21 opgetekend door haar commandant. Nederlandstalig. Hard Cover - 272 pages. €  15,00
More Info
S32714  Click for more information Het dappere Hollandse leger . L.H.A. Drabbe. 1970, Uitgeverij De Arbeiderspers. In een achttal satirische, vulgaire schetsen beschrijft L.H.A. Drabbe de Nederlandse legerkazerne als een plaats waar je vloekt op je ondergeschikten, terwijl je probeert zo goed mogelijk onder je triviale taken uit te komen zonder dat je superieuren het merken. Bovendien stinkt het er; en niet zo’n beetje ook. Nederlandstalig. Hard Cover - 87 pages. €  8,00
More Info
S32716  Click for more information Veteranen - Ingezet in dienst van de vrede. Klaas Kornaat. 2009, Comité Nederlandse Veteranendag. Deze uitgave is gebaseerd op de gelijknamige tentoonstelling. In woord en beeld wordt een aanzet gegeven voor begrip en erkenning voor veteranen. Het wordt duidelijk dat sinds 1940 Nederlanders vrijwel overal ter wereld hebben gevochten in oorlogen, onder uiteenlopende omstandigheden en met wisselend resultaat. Zij hadden daarbij steeds de overtuiging te strijden voor de goede zaak. Voor elke Nederlander zou daarbij het besef centraal moetenstaan dat de militair werd opgeroepen en uitgezonden op basis van besluitvorming in ons democratisch bestel. Veteranen stonden in de vuurlinie en streden hun strijd namens ons allen. Daarom alleen al is het nodig ons te verdiepen in de veelzijdige problematiek die doeltreffend wordt gevat in de zinsnede "ingezet in dienst van de vrede". Nederlandstalig. Soft Cover - 96 pages. €  9,50
More Info
S32718  Click for more information Herinneringen van een Hollandse student - 1943 - Berlin - 1945. C. Booij. 2009, Eigen uitgave. Dit is het verhaal van een Nederlandse student die weigert de Solidariteitsverklaring te tekenen en daarm naar Duitsland moet om te werken. Hij verblijft van 1943 tot 1945 in Berlijn. Nederlands/Duitstalig. Soft Cover - 80 pages. €  11,50
More Info
S32719  Click for more information Ik zou wéér zo gek zijn - Mannen van de Irenebrigade. Hanny S.R. Meijer. 1984, De Bezige Bij. Augustus 1944 is ook de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene in Normandië geland om als onderdeel van de Geallieerde strijdkrachten de Duitse legers te verdrijven, Nederland te bevrijden. Waarom is dit Nederlandse aandeel in de strijd zo weing bekend? Wat waren dat voor mannen?? Na 'n reconstructie kan gemeld worden dat bij de geallieerde legers de Irenebrigade "Present" was. Nederlandstalig. Soft Cover - 310 pages. €  12,50
More Info
S32723  Click for more information Guerrilla in Mori - Het verzet tegen de Japanners op Midden-celebes in de Tweede Wereldoorlog. Michiel Hegener. 1990, Uitgeverij Contact. In april 1942, een paar weken na de ca;itu;atie van Nederlands-Indië, besloten 125 KNIL-militairen op Miden-Celebes de strijd tegen de Japanners op eigen kracht voort te zetten. De luitenants J.A. de Jong en W.H.J.E. van Daalen voerden de manschappen, meerendeels Indonesiërs, aan. Ze vormden een van de meest effectieve verzetsgroepen op Nederlands grondgebied in de Tweede Wereldoorlog, maar tot op heden bleef hun geschiedenis vrijwel onbeschreven. Dit boek beschrijft hun acties en de tegenmaatregelen van de Japoanners. Uiteindelijk werden op één na alle militaiiren ingerekend. De Nederlanders onder hen werden door de Japanners onthoofd. Interessant boek. Nederlandstalig. Soft Cover - 272 pages. €  17,50
More Info
S32724  Click for more information Oranjehaven - Dertien sluipwegen naar de vrijheid. Paul van Beckum. 1992, Strengholt. Het boek bevat 13 interviews met Engelandvaarders; mensen (in dit geval 14 mannen en 1 vrouw) die tijdens de Tweede Wereldoorlog het bezette Nederland ontvluchtten, met het doel elders de strijd tegen nazi-Duitsland weer op te nemen. Zo'n reis duurde soms slechts 11 uur, indien de gelukkige met een snelle boot de Noordzee kon oversteken. In een ander geval nam de reis 13 maanden in beslag, door bezet Europa via de Balkan naar Turkije en dan weer verder over land naar Egypte en vervolgens door naar Engeland. Spannend was de reis altijd. Bij voorbereiding en uitvoering moest je op je hoede zijn, een kleinigheid kon je verraden. Sommigen zijn door hun reis voor het leven getekend, terwijl anderen het ogenschijnlijk ongeschonden doorstaan hebben. De auteur heeft de avonturen met een vlotte pen beschreven. Nederlandstalig. Hard Cover - 160 pages. €  15,50
More Info
S32728  Click for more information Hallo Bandoeng - Nederlandse Radiopioniers (1900-1945). Hans Vles. 2008, Walburg Pers. 'Live' communicatie met Nederlands-lndië verliep aan het begin van de vorige eeuw nog zeer moeizaam. De loop van telefoonkabels over land en zeebodem leidde vaak tot politieke gevoeligheden tussen de betrokken naties. Contact met schepen was alleen mogelijk in morse. Nederland stond rond 1930 aan de wereldtop op het gebied van een nieuwe ontwikkeling in communicatie: de korte golftelefonie. Deze uitgave geeft inzicht in het werk, de levens en onderlinge relaties van de pioniers op dit gebied, die elkaar allemaal kenden. Aan bod komen de bouw van Radio Malabar door Cornelius de Groot, de stichting van Radio Kootwijk, maar ook het enorme succes van de in het NatLab van Philips gebouwde kortegolf-telefoniezender PCJJ, waarmee Johan Numans in 1927 de eerste rechtstreekse radio-uitzending van koningin Wilhelmina en kroonprinses Juliana naar West- en Oost-lndië realiseerde. De auteur beschrijft hoe Willem Vogt zich ontwikkelde van telegrafist tot AVRO-top-man, hij gaat in op de spectaculaire successen van radioamateurs als Henk Jesse en Adrianus Bauling, de bedenker van de radiodistributie. Bankdirecteur Anthony Veder wordt belicht als bevlogen radioamateur en mecenas. De lezer wordt meegenomen op wereldreis aan boord Van onderzeeboot K18, maakt kennis met de hoogleraren Vening Meinesz en Nicolaas Koomans en luistert op Mauritius naar een uitzending van de Philips Omroep Holland Indië (PHOHI). Nederlandstalig. Soft Cover - 192 pages. €  17,50
More Info
S32738  Click for more information Het beleg van 's-Hertogenbosch in 1629 . Margriet van Boven/Maureen Trappeniers. 1979, Noordbrabants Museum. Boek waarin het beleg en de inname van 's-Hertogenbosch door de Spanjaarden in 1629 wordt beschreven. . Nederlandstalig. Soft Cover - 120 pages. €  14,50
More Info
S32742  Click for more information Stalin - Het hof van de Rode Tsaar. Simon Sebag Montefiore. 2004, Het Spectrum. Over de Russische dictator Stalin (1878-1953) zijn tientallen biografieën geschreven, maar doordat steeds meer Sovjet-archieven openbaar worden, wordt het beeld steeds scherper. Dat bewijst deze biografie van de Britse historicus/journalist Simon Sebag Montefiore. Hij onderzocht archieven op ongepubliceerde brieven en dagboeken en interviewde (klein)kinderen van Stalins naaste medewerkers en familieleden. Het resultaat is een kloeke studie waarin de persoon Stalin meer dimensies krijgt dan tot dusver (hij was behalve wreed ook intellectueel en soms charmant). Ook diens 'zwaarddragers' (medewerkers als Molotov, Chroesjtsjov en ultieme schurk Beria) worden met een fenomenaal gevoel voor detail geportretteerd: hun uiterlijk, familiebanden, drankzucht, bloeddorst en onderlinge vetes. In showprocessen tijdens de Terreur (eind jaren dertig van de twintigste eeuw) rekende Stalin bloedig af met alle opponenten, waarna slechts onderling jaloerse hielenlikkers de steeds eenzamere dictator omringden. Deze portrettering van een bezeten heerserskliek is briljant en meeslepend en kan een breed lezerspubliek aanspreken. Met eindnoten, literatuurlijst en register. Met zwart-witfoto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 725 pages. €  17,50
More Info
S32745  Click for more information A Thousand shall Fall - The true story of a Canadian Bomber Pilot in World |War Two. Murray Peden. 1997, Stoddart Publishing Co. Ltd. Dit is het verhaal van de auteur gedurende de Tweede Wereldoorlog. Hij beschrijft zijn training in Canada en Engeland en zijn operationele vluchten op Stirlings en B-17's bij 214 squadron RAF. Interessant boek. Engelstalig. Soft Cover - 490 pages. €  17,50
More Info
S32746  Click for more information Tragedie van een volk - De Russische Revolutie 1891-1924. Orlando Figes. 2006, Nieuw Amsterdam Uitgevers. Hét standaardwerk over de Russische Revolutie 1891-1924. Tragedie van een volk heeft een indrukwekkend brede scope, steunt op uitputtend eigen onderzoek en is geschreven met passie, inleving en een groot verhalend vermogen. Het is het eerste alomvattende historische werk over de Russische Revolutie in één band. De veelgeprezen historicus Orlando Figes combineert een synthese van de Russische sociale en politieke geschiedenis van 1891-1924 op briljante en overtuigende wijze met een oorspronkelijk individueel perspectief, ontleend aan de privé-verslagen van verscheidene figuren, wier tragische persoonlijke belevenissen in het algemene verhaal zijn verweven. Door het hele boek heen wordt de Revolutie niet beschouwd als een opmars van abstracte sociale krachten en ideologieën, maar als een menselijk samenspel van gebeurtenissen, dat in feite bestaat uit gecompliceerde persoonlijke tragedies. Een meesterwerk van geschiedschrijving. Nederlandstalig. Hard Cover - 1116 pages. €  17,50
More Info
S32748  Click for more information Interrogations - The Nazi elite in Allied hands, 1945. Richard Overy. 2001, The Penguin Press. Dit boek beschrijft de verhoren van de gevangengenomen Nazikopstukken en geeft een transcriptie van de verhoren. Zeer interessant boek. Engelstalig. Hard Cover - 650 pages. €  20,00
More Info
S32749  Click for more information Wellington . Elisabeth Longford. 1992, Weidenfeld and Nicolson. Dit is de biografie van de Duke of Wellington. De Ijzeren hertog die Napoleon meermalen bevocht en uiteindelijk zegevierd bij Waterloo. Interessant boek. Engelstalig. Hard Cover - 380 pages. €  17,50
More Info
S32750  Click for more information IJzeren Koninkrijk - Opkomst en ondergang van Pruisen 1600-1947. Christopher Clark. 2015, De Bezige Bij. IJzeren Koninkrijk is een machtige geschiedenis van een van de indrukwekkendste staten die Europa ooit kende.Vlak na de gruwelijke Tweede Wereldoorlog oordeelden de geallieerden dat ze korte metten moesten maken met de staat Pruisen, die ze als de belichaming van het verfoeide militarisme zagen. Pruisen werd zonder pardon opgeheven en verdeeld. Daarmee kwam er een eind aan vierhonderd jaar geschiedenis. Christopher Clark toont in zijn glasheldere en prachtig geschreven geschiedenis dat Pruisen nog wel iets meer is geweest dan waar de geallieerden het voor aanzagen. Pruisen begon eeuwen geleden als een onoverzichtelijke lappendeken van vorstenrijkjes, hertogdommen en graafschappen, zonder veel natuurlijke hulpbronnen en zelfs zonder een verbindende cultuur. Het voerde vele oorlogen, speelde een belangrijke rol bij de opheffing van het Heilige Roomse Rijk, bloeide op tijdens de glorieuze verlichtingsperiode onder Frederik de Grote en leed tijdens het rampzalige napoleontische tijdperk. Pruisen groeide in de loop der tijd uit tot een staat die de Europese humanistische traditie mede vormgaf, die uitmuntte door een efficiënt overheidsapparaat en een onkreukbare ambtenarij, die bij tijden een ongekende religieuze tolerantie aan de dag legde, en die onder leiding van Otto von Bismarck in 1871 zorgde voor de eenwording van het Duitse rijk. Clark concludeert dat Pruisen een onschatbare bijdrage heeft geleverd aan de westerse beschaving. Nederlandstalig. Hard Cover - 847 pages. €  20,00
More Info
S32789  Click for more information They did not pass . A Beloborodov. 1970, Progress Publishers Moscow. In dit boek beschrijft General of the Army A. Beloborodov de slag om Moskou in 1941. Gedurende deze slag was de auteur commandant van de 9e Garde Infanterie divisie. Hij verteld uit eigen ervaring. Engelkstalig. Soft Cover - 80 pages. €  12,50
More Info
S32793  Click for more information Plekken van verzet en pijn - Herinneringen aan de oorlog. Diete Oudesluijs. 2011, Nederossi. In 'Plekken van verzet en pijn' brengt Diete Oudesluijs de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in beeld en geeft het letterlijk zijn plaats. Zeer talrijk zijn de locaties waar de oorlog zich in Nederland heeft afgespeeld en zijn sporen heeft achtergelaten; zoals de Joodse wijk van Amsterdam en de diverse kampen, gevangenissen en gedenkplaatsen. Diete Oudesluijs is historica, germaniste en neerlandica. Haar boek is een belangrijk naslagwerk voor allen die zich betrokken voelen bij Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 278 pages. €  15,00
More Info
S32693  Click for more information Beleidshandreiking beheer en behoud oorlogsmonumenten . Niels Weitkamp. 2008, Nationaal Comité 4 en 5 mei. Door het Nationaal Comité 4 en 5 mei uitgegeven handleiding voor het beheer en behoud van oorlogsmonumenten. Nederlandstalig. Hard Cover - 95 pages. €  10,00
More Info
S32729  Click for more information Je Maintiendrai - A concise history of the Dutch Army 1568-1940. H. Amersfoort/P.H. Kamphuis. 1985, Sectie Militaire Geschiedenis. In dit boek wordt de geschiedenis van het Nederlandse leger in de periode 1568-1940 beschreven. Het boek is voorzien van een aantal kaarten en tekeningen (waarvan een aantal in kleur). Engelstalig. Soft Cover - 149 pages. €  13,50
More Info

This Month Highlights:


Lockheed T-33 in Nederland

Click for more information
€  42,50

Author: Hub Groeneveld

More
Information

Erfenis van de storm

Click for more information
Oorlogsgraven op Ameland
€  15,00

Author: Gerlof Molenaar/Martin Peters

More
Information

Hr.Ms. Kruisers "Java" en "Sumatra"

Click for more information
€  50,00

Author: J. Anten

More
Information

Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn

Click for more information
Duits beheer over Nederlands erfgoed
€  35,00

Author: Hans Sakkers

More
Information
 
 


Visit the site of the webdesign office!