Rotterdam Oorlogshaven

Click for larger view

Rotterdam Oorlogshaven

Author: Jac. J. Baart

Publisher: Walburg Pers

Year: 2010

Cover: Hard Cover

Pages: 320

Description: Velen kennen de ware geschiedenis van Rotterdam als poort naar Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog niet. In deze uitgave wordt de geschiedenis in het juiste daglicht gesteld: samenwerken met de vijand. Na het bombardement van Rotterdam, dat voor de Tweede Wereldoorlog ook al de belangrijkste Europese haven is, gaat het economisch zeer goed, met name in de Rotterdamse scheepsbouw. Er wordt volop gewerkt voor de Duitse Kriegsmarine en er wordt omzet gemaakt. Dus winst, die omgezet wordt in kantoren en huizen, tot en met kerken aan toe. Goed voor een nieuwe opkomst als overslag- en handelscentrum van Europa. Minutieus legt de samensteller alle details bloot met een gedetailleerdheid die bewonderenswaardig is. De hele oorlog in Rotterdam trekt voorbij en er worden nieuwe inzichten getoond die spraakmakend zijn. Geschiedschrijving van hoog niveau die nu pas boven kon komen. Groot formaat boek, geillustreerd met overwegend zwart-witfoto's. Met literatuuropgave, scheepsnamen- en persoonsnamenregister. Met handtekening van de auteur!.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S43909

€ 30,00Location Code of book in the book store: V073.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!