Handhaven onder de nieuwe orde

Click for larger view

Handhaven onder de nieuwe orde - De politieke geschiedenis van de Rotterdamse politie tiijdens de Tweede Wereldoorlog

Author: Frank van Riet

Publisher: Aprilis

Year: 2008

Cover: Hard Cover

Pages: 804

Description: Handhaven onder de Nieuwe Orde is de eerste geschiedenis van de Rotterdamse politie in bezettingstijd, op basis van vele nieuwe bronnen en uniek beeldmateriaal. Dit boek gaat niet alleen over het korps als organisatie. Het gaat ook - op basis van meer dan honderd interviews - over de individuele politieman die zich in meer of mindere mate aanpaste. Het is naast een politieke geschiedenis van het korps ook een bijdrage tot de geschiedenis van de stad Rotterdam en tot de voortdurende discussie over het Nederlandse ambtenarenapparaat tijdens de bezetting. Zo komt aan de orde of de korpsleiding in de ban van de bezetters was, of de gelijkschakeling een succes was, welke rol het korps vervulde bij de Jodenvervolging en of het korps na de bezetting voldoende gezuiverd is. Ook wordt aandacht besteed aan nationaalsocialistische organisaties die politietaken overnamen zoals de Landwacht, de Vrijwillige Hulppolitie en de Nederlandse SS. Terwijl elders overeenkomsten gesloten werden tussen de bezetter en verzetsorganisaties, gingen de in Rotterdam gestationeerde Duitse (politie)-instanties, geholpen door Nederlandse handlangers - onder wie de rechercheurs van de beruchte Groep 10 - steeds verder met het onderdrukken van de bevolking. Als gevolg hiervan werden ruim 17.500 gevangenen in de cellen van het hoofdbureau van politie opgesloten en stonden in de laatste maanden veel slachtoffers voor het executiepeloton. Handhaven onder de Nieuwe Orde laat zien hoe een korps, onder leiding van een niet al te vooruitstrevende en milde korpschef, omgevormd werd tot een machtsmiddel van de bezetter. Zeldzaam boek! Boek is nieuw! .

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S35505

€ 50,00Location Code of book in the book store: V056.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!