Prussian Light Infantry 1792-1815

Click for larger view

Prussian Light Infantry 1792-1815 - Mem-at-Arms 149

Author: Peter Hofschr÷er

Publisher: Osprey Publishing

Year: 1984

Cover: Soft Cover

Pages: 40

Description: De Pruisische tak van de lichte infanterie werd gesticht tijdens het bewind van Frederik de Grote (1740-1786) en bleef zich vanaf dat moment ontwikkelen. Het waren de lichte troepen van het Oostenrijkse leger, de Kroatische grenssoldaten, die tijdens de Zevenjarige Oorlog zoveel indruk op Frederick maakten dat hij het noodzakelijk achtte een effectieve tegenmacht op te richten. Aanvankelijk bestond er bij bepaalde legeronderdelen een zekere terughoudendheid tegen deze formatie van lichte infanterie. De Fusilier-bataljons werden echter beschouwd als elite-formaties, omdat ze goed opgeleide, gedisciplineerde en zorgvuldig geselecteerde mannen waren onder leiding van jonge, fitte en intelligente officieren. Dit boek beschreef in detail de uniformen, organisatie, training en wapens van deze spectaculaire strijdmacht.

Note: Engelstalig

Catalog Ident for ordering: S42700

€ 12,50Location Code of book in the book store: V046.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!