The Russian Front

Click for larger view

The Russian Front - Germany's War in the East 1941-1945

Author: James F. Dunnigan

Publisher: Arms and Armour Press

Year: 1978

Cover: Hard Cover

Pages: 184

Description: Niet gewaardeerd door de meeste westerse lezers is het feit dat de Tweede Wereldoorlog werd beslist in het oosten - in de Sovjet-Unie - in de meest titanische militaire campagne die ooit in de geschiedenis van de wereld is gevoerd. In elke mate van schaal en intensiteit - inclusief dertig miljoen doden en uitgestrekte land- en luchtgevechten - was het Russische front het grootste en meest verschrikkelijke theater van de wereldwijde oorlog tegen de As-mogendheden. Met dit boek krijgt de lezer voor het eerst een volledig verslag van dit conflict, vergezeld van een uitgebreide reeks harde gegevens die in geen enkele andere bron beschikbaar zijn. Inbegrepen is een volledige chronologie van de dertien grote campagnes (met kaarten); volledige tabellen van organisatie voor de Sovjet- en Duitse legers; tabellen met technische gegevens over militaire hardware; en onderzoeken van leerstellingen en tactieken. Veel van het materiaal in het boek wordt gepresenteerd in korte, snel leesbare "modules" met informatie die een enkel aspect van de oorlog of de betrokken legers behandelen. Door beknoptheid, volledigheid en objectieve stijl zullen de lezers merken dat “The Russian Front” erin slaagt om een ??onderwerp van enorme reikwijdte en complexiteit begrijpelijk en toegankelijk te maken..

Note: Engelstalig

Catalog Ident for ordering: S40599

€ 15,00Location Code of book in the book store: V058.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!