In de Pas

In de Pas

In de Pas - Sport en lichamelijke opvoeding in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog

Author: André Swijtink

Publisher: Uitgeverij De Vrieseborch

Year: 1992

Cover: Soft Cover

Pages: 430

Description: De sport in Nederland kende een opmerkelijke opleving tijdens de Tweede Wereldoorlog. De ledenaantallen van nagenoeg alle sportbonden groeiden en ook de passieve belangstelling steeg aanzienlijk. De sport - en de lichamelijke opvoeding - ging een prominente plaats in de Nederlandse samenleving innemen. In dit boek beschrijft de auteur de sportbeoefening in al haar facetten tijdens de jaren '33-'39, de bezettingsjaren en de eerste naoorlogse jaren.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for orde­ring: S34305

€ 12,50

Important Note:

When orde­ring books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!