The Penguin Encyclopedia of Weapons and Military Technology

Click for larger view

The Penguin Encyclopedia of Weapons and Military Technology - From prehistory to the present day

Author: Kenneth Macksey

Publisher: Viking

Year: 1993

Cover: Hard Cover

Pages: 392

Description: Vanaf het stenen tijdperk tot op de dag van vandaag is oorlogvoering, zowel lokaal als wereldwijd, een altijd aanwezige realiteit. De Penguin-encyclopedie van wapens en militaire technologie onderzoekt de ontwikkelingen, het gebruik, de voor- en nadelen van wetenschap, technologie, hardware en technieken voor land-, zee- en luchtstrijdkrachten, gedurende meer dan twee millennia. Deze encyclopedie is volledig met kruisverwijzingen en uitgebreid ge´ndexeerd en biedt een route waarlangs de hele oorlogsgeschiedenis kan worden getraceerd: * via vermeldingen over verschillende wapens, onderdelen en wapensystemen, van vliegtuigen en bepantsering tot oorlogsschepen en zeppelins; * door bespreking van de technische aspecten van belangrijke veldslagen en campagnes, van de nederlaag van de Armada tot de verwarring van de oorlog in Vietnam; * via militaire historici, uitvinders en technisch innovatieve commandanten, van Alexander de Grote via von Clauswitz tot Marconi en de gebroeders Wright. Actuele analyses van strategie, tactiek en logistiek zijn beschikbaar voor zowel de geschiedenisstudent als de algemene lezer, aangevuld met vierenvijftig kaarten en talrijke diagrammen en illustraties. Voor iedereen die de geschiedenis van oorlogvoering en de complexe interactie tussen technologie en militaire ontwikkeling wil bestuderen, biedt deze beknopte maar uitgebreide encyclopedie toegang tot een breed scala aan informatie. Hoekje van het schutblad afgescheurd..

Note: Engelstalig

Catalog Ident for ordering: S43520

€ 15,00Location Code of book in the book store: V081.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!