De Papieren oorlog in beeld

Click for larger view

De Papieren oorlog in beeld

Author: Rudi Dolfin

Publisher: NL Books

Year: 2023

Cover: Hard Cover

Pages: 94

Description: Tot op heden was er geen overzicht van propagandakaarten die in Nederland verschenen tijdens- en naar de aanloop van de Tweede Wereldoorlog. Met dit boek geeft auteur Rudi Dolfin een aanzet tot achtergronden en geschiedenis van de propagandakaarten uit dit tijdperk. Deze kaarten vormden een van de talloze onderdelen van de papieren propagandaoorlog. Door be´nvloeding met ephemera van allerlei slag, trachtte men de bevolking rijp te maken voor het nationaalsocialistische gedachtengoed. De Duitse bezetter en de met hen samenwerkende collaborerende bewegingen, zoals de NSB, Nationaal-Front, NSNAP, maar ook de SS, NAD, NSKK, DRK maakten daarbij als het ware politieke reclame. Zij hadden hun beweegredenen om zoveel mogelijk aanhang aan zich te binden of te werven. De papierenoorlog in beeld, propagandakaarten uit de Tweede Wereldoorlog; geeft geen compleet overzicht van alle propagandakaarten, als dit al mogelijk zou zijn. Het is een handleiding voor de verzamelaar, historicus en ge´nteresseerden bij de bestudering van propagandakaarten uit deze periode..

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S44380

€ 27,00Location Code of book in the book store: V056.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!