Militairen op de Veluwe

Click for larger view

Militairen op de Veluwe - Een geschiedenis van Landschap en Bewoners

Author: Ingrid van der Vlis

Publisher: Boom

Year: 2012

Cover: Hard Cover

Pages: 343

Description: De Veluwe is synoniem voor natuur, recreatie - en voor de landmacht. Duizenden jonge mannen hebben er hun dienstplicht vervuld. Waarom de Veluwe? En welke gevolgen heeft dit voor het landschap en de bevolking gehad? Een boek over een bijzondere relatie. Woest en ledig was de Veluwe toen zij halverwege de negentiende eeuw door het Nederlandse leger werd ontdekt als locatie voor militaire doeleinden, als oefenterrein en als opslagplaats. Voor het leger vormden de uitgestrekte heidevelden het perfecte terrein voor grootschalige oefeningen met geweren en kanonnen die een almaar groter bereik kregen. De militaire aanwezigheid nam er vervolgens snel toe, met de bouw van grote kazernes rond 1900 en de uitbouw ervan in de jaren rond de Tweede Wereldoorlog. Duizenden jonge mannen brachten er hun diensttijd door, al dan niet rijdend in tanks die geleidelijk aan het schrikbeeld van toeristen op de Veluwe vormden. Dit veranderde aan het eind van de twintigste eeuw, toen de dienstplichtigen plaatsmaakten voor een beroepsleger. Diverse kazernes kregen een andere bestemming; delen van het oefenterrein werden natuurgebied. Wat dit alles voor de Veluwe en haar bewoners betekende, is te lezen in dit boek.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S43092

€ 15,00Location Code of book in the book store: V048.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!