The Art of War

Click for larger view

The Art of War

Author: Niccolo Machiavelli

Publisher: Da Capo Press Inc.

Year: 1990

Cover: Soft Cover

Pages: 247

Description: Machiavelli werd op 3 mei 1469 in Florence geboren. Hij was de tweede zoon van Bernardo di Nicolo Machiavelli, een advocaat van enige naam, en van Bartolommea di Stefano Nelli, zijn vrouw. Beide ouders behoorden tot de oude Florentijnse adel. Zijn leven valt op natuurlijke wijze uiteen in drie perioden, die elk bijzonder genoeg een duidelijk en belangrijk tijdperk in de geschiedenis van Florence vormen. Zijn jeugd viel samen met de grootsheid van Florence als een Italiaanse macht onder leiding van Lorenzo de 'Medici, Il Magnifico. De ondergang van de Medici in Florence vond plaats in 1494, in welk jaar Machiavelli in dienst trad. Tijdens zijn officiële carrière was Florence vrij onder de regering van een republiek, die duurde tot 1512, toen de Medici weer aan de macht kwamen en Machiavelli zijn ambt verloor. De Medici regeerden opnieuw over Florence van 1512 tot 1527, toen ze opnieuw werden verdreven. Dit was de periode van Machiavelli's literaire activiteit en toenemende invloed; maar hij stierf, binnen een paar weken na de verdrijving van de Medici, op 22 juni 1527, op zijn achtenvijftigste jaar, zonder weer in functie te zijn geweest. De kunst van het oorlogvoeren was het werk dat Machiavelli als zijn belangrijkste beschouwde, een werk dat de militaire overwinningsstrategie en -doelen uiteenzet om veilig te stellen. Zoals Voltaire het uitdrukte: "Machiavelli leerde Europa de kunst van het oorlogvoeren; het werd al lang beoefend, zonder dat het bekend was.".

Note: Engelstalig

Catalog Ident for ordering: S42957

€ 13,50Location Code of book in the book store: V067.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!