De oorsprong van oorlog

Click for larger view

De oorsprong van oorlog - Van het stenen tijdperk tot en met Alexander de Grote

Author: Arther Ferrill

Publisher: Uitgeverij Bert Bakker

Year: 1985

Cover: Soft Cover

Pages: 297

Description: Op welk punt in de geschiedenis is er voor het eerst oorlog gevoerd? wanneer was er voor het eerst sprake van conflicten die werden uitgevochten met infanteristen', met 'cavalerie', met 'veldtochten' en met behulp van wapentuig, op zo'n manier dat je kunt spreken van oorlogen zoals die zich later nog ontelbare keren hebben voorgedaan? Die kwestie wordt door de meeste archeologen en historici die zich specialiseren in de vroegste beschavingen altijd een beetje verwaarloosd. Ruwweg wordt de strijd tussen Griekenland en het PerziŽ van Darius en Xerces, in de vijfde eeuw voor onze jaartelling, als het eerste werkelijk militaire conflict beschouwd. In de oorsprong van oorlog demonstreert Arther Ferrill dat de geschiedenis veel ouder is, en dat er al tijdens de prehistorie, zo'n tienduizend jaar geleden, sprake moet zijn geweest van een soort 'militaire revolutie'. hij laat zien dat er al in deze periode zoiets moet zijn geweest als strategisch inzicht, tactiek, een min of meer georganiseerde wapenindustrie, en - op het moment dat de eerste nederzettingen ontstaan, een bepaalde vorm van defensie. In de verschillende uithoeken van de op dat moment bewoonde wereld hebben zich dergelijke ontwikkelingen voltrokken, onafhankelijk van elkaar, en daarom niet altijd volgens hetzelfde patroon. in Egypte ontstond een andere militaire traditie dan in MesopotamiŽ, en in Griekenland was het weer anders. waar men in het ene geval zijn strategisch heil zocht bij het paard, en na verloop van tijd een leger vormde dat het vooral moest hebben van de cavalerie, namen andere beschavingen hun toevlucht tot bewapende en meer flexibele vormen van infanterie. pas onder Alexander de grote werden de diverse inzichten gecombineerd, en ontstond er een vorm van oorlogvoering die het eeuwenlang - in feite tot en met napoleon - heeft uitgehouden. De ene keer met meer, de andere keer met minder succes, want zoals de auteur in zijn slothoofdstuk laat zien: wanneer napoleon zich serieuzer in het strategisch vernuft van Alexander zou hebben verdiept, dan zou de slag bij Waterloo een andere afloop hebben gekregen. De oorsprong van oorlog is uitvoerig geÔllustreerd, bevat precieze beschrijvingen van allerlei technische vondsten - van de stormram tot en met de katapult - en richt zich niet op een publiek van specialisten, maar op iedereen voor wie de geschiedenis een onuitputtelijke bron is van verbazing en verbijstering.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S42956

€ 12,50Location Code of book in the book store: V056.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!