Die Ritterkreuztrager der Kampfflieger Band 2

Click for larger view

Die Ritterkreuztrager der Kampfflieger Band 2

Author: Jochen Kaiser

Publisher: Luftfahrtverlag Start

Year: 2011

Cover: Hard Cover

Pages: 256

Description: In de jaren zestig en zeventig publiceerde Ernst Obermaier de delen "The Knight's Cross Holders of Fighter Pilots" en "The Knight's Cross Holders of Stuka and Battle Pilots". Deze volumes, die later werden herzien, worden nog steeds wereldwijd beschouwd als de basiswerken. Na deze twee boeken plande Obermaier een derde deel, dat zou moeten gaan over de Ridderkruishouders van de gevechtspiloten. Het werk aan dit boek was gevorderd, maar was nog lang niet klaar toen Ernst Obermaier onverwachts stierf in 1997 en het werk onvoltooid bleef. Jochen Kaiser nam de documenten over van Obermaier en zette, ondersteund door enkele Duitse experts, het uitgebreide onderzoek voort. Na meer dan 10 jaar onderzoek presenteert hij nu de delen 1 en 2 "The Knight's Cross Holders of Fighter Pilots". Op 272 pagina's in Deel 1 worden vijf zwaarddragers, 26 eikenbladdragers en 191 Ridderkruisdragers van de letters A tot K afgebeeld. Volg in Deel 2 165 Ridderkruis-ontvangers van de letters L tot Z, een eikenbladaddendum, correcties en aanvullingen, foto's van Ridderkruis-onderscheidingen, succesvolle bemanningen, groepsfoto's, jubilea van vijandelijke vluchten, begrafenissen en graven, evenals certificaten en documenten. Kaiser verbeeldt de militaire loopbaan, speciale missies en het lot van de ontvanger. Drie tot vier foto's vullen de portretten van de dragers van het zwaard en eikenbladeren aan, en het boek bevat twee foto's per persoon van de dragers van het Ridderkruis. Een portretfoto wordt aangevuld met een foto van een jubileum van een gevechtsvlucht, een vliegtuig, de balans van een staarteenheid of iets dergelijks van de opdrachtnemer. In totaal bevat deel 1 ruim 510 foto's, deel 2 ruim 440 foto's, waarvan een aantal in kleur. Dit werk van Jochen Kaiser dicht 65 jaar na het einde van de oorlog een leemte in de technische literatuur van de Luftwaffe. Met behulp van dit boek kunnen eindelijk veel van de jachtpiloten die het Ridderkruis hebben gekregen, worden ge´dentificeerd. Tegelijkertijd documenteert het boek de militaire loopbaan van deze mannen voor het nageslacht, objectief, niet verheerlijkend en vrij van enig politiek oordeel. Het is dan ook een bijzonder historisch naslagwerk..

Note: Duitstalig

Catalog Ident for ordering: S45107

€ 65,00Location Code of book in the book store: V019.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!