Koning-Stadhouder Willem III en de Zeeuwse Admiraal Cornelis Evertsen

Click for larger view

Koning-Stadhouder Willem III en de Zeeuwse Admiraal Cornelis Evertsen - Over een Hollands-Zeeuwse vriendschap en een expeditie overzee in 1688

Author: Doeke Roos

Publisher: De Koperen Tuin

Year: 1989

Cover: Soft Cover

Pages: 305

Description: Boek gebaseerd op Zeeuwse bronnen, w.o. de briefwisseling tussen de beide titelfiguren die getuigt van een hechte band tussen beiden. In een beperkt aantal hoofdstukken worden de afzonderlijke personen behandeld: Cornelis Evertsen, stadhouder-koning Willem III, Mary Stuart zijn nicht en vrouw, dochter van Jacobus II, die roomse neigingen had en verbinding met Lodewijk XIV zocht. Dan worden de voorbereiding van de tocht in Zeeland en de tocht zelf behandeld. Uitvoerig wordt de vloot van de Koning-Stadhouder behandeld; evenals de houding van de Engelse admiraal Torrington en het latere ontslag van Cornelis Evertsen onder druk van de Admiraliteit van Amsterdam. Een aantal eigentijdse afbeeldingen van personen en schepen en fragmenten van de correspondentie verluchtigen het mooi uitgegeven boekje t.g.v. de driehonderd jaar geleden plaatsgevonden "Glorious Revolution". Met noten en literatuuropgave.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S29708

€ 11,50Location Code of book in the book store: V057.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!