The Military Balance 2022

Click for larger view

The Military Balance 2022 - The annual assesment of global military capabilities and defence economics

Publisher: IISS

Year: 2022

Cover: Soft Cover

Pages: 504

Description: The Military Balance wordt sinds 1959 elk jaar gepubliceerd en is een onmisbare verwijzing naar de capaciteiten van strijdkrachten over de hele wereld. Het wordt gebruikt door de academische wereld, de media, de strijdkrachten, de particuliere sector en de overheid. Het is een open-source beoordeling van de strijdkrachten en uitrustingsinventarissen van 171 landen, met bijbehorende defensie-economie en inkoopgegevens. Naast gedetailleerde landengegevens beoordeelt The Military Balance belangrijke defensiekwesties per regio, evenals belangrijke wereldwijde trends, zoals de modernisering van defensietechnologie en uitrusting. Deze analyse gaat vergezeld van full colour afbeeldingen, inclusief kaarten en illustraties. Met uitgebreide toelichtingen en referentie-informatie is The Military Balance even eenvoudig te gebruiken als uitgebreid.

Note: Engelstalig

Catalog Ident for ordering: S42121

€ 550,00Location Code of book in the book store: V067.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!