Noord-Brabant in de Tweede Wereldoorlog

Click for larger view

Noord-Brabant in de Tweede Wereldoorlog - Een gids voor bronnen & literatuur

Author: Ad van den Doel

Publisher: Stichting Brabantse Regionale Geschiedschrijving

Year: 1994

Cover: Soft Cover

Pages: 176

Description: De Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening (BRG) wil met de uitgave van deze gids een aanzet geven tot verder onderzoek naar de geschiedenis van Noord-Brabant in de jaren 1940-1945. Het literatuuroverzicht bevat talrijke voorbeelden van waardevolle onderzoeken die inmiddels zijn verricht. Maar het toont ook de leemten die nog moeten worden opgevuld. Het overzicht van archieven verwijst de onderzoeker naar de bronnen die hem daarbij ter beschikking staan. Deze gids is bedoeld als een van de bouwstenen voor het grote werk waarop nog altijd wordt gewacht; een geschiedenis van Noord-Brabant in de Tweede Wereldoorlog.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S41752

€ 15,00Location Code of book in the book store: V048.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!