Nieuwe boeken voor een nieuwe tijd

Nieuwe boeken voor een nieuwe tijd

Nieuwe boeken voor een nieuwe tijd - Uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer 1932-1944

Author: Gerard Groeneveld

Publisher: Sde Uitgeverij

Year: 1992

Cover: Soft Cover

Pages: 208

Description: De Amsterdamse Keurkamer was de eerste nationaal-socialistische uitgeverij in Nederland. Onder de fanatieke leiding van de schrijver George Kettmann groeide de onderneming uit tot een van de belangrijkste culturele peilers van het Nederlands nationaal-socialisme. Voor de oorlog leidde de uitgeverij een moeizaam bestaan en moest zij opboksen tegen de weerzin van de boekhandel en onbekendheid bij het grote publiek. Daar kwam verandering in toen het De Amsterdamsche Keurkamer lukte het wellicht meest beruchte boek van deze eeuw. Adolf Hitlers Mein Kampf, in Nederlandse vertaling op de markt te brengen. Deze bestseller bleek de kurk waarop de uitgeverij kon blijven drijven. Uitgever Kettmann fungeerde als een geestdriftig en bezielend middelpunt voor een aantal over het algemeen jonge literatoren die in de Nieuwe Orde een nieuwe toekomst zagen. Met een groot aantal poëziebundels bepaalde De Keurkamer – meer dan de andere nationaal-socialoistische uitgeverijen – het gezicht van de “officiële” letterkunde tijdens de bezettingsjaren. De geschiedenis van de uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer openbaart een culturele kant van het Nederlandse nationaal-socialisme waarvan veel tot dusver onbelicht is gebleven.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for orde­ring: S41518

€ 15,00

Important Note:

When orde­ring books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!