News Letter

Dear Reader, please find below our latest newletter.

S18868  Click for more information Voor Pampus - De ontwikkeling van de scheepsbouw bij de Koninklijke Marine omstreeks 1860. A. van Dijk. 1987, De Bataafsche Leeuw. Rond het midden van de 19de eeuw - toen de Nieuwe Hollandse Waterlinie werd gevormd - werd aan de marine de taak toebedeeld om de zeegaten te blokkeren met drijvende forten. Daartoe werden "overtollige" nog houten marineschepen horizontaal doorgezaagd, waardoor men schepen met een platte bodem verkreeg. Vervolgens werden deze gepantserd en van zwaar geschut voorzien, verankerd in de zeegaten. Naast de methode van doorzagen, heeft de auteur - een scheepsbouwer van professie - onderzoek gedaan naar speciaal voor genoemde functie ontworpen schepen ook in het buitenland. Deze studie is uitvoerig gedocumenteerd met schepenlijsten, definities van gebruikte termen, afmetingen, maten, gewichten, een notenapparaat, literatuuropgave en een Engelse samenvatting. Zwart-witte foto's en reconstructietekeningen van de auteur wisselen de tekst af. Met dit boek wordt een nuttige bijdrage geleverd aan de Nederlandse marinegeschiedenis t.a.v. een tijdperk dat tot de laatste dagen van zeilende houten oorlogsschepen wordt gerekend. Nederlandstalig. Hard Cover - 176 pages. €  15,00
More Info
S25780  Click for more information Kemajoran - Nederlands-Indisch luchttransport tijdens de roerige jaren 1945-1950. Jan Hagens. 1979, Uitgeverij bv Bonneville. Aan de hand van meer dan 100 interviews, dagboeken, logboeken en rapporten beschrijft de auteur de Indische luchtvaart in de periode 1945 tot 1950. De roeroge periode met de belevenissen en ervaringen van grond- en vliegend personeel van KLM en KNILM wordt opnieuw realiteit, met bekende en minder bekende figuren van vliegend personeel, technisch Bedrijf en andere takken van dienst in de hoofdrol. Nederlandstalig. Soft Cover - 47 pages. €  15,00
More Info
S25800  Click for more information Fokker Vliegtuigbewapening . G. de Vries/B.J. Martens. 1990, De Bataafsche Leeuw. Dit boek geeft een overzicht van de mitrailleurs van Fokker-vliegtuigen in de periode 1914-1940. Deze waren afkomstig uit Duitsland, Denemarken, Groot-Brittannië en de VS. Ook de uitvinding van het motorgeweer door Anthony Fokker wordt behandeld. Vele tientallen zwart-witte foto's en tekeningen geven een goed beeld van het onderwerp. Een register en Engels- en Duitstalige samenvattingen completeren het boek. Dit is het eerste boek over dit onderwerp. De auteurs hebben enkele andere publikaties over vuurwapens geschreven en beheersen hun onderwerp goed. Al met al is het een mooi verzorgd, degelijk en goed leesbaar boek. Nederlandstalig. Soft Cover - 112 pages. €  30,00
More Info
S25818  Click for more information 320 Squadron R.A.F. - Memorial 1940-1945. J.P. Kloos. 1981, Eigen uitgave. Herinneringsboek over 320 squadron in de Tweede Wereldoorlog. Veel namenlijsten en foto's. Correspondentie, dagorders enz. Lijst met gevallenen en krantenartikelen. Mooi naslagwerk. Nederlandstalig. Hard Cover - 127 pages. €  35,00
More Info
S31795  Click for more information De bezetting in Vogelvlucht - Luchtfoto's van Nederland 1940-1945. Thierry van den Berg/Cynrik den Decker/Eric Grave. 2012, Flying Pencil. De schrijvers hebben uit vele archieven grote aantallen Geallieerde luchtfoto's van Nederland samengebracht. In dit boek worden diverse thema's behandeld o.a. het dagelijks leven, havens en scheepvaart, steden, bruggen enz. Per thema worden de luchtfoto's afgedrukt en besproken. Zeer indrukwekkend boek. . Nederlandstalig. Hard Cover - 250 pages. €  29,95
More Info
S31827  Click for more information Black Sunday: Ploesti . Michael Hill. 1993, Schiffer Military. Prachtig uitgevoerd boek over de aanvallen op de olieraffinaderijen van Ploesti in Roemenië door de USAAF. De aanvallen worden beschreven van planning tot uitvoering. In de bijlagen alle deelnemende toestellen met bemanning. Heel veel, vaak zeldzem, foto's. Engelstalig. Hard Cover - 249 pages. €  45,00
More Info
S31917  Click for more information "Up in Darwin with the Dutch" - A tribute to the Mitchell Bomber Boys. Gordon Wallace. 1983, Eigen uitgave. Dit boek "uiterst zeldzame" beschrijft de geschiedenis van het 18 squadron in Australie. De auteur was als Australiër ingedeeld bij de Nederlandse squadron.Boek is een eigen uitgave in gelimiteerde oplage. Met handtekening van de auteur. Engelstalig. Soft Cover - 180 pages. €  90,00
More Info
S31939  Click for more information Bomber Boys - The extraordinary adventures of a group of airmen who escaped the Japanese and became the RAAF's celebrated 18th squadron. Marianne van Velzen. 2017, Allen & Unwin. Dit is het buitengewone en weinig bekende verhaal van zo'n 100 mensen van de Nederlandse (KNIL) luchtmacht, die strandden in Australië met geen land waar ze heen konden. Ze werden aangevuld met een contingent Australiërs en vormden zo het RAAF No. 18 (Netherlands East Indies) squadron. Opgericht inb Canberra in april 1942 vloog het squadron kustpatrouilles voor het werd overgeplaatst naar het geheime MacDonald vliegveld, ten noorden van Piune Creek in the Northern Territories, en uitandelijk naar Batchelor, bij Darwin. Dit is echter meer dan het verhaal van 900 bombardementsmissies, verkennings missies en aanvallenb op de |Japanse scheepvaart die het squadron uitvoerde in haar drie jaar van bestaan onder Australische vlag. Uiteindelijk is het het krachtige en emotionele verhaal van een groep van geheel verschillende mannen, bij elkaar gezet voor een gemeenschappelijk doel en de vreemde en soms moeilijke vriendcshappen die hieruit ontstonden. Engelstalig. Soft Cover - 305 pages. €  24,50
More Info
S32008  Click for more information Fokker Schoolvliegtuigen en de militaire vliegopleiding 1913-1940 . Karel Kalkman. 2018, Violaero. Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, stelde de LVA niets voor. De eerste militaire vliegtuigen, Farmans HF.20, waren eenvoudige constructies van hout, bamboe, linnen en spandraden. De motoren waren zwaar en hadden weinig vermogen. De prestaties waren gering. De eerste vliegtuigen waren onbewapend en werden in eerste instantie als lesvliegtuig en verkenner ingezet. Het aantal vliegtuigen was klein. De LVA, en later ook de MLD, konden slechts zeer beperkt vliegtuigen kopen in het buitenland. Gevechtsvliegtuigen die geïnterneerd werden, versterkten de Nederlandse luchtmacht marginaal. Het grootste probleem was dat er geen lesvliegtuigen waren. Deze werden in Zweden en Amerika gekocht. Uiteindelijk maakte Trompenburg een 'eigen' lesvliegtuig. In het niet-industriële Nederland was de bouw van deze Spijker V.2 een geweldige stap vooruit. Toen Anthony Fokker in 1919 vanuit Duitsland naar Nederland kwam, nam hij zijn robuust en betrouwbaar vliegtuigen mee. De motoren hadden grote vermogens gekregen en de prestaties waren aanzienlijk verbeterd. De vliegtuigen waren wapens op zich geworden. De vliegtuig werden ontworpen voor een specifieke taak en konden ingezet worden als jachtvliegtuig, verkenner of bommenwerper. Aan het eind van de oorlog werd het voor leerling-vliegers gevaarlijk, om met de grote vermogens en de enorme wendbaarheid van de moderne vliegtuigen onervaren de lucht in te gaan. Zo ontstond er vraag naar speciaal als lesvliegtuig ontworpen vliegtuigen. Aan het eind van de oorlog ontwierp Fokker de V.43: Fokkers eerste schoolvliegtuig. Bij Fokker kon je voor elk soort vliegtuig terecht. Naast de D-serie jachtvliegtuigen werd een nieuwe C-serie verkenners, B-serie vliegboten, T-serie torpedo- en bommenwerpers opgezet. Op civiel gebied startte Fokker met de F-serie passagiersvliegtuigen. Om potentiële klanten aan je te binden was het noodzakelijk om vliegers al vanaf het begin bekend te maken met je producten. Zo werd al direct na de oorlog de S-serie schoolvliegtuigen opgezet. Leerling-vliegers konden zo hun eerste lessen op de S-kisten doen en daarna overstappen op de C.I en de D.VII. De LVA en de MLD waren de grote gebruikers van de Fokker S-kisten. In het buitenland sloegen de leskisten niet aan. Bij de MLD en de LVA kreeg een complete generatie vliegers de opleiding op de Fokker S.III en de S.IV. De toestellen werden intensief gebruikt. Ze maakten vele noodlandingen en vliegongelukken, en werden meestal weer geheel opnieuw opgebouwd. Als vervanger werd na vijftien jaar (!) de Fokker S.9 voor beide opleidingen aangekocht. De laatste drie S.9's werden na de oorlog gebouwd. Het werden Fokkers laatste tweedekkers, die nog op de oude gemengde bouwwijze werden gebouwd. Nederlandstalig. Hard Cover - 232 pages. €  35,00
More Info
S32009  Click for more information Vliegveld Deelen, van last tot lust? - De invloed die het vliegveld Deelen heeft gehad op de aanwezigheid van cultuurhistorische landschapselementen in de omgeving van Deelen. D. Veerman. 2004, Universiteit Utrecht. Er zijn door de bouw van het luchtvaartterrein Deelen in de veertiger jaren veel elementen verdwenen, maar er zijn ook veel elementen terug gekomen. Na de oorlog wilde men zo snel mogelijk van het vliegveld af, maar gaandeweg kwam het inzicht dat er dan toch veel verloren zou gaan. Immers, Deelen is het enige overgebleven Duitse vliegveld in Europa dat geheel onbeschadigd gebleven is. Vreemd genoeg is dit veld pas heel laat door de Canadezen gebombardeerd, ondanks het feit dat dit Fliegerhorst een heel belangrijke rol speelde in de verdediging van Duitsland en de aanvallen op Engeland. Dit is de afstudeerscriptiue vanb de auteur. Scheurtje in de rug. Nederlandstalig. Hard Cover - 274 pages. €  45,00
More Info
S32010  Click for more information De verloren strijd - Een fotografisch overzicht van de massale Duitse luchtinvasie in de luchtinvasie in de meidagen van 1940. Bart Rijnhout. 1981, Brabantia Nostra. Mooi fotoboek over de Duitse inval in Nederland en dan met name het luchtgedeelte. Bevat veel bijzondere foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 120 pages. €  25,00
More Info
S32246  Click for more information 115 Squadron - "Despite the El;ements". Chris Ward. 2019, Mention the War Ltd. Dit ois een boek uit de serie RAF Bomber Command Profiles. Dit boek beschrijft de geschiedenis van 115 Squadron. Engelstalis. Soft Cover - 314 pages. €  32,50
More Info
S32248  Click for more information De Nederlandse Cavalerie in de Meidagen van 1940 . E.H. Brongers. Stichting museum Nederlandse Cavalarie. De Cavalarie is een van de meest traditiebewuste onderdelen van de Koninklijke Landmacht. In de vele veldslagen gedurende meer dan vier eeuwen hebben cavalaristen hun leven gegeven voor het vaderland. In de meidagen van 1940 was dat niet anders. De beschrijving van deze oorlogsdagen is een eresaluut aan degenen die het hoogste offer brachten in de nieuwste geschiedenis. Nederlandstalig. Soft Cover - 198 pages. €  20,00
More Info
S32249  Click for more information De Margraten Boys - Hoe een dorp weigerde de Amerikaanse bevrijders te vergeten. Peter Schrijvers. 2012, Manteau. Dit is het verhaal van tienduizenden Amerikaanse jongens die, rusten in een Nederlands dorp niet ver van de Belgische grens. De verhalen van deze soldaten zijn bewaard gebleven door het unieke netwerk van adoptanten dat is opgericht door de bewoners van Margraten. Nederlandstalig. Soft Cover - 332 pages. €  20,00
More Info
S32250  Click for more information Herinneringen aan de Stormschool Bloemendaal 1945-1949 . R.W.F. Verrijk. 2016, Stichting Oorlogshistorie Bloemendaal. Op 7 mei 2016 was het precies 70 jaar geleden dat het complex " Wildhoef " in Bloemendaal de naam Stormschool kreeg. Tot in april 1949 was hier een opleiding van defensie. Ter gelegenheid van de expositie  over de Stormschool in 2016 werd dit boek uitgegeven dat als het ware als gids bij de expositie diende en waarin de geschiedenis van de Stormschool wordt verteld door de commandant , Majoor J.H.A.K. Gualtherie van Weezel. Voorzien van veel foto's. Zeldzaam boek. Nederlandstalig. Hard Cover - 46 pages. €  17,50
More Info
S32260  Click for more information Die Ritterkreutzträger der Waffen-SS . E.G. Krätschmer. 1982, Verlag K.W. Schütz KG. Dit uitgebreide boek beschrijft alle Ridderkruisdragers van de Waffen-SS. Van allen is een korte levensloop en de reden van verlening opgenomen. Van de meesten is ook een foto opgenomen. Duitstalig. Hard Cover - 1008 pages. €  45,00
More Info
S32261  Click for more information Trois jours en Enfer . Georges Bernage. 2009, Heimdal. Dit boek vertelt over de beslissende driedaagse strijd die plaatsvond tussen de soldaten van de Canadese 3e divisie en die van de 12e SS-Panzerdivisie “Hitlerjugend” in de dorpen van Normandië, kort na de landingen van D Day. Het boek bevat een enorme hoeveelheid niet eerder gepubliceerd materiaal - vooral verslagen van de gevechten door veteranen en veel afbeeldingen. Geografisch gezien behandelt het de acties rond Putot-en-Bessin, Rots, Bretteville, Authie en Putot. Het boek wil ook duidelijk maken of SS-Sturmbahnführer Siebken schuldig of onschuldig was aan het bevel tot het neerschieten van Canadese krijgsgevangenen. Prachtig uitgevoerd boek met veel foto’s, waarvan een deel in kleur. Franstalig. Hard Cover - 160 pages. €  29,50
More Info
S32263  Click for more information Reinhard Heydrich The Biography - Volume 1: Roaf to War Voleme 2: Enigma. Max Williams. 2001, Ulric Publishing. Dit is de biografie van Reinhard Heydrich, SS-Generaal, Reichsprotektor van Bohemen en Moravië. Hij was ook de grondlegger van de vernietiging van de Joden als voorzitter van de Wannsee conferentie. Zijn bijnaam was de slachter van Praag. Hij werd in 1942 in Praag vermoord door in Engeland opgeleide Tsjechische commando's. Deze biografie is uitgevoerd in twee delen. Zeer interessante boeken. Engelstalig. Hard Cover - 435 pages. €  72,50
More Info
S32264  Click for more information Die Geschichte der 1. Schnellbootflotille 1931-1945 . Gerhard Behrens. 1986, Eigen uitgave. Dit boek verteld de geschiedenis van d 1. Schnellbootflotille van de Kriegsmarine. Voorzien van heel veel, vaak zeldzame foto's. Zeldzaam en gezocht boek. Duitstalig. Soft Cover - 172 pages. €  95,00
More Info
S32265  Click for more information Luftwaffe Generals - The Knight's Cross Holders 1939-1945. Jeremy Dixon. 2009, Schiffer Military. In dit gedetailleerde boek worden de biografiën van 115 Luftwaffe officieren die de rang van Generaal, en gedecoreerd werden met her Ridderkruis, behaalden beschreven. Beschreven wordt o.a. waar en waarom het Ridderkruis werd verleend. Verder veel informatie over de betreffende officieren. Bekende namen komen langs, o.a. Kesselring, Student, Milch, von Richthoven, Galland, Milch en natuurlijk Hermann Göring zelf. Prachtig uitgevoerd boek met veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 238 pages. €  45,00
More Info
S32271  Click for more information Vliegveld Venlo - Van bevrijding tot ontmanteling. Hub Groeneveld. 2012, NL Books. De auteur legde enige jaren geleden de geschiedenis van het vliegveld in zijn geboortestreek vast. Het vliegveld werd tijdens de Tweede Wereldoorlog druk gebruikt door de USAAF. De eerste druk van het boek was al snel uitverkocht. Later kwam er nog veel nieuwe informatie boven water welke ook een plaatsje moest vinden in het boek, om de geschiedenis compleet te maken. Derhalve is deze herziene uitgave met nieuwe informatie, nieuwe foto's en kleurenkaarten uitgebracht. Nederlandstalig. Boek verschijnt op 17 september 2012. Hard Cover - 278 pages. €  27,50
More Info
S32290  Click for more information Take-Off - De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973. Quirijn van der Vegt. 2013, Boom. Voor de Nederlandse luchtstrijdkrachten luidde het einde van de Tweede Wereldoorlog het begin van een nieuw tijdperk in. Tegen de achtergrond van de Koude Oorlog groeide de Koninklijke Luchtmacht (KLu) in korte tijd uit van een hulpwapen ten dienste van de landmacht tot een krijgsmachtdeel met niet minder dan negenhonderd vliegtuigen. Take-off analyseert hoe deze opbouw gestalte kreeg. Hoe wist de luchtmachtleiding de politiek voor haar plannen te winnen? Welke rol speelden de NAVO en de machtige Amerikaanse bondgenoot hierbij? En hoe hield het nog jonge krijgsmachtdeel de invloedrijke landmacht en marine van het lijf? Uiteraard staat deze studie ook uitvoerig stil bij de voorbereiding op de oorlogstaken. Aan de hand van veel nieuw bronnenmateriaal schetst Take-off een compleet beeld van de Koninklijke Luchtmacht in de hoogtijdagen van de Koude Oorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 517 pages. €  36,00
More Info
S32296  Click for more information Kustwacht, 25 jaar wakend in dienstbaarheid - 1987-2012 25 jaar Kustwacht. Peter Verburg. 2012, Kustwacht Nederland. Het boek behandeld de aanloop naar- en de oprichting van de Nederlandse Kustwacht en de vele evaluaties en reorganisaties die volgden, wat uiteindelijk geleid heeft tot een Kustwacht organisatie die er zijn mag. Het geheel wordt afgewisseld met diverse incidenten die zich de afgelopen 25 jaar in, maar soms ook buiten, het verabtwoordelijkheidsgebied van de Kustwacht hebben afgespeeld, gelardeerd met krantenartikelen en veel foto's uit het eigen archief, maar ook uit archieven van diverse fotograven en diensten. Nederlandstalig. Hard Cover - 232 pages. €  25,00
More Info
S32297  Click for more information Het Marinebeleid in de Tweede Wereldoorlog . A.N. baron de Vos van Steenwijk. 1986, De Bataafsche Leeuw. Op een goede en overzichtelijke wijze wordt in dit boek het Nederlandse marinebeleid tijdens de Tweede Wereldoorlog behandeld. Aan de voorgeschiedenis ervan wordt meer dan voldoende aandacht besteed. Op vakkundige wijze zijn de belevenissen van de schepen en hun bemanningen, voor zover dat relevant was, beschreven. Hetzelfde geldt voor de behandeling van de marineluchtvaartdienst en de mariniers. Nederlandstalig. Hard Cover - 251 pages. €  20,00
More Info
S32298  Click for more information Patrouilleren voor de Papoua's Deel 1 + 2 - Deel 1: De Koninklijke Marine in Nederlands Nieuw-Guinea 1945-1960 Deel 2: De Koninklijke Marine in Nederlands Nieuw-Guinea 1960-1962. R.E. van Holst Pellekaan/I.C. de Regt/J.F. Bastiaans. 1989, De Bataafsche Leeuw. Deze boeken beschrijven de activiteiten van de Koninklijke Marine in Nieuw-Guinea, aangevuld met het gezamenlijk optreden met de Kon. Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en het laatste jaar met het Papoea Vrijwilligerskorps. 1960-1962. Nederlandstalig. Hard Cover - 379 pages. €  55,00
More Info
S32307  Click for more information Geheim Landschap - 200 jaar militairen op de heuvelrug. Kees Volkers. 2006, Provincie Utrecht. Tot 1804, toen op de hei bij Zeist een oefenkamp werd ingericht voor een groot Frans-Bataafs leger, was de Utrechtse Heuvelrug een woest en ledig gebied, zonder militaire betekenis. Nadien hebben de militaire activiteiten zich gestaag uitgebreid en groeide de centrale Heuvelrug uit tot een van de belangrijkste militaire gebieden van ons land. Alle krijgsmachtonderdelen - landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee - zijn hier vertegenwoordigd. Het gevolg is een landschap dat de laatste twee eeuwen in grote mate door de militaire geschiedenis is gevormd: een geschiedenis van een wisselend vijandbeeld en wisselende bondgenoten, van maatschappelijke en technologische vernieuwingen, van een krijgsmacht waar paarden pantservoertuigen werden en het geweer met bajonet is verdrongen door de kruisraket. Toch weten we relatief weinig van dit gebied, dat zich voor het grootste deel schuil houdt achter hekken en slagbomen. Wat is er eigenlijk terug te vinden van die geschiedenis? Nu enkele grote militaire terreinen, zoals Vliegbasis Soesterberg, op de nominatie staan om te worden afgestoten, is deze vraag actuele dan ooit. Nederlandstalig. Hard Cover - 168 pages. €  17,50
More Info
S32308  Click for more information 25 jaar Militaire Luchtvaart in Nederlands-Indië 1914-1939 . M. van Haselen. 1939, Koninklijke Drujjeri9j De Unie. Dit boek is uitgegeven ter gelegenheid van het zilveren jubileum der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger in 1939. Het bevat naamlijsten van alle Indische militaire vliegers t/m 1939, de hoofden van de vliegschool, de instructeurs van de vliegschool en de waarnemingsschool en verder personeel, zoveel mogelijk met portret. De uitstekende illustraties zijn deels in rotogravure gedrukt. Het boek is vrij zeldzaam en een collectors item. Het heeft niet de originele kaft, het is opnieuw ingebonden, de inhoud is authentiek. Nederlandstalig. Hard Cover - 328 pages. €  50,00
More Info
S32315  Click for more information In woelig vaarwater - Marineofficieren in de jaren 1779-1802. Thea Roodhuyzen. 1998, De Bataafsche Leeuw. De auteur deed onderzoek naar de marine aan het eind van de 18de eeuw. Het onderzoek begint vlak voor de Vierde Engelse oorlog en eindigt vlak na de Vrede van Amiens in 1802. De oorlogen met Engeland en Frankrijk en de slechte staat van de vloot hadden grote invloed op de afschaffing van de vijf admiraliteiten en de centralisering van het marinebestuur in 1795. De felle ruzies tussen patriotten en prinsgezinden na 1785 zorgden dat ook het korps zeeofficieren sterk verdeeld was. Lange tijd belemmerde dit de reorganisatie van de marine. De Bataafse Republiek bracht uiteindelijk de standaardisering en uniforme opleiding van marineofficieren tot stand. Deze maatregelen zouden als basis dienen voor de nieuwe generatie marineofficieren in de 19de eeuw. Het helder geschreven boek bevat zwart-witte illustraties, een uitgebreide literatuuropgave, notenapparaat en een Engelse samenvatting. Nederlandstalig. Hard Cover - 240 pages. €  16,50
More Info
S32321  Click for more information Onderscheidingen - Leidraad voor de decoraties van het Nederlands Koninkrijk. C.H. Evers. 2001, De Bataafsche Leeuw. Deze handzame en praktische handleiding kwam tot stand in overleg met de Kanselarij der Nederlandse Orden en heeft ten doel inzicht te verschaffen in het hedendaagse Nederlandse decoratiestelsel. Het boek bevat een volledig overzicht in woord en beeld (vnl. kleur) van alle relevante onderscheidingen en modeldecoraties onder vermelding van het jaar van instelling en de toekenningsnorm. De bijbehorende decoratielinten of batons zijn in de originele kleuren afgebeeld. Verder beschrijft de auteur de (voorgeschreven) volgorde van dragen van onderscheidingen, de graden van de Nederlandse ridderorden en de verschillende manieren waarop een onderscheiding kan worden gedragen. Nederlandstalig. Hard Cover - 160 pages. €  25,00
More Info
S32353  Click for more information De Reserve-Officier der Artillerie - SROBA-SROOA-SROA-SROLuA. P.J. Antonissen e.a.. 2003, De Bataafsche leeuw. Dit boek vond zijn oorsprong in de behoefte van enkelen (en misschien velen) om de gezichten van hun SROA en SROLuA medeleerlingen weer eens te zien, met daarbij een overzicht van de namen van de betreffende jaarlichtingen. Het plan werd opgevat om een compleet boek te maken over de opleidingen met een stuk historie, anekdotes, foto's en naamlijsten. Het boek heeft een apart hoofdstuk voor gevallenen. Nederlandstalig. Hard Cover - 432 pages. €  18,50
More Info
S32361  Click for more information De Tegenstoot - Grebbeberg 12 en 13 mei 1940, Bataljon Jagers gesteld voor onmogelijke opdracht. Jaap A. Kip. 2005, Uitgeverij Aspekt. De slag om de Grebbe is de beroemdste slag uit de meidagen van 1940. Nederlandse militairen moesten zich hier weren tegen de aanvallen van de Duitse Wehrmacht en Waffen-SS. Uiteindelijk liet de Blitzkrieg zich ook hier niet stoppen, ondanks taai Nederlands verzet. Jaap A.Kip onderzocht de geschiedenis van een bataljon Nederlandse jagers die verzameld werden voor een tegenstoot bij de Grebbe. Op basis van dagboeken, oogetuigenverslagen en documenten heeft de auteur de dramatische gebeurtenissen in kaart gebracht, waarbij zijn eigen opa sneuvelde. Nederlandstalig. Soft Cover - 329 pages. €  22,50
More Info
S32362  Click for more information De bevrijding van Eijsden-Margraten in september 1944 . Diversen. 2015, Gemeente Eijsden-Margraten. Op een zonnige 12e september 2014 verzamelde zich bij het herdenkingsmonument aan de Grijze Graaf in Mesch een grote menigte om te luisteren naar een lied gezongen door een jonge man uit Amerika. De inspiratie voor het lied was de laatste brief van zijn grootvader die als Amerikaanse soldaat in deze streek sneuvelde. Precies 70 jaar eerder, om 10 uur in de morgen, kwamen op die plek de eerste Amerikanen vanuit België de grens over. Hier begon de bevrijding van Nederland. Vier uur later was Mesch bevrijd. Caestert, Mariadorp, Withuis en Moerslag volgden. Meer oostwaarts werd de Nederlandse driekleur gehesen in Noorbeek, Mheer en Banholt. Op 12 september 1944 lag daar de frontlinie tussen de oprukkende Amerikanen en de zich terugtrekkende Duitsers. Terwijl de boerenbevolking met het hoofd bij de fruitoogst was, of op een krukje koeien zat te melken, vloog het Amerikaans artilleriegeschut hen om de oren. In 2014 herinnerde, herdacht en vierde de gemeente Eijsden-Margraten dat de bevrijding van Nederland hier begon. De gezamenlijke heemkundeverenigingen zotgden ervoor dat de vergankelijke en vluchtige herinneringen van inwoners van toen aan het papier werden toevertrouwd en voor altijd zijn bewaard. Dit is hun verhaal. In woord en beeld. Het boek heeft ook uitvoerig aandacht voor gesneuvelde militairen van beide zijden. Zeer zeldzaam en gezocht boek!. Nederlandstalig. Hard Cover - 247 pages. €  45,00
More Info
S32371  Click for more information Kazematten in het Interbellum - Vestingbouwkundige Bijdragen. H.R. Visser/J.S. van Wieringen. 2002, Buijten en Schipperheijn. Dit boek bevat allerlei wetenswaardigheden over militair-strategische achtergronden en de voorgeschiedenis van kazematten in het Interbellum. Alle verschillende linies worden chronologisch besproken, evenals het ontwerp, de bouw en de inrichting ervan. Een losse kaart laat zien waar ze lagen en wat er nog van rest. Nederlandstalig. Hard Cover - 168 pages. €  20,00
More Info
S32373  Click for more information Het paardenvolk in mei 1940 - Panorama van de Veldartillerie. J. Klingens. 1995, De Bataafsche Leeuw. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog beschikten 17 van onze 27 regimenten en afdelingen Veldartillerie nog over paardentractie. Aan de hand van honderden illustraties wordt in dit boek een overzicht van de oorlogsactiviteiten van de verschillende eenheden gegeven, maar ook aandacht besteed aan de structuur en organisatie van onze krijgsmacht tijdens de bewogen meidagen van 1940. Nederlandstalig. . Soft Cover - 112 pages. €  22,50
More Info
S32378  Click for more information Scheveningen - Den Haag 1940-1945 - Van dorp en stad tot Stützpunktgruppe Scheveningen. C. Bal. 1996, Uitgeverij Rodi b.v.. Mooi fotoboek over Den Haag en Scheveningen gedurende de jaren 1940-1945. Veel bijzondere en zeldzame foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 158 pages. €  40,00
More Info
S32379  Click for more information Van verdediging naar bescherming - De Atlantikwall in Den Haag. H.F. Ambachtsheer. 1995, Gemeente 's-Gravenhage. Foto's, schetsen, afbeeldigen, documenten, uitklapplaten. Het boek behandeld : oorlog en vestingbouw, De Duitse bezetting en de kustverdediging, gevolgen van de aanleg van de Duitse verdedigingswerken voor Den Haag, Stutzpunktgruppe Scheveningen, schade opruimen en wederopbouw, de overblijfselen en betekenis van de Atlantikwall voor Den Haag. Nederlandstalig. Hard Cover - 283 pages. €  45,00
More Info
S32382  Click for more information The Royal Netherlands Military Flying School 1942-1944 . O.G. Ward/P.C. Boer/G.J. Casius. 1982, Afdeling Miritieme Historie van de Marinestaf. Extreem zeldzaam boek waarin de geschiedenis wordt beschreven van de Royal Netherlands Military Flying School in Amerika. In de bijlagen een lijst met alle cursisten, alsmede beschrijving van de gebruikte vliegtuigtypes. Nederlandstalig. Soft Cover - 279 pages. €  75,00
More Info
S32385  Click for more information De Wonsstelling - Wanhoopslinie voor Kornwerderzand. Jacob Topper. 2010, Friese Pers Boekerij. Dit met unieke foto's en kaarten geïllustreerde boek geeft een uitgebreid verslag van de voorbereidingen en de gevechtshandelingen, gebaseerd op nooit eerder gepubliceerde verslagen en persoonlijke aantekeningen van militairen en burgers. De strijd, die aan Nederlandse zijden 18 doden kostte, werd altijd terloops beschreven als voorspel van de aanval op Kornwerderzand. Voor het eerst krijgen de militairen die in de Wonsstelling hebben gediend een waardig eerbetoon in dit naslagwerk. Adjudant b.d. Jacob Topper (62) is plaatsvervangend conservator van het Kazemattenmuseum Kornwerderzand en werkt al ruim twintig jaar als vrijwilliger voor dit museum. Nederlandstalig. Hard Cover - 192 pages. €  30,00
More Info
S32387  Click for more information Operation Aintree - De slag om Overleen en Venray. Antal Giesbers/Herman Dinissen. 2004, Giesbers Media. Beschrijving van de strijd rondom Overloon en Venray in 1944. De plek waar later het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum zou worden gevestigd. Voorzien van veel foto's en kleurentekeningen en beschrijvingen van tanks en materieel.. Nederlandstalig. Soft Cover - 80 pages. €  22,50
More Info
S32397  Click for more information Een eeuw militaire luchtvaart in Nederland 1913-2013 - Bakermat Soesterberg. Rolf de Winter. 2013, Boom. Na een bescheiden start op 1 juli 1913 op vliegkamp Soesterberg ontwikkelde de Nederlandse militaire luchtvaart zich tot een volwaardig luchtwapen en een zelfstandig krijgsmachtdeel. De afgelopen eeuw is daarmee, in meer dan één betekenis, een bevlogen periode. Daarin neemt Soesterberg een speciale plaats in. Vanaf het prille begin van de gemotoriseerde luchtvaart speelde het Utrechtse vliegkamp een cruciale rol in de ontwikkeling van het Nederlandse luchtwapen. Deze dominante positie behield het tot de Tweede Wereldoorlog. Gedurende de bezettingsjaren benutte de Duitse luchtmacht Fliegerhorst Soesterberg voor offensieve operaties, maar moest zij zich ook teweer stellen tegen geallieerde luchtaanvallen. Na 1945 kreeg de Vliegbasis Soesterberg een markante plaats toebedeeld in de bondgenootschappelijke luchtverdediging van de NAVO. Behalve voor de Koninklijke Luchtmacht was de basis veertig jaar achtereen de thuishaven van een Amerikaans Fighter Squadron, dat met geavanceerd materieel een zichtbare - maar ook duidelijk hoorbare - bijdrage leverde aan het behoud van de Europese vrede en veiligheid. Na de val van de Muur in 1989 tot de sluiting in 2008 was Soesterberg de thuisbasis van transportvliegtuigen en -helikopters die wereldwijd bijdroegen aan talrijke humanitaire missies en vredesoperaties. Tegenwoordig getuigen de aanwezige luchtmachtmonumenten, de behouden infrastructuur en het nieuwe Nationaal Militair Museum van de uitzonderlijke plaats die Soesterberg inneemt in de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis. Bakermat Soesterberg verschaft een uniek inzicht in de ontwikkeling van een eeuw militaire luchtvaart in Nederland. Met uw smartphone of tablet krijgt dit fraai geïllustreerde jubileumboek een extra audiovisuele dimensie en bekijkt u tientallen historische filmfragmenten en clips uit een boeiende geschiedenis. Nederlandstalig. Hard Cover - 295 pages. €  29,90
More Info
S32430  Click for more information Pet, Baret, Schuitjes en Veldpet Leeuw emblemen van de KNIL en Landmacht gedragen in de Periode 1942 tot 1950 in Nederlands-Indië . Samengesteld in ingebonden overzicht van pet, baret, schuitjes en veldpet leeuw emblemen van de KNIL en Landmacht gedragen in de periode 1942 tot 1950 in Nederlands-Indië. Elk embleem wordt uitvoerig besproken. Nederlandstalig. Soft Cover - 25 pages. €  16,50
More Info
S32433  Click for more information De geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol - 1946-2013. Frank Bethlehem. 2013, Boom. Op 26 november 2013 vond de officiële opening plaats van een nieuw kazernecomplex van het District Schiphol van de Koninklijke Marechaussee: de Koningin Máximakazerne. Dit is een uitgelezen moment om terug te kijken op de geschiedenis van de KMar op Schiphol. De luchthaven Schiphol heeft zich sinds de eerste passagiersvlucht op 17 mei 1920 ontwikkeld tot een van de grootste luchthavens van Europa. Sinds 1946 is de KMar verantwoordelijk voor de grensbewaking op de luchthaven. Het Wapen groeide gestaag mee met Schiphol. De Koninklijke Marechaussee op Schiphol is uitgegroeid tot de belangrijkste veiligheidsorganisatie op de luchthaven. Sinds 1993 is de KMar tevens belast met de politietaak op de luchthaven en de beveiliging van de burgerluchtvaart. Deze veelzijdige ontwikkeling staat in De geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol centraal. Welke invloed had de groei van Schiphol op het werk van de KMar?. Nederlandstalig. Soft Cover - 183 pages. €  19,50
More Info
S32441  Click for more information Een eeuw Marineluchtvaartdienst 1917-2017 - Ogen, oren en tanden van de vloot. Kees Leebeek e.a.. 2017, Traditiekamer MLD. “Een eeuw Marineluchtvaartdienst” is geschreven in opdracht van de Stichting Vrienden van de Traditiekamer MLD. De boekomslag is vervaardigd door de bekende kunstenares Leentje Linders. Deze prachtige, luxe uitgave met leeslint is gelardeerd met originele historische foto’s en bevat naast een wetenschappelijk verantwoorde overzichtsgeschiedenis van de MLD in al haar aspecten vele waargebeurde “seastory’s”, waarin de eeuw op levendige wijze en met aandacht voor de mens in de MLD is beschreven. Naast aandacht voor de vaak heldhaftige operationele inzet van de vliegtuigbemanningen is de focus gericht op het loyale technische personeel dat altijd hard heeft gebuffeld om de vliegtuigen snel vliegklaar te krijgen en te houden. De auteurs - oud-marineofficieren (waaronder twee historici) - zijn gepokt en gemazeld in de Marine, bezitten relevante expertise in de MLD en hebben hun ziel en zaligheid in dit boek gelegd. Omdat de MLD - uit bezuinigingsoverwegingen van de regering - sinds enkele jaren niet langer een zelfstandig onderdeel vormt van de Koninklijke Marine en voortleeft onder de vleugels van het Defensie Helikopter Commando zal dit boek waarschijnlijk de laatste geschiedschrijving van de MLD zijn, bezien door marineogen. “Een Eeuw Marineluchtvaartdienst” is in toegankelijke taal geschreven voor het grote Nederlandse publiek met interesse voor de militaire luchtvaart en biedt de lezer een ongekend spannende inkijk achter de schermen. Nederlandstalig. Hard Cover - 450 pages. €  43,00
More Info
S16526  Click for more information De luchtstrijd om Indië - Operaties van de Militaire Luchtvaart KNIL in de periode december 1941-maart 1942. P.C. Boer e.a.. 1990, Van Holkema & Warendorf. In de boek worden de operaties van de Luchtvaartafdeling van het KNIL beschreven in de periode december 1941-maart 1942. Voorzien van een aantal foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 348 pages. €  20,00
More Info
S32007  Click for more information Het vergeten vliegveld Keent/Airstrip B82 Grave - Oorlogsgeschiedenis op de grens van Gelderland en Noord-Brabant. W.F.J. Boeijen. 1994, Stichting het Boekenfonds van Heemkundekring Schaijk-Reek. Beschrijving van het vliegveld bij Keent, ook bekend als de Airstrip B82 Grave. Voorzien van veel foto's. Met handtekening van de auteur. Nederlandstalig. Soft Cover - 278 pages. €  22,50
More Info
S32247  Click for more information Vermist, waarschijnlijk dood - 1915 Gallipoli - Mesopotamië - Anatolië 1919. J.A. van den Berg. 2015, Uitgeverij Aspekt. George Bibby (1894-1951) wordt als net getrouwde, twintigjarige soldaat in de Eerste Wereldoorlog naar de slag bij Gallipoli in Turkije gestuurd. Hij vecht in Mesopotamië en komt in handen van de Turken. Hij maakt een voettocht door de woestijn en werkt als krijgsgevangene aan de Berlijn-Bagdad-spoorlijn. In 1919 keert hij getraumatiseerd terug naar Engeland. Zijn vrouw heeft drie jaar eerder een telegram gehad: Vermist, waarschijnlijk dood. Het boek begint met een kort hoofdstuk over zijn thuiskomst. Vervolgens in chronologische volgorde zijn belevenissen aan het front. Geschreven in de tegenwoordige tijd, met dialogen, door zijn kleinkind Jacqueline van den Berg. Een persoonlijk verhaal dat leest als een roman. Zij reisde naar Gallipoli en met de Berlijn-Bagdad-spoorlijn langs de grens van Syrië. Hier trof zij overblijfselen aan uit de Eerste Wereldoorlog. Zij raadpleegde verder (oorlogs)dagboeken, archieven, historische gegevens en informatie van familieleden. Katern met zwart-witfoto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 389 pages. €  16,50
More Info
S32280  Click for more information Gedenkboek Enys House 1940-1946 - Het Koninklijk Instituut voor de Marine gedurende de Tweede Wereldoorlog. V.J.L. Blom. 1992, Bonneville. Een gedenkboek voor hen, die in Engeland hun opleiding voor de Nederlandse marine moesten volgen, toen ons land door de Duitsers werd bezet. Van de 158 adelborsten, die toen in dienst waren, bereikten er 84 Engeland. Daar in de buurt van Falmouth, op Enys House, voltooiden zij hun opleiding. Toen Nederlands-Indië in 1942 door Japan werd bezet, kwamen er opnieuw adelborsten uit Soerabaja naar Enys House. Ook enkele Engelandvaarders werden tot de opleiding toegelaten. Hoewel dit boek natuurlijk in de eerste plaats voor de betrokkenen en hun familie is bedoeld, is de inhoud ook interessant voor anderen. Het fotowerk is helaas niet indrukwekkend, om niet te zeggen dat het merendeels obligate kiekjes zijn, die bovendien nogal flets zijn afgedrukt. Verder is het boek verzorgd uitgegeven; het is uitstekend geredigeerd en het laat zich gemakkelijk lezen. Nederlandstalig. Hard Cover - 184 pages. €  20,00
More Info
S32293  Click for more information De geschiedenis van de Ordedienst - Mythe en werkelijkheid van een verzetsorganisatie. J.W.M. Schulten. 1998, Sdu Uitgevers. In de beeldvorming over het Nederlandse verzet in de Tweede Wereldoorlog neemt de actieve bestrijding van de vijand door het gewapend verzet een centrale plaats in. Ooggetuigen vertellen van succesvolle gevechtsacties, anderen weten 'Van horen zeggen' over de vreselijke martelpraktijken van de Sicherheitsdienst (SD). Maar hadden de slecht bewapende, ongeoefende verzetsstrijders wel zoveel succes tegen een regulier leger? Is de collectieve herinnering aan een martelende SD misschien zo sterk dat er geen plaats is voor enige twijfel? Wat is mythe en wat is werkelijkheid? In De geschiedenis van de Ordedienst zoekt J.W.M. Schulten een antwoord op deze vragen door de Ordedienst (OD) centraal te stellen en daarmee meer inzicht in het verzet in zijn geheel te krijgen. Al direct vanaf de bevrijding in 1945 blijkt er zowel een positief als een negatief beeld van de OD te bestaan. Schulten reconstrueert en analyseert nauwgezet de ontwikkeling van de OD, en dan met name de beeldvorming daarvan, en de perceptie van de OD na de oorlog. Hij vergelijkt dit alles met het gewapende verzet en de nasleep ervan in Noorwegen, België en Frankrijk. Nederlandstalig. Soft Cover - 427 pages. €  22,50
More Info
S32295  Click for more information Bezet en Bevrijd - Ter gelegenheid van de vijftigste bevrijdingsdag in de kernen van de gemeente Graafstroom. C.G. Boender/N.A. Broer. 1995, Rabobank Graafstroom. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in de kernen van de Zuid-Hollandse gemeente Graafstraoom, omvattende de dorpen: Bleskensgraaf, Brandwijk, Goudriaan, Gijbeland, Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Alblas en Wijngaarden en de buurtschappen De Donk, Kooiwijk, Laag Blokland en Vuilendam. Nederlandstalig. Soft Cover - 64 pages. €  15,00
More Info
S32317  Click for more information Defensie en de Domstad - Utrecht en zijn militaire verleden. Joep van Hoof. 2010, Uitgeverij Mattrijs. Utrecht en Defensie hebben een eeuwenoude band met elkaar. Op tal van plaatsen in de stad is het militaire verleden nog duidelijk zichtbaar. Met de ingebruikneming van de nieuwe Kromhout Kazerne (KHK), eind 2010, staan Defensie en Utrecht voor een nieuw begin. De stad krijgt het nieuwe hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht (KL) binnen haar grenzen en wordt tevens de thuisbasis van een aantal belangrijke staven en diensten. De opening van de KHK is dus een goed moment voor een nieuwe publicatie over Utrechts rijke militaire verleden. Het boek begint bij het Romeinse fort, waarvan de bouw, circa 47 na Christus, tot het ontstaan van Utrecht leidde. Na de middeleeuwen en de cruciale zestiende eeuw richt het verhaal zich op de ingrijpende gebeurtenissen in de Domstad tijdens de Republiek en de Bataafs-Franse tijd. Een centrale plaats is ingeruimd voor de tijd na 1815, als het militaire belang van Utrecht sterk groeit. Ook de Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse periode krijgen ruim aandacht. Als afsluiting komen de jaren 1989-2010 aan de orde, een tijd die in het teken stond van grote reorganisaties, de komst in 2005 van de KL-top en de bouw van de nieuwe KHK. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  17,50
More Info
S32318  Click for more information Overstag en toch op Koers - De Koninklijke Marine en haar pertsoneel 1945-2005. W.J.E. van Rijn. 2015, Uitgeverij van Wijnen. Overstag en toch op koers gaat over de militairen van de Koninklijke Marine tussen 1945 en 2005. Zij kregen in deze periode te maken met enorme veranderingen in militaire dreiging, in techniek en in de maatschappij. De auteur onderzoekt de effecten hiervan op het personeel. Hij komt tot de conclusie dat de Koninklijke Marine op personeelsgebied kon (en kan) worden beschouwd als een groot schip, met vergelijkbare mogelijkheden en beperkingen. Een schip dat, als de wind veranderde, overstag moest gaan om koers te houden, soms anticiperend op veranderingen in het vijandbeeld, op technologische innovaties en op maatschappelijke veranderingen, soms pas reagerend op wat onvermijdelijk bleek. De marineleiding probeerde al sturend als een goed werkgever concurrerend te blijven op de arbeidsmarkt. Dit boek geeft geïnteresseerden in het veiligheidsbeleid en de militaire geschiedenis, in het bijzonder die van de Koninklijke Marine, inzicht in de ontwikkeling van het personeelsbeleid. Voor (voormalig) marinepersoneel biedt het herkenning en tevens een blik achter de schermen. In een prettige schrijfstijl, gelardeerd met vele voorbeelden, vertelt de auteur waar meer ruim een kwart miljoen marinemensen mee te maken kregen. Nederlandstalig. Soft Cover - 607 pages. €  27,50
More Info
S32320  Click for more information Ontsnapping uit Kudelstaart - Het Marinesteunpunt Westeinderplas tijdens de roerige meidagen van 1940. Jan Willem de Wijn. 2000, Stichting Oud Aalsmeer. Wie denkt er in het kader van de Meidagen van 1940 aan Aalsmeer. Laat staan aan Kudelstraart. Misschien komt dat wel omdat het Marinesteunpunt Westeinderplas zeer geheim was. Er werd met geen wooord over gerept in de kranten en de Duitsers hebben het ook nooit ontdekt. Tussen 10 mei en 14 mei verdubbelde het aantal militairen tot ruim zestig. Vrijwel onbekent is dat 28 van hen op 14 mei 1940 met zeven watervliegtuigen naar Engeland wisten te ontsnappen. Nederlandstalig. Soft Cover - 26 pages. €  14,50
More Info
S32363  Click for more information De forten rond Utrecht - Verdedigingswerken in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. G. Koppert. 1983, Stichting Matrijs. 'Forten rond Utrecht' behandelt de aanleg en het gebruik van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de daarin liggende fortificatiewerken. De linie werd aangelegd in de 19e eeuw en diende om het westen van het land te beschermen tegen de vijand. De forten verloren al snel hun militaire waarde, maar in dezelfde tijd groeiden ze uit tot waardevoile historische objecten en natuurgebieden. In dit boek worden forten als Rijnauwen en Vechten, maar ook de kleinere en minder bekende beschreven. Van elk is een aantal foto's opgenomen, en met name de luchtfoto's zijn erg illustratief. Nederlandstalig. Soft Cover - 63 pages. €  9,50
More Info
S32374  Click for more information Military Airfields in the British Isles 1939-1945 - Full details and maps of 653 wartime sites of the RAF, Allied, RN and US Army Air Forces. Steve Willis/Barry Holliss. 1989, Enthusiasts Publications. Korte beschrijving van 653 militaire vliegvelde in Engeland gedurende de Tweede Wereldoorlog. Velden in gebruik banm de RAF, Geallieerden, Royal Navy eb USAAF. Engelstalig. Soft Cover - 283 pages. €  20,00
More Info
S32384  Click for more information 55 namen op Heidehof . A. Meijer. 1985, Gemeente Archief Apeldoorn. Dit boek verteld het verhaal van- en herdenkt de 55 gesneuvelde geallieerde vliegers die begraven liggen op de begraafplaats Heidehof in Apeldoorn. Nederlandstalig. Soft Cover . €  22,50
More Info
S32386  Click for more information Leeuwarden 1940-1945 - Beeld van een stad in oorlogstijd. Leendert Plaisier/Gerk Koopmans. 1989, Verzetsmuseum Friesland. Dit boek behandeld de geschiedenis van het Friese Leeuwarden in de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van heel veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 72 pages. €  16,50
More Info
S32388  Click for more information Van bezetting en bevrijding - Urk in oorlogstijd 1940-1945. 1995, Stichting Urker Uitgaven. Dit boek verteld alle gebeurtenissen op Urk en met de Urkers. Voorzien van een aantal foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 116 pages. €  13,50
More Info
S32389  Click for more information Verzet en Verraad in de Lege Geaën - Het onderduikersparadijs. Hessel Bouma. 2017, Dorpsbelangen in de Lege Geaën. In de Tweede Wereldoorlog konden op het Friese platteland veel mensen op boerderijen onderduiken. Een belangrijk verhaal in het boek gaat over een paar plaatselijke knokploegen en de Binnenlandse Strijdkrachten. Daarbij zijn mensen verraden en zijn zes personen om het leven gekomen. De auteur heeft voor het schrijven van het boek veel mensen geïnterviewd en onderzoek gedaan in het archief van Tresoar. Nederlandstalig. Hard Cover - 144 pages. €  15,00
More Info
S32395  Click for more information De strijd om de "vergeten" brug - De meidagen van 1940 in de Alblasserwaard. A.Korpel. 1980, De Klaroen. De strijd om de vergeten brug is een poging om in woorden en beelden de situatie tijdens de eerste meidagen van 1940 in en rond de Alblasserwaard te schetsen. De strijd om de vergeten brug geeft belevenissen van mensen en ooggetuigeverslagen van gebeurtenissen weer. De terugtocht van de Lichte Divisie vanuit de Peellinie naar de Alblasserwaard, de gevechten om de Noordbrug, bombardementen op Alblasserdam en Bleskensgraaf. Nederlandstalig. Hard Cover - 155 pages. €  16,50
More Info
S32396  Click for more information Wereld oorlog in het dorp - Volendam 1939-1945. Piet Koning/Evert Koning. 2009, Stichting Vrienden Volendams Museum. Dit boek gaat over de geschiedenis van het beroemde Noord-Hollandse vissersdorp in de jaren 1939-1945. Zeer aan te bevelen voor mensen geïnteresseerd in lokale geschiedenis. Her boek is geschreven door Volendammers en bevat veel uniek fotomateriaal uit privécollecties. Het si eenmalig uitgegeven, uitverkocht en wordt niet herdrukt. Nederlandstalig. Hard Cover - 304 pages. €  40,00
More Info
S9128  Click for more information Confound and destroy - 100 Group and the Bomber Support Campaign. Martin Streetly. 1978, Macdonald and Jane's. Geschiedenis van 100 Group RAF. De Group die zich bezig hield met electronische oorlogvoering. Voorzien van een aantal foto's. Engelstalig. Hard Cover - 279 pages. €  16,50
More Info
S14631  Click for more information Biplane to Monoplane - Aircraft development 1919-39. Philip Jarrett. 1997, Putnam. In dit boek wordt de ontwikkeling in de vliegtuigbouw beschreven. O.a. de verandering van tweedekkers naar vliegtuigen met een vleugel. Engelstalig. Hard Cover - 264 pages. €  25,00
More Info
S15737  Click for more information De slag bij Mill - Gids historische plaatsen Tweede Wereldoorlog. E.H. Brongers. 1990, Europeese Bibliotheek. Het Peeldorp Mill heeft in de oorlogsdagen van Mei 1940 geschiedenis gemaakt door een korte. Maar hevige strijd met de Duitse overvaller. Deze gids beoogt een leidraad te zijn voor hen die het slagveld bij Mill perssonlijk willen bezoeken. Nederlandstalig. Soft Cover - 86 pages. €  15,00
More Info
S21457  Click for more information Waalhaven 1920-1940 - Ontstaan en ondergang van een luchthaven. J.L. Arendse. 1990, De Bataafsche Leeuw. Beschrijving van de geschiedenis van het vliegveld Waalhaven bij Rotterdam. Nederlandstalig. Soft Cover - 112 pages. €  20,00
More Info
S23086  Click for more information Mobilisatie in Nederland en België - 1870-1914-1939. W. Klinkert e.a.. 2000, De Bataafsche leeuw. In deze bundel zijn de voordrachten opgenomen, die zijn gehouden tijdens een symposium op de Koninklijke Militaire Academie te Breda op 4 en 5 oktober 1989. Van elk van de mobilisaties (1870, 1914 en 1939) zijn de Nederlandse en de Belgische ervaringen weergegeven. Tevens is getracht een 'kruisverband' aan te brengen, door zowel de visie van de Nederlandse pers over de Belgische mobilisatie weer te geven als het omgekeerde. In een afsluitend referaat wordt de mobilisatie van de Koninklijke Marine besproken. Gevolgtrekkingen voor de toekomst worden er niet gemaakt. De politiek-militaire context waarin e.e.a. plaats vond en de daaruit voorvloeiende problemen worden telkenmale nader belicht. Het boekje is voorzien van enige historische foto's, een aantal tabellen en één overzichtskaartje. De auteurs zijn er zondermeer in geslaagd zeer lezenswaardige stof aan te dragen over een onderwerp dat zelden uitgebreid aandacht krijgt. Engelstalig. Sc - 228 pages. €  9,50
More Info
S24131  Click for more information Luftwaffe Aircraft and Aces . Edward T. Maloney. 1985, The Air Museum. In dit boek worden Duitse azen en hun vliegtuigen beschreven. Veel foto's en kleurentekeningen. Duitstalig. Hard Cover - 972 pages. €  15,00
More Info
S25787  Click for more information Een eeuw Fokker - Verhalen en anekdotes uit 100 jaar Fokker geschiedenis. Harm Hazewinkel/Loet Kuipers/Hans Willem van Overbeek †/Roger Soupart/Prudent Staal. 2009, All Media Productions. Een eeuw Fokker gaat, hoe kan het ook anders, over honderd jaar Fokker en daarmee over een stuk Nederlandse luchtvaartgeschiedenis. In begrijpelijke zinnen word je door de historie van Fokker geleid: de eerste vliegtuigen die Fokker ging namaken; zijn fabrieken in Duitsland; de opbouw naar de Eerste Wereldoorlog; de hoogtijdagen tot aan nu wat er nog over is van het glorieuze Fokkerimperium op Woensdrecht. Een nostalgisch boek dat ook iemand die geen luchtvaartfanaat is met plezier zal lezen. Met veel oude zwart-witfoto's; achterin een katern met kleurenfoto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 198 pages. €  15,00
More Info
S25885  Click for more information De Nederlandse Infanterie . H. Ringoir. 1968, C.A.J. van Dishoeck. Boek met de geschiedenis van de Nederlandse Infanterie. Voorzien van foto's en kleurenafbeeldingen van uniformen. Nederlandstalig. Soft Cover - 120 pages. €  7,50
More Info
S28899  Click for more information Dominie . Nico Geldhof/Theo Wesselink. 1986, LLK. Beschrijving van de De Havilland D.H. 89 Dominie in Nederlandse dienst. Nederlandstalig. Soft Cover - 48 pages. €  10,00
More Info
S28966  Click for more information De Nederlandse Cavalerie . P. Forbes Wels. 1963, Uitgeversmaatschappij C.A.J. van Dishoeck. In dit boekje de geschiedenis van de Nederlandse Cavalerie. Voorzien van veel tekeningen. Tekeningen van uniformen in kleur. Nederlandstalig. Soft Cover - 136 pages. €  7,50
More Info
S29018  Click for more information De Nederlandse Mariniers . Ph. M. Bosscher. 1966, C.A.J. van Dishoeck. Boekje over de geschiedenis van het Korps Mariniers. Met foto's en tekeningen. Nederlandstalig. . Soft Cover - 120 pages. €  7,50
More Info
S31383  Click for more information Neem het over - Belevenissen van het Nederlandse vliegtuigsquadron 320 gedurende de Tweede Wereldoorlog. H.J.E. van der Kop. 1975, A,W. Sijthoff. De auteur vertelt in dit boek over zijn ervaringen als adelborst tijdens de evacuatie van Java, de opleidingen in Engeland en de daarop volgende operaties van het vliegtuigsquadron 320 boven bezet Europa. Geen stofomslag. Nederlandstalig. Hard Cover - 371 pages. €  12,50
More Info
S31639  Click for more information Onze Vliegers in mei 1940 . Hans Vos. 2008, Eigen uitgave. Beschrijving van de strijd in de lucht in de Meidagen van 1940 en interviews met de Nederlandse vliegers. Met een DVD met de interviews. Nederlandstalig. Hard Cover - 80 pages. €  17,50
More Info
S32233  Click for more information Eksters - De nazi-roof van 146 duizend kilo goud bij De Nederlandse Bank. Gerard Aalders. 2002, Boom. Mei 1940. In de kluizen van De Nederlandsche Bank ligt 146 duizend kilo goud opgestapeld. Als eksters doken de Duitsers op deze schitterende schat. In korte tijd verdween het goud naar Berlijn om te worden gebruikt voor de aankoop van oorlogsmateriaal in de neutrale landen van Europa en Zuid-Amerika. Na de oorlog was het de taak van de Amerikanen dit goud op te sporen en terug te geven aan het land van herkomst. Eksters vertelt het fascinerende verhaal van die speurtocht; een tocht die niet alleen leidde naar geheime ondergrondse bergplaatsen, maar ook naar kluizen van banken in Zwitserland, Zweden, Portugal, Spanje en Zuid-amerika. Net als de nazi's konden ook de neutralen geen weerstand bieden aan het goud, waardoor ze diefjesmaat werden van de grootste rovers uit de wereldgeschiedenis. Nederlandstalig. Soft Cover - 190 pages. €  16,00
More Info
S32251  Click for more information Narvik . Donald Macintyre. 1959, Evans Brothers Ltd. Dit boek beschrijft de strijd rond het Noorse Narvik in april/mei 1940. Het richt zich met name op de het Marinetreffen in de fjorden. Interessant boek. Engelstalig. Hard Cover - 224 pages. €  9,50
More Info
S32254  Click for more information Distributie- en Overheidsmaatregelen Vademecum 1940 . 1940, Arnhemsche Courant. De verordeningen en mededelingen in dit Vademecum, zijn opgenomen in de volgordem waarin zij in de couranten zijn veschenen. De mogelijkheid bestaat dus, dat met betrekking tot eenbepaalde mededeling enkele dagen later een wijziging is gepubliceerd. Onderwerpen o.a. Bezine & Olie, Bezetting, Geldwezen, Levensmiddelen, Verkeer, Zuivelproducten enz.. Nederlandstalig. Soft Cover . €  36,00
More Info
S32255  Click for more information Himmlers grüne Helfer - Die Schutz- und Ordnungspolizei im "Dritten Reich". Heiner Lichtenstein. 1990, Bund-Verlag. Dit boek beschrijft de opbouw en organisatie van de Polizei en de inzet in Duitsland en de bezette gebieden alsmede de inzet als fronteenheden. Duitstalig. Soft Cover - 217 pages. €  20,00
More Info
S32256  Click for more information Reporter der Hölle - Die Propaganda-Kompanien im 2. Weltkrieg. Georg Schmidt-Scheeder. 1990, Motorbuch Verlag. Dit boek beschrijft de Duitse Propaganda Kompanien, de cameralieden, fotografen en journalisten die verslag deden van de ooirlog. Het beschrijft hun inzet, werkwijze en hun risico's. Zij waren steeds in de frontlijn te vinden. De auteur was zelf PK-man, dus het boek is met veel kennis geschreven. Voorzien van veel foto's. Duitstalig. Soft Cover - 468 pages. €  16,00
More Info
S32257  Click for more information Einzelkämpfer auf See - Die Deutschen Torpedoreiter, Froschmänner und Sprengbootpiloten im Zweiten Werltkrieg. Cajus Bekker. 1978, Koehler. Dit boek gaat over de Marineeinsatzcommando's. De mannen van de dwergonderzeeërs, bemande torpedo's, kikforsmannen enz. Zeer indrukwekkend verhaal. Duitstalig. Hard Cover - 210 pages. €  17,50
More Info
S32258  Click for more information Die Weissen Spiegel - Vom Regiment zum Fallschirm-Panzerkorps. Alfred Otte. Podzun-Pallas Verlag. Dit boek beschrijft de geschiedenis van het uit de Fallschirm-Panzer-Division Hermann Göring en andere eenheden ontstane Fallschirm-Panzer-Korps Hermann Göring. Boek beschrijft ontstaan en inzetten van het Panzer Korps. Voorzien van veel foto's en kaarten. Duitstalig. Hard Cover - 176 pages. €  16,00
More Info
S32259  Click for more information Enthüllung - Aufzeichnungen und Fotos des Nachrichtensoldaten Georg Zimmermann aus dem Kriege gegen Frankreich 1940 und die Sowjetunion 1941/45. Wingolf Scherer. 2012, Helios Verlag. Georg Zimmermann, geboren in 1909 in Engeland en nadat het gezin naar Keulen verhuisde, lid van de SA geworden, ging in 1939 op bijna dertigjarige leeftijd de oorlog in. Zijn archief van de oorlogsjaren tot 1945 biedt onthulde situaties en inzichten in de waargenomen realiteit van de oorlog. Als een fervent soldaat beschrijft hij zijn steeds moeilijker wordende weg door de gevechten in Frankrijk in 1940 en in Rusland in 1941-1944. Als luitenant bij de Verbindingsdienst, gaat hij in mei 1945 in Stiermarken in Engelse krijgsgevangenschap. Zijn kijk op processen, mensen, landschappen, steden en plaatsen bevat stemmingen, sensaties en waarnemingen geven een goed beeld van de situatie in de oorlog binnen de Wehrmacht. Interessant boek. Duitstalig. Hard Cover - 138 pages. €  18,50
More Info
S32262  Click for more information Hitlers Traumschiffe - Die "Kraft durcg Freude" Flotte 1934-1939. Heinz Schön. 2000, Arndt. Dit boek beschrijft de schepen van de Kraft durch Freude vloot. Der Deutsche, Robert Ley en Wilhelm Gustloff. Kraft durch Freude was een organisatie voor vakanties van Duitse arbeiders. Met deze schepen en het kilometers lange hotel op het eiland Rügen in de Oostzee moest aan de Duitse arbeiders ontspanning worden geboden. Dit boek geeft een prachtig beeld van deze schepen. In 1945 werd de Wilhem Gustloff in de Oostzee door een Russische onderzeeboot getorpedeerd met een groot verlies aan mensenlevens, dat valt echter buiten dit boek. Voorzien van vel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 159 pages. €  20,00
More Info
S32267  Click for more information 35 jaar 313 Squadron . John Bouwens/Edwin Prenger. 1987, Eigen uitgave. In dit boek de geschioedenis van 35 jaar 313 squadron van de Koninklijke Luchtmacht. Nederlandstalig. Soft Cover . €  17,50
More Info
S32268  Click for more information 45 jaar 312 Squadron 1951-1996 . Bart Bakker e.a.. 1996, Eigen uitgave. In dit boek de geschiedenis van 45 jaar 312 squadron, 1951-1996, bij de Koninklijke Luchtmacht. Nederlandstalig. Soft Cover - 50 pages. €  17,50
More Info
S32281  Click for more information De Koninklijke Luchtmacht in de strijd tegen het terrorisme - Veteranendag Koninklijke Luchtmacht 2015 Enduring Freedom International Security Assistance Force 2002-2014 Vliegbasis Eindhoven 2 september 2015. Henk Kauffmann. 2015, NIMH. Boek over de inzet van de Koninklijke Luchtmacht in de strijd tegen terrorisme uitgegeven ter gelegenheid van de veteranendag 2015 van de Klu. Veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 116 pages. €  18,00
More Info
S32288  Click for more information Aircraft of the Second World War - The Development of the Warplane 1939-45. Philip Jarrett. 1997, Putnam. Beschrijving van de ontwikkeling van gevechtsvliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog van 1939-1945. Engelstalig. Hard Cover - 304 pages. €  25,00
More Info
S32289  Click for more information Going down, Going down … - De ware toedracht van de Bijlmerramp. Vincent Dekker. 1994, Uitgeverij L.J. Veen. Op 4 oktober 1992 stortte een Boeing 747 van de Israëlische maatschappij ELAL neer op een flatgebouw in de Bijlmer. De schrijver geeft een verslag van de gebeurtenissen tijdens en vooral na de ramp. Hij probeert daarbij feiten boven water te halen die volgens hem om duistere redenen door de autoriteiten verzwegen worden. Hij legt daarbij verbanden tussen verschillende gebeurtenissen om daarmee bepaalde zaken te verklaren. Ondanks pogingen om de spanning op te voeren slaagt hij daar niet echt in. Het blijft bij verdachtmakingen en slecht onderbouwde redeneringen. Tevens komt hij met een aantal aanbevelingen om de veiligheid van de luchtvaart rond Schiphol te verbeteren, die vliegtechnisch onrealistisch zijn. In kaders door het hele verhaal heen geeft de auteur een verslag van de tegenwerking die hij gedurende het onderzoek heeft ondervonden. Voorzien van een aantal zwart-witte kaarten en foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 175 pages. €  7,50
More Info
S32291  Click for more information The women who lived for danger - The Woman Agents of SOE in the Second Worl;d War. Marcus Binney. 2002, Hodder & Stoughton. De vrouwelijke agenten van de Special Operations Executive in de Tweede Wereldoorlog warewn getraind om met wapens en springstofgfen om te gaan, om illegaal te werken, het weerstaan van een verhoor door de Gestapo en in het gebruik van complexe codes. In dit boek het verhaal van 10 van deze speciale vrouwen. Met handtekening van de auteur. Engelstalig. Hard Cover - 380 pages. €  17,50
More Info
S32292  Click for more information Van Adelborst tot Schout-bij-Nacht - Jacob Jan Dikkers (1883-1968). A.J. Dikkers. 1998, van Soeren & Co.. Dit is het levensverhaal van een zeeofficier van voor de Eerste tot aan de Tweede Wereldoorlog, gereconstrueerd door zijn zoon aan de hand van een achtergelaten logboek. Jacob Jan Dikkers, geboren in Meppel in 1883, doorliep bij de Marine een normale carrière die zijn hoogtepunt bereikte met zijn benoeming tot 'Adjudant van den Minister van Marine, tevens Chef van het bureau Kabinet van het Departement van Marine'. Een ernstige ziekte in 1923 belemmerde zijn loopbaan. In 1924 werd hij commandant van het Indische opleidingsschip Hr.Ms. flottieljevaartuig Mataram. Van 1926 tot 1931 was hij Chef Bureau Artillerie en vervolgens commandant van Hr.Ms. De Zeven Provinciën, tot vier maanden voor het uitbreken van de muiterij op dit pantserschip. Zijn laatste varende commando beleefde hij aan boord van Hr.Ms. artillerie-instructieschip Gelderland. Zijn Marine-loopbaan eindigde hij als hoofd der Artillerie-opleidingen en Commandant Marine Nieuwediep. Nederlandstalig. Hard Cover - 159 pages. €  11,00
More Info
S32299  Click for more information Bij nacht en ontij - Slepers, bergers, baggeraars. Hylke Speerstra. 1977, De Boer Maritiem. De auteur heeft in dit boek mensen aan het woord gelaten uit een periode die achter ons ligt, en die een fase markeert uit de geschiedenis van enze scheepvaart. Het is de periode van de stoomsleepvaart, waarin het slepen en bergen met primitieve schepen nog meer menselijke inzet en moed vereisten dan in onze tijd. De slepers vertellen in dit boek hun eigen verhaal en geven daarmee een authentieke impressie van dit stoere en heldhaftige bedrijf. Een beeld dat niet af zou zijn, als niet ook scheepsbouwers en baggeraars aan het woord zouden komen. Want zonder schepen en baggeraars is er geen sleepvaart. De voor een groot deel uit privé-collecties komende illustraties geven een uitstekend tijdsbeeld. Nederlandstalig. Hard Cover - 161 pages. €  12,50
More Info
S32300  Click for more information Bij de Marva - Vrouwelijke militairen in dienst van de Koninklijke Marine 1944-1982. Anna M.C. van Dissel/Jaap R. Bruijn. 1994, De Bataafsche Leeuw. Onder het motto "maak een man vrij voor de vloot en help Indië bevrijden" werd op 31 oktober 1944 de Marine Vrouwen Safdeling (MARVA) opgericht. Enige honderden jonge vrouwen gaven gehoor aan deze oproep en traden in dienst bij de Koninklijke Marine (KM). Vaderlandsliefde, zucht naar avontuur, verlangen naar grotere zelfstandigheid en hoop op een goede baan waren hun drijfveren. In de beginjaren warden de zogeheten marva's een bezienswaardigheid, voor de burgers maar ook voor het personeel van de KM. Na de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië (1949) en Nieuw-Guinea (1962) werden de vlootplannen bijgesteld en werd het beleid op de NAVO gericht. De oorlogsvrijwilligers verdwenen van het toneel, de marva's bleven. In dit rijk geïlliustreerde boek wordt aandacht besteed aan de moeizame oprichting van de MARVA en aan werving, selectie, opleiding, arbeidavoorwaarden, werkzaamheden en huisvesting van de marva's. Ook beleidsaspecten komen aan bod, Volledige integratie van de marva's in de marineorganisatie bleek uit politiek oogpunt op den duur onvermijdelijk. Per 1 januari 1982 werd de MARVA opgeheven; vanaf dat moment waren vrouwelijke militairen officieel geïntegreerd in de KM. Nederlandstalig. Soft Cover - 166 pages. €  15,00
More Info
S32305  Click for more information Wij Oorlogsvrijwilligers van de Koninklijke Marine . 2000, Vereniging voor Oorlogsvrijwilligers van de Koninklijke Marine. Dit boek is verschenen ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Vereniging voor Oorlogsvrijwilligers van de Koninklijke Marine. De ontstaansgeschiedenis van de OVW-er begint bij de aanvang van de Tweede Wereldoorlog, toen de regering in ballingschap door personeelstekort vrijwilligers ging werven, en eindigt na afloop van die oorlog. De bijdrage van de OVW-ers speelde zich vooral in Nederlands-Indie af. Nederlandstalig. Hard Cover - 167 pages. €  10,00
More Info
S32306  Click for more information De Nieuwe Hollandse Waterlinie . Nicolaas Matsier/Carl de Keyzer/Selma Schepel. 2001, Uitgeverij Waanders. Bijna 200 jaar geleden besloot Willem I de Nieuwe Hollandse Waterlinie te bouwen, een 85 kilometer lange verdedigingslinie van zeventig forten, batterijen en inundatieterreinen, die vanaf de Zuiderzee tot aan de Brabantse Biesbosch liep. Tot aan de Tweede Wereldoorlog werd aan de linie gewerkt, totdat de komst van vliegtuigen een eind maakten aan 'Neerlands hoop in bange dagen'. Nicolaas Matsier verkent de linie zoals zij er nu bijligt, verscholen in het Hollandse landschap, hier en daar in verval, deels opgeslokt door stadsuitbreidingen. Haar tragische geschiedenis wordt vermengd met persoonlijke indrukken van Matsier, zodat een boeiend beeld ontstaat. Selma Schepel reist langs de forten die in hergebruik zijn en doet verslag van de ideeën die leven over de toekomst van de waterlinie. De Belgische Magnum-fotograaf Carl de Keyzer verkent de linie en het omringende landschap met zijn camera. Nederlandstalig. Soft Cover - 152 pages. €  16,00
More Info
S32309  Click for more information Korps Mariniers - 10 december 1665-1965. 1965, Korps Mariniers. Boek ter gelegenheid van het 300 jarig bestaan van het Korps Mariniers in 1965. Veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 64 pages. €  15,00
More Info
S32319  Click for more information Les Ailes de la Mer - L'Aeronautique Navale Française. Jean-Marie Chourgnoz/Michel Heger. 1993, Editions Chougnoz. Prachtig fotoboek, geheel in kleur over de L'Aeronautique Navale Française (Franse Marine Luchtvaart Dienst). In het boek staat een opdracht dat het boek door de Fransen is aangeboden aan Commodore Zeijlemaker in 1994. Franstalig. Hard Cover - 219 pages. €  25,00
More Info
S32323  Click for more information Vliegtuigsquadrons 320 321 50 jaar - 1940 1 juni 1990. Peter Baeten/Prudent Staal. 1990, 320 Vereniging. Herinneringsboek ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de vliegtuigsquadrons 320 en 321 van de Marine Luchtvaart Dienst. Voorzien van veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 100 pages. €  15,00
More Info
S32348  Click for more information The Maginot Line - Myth & Reality. Anthony Kemp. 1981, Frederick Warne. Dit boek beschrijft de legendarische Franse Maginot linie. Van bouw tot de korstondie inzet. Wat is er nu waar en wat is een mythe? Interessant boek. Engelstalig. Hard Cover - 120 pages. €  15,00
More Info
S32349  Click for more information Die Generalfeldmarschälle und Grossadmiräle der Weehrmacht . Klaus Borchert. 1994, Podzun-Pallas Verlag. Dit boek beschrijft de Veldmaarschalken en Groot Admiralen van Wehrmacht, Luftwaffe en Kriegsmarine. Duitstalig. Hard Cover - 152 pages. €  14,50
More Info
S32350  Click for more information De Koppelpoort - Hart van de Amersfoortse stadsverdediging. Willem van Adel e.a.. 2004, Uitgeverij THOTH. De Koppelpoort stamt uit 1425 en is één van de belangrijkste beeldmerken van Amersfoort. Het is vooral de dubbele tredmolen die tot de verbeelding spreekt. Een kloeke landpoort vormt daarnaast de entree van de stad over de weg. De combinatie water- en landpoort is uniek in Nederland. De Koppelpoort kent een enerverende geschiedenis. Het had weinig gescheeld of de poort was aan het eind van de negentiende eeuw afgebroken. Inspanningen van onder meer de Oudheidkundige Vereniging Flehite leidden tot een ingrijpende restauratie door stadsarchitect W.H. Kam en rijksbouwmeester P.J.H. Cuypers. Eind twintigste eeuw was de poort weer aan een grondig herstel toe. Omdat over het ontstaan van dit topmonument merkwaardig genoeg weinig bekend was, werd geld vrijgemaakt voor uitvoerig archeologisch en bouwhistorisch onderzoek. In dit boek wordt de lezer stap voor stap meegenomen op de speurtocht naar het ontstaan van dit unieke poortgebouw.. Nederlandstalig. Soft Cover - 132 pages. €  12,50
More Info
S32354  Click for more information Hitler's Siegfried Line . Neil Short. 2002, Sutton Publishing. Dit boek beschrijft de Duitse Siegfried linie van bouw tot einde. Voorzien van foto's en kaarten. Engelstalig. Hard Cover - 174 pages. €  15,00
More Info
S32357  Click for more information De Nederlandse Militaire muziek . R. van Yperen. 1966, Uitgeversmaatschappij C.A.J. van Dishoeck. In dit boek wordt ingegaan op de geschiedenis van de Nederlandse Militaire muziek. De muziekgezelschappen van de diverse legeronderdelen worden geheel besproken, van instrumenten tot uniformen. Nederlandstalig. Soft Cover - 143 pages. €  7,50
More Info
S32360  Click for more information De geschiedenis der Rijdende Artillerie . W. van den Hoek/J.W. van den Hoek. 1968, Stichting Museum Rijdende Artillerie. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Rijdende Artillerie van het Nederlandse leger vanaf 1793. Voorzien van een aantal foto's en tekeningen. Nederlandstalig. Hard Cover - 208 pages. €  15,00
More Info
S32368  Click for more information Kust Verdediging - Vestingbouwkindige bijdragen. P.J.J. van Dijk e.a.. 1992, Stichting Menno van Coehoorn. Dit boek bevat artikelen over de kustverdediging, kustbatterijen op Curacao en Aruba, alsmede de ontstaansgeschiedenis van de forten Vechten en Rijnauwen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Nederlandstalig. Soft Cover - 123 pages. €  10,00
More Info
S32370  Click for more information Fout - Getuigenissen van NSB'ers. J.Th.M. Houwink ten Cate/N.K.C.A. in 't Veld. 1992, Sdu Uitgeverij. In dit boek legt een aantal Nederlanders voor het eerst in het openbaar rekenschap af over hun keuze voor de NSB van Mussert en voor Nazi-Duitsland. Ze vertellen hoe ze daartoe zijn gekomen, hoe hun leven eruit zag tijdens de bezettingstijd, wat er met hen gebeurde na de Duitse nederlaag en hoe ze nu op hun levensloop terugkijken. Niet alles wat deze getuigen over hun verleden vertellen is waar. Soms is wat zij zeggen zeer eenzijdig, soms zelfs apert omjuist. Dit boek bestaan dan ook uit twee soorten tekst. T4en eerste de in allerlei opzichten indrukwekkende en veelzeggende getuigenissen van de ex-NSB'ers zelf en ten wteede de inleidingen en verklaringen van de hand van de auteurs. Nederlandstalig. Soft Cover - 186 pages. €  10,00
More Info
S32372  Click for more information The Battle for the Falklands . Max Hastings/Simon Jenkins. 1983, Michael Joseph. Dit boek beschrijft oorzaak en verloop van de oorlog rond de Falklandeilanden in 1982. Voorzien van een aantal foto's en kaarten. Engelstalig. Hard Cover - 372 pages. €  15,00
More Info
S32376  Click for more information De Strijd om de Afsluitdijk - Gids historische plaatsen Tweede Wereldoorlog. E.H. Brongers. 1991, Europese Bibliotheek. De Lkol b.d. E.H. Brongers, oud-docent aan de Koninklijke Militaire Academie en bijzonder medewerker van de Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf, is vooral bekend om zijn publikaties over de meidagen 1940. De thans door hem gepubliceerde serie 'Gidsjes historische plaatsen Tweede Wereldoorlog' is vooral bedoeld voor de geïnteresseerde lezer, die de uitvoerig beschreven slagvelden wil bezoeken. In dit deel geeft de auteur eerst een beknopte historische inleiding over de Stelling Kornwerderzand en de Wonsstelling. Vervolgens beschrijft hij zeer gedetailleerd de inrichting van het verdedigingscomplex, de strijd om de Afsluitdijk en de voorafgaande schermutselingen in de Noordelijke provincies. Ten slotte een duidelijke wandelroute door de voormalige Stelling Kornwerderzand met vele gedetailleerde verwijzingen naar de beschreven acties. Het boekje is van het formaat 'zakagenda' en voorzien van originele foto's en uitstekende overzichtskaarten. Nederlandstalig. Soft Cover - 81 pages. €  15,00
More Info
S32383  Click for more information 50 jaar 306 Squadron - Van Fotoverkenning naar Opleiding. J.M.P. Schouren/R.H. Wildekamp. 2003, Koninklijke Luchtmacht. Dit boek beschrijft de geschiedenis van 50 jaar 306 Squadron van de Koninklijke Luchtmacht. Van 1953 tot 2003. Nederlandstalig. Soft Cover - 120 pages. €  17,50
More Info
S32391  Click for more information De sluiting van de Noordoostpolderdijk - 13-12-1940. C.C. van Baalen e.a.. 1990, Fkevo Profiel. Dit boek beschrijft de sluiting van de Noordoostpolderdijk, het onstaan van de Noordoostpolder en de gevolgen hiervan voor vissers, boeren enz. Een deel gaat over de pogingen van de Duitsers om de dijk op te blazen in 1945. Veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 64 pages. €  11,50
More Info
S32398  Click for more information 312 Squadron 1951-1991 - Audax cum Consilio. John van Benten/Arnoud Vermazen. 1991, Koninklijke Luchtmacht. Dit boek beschrijft de geschiedenis van 40 jaar 312 Squadron van de Koninklijke Luchtmacht. Nederlandstalig. Soft Cover - 48 pages. €  16,50
More Info
S32399  Click for more information Niets is ons teveel - 1950-1985 298 Squadron. 1985, Koninklijke Luchtmacht. Dit boek beschrijft de geschiedenis van 35 jaar 298 Squadron van de Koninklijke Luchtmacht. Nederlandstalig. Soft Cover - 111 pages. €  17,50
More Info
S32401  Click for more information Gefluister aan de horizon - Het leven van een luchtvaartpionier. Derk Evers/Arnold v.d. Hoeven. 1982, Oberon B.V.. Stripboek over het leven van Anthony Fokker, de Nederlandse luchtvaartpionier. Nederlandstalig. Soft Cover - 48 pages. €  8,50
More Info
S32402  Click for more information Een immense vogel gelijk - Her eerste gemotoriseerde vliegtuig boven Nederland. Arie de Bruin e.a.. 1999, Geromy B.V.. In dit boek wordt de eerste doelgerichte en succesvolle actie op het gebied van de gemotoriseerde luchtvaart in Nederland beschreven. Het belicht in woord en beeld alle aspecten van dit historisch imposante feit. Het Noord-Brabantse dorp Etten-Leur was de plaats van handeling. Graaf Charles de Lambert, leerling van Wilbert Wright, vloog in een Wright-toestel als eerste boven Nederland. Dit werd mogelijk gemaakt en georganiseerd door een man, die zich hiervoor als eerste inzette en het beste wilde bieden wat er op het moment was. S.C.J. Heerma van Voss, directeur van een suikerfabriek, was hiermee ook de eerste de beste. Nu de ooggetuigen van destijds vrijwel allen gestorven zijn, brengt dit boek de gebeurtenissen van het jaar 1909 weer tot leven. Een boek voor de luchtvaartenthousiast, voor de historicus, voor de geïnteresseerde in techniek,industrie en economie, voor degene, die van spanning en avontuur houdt. Nederlandstalig. Soft Cover - 142 pages. €  7,50
More Info
S32405  Click for more information Grunau Baby's in Nederland - Waar zijn ze gebleven?. Ben B. Schenk. 1999, Vereniging Historische Zweefvliegtuigen. Een volledig historisch overzicht van alle Grunau Baby's die ooit als eerste onder Nederlandse registratie gevlogen hebben, en nog vliegen. Compleet met de ontstaansgeschiedenis van dit meest wijdverspreide zweefvliegtuig aller tijden, waarmee een gehele generatie voor- en naoorlogse Nederlandse zweefvliegers hun eerste solovlucht maakten. "Verluchtigd" met meer dan 125 foto's en afbeeldingen en vele prachtige verhalen. Nederlandstalig. Soft Cover - 175 pages. €  15,00
More Info
S32406  Click for more information Avro Aircraft since 1908 . A.J. Jackson. 1965, Putnam. Dit boek beschrijft alle vliegtuigontwerpen van Engelse AVRO fabrieken. Veel foto's en tekeningen. Boek is afkomstig uit de bibliotheek van de KNVvL, daarom goedkoper aangeboden. Boek is in prima staat, heeft alleen stempels van de bibliotheek. Engelstalig. Hard Cover - 470 pages. €  17,50
More Info
S32414  Click for more information Dutch Spitfires - Part 1 History Details. Hatrry van der Meer. Airnieuws Nederland. Overzicht van alle Spitfires die in Nederlandse dienst hebben gevlogen en hun levensloop. Engelstalig. Soft Cover - 118 pages. €  18,00
More Info
S32415  Click for more information Dornier Wal . Heinz J. Nowarra. 1993, Motorbuch Verlag. Boek waarin de gehele geschiedenis van de bekende Duitse vliegboot Dornier Wal wordt verteld. Met veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 121 pages. €  15,00
More Info
S32431  Click for more information Lockheed Constellation & Super Constellation - Airliner Tech Series. Scott E. Germain. 1999, Speciality Press. Dit boek beschrijft de Lockheed Constellation en Super Constellation en geeft veel informatie over het toestel en veel technische informatie. Veel foto's en tekeningen. Engelstalig. Soft Cover - 100 pages. €  18,50
More Info
S32432  Click for more information Nederlandse Austers . Herman Dekker/Nico Geldhof. 1983, KNVvL Afd. Luchtvaartkennis. Beschrijving van het Auster-vliegtuig en de historie daarvan binnen de Nederlandse krijgsmacht. De levensloop van elk toestel wordt beschreven. Met een overzicht van de verschillende crash-sites en een lijst registratienummers. Nederlandstalig. Soft Cover - 95 pages. €  20,00
More Info
S32436  Click for more information D-Day 320 was erbij! . H.J.E. van der Kop. 1984, De Boer Maritiem. In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden, is het onderwerp van dit boek niet alleen het optreden van het 320 squadron tijdens de veel beschreven D-Day. Maar alle belangrijke operaties tijdens de gehele Tweede Wereldoorlog van dit luchtmachtonderdeel worden beschreven (vgl. editie uit 1975). De schrijver, die zelf actief deelnam aan de strijd als navigator-bommenrichter, geeft een uitvoerig verslag van zijn ervaringen. Hij is erin geslaagd de sfeer binnen dit squadron goed over te brengen, met de persoonlijke angsten en twijfels van de bemanning van de bommenwerpers. Voorzien van zwart-wit foto's en een bijlage over de verscheidenheid aan vliegtuigtypen aan geallieerde en Duitse kant.. Nederlandstalig. Soft Cover - 238 pages. €  14,00
More Info
S32438  Click for more information Turkish Military Aircraft since 1912 . Ole Nikolajsen. 2005, Scramble. Dit is een registratiegids van alle toestellen van de Turkse Luchtmacht sinds 1912. Elk vliegtuigtype met registratie en levensloop. Veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 318 pages. €  20,00
More Info
S32440  Click for more information Anthony Fokker - Een vervlogen leven. Marc Dierikx. 2014, Boom. Biografie van de legendarische Nederlandse vliegtuigbouwer Anthony Fokker (1890-1939). Op school wil het niet lukken met de jonge durfal Anthony, zoon van een vermogende koffieplanter. Bezeten van het nieuwe fenomeen luchtvaart gaat hij rond zijn twintigste in Duitsland naar de Fachschüle für Flugwesen. Met zijn zelfgebouwde vliegtuig vliegt hij in 1911 de eerste rondjes. In het Duitse Schwerin opent hij een vliegconstructiebedrijf en -opleiding. Door de Eerste Wereldoorlog wordt Fokker overstelpt met orders; in 1919 is hij multimiljonair en verplaatst het bedrijf naar Nederland. Hier wordt hij het boegbeeld van de luchtvaartindustrie. De auteur, onderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, publiceerde eerder 'Dwarswind' (1997), eveneens over Fokker. Door de beschikbaarheid van nieuwe en digitale bronnen schreef hij een nieuwe, vollediger versie met meer aandacht voor het karakter en de relaties van de luchtvaarticoon: een workaholic, moeilijk in de omgang, meer waaghals dan zakenman. Met fotokatern, noten, bronnenvermelding en personenregister. Kleine druk. Voor lezers en historici met belangstelling voor bedrijfsgeschiedenis en luchtvaart. Leest ondanks veel feitenmateriaal als een roman. Nederlandstalig. Soft Cover - 416 pages. €  18,50
More Info
S17895  Click for more information Dakotas and Beeches in Europe - A survey of all current Douglas DC-2, DC-3 and Beech Model 18 aircraft and their variants in Europe. Coert Munk/Maarten Brouwer/Erik Munk. 1993, Airnieuws. Overzicht van alle DC2, DC-3 en Beech Model 18 vliegtuigen in Europa. Engelstalig. Soft Cover - 112 pages. €  10,00
More Info
S25932  Click for more information Squadron - De jachtvliegerij in de naoorlogse jaren. Serge Stone. 1985, Romen Luchtvaart. Dit boek bestaat voornamelijk uit in zwart-wit (ook: bruin-wit en blauw-wit) uitgevoerde schetsen, die een aardige indruk geven van de na-oorlogse Nederlandse jachtvliegerij tot ± 1963. Stone is erin geslaagd, dankzij zijn tekentalent en zijn grote kennis van zaken, een sfeervolle impressie van dit onderdeel van de luchtmacht weer te geven. Men treft ook paginagrote, ingekleurde schilderingen en tekeningen aan. Verder veel details (schoenen, wielen, wapens enz.). Stijl en uitvoering tonen sterke overeenkomsten met het werk van Rien Poortvliet, mede door de (geringe) begeleidende, tekst, die is uitgevoerd in handschriftletter. Leuke, verzorgde uitgave; een gezellig kijkboek voor de liefhebbers. Het boek besluit met een beknopte woordenlijst. Nederlandstalig. Hard Cover . €  10,00
More Info
S32252  Click for more information Invasion 1940 - Documentaire van de Duitse voorbereidingen voor een invasie op de Britse eilanden en de tegenmaatregelen. Peter Fleming. 1957, Rupert Hart-Davies. Dit boek beschrijft de voorbereidingen van de Duitsers op "Operation Seelëwe" de invasie van Engeland. Ook beschrijft het boek de Britse tegenmaatregelen. Voorzien van een aantal foto's. Geen stofomslag. Engelstalig. Hard Cover - 323 pages. €  7,50
More Info
S32273  Click for more information Koolhoven Vliegtuigen . Harry van der Meer. 1996, Stichting Koolhoven Vliegtuigen. Boek met de geschiedenis van- en beschrijving van de Koolhoven F.K.23 Bantam. Nederlandstalig. Soft Cover - 28 pages. €  10,00
More Info
S32274  Click for more information Pander Type D . 1979, Aviodome. Boek over de Pander Type D en haar geschiedenis. Nederlandstalig. Soft Cover - 28 pages. €  10,00
More Info
S32275  Click for more information De Havilland DH89 Dragon Rapide - Aircraft Illustrated Special. 1986, Ian Allan Ltd. Mooi boek over de De Havilland Dragon Rapide. Veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 48 pages. €  10,00
More Info
S32277  Click for more information Een sterk mens - Willem van Prooijen 1898-1978. C. reinders Folmer - van Prooijen. 2013, Primavere Pers. In 1978 trof Corrie Reinders Folmer-van Prooijen in de nalatenschap van haar vader, Willem van Prooijen (1898-1978), de dagboeken aan die hij in de jaren 1942-1945 geschreven had. Van Prooijen was in die periode commandant van de Nederlandse Marine Luchtvaartdienst en tevens commandant van het 321-Squadron. Gelegerd op een basis in Sri Lanka stond hij onder het opperbevel van Lord Louis Mountbatten. In 1945 was Van Prooijens eenheid uitgegroeid tot ongeveer 500 man en daarmee het grootste, zelfstandig opererende, onderdeel van de Koninklijke Marine tijdens de Tweede Wereldoorlog. De dagboeken van Van Prooijen geven een helder en zeer persoonlijk beeld van de verantwoordelijkheden die een dergelijk commando met zich meebracht. Zijn verantwoordelijke functie in combinatie met de onwetendheid over het lot van vrouw en kinderen op Java onder de Japanse bezetting maakten hem vaak wanhopig. Deze uitgave bevat de integrale tekst van de dagboeken, evenals die van enkele brieven uit deze periode. Daarnaast heeft zijn dochter een uitgebreide biografie geschreven, waarin Van Prooijen als mens, vader en militair tot leven komt. Nederlandstalig. Soft Cover - 256 pages. €  18,50
More Info
S32278  Click for more information Militaire Luchtvaart in Nederlands-Indië in beeld Deel 1 + 2 - Deel 1: 1913-1940 Deel 2: 1940-1949. Hugo Hooftman. 1981, Europese Bibliotheek. Twee interessante boeken waarin de luchtvaart in Nederlands-Indië aan de hand van foto's met uitgebreide beschrijving wordt besproken. Nederlandstalig. Hard Cover - 320 pages. €  16,00
More Info
S32279  Click for more information Wrakkenregister 2002 - Nederlands Continentaal Plat en Westerschelde. 2009, Koninklijke Marine Dienst der Hydrografie. Dit is het wrakkenregister 2002 van het Nederlands Continentaal Plat en de Westerschelde. Weergave van wraknummer, eventueel scheepsnaam, lengte/breedte graad en eventueel symbool. Nederlandstalig. Soft Cover - 163 pages. €  17,50
More Info
S32351  Click for more information Vestingsteden . Siebe Huizinga. 1994, Atrium. In dit boekje wordt in beknopte vorm een indruk gegeven van een aantal Nederlandse vestingsteden. In de inleidende tekst wordt ingegaan op de ontwikkeling van de vestingsteden. Naarden, Bourtange en Heusden worden nader behandeld. Het overige gedeelte van het boek is gevuld met fraaie, grote kleurenfoto's van (delen van) diverse vestingsteden. Door zijn eenvoudige opzet voor een breed publiek geschikt. Met name ook als kijkboek te gebruiken. Nederlandstalig. Hard Cover - 75 pages. €  9,50
More Info
S32359  Click for more information Wellington's Army - In the Peninsula 1808-1814. Michael Glover. 1977, David & Charles. Dit boek beschrijft het leven in het leger van Wellington in de periode 18-08-1814. Hoe werden officieren aangenomnen en opgeleid, hetzelfde voor manschappen enz. enz. Voorzien van een aantal foto's en tekeningen. Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  17,50
More Info
S32375  Click for more information Fortenroutes langs de vuurlijn - Fietsen in het schootsveld van de Stelling van Amsterdam. Rob Schimmel. 1997, Buijten & Schipperheijn. Het doel van deze gids is de samenhang te tonen van de bouwwerken die schijnbaar zonder enige samenhang in het landschap staan. In werkelijkheid zijn ze door onzichtbare lijnen met elkaar verbonden om tezamen ene verdedigingslinen te vormen, die lange tijd door grote mogendheden als onneembaar werd beschouwd. Naast de bewegwijzerde fietsroute worden veel aantakroutes beschreven, zodat een routenet is ontstaan waarmee iedereen in de regio zijn eigen recreatieve lussen kan rijden. Nederlandstalig. Soft Cover - 80 pages. €  13,50
More Info
S32381  Click for more information Oud Hout Oud Goud - Verzameling van oude zweefvliegtuigen in eigendom bij leden van de Vereniging Historische Zweefvliegtuigen. Wim Janssen Groesbeek/Neelco Osinga. 1995, Vereniging Historische Zweefvliegtuigen. Dit boek beschrijft alle historische en oude zweefvliegtuigen in bezit van leden van de Vereniging Historische Zweefvliegtuigen. Per toestel beschrijving en foto/tekening. Nederlandstalig. Soft Cover - 156 pages. €  10,00
More Info
S32408  Click for more information Flugzeuge im Luftwaffenmuseum der Bundeswehr - Typenblätter von im Museum ausgestellten Flugzeugen und Chroniken Fliegender Verbände deutscher Streitkräfte. E. Cielewicz e.a.. 2010, Luftwaffe Museum . Dit boek beschrijft de toestellen die zijn tentoongesteld in het Luftwaffe museum op Berlijn-Gatow. Tevens beschrijft het de vliegende eenheden van de Duitse Luftwaffe. Veel foto's en tekeningen. Duitstalig. Hard Cover - 128 pages. €  10,00
More Info
S32409  Click for more information The Air Force Museum - The World's Largest Aviation Muiseum, Depicting the History of the U.S. Air Force from the Wright Brothers to the nPresent. Over 500 illustrations. Nick P. Apple/Gene Gurney. 1991, The Central Printing Co.. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de USAF, Het Air Force Museum en beschrijft wat in het museum is opgesteld. Veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 216 pages. €  16,00
More Info
S32410  Click for more information Auto & Technik Museum Sinsheim . 1994, Auto & Technik Museum Sinsheim. Dit boek beschrijft de collectie van het Auto & Technik Museum in Sinsheim. O.a. Auto's, Treinen, vliegtuigen, Militaire voertuigen. Voorzien van heel veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 232 pages. €  10,00
More Info
S32411  Click for more information Alla Tiders Flyg . 1996, Flygvapenmuseum. Dit boek beschrijft de collectie van het museum van de Zweedse Luchtmacht in Linköping. Voorzien van veel foto's. Zweedstalig. Soft Cover - 76 pages. €  10,00
More Info
S32412  Click for more information Keski-Suomen Ilmailumuseo Tikkakoski . Timo Heinonen/Tapio Kakko. 2006, Central Finland Aviation Museum. Dit boek beschrijft de collectie van het museum van de Finse luchtmacht in Tikkakoski. Veel foto's. Finstalig. Soft Cover . €  7,50
More Info
S32413  Click for more information Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht . Jan Schut/Krit Goossens. 2000, SKHLV. Dit is de vierde geredigeerde geschiedenis van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht. O.a. artikelen over 40-45, inzet van Harvards als filmhelden, enz. Veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 56 pages. €  10,00
More Info
S15289  Click for more information Wat vliegt daar? . E. Smits. 1935, W. Versluijs N.V.. Boekje met beschrijving en tekening van vliegtuigen anno 1935. Spottersgids 1935. Nederlandstalig. Soft Cover - 112 pages. €  10,00
More Info
S32380  Click for more information Brokkenboek - Incidenten met Nederlandse luchtvaartuigen in de periode 1945-1955. Herman Dekker/Henk Wadman. 1991, Airnieuws Nederland. In deze publikatie (een in elkaar geniet boekwerkje) geven twee medewerkers van het blad 'Airnieuws' een opsomming van alle incidenten en ongevallen van in Nederland geregistreerde vliegtuigen, over de periode 1945-1955. Er wordt uitgebreid verslag gedaan van diverse kleine ongevallen, aangevuld met kleine zwart-witte foto's. Een onaantrekkelijk, saai boekje voor echte hobbyisten, gedrukt in een kleine letter. Zilvergrijze omslag toont een zwart-witte fotoconstructie van twee verongelukte vliegtuigen. Nederlandstalig. Soft Cover - 120 pages. €  6,00
More Info
S32400  Click for more information Leven van de lucht II - 1979-2004 Gedenkwaardige gebeurtenissen uit 25 jaar verenigd vliegen. Edo Brandt/Piet Prins. 2004, VNV. In dit boek 25 jaar gebeurtenissen in de Nederlandse commerciële ciciele luchtvaart, waarbij de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers betrokken was. Nederlandstalig. Hard Cover - 216 pages. €  12,50
More Info
S32407  Click for more information Vijftig jaar "Vliegtuigbouwkunde" in Delft - 1940-1990. J.A. van Ghesel Grothe. 1990, Delftse Universitaire Pers. Dit boek is uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vliegtuigbouwkundige opleiding aan de Technische Universiteit Delft, en het negende lustrum van de Vliegtuigbouwkundige Studievereniging "Leonardo da Vinci". Een interessant boek voor geïnteresseerden en/of oud studenten van de vliegtuigbouwkundige opleiding aan de Technische Universiteit Delft. Nederlandstalig. Hard Cover - 166 pages. €  10,00
More Info
S32439  Click for more information West German Military Wrecks and Relics . G.A. Hiltermann. 1983, Aviation Society of the Netherlands. Dit is een registratie van alle militaire wrakken, bijzonderheden, poortwachters enz. in (West) Duitsland. Veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 86 pages. €  7,50
More Info

This Month Highlights:


Lockheed T-33 in Nederland

Click for more information
€  42,50

Author: Hub Groeneveld

More
Information

Erfenis van de storm

Click for more information
Oorlogsgraven op Ameland
€  15,00

Author: Gerlof Molenaar/Martin Peters

More
Information

Hr.Ms. Kruisers "Java" en "Sumatra"

Click for more information
€  50,00

Author: J. Anten

More
Information

Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn

Click for more information
Duits beheer over Nederlands erfgoed
€  35,00

Author: Hans Sakkers

More
Information
 
 


Visit the site of the webdesign office!