Zorgvolle Tijden

Click for larger view

Zorgvolle Tijden - Oorlogsjaren in Oisterwijk

Author: Theo Cuijpers e.a.

Publisher: Sint Petrusstichting

Year: 1991

Cover: Soft Cover

Pages: 175

Description: 'Zorgvolle tijden' is het eerste deel van de Oisterwijkse Historische Reeks (OHR). Het gaat over Oisterwijk voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Bijna twintig vrijwilligers hebben meegewerkt aan deze uitgave, zowel 'amateurs' als 'beroeps'. Wat hen bindt is de hartstocht voor de lokale geschiedenis. Het boek geeft een caleidoscopisch beeld van een zwarte periode in deze eeuw. Vanuit verschillende gezichtshoeken beschrijven de auteurs de oorlogsjaren. De politiek komt aan de orde in verhalen over Arnold Meijer, dr. Emile Verviers en Zwart Front. Hoe de oorlog het dagelijks leven be´nvloede, blijkt uit het interview met 'Toos' en het verslag over de ontsnapping van Bob en Ruth van Oss. Het verzet komt tot leven in portretten van Wim Brugman, Hans Gerritsen en Gerard van der Linden. 'Zorgvolle tijden' is extra interessant omdat ook minder bekende onderwerpen worden belicht, zoals de uitwijzing van rijks Duitsers en de Binnenlandse Strijdkrachten. Omdat de redactie kon beschikken over archieven waaruit niet eerder is gepubliceerd, bevat dit boek onthullingen en nieuw feitenmateriaal. Maar belangrijker nog is het, dat er, een halve eeuw later, een genuanceerd beeld van de Tweede Wereldoorlog kon worden geschetst. Het fotomateriaal uit 'Zorgvolle tijden' is voor een belangrijk deel niet eerder in druk verschenen.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S41803

€ 19,50Location Code of book in the book store: V048.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!