News Letter

Dear Reader, please find below our latest newletter.

S16530  Click for more information Egon August Aghta - Hauptmann, Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub, Feuerwerker und Sprengkommandoführer Sprengkommando 1/III Berlin bis 1945. Woilfgang Thamm. 2005, Pro Literatur Verlag. Dit is een biografie van Haupman Aghta, brandweerman en commandant van een explosieven opruimingseenheid in Berlijn. . Duitstalig. Soft Cover - 65 pages. €  15,00
More Info
S18550  Click for more information Leven langs de liniedijk - Het noordwestfront van de Stelling van Amsterdam. Marianne Groep-Foncke e.a.. 2014, Stichting Uitgeverij Noord-Holland. De slingerende dijkjes en half verscholen forten tussen Krommenie - Assendelft en Uitgeest - Heemskerk- Beverwijk waren in de vorige eeuw de hoofdverdedigingslinie van Amsterdam. Er hebben zich veel verschillende gebeurtenissen voorgedaan. Nederlandse dienstplichtigen oefenden voor de oorlog en deden van alles om de verveling te verdrijven. Duitse soldaten pleegden er orlogsmisdaden, maar hielpen ook kinderen aan eten. Een deel van de boeren kreeg te maken met onder water gezet land, andere verdienden juist aan het onderhoud van de liniedijk. Sommige gebeurtenissen haalden de krant. Andere werden vastgelegd op foto’s of van vader op dochter doorverteld. In dit boek zijn de mooiste foto’s en verhalen over grote en kleine gebeurtenissen bijeengebracht. Samen schetsen ze een beeld van wat zich in de omgeving heeft afgespeeld. Originele foto’s wekken het beeld verder tot leven. In dit rijk geïllustreerde boek is te lezen over het landschap dat de Stelling van Amsterdam mogelijk maakte en de natuur die hierdoor ontstond. Maar vooral vertelt het de verhalen van mensen die in de forten en nabij de liniedijk hebben gewoond, gewerkt en geleefd. Nederlandstalig. Hard Cover - 120 pages. €  19,95
More Info
S20505  Click for more information Duitse bunkers op Texel - Stützpunktgruppe Texel 1940-1945. Paul Dijkstra. 2015, Eigen uitgave. Dit is een omvattend en inzichtelijk geschreven boek over de geschiedenis van de bunkerbouw op Texel in de periode 1940-1945. Het omvat niet alleen de geschiedenis van de bunkerbouw tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook die van de eeuwen daarvoor. Tussen 1574 en 1940 werden al kleinde aarden verdedigingswerken aangelegd en in de jaren dertig van de twintigste eeuw bouwde men ook enkele kazematten op het eiland. Spraakmakend zijn ook de foto's en tekeningen in het boek. Sommige daarvan zijn nog nooit eerder gepubliceerd. Nederlandstalig. Hard Cover - 160 pages. €  25,00
More Info
S21040  Click for more information The German A7V Tank - And the captured British Mark IV tanks of World War I. Maxwell Hundleby/Rainer Strasheim. 1990, Haynes. Zeer zeldzaam en gezocht boek over de Duitse A7V tank en de veroverde Britse Mark IV tank uit de Eeerste Wereldoorlog. Engelstalig. Hard Cover - 240 pages. €  68,00
More Info
S21192  Click for more information De bezetting in Vogelvlucht - Luchtfoto's van Nederland 1940-1945. Thierry van den Berg/Cynrik den Decker/Eric Grave. 2012, Flying Pencil. De schrijvers hebben uit vele archieven grote aantallen Geallieerde luchtfoto's van Nederland samengebracht. In dit boek worden diverse thema's behandeld o.a. het dagelijks leven, havens en scheepvaart, steden, bruggen enz. Per thema worden de luchtfoto's afgedrukt en besproken. Zeer indrukwekkend boek. Met handtekening van de 3 auteurs!. Nederlandstalig. Hard Cover - 250 pages. €  39,00
More Info
S22573  Click for more information Raid de Bruneval et de La Poterie-Cap-d'Antifer - Mystères et vérité. Alain Millet/Nicolas Bucourt. 2012, Heimdal. Prachtig boek over de raid op Bruneval om onderdelen van een Duitse radar te stelen. Fantastisch stukje bravour van de Engelsen onder leiding van Major John Frost, die later actief was bij de slag om Arnhem. Franstalig. Hard Cover - 351 pages. €  32,50
More Info
S23025  Click for more information Secret Agents Handbook of Special Devices . Mark Seaman. 2000, Public Record Office. In dit boek een toelichting op- en officiële afbeeldingen van uitrusting van geheim agenten. Interessant boek. Engelstalig. Hard Cover - 258 pages. €  16,50
More Info
S24830  Click for more information Japanse Krijgsgevangenkampen . Eidai Hayashi. 1991, Akashi Shoten. Zeer zeldzaam boek met foto's en schetsen uit Japanse krijgsgevangenkampen. Boek is geheel in het Japans, maar er is een boekje met de Nederlandse vertalingen bijgevoegd. Zeer bijzonder item. Japans/Nederlandstalig. Soft Cover - 200 pages. €  45,00
More Info
S25258  Click for more information Luftwaffe Aerial Torpedo Aircraft and Operations in World War Two . Harold Thiele. 2004, Hikoki Publications. Dit boek beschrijft de Luftwaffe vliegtuigen en bemanningen die vanuit de lucht torpedo's afwierpen. Dit waren hoogst getrainde bemanningen die vaak in actie kwamen tegen zwaar beveiligde doelen. De auteur heeft jarenlang onderzoek gedaan voorafgaande aan dit boek. Voorzien van veel foto's. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  24,50
More Info
S27675  Click for more information Militärmuseen Benelux . Harry Lippmann. 2012, Deutsches Atlantikwall Archiv. Dit is een gids met militaire musea in de Benelux. Het is een zeer gedetailleerd boekwerk, waarin de kleinste musea en verzamelingen staan vermeld. De musea in Nederland beslaan al 154 pagina's van het boek. Het is echt een aanrader voor alle geïnteresseerde museabezoekers. Duitstalig. Soft Cover - 336 pages. €  18,00
More Info
S28456  Click for more information Marinekorps Flandern 1914-1918 . Johan Ryheul. 1997, Verlag E.S. Mittler & Sohn GmbH. Dit boek verteld een stukje bijna vergeten geschiedenis over de bezetting van Vlaanderen door de troepen van de Keizerlijke Marine in de Eerste Wereldoorlog. De auteur, van Belgische afkomst, verteld het verhaal van het Marinekorps Flandern. De auteur baseert zich op een uitvoerige documenten studie. Aan de hand hiervan kan hij afrekenen met een aantal lopende verhalen. Het verhaal van het Marinekorps Flandern gaat verder als de kustbatterijen. De zeeoorlog, bovenal de U-Bootoorlog, tegen Engeland valt er ook onder. En verder: achter het front bouwde de Keizerlijke marine een indrukwekkende en goed geoliede organisatie op. Duitstalig. Hard Cover - 280 pages. €  27,50
More Info
S28634  Click for more information Hr.Ms. Kruisers "Java" en "Sumatra" . J. Anten. 2001, Asia Maior. Technische, politieke en economische ontwikkelingen leidden tot grote veranderingen in de maritieme wereld. Een reeks herinneringsboeken aan de 'goede oude tijd' zag de afgelopen jaren het licht, waaronder recentelijk enkele scheepsbiografieen. Hr.Ms. kruisers Java en Sumatra van J. Anten is de tweede uitgave van Asia Maior over de grote oppervlakteschepen van de Koninklijke Marine tijdens de Tweede Wereldoorlog. In deze uitgave wordt op chronologische wijze de levensloop van de zusterschepen Java en Sumatra gepresenteerd: van hun bouw tot hun (dramatische) ondergang tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het boek bevat technische tekeningen van de Java, veel zwartwit foto's en in de bijlagen is aandacht voor de technische specificaties, de naamgenoten, de reizen en oefeningen van beide schepen, een uitgebreide bronvermelding, een namenlijst van de opvarenden van de Java vlak voordat het schip ten onderging tijdens de Slag in de Javazee en een Engelse samenvatting. Nederlandstalig. Hard Cover - 192 pages. €  50,00
More Info
S28927  Click for more information Duitse Bunkers in de Noordkop - Bezette kust van Den Helder tot en met Petten, 1940-1945. Paul Dijkstra. 2016, Paul Dijkstra Communicatieadvies. Het boek beschrijft de historie van de bunkers die in het noorden van Noord-Holland te vinden zijn. Het boek geeft een goed overzicht van alle bekende bunkers en kazematten die in de Tweede Wereldoorlog rondom Den Helder te vinden waren. Het boek bevat een grote hoeveelheid foto's en kaarten van de stellingen rondom Den Helder tot aan Petten. Nederlandstalig. Hard Cover - 480 pages. €  30,00
More Info
S28963  Click for more information Klein Venijn - Kleinkampfmittel en de konvooivaart op Antwerpen 1944-1945. Cor Heijkoop. 2009, ADZ. Op 4 september 1944 viel Antwerpen nagenoeg ongeschonden in geallieerde handen. Pas ruim twee maanden later kwam er ook een einde aan de Duitse overheersing van de Scheldemond. Maar de Duitsers gaven niet op. Ze ontwikkelden een nieuw, geheim wapen, de zogenaamde Kleinkampfmittel: een- en tweemans onderzeebootjes en met springladingen volgepropte snelle motorbootjes. Samen vormden ze het klein venijn. In de zuidelijke Noordzee en de westerschelde ontstoind een felle strijd, die voortduuurde tot de Duitse capitulatie van 5 mei 1945. Deze episode is in de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog tot nu toe vrijwel onbelicht gebleven. In dit boek worden de geheimen van de "staart" van de oorlog ontguld. Nederlandstalig. Hard Cover - 127 pages. €  22,50
More Info
S29495  Click for more information NSKK NSFK - Uniforms. Organisation & History. John R. Angolia/David Littlejohn. 1994, R. James Bender Publishing. In dit uiterst zeldzame en gezochte boek de geschiedenis, uniformen en organisatie van het NSKK (National Socialistisches Kraftfahrer Korps) en het NSKF (National Socialistische Flieger Korps). Het boek is zeer goed gedocumenteerd en heeft een compleet beeld van beide organisaties. Engelstalig. Hard Cover - 464 pages. €  90,00
More Info
S29511  Click for more information Leaders of the SS & German Police - Volume 1: Reichsführer SS - SS Grupprnführer Georg Ahrens to Karl Gutenberger. Michael D. Miller. 2006, R. James Bender Publishing. Dit boek beschrijft de leiders van de SS en de Duitse politie gedurende de Tweede Wereldoorlog. Dit is deel 1 en behandel SS Gruppenführer Georg Ahrends tot SS Obergruppenführer Karl Gutenberger. Van deze personen wordt hun hele leven beschreven. Zeldzaam boek. Engelstalig. Hard Cover - 528 pages. €  69,50
More Info
S29512  Click for more information Leaders of the SS & German Police - Volume 2: SS Grupenführer und Generalleutnant der Polizei Hans Werner Wilhelm Adolf Halterman to SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS Walter Krüger. Michael D. Miller. 2015, R. James Bender Publishing. Dit boek beschrijft de leiders van de SS en de Duitse politie gedurende de Tweede Wereldoorlog. Dit is deel 2 en behandeld SS Grupenführer und Generalleutnant der Polizei Hans Werner Wilhelm Adolf Halterman to SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS Walter Krüger. Van deze personen wordt hun hele leven beschreven. Zeldzaam boek. Engelstalig. Hard Cover - 566 pages. €  69,50
More Info
S29513  Click for more information Die Deutschen Schnellboote im Zweiten Weltkrieg . Gerhard Hümmelchen. 1996, Mittler Verlag. Dit zeer gedetailleerde boek behandeld de inzet van de Duitse Schnellboote gedurende de Tweede Wereldoorlog op alle fronten. Een groot deel van het boek behandeld de inzet in het Westen. Zeldzaam boek. Duitstalig. Hard Cover - 257 pages. €  65,00
More Info
S29514  Click for more information Die Briefmarken des Dritten Reiches - Band 1: 1933-1943 Deutsches Reich, Grossdeutsches Reich Band 2: 1944-1945 Grossdeutsches Reich, Generalgouvernement Böhmen und Mähren, Danzig, Feldpost. Horst Schallert. 2010, Bonus verlag. In deze twee boeken worden de postzegels uit het Duitse Rijk behandeld over de jaren 1933-1945. Alle zegels worden besproken en in kleur afgedrukt. Zeer bijzonder boekwerk. Duitstalig. Hard Cover - 320 pages. €  49,50
More Info
S29515  Click for more information Die Brillantenträger der deutschen Wehrmacht - 1941-1945. Peter Stockert. 2010, Pour le Mérite. In dit boek worden alle dragers van het Ridderkruis met Brillianten besproeken. Van alle Brilliantendragers de levensloop en de reden van verlening. Het boek is geheel in kleur uitgevoerd. Bijzonder mooie uitgave. Duitstalig. Hard Cover - 174 pages. €  27,50
More Info
S29516  Click for more information Die deutschen Generalfeldmarschälle und Grossadmirale - 1936-1945. Peter Stockert. 2008, Pour le Mérite. In dit boek worden alle Veldmaarschalken en Groot-Admiralen van de Duitse Wehrmacht- Luchtmacht en Kriegsmarine besproken. Van allen wordt de levensloop en carrière besproken. Het boek is geheel in kleur uitgevoerd. Bijzonder mooie uitgave. Duitstalig. Hard Cover - 174 pages. €  27,50
More Info
S29517  Click for more information Gefährten unsrer Jugend - Die Flak-Abteilung der Leibstandarte Geschichte und Geschichten. 1984, Verlag K.W. Schütz. In dit boek wordt de Flakafdeling van de 1ste SS-Panzerdiviesie Leibstandarte Adolf Hitler besproken. De geschiedenis van dez afdeling gedurende de Tweede Wereldoorlog op alle fronten komt aan bod. Heel veel, meest bijzondere foto's. Zeldzaam boek. Duitstalig. Hard Cover - 272 pages. €  45,00
More Info
S29519  Click for more information Grossadmiral Karl Dönitz und die deutsche Kriegsmarine . Meinolf Reitz. 2006, Pour le Mérite. Boek over Groot-Adsmiraal Karl Dönitz en de Duitse Kriegsmarine. Heel veel foto's allemaal uitgevoerd in kleur. Zeer bijzonder en mooi uitgevoerd boek. Duitstalig. Hard Cover - 160 pages. €  27,50
More Info
S29520  Click for more information Eichenlaunträger 1940-1945 - Deel 1: Abraham - Huppertz Deel 2: Ihlefeld - Primozic Deel 3: Radusch - Zwernemann. Fritjof Schaulen. 2003, Pour le Mérite. In 3 schitterend uitgevoerde boeken worden alle Eikenloof dragers van de Duitse Wehrmacht, Luftwaffe en Kriegsmarine besproken. Van alle Eikenloofdragers een kleurenfoto. De boeken zijn geheel in kleur uitgevoerd. Duitstalig. Hard Cover - 480 pages. €  65,00
More Info
S29521  Click for more information German Headgear in World War II - Army, Luftwaffe & Kriegsmarine. A Photographic Study of German Hats and Helmets. Pat Moran/Jon Maguire. 1997, Schiffer Military. Zeer mooi boek waarin Duitse Petten en Helmen worden beschreven. Elke pet en helm is in kleur afgebeeld. Alle petten van 4 zijden gefotografeerd. Dit boek is van Schiffer Military en prachtig uitgevoerd op hard, glimmend papier. Een zeer goed nslagwerk voor petten en helmen. Engelstalig. Hard Cover - 308 pages. €  75,00
More Info
S29522  Click for more information German War Booty - Headgear, Uniforms and Insignia, Edged Weapons, Medals en Badges, Documents and Paper Items, Flags and Standards, Silver, Gold, and China items, Firearms, Gorgets. Thomas M. Johnsen. 2003, Schiffer Military. Dit is een schitterend, geheel in kleur, boek van de uitgevrij Schiffer. Deze staat garant voor zeer exclusieve mooi uitgevoerde boeken. Dit boek behandeld Duitse militaria in de breedste zin. Alles is van verschillende kanten gefotografeerd en het boek is hierdoor een schitterend naslagwerk. Een aanrader voor verzamelaars. Engelstalig. Hard Cover - 368 pages. €  80,00
More Info
S29541  Click for more information Antwerpen onder de V-bommen 1944-1945 . Koen Palinckx. 2004, pandora. Beschrijving van de terreur van de V-1 en de V-2 op Antwerpen in de jaren 1940-1945. Veel schokkende foto's. Met opdracht en handtekening van de auteur. Nederlandstalig. Soft Cover - 144 pages. €  20,00
More Info
S29542  Click for more information The Flying Bomb War - Contemporary Eyewitness Accounts of the German V-1 and V-2 Raids on Britain. Peter Haining. 2002, Robson Books. In oktober 1942 werd het prototype van de Duitse V-2 raket, de eerste ballistische raket ter wereld, gelanceerd van een geheime basis op een baltisch eiland. Zo’n twee maanden later, op Kerstavond, werd een tweede prototype, de V-1 (Doodlebug), het eerste pilootloze vliegtuig, gelanceerd van dezelfde geheime basis. Samen waren deze unieke en dodelijke wapens bestemd om in een niets ontziend, bloedig offensief tegen Engeland te worden ingezet, The Flying Bomb War. De herinneringen aan de V-1 en V-2 zijn nooit vergeten in Engeland. Zij doden meer dan 9000 mensen en meer dan 25.000 raakten gewond. Gabaseerd op archief onderzoek en interviews met betrokkenen gaaft dit boek een fascinerend inzicht een een bloedig stukje Tweede Wereldoorlog. De kille waarheid dat Londen en Zuid-Engeland het testgebied waren voor de latere raket die die Neill Armstong in staat stelde om op de maan te lopen. Engelstalig. Hard Cover - 227 pages. €  25,00
More Info
S29545  Click for more information Wireless over the Waves - Radio Holland 1916-2001. Erwin Bik e.a.. 2002, Radio Holland Marinne B.V.. Geschiedenis van het 85-jarige bedrijf waarmee aandacht wordt besteed aan de ontwikkelingen binnen de radio(tele-)grafie. Voorheen de Nederlandsvhe Telegraaf Maatschappij Radio Holland. Met heel veel foto's. Nederlands/Engelstalig. Hard Cover - 96 pages. €  25,00
More Info
S29547  Click for more information Hitler's V-Weapos Sites - Philip Henshall. 2002, Sutton Publishing. Boek met een beschrijving van de lanceerplaatsen van de V-1 en V-2 wapens in West-Europa. Engelstalig. Hard Cover - 208 pages. €  20,00
More Info
S29550  Click for more information Standard catalog of German Military Vehicles . David Doyle. 2005, KP Books. Prachtig naslagwerk van alle Duitse militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Van alle voertuigen tevens een foto. Geweldig naslagwerk. Engelstalig. Soft Cover - 512 pages. €  25,00
More Info
S29553  Click for more information German Aircraft Interiors 1939-1945 Vol. 1 . Kenneth R. Merrick. 1996, Monogram Aviation Publications. In dit boek de cockpit's en cockpti uitrusting van Duitse vliegtuigen uit de jaren 1935-1945. Heel veel foto's in kleur. Aangevuld met goede tekeningen. Engelstalig. Hard Cover - 256 pages. €  32,50
More Info
S29557  Click for more information The U-Boat Offensive 1914-1945 . V.E. Tarrant. 1989, Arms and Armour. Dit boek beschrijft op gedetailleerde wijze de Duitse U-Boot offensieven in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Goed gedoci=umenteerd, veel fotos. Engelstalig. Hard Cover - 191 pages. €  20,00
More Info
S29558  Click for more information U-Boats - History, Development and Equipment 1914-1945. David Miller. 2000, Conway Maritime Press. Dit boek beschrijft de geschiuedenis, ondwikkeling en uitrusting van U-Boten in de periode 1914-1945. Het gaat zeer gedetaileerd in op alle genoemde onderwerpen en is aangevuld met verlieslijsten van U-Boten. Voorzien van veel, soms zeldzame, foto's. Engelstalig. Hard Cover - 208 pages. €  25,00
More Info
S29560  Click for more information De uniformen van het Nederlandse leger ten tijde van de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland 1795-1810 . F.G. de Wilde. 1999, De Bataafsche Leeuw. De drie leden van de redactie zijn allen lid van de Nederlandse Stichting voor Modelfiguren 'De Tinnen Tafelronde'. Gemeenschappelijke belangstelling voor de Nederlandse militaire geschiedenis en uniformkunde bracht hen tot het project van deze toonaangevende uitgave. Het fraai uitgevoerde boekwerk geeft een uniek overzicht van de talloze, vooral kleurrijke, uniformen uit de periode van de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland, 1795-1810. De prachtige kleurenafbeeldingen en de nauwkeurige beschrijvingen zijn voor het merendeel afkomstig uit de beroemde documentatieverzameling van dr. F.G. de Wilde. Deze collectie is inmiddels ondergebracht bij het Legermuseum. Naast een overzicht van de vele uniformen geeft dit boek ook een uitstekend inzicht in de toenmalige organisatie van de Nederlandse krijgsmachtdelen en de grote Franse invloed op de vormgeving van militaire kleding en het samenstellen van de uitrustingsstukken. Geschikt voor een groot publiek.. Nederlandstalig. Hard Cover - 240 pages. €  35,00
More Info
S29561  Click for more information Kleeding en Wapenrusting van de Koninklijke Nederlandsche Troepen . H.L. Zwitser. 1978, De Walburg Pers. In dit boek, dat een heruitgave is van het oorspronkelijke boek uit 1823, worden de uniformen van de Koninklijke Nederlandsche Troepen uit die tijd uitvoerig besproken. Naast het tekstgedeelte zijn alle uniformen weergegevn in kleurige pentekeningen. Zeer bijzonder boek. Nederlandstalig. Hard Cover . €  45,00
More Info
S29567  Click for more information Bewegtes Leben - Kampf- und Jagdflieger 1935-1945. Hajo Hermann. 1984, Motorbuch Verlag. Autobiografie van Hajo Hermann een bekende Duitse vlieger uit de Tweede Wereldoorlog. In het begin vloog hij bommenwerpers, O.a. bij de aanval op Nederland. Hij vloog ook missies tegen het bijna geheel vernietigde Rusland konvooi PQ-17 vanuit Noorwegen. In 1942 ging hij over nbaar het Jagdwaffe en was bedenker van de "Wilde Sau" jachttechniek met JG300. Zeer interessant boek. Boek wordt geleverd met een origineel getekende foto van Hajo Hermann. Duitstalig. Hard Cover - 422 pages. €  30,00
More Info
S29574  Click for more information From Somwhere in England - The life and times of the 8th AF bomber, fighter and ground crews in WWII. D.A. Lande. 1991, Motorbooks International. Dit bijzondere boek beschrijft het dagelijks leven van de leden (zowel vliegend personeel als grondpersoneel) van de 8ste Amerikaanse Luchtmacht in Engeland. Voorzien van veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 176 pages. €  17,50
More Info
S29584  Click for more information Luftwaffe Hit-and-Run Raiders - Nocturnal Fighter-Bomber Operations over the Western Front, 1943-1945. Chris Goss. 2009, Classic. Zeer goed en zeldzaam boek over duitse Jachtbommenwerpers die aan het Westfront hun aanvallen uitvoerden op o.a. Engeland en later tegen de oprukkende Geallieerden. Een aantal van deze eenheden lag in Nederland o.a.Schiphol. De auteur heeft aan de hand van archiefmateriaal en gesprekken met betrokkenen het boek samengesteld. Heel veel, vaak uiterst zeldzaam beeldmateriaal. Engelstalig. Soft Cover - 96 pages. €  60,00
More Info
S29585  Click for more information Strahlaufklärer Messerschmitt Me262 - Die Geschichte der Nahaufklärungsgruppe 6. Manfred Boehme. 2000, VDM Verlag. Uitvoerig werk over de met Me-262 vliegende verkenningseenheid 2./NAG 6. Alle problemen van deze eenheid worden beschreven, heel veel bijzondere foto's. Duitstalig. Hard Cover - 111 pages. €  24,00
More Info
S29588  Click for more information Messerschmitt-Giganten - und der Fliegerhorst Regensburg-Obertraubling 1936-1945. Peter Schmoll. 2002, MZ Buchverlag. Dit boek beschrijft de gigantische Duitse transporttoestellen Messerschmit Me321 (Zweefvliegtuig) en Me 323 6 motorig transporttoestel. Met deze toestellen waren de Duitsers in staat om tanks en vrachtwagens door de lucht te vervoeren. Nauw verbonden met dit toestel is de vliegbasis Regensburg- Obertraubling waarvan de geschiedenis ook in dit boek is weergegeven. Heel veel, soms zeldzaam, fotomateriaal. Duitstalig. Hard Cover - 187 pages. €  26,50
More Info
S29589  Click for more information Jagdgeschwader 301/302 "Wilde Sau" . Willi Reschke. 1998, Motorbuch Verlag. De twee Jagdgeschwader 301 en 302 werden opgericht in 1943, nadat de geallieerden erin waren geslaagd om de radiogecontroleerde nachtjacht van de Duitsers buiten werking te stellen. De missie: De nachtjacht met snelle eenmotorige jagers in de zogenaamde "wilde-sau" -methode. De Duitse machines moesten de vijandelijke eenheden aanvallen op zicht, direct boven de gebombardeerde steden en in coördinatie met het luchtafweergeschut. Daarnaast moesten zij overdag de Geallieerde bommenwerpers aanvallen. Over de ontwikkeling, de uitvoering en de missies schrijft de auteur als directe betrokkene. Hij beschrijft in dit boek de buitengewone belasting, de moeilijkheden en de moorddadige omstandigheden tijdens de nachtjacht. Duitstalig. Hard Cover - 249 pages. €  17,50
More Info
S29590  Click for more information Bomber Units of the Luftwaffe 1939-1945 - A Reference Source: Units -Formation and Redesignations - Commanders - Key Operations - Codes - Emblems. Volume 1 + 2. Henry L. Zen IV/Douglas G. Stankey. 2007, Classic. Deze twee schitterend uitgevoerde boeken beschrijven alle Duitse bommenwerpereenheden van de Tweede Wereldoorlog. De boeken geven informatie over de eenheden, locaties, commandanten enz. enz. Voorzien van heel veel fotomateriaal. Engelstalig. Hard Cover - 415 pages. €  65,00
More Info
S29593  Click for more information Fliegerbomben - Die Spreng- und Brandbomben entwicklung in der Luftwaffe - Von der einfachen Fliegerbombe zur modernen Abwurfmunition und Ihre einsätze - mit Gegenüberstellung der Entwicklungen in England, USA und Russland sowie anderer Staatren. Wolfgang Thamm. 2003, Bernard & Graefe Verlag. Dit boek beschrijft de ontwikkeling en het gebruik van vliegtuigbommen en andere afwerpmunitie vanaf het allersserste begin tot de huidige tijd. Met veel fotomateriaal en tekeningen. Duitstalig. Hard Cover - 312 pages. €  29,00
More Info
S29633  Click for more information Airpower - De Nederlandse Luchtmacht. Frank Crébas/Stephan de Bruijn. 2010, Bluelife Media. De Koninklijke Luchtmacht is constant in ontwikkeling. Veel vliegbewegingen en continue modernisering van materieel zijn nodig om, indien nodig ver buiten de landsgrenzen van het koninkrijk, snel en effectief te kunnen opereren. De auteurs van Airpower, De Nederlandse Luchtmacht, Frank Crébas en Stephan de Bruijn, geven een unieke inkijk in de wereld van moderne vliegtuigen, helikopters en luchtverdedigings systemen, militaire oefeningen en buitenlandse missies. Ze vlogen mee met F16 gevechtsvliegtuigen en waren deel van de bemanning van KDC10 tanker/transportvliegtuigen. Chinook en Cougar transporthelikopters werden samen met AH64 Apache gevechtshelikopters in missiegebieden vastgelegd. Daarnaast bezochten de auteurs diverse opleidingcentra van de luchtmacht in Nederland en Amerika waar vliegeniers, het technisch grondpersoneel en de luchtverkeersleiding worden geschoold en getraind. De reddingsdiensten van de Koninklijke Luchtmacht en de Marine werden niet overgeslagen. De auteurs gaan met de vogelwacht op stap, leren hoe de luchtverdediging werkt, aanschouwen een lancering van een PATRIOT missile en praten met vliegers over een missie in Afghanistan, maar ook met een vlieger die met een schietstoel zijn F16 moest verlaten. Door deze verhalen, maar vooral ook door de honderden unieke foto's geeft Airpower hét complete beeld van de hedendaagse Koninklijke Luchtmacht. Nederlandstalig. Hard Cover - 263 pages. €  26,50
More Info
S29638  Click for more information Flugzeuge der Welt - 2018. Claudio Müller. 2018, Motorbuch Verlag. Jaarlijkse uitgave met een overzicht van alle vliegtuigen ter wereld. Met foto en drie zijden aanzicht van de toestellen. Alle foto's in kleur. Dit is uitgave 2018. Duitstalig. Soft Cover - 320 pages. €  12,95
More Info
S15588  Click for more information Eifel 1933-1945 - Zeitreiseführer. Alexander Kuffner. 2007, Helios Verlag. De Eifer ademt geschiedenis. De prachtige landstreek in het uiterste westen van Duitsland is verdeeld in Noord-Rijnland-Westfalen, Rheinland-Pfalz en het oostelijk deel van het aangrenzende België.Deze reisgids neemt u mee naar de Eifel in de jaren 1933-1945. Het Ardennenoffensief neemt een belangrijke plek in. Duitstalig. Soft Cover - 132 pages. €  13,00
More Info
S20388  Click for more information Op een onbekende plaats begraven - De april-meistakingen van 1943, een onderzoek naar oorlogsvermissing. Truus de Witte. 2009, Elijser. In 1943 braken de april-meistakingen uit nadat de bezetter aankondigde dat alle eerder vrijgelaten krijgsgevangenen zich opnieuw nmoesten melden. De bezetters sloegen de stakingen bloedig neer. Willekeurig gekozen slachtoffers werden ter dood veroordeeld middels standrecht en op geheime plaatsen gefusilleerd en begraven. Na de oorlog verden verschillenda massagraven gevonden, anderen bleven vermist. De schrijfster beschrijft de zoektocht naar vermisten. Nederlandstalig. Soft Cover - 436 pages. €  23,50
More Info
S20589  Click for more information Van Holland naar Indië - het transport van koloniale troepen voor het oost-Indisch leger 1815-1909. M.P. Bossenbroek. 1986, De Bataafsche Leeuw. Voor de bescherming van het uitgestrekte koloniale bezit in de Indische archipel tegen interne en externe bedreigingen had Nederland een respectabele legermacht nodig. Dit Oost-Indische leger, later beter bekend als het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, kon ondanks de aantoonbare onmisbaarheid evenwel niet rekenen op een grote populariteit. In dit boek wordt nagegaan hoe het transport van koloniale troepen naar Indië, als het ware de verbindende schakel tussen de twee werelden, zich voltrok. Opzet en uitvoering van de verschepingen werpen niet alleen licht op de militair-strategische uitgangspunten en de organisatorische doelmatigheid van het koloniale beleid, maar bieden ook informatie over de betrokkenheid van de Nederlandse overheid bij het wel en wee van de koloniale overheidsdienaren. Een lijst met de namen van alle schepen en de kapiteins die koloniale troepen in de periode 1815-1909 vervoerd hebben, met opgave van het aantal manschappen bij vertrek en aankomst, maakt deze uitgave ook waardevol voor genealogen en maritiem geïnteresseerden. Nederlandstalig. Hard Cover - 232 pages. €  18,50
More Info
S20649  Click for more information Harlingen in oorlogstijd . H.H. Drost. 1965, Drukkerij Flevo. Geschiedenis van de Friese havenstad Harlingen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Hard Cover - 198 pages. €  17,50
More Info
S22989  Click for more information Op tegengestelde Koersen - De kustvaart in oorlogstijd. Dick Brongers. 1996, Schuttevaer Maritiem. 'Op tegengestelde koersen'beschrijft de geschiedenis van de Nederlandse kustvaart tijdens de Tweede Wereldoorlog onder zowel de Duitse als geallieerde vlag. Auteur Dick Brongers kreeg tijdens zijn werk op de afdeling Diensverlening van het Algemeen Rijksarchief in Den Haag en tijdens inspectiewerkzaamheden bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat regelmatig archivalia in handen die betrekking hebben op de scheepvaart in oorlogstijd. Veel van deze archieven zijn door de daarop rustende beperkende bepalingen en/of chaotische samenstelling zelden of nooit door historici geraadpleegd. Bij het schrijven van 'Op tegengestelde koersen' zijn deze archieven intensief geraadpleegd, zodat nooit eerder gepubliceerde gegevens over de kustvaart tijdens de Tweede Wereldoorlog voor het eerst in dit boek worden gepresenteerd. Zo wordt onder andere een nieuw licht geworpen op de verhouding tussen de kapitein-eigenaren en de Nederlandse regering te Londen en reconstrueert hoe coasters werden ingezet. Nederlandstalig. Hard Cover - 167 pages. €  18,50
More Info
S23248  Click for more information Gelderland bevrijd . Christ Peters. 1994, van geyt Productions. In dit nagenoeg geheel uit foto's met bijschriften bestaande boek wordt de bevrijding van de provicie Gelderland weergegeven. Nederlandstalig. Hard Cover - 296 pages. €  17,50
More Info
S23404  Click for more information In de greep van de vijand - Nederlandse militairen in Duitse en Japanse krijgsgevangenschap 1940-1945. Klaas Kornaat. 1995, De Bataafsche Leeuw. Na de oorlog is weinig aandacht gegeven aan de Nederlandse ex-krijgsgevangenen. Dat was reden voor het Legermuseum in Delft om over de belevenissen van deze mensen een tentoonstelling in te richten. Dit boek is daar een weerslag van. Het is fraai vormgegeven en bevat zeer veel zwart-wittekeningen en foto's. De ervaringen van de krijgsgevangenen zijn zeer verschillend van aard. De Nederlandse officieren werden door de Duitsers niet slecht behandeld. De dienstplichtigen die vanaf mei 1943 in fabrieken en bedrijven te werk werden gesteld, kregen veel meer te maken met de willekeur van het nazi-regime. De krijgsgevangenen van de Japanners troffen vaak een zwaarder lot. Het Japanse regime had de willekeur tot systeem verheven, een mensenleven telde niet. Naast een algemene beschrijving van het lot van deze soldaten bevat het boek verschillende individuele getuigenissen. In kort bestek geeft de auteur een pregnant beel. Nederlandstalig. Soft Cover - 72 pages. €  15,00
More Info
S23638  Click for more information Binnenvaart in oorlogstijd . Berend van Lange. 1995, Kluwer Maritiem. De rol die de binnenvaart tijdens de oorlogsjaren van de Tweede Wereldoorlog heeft gespeeld, wordt in het algemeen afgedaan met het gezegde dat zij gewoon heeft doorgevaren en flink heeft verdiend aan vervoer voor de bezetter. Dat niets minder waar is toont de schrijver van dit boek aan na uitvoerig archiefonderzoek, aangevuld met interviews met nog levende betrokkenen. Om de situatie bij het uitbreken van de oorlog te begrijpen staat de auteur eerst stil bij de periode daarvoor van deze bedrijfstak. Uitvoerig beschrijft hij vervolgens de 'gelijkschakeling' van de binnenvaartorganisaties door de bezetter, het verzet, het onderduiken en de vordering van schepen met alle gevolgen voor de schippersgezinnen. Na de oorlog begint dan de zoektocht naar binnenvaartschepen die soms ver in Duitsland worden teruggevonden. Het boek is voorzien van zwart-witfoto's en andere illustraties. Nederlandstalig. Hard Cover - 158 pages. €  19,50
More Info
S24464  Click for more information Opmars naar de Rijn - De bevrijding van Frankrijk, België en Nederland. Leo Marriott/Simon Forty. 2015, Atrium. Dit boek beschrijft de landingen in Normandië en de geallieerde opmars naar de Rijn, alsmede de bevrijding van Frankrijk, België en Nederland. Het bevat meer dan 500 illustraties, waaronder 40 kaarten en schema's, exclusieve luchtopnamen, archief- en hedendaagse foto's betrekking hebbende op de bevrijding van Nederland, Belgie en Frankrijk. Nederlandstalig. Hard Cover - 192 pages. €  15,00
More Info
S25446  Click for more information Brussel - 1940-1944 Steden in oorlog. Chantal Kesteloot. 2009, meulenhoff. Chantal Kesteloot heeft een heuse fotografische oorlogsgeschiedenis van Brussel samengesteld, verstrekkend vanuit de fotocollecties van het SOMA (Studie- en Documentatiecentrum oorlog en Hedendaagse Maatschappij). De oorlog in de hoofdstad is een zeer zichtbare, nabije oorlog. Uit de fenomenale collectie unieke beelden worden een aantal thema's naar voren gebracht: het begin van de oorlog, de vernielingen van 1049, de aanwezigheid van de bezetter, de collaboratie, ontspanningscultuur tijdens de bezetting, de overheid, het dagelijkse leven in de meest brede zin van het woord. Nederlandstalig. Hard Cover - 154 pages. €  23,00
More Info
S25765  Click for more information Wapens, Vlaggen en Zegels van Nederland - geschiedkundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne Provinciën, van het Koninklijk Huis enz.. T. van der Laars. 1989, Atrium. In dit boek worden wapens, vlaggen en zegels van Nederland beschreven. Zowel van provincies als van het Koninklijke Huis. Veel tekeningen waarvan een aantal in kleur. Boek is oorspronkelijk uitgegeven in 1913. Nederlandstalig. Hard Cover - 176 pages. €  15,00
More Info
S25787  Click for more information Een eeuw Fokker - Verhalen en anekdotes uit 100 jaar Fokker geschiedenis. Harm Hazewinkel/Loet Kuipers/Hans Willem van Overbeek †/Roger Soupart/Prudent Staal. 2011, All Media Productions. Een eeuw Fokker gaat, hoe kan het ook anders, over honderd jaar Fokker en daarmee over een stuk Nederlandse luchtvaartgeschiedenis. In begrijpelijke zinnen word je door de historie van Fokker geleid: de eerste vliegtuigen die Fokker ging namaken; zijn fabrieken in Duitsland; de opbouw naar de Eerste Wereldoorlog; de hoogtijdagen tot aan nu wat er nog over is van het glorieuze Fokkerimperium op Woensdrecht. Een nostalgisch boek dat ook iemand die geen luchtvaartfanaat is met plezier zal lezen. Met veel oude zwart-witfoto's; achterin een katern met kleurenfoto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 144 pages. €  17,50
More Info
S26589  Click for more information Beute-Kraftfahrzeuge und -Panzer der deutschen Wehrmacht . Walter J. Spielberger. 1989, Motorbuch Verlag. Dit boek beschrijft het gebruik en de inzet van door de Duiters buitgemaakte voertuigen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Voorzien van veel foto's en schaaltekeningen. Duitstalig. Hard Cover - 323 pages. €  30,00
More Info
S26928  Click for more information Sledgehammers for Tintacks - Bomber Command combats the V-1 menace, 1943-1944. Steve Darlow. 2002, Grub Street. Dit boek behandeld de strijd van de Geallieerde Luchtmachten tegen de bedreiging van de V-1. Vele aanvallen op V-1 sites worden beschreven. Engelstalig. Hard Cover - 212 pages. €  22,50
More Info
S27270  Click for more information Ze zijn d'er! - Bevrijding van Antwerpen. George van Cauwenbergh. 1984, Uitgeverij Marc van de Wiele. In dit mooie boek wordt de bevrijding van de Belgische havenstad Antwerpen beschreven. Heel veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 128 pages. €  25,00
More Info
S27634  Click for more information Een feit van niets - Over de oorlog in Edam. Erik Besseling. 2008, Uitgeverij De Stad. In dit boek wordt het verhaal verteld van het Noord-Hollandse Edam in de Tweede Wereldoorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 80 pages. €  20,00
More Info
S27939  Click for more information Vught in de Tweede Wereldoorlog - Mobilisatie en Duitse inval, Dagelijks leven in bezettingstijd, De bevrijding, Interneringskamp Vught. Jeroen van Eijnde. 1994, Boekhandel Brabant. Het verhaal van het Brabantse dorp Vught in de Tweede Wereldoorlog. Met veel foto's. Nederlandstalig. Soft Cover - 192 pages. €  17,50
More Info
S28075  Click for more information Villa Maarheeze - De geschiedenis van de Inlichtingendienst Buitenland. Bob de Graaff/Cees Wiebes. 1998, Sdu Uitgevers. Een van de meer onbekende inlichtingen-(spionage-)diensten van Nederland is de Inlichtingendienst Buitenland geweest, na de oorlog opgericht en in 1994 opgeheven. De auteurs - beiden uitermate deskundig op het terrein - beschrijven de fascinerende geschiedenis van deze dienst, de Nederlandse tegenhanger van de CIA. Verschillende, succesvolle zowel als mislukte spionage-operaties komen uitgebreid aan bod en worden voor het eerst in de openbaarheid gebracht. Nauwgezet wordt verslag gedaan van de informatievergaring en rapportages, van de competentiestrijd met andere diensten en ministeries in Den Haag, van de samenwerking met buitenlandse zusterdiensten (CIA, Mossad en andere), van het belang van inlichtingendiensten in het algemeen, en van het ontbreken van politieke controle op de dienst. Ook de verschillende `schandalen' en interne gevechten binnen de dienst worden kundig beschreven. Ondanks tegenwerking van de Nederlandse staat en illegale vernietiging van archieven, zijn de auteurs erin geslaagd de `definitieve' geschiedschrijving van de IDB te publiceren. Met handtekening van beide auteurs. Nederlandstalig. Hard Cover - 535 pages. €  25,00
More Info
S28121  Click for more information Stilstaan bij de oorlog - De gemeente Amsterdam en de Tweede Wereldoorlog 1945-1995. Martin Harlaar/Jan Pieter Koster. 1995, Uitgeverij Thoth. Overzicht van de manier waarop de gemeente Amsterdam is omgegaan met de herdenking van de Tweede Wereldoorlog in de jaren 1945 - 1995. Nederlandstalig. Hard Cover - 63 pages. €  10,00
More Info
S28269  Click for more information Entering Germany - 1944-1949. Tony Vaccaro. 2001, Taschen. Schitterend fotoboek over GI's in Duitsland vanaf 1944 - 1949. Het boek kent als hoofdstukken Bevrijding, Bezetting. Opbouw en leven in vrede. Geeft een prachtig beeld van het vernietigde Duitsland in deze peiode. Frans/Duits/Engelstalig. Hard Cover - 192 pages. €  22,50
More Info
S29524  Click for more information De strijd om de "vergeten" brug - De meidagen van 1940 in de Alblasserwaard. A.Korpel. 1980, De Klaroen. De strijd om de vergeten brug is een poging om in woorden en beelden de situatie tijdens de eerste meidagen van 1940 in en rond de Alblasserwaard te schetsen. De strijd om de vergeten brug geeft belevenissen van mensen en ooggetuigeverslagen van gebeurtenissen weer. De terugtocht van de Lichte Divisie vanuit de Peellinie naar de Alblasserwaard, de gevechten om de Noordbrug, bombardementen op Alblasserdam en Bleskensgraaf. Nederlandstalig. Hard Cover - 155 pages. €  16,50
More Info
S29539  Click for more information Stand Where They Fought - 150 Normandy Battlefields of the 77-Day Campaign. Carlton Joyce. 2006, Authorhouse. Dit zijn de slagvelden waar Amerikaanse soldaten in 1944 in Normandië vochten. 150 battlesites worden beschreven, voorzien van 40 kaarten en luchtfoto's. De hoofdstukken zijn gegroepeerd ten behoeve van de toerist. Het boek beschrijft de achtergrond en de geschiedenis van de strijd. De periode die wordt besproken is van D-day, 6 juni, tot de afsluitende veldslagen van de Falaise Pocket, 21 augustus. De index, het bataljon, wreedheden, overblijfselen, vliegvelden, begraafplaatsen, musea, enz. Het herdenkt de 77 dagen van deze kolossale campagne. Engelstalig. Soft Cover - 489 pages. €  24,50
More Info
S29546  Click for more information Door de lens van De Booys - Een Arnhemse reportage 1944-1954. P.R.A. van Iddekinge. 1999, Uitgeverij Matrijs. De Arnhemse fotograaf P.J. de Booys is vooral bekend vanwege de foto's die hij in het laatste oorlogsjaar in zijn woonplaats Arnhem maakte. Door de lens van De Booys zien we een selectie van zijn unieke beelden uit een bijzondere tijd. Met gevaar voor eigen leven trok De Booys na de Slag om Arnhem door de verlaten stad en fotografeerde de ravage: plundering door Duitse militairen, stukgeschoten auto's, uitgebrande winkels en de verwoeste Grote Kerk. Maar ook na de bevrijding registreerde De Booys de terugkeer van de bewoners, de festiviteiten, het langzaam opgang komen van het dagelijks leven en de wederopbouw. Nederlandstalig. Soft Cover - 160 pages. €  18,00
More Info
S29548  Click for more information Peenemünde - Die Geschichte der V-Waffen. Walter Dornberger. 2010, Ullstein. Dit is een boek over de ontwikkeling van Duitse raketten en V-wapens in Peenemünde geschreven door een insider, de leider van het project Walter Dornberger. Het boek geeft volledige historische, technische en politieke informatie over het project. Met veel foto's. Duitstalig. Soft Cover - 313 pages. €  16,50
More Info
S29549  Click for more information Cartridges of the World - A Complete and Illustrated Reference for over 1500 Cartridges. Frank C. Barnes. 2009, Gun Digest Books. Uitgebreid naslagwerk voor kogels en hulzen. Meer dan 1500 diverse items worden in dit boek besproken. Overal is een foto van. Engelstalig. Soft Cover - 567 pages. €  25,00
More Info
S29552  Click for more information Klu Nu - De Koninklijke Luchtmacht in beeld. Coen van den Heuvel. 1991, van Holkema & Warendorf. De Fokker Friendship, het trouwe werkpaard…De wat laeaaierige PC-7 in zijn opleidingsrol…Het laatste jaar van de NF-5 Freedom-Fighter…De jachtvliegeropleiding in Amerika om te leren vliegen in het raspaardje van de Klu, de Fp16 Fighting Falcon! Ruim 120 kleurenfoto's, vaak paginagroot, laten in dit boek zien hoe de luchtmacht op dit moment opereert. De manschappen, het intensieve leven van een F-16 vlieger, de bases, het materieel maar bovenal de vliegtuigen komen in dit kleurrijke boek aan bod. Nederlandstalig. Hard Cover - 128 pages. €  15,00
More Info
S29559  Click for more information The Postwar Naval Revolution . Norman Friedman. 1986, Conway Maritime Press. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog bevonden de Westerse Marines zich in grote onzekerheid. De meest aannemelijke vijand, de Sovjet Unie, was voornamelijk op het land gericht, en haar miritieme ambities waren onbekend en onvoorspelbaar. Desondanks moesten zij reageren op de lessen van de oorlog, met name op het gebied van onderzeebootbestrijding. Budgetaire problemen werden ook een probleem voor de Marines. Dit alles deed het aanzien van Marines veranderen. Gebaseerd op recentelijk vrijgegeven documenten verteld dit boek over de politieke, strategische en technische onderwerpen. Veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 240 pages. €  22,50
More Info
S29564  Click for more information Battleship - The Loss of the Prince of Wales and the Repulse. Martin Middlebrook/Patrick Mahoney. 1979, Penguin Books. Op woensdag 10 decemOp woensdag 10 december 1941, om 11.00 uur, zagen de bemanningsleden van een formatie Mitsubishi Type 96 vliegtuigen van de Japanse Marine twee grote oorlogsschepen geëscorteerd door drie torpedobootjagers, die 50 mijl uit de kust van Maleisië op een oostelijke koers voeren. Tevens werd er een vrachtschip in de buurt waargenomen maar er was geen teken van vliegtuigen die de oorlogsschepen beschermden. De twee grote schepen waren beiden Brits; het waren het slagschip Prince of Wales en de slagkruiser Repulse. Twee van de begeleidende torpedobootjagers waren ook Brits en de derde was Australisch. Het was de derde dag nadat Japan de oorlog in het Verre Oosten was begonnen. Het weer was mooi en helder. Luitenant Yoshimi Shirai, de piloot van de leidende Mitsubishi, gaf zijn formatie bevel de aanval in te zetten… Die nacht waren er enkele grote feesten op twee Japanse vliegvelden in de buurt van Saigon om de geweldige overwinning op de gehate Britten te vieren. In dit boek vertellen de auteurs voor het eerst het hele verhaal van de ondergang van de Prince of Wales en Repulse. Zij ontzenuwen enkele verhalen over de ondergang en maken volledig gebruik van recent vrijgegeven Britse documenten uit de Tweede Wereldoorlog en van de Japanse officiële geschiedenis. Deze was nog nooit eerder gebruikt en geeft een fascinerende blik op de Japanse kant van de strijd. Engelstalig. Hard Cover - 366 pages. €  17,50
More Info
S29566  Click for more information Her vergeten vliegveld Keent/Airstrip B82 Grave - Oorlogsgeschiedenis op de grens van Gelderland en Noord-Brabant. W.F.J. Boeijen. Stichting het Boekenfonds van Heemkundekring Schaijk-Reek. beschrijving van het vliegveld bij Keent, ook bekend als de Airstrip B82 Grave. Voorzien van veel foto's. Met handtekening van de auteur. Nederlandstalig. Soft Cover - 278 pages. €  20,00
More Info
S29573  Click for more information On the Word of Command - A Pictorial History of the Regimental Sergeant Major. Richard Alford. 1990, Spellmount Ltd. In dit boek wordt de functie van Regiments Sergeant-Majoor, door de jaren heen, uitgebreid beschreven. Voorzien van veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 208 pages. €  20,00
More Info
S29619  Click for more information Das andere Gesicht des Krieges - deutsche Feldpostbriefe 1939-1945. Ortwin Buchbender/Reinhold Sterz. 1982, Verlag C.H. Beck. In dit boek veldpostbrieven en fragmenten uit veldpostbrieven van Duitse soldaten en hun familie. De indhoud geeft een mooi beeld van de geschiedenis en de gevoelens van deze mensen. Bijzonder boek. Duitstalig. Hard Cover - 213 pages. €  15,00
More Info
S29632  Click for more information Divisions Abzeigen der Waffen-SS . C. Beadle/Theodor Hartmann. 1971, Key Publications. In dit boek staan alle Divisie tkens van de Waffen-SS. Het betreft een gekopieerd boek, maar is vrij zelkdzaam. Engels/Duitstalig. Hard Cover - 130 pages. €  17,50
More Info
S125  Click for more information Fifteenth Air Force Combat Markings - 1943-1945. E.A.Munday. Beaumont. Dit boek beschrijft de markeringen en camouflagepatronen van toestellen van de Amerikaanse Luchtmacht (Middellandse Zee gebied) in de jaren 1943-1945. Engelstalig. Soft Cover - 24 pages. €  10,00
More Info
S182  Click for more information ETO Carpetbaggers . George A. Reynolds. 1978, Eigen uitgave. Dit is een boekje over de Amerikaanse 492BG, die zich bezig hield met het afwerpen van agenten, folders en voorraden boven West-Europa. Engelstalig. Soft Cover - 24 pages. €  6,00
More Info
S1246  Click for more information Leaping the Atlantic wall - Army Air Forces Campaigns in Western Europe 1942-1945. Edward T. Russell. 1999, Air Force History and Museums Program. Dit boekje beschrijft de diverse campagnes waaraan de Amerikaanse Leger Luchtmacht deelnam in Europa. Engelstalig. Soft Cover - 34 pages. €  6,00
More Info
S9116  Click for more information Checkertail Clan - The 325th Fighter Group in North Africa and Italy. Ernest R. McDowell/William N. Hess. 1969, Aero Publishers. Beschrijving van de inzet van deze FG, bestaande uit 317th, 318th and 319th FS, in Noord-Afrika en Italië. Engelstalig. Soft Cover - 98 pages. €  15,00
More Info
S10343  Click for more information Storm of Steel . Ernst Jünger. 2003, Penguin Books. Het verhaal van de verschrikkingen tijdens de 1e Wereldoorlog. Engelstalig. Hard Cover - 289 pages. €  12,00
More Info
S10410  Click for more information The Somme . Robin Prior and Trevor Wilson. 2005, Yale University Press. Beschrijving van de slag aan de Somme in 1916, tijdens de 1e Wereldoorlog. Engelstalig. Hard Cover - 359 pages. €  15,00
More Info
S11052  Click for more information De helden van de Willemsbrug - Rotterdam, mei 1940. Wim Hornman. 1988, Ruitenberg Boek. Rotterdam, mei 1940. Een handjevol nauwelijks getrainde mariniers strijdt vijf dagen lang tegen een overweldigende Duitse overmacht. . Nederlandstalig. Soft Cover - 228 pages. €  8,00
More Info
S11254  Click for more information Grey Wolf - The escape of Adolf Hitler. Simon Dunstan/Gerrard Williams. 2011, Sterling. 13 februari 1962, de doordringende blauwe ogen sluiten zich voor het laatst als de persoonlijke arts voorzichtig een dosis morfine in de verlepte arm van de oude man spuit. Drie uur later, Adolf Hitler, de voormalige führer van Nazi-Duitsland, sterft vredig in zijn bed in een klein dorpje in Argentinië. Waar of Niet waar? Gebaseerd op jarenlang onderzoek geloven de schrijvers dat de ontsnapping van Hitler uit Berlijn - Operation Feuerland - zorgvuldig was gepland door de nazi's vanaf 1943.. Engelstalig. Hard Cover - 352 pages. €  16,50
More Info
S13188  Click for more information Gouverneurs der Residentie - Leven en bedrijf van de Gouverneurs van de Koninklijke Residentie 's-Gravenhage 1813-1963. J.W.G. Cornet/D. Langedijk. 1963, Chef Generale Staf. Vanaf 1813 is er altijd een hoge militair benoemd tot Gouverneur van de Residentie. Heden tn dage is dat altijd de commandant van de Koninklijke Marechaussee. In dit boek worden alle Gouverneurs tot 1963 beschreven. Interessant boek over militaire historie. Nederlandstalig. Hard Cover - 629 pages. €  17,50
More Info
S13311  Click for more information Spurensuche Band 4 - Bodenfunde zur deutschen Militägeschichte 1939-1945. Wolfgang Fleischer. Dörfler Verlag. Interessant boek dat bodemnvondsten in Duitsland uit de periode 1939-1945 beschrijft. Voorzien van heel veel foto's. Duitstalig. Hard Cover - 127 pages. €  12,50
More Info
S13720  Click for more information The attacks on the Tirpitz - Sea battles in close-up 8. Gervis Frere-Cook. 1973, Ian Allen Ltd. In dit boek worden alle aanvallen beschreven die gedaan zijn op de Tirpitz terwijl zij lag afgemeerd in de Kaa fjord in Noorwegen. Voorzien van een aantal foto's. Engelstalig. Hard Cover - 112 pages. €  15,00
More Info
S15610  Click for more information Vesting - Vier eeuwen vestingbouw in Nederland. J. Sneep/H.A. Treu/M. Tydeman. 1982, Stichting Menno van Coehoorn. In dit boek wordt de geschiedenis van vier eeuwen vestingbouw in Nederland beschreven. Veel foto's tekeningen en plattegronden van forten en bunkers. Nederlandstalig. Soft Cover - 191 pages. €  20,00
More Info
S15611  Click for more information Terminologie Verdedigingswerken - Inrichting, aanval en verdediging. P.J.M. Kamps e.a.. 1999, Stichting Menno van Coehoorn. Deze uitgave bevat ruim 600 begrippen met betrekking op de aanval en verdediging van vestingwerken, linies en stellingen, alsmede op de daarbij toegepaste tactiek, wapens en munitie. Ook is aandacht besteed aan inundatie en kustverdediging. Bij ca. 150 begrippen is een verduidelijkende afbeelding gevoegd. Nederlandstalig. Soft Cover - 79 pages. €  20,00
More Info
S15619  Click for more information Kriegsschauplatz Sachsen 1945 - Daten, Fakten, Hintergründe. Hermann Rahne. 1995, DZA Verlag. In dit boek wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog in Sachsen beschreven. Als vijf jarige jongen maakte de schrijver dit zelf mee. Duitstalig. Hard Cover - 115 pages. €  27,50
More Info
S15757  Click for more information De rok van Hare Majesteit - Vrouwelijke veteranen vroeger en nu. Margit Willems. 2008, Augustus. De schrijfster ging op zoek naar zowel de dagelijkse ervaringen van vrouwen binnen het leger als naar ondervindingen van vrouwelijke veteranen tijdens en na hun uitzending. Nederlandstalig. Soft Cover - 319 pages. €  7,50
More Info
S17634  Click for more information Spymistress - The life of Vera Atkins. The greatest female secret agent of World War II. William Stevenson. 2007, Arcade Publishing. Het levensverhaal van Vera Atkins die bijna haar hele leven werkzaam was voor de Britse Geheime Dienst en in de oorlog voor de SOE. Engelstalig. Hard Cover - 354 pages. €  15,00
More Info
S17753  Click for more information Londen in oorlogstijd . Henri van der Zee/René Kok/Erik Somers. 2006, Uitgeverij BZZTôH. Londen was tijdens de Tweede Wereldoorlog het 'Mecca of freedom', het hoofdkwartier van vrij Europa. Vele prominente Europeanen die gedwongen waren uit hun door nazi-Duitsland bezette land te vluchten, vonden er onderdak. Onder hen waren koningin Wilhelmina en haar schoonzoon, prins Bernhard. Ook de Nederlandse ministers, geleid door de strijdlustige Gerbrandy, hadden in Londen hun tenten opgeslagen. 'Londen in oorlogstijd' treedt in de voetsporen van deze en andere Nederlanders in Londen en omgeving. Het biedt u enkele verkenningstochten door een verleden dat alweer zestig jaar achter ons ligt. Dankzij de wandelingen langs regeringsgebouwen, hotels, kerken en villa's die voor de Nederlanders in Londen tijdens de oorlog van belang waren, heeft dit verleden nu een nieuw leven gekregen dat - zij het met enige moeite - nog kan worden vastgelegd.. Nederlandstalig. Hard Cover - 96 pages. €  10,00
More Info
S18647  Click for more information No Return Flight - 13 Platoon at Arnhem 1944. Haks Walburgh Schmidt. 2009, Uitgeverij Aspekt. Dit boek verteld het verhaal van de mannen die op 18 september 1944 in een Horsa zweefvliegtuig zaten dat op 18 september bij Arnhem landde. De slag is nog aan het begin als de piloten van het zweefvliegtuig hun passagiers veel succes wensen in de race naar de Rijnbruggen.De piloten en de mannen van de luchtlandinsgdivisie gaan elk hun eigen weg, om hun opgedragen taken uit te voeren en elkaar waarschijnlijk nooiit meer te zien. 54 jaar later bezoekt een van de piloten Sergeant Morley "Taffy" Williams Nederland ter gelegenheid van de jaarlijkse herdenking van de slag. Hij spreekt dan met een Nederlandse journalist en verteld hem dat hij al jaren de wens heeft te weten wat er met de mannen is gebeurd die op die gedenkwaardige dag in zijn Glider zaten. Hij vraagt de journalist hem te helpen. Dit verzoek start een meer dan zes jaar durende zoektocht die Williams uiteindelijk in contact brengt met enkele van zijn vroegere passagiers alsmede de mededeling dat sommigen nog altijd zijn vermist . Engelstalig. Soft Cover - 260 pages. €  22,50
More Info
S18829  Click for more information The Jeep Bible - Written personally for the Jeep cult!. Granville King/Will1e Worthy. 1997, The Qeellen Cpmpany. In dit boek alles wat je wilt weten over de Willy's Jeep MB, GPW, CJ-2A, CJ-3A, CJ-3B, CJ-5, CJ-7, Jeepster, Commando en CJ-8. Must voor de Jeep liefhebber/bezitter. Engelstalig. Soft Cover . €  29,50
More Info
S19110  Click for more information Naar de oost - Oorlogsvrijwilligers naar Nederlands-Indië 1945-1948. Pieter Brugman. 2000, Voorhoeve. Pieter Brugman (1925) uit Kampen meldde zich in 1945 als vrijwilliger om tegen Japan te strijden. Hij werd ingedeeld bij het Veluwe-bataljon 'De Haantjes' (met recruten van de Veluwe) en in oktober 1945 naar Indië uitgezonden, waar hij zou worden ingezet tegen het Indonesische onafhankelijkheidsstreven (Japan had in augustus 1945 gecapituleerd). Na een wachttijd op Malakka werd hij gelegerd bij Djakarta (maart-november 1946) en Padang (Midden-Sumatra), tot de terugkeer naar Nederland in april 1948. Brugman hield een dagboek bij dat in licht bewerkte vorm nu wordt uitgegeven: een feitelijk verslag van het dagelijks soldatenleven in zijn bataljon dat met zware guerrillaweerstand had te maken en waarvan 26 man sneuvelden. Nederlandstalig. Hard Cover - 216 pages. €  15,00
More Info
S19665  Click for more information Die deutschen Sturmgeschütze 1935-1945 . Wolfgang Fleischer. 1996, Podzun-Pallas. beschrijving met heel veel foto's van de Duitse Sturmgeschütze uit de Tweede Wereldoorlog. Duitstalig. Hard Cover - 160 pages. €  15,00
More Info
S19683  Click for more information Massacre of the Innocents - The Crofton Diaries Ypres 1914-1915. Gavin Roynon. 2004, Sutton Publishing. Sir Morgan Crofton, een cavalrie officier bij de 2nd Life Guards, hield een dagboek bij van zijn ervaringen aan het front van oktober 1914 tot juni 1915. Als veteraan van de Boerenoorlog maakte hij de slag bij Ieper mee. In dit boek zijn ervaringen. Engelstalig. Hard Cover - 286 pages. €  16,00
More Info
S19812  Click for more information De Meelstreep - Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Martin Bossenbroek. 2001, Uitgeverij Bert Bakker. De Meelstreep is het verhaal van de terugkeer en opvang van die Nederlanders in een naoorlogse samenleving die in het teken staat van chaos, schaarste en vernieling. Met behulp van een overvloed aan nieuwe historische gegevens, geheime beleidsstukken, vertrouwelijke rapporten, onthullende reportages en aangrijpende getuigenissen, worden de diepe kloven in kaart gebracht die de Tweede Wereldoorlog heeft geslagen in de Nederlandse samenleving: de persoonlijke verliezen, de psychische ontreddering, het materiële onrecht en het wederzijds onbegrip. Nederlandstalig. Hard Cover - 688 pages. €  20,00
More Info
S20567  Click for more information Onder de vlag van het Zweedse Rode Kruis - Een medisch-historische studie naar aspecten van internationale bescherming, hulp- en zorgverlening aan Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap van 1940 tot 1945. D.J. Smit. 1996, Eigen uitgave. Dit is geschreven als proefschrift en behandeld de ervaringen en de hulp en verzorging van Nederlanders in Duitse krijgsgevangenkampen in de jaren 1940-1945. Nederlandstalig. Soft Cover - 226 pages. €  25,00
More Info
S21094  Click for more information Wat is fout? - Mijn Amsterdamse jeugdjaren, vol herinneringen en het leven met een duister geheim (1941-1962). Pakhan. 2009, Giga Boek. Dit boek, met een voorwoord van het Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie, gaat over het opgroeien met een vader die door zijn NSB-lidmaatschap en de Arbeidsdienst “fout” was. Maar wat is “fout”, vraagt schrijver Pakhan zich af in zijn poging te begrijpen hoe zijn vader destijds tot zijn verkeerde beslissingen kwam. “Door deze persoonlijke verhalen krijgen we inzicht in de manier waarop kinderen na de Tweede Wereldoorlog zijn omgegaan met de gevolgen van beslissingen van hun ouders. Zo leren we ook hoe we nu zouden moeten reageren op zaken waarop we geen invloed hebben maar waarvan we wel de consequenties moeten dragen. Het fenomeen “foute ouders” is immers van alle tijden.”. Nederlandstalig. Soft Cover - 120 pages. €  14,50
More Info
S23879  De Slag om Arnhem september 1944 - Een Historisch Beeldverhaal. Hennie Vaessen. 2011, Palikaanpers. Het verhaal van de Slag om Arnhem uitgevoerd als stripboek. Deel 1: De Brug. Voor de liefhebbers leuk om te lezen. Nederlandstalig. Hard Cover . €  16,00
More Info
S24052  Click for more information German Order of Battle 1944 - The regiments, formations and units of the German Ground Forces. Ian V. Hogg. 1975, Book Club. Volledige opstelling van het Duitse leger in 1944. Lijst met alle generaals en hun standplaats. Geen stofomslag. Engelstalig. Hard Cover . €  15,00
More Info
S25381  Click for more information Codes Ciphers & Other Cryptic & Clandestine Communications - Making & Braking secret messages from hieroglyphs to the internet. Fred B. Wrixon. 1998, Black Dog & Leventhal Publishers. Mooi boek over coderen en decoderen door de eeuwen heen. Engelstalig. Hard Cover - 704 pages. €  15,00
More Info
S25657  Click for more information Battlefields of the First World War - A Traveller's Guide. Tonie and Valmai Holt. 1993, Pavilion. In dit boek wordt een verslag gegeven van alle bekende slagen uit de Eerste Wereldoorlog en wordt aangegeven wat er nog is te zien. Voorzien van kaarten. Engelstalig. Soft Cover - 185 pages. €  16,50
More Info
S25727  Click for more information De oogst van tien jaar - The Harvest of ten years. W.J.M. Duyts/A. Groeneweg. 1988, Airborne Museum. Dit boek bevat een keuze uit dagboeken en foto's betreffende de slag om Arnhem. Het is uitgegeven ter gelegenheid van de tienjarige vestiging van het Airborne Museum in Huize hartenstein in Oosterbeek. Nederlands/Engelstalig. Hard Cover - 221 pages. €  20,00
More Info
S25805  Van Werf tot facilitair complex - 350 jaar marinegeschiedenis op Kattenburg. Alan Lemmers. 2005, NIMH. Op 28 september 1655 werd de eerste steen gelegd van het Zeemagazijn te Amsterdam: het startschot voor 350 jaar marinegeschiedenis op het Amsterdamse eiland Kattenburg. Op de marinewerf die naast het Zeemagazijn verees, de grootste in het land, werden 260 jaar lang oorlogsschepen gebouwd, van de houten linieschepen voor De Ruyter en Tromp tot de pantserdekschepen van Koningin Wilhelmina. Na de sluiting van de werf in 1915 bleef het terrein als marine-etablissement belangrijk zowel voor de stad als voor de vloot:als centraal steunpunt voor allerlei diensten van de marineen als enclave van de Koninklijke Marine en de krijgsmacht in de hoofdstad. Eeuwenlang stond het terrein zo symbool voor de band van Amsterdam met het krijgsbedrijf op zee. Nederlandstalig. Hard Cover - 198 pages. €  18,50
More Info
S26805  Click for more information Van Inval tot Capitulatie - De meidagen van 1940. Klaas Kornaat. 1990, De Bataafsche Leeuw. Dit boek bevat naast een inleidend historisch overzicht een grote hoeveelheid uniek beeldmateriaal, dat een nauwkeurig verslag geeft van de gebeurtenissen tijdens die bewogen dagen. De nadruk ligt op de militaire confrontatie tussen het Nederlandse en Duitse leger, waarbij wordt ingegaan op strategie en bewapening aan beide kanten. Aan de hand van overzichtelijke kaarten en deels niet eerder gepubliceerde foto's en documenten worden de oorlogshandelingen in de verschillende delen van het land in beeld gebracht. Nederlandstalig. Soft Cover - 80 pages. €  17,50
More Info
S28046  Click for more information Album Hotchkiss . P. Fouquet-Hatevilain. 1995, EPA Editions. Schitterend en zeldzaam boek over Hoychkiss auto's. Voorzien van veel foto's waarvan een deel in kleur. Franstalig. Hard Cover - 192 pages. €  40,00
More Info
S28435  Click for more information Die Nacht, als die Flut kam - Die Bombardierung der Edertalsperre 1943. 2003, Wartberg Verlag. Dit boek beschrijft de gevolgen van de aanval van 617 squadron RAF op de edertalsperre in mei 1943. Lees over de gevolgen van de doorbrak van de dam, voorzien van vele foto's. Duitstalig. Hard Cover - 48 pages. €  15,00
More Info
S29523  Click for more information 7 dagen Rotterdam . G. van Veldhuizen. 1940, G.F. Callenbach N.V.. De auteur was predikant in Rotterdam en verteld in dit boek van zijn lotgevallen als geestelijk tijdens de strijd in Rotterdam- en tijdens het vernietigende bombardement in de meidagen van 1940. Nederlandstalig. Hard Cover - 194 pages. €  10,00
More Info
S29533  Click for more information Lancaster to Berlin . Walter R. Thompson. 1987, Goodall Publications Ltd. Dit boek verteld over het RAF offensief tegen Berlijn. De auteur nam daar zelf als piloot aan deel. Hij voltooide twee operationele tours bij 106 en 83 (Pathfinder) squadron. Hij ontvong het DFC met Bar. Engelstalig. Soft Cover - 242 pages. €  6,50
More Info
S29534  Click for more information The Mighty Eight - The Air War as told by the men who fought it. Gerald Astor. 1997, Dell Publishing. Dit boek beschrijft de inzet van de Amerikanen in de Tweede Wereldoorlog vanaf Engels grondgebied. Een hele nieuwe generatie van vliegtuigen en bemanningen stroomden toen Europa binnen in de strijd tegen Nazi-Duitsland. Engelstalig. Soft Cover - 545 pages. €  6,50
More Info
S29535  Click for more information The Official Pictorial History of the Army Air Forces . Historical Office of the Army Air Forces. 1979, Arno. Dit boek behandeld de Amerikaanse Leger Luchtmacht zoals de voormalige naam was. De geschiedenis van oprichting en verdere ontwikkeling. Ook wprden alle afzonderlijk luchtmachten op de diverse continenten besproken. Veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 213 pages. €  15,00
More Info
S29537  Click for more information The SS - Alibi of a Nation 1922-1945. Gerald Reitlinger. 1956, Heinemann. Voor de eerste keer wordt in dit boek de complete geschiedenis van de SS beschreven. Het boek is gebaseerd op originele Duitse documenten waaronder de inbeslaggenomen stukken van de SS-leiding. Een schokkend verhaal. Engelstalig. Hard Cover - 502 pages. €  15,00
More Info
S29540  Click for more information Target America - Hitler's plan to attack the United States. James P. Duffy. 2006, The Lyons Press. In dit boek beschrijft de auteur de plannen die Hitler had om Amerika aan te vallen nadat hij de totale heerschappij in Europa had veroverd. Er is bekend dat er een plan was om wereldwijd lange afstands bommenwerpers in te zetten. Lees dit wonderlijke verhaal in dit boek. Engelstalig. Soft Cover - 178 pages. €  15,00
More Info
S29544  Click for more information Lost Victories - The War Memoires of Hitler's Most Briljant General. Erich von Manstein. 2004, Zenith Press. Dit zijn de memoires van Veldmaarschalk Erich von Manstein. Hij werd geboren in 1887. In 1939 bij de invasie van Polen was hij chef-staf van de legergroep van von Rundstedt. Gedurende de invasie van Frankrijk in 1940 was hij commandant van een Infanteriekorps. Tijdens de aanval op Rusland in 1941 was hij commandant van een Pantserkorps. In 1942 werd hij Veldmaarschalk en werd bevelhebber van Legergroep Zuid. In maart 1944 werd hij door Hitler onslagen en zat de rest van de oorlog uit als gepensioneerde. Engelstalig. Soft Cover - 574 pages. €  18,50
More Info
S29551  Click for more information Automatische Legergeweren Encyclopedie . A.E. Hartink. 2002, R & B. Deze wapenencyclopedie over militaire geweren en machinepistolen is speciaal samengesteld voor wapenliefhebbers, wapenbezitters, wapenverzamelaars en overheidsdiensten. U vindt dit boek een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van het vuurwapen een uitgebreide beschrijving van de wapenterminologie, uitvoerige technische informatie over wapentechnologie en wapen systemen van legergeweren en machinepistolen, informatie over wapenfabrikanten en wapenmerken, alfabetische informatie over moderne 20ste eeuw en de komende generatie legerwapens voor de 21ste eeuw, een duidelijk overzicht van munitie voor legergeweren een uitgebreid register waarmee u bepaalde wapens snel kunt opzoeken, vele internetadressen voor specifieke informatie. Nederlandstalig. Hard Cover - 319 pages. €  25,00
More Info
S29555  Click for more information War at Sea 1939-1945 . John Hamilton. 1986, Blandford Press. Schitterend boek over de oorlog ter zee op alle fronten. Het hele boek is voorzien van hele mooie kleurentekeningen van oorlogssituaties. Bladzijde 1 - 12 hebben aan de onderzijde enkele beschadigingen. Engelstalig. Hard Cover - 272 pages. €  17,50
More Info
S29556  Click for more information Firing Line . Richard Holmes. 1985, Jonathan Cape. Dit is brede en krachtige over militaire ervaringen, Het boek probeert de aard van oorlog te vatten. Het is gebaseerd op schriftelijke verslagen over oorlog, uit Korea, Vietnam, de Falklandlanden en de Arabisch-Israëlische conflicten. Het geeft een verbazingwekkend beeld van de strijd. Het onthult de vernedering van basistraining, de angst van de soldaat, het concurrerende effect van persoonlijk leiderschap, de drang naar seks en het elixer van kameraadschap. Engelstalig. Hard Cover - 436 pages. €  14,50
More Info
S29562  Click for more information Gedenkschrift Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1830-1950 . Diversen. 1990, Stichting herdenking KNIL. Veertig jaar na de opheffing van het Kon. Ned.-Indisch Leger (KNIL) en t.g.v. de onthulling van een KNIL-monument in Arnhem, verscheen dit gedenkboek, waarin 6 oud-KNIL-militairen, die al eerder regelmatig over het KNIL schreven, in 20 korte hoofdstukken, met veel foto's versierd, allerlei aspecten van de KNIL-geschiedenis behandelen. Ontstaan, werkwijze, organisatie, acties, de strijd tegen Japan (1941-42), internering (1942-45), heroprichting en strijd tegen de Indonesische nationalisten (1945-49) en opheffing (1950), met alle rechtspositionele gevolgen, alsook ij belangrijke commandanten, krijgen aandacht. Nederlandstalig. Hard Cover - 96 pages. €  14,50
More Info
S29563  Codebreakers - The inside story of Bletchley Park. F.H. Hinsley/Alan Stripp. 1993, Oxford University Press. Dit boek is een authentieke weergave van het dagelijks leven en werken in het cryptoanalytische hoofdkwartier in Bleychley Park, het meest succesvolle inlichtingen bureau ter wereld. Voor het eert hebben mannen en vrouwen die er werkten tijdens de oorlog hun herinneringen aan het papier laten toevertrouwen. Ze vertellen over hun recrutering en training, hun gevoelens en activiteiten, en hun successen en mislukkingen in het top-secret bedrijf. Zeer interessant boek. Engelstalig. Hard Cover - 321 pages. €  27,50
More Info
S29565  Click for more information The European Theater - The War against Germany: Europe and Adjacent Areas. Diversen. 1995, The National Historical Society. Schitterend fotoboek met begeleidende teksten over de inzet van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa in de strijd tegen de Duitsers. Eerder uitgegevn in 1951. Engelstalig. Hard Cover - 448 pages. €  22,50
More Info
S29568  Click for more information Thunder & Lightning - The RAF in the Gulf. Charles Allen. 1991, Warner Books. Dit boek gaat over de inzet van de Britse Royal Air Force tijdens de Golfoorlog in 1990/1991. Het boek is gebaseerd op interviews met zo'n 150 leden van de RAF die operationeel werden ingezet. Engelstalig. Soft Cover - 240 pages. €  8,50
More Info
S29569  Click for more information Viper Pilot - A Memoir of Air Combat. Dan Hampton. 2012, William Morrow. Meer dan 20 jaar was de auteur, een Lkol bij de USAF, leider van de Wild Weasels en maakte 608 operatione uren in gevechtsvluchten met de F-16 Fighting Falcon. Hij behoorde tot de voorhoede bij de invasie van Irak in 2003 en leidde de eerste gevechtsvliegtuigen in de aanval op Bagdad. Interessant boek. Engelstalig. Soft Cover - 345 pages. €  12,50
More Info
S29570  Click for more information D-Day as they saw it . John E. Lewis. 2004, Robinson. In dit boek persoonlijke verhalen van Geallieerde militairen die deelnamen aan D-Day. Een menselijke kijk op de invasie. Engelstalig. Soft Cover - 314 pages. €  13,50
More Info
S29571  Click for more information D-Day - Normandië 6 juni 1944. Warren Tute/John Costello/Terry Hughes. 1975, van Holkema & Warendorf. D-Day, een militaire codenaam uit de Tweede Wereldoorlog die tot een begrip werd en dat - na drie decennie - nog is: de Geallieerde invasie in Normandië, juni 1944. Dit immense gebeuren - voor het onder Nazi-juk zuchtende Europa de dageraad van de vrijheid - wordt in dit magnifieke, van oorsprong Engelse werk, dat het karakter draagt van een documentaire, boeiend vorm gegeven - vanaf het aanvalsplan tot de bevrijding van Parijs. De bondige tekst wordt gevisualiseerd door interessant en uitgebreid fotomateriaal, zowel in zwart-wit als kleur, waarvan een deel hier voor het eerst wordt gereproduceerd. Diverse instructieve kaarten en situatietekeningen, alsmede een register completeren het geheel. Nederlandstalig. Hard Cover - 256 pages. €  10,00
More Info
S29580  Click for more information Rad- und Halbkettenfahrzeuge 1939-1945 - Typenkompass: Panzer der Wehrmacht. Alexander lüdeke. 2009, Motorbuch Verlag. In dit boek worden alle wiel- en halfketting voertuigen van de Duitse Wehrmacht in de periode 1939-1945 besproken. Van alle voertuigen een foto en/of kleurentekening. Duitstalig. Soft Cover - 128 pages. €  12,00
More Info
S29581  Click for more information By the seat of your pants! - Basic training of RAF Pilots in Rhodesia, canada, South Africa & USA during WW2. Hugh Morgan. 1990, Newton. Dit boek beschrijft de basis opleidingen van RAF piloten in de Tweede Wereldoorlog zoals deze werden gegeven in trainingscentra in Rhodesië, Canada, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. Boek is voorzien van opdracht en handtekening van de auteur. Engelstalig. Hard Cover - 202 pages. €  16,50
More Info
S29582  Click for more information Jagdflieger . A.W. Woroshejkin. 1961, Militärverlag der Dutschen Demokratischen Republik. Deze twee boeken beschrijven de strijd van de Russische Jachtvliegers in de periode 1939-1945. De auteur was zelf jachtvlieger. Zeldzaam onderwerp, er wordt niet veel over de Russen geschreven. Duitstalig. Hard Cover - 704 pages. €  16,50
More Info
S29583  Click for more information In letzter Stunde - Verschwörung der Jagdflieger. Johannes Steinhoff. 1974, List Verlag. Een dramatisch hoofdstuk uit de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog: Göring, de persoon die verantwoordelijk was voor het mislukken van de luchtverdediging boven het Reich, moest worden afgezet, er ontstond een nieuw gevechtsconcept voor het beperken en misschien zelfs stoppen van de bombardementen op de burgerbevolking. Centraal in deze strategie stond de straaljager Me 262, toen het snelste vliegtuig ter wereld. Maar de samenzwering van jachtpiloten, in dit boek verteld door een van de belangrijkste deelnemers, mislukt. Unieke foto's geven gebeurtenissen weer en maken het boek tot een unieke getuigenis van de hedendaagse geschiedenis. Duitstalig. Hard Cover - 287 pages. €  15,00
More Info
S29587  Click for more information Die 8,8 Flak im Erdkampf-Einsatz . Janusz Piekalkiewickz. 1999, Motorbuch Verlag. Dit boek beschrijft de inzet van het 8,8 cm luchtafweerkanon tegen gronddoelen op alle fronten. Veel fotomateriaal. Duitstalig. Hard Cover - 191 pages. €  16,00
More Info
S29591  Click for more information Marseille Star of Africa . Heinz Joachim Nowarra. 1968, JWC Publications. Boek over de Duitse vliegeraas Hans-Joachim Marseille die boven de woestijn tot ongekende hoogte uitgroeide. Voorzien van veel foto's, waarvan een deel in kleur. Engelstalig. Soft Cover . €  10,00
More Info
S29592  Click for more information Heinkel He119 - Luftfahrt Report Typenblätter zur Luftfahrtgeschichte. 1993, Deutsche Studienbüro für Luftfahrt. Blad waarin het Duitse jachtvliegtuig Heinkel He119 uitvoerig wordt beschreven. Met veel foto's en tekeningen. Duitstalig. Soft Cover - 32 pages. €  8,50
More Info
S29617  Click for more information Hitlers brieven en notities - Zijn wereldbeeld in handgeschreven documenten. Werner Maser. 2004, Uitgeverij Aspekt. De zwarte periode van Hitler-Duitsland blijft intrigeren. De boekenstroom gaan ook onverminderd door. Maar juist tussen al die publicaties zoeken we naar authentiek materiaal. Als geen ander heet Maser toegang tot deze privé-bronnen van de leider van het Derde Rijk. Deze geschriften tonen de werkelijke Hitler, los van het propagandabeleid dat minister Goebbels van hem schetste. Het boek is dan ook een belangrijk standaardwerk voor de liefhebbers van geschiedenis. Nederlandstalig. Soft Cover - 384 pages. €  15,00
More Info
S29618  Click for more information Heldhaftige missies in WOII - 30 Heldhaftige verhalen die het verloop van WOII hebben bepaald. Peter Jacobs. 2016, Karakter Uitgevers. Britse commando's, gevechtspiloten en mariniers hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog een groot aantal heldhaftige raids uitgevoerd; op het land, ter zee en in de lucht. Dappere acties als de overval op Rommel, de verrichtingen van de Cockleshell Heroes, de Dam Busters en het tot zinken brengen van de Bismarck zijn dan ook legendes geworden.Uiteraard waren niet alle missies een overweldigend succes: sommige gingen desastreus mis maar de mannen die deze missies uitvoerden, deden dit met buitengewone moed en het besef dat ze het mogelijk niet zouden overleven.Peter Jacobs beschrijft op aangrijpende wijze een aantal van de heldhaftigste missies die tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonde: de mislukte raid op Dieppe, de amfibische aanval op het droogdok bij St Nazaire, de parachutisten die de radarinstallatie bij Bruneval ontmantelden en later de Pegasusbrug veroverden om de weg voor D-Day vrij te maken, en de aanval van RAF Mosquito's op de gevangenis van Amiens om leden van het Franse verzet te bevrijden. Nederlandstalig. Soft Cover - 303 pages. €  14,50
More Info
S29621  Click for more information Flugzeuge und Luftschiffe der Deutschen Marine 1910-1941 - Waffen Arsenal Special band S-23. Joachim Dressel/Manfred Griehl. 1992, Podzun-Pallas Verlag. Mooi fotoboek met veel begeleidende teksten over vliegtuigen en Luchtschepen van de Duitse Marine in de jaren 1910-1945. Duitstalig. Soft Cover - 52 pages. €  7,50
More Info
S29622  Click for more information Deutsche Hubschrauber vor 1945 - Waffen Arsenal Band 128. Joachim Dressel/Manfred Griehl. 1991, Podzun-Pallas Verlag. Mooi fotoboek met veel begeleidende teksten over Duitse Helicopters voor 1945. Duitstalig. Soft Cover - 48 pages. €  7,50
More Info
S29623  Click for more information Deutsche Fernkampfflugzeuge der Luftwaffe - Waffen Arsenal Band 139. Joachim Dressel/Manfred Griehl. 1993, Podzun-Pallas Verlag. Mooi fotoboek met veel begeleidende teksten over Duitse Lange Afstand Gevechtsvliegtuigen zoals de Do19, Fw200, He177, He274, Ju89, Ju290, Me264 etc.. Duitstalig. Soft Cover - 48 pages. €  7,50
More Info
S29624  Click for more information See-Mehrzeckflugzeug Arado Ar196 - Waffen Arsenal Band 126. Hans-Peter Dabrowski/Volker Koos. 1990, Podzun-Pallas Verlag. Mooi fotoboek met veel begeleidende teksten over het Duitse watervliegtuig Arado Ar196. Duitstalig. Soft Cover - 48 pages. €  7,50
More Info
S29626  Click for more information Heinkel 115 - Waffen Arsenal Band 143. Hans-Peter Dabrowski. 1993, Podzun-Pallas Verlag. Mooi fotoboek met veel begeleidende teksten over het Duitse watervliegtuig Heinkel 115. Duitstalig. Soft Cover - 48 pages. €  7,50
More Info
S29627  Click for more information Die Mig-29 in der Bundeswehr - Waffen Arsenal Band 141. Wilfried Kopenhagen. 1993, Podzun-Pallas Verlag. Mooi fotoboek met veel begeleidende teksten overde inzet van de Mig-29 bij de Duitse Luchtmacht. Duitstalig. Soft Cover - 48 pages. €  7,50
More Info
S29628  Click for more information Mistel - Waffen Arsenal Sonder band S-27. Hans Peter Dabrowski. 1993, Podzun-Pallas Verlag. Mooi fotoboek met veel begeleidende teksten over de Mistel combinatie tot 1945. Duitstalig. Soft Cover - 52 pages. €  7,50
More Info
S29629  Click for more information Flugzeugträger "Graf zeppelin" - Marine Arsenal Special band 1. Siegfried Breyer. 1994, Podzun-Pallas Verlag. Mooi fotoboek met veel begeleidende teksten en tekeningen over de Graf Zeppelin, het beoogde vliegdekschip van de Kriegsmarine in de Tweede Wereldoorlog. Duitstalig. Soft Cover - 48 pages. €  7,50
More Info
S29634  Click for more information De Boerenoorlog . Martin Bossenbroek. 2013, Atahaneum. In het boek 'De Boerenoorlog' kijkt Martin Bossenbroek terug op de oorlog die Zuid-Afrika verscheurde. De Boerenoorlog (1899-1902), oorsprong van de apartheid, eerste mediaoorlog, voorproefje van de Eerste én de Tweede Wereldoorlog, behoort tot de meest intrigerende conflicten in de moderne geschiedenis. Het verschil in status tussen supermacht Groot- Brittannië en de twee nietige Boerenrepublieken Transvaal en Oranje Vrijstaat, bewoond door afstammelingen van Nederlandse kolonisten, was bizar groot. Toch moesten de Britten heel ver gaan om de oorlog te winnen. Niet eerder werd de Boerenoorlog zo compleet en zo beeldend beschreven als in het boek 'De Boerenoorlog' van Martin Bossenbroek. Nederlandstalig. Soft Cover - 613 pages. €  15,00
More Info
S29635  Click for more information De Heren worden bedankt - Met het vergeten leger in Indië, 1949-1950. Ant. P. de Graaff. 1990, Uitgeverij van Wijnen. Na de Japanse capitulatie (aug. 1945) probeerde Nederland zijn koloniale gezag te herstellen tegenover de meteen uitgeroepen Indonesische Republiek. Pas in dec. 1949 werd die onafhankelijkheid erkend, onder zware internationale druk, na 2 militaire acties en een verbeten guerrilla, die 2500 Nederlandse militairen het leven kostte. De schrijver ging in 1949 als sergeant-gewondenverzorger naar Indonesië. Zijn bataljon wordt ingezet op Midden-Java waar het angstig opgesloten zit in enkele grote plaatsen omringd door ongrijpbare guerrilla's. Op basis van zijn dagboek beschrijft De Graaff het dagelijkse soldatenleven: acties, konvooien, slachtoffers en na de wapenstilstand (aug. 1949) het lange wachten tot de repatriëring in sept. 1950. Een helder, redelijk afgewogen boek, dat met vele soortgelijke uitgaven bijdraagt tot een juist beeld van de ingrijpende ervaringen van tienduizenden jonge Nederlanders in een koloniale oorlog. Nederlandstalig. Soft Cover - 176 pages. €  12,50
More Info
S7707  Click for more information Het web van de Mossad - Onthullingen van een Israëlisch geheim agent. Claire Hoy.Victor Ostrovsky. 1991, M & P. De Mossad - de Israëlische geheime dienst - rekruteerde de nog jonge Victor Ostrovsky en leidde hem op tot 'case officer', een hoge post binnen de relatief kleine spionagedienst zodat hij toegang kreeg tot alle geheime informatie. Vermakelijk zijn de anekdotes die hij weet aan te halen over hun tests in de jaren durende opleiding en sensationeel zijn de verhalen over de geplande aanslag op Golda Meir en het relaas van de terrorist Carlos. Het boek wordt besloten met interessante bijlagen over de structuur en de werkwijze van de Mossad. Dit is een werk dat zeker zijn plaats verdient in de snel ruimer wordende bibliotheek van en over spionnen. Nederlandstalig. Soft Cover - 366 pages. €  8,00
More Info
S13725  Click for more information Wilhelmina in Londen 1940-1945 - Documenten van een regering in ballingschap. Gijs van der Ham. 1981, Uitgeverij J.H. Gottmer. Beschrijving van het verblijf van Koningin Wilhelmina in Londen gedurende de jaren 1940-1945. Veel foto's en documenten. Boek is gebaseerd op een tentoonstelling die in 1980 in het Rijksmuseum in Amsterdam is gehouden. Nederlandstalig. Soft Cover - 136 pages. €  12,50
More Info
S15294  Click for more information Mijn Indische Mariniersjaren . G.J.M. Hoogh. Uitgevrij Liberty. Het verhaal van de Mariniers in Nederlands-Indië opgetekend naar de herinneringen van oud Marinier B.J. van Gils. Nederlandstalig. Met handtekening van de auteur. Soft Cover - 380 pages. €  15,00
More Info
S16767  Click for more information Die Rote Kapelle - De geschiedenis van Het Rode Orkest de spionage-organisatie die een beslissende rol speelde in de nederlaag van nazi-Duitsland. Gilles Perrault. 1973, Torenboek. Dit is het verhaal van een Russische spionage organisatie in Nazi-Duitsland, gedurende de Tweede Wereldoorlog. De auteur heeft gesprekken gevoerd met leden van de organisatie en van de Abwehr, daarnaast heeft hij drie jaar door Europa gereist om alle informatie boven water te krijgen. Nederlandstalig. Soft Cover - 414 pages. €  5,00
More Info
S16889  Click for more information Het 40-45 boek - Fotocollectie Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Eric Somers/René Kok. 2002, Waanders Uitgevers. Deze 500 zwartwitte foto's over de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) zijn chronologisch geordend naar 10 thema's: strijd, dagelijks leven, collaboratie, burgerslachtoffers, overwinning, nederlaag, verzet en terreur, vervolgden, kinderen, kopstukken. Boven iedere foto staan plaats/datum van het gefotografeerde, eronder steeds een informatief bijschrift van 7-9 regels en indien beschikbaar de naam van de maker/eigenaar. De nadruk ligt op Nederland, waarbij ons land in de grotere context van de geallieerde oorlogvoering wordt gezet en er aandacht is voor tegenstanders Duitsland en Japan. De foto's zijn een goede selectie uit het beeldarchief van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Beide historici geven in het verzorgd uitgegeven, maar nogal kleine boek (13x17 cm.) vooral een goede, genuanceerde indruk van de gevolgen van het verloop van de oorlog voor de bevolking, ook bij de tegenstanders. Er zijn bekende en onbekende foto's, heel dramatische en ook huiselijke. De bijschriften zijn over het geheel genomen vrij goed. Nederlandstalig. HV - 512 pages. €  14,00
More Info
S17375  Click for more information Guide des Musees, cimetieres et sites Militaires en Belgique et au Luxembourg . Jacky G. Delannoy. 2002, Editions Rodbergg. Gids voor militaire musea en begraafplaatsen in België en Luxemburg. Frans/Duits/Engels/Nederlandstalig. Soft Cover - 170 pages. €  9,50
More Info
S17721  Click for more information 1945 - Biografie van een jaar. Ian Buruma. 2013, Atlas Contact. Van jongs af aan hoorde Ian Buruma de verhalen van zijn vader over `de oorlog . Er waren ernstiger verhalen, al was het zijne erg genoeg. Hij zat ondergedoken, werd opgepakt, tewerkgesteld in Berlijn, overleefde bombardementen en ontsnapte aan de hongerdood. Maar wat Buruma het meest intrigeerde: na de oorlog pro­ beerde zijn vader met vele anderen zijn leven voort te zetten alsof er niets was gebeurd. Hij vroeg zich af: wat gebeurde er precies vlak na de meest verwoestende oorlog in de geschiedenis? Hoe richtte de wereld zich op uit de puinhopen? In een mozaïek van persoonlijke verhalen, brieven, dagboeken en films geeft Buruma een schets van de onmiddellijke nasleep van de oorlog, in Europa, Amerika, Azië en de Sovjet­Unie. Nederlandstalig. Soft Cover - 400 pages. €  12,50
More Info
S18773  Click for more information I was a stranger - His famous wartime memoir. General Sir Jon Heckett. 1988, The Hogarth Press. Dit is het verhaal van Generaar Sir John Hackett, een van de cammandanten tijdens de slag om Arnhem. Hij raakte gewond en bleef achter nadat de Airbornes terugtrokken. Hij is later ontsnapt via een ontsnappingsroute in de Biesbosch. Engelstalig. Soft Cover - 223 pages. €  7,50
More Info
S20134  Click for more information Ver van het Vaderland . 1948, Uitgevers Rotterdam. Boek aangeboden aan allen die "Ver van het Vaderland" hun plicht ervullen ter gelegenheid van het 50 jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1948. Het betreft foto's van personen en gebeurtenissen uit de oorlog met begeleidende tekst. Nederlandstalig. Soft Cover . €  10,00
More Info
S20758  Click for more information Slaven van de bezetter - De Friese dwangarbeiders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Jasper Keizer. 1996, Uitgeverij/drukkerij van der Eems. In dit boek de geschiedenis van dwangarbeiders uit Friesland bij hun tewerkstelling in Duitsland. Nederlandstalig. Hard Cover - 214 pages. €  15,00
More Info
S20963  Click for more information Onderweg - Een eeuw personen- en goederenvervoer in Nederland. J.M. Fuchs. 1981, KNVTO. In dit boek wordt teruggekeken op een eeuw personen- en goederenvervoer in Nederland, met veel foto's. Nederlandstalig. Hard Cover - 233 pages. €  15,00
More Info
S21283  Click for more information Zij komen … - Dolle dinsdag 5 september 1944 - Bevrijding mei 1945. Ans van der Heide-Kort. 1989, Uitgeverij Zevenster. Dolle Dinsdag 5 september 1944 - Bevrijding mei 1945. Tussen deze data werd het Nederlandse volk geconfronteerd met angst en verwachting, hoop en wanhoop, honger, dorst, armoede en ellende, zoals het die in de vier afgelopen oorlogsjaren niet had gekend. Het gerucht (van wie, van waar?) 'Zij (de Amerikanen) komen...' deed de bijna uitgebluste vlam van de hoop, ooit nog eens verlost te worden van de gehate Duitse bezetters en hun 'Nederlandse' geestverwanten, weer fel oplaaien. Hoe dieper was de teleurstelling, de opnieuw wegvretende wanhoop, toen het slechts 'n gerucht bleek. Als het volk toen had geweten, welke zee van misère, welke poel van ellende het nog te wachten stond.... Nederlandstalig. Soft Cover - 184 pages. €  6,50
More Info
S22816  Click for more information Dubbele Tongen en giftige pennen - Het verhaal van een NSB-kind. Frans van Hoof. 1997, Van Reemst Uitgeverij. Niets lijkt de zeventienjarige Henri van Hoof in 1931 in de weg te staan. In dat jaar wordt hij in Washington uitgeroepen tot Wereldkampioen Voordrachtskunst. Gelauwerd door president Hoover en voorzien van een correspondentschap voor de Washington Post ligt een glansrijke carrière aan zijn voeten. Het zou allemaal anders lopen... Ruim vijftig jaar later schrijft zijn oudste zoon Frans van Hoof (1941) hoe Henri zijn talenten verkwanselde en welke gevolgen dit had voor zijn gezin. In 194O werd Van Hoof lid van de NSB en trad hij in dienst van de AVRO. Gedurende de oorlogsjaren klom hij op tot hoofd Dramaturgie en was hij verantwoordelijk voor de luisterspelen van de Nederlandse Omroep. Daarnaast schreef hij diverse nazigezinde artikelen voor Wij van de Omroep, Echo en Fotonieuws. Vanaf 1944 was Van Hoof werkzaam als SS-oorlogsverslaggever. Na de oorlog werd hij veroordeeld tot zeven jaar werkkamp. De auteur heeft gebruik gemaakt van de bronnen van zijn vader. Nederlandstalig. Soft Cover - 256 pages. €  12,50
More Info
S25887  Click for more information Die letzten Notizen von Martin Bormann - Ein Dokument iund sein Verfasser. Lew Besymenski. 1974, Deutsche Verlags- Anstalt. Dagboek van Martin Bormann over de laatste dagen van het Drrde Rijk wat de Russen bij de intocht in Berlijn in handen viel. Duitstalig. Hard Cover - 345 pages. €  7,50
More Info
S29538  Click for more information The De Havilland Mosquito . M.J. Hardy. 1977, David & Charles. Dit boek beschrijft de ontwikkeling bouw en inzet van de De Havilland Mosquito. Voorzien van veel foto's en tekeningen. Engelstalig. Hard Cover - 128 pages. €  13,50
More Info
S29572  Click for more information Douglas DC-3 Dakota - Super Profile. M.J. Hooks. 1985, Haynes. Boek over de DC-3 Dakota en al zijn varianten, zowel militair als civiel. Veel foto's. Engelstalig. Hard Cover - 56 pages. €  9,50
More Info
S5321  Click for more information Spionage contra spionage . Oreste Pinto. Scheltens & Giltay. Oreste Pinto, de "Spycatcher", beroemd door zijn werk in dienst van de contra-inlichtingendienst, werd door generaal Eisenhower beschouwd als de grootste expert op dit gebied. Oreste Pinto werd in 1890 in Nederland geboren en overleed te Londen in 1961. Gedurende zijn gehele carrière is hij Nederlands onderdaan gebleven. Te Parijs studeerde hij filologie, en in die tijd was hij vermaard als amateur-bokser. Reeds vóór het behalen van zijn graad voerde hij geheime opdrachten uit voor het "Deuxième Bureau". Gedurende de Eerste Wereldoorlog spioneerde hij in Duitsland waarbij hij door een overhaaste vlucht over de grens ternauwernood zijn leven wist te redden. Tijdens de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog ontmaskerde hij een groot aantal Duitse agenten die in gezelschap van refugiés vanaf het vaste land Groot-Brittannië wisten te bereiken. Na de invasie in Normandië ging hij over naar de Nederlandse Inlichtingendienst. Hij wees de Nederlander Lindemans (King Kong) aan als de verrader van Arnhem, een onderwerp waarover veel onenigheid heerst. Pinto was de grote tegenspeler van figuren als Schreieder, Giskes en Kiesewetter in het "England-Spiel". In zijn memoires, die oorspronkelijk in het Engels verschenen, analyseert en beschrijft hij op haarscherpe wijze de zeer uiteenlopende karakters van de personen die hij ondervroeg, om uit te maken of hij te doen had met een spion of een contraspion, een held of een verrader. Ten aanzien van de problemen op het gebied van de spionage die nu en in de toekomst onder ogen moeten worden gezien , trekt Pinto belangrijke, gezonde conclusies. Nederlandstalig. Hard Cover - 389 pages. €  5,00
More Info
S7151  Click for more information Voor koningin en vaderland - Dienstplicht door de jaren heen. Aad Jongbloed. 1996, Alpha. Met de afschaffing van de militaire dienstplicht in 1996 komt een einde aan een roemruchte periode. Vol goede moed of met gepaste tegenzin begaven zich vanaf'1813 generaties mannen naar de kazerne. Anekdotes, liedjes, afkeurtrucs, soldatentaal, krijgstucht, vrouwen in het leger en weigeryups; Voor koning(in) en vaderland belicht talloze aspecten die van de dienstplicht (of juist het ontduiken daarvan) een onvergetelijke tijd maakten. De uitgave gaat bovendien nader in op belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis, waaronder bezuinigingen, de muiterij op de Zeven Provinciën en de invoering van de lange haardracht. Ook de inzet van dienstplichtigen komt aan bod. Zoals tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog en de Politionele Acties, op oefening in La Courtine of in Korea, Libanon en Bosnië. Voor koning(in) en vaderland is een vlot en herkenbaar geschreven boek vol anekdotes, interviews en wetenswaardigheden. Iedere (ex)militair zal Voor koning(in) en vaderland een warm hart toedragen. Nederlandstalig. Soft Cover - 157 pages. €  8,00
More Info
S16994  Click for more information De laatste dagen van Berlijn . Earl F. Ziemke. 1973, Standaard Uitgeverij. Boek uit de serie Tweede Wereldoorlog over de strijd om Berlijn in 1945. Nederlandstalig. Soft Cover - 159 pages. €  2,50
More Info
S27968  Click for more information La Bataille de Verdun - "Ils ne passeront pas". William Martin. 2008, Editions Atlas. Beschrijving van de slag bij Verdun. Veel foto's en kleurentekeningen. Franstalig. Hard Cover - 95 pages. €  7,50
More Info

This Month Highlights:


Lockheed T-33 in Nederland

Click for more information
€  42,50

Author: Hub Groeneveld

More
Information

Het commando-Pieters

Click for more information
Hollandse SS-ers in Brummen en Loosdrecht april-mei 1945
€  24,95

Author: Stijn Wiegerinck

More
Information

Erfenis van de storm

Click for more information
Oorlogsgraven op Ameland
€  15,00

Author: Gerlof Molenaar/Martin Peters

More
Information

Republic F-84E/G in Nederland

Click for more information
€  42,50

Author: Hub Groeneveld

More
Information
 
 


Visit the site of the webdesign office!